a Hungaropharma Zrt. információs lapja Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel"

Átírás

1 a Hungaropharma Zrt. információs lapja XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt evidens döntés interjú dr. Sz. Kis Lászlóval a Békéscsabai Kereskedőház bezárása kapcsán Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel Patikaportré interjú dr. Télessy Istvánnal, a bagi Generáció Patika vezetőjével

2

3 Tartalomjegyzék Szemle 2. Megfelelni a jövô kihívásainak beszélgetés 4. dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetérôl Békéscsaba nem volt evidens döntés 7. interjú dr. Sz. Kis Lászlóval a Békéscsabai Kereskedôház bezárása kapcsán A Kórházi Gyógyszerészetért 9. Emlékérmet 2012-ben dr. Feller Antalnak ítélték Megfelelni a kor iparági követelményeinek: 10. korszerûbb, hatékonyabb rendelésfelvétel Patikaportré Interjú dr. Télessy Istvánnal, 11. a bagi Generáció Patika vezetôjével A gyógyszertárakat mûködtetô 13. gazdasági társaságokról Bt. vagy kft.? Gyorsulnak a forintátutalások 15. Állati komoly: a kullancsinváziótól a lepkeszúnyogig 16. Mérgezett halandók, halhatatlan mérgek 18. Keresztrejtvény 20. A Hungaropharma Zrt. információs lapja Tisztelt Gyógyhír Olvasók! Biztos sokan voltunk már úgy, hogy rossz kedvünk esetén, vagy mikor valamilyen probléma a vállunkat nyomta, olyasvalakin vezettük le, aki arról nem igazán tehetett. Kevés olyan iparág létezik most a világban kivéve talán az aranykereskedelmet, mely nem küszködik nehézségekkel. Képzeljük el, mi történne akkor, ha mindenki áthárítaná a problémáját a környezetében lévôkre. Fônök a beosztottjára, cég a beszállítójára, vagy akár családfô a családra. Azok fordulnának szembe egymással, akiknek vállvetve kellene együtt küzdeniük a gondok megoldása érdekében. A mostani szám két fô cikkében a Hungaropharma vezetôi nyilatkoznak arról, ôk miképp állnak neki a saját házuk táját rendbe tenni, ahelyett, hogy a meglévô gazdasági feszültséget partnereikre terhelnék. A cég úgy szeretne megfelelni a jövô kihívásainak, hogy elsôként elkönyveli a múlt negatívumait, majd egy külföldi kitekintést követôen hozzálát a jövô új stratégiáinak kidolgozásához. Tevékenységének képzeletbeli zászlajára változatlanul a minôségi és megbízható szolgáltatást tûzi, s teszi mindezt úgy, hogy közben fogja partnerei kezét. Ezáltal próbál példát mutatni, hogy ne csak számaiban, de vezetôi gondolkodásban is az ország legnagyobb gyógyszer-nagykereskedôje maradjon. A jelennel való szembenézés elsôsorban döntés kérdése, s persze kell hozzá erô, elszántság és kitartás. Utóbbiakhoz kívánunk lapunk tájékoztató cikkeivel és érdekes olvasmányaival hasznos idôtöltést. Mindazonáltal ne felejtsük el: itt a nyár, a töltekezés idôszaka! Legyünk saját magunk aranykereskedôi, töltsük fel aranykészleteinket sok-sok napfénnyel és nyári vidámsággal, hogy a jövô kihívásait ne problémaként, hanem feladatként éljük meg! Szerkeszti a Szerkesztôbizottság Elnök: Dr. Feller Antal Felelôs szerkesztô: Hollauer Tibor A Szerkesztôbizottság tagjai: Dr. Lázár Szabolcs, Korpás Gizella, Hollauer Tibor Címlapfotó: Dr. Feller Antal Kiadja: Press GT Kft. Terjeszti: Hungaropharma Zrt., Budapest Felelôs kiadó: Dr. Feller Antal vezérigazgató Nyomdai elôkészítés: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49. Hungaropharma Zrt. Tel.: Fax: Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft. Megjelenik: 3000 példányban 1

4 hungaropharma Szemle Rovatunkban cégünkkel és tevékenységünkkel kapcsolatban a sajtóban megjelent legrelevánsabb információkat gyûjtjük össze és szemlézzük. Ebben a hónapban a rovat központi elemeit a hazai gyógyszerágazatban bekövetkezett drasztikus változások és azok hatásainak bemutatása adja. A kiemelt cikk(részletek) segítségül szolgálhatnak a Hungaropharma Zrt.-nél jelenleg is zajló, szükségszerû, ésszerû, de ugyanakkor az emberi tényezôt is szem elôtt tartó folyamatok megértéséhez. Mindezek tükrében az iparág várható haladási útvonalát is sejtetni engedi a 2012-es év még hátralévô idôszakára. Patikasirató Dráma a gyógyszerágazatban A gyógyszerbüdzsé újabb megnyirbálása veszélyezteti a betegellátást, kritikusan fogy a súlyos betegeknek szánt kórházi gyógyszerkeret. A gyógyszerforgalom visszaesése miatt 65 patika húzta le a rolót, s közben nô a feketepiac. [ ] Ördögi kör Az árcsökkentések miatt olyan mértékû a patikai árrés-kiesés, hogy egy év alatt 65 közforgalmú gyógyszertár zárt be osztja meg a szomorú tényt Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke. Becslése szerint a múlt októberi és az ez év áprilisi kiskereskedelmi árréskiesés megközelíti az 5 milliárd forintot. S ugyan az idei költségvetésben 2,7 milliárdot különítettek el a patikák kompenzálására, ám az elsô negyedévre felhasználható 900 millióból még egy fillért sem kaptak. Mivel külsô forrásra nem számíthat az ágazat, az évi 2,8-3 milliárdra rúgó nagykereskedelmi árrés egy részének a patikák közötti átcsoportosítását helyezte kilátásba a kormányzat. Ez lehetetlen, hiszen a gyógyszerárcsökkentések miatt várhatóan 10 százalékkal fog csökkenni a nagykereskedelmi árrés is vetíti elôre Feller Antal, a Hungaropharma vezérigazgatója. [ ] Az elmúlt négy év restrikciós intézkedései 15 milliárd forintos kár okoztak a nagykereskedôknek, a gyógyszertárak ekkora értékû gyógyszerszámlát nem tudtak kiegyenlíteni avat a gondjaikba Küttel Sándor, a Gyógyszernagykereskedôk Szövetségének elnöke. A kinnlevôségeik csökkentésében csak részben segített a múlt év végi 27,5 milliárd forintos adósságkonszolidáció, az eladósodás újra megindult. Ezért több nagykereskedô csak készpénz ellenében szállít a gyógyító intézményeknek. Azért kényszerültünk erre a lépésre, mert a gyártók sem hiteleznek nekünk. Így nem kockáztathatjuk meg, hogy leálljanak a szállításokkal, mert összeomlik a gyógyszerellátás zárja az ördögi kört Feller Antal. Halálos terápiák Kedvez a feketepiacnak a gyógyszerpiac labilitása. A napokban 300 millió forint értékû hamis vágyfokozó gyógyszert foglaltak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy békéscsabai házaspárnál. A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) szerint a világon évente százalékkal nô a hamis gyógyszerek piaca. A HENT kutatása alapján hazánkban több mint félmillió ember vásárolna bizonytalan forrásból származó gyógyszert. [ ] (Figyelô, , oldal [ ]) Kivonul Békéscsabáról a Hungaropharma Mintegy száz ember munkahelye szûnik meg a békési megyeszékhelyen, miután a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedô cég bezárja békéscsabai raktárát. A döntést a gyógyszerpiacot érintô kormányzati megszorítások és a gyógyszerforgalom várható európai szintû csökkenése egyaránt megalapozta közölte a Világgazdasággal a cég vezérigazgatója. Feller Antaltól megtudtuk: a cég már tavaly új logisztikai stratégiáját dolgozott ki és vezetett be. Ennek elsô lépéseként 2011-ben elsôként a pécsi kereskedôházukat zárták be. A békéscsabai kereskedôházból utoljára várhatóan a 3. negyedév közepén szállítanak árut a patikákba. Ezt követôen a keleti országrész gyógyszertárait Miskolcról és Debrecenbôl látják el áruval, ahogyan a Dunántúlra is két városból, Kaposvárról és Veszprémbôl szállítanak. A fôvárosi és ahhoz közeli településeket pedig a budapesti raktár szolgálja ki. A mûködési költségeket a cég annak érdekében csökkentette, hogy megôrizhesse az ellátás színvonalát, illetve a patikáknak adott kedvezményeket. A nagykereskedôk 2010-ben 10 milliárd forintnyi engedményt adtak a gyógyszertáraknak, ami meghaladja a gyógyszer-kiskereskedelmi szektor 2010-es éves eredményét, ami 7,5 milliárd volt. 2

5 hungaropharma A Hungaropharma telephelyein, kereskedôházain és leányvállalatán keresztül az ország teljes területére szállít. A Békéscsabai Kereskedôház elôdjét 1998-ban vásárolta meg, 1999-ben korszerûsítette. Ebbôl a raktárból eddig 224 patikát láttak el. A kezdô évhez képest mintegy két és félszeresére nôtt a kereskedôház éves forgalma, és 77 százalékkal nôtt a megrendelések száma. (vg.hu, : [ ]) A rossz út is közrejátszik a Hungaropharma költözésében A gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó cég vezérigazgatója lapunknak elmondta, az utak állapota, a megyei jellemzôk is szerepet játszottak abban, hogy a vállalat kivonul a megyeszékhelyrôl. Az idei esztendô harmadik negyedévének közepén irányítja át békéscsabai telephelyének feladatait Miskolcra és Debrecenbe a Hungaropharma Zrt. nyilatkozta lapunknak dr. Feller Antal. A gyógyszer-kereskedelemmel foglalkozó cég vezérigazgatója elmondta, döntésük meghozatalában a gazdasági válság okozta kedvezôtlen folyamatok mellett a helyi külsô tényezôk, tehát az infrastruktúra, az utak állapota, a szállítási feladatok elláthatósága, a megyei jellemzôk játszottak szerepet. A vezérigazgató elmondta, az átállást a legkörültekintôbben szeretnék végrehajtani, úgy, hogy az ellátott gyógyszertárak ne, vagy csak minimálisan érzékeljék a változást. A békéscsabai telephely megszüntetése kilencven munkahelyet érint. Dr. Feller Antal hangsúlyozta, a munkavállakók teljesítményével elégedettek voltak, nem ez az oka átszervezésnek. Hozzátette, cégüknél a késôbbi esetleges létszámbôvítések esetén, ha vállalják a költözést, akkor az egykori alkalmazottak élveznek majd elsôbbséget. A békéscsabai telephely jövôjét illetôen kifejtette, az átszervezés lezárultát követôen értékesíteni szeretnék az ingatlant. (beol.hu, : [ ]) Átrendezett gyógyszerpénz Hárommilliárdnyi árrés-bevétel vándorolhat át a gyógyszer-nagykereskedôktôl a patikákhoz júliustól, ha a gyógyszertárak megsegítésére nem talál külsô forrást a kormány értesült a VG. A tb-támogatott orvosságok árának kényszerû csökkentése a gyógyszertárakat 7 7,5 milliárd, a nagykereskedôket legalább 3 milliárd forinttal rövidíti meg. [ ] A Világgazdaság úgy tudja, akár már júliustól hatályba léphet az új szabályozás, amely milliárdokkal rendezi át a gyógyszer-kis- és -nagykereskedôk árrésbevételeit. Mert bár mind a gyógyszer-nagykereskedôk, mind a patikák megszenvedik a tb-támogatott orvosságok árának a Széll Kálmán Terv nyomán bekövetkezett csökkenését, a patikák jövedelmezôségének biztosítására a kormány az utóbbiaknak látszik kedvezni. A gyógyszertárak árrésbevételei az év elsô négy hónapjában átlagosan 10, a támogatott gyógyszerkörben 15 százalékkal estek vissza a tavalyi év hasonló idôszakához képest. A közfinanszírozott orvosságok értékesítésébôl tavaly 51 milliárd forintot realizáltak a gyógyszertárak, vagyis az árréskiesés éves szinten 7 7,5 milliárd forinttal rövidíti meg a gyógyszer-kiskereskedôket közölte lapunkkal a Magyar Gyógyszerész Kamara elnöke. Ehhez képest 2,7 milliárd forinttal ösztönzi a kormány a patikusokat az olcsóbb medicinák promotálására tette hozzá Hankó Zoltán. A gyógyszer-nagykereskedelmi cégek árrésbevételei megközelítôleg ugyanúgy csökkentek, mint a patikákéi tudtuk meg a Hungaropharma vezérigazgatójától. Feller Antal ezt értékben 3 milliárd forintra becsüli, amihez éves szinten még ugyanennyi veszteséggel kell számolni, ha ahogyan tervezik a nagykereskedelmi árrés 10 százalékát átcsoportosítják a patikákhoz. Jelenleg a gyógyszerek átlagos nagykereskedelmi árrése 6 százalék, a kiskereskedelmi 14. Az ötezer forintnál drágább orvosságok esetében a patikai árrés 850 forint még az egymillió forintos készítményeknél is, miközben a nagykereskedelmi árrés ezeknél öt százalék. Hogy a drága készítményeknél magasabb árréssel dolgozhassanak a gyógyszertárak, a nagykereskedelmi árrést csökkentenék mintegy 10 százalékkal. Feller Antal azt mondja: ha tovább csökkentik bevételeiket, a gyógyszer-nagykereskedôk meg is szüntethetik a patikáknak adott kedvezményeket. Éves szinten az engedmény 10 milliárd forint, ami több a gyógyszer-kiskereskedelmi szektor 2010-es 7,5 milliárd forintos eredményénél. Szerinte szándék kérdése, hogy a gyógyszerészkamara és a kormány más forrást is találjon a patikáknak. A gyógyszerkassza ez évi 83 milliárd forintos megtakarításának például alig néhány százaléka kellene csak ehhez. [ ] (Világgazdaság, , 1., 6. oldal [ ]) 3

6 hungaropharma Megfelelni a jövô kihívásainak A nemzetközi gyógyszerpiacot érô változások nagy kihívást jelentenek annak minden résztvevôje számára. A Hungaropharma úgy törekszik a hazai helyzetben helyt állni, hogy a nemzetközi tapasztalatok áttekintése után elsôként saját háza táján kezdi el a változtatásokat felméri, értékeli a tényleges helyzetet, és új stratégiákat dolgoz ki. Dr. Feller Antal, a vállalat vezérigazgatója szerint ez a megvalósítható út minden szereplô számára, s ennek bejárását ajánlja másoknak is. Rendszerint ez az idôszak, mikor a cégvezetés nyilatkozik az elôzô évi mérlegrôl, évzárásról. Ezt a kérdést én sem hagynám ki, mégis elôbb azokra a nemzetközi tendenciákra kérdeznék rá, melyeket a Gyógyhír elôzô számában már pár gondolat erejéig ismertetett, mikor a Hungaropharma mûködésének új logisztikai stratégiáját vázolták. A kérdés jogos, sorrendben mindenképpen elsôbbséget élvez, hiszen minden cég mûködését, így a mienket is nagyobb perspektívában kell elôször megvizsgálni. A válaszom: a fejlett országokban az átlagéletkor növekszik, mivel nô a várható élettartam, új, drága gyógyszerek és terápiák jelennek meg, olyan területeken is léteznek már gyógymódok, ahol korábban nem voltak. Ennek következményeképp robbanásszerû igény jelentkezik, nemcsak a gyógyszer-, hanem a teljes egészségügyi ellátás területén. Ezzel szemben áll a 2007 végén, 2008-ban megjelent pénzügyi-gazdasági válság ténye, melynek hatására az országok kormányainak egyre nagyobb feszültséget jelent ezen egészségügyi ellátás biztosítása. Igyekeznek ezért nyomást gyakorolni a piac összes szereplôjére, hogy csökkenjenek számára is. Az egészségügyi ellátással szemben alapkövetelmény, hogy legyen minôségi és biztonságos. Ez utóbbi elvárás egyre jobban felértékelôdik egy olyan világban, ahol a gyógyszerhamisítás egyre nagyobb méreteket ölt, s bár Magyarország ez alól a megállapítás alól kivétel a gyógyszerforgalmazás zárt rendszerének és a szereplôk erôfeszítéseinek köszönhetôen egyre nagyobb kockázatot jelent. Erre még térjünk rá késôbb, hiszen újszerû problémáról van szó. Azt nyilatkozta is nem olyan régen, hogy az az Dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója Új helyzet elôtt áll a világ gyógyszerpiaca, melynek a magyar is a része. A régi eszközök, a régi mûködési formák nem felelnek meg, nem tudnak megfelelni ennek az új elváráskörnek. a gyógyszerárak, csökkentik az állami támogatásokat, újraszabályozzák a nagy- és kiskereskedelmi árréseket. Ez olyan feszültséget és két pólust jelent, ami nagyon nehezen egyeztethetô össze. S mindezeken felül áll az alapigény, hogy minden ország egészségügyi rendszere fenntartható rendszer legyen, valamennyi polgára számára biztosítson egyenletes hozzáférést, úgy a ritka de éves szinten kiemelkedôen drága, mint a nagyszámú, átlagos árú terápiát kapó beteg 4

7 hungaropharma idôszak, amikor a gyógyszeripar szinte folyamatosan két számjegyû növekedést mutatott fel, lezárult. Tudná esetleg számokkal is jellemezni, mire számít ma a világpiac? Az elkövetkezendô években arra kell készülni, hogy a világ teljes gyógyszerpiaca nagyon kis mértékben növekszik évi 3-6 %-ot 2016-ig, de az országok, területek között nagyon nagy különbségek lesznek. A fejlett piacokon inkább csökkenésrôl, maximum stagnálásról beszélhetünk majd igazi fejlôdést vagy forgalomnövekedést az úgynevezett BRIC országokban (Brazília, Oroszország, India és Kína) lehet majd elérni. További szempontként mindenképp megemlítendô, hogy a kutatásból kikerülô, átütô jelentôségû új termékek száma is csökken az elôbb elmondottak alapján ez nem is meglepô. Egy molekula kifejlesztése hihetetlenül drága, 1-1,2 milliárd dollár a költsége. S azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az új termékek befogadása is lelassul, újabb és újabb feltételeket támasztanak a biztosítók, hogy meggyôzôdjenek a termékek hatékonyságáról, illetve a támogatásból adódó terheket igyekeznek megosztani a gyártókkal. Mondana egy példát olyan országból, melynél ezek a folyamatok már zajlanak, és úgy gondolja, érdemes helyzetüket a mi szempontunkból is megvizsgálni? A kormányok fôként abba az irányba fordulnak, ahol a legkönnyebben a legnagyobb megtakarításokat tudják elérni. Egy európai példával élve: Portugáliában is megtesz mindent a kormány, hogy a gyógyszerkiadásoknak gátat szabjon. Intézkedéscsomagjuk 2008-ban indult, s következtében 2009 óta a gyógyszerforgalom folyamatos csökkenést mutat. Ahogy csökkennek az árak nem adnak el több dobozt, hiszen nyilvánvalóan mindenki megkapja a kezelését, úgy csökken a teljes gyógyszerpiac forgalma áprilisi adataik a 2003-as piacnak megfelelô állapotot mutatják ben a GDP 1%-át fordították gyógyszertámogatásra, s további csökkenéssel számolnak. A fentiek következtében Portugáliában ma mind a nagykereskedôk, mind a gyógyszertárak a túlélésükért folytatnak küzdelmet. Az elmúlt másfél év tapasztalata azt mutatja, hogy Magyarország is ebbe az irányba indult el. Ezen prognózis tekintetében milyen jövôképet lát hazánkban? Az alacsonyabb árú generikus, bioszimiler termékek térhódítása oda vezet, hogy a teljes gyógyszerforgalom a gyártók, a gyógyszer-nagykereskedôk és a gyógyszertárak árbevétele csökkenni fog, s ebbôl a rendelkezésre álló árbevételbôl kell kigazdálkodni azokat a költségeket, melyek egyébként minimum az infláció szintjével folyamatosan emelkednek. Új helyzet elôtt áll a világ gyógyszerpiaca, melynek a magyar is a része. A régi eszközök, a régi mûködési formák nem felelnek meg, nem tudnak megfelelni ennek az új elváráskörnek, a gazdasági környezetnek. A tevékenységek finomhangolása már nem hozza meg azokat a megtakarításokat, melyek szükségesek ahhoz, hogy egy-egy vállalkozás eredményessége fenntartható legyen. A hazai gyógyszerpiac minden szereplôjének új megoldásokat kell keresnie. Mindezen túl számolnunk kell további, még újabb kihívásokkal is, mint a gyógyszerhamisítás. Szerencsére nálunk még nem volt példa rá, de egyre nagyobb körben terjed az Európai Unióban és az Egyesült Állomokban, kisebb mértékben a gyógyszer-nagykereskedôktôl, nagyobb mértékben az interneten keresztül. Egy csökkenô gyógyszerpiacon, egy csökkenô bevételû forgalmazási csatorna valamennyi szereplôjének növelnie kell a gyógyszerbiztonságot, ami törvényszerûen mindig a költségek növekedését jelenti. Az EU döntéshozói tárgyalnak arról, milyen formában valósítsák meg az Unión belül, országonként az egyedi gyógyszerdoboz eljutásának követését a gyártótól egészen a felhasználóig. Most ott tartunk, hogy a gyógyszereket sarzs- azaz gyártási szám, lejárati idô és vonalkód alapján ellenôrzik. Az új irányelvnek megfelelôen vagy a gyógyszerek teljes köre, vagy csak a hamisításnak leginkább kitett termékek, az említetteken felül egyedi dobozazonosítót fognak kapni. A folyamat eszközök beszerzését, szoftverek módosítását, számítógépes tárhelyek növekedését és folyamatos kommunikációt igényel majd a központi adatbázisokkal. Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne lassítsa az expediálási folyamatot, az értékesítési csatorna hatékonyságát egyetlen fázisban sem. A biztonsági igények mellett a minôségbiztosítási és tárolási követelmények is növekednek majd. A gyógyszerek egyre jelentôsebb százaléka úgynevezett biológiai készítmény lesz, melyekre jellemzô az 2012 a felkészülés éve a változásokra eddiginél is szigorúbb tárolási és szállítási követelmények elôírása. Ez újabb feladatokat ír elô: erre a két legfontosabb költségnövekedést okozó területre is fedezetet kell nyújtson a szereplôk árbevétele az elkövetkezô idôszakban. A Hungaropharma feladata, hogy a szolgáltatási szint megtartása mellett, a gyógyszertárak ugyanúgy a lehetô legrövidebb idôn belül megkapják a megrendelt termékeket azaz legyen megfelelô raktárkészletünk. A kiszállítás gyakorisága és sebessége pedig feleljen meg a piaci elvárásoknak, és a beteg lehetôleg azonnal megkapja a gyógyszerét a gyógyszertárban. Az ideális állapot természetesen az lenne, ha a finanszírozás lehetôvé tenné, hogy a gyógyszertárak olyan raktárkészletet tartsanak, hogy a betegnek ne kelljen visszamennie a felírt gyógyszeréért. Amíg erre nincs fedezet, szükség van a napi többszöri szállításra. Ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak elindulni az új kihívások felé vezetô úton, tisztában kell lenniük, hogy állnak erôforrásokkal, a vállalatban jelen levô potenciállal. Minden magyar szereplônek így Önöknek is tovább nehezítheti ezt a folyamatot az is, hogy ezekben az években kell felszámolni a 2006 és 2010 közötti idôszak hatásait, ahogy Önök tavaly ezt meg is tették. 5

8 hungaropharma A Hungaropharma egy nagyon speciális évet zárt ben komoly veszteséget könyvelt el. Ez nem annak a következménye, hogy a cég nagykereskedelmi tevékenysége veszteséges lett volna, hanem annak ahogy Ön is mondta, hogy szembe kellett néznünk a múltbeli események következményeivel. Sok gyógyszertár, gyógyszertárlánc, kórház halmozott fel ezen idôszak alatt olyan tartozásokat, melyek mint ahogy a múlt évben, az új folyamatok fényében nyilvánvalóvá vált sohasem kerülnek majd kifizetésre. A cég értékvesztésként elkönyvelte, leírta ezeket. Ez volt az egyik ok. A másik pedig gyógyszertáraink értékcsökkenésének realizálása. Míg 2006-ban egy gyógyszertár értéke öt-hatszorosa volt a havi forgalmának, ez az évek során lecsökkent másfél-kétszeresére. S ez érintette mindazt a körülbelül 90 gyógyszertárat, mely ebben az idôszakban került a cég tulajdonába. Tavaly annak érdekében, hogy lezárhassuk a liberalizációs fázist, egy külsô értékbecslôvel felértékeltettük gyógyszertári tulajdonainkat, s akkor került napvilágra, hogy értékük messze alulmúlja a könyveinkben szereplô számokat. Az elszámolt értékvesztésekbôl, befektetéseink könyvelési és valós értéke közötti különbségébôl következik ez a negatív eredmény. Egyszeri tételekrôl van szó, melyek nem befolyásolják tényleges mûködésünk eredményességét. A vállalat mûködése stabil, kiegyensúlyozott a Hungaropharma Zrt. továbbra is az ország legnagyobb gyógyszer-nagykereskedôje, aktív mind a patikai, mind a kórházi csatornában. kiemelendô az úthálózat utóbbi években megvalósított fejlesztése és a kiteljesedett gazdasági válság, s az a speciális magyar gyógyszerpiaci helyzet, amiben dolgozunk. Úgy becsüljük, hogy a magyar gyógyszertári piac 2012-ben a évi intézkedések következtében 10-15%-kal fog változni negatív irányban, és kismértékû csökkenés vagy stagnálás várható 2013-ban. A Hungaropharma és valamennyi nagykereskedô logisztikai struktúrájának kialakítása még a 2000-es évek elejére, középére tehetô. Az azóta eltelt idôszak alatt autópályák épültek ezeket az infrastrukturális változásokat most megpróbáljuk kihasználni, beépíteni az átalakításokba. Célunk egy sokkal rugalmasabb, hatékonyabb, költségtakarékosabb rendszer kialakítása, szolgáltatási szintünk megtartása mellett a felkészülés éve a változásokra, annak érdekében, hogy egy gyökeresen átalakuló, aranykorszak utáni gyógyszerpiacon is sikeres, továbbra is a legnagyobb eredménytermelô magyar nagykereskedô lehessen a Hungaropharma Zrt. Magyarországon. B. R. Katalin A Hungaropharma a maga területén elindult, hogy meglépje a változásokat, és ez a folyamat már megkezdôdött a tavalyi évben. A múlttal való szembenézés, a jelenlegi helyzet tényleges felmérése után mi a következô feladat? Ahogy jeleztem már, az eddig hatékony modell tovább nem mûködik, és minden egyes szereplônek és vállalkozásnak meg kell tennie azokat a lépéseket, melyek során felkészül tevékenységének új típusú folytatására. A Hungaropharma a maga területén elindult, hogy megtegye ezeket a változtatásokat ez a folyamat már megkezdôdött a tavalyi évben. Megkezdtük mûködésünk teljes átvilágítását a kereskedelemtôl kezdve a logisztikán át az IT-ig, de minden egyes részegység területén megteszszük ugyanezt. Átalakítottuk kereskedelmi struktúránkat, módosítjuk logisztikai ellátó rendszerünket is november végével befejezte tevékenységét Pécsi Kereskedôházunk, és 2012 elején döntöttünk arról, hogy harmadik negyedév közepén más kereskedôházak veszik át a Békéscsabai Kereskedôház területének ellátását is. Több dolog indokolja, hogy ez az átalakítás megtörténjen. Ezek közül 6

9 hungaropharma Békéscsaba nem volt evidens döntés A gyógyszer-nagykereskedelem helyzete Európában nagyjából ugyanazt a képet mutatja. Mindenütt valamilyen monopóliumhoz kötôdik a tevékenysége, amit az államtól kap, cserébe pedig garantált szolgáltatási szinteket vállal, például azt, hogy 24 órán belül kielégíti a bejövô gyógyszerészeti megrendeléseket. Hogyan tudnak hûek maradni ehhez a vállalt szolgálathoz az ismert gazdasági helyzetben? Errôl kérdeztük Sz. Kis Lászlót, a Hungaropharma beszerzési és logisztikai vezérigazgató-helyettesét. A Hungaropharma Békéscsabai Kereskedôházának bezárása egy újabb szükségszerû lépés a nyereséges üzletmenet fenntartása érdekében vagy igazodás az elmúlt években megváltozott hazai modernebb infrastruktúrához? Mi azt látjuk, az aktuális európai trend érvényesül Magyarországon is. Miközben a nagykereskedelmi költségek növekedtek (az elmúlt 5 évben megduplázódott az üzemanyag ára) vagy változatlanok maradtak, addig a már ismert okok miatt a nagykereskedelmi bevételek csökkentek. Bármilyen cég üzleti fennmaradásának feltétele, hogy a bevételei hosszú távon többek legyenek, mint a kiadásai. Az ésszerû költséggazdálkodás mellett az elmúlt évtizedben a bevételek megfelelô jövedelmezôséget és így üzleti életképességet biztosítottak a Hungaropharmának. Tekintve, hogy ez egy államilag szabályozott üzletág, a bevételek alakulása nagyban függ a piac nagyságától, de ugyanígy a felszámítható nagykereskedelmi árréstôl. Ilyen körülmények között a bevétel növelése nem könnyû, bár természetesen ezen is dolgozunk, például egyéb szolgáltatásokat nyújtunk partnereinknek, vagy új üzleti területekre lépünk be. A 2011-es évben kibontakozó piaci körülmények között nem nagyon marad más hátra, mint a költségek csökkentése, amit próbálunk tevékenységünk mind a három területén megvalósítani. Szállítási részlegünk fô feladata, hogy újra- és újraoptimalizálja a kiszállítási útvonalainkat, hogy a lehetô legkisebb km-t fussunk a patikák változatlan színvonalú kiszolgálása mellett. A Király utcai vállalati központot is folyamatosan karcsúsítjuk, és racionalizáljuk folyamatszervezési és személyi tekintetben is. Talán, ami mindebbôl a leglátványosabb, a külvilág felé a legjobban látható, azok a raktározási költségeink csökkentésére tett erôfeszítések. Ennek szükségességét a fentebb említettek adják meg, a lehetôségét pedig az, hogy ez a logisztikai struktúra ezelôtt tíz évvel alakult ki, azóta pedig új sztrádák épültek. Az M6-os, ami elmegy Pécsig, az M3-as, ami Miskolcig, Nyíregyházig, Debrecenig, s az M43, ami az ország legdélebbi részére visz el. S hogy kérdésére is válaszoljak: a lehetôség valószínûleg nem vezetett volna ide, itt a szükség nagyobb szerepet játszik. A Hungaropharma korábban as raktározási rendszerben dolgozott, egy nagy raktára volt Budapesten, egészen 2011 végéig három Dunántúlon és három Kelet- Magyarországon. A vezetés azt döntötte el, hogy tavaly a Dunántúlon kivesz egy raktárat, és most az Alföldön is, s a terhelést szétosztja a maradék kettô, illetve a fôvárosi nagy raktárunk között. Sz. Kis László, a Hungaropharma Zrt. beszerzési és logisztikai vezérigazgató-helyettese Miért éppen Békéscsaba? Alapvetôen két oka van ennek. A Kelet-Magyarországot ellátó négy központ közül ebben voltunk legjobban határán a kapacitásunknak. Annak érdekében, hogy egy másik megszûnô kereskedôház tevékenységének egy részét átvegye, s az ily módon szétterülô, kikerülô munkák befogadásához szükséges átépítéseknek, átszervezéseknek eleget tegyen, ez a Békéscsabai Kereskedôház esetében jelentôs addicionális költségekkel (plusz ember és technológia) járt volna. Ez az egyik ok. A másik, hogy ennek a régiónak nagyon rossz a közlekedése. Valamilyen módon kimaradt az elmúlt 20 év sztrádaépítésébôl, gyakorlatilag annál több idôt veszítünk, minél távolabbi helyre kell szállítanunk Békéscsabától. Egy átlagos patika elérése, ami 120 km-re 7

10 hungaropharma van a kereskedôháztól, Debrecen esetében 1 óra 30 perc, Békéscsabánál viszont 2 óra / 2 óra 10 perc. Ezért sem lett volna célszerû épp erre a helyre még több kapacitást telepítenünk. Nem volt ez egy evidens, nyilvánvaló döntés, alapos elemzôi munka elôzte meg, az utolsó pillanatig több alternatíva futott, majd a végén valahova le kellett tenni a voksokat. Milyen hatásokra számítottak, mikor letették azokat a bizonyos voksokat? Mindennek több vonatkozása van. Egy kialakult, az elmúlt nyolc évben jól mûködô, letisztult szállítási struktúrában bekövetkezô változások mindig felbolygatják ezt a nyugodt vizet érzelmileg és szervezési oldalról is, de nem nagyon volt más választási lehetôségünk. Ami egyvalakinek rossz, az a másiknak lehet jó. Vannak olyan területek, melyek ellátása némileg rosszabb lesz, ami pontosan azt jelenti, hogy egy-fél órával késôbb ér oda a gyógyszerszállító autó, de más területeken, ahol az új átrakók létesülnek, hamarabb ér oda. Tisztában vagyunk vele, hogy az a patikus, aki megszokta, hogy kettôkor ér oda a szállítmány, most meg fél háromra, azt nem fogja vigasztalni, hogy tôle 100 km-re, ahová eddig háromkor értünk oda, már ott vagyunk kettôkor. A tündérfürti nagy raktárunkban, ha nem is határozottan, de érzékelhetôen, egy hajszálnyival kevesebb a készlethiány, kicsit jobb a kiszolgálás. Ennek a nagy raktárnak a háttérben történô szerepeltetése most majd nagyobb biztonságot jelent több alföldi gyógyszertár számára. Elôfordulhat az is, hogy országos hiánycikkek elôször Tündérfürtön foghatók, s ezáltal közvetlenül hamarébb hozzáférhetôk lesznek. Milyen konkrét lépések történtek eddig, mire számíthatnak azok, akiknek gyógyszertárába eddig a békéscsabai kereskedôház szállított? Békéscsabán július végéig van kiszedés, addig mûködik, s augusztus elején áll le. Jelenleg már zajlanak a folyamatok, gyakorlatilag elkezdôdött az átrakók létesítése, tervezése, a kommunikáció a kritikus régiók és gyógyszertárak irányába. Járjuk a helyeket, és értesítjük, tájékoztatjuk az érintetteket. Debrecenbôl, Miskolcról és az említett Tündérfürtrôl történik majd augusztustól a beszállítás. Ez nyilván nagyobb terhelést jelent ezekre a raktárakra nézve, elôfordulhatnak meghosszabbított szállítási idôk, de ügyesen optimalizálva a folyamatokat nem csökken a szolgáltatási színvonalunk. Van tapasztalatunk, hiszen már túl vagyunk a Pécsi Kereskedôház bezárásán. Most lesz két éve, hogy vezérigazgató-helyettesként dolgozik a Hungaropharmánál, elôtte tanácsadóként segítette a céget, ugyanezen a szakterületen. Mitôl másabb most a munkájának az emberi és a szakmai oldala? Nehezebb, de élvezetesebb. A tanácsadó saját maga a munkájának a mércéje. Amikor biztos benne, hogy az adott szituációban a lehetô legjobb megoldást javasolja, akkor eleget tett a megbízásának. Sokszor vannak azonban olyan szempontok, amiket a tanácsadónak nem lehet, sôt, nem szabad figyelembe vennie, de vezetôként már a másik megoldást választaná, éppen ezen szempontok figyelembevétele miatt. Ha az ember bekerül a vezetésbe, bármit is dönt, neki kell azt továbbvinnie és azt a konfliktust is megélnie, hogy ha ô szakmailag az A alternatívát valósította volna meg, de a realitások a B forgatókönyvet teszik lehetôvé, ezzel is szembe kell néznie. De megvan az izgalom, a sikeresen elvégzett munka öröme, hogy végigcsinálta, eredményt ért el. Nem volt ez egy evidens, nyilvánvaló döntés, alapos elemzôi munka elôzte meg, az utolsó pillanatig több alternatíva futott, s a végén valahova le kellett tenni a voksokat. A mostani helyzetben, nem lehet panasza az izgalom hiányára Igaz. Egy dolog látszik: az árbevétel, ami hozzánk jön, nem megy a gyógyszertárba, amiért ôk dolgoznak, az nem jut el hozzánk. Nyilvánvaló érdekellentéteink is vannak ebben a gyógyszervertikumban a gyártótól a patikáig, másrészt viszont egymás kezét fogjuk ezen a kézfogáson keresztül valósul meg az üzlet. Ha ebben a láncban egy-egy nagy, vagy túl sok kisebb szereplô elesik, akkor kicsúszik a keze a többiekébôl, és az mindenkinek rossz. Az egymásra utalt partnerek ilyenkor azzal szembesülnek, hogy megszûnik a normális, kiszámítható üzletmenet. A változtatások szükségszerû meglépése most sok szempontból átértékeli a viszonyokat. Lehet, hogy lesz, ahová késôbb fogunk valamivel odaérni, de ez nem érintheti a patika alapvetô üzleti érdekeit. Kicsit kényelmetlen, lehet, hogy átszervezést igényel, de cserébe a Hungaropharma képes továbbra is jövedelmezôen, bár extraprofit nélkül, normálisan mûködni, és kiszolgálni a szállítókat, a patikákat, valamint munkát adni azoknak az embereknek, akik a kiszolgálás színvonaláról gondoskodnak. Nekünk ez a kötelességünk, nyilván elsôsorban a saját magunk, de valahol az egész gyógyszerkereskedelem érdekében. A gyártók bizonyos szempontból hasonlóképpen járnak el, nekünk is többletdolgunk van vele, de azt mondjuk, hogy ennek örülünk, mert akkor ôk is folytatni tudják az üzletet. B. R. Katalin 8

11 hungaropharma A Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérmet 2012-ben dr. Feller Antalnak ítélték Idén május 17-e és 19-e között, Szegeden rendezték meg a Kórházi Gyógyszerészek XVIII. Kongresszusát. Az esemény részben ünnepségként, részben szakmapolitikai kerekasztalként és szakmapolitikai fórumként is szolgált. Dr. Feller Antal A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezetének évente szervezett rendezvénye nagy múltra tekint vissza a gyógyszeripar összefogásában. A rendezvény fôszervezôje, dr. Higyisán Ilona, a MGYT-KGYSZ elnöke a gyógyszerész szakma magas színvonalát és erkölcsi tartását tartja szem elôtt, amikor a szervezet a Kórházi Gyógyszerészetért Emlékérmet az éves díjazottnak odaítéli. A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete elnöksége 2001-ben alapította az emlékérmet a társszervezetek, támogatók, oktatók szakmai és szakmapolitikai munkájának elismerésére. Az emlékérmet a kongresszus keretei között kétévente ítélik oda, az intézeti gyógyszerészetet támogató szakemberek munkájának elismerésére. Az idén dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója kapta, amiért hosszú ideje több síkon is támogatja a szervezet munkáját: folyamatosan és testközelbôl figyelemmel kíséri a szervezet aktuális törekvéseit; nemcsak mint a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója, de mint folyamatosan elôadó és publikáló szakember is. A Kórházi Gyógyszerészeti Társaság alapelveit, úgymint a patikák függetlenségét és szakmai irányítását folyamatosan szem elôtt tartva végzi munkáját, mely így hozzájárul a gyógyszerész szakma magas színvonalának fenntartásához. A díjhoz ezúton is gratulálunk! Tisztelt Partnerünk! Kedves Gyógyszerésznô, Gyógyszerész Úr! A Hungaropharma Zrt. elektronikus úton az alábbi címekrôl küld tájékoztatást! A levelek az Önök számára is fontos információkat tartalmazhatnak, ezért javasoljuk elolvasásukat. témája Tárgya A HPH ez irányú címe Általános akciók, DM-levelek HPH Hírlevél Gyöngy hírlevelek Gyöngy Patikák Fizetési felszólítások HPH Tájékoztató Reklamáció és visszáru Visszáru Együttmûködésüket elôre is köszönjük! Hungaropharma Zrt. 9

12 hungaropharma Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerûbb, hatékonyabb rendelésfelvétel A Hungaropharma Zrt.-nél megszülettek azok az elkerülhetetlen stratégiai változtatások, amelyek a visszás jogszabályi környezetben és az egészségügyi szektor átalakítása közben is biztosítják a vállalat stabil finanszírozhatóságát, úgy, hogy közben az ellátás színvonala ne csökkenjen. A jelenlegi financiális környezetben szükséges lépések között vannak olyanok, melyek fájdalmasak lehetnek; mint például a döntés, hogy a nem fizetô kórházaknak a jövôben a cég csak életmentô készítményeket szállít, és vannak olyanok is, melyek minden szereplônek pozitív változást hoznak. Az új stratégia implementálásának egyik eszköze a rendelésfelvétel és a logisztika összeköltöztetése volt. Ennek értelmében a rendelésfelvételt a Tündérfürt utcai telepre költöztették. A lépés elônye, hogy fennakadásmentes munka és differenciált vevôkezelés vált lehetségessé az ügyfélkapcsolat és az ügyfélkezelés egy helyre telepítése által. Az új helyen adottak mind a technikai, mind a szociális körülmények ahhoz, hogy a munka hatékonyan folyjon. Gyorsabb lett az információáramlás, aminek következtében hamarabb érkeznek az áruk, a kommunikáció jelentôsen leegyszerûsödött, így a vevôk kívánságait pontosabban lehet kiszolgálni, valamint az új helyszínen jobban össze tudják kapcsolni, hangolni a járatokat, azaz a szállítást. Ha pedig valamilyen okból kifolyólag mégis késik a szállítás, azonnal lehet a vevôt tájékoztatni. Az információ akadálymentesen áramlik, és az ad hoc helyzetek mindenféle áttétel nélkül megoldhatók. Az új stratégia implementálásának egyik eszköze a rendelésfelvétel és a logisztika összeköltöztetése volt. A pontosabb kiszolgálás másik eszköze az újonnan fejlesztett elektronikus rendelésfelvételi rendszer. Ehhez több szolgáltató is csatlakozott, és a gyártók vevôlátogatói elektronikusan küldik tovább a rendeléseiket. A kiemelt vevôk, akik nagyobb forgalmat bonyolítanak, mostantól bôvített szolgáltatást kapnak. Bár az elektronikus rendelésfelvételi rendszer egyelôre csak az akciókra vonatkozva mûködik, egy éven belül azt szeretnénk, ha a nem akciós rendelések 80%-a is elektronikusan érkezne. Az elektronikus rendszer bevezetésétôl eltekintve a rendelésfelvétel menete ugyan nem változott számottevôen, viszont tovább bôvítik a szolgáltatásokat. Ennek egyik legprogresszívabb eleme, hogy ha hiánycikk érkezik, akkor a legfontosabb, kiemelt patikákat azonnal tájékoztatják errôl. Persze az ilyen nagyszabású lépések meghozatalakor olykor áldozatokat is hozni kell. Mint sok más vállalat, a Hungaropharma Zrt. is kénytelen volt racionális szempontokat és az iparági elvárásoknak megfelelô hatékonyság megteremtését szem elôtt tartva bizonyos fokú átszervezésre az emberi erôforrások tekintetében. Korábban 28 ember vitte a vállalat rendelésfelvételi részlegét, akik többek között különbözô akciók kiajánlását végezték a gyógyszertárak felé. Ma mindössze 5 ember dolgozik ezen feladatkörben az ún. Call Center keretein belül, ami továbbra is a Király utcai központban mûködik. A kezdeti félelmek legyôzése után a tizenöt rendelésfelvevô munkatárs kivonult a Tündérfürt utcába, ahol egy csapatépítô tréning során ismerkedhettek meg a logisztikában dolgozó kollégáikkal. A tréning során a cél a hatékonyabb, még inkább vevôorientált kommunikáció és új, piacibb szemlélet elsajátítása volt. Fontos volt tudatosítani, hogy a nagykereskedôk már régóta nem ellátók, és bár az új paradigma nehezen épült be a mindennapi gondolkodásba a vállalatnak a mai gazdasági és iparági helyzetben nem kötelessége minden körülmények között árut adnia a vevônek, pláne, ha az nem fizetôképes. A jövôben a vállalat nem fog válogatás nélkül rendelést felvenni bárkitôl. Ehelyett elébe megy a dolgoknak. Cél, hogy a vevô igényeit jobban kiszolgálják, és azonnal tájékoztassák a hiánycikkek megjelenésérôl. A korlátozottan rendelkezésre álló termékeket pedig a kiemelt vevôk között fogják elosztani, akik képesek és hajlandók is fizetni az áruért. A Tündérfürt utcai munkatársak elmondása alapján rövid idô alatt nagyon jó csapat alakult ki: a dolgozók, akik eddig csak hallomásból ismerték egymást, most a büfébe is összefuthatnak, és bár eleinte tartottak a kôbányai helyszíntôl, de pozitív csalódásnak élték meg a változást. Javult a kommunikáció, és ezáltal a hangulat is, minek következtében a régi munkatársak biztonságban érzik magukat, és hatékonyan segítik az újak munkáját. Így mára mind az emberi erôforrások, mind a technikai feltételek tekintetében teljes mértékben adottak a feltételek a vevôi igények korszerû és szakszerû kiszolgálásához. Kessel Krisztina 10

13 gyógyszerészet Patikaportré Interjú dr. Télessy Istvánnal, a bagi Generáció Patika vezetôjével Dr. Télessy István, a bagi Generáció Patika vezetôje majd kétszáz éves gyógyszerész-dinasztiával dicsekedhet. De ô nem teszi, csak irányítja az anyapatikát; tanáccsal látja el a patikába látogató régi-új vevôket és betegeket; tisztséget tölt be szakmai és tanácsadói szervezeteknél; fô szakterületén tevékenykedô társaságban elnököl, könyvet ír, publikál; neveli a jövô gyógyszerész-generációját az egyetemeken és otthon a családban s teszi mindezt azon útmutatás szerint, melyet több mint három évtizeddel ezelôtt a diplomaosztón édesapjától kapott. Dr. Télessy István Az interjúra Budapesten került sor, s nem a bagi patikában. Ez két kérdést is felvet bennem. Elsôként azt, mit jelent Önnek a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, amelynek székhelyén beszélgetünk? Nagyon sokat, s ennek érzelmi okai vannak. Apám, Anyám, nagyapám, dédnagyapám is gyógyszerészek voltak. Ebben a milliôben nôttem fel, ezt tanultam meg, ezt szerettem meg. Nekem a gyógyszerészet nagyon kedves része az életemnek, s az MGYT számomra ezt képviseli. Igen értem, de nem kellene feltétlenül egy gyógyszerésznek a patikáján túl is tevékenykednie Apám két tanácsot adott az egyetem befejezésekor: Bármerre mész, járd végig a szakma lehetôségeit, és mindenhol addig maradj, míg örömödet leled benne, mert addig lesz értéke a munkádnak! Nekem ez nagyon bejött. Az egyetem befejezése után után három évet töltöttem patikában, részben helyettesítôként különbözô fônökökkel, munkastílusokkal, régiónként változó betegpanaszokkal, kérdésekkel, hozzáállásokkal találkoztam. Publikálásaim és besózottságom révén kerültem az Országos Gyógyszerészeti Intézetbe, mely pár évvel a diploma kézhezvétele után a szakma csúcsát jelentette számomra. Örömmel és dupla szívvel dolgoztam ott majd 5 évig. Mikor kezdett fejem felett erodálni a szerkezet, újabb kihívást elfogadva egy nagy váltással, családostul Debrecenbe költöztem, mert a Biogal Gyógyszergyárban kaptam osztályvezetôi állást. Közforgalmú gyógyszertár, hatóság és magyar gyógyszeripar után (kis kitérôvel a gödöllôi Humánnál) 1991-tôl egy nyugati cég hazai alapjait raktuk le két kollégámmal, mikor a ma 4 és fél milliárd éves forgalommal bíró B. Braun Medicalhoz hívtak. Az egyetemmel sem szakítottam meg a kapcsolatot, idôközben ledoktoráltam, letettem a szakvizsgát, majd a kandidatúrának is nekivágtam a vele járó kutatásokkal, kísérleti munkákkal. Bár már akkor hívtak különféle szakmai szervezetekhez, ez csak akkor valósulhatott meg, amikor a germán stílustól kissé megcsömörödve visszatértem a gyökerekhez, s rátaláltam a bagi gyógyszertárra, melyet két fiókpatikájával egyetemben ma is irányítok. Összegezve azt mondhatnám: nekem nemcsak az MGYT, hanem a gyógyszerészet van a szívemben. A másik kérdés, ami még eszembe jutott: miként írná le a patikáját annak, aki még sosem járt ott, mint például én? A bagi egy egyszerû kis falusi patika, amelyet a 90-es évek elején alapítottak. Egy kis üzletház földszintjén mûködik. A régió régi anyapatikájából, a hévízgyörkibôl lett az egyik fiókpatikánk, míg Galgahévízen, az orvosi rendelôvel egy épületben a másik. Szépen felfejlôdött a bagi gyógyszertár, most már 10 órás nyitva tartással, a fiókpatikákkal együtt összesen 10 fô- és részállású munkatárssal dolgozunk. Kiváló hangulatú és jó szakmai színvonalú társaságot sikerült összehozni. Önkéntelenül mosolyogni kezdett, ahogy róluk beszélt Igen, nagyon szeretem a csapatomat. Életem során megtanultam, hogy részben csapatjátékosként kell dolgozni, másrészt pedig tudni kell irányítani is. Mindent magam nem tudok elvégezni, és mások is vágynak arra, hogy önálló feladatuk és felelôsségük legyen. Ha az ember ügyesen csinálja, mindenkinek jut sikerélmény. Felesége (egykori egyetemi évfolyamtársa, Fóris Kornélia, az aszódi Szent István Gyógyszertár személyi jogos gyógyszerész vezetôje) is egy patikát vezet. Lenne egy sanda gyanúm, mirôl folyhat a beszélgetés vacsora közben Mint már a beszélgetés elején említettem, én ezt von Haus aus hoztam. Gyerekkoromban a fejem fölött elhangzott három szóból kettô a gyógyszertárra vonatkozott, és ez nálunk is így van. Ôszintén ki tudjuk segíteni egymást bölcsességben, megfontoltságban, körültekintésben, amire a mai körülmények között nagyon nagy szükség van. Egy aránylag kis forgalmú patikát kell rentábilisan üzemeltetnem, úgy, hogy közben 10 családért érzek felelôsséget. 11

14 gyógyszerészet A bagi Generáció Patika Összegezve: nekem nemcsak az MGYT, hanem a gyógyszerészet van a szívemben. Az atyai jótanácsot szintén gyógyszerész lányának is átadta? A Generáció Patikában dolgozik a jövô generációja is? Jelenleg nem, mert otthon van a nyolc hónapos unokámmal, de dolgozott nálam, ahogy a feleségemnél, sôt multinacionális cégnél, orvoslátogatóként, s egy klinikai kutatásokat szervezô cégnél is. Ha vége lesz ennek a periódusnak, nem tudom, hová megy, de nem is akarok beleszólni. Eddig se kellett afelé irányítani, hogy ismerjen meg más területeket is S milyen tanácsot ad tovább a jövô gyógyszerész-hallgatóinak? Ha jól tudom, mind a négy egyetemen oktat. Igen, leghosszabb idôben Pécsett gyógyszerészetet és gyógyszerészi gondozást. Az oktatói munkám részének tekintem, hogy leülök a hallgatókkal, és beszélgetek velük. Meg kell tanulniuk, mit jelent a szakma, ami nem kereskedelem és nem is orvoslás. Olyan mezsgyén kell haladnunk, mely biztosítja a megélhetésünket, de alapja az egészségügyben kötelezô tisztesség, azaz a beteg érdekében foglalunk állást, adunk tanácsot. Nemsokára kezdôdik az ülés, mely elôtt volt olyan kedves, és idôt szakított a beszélgetésünkre. Ha Ön is egyetért, szeretnék még kitérni a patikalátogató fontosságára, iletôleg arra, mit jelent a bagi gyógyszertárnak a Gyöngy patika megnevezés? A két válasz összefügg. Mi elég korán elkötelezôdtünk a Hungaropharma irányába. Amikor átvettem a patikát, már akkor is a HP szállított oda, s a kapcsolattartókkal könnyen megtaláltuk a közös hangot, közös célt. Hasonlóan, mint más emberi kapcsolatoknál: ismerkedés után idôvel szimpátia vagy antipátia alakulhat ki. A jó hangvételû tárgyalások, majd a közös élmények, utazások pedig nálunk is tovább mélyítették ezt a jó viszonyt. A mi patikánk, méretébôl adódóan, mindig is kereste a kapcsolatot, érdekközösséget más gyógyszertárakkal, illetve forgalmazóval. A házastársi kapcsolat révén adott volt az egyik, és a Hungaropharma lett a másik. Megjelenik más patikában vagy akár a sajátjaiban álruhában, Mátyás királyként, hogy meglesse, miként mennek a dolgok? Erre nincs szükség, a saját patikámban itthon vagyok: naponta rendelek, magizom, a mai napig szombatozok, s ha szükséges, bármikor beállok a tára mögé. S ami legkellemesebb a számomra, még ma se telik el úgy egy hét, hogy egy-egy orvos, beteg, polgármester ismerôsöm be ne jönne hozzám az irodába tanácsért, gyógyszerért, jó szóért. Meggyôzôdésem: egy gyógyszerész akkor tud igazán szert tenni sikerélményre, amikor a beteg is és ô is kinyílik, és egymásra találnak. Így megvan a bizalom és a segítôkészség, ami jó esetben segítséget, gyógyulást vagy enyhülést hoz. B. R. Katalin A patikusdinasztiáról Dr. Télessy István apja, anyja, nagyapja, keresztapja mind gyógyszerészek voltak. A régi kiskunlacházi családi patikát melyet az 1907-es Gyógyszerész Zsebnaptárban a dédapa, Télessy József jegyez ma unokatestvére, Németh Dóra vezeti és tulajdonolja. Gyermekkorában a dömsödi patikát tekintette a nagypapa patikájának, mert bár a nagyszülô államosítás és áthelyezés útján kapta meg, mégis olyan szeretettel vezette, mintha a sajátja lett volna. A patikusdinasztia azonban számos irat alapján még korábbi idôkre vezethetô vissza. A családnevet 1861-ben magyarosították Winterlichrôl Télessyre. Nem egy dokumentumban olvasható, hogy Winterlich Ferdinánd ( ) Samuel Raits patikájában szerzett gyakorlatot, majd Chemnizbe ment, ahol elvette az ottani patikus, Lebrecht Leczius egyik lányát. Egyetlen fia, Joseph Winterlich szintén patikus lett, a chemnizi Vörös Rák gyógyszerésze. Az ô egyik fia volt az a Winterlich József Eduard, aki orvosdoktorként a családnevet magyarosította. Hét gyermeke között volt Télessy József, a kiskunlacházi dédnagyapa. A 2001 óta Télessy úr tulajdonában lévô Generáció Patikát valószínûsíthetôen lánya viszi majd tovább. 12

15 jogi szemmel Bt. vagy kft.? A gyógyszertárakat mûködtetô gazdasági társaságokról A közfogalmú gyógyszertárak mûködtetését a tulajdonosok a mára általánossá vált gyakorlat szerint gazdasági társaság keretében végzik. A hatályos jogban 2007 óta nincs olyan elôírás, ami a gyógyszertármûködtetést betéti társasági formához kötné, mégis nagy számban fordul elô ez a cégforma. A korlátolt felelôsségû társaságra való áttérés viszont több szempontból megfontolandó. Dr. Zalai Péter Gábor ügyvéd A korábbi, 1994-es gyógyszertári törvény fôszabályként tiltotta, hogy közforgalmú gyógyszertárat gazdasági társaság üzemeltessen. Kivételt jelentett a tilalom alól, ha az adott vállalkozás betéti társasági formában mûködött, de ebben az esetben is kötelezô elôírás volt, hogy a cég beltagjai kizárólag gyógyszerészek lehettek, és a személyi jogos gyógyszerésznek beltagként kellett részt vennie a vállalkozásban. Ezért a kilencvenes években és a kétezres évek elején valamennyi gyógyszertár-üzemeltetô vállalkozást betéti társaságként alapítottak. Noha a patikaliberalizációt elindító, 2006-ban elfogadott Gyógyszergazdaságossági törvény ( Gyftv. ) a társasági formára vonatkozóan korlátozást már nem írt elô, a bt.-ként megalapított vállalkozások jelentôs része (igaz, egyre kisebb hányaduk) még mindig így mûködik. Egymondatos jellemzésben összefoglalva a két cégforma sajátosságait: a bt. személyegyesítô jellegû, míg a kft. vagyonegyesítô A betéti társaságok leggyakoribb alternatívája a korlátolt felelôsségû társaság. Egymondatos jellemzésben összefoglalva a két cégforma sajátosságait: a bt. személyegyesítô jellegû, ezért legalább két köztük egy korlátlan felelôsségû taggal alapítható, míg a kft. vagyonegyesítô, ezáltal akár egyszemélyesként, a tag(ok) korlátolt felelôsségének biztosítása mellett is alapítható. Továbbá, mindkét társasági típus széles körû társaságszabályozási szabadságot biztosít a tagoknak, és relatív alacsony adminisztratív teherrel, egyszerûen mûködtethetô. A tagok felelôssége Korlátolt felelôsségû társaság esetén a bt.-vel szemben alapeset szerint a tagok a társaság tartozásaiért nem felelnek. Kötelezettségük a törzsbetétnek (tehát az alapításkori vagyonnak) a kft. részére történô rendelkezésre bocsátása, valamint, ha a társasági szerzôdés ilyen elôírást tartalmaz, valamilyen vagyoni értékû szolgáltatásnak a társaság részére történô teljesítése. Felelôsségük csak kivételes esetekben válik korlátlanná a társasággal szemben, például ha olyan határozatot hoztak, amelyrôl tudták vagy gondosan eljárva tudniuk kellett volna, hogy az a vállalkozás jelentôs érdekeit nyilvánvalóan sérti. Ezzel szemben bt. esetén amennyiben a társaság tartozását a vagyona nem fedezi a kötelezettségekért a beltagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen felelnek, továbbá a tagok a társasággal együtt perelhetôk. Ráadásul a tagi jogviszony megszûnését (vagy annak megtartása mellett a korlátozott felelôsséggel járó tagságra való áttérést) követôen a korlátlan felelôsség még öt évig fennáll az adott személy tagsága idején keletkezett tartozásokért. Ezért a jogviszony megszüntetésekor a bt.-vel történt elszámolás még nem feltétlenül jelenti a társasággal kapcsolatos kötelezettségek végleges megszûnését. Tôkekövetelmények Mind bt., mind kft. alapítható egyaránt pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulással. Utóbbi alatt minden vagyoni értékkel bíró dolgot vagy jogot érteni lehet, amennyiben az a társaság részére átruházható, így például officinai berendezést, egy-egy értékesebb gépet vagy egy adott ingatlanra vonatkozó bérleti jogot. A különbség a társasági formák között, hogy míg a bt. esetében a hozzájárulás legkisebb mértéke nincs meghatározva, addig kft. legalább Ft törzstôkével alapítható (ez korábban 3 millió Ft volt, de a jogalkotó 2007-ben csökkentette a minimumként elvárt vagyont). Lényeges a jegyzett tôke hitelezôvédelmi szerepe is: ha ugyanis a társaság saját tôkéje a jegyzett tôke 50%-a alá csökken, vagy kft. esetén a saját tôke két egymást követô üzleti évben nem éri el az Ft-ot, akkor a tagoknak gondoskodniuk kell 13

16 jogi szemmel az adott cég tôkehelyzetének rendezésérôl, vagy határozatot kell hozniuk a társaság átalakulásáról, illetve végelszámolásáról. A társasági mûködés szabályozása Mint fentebb jeleztük, alapvetô eltérés, hogy a betéti társaságnak kötelezôen legalább két (egy bel- és egy kültagja) kell legyen, míg a kft. egyszemélyes formában (tehát egyetlen tulajdonossal) is mûködhet. Fontos tudni, hogy ha egy bt.-bôl az összes (akár az egyetlen) beltag vagy az összes (akár az egyetlen) kültag kiválik, azaz a tagsági jogviszonyuk például elhalálozás miatt megszûnik, és helyükre hat hónapon belül nem lép be új tag, akkor az adott bt. a törvény erejénél fogva megszûnik. Ez mind maga a társaság, mind a gyógyszertár mûködtetését veszélyezteti. A helyzet különösen összetett, és komplex kezelést igényel a gyógyszertár mûködtetése szempontjából, ha a társaságból távozó bt.-tag egyben a személyi jogos gyógyszerész volt. Ha a tagok száma legalább kettô, egymás közötti viszonyaikat, jogaikat és kötelezettségeiket egyrészt a céginformációs rendszer révén egyébként nyilvánosan is hozzáférhetô társasági szerzôdésben, másrészt egy erre alkalmas háttérmegállapodásban szabályozhatják. (Utóbbi okirat jellemzôen szindikátusi szerzôdés szokott lenni.) A szavazati arányok mértékével kapcsolatban a szabályozás koncepciója a bt. és kft. vonatkozásában ellentétes: míg a betéti társaságnál a tagok szavazatainak egyenlôsége a fôszabály, amelytôl el lehet térni, a korlátolt felelôsségû társaságnál a szavazati jog mértéke a vagyoni hozzájárulás arányához igazodik, és a felek ettôl eltérve ruházhatnak fel tagokat különféle jogosultságokkal. (Ilyen jogosultság lehet például egy magasabb arányú szavazati jog vagy vétójog meghatározott kérdésekben.) Lényeges tehát, hogy a társaság alapítói a jogok és kötelezettségek kölcsönös meghatározásában viszonylag szabad kezet kapnak a társasági jogban. Ezt a széles mozgásteret a gyógyszertárakat mûködtetô gazdasági társaságok vonatkozásában azonban a Gyftv. leszûkíti a személyi jogos gyógyszerész többletjogainak biztosítása céljából. Áttérés másik cégformára Amennyiben a gyógyszertárat mûködtetô gazdasági társaság tagjai másik cégformára kívánnak áttérni, két út közül választhatnak. Az egyik megoldás szerint a jelenleg mûködô társaság átalakulását határozzák el, tehát például bt.-bôl kft.-vé alakítják át a társaságot. Ebben az esetben az új cég az elôzônek általános jogutódja lesz, tehát a korábbi minden joga megilleti, és minden kötelezettsége terheli majd. A másik megoldás lehet, hogy egy új céget alapítanak, és a korábbi vállalkozásból egy külön megállapodással ruházzák át az eszközöket, szerzôdésállományt, munkavállalókat. Ebben az esetben jogutódlás csak az átruházott elemek vonatkozásában történik, a korábbi társaság pedig vagy más tevékenységet folytat, vagy megszüntethetô. Mindkét cégformaváltás jellemzôje, hogy az új cégben nem kell minden korábbi tagnak részt vennie, továbbá hogy a gyógyszertár létesítési és mûködési engedélyeinek módosítását kell kérelmezni az országos tisztifôgyógyszerész hivatalától. Dr. Zalai Péter Gábor ügyvéd 14

17 üzlet Gyorsulnak a forintátutalások Szabadszállásiné Schuszter Anna, a Hungaropharma Zrt. pénzügyi és számviteli fôosztályvezetôje Az eddig megszokotthoz képest valamennyi banknál, hitelintézetnél július 2-ától egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje az elektronikus utalásoknál. A jelenlegi átutalási rendben már megszoktuk, hogy a bankon belüli utalások teljesültek napon belül, míg ha egyik bankból egy másik bank számlájára történt az átutalás, annak teljesítésére egy napot kellett várni. A 4 órás szabály a pénzforgalmi szolgáltatókra kötelezô, és az azok közötti teljesítés maximális idejét jelenti, az átlagos átutalási idô várhatóan ennél kevesebb lesz. Ugyanakkor a végsô benyújtási határidôre továbbra is figyelni kell. Ezek az idôpontok bankonként eltérôek. Amennyiben a végsô benyújtási határidô után történik a megbízások benyújtása, azt a bank már a következô munkanapon fogja teljesíteni. Az eddig kapott tájékoztatások alapján az új átutalási rendben várhatóan megváltoznak a megbízási formátumok és a bankszámlakivonatok is. A napközbeni átutalási rendszer bôvebb adattartalmat is lehetôvé fog tenni, azaz július 2-ától egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forintátutalások teljesítési ideje az elektronikus utalásoknál. Az új rendelkezések azt jelentik, hogy a bankok napon belül teljesítik ügyfeleik számára belföldre az elektronikus úton benyújtott átutalásokat, illetve az átutalás összegének az átutalási megbízás befogadásától számítva 4 órán belül a kedvezményezett bankszámlájára kell kerülnie. Így elegendô minden esetben az elektronikus utalásokat a fizetési kötelezettség napján elindítani, még akkor is, ha egy másik banknál lévô számlára történik az utalás. több információt lehet majd a megbízáson közleményként feltüntetni, így a fogadó fél több információhoz juthat az átutalásról. Felhívjuk partnereink figyelmét, hogy a Hungaropharmánál a bankkivonatok feldolgozása, könyvelése folyamatosan történik, mindig az átutalás napját követôen. Vevôink befizetései tehát az utalás másnapján jelennek meg a folyószámlákon. A júliustól életbe lépô változás nem érinti a papír alapon benyújtott belföldi forintátutalásokat, a beszedési átutalási megbízásokat, ezek a megbízások továbbra is az éjszakai elszámolásban kerülnek teljesítésre. A júliustól életbe lépô változás nem érinti a papír alapon benyújtott belföldi forintátutalásokat, a beszedési átutalási megbízásokat, ezek a megbízások továbbra is az éjszakai elszámolásban kerülnek teljesítésre. A változásnak köszönhetôen felgyorsul a cégek pénzmozgása, hiszen a napközben megkapott pénzt ugyanazon a napon belül akár további fizetésekre is fel lehet majd használni. A fentieknek megfelelôen érdemes a változásokat, illetve a bankok honlapjain megjelenô tájékoztatásokat folyamatosan figyelemmel kísérni a banki átutalási rend július 2-ától történô szabályozásáról. Szabadszállásiné Schuszter Anna 15

18 egészségügy Állati komoly: a kullancsinváziótól a lepkeszúnyogig A legfrissebb hírek kullancsinváziótól és lepkeszúnyog-támadástól hangosak. Már szinte rendszeressé válik, hogy párévente felüti a fejét valamilyen rémisztô kór, járvány, veszedelem, melyekre legyinteni természetesen nem volna okos dolog, ugyanakkor felvetôdik bennünk a kérdés: valóban ekkora a baj? A közegészségügy Sentinelének is becézett dr. Kapiller Zoltán állatorvoszoológust, a Magyar Kullancsszövetség elnökét kérdeztük. Dr. Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke A kullancs pókszabású ízeltlábú élôsködô. Tájékozódásának fô szerve az elülsô lábain lévô Haller-szerv, mely biológiai-kémiai-fizikai radarként mûködik. Magasra (max. 1,5 m) kell mászniuk a cserjék vagy facsemeték leveleinek árnyékot adó fonákjára, hogy áldozatukra fentrôl vessék rá magukat. E támadási módot alkalmazza a közönséges kullancs (Ixodes ricinus) is. Kedvenceink sincsenek biztonságban A talaj felôli támadási stratégiát alkalmazza viszont a kutyakullancs (Dermacentor reticulatus). E szemmel rendelkezô, vagyis látó kullancsok a gyepi növénytársulásokat lakják, áldozataikra alulról kapaszkodnak fel. A kullancsok egyedfejlôdésük során több megjelenési formát öltenek: pete lárva kifejlett hím vagy nôstény vérrel teleszívott nôstény. A természetben a Borrelia baktériumok fô fenntartói (rezervoárjai) az ôzek, sünök, kisrágcsálók és a rigófélék. Róluk, a belôlük szívott bacilusos vérrel fertôzôdnek a kullancsok egyedfejlôdési alakjai, és a további fejlôdési stációjukban oltják tovább a kórokozókat. Tehát a kórokozó-átvivô (vektor) kullancsok fertôzik a Lyme borreliosisra, vagyis Lyme-kórra legfogékonyabb kutyáinkat és az embereket is. Országunkban és Európában négyféle Borrelia baktérium (B. afzelii, B. garinii, B. sensu stricto és a B. spielmani) okozza e komplex kórképet ben végzett vizsgálataink szerint a fertôzô kullancsok 71,8%-a egyféle, míg 28,2%-uk többféle Borrelia baktériummal volt fertôzött. A felsorolt kórokozók közül az elsô általában bôr- és mozgásszervi, a második idegrendszeri, a harmadik elsôsorban ízületi-mozgásszervi kórképeket alakít ki kutyáinkban és bennünk, emberekben is. A B. spielmani kórokozó szerepe még vizsgálatok tárgyát képezi. Tény, hogy Magyarországon minden harmadik kullancs Lyme-kór baktériummal fertôzött. A közönséges kullancs a legelterjedtebb, s ôt követi másodikként a kutyakullancs, amely a babesiosis évtizedek óta jól ismert Babesia canis nevû kórokozójának terjesztôje. A múlt század 70-es, 80-as éveiben, amikor beindult a hazai telkes kutyaturizmus, sokan nem védték kedvenc négylábúikat a kullancsok ellen, így a kiránduló ebek széthurcolták az országban honos, veszélyes kullancsfajokat, így azok mára már szinte mindenhol ott tanyáznak. A felelôsség ilyen módon fôleg a kutyatartóké! Vérszívás után 2005-ben a kullancsok fertôzöttségi aránya Lyme-kórra 17,3% volt, most, hét évvel késôbb a vizsgálatok országrésztôl függôen azt jelzik, hogy 30-50%-os a fertôzöttség magyarázza dr. Kapiller. Budapest és agglomerációja, a Börzsöny, Nógrád megye, Balaton-felvidék, Somogy, Vas és Zala megye, Gyôr környéke, a Duna-Tisza köze mind veszélyes területek. Tévhit, hogy csak kirándulások alkalmával kell óvatosnak lennünk, ma már a falvak, városok parkjaiban, kertjeiben, ligeteiben is nagy számban elôfordulnak ezek a vérszívó ízeltlábúak. Ezért is nagyon fontos, hogy ha kullancscsípést észlelünk magunkon vagy kutyánkon, az elsô dolog a vérrel szívott egyed szakszerû eltávolítása legyen. Erre például az egyik legmegfelelôbb eszköz a kullancseltávolító kanál (kapható a gyógyszertárakban és az állatpatikákban). Az eltávolított kullancsot hûtve ôrizzék meg, hiszen a vérszívó teteme fontos biológiai információval szolgál! A gyógyszertárakban kapható kullancsteszttel otthon percek alatt megállapíthatjuk, hogy a bôrbôl eltávolított kullancs tartalmaz-e Lyme-kórt okozó baktériumot, vagy sem. Pozitív kullancsteszt esetén keressék fel orvosukat/ állatorvosukat, ha a csípett áldozatnál a betegség tünetei jelentkeznek (pl. kokárdaszerû bôrpír a csípés helyén). Elsôként a pozitív teszteredményt közöljék, hogy 16

19 egészségügy mielôbb szakszerû betegdiagnosztikai igazolást nyerjenek. Dr. Kapiller hozzáteszi, 2008 óta nem engedélyezett a vegyszerekkel történô irtása a kullancsoknak, de ez soha nem is volt hatásos alternatíva, mert a kullancsok sokszor avar alatt, madárfészkekben, barlangokban, üregekben élnek, ahová a szer nem ér el, viszont az élô környezetet jelentôsen károsítja. Anno egyetlen természetes ellenségüket ismertük, a fürkészdarazsat, melyet a 70-es évek intenzív mezôgazdaságával ki is irtottak. De mi akkor a megoldás? A repellencia, vagyis távoltartó hatás! hangzik a gyors válasz. Ne engedjük ôket vért szívni, akkor megelôzhetô a baj. Mindenki az egyedvédelemre, azaz személyvédelemre fókuszáljon. Kerüljük azokat a helyeket, ahol a kullancsok nagy valószínûséggel elôfordulnak, fôleg a kora reggeli és késô délutáni órákban. Ha kimegyünk, akkor fújjuk be magunkat repellens hatású innovatív készítménnyel (bôvebben lásd a keretes írást), mert a kullancsok egész éven át veszélyt jelenthetnek. A gyógyszertárakban kapható kullancsteszttel otthon percek alatt megállapíthatjuk, hogy a bôrbôl eltávolított kullancs tartalmaz-e Lyme-kórt okozó baktériumot, vagy sem. Új veszély a csípô- és a lepkeszúnyog A Kullancsszövetség elnöke szerint igen komoly állategészségügyi problémát jelentenek és közegészségügyi következményt fognak jelenteni a szúnyogok kontinensünkön. A délrôl áramló bora szél, valamint a globális felmelegedés okán nemrég megjelentek hazánk déli határán a néma lepkeszúnyogok, és behozták a leishmaniosis kórokozóját, mely itthon már kutyákat megbetegített, és csak idô kérdése, hogy mikor szedi az elsô emberi áldozatát. A lepkeszúnyogok egész évben itt lesznek környezetünkben mondja Kapiller doktor, gyakorlatilag rövid idôn belül képesek akár egy lakótelepi járványt is okozni. A gyerekek és az idôsek igen veszélyeztetettek, hiszen immunrendszerük még vagy már nem mûködik teljes erôvel, hogy ilyen vad kórokozók ellen védekezni tudjanak. A zümmögô csípôszúnyogok terjesztette két rokon féregfaj által okozott betegségek a szívférgesség és a bôrférgesség. Az elôbbi a Dirofilaria immitis, amikor a szúnyog a féreg lárváját beoltja a kutya erébe, melyek folyamatos újrafertôzôdéssel a szívben, a hasi aortában vagy a tüdô ereiben telepszenek meg és tesznek kárt. Mivel ez Természetes és egyszerû védelem Az ember számára a zümmögô csípô- és a néma lepkeszúnyogok elleni védelemre napjainkban az egyik legalkalmasabb hatóanyag a repellens (riasztó, távoltartó) hatású picaridin tartalmú, a gyógyszertárakban beszerezhetô krém, spray és roll-on. Ezek olyan új hatóanyagot tartalmazó készítmények, melyek teljes körû innovatív megoldást adnak a szúnyogés kullancsveszéllyel szemben, kozmetikumokkal együtt sem allergizálnak, kellemes az illatuk, és már hat hónapos kisbabákra is alkalmazhatók. egy zoonózis, vagyis állatról emberre terjedô betegség, a kórkép meglehetôsen rémisztô lehet. A bôrférgesség (Dirofilaria repens) már elterjedt Magyarországon (Miskolc térségében, Tolna megyében, a Dunakanyarban és más vizes élôhelyeken), s egyre terjedô tendenciát mutat, Budapesten és az agglomerációs településeken is tömegesen vannak már esetek. A szúnyogok a bôr alá oltják a féreg lárváját, s az a bôr alatti kötôszövetben vándorlásba és továbbfejlôdésbe kezd. A kifejlett féreg 6-8 évig is elél kedvencünkben, és folyamatosan termeli a szúnyogok által felvehetô mikrofilláriákat (lárvákat). Ezzel nemcsak más állatra, hanem emberre, így elsôsorban a kutya gazdájára s a környezetében élô emberekre is közvetítheti a parazitás fertôzést. Eltávolításuk csak sebészi úton lehetséges. Prevenció vagy tûzoltás? A tények, az adatok és a jóslatok nem biztatóak. De hol a probléma gyökere? Most már tudjuk, hogy a prevención van a hangsúly, azt is, hogy komolyan kell venni a kullancs- és szúnyoginváziót, de miért hallunk még mindig számos olyan esetrôl, mikor évekig félrekezelnek pl. egy Lyme-kóros beteget? Legfontosabb az orvosi tapasztalat, a szaktudás és fôképpen az orvos-beteg kommunikáció mondja az elnök úr. Szocializálódni, beszélgetni kell, még abban a két percben is, ami körülbelül egy betegre jut, különben soha nem derülnek ki a kór elôzményei (pl. egy észrevétlen maradt, pár évvel ezelôtti kullancscsípés), így a beazonosítás is jóval nehezebb (ezt védi ki a kullancsteszt). Emellett a magyar köztudat sajnos úgy mûködik, hogy aki egészséges, az el sem tudja képzelni, hogy vele bármi történhet. A betegség a beteg tulajdona, felelôs érte. A legnagyobb baj az egészségtudatosság hiánya. A legtöbb gyerek és felnôtt még kezet mosni sem tud alaposan. A nôk talán tudatosabbak, így leginkább ôk képesek hatni környezetükre. Mindenképp prevencióban kellene tevékenykedni minden területen. S az oktatásban fontos elemként az egészségtudatos, prevencióra fókuszált szemléletet kellene életre hívni! teszi hozzá a fôorvos. Szakácsi Eszter 17

20 tudomány Mérgezett halandók, halhatatlan mérgek Ha naivak akarunk lenni, mondhatjuk: napjainkban a méreg jó esetben már csak akkor keseríti meg pillanatainkat, ha valaki felbôszít minket. Nem így volt ez az ókorban és a reneszánszban, amikor is fifikás mérgezések egész tárházának eredményeként még külön arzén-korszakot is feljegyeztek. A görög pharmakon (farmakon) szó jelentése gyógyszer, gyógyanyag vagy patikaszer. Ebbôl a szóból származik a pharmacy, vagyis gyógyszerészet és a pharmacology, gyógyszertan szó. A toxikológia atyja, Paracelsus szerint: Minden dolog méreg, ha önmagában nem is az; csupán a mennyiség teszi, hogy egy anyag nem méreg. A történelem menetét fôleg olyan mérgezések alakították, melyek öngyilkossági vagy gyilkossági szándékkal történtek. A véletlen mérgezések többsége túladagolásból, illetve ételmérgezésbôl adódott. S hogy mikortól datáljuk a mérgezéseket pontosan, azt csak találgatni lehet. Az ôsember valószínûleg már az ôskorban is bekente vadászatai alkalmával nyilát valamilyen mérgezô anyaggal. Paracelsus Dr. Stájer Géza kutatási nyomán világossá válik, hogy az ókori irodalom nagy számban tesz említést mérgekrôl és mérgezésekrôl. Az Odüsszeiában vagy Ovidius Metamorphosis címû mûvében is megjelenik e veszélyes intrika. Elôbbiben Homérosz leírja, hogy Odüsszeusz Trójából Epiroszba utazott azért, hogy Ilosztól halálos mérget kérjen, mellyel nyila majd biztos halálos sebet ejt ellenségein. Az eposz elmeséli továbbá, hogy Kirké hogyan csábította el és változtatta disznóvá Odüsszeusz legénységét, majd saját férjét, illetve ellenségeit mily módon tette el mérgekkel láb alól. Ovidius a fent említett mûvében elmeséli, hogy testvér testvértôl félt, mert senki nem lehet biztonságban a gyakori mérgezések miatt. Médeia kedvenc és Görögország leghíresebb mérge az akonitin volt, melyet Médeia idegen halandókon tesztelgetett. Plutarkhosz feljegyzése szerint eredeti keleti módszernek számított, amikor a hús szeletelése elôtt a kés egyik oldalát méreggel kenték be. A különbözô korszakoknak voltak híres méregkeverôi, ilyen például a Néró uralkodása alatt élt gall nô, Locusta. A fáma úgy szól, hogy ô mérgezte meg Claudiust is I. sz. 54. október 13-án, mikor is a császár a kedvenc világos narancsszínû gombáját jóízûen elköltötte. Az utóbbi években sok vizsgálat indult a híresebb mérgezések felkutatására, így ezt az esetet is sokszor próbálták már feltárni több-kevesebb sikerrel, végül a baltimore-i University of Maryland School of Medicine igazságügyi orvos szakértôi megállapították, hogy Claudius császár gombamérgezés általi gyilkosság áldozata lett. Hadrianus császár is beillik a mérgezôk sorába, ô a feleségét próbálta meg megölni, mert azt gondolta, hogy az asszony majd túléli ôt. Marcus Aurelius állítólag fogadott testvérét, Veruszt mérgezte meg egy lakomán, fiát Commodus császárt pedig felesége, Marcia ölte meg borban oldott méreggel. Kreatív végek Az orvostudomány megkülönbözteti a kémiai mérgeket és a biológiai mérgeket, a toxinokat és ezeken belül a venomokat. A toxinok olyan mérgek, amelyek valamely természetes biológiai folyamat során jönnek létre, míg a venomok olyan toxinok, amelyeket szándékosan fecskendez be egy állat az áldozatába harapással, csípéssel vagy szúrással azért, hogy kifejtse benne a mérgezô hatást. A kémiai mérgek ezzel szemben a bôrön vagy a bélfalon át felszívódva fejtik ki a hatásukat. Az ókorban fôleg a növényi mérgek domináltak, késôbb, a 16. században a mérgeket fôleg füst vagy gôz formájában lélegeztették be. Úgy tartják, hogy 1534-ben a Medici családból származó VII. Kelemen pápa végzetes betegségét is arzénfüst okozta, melyet a körmenetben egy fáklyavivô fújt az orra alá. De találunk példát ajándék parfümmel való mérgezésre is, mely virágesszencia helyett fôleg hidrogéncianidot tartalmazott, vagy alvás közbeni mérgezésre, mikor is stramonium, belladonna és ópium büröklében áztatott mérges vegyületét tartották az alvó ember orra alá. A téma szempontjából a századot hívhatjuk arzénkorszaknak, nem véletlenül, hiszen nagy divatja volt a mérgezéseknek a késô reneszánsz Olaszországban. A leghíresebb méreg az aqua toffana volt, valószínûleg arzenikumkészítmény, színtelen, szagtalan és íztelen s amely a 18. század elejéig volt használatban. Több könyv és film dolgozta már fel a híres olasz Borgia család évtizedeit, kik erkölcstelen óráikon kívül a többit fôleg mérgezésekkel töltötték. Úgy tartja a történelem, hogy amikor Velencébôl Rómába költöztek, 18

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1

de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Útközben de honnan és s hová? Hankó Zoltán alelnök Magyar Gyógyszerészi Kamara 2011.10.13. Napi 1 Mi lesz veletek patikák? k? Vázlat Modellkorrekció után Útközben Veszteséges gyógyszertári vállalkozások

Részletesebben

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel!

Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! Tarts lépést a fogyasztói igényekkel! KLIKKPATIKA CSOMAG Patika sorban állás nélkül A KlikkPatika Csomaggal olyan megoldást kínálunk, amellyel a mai fogyasztói igényeknek megfelelő kiszolgálást teszünk

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Informatikai aktualitások. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Informatikai aktualitások Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Mi az a Felhő? Múlt évben bemutattunk egy új informatikai környezetet! Lényeges tulajdonságai: A programok szerver központban futnak A felhasználónál

Részletesebben

a vizitdíj és a napidíj elsô éve

a vizitdíj és a napidíj elsô éve a vizitdíj és a napidíj elsô éve A vizitdíj és a napidíj bevezetésének fô indoka az volt, hogy a legális önrészfizetés segít visszaszorítani a hálapénzt, jelentôs bevételhez juttatja a háziorvosokat, és

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4877. Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4877 Flash Eurobarometer 215 (Innobarometer 2007) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH INNOBAROMETER 2007, FINAL QUESTIONNAIRE CÉGINFORMÁCIÓ D1. Engedje meg, hogy feltegyek néhány egyszerű kérdést

Részletesebben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben

Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben Hogyan csökkentheti költségeit versenytársainál nagyobb mértékben? Dr. Szegedi Zoltán c. egyetemi tanár, Az MKT Logisztikai Szakosztályának elnöke Az időtényező szerepe a cég logisztikai költségeiben zoltan.szegedi@ameropa.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben

Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben Étrend-kiegészítők a gyógyszernagykereskedelemben (A Hungaropharma Zrt. és az Alma patikák adatainak tükrében) Dr. Feller Antal 2013. november 14. TARTALOM Az étrend-kiegészítők helye a gyógyszernagykereskedelemben

Részletesebben

Egyedi gyógyszerazonosítás gyakorlati tapasztalatai a gyógyszertárakban. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt.

Egyedi gyógyszerazonosítás gyakorlati tapasztalatai a gyógyszertárakban. Bagi Zoltán Quadro Byte Zrt. Egyedi gyógyszerazonosítás gyakorlati tapasztalatai a gyógyszertárakban Bagi Zoltán EU gyógyszer ellenőrzési rendszere Az Európai Parlament és a Tanács 2011/62/EU irányelve a gyógyszerhamisítással kapcsolatban.

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői

A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői A közvetlen lakossági gyógyszerellátás főbb jellemzői Hankó Zoltán 2013.10.21. Bp.V.évf. 1 Közvetlen lakossági gyógyszerellátás Korábban: Azon tevékenységek összessége, amely során a gyógyszertár a gyógyszert

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28.

Beruházások Magyarországon és a környező országokban. A Budapest Bank és a GE Capital kutatása. 2013. május 28. Beruházások Magyarországon és a környező országokban A Budapest Bank és a GE Capital kutatása 2013. május 28. A kutatásról A kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata és a Budapest Bank által

Részletesebben

24 Magyarország 125 660

24 Magyarország 125 660 Helyezés Ország GDP (millió USD) Föld 74 699 258 Európai Unió 17 512 109 1 Amerikai Egyesült Államok 16 768 050 2 Kína 9 469 124 3 Japán 4 898 530 4 Németország 3 635 959 5 Franciaország 2 807 306 6 Egyesült

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA

A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA A HÁLÓZATI GYÓGYSZERTÁRAK SZÖVETSÉGÉNEK RÉSZLETES JAVASLATA A GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELETI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRA 2015. december 1. Vezetői összefoglaló A gyógyszertári ügyelet működésének szabályozása során

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei

TarTalomjegyzék a CIg Pannónia életbiztosító Nyrt. Általános életbiztosítási Feltételei Tartalomjegyzék Termékbemutató... 2 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 5 2) Biztosítási esemény... 5 3) Fogalmak... 5 4) A szerződés létrejötte...

Részletesebben

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL

OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL OTTHONI GONDOZÁS ÉS SZAKÁPOLÁS ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL Milyenek a kilátások ezen a területen? Előadó: Laskovics Gergely Nurse Háziápolási Szolgálat Gondolkodjunk közösen! Nem csak tényfeltárás Gondolatébresztő

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május

GKIeNET T-Mobile. Egyre több webkosarat tol a magyar. Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés. 2012. május GKIeNET T-Mobile Egyre több webkosarat tol a magyar Jelentés az internetgazdaságról Gyorsjelentés GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Postacím: 1092 Budapest,

Részletesebben

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete

Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei. Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Piaci átrendeződés: az innovatív gyártók lehetőségei, esélyei Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete 1 A gyógyszerlobbi legendája Ciklusokon átívelő gyógyszeripar ellenes kommunikáció tudatos

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK

INGATLANPIACI KILÁTÁSOK ORSZÁGOS ÁTLAGBAN VÁLTOZATLAN, BUDAPESTEN KISSÉ JAVULÓ INGATLANPIACI KILÁTÁSOK (A GKI 2013. OKTÓBERI FELMÉRÉSEI ALAPJÁN) A GKI évente kétszer szervez felmérést a vállalatok, az ingatlanokkal foglalkozó

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben!

Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Váll.gazd: Kidolgozott tételek: 1. Értelmezze az (üzleti) vállalkozást, nevezze meg szerepét a gazdasági fejlődésben! Információtartalom vázlata: A vállalkozás fogalma o Az üzleti vállalkozás célja, érdekeltjei,

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS június 30-i rendes ülésére Új napirendi pont Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 30-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) rendelet

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás

QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének GYÓGYSZERÉSZ A GYÓGYSZERÉSZETBEN Továbbképző program 2009. október 14. QB-Pharma II. és a minősített szolgáltatás Bagi Zoltán ügyvezető igazgató Minőségbiztosítás

Részletesebben

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók 2013/2014.II ADÓZÁS I. Miről lesz szó? Példák a kedvezmények átalakulásra Amortizáció időarányosítása Maradványértékkel való számolás Eredmény növelő és csökkentő hatások 122-145 Értékesítés,

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar

Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar Élelmiszer terméklánc és az egymásrautaltság. Termelők, alapanyag beszállítók és a feldolgozóipar 52. Közgazdász Vándorgyűlés, Nyíregyháza Dr. Losó József MIRELITE MIRSA Zrt. - Elnök A mezőgazdaság az

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.

Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei. Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek. Innováció és növekedés Az elektronikus kereskedelem lehetőségei Kis Ervin Egon elnök Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért www.szek.org Üzleti stratégiák gazdasági krízis túléléséhez Rövid távú stratégiák

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Forráskivonás a gyógyszeriparból

Forráskivonás a gyógyszeriparból Forráskivonás a gyógyszeriparból Napi Gazdaság konferencia 2010. szeptember 29. Bogsch Erik elnök MAGYOSZ Tartalomjegyzék Hazai gyógyszergyártók nemzetgazdasági szerepe Kormányzati célok Finanszírozás

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007

Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 MAGYARORSZÁG, 2007 Nyilvántartási szám: J/5674 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁG, 2007 Budapest, 2008 Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának idõpontja: 2008.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/17702. számú JELENTÉS a foglalkoztatás helyzetéről és a foglalkoztatás bővítését szolgáló lépésekről Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján)

Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) Az ingatlanpiac helyzete és kilátásai (2009. októberi felmérések alapján) A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2000 tavasza óta szervez negyedévenkénti felméréseket a vállalatok, az ingatlanfejlesztők és forgalmazók,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary

A válság nem hozta meg a várt tisztulást. Kárpáti Gábor COFACE Hungary A válság nem hozta meg a várt tisztulást 2010 10 20 Kárpáti Gábor COFACE Hungary Coface kompetencia a kockázatcsökkentésben Coface a világ egyik vezető hitelbiztosítója, követeléskezelője és céginformációs

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10.

Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó június 9-10. Sugó-Gabona Kft. VIII. Bajai Gabona Partnerség Találkozó 2016. június 9-10. Termelői csoportok Magyar mezőgazdaság: kitörési pont a termelői összefogás Önkéntes együttműködés Termelői csoportok Nemzeti

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére.

3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére. 3 gyakorlati tipp a logisztikai költségek csökkentésére A Ghibli Kft. 1996-ban alakult olasz-magyar cégként. 2001 óta 100 %-os magyar tulajdonban van. 2008-ban több mint 1300 aktív megbízó. Az új ügyfeleink

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 30. Üzleti jelentés A 2015. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2016. május 30. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján

Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre szabott konferenciáján a tavalyi, III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia 330 résztvevővel Mutassa be cégét és termékeit 400 1 fejlett cég ügyvezetőjének és vezetőinek az ország legnagyobb gyártókra, nagykereskedőkre

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában ANY Biztonsági Nyomda csoport főbb adatai ANY Csoport: Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Moldova CEE régió vezető biztonsági nyomdája Budapesti

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 20-i közmeghallgatásán, mely 18.00 órakor kezdődik a Községháza tanácstermében. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán

Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Pest Megyei Kamara 2006. január 20. Bagi Zoltán Mitől korszerű egy rendszer? Funkcionalitás, program szolgáltatásai Integráltság (más partnerekkel való adatkapcsolat) Kommunikáció = távolságtól független

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben