Epöli Hírmondó. XVI. évfolyam 2. szám június. honlap: KERESZTELŐ JÁNOS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Epöli Hírmondó. XVI. évfolyam 2. szám 2014. június. e-mail: onkormanyzat@epol.hu honlap: www.epol.hu KERESZTELŐ JÁNOS"

Átírás

1 Epöli Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám június honlap: KERESZTELŐ JÁNOS Hagyta az ősi paplakot, A kényelmesebb holnapot. Remete lett. Pusztán lakott. Nem érzelem, nem képzelet Sarkallta ezt az életet. Az Úr szólott. Ő engedett. Míg teveszőrbe öltözik, Vadmézet és sáskát eszik Ajkán örömhír érkezik, Hogy a Bárány, a mennyei Eljött a bűnöst menteni, Nagy győzelmét elkezdeni. Hírére mozdul a világ. Benépesül a pusztaság. Az égi szó életbe vág. Nem remeg a király előtt. Nagy bátorsággal inti őt, Az előkelő bűnözőt. A megtérőt bemeríti. Az álnokot leleplezi. A megváltót felismeri És átadja a szót Neki, Ki földi népét mennyei Szent Lélekkel kereszteli. S ha majd egy táncos éjszakán Hóhér bárdja csattan nyakán, Halljuk a Mester ajakán: Bizony mondom, ó emberek, Kit ma orvul megöltetek, Legnagyobb volt közöttetek! Győri József Tisztelt Epöli Polgár, Kedves Hírmondó Olvasó! Keresztelő Jánosnak, templomunk védőszentjének ünnepére készülünk. Érdekes módon az Egyház neki nem az égi születésnapját tartja számon, hanem, mint Jézusnak is, az e világra való születéséét. Ritkán gondolunk rá, de a Megváltóval másban is hasonlítanak. Keresztelő János születését ugyanúgy angyal adta hírül, mint Jézusét. Jézus a pusztába ment, mielőtt elkezdte volna nyilvános működését, Jánost a pusztában élt, mielőtt hirdette: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!" Jánosnak ugyanúgy az igazságért kellett szenvednie és meghalnia, mint akiről ő maga mondta, hogy Ő az Isten Báránya János az Istenről szóló SZÓ volt, Jézus az Isten által kimondott és megtestesült IGE. Nem véletlen, hogy Jézus így beszél Jánosról: " asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál " Bár búcsúnk csak egyszer van egy évben, mégis Keresztelő János üzenetére gyakrabban gondolhatunk. S hogy mit tanulhatunk tőle legfőképp? Talán azt, amiért őseink őt választották védőszentül. Ahogy ez a nemrégiben újra megjelent Epöl község története című könyvből kiderül, ebben a faluban mindig józangondolkodású, istenfélő, a szélsőséges eszméktől távolmaradó, becsületes emberek éltek. Nem hittek hamis prófétáknak. Az igazságot keresték és a boldogulást a maguk egyszerű eszközeivel. Talán ezért is szántak ennek a településnek is egyesek lassú elmúlást. Az itt élők mégis szívósan kitartottak, mert tudták, hogy megannyi nehézség és szenvedés után egyszer el kell jönnie egy jobb kornak, ahol újra értéke van az adott szónak, a becsületes munkának, ahol megbecsülik a közösségért végzett fáradozást, ahol újra büszkeség a családban a több gyermek vállalása. De mindez sajnos az újonnan szerzett szabadsággal, a rendszerváltozással mégsem jött el magától értetődően. A feltámadásra még sokáig várni kell(ett) Ahogy Eperjes Károly színművész fogalmazott egy évtizeddel ezelőtti előadásában: "A tékozló fiúnak tisztára kellett nyalni a disznók vályúját, hogy visszatérhessen atyja örökségébe" Az 1945-től 90-ig tartó időszakot nem tisztem megítélni, de az bizonyos, hogy ez a korszak nem múlt el nyomtalanul a lelkekből, a gondolatokból. Sok volt, mi elherdálódott... Biztos vagyok abban, hogy ha a társadalom többsége vissza talál az őseink becsülete, józan gondolkodása, családba, munkába vetett hite által kijelölt útra, akkor az elvezet mindannyiunkat egy élhetőbb jövendőre. Ehhez viszont az kell, hogy mindenki egyenként ismerje fel a rá váró feladatot, s azt tegye is meg. Ahogy Keresztelő János is felismerte, hogy neki az Úr útjának előkészítése és egyengetése a feladata. S mindezt alázattal végezte, hiszen ahogy ő mondta: "Aki utánam jön, nagyobb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam." Talán ez a legnehezebb, hogy ne ragadjuk magunkhoz a hatalmat, hogy másoknak is megadjuk a méltóságot, hogy megalázzuk magunkat Eljött az idő, hogy a ránk kényszerített megaláztatás évtizedei után megértsük, hogy az igazi nagysághoz és szabadsághoz nem vezet más út, mint az önként vállalt megalázkodás, önmagunk kicsinységének felismerése, ha úgy tetszik: mások önkéntes szolgálata A Hírmondó e számába szánt írásom talán kissé rendhagyóbbá sikeredett, amit kérem, nézzenek el nekem. Bízom benne, hogy lesz még alkalom, hogy a folyó ügyekről számoljak be Önöknek. A búcsú a mi közösségünk ünnepe, ezért nem kívánok mást, mint felhőtlen ünneplést, és boldog együttlétet mindenkinek! Muszela Szabolcs pm

2 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HÍREI Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete április és május hónapban is egy-egy alkalommal ülésezett: április 24. Távollévő képviselő: Kutassy Viktor Az áprilisban tartott képviselő- testületi ülésen a polgármester két ülés közötti munkáról szóló tájékoztatója után, a képviselők megtárgyalták az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról, majd a 2013.évi költségvetés jóváhagyásáról szóló előterjesztéseket, s megalkották a szükséges rendeleteket. A második napirendi pont keretében a képviselők meghallgatták Farkasné Jancsek Mónika tájékoztatóját Epöl Község adóbevételeiről és kintlévőségeiről. A harmadik napirendi pont során a képviselő- testület elfogadta a 2013.évi belső ellenőrzésről szóló jelentést május 29. Távollévő képviselő: Kutassy Viktor A májusi képviselő-testületi ülés is Muszela Szabolcs polgármester úr tájékoztatójával kezdődött, melyben beszámolt az elmúlt ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. A második napirendi pont keretében sor került a Dorog és térsége Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat és a jegyző gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalására, majd a harmadik napirendi pont keretében a Dorogi rendőrkapitányság megbízottja tájékoztatta a képviselőket, Epöl Község közbiztonságával kapcsolatosan felmerült kérdésekről. VÁLASZTÁSI HÍREK A május 25.-i Európai Parlament tagjainak választása, az eddigi gyakorlat szerint ismét az Epöli Általános Iskolában zajlott: A Helyi Választási Bizottság- változatlanul- az alábbi tagokból állt: Tiboriné Kardos Éva elnök Tácsik Mihályné elnök- helyettes Saródiné Belkovics Mária tag Tóthné Simon Éva tag Domokos Ede tag Üveges Jánosné delegált Bokros Gábor delegált Horváth András Lajos delegált A jegyzőkönyvvezető Molnár Róbertné volt. 202 állampolgár élt a lehetőséggel, s szavazott az EP választáson. A szavaztok száma listánként: Magyar Szocialista Párt : 12; Seres Mária Szövetségesei: 0; FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség- Kereszténydemokrata Néppárt: 154; A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt: 1; Jobbik Magyarországért Mozgalom: 23; Lehet Más A Politika: 2; Együtt- A Korszakváltók Pártja- Párbeszéd Magyarországért Párt: 6; Demokratikus Koalíció: 4 A szavazás során rendkívüli esemény nem történt. Ezúton is szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság tagjainak és Papp Zsolt, informatikusunknak a lelkiismeretes, és ismételten hibátlan munkát. EBTARTÓK FIGYELMÉBE! Régi probléma megoldásaként, Önkormányzatunk én szerződést kötött ( a Dorogi Kistérség több településéhez hasonlóan ) az ALPHA-Vet Állatgyógyászati Kft.-vel a település gyepmesteri feladatainak ellátására. Ez azt jelenti, hogy az Alpha- Vet Kft. megbízottja rendszeresen, havonta, és természetesen hívásunkra, igény szerint ellátja a kóbor ebek befogását, elszállítását és azok gondozását. A költségeket az Önkormányzat fizeti, de természetesen, ha megállapítható a kutya gazdája, s az ő gondatlanságából került a kutya a közterületre, az elszállítás és gondozás költségeit behajtjuk. Az Alpha -Vet Kft. teljes tevékenységét az állatvédelmi törvény előírásainak megfelelően végzi, a befogott kutyákat az Alpha-Segítőkéz Alapítvány (ASKA) menhelyén gondozza. Akinek a kutyáját elhelyezik a menhelyen, az csak érvényes oltással, egyedi megjelöléssel (chippel) kerülhet vissza a településre, A TULAJDONOS KÖLTSÉGÉRE. Fogjunk össze a felelős kutyatartásért! Elődné Lukács Erzsébet jegyző KÖZTERÜLETEINK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL A jó idő és az esetlegesen csapadékosabb időszakok elérkeztével évről-évre tapasztaljuk, hogy a fűvel bevetett udvar csak akkor marad rendezett, ha rendszeresen nyírjuk és gondozzuk a gyepet. Nincs ez másként közterületeinkkel sem. Talán sokan nem tudják, hogy ingatlanjuk rendben tartásának kötelezettsége nem áll meg annak határán, hanem más feladatok is várnak a tulajdonosokra. Hogy minden ingatlantulajdonos számára egyértelműek legyenek ezen kötelezettségek, néhány passzust alább közlünk az Önkormányzat idevonatkozó érvényes rendeletéből: Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. ( III.28.) Ökt. rendelete A közterületek és ingatlanok tisztán tartásáról. II. fejezet Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 3.. (4) Az ingatlan tulajdonosának illetve használójának kötelessége: a./ az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartása, síkosság mentesítése, a zöldsáv rendszeres kaszálása. b./ a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, a járműbehajtók átereszeinek tisztán tartása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása. c./ a járdára nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. d./ az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezése. stb. A rendelet teljes egészében itt megtekinthető: KÉRJÜK FENTIEK SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 2

3 SZOLGÁLTATÓ VÁLTOZÁS! Tisztelt Fogyasztó!Tájékoztatjuk, hogy június 10-étől az Északdunántúli Vízmű Zrt. látja el Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót, Nagysáp, Bajna és Epöl települések ivóvíz - szolgáltatását és szennyvíz közműveinek üzemeltetését. A korábbi üzemeltető, a Hétforrás Kft. a június 09-ig végzett teljesítésről végszámlát készít. Az ÉDV Zrt. a fenti időpontot követően bocsát ki számlákat változatlan egységárakkal. Amennyiben a Hétforrás Kft. számláit csoportos beszedéssel fizette, és víz- és csatornadíj számláit továbbiakban is e fizetési móddal szeretné kiegyenlíteni, az A ÉDV Zrt. és a társaságunk által kibocsátott számlán található 8 jegyű felhasználói azonosítóra történő hivatkozással a számlavezető pénzintézetnél új megbízást kell adnia. ÉRTESÍTÉS Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal Epöli Kirendeltségén augusztus 11.-től augusztus 19.-ig közigazgatási szünetet tartunk. Anyakönyvi ügyekben a 30/ , vagy a 30/ es telefonszámon lehet érdeklődni. KEDVES OLVASÓ! Elődné Lukács Erzsébet jegyző Az eddigi, kicsit hivatalosabb rész után, ahogy megszokhatták, ízelítőt olvashatnak intézményeink, civil szervezeteink, civil kezdeményezéseink működéséről, munkájáról, terveiről. Társaságunk a lakossági fogyasztók vízmérőit évente kétszer olvassa le. A leolvasások között kéthavonta, az átlagfogyasztás figyelembevételével állítunk ki számlát, de a számlán feltüntetett időpontban telefonos ügyfélszolgálatunkon és honlapunkon lehetőséget biztosítunk a tényleges mérőállás bejelentésére. A gazdálkodó szervezetek és intézmények részére havonta leolvasott mérőállás alapján állítunk ki számlát. A fogyasztókkal kapcsolatot tartó munkatársaink a társaság által rendszeresített fényképes, sorszámmal ellátott, a személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes kitűzővel rendelkeznek. Készséggel állunk rendelkezésre telefonos ügyfélszolgálatunkon és ügyfélszolgálati irodáinkban az alábbi időpontokban: Megnevezés Elérhetőség Hétfő Kedd Szerd. Csüt. Pént. Dorog Esztergomi út , Pénztár: , Pénztár: , Pénztár: , Pénztár: 8-15 szün nap Esztergom Táti út 26/B szün Postacímünk: 2801 Tatabánya, Pf.: 117. Elektronikus levélcímünk: A hibabejelentések fogadása diszpécserszolgálatunknál történik az ingyenesen hívható telefonszámon, ahol munkatársaink a hét minden napján 0-tól 24 óráig várják bejelentéseiket. Kérjük, hogy a Hétforrás Kft június 10. előtt megvalósított szolgáltatásaival összefüggésben továbbra is a 33/ telefonszámot és/vagy az elektronikus levélcímet használják. Társaságunkról bővebben a honlapon tájékozódhat. nap Északdunántúli Vízmű Zrt. 3 A BÚZAVIRÁG NÉPDALKÖR HÍREI A 2014-es év is igen mozgalmas, szép feladatokat, komoly munkát ad a dalkör tagjai számára. Az első félév több új dal tanulásával telt. Mellette több szereplésre is készültünk: - Január 17-én emlékeztünk a Don-kanyarban elesett áldozatokra. 2 dalt énekeltünk, az egyiket erre az alkalomra tanultuk. - Március 1. A Civil Szervezetek Találkozóján is több dalt is énekeltünk. - Március 14. Ekkor volt a es szabadságharc emlékére tartott ünnepség. Két dalt énekeltünk. A koszorúzás után Blinczinger Béla festőművész kiállításának megnyitóján egy dalcsokorral készültünk. - Május 10. Örömmel énekeltünk Üveges János és Papp Erika fia esküvőjén. - Június 1. A Trianonra emlékező műsoron, a Nemzeti Összetartozás Napján, három szép, alkalmi dalt énekeltünk. - Június 8. Meghívást kaptunk Szomorra, a Nemzetiségi falunapra. Két dalcsokrot énekeltünk, nagy sikerünk volt. Sokan gratuláltak a műsorunkhoz. - Június 15. Máriahalmon a tájház, faluház megnyitó ünnepségén vettünk részt, ahol szintén sikeres volt a fellépésünk. A fent leírtakból is kitűnik, hogy a dalkör tagjai igen aktív munkát végeznek. Az első félévben 6 új dalt tanultunk, és egy tavaly elkezdett galgamenti dalcsokrot is befejeztünk. A második félévben is sok munka vár a dalkör tagjaira. Az egyik legfontosabb eseményünk: készülünk a népdalkör 25. évfordulója megünneplésére. Mellette még több eseményre is hivatalosak vagyunk, persze minden meghívásnak így sem tudunk eleget tenni. Az asszonyok dalkörben végzett munkája példamutató. Heti rendszerességgel járnak a próbákra, ápolják, gondozzák a népviseleti ruhákat, tanulják az új dalszövegeket. Ehhez még hozzájönnek a hétvégi fellépések. A falu sokat köszönhet nekik, főként azért is, mert szinte valamennyien más formában is tevékenykednek a közösségért. Köszönet az asszonyoknak kitartásukért, helytállásukért. Tájékoztatóm végén minden olvasónak szép nyarat, jó erőt, egészséget, a búcsú megünnepléséhez örömteli készülődést, baráti, rokoni együttlétet kívánok. Szatai Gyuláné a dalkör vezetője

4 HA HIÁNYOZNA A MOZGÁS: IDŐSEK TORNÁJA januárjában vetődött fel az ötlet, Gémes Éva részéről egy közmeghallgatáson az önkormányzat ülésén. Az ötletet tett követte, és február-márciusáprilis hónapokban heti egy alkalommal polgármesteri segítséggel megszervezésre is került. Egy kis kora tavaszi mozgás-bemelegítésre invitáltam azon idősödő epöli érdeklődőket akik ehhez kedvet éreztek, és megtiszteltek rendszeres jelenlétükkel. (21 fő létszámunk kerekedett) A gyakorlatok összeállításánál az idősebb korosztály teherbíró képességét céloztam meg úgy, hogy fejtől a lábig lehetőleg minden testrész mozgatva legyen. A légzőgyakorlatok, és a foglalkozások alatt és végén elhangzó relaxációs zene a lazítást, a napi feszültségoldást segítette, ahogy a feszítés-lazítás technikájának elsajátítása is. A gyakorlatokba igyekeztem változatos elemeket betenni, hogy senki ne unja meg, s ez szerintem sikerült is. Számomra élmény volt, hogy amikor legjobban elfáradtunk, akkor éreztem és kaptam elismerésként a következő mondatokat: ez ma nagyon jó volt, vagy ma jól elfáradtunk. A kezdeti izomláz fokozatosan alább hagyott, egyre könnyebben sikerültek a nehezebb gyakorlatok is. Köszönöm a szervezési problémák megoldását a hivatal dolgozóinak,valamint az ötletünk megvalósíthatóságához való pozitív hozzáállását a Polgármester úrnak. Szeretnénk novembertől folytatni, sokunk számára fontos volt ez, és ha csökken a kerti mozgáslehetőség szívesen találkoznánk újra. Addig is jó egészséget, jó munkabírást kívánok: Blinczinger Marika "TÁMAD" A KERTBARÁT KÖR februárjában Molnár Gergely ötlete alapján kezdődött, és első találkozásunk alkalmával magbörzét szerveztünk. Tekintélyes létszám jelent meg, és voltak, akik magokat, növénykülönlegességeket is hoztak. Megegyeztünk, hogy Kertbarát körré alakulunk. (Ez a folyamat azóta is tart ) - Márciusban Kosztka Ernő kertészmérnök szellemes és gyakorlatias metszési bemutatóját kísérhettük végig a Tájház melletti kertekben. Előadását ezúton is köszönjük. - Domokos Ede kertbarátunk tartott egy egészen kiváló oltási bemutatót áprilisban speciális oltó ollójával. Megtartottuk szokásos magbörzénket, majd elmentünk Molnár Imre kertjéhez, ahol megcsodáltuk almafáit, - melyek Epöl legöregebb almafái és különleges módon vannak beoltva. Imre ezekről érdekes történetet mesélt. Érdemes megnézni ezeket a fákat - hiszen Epöl különlegességei! Majd Vibling Lajos bácsi kertjében gyakorlati oltásokat végeztünk. Hogy milyen eredménnyel az később derül ki - Terveztünk májusra egy permetezési bemutatót is elméleti felkészülést, - de ez a szervezési nehézségek miatt elmaradt. Reméljük pótoljuk majd A meleg beköszöntével Kertbarátaink a vetéshez, palántázáshoz fogtak, így mindenki saját kertjéből szerzi most 4 azokat a tapasztalatokat, melyeket reményeim szerint, majd az ősztől induló találkozásaink alkalmával megoszthatunk egymással. Javaslom, hogy mindenki ültessen különböző tökfajtákat, hogy majd a kész terméseket az őszi szüreti felvonulás színpadára lehessen kirakni. Kertbarát körünk nevében köszönöm az önkormányzati segítséget: többek között a szórólapok elkészítésében. Jó kertészkedést, és bő aratást kívánok minden kedves epöli kisgazdának, Kertbarátunknak: ISKOLAI HÍREK A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, Csak álom volt a régi jó világ, És mint a fecske alkonyati szélnek Ma szárnyat bontott egy sereg diák. Blinczinger Béla Ezzel az idézettel búcsúznék el a most ballagó nyolcadikos diákjainktól. Remélem az a szeretet és bátorítás, amit nyolc év alatt kaptak tőlünk, az a tudás, aminek birtokába jutottak, elegendő lesz ahhoz, hogy a választott középiskolájukban megállják a helyüket, hogy kitűzött céljaikat elérjék és tisztességes, kötelességtudó felnőttekké váljanak. A tanév végén minden tanulónknak és szüleiknek, pedagógus kollégáimnak kívánok napsütésben gazdag és gondtalan nyarat. Igazán mindnyájunkra ráfér a nyári pihenés, a kikapcsolódás és a regenerálódás. Mozgalmas és fárasztó tanév áll mögöttünk, melynek minden hónapja dolgos munkával és eseménnyel telt el. Nézzük az utolsó két hónap eseményeit: A tavaszi szünet kis felüdülése után kétnapos kirándulásra indultunk, melyen Eger nevezetességeiben, Szilvásvárad természeti szépségeiben és Parád kulturális értékeiben gyönyörködhettünk. Azok a tanulók, akik nem akartak vagy anyagi okokból nem tudtak ilyen hosszú túrán részt venni, egy napot a budakeszi Vadasparkban, egy napot pedig Epöl környékén kirándulással, szalonnasütéssel tölthettek el. Köszönetemet fejezem ki a kirándulások megszervezéséért Bula Péterné tanárnőnek, aki mindent megtett azért, hogy sok érdekességet láthassunk, jól érezzük magunkat. Ugyancsak köszönetemet fejezem ki a Karitasz csoportnak, és vezetőjének Muszela Imrénének, akik két tanuló kirándulását anyagilag támogatták, illetve Kutassy Viktor képviselő úrnak, aki képviselői tiszteletdíjából Ft-tal támogatta iskolánkat. Ezeknek a támogatásoknak köszönhetően a vadasparki kirándulás és a szalonnasütéses kirándulás is ingyenes volt az itthon maradó gyermekeknek. Április án a leendő elsősök beiratkozása is megtörtént. A szeptemberi tanévkezdésre 5 első osztályos gyermek érkezik az óvodából. Köszönjük azoknak az epöli szülőknek a bizalmát, akik úgy érzik, nyugodtan ránk bízhatják gyermekeik nevelését-oktatását. Május 6-án Nagyné Zhorela Mária és Csenki Jolán tanárnők rendezésében egy nagyon kedves és megható műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat. Május 28-án a 6. és 8. osztályos diákjaink részt vettek az országos kompetenciamérésben. Remélem ők is olyan ügyesek voltak, mint a tavalyi 6. és 8. osztályosok, akik az országos átlag fölötti teljesítményt nyújtottak, mind matematikai eszköztudás, mind szövegértés terén. Május 30-án gyereknapi rendezvénnyel kedveskedtünk a tanulóknak. Reggelire a szorgos anyukák kakaót és kalácsot tálaltak fel. Utána a lepkék világáról egy képekkel illusztrált előadást hallgattunk meg. Az elméletet gyakorlat követte, így

5 a diákok egy epöli túrán vizsgáztathatták a lepkékről szerzett ismereteiket. Mire a kis csapat éhesen visszatért, az anyukák elkészítették az ebédünket. Az ebéd utáni gyümölcs is jól esett, de a legjobban a vattacukor habzsolás, mely a nap fénypontját is jelentette. Köszönöm a gyereknapi rendezvényünket támogatóknak, hogy segítettek egy boldog napot varázsolni diákjaink életébe, így a Szülői Munkaközösség lelkes tagjainak, a Nagycsaládosok Egyesületének, Kutassy Viktornak és barátjának Szabóky Csabának, a György pékségnek, és nem utolsó sorban Belkovics Attilának. Június 3-án a Kávészünet Együttes rendhagyó irodalomóra keretében zenés, verses összeállítással segített az irodalmat megkedveltetni tanulóinkkal. Június 12-én Bula Péterné tanárnő szervezésében egy elevenparki kirándulással fejeztük be a tanévet. Június 14-én a 11 órakor kezdődő ballagás és évzáró ünnepély pedig hivatalosan is lezárta a 2013/2014-es mozgalmas tanévünket. Minden kollégámnak, aki eme rendezvényekben gazdag, pedagógiailag tartalmas tanév munkáiban részt vett, köszönöm aktív közreműködését. Tiboriné Kardos Éva intézményvezető-helyettes Ballagásának időpontja. A nagy napra intézményünk kertjét az Önkormányzat dolgozói gondosan rendbe tették, Kutassy Viktor Képviselő Úr tiszteletdíjának felajánlása segítségével pedig gyönyörű tavaszi virágokkal díszítettünk minden zegzugot. Az ünnepség során gyermekeink egy vidám, lakodalmas jelenettel köszöntötték vendégeinket, táncra perdült kicsi, s nagy egyaránt. Megható és egyben bensőséges pillanatokat szereztek mindannyiunk számára nagycsoportos óvodásaink búcsúzásuk során óvodánktól, óvó néniktől, dadus néniktől, szüleiktől. Nagy szeretettel búcsúztunk Bíró Biankától, Lichtenstein Emmától, Nagy Szabinától, Barina Leventétől, Muszela Csongortól, Rákosi Krisztiántól, velük jövőre már az iskolapadban találkozhatunk. Szeretném megköszönni a gyermekeink szívhez szóló búcsúversét, illetve a szülők kedves ajándékát, mellyel nagy örömet szereztek számunkra. Ezúton köszönöm meg ismét munkatársaim, Kovács Alexandra, Molnár Imréné és Fábiánné Tóth Beáta odaadó, fáradhatatlan munkáját, mellyel rendezvényünket támogatták. ÓVODAI HÍREK Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit! Végre beköszöntött a nyár, kis óvodánk lakói jól megérdemelt pihenőjüket töltik. Az elmúlt hónap igen eseménydúsan telt intézményünkben: Május elején dallal és virággal köszöntöttük az Édesanyákat, Nagymamákat az Anyák napi Ünnepségünk keretében. A kis kezek a megelőző hetekben szorgosan sürögtek-forogtak, készültek az ajándékok, meglepetések, természetesen a legnagyobb titokban. A szívhez szóló mondókák, köszöntő dalok csakhamar könnyeket csaltak vendégeink szemébe. Az Ünnepség után egy kis teadélutánnal kedveskedtünk gyermekeinknek, az Édesanyáknak, Nagymamáknak, ezúton köszönöm meg ismételten ehhez nyújtott segítségüket kedves kollégáimnak. Május végén a gyermekeknek kedveskedtünk Gyermeknapunk keretében, mely megrendezéséhez rengeteg segítséget kaptunk a Nagycsaládosok Szövetségének, valamint óvodánk Szülői Munkaközösségének tagjaitól, melyet hálásan köszönünk. Gyermekeink a reggelt játékos tornával kezdték, s miután elfogyasztották a finom reggelit, apró-cseprő meglepetéseket barkácsoltak. Az ízletes ebéd elfogyasztása után óvodásaink kedvükre választhattak a színes vattacukrok közül, melyet nagyon megköszönünk Belkovics Attilának. Június 6.-án ünneplőbe öltöztettük kis óvodánkat, hiszen elérkezett az epöli óvodás gyermekek Évzáró Ünnepsége, illetve nagycsoportos óvodásaink 5 Intézményünk június 30 július 20 között Karbantartási munkálatok miatt zárva tart, első óvodai nevelési nap: július 21.(hétfő) Ügyeletes Óvoda: Bajnai Napközi Otthonos Óvoda Kedves Olvasóink! Engedjék meg, hogy az Epöli Napközi Otthonos Óvoda gyermekei, dolgozói nevében nagyon kellemes nyarat kívánjak Önöknek, jó pihenést, a szorgos kezeknek erőt, egészséget a kerti munkálatokhoz! CSALÁD(SEGÍTŐS) MESE Dr. Nagyné Nagy Barbara intézményvezető Minap a harmadik osztályos kisfiam megkért, hogy keressem meg neki az alábbi mesét az Interneten, mert házi feladatként kapták, hogy húzzák alá benne az igéket. Megtettem, amit kért, és kinyomtattam, hogy elvégezhesse a feladatot. Majd amikor később arra kért, hogy ellenőrizzem le, hogy valóban megtalálta-e benne az összes igét, elkezdtem olvasni a mesét. Elolvastam, és őszintén állítom, hogy nem tudtam figyelni az igékre, pedig azok ott voltak a papíron, pirossal aláhúzva. Én csak a történetre tudtam figyelni, amely felkavart és elgondolkodtatott. Még másnap is többször eszembe jutott a pokrócos mese, és arra gondoltam, hogy szívesen megosztanám Önökkel a következő hírmondóban. Lehet, hogy mások sem ismerik, ahogy én sem ismertem, talán másokat is gondolkodásra késztet, ahogy engem is. Felfoghatjuk tanmeseként is a türelemről, szeretetről, megbocsátásról. Tudom, manapság nem teszünk ilyet, hogy világgá küldjük a problémás szeretteinket, de teszünk esetleg mást, amit szintén nem kéne. Például: megharagszunk, megsértődünk, hosszasan neheztelünk, elhanyagolunk, mellőzünk, nem szeretünk, vagy nem eléggé szeretünk, esetleg nem jól szeretünk. Mindenki eldöntheti maga, hogy mikor, hogyan, mit tett, és azt, amit tett helyesen tette-e. Mindenesetre, amíg van kellő erőnk, hogy

6 beismerjük tévedéseinket, mulasztásainkat, addig van remény arra, hogy a számunkra mégsem tetsző cselekedeteinket korrigálhatjuk, és ha ezt meg is tesszük, talán nincs nagy vész. Én nem is elmélkednék ezen tovább, ezt meghagyom a türelmes olvasóinknak. Íme a mese, fogadják szeretettel: Az öregember és a pokróc (magyar népmese) Élt egyszer egy fösvény ember, s volt annak egy igen öreg apja. Ennek az öregapónak oly igen remegett már a keze, hogy a kanálból kilögybölte a levest, a tányért meg a földre borította, ha csak feléje nyúlt. Rettentően haragudott ezért a menye, és addig-addig duruzsolt a férje fülébe, míg az belé nem egyezett, hogy elküldjék világgá az öreget, ne csináljon annyi szemetet a háznál. De előbb még elmentek a vásárba, és vettek két jó pokrócot. Elhatározták, hogy a pokrócokat az öreg hátára kötik, úgy indítják útnak. Így bárhol éri is az este az egyiket maga alá terítheti, a másikkal meg betakarózhat. Igen ám, de hazatérve sem a férfinek, se az asszonynak nem akaródzott útnak ereszteni az öreget. Volt azonban egy hatesztendős forma fiacskájuk. Így szóltak hozzá: - Ide hallgass, mi most kimegyünk a mezőre dolgozni. Amikor már úgy gondolod, odaértünk, fogd karon a nagyapádat, kösd a hátára ezt a két pokrócot, vezesd ki a keresztútig, és mondd meg neki, hogy ide többet vissza ne jöjjön, mert nincsen szükségünk reá! Úgy is lett. Amikor a szülei elmentek hazulról, a nagyapja hátára terítette az egyik pokrócot, elment vele a keresztútig, majd ezzel búcsúzott tőle: - Nagyapám, menjen, amerre a szeme lát, és többet haza ne jöjjön hozzánk, mert ott magának helye nincs! Az öreg sírdogált egy darabig, de aztán felszedelődzködött, és elballagott. Este hazatért a mezőről az ember és az asszony, s látják, hogy a szobában ott az egyik pokróc, de bárhogy nézik, az öreg meg sehol sincsen. Előszólították a fiút. - Mi van a nagyapáddal? - Hát úgy tettem, ahogy mondták. - Hogyan? - Hátára tettem a pokrócot, és megmondtam neki, hogy fel is út, le is út, hozzánk többé vissza ne jöjjön, mert nincsen szükségünk reá. - No és ezt a pokrócot mért nem tetted reá? A fiú állt egy darabig, majd így felelt: -Tudja miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy amikor majd maga is megvénül, ahogy ő, és ki kell adnom az útját, elkél majd ez a pokróc a maga hátára. Összenézett erre a férfi és az asszony, elszégyellték magukat, sírva fakadtak. Hamar szaladt az ember az istállóba, kihozta a lovat, és a kilencedik falu végén utol is érte az öreget. Bocsánatot kért tőle, felültette a lóra, és kantárszáron hazavezette. Otthon mindjárt az asztalhoz ültették, és többé nem bánták, ha eltörött a tányér vagy kiömlött a leves, jó szemmel néztek rá. Szeretetben éltek ezután, és a gyereket is arra nevelték, hogy tisztelje a véneket. Tán még ma is élnek, ha csak meg nem haltak. Továbbra is ügyfélfogadást tartunk csütörtökönként, és várjuk régi és új ügyfeleinket! Kívánok kellemes nyarat, gondos búcsúi előkészületet és vidám mulatságot minden kedves epöli lakosnak! Ezután az igen tanulságos történet után egy rendhagyó résszel jelentkezünk a Hírmondó hasábjain. Olyan családokat kértünk meg, hogy írjanak magukról, akik nem rég költöztek hozzánk, s akik rövid idő alatt beilleszkedtek közösségünkbe. Mivel a bemutatkozó írások közt komoly irodalmi érték is megcsillan, ezért hagyományteremtő céllal a Hírmondó következő számaiba közlésre várjuk, a most még az ismeretlenség homályába burkolódzó helyi tehetségek írásait, verseit, szösszeneteit, egyszóval alkotásait. RATKÓCZI MESE, AVAGY HÁROM ÉVE EPÖLÖN 2009 szeptemberében fiatal pár járta az országot egy öt hónapos kisfiúval, keresve helyét a térképen. Bejárták Nógrád, Pest és Fejér megye nagyrészét, de még mindig nem leltek rá arra az ideális lakókörnyezetre, ami az elképzeléseiknek és a pénztárcájuknak is megfelelt volna. Igényeiket a férj munkája, és az határozta meg, hogy nagy családra és békés falusi környezetre vágytak. Aztán mégsem a közös keresgélés, hanem a kötelesség vezetett eredményre. Omár, az ifjú férj, aki csak azért visel megtévesztő módon arab keresztnevet, mert születésekor orvos szülei Líbiában dolgoztak, és aki a családi akarattal szembeszegülve a humán helyett inkább az állatorvosi pályát választotta, egy kólikás piliscsabai csődörtől egy vemhes bajnai kancához tartva megpillantotta az EZ A HÁZ ELADÓ feliratot Epölön, a kocsma szomszédságában egy hosszú tornácos ház ablakában. Mivel a tornácos ház szerepelt az álmok között és a kocsmában készséggel adtak felvilágosítást, a Máriahalomról Epölre vezető út pedig elvarázsolta szépségével, másnap már Enikővel és Mirkóval együtt tért vissza. Ha Omárnál megemlítettem, hogy miért visel arab keresztnevet, nem hallgathatom el, hogy Mirkó sem egy török szappanporából kapta a nevét, hanem azért, mert Enikő anyai ágon negyedrészben bolgár származású. Apai ágon meg két apja van. Aki előbb volt neki, az a Hír tv műsorvezetője, aztán pedig lett neki egy sebész papája is a szintén orvos mamája mellé. Tehát nem a tévés operál, és nem a sebész hadoválmert sokan nem értik hogy is van ez. Szóval, ezután az első közös epöli látogatás után mindkét nagymamával és mindhárom nagypapával közölték, nem keresgélnek tovább, mert mindenütt szép, de a legszebb Epölön! A táj gyönyörű, a kissé lerobbant ház a hosszú kerttel és az istállóval pedig ideális egy lógyógyász, azon belül is elsősorban szaporodásbiológiával foglalkozó állatorvos számára, persze csak alapos felújítás után. Az üzlet megköttetett, a program adva volt, a fiatalok pedig úgy döntöttek, hogy elég volt a városi albérletből. A lakhatás legalapvetőbb feltételeinek biztosítása után 2011 tavaszán beköltöztek. Ekkor hatalmas versenyfutás kezdődött az idővel. Enikőnek ismét nőni kezdett a hasa, novemberre várták Zorkát, de még nem volt hőszigetelve a ház, nem voltak készen a nyílászárók és nem volt fűtés sem. Omár sebtiben kitanulta az ács, az asztalos, a burkoló és még jó néhány építőipari szakmát, így sikeresen átvészelték az első epöli telet. Ami kicsit aggasztó, hogy az ács és asztalos munkát annyira megkedvelte a ház ura, hogy azóta sem bírja abbahagyni. Épített játszóházat a meggyfára, ácsolt fedett tárolószínt, nyitott lóállást, készített konyhabútort és Juhász Katalin családgondozó gyerekágyat. Szerencsére állatorvosi vállalkozásában azóta két állatorvos kolléga van segítségére, így marad ideje az otthoni munkára és 6

7 a családra is. Jelenleg szaporodásbiológiai központot épít az ahhoz tartozó laboratóriummal és lóboxokkal, de készül egy kisállat műtő is, hogy lovas fő profilja mellett amennyire ereje és ideje engedi, elláthassa a helyi állattartók igényeit is. Enikő testnevelő- gyógytestnevelő szakon végzett a Testnevelési egyetemen. Ígéretes karriernek nézett elébe egy francia multinacionális cégnél, ahol francia nyelvtudását is kamatoztathatta. Aztán döntenie kellett, nagycsalád vagy karrier. Nem sokat gondolkodott, az előbbit választotta februárjában megszületett a harmadik kis Ratkóczi, Bora is. A család immár három éve él Epölön, és az álmok lassan valósággá válnak. A gyerekek idilli környezetben, szerethető közösségben nevelkednek. Szüleiknek pedig ebben a mai, nem könnyű világban mindezidáig sikerült kitartaniuk elképzeléseik mellett és talán sikerül a Petőcz-házhoz, a két dolgos fiútestvér házához is méltóan dolgozniuk és élni életüket. Erdős Miklós, az egyik nagypapa a három közül ÚJ EMLÉKEINK Az útszéli kereszt tövében barna lé csöpögött az olvadékba, a fonnyadt növények bűzös könnye folyt végig Krisztus szomorú tekintete előtt. - Ez hát az én országom: a fenyőgyanta illatú vadvirágos mezők pacsirtaszavú édenkertje? Igen. Örököltem Atyámtól, a szűkszavú Istentől, aki újabban olyan csendes, mint amilyen hatalmas. Évtizedekig csak népes óriások kártékony seregét rettegték az emberek, miközben együgyű játékaik között botladoztak. Időnként villámmal reguláztattak, majd özönvíz loccsantotta nyakon meredező tákolmányaikat. Féltek: Isten is, ember is. Utóbbiak tartani kezdtek nagy uraiktól, mint a tűztől (akit azonban hamarosan magukhoz bolondítottak, megtanítva minden csibészségre) Hitték a föléjük tornyosuló hatalmat, mit is tehettek volna, hiszegettek vasárnaponként, néha örökké. Ünnepi díszben tombolt a kommunista diktatúra, rohanva csengtek le az ünnepek. Ránk rohadt a gyümölcsöskosár, mára szertegurultak az apró örömök. Most itt állunk két lábon egy új világ kapujában, tele reménnyel és szeretettel - megkomolyodtunk ettől a rendszerváltástól, ami hozott a szemünk alá bőséggel kéket, zöldet, pirosat. A nagy diszkont-kavalkádba belefáradtak a kedves öregjeink, kihunyt szemükből a mosoly, itt hagyták nekünk a szénát a kakukkfüvet, a naplementét. - Romantikus világ ez. Nőhetnek a gyerekek az égig. Epöli fiúk lesznek, mint Attila, aki meghódította a világ összes valamirevaló csúcsát. Lélekzetelállító a Szarkaberek, az Őrhegy, a fenyvesek távlata. Olyan a vidék, mint a Cserehát körben az erdőkkel, Aggteleki karszttal, Tátrával, Zemplénnel, Bükkel. Ugyanilyen jó emberek éltek ott is, ugyanilyen messzire lehetett látni, ugyanilyen puha volt az Isten tenyere. - Négy évtized kevésnek tűnik a teljességhez, soknak a felelősséghez: ma már nekem kell mesélnem - nincs mese, mesét kell kerekíteni! Dienes Jenő Attila LÁSZLÓ ATYA GONDOLATAI Ismét a templomunk búcsúját vagyis a védőszentjét, Keresztelő Szt. Jánost ünnepeljük, kérjük a közbenjárását, hogy bennünk is hasonló lelkület legyen, ahogyan mondta: Nekem kisebbednem, Krisztusnak bennem növekednie kell Csak akkor leszünk igazán boldogok, ha az életünkben Isten akaratát felismerjük és megvalósításán fáradozunk. Merjünk elköteleződni Jézus tanítása mellett abban a munkában, amit éppen végzünk és fogadjuk el embertársunkat úgy ahogy van, hogy kölcsönös szeretetben megtapasztaljuk egymás ajándékát., és ezáltal fel fogjuk ismerni Isten szeretetét a mindennapi imádságunkban, munkánkban, emberi kapcsolatainkban. Keresztelő Szt. János az az ember, aki tudja, hogy általa másokat Istenhez kell segítenie pontosabban engedelmeskedni, hogy Isten szeretete elérjen minket. Keresztelő Szt. János mélyen átérezte hivatását, hogy a Megváltó útját előkészítse. Ezért már földi életében Jézus ezekkel a szavakkal dicsérte Jánost: asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Ker. Jánosnál (vö. Mt 11,11) Templomunk védőszentjétől mi is meg kell tanuljuk, hogy Isten tőlünk is azt várja, életünknek és környezetünknek alakítói legyünk. Magam is tapasztalom, amióta itt vagyok, Epölön, a község vezetői sokat tettek, hogy otthonos és gondozott legyen környezetünk. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a lelki életünk építői és egyben a bizalom hídjainak az erősítésén kell szorgoskodjunk. A templom búcsú a falu ünnepe, ahol kicsik és nagyok örülnek egymásnak és az elért eredményeknek. A keresztény hitünk megtanít egymást elfogadni, és meglátni embertársunkban az értéket, hogy együtt dolgozzunk, erősítsük a közösséget. A mai technikailag fejlett világunkban nagyon oda kell figyeljünk a személyes kapcsolatok ápolására. Keressük az alkalmat az együttlétre a beszélgetéstől a játékig, mert ezek jó lehetőségek Isten köztünk lévő szeretetének a megtapasztalására. Ha tudatos keresztények akarunk lenni, akkor a hitünket meg kel valljuk meggyőződésünkkel és szavainkkal is. Ezt a környezetünk el is várja tőlünk. A nyári szünetben vigyázzunk a gyerekekre, szeressük őket, beszélgessünk, játszunk velük, hogy a nyári pihenés testi és lelki fejlődésüket szolgálja és az őszön megújulva folytassák az iskolát. Az egyházközség búcsúján kívánom a kedves epölieknek a Jóisten áldását a munkájukra és békét a családjuknak. Szeretettel: László atya Június 22-én az úrnapi szertartás 10 órakor kezdődik Templomunk búcsúját a meghívott atyákkal június 24-én (kedd) 11 órakor tartjuk. Szeretettel várunk mindenkit. Impresszum: Az Epöli Hírmondó megjelenik negyedévente. Kiadó és sokszorosítást végző: Epöl Község Önkormányzata 2526 Epöl, Kossuth L.u.8. Tel.: 33/ , fax:33/ , ISSN: A kiadásért és szerkesztésért felelős: Muszela Szabolcs pm 7

8 MEGSZÍVLELENDŐ TANÁCSOK EGÉSZSÉGÜNKÉRT Néhány hasznos, praktikus tanács a nyári melegre: Most, hogy hirtelen kánikula lett, adnék néhány, fontos tanácsot: Ahol kisgyermek, vagy csecsemő van, mindig legyen otthon 1.) Lázcsillapító szirup, vagy kúp 2.) hányáscsökkentő kúp 3.) Hasmenésre gyógyszer 4.) orrcsepp Ezeket egy -három napig az anyukák is használhatják - mivel legjobban ők ismerik gyermeküket, és ha valamilyen furcsa, a fenti gyógyszerekkel kapcsolatos tüneteket észlelnek, akár tanács nélkül is használhatják ezeket, pár napig. Folyadékpótlásra ügyelni kell azonban, az étvágy visszaeshet a feltehetően banális nyári melegben gyakori vírusfertőzés miatt... Ha nem javulnak a gyermekek, vagy bizonytalan az anyuka, természetesen nyugodtam keressenek fel, akár személyesen, vagy telefonon is. Felnőttek esetében: 1.) Fontos a gyakori, alapos kézmosás 2.) Gyümölcsök alapos leöblítése 3.) Vágott dinnyét SOSEM vegyünk a piacon-nem véletlenül a "lékelést" be is tiltották már, a rengeteg fertőzés miatt. A cukros táptalaj ideális szaporodási lehetőség a baktériumoknak ugyanis... 4.) Legyen otthon felnőttnek széntabletta, B6 vitamin, és lázcsillapító is. 5.) Napi 2,5-3 liter folyadék - NEM ALKOHOL!!! feltétlen javasolt, pláne annak, aki a kertben is szeret és tud még dolgozgatni... Vigyázzunk a kerti balesetekkel is, szúrás, vágás lehetséges, a nagy melegben hajlamosak vagyunk ugyanis a figyelmetlenségre... Jó pihenést kívánok mindenkinek! Üdvözlettel: Dr Lassu Imre Védekezés a kullancsok ellen Az idei enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásához. Epöl és környéke tökéletes élőhelyet biztosít a kullancsok számára, a játszótéren, a kertben, a mezőkön, az erdőben bárhol találkozhatunk velük. A ruházatunkon, lábunkon megkapaszkodva jutnak el a testünk bármely vérbő részéhez. Nyáron, a lenge öltözetünk miatt, könnyű dolguk van a kullancsoknak. A védekezés legfontosabb eszköze ilyenkor a gyógyszertárakban kapható kullancs-, élősködő riasztó krémek, spray-k használata a ruházatunkon, melyet 2-3 óránként meg kell ismételni. Biztonságban még ilyenkor sem érezhetjük magunkat, a második lépésben, minden szabadtéri program után (foci, séta, kirándulás, játszótér, kerti munka) vizsgáljuk meg gyermekünk testét, majd sajátunkét is. Az áttekintésnél a fénytől védett testtájak az elsődlegesek: a testhajlatok, hajas fejbőr, a nemi szervek és környéke. mozdulattal távolítsuk el a kullancsot, ha a feje beszakadna a bőrünkbe, nem baj, pár napon belül kilökődik. Fontos, hogy a kullancsra ne fújjunk, kenjünk semmit, mivel az kullancs visszaöklendezi nyálát a bőrbe, ezzel egy lehetséges fertőzést okozva. Az eltávolított kullancsot már bevizsgáltathatjuk, a patikákban vásárolható kullancsbeküldő szett használatával. A csípések terjesztette megbetegedések egyik része ellen már létezik védőoltás (agyvelő- és agyhártyagyulladás), kivéve a Lyme-fertőzés ellen nem, melynek tünetei a következők: csípés helyén gyulladás mely terjedni kezd körkörösen (kokárda alakú bőrpír), izom-, ízületi-gyulladás, fáradékonyság, aluszékonyság, tanulóképességének csökkenése, magatartásának változása, vissza-visszatérő kedélyromlás, fogyás jelentkezhet. A Lyme-kór antibiotikummal kezelhető. A csípés helyét legalább két hónapig tanácsos figyelemmel kísérni. Csecsemők és kisgyermekek nap elleni védelme: A kullancsok elleni védelem mellett legalább olyan fontos gyerekeink nap elleni védelme. Számos jótékony hatása mellett (immunrendszert erősíti, D-vitamin-termelődést elősegíti, bizonyos bőrbetegségekre is jó hatással van) sok veszélyt rejt magában. Közvetlenül a napsugárzásnak nem szabad kitenni a 3 hónapnál fiatalabb csecsemőket, ezt követően fokozatosan félárnyékban kezdjük, meg a hozzászoktatást. A ruházat is nagyon fontos, lehetőleg laza-pamut, vékony, világos ruhadarabokat válasszunk, amely eltakarja a végtagokat, kissapkával védjük őket a napszúrástól, ha nagy hőség van árnyékolási lehetőséget is kell biztosítanunkesernyőt, napernyőt, vékony takarót helyezzünk gyermekünk fölé. Amennyiben nincs lehetőség a megfelelő árnyékolásra (vízpart, kirándulás, játszótér) akkor mindenképpen használjunk kifejezetten babáknak-gyermekeknek készült, magas faktorszámú napvédő krémet, sprayt! Nagyon fontos, hogy első használat előtt mindig próbáljuk ki a terméket a gyermeken, lehetőleg kis bőrfelületen, amennyiben bármilyen elváltozást (kiütés, irritáció) észlelünk, keressük fel a védőnőt, háziorvost vagy bőrgyógyászt. Igen elterjedt a gyermekek számára készült UV-szűrős napszemüveg, fontos, hogy tájékozódjunk a minőségéről, mivel egy rosszminőségű darab árthat a gyermekünk szemének. A következő tanácsokat jó, ha betartjuk: óra között ne engedd a gyermekedet a napra; - árnyékos helyet válasszunk a játéktevékenységhez, - pamut, lenge ruházat, amely eltakarja a gyermeket; - vízhatlan magas faktorszámú napvédő-krémet használjunk; - folyadékfogyasztásra figyeljünk oda, kerüljük a cukros üdítőket a melegben, a folyadékfogyasztásra a legjobb a víz. Merétey-Vida Bernadett védőnő Amennyiben a kullancs már befúródott időben történő eltávolításával valamennyi kullancs terjesztette betegség eredményesen megelőzhető. Az ehhez használatos eszközöket (csipesz, kanál) a patikákban beszerezhetjük: határozott 8

9 S P O R T ESE-HÍREK Egyesületünk idei első fél éve felemásra sikeredett.az egyik szemünk sír, mert sportszakmai oldalról nézve kicsit csalódtunk, mivel az őszi szezon után joggal vártunk többet, jobb eredményeket. Sajnos nem így alakult, de bízunk benne, hogy a nyári szünet után ismét jönnek a győzelmek. Ismételten köszönet azoknak a szurkolóknak, akik nem fordultak el tőlünk. A klasszikus film után: lehet, hogy kicsit savanyú, de ezek a mi csapataink. A gyenge tavasz ellenére még így is léptünk előrébb a tavalyi szezonhoz képest. A másik szemünk viszont nevethet, mert a sikeres pályázatoknak és az önkéntes munkáknak köszönhetően az infrastruktúra folyamatosan fejlődik. Pályánk ezen a szinten a legjobbak közé került, az öltözőt használatba vehettük, a tereprendezés folyamatban, labdafogó hálót tettünk a tanya felöli oldalra és lassan műanyag széksorokat építünk a fa padok helyére. Örömmel és büszkeséggel nézhetjük, hogy közösen, összefogva mennyi mindent értünk el. Itt szeretnék megkérni mindenkit, hogy mind az épületre, mind a pályára vigyázzunk. Sok ember sok munkája van benne, de a legfontosabb, hogy ha már elértük ezt a szintet, ne adjuk alább semmilyen téren. Mindig próbáltunk kis pluszt hozzátenni Epöl progjaimhoz. A búcsú alkalmából szombat délután a fiúk Tinnye csapatával játszanak egy barátságos meccset. Ezt követően pedig egy igazi kuriózumként Epöl-Máriahalom női foci lesz a fő esemény. Azt hiszem ez egy olyan meccs lesz ami meghatározhatja az est további hangulatát. A buli jelleg mellett minden dicséret a Hölgyeké mert a munkájuk, háziasszonyi teendőik mellett heti rendszeres edzésekkel rengeteget fejlődtek, sokat dolgoztak. Jöjjön mindenki és szurkoljunk Nekik! A nyárra mindenkinek aktív pihenést kívánok. Kicsi országunk tele van jobbnál jobb lehetőségekkel a tartalmas kikapcsolódásokra hegyen, vízen, erdőn, mezőn keresztül. Használjuk ki! Horváth Péter ESE elnöke JÚNIUS 21. (szombat) óra Epöl-Tinnye fiúk barátságos labdarúgó mérkőzése *** óra Epöl-Máriahalom hölgyek barátságos labdarúgó mérkőzése GROSICS GYULA EMLÉKÉRE Gyula bácsi elment csendben. Éppen a brazíliai vébé nyitánya, első meccse után, s ha szerencséje volt, nem látta Neymar egyenlítő gólját, mert még a lelkére vette volna. A kapusok már csak ilyenek, még a legnagyobbak is, nekik nagy az egójuk, de még nagyobb a lelkük. Érthető, hiszen egyéni sportolók egy csapatjátékban, és miközben a többiek futballoznak, ők a zsúfolt stadion legmagányosabb embereként ott töprengenek a játék menetén, vagy éppen a világ folyásán. Nemcsak én hiszem, hogy kell ahhoz valami különleges attitűd, hogy ne góllövésre, hanem kapuskodásra adja a fejét az ember. Emlékszem, közülünk mindenki vagy Puskás, vagy Grosics akart lenni gyerekkorunkban. Mintha az Aranycsapat többi embere nem is létezett volna, csak a Puskás és a Grosics. Eleinte magam is hajlottam a grosicskodásra már bocsánat, ha gyász idején is a maga ócska éltével hozakodik elő az ember, de Grosics halálával abból, belőlem is visszaragaszthatatlanul letört egy darabka, aztán az élet mégis a másik oldalra, az ellenfél kapuja elé vitt. Mégis amikor a Tatabánya boldogtalanította a debrecenieket az öregedő Nagyerdei Stadionban, komoly labdaszedői státusomban el nem mozdultam volna Grosics hálója mögül. Sőt, a szünetben, mint a csapatok, én is térfelet cseréltem, boldogan mentem Grosics után, mintha magam is a pálya tartozéka lennék. Többet láttam én a kapusból, mint az egész meccsből. Már az is lenyűgözött, amint talpig feketében megérkezett, majd elfoglalta a helyét a gólvonal előtt, aztán körülnézett, felmérte a lécek közötti távolságot, mintha életében először járna ilyen helyen. Végig olyan hatást tett rám, mint aki itt otthon van, negyvenöt percre berendezkedett. Aztán ugyanezt a másik oldalon is megtette. A berendezkedés után, meccs közben meg sétálgatott, mint aki csak egészségügyi okokból jár erre, és szívja a Nagyerdő levegőjét. Időnként mondott ezt-azt a védőinek, ha meg a kapujára ment a labda, természetes egyszerűséggel megfogta, elvégre a kapusnak jogában áll kézzel megfogni és játékba hozni a labdát. S én éppen ebben az egyszerűségben véltem felfedezni a nagyszerűség titkát. Csak azt nem értettem, miért a Tatabányában véd. Még a mostaninál is kevesebbet fogtam fel akkoriban a világ dolgaiból, ötvenhatból, pártból, bányászszakszervezetből, disszidálásból, de azt azért éreztem, tudtam, hogy neki valami nagy-nagy csapatnál lenne a helye. Bozsik a Honvédban játszott, Hidegkuti az MTK-ban, Puskás, Kocsis, Czibor kint maradt, csak Grosics ment Tatabányára. Pedig vitték volna, tengernyi pénzt ígértek érte világklubok, a brazil Flamengóhoz alá is írt, de aztán azt mondta, ő a Gellérthegyet akarja nézni, nem a Cukorsüveget. S csak jóval később értettem meg, ebben benne volt az is, hogy a dorogi bányászgyerek hite, lelke, becsülete nem eladó. Különösen nem az ő hite, amely az ÁVH-börtön után jóval bonyolultabb volt egy átlagkapusénál. Amikor már személyesen volt szerencsém ismerni, az egykori dorogi ministránsgyerek egyszer azt magyarázta, hogy hit nélkül semmi nem megy, még a másik oldalra sem tud átjutni az ember. Hát, ő átjutott. Szerencsés volt, bár nehéz, mégis csodálatos korban született, a legnagyobbakkal játszhatott együtt, a legkiválóbbaknak jelentette a stabil hátországot, és a legnagyobbakkal bukhatott el. A berni vébédöntő szinte az utolsó pillanatig nyomta a lelkét. Az a harmadik gól. A Rahné. Amikor Puskás a kilencvenes években hazajött az Aranycsapat Kft. megalakulására, Grosics azt panaszolta nekünk, hogy éppen most műtötték a szemét. Mire az asztal másik sarkán beszélgető Puskás Öcsi rögtön belecsípett: Minek most? Akkor kellett volna, akkor kellett volna mondta, majd beszélgetett tovább. Jól emlékszem, Grosics pedig nekünk magyarázkodásba kezdett, hogy akkor kinek a lábától nem látta Rahn lövését, meg különben is, más meg elrúghatta volna a labdát. Hát valahogy így. S akkor értettem meg, hogy a világbajnoki ezüst mindig vele marad, az apró hibája örökre nyomni fogja a lelkét. Hát most elment, közhellyel azt mondhatnám, már nagyon sürgették Puskásék. Vitte magával az egyéniségét, hitét, védéseit. Remélem, azt már nem látta, amint a horvát Pletikosa későn vetődik Neymar labdájára. Kiss László írása megjelent június 14-én az MHO oldalán 9

10 GYERMEKOLDAL Weöres Sándor: Kánikula Szikrázó az égbolt aranyfüst a lég, eltörpül láng-űrben a tarka vidék. Olvadtan a tarló hullámzik, remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét pihe-szál: óriás magányban egy pacsirta száll. Színezd ki a Kresz táblákat! Munkád ellenőrizd a NET-en! A nyár veszélyeiről gyerekeknek: Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így legyen, és jó emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola, fogadd meg tanácsainkat! KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! - Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz körül, mielőtt átkelsz az úttesten! - Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a járdát használd, és viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon legyen világítás! - Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas sofőr autójába! FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSAN! - Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fürdőzz! - Soha ne fürödj egyedül, legyen veled felnőtt! - Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel! - Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még úszógumival vagy gumimatraccal sem! - Ne fürdőzz éjszaka vagy szürkületben! SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN! - Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakásba! - Ha elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, az érted felelősséget vállalók, hogy hol vagy! - Sehol ne hagyd őrizetlenül pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig zárd le! - Ha pénzt, iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen! - Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet, hogy bűncselekményt követsz el, és magad is bűncselekmény áldozatává válhatsz! INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSAN! - Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű képeket! - Ne vásárolj a neten! - Mindig használj jelszót, amit csak te ismersz! A regisztrációs neved ne a személyneved legyen! - Ne ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal, akiket neten ismertél meg! Ne chat-elj idegenekkel! - Ne nyiss meg ismeretlen eket, mindig használj tűzfalat, vírusirtót! NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VAGY GONDATLAN! Epres süti Hozzávalók: 2 bögre eper, 2 bögre liszt, 1 bögre joghurt, fél bögre olaj, 1 tojás, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, kristálycukor, fahéj Elkészítés: Az epreket mosd meg, majd csumázd le. Mixerrel keverd össze a hozzávalókat, majd öntsd egy kivajazott, kilisztezett tepsibe. Az epreket rakd a tészta tetejére. Szórd meg cukorral és fahéjjal, és 200 fokos sütőben süsd 45 percig. 10

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

Felkészülve a belvízre

Felkészülve a belvízre Alapítva 2011. FELGYŐI HÍREK KIADJA: FELGYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Felgyő, Széchenyi út 1. 2013. Február-Március III. évfolyam 2-3. szám felgyo.hu/felgyoihirek TELEFON/FAX: 06-63/580-061 FELELŐS KIADÓ: HORVÁTH

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei.

Csellengő fiatalok, a nyár veszélyei. Eleekkt trroonni ikkuuss Laakkoossssáággi i Bűűnnmeeggeel lőőzzééssi i IInnffoorrmáácci ióóss Reennddsszzeerr 2014.. máájjuss SSzzáám: :1144000000/ /11001144--33/ /22001144..áál lt.. Csellengő fiatalok,

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET!

BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET! Felkészítő-foglalkoztató lapok a téli szünidőre KÖSZÖNTŐ Kedves Gyerekek! Közeledik Karácsony ünnepe és ezzel együtt a téli szünet, amikor

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra Benedek Elek: Reggeli dal (részlet) Fölkelt a méh is, döngicsél a réten, Zümmög a bogárka, röppenésre készen, Szárnyát szárítgatja meleg napsugárban, Megfürödvén előbb harmatos virágban. Dalolj madár,

Részletesebben

A tardosi munka. Közösségi alapú tervezés Tardoson G. FURULYÁS KATALIN

A tardosi munka. Közösségi alapú tervezés Tardoson G. FURULYÁS KATALIN 172 TÓTH ZSÓKA G. FURULYÁS KATALIN A tardosi munka Közösségi alapú tervezés Tardoson Tardos község Komárom-Esztergom megyében, a Gorba hegy alatt fekszik, 1600 lélek lakja, többségük szlovák nemzetiségű.

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a

Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a 1 Településünk, B-A-Z megye ÉK-i csücskében, a Bodrogközben található. Ez a Cigándi járás az ország gazdaságilag és társadalmilag is a legelmaradottabb, leghátrányosabb térsége. 2 A Bodrogközt 3 folyó

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére

Előterjesztés. Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Előterjesztés Berente Község Önkormányzat Képvsielő-Testületének 2014. május 29-ei rendes ülésére Tárgy: közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak kétheti jutalma Előterjesztő: Borza Bertalan intézményvezető

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2010. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Az április előreláthatólag igen sok eseményt tartogat számunkra. A legjelentősebbek az országgyűlési képviselőválasztások. Szeretném itt

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Örsi Hírek. www.facebook.com/tiszaorskozsegionkormanyzat. 2014. május

Örsi Hírek. www.facebook.com/tiszaorskozsegionkormanyzat. 2014. május Örsi Hírek www.tiszaors.hu www.facebook.com/tiszaorskozsegionkormanyzat 2014. május 1 START MUNKAPROGRAM HÍREI Május programokkal teli hónap volt. Kezdtük a majálissal, amiről elmondhatjuk, hogy jó hangulatban

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben