Szecsői Tükör 2007 június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szecsői Tükör 2007 június"

Átírás

1 Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A nevelőszülői hálózat működtetése. 2.) Nagyközségünk közbiztonsági helyzete. Kivonat a rendőrségi tájékoztatóból: A közbiztonsági helyzet értékelése kapcsán leszögezhetjük, hogy a településen a rendőri közterületi jelenlétet elsősorban a körzeti megbízott és a Tápiószecsői Rendőrőrs személyi állománya biztosította. A község aktuális közbiztonsági és bűnügyi helyzetére figyelemmel segítséget nyújtott a központi járőrszolgálat és a bűnügyi osztály személyi állománya is. Az elmúlt évben a rendőrőrs vezetésében nem történt változás. Gócsa Gábor r. százados mb. őrsparancsnok és Kalmár András r. fhdgy. őrsparancsnok helyettes személyében stabilizálódott a vezetés. A község körzeti megbízotti feladatait szeptember 16-tól Kurek Attila r. ftörm. látja el megbízás alapján. A rendőrőrs állományába májusában került, így az év a beilleszkedés és a helyismeret kialakításával telt. A közbiztonság fokozása érdekében az őrs állománya évben is nagy hangsúlyt fektetett az ittas vezetők, az engedély nélkül vezetők kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni intézkedésre. A rendőrőrs statisztikai mutatóiban minden területen emelkedés figyelhető meg, amelyek közül a legfontosabbakat ismertetném az alábbiakban: évben 881 alkoholszondás ellenőrzésből 30 pozitív esetet regisztráltunk, évben 1013 ellenőrzésből 72 esetben jelzett a szonda ittasságot. A szabálysértési feljelentések száma 281-ről 584- re, a helyszín bírságolt személyek száma 601-ről 800-ra emelkedett. A büntető feljelentések száma viszont 21-ről 22-re emelkedett. 1 Emelkedő tendencia valósult meg az elfogott személyek számában évben 44, évben 59 személyt fogott el a rendőrőrs állománya. Ezek közül a bűncselekmény elkövetésén tetten ért (25), valamint a körözés miatt (31) elfogott személyek száma a jelentős. Az előállított személyek száma drasztikusan 146-ról 167-re emelkedett. Itt megjegyzem, hogy ennek oka a bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt előállított személyek számának növekedése volt, amely összhangban van a bűnügyi eredményesség javulásával. Az intézkedési mutatók hátterében megemlíthetem, hogy a rendőrőrs személyi állománya által a közterületen eltöltött órák száma évi ról évre re emelkedett. A közlekedési helyzetet elemezve megállapíthatjuk, hogy évben 16, majd évben 4 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a községben, amelyek kimenetele évben 2 halálos, 6 súlyos, 8 könnyű, évben 3 súlyos és 1 könnyű sérüléssel járt. Az elmúlt év során több alkalommal hajtottunk végre közlekedési akciót a községben, valamint a balesetek számának visszaszorítása céljából több alkalommal éltünk a sebességérős ellenőrzés lehetőségével is. A jövőben ezen intézkedéseket továbbra is szorgalmazni fogjuk, hiszen a baleseti helyzet említett rendkívül kedvező alakulásában döntő szerepet játszottak. Munkánk során együttműködtünk az önkormányzattal, annak szerveivel, a Polgárőrséggel, valamint a NEFAG területi erdészeivel is. Külön is szeretném megemlíteni a rendőrőrs napi szintű, hatékony együttműködését Hajdu Tamás közterület-felügyelővel. A községben évben megrendezett rendezvények, valamint a helyhatósági választások zavartalanul kerültek lebonyolításra. A közbiztonság javítása érdekében egyik kulcsfontosságú kérdés, hogy a Tápiószecsői Rendőrőrs közterületre vezényelhető létszámát a lehetőségekhez mérten a legjobb hatásfokkal működtessük.

2 Az önkormányzattal, a Polgárőrséggel, az Erdészettel és egyéb társ szervezetekkel a kialakult együttműködést továbbra is fenntartani, mélyíteni kívánjuk. Célunk a község bűnügyi helyzetének további javítása, az eredményes felderítések számának növelése. A lakásbetörések, hétvégi ház-, pince betörések és a gépkocsi feltörések visszaszorítása. A közterületi jelenlét fokozása, amely párosul a továbbra is kiemelt feladatként kezelt ittas vezetők, engedély nélkül vezetők és a kiemelt szabálysértést elkövetők kiszűrésével. A passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztók-, valamint a korlátozott látási viszonyok során kivilágítatlan járművekkel közlekedő személyekkel szemben továbbra is fokozott fellépésünkkel a közlekedés biztonságának javítását szeretnék elérni. A fenti célok elérése érdekében nagyobb számú, a Polgárőrséggel közösen végrehajtott közlekedési akciók szervezése is célunk. A beszámolót a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Kivonat a Polgárőrség beszámolójából: Szervezetünk a 2006-os évben több mint 200 szolgálatot teljesített. Tapasztalataink szerint amennyiben szolgálat van, bűneset most már évek óta nagyon kevés. A szomszédos polgárőrökkel és a községünk közterület-felügyelőjével kiváló a kapcsolatunk, a helyi rendőrséggel folyamatos kapcsolatban vagyunk, bár ezen van még mit javítani. A nagykátai Tűzoltósággal a tavaly kötött megállapodásnak megfelelően több tűzesetnél segítettünk. Most már azt lehet mondani, hogy a községünkben nincs olyan rendezvény, amin a polgárőreink ne vegyenek részt. Például: - minden szombat vasárnap a szentmise alatt a gépkocsikat őrizzük, - körmeneteknél forgalmat irányítunk, - mindenszentekkor több mint 10 fővel vigyáztuk a temető rendjét, parkolóját és segítettünk a 31-es főúton átkelni a gyalogosoknak. Büszkén mondhatjuk, most már évek óta rendkívüli esemény nem történt. A 31-es úton sajnos sok baleset történik, ahol zárjuk, illetve irányítjuk a forgalmat a rendőrség munkáját segítve. Ezen felül minden tanítási nap polgárőreink teljesítenek szolgálatot az alsó iskolánál a gyermekek biztonságos átkelése érdekében. A tavalyi évben az önkormányzat ,-Ft-tal támogatta szervezetünket. A polgárőr autóba rádiót, terelőbójákat vásároltunk. Az önkormányzattól kapott helyiséget átalakítottuk 2 irodának, amiben a polgárőreink közel ,- Ft értékű társadalmi munkát végeztek. A beszámolót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Kivonat a közterület-felügyeleti beszámolóból: évben feljelentést tettem 19 alkalommal: - 6 fő kutyával való veszélyeztetés, valamint ebtartási szabályok megsértése végett szabálysértést követett el, - 1 fő ismeretlen tettes köztisztasági szabálysértést követett el, akinek csak a gépjárművének a rendszámát sikerült feljegyezni, - 1 fő ellen elhanyagolt, gazos árok végett, - 2 fő ellen engedély nélküli árusítás, - 7 fő ellen köztisztasági szabálysértés végett, - 2 fő ellen közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése végett (szabálytalan parkolás) tettem szabálysértési feljelentést. Az év folyamán összesen 136 felszólítást küldtem ki a lakosság részére, ebből 105 felszólítás parlagfű mentesítési kötelezettség elmulasztása végett. Ebből 46 felszólítást lakossági bejelentés alapján tettem. Többször kellett helyszíni szemlét lefolytatnunk a szabálysértési előadóval közösen. A 2006-os évben megrendezett búcsú is lezajlott különösebb rendzavarás nélkül, melyen egész napos szolgálatot teljesítettem. Igen nagy probléma a József Attila utca, ahol mindkét irányból behajtani tilos tábla van kihelyezve, rendszeresen érkezik hozzám bejelentés ez ügyben, ugyanis az ott lakókat zavarja a reggeli és a délutáni nagy forgalom. A tilalmi táblát betartatni igen nehéz még a rendőrséggel közösen is, ezért javaslom az utca egyirányúsítását vagy az utca egyik oldalának lezárását (zsákutca létrehozása). KRESZ táblák pótlása fontos volt, de azt idén sikerült megvalósítanunk. Ebben az évben 3 db veszélyes fát vágattunk ki egy vállalkozóval. Idén is rendszeresen láttam el közös szolgálatot a helyi erdésszel és rendőrséggel. Közös akciókat szerveztünk, és tervben van 2007-ben köztisztasági akciók is, melyek során az illegális szemétlerakó személyeket kiszűrjük, és ennek köszönhetően idén már több tettenérés is volt, melyből feljelentés is készült ban is megszervezésre került a Nagykátai Balesetmegelőzési Bizottsággal az iskoláskorú és óvodáskorú gyermekek KRESZ oktatására, melyet a további években is szeretnénk folytatni.

3 Úgy érzem az intézmények vezetői teljesen pozitívan álltak hozzá, sőt azóta már igény is van rá. Közterületen kóborló kutyák potenciális problémát képeznek településünkön. Ugyan az állatmentő csapat, aki ténykedik településünkön, nem rossz, de sajnos a jelenlegi állatvédelmi törvény szigorú betartása mellett szerény eredményeket vagyunk képesek elérni. A beszámolót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 3.) A Közoktatási Minőségirányítási programok kiegészítése a teljesítményértékelő rendszerrel. 4.) Az alapfokú művészeti oktatás és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai ellátásának átadása a megyei önkormányzatnak. 5.) Intézményfenntartó társulás létrehozásának kérdése. 6.) A közoktatásban alkalmazandó térítési-, illetve tandíjak felülvizsgálata. 7.) A Damjanich János Művelődési Ház Szervezeti-, és Működési Szabályzata. 8.) Éves ellenőrzési jelentés az önkormányzatnál évben végzett éves belső ellenőrzésekről. 9.) Folyószámla hitelkeret további meghosszabbítása. 10.) Tájékoztatás a statikai vizsgálatok eredményeiről. 11.) A szeméttelepen történt tűzeset május 14-én a késő délutáni órákban kigyulladt a jelenleg használatban lévő szeméttelep. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de a tűz lokalizálását csak úgy tudták elvégezni, hogy segítséget kértek az égő terület homokkal való teljes beborítására. Tekintettel a kialakult helyzetre, a probléma megoldás azonnali intézkedést tett szükségessé. Az Ügyrendi Bizottság és a Településfejlesztési Bizottság Elnökei kérték és kaptak segítséget Benedek Tibor tápiószecsői vállalkozótól, aki 3 teherautóval, egy nagyteljesítményű markolóval és egy homokrakodó munkagéppel több napon keresztül dolgozott a tűz elfojtásában és a terület rendbetételében. A munkálatok alatt nagymennyiségű föld (e munkálatot végzők szerint 3605 m3) lett megmozgatva, a mellékelt fényképek is tanúsítják a munka nagyságát. A gyors beavatkozásnak köszönhetően nem alakult ki katasztrófa helyzet, a tűzesetnél kint volt a Polgárvédelmi Főfelügyelőség ellenőre is. A község területén lévő szemétteleppel kapcsolatos ismétlődő problémák (többszöri tűzeset, stb.) és ezek kezelése már többször sok százezer forintos kiadásra kényszerítették az önkormányzatot. Jelen pillanatban is van felszólítás a Környezetvédelmi Főfelügyelőségtől hulladék ártalmatlanítás engedélyezési eljárási díj megfizetésére ,- Ft összegben. Határozat: Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség külterületén lévő szeméttelepén keletkezett tűz földdel való oltási és tereprendezési munkálatainak költségeit tudomásul veszi, Benedek Tibor árajánlatát bruttó ,-Ft összegben elfogadja és a működési céltartalékból biztosítja. A kifizetést két részletben teljesíti: 1. részlet: június részlet: július 31. Határidő: július 31. Felelős: Polgármester A határozati javaslatot a testület 1 ellenszavazattal elfogadta. 12.) Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója, kérése. 13.) A testületi tagok részére számítógép vásárlás. A határozati javaslatot a testület többségi szavazattal elutasította. 14.) Maka Béláné házának helyreállítása. 15.) Elidegenítési és terhelési tilalom törlése. 16.) Részletfizetési kérelem. 17.) Földterület vásárlási kérelem. 18.) Földterület használati kérelem. 19.) Tájékoztató a falunapi előkészületekről. A tájékoztatót összeállította: Tábori Tivadar önkormányzati képviselő Következő tervezett testületi ülés: Időpontja: június órakor Helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Tervezett napirendi pontok: 1.) A művészeti iskola térítési díjainak felülvizsgálata. 2.) Az általános iskolai oktatás helyzete. A 2006/2007-es tanév értékelése, az új tanév előkészítése. 3.) Az óvadék helyzetének áttekintése. 4.) Beszámoló a Gyermekekért alapítvány tevékenységéről. 5.) A évi költségvetési rendelet módosítása. Minden érdeklődőt vár a Képviselő-testület! 3

4 Közbiztonság, rendőrség. A képviselőtestület május 30.-i ülésén beszámolót hallhattunk rendőrségünk működéséről, községünk bűnügyi helyzetéről, s az elmúlt évek statisztikai adatairól. A beszámolót Zajecz Ágnes alezredes asszony a Nagykátai Rendőrkapitányság parancsnoka tartotta. Jelen volt a helyi rendőrőrs parancsnoka és munkatársai is. A lakosság részéről is többen eljöttek, s mint a betörések és lopások károsultjai ( néhányukat rendszeresen kifosztják ) elmondták rossz tapasztalataikat, véleményüket. A képviselő testület és a lakosság kritikai észrevételeire, panaszaira alezredes asszony igyekezett megadni a választ, néhány konkrét esetre pedig írásban fog reagálni. Képviselőink részéről javaslatok hangzottak el milyen intézkedések lennének szükségesek közbiztonságunk mielőbbi javításának érdekében. Ezek közül talán a legfontosabb igényként említhetjük az állandó rendőri jelenlétet! A rendőrség vezetője részéről elhangzott : szervezetük anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy ezen igényünknek eleget tegyenek. Ígéretet kaptunk viszont az eddig be nem töltött második körzeti megbízotti álláshely betöltésére. Az elhangzottakat és a statisztikai adatokat egybevetve Rendőrkapitány asszony elismerte : Tápiószecső a körzet legfertőzöttebb települése! Képviselőtestületünk a helyzet javítása érdekében úgy döntött, hogy további lépéseket tesz. T É G Y A P A R L A G F Ű E L L E N Felhívom a Tápiószecső lakosságát, hogy közösen összefogva, hatékonyan lépjünk fel a parlagfű ellen. Az Ön környezetében is biztosan van, aki allergiás, aki nehezen viseli a pollenekkel telített levegőt. Fogjunk össze, tegyünk közösen érte, hogy allergiamentes környezetben élhessünk. Parlagfű gyűjtési akció június 29-én 8 órától - 13 óráig A parlagfű leadása a Polgármesteri Hivatal udvarán. 4 Problémáink megoldásához segítséget kérünk a felettes szervektől! Pest Megye Rendőrkapitányát tájékoztatjuk a lakosságunk részére mára már elviselhetetlen helyi állapotokról. Felhívjuk a lakosságot, hogy jelezzék hivatalunk felé az önöket ért atrocitásokat, jelenségeket, eddigi be nem jelentett bűncselekményeket. Rendőrségünk vezetői szerint fontos, hogy minden ügy, minden a lakosságot ért atrocitás be legyen jelentve, dokumentálva legyen, hiszen - ahogyan azt hallhattuk - előfordul, hogy más ügyben nyomozva akadnak rá egy régebbi bűnügy elkövetőjére. Összegezve tehát: a legkisebb értékű bűncselekményben is tegyék meg a rendőrségi feljelentést! Bata József, alpolgármester Önnél betörés volt, de nem tett bejelentést. Önnél betörés volt és tett bejelentést, milyen érdemi intézkedés történt a rendőrség részéről? Kérjük a visszajelzési kuponon tegye meg észrevételét június végéig, és juttassa el a polgármesteri hivatalhoz. Köszönjük Visszajelzés.. Lakossági felhívások, tájékoztatók Felhívás Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata értesíti a lakosságot - a Pest Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás közfelhívása alapján - a gyommentesítések elvégzésének szükségességére. A Növényvédelmi Törvény (2000. Évi XXXV. tv.) 5. -ában kimondja, hogy a földhasználó és termelő köteles - nem csak a zárlati, hanem minden olyan károsító ellne védekezni, amely a szomszédos földhasználók illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyezteti. A törvényhez kapcsolódó 5/2001.(I.16.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 2. - ában kötelezi a termelőket és a földhasználókat a gyomok elleni védekezésre. A (2) bekezdés szerint az élősködő arankafélék és minden más egyéb gyomok irtását virágzásuk előtt kell végrehajtani növénytermesztésre szolgáló

5 területen, réten, legelőn, település bel- és külterületén, házikertben, vasút- és úttöltésen, csatorna- és árokparton, közterületen, közutak szegélyterületén külön jogszabályban meghatározott szélességben, valamint talajvédelmi vagy egyéb célból talajtakaró növényzettel borított területen. Mindezek alapján felhívjuk valamennyi földhasználó, közút és földterület felett felügyeletet gyakorló szerv figyelmét a szükséges gyommentesítések elvégzésére. A károsítók - így a gyomok - elleni védekezés elmulasztása esetén ún. növényvédelmi bírság is kiszabható, melynek összege Ft. között alakulhat. Hogyan lehet vírusfertőzést kapni a hagyományos -tól eltérően? - avagy: lappangó vírusfertőzések átviteli lehetőségei. Kiemelt jelentőségűek azok a kórokozók, amelyek a fertőzést követően az egész életen át megmaradnak a vírushordozóvá vált személyekben. Ilyenek pl. a herpeszvírusok és számos más vírus. Különösen veszélyesek lehetnek azok a vírusok a közösségekre, amelyek a méhlepényen keresztül, vagy szülés közben fertőzik meg a magzatokat, vagy újszülötteket. Ők védtelenek ezekkel a vírusokkal szemben és ők is vírushordozókká válhatnak. Ezek közé a vírusok közé tartoznak a fertőző májgyulladást okozó (hepatitis B, C) és az AIDS betegséget okozó HIV. Ezeken kívül más, még fel nem fedezett vírusok is élhetnek az emberekben. Jellemző, hogy tünetmentesen is hordozhatók ezek a vírusok. Továbbadhatók más embereknek az alábbi módokon: pl. tetoválás útján (nemcsak a tű, hanem az alkalmazott festékek is fertőzhetnek, ha több emberen egymás után használják azokat); a testékszerek ( piercing ) beültetésével; fodrász, kozmetikai és pedikűrös eszközökkel, amennyiben nem alkalmaznak használóik megfelelő fertőtlenítést; nem a szakma szabályainak megfelelően alkalmazott akupunktúrás eszközökkel; a nemiszervek körülmetélése során; vércukorszint, egyéb vérvizsgálat, vagy ellenanyag-meghatározásra többször használt automata vérvételi eszközök útján; kullancseltávolításra egymás után több embernél alkalmazott csipeszekkel. Szerencsére az ilyen típusú fertőződések nem gyakoriak, de előfordulnak. Jogilag csak engedéllyel rendelkező személyek végezhetnek pl. testékszer beültetést, tetoválást, de sajnos egyesek illegálisan is végzik ezeket. 5 A testékszerek beültetésének és a tetoválásnak is számos szövődménye lehet. Különösen a testékszerek képesek sebészeti, bakteriális, elhalással járó, és fémallergiát eredményező következményeket kiváltani. A fertőtlenítésre használt alkohol sok esetben nem alkalmas egyes vírusok elpusztítására, amelyek széklettel vagy nemi úton terjednek, és rajta lehetnek a bőrfelszínen. Tetoválásnál a kevert festékek is átvihetik a vírusokat, vagy a tetováló nyálában lévő vírusok köhögéssel, tüsszentéssel is rákerülhetnek a bőrre. A fentiek ismeretében nagyon fontos a felelős döntésünk egészségünk érdekében, hogy kinek és milyen szolgáltatását fogadjuk el, és kell-e az egyáltalán nekünk. /A cikk Prof. Dr. Berencsi György (Johan Béla Országos Epidemiológiai Központ Virológiai Főosztály) tudományos írása alapján készült./ ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete * Támogatási lehetőségek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében A növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások fő szabályai (Tervezet) Támogatás vehető igénybe: Tárolás, szárítás, vetőmag-feldolgozás létesítményeinek és technológiai berendezéseink korszerűsítésére; Szabályozott légterű tároló, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények és technológiai berendezések korszerűsítésére; Kertészeti termelés létesítményei és technológiai berendezéseinek korszerűsítésére; Telepne belüli és különösen az üzem működtetését szolgáló infrastrukturális, szociális létesítmények, berendezések korszerűsítésére, A gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztésére (kivéve alapszoftvereket). A támogatás mértéke: Benyújtási időszakonként és kérelmezőként nem haladhatja meg a Ft-ot, amely az elszámolható kiadások 40%-a. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 50%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, vagy a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy Natura 2000 területen valósul meg. A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a, ha a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, és a beruházás kedvezőtlen adottságú, vagy Natura 200 területen valósul meg.

6 A támogatás igénybevételének feltételei: A kérelmező mezőgazdasági termelő, zöldséggyümölcs termelői értékesítő szervezet (TÉSZ), termelői csoport. Mezőgazdasági tevékenységből származó éves nettó árbevételének aránya a kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évet tekintve eléri, vagy meghaladja az 50%-ot. Ez a feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásokra, TÉSZ-ekre, termelői csoportokra, tanüzemekre és tangazdaságokra. A beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t. Ez a feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozásokra. Ebben az esetben csak az indulást követő első lezárt gazdasági évben kell az üzemméretnek elérnie az 5 EUME-t. A támogatási jogcím-tervezetek teljes terjedelmükben az alábbi honlapokról tölthetők le: Bosánszky László NVT Tanácsadó Legkellemetlenebb ellenségünk, a szúnyog A hím békés, vegetáriánus. A nőstény vérszívó azért, mert a vérből származó anyagok szükségesek a peték érleléséhez. Kb. 300 petét rak egy csomóba, ami tutajként úszik a víz felszínén. Egy szemétbe dobott konzervdobozban összegyűlő vízben már petéket rakhat. Fajok: foltos szárnyú maláriaszúnyog, gyötrő szúnyog, házi szúnyog és mocsári szúnyog. A ház körül a következő helyeken telelhet át: esővizes hordó, konzervdobozok, ciszterna, árnyékszéki űrgödör, földalatti szennyvízcsatorna. A tenyészőhelyétől legfeljebb 0,5-1 km-re távolodik el. Zárt, sötét, huzatmentes helyeken tartózkodik, különösen télen kellemetlenkedik. Döntően az emberi vért kedveli, ezért súlyos kellemetlenséget okoz. Főleg este és éjszaka szív vért. Vérszívás nélkül is képes petét rakni, de peteszáma ilyenkor kevesebb. A község területén mocsári szúnyog is található (csatorna, tavak, mocsarak) Vérszomjas támadó, napnyugtakor ártalma szinte elviselhetetlen, csípése fájdalmas. VÉDEKEZÉS Védekezés lehetőségei: Házaknál: szúnyogháló, elektromos riasztó, különböző riasztó spirál, gyertyák, füstölők, mécsesek, stb.. Szabadban: gél, kenőcs, aerosol és permetek. Különböző élőterek felszámolása, gödrök, árkok, vízmedencék, vízgyűjtő edények kiürítése, stb. Vízgyűjtő edényeknél egy jó módszer, ha egy kevés napraforgó olajt öntőnk rá, ez eltömíti a szúnyoglárva légzőnyílását. 6 Vegyszeres irtást kizárólag hazai egészségügyi hatóság által engedélyezett vegyszereket lehet használni a településeken. Vegyszeres védekezésnél nagyon hátrányos, mert a védekezések után újra fertőződetnek a területek (berepülés). Többszöri védekezés elég költséges. Legjobb védekezés a megelőzés, az előbb említett tenyésztőhelyek megszüntetése. Bosánszky László Növényvédő Mérnök NVT Tanácsadó Tisztelt mezőgazdasági vállalkozók! Hamarosan ismét elérkezik a kalászos gabonafélék betakarítási ideje. A mezőgazdaság tűzvédelmi jogszabályi, így kötelező előírásai közül számos tétel megváltozott, mely vonatkozik a betakarításra és az ahhoz kapcsolódó munkálatokra. A nyári betakarítási munkákban dolgozó erő- és munkagépek tulajdonosainak a gépek tűzvédelmi felülvizsgálatát (a gépek szemléjét) el kell végezni. A 35/1996. (XII.29.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 68. (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik: A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni, amelynek tervezett időpontját 8 nappal előbb írásban az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságra be kell jelenteni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő 8 napon belül a tűzoltóságnak meg kell küldeni. A szükséges formanyomtatványokat a weboldalról a tűzmegelőzés-formanyomtatványok menüpont alól le lehet tölteni. Tájékoztatom Önöket, hogy az aratás időszakában a mezőgazdasági vállalkozók parancsnokságunk részéről tűzvédelmi ellenőrzésekre számíthatnak. Végezetül a nagykátai tűzoltók nevében kívánok minden mezőgazdasági vállalkozónak bő termést, tűzmentes, biztonságos munkavégzést az aratás idejére és egész évre is! Szabó Péter tű.fhdgy. Tűzmegelőzési osztályvezető

7 Kék hírek május 02-án Tápiószecsőn az egyik menetirány szerint közlekedő autóbuszból kiesett egy 13 éves kislány. A baleset úgy következett be, hogy egy erősen balra ívelő kanyarban az éppen felálló kislány elveszítette egyensúlyát, és neki esett a hátsó ajtó egyik szárnyának. Az ajtó üvege eddig ismeretlen okok miatt kiesett, és a kislány az aszfaltra zuhant. A sérültet könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Halálos közlekedési baleset történt május 29-én Tápióságon, a balesetben egy 7 éves kisfiú halt meg, akit egy IFA gázolt halálra. A baleset úgy következett be, hogy a teherautó sofőrje megállt az út szélén beszélgetni egy ismerős férfival, aki unokájával volt, és a gyermek a közelben játszott. Miközben a férfiak beszélgettek, a kisfiú eddig ismeretlen okból a teherautó alá került, majd az induló autó őt elgázolta. A fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, hogy a helyszínen elhalálozott. Zajacz Ágnes r.alezredes kapitányságvezető Iskolai hírek Tisztelt Lakosok! A tanév június 15-én fejeződik be. A ballagást másnap, június 16-án szombaton 10 órától tartjuk a Petőfi Sándor utcai épületben. A 8. osztályosok ezen a napon kapják meg a bizonyítványukat. A tanévzáró ünnepség június 22-én pénteken lesz: - a felső tagozaton 15,30-tól - az alsó tagozaton pedig 17 órától. Június ig tart a művészeti iskola beiratkozása a felső tagozat épületében. Június 11-én hétfőn nyílik a művészeti iskolás diákok munkáiból készült kiállítás a felső tagozat II. emeletén. Kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten tisztelje meg gyermekeink egész éves munkáját azzal, hogy megtekinti a tárlatot. Július 2-től az iskolában minden második hétfőn ügyeletet tartunk. Hivatalos ügyintézés, bizonyítványok átvétele, stb. csak ezeken a napokon lehetséges. Az ügyelet helyszíne minden esetben a Petőfi Sándor utcai épület. Czirják Attila Igazgató május 11-én szülők részvételével közösen egy tartalmas, mozgásokban bővelkedő délelőttöt sikerült biztosítanunk a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Volt itt futás gyermek, szülő, óvodai dolgozók részvételével. Kerékpár és roller versenyen mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat a csemeték. Az apróbbak lábbal hajtható kismotorral, háromkerekű biciklivel vettek részt a versenyben. Az udvaron különböző tornafelszereléseket (trambulin, NDK tornaszer, váralagút, Wesco termékcsalád) vehettek birtokukba óvodásaink. Kellemes zene, italautomata, finom aprósütemények mellett pihenhették ki fáradalmaikat a résztvevők. A szülők által történt támogatásból labdákat vásároltunk, melyekkel ügyességi játékok sokaságát élvezhették a kicsik. A nap igen kellemes meglepetése volt a nagykátai tűzoltók tűzoltási bemutatója, amely kapcsán a gyermekek kezükbe vehették és olthatták a nagynyomású Sportnap a Pöttöm óvodában! tömlőkkel a mesterséges tüzet. Birtokukba vehették a tűzoltóautót, valamint a helyszínt biztosító rendőrautót is. Itt szeretném megköszönni a segítséget a helyi rendőrségnek, a tűzoltóságnak, a polgárőrségnek, Tóth apukának, aki az italautomatát hozta, a vöröskeresztnek, védőnőnknek és mindazoknak a szülőknek, akik jelenlétükkel megtisztelték ezt a szép napot. A legnagyobb elismerés az egyik gyermekünktől (D. Domi) hangzott el: Óvó néni, ez volt életem legszebb napja! Ezért kell és érdemes óvodásainkért mindent megtenni, hogy ilyen és hasonló élmények tegyék gazdagabbá, széppé gyermekkorukat, melyekből majd későbbi élete során tud kamatoztatni. Tóth Károlyné Óvodavezető 7

8 A Szecsői Tükör június havi számában civil szervezeteink sorában az újjá alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület mutatkozik be. A bemutatásra a megújult egyesület elnökét kértem fel. A szecsői tűzoltó egyesület, 1924-ben alakult Franz Lajos és Németh Béla szervezésében. A 83 éves egyesület újból mint már történelme során annyiszor 2007-ben újabb forduló ponthoz érkezett. A korábbi vezetőség lemondott ezért az Önkéntes Tűzoltó Egyesület új vezetőséget választott. Az egyesület tagsága tisztában volt azzal a helyzettel, hogy a korábbi vezetés nehezen tudott kompromisszumot kötni az önkormányzattal, illetve a községben élő emberek egy részével. A tagság próbált olyan embereket keresni az új vezetőségbe, akik az egyesület újbóli felvirágoztatását, tűzik ki célul. Fontosnak tartottuk, hogy egy teljesen új szemléletű vezetőséget állítsunk fel, mely kizárólag szakmai alapokra épül. Ezért május 5-én az egyesület vezetősége újjászerveződött és új vezetőséget választott. Néhány szóban az új vezetőség tagjairól: Tóth László az egyesület elnöke óta a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságon dolgozik, mint hivatásos tűzoltó. felsőfokú tűzoltó szakmai képesítéssel rendelkezik 2002-től a Belvárosi Tűzőrség szolgálat parancsnoka. Zollai Máté az egyesület parancsnoka. létesítményi tűzoltó parancsnok laktanyában később a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon teljesít szolgálatot től a Nagykáta Városi Tűzoltóságon szerparancsnok majd szolgálat parancsnok ben ahol felsőfokú tűzoltó szakmai képesítést szerzett. Mikulás Sándor az egyesület titkára től hivatásos katona, 1997-től biztonsági tiszti beosztásban dolgozik. Üzemmérnöki végzettsége mellett 1994-ben műszaki tanári diplomát szerzett a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán, 2006-ban pedig katonai vezetői szakon végzett a Nemzetvédelmi Egyetemen. Lengyel László az egyesület gazdasági felelőse től, megalakulásától a Nagykáta Városi Tűzoltóságon dolgozott egészen 2006-ig, amikor is nyugdíjba vonult. Gyeraj György vezetőségi tag től hivatásos tűzoltó, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon teljesít szolgálatot től, megalakulásától a Nagykáta Városi Tűzoltóságon dolgozott egészen 2006-ig, amikor is nyugdíjba vonult. 8 Ifj.Hatosi László vezetőségi tag ben született óta az önkéntes tűzoltó egyesület tagja. További terveink: Legelső és legfontosabb feladat a bizalom helyreállítása. Az egyesület megítélésének javítása kiemelkedő feladat, amely megfelelő párbeszéddel kezdődik a lakossággal és az önkormányzattal. Nagyon fontos a hatékony működéshez egy aktív, szakmailag megalapozott, fegyelmezett tagság. Az új vezetőség nagyon fontosnak tartja, hogy ezt újra kialakítva az egyesület hatékonyan tudjon részt venni a község életében, ahogy ez egy civil szervezettől elvárható. Terveink között szerepel a községben élő gyermekek aktivizálása. Az egyesület évekkel ezelőtt aktív és eredményes gyermek tűzoltó csapattal rendelkezett, amely sorra nyerte a versenyeket. Ezt a színvonalat szeretnénk újra elérni, de elsősorban az a célunk, hogy a gyerekeknek hasznos és érdekes szabadidős elfoglaltságot biztosítsunk. További céljaink között szerepel a község tűzvédelmi helyzetének javítása, egy ütőképes, rövid időn belül aktivizálható beavatkozó állománnyal. Terveink között szerepel, folyamatosan tájékoztatni a lakosságot az aktuális tűzveszélyes helyzetekről, ezek elkerülésének módjairól (mezőgazdasági munkák, ünnepek esetén fellépő veszélyek, fűtési idény, stb.). Fontosnak tartjuk a közösségi programokban való részvételt, és a település biztonsági helyzetének további javítását. Az egyesület szakmai munkájához tárgyi feltételek szükségesek. A felszerelések részben rendelkezésünkre állnak, de a tárolásuk nem megoldott. Az előbbiekben felsorolt célkitűzések eléréséhez egy olyan helyiségre lenne szüksége az egyesületnek, ahol a meglévő tárgyi eszközeinket megfelelő módon tárolni tudjuk. Ahol a tagság a szakmai továbbképzéseket lebonyolítaná, az aktuális feladatokat, teendőket megvitathatná, ahol összegyűlhetne, és továbbképzéseket tarthatna. A Polgármester Úr és az új vezetőség május 8- án helyszíni szemlét tartott a Központi konyhánál, ahol újból teljes összhangban megállapításra került, hogy a szertár kialakítására tökéletes a valamikori széntároló helyiség.

9 2007. május 30-án megtartott testületi gyűlés során a képviselők pozitívan fogadták kérésünket és támogatásukról biztosítottak. Az egyesület létjogosultságát bizonyítja a május 14-én keletkezett káresemények felszámolásánál tapasztalt aktivitásunk. A hulladékgyűjtő telepen keletkezett tűznél az egyesület tagjai közül többen aktívan részt vettünk a kárfelszámolásban, és nagyban elősegítettük a hivatásos tűzoltók munkáját. Olyannyira, hogy másnap, Nagykátai Tűzoltóság kérésére kivonultunk és az általuk biztosított gépjárművel és egyéb felszerelésekkel minket kértek meg a tűz megfékezésére. Az újból fellobbanó tűz nagyságára jellemző, hogy még egy-egységet kellet kérnünk a helyszínre. Így az egyesület tagjai, Benedek Tibor munkagépei, és a hivatásos tűzoltók hatékonyan, rövid időn belül (kb. 2 óra alatt) meg tudták fékezni az újra lángra lobbant tüzet. Az egyesület életképességét jellemzi a szintén ezen a napon, a nagy vihar utáni beavatkozás is, ahol egy kb. 10 méteres fa dőlt a Dózsa György út úttestére, teljesen lezárva azt. Az egyesület a jelzéstől számított 10. percben a helyszínen volt és 2db láncfűrésszel a forgalmi akadályt megszüntette, amely az autóbusz és a személygépkocsi forgalmat teljesen megakadályozta. Emlékezzünk * Az előbbiekben felsorolt két eset helyszínén lévő személyek visszajelzései is azt mutatják, hogy igény és szükség van az egyesület munkájára. Településünk tűzvédelmi helyzetének javítása és hosszútávu biztosítása érdekében várjuk a támogatókat. Bármilyen anyagi vagy személyi segítség, amely egyesületünket segíti, közösségünk és a helyi lakosok érdekét, biztonságát szolgálja. Napjainkban egyre inkább erősödik az a tendencia, hogy a civil szervezetek erős és hatékony támaszt nyújtsanak egy jól működő önkormányzatnak, lehetőségeikhez mérten csökkentsék azok terhét. A civil szervezetek összefogásával olyan erős társadalmi közösségvállalás jöhet létre, amely gazdagabbá, színesebbé teheti szűk életterünket. Amennyiben bármilyen szintű információt szeretnének kapni az egyesület életéről, munkájáról vagy kérdéseik vannak az alábbi elérhetőségeken, felvehetik velünk a kapcsolatot. Tel: ill. az önkormányzat is felvilágosítást adhat. Tápiószecső, Köszönet nyilvánítás Tóth László ÖTE elnök június 4-én a Párizs melletti Versailles Petit Trianon palotájában aláíratták az akkori magyar kormánnyal minden idők leggyalázatosabb békeszerződését. Az I. világháborút lezáró békediktátum megtöri a valaha büszke nemzet önbecsülését, generációkat tesz tönkre, illetve nehezíti meg életüket a csonka Magyarországon belül és annak határain kívül. A történelmi Magyarországtól elvették területének 71,5 %-át, lakosságának 63,5 %-át, erdőinek 88 %-át, vasútvonalainak 62,1 %-át, ipari üzemeinek 55,7 %-át, közútjainak 64,5 %-át, teljes arany, ezüst, réz és só termelését. Ezt kaptuk örökségbe azért, hogy több ízben is Európa védelmében ontotta vérét a magyar, lehetővé téve azon nagyhatalmak fejlődését, melyek később gátlástalan és igazságtalan döntéseikkel meghálálták ezt június 4-én az aláírás percétől két órára megkondultak Magyarország harangjai, az üzletek, iskolák, egyetemek bezártak, a közlekedés tíz percre leállt. Az ország gyászba öltözött, fekete lobogók lengtek mindenütt. E történelmi gyásznap 87-ik évfordulóján EMLÉKEZZÜNK és NE FELEJTSÜNK! Mészáros Sándor 9 Köszönjük mindazoknak, akik osztoztak velünk szeretett édesanyánk, Papp Árpádné halála miatt érzett mély fájdalmunkban. Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. /János evangéliuma 3:16/ Gyászoló családja Köszönetet mondunk mindenkinek, akik férjem Juhász István temetésén részt vettek, virágaikkal, jelenlétükkel osztoztak fájdalmunkban. Gyászoló család Köszönetet mondunk mindazon személyeknek, akik mély fájdalmunkban osztoztak Gigor István, szerető édesapa sírjánál a kegyelet virágait elhelyezték és utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család

10 Egy,,új seprő Nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem megalakult községünk területén először egy önállóan működő Vadásztársaság. Ezúton is köszönöm támogatóinknak a segítséget, hisz hiábavaló lett volna az egyébként fáradtságos előkészület, ha a földtulajdonosok illetve a jegyzőasszony nem tisztelnek meg bizalmukkal. Felelőséggel kijelenthetem rá fogunk szolgálni. Minek biztosítéka tagságunk: 24 tettre kész bizonyítani akaró lelkes vadász. A vadászati vadgazdálkodási feladatokon túl (ami az első pár évben a vadgazdálkodásra fekteti a hangsúlyt a múlt évek gazdátlansága miatt) szeretnénk egy olyan társadalmi szerepet is betölteni, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket. Gondolok itt különféle főzéssel illetve más programokkal összekötött környezetismertető illetve környezetünket élhetőbbé tevő programokra. Hisz ahhoz hogy megfelelően gazdálkodni tudjunk elsősorban a vad élőhelyét, a mi közvetlen környezetünket kell élhetőbbé rendezettebbé tennünk ami az emberi,,nemtörődömség miatt gyalázatos. Gondolok itt az erdőkben, réteken lerakott rothadó szemétkupacokra. Első feladataink egyike ezek megszüntetése, s az állandó jelenlétünkkel az újrakeletkezésük várható megakadályozása. Dióhéjban ennyi,,ígérem fognak még hallani rólunk a jó érzésű emberek a mondat jó értelmében s a.! Tisztelettel: Katonka László VT. elnök Véradás! * Pest megyébe minden hónapban sorsolás van a véradók között. 10 nyereménynek keresnek gazdát. velness hétvége 2 személy részére, 8.000,-ft értékű vacsora lehetőség, fitnesssolárium bérlet, 36 órás nyelvtanfolyam. A nyeremények átruházhatók. Július 1-től a 30 szoros véradóknak vizitdíj mentességet biztosít a törvény. A véradói igazolvány felmutatásával, vagy az Országos Vérellátó Szolgálat igazolásával, amely Bp.XI. Carolina u Tel: 06-80/ Kérjük, aki tud, éljen a lehetőséggel Wagner Árpádné Vöröskereszt véradás szervező * A Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjaival május 19-én a budapesti Orczy-kert színpadán magyar nóta délutánon voltunk. Az előadás előtt megtekintettük a Szent István Bazilikát. A látogatók csodálták a szépen felújított belső szentélyt és a kupolából látható Budapest látképet. A magyar nóta előadás élménye, szép dalok hallatán régi magyar emberek szokásai elevenedtek fel. Katonadalok, szerelmes dalok hagyományainkat idézte. Nagy öröm volt, hogy klubtagunk Katonkáné Lesti Margit szecsői dalokat énekelt cigányzene kísérettel. Majd később szecsői Kovács Zoli és lánya cigánytánc művészetüket mutatták be a színpadon. A közönség felállva tapsolt, énekelt. Büszkék vagyunk klubtagjainkra, a szecsői polgárokra. Wagner Árpádné Vöröskereszt helyi szervezete véradást szervez június 20-án óráig az emeletes iskola tornacsarnokában. A véradást ez alkalommal is felajánljuk a szecsői fiú, Zsoltika műtétei támogatására. A véradás minél nagyobb sikere az Önök hozzáállásán, együttérzésén, segítőkészségén múlik. Kérjük, hogy a lehetőségekhez mérten segítsük a betegeket a gyógyuláshoz jutásban. Segíts, hogy segíthessünk! * Székelyföldi kirándulást szervezünk szeptember 14-től 6 nap. Erdély legszebb tájait látjuk, 1000 éves magyar településeket, Csángó földet megtekintve. Kétágyas, Motel reggeli, vacsora, idegenvezető. Részvételi díj: ,-Ft. Érdeklődni az Idősek Klubjában Wagner Árpádnénál a vagy telefonszámon. 10

11 Falunap Tápiószecsőn óra Sportpálya kispályás labdarúgótorna óráig Serestély Hagyományőrzők, Jurta állítás, jurta ismertetése, bemutatása, Honfoglalás kor kultúráját idéző kiállítás, Honfoglalás kori női-férfi viselet szemléltetése, harci eszközök ismertetése, ismeretterjesztő előadás, a magyar íj bemutatása, közönség íjásztatása. Kelevéz hajítás, lehetőség a közönség részére a harci eszközök oktatás melletti kipróbálása. Lehetőség a közönség részére a megmérettetésre. Jurta bontása, igény szerint nevezéses íjászverseny, eredményhirdetés. 11 óra Zenés felvonulás Szabadság tér Kátai út Dózsa Gy. u. Sági út útvonalon óráig kézműves foglalkozás, Triál Show, óvodások bemutatója, Zsuzsi és Orsi zenés tánca, gyermekműsora, Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes bemutatója, Rozmaring Néptánc Együttes bemutatója, hastánc bemutató, Happy Dance SE Tápióság bemutató, Anna by, Szabó Roland és párja Show tánca (latin és standard), tűzoltó bemutató, amatőr ügyességi verseny óráig Hálózat televízió felvétele Házibuli Attilával Sztárparádé Falunapi fellépők Attila, Kaszás Péter, Muck Ferenc, Kaczor Feri, Sramlikings, Sógorok, Csocsesz, Tölgyes Csaba, Kovács Erzsi, Jolly és a Románcok, Mary Zsuzsi, Komonyi Zsuzsi, Nótár Mary, Bartók Krisztián, Kefír, Völgyi Zsuzsi (Romantic), Desperado, Rácz Gergő (VIP), Rácz Kati, Zalatnay Cini, Delhusa Johnny, Dukai Regina, Cairo, Berentei Péter és még sokan mások Kb.22 óra - Tüzijáték 11

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve Január: KÖZMEGHALLGATÁS (tervezet) Január: 1.) Csorvás Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének megalkotása. (I. forduló) 2.)

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet

Beszámoló a Közterület - Felügyelet első félévi tevékenységéről. Az köztisztviselő neve: Nagy Csaba. Közterület- Felügyelet Beszámoló a Közterület - Felügyelet 2016. első félévi tevékenységéről Az köztisztviselő neve: Nagy Sándor Nagy Csaba Az köztisztviselő beosztása: Közterület- Felügyelet Szervezeti egység neve: Hatósági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE. 1.) Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása

ZÁRT ÜLÉS NAPIRENDJE. 1.) Települési létfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása Témafelelős: Burján Sándor ügyintéző 14.) Vigadó klímaberendezés javítása Előadó: dr. Zsombok László polgármester Az anyag előkészítésében részt vett: a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Témafelelős:

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76.

Szigethalmi Polgárőr Egyesület Székhely: 2315 Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10 Levelezési cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 76. Beszámoló a 2008. évi tevékenységről 2008. február 17. Telefon: 06-20 /369-3913 1 Telefon: 06-20 / 369-3914 I. Szervezeti életünk Szervezeti életünkben 2007. év folyamán jelentős történt. Létszámunk kisebb

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. november 26-án 9,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-6/2016. Tárgy: A Képviselő-testület 2016. évi munkaterve Mell.: munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Hegyesd Száma: 272-7/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én (szerdán) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 2014. november 27. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. 203/2014. (XI.27.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Aprók Háza Óvodával kapcsolatos kérdések (pedagógiai asszisztens továbbfoglalkoztatása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/458-1/2011/I. Tárgy: VII. számú fogorvosi körzet működtetése Üi.: Csomor Ágnes Melléklet: 2 db megbízási szerződés tervezet,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2016. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Juhász Csilla jogász Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/9 Döntéshozatal

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 669-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

Győr Biztonságban az iskolák környékén

Győr Biztonságban az iskolák környékén Győr Biztonságban az iskolák környékén Komplex probléma komplex megoldás keresés Statisztikai adatok megvizsgálása Kerekasztal beszélgetések releváns szakemberekkel Kérdőíves információgyűjtés Infrastruktúra,

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Polgármesteri Iroda Apátistvánfalva, Fő út 107. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 71-13/2015.Apát szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 18- án 16:10 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben