Epöli Hírmondó. XVI. évfolyam 2. szám június. honlap: KERESZTELŐ JÁNOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Epöli Hírmondó. XVI. évfolyam 2. szám 2014. június. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu KERESZTELŐ JÁNOS"

Átírás

1 Epöli Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám június honlap: KERESZTELŐ JÁNOS Hagyta az ősi paplakot, A kényelmesebb holnapot. Remete lett. Pusztán lakott. Nem érzelem, nem képzelet Sarkallta ezt az életet. Az Úr szólott. Ő engedett. Míg teveszőrbe öltözik, Vadmézet és sáskát eszik Ajkán örömhír érkezik, Hogy a Bárány, a mennyei Eljött a bűnöst menteni, Nagy győzelmét elkezdeni. Hírére mozdul a világ. Benépesül a pusztaság. Az égi szó életbe vág. Nem remeg a király előtt. Nagy bátorsággal inti őt, Az előkelő bűnözőt. A megtérőt bemeríti. Az álnokot leleplezi. A megváltót felismeri És átadja a szót Neki, Ki földi népét mennyei Szent Lélekkel kereszteli. S ha majd egy táncos éjszakán Hóhér bárdja csattan nyakán, Halljuk a Mester ajakán: Bizony mondom, ó emberek, Kit ma orvul megöltetek, Legnagyobb volt közöttetek! Győri József Tisztelt Epöli Polgár, Kedves Hírmondó Olvasó! Keresztelő Jánosnak, templomunk védőszentjének ünnepére készülünk. Érdekes módon az Egyház neki nem az égi születésnapját tartja számon, hanem, mint Jézusnak is, az e világra való születéséét. Ritkán gondolunk rá, de a Megváltóval másban is hasonlítanak. Keresztelő János születését ugyanúgy angyal adta hírül, mint Jézusét. Jézus a pusztába ment, mielőtt elkezdte volna nyilvános működését, Jánost a pusztában élt, mielőtt hirdette: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!" Jánosnak ugyanúgy az igazságért kellett szenvednie és meghalnia, mint akiről ő maga mondta, hogy Ő az Isten Báránya János az Istenről szóló SZÓ volt, Jézus az Isten által kimondott és megtestesült IGE. Nem véletlen, hogy Jézus így beszél Jánosról: " asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál " Bár búcsúnk csak egyszer van egy évben, mégis Keresztelő János üzenetére gyakrabban gondolhatunk. S hogy mit tanulhatunk tőle legfőképp? Talán azt, amiért őseink őt választották védőszentül. Ahogy ez a nemrégiben újra megjelent Epöl község története című könyvből kiderül, ebben a faluban mindig józangondolkodású, istenfélő, a szélsőséges eszméktől távolmaradó, becsületes emberek éltek. Nem hittek hamis prófétáknak. Az igazságot keresték és a boldogulást a maguk egyszerű eszközeivel. Talán ezért is szántak ennek a településnek is egyesek lassú elmúlást. Az itt élők mégis szívósan kitartottak, mert tudták, hogy megannyi nehézség és szenvedés után egyszer el kell jönnie egy jobb kornak, ahol újra értéke van az adott szónak, a becsületes munkának, ahol megbecsülik a közösségért végzett fáradozást, ahol újra büszkeség a családban a több gyermek vállalása. De mindez sajnos az újonnan szerzett szabadsággal, a rendszerváltozással mégsem jött el magától értetődően. A feltámadásra még sokáig várni kell(ett) Ahogy Eperjes Károly színművész fogalmazott egy évtizeddel ezelőtti előadásában: "A tékozló fiúnak tisztára kellett nyalni a disznók vályúját, hogy visszatérhessen atyja örökségébe" Az 1945-től 90-ig tartó időszakot nem tisztem megítélni, de az bizonyos, hogy ez a korszak nem múlt el nyomtalanul a lelkekből, a gondolatokból. Sok volt, mi elherdálódott... Biztos vagyok abban, hogy ha a társadalom többsége vissza talál az őseink becsülete, józan gondolkodása, családba, munkába vetett hite által kijelölt útra, akkor az elvezet mindannyiunkat egy élhetőbb jövendőre. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki egyenként ismerje fel a rá váró feladatot, s azt tegye is meg. Ahogy Keresztelő János is felismerte, hogy neki az Úr útjának előkészítése és egyengetése a feladata. S mindezt alázattal végezte, hiszen ahogy ő mondta: "Aki utánam jön, nagyobb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam." Talán ez a legnehezebb, hogy ne ragadjuk magunkhoz a hatalmat, hogy másoknak is megadjuk a méltóságot, hogy megalázzuk magunkat Eljött az idő, hogy a ránk kényszerített megaláztatás évtizedei után megértsük, hogy az igazi nagysághoz és szabadsághoz nem vezet más út, mint az önként vállalt megalázkodás, önmagunk kicsinységének felismerése, ha úgy tetszik: mások önkéntes szolgálata A Hírmondó e számába szánt írásom talán kissé rendhagyóbbá sikeredett, amit kérem, nézzenek el nekem. Bízom benne, hogy lesz még alkalom, hogy a folyó ügyekről számoljak be Önöknek. A búcsú a mi közösségünk ünnepe, ezért nem kívánok mást, mint felhőtlen ünneplést, és boldog együttlétet mindenkinek! Muszela Szabolcs pm

2 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete április és május hónapban is egy-egy alkalommal ülésezett: április 24. Távollévő képviselő: Kutassy Viktor Az áprilisban tartott képviselő- testületi ülésen a polgármester két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatója után, a képviselők megtárgyalták az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról, majd a 2013.évi költségvetés jóváhagyásáról szóló előterjesztéseket, s megalkották a szükséges rendeleteket. A második napirendi pont keretében a képviselők meghallgatták Farkasné Jancsek Mónika tájékoztatóját Epöl Község adóbevételeiről és kintlévőségeiről. A harmadik napirendi pont során a képviselő- testület elfogadta a 2013.évi belső ellenőrzésről szóló jelentést május 29. Távollévő képviselő: Kutassy Viktor A májusi képviselő-testületi ülés is Muszela Szabolcs polgármester úr tájékoztatójával kezdődött, melyben beszámolt az elmúlt ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. A második napirendi pont keretében sor került a Dorog és térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására, majd a harmadik napirendi pont keretében a Dorogi rendőrkapitányság megbízottja tájékoztatta a képviselőket, Epöl Község közbiztonságával kapcsolatosan felmerült kérdésekről. VÁLASZTÁSI HÍREK A május 25.-i Európai Parlament tagjainak választása, az eddigi gyakorlat szerint ismét az Epöli Általános Iskolában zajlott: A Helyi Választási Bizottság- változatlanul- az alábbi tagokból állt: Tiboriné Kardos Éva elnök Tácsik Mihályné elnök- helyettes Saródiné Belkovics Mária tag Tóthné Simon Éva tag Domokos Ede tag Üveges Jánosné delegált Bokros Gábor delegált Horváth András Lajos delegált A jegyzőkönyvvezető Molnár Róbertné volt. 202 állampolgár élt a lehetőséggel, s szavazott az EP választáson. A szavaztok száma listánként: Magyar Szocialista Párt : 12; Seres Mária Szövetségesei: 0; FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség- Kereszténydemokrata Néppárt: 154; A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt: 1; Jobbik Magyarországért Mozgalom: 23; Lehet Más A Politika: 2; Együtt- A Korszakváltók Pártja- Párbeszéd Magyarországért Párt: 6; Demokratikus Koalíció: 4 A szavazás során rendkívüli esemény nem történt. Ezúton is szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak és Papp Zsolt, informatikusunknak a lelkiismeretes, és ismételten hibátlan munkát. EBTARTÓK FIGYELMÉBE! Régi probléma megoldásaként, Önkormányzatunk én szerződést kötött ( a Dorogi Kistérség több településéhez hasonlóan ) az ALPHA-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel a település gyepmesteri feladatainak ellátására. Ez azt jelenti, hogy az Alpha- Vet Kft. megbízottja rendszeresen, havonta, és természetesen hívásunkra, igény szerint ellátja a kóbor ebek befogását, elszállítását és azok gondozását. A költségeket az Önkormányzat fizeti, de természetesen, ha megállapítható a kutya gazdája, s az ő gondatlanságából került a kutya a közterületre, az elszállítás és gondozás költségeit behajtjuk. Az Alpha -Vet Kft. teljes tevékenységét az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelően végzi, a befogott kutyákat az Alpha-Segítőkéz Alapítvány (ASKA) menhelyén gondozza. Akinek a kutyáját elhelyezik a menhelyen, az csak érvényes oltással, egyedi megjelöléssel (chippel) kerülhet vissza a településre, A TULAJDONOS KÖLTSÉGÉRE. Fogjunk össze a felelős kutyatartásért! Elődné Lukács Erzsébet jegyző KÖZTERÜLETEINK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL A jó idő és az esetlegesen csapadékosabb időszakok elérkeztével évről-évre tapasztaljuk, hogy a fűvel bevetett udvar csak akkor marad rendezett, ha rendszeresen nyírjuk és gondozzuk a gyepet. Nincs ez másként közterületeinkkel sem. Talán sokan nem tudják, hogy ingatlanjuk rendben tartásának kötelezettsége nem áll meg annak határán, hanem más feladatok is várnak a tulajdonosokra. Hogy minden ingatlantulajdonos számára egyértelműek legyenek ezen kötelezettségek, néhány passzust alább közlünk az Önkormányzat idevonatkozó érvényes rendeletéből: Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. II. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 3.. (4) Az ingatlan tulajdonosának illetve használójának kötelessége: a./ az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartása, síkosság mentesítése, a zöldsáv rendszeres kaszálása. b./ a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, a járműbehajtók átereszeinek tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása. c./ a járdára nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. d./ az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezése. stb. A rendelet teljes egészében itt megtekinthető: KÉRJÜK FENTIEK SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 2

3 SZOLGÁLTATÓ VÁLTOZÁS! Tisztelt Fogyasztó!Tájékoztatjuk, hogy június 10-étől az Északdunántúli Vízmű Zrt. látja el Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót, Nagysáp, Bajna és Epöl települések ivóvíz - szolgáltatását és szennyvíz közműveinek üzemeltetését. A korábbi üzemeltető, a Hétforrás Kft. a június 09-ig végzett teljesítésről végszámlát készít. Az ÉDV Zrt. a fenti időpontot követően bocsát ki számlákat változatlan egységárakkal. Amennyiben a Hétforrás Kft. számláit csoportos beszedéssel fizette, és víz- és csatornadíj számláit továbbiakban is e fizetési móddal szeretné kiegyenlíteni, az A ÉDV Zrt. és a társaságunk által kibocsátott számlán található 8 jegyű felhasználói azonosítóra történő hivatkozással a számlavezető pénzintézetnél új megbízást kell adnia. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Epöli Kirendeltségén augusztus 11.-től augusztus 19.-ig közigazgatási szünetet tartunk. Anyakönyvi ügyekben a 30/ , vagy a 30/ es telefonszámon lehet érdeklődni. KEDVES OLVASÓ! Elődné Lukács Erzsébet jegyző Az eddigi, kicsit hivatalosabb rész után, ahogy megszokhatták, ízelítőt olvashatnak intézményeink, civil szervezeteink, civil kezdeményezéseink működéséről, munkájáról, terveiről. Társaságunk a lakossági fogyasztók vízmérőit évente kétszer olvassa le. A leolvasások között kéthavonta, az átlagfogyasztás figyelembevételével állítunk ki számlát, de a számlán feltüntetett időpontban telefonos ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon lehetőséget biztosítunk a tényleges mérőállás bejelentésére. A gazdálkodó szervezetek és intézmények részére havonta leolvasott mérőállás alapján állítunk ki számlát. A fogyasztókkal kapcsolatot tartó munkatársaink a társaság által rendszeresített fényképes, sorszámmal ellátott, a személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes kitűzővel rendelkeznek. Készséggel állunk rendelkezésre telefonos ügyfélszolgálatunkon és ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi időpontokban: Megnevezés Elérhetőség Hétfő Kedd Szerd. Csüt. Pént. Dorog Esztergomi út , Pénztár: , Pénztár: , Pénztár: , Pénztár: 8-15 szün nap Esztergom Táti út 26/B szün Postacímünk: 2801 Tatabánya, Pf.: 117. Elektronikus levélcímünk: A hibabejelentések fogadása diszpécserszolgálatunknál történik az ingyenesen hívható telefonszámon, ahol munkatársaink a hét minden napján 0-tól 24 óráig várják bejelentéseiket. Kérjük, hogy a Hétforrás Kft június 10. előtt megvalósított szolgáltatásaival összefüggésben továbbra is a 33/ telefonszámot és/vagy az elektronikus levélcímet használják. Társaságunkról bővebben a honlapon tájékozódhat. nap Északdunántúli Vízmű Zrt. 3 A BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR HÍREI A 2014-es év is igen mozgalmas, szép feladatokat, komoly munkát ad a dalkör tagjai számára. Az első félév több új dal tanulásával telt. Mellette több szereplésre is készültünk: - Január 17-én emlékeztünk a Don-kanyarban elesett áldozatokra. 2 dalt énekeltünk, az egyiket erre az alkalomra tanultuk. - Március 1. A Civil Szervezetek Találkozóján is több dalt is énekeltünk. - Március 14. Ekkor volt a es szabadságharc emlékére tartott ünnepség. Két dalt énekeltünk. A koszorúzás után Blinczinger Béla festőművész kiállításának megnyitóján egy dalcsokorral készültünk. - Május 10. Örömmel énekeltünk Üveges János és Papp Erika fia esküvőjén. - Június 1. A Trianonra emlékező műsoron, a Nemzeti Összetartozás Napján, három szép, alkalmi dalt énekeltünk. - Június 8. Meghívást kaptunk Szomorra, a Nemzetiségi falunapra. Két dalcsokrot énekeltünk, nagy sikerünk volt. Sokan gratuláltak a műsorunkhoz. - Június 15. Máriahalmon a tájház, faluház megnyitó ünnepségén vettünk részt, ahol szintén sikeres volt a fellépésünk. A fent leírtakból is kitűnik, hogy a dalkör tagjai igen aktív munkát végeznek. Az első félévben 6 új dalt tanultunk, és egy tavaly elkezdett galgamenti dalcsokrot is befejeztünk. A második félévben is sok munka vár a dalkör tagjaira. Az egyik legfontosabb eseményünk: készülünk a népdalkör 25. évfordulója megünneplésére. Mellette még több eseményre is hivatalosak vagyunk, persze minden meghívásnak így sem tudunk eleget tenni. Az asszonyok dalkörben végzett munkája példamutató. Heti rendszerességgel járnak a próbákra, ápolják, gondozzák a népviseleti ruhákat, tanulják az új dalszövegeket. Ehhez még hozzájönnek a hétvégi fellépések. A falu sokat köszönhet nekik, főként azért is, mert szinte valamennyien más formában is tevékenykednek a közösségért. Köszönet az asszonyoknak kitartásukért, helytállásukért. Tájékoztatóm végén minden olvasónak szép nyarat, jó erőt, egészséget, a búcsú megünnepléséhez örömteli készülődést, baráti, rokoni együttlétet kívánok. Szatai Gyuláné a dalkör vezetője

4 HA HIÁNYOZNA A MOZGÁS: IDŐSEK TORNÁJA januárjában vetődött fel az ötlet, Gémes Éva részéről egy közmeghallgatáson az önkormányzat ülésén. Az ötletet tett követte, és február-márciusáprilis hónapokban heti egy alkalommal polgármesteri segítséggel megszervezésre is került. Egy kis kora tavaszi mozgás-bemelegítésre invitáltam azon idősödő epöli érdeklődőket akik ehhez kedvet éreztek, és megtiszteltek rendszeres jelenlétükkel. (21 fő létszámunk kerekedett) A gyakorlatok összeállításánál az idősebb korosztály teherbíró képességét céloztam meg úgy, hogy fejtől a lábig lehetőleg minden testrész mozgatva legyen. A légzőgyakorlatok, és a foglalkozások alatt és végén elhangzó relaxációs zene a lazítást, a napi feszültségoldást segítette, ahogy a feszítés-lazítás technikájának elsajátítása is. A gyakorlatokba igyekeztem változatos elemeket betenni, hogy senki ne unja meg, s ez szerintem sikerült is. Számomra élmény volt, hogy amikor legjobban elfáradtunk, akkor éreztem és kaptam elismerésként a következő mondatokat: ez ma nagyon jó volt, vagy ma jól elfáradtunk. A kezdeti izomláz fokozatosan alább hagyott, egyre könnyebben sikerültek a nehezebb gyakorlatok is. Köszönöm a szervezési problémák megoldását a hivatal dolgozóinak,valamint az ötletünk megvalósíthatóságához való pozitív hozzáállását a Polgármester úrnak. Szeretnénk novembertől folytatni, sokunk számára fontos volt ez, és ha csökken a kerti mozgáslehetőség szívesen találkoznánk újra. Addig is jó egészséget, jó munkabírást kívánok: Blinczinger Marika "TÁMAD" A KERTBARÁT KÖR februárjában Molnár Gergely ötlete alapján kezdődött, és első találkozásunk alkalmával magbörzét szerveztünk. Tekintélyes létszám jelent meg, és voltak, akik magokat, növénykülönlegességeket is hoztak. Megegyeztünk, hogy Kertbarát körré alakulunk. (Ez a folyamat azóta is tart ) - Márciusban Kosztka Ernő kertészmérnök szellemes és gyakorlatias metszési bemutatóját kísérhettük végig a Tájház melletti kertekben. Előadását ezúton is köszönjük. - Domokos Ede kertbarátunk tartott egy egészen kiváló oltási bemutatót áprilisban speciális oltó ollójával. Megtartottuk szokásos magbörzénket, majd elmentünk Molnár Imre kertjéhez, ahol megcsodáltuk almafáit, - melyek Epöl legöregebb almafái és különleges módon vannak beoltva. Imre ezekről érdekes történetet mesélt. Érdemes megnézni ezeket a fákat - hiszen Epöl különlegességei! Majd Vibling Lajos bácsi kertjében gyakorlati oltásokat végeztünk. Hogy milyen eredménnyel az később derül ki - Terveztünk májusra egy permetezési bemutatót is elméleti felkészülést, - de ez a szervezési nehézségek miatt elmaradt. Reméljük pótoljuk majd A meleg beköszöntével Kertbarátaink a vetéshez, palántázáshoz fogtak, így mindenki saját kertjéből szerzi most 4 azokat a tapasztalatokat, melyeket reményeim szerint, majd az ősztől induló találkozásaink alkalmával megoszthatunk egymással. Javaslom, hogy mindenki ültessen különböző tökfajtákat, hogy majd a kész terméseket az őszi szüreti felvonulás színpadára lehessen kirakni. Kertbarát körünk nevében köszönöm az önkormányzati segítséget: többek között a szórólapok elkészítésében. Jó kertészkedést, és bő aratást kívánok minden kedves epöli kisgazdának, Kertbarátunknak: ISKOLAI HÍREK A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek Ma szárnyat bontott egy sereg diák. Blinczinger Béla Ezzel az idézettel búcsúznék el a most ballagó nyolcadikos diákjainktól. Remélem az a szeretet és bátorítás, amit nyolc év alatt kaptak tőlünk, az a tudás, aminek birtokába jutottak, elegendő lesz ahhoz, hogy a választott középiskolájukban megállják a helyüket, hogy kitűzött céljaikat elérjék és tisztességes, kötelességtudó felnőttekké váljanak. A tanév végén minden tanulónknak és szüleiknek, pedagógus kollégáimnak kívánok napsütésben gazdag és gondtalan nyarat. Igazán mindnyájunkra ráfér a nyári pihenés, a kikapcsolódás és a regenerálódás. Mozgalmas és fárasztó tanév áll mögöttünk, melynek minden hónapja dolgos munkával és eseménnyel telt el. Nézzük az utolsó két hónap eseményeit: A tavaszi szünet kis felüdülése után kétnapos kirándulásra indultunk, melyen Eger nevezetességeiben, Szilvásvárad természeti szépségeiben és Parád kulturális értékeiben gyönyörködhettünk. Azok a tanulók, akik nem akartak vagy anyagi okokból nem tudtak ilyen hosszú túrán részt venni, egy napot a budakeszi Vadasparkban, egy napot pedig Epöl környékén kirándulással, szalonnasütéssel tölthettek el. Köszönetemet fejezem ki a kirándulások megszervezéséért Bula Péterné tanárnőnek, aki mindent megtett azért, hogy sok érdekességet láthassunk, jól érezzük magunkat. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki a Karitasz csoportnak, és vezetőjének Muszela Imrénének, akik két tanuló kirándulását anyagilag támogatták, illetve Kutassy Viktor képviselő úrnak, aki képviselői tiszteletdíjából Ft-tal támogatta iskolánkat. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően a vadasparki kirándulás és a szalonnasütéses kirándulás is ingyenes volt az itthon maradó gyermekeknek. Április án a leendő elsősök beiratkozása is megtörtént. A szeptemberi tanévkezdésre 5 első osztályos gyermek érkezik az óvodából. Köszönjük azoknak az epöli szülőknek a bizalmát, akik úgy érzik, nyugodtan ránk bízhatják gyermekeik nevelését-oktatását. Május 6-án Nagyné Zhorela Mária és Csenki Jolán tanárnők rendezésében egy nagyon kedves és megható műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Május 28-án a 6. és 8. osztályos diákjaink részt vettek az országos kompetenciamérésben. Remélem ők is olyan ügyesek voltak, mint a tavalyi 6. és 8. osztályosok, akik az országos átlag fölötti teljesítményt nyújtottak, mind matematikai eszköztudás, mind szövegértés terén. Május 30-án gyereknapi rendezvénnyel kedveskedtünk a tanulóknak. Reggelire a szorgos anyukák kakaót és kalácsot tálaltak fel. Utána a lepkék világáról egy képekkel illusztrált előadást hallgattunk meg. Az elméletet gyakorlat követte, így

5 a diákok egy epöli túrán vizsgáztathatták a lepkékről szerzett ismereteiket. Mire a kis csapat éhesen visszatért, az anyukák elkészítették az ebédünket. Az ebéd utáni gyümölcs is jól esett, de a legjobban a vattacukor habzsolás, mely a nap fénypontját is jelentette. Köszönöm a gyereknapi rendezvényünket támogatóknak, hogy segítettek egy boldog napot varázsolni diákjaink életébe, így a Szülői Munkaközösség lelkes tagjainak, a Nagycsaládosok Egyesületének, Kutassy Viktornak és barátjának Szabóky Csabának, a György pékségnek, és nem utolsó sorban Belkovics Attilának. Június 3-án a Kávészünet Együttes rendhagyó irodalomóra keretében zenés, verses összeállítással segített az irodalmat megkedveltetni tanulóinkkal. Június 12-én Bula Péterné tanárnő szervezésében egy elevenparki kirándulással fejeztük be a tanévet. Június 14-én a 11 órakor kezdődő ballagás és évzáró ünnepély pedig hivatalosan is lezárta a 2013/2014-es mozgalmas tanévünket. Minden kollégámnak, aki eme rendezvényekben gazdag, pedagógiailag tartalmas tanév munkáiban részt vett, köszönöm aktív közreműködését. Tiboriné Kardos Éva intézményvezető-helyettes Ballagásának időpontja. A nagy napra intézményünk kertjét az Önkormányzat dolgozói gondosan rendbe tették, Kutassy Viktor Képviselő Úr tiszteletdíjának felajánlása segítségével pedig gyönyörű tavaszi virágokkal díszítettünk minden zegzugot. Az ünnepség során gyermekeink egy vidám, lakodalmas jelenettel köszöntötték vendégeinket, táncra perdült kicsi, s nagy egyaránt. Megható és egyben bensőséges pillanatokat szereztek mindannyiunk számára nagycsoportos óvodásaink búcsúzásuk során óvodánktól, óvó néniktől, dadus néniktől, szüleiktől. Nagy szeretettel búcsúztunk Bíró Biankától, Lichtenstein Emmától, Nagy Szabinától, Barina Leventétől, Muszela Csongortól, Rákosi Krisztiántól, velük jövőre már az iskolapadban találkozhatunk. Szeretném megköszönni a gyermekeink szívhez szóló búcsúversét, illetve a szülők kedves ajándékát, mellyel nagy örömet szereztek számunkra. Ezúton köszönöm meg ismét munkatársaim, Kovács Alexandra, Molnár Imréné és Fábiánné Tóth Beáta odaadó, fáradhatatlan munkáját, mellyel rendezvényünket támogatták. ÓVODAI HÍREK Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit! Végre beköszöntött a nyár, kis óvodánk lakói jól megérdemelt pihenőjüket töltik. Az elmúlt hónap igen eseménydúsan telt intézményünkben: Május elején dallal és virággal köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat az Anyák napi Ünnepségünk keretében. A kis kezek a megelőző hetekben szorgosan sürögtek-forogtak, készültek az ajándékok, meglepetések, természetesen a legnagyobb titokban. A szívhez szóló mondókák, köszöntő dalok csakhamar könnyeket csaltak vendégeink szemébe. Az Ünnepség után egy kis teadélutánnal kedveskedtünk gyermekeinknek, az Édesanyáknak, Nagymamáknak, ezúton köszönöm meg ismételten ehhez nyújtott segítségüket kedves kollégáimnak. Május végén a gyermekeknek kedveskedtünk Gyermeknapunk keretében, mely megrendezéséhez rengeteg segítséget kaptunk a Nagycsaládosok Szövetségének, valamint óvodánk Szülői Munkaközösségének tagjaitól, melyet hálásan köszönünk. Gyermekeink a reggelt játékos tornával kezdték, s miután elfogyasztották a finom reggelit, apró-cseprő meglepetéseket barkácsoltak. Az ízletes ebéd elfogyasztása után óvodásaink kedvükre választhattak a színes vattacukrok közül, melyet nagyon megköszönünk Belkovics Attilának. Június 6.-án ünneplőbe öltöztettük kis óvodánkat, hiszen elérkezett az epöli óvodás gyermekek Évzáró Ünnepsége, illetve nagycsoportos óvodásaink 5 Intézményünk június 30 július 20 között Karbantartási munkálatok miatt zárva tart, első óvodai nevelési nap: július 21.(hétfő) Ügyeletes Óvoda: Bajnai Napközi Otthonos Óvoda Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy az Epöli Napközi Otthonos Óvoda gyermekei, dolgozói nevében nagyon kellemes nyarat kívánjak Önöknek, jó pihenést, a szorgos kezeknek erőt, egészséget a kerti munkálatokhoz! CSALÁD(SEGÍTŐS) MESE Dr. Nagyné Nagy Barbara intézményvezető Minap a harmadik osztályos kisfiam megkért, hogy keressem meg neki az alábbi mesét az Interneten, mert házi feladatként kapták, hogy húzzák alá benne az igéket. Megtettem, amit kért, és kinyomtattam, hogy elvégezhesse a feladatot. Majd amikor később arra kért, hogy ellenőrizzem le, hogy valóban megtalálta-e benne az összes igét, elkezdtem olvasni a mesét. Elolvastam, és őszintén állítom, hogy nem tudtam figyelni az igékre, pedig azok ott voltak a papíron, pirossal aláhúzva. Én csak a történetre tudtam figyelni, amely felkavart és elgondolkodtatott. Még másnap is többször eszembe jutott a pokrócos mese, és arra gondoltam, hogy szívesen megosztanám Önökkel a következő hírmondóban. Lehet, hogy mások sem ismerik, ahogy én sem ismertem, talán másokat is gondolkodásra késztet, ahogy engem is. Felfoghatjuk tanmeseként is a türelemről, szeretetről, megbocsátásról. Tudom, manapság nem teszünk ilyet, hogy világgá küldjük a problémás szeretteinket, de teszünk esetleg mást, amit szintén nem kéne. Például: megharagszunk, megsértődünk, hosszasan neheztelünk, elhanyagolunk, mellőzünk, nem szeretünk, vagy nem eléggé szeretünk, esetleg nem jól szeretünk. Mindenki eldöntheti maga, hogy mikor, hogyan, mit tett, és azt, amit tett helyesen tette-e. Mindenesetre, amíg van kellő erőnk, hogy

6 beismerjük tévedéseinket, mulasztásainkat, addig van remény arra, hogy a számunkra mégsem tetsző cselekedeteinket korrigálhatjuk, és ha ezt meg is tesszük, talán nincs nagy vész. Én nem is elmélkednék ezen tovább, ezt meghagyom a türelmes olvasóinknak. Íme a mese, fogadják szeretettel: Az öregember és a pokróc (magyar népmese) Élt egyszer egy fösvény ember, s volt annak egy igen öreg apja. Ennek az öregapónak oly igen remegett már a keze, hogy a kanálból kilögybölte a levest, a tányért meg a földre borította, ha csak feléje nyúlt. Rettentően haragudott ezért a menye, és addig-addig duruzsolt a férje fülébe, míg az belé nem egyezett, hogy elküldjék világgá az öreget, ne csináljon annyi szemetet a háznál. De előbb még elmentek a vásárba, és vettek két jó pokrócot. Elhatározták, hogy a pokrócokat az öreg hátára kötik, úgy indítják útnak. Így bárhol éri is az este az egyiket maga alá terítheti, a másikkal meg betakarózhat. Igen ám, de hazatérve sem a férfinek, se az asszonynak nem akaródzott útnak ereszteni az öreget. Volt azonban egy hatesztendős forma fiacskájuk. Így szóltak hozzá: - Ide hallgass, mi most kimegyünk a mezőre dolgozni. Amikor már úgy gondolod, odaértünk, fogd karon a nagyapádat, kösd a hátára ezt a két pokrócot, vezesd ki a keresztútig, és mondd meg neki, hogy ide többet vissza ne jöjjön, mert nincsen szükségünk reá! Úgy is lett. Amikor a szülei elmentek hazulról, a nagyapja hátára terítette az egyik pokrócot, elment vele a keresztútig, majd ezzel búcsúzott tőle: - Nagyapám, menjen, amerre a szeme lát, és többet haza ne jöjjön hozzánk, mert ott magának helye nincs! Az öreg sírdogált egy darabig, de aztán felszedelődzködött, és elballagott. Este hazatért a mezőről az ember és az asszony, s látják, hogy a szobában ott az egyik pokróc, de bárhogy nézik, az öreg meg sehol sincsen. Előszólították a fiút. - Mi van a nagyapáddal? - Hát úgy tettem, ahogy mondták. - Hogyan? - Hátára tettem a pokrócot, és megmondtam neki, hogy fel is út, le is út, hozzánk többé vissza ne jöjjön, mert nincsen szükségünk reá. - No és ezt a pokrócot mért nem tetted reá? A fiú állt egy darabig, majd így felelt: -Tudja miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy amikor majd maga is megvénül, ahogy ő, és ki kell adnom az útját, elkél majd ez a pokróc a maga hátára. Összenézett erre a férfi és az asszony, elszégyellték magukat, sírva fakadtak. Hamar szaladt az ember az istállóba, kihozta a lovat, és a kilencedik falu végén utol is érte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, és kantárszáron hazavezette. Otthon mindjárt az asztalhoz ültették, és többé nem bánták, ha eltörött a tányér vagy kiömlött a leves, jó szemmel néztek rá. Szeretetben éltek ezután, és a gyereket is arra nevelték, hogy tisztelje a véneket. Tán még ma is élnek, ha csak meg nem haltak. Továbbra is ügyfélfogadást tartunk csütörtökönként, és várjuk régi és új ügyfeleinket! Kívánok kellemes nyarat, gondos búcsúi előkészületet és vidám mulatságot minden kedves epöli lakosnak! Ezután az igen tanulságos történet után egy rendhagyó résszel jelentkezünk a Hírmondó hasábjain. Olyan családokat kértünk meg, hogy írjanak magukról, akik nem rég költöztek hozzánk, s akik rövid idő alatt beilleszkedtek közösségünkbe. Mivel a bemutatkozó írások közt komoly irodalmi érték is megcsillan, ezért hagyományteremtő céllal a Hírmondó következő számaiba közlésre várjuk, a most még az ismeretlenség homályába burkolódzó helyi tehetségek írásait, verseit, szösszeneteit, egyszóval alkotásait. RATKÓCZI MESE, AVAGY HÁROM ÉVE EPÖLÖN 2009 szeptemberében fiatal pár járta az országot egy öt hónapos kisfiúval, keresve helyét a térképen. Bejárták Nógrád, Pest és Fejér megye nagyrészét, de még mindig nem leltek rá arra az ideális lakókörnyezetre, ami az elképzeléseiknek és a pénztárcájuknak is megfelelt volna. Igényeiket a férj munkája, és az határozta meg, hogy nagy családra és békés falusi környezetre vágytak. Aztán mégsem a közös keresgélés, hanem a kötelesség vezetett eredményre. Omár, az ifjú férj, aki csak azért visel megtévesztő módon arab keresztnevet, mert születésekor orvos szülei Líbiában dolgoztak, és aki a családi akarattal szembeszegülve a humán helyett inkább az állatorvosi pályát választotta, egy kólikás piliscsabai csődörtől egy vemhes bajnai kancához tartva megpillantotta az EZ A HÁZ ELADÓ feliratot Epölön, a kocsma szomszédságában egy hosszú tornácos ház ablakában. Mivel a tornácos ház szerepelt az álmok között és a kocsmában készséggel adtak felvilágosítást, a Máriahalomról Epölre vezető út pedig elvarázsolta szépségével, másnap már Enikővel és Mirkóval együtt tért vissza. Ha Omárnál megemlítettem, hogy miért visel arab keresztnevet, nem hallgathatom el, hogy Mirkó sem egy török szappanporából kapta a nevét, hanem azért, mert Enikő anyai ágon negyedrészben bolgár származású. Apai ágon meg két apja van. Aki előbb volt neki, az a Hír tv műsorvezetője, aztán pedig lett neki egy sebész papája is a szintén orvos mamája mellé. Tehát nem a tévés operál, és nem a sebész hadoválmert sokan nem értik hogy is van ez. Szóval, ezután az első közös epöli látogatás után mindkét nagymamával és mindhárom nagypapával közölték, nem keresgélnek tovább, mert mindenütt szép, de a legszebb Epölön! A táj gyönyörű, a kissé lerobbant ház a hosszú kerttel és az istállóval pedig ideális egy lógyógyász, azon belül is elsősorban szaporodásbiológiával foglalkozó állatorvos számára, persze csak alapos felújítás után. Az üzlet megköttetett, a program adva volt, a fiatalok pedig úgy döntöttek, hogy elég volt a városi albérletből. A lakhatás legalapvetőbb feltételeinek biztosítása után 2011 tavaszán beköltöztek. Ekkor hatalmas versenyfutás kezdődött az idővel. Enikőnek ismét nőni kezdett a hasa, novemberre várták Zorkát, de még nem volt hőszigetelve a ház, nem voltak készen a nyílászárók és nem volt fűtés sem. Omár sebtiben kitanulta az ács, az asztalos, a burkoló és még jó néhány építőipari szakmát, így sikeresen átvészelték az első epöli telet. Ami kicsit aggasztó, hogy az ács és asztalos munkát annyira megkedvelte a ház ura, hogy azóta sem bírja abbahagyni. Épített játszóházat a meggyfára, ácsolt fedett tárolószínt, nyitott lóállást, készített konyhabútort és Juhász Katalin családgondozó gyerekágyat. Szerencsére állatorvosi vállalkozásában azóta két állatorvos kolléga van segítségére, így marad ideje az otthoni munkára és 6

7 a családra is. Jelenleg szaporodásbiológiai központot épít az ahhoz tartozó laboratóriummal és lóboxokkal, de készül egy kisállat műtő is, hogy lovas fő profilja mellett amennyire ereje és ideje engedi, elláthassa a helyi állattartók igényeit is. Enikő testnevelő- gyógytestnevelő szakon végzett a Testnevelési egyetemen. Ígéretes karriernek nézett elébe egy francia multinacionális cégnél, ahol francia nyelvtudását is kamatoztathatta. Aztán döntenie kellett, nagycsalád vagy karrier. Nem sokat gondolkodott, az előbbit választotta februárjában megszületett a harmadik kis Ratkóczi, Bora is. A család immár három éve él Epölön, és az álmok lassan valósággá válnak. A gyerekek idilli környezetben, szerethető közösségben nevelkednek. Szüleiknek pedig ebben a mai, nem könnyű világban mindezidáig sikerült kitartaniuk elképzeléseik mellett és talán sikerül a Petőcz-házhoz, a két dolgos fiútestvér házához is méltóan dolgozniuk és élni életüket. Erdős Miklós, az egyik nagypapa a három közül ÚJ EMLÉKEINK Az útszéli kereszt tövében barna lé csöpögött az olvadékba, a fonnyadt növények bűzös könnye folyt végig Krisztus szomorú tekintete előtt. - Ez hát az én országom: a fenyőgyanta illatú vadvirágos mezők pacsirtaszavú édenkertje? Igen. Örököltem Atyámtól, a szűkszavú Istentől, aki újabban olyan csendes, mint amilyen hatalmas. Évtizedekig csak népes óriások kártékony seregét rettegték az emberek, miközben együgyű játékaik között botladoztak. Időnként villámmal reguláztattak, majd özönvíz loccsantotta nyakon meredező tákolmányaikat. Féltek: Isten is, ember is. Utóbbiak tartani kezdtek nagy uraiktól, mint a tűztől (akit azonban hamarosan magukhoz bolondítottak, megtanítva minden csibészségre) Hitték a föléjük tornyosuló hatalmat, mit is tehettek volna, hiszegettek vasárnaponként, néha örökké. Ünnepi díszben tombolt a kommunista diktatúra, rohanva csengtek le az ünnepek. Ránk rohadt a gyümölcsöskosár, mára szertegurultak az apró örömök. Most itt állunk két lábon egy új világ kapujában, tele reménnyel és szeretettel - megkomolyodtunk ettől a rendszerváltástól, ami hozott a szemünk alá bőséggel kéket, zöldet, pirosat. A nagy diszkont-kavalkádba belefáradtak a kedves öregjeink, kihunyt szemükből a mosoly, itt hagyták nekünk a szénát a kakukkfüvet, a naplementét. - Romantikus világ ez. Nőhetnek a gyerekek az égig. Epöli fiúk lesznek, mint Attila, aki meghódította a világ összes valamirevaló csúcsát. Lélekzetelállító a Szarkaberek, az Őrhegy, a fenyvesek távlata. Olyan a vidék, mint a Cserehát körben az erdőkkel, Aggteleki karszttal, Tátrával, Zemplénnel, Bükkel. Ugyanilyen jó emberek éltek ott is, ugyanilyen messzire lehetett látni, ugyanilyen puha volt az Isten tenyere. - Négy évtized kevésnek tűnik a teljességhez, soknak a felelősséghez: ma már nekem kell mesélnem - nincs mese, mesét kell kerekíteni! Dienes Jenő Attila LÁSZLÓ ATYA GONDOLATAI Ismét a templomunk búcsúját vagyis a védőszentjét, Keresztelő Szt. Jánost ünnepeljük, kérjük a közbenjárását, hogy bennünk is hasonló lelkület legyen, ahogyan mondta: Nekem kisebbednem, Krisztusnak bennem növekednie kell Csak akkor leszünk igazán boldogok, ha az életünkben Isten akaratát felismerjük és megvalósításán fáradozunk. Merjünk elköteleződni Jézus tanítása mellett abban a munkában, amit éppen végzünk és fogadjuk el embertársunkat úgy ahogy van, hogy kölcsönös szeretetben megtapasztaljuk egymás ajándékát., és ezáltal fel fogjuk ismerni Isten szeretetét a mindennapi imádságunkban, munkánkban, emberi kapcsolatainkban. Keresztelő Szt. János az az ember, aki tudja, hogy általa másokat Istenhez kell segítenie pontosabban engedelmeskedni, hogy Isten szeretete elérjen minket. Keresztelő Szt. János mélyen átérezte hivatását, hogy a Megváltó útját előkészítse. Ezért már földi életében Jézus ezekkel a szavakkal dicsérte Jánost: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Ker. Jánosnál (vö. Mt 11,11) Templomunk védőszentjétől mi is meg kell tanuljuk, hogy Isten tőlünk is azt várja, életünknek és környezetünknek alakítói legyünk. Magam is tapasztalom, amióta itt vagyok, Epölön, a község vezetői sokat tettek, hogy otthonos és gondozott legyen környezetünk. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a lelki életünk építői és egyben a bizalom hídjainak az erősítésén kell szorgoskodjunk. A templom búcsú a falu ünnepe, ahol kicsik és nagyok örülnek egymásnak és az elért eredményeknek. A keresztény hitünk megtanít egymást elfogadni, és meglátni embertársunkban az értéket, hogy együtt dolgozzunk, erősítsük a közösséget. A mai technikailag fejlett világunkban nagyon oda kell figyeljünk a személyes kapcsolatok ápolására. Keressük az alkalmat az együttlétre a beszélgetéstől a játékig, mert ezek jó lehetőségek Isten köztünk lévő szeretetének a megtapasztalására. Ha tudatos keresztények akarunk lenni, akkor a hitünket meg kel valljuk meggyőződésünkkel és szavainkkal is. Ezt a környezetünk el is várja tőlünk. A nyári szünetben vigyázzunk a gyerekekre, szeressük őket, beszélgessünk, játszunk velük, hogy a nyári pihenés testi és lelki fejlődésüket szolgálja és az őszön megújulva folytassák az iskolát. Az egyházközség búcsúján kívánom a kedves epölieknek a Jóisten áldását a munkájukra és békét a családjuknak. Szeretettel: László atya Június 22-én az úrnapi szertartás 10 órakor kezdődik Templomunk búcsúját a meghívott atyákkal június 24-én (kedd) 11 órakor tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit. Impresszum: Az Epöli Hírmondó megjelenik negyedévente. Kiadó és sokszorosítást végző: Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L.u.8. Tel.: 33/ , fax:33/ , ISSN: A kiadásért és szerkesztésért felelős: Muszela Szabolcs pm 7

8 MEGSZÍVLELENDŐ TANÁCSOK EGÉSZSÉGÜNKÉRT Néhány hasznos, praktikus tanács a nyári melegre: Most, hogy hirtelen kánikula lett, adnék néhány, fontos tanácsot: Ahol kisgyermek, vagy csecsemő van, mindig legyen otthon 1.) Lázcsillapító szirup, vagy kúp 2.) hányáscsökkentő kúp 3.) Hasmenésre gyógyszer 4.) orrcsepp Ezeket egy -három napig az anyukák is használhatják - mivel legjobban ők ismerik gyermeküket, és ha valamilyen furcsa, a fenti gyógyszerekkel kapcsolatos tüneteket észlelnek, akár tanács nélkül is használhatják ezeket, pár napig. Folyadékpótlásra ügyelni kell azonban, az étvágy visszaeshet a feltehetően banális nyári melegben gyakori vírusfertőzés miatt... Ha nem javulnak a gyermekek, vagy bizonytalan az anyuka, természetesen nyugodtam keressenek fel, akár személyesen, vagy telefonon is. Felnőttek esetében: 1.) Fontos a gyakori, alapos kézmosás 2.) Gyümölcsök alapos leöblítése 3.) Vágott dinnyét SOSEM vegyünk a piacon-nem véletlenül a "lékelést" be is tiltották már, a rengeteg fertőzés miatt. A cukros táptalaj ideális szaporodási lehetőség a baktériumoknak ugyanis... 4.) Legyen otthon felnőttnek széntabletta, B6 vitamin, és lázcsillapító is. 5.) Napi 2,5-3 liter folyadék - NEM ALKOHOL!!! feltétlen javasolt, pláne annak, aki a kertben is szeret és tud még dolgozgatni... Vigyázzunk a kerti balesetekkel is, szúrás, vágás lehetséges, a nagy melegben hajlamosak vagyunk ugyanis a figyelmetlenségre... Jó pihenést kívánok mindenkinek! Üdvözlettel: Dr Lassu Imre Védekezés a kullancsok ellen Az idei enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásához. Epöl és környéke tökéletes élőhelyet biztosít a kullancsok számára, a játszótéren, a kertben, a mezőkön, az erdőben bárhol találkozhatunk velük. A ruházatunkon, lábunkon megkapaszkodva jutnak el a testünk bármely vérbő részéhez. Nyáron, a lenge öltözetünk miatt, könnyű dolguk van a kullancsoknak. A védekezés legfontosabb eszköze ilyenkor a gyógyszertárakban kapható kullancs-, élősködő riasztó krémek, spray-k használata a ruházatunkon, melyet 2-3 óránként meg kell ismételni. Biztonságban még ilyenkor sem érezhetjük magunkat, a második lépésben, minden szabadtéri program után (foci, séta, kirándulás, játszótér, kerti munka) vizsgáljuk meg gyermekünk testét, majd sajátunkét is. Az áttekintésnél a fénytől védett testtájak az elsődlegesek: a testhajlatok, hajas fejbőr, a nemi szervek és környéke. mozdulattal távolítsuk el a kullancsot, ha a feje beszakadna a bőrünkbe, nem baj, pár napon belül kilökődik. Fontos, hogy a kullancsra ne fújjunk, kenjünk semmit, mivel az kullancs visszaöklendezi nyálát a bőrbe, ezzel egy lehetséges fertőzést okozva. Az eltávolított kullancsot már bevizsgáltathatjuk, a patikákban vásárolható kullancsbeküldő szett használatával. A csípések terjesztette megbetegedések egyik része ellen már létezik védőoltás (agyvelő- és agyhártyagyulladás), kivéve a Lyme-fertőzés ellen nem, melynek tünetei a következők: csípés helyén gyulladás mely terjedni kezd körkörösen (kokárda alakú bőrpír), izom-, ízületi-gyulladás, fáradékonyság, aluszékonyság, tanulóképességének csökkenése, magatartásának változása, vissza-visszatérő kedélyromlás, fogyás jelentkezhet. A Lyme-kór antibiotikummal kezelhető. A csípés helyét legalább két hónapig tanácsos figyelemmel kísérni. Csecsemők és kisgyermekek nap elleni védelme: A kullancsok elleni védelem mellett legalább olyan fontos gyerekeink nap elleni védelme. Számos jótékony hatása mellett (immunrendszert erősíti, D-vitamin-termelődést elősegíti, bizonyos bőrbetegségekre is jó hatással van) sok veszélyt rejt magában. Közvetlenül a napsugárzásnak nem szabad kitenni a 3 hónapnál fiatalabb csecsemőket, ezt követően fokozatosan félárnyékban kezdjük, meg a hozzászoktatást. A ruházat is nagyon fontos, lehetőleg laza-pamut, vékony, világos ruhadarabokat válasszunk, amely eltakarja a végtagokat, kissapkával védjük őket a napszúrástól, ha nagy hőség van árnyékolási lehetőséget is kell biztosítanunkesernyőt, napernyőt, vékony takarót helyezzünk gyermekünk fölé. Amennyiben nincs lehetőség a megfelelő árnyékolásra (vízpart, kirándulás, játszótér) akkor mindenképpen használjunk kifejezetten babáknak-gyermekeknek készült, magas faktorszámú napvédő krémet, sprayt! Nagyon fontos, hogy első használat előtt mindig próbáljuk ki a terméket a gyermeken, lehetőleg kis bőrfelületen, amennyiben bármilyen elváltozást (kiütés, irritáció) észlelünk, keressük fel a védőnőt, háziorvost vagy bőrgyógyászt. Igen elterjedt a gyermekek számára készült UV-szűrős napszemüveg, fontos, hogy tájékozódjunk a minőségéről, mivel egy rosszminőségű darab árthat a gyermekünk szemének. A következő tanácsokat jó, ha betartjuk: óra között ne engedd a gyermekedet a napra; - árnyékos helyet válasszunk a játéktevékenységhez, - pamut, lenge ruházat, amely eltakarja a gyermeket; - vízhatlan magas faktorszámú napvédő-krémet használjunk; - folyadékfogyasztásra figyeljünk oda, kerüljük a cukros üdítőket a melegben, a folyadékfogyasztásra a legjobb a víz. Merétey-Vida Bernadett védőnő Amennyiben a kullancs már befúródott időben történő eltávolításával valamennyi kullancs terjesztette betegség eredményesen megelőzhető. Az ehhez használatos eszközöket (csipesz, kanál) a patikákban beszerezhetjük: határozott 8

9 S P O R T ESE-HÍREK Egyesületünk idei első fél éve felemásra sikeredett.az egyik szemünk sír, mert sportszakmai oldalról nézve kicsit csalódtunk, mivel az őszi szezon után joggal vártunk többet, jobb eredményeket. Sajnos nem így alakult, de bízunk benne, hogy a nyári szünet után ismét jönnek a győzelmek. Ismételten köszönet azoknak a szurkolóknak, akik nem fordultak el tőlünk. A klasszikus film után: lehet, hogy kicsit savanyú, de ezek a mi csapataink. A gyenge tavasz ellenére még így is léptünk előrébb a tavalyi szezonhoz képest. A másik szemünk viszont nevethet, mert a sikeres pályázatoknak és az önkéntes munkáknak köszönhetően az infrastruktúra folyamatosan fejlődik. Pályánk ezen a szinten a legjobbak közé került, az öltözőt használatba vehettük, a tereprendezés folyamatban, labdafogó hálót tettünk a tanya felöli oldalra és lassan műanyag széksorokat építünk a fa padok helyére. Örömmel és büszkeséggel nézhetjük, hogy közösen, összefogva mennyi mindent értünk el. Itt szeretnék megkérni mindenkit, hogy mind az épületre, mind a pályára vigyázzunk. Sok ember sok munkája van benne, de a legfontosabb, hogy ha már elértük ezt a szintet, ne adjuk alább semmilyen téren. Mindig próbáltunk kis pluszt hozzátenni Epöl progjaimhoz. A búcsú alkalmából szombat délután a fiúk Tinnye csapatával játszanak egy barátságos meccset. Ezt követően pedig egy igazi kuriózumként Epöl-Máriahalom női foci lesz a fő esemény. Azt hiszem ez egy olyan meccs lesz ami meghatározhatja az est további hangulatát. A buli jelleg mellett minden dicséret a Hölgyeké mert a munkájuk, háziasszonyi teendőik mellett heti rendszeres edzésekkel rengeteget fejlődtek, sokat dolgoztak. Jöjjön mindenki és szurkoljunk Nekik! A nyárra mindenkinek aktív pihenést kívánok. Kicsi országunk tele van jobbnál jobb lehetőségekkel a tartalmas kikapcsolódásokra hegyen, vízen, erdőn, mezőn keresztül. Használjuk ki! Horváth Péter ESE elnöke JÚNIUS 21. (szombat) óra Epöl-Tinnye fiúk barátságos labdarúgó mérkőzése *** óra Epöl-Máriahalom hölgyek barátságos labdarúgó mérkőzése GROSICS GYULA EMLÉKÉRE Gyula bácsi elment csendben. Éppen a brazíliai vébé nyitánya, első meccse után, s ha szerencséje volt, nem látta Neymar egyenlítő gólját, mert még a lelkére vette volna. A kapusok már csak ilyenek, még a legnagyobbak is, nekik nagy az egójuk, de még nagyobb a lelkük. Érthető, hiszen egyéni sportolók egy csapatjátékban, és miközben a többiek futballoznak, ők a zsúfolt stadion legmagányosabb embereként ott töprengenek a játék menetén, vagy éppen a világ folyásán. Nemcsak én hiszem, hogy kell ahhoz valami különleges attitűd, hogy ne góllövésre, hanem kapuskodásra adja a fejét az ember. Emlékszem, közülünk mindenki vagy Puskás, vagy Grosics akart lenni gyerekkorunkban. Mintha az Aranycsapat többi embere nem is létezett volna, csak a Puskás és a Grosics. Eleinte magam is hajlottam a grosicskodásra már bocsánat, ha gyász idején is a maga ócska éltével hozakodik elő az ember, de Grosics halálával abból, belőlem is visszaragaszthatatlanul letört egy darabka, aztán az élet mégis a másik oldalra, az ellenfél kapuja elé vitt. Mégis amikor a Tatabánya boldogtalanította a debrecenieket az öregedő Nagyerdei Stadionban, komoly labdaszedői státusomban el nem mozdultam volna Grosics hálója mögül. Sőt, a szünetben, mint a csapatok, én is térfelet cseréltem, boldogan mentem Grosics után, mintha magam is a pálya tartozéka lennék. Többet láttam én a kapusból, mint az egész meccsből. Már az is lenyűgözött, amint talpig feketében megérkezett, majd elfoglalta a helyét a gólvonal előtt, aztán körülnézett, felmérte a lécek közötti távolságot, mintha életében először járna ilyen helyen. Végig olyan hatást tett rám, mint aki itt otthon van, negyvenöt percre berendezkedett. Aztán ugyanezt a másik oldalon is megtette. A berendezkedés után, meccs közben meg sétálgatott, mint aki csak egészségügyi okokból jár erre, és szívja a Nagyerdő levegőjét. Időnként mondott ezt-azt a védőinek, ha meg a kapujára ment a labda, természetes egyszerűséggel megfogta, elvégre a kapusnak jogában áll kézzel megfogni és játékba hozni a labdát. S én éppen ebben az egyszerűségben véltem felfedezni a nagyszerűség titkát. Csak azt nem értettem, miért a Tatabányában véd. Még a mostaninál is kevesebbet fogtam fel akkoriban a világ dolgaiból, ötvenhatból, pártból, bányászszakszervezetből, disszidálásból, de azt azért éreztem, tudtam, hogy neki valami nagy-nagy csapatnál lenne a helye. Bozsik a Honvédban játszott, Hidegkuti az MTK-ban, Puskás, Kocsis, Czibor kint maradt, csak Grosics ment Tatabányára. Pedig vitték volna, tengernyi pénzt ígértek érte világklubok, a brazil Flamengóhoz alá is írt, de aztán azt mondta, ő a Gellérthegyet akarja nézni, nem a Cukorsüveget. S csak jóval később értettem meg, ebben benne volt az is, hogy a dorogi bányászgyerek hite, lelke, becsülete nem eladó. Különösen nem az ő hite, amely az ÁVH-börtön után jóval bonyolultabb volt egy átlagkapusénál. Amikor már személyesen volt szerencsém ismerni, az egykori dorogi ministránsgyerek egyszer azt magyarázta, hogy hit nélkül semmi nem megy, még a másik oldalra sem tud átjutni az ember. Hát, ő átjutott. Szerencsés volt, bár nehéz, mégis csodálatos korban született, a legnagyobbakkal játszhatott együtt, a legkiválóbbaknak jelentette a stabil hátországot, és a legnagyobbakkal bukhatott el. A berni vébédöntő szinte az utolsó pillanatig nyomta a lelkét. Az a harmadik gól. A Rahné. Amikor Puskás a kilencvenes években hazajött az Aranycsapat Kft. megalakulására, Grosics azt panaszolta nekünk, hogy éppen most műtötték a szemét. Mire az asztal másik sarkán beszélgető Puskás Öcsi rögtön belecsípett: Minek most? Akkor kellett volna, akkor kellett volna mondta, majd beszélgetett tovább. Jól emlékszem, Grosics pedig nekünk magyarázkodásba kezdett, hogy akkor kinek a lábától nem látta Rahn lövését, meg különben is, más meg elrúghatta volna a labdát. Hát valahogy így. S akkor értettem meg, hogy a világbajnoki ezüst mindig vele marad, az apró hibája örökre nyomni fogja a lelkét. Hát most elment, közhellyel azt mondhatnám, már nagyon sürgették Puskásék. Vitte magával az egyéniségét, hitét, védéseit. Remélem, azt már nem látta, amint a horvát Pletikosa későn vetődik Neymar labdájára. Kiss László írása megjelent június 14-én az MHO oldalán 9

10 GYERMEKOLDAL Weöres Sándor: Kánikula Szikrázó az égbolt aranyfüst a lég, eltörpül láng-űrben a tarka vidék. Olvadtan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét pihe-szál: óriás magányban egy pacsirta száll. Színezd ki a Kresz táblákat! Munkád ellenőrizd a NET-en! A nyár veszélyeiről gyerekeknek: Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és jó emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola, fogadd meg tanácsainkat! KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! - Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielőtt átkelsz az úttesten! - Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, és viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon legyen világítás! - Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas sofőr autójába! FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN! - Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz! - Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt! - Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel! - Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival vagy gumimatraccal sem! - Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben! SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN! - Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakásba! - Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, az érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy! - Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig zárd le! - Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen! - Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet, hogy bűncselekményt követsz el, és magad is bűncselekmény áldozatává válhatsz! INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN! - Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket! - Ne vásárolj a neten! - Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz! A regisztrációs neved ne a személyneved legyen! - Ne ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg! Ne chat-elj idegenekkel! - Ne nyiss meg ismeretlen eket, mindig használj tűzfalat, vírusirtót! NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VAGY GONDATLAN! Epres süti Hozzávalók: 2 bögre eper, 2 bögre liszt, 1 bögre joghurt, fél bögre olaj, 1 tojás, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, kristálycukor, fahéj Elkészítés: Az epreket mosd meg, majd csumázd le. Mixerrel keverd össze a hozzávalókat, majd öntsd egy kivajazott, kilisztezett tepsibe. Az epreket rakd a tészta tetejére. Szórd meg cukorral és fahéjjal, és 200 fokos sütőben süsd 45 percig. 10

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója

Pázmándi. hírvivô. Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december. Önzetlenül, szeretettel. Karácsony, a legszebb ünnepünk. Az év vállalkozója Pázmándi hírvivô Új folyam 8. szám Újság rólunk nekünk 2013. december Elismerés Pázmándnak 2. oldal Készülôdés az ünnepekre 10. oldal A kerékpárok mestere 12. oldal Önzetlenül, szeretettel Néhány nap,

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

Művelődési Központban 2013. december 6.

Művelődési Központban 2013. december 6. Délegyházi Hírek XX. évf. 226-227. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. október - november Mikulás-nap a Kölcsey Művelődési Központban 2013. december 6. PROGRAMOK: 14 órától

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok

Elérhetőségeink. Bankszámlaszámok a j d á l a s c y g a Csaba testvér n y n á v ít p a l A c n e Szent Fer Elérhetőségeink ROMÁNIA SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY (FUNDATIA SFANTUL FRANCISC) Cím: RO-330046 Deva, str Progresului nr. 6. Tel./fax:

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA

2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA 1394-2015 XXII. évf. 4. szám 2015 április - május Ingyenes Az önkormányzat közéleti kiadványa Délelőtt 10:00 órától 2015. július 3-4. EDZŐPÁLYA a tisztelettel hívja és várja a falu lakóit és minden érdeklődőt

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Kapcsolat. Kapcsolat

Kapcsolat. Kapcsolat z ember élete az, amivé gondolatai alakítják. (Marcus urelius) Ádánd község önkormányzatának lapja Tisztelettel köszöntöm a három évnyi szünet után tartalmában és küllemében is megújulva ismét megjelenõ

Részletesebben