Milyen jövô vár ránk?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen jövô vár ránk?"

Átírás

1 A POSTÁS SZAKSZERVEZET MSZOSZ-DÍJAS LAPJA JÚNIUS A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetôleg terjessze. (A Magyar Köztársaság alkotmánya 61. [1]) Gyurcsány Ferenc betartja ígéreteit A miniszterelnök március 3-án a Postás Szakszervezet rendkívüli munkakongresszusának vendége volt. Ez alkalomból megígérte, hogy a Posta és a postások érdekében közbenjár. Ígéretét betartotta. 1. Megígérte, hogy az MPRt. privatizációját leveszik a napirendrôl. Ígéretét betartotta, a Posta nem privatizálható. 2. Megígérte, az ÁPVRt-nél közbenjár, hogy az elfogadja az MPRt ig szóló stratégiáját. Ígéretét betartotta, az ÁPVRt. elfogadta az MPRt. stratégiáját. Tehát a Postának van stratégiája. 3. Megígérte, hogy az MPRt. osztalékának egy részét a Postánál hagyja. Ígéretét betartotta, az elkövetkezendô idôben az osztalék egy része cégünknél marad, és a menedzsment az érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve, az összeget beruházásra és a bérlemaradás csökkentésére fordíthatja. Milyen jövô vár ránk?

2 JÚNIUS Június Június a nyárelô hava, a munkaé, az utazásé. A vallásos emberek szerint Szent Iván hava. Júniusban az éjszakai féltekén a leghosszabbak a napok, s a Nap a Rák jegyébe lép. Június a pogány idôkben a Napisten hava, Junónak, a Holdistennônek a hónapja, aki a házasság által megszentelt szerelem pártfogója, s a családi áldás istenasszonya. Ô védi az asszonyokat, kiket egészséggel és szépséggel ruház föl. A mûvészetben úgy ábrázolják, mint a házasság harmóniájában kifejlett nôi szépséget. Kedvenc madara a páva. Június harminc napos. A néphit szerint Medárd napjáról (június 8) azt tartják, hogyha ezen a napon esik, negyven napon át esni fog. A János-napi esô, június 12-én, négy napi esôt hoz és rossz termést. Ha a kakukk megszólal Szent Iván-napja elôtt, június 24-én, olcsó lesz a gabona. A Pesti Hírlap Évkönyve 1942-ben a Herschel szerinti idôjárást jósolja: a hó eleje még esôs és szeles. 5- tôl tartós szép idô, 20-a után néhány esôs nap. Mint írtam, június a munka hónapja, de hozzá kell tennem gyorsan, a kevésbé szerencséseknek. Kivéve, ha hivatásként dolgoznak. De valljuk be, még mindig kevesen vagyunk ilyenek. Ne tévesszen meg bennünket, hogy a rekkenô hôségben elnéptelenednek az utcák. Az aktív korúak többsége dolgozik és nem hobbiból, hanem mert meg kell élni. Meglepetésem van olvasóimnak. Dobák István barátom, Áprily Lajos A kertbe ment Uram, én nem tudom, milyen a kerted, a virágosod és a pázsitod. Én nem tudom, virágok ültetését ágyásaidban hogy igazítod. Csak azt tudom, hogy kendôjét levetve júniusi vasárnap hajnalán dagadt lábával és beteg szívével bánatosan kertedbe ment anyám. Uram, tele volt immár félelemmel, sokszor riasztó árnyék lepte meg. De szigonyeres, érdes kezével még gyomlálgatta kertemet. A kicsi teste: csupa nyugtalanság, s most elgondolni nem tudom, hogy ül. Virágosodban könyörülj meg rajta, hogy szegény ne szenvedjen tétlenül. Mezôiden ne csak virágmagot vess, virágaid közé vegyíts gyomot, hogy anyám keze gyomlálhassa kerted: asphodélosod és liliomod. aki megszállottan gyûjti a ódon könyveket, Korondon, az igazi székely tányérok, bögrék és dísztárgyak boltjában, Józsa mesternél talált egy kiadványt, amelyet nagylelkûen átengedett nekem, a másik megszállottnak. Füskuti Landerer Uj Históriai Kalendárium-át az 1839-dik esztendôre vehettem meg így nagyon drágán. Most mindenképpen idéznem kell, hogy valamit leírjak belôle. Kezdi a mezei gazda gyümölcseit/ Szedni munkájának, kaszálja rétjeit/ S midôn a munkások a kaszát pengetik/ Egymást a munkára szinte serkentetketik/ A kalászok is már konyízván fejeket/ Reménnyel táplálják szántóvetôjüket. Ugyancsak a munkáról ad rigmust az Országos Református Szeretetszövetség Naptára 1934-ben: Az ember reggel felkél idején,/ És tiszti szerint munkára mégyen,/ Szántóföldre, rétre, kertbe, szôlôbe,/ És ott munkálkodik mind estéiglen. Érdemes elolvasni Páduai Szent Antal Missziós Naptárának jövendölését a nyárról, amely 1936-ban látott napvilágot. Néhány fergetegünk lészen rettenetes, / Különben a nyarunk szép és kellemetes./ Nagy szelek nem fognak felettünk dühöngeni,/ Kemények, fedelek nem fognak dûlöngeni./ De azért zivatar jégesôvel járva / Lesz s bizony sok remény tiporva a sárba./ Azért hát jól teszed, ha rám hallgatsz, kérlek/ Biztosítsd vetésed, hogy a kárt ne féljed,/ De fô, hogy az Istent imáidban kérjed,/ Hogy a kárvallástól oltalmazzon téged. És mit mond a csízió? Élelmes szerkesztô kollégám egy 1799-es Ujj és Ó Kalendáriumból idéz az Est hármaskönyvében, amely 1938-ban jelent meg. Ez már kissé mélabús hangulatot kelt, de ne hallgassunk rá. Bé köszöntött a Nyár, vetések sárgulnak, /A mosolygó ró sák a porba le-húlnak. /Igy hul-el lassanként az élet szépsége,/ Mihelyt el-szárasztya az idô vénsége. A Jó Egészség Naptára 1927-bôl természetesen az egészséges életmódra ad tanácsokat. Mert mielôtt az embert el-szársztya az idô vénsége, nem árt törôdni az egészséggel. Ki korán kel, aranyat lel. S ha ez az arany az egészség lesz, akkor sem kell megbánnunk azt a jó szokást, hogy korán feküdjünk és korán keljünk. Aki sokat markol, keveset fog. Se a munkát, se a sportot, sem a testedzést célzó gyakorlatokat ne vigyük túlzásba. Ismerjük a mértéket. Ez utóbbira figyelmezni, mértéktelen korunkban nem árt. Június a fiataloknak és a fiatal öregeknek, a szerencséseknek a beteljesülés hónapja, a gazdagabbaknak az utazásé, mert a szegényebbje legfeljebb a település egyik felébôl a másikba utazik, legfeljebb valami bányatóhoz, mert a strand árát nem tudja megfizetni. Egy négytagú családnak ez a luxus legalább négyezer forintjába kerül. A minimálbéresek fizetésének csaknem tíz százalékát teszi ki. Egyébként, aki utazik, annak ajánlom Márait, aki viszont a nagy német költôre hivatkozik: Goethe szerint a megérkezés sem fontos. Csak az utazás, ez a lebegés, két állapot, az otthon és a végtelen, a meghitt és veszélyes között. Végül, vigaszul, akik nem tudnak utazni, azoknak megint csak Márai tanácsával szolgálhatok: A világ bennünk van. Idônként el kell indulni feléje. Udvarhelyi András 2 JÚNIUS

3 Nem lehet megállni A Postás Dolgozó kérdései dr. Csáki Györgyhöz Elnök úr! Az MPRt. Igazgatósága elfogadta a évi mérleget és üzleti beszámolót. Hogyan alakult üzletileg az elmúlt évünk? Az igazgatóság ülésén, amelyen egyhangúan elfogadtuk a társaság mérlegét és üzleti beszámolóját, megállapítottuk, hogy eredményesen dolgoztak a postások az elmúlt évben. Az elmúlt idôszakban az ügyvezetés negyedévente tájékoztatást adott számunkra az üzleti tervek teljesülésérôl. Mindannyiszor örömmel vettük tudomásul, hogy a társaság 2004-ben is folytatta a évben bevezetett szigorú és takarékos költséggazdálkodást. A mindennapokat a költséghatékonyság, az eredményes gazdálkodás határozta meg, amire egyébként a Felügyelô Bizottság is rámutatott a közelmúltban végzett vizsgálataiban. Az esztendôt eredményesen zárta a Magyar Posta Rt. hiszen a tervezett 151,5 milliárd forint helyett 155 milliárd forintos árbevételt könyvelhet el. Sajnos kevés állami tulajdonú vállalat mondhatja ezt el magáról, és biztos vagyok abban, hogy a tulajdonos is elégedett lesz ezzel az eredménnyel. Mi magyarázza a vártnál jobb pénzügyi eredményt? A Magyar Posta Rt. kiszámítható pályán mozog, az elmúlt években sikerült megteremteni a gazdasági stabilitást. Bízom abban, hogy ez mindenki számára érzékelhetô. A tervezettnél jobb árbevételi, illetve az ebbôl eredô jobb adózási elôtti eredmények több összetevôre vezethetôek vissza. Az éves árbevételünk alig 30 százaléka, mindössze 50 milliárd forint származik a fenntartott szolgáltatásokból. A fennmaradó 70 százalékot, mintegy 100 milliárd forintot versenypiacon, a már most jelen lévô konkurens vállalkozások mellett, az infrastruktúránk hatékony felhasználásával kerestük meg. A többletbevételek az eredményes gazdálkodás mellett annak köszönhetôek, hogy év közben a betéti kamatok magasabbak voltak, ezért többen fektették állampapírokba, kincstári takarékjegyekbe megtakarításaikat. Ez pedig 2,5 milliárd forint plusz forgalmat hozott a postának. Az elmúlt évben a tervezettnél sokkal többen vették igénybe a levél és csomagfeladásokhoz kapcsolódó különszolgáltatásokat. E területen is jelentôs többletbevételeket könyvelhettünk el. Mindezek azt mutatják, hogy vannak még tartalékok a társaságban, amelyeket a postások eredményes munkájával ki kell használnunk. Az érdekképviseletekkel kötött megállapodás alapján a többletbevételek jelentôs részét újabb bérfejlesztésre fordította a posta. Ez mind a munkáltatónak, mind a munkavállalóknak, azaz a postásoknak jó. Persze nem lehet megállni, idén tovább kell fokozni az aktivitást, hogy a 2005-re tervezett 166 milliárd forintos árbevételt teljesíteni lehessen, és elérjük a 4,2 milliárd forint adózás elôtti eredményt. Ehhez jó alapot jelent, hogy még múlt év végén, az üzleti év kezdete elôtt sikerült megkötni erre az évre az érdekképviseletekkel a bérmegállapodást. Hogyan alakult a posta foglalkoztatási helyzete az elmúlt három évben, és mi várható a közeli jövôben? Az elmúlt héten a Parlament Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága több más társasággal együtt a Magyar Posta Rt. foglalkoztatási helyzetérôl is tárgyalt. Örömmel adtam ott is arról tájékoztatást, hogy példaértékûek a Magyar Posta Rt.-nél a munkaügyi kapcsolatok. A Magyar Posta életében nem volt még arra példa, hogy a tárgyévet megelôzôen aláírjuk a bérmegállapodást december 18-án ez is megtörtént. Akkor, és azóta több alkalommal is kijelentettük a szakszerve- VENDÉGOLDAL zetekkel egyetértésben, hogy a Magyar Posta Rt.-nél sem ebben az évben, sem 2006-ban nem lesz csoportos létszámleépítés. Az elmúlt három évben összesen 1752 postásnak szûnt meg a munkaviszonya csoportos létszámleépítés miatt. Sem korábban, sem a jövôben nem a munkahelyek megszüntetése volt célja a társaságnak, sokkal inkább a technológiai váltások következményeként kellett a dolgozók egy részétôl megválni. Fontosnak tartom ugyanakkor, hogy a társaság szakmai területe megtette azokat a lépéseket, amelyekkel segítette a dolgozók ismételt elhelyezkedését. Átképzéseket indított, együttmûködött a szakminisztériummal. Az igazgatóság számára megnyugtató, hogy létszámot érintô kérdésekben folyamatosan egyeztettek az érdekképviseletekkel, a Központi Üzemi Tanáccsal és minden alkalommal sikerült megtalálni azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyeket a szakszervezetek elfogadtak és a társaság érdekeinek is megfeleltek. Elültek-e már a mobilposta bevezetésével kapcsolatos viharok? Hogyan értékelhetô a mobilposták tevékenysége az egymásfél éves tapasztalatok tükrében? A mobilposta szolgáltatás bevezetését társadalmi és politikai viták övezték. Maga a szolgáltatás, a mobilposta teljesen háttérbe szorult. Világossá vált, hogy a Posta esetében nemcsak a gazdasági és ésszerûségi szempontokat kell körültekintôen megvizsgálni egy-egy változás kapcsán. A minden háztartásban jelen lévô, minden állampolgárral kapcsolatban lévô Magyar Posta társadalmi jelenség. A postai szolgáltatások pedig, ha úgy tetszik társadalmi érdekeket, társadalmi hangulatot hordozó-teremtô szolgáltatások. A mobilposta bevezetésével a gazdasági racionalitás mentén megváltoztattuk a posta megszokott, a kistelepüléseken sok évtizedig változatlan arculatát. A változást nehezen fogadták be a kistelepülések annak ellenére, hogy valamennyi önkormányzattal egyeztettünk, felajánlottuk az együttmûködési lehetôségeket és korrektül tájékoztattuk a lakosokat, a postai szolgáltatást igénybe vevôket a válto- JÚNIUS 3

4 VENDÉGOLDAL Hírek A polgárok munkájából postát avattak Az április óta nyitva tartó sárbogárdi új fôposta avatási ünnepségén megjelent és beszédet mondott Gyurcsány Ferenc miniszterelnök. A nemzeti színû avatószalag elôtt megszólaltak a régen nem hallott postás kürtök május harmadikán délután. Bor Sándor, a Központi Területi Igazgatóság vezetôje után a kormányfô tartott ünnepi beszédet, mondván, senkinek sem kell köszönetet mondani ez alkalomból, az új fôposta a polgárok tehetségbôl, munkájából épült meg. Az ô adóforintjaikat építették be a létesítménybe. Ne a lottó szerencsében bízzunk, hanem munkánk, kitartásunk és tudásunk eredményében. Élhetôbb országot akarunk mondta a miniszterelnök, s azt, hogy rendbe jöjjön az egészségügy, az államigazgatás, a munka világa, s a nyugdíjasok élete is könnyebbé váljon. Az új posta csaknem százmillió forintot emésztettet fel mondta Szabó Pál vezérigazgató, de ez is jelzi, hogy a Magyar Posta nincs kiszorulóban a piacról, hiszen a legkorszerûbb szolgáltatásokra, beruházásokra képes. Az új sárbogárdi fôpostával nemcsak a helyi polgárok gazdagodtak, hanem a helyi postások is korszerûbb, élhetôbb munkahelyet kaptak. Reméljük mondta a vezérigazgató, hogy postásaink a minôségben elôre lépett hivatalban minôségi munkával szolgálják tovább a szakmát, az ügyfelek megelégedésére. zásokról. A kezdeti viharok után bebizonyosodott, hogy a mobilposta szolgáltatás beváltotta a hozzá fûzött reményeket, mindenki számára elérhetôek a postai szolgáltatások. Ezt támasztja alá az is, hogy a panaszok száma messze alulmúlja a fixpontú hálózattal kapcsolatos észrevételek számát. Továbbmegyek: az önkormányzatok sorra mondják vissza a Postával kötött megállapodásaikat. A felmondásokban arra hivatkoznak, hogy a települések lakói megszerették a mobilpostát. A szolgáltatás megfelelô, és ebben nagy szerepük van a 946 településen dolgozó mobilpostásoknak és valamennyi közremûködô postásnak. Az igazgatóság nevében e helyütt köszönöm, hogy színvonalas munkájukkal megteremtették ennek az új szolgáltatási formának a presztízsét legnagyobb postai eseménye az OLK átadása volt. A kezdeti látványos problémák után mi mondható ma az OLK mûködésérôl, és hogyan hat az a posta egész tevékenységére? Az Országos Logisztikai Központ és a hálózat már feledtette a tavaly márciusban történteket. Sok postai vezetô és dolgozó sokat tett ezért. A budaörsi központunk április végén ISO 9001:2000-es minôsítést kapott. Ez az Európai Unió tagországaiban ismert és elismert tanúsítvány is garantálja, hogy a logisztikai bázison a levél- és csomagfeldolgozás a legmagasabb szintû minôségi követelményeknek megfelelôen folyik. A tanúsítványt egy független szervezet ellenôrzését követôen kapta meg a posta, és ez újabb garanciát jelent arra, hogy a társaság a nemzetközi és a hazai elôírások betartásával végzi feladatát. Ez nemcsak az OLK-ban dolgozókra igaz, hanem az egész Postára. A küldemények a Postaörvényben és a kormányrendeletben meghatározott idôn belül megérkeznek a címzettekhez. Ezt folyamatosan ellenôrzi egy külsô szervezet, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság is piacfelügyeleti eljárás keretében. A legutóbbi átfutásiidô-mérések eredménye szerint az elsôbbségi levelek 90,2 százaléka megérkezik másnap a címzettekhez, míg a közönséges küldemények 93,4 százaléka ér célba három napon belül. A jogszabályok mindkét esetben 85 százalékos teljesítményt írnak elô. Melyek legfontosabb feladatai a Magyar Postán? A Magyar Postának abban kell versenyképes szolgáltatásokat nyújtania, amire létrehozták, azaz a logisztikai rendszerünk és hálózatunk hatékony mûködtetésével a küldemények továbbításában. A nagy nemzeti posták is e területen keresik a jövôjüket, azt, hogy a 2009-es piacnyitáskor megállják a helyüket. A Magyar Posta modernizációs programja is arról szól, hogy a mûködésorientált egyetemes szolgáltató miként tud jobb jövedelmezôségû, költségérzékenyebb társasággá válni. Az igazgatóság még 2004 decemberében elfogadta a társaság évi üzleti tervét és ebben kijelölte a legfontosabb feladatokat. Elsôdleges a postai szolgáltatások minôségi mutatóinak további javítása, mert a Magyar Posta kizárólag minôségi munkával és szolgáltatásokkal tud versenyben maradni a es piaci liberalizációt követôen is. A postai szolgáltatások liberalizációjában a következô lépés 2006-ban az gramm közötti küldemények piacának felszabadítása lesz. A változás a küldeményforgalom hét százalékát érinti. Ezért nagyon oda kell figyelni, ha nem akarunk érzékeny veszteséget elszenvedni. Az üzleti területnek kiemelt szerepet kell tulajdonítania az intézményi ügyfeleknek, elvégre is ôk adják a levélforgalom 90 százalékát. A gazdasági társaságok, kiemelt ügyfelek ráadásul sokkal érzékenyebbek a minôségi mutatókra és a szolgáltatási árakra egyaránt. Az élesedô piaci versenyben a vetélytársaink várhatóan elôször a posta nagy ügyfeleit próbálják majd elhódítani. Különösen regionális szinten kell éles versenyre számítani. A hagyományos postai szolgáltatások mellett pedig más területen is készülni kell a versenyre, javítani kell piaci pozícióinkat. Elsôsorban a logisztikai piacra gondolok, a Magyar Posta meglévô logisztikai rendszerét kell hatékonyabban és eredményesebben kihasználni. A Posta minden háztatásban jelen van, és megfelelô helyismerettel rendelkezünk, rengeteg olyan piaci információ van a birtokunkban, amelyet fel kell használnunk a különféle termékfejlesztésekhez, így tudunk elônyt szerezni a konkurenciával szemben. Reméljük így lesz. Róbert Péter 4 JÚNIUS

5 A munkavállalónak csak egy érdeke van (Folytatás az elôzô számból) Mi határozza meg a foglalkoztatás minôségét? A banki hitelfelvételi feltételekben az ilyen munkavállaló csak másodrendû állampolgár! A fiataloknál ez tragédia, hiszen az életkezdéshez, egzisztenciateremtéshez nekik sûrûbben kell bankhoz fordulni. A munkáltatói vezetôk sûrûn hangoztatják, hogy felejtsük el a munkaviszonyt, s vállalkozói szerzôdések keretében kívánják foglalkoztatni a munkavállalót. A szakszervezetek tiltakoznak az ilyen megoldások ellen. A kollektív megállapodásoké a jövô? Inkább úgy fogalmaznék, hogy a kollektív megállapodásnak munkahelyi és ágazati szinten egyre nagyobb jelentôségük lesz. A kollektív szerzôdések bér- és jövedelemcentrikussága mellett hasonló súllyal jelennek meg a foglalkoztatási kérdések is (a munkáltatói törekvések korlátozása). A Munka Törvénykönyve az egyenlô bánásmód elvét rögzíti: azonos munkáért azonos bért. Éppen ezért a kollektív megállapodások alapja csak a végiggondolt, világosan meghatározott tarifa-megállapodás lehet. A tisztességes besorolási rendszerrôl pedig középszinten kellene megállapodni. Ez a jövô! A tisztességes ágazati megállapodás alapján az adott szakszervezeteknek is együtt kell mûködniük ágazaton belül. Hogyan tudnak együttmûködni olyan szakszervezetek, amelyek tegnap még élet-halál harcot vívtak egymással? Az elmúlt idôszak sebei, tüskéi még fájnak, véreznek, a korábbi kölcsönös LÉTÉRDEKEK Az ágazati kollektív szerzôdéseké a jövô! Interjú Pataky Péterrel, az MSZOSZ alelnökével gyilkolódás után eléggé nehéz az együttmûködés. A szervezetekben elôbb-utóbb bekövetkezô természetes vezetôi generációváltás után esetleg van rá esély. Általában is szükséges, valljuk be a kissé elöregedett tisztségviselôi kör (és a szakszervezeti mozgalom) frissítése, fiatalítása. Szakítanunk kell azzal a mentalitással, hogy valahonnan felülrôl, kívülrôl várjuk a jó királyt, aki segít rajtunk! Nem ez a követendô magatartás! Élni kell az eszközökkel, melyek a kezünkben vannak: ez a szakszervezeti vezetôk munkája, személyes felelôsségvállalása. Tudom, nehéz minden tisztségviselô számára a személyes kiállás, de szervezeti erônk növelésével, valamint például azzal, hogy az ágazati megegyezésekkel a konfliktusok jó részét kivisszük a munkahelyrôl, csökkenteni tudjuk annak veszélyét, hogy velük szemben retorziót alkalmazzanak ellenük. Bárány Tibor A döntés felelôssége a miénk A foglalkoztatás ára Mlyen Postás Szakszervezetet akarunk? Némi szorongással tekint a szakszervezet tagsága, funkcionárius gárdája az ôszi kongresszus, a választások elé. Nem véletlenül. Színt kell most vallani minden szinten. Az alapszerveknél, a titkárságoknál, a bizottságokban, az elnökségben arról, hogy milyen jövôt képzelünk el, milyen célokat, határokat, jelölünk ki saját érdekvédelmi szövetségünknek. Nagyon nem mindegy, hogy ma, holnap, öt évre elôre megálmodjuke a helyes, az egyetlen járható utat, amely az európai postásjövôbe való illeszkedés útja lesz szakszervezetünk számára. Nyomasztó kérdés, jó, s elérhetô célokat tûzünk-e ki s ezek megvalósítására alkalmas és képes embereket választunk-e különbözô testületeink élére. A döntés joga a mi kezünkben van. De a felelôsség is a miénk. Mindannyiunké. Szálfaegyenesen az ágyútûzben Az országot járva körkérdésünket, hogy milyen szakszervezetet akarunk, feltettük, feltesszük majd országszerte. Eddig Baranyában, Borsodban, Bács-kiskunban, a székesfôvárosban kézbesítônek, felvételezôknek, hírlaposoknak, gépkocsivezetôknek, titkároknak, alelnököknek. Az eddig elhangzottak szerencsére jelzik, hogy embereket, gondolatokat, sôt indulatokat mozgat az elôttünk álló megméretés, kihívás. A mindenkori tulajdonos és a munkavállaló elkerülhetetlen érdek ütközésében, csatájában ott áll a szakszervezet a dolgozók képviseletében, az ágyútûzben. Érzékelik, tudják ezt a szervezett dolgozók, véleményük szóródik, szélsôségestôl a beletörôdôig. A mindenki mondjon le -tôl az így jó, ahogy van -ig. Ettôl lesz hiteles, elgondolkodtató, tudatot és eszmét formáló állandó rovatunk, amely a Kongresszus napjáig tájékoztat majd a tagság elvárásairól, reményeirôl, ötleteirôl és persze megszívlelendô kritikájáról. Az alelnök szûkebb szakterülete a szervezetpolitika alakítása, formálása, reformálása. Ôt nem e témában faggatjuk, inkább a bérezés, a szociális ellátások állapotának megváltoztatásáról. Annak a logikának alapján, hogy az ember a saját szakterületén belül elvarázsolt, elfogult, s jó értelemben vett elôítéletektôl sem mentes. Pedig ha nagyítóval keresnénk elfogult, a szakszervezet, a dolgozók ügye mellett elkötelezett függetlenített mozgalmárt, akkor sem találnánk jobb alanyt dr. Horváth Istvánnál, a Soproni TSZB titkáránál. JÚNIUS 5

6 ORSZÁGJÁRÁS Hírek Postázható kullancsteszt Amennyiben valaki kullancsot talál a bôrében írja a Népszabadság, eltávolítás után ne dobja el, hanem küldje el a lezárható fiolában. A fiolát tartalmazó borítékot az Istenhegyi Klinika kullancslaboratóriumába kell postázni. A laborban megvizsgálják az állatot, és hivatalos leletet küldenek arról, hogy Lyme-kórral fertôzött volt-e vagy sem. A patikákba kísérletképpen tízezer fiolát visznek ki. Hazánkban 42 kullancsfaj honos. A legfertôzöttebbek a hegyvidéki térségek, bár a Duna Tisza közének déli részén is sok kullancs él. Számos betegséget terjesztenek, melyek közül a legsúlyosabb és a leggyakoribb a Lyme-kór és az agyvelôgyulladás. Utóbbi tünetei láz, levertség, hányás, látászavar, eszméletvesztés, bénulások egy-két héten belül jelentkeznek. A Lyme-kór akár egy hónapig is tünetmentes lehet. A csípés helyén kokárda alakú folt jelenik meg. Késôbb a legváltozatosabb tünetek alakulhatnak ki, amelyek nagyon megnehezítik a diagnózist. Az egy héten belül elkészülô teszt éppen az emberek megnyugtatását szolgálja. József Attila centenárium A Magyar Posta Rt. alkalmi bélyeg forgalomba bocsátásával emlékezik József Attila születésének 100. évfordulójára. A Jeles magyarok sorozatban megjelenô bélyeget április 11-én a József Attila Emlékév rendezvénysorozatának részeként József Attila szülôházánál bocsátotta forgalomba Bozóki András, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának vezetôje és dr. Csáki György, a Magyar Posta Rt. elnöke. Lesz sziklaomlás? Elsô kérdésemet szakítja meg a telefon csörgése. A beszélgetés féloldalából kiveszem, hogy az alelnök egy jogsegélyszolgálati ügy megtorpanásáról beszél a maga csendes, szakszerû, úriember módján, de nagyon határozottan, keményen, számonkérôen. Bocsánat mondja, ott tartottunk, hogy már a szakközépiskola elvégzése után a postánál helyezkedtem el (Érdekes. Sehol sem tartottunk. Még a kérdésem sem tudtam befejezni. A velem szemben ülô férfi profi nyilatkozó, van érzéke a kommunikációhoz, tud valamit a kapcsolatteremtésrôl gondoltam). Rendszeres helyettesnek. Aztán elmentem jogot tanulni, nappalira. Visszajôve a végzettségemnek megfelelô munkakörökben dolgoztam. Ingatlan és házügyi, majd beruházási elôadó voltam, posta osztályt vezettem, késôbb az ellenôrzési csoportnál, aztán a jogi osztályon tevékenykedtem óta töltöm be a jelenlegi területi titkári funkciót. Hogyan csapta meg a szakszervezeti mozdony füstje, mert feltételezem, hogy ma már magánügyvédként kissé jobban állna anyagilag. Tudom, kissé fellengzôsnek hat, de ez elkötelezettség kérdése. A közösségi ügyek iránt érzett érdeklôdés, a rászorulók segítésének kényszere. Magam sem tudom pontosan megfogalmazni, talán családi hagyomány, szerencsére gyermekeimen látom, hogy öröklôdik. Ôk is jogászok, mégis foglalkoztatja ôket a közélet. Szerencsére? Ez sem biztos, napjaink a magányos farkasok kora az ifjúság körében persze a függetlenített mozgalmi emberré válást megelôzték a mezei szakszervezeti tag élményei, hiányérzete, az alapszervi titkár sok-sok álmatlan éjszakája. Ahogy fogalmazott, mozgalmárrá válni gyûrôdéssel jár, de ezt vállalni kell, ha elindulunk ezen az úton. Nem csak gonddal, bajjal jár e funkció, de sok utazással, az országban alelnökként, mert a centralizáció miatt a fôvárosban dôlnek el a fontos ügyek, s persze a 3 megyében titkárként. Üzemi tanácsi témában is sokat utazom és az ágazati párbeszéd-bizottság létrehozásában is vannak feladataim. Nem unatkozom. Hogyan készülnek itt a nyugati végeken a választásokra? Mire számít, lesz nagy hegyomlás? A választásokkal kapcsolatos értekezletünket már a múlt hónapban megtartottuk a munkakongresszust követôen, elindulnak a választások, érkeznek az információk, hogy hol, mikor tartják a választásokat. Abban bízom, hogy nem lesz hegyomlás. Az alapszervezeti titkárok megkapják a további bizalmat a tagságtól. Az elôzetes szondázás szerint nem lesznek jelentôs személyi változások, csak ott, ahol nyugdíjba vonul a titkár. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ôk gondoskodtak utódlásukról, kinevelték a fáklyavívôket. Tehát nem lehet, csak úgy leakasztani a fogasról az új, a fiatal funkcionáriusokat? A fiatalok a hídverôk Nem. De nem is szabad. Egy életképes szervezet életében meg kell teremteni a folyamatosságot, a tapasztalt, nagy tudású öregek mellé lehet csak beválogatni a feltörekvô, ambiciózus, tanulni vágyó fiatal aktivistákat. A szakszervezet életképességének kritériuma szerintem, hogy a fiatalítás ne csak szólam, s ne kizálólagos öncél, hanem elôre megtervezett koncepció legyen. Mi jó helyzetben vagyunk. A titkárok átlagéletkorát tekintve a fiatal korosztályhoz tartozik a titkárok egyharmada területünkön. Persze kár volna tagadni, hogy a legnehezebb szervezetépítési feladat a fiatalok megnyerése. Tapasztalataim szerint az ô körükben a legnagyobb az érdektelenség, úgy gondolják, hogy mindent, mindenkor el tudnak intézni, egyedül. Ez persze nem biztos, hogy mindig bejön. Általában nem. Mindenesetre, ha már az öncélúságot emlegettem, elemi érdekünk, hogy a rátermett, kommunikálni tudó fiatalokat megnyerjük ügyünknek, mert ôk tudnak hidat verni a korosztályok között, s tudják vonzani barátaikat, akikkel egy nyelvet beszélnek. És az a stílus, életérzés, amit képviselnek, sokszor idegen a kö- 6 JÚNIUS

7 ORSZÁGJÁRÁS zépkorúaknak, de nem árt tudni, hogy övék a jövô. Isten áldotta család az, amelyben nincsenek nemzedéki problémák, s ez a szervezetekre is igaz. Ebben felelôsnek érzem magam. Ritka madár aki felelôsséget vállal, manapság. Ön mire gondolt? Alelnökként felelôs vagyok az oktatásért, a továbbképzésért. Úgy érzem, hogy ebben a témában nem tettük meg a követelményeknek megfelelô lépéseket. S e felelôsség alól nem ment fel a pénz, az eszközök, az infrastruktúra hiánya. Erre gondoltam. Az úgymond, fiatalalítás, magától is ránk köszön. E felismerés arra kell ösztönözze a munkáltatót, a szakszervezetet, hogy mozgalmi embereket képezzen, tanítson. Tudom, hogy botrányosan hangzik a munkáltató belekeverése ez ügybe. Pedig az ô érdeke is, hogy tárgyalóképes, szakmai ismeretekkel rendelkezô, intelligens aktivistákkal üljön le a tárgyalóasztalhoz. Önmagával szemben. Holnap. Nem szabad az önképzésben bízni, szakszervezeti alapfogalmakat, eszmerendszert kell majd tanítani; kommunikációs gyakorlatokkal, profi szakemberekkel szeretném megszervezni az oktatás, továbbképzés jövôbeni gyakorlatát. A megválasztott tisztségviselôket felkészítjük a tárgyalóképes, a partneri szintre és arra, hogy kommunikálni tudják mondanivalónkat a tagságnak és a munkáltatóknak egyaránt. Hitelesen, meggyôzô beszéd stílussal, arc- és kéz mimikával, tévedhetetlen elméleti, szakmai tudás birtokában. Ma már kevés az elkötelezettség, a lelkesedés. A munkáltató képviselôinek kommunikációs szintje az alapkövetelmény az érdekképviseleti munka eredményes ellátásához. Ha esik ha fúj! Nagyon szélsôséges véleményeket hallottam a postásokkal beszélgetve a bérezésükrôl. Ennyire reménytelen a helyzet, elérhetetlen a nemzeti átlag, vagy van még remény? A dolgozók véleményalkotását a bérezésrôl alapvetôen az motiválja, hogy mennyi a havi, a saját alapbére. Mert ehhez hozzányúlni, csak nagyon macerás eljárások után lehetne. Ezt megkapják, ha esik, ha fúj. Az új felállásban viszont megnövekedett a mozgó bérek aránya, amely adott teljesítményekhez kötött. Ez persze nem túl népszerû a dolgozók körében. Aki közvetlen ügyfélkapcsolati rendszerben dolgozik, az sokkal könynyebben részesülhet a többletjuttatásokból, mert sokkal több külön díjazáshoz tud hozzájutni szerzôdéskötéses pozíciójából adódóan, mint az a munkavállaló, aki a hátsó frontokon dolgozik. Talán ezért igazságos és nagyon várt az a bizonyos 13. havi fizetés, aminek alapja az alapbér. A 13. havi fizetés a postások jelentôs és túlnyomó részénél fontos és jelentôs, egyben nagyon várt bérkiegészítést, jutalmat jelent. Mi a véleménye a teljesítményalapú postás bérezési rendszerrôl? Kinek jó ez, mire jó ez? A teljesítményhez kötött bérezés elég nagy szóródást idézhet elô. De ha a postások jelentôs és túlnyomó részénél az valóban többletteljesítményre ösztönzô és növeli a cég bevételét, akkor ez a járható út a visszaosztáshoz, a bérek növeléséhez. Ezért részben igazságossá tehetô, ha valóban meghozza azt a hozadékot, amit a munkáltató vár tôle. Ma még megfoghatatlan, lehet, hogy még nincs közvetlen jövedelemtermelô képessége, de ha valamilyen piacot megszerzünk vele, például a biztosítások terén, akkor támogatni kell. Ezért járult hozzá a szakszervezet a kereskedelmi tevékenység bôvítéséhez, mert ettôl is reméli a munkahelyek számának megtartását. Mert egyszerû közgazdasági logika szerint, ha nagyobb bevétellel számolhatunk, így stabilizálódhat a foglalkoztatottak köre, növekedhet a bére, az egyéb ellátása. És ez a szakszervezet elsôrendû célja. Mert tudjuk: ez a piac törvénye. Tetszik, nem tetszik, ebben a világban élünk, dolgozunk, s képviseljük a hátrányos helyzetben lévô munkavállalókat. Ez a képviselet nem süket egy kissé? A gyôri kolléganô, akivel elgondolkodtató beszélgetést folytattam délelôtt, a posta vezetôjének internetcímét tudta csak megadni. Ide küldhetem jóváhagyásra a vele készült interjúmat Ebben a szituációban nem hallássérült a szakszervezet? Az irodámban, a titkárságon található komputer a Posta tulajdona. Ésszerû döntés volt a munkáltató részérôl, hogy ellátott minket a gépekkel, hiszen élô, napi kapcsolatban akar maradni velünk. Az már baj, hogy az alapszervi titkárok nem rendelkeznek PC-vel, internetkapcsolattal, hacsak otthon nincs gépük, elérhetôségük. A kor, az információáramlás, az oda-visszacsatolás alapvetô követelménye, hogy az alapszervezetek is rendelkezzenek egy internetelérhetôséggel. Korábban beszéltem a fiatalítási programunkról. Ebben a vonatkozásban is elengedhetetlen, hogy legyen szakszervezetünknek saját honlapja, levelezési címe, csevegô programja. Ott találnak majd egymásra a fiatal postások, a szervezettek, a kívülállók, a közömbösek. Így a választások elôtt három jelszót tûznék a szakszervezetünk zászlajára: informatika, fiatalítás, bérharc. Mi vagyunk a nemzet napszámosai Csaknem három évtizede mosolyog Judit, Lehner Szilveszterné az ügyfelekre és kollégáira Gyôrben. Élénk, vidám természetével, közvetlen modorával, kapcsolatteremtô képességével nem véletlenül szakszervezeti titkár a gyôri 2-es postán. A hetvenes évek végén kezdte az ismerkedést a postás hivatással, Sopronban, a szakközépiskolában. Pályafutása, a szokványos postás karrier elôbb a 7-esen felvevô, aztán hivatali helyettes, itt, a gyôri fôiskola gyakorló hivatalában megismerkedik az oktatás, a képzés nem mindig hálás feladatával. A 4-es postán felvevôként ül az ablak mögött, s az 1997-es esztendô már a 2-es postán találja, mint kereskedelmi díjelszámolót, végül idén márciustól helyi ellenôr. Az ember hajlamos arra, hogy a helyi ellenôri munkát, amolyan népszerûtlen, belsô rendôrködésnek tekintse. Szeretik a kollégái, nem néznek ferde szemmel Önre azok, akikkel korábban együtt dolgozott? A belsô ellenôrzést nem szeretni kell, hanem elviselni. Ez lehet, túl ride- JÚNIUS 7

Dolgozó. Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal. Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve. Megalakult legújabb tagozatunk

Dolgozó. Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal. Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve. Megalakult legújabb tagozatunk 2012., 3. SZÁM Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Jövôkép a PSZ munkakongresszusán 2. oldal Hatályba lépett az új Munka Törvénykönyve 6. oldal Megalakult legújabb tagozatunk 11. oldal

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon MKKSZ HÍRLEVÉL Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete Kiadja a Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete 2005. július Az érdekképviseleti munkában nincs uborkaszezon

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó

Vegyipari. Ez történt 2014-ben. dolgozó Vegyipari dolgozó Alapítva: 1906-ban LVIII. évfolyam 2015. február Ez történt 2014-ben érdekvédelem aktuális ülésterem Bridgestone, ahogy a szakszervezet látja A Bridgestone-nál működő szakszervezet bízik

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. PEDAGÓGUSOK LAPJA 3. LXII. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2006. MÁRCIUS 9. ALAPÍTVA: 1945-BEN MIÉRT TÜNTETTÜNK STRASBOURGBAN? Micsoda fölséges égiháború A külön lábak együttes

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval

Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei. Lakáscélú hiteltámogatás interjú Fata Lászlóval Jogi szaklap HR és munkaügyi szakembereknek 2014. szeptember 5. évfolyam 9. szám Ára: 2490 Ft A MUNKAÜGY ÉRTESÍTŐJE Mi lesz a várandós nők felmondási védelmével? A fiatalok foglalkoztatásának lehetőségei

Részletesebben

menekültek a migrációs stratégiában

menekültek a migrációs stratégiában menekültek a migrációs stratégiában kerekasztal-beszélgetés A Fundamentum az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével közösen 2013. április 9-én kerekasztal-beszélgetést szervezett

Részletesebben

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

SOR(S)OK A TARTALOMBÓL LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN SOR(S)OK Sorokba szedve sorsunk. Költségvetési sorokba! Ezek összegében dől

Részletesebben

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség

4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Segítség az átképzéshez. Köztisztaság, közbátorság közbékesség A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XV. évfolyam I 2007. szeptember 11. I Megjelenik: kéthetente 4 7 10 Felsõoktatás iskolapélda Segítség az átképzéshez Köztisztaság, közbátorság közbékesség KÉPES

Részletesebben

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN

MÉG NEM ELÉG A TARTALOMBÓL. Váci Mihály LXX. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN PEDAGÓGUSOK LAPJA LXX. ÉVFOLYAM 4. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Váci Mihály MÉG NEM ELÉG Nem elég megborzongni, De lelkesedni kell! Nem elég fellobogni,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett.

Egy csapat vagyunk. Fekete László, Bognár Piroska, Mosonyi György és dr. Gulyásné Hende Bernadett. M O L V E G Y É S Z S Z A K S Z E R V E Z E T hírforrás 2010 március Országos Vegyész-találkozó Nagyatádon Egyénileg sebezhetőbbek vagyunk Aki megpróbál felülkerekedni, szerepet téveszt Vegyész arcok Száz

Részletesebben

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ

25 éves A FEHÉR GYŰRŰ 25 éves A FEHÉR GYŰRŰ Budapest, 2014 Fehér gyűrű. A kifejezés hallatán valami tisztára, erősre, biztonságosra gondolunk. A gyűrű kör alakja szimbólumok sokaságát hordozza. Ősidőktől fogva az örökkévalóság,

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. 2009. december. IX. évfolyam 12. szám FOTÓ: KESZIPRESSZ Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 12. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. december Idén is sok gyermeknek szerzett örömöt a Millenniumi Parkban berendezett Betlehemi élőkép. FOTÓ: KESZIPRESSZ hirdetés 2 Dunakeszi Polgár

Részletesebben

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia?

Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Szücs Károly: Mi lesz veled Filatélia? Bélyegmúzeum, 2014. március 22 BEVEZETŐ Az előadás címét adó talán kicsit rezignáltnak tűnő kérdést dr. Somogyi Tamás egy év végi gondolatokat tartalmazó szerkesztői

Részletesebben

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között

Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között XX. évfolyam 12. szám 2012. június 26. Megjelenik: kéthetente Foci-EB Józsefvárosban is Teljes az egyet nem értés a szurkolók között ÖNKORMÁNYZAT Összefognak Szorosabb együttmûködés a rendvédelmi szervek

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu

XX. évf. 2012/3.sz. a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/3.sz. Szemle Interjú Szántó Krisztina Patikalátogató hálózat vezetővel Spanyolország: a gyógyszertáraknakváltoztatniuk kell, ha

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

Közhangulat és fogyasztóvédelem

Közhangulat és fogyasztóvédelem ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI ÚJSÁG Tudnivalók - hírek - események http://www.akontroll.hu VII. évfolyam 3. szám 2010. március Vigyázat, telefonos csalások 2. oldal Leválás a távhõrõl 3. oldal Fogyasztói bizalom

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

elõadó edupress nagyító

elõadó edupress nagyító tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: az SSH Kft. Felelõs kiadó:

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben