Átfogó változások a MOTESZ munkájában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átfogó változások a MOTESZ munkájában"

Átírás

1 Átfogó változások a MOTESZ munkájában Az év elejétől dr. Poór Gyula professzor, az ORFI főigazgatója, a Semmelweis Egyetem tanára irányítja a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) tevékenységét. A beszélgetésben a Szövetségben történt változásokról, a kitűzött szakmai feladatokról és a MOTESZ orvostársadalmon belüli helyéről kérdeztük. Elnök úr, milyen változások történtek a MOTESZ életében, és mi tette azokat szükségessé? A MOTESZ tevékenységében sajnos az elmúlt években negatív jelenségek is mutatkoztak. Az elnökség munkája belterjessé vált, a tagegyesületekkel való kapcsolat meglazult, és mindez a Szövetség orvostársadalmi és társadalmi szerepének gyengüléséhez vezetett. Ehhez társult az anyagi helyzet romlása, melynek oka elsősorban a támogatások elmaradása volt, de a MOTESZ Kongresszusi és Utazási Iroda Kft. működése sem szolgálta igazán a Szövetség érdekeit. Minden tekintetben jogos volt tehát az igény a megújulásra, mely már a tavalyi évben megkezdődött. A szervezeti és személyi változások keretében a korábbi főigazgató, Szalma Béla nyugdíjba vonult és megszűnt a MOTESZ égisze alatt a kongresszusi iroda is. A kinevezett ügyvezető alelnökkel, dr. Oberfrank Ferenccel együtt új súlypontokra és ideológiai alapokra helyeztük munkánkat, ami a szakmai program célkitűzéseiben is természetesen testet öltött. Melyek az új szakmai program legfontosabb irányvonalai? Poór Gyula professzor A célunk egyértelműen az, hogy visszanyerjük a MOTESZ szakmai súlyát az orvostársadalmon belül. Ennek érdekében élő és folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki a tagtársaságokkal, hiszen a hozzánk tartozó 128 orvosegyesület érdekének a szolgálata az elsődleges feladatunk. Mindenkinek éreznie kell, hogy az összetartozást jelentő tagdíjért cserébe a Szövetségünk szakmai hátteret és különböző előnyöket biztosít részükre. Orvostársadalmi beágyazódásunknak természetszerűleg a Magyar Tudományos Akadémiával, az orvosegyetemekkel, a különböző egészségügyi érdekképviseleti szervezetekkel és a főhatósággal való együttműködésre is ki kell terjednie. Ezt az integráló orvostársadalmi szerepet csak interdiszciplináris szemlélettel és szakmai programokkal tudjuk teljesíteni. Ezért munkánk előterébe az orvoslás és az orvosi tevékenység átfogó szakmai kérdései kerültek, a műhelymunkánk és a kiadandó szakmai állásfoglalások tekintetében egyaránt. Ilyen terület például a genetika, a személyre szabott orvoslás, az etika, az oktatás és továbbképzés, vagy a gyógyszerkutatás és -finanszírozás, de ide soroljuk a szakterületek felett álló legfontosabb népegészségügyi üzenetek közvetítését is. Ebbe a sorba illeszkedik a MOTESZ által november 6 8. között Budapesten rendezendő Magyar Orvostudományi Napok konferenciája, ahol vezető hazai szaktekintélyek a kiemelkedő fontosságú betegségek legújabb diagnosztikus és terápiás gyakorlatát ismertetik, mindenki számára közérthető módon. Ez a három nap tehát a klinikai tudásunk átfogó felfrissítésére kiválóan alkalmas lesz. A rendezvényt a Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan Pálinkás József, az MTA elnöke nyitja majd meg, evvel is fémjelezve annak tudományos színvonalát. Milyen témakörök lesznek a Magyar Orvostudományi Napok programjában? A megnyitót követően referátumok hangzanak majd el az immunológia, az agykutatás és a szervátültetés témaköréből. Ezt követően egy utazáson vehetünk részt a vírusok világában, majd a metabolikus kórképek naprakész klinikai gyakorlatát mutatjuk be. Másnap hipertónia és stroke, az ischaemiás szívbetegségek valamint az onkológiai és neurológiai betegségek lesznek terítéken. A harmadik nap délelőttje a biológiai terápiáról szól, mely a reumatológiában, gasztroenterológiában és bőrgyógyászatban valóban forradalmi áttörést hozott. Ezt a szekciót a környezeti tényezők által okozott pulmonológiai kórképek blokkja követi. A fenti témák mellett két kerekasztal-beszélgetést rendezünk, az egyik a kulcsfontosságú orvos-beteg partneri kapcsolatot tekinti át, míg a másik az egészségügy aktuális átfogó programjaival foglalkozik. A 20

2 Hiszem, hogy a társadalmi presztízs visszanyerése csak a betegeken keresztül történhet meg, egy XXI. századi, máshol már jellemző partneri orvos-beteg viszony kialakításával. részletes program a hu felületén tekinthető meg. Nem titkolt szándékunk, hogy a kreditpontos konferenciánkat a hazai medicina első számú interdiszciplináris rendezvényévé kívánjuk tenni, hagyományt teremtve, de egyúttal a hagyományokhoz visszanyúlva is. Ugyanis előképünk a MOTESZ elődje, a Magyar Orvosok Tudományos Egyesületeinek Szövetsége (MORTESZ) által 1931 és 41 között rendezett Magyar Orvosi Nagyhét, melynek olyan kiváló elnökei voltak, mint például báró Korányi Sándor, Dollinger Gyula vagy Bókay János professzorok. Ez azt jelenti, hogy a MOTESZ új szakmai programja a gyökerekhez való visszatérést is képviseli? Egy társadalom vagy egy szervezet fejlődése csak úgy képzelhető el, ha az nem radikális reformokkal próbálja magát identifikálni, és a múltat eltörölni, hanem építkezik az elődök tetteire és vívmányaira. Az ember küldetése ugyanis nem a rombolás, hanem az építés, csak így lehetünk a Jóisten méltó társai a világ optimális működtetésében. Ezért nemcsak a két világháború között MORTESZ nagy tekintélyű vezetőire gondolunk vissza tisztelettel, hanem az 1966-ban megalakulni tudó MOTESZ korábbi elnökeire is, akik mindig a hazai orvostársadalom meghatározó professzorai voltak. Gömöri Pált, Zoltán Imrét és Szécsény Andort például olyan elnökök követték, mint Sótonyi Péter, Ihász Mihály, Romics László és Vécsei László, akik akadémikusként a tudományos életben is meghatározó szerepet játszottak. Hogyan próbál a MOTESZ hatni az egészségügy és a társadalom viszonyára, és szakterületünk pozitív megítélésének elősegítésére? Eltökélt szándékunk, hogy munkánkkal segítsük visszaállítani az orvosok és az egészségügy megtépázott társadalmi tekintélyét. Párbeszédet szeretnénk elindítani a civil társadalommal, és pódiumbeszélgetések, viták vagy éppen tematikus filmvetítések kapcsán óhajtjuk bemutatni az egészségügyre általában jellemző pozitív jelenségeket, konstruktív üzenetek közvetítésével. A kevés, de sajnos előforduló méltatlan események helyett ezzel kell megkísérelni a közvélemény tematizálását. Hiszem, hogy a társadalmi presztízs visszanyerése csak a betegeken keresztül történhet meg, egy XXI. századi, máshol már jellemző partneri orvos-beteg viszony kialakításával. Ezért indítottuk el az általam vezetett ORFI-ban a Több, mint kórház programot, ami azt jelenti, hogy a kórházaknak mint közösségi helyeknek a gyógyításon túlmenően a betegek és a társadalom szellemi felemelkedését is elő kell segíteniük. Mi a betegeknek minden héten betegfelvilágosító előadásokat tartunk, mert csak az információval ellátott, felkészült beteg lehet valódi partner. Szociális gondozás keretében próbálunk a nehéz helyzetű, rászoruló betegek számára tanácsokkal és az otthoni ügyintézések elindításával segíteni. Lelki gondozásunk szentmisék és istentiszteletek rendszeres tartását is jelenti, és ez a munkánk mind a négy történelmi egyházra kiterjed. A kórházi betegeknek tárlatvezetéseket rendezünk a klub-galériánkban, ahol rendszeres művészeti kiállítások vannak. Tehát minden nálunk megforduló betegnek a magas szintű és humánus szakellátáson túl adni szeretnénk egy-egy cseppet a tudásból, segítőkészségből, szakralitásból és művészi élményből is, hogy ennek hatására a társadalom még hasznosabb tagjai válhassanak belőlük. A betegek mindezt nagy örömmel fogadják, ezért jó lenne, ha másutt is sikerülne ezt a kórházi szemléletet elterjeszteni. De ugyancsak az ideális orvos-beteg viszonyt kívánja elősegíteni az a Magyar Orvostudományi Napokon sorra kerülő kerekasztal-beszélgetés, amely a kérdés etikai, jogi és kommunikációs oldalát is körüljárja, és ahol a betegek képviselője mellett a Magyar Orvosi Kamara álláspontját Éger István elnök úr fogja előadni. Hogyan látja a MOTESZ és a Magyar Orvosi Kamara, illetve más egészségügyi szervezetek közötti feladatmegosztást? A MOTESZ alapvetően interdiszciplináris szakmai és tudományos szövetség, mely a tagegyesületeken keresztül az egyik legszélesebb orvostársadalmi lefedettséggel rendelkezik. A Kamara egyéni alapon szerveződő érdekvédelmi szervezet, mely céhszerű működésével nemcsak védi a hozzá tartozó közösséget, hanem jogi-etikai normáival, a többiek érdekében ki is kell, hogy közösítsen onnan mindenkit, aki viselt dolgaival nem odavaló. A Kórházszövetség és a hasonló szervezetek munkahelyi alapon történő országos szerveződések tehát az érdekvédelemnek egy szűkebb, speciális szeletét jelenítik meg. Akkor jó, ha a felsorolt szervezetek mindegyike azzal foglalkozik, ami az elsőrendű feladata, és abban nyilvánít véleményt. A MOTESZ például nem szólal meg az orvosok anyagi érdekképviseleti csatározásaiban, ugyanakkor az orvostársadalmat érintő bármilyen átfogó szakmai vagy tudományos kérdésben kompetensnek érzi magát. Természetesen az átfedő területeken, mint például az etika, a továbbképzések vagy az orvoselvándorlás együttes véleményt kellene kialakítanunk, amelyhez minden szervezet a maga oldaláról teheti hozzá a gondolatait. Zöldi Péter 21

3 Segítséget nyújtott, megbüntették Nagyon könnyen előfordulhat, hogy egy bajba jutott ember segítségére siető orvos cserébe büntetést kap a parkolási cégtől. Nemrég így járt Sántha Ákos doktor is, aki nem hagyta annyiban az ügyet. Ön bírósághoz fordult az eset kapcsán, az eljárás a közelmúltban fejeződött be. Mi történt röviden? Sürgősen elsősegélyt kellett nyújtanom egy betegnek, ami egyébként törvényi kötelességem is. Tény, hogy az autómat egy parkolási zónában hagytam, de szorított az idő, így nem az járt a fejemben, hogy először az automatához rohanjak. Mire a beteget elláttam, ott volt a bírságról szóló papír az autón. Ezt felháborítónak találtam, ezért tereltem jogi útra az ügyet. Mi volt beadványának lényege? Hangsúlyoztam, hogy nem parkolási céllal hagytam a kocsit az adott helyen, hanem azért, mert egy embertársam bajba került, és sürgős szükséget szenvedett. Ha nem segítek, annak a beteg egészsége látja kárát. Kértem, hogy a bíróság mérlegelje ezt a körülményt. Milyen döntés született? A Fővárosi Ítélőtábla határozatából világosan látszik, hogy a bíróságnak nincs mérlegelési jogköre. Bár egyáltalán nem vitatták az érvelésemet, amely szerint sem időm, sem lehetőségem nem volt parkolójegyet váltani, de mint írták, a bíróságnak nincs jogszabályi felhatalmazása, hogy méltányosságot gyakoroljon. Ennélfogva még ilyen esetekben sincs lehetőség arra, hogy a különös körülményeket figyelembe vegyék a határozat meghozatalakor. Vagyis marad a büntetés. Igen, és ezt felháborítónak tartom. Félreértés ne essék, a dolog nem a pénzről, hanem magáról Sürgősen elsősegélyt kellett nyújtanom egy betegnek, szorított az idő, így nem az járt a fejemben, hogy először az automatához rohanjak. Mire a beteget elláttam, ott volt a bírságról szóló papír az autón. Dr. Sántha Ákos a jogi szabályozás hiányosságairól szól. Ezért is írtam levelet a MOK-nak, kérve a szakmai közvélemény tájékoztatását, valamint a jogi szabályozás megváltoztatásának kezdeményezését. Mi lenne a megnyugtató megoldás? Változtatni kellene a jogszabályok mechanikus értelmezésén. Bármelyik orvoskollégám hasonlóképpen járhat, és volt is rá példa. Noha a mentők mellett a háziorvosok is bárhol letehetik az autót, előfordult, hogy az egyik háziorvos elfelejtette kitenni az engedélyét a szélvédőre. Mire visszatért a betegtől, megkapta a büntetést. A bíróság első fokon felmentette, másodfokon mégis elveszítette a pert. Pedig Magyarországon minden embernek joga van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Igen, az orvosnak pedig kutyakötelessége a segítségnyújtás. Csakhogy a parkolás rendjét helyi rendeletek szabályozzák, amelyek, jól látszik, nincsenek minden pontban összehangolva az említett alapvető joggal. A kényszerűség fogalma pedig nincs a törvényben, így sajnos nem lehet hivatkozni rá. A helyzet tehát nagyon paradox, mert a beteg akár meg is halhat, amíg én az automatával vacakolok. Akkor ki lesz a felelős? Milyen további lépéseket tervez? Ha még lenne rá lehetőség, az Alkotmánybírósághoz is fordulnék, de ezt sajnos ma már nem tehetem meg. A szakmai érdekképviselet azonban segíthet, közbenjárhat, hogy a jogalkotókig kerüljön el a kérdés. Azért is fontos lenne mérlegelési jogot kapnia a bíróságnak, mert a jelenség 22

4 Életveszélyt elhárító orvos parkoló autójának hasonló megítélés alá kellene esnie, mint egy mentőautónak. általánosabb szintre is emelhető. Képzelje el azt a nagyon is könynyen előforduló helyzetet, hogy például ön leparkol, kiszáll az autójából, s elindul az automata felé. Útközben azonban rosszul lesz, vagy ne adj Isten, elüti egy autó, és nem jut el az automatáig. Ezt a körülményt ma senki nem mérlegeli, ugyanúgy megbírságolják, mint ha feledékenységből vagy nemtörődömségből hagyta volna figyelmen kívül a parkolással kapcsolatos kötelezettségét. Ha az általános szintnél tartunk, szót érdemel a kórházaknál való parkolás is. Adott esetben az is mérlegelést érdemelne. Éppen ilyen ügy kapcsán vizsgálódott 2004-ben az állampolgári jogok akkori országgyűlési biztosa. Sajtóhír alapján értesült arról, hogy az egyik klinika előtti fizető parkolóban kerékbilincset raktak egy család autójára azalatt, amíg a szülők a Képzelje el azt a nagyon is könnyen előforduló helyzetet, hogy például ön leparkol, kiszáll az autójából, s elindul az automata felé. Útközben azonban rosszul lesz, vagy ne adj Isten, elüti egy autó, és nem jut el az automatáig. Ezt a körülményt ma senki nem mérlegeli, ugyanúgy megbírságolják, mint ha feledékenységből vagy nemtörődömségből hagyta volna figyelmen kívül a parkolással kapcsolatos kötelezettségét. Pénznyelő automata vagy mikuláscsomag sürgős segítségnyújtás esetén? gyermeket bevitték a kórházba. Itt is fölmerült az alkotmányban az élethez és a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való joggal összefüggésben a sérelem közvetlen veszélye. Tudomása szerint mi a gyakorlat más országokban? Nem tudom elképzelni, hogy a fejlett jogállamok bármelyikében a parkolási rendeletek felülírhatják az orvosi ellátás szükségét. Nem hiszem, hogy a parkolási társaságok bevétele magasabb rendű szempont, mint az emberi élet és egészség védelme. Több évig éltem az Egyesült Államokban, az ottani tapasztalatokról tudok szólni. A tengerentúlon is van parkolási szabályrend, amit szigorúan be is tartatnak, ám ott a bíróságnak van mérlegelési joga az én esetemhez hasonló ügyekben. Rendszeresen szoktak méltányosságot gyakorolni, ha az orvos kényszerűség miatt nem vált jegyet. Úgy tűnik, nálunk csak a pénzbeszedés a lényeg. Mit mondjak, nem egy kulturált ország benyomását kelti ez a kép. Tehát ha egy orvos olyan hely közelében kell, hogy elsősegélyt nyújtson, amely éppen parkolási zóna, akkor vagy szaladhat a parkoló automatához aprópénzt dobálni, és késlekedni a betegellátással, vagy a bírságot választja. Niczky Emőke 23

5 Nőgyógyászoknál hospitálnak a védőnők Közel négyszáz nőorvos vesz részt oktatóként a novemberben induló védőnői méhnyakszűrő programban, amely uniós forrásból valósul meg, s amelynek során az ötezres vagy annál alacsonyabb lélekszámú településeken szűrik majd a nőket. Mintegy ötszáz nő hal meg évente méhnyakrák következtében a statisztikák szerint. A betegség előfordulása hét százalékkal, a méhnyakrák okozta halálozás pedig 45 százalékkal magasabb hazánkban az európai uniós átlagnál. Miután a betegség kialakulása szűrővizsgálattal megelőzhető, az egészségpolitika igyekszik bevonni a családokkal általában szorosabb kapcsolatot tartó védőnőket a lakosság szűrésébe. A korábbi védőnői mintaprogramok kiszélesítésére ad lehetőséget a TÁMOP keretében induló projekt, amelynek során 1300 védőnőt képeznek méhnyakszűrésre. A novembertől kezdődő képzéseken résztvevők folyamatosan kapcsolódnak be az ötezer vagy annál kevesebb lakost számláló településeken élők szűrésébe. Jelenleg az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közösen végzi a projekt előkészítését. Cél, hogy a védőnők képesek legyenek a kenetvétel elsajátítására, s legalább ennyire fontos, hogy meg tudják nyerni a környezetükben élő nőket a szűrés elvégzésére. Ehhez a védőnők komplex képzésben részesülnek: az elmélet és a kommunikációs ismeretek elsajátítása mellett gyakorlati oktatást is kapnak. Nőgyógyász szakorvosoknál hospitálnak, hogy a kenetvétel megfelelő gyakorlatát megtanulják. Minimum harminc kenetvételt kell megcsinálniuk oktatójuk segítségével. Az eredményességet a párhuzamosan elvégzett vizsgálattal mérik, ugyanis a nőgyógyász a védőnő mellett szintén vesz kenetet. Az oktató nőgyógyászok egy-egy védőnő tanításáért bruttó 40 ezer forintos díjazásban részesülnek. A programban 380 nőgyógyász vesz részt. A képzett védőnők számára a szükséges tárgyi eszközöket és egyéb feltételeket a projekt biztosítja, beleértve a kenetvevő eszközt, a gumikesztyűt, a nőgyógyászati vizsgálószéket, szükség esetén a paravánt is mintegy 86 millió forintot szánnak erre a célra a programban. A védőnők kenetvételenként 450 forintos szűrési díjban részesülnek, s becslések szerint várhatóan fejenként 72 szűrést végeznek majd. Nem kötelező a részvétel, de a mintaprogramok felméréseiből az ÁNTSZ-nél úgy látják, hogy akik megismerkednek a program lényegével, szívesebben vesznek részt a képzéseken is. A felmérésekből az is kiderült, hogy a nők 27 százaléka A szűréshez szükséges eszközbeszerzések mentesülnek a közbeszerzés hatálya alól választja inkább nőgyógyászát, ebből következik, hogy nagyon sokan maradnak, akiknél nagy valószínűséggel még egy kenetvétel sem történik. A projekt részeként egy másik program is indul, a vastagbélszűrés: színtere Csongrád megye lesz. A csongrádi különbözni fog a hazai forrásokból már három megyében (Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád) zajló vastagbélszűrő programoktól, ugyanis azokban önkéntes a háziorvosok csatlakozása, míg az újonnan indulóban minden háziorvosnak kötelező lesz bekapcsolódnia a szűrésbe. A méhnyakszűrési és vastagbélszűrési programhoz szükséges eszközök beszerzését, a képzés megszervezését az ÁNTSZ bonyolítja. A parlament egészségügyi bizottsága június 17-én előzetes döntést hozott arról, hogy a beszerzések mentesüljenek a közbeszerzés hatálya alól, mivel a bizottság indoklása szerint Magyarország alapvető biztonsági érdekeit érintő beszerzésekről van szó. A védőnői méhnyakrákszűrő program (vmp) és vastagbélszűrési program összesen közel egymilliárd forintos támogatással megvalósuló uniós projekt, amely június 30-án zárul, ötéves fenntartási kötelezettséggel. Az ÁNTSZ-nél azonban nem egyszeri, ötéves projektben gondolkodnak, hanem abban, hogy országos kiterjesztésű szűrőprogramokat alapoznak meg ezekkel. Sándor Judit 24

6 Jövőre velük ugyanitt Valószínűleg a világon egyedülálló eredményt ért el az az orvosokból, nővérekből, vesebetegekből és hozzátartozóikból álló 116 fős csapat, amely az év eddigi legforróbb négy napja alatt körbebiciklizte a Balatont. A másodszor meghirdetett RenBike Tour sikeréhez még külföldről is gratuláltak, és nem elképzelhetetlen, hogy jövőre a határon túlról is csatlakoznak orvosok, betegek a kerekezőkhöz. Bár az egészségesektől sem volt kis teljesítmény a rekkenő kánikulában ennek a 210 kilométernek a megtétele, a valódi érdem azé a 4 transzplantált, illetve 22 dializált betegé, akik ezzel a biciklitúrával is bebizonyították, a vesebetegség mellett is lehetséges teljes értékű, egészséges, aktív életet élni. A túra alatt még az is előfordult, hogy a beteg segített az orvosnak. Ugyanis az utolsó 50 kilométeren durrdefektje lett dr. Reusz György biciklijének, így kétséges volt, hogy célba ér-e a Magyar Nephrologiai Társaság elnöke. A problémát a RenBike Tour ötletgazdája, a hasi dializált Pingitzer Károly oldotta meg, ugyanis ő civilben kerékpárjavító otthon Mosonmagyaróváron. Ez is mutatja, hogy mennyire jól felkészült volt a csapat mondta a nefrológus. Kiemelte azt is: az egyedülálló szervezésnek volt köszönhető, hogy a PD-s betegek is tökéletesen időzítve a kapták meg az oldatukat, a HD-s betegeket pedig két állomáshelyen, Keszthelyen és Siófokon vendégdialízisben részesítették, így semmilyen egészségügyi probléma nem történt. A Szombathelyről, Győrből, Salgótarjánból, összesen 17 városból érkezett betegek között volt egy hemodializált 71 éves úr is, aki Orvos és beteg együtt kerekezte körül a Balatont életében először látta a magyar tengert. Csodáltam a betegeket, de különösen ezt az idős bácsit, aki kempingkerékpárjával indult el meghódítani az ismeretlent. Szerencsére rá lehetett beszélni, hogy gyorsabban halad, ha egy túrabiciklire ül át mesélte dr. Török Marietta, a Diaverum hálózati orvosigazgatója, aki szintén végigkerekezte az egész távot. A betegeket kísérő nyolc orvos között egyedüli nőként és nagymamaként tette meg a 210 kilométert, amihez a Diaverum hálózaton keresztül külföldről is gratuláltak. Óriási motiváció ez a rendszeres mozgáshoz, remélem, egyszer majd a kis unokámmal együtt kerüljük meg a Balatont. A kerékpártúra ötlete két vesebeteg fiatalember agyából pattant ki tavaly, akik egy kórterembe kerültek, miután eldőlt, hogy dialízisre szorulnak. Az első túrán, amelyet a Nemzeti Vese Program is támogatott, négy dializált és egy kisebb 20 fős baráti társaság vett részt. Az ötletet továbbfejlesztette a betegek orvosa, dr. Schneider Károly, aki idén főszervezővé lépett elő, és nagyon büszke arra, hogy a mostani túrán már megötszöröződött a résztvevők száma. A győri nefrológus főorvos bevallotta, hogy az első, tavalyi túrán még meglepődött, hogy a napi négyszeri oldatcserére szoruló paciensei milyen jól bírják nemcsak a fizikai megterhelést, hanem az extrém hőséget is. Az idei kemény megpróbáltatáson inkább csak azon csodálkozott, hogy olykor az egészségesek többet panaszkodtak, mint a vesebetegek. Nemzetközi viták zajlanak arról, lehet-e, szabad-e kitenni fizikai megterhelésnek a dializáltakat. Se Magyarországon, de külföldön se dőlt még el ez a vita, sokak szerint veszélyes lehet, mások úgy vélik, inkább hasznos egy ilyen megméretés mondta Schneider Károly, aki szerint ez a túra az utóbbira jó bizonyíték. Az orvosok mellett két tucat nővér is kísérte a betegeket a túrán. Köztük volt az az ápolónő is, Bátor Bálintné, aki már tavaly kifejezetten azért tanult meg biciklizni, hogy betegeivel tarthasson. Gizke, ahogy ápoltjai hívták, nemcsak könyvekből tudta, hogy mikor mire van szüksége a túrázóknak, hiszen ő maga is hasi dializált beteg volt, egészen öt évvel ez előttig, amikor is veseátültetésen esett át. Gizke szerint nagyon fontos, hogy ne legyen betegségtudata a dializáltaknak, erre tanítja a győri kórházba kerülő, művesekezelés előtt álló pácienseket is. A nővér az idei túra legnagyobb eredményének tartja, hogy bár eleinte kicsit nehézkesen, de a végére igazi közösséggé kovácsolódott a több mint 100 fős társaság. Nem véletlen, hogy úgy váltak el egymástól: Jövőre veletek ugyanitt! Bernáth Bea 25

7 Szőr, pollen, atka és a többiek Allergiás betegek akkor is lennének, ha felszámolnánk a manapság megbetegedést okozó legtöbb allergént mondta előadásában Nékám Kristóf professzor. A fogalmak zűrzavara végül a társadalomban is zűrzavarhoz, forradalomhoz és halálhoz vezet Konfuciusz e gondolatával kezdte előadását Nékám Kristóf allergológus professzor a Mai Magyarországi Orvosi Műhelyek legutóbbi rendezvényén. Az analógia helyénvalóságát azzal indokolta, hogy bár az allergia hosszú ideje a kutatások fókuszában áll, mégis számos téveszme, vakvágányra tévedt következtetés, hibás gondolkodás, hiányos vagy hatástalan terápiás döntés születik mind a mai napig és ennek a betegek isszák meg a levét állapotromlással, munkából kieséssel, a társadalmak pedig felesleges, ám elkerülhető költségek viselésével. Mi is az allergia? tette föl a kérdést a professzor. A válasz látszólag igen egyszerű: kóros, célt tévesztett, fokozott válaszreakció, az ember számára általában érdektelen, nem károsító fehérjékkel szemben. Igen ám, de a helyzet ennél konkrétabb, gyorsan változó, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a nagy világszervezetek köztük a WHO vagy a WAO, az Allergia Világszövetség két-háromévente adják ki saját frissített jelentésüket a betegségekről. Nékám Kristóf kijelentette, a világ legtöbb országáról, azon belül is minden társadalmi rétegéről elmondható, hogy nagyon keveset, néhol a semminél alig többet tudnak az emberek az allergia rizikóiról, kezeléséről, társadalmi jellemzőik szerinti érintettségükről. A téveszmék toplistáját egyébként a laikusok körében az a nézet vezeti, amely szerint az allergiás megbetegedés legyőzéséhez az immunrendszer erősítésére van szükség. Tekintve a korábban elmondottakat, ez félrevezető, de sajnos jól eladható tévhit, hiszen a beteg ember éppen hogy túlszabályozott válasszal reagál tökéletesen indifferens fehérjékre. Az viszont bizonyos hangsúlyozta a professzor, hogy valamit tenni kell, másképpen 2025 Dr. Nékám Kristóf Tény, hogy az életkörülmények drasztikus változása, ami a világméretű migráció egyik következménye, gyakran járt az adott, beköltöző közösségben, vagy például egy gyorsan iparosodó társadalomban az allergiák váratlan növekedésével. és 2050 között (vagyis a belátható jövőben) a nyugati életstílusban élő embereknek több mint a fele egyes becslések szerint akár a 70 százaléka is vagy allergiabeteggé, vagy allergiára hajlamossá válik. Családi halmozódásra nagyjából ötven éve derült fény tudományos igényű megfigyelések, kutatások révén. Kiderült: az egyik szülő betegsége esetén az utódnak 7 10 százalékkal magasabb kockázattal kellett számolnia, mint az egészséges szülők gyermekének. Ha viszont mindkét szülője beteg volt, a rizikó akár az 50 százalékot is elérheti. Ennél is nagyobb csaknem százalékos lehet a veszély, ha a két szülőben azonos szervek érintettek. A genetika azonban önmagában nem ad választ, már csak a generációváltás időigénye miatt sem, az allergiák előfordulásának 2-3 évtizede tapasztalható gyors növekedésére. A jelenleg elfogadott álláspont szerint ebben az epigenetikai hatások a legfontosabbak. Közülük a környezetszennyezés, a táplálkozási szokások megváltozása és a dohányzás ismertek széles körben. Tény, hogy a vidéken, állatok közelében, tradicionális életvitelben felnőtt embereknél kisebb például az állati szőrre vagy pollenre adott kóros reakciók gyakorisága. Tény az is, hogy az életkörülmények drasztikus változása, ami a világméretű migráció egyik következménye, gyakran járt az adott, beköltöző közösségben, vagy például egy gyorsan iparosodó társadalomban az allergiák váratlan növekedésével. Ezt egy Ghánában már két évtizeddel ezelőtt végzett longitudinális felmérés is igazolta. Korábban az ország gyakorlatilag semmilyen iparral nem rendelkezett, de a helyzet változását néhány év alatt követte az asztma gyakoriságának 26

8 növekedése 1%-ról három-négyszeresére a környéken. A légszenynyezés légúti tüneteket kiváltó hatását azonban már a XIX. század második felében leírta Charles H. Blackley, aki ezt a manchesteri kohók és a szénbányák munkásai körében tapasztalta. Érdekes megfigyelés az is, hogy a nagyobb allergiarizikó generációkon át is érvényesülhet. Így például az anyai nagymama erős dohányzása a közvetlen utódot esetleg nem, de az unokát hajlamossá teheti bizonyos légúti allergiás betegségekre. Megpróbálhatnánk környezetünket allergén-szegénnyé tenni (ami persze elvileg is alig képzelhető el), valószínűleg akkor sem lenne kevesebb a beteg summázta a professzor, mert egy konkrét allergén szerepe korlátozott a betegség kiváltásában. Hozzáfűzte: Nyugat-Európában például a parlagfű nincsen az első tíz tünetkiváltó között ott a fűpollenek, Északon a nyír pollenje, a Mediterráneumban a falgyom okoz megbetegedéseket, a földrajzi-klimatikus tényezőktől meghatározottan. Újabb időkre térve csalódást keltőnek mondta, hogy az allergiák társadalmi terheinek, életminőség rontó, teljesítmény-csökkentő hatásainak ismeretében, számos Az allergiák nem kapják meg azt a figyelmet, amit a valószínűsíthető jövőbeni helyzet megkívánna hatékony gyógyszer és gyógyeljárás birtokában is az allergiás betegek nagy (talán nagyobb) része elégedetlen a kezelésével. Az okok egy része (Magyarországon is) az ellátás alacsony hatásfokával magyarázható: világszerte kevés az allergológus (egyes uniós országokban még a szakképzés is hiányzik), ezért megvalósíthatatlan az integrált allergia-diagnosztika és -gondozás, amely a szisztémássá vált betegségcsoport igényeihez simulna. (Az USA-ban az ellátás hatékonyságának kulcsát a kizárólag belgyógyász/ gyermekgyógyász alapismeretekre épített allergológus-képzésben látják). Alacsony a háziorvosok részvétele az ellátásban, ami részben a célzott továbbképzések hiányosságaival magyarázható. Nemzetközi adatok szerint a megalapozott, jól követhető irányelvek gyakorlatba ültetésével szemben sokszor az egyéni gyógyítói tapasztalat kerül előtérbe, holott rosszabb hatásfokát számos felmérés igazolta. A gyógyszerelésnél nagyon fontos lenne allergiákban különösen a beteg együttműködése, tájékozottsága, a közös döntéshozás, amit hatékony, egyénre szabott kommunikációval, a páciens igényeihez való ésszerű alkalmazkodással lehet elérni. Ez lenne az optimális helyzet minden szereplő számára. A tünetek erősségét például légúti allergiákban jól lehet mérsékelni lokális szteroidokkal, de használatukat az elterjedt, és ebben a szituációban indokolatlan szteroidfóbia nehezíti. Világszerte teret nyernek az egyre hatékonyabb, alkalmazásuk során egyre kisebb szakmaierőforrás-igényű allergén-specifikus immunterápiák is. Az allergiák azonban általánosságban aluldiagnosztizáltak és alulkezeltek, és ez Magyarországra fokozottan igaz. Ennek a helyzetnek a magyarázata az Allergia Világszövetség legfrissebb Fehér könyve szerint a csak allergia szindrómával jobban magyarázható, mint például a környezetszennyezés hatásaival: az allergiák nem kapják meg (egyelőre) azt a figyelmet, amit a jelen, és különösen, tétlenségünk esetén, a valószínűsíthető jövőbeni helyzet megkívánna. Ma senkinek, semmilyen szervezetnek sincsen elképzelése olyan hatékony kisközösségi-társadalmi módszerekről, amelyekkel ezen változtatni lehetne. Kérdésekre válaszolva a profeszszor kifejtette, hogy a terhesség és szoptatás alatti ételallergia-prevenciós anyai diéták értelmét bizonyítékok nem támasztják alá, viszont megnövelhetik az alultápláltság és a vitamin/vas/nyomelem hiány rizikóját. Egyes terjedőben lévő nem-konvencionális allergia-diagnosztikáknak, -szűréseknek egészségesek körében hasznuk nincsen, mert nincsen allergia tünetek nélkül (ezek természetesen lehetnek időszakosak vagy enyhék is). A tünetek megszüntetésére, az allergia-kontrollra ma már jóval komplexebb megoldások léteznek, mint egyedül a gyógyszerfelírás, ezeken elsősorban az életmód-rizikótényezők felmérését és lehetőség szerinti semlegesítését értjük. Niczky Emőke 27

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS

VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉS KEDVES VÉDŐNŐ! Köszönjük, hogy munkájával részt vesz a méhnyakrák okozta halálozás elleni küzdelemben. I. KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ A azonosító számú, Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete. A parlagfű irtásáról Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002.( IX.12.) sz. rendelete A parlagfű irtásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I. Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok Az ember külső élősködői I. A tanösvényhez kapcsolódó bevezető külön letölthető: http://www.nhmus.hu/hu/nateu Készítők: Mike Éva (animátor, Magyar Természettudományi

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Lyme-kór (lyme-artritisz)

Lyme-kór (lyme-artritisz) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Lyme-kór (lyme-artritisz) Verzió 2016 1. MI A LYME-KÓR 1.1 Mi ez? A Lyme-artritisz (Lyme-borreliózis) egyike a Borrelia burgdorferi baktérium által okozott

Részletesebben

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei

A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei A Megelőző orvostan és népegészségtan szakvizsga tételei 1. A népegészségügyi ciklus A 2. A természeti és társadalmi környezet szerepe a populáció egészségi állapotának alakulásában 3. Primer, szekunder

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

védelme az influenza ellen

védelme az influenza ellen HUNGARIAN translation Pre-school Flu Leaflet Gyermekének védelme az influenza ellen Védőoltás kisgyermekek és óvodások részére 2016 Gyermekének védelme az influenza ellen Az éves influenza elleni védőoltást

Részletesebben

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL

DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL 1 DIABÉTESZ A DIABÉTESZESEK SZEMÉVEL FELMÉRÉS 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK KÖRÉBEN Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége (MACOSZ), a NOVARTIS támogatásával KINCSES JÁNOS a MACOSZ elnöke 2010. januárjában

Részletesebben

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI

A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI A TÁMOP-6.1.3.A KIEMELT PROJEKT VÉDŐNŐI MÉHNYAKSZŰRÉSI ALPROJEKT EREDMÉNYEI TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001 PROJEKT BUDAPEST, 2015. JÚNIUS 11. DR. KOISS RÓBERT SZAKMAI VEZETŐ Védőnői méhnyakszűrés megvalósulása

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

Asztmatérképet rajzolnak

Asztmatérképet rajzolnak Asztmatérképet rajzolnak Megkérdeznek háromezer szegedi diákot az allergiáról A szegedi gyermekklinika is részt vesz abban a több éve zajló nemzetközi vizsgálatsorozatban, amelynek célja az allergiás betegségekkel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. március 07. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei

Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Név : Születési név: Születési hely: Születési dátum Anyja neve: Lakcím: Körzeti közösségi szakápoló OKJ 54 723 010001 54 07 klinikai gyakorlat követelményei Teljesítendő gyakorlatok: Óraszám: Szociális

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009.

TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE. Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. TANÁCSOK AZ INFLUENZA JÁRVÁNY IDEJÉRE Bodor Klára Sarolta egészségfejlesztő ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézete 2009. Hogyan terjed az influenza? Mint bármely más influenza járvány,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján

TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján TÁJÉKOZTATÓ lobbitevékenységről a 2006. évi XLIX. törvény 30. alapján Lobbista neve: Nagy Ákos Lobbiigazolvány sorszáma: 07116 A tájékoztató időszaka: 2010. 1. negyedév 1. Egészségügyi Minisztérium az

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje

A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság működési rendje 2015-2017 - végleges - A Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottsága (továbbiakban: GYTB) 41/2007 (IX. 19) EüM rendeletének 35 -ban

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány

Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Bemutatkozik a Rosszcsont Alapítvány Az Alapítvány célja, hogy a gyermekreumatológiai kórképekben szenvedő beteg gyermekek a gyógyításuk során a legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek. Mottónk

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen

Részletesebben

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében

Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében Dr. Bicsák Krisztina mb. főosztályvezető Népegészségügyi Főosztály Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. február 26. Együttműködés az ellátóhelyekkel a helyi szűrésre való mozgósítás érdekében EFI-k elhelyezkedése

Részletesebben

Aktualitások a védőnői munkában

Aktualitások a védőnői munkában Aktualitások a védőnői munkában Székesfehérvár 2013. november 13. Polyákné Gulyás Erika megyei vezető védőnő Visszatekintés Anya-gyermekvédelem hagyományai XX. sz. I. világháború - magas csecsemőhalálozás

Részletesebben

Az Egészségporta Egyesület stratégiája

Az Egészségporta Egyesület stratégiája Az Egészségporta Egyesület stratégiája A Nemzeti Népegészségügyi Program és az ehhez csatlakozó Nemzeti Programok (A a Szív és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja, a

Részletesebben

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat Bárcsak én is... fida et Óvja legjobb barátainkat fida et Óvja legjobb barátainkat Fidavet Mi a Fidavet? Minden tulajdonos szoros érzelmi kapcsolatban áll kedvencével, és szeretné megóvni a betegségektől,

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 1. MI A BEHCET-KÓR 1.1 Mi ez? A Behçet-szindróma vagy Behçet-kór (BD) egy szisztémás vaszkulitisz (az egész testre kiterjedő érgyulladás),

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán

Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről. 2011. január 3-9. Készült 1000 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Közvélemény-kutatás a védőoltások megítéléséről 011. január -9. Készült 00 fő telefonos megkérdezésével, országos reprezentatív mintán Minden korcsoport fontosnak tartja a méhnyakrák elleni védekezést.

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program

Az apró munka és szakmai háttere: a MOTESZ MADOFE Program X. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és V. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia, 2008. szeptember 18-20., Balatonfüred Egészségpolitika I. Szekció, 2008. szeptember 19. Az apró munka és

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány 2010. Stroke: szomorú tények. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány 2010 Stroke: szomorú tények Sajtófigyelés Stroke: szomorú tények http://www.168ora.hu/tudas/stroke-szomoru-tenyek-53262.html 2010. április 1. 20:52 Hazánkban évente 42 ezren

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában

Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában Pozsony-i Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Érsekújvár-i Szent László Ápolástani Kar Palliatív és hospice ellátás Szlovákiában PhDr. Dobsonyová Andrea doc. PhDr. Jankechová Monika,

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit

A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink. Dr. Hortobágyi Judit A psoriasis kezelése kórházunkban: eredményeink, céljaink Dr. Hortobágyi Judit Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon alapuló, krónikus, gyulladásos bőrbetegség Gyakorisága Európában 2-3% Magyarországon

Részletesebben

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika

Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika Mit nyerünk a gyógyulással? Dr.Werling Klára VIMOR Elnöke Semmelweis Egyetem II. sz Belgyógyászati Klinika 1. Meggyógyítunk egy fertőző betegséget HBV prevalencia 2006 Hepatitis B vírus terjedése - szexuális

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos

Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Dr. Szűcs Erzsébet főosztályvezető főorvos Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve egészségnevelési tevékenységének bemutatása Készítette: dr Szűcs Erzsébet, dr. Cornides

Részletesebben

Asztma kisokos. Név: TAJ szám:

Asztma kisokos. Név: TAJ szám: Köszönjük mindazon Gyermektüdôgyógyászok és Szülôk közremûködését, akik véleményükkel hozzájárultak az Asztma Kisokos megszületéséhez. GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Telefon: 06-1

Részletesebben

Itt van az ősz és a kullancsok?

Itt van az ősz és a kullancsok? Itt van az ősz és a kullancsok? Ahogy lassan, de annál biztosabban beköszöntenek a hidegebb napok, biztos Benned is felmerül a kérdés, meddig is ajánlott a kullancsok elleni védekezés. Kullancsok jelenlétére

Részletesebben

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer ELBIR LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL 2010. április BUDAPEST 21. április Tisztelt Hölgyem / Uram! A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjeként egyik legfontosabb küldetésünknek tartom a bűnmegelőzést, éppen ezért amikor csak lehetőségünk adódik, komoly hangsúlyt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Ülések és rendezvények tartása, állásfoglalások és tudományos dolgozatok készítése

BESZÁMOLÓ. Ülések és rendezvények tartása, állásfoglalások és tudományos dolgozatok készítése BESZÁMOLÓ 1. A Bizottság tevékenysége Ülések és rendezvények tartása, állásfoglalások és os dolgozatok készítése 2. Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság 3. Tisztségviselők Dr. Poór Gyula

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmtabletta

Részletesebben

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel,

VESE VILÁGNAP Részletes beszámoló a világnapi eseményekről (PDF) Köszönjük a világnapi közreműködésüket, üdvözlettel, VESE VILÁGNAP 2014 A Vese Világnap megrendezésére 2014. március 13-án immár kilencedik alkalommal került sor. E nemzetközi összefogásban szervezett esemény kezdeményezője Magyarország volt, majd az ötletet

Részletesebben

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA

Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Az ÁNTSZ EGÉSZSÉGNEVELŐ MUNKÁJA Sinyiné Nagy Éva ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Békéscsaba, 2010. 09.29. A Dél-alföldi régió 254 település Régiós egészségvédelmi struktúra ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád

Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád Kánya Község Önkormányzata Háziorvosi szolgálat Prevenció a háziorvosi praxisban Dr. Nagy Árpád SMKNSZSZ megyei alapellátási értekezlet 2014.04.16. Prevenció definíció I. Az egészségügyi célú prevenció

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred

XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred XV. Országos Járóbeteg Szakellátási és X. Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013. szeptember 12. Balatonfüred A témaválasztás indokai A feldolgozott esetek statisztikai és tartalmi bemutatása Összegzés,

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

15/2005. (V. 2.) EüM rendelet. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről 1. oldal 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. -a (2) bekezdésének ga) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÁPRILIS 27.

ÁPRILIS 27. IMMUNOLÓGIA NYÍLT NAP (D 2011. 2011. ÁPRILIS 27. 27. Média megjelenések 2011. április 26-tól (DEBRECEN EBRECEN) Nyomtatott média Egészségcentrum, 2011. nyár (következő szám) Elektronikus média DTV, Napszemle,

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest

Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország. Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Női Egészségmegőrző Program (WHEP) Moszkva és Közép-Oroszország Ekaterina Bashta programvezető 2011. Szeptember 21, Budapest Emlőrák statisztika Oroszország* Minden évben 52.000 újonnan diagnosztizált

Részletesebben

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe)

Vizsgálataink. EKG (Elektrokardiogramm) A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Kardiológiai Szakrendelés Dr. Füsi Gabriella Kardiológus Főorvos Élni való minden élet, Csak magadhoz hű maradj. Veszteség nem érhet téged, A míg az lész, a mi vagy. (Goethe) Vizsgálataink EKG (Elektrokardiogramm)

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára. Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Bactroban 20 mg/g kenőcs mupirocin Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére

JAVASLAT. együttműködési megállapodás megkötésére JAVASLAT együttműködési megállapodás megkötésére Ózd, 2015. május 6. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára Boostrix Polio szuszpenziós injekció diftéria, tetanusz, pertusszisz (acelluláris összetevő) és inaktivált poliomielitisz vakcina (adszorbeált, csökkentett

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Influenza szezon 2010/2011: gyakran ismételt kérdések és válaszok 1. verzió 2010. szeptember 21.

Influenza szezon 2010/2011: gyakran ismételt kérdések és válaszok 1. verzió 2010. szeptember 21. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Tiszti Főorvos 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1242 Telefax: (1) 215-4492 E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 4. hét Intenzíven terjed az influenza A 4. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt

Részletesebben

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről

Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér. ködéséről Tájékoztatás a Zöldkereszt Bt. működésér ködéséről A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Az eltelt évtizedek során sok változáson ment keresztül, de a védőnői munka fő célkitűzése nem változott.

Részletesebben

Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child

Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Gyermekének influenza elleni védelme P6 osztályos gyermekének beoltása Hungarian translation of Protecting your child against flu - Vaccination for your P6 child Gyermekének influenza elleni védelme Az

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban

Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Á N T S Z Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Foglalkozással összefüggő zoonózisok és megelőzésük lehetőségei a mezőgazdaságban Dr. Ócsai Lajos Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi

Részletesebben

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei

Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Gerincoperáltak és degeneratív gerincbántalomban szenvedők rehabilitációjának nehézségei Soproni Rehabilitációs Gyógyintézet Neurorehabilitációs Osztály Dr.Hajnalka Imre Sztupa Márta Dr.Mód Gabriella Osztályos

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés Szakápolás modul. 1. vizsgafeladat április 18. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 2020 www.egeszsegprogram.eu EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A Programban résztvevők egészségi állapotára irányuló statisztikai jelentés Projekt:

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Betegtájékoztató Betegtájékoztató Lioton 100 000 gél Mielőtt elkezdené gyógyszerét

Részletesebben

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója

Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 2009. Az Áldozatsegítő Szolgálat Missziója A jogállam feladata biztosítani a bűncselekmények felderítését és üldözését, a bűnösség kérdésének tisztességes eljárásban

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Légzőszervi szakápoló szakképesítés. 2440-06 Légzőszervi szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2011. november 10. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben