1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^"

Átírás

1 í'ianobr^ Acsteszér 0 0 község havi IV évfolyam 4. szám március idusára emlékeztünk lapja 1. Ára: 100 Ft helyen megfordult Simon M. Veronikáról. A képkiállítá son adták át Acsteszér községnek a festőművésznő által alkotott Táncsics portrét. / képes beszámoló az ünnepről / A történelem sokszor idézi önmagát. Persze, - s szeren csére - most csak az időjárás volt olyan, mint már cius 15-én. Akkor is, most is, esett az eső. Ennek ellenére nagyon sokan - vendégek, a környék pol gármesterei, a falu lakói - elfogadták az Önkormányzat meghívását, s vettek részt a hagyományos megemlékezé sen. Az ünnep Simon M. Veronika Munkácsy- érmes festőmű vésznő képkiállításának a megnyitójával kezdődött a Mű velődési Házban. A megnyitón hallhattuk Enyedi Béla tolmácsolásában Stancsics Erzsébet és Szántai Sándor megzenésített verse it, valamint az írónő és költő szavait a világban számos (Folytatás a következő oldalon)

2 Arany 2. oldal Acsteszér k A köszöntés és a vendégek üdvözlése után Liebmann Károly alpolgármester nyitotta meg az ünnepséget, majd Stancsics Erzsébet gondolatait hallgathatták meg a jelen lévők. Az író, költő Szántai Sándor az ünnephez kapcsolódó sa ját versét nyújtotta át a jelenlévőknek. ég havi lapja helyi iskola, a komáromi kerékpárosok képviselői, Acsteszér község képviselőtestülete és az Óvoda. Bónyai Szandra Táncsics hitvallását olvasta fel, majd a szőnyi Bokréta együttes népdalcsokrát hallgathattuk meg. Nagy megtiszteltetés érte Acsteszér községet. A Táncsics kör a falunak nyújtotta át azt az emlékplakettet, melyet annak ítélnek oda, aki a legtöbbet teszi Táncsics Mihály eszmeiségének, munkásságának ápolásáért. A plakettet Liebmann Károly alpolgármester vette át a falu nevében. A bakonyszombathelyi Rock Színpad műsorát hallgathat ta meg ezután a jelenlevő közönség. Úgy gondolom, hogy azok a dalok melyek elhangzottak, mindannyiunk számára ismerősek voltak. Hallhattuk őket már neves előadóktól, de a Rock Színpad cseppet sem amatőr énekesei elismerést érdemelnek előadásukért. Stancsics Erzsébet és Acsteszér község nevében Gurdon András helyezett el koszorút Táncsics Mihály emléktáb lájánál. A benti ünnepi műsor után Nerhaft Marianna az ünnepség narrátora a Táncsics- szoborhoz invitálta a jelenlévőket, ahol a megemlékezés koszorúit helyezték el. Koszorúzott Keleti György térségünk országgyűlési kép viselője, a kisbéri Kistérségi Társulás, a BŐSZ, a Tán csics - kör, a környék polgármesterei, a bakonyszombat(folytatás a következő oldalon)

3 , Ácsteszer község havi lapja A jelenlévők közül sokan megtekintették a Táncsics-há zat. A szakadó eső sem fogott ki a jelenlévőkön, sokan részt vettek a megemlékezésen. Köszönjük a szereplőknek, a rendezőknek és a vendéglá tóknak a szép napot! Gubucz Lqjosné Fotó: PG Önkormányzati hírek Az Önkormányzat életében a március két fő témakör kö ré összpontosult: a költségvetés elfogadása és a Március 15-i ünnepség lebonyolítása. Március 12-én ismét összeült a Testület, hogy megtárgyal ja a évi költségvetést. A cél továbbra is az, hogy mi nél jobb, minél takarékosabb gazdálkodás valósuljon meg a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is. A Testület havi szinten figyelni fogja a kötségvetésben maghatározott számok alakulását. Gubucz Lajos képviselő javaslatára a képviselők elfogadták azt a határozati javaslatot, misze rint a körjegyző asszony minden hónap 20-ig beszámol a költségvetés alakulásáról. Elfogadták a képviselők a 2009 évi költségvetést is: ,- Ft bevétellel és ,- Ft kiadással, azaz ,- Ft hiánnyal tervezve. A főbb számokat az alábbiakban közlöm. 3. oldal Ácsteszer Község Önkormányzata évi működési és felhalmozási bevételei intézményenkénti és szakfeladaton kénti bontásban 1.1. Önkormányzat igazgatási tevékenység: ,- Ft Önkormányzati költségvetésben szereplő szakfelada tok bevételei: ,- Ft Közösen fenntartott egészségügyi intézmény bevéte lei: ,- Ft Élelmezés: ,- Ft. Önkormányzat bevételei összesen: ,- Ft. II. 1 Körjegyzőség bevételei: ,- Ft. Költségvetési bevételek összesen l+ii: ,- Ft. Ebből levonandó a Körjegyzőség finanszírozása: ,-Ft így a költségvetési bevételek halmozódás nélkül: ,- Ft Ácsteszer Község Önkormányzata évi működési és fenntartási kiadásai intézményenkénti és szakfeladaton kénti bontásban kiemelt előirányzatonként 1.1. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai: ,- Ft Önkormányzati költségvetésben szereplő nem intéz ményi kiadások: ,- Ft. Ebbe a pontba az alábbi tevékenységek tartoznak: város és községgazdálkodás, köztemető fenntartás, közvilágítás, önkormányzatok elszámolásai, szociális étkeztetés, eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások, munkanélküli ellátá sok, eseti pénzbeli szociális ellátások, Művelődési ház te vékenysége, könyvtár tevékenysége, múzeumi tevékeny ség, mélyépítőipar (csatorna beruházás előkészületek) Közösen fenntartott egészségügyi intézmény kiadásai: ,- Ft Élelmezési intézményi kiadások: ,- Ft. Mindezek összesen: ,- Ft. ILI. Körjegyzőség kiadásai: ,- Ft. Költségvetési kiadások összesen I+IL: ,- Ft. Ebből levonandó a Körjegyzőség finanszírozása: ,-Ft. így a költségvetési kiadások halmozódások nélkül: ,-Ft. A község beruházásra és felújításra 2009-ben az alábbi összegeket különítette el. Művelődési ház vizesblokkjának befejezése: ,- Ft. Lakásfelújítás: ,- Ft. Csatorna tervezés, ÜL előkészületek: ,- Ft. A márciusi egyéb eseményekről Liebmann Károly alpol gármester elmondta, hogy a fő feladatot az ünnepség körü li teendők tették ki. Elmondta továbbá, hogy április köze pétől megindul az "Út a munkához" program, amely a gaz dasági válság miatt munkanélkülivé vált emberek munká hoz jutását hivatott elősegíteni önkormányzati feladatok ban történő alkalmazás segítségével. A részletek azonban még kidolgozás alatt állnak (kormányzati részről is), ezért többet nem tudott mondani. Gurdon András

4 4. oldal r A 400-ik kiállításomra Stancsics Erzsébet révén meghívtuk az Ácsteszéri Önkormányzat tisztségviselőit és ott ismerkedtünk össze. Nagyon örültem, hogy egy ilyen szép kapcsolatra tehet Március 15-e nekünk, Ácsteszérieknek - a személyes ér tem szert, és ott alakult ki egy olyan beszélgetés, hogy ha mód intettség okán -talán hangsúlyosabb ünnep, mint mások nyílik rá, eljövünk ide Acsteszérre. Most nem olyan régen nak, hiszen híres szülöttünk egyik vezéregyénisége, emb kaptam egy telefont, melynek az volt a lényege, hogy március lémája volt a 48-as eseményeknek. 15-i rendezvények alkalmával meghívnak egy kiállításra. Ez évben egy nem szokványos dolog is emelte az ünnep Azonnal megfogant bennem a gondolat, hogy elhozom aján fényét. Simon M. Veronika székesfehérvári festőmű dékként Táncsics portréját, már csak azért is mert régóta ter vész, Munkácsy és Szent István emlékérmes és további, veztem, hogy Táncsics szülőházába, szülőfalújába is el kell számtalan cím, elismerés birtokosa egy reprezentatív ki jutnia egy Táncsics képnek. így aztán most az ünnepségen fo állítással tisztelte meg a községet. Továbbá egy Táncsics gom ezt nagy szeretettel átadni. portrét is hozott ajándékba mely az önkormányzat épüle El szeretném mondani, hogy 13 ország 200 közin tébe került elhelyezésre. A krétarajzot ezúton is hálás tézményében kb. félezer általam festett portré található. szívvel köszönjük és méltó keretek között megőrizzük. Hogy csak a leglényegesebbeket felsoroljam: Boldog Apor Vilmos képét három országban festettem meg, és 8 tem plomba került el. Több templomban van fő oltárképem: Szentjános (Erdély), Bihar, Pálháza, Székesfehérvár, Debrecen. Az Árpád-házi szenteket is sorba festem, ame lyek neves és rangos intézményekbe kerülnek, de került el Bartók kép pld. New Yorkba, vagy Bernbe. Mindszenty képem Kölnbe, Budapestre, Lakitelekre Londonba, vagy Dobó István képe Dobóruszkára. Nem szeretném továbbfolytatni a felsorolást, hiszen hosszú lenne a sor, de ami fontos, és lényeges, de mindenekelőtt megtisztelő hogy, II. János Pál és XVI. Benedek pápa képét én festhettem meg, melyek jelenleg a Vatikán mellett meg találhatóak még Budapesten, Solymáron, Egerben, Stary Saczban, Esztergomban Tiszafüreden. Elismerésképpen egy Vatikáni aranyéremmel térhettem haza és kaptam a Szent A hivatalos megnyitó előtt arra kérem a művésznőt, hogy Atyától egy nagyon szép elismerő levelet. tisztelje meg az újság olvasóit és "néhány ecsetvonással" Ha előbb tudomást szerzek az itteni kiállítás lehetőségéről, illusztrálja a kiállító portréját. akkor tudtam volna kedveskedni az Ácsteszérieknek egy " Simon M. Veronika vagyok Munkácsy érmes festőmű nagyon is idevaló kiállítással. Van ugyanis egy olyan vész. Székesfehérvárott élek, ott munkálkodom, az Egy összeállításom, hogy: történelmi személyiségei mindért, mind egyért művész formáció, valamint az Or Sajnos már előbbre elígértem. Jelenleg Tápiószelén van kiál szágos Táncsics Művészkör egyik vezetője vagyok. lítva, de jövőre nagy örömmel hoznám el, ha szeretnék, Stancsics Erzsikével- aki Táncsics család leszármazottja hiszen Táncsics Mihály és kortársai szerepelnek a tárlaton. vezetjük közösen az Országos Táncsics Művészkört, és Nagyon röviden ennyit szerettem volna magamról és a igazából az 0 révén kerültem most ide Acsteszérre. Annak munkásságomról mondani. Azt még szeretném előrebocellenére, hogy nem olyan messze élek innen, sajnos csak sájtani, hogy az Országos Táncsics Művészkör az egyik gyermekkoromban jártam Acsteszéren, ugyanis egészen Táncsics érmét a községnek adományozta, melyet az közel, Csetényben születtem. Tudtam, hogy van ez a cso ünnepségen fogunk majd átadni." dálatos kis falú és Táncsics Mihály különböző életkorú A kép teljessé tétele érdekében azt már én teszem hozzá, képét is rendszeresen festem, eddig kb. lodb-ot, melyek hogy a művésznőnek "munkatársa" és férje Enyedi Béla elkerültek az ország különböző részeibe. Az Országos villamosmérnök, aki kortárs költők verseit zenésíti meg és Táncsics Művészkör felvette a feladatai közé, hogy nép adja elő ország és világjáró útjaikon. szerűsítsük ezt a neves írót.politikust. Mi sok helyre el A hivatalos programokat követően módom nyílt a művésznőv visszük a festményeimet és előadásokat tartunk. A világ el néhány szót váltani. A tehetséggel, talentummal, megáldott szinte minden táján, 12 országban volt már kiállításom, emberekre általában jellemző a szerénység, a közvetlenség, ám Párizsban, Londonban, Gyergyószentmiklóson, Nagyvá a felszín alatt nyughatatlan tűz lobog, az elhivatott, folyton radon, Bázelben, Washingtonban, Bécsben, Kölnben, tenni, alkotni akaró emberek tüze. Ők az örök értékek szülői, a Kolozsváron,St.Michelben,Révkomáromban,Párkányon,I csodatévők, a világot előrevivők, az etalonok, melyekre nap polyságban,szécsénykovácsban,galántán, Nánán, New jaink értéktorzulásos világában oly nagy szükség van. Hiszem, Yorkban, Bécsben, Aachenen stb, stb. hogy Simon M Veronika is közülük való! Pintér Gábor PORTRÉ

5 Acsteszér község havi lapja Tisztelgés Március 15-e a Magyar Sajtó Napja ban ezen a na pon nyomtatták az első szabad magyar sajtó termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Ennek apropóján tisztelegtek, - a sajtószabadság élharco sa - Táncsics Mihály emléke előtt a megyei sajtó munka társai. Mivel az országos médiumok nem tudják teljes mértékben kiszolgálni információval a lakosságot leginkább érintő helyi kérdésekben, ezért szükség van a megyei, illetve a településeken működő újság, rádió, esetleg televízió szer kesztőségekre, mert ezt a funkciót csak ők tölthetik be. így a 24 ÓRA kiadója E. Nagy Lajos és főszerkesztője Szerdahelyi Csaba mellett az szerkesztő sége és az Önkormányzat képviselője, kellő alázattal, ám de nem titkolt büszkeséggel rótta le tiszteletét, a község híres szülöttének emléke előtt. Pintér Gábor márciusa A magyar nemzet megfeszítette minden erejét, hogy az örökké híres 1847-i országgyűlésre olyan követeket küld jön, kik győzelemre segítik a nemzet ügyét. Kossuth Lajost Pest városa követté választotta. A nemzet ujjongott, csak a nagy Széchenyi lelkét lepték meg kimondatlan gyötrelmek. Nem irigyelte Kossuth La jost, hanem hazáját féltette a nagy megrázkódtatástól. Ed dig tollával hódította meg a szíveket, most szavával lesz a nemzet vezére. A reformpárt élén két korszakalkotó nagy ember állott. Kossuth Lajos és Deák Ferenc, míg a főrendek vezére Batthyány Lajos gróf volt. Három ilyen ember csak kivívja a diadalt! A pozsonyi országgyűlés termében megszólalt Kossuth nak a szíveket izgató, kedélyeket felkorbácsoló szónokla ta. 5. oldal Egy nemzet csüngött ajkán szent áhítattal, mintha a sza badság lángpallosával sújtott volna minden igéje azokra, kik ellene voltak az újításnak. Ott volt Deák Ferenc, a megteste sült igazság, a nemzet legnagyobb törvénytudója, szavának méltóságával, eszének megdönthetetlen érveivel, ott volt a nemes lelkű és szilárd akaratú Battyhyány Lajos. Minő idők voltak azok?! Párizsban ugyanekkor forrongott a világ, trónt döntött le a nép haragja. Bécsben forradalom volt kitörőfélben, Metternichet ez a forradalom lebuktatta a hatalom polcáról és e lázas idők megrémítették V. Ferdinándot, a császárt. A magyar országgyűlés szónokai egyik diadalt a másik után aratták, mind közelebb-közelebb hatoltak a célhoz. Ingott a király akarata, győzött a helyzet bizonytalansága. Pesten március 15-én a lelkes ifjúság kiszabadította börtö néből Táncsics Mihályt, kit sajtóvétség miatt záratott el a kormány, Petőfinek, a legnagyobb magyar költőnek, Jóka inak, a koszorús írónak vezetése alatt kinyomtatta az ifjú ság a " Talpra magyar"-t, Petőfi költeményét, a szabad saj tó első termékéül. " V. Ferdinánd, magyarok koronás királya, ne ingadozz többé, add meg, mit a nemzet kíván, mert jogos a kíván ság. A szabad Magyarország nem forgatja fel hatalmadat, hanem megerősíti azt. Nem Kossuth, nem a többi vezérek akarják ezt úgy, hanem a haladó emberiség törvénye, a szabadság eszméje dönti meg a korlátlan hatalmat, hogy alkotmányos, törvényes királysággá változtassa! Nemze tek akarata teszi a királyt királlyá, nem örökölt jószág az. A magyar nemzet olyan hű marad, mint mindig volt ah hoz, kinek fején a Szent István koronája ragyog. " olvasható egy akkor készült röpiraton. V. Ferdinánd megadta, amit a nemzet kért április 7-én megalakult az első felelős magyar minisztérium, melynek tagjai a következők voltak: Battyhyány Lajos gróf, Eötvös József báró, Széchenyi István gróf, Kossuth Lajos, Esterházy Pál herceg, Deák Ferenc, Szemere Ber talan, Klauzál Gábor és Mészáros Lőrinc. Szabad lett az ország! Nem volt jobbágy és nemes közt jog tekintetében különbség, közös volt a teher minden polgárra nézve. Fölszabadult a sajtó és az alkotmány meg újulva erős vára lett a nemzetnek. A háromszáz esztendős kívánság, hogy szabad legyen a haza, valahára beteljesedett! A legszegényebb és leggazdagabb, a legerősebb és leg gyöngébb, az úr és szolga egyaránt örülhetett. A polgár szabadság napja fölragyogott! A magyar nem zet méltán büszke erre a napra, március 15-re! Gubucz Lajosné Híd - Hír Március 4-én a Táncsics emlékházban forgatott, a HÍD TV., mely egy komáromi székhelyű kistérségi televízió. Az adása zárt kábeltelevíziós rendszeren nézhető, így sajnos számunkra nem elérhető. (Folytatás a következő oldalon)

6 6. oldal A magazin jellegű műsornak van egy Kulturális Örökség rovata, ennek keretében mutatnak be emlékmúzeumokat, mint pld. az ászári Jászai Mari, a dunaalmási Lilla, vagy éppen az ácsteszéri Táncsics emlékház. Balogh Lajos operatőr ígéretet tett rá, hogy a felvételről, illetve a készült műsorról egy CD lemezen beszámol. Módot fogunk találni rá, hogy akit érdekel, megnézhesse a Híd TV produkcióját, mely egyebekben műsoraival minte gy hidat képezve, összekötni kívánja a kistérség települé seit.. Pintér Gábor EGYHÁZI HÍREK Április 5 - Virágvasárnap: - Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe. Ezen a napon a templomainkban barkát szen telnek. Ilyenkor lélekben Jeruzsálemben Jézust kísérjük. Ekkor olvassák Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót. Április 9. - Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora emléknapja. 1. Az Eukarisztia és a szentmiseáldozat rendelése. 2. A papság alapítása 3. A lábmosás szertartása. A szentmisében a Dicsőség elénekelése után elnémulnak a harangok. (A harangok "Rómába repülnek") Április 10 - Nagypéntek: Jézus elítélése, meg kínzatása, halála és eltemetése napja. A nagypénteki szertartás, ki emelkedő része hódolat a Szent kereszt előtt. Április 11 - Nagyszombat: Húsvét vigíliájának, virrasz tásnak is mondják, mivel eredetileg éjjel tartották. Nagy szombatnak nincs külön liturgiája. Április 12 - Húsvétvasárnap: Húsvét az Egyház legna gyobb ünnepe. Jézus dicsőséges feltámadását ünnepeljük. Liturgikus színe a fehér, az öröm színe. Április 19 - Húsvét 2. vasárnapja - Az isteni irgalmas ság vasárnapja. Április 25 - Szent Márk evangélista ünnepe. Április 26 - Húsvét 3. vasárnapja. Április 29 - Sziénai Szent Katalin ünnepe. VolfNándorné Megfogant 1948-ban! Mármint a 48-as forradalom száz éves évfordulóján tar tott ünnepségen az idelátogató miniszter fejében az a magasztos gondolat, hogy Ácsteszéren otthont épít a kultúrának. A politikusi ígéreteket, akkor még másként értelmezhették, mert bizony egészen képtelen dolog történt: a szót tett követte! Sőt az akkori nem oly hatékony építési technikák ellenére rekordidő alatt el is készült. Ennek a folyamatáról számol be nekünk az ebben legilletékesebb személy Bene Feri bácsi: A kultúrotthon építését, annak költségeit és bonyolítását teljes egészében az állam finanszírozta. A fővállalkozó a Veszprémi Magasépítő Vállalat volt, amely a munkások nagy részét helybeli illetve a szomszéd helyiségekből szerződtette. Csak az ács szakmunkásokat adta a veszpré mi cég a többi, ahogy már mondtam a környékbeliekből tevődött össze. Emlékszem pld., hogy Szentlászlóról két, Akarói egy kőműves járt át dolgozni. Jómagam brigádve zetőként vettem részt az építkezésen az anyacég építésve zetőjének irányítása alatt. Még a keresztnevére is emlék szem: János bácsinak tituláltuk. Akkoriban nem volt betonkeverő, meg mindenféle egyéb segédeszköz így kézzel történt a munkafolyamatok kivite lezése. A falakat pár hónap alatt felhúztuk, és akkor egyedül ma radtam, mert a többiek elmentek Csőszre, ahol szintén egy kultúrház építése kezdődött. Az építésvezető nekem kije lölte hol kell a falakon előkészíteni (kibontani, kivésni) a tetőgerendák helyét. Amikor végeztem jöttek az ácsok Veszprémből és elkészítették a tetőszerkezetet. Az épülethez használt nyersanyagok (kő, kavics, homok) egyébként mind helyből valók. A cementet Veszprémből kaptuk, a tégla vagonokba érkezett a Bakonyszombathelyi állomásra, ahonnan a cég teherautói szállították a hely színre. Az építkezés során apróbb nehézségek persze adódtak pld. a gerendák 4m-es fesztávja miatt a nádpadló, a rávakolt malter súlya alatt először leszakadt. Végül is a Kultúrotthon 1950 első negyedévében teljesen elkészült, ahogy mai formájában látható. Az átadási ün nepség alkalmával Csatkáról, Súrról jöttek dalárdisták műsort adni, azt mondanom sem kell, hogy az eseményről a miniszter sem hiányozhatott." A nemes ötlet, az állam pénzének, és Bene Feri bácsiék szorgalmának köszönhetően tehát megvalósult. Azt még sem feledhetjük, hogy a megvalósulás legfontosabb té nyezője mégis Táncsics Mihály maga, hiszen az Ő szemé lye és szellemi öröksége volt az, ami ezt a helyzetet gene rálta. Pintér Gábor

7 Óvodai élet márciusban "- Hegytető, te hófehér, Mondjad, meddig tart a tél? 7. oldal A bál elején nyitó táncot táncoltak a 8. osztályosok, majd jelképesen átadták az óvodának a stafétát az éves jóté konysági bál megszervezésére. - Megmondhatom én azt néked: Míg a tavasz föl nem ébred..." (Zelk Zoltán) Bizony az idén nehezen ébred a tavasz, pedig az óvodá ban a magunk részéről mindent megtettünk, hogy elűzzük végre a zord telet. Március 17-én a már jól ismert gitáros-zenés előadó, Áprily Géza jött el ismét hozzánk, hogy új, tavaszköszön tő műsorával színesítse az óvodai életünket. Ismét nagyon jó hangulatú délelőttben lehetett részünk, a gyerekek lát hatóan nagyon élvezték a műsort, az ismertebb dalokat együtt énekelték az előadóval. Ezt követően néhány kis óvodás szórakoztatta a közönsé get verssel, mesével. Sok tél űző, tavaszváró verset is tanultunk az elmúlt hó napban. Március 21-én jótékonysági bált szerveztek az óvoda ja vára: Ráczné Zsuzsanna Nerhaft Emiiné Szőke Attiláné (Folytatás a következő oldalon)

8 8. oldal munkáját, az ő érdemük volt a finom vacsora. Köszönjük a vacsora elkészítésében, tálalásban, felszolgálásban, és a vacsora utáni mosogatásban segítők munkáját is. Köszönjük a 8. osztályosoknak és felkészítő tanáraiknak, hogy szép nyitó táncukkal hozzájárultak az est jó hangula tához. Köszönjük a műsorban szereplő óvodásoknak és szüleik nek a felkészülésben nyújtott segítséget, és az aktív közre működést. Köszönjük a büfében szorgoskodóknak a munkáját. Köszönjük ezen kívül mindenkinek, a bál előkészületei, és utómunkái során végzett segítségét a takarításban, díszí tésben, rakodásban, asztalok, székek szállításban, illetve, aki a felsoroltakon kívül bármely egyéb, a bál lebonyolítá sához szükséges munkában részt vett. Köszönjük mindenkinek, aki részvételé vel megtisztelte a rendezvényt. A bál támogatói voltak: Ácsteszér Köz ség Önkor mányzata Móri AFL Divízió NOKIA Komá rom dolgozói Óvoda dolgoahhoz, hogy a bál létrejöhessen a szervezők mun káján kívül szük ség volt sok-sok segítő ember együttműködésé re is. Köszönjük a konyhai dolgozók zoi Gubucz Lajos Rácz Pál Zommer László Dávoti Imre Mina Szépségszalon Lünk György Tóth Tiborné Bakos Attila Mrázik Ferenc Baranyai Lajos Berchi Anna Szőke Attila Nerheft Emil Rácz Zoltán Kovácsné Sándor Éva Okos Vilmosné Perge Jánosné Vuts Norbert

9 , Remek hangulatban zajlott le a bál, reméljük lesz foly tatása. 9. oldal Az orvos válaszol Pintér Gábor: A tavasz eljöttével megkezdődött a kullancsinvázió is. A szakértők szerint 12 féle betegséget terjesztenek. Legismer tebb a baktériumok által terjesztett Lyme kór és a vírusos agyvelő, illetve agyhártya gyulladás. Háziorvosunkat arra kérem tájékoztasson bennünket mi a helyes és szakszerű védekezési mód, melyek a betegségek jelei, ismérvei, mit tegyünk ha önvizsgálat során testünkben kullancsot talá lunk? Dr. Kiss Péter: Az iskolától kapott stafétán a következő üzenetet kap tuk örökül: "Valójában semmit sem birtokolsz, Csak őrzöl egy darabig. S ha képtelen vagy továbbadni azokat, akkor azok birtokolnak Téged! Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorítod, eltűnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed! Tartsd szabadon, és örökre a Tiéd marad!" (Anthony de Mello) Köszönjük! Reif Jánosné óv.int.egys. vez. Fotó: PG A CSÍPÉS MEGELŐZÉSE Komárom-Esztergom megye kullancsfertőzött területnek minősül, a kullancsok 40%-a Borrelia (Lyme-kór) fertőzött, kullancsencephalitis is többször előfordult már megyénk ben. A kullancsok által terjesztett betegségek közül környé künkön szerencsére más (kullancsparalysis, visszatérő láz, sziklás hegységi foltos láz)előfordulását még nem írták le. Két kullancsfajta gyakoribb, a kisebb szarvas-kullancs, mely a hétköznapi szóhasználatban emlegetett kullancs és a betegségeket terjeszti, és a valamivel nagyobb kutya-kul lancs. A kullancs az alacsony bokrok leveleinek fonákján és a fűszálakon várakozik, és mikor a levelekhez érünk, bő rünkkel vagy ruházatunkkal mintegy letöröljük a parazitát. Ezután a ruhánkon feljebbmászva keresi meg bőrünket, ahol táplálkozhat. Ezért a csípés megelőzésénél is fontos, hogy az ösvényről ne térjünk le, ha nem muszáj, a nadrág szárát tűrjük be magasszárú cipőbe, vagy zokniba, és hosszúujjú inget viseljünk, melyet szintén tűrjünk be nadrágunkba. A bőrünkre kenjünk diaethyltoluamid (DEET) tartalmú kul (Folytatás a következő oldalon)

10 10. oldal Ácsteszér Község havi lapja lancsriasztót - de ezt kisgyermekeknél inkább ne használ juk. A ruhára használhatunk permethrint, mely hatéko nyan elöli a kullancsot. Ez mindig időszakosan, egy-egy kirándulás alkalmával használható, hatása többnyire csak néhány óráig tart. A higiénia elengedhetetlen, ami - főleg gyermekekben - a kullancsok rendszeres keresését jelenti a bőrben, elsősor ban a hajas fejbőrben. A jóllakott kullancsot óvatosan tá volítsuk el, a kórokozó bejutásának veszélye miatt a tes tét semmiképp sem szabad összenyomni, megragadni vagy megszorítani. A fejrésznél egy kis csipesszel fokoza tosan húzzuk ki, majd a bőrt alkohollal fertőtlenítsük. Legjobb egy közepes méretű, tompa hegyű és hajlított csipesz, melynek hegyét a bőrre fektetve, azzal párhuza mosan tartva ragadjuk meg a kullancs fejét, a bőrhöz olyan közel, amennyire csak tudjuk. Ne sértsük meg a bőrt, és a kullancs testét sem! A csipeszt lassan távolítsuk a bőrtől, ne csavarjuk! A kullancs esetleg bőrben maradt részeit is távolítsuk el, de hogyha nem sikerül, az sem nagy baj, a sebgyógyulás folyamán magától kilökődik. Ne felejtsük el a bőrt utána fertőtleníteni! Olajat vagy bár mit a bőrben lévő kullancsra cseppenteni nem szabad, mert fuldoklás közben a benne lévő baktériumokat a szer vezetünkbe öklendezheti. a fertőzés után másfél-két hónappal influenzaszerű tüne tek, esetleg agyhártyagyulladás, ideggyulladás, ritkábban szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás jelentkezhet. A késői szakaszban, hónapokkal-évekkel a fertőzés után a betegek több mint felénél kis- és nagy- (többnyire térd) ízületi gyulladás alakul ki. A Lyme-kór ellen is volt védőoltás, de kivonták, mert nem volt elég hatékony. A kullancsencephalitis elleni oltás nem véd a Lyme-kórtól! Ha a kullancsot 24 órán belül el távolítják, a fertőződés valószínűsége minimális. Általá ban 36 óráig, azaz másfél napig még nem jut a szervezet be, 48 óra múlva az esély már 30%, 72 óra elteltével pe dig közel 100%. A bőrbe fúródott kullancs potrohának ös szenyomásával 24 órán belül is létrejöhet a fertőzés! Ha nagy a megfertőződöttség esélye, akkor egyszeri adag antibiotikum csökkentheti a betegség kialakulásának koc kázatát. Kezelés A betegség gyógyítható. Minél korábban ismerik fel és kezelik helyesen, annál nagyobb az esély a teljes gyógy ulásra. A gyógyítás eszközei a szokásosnál jóval nagyobb adagú antibiotikumok, tudni kell azonban, hogy csak né hány készítmény hatásos. A betegség minden fázisában gyógyítható a megfelelő antibiotikummal. Gyanú esetén minden esetben forduljunk bőrgyógyász szakorvoshoz! A kullancs csípése nem fáj, ami a felismerését még nehe zebbé teszi. Tavasszal és nyáron a leggyakoribb. A csípé sek többsége nem terjeszt betegséget, szövődmények nél küli. A helyükön gyakran kialakulhat kisebb piros göb, vagy allergiás viszkető elváltozás. Nagyon ritkán hólyag is kialakulhat, mely kifakadás után varasodik. Kullancsencephalitis (kullancs terjesztette agyvelőgyulladás) A kullancsok által terjesztett összes betegség megelőzhe tő, ha a kullancsot 1 napon belül eltávolítjuk a bőrből!!! Egy, az úgynevezett flavivírusok családjába tartozó vírus okozza. Szezonális megbetegedés, a kullancsok érési ciklusának megfelelően, tavasszal (április - május) és ősszel (au gusztus - szeptember) tapasztalható halmozódása. Lyme kór A betegséget a Borrelia burgdorferi baktérium okozza. Míg a vírusos agyvelőgyulladás két-három hét alatt lezaj lik, addig a Lyme-kór évekig, sőt évtizedekig is eltarthat, ezalatt újabb meg újabb szervek bántalmát okozhatja. A vírusfertőzés tünetei a csípéstől számított egy hónapon belül jelentkeznek, de a Lyme kór lappangási ideje hetek hónapok, sőt néha több év lehet. A Lyme-kór szinte sohasem jár lázzal. Jellegzetes első tünete a Lyme-folt, mely a betegek háromnegyedénél, 1 hónapon belül a csípés helyén keletkezik, a széli ré szén lassan terjed, átmérője hetek-hónapok múlva el érheti akár az cm-t(!) is. A folt gyakran céltáb laszerű, de lehet teljesen homogén. Többnyire teljesen fájdalmatlan, kicsit (néha erőteljesen) viszkethet. Hetek alatt általában magától eltűnik. A betegség kezdődhet a későbbi formák valamelyikével: Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegy ség fertőzött. Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban és Balti államokban is sok megbetege déstjeleznek. A vírusfertőzött kullancsok által megcsípett emberek egy harmadánál napon influenzaszerű tünetek léphetnek fel (láz, fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszűnnek, teljes a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második szakasz is követi az el sőt, a csípés utáni 4. héten. Erre jellemző a központi ideg rendszer gyulladása (erős fejfájás, a nyak merevsége, ma gas láz, rossz közérzet és hányás) és idegrendszeri tüne tek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi műkö dés károsodása maradhatnak vissza. (Folytatás a következő oldalon)

11 A betegség ellen létezik védőoltás, az oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni. A védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1-3 hónap időközzel, melyet hónap múlva emlékeztető oltás követ. A védőhatás hosszú távú fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztető oltás szükséges. Kezelés A kullancsencephalitis nehezen kezelhető, a vírus ellen specifikus gyógyszerkészítmény jelenleg még nincs for galomban, ezért minden fokozottan veszélyeztetett sze mélynek javasolt a védőoltás, a kullancscsípés körülte kintő megelőzése és csípés esetén a kullancs mielőbbi gondos eltávolítása!! 11. oldal Aztán mondta a magáét az országgyűlésben, s mindig a legszegényebbek mellett, mindig a társadalmi igazsá gosságért. A bukás után bujdosott, rejtőzködött és írt. A kiegyezés után lapot is szerkeszthetett. Az első, akár mai értelemben vett modern újságírót tisztelhetjük benne. Elveiben, elkötelezettségében nem ismert alkut, ha kellett, szájától is megvonta a falatot, hogy gondolatai napvilágra jussanak. A népszabadság feltétlen híve volt. írói, újságírói tevékenységét Eötvös, Mikszáth, Gárdonyi, Móra, Arany, Kosztolányi, Móricz Zsigmond mellett tartjuk számon április 21-én, 210 éve született községünk nagy szülötte Táncsics Mihály. Gubucz Lajosné Házunk Tája Az ácsteszéri néptanító /210 éve született Táncsics Mihály emlékére/ Az 1848 tavaszán megalakult országgyűlésünkben - egy kivételével - nemesi rangúak voltak a képviselők. Job bágy származású egyedül Táncsics Mihály volt. így el el kellett viselnie - az egyébként s többnyire derék embe reknek ismert - képviselőtársak élcelődéseit is. Egy- egy felszólalása után gyakran kezdődött úgy a válasz: Hallja, kend, Táncsics S ugye, érzünk a megszólításban valamelyes - akár jóin dulatú - lekezelést, legjobb esetben vállon veregetést. S tudhatjuk azt is, az őszülő szakállú honatya nem sértődött meg ezen. Igazán művelt, felvilágosult embert osztályta lajú élcelődésekkel nem lehet megsérteni, s ő túl volt minden kicsinyességen. Az ácsteszéri szegénységből, keserves ifjúkori robotok ból kiszabadulva, mesterséget tanulva a Bakonyaljáról indult el, hogy tanító, majd írástudó legyen az akkori Ma gyarországon. Ami aztán szűknek bizonyult számára, s vándorbottal a kezében járta be Európát. Könyveinek ke resett kiadót, magának tapasztalatokat, hogy majd meg ossza azokat népével. Elsősorban a szegényekkel s főleg azokkal, akiktől remélte, hogy fogékonyak lesznek az ér telmes szóra. Sokan nem tudják, de volt valaki az akkori arisztokra ták között, aki biztosan nem bántotta sosem Táncsicsot. A reformer gróf Batthyány Kázmér, akinek a közeli Kis béren is voltak birtokai, s aki korán felismerte a néptaní tó tehetségét, igazságait. Amikor az osztrák rendőrség felforgatónak minősítette írásait, s kiadták Táncsics ellen az elfogatóparancsot, Batthyány korábbi támogatásait az zal toldotta meg, hogy horvátországi birtokaira menekí tette, s hosszú ideig bújtatta. Végül mégis bebörtönözték. S a felemelőjelenetet, amikor a márciusi ifjúság kiszabaa DortoneDoi, evroi évre Akárhogyan is érezzük itt a tavasz, az utolsó napok a gyü mölcs ültetvényeinkben a kipusztult gyümölcsfák kipótlására, az őszről elhalasztott szárazgyökerű oltványok elül tetésére. Községünk tágas porta rendszerét kihasználva praktikai szempontokat (tűzvédelem) is figyelembe véve az itt la kók sok gyümölcsfát ültettek udvarukba és a telek más ré szeibe. Az udvarokban elsősorban alma és körtefa esetleg cseresznye vagy eperfa volt a divatos, míg a pajták mö götti gyakran meredekebb részekre a szérű mellé a szilva fa, néha a meggyfa került. Ezek a szilvafák jó szolgálatot tettek gabona cséplések idején, mert a korábban érő fákról a nehéz munkák alatt csipegetni lehetett az édes gyü mölcsből, de telje érés idején jól szolgálták a gazdaas szonyt is, mert adott volt a lekvárnak, az aszalványnak va ló. A gazdáknak a túlérett termésből a jóféle szilvóriumnak valódi alapanyagot adott. Ezek a szilvások a mai vilá gunkra már kiöregedtek, a gyökér hajtásaiból nevelt fák már nem adják az igazi termést, a megszokott ízű, zama tos gyümölcsöt, így itt az ideje felújításuknak, mert mind nyájan szívesen fogyasztanánk az édes szilvát, ringlót. A Kárpát-medencében már az ókori leletek is bizonyítják a szilva jelenlétét. A hazánkban termesztett szilva őshazá ja délkelet Európa és a Kaukázus vidéke. Hazánkban az őshonos szilvafajták közül a legendás hírű, kiváló fűsze res ízű Besztercei szilva szeptemberben adta hamvas gyü mölcseit, de a nyár gyümölcse a körték után a korai vörös szilvák, a mézes szilvák aranyozták be az ott lakók min dennapjait. Hálás gyümölcs a szilva, mert évről-évre rendszeresen és bőségesen terem. A fagyok ritkán tesznek kárt benne. Gyümölcse sokféle képen hasznosítható és tartósítható. Pompás csemege lekvárnak, aszalványnak, befőttnek fogyasztva gombócalapanyagnak és nem utol sósorban erjesztve a szeszes italok alapanyaga. (Folytatás a következő oldalon)

12 12. oldal Fajtái a már említett Besztercei és vörös szilvák mellett az amerikai fajták közül a legelterjedtebb a Stanley fajta. Ez a fajta a betegségeknek ellenálló, de a magyar kutatók már újabb fajták kinemesítésén is fáradoznak. Emellett a lerakatokban kiváló japán, angol és francia szilvák is kaphatók. Gyakorlatilag ma már hazánkban az új fajtákkal június első napjaitól szeptember végéig találunk érő fajtát. Csak példaként említem a korai Csacsak radnát, Csacsak szépét a Debreceni muskotályt, illetve a legutolsónak érő Presidentet. Az említett fajtákból egész érési sort állíthatunk össze. Éljünk hát a lehetőséggel és újítsuk fel szilvásunkat - amíg az idő engedi - hogy magunk és gyermekeink élvezhessük a nyár adta gyümölcsöket, a belőlük készült befőtteket, lekvárokat, aszalványokat. Mi felnőttek pedig a szilvából készült jóféle pálinkát. Liebmann Károly Főzési Tanácsok Hollandi szelet Hozzávalók: 4 szelet karaj, 1 db. tojás, lodkg. reszelt sajt, olaj a hús kisütéséhez. Mártáshoz: 3dkg. vaj, 3dkg. liszt, 3dl. tej, só, szerecsendió. A karajt kiverjük, besózzuk, majd tojásban és reszelt sajtba mártva forró olajban kisütjük. Tűzálló tálba rakjuk. A vajból, liszttel és tejjel besamelt készítünk, sóval, szerecsendióval ízesítjük és sűrűre főzzük, majd ráöntjük a húsra. Tetejére szórjuk a maradék sajtot és kb. 10 percig sütjük. Jó étvágyat! Gólyahír Bata Lászlóné Gurdon András tanúja volt az örömteli eseménynek, miszerint átvészelve a vándorút viszontagságait március 28- án, 11 óra 05-kor, megérkezett a falu gólyája. A lányok körében és a béka társadalomban némi riadalmat keltett a hír, de legtöbbünk szeretettel üdvözöli, a kedves vándort, megköszönve megható hűségét. Az ősz beköszöntéig látványos színfoltja lesz lakhelyünknek. Isten hozott gólya-gólya gilice! Pintér Gábor Erdőlátogatási tilalom Erdőlátogatási korlátozást és agancsgyűjtési tilalmat vezetett be területén a Vértesi Erdő Zrt.február 15-től május 15-ig. A turisták csak a kijelölt útvonalakon haladhatnak. Az előírások megszegőit pénzbírsággal büntetik. A Vértesi Erdő Zrt hektár területet kezel, melybe beletartozik a községünket körülvevő Bakonyaljái erdőrészek is. Pintér Gábor r KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Könyvtár az új iskolában kedd-csütörtök: BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitvatartás Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Erzsébet vendéglő: hétfő-szombat: vasárnap: Fodrászat (Ruff Ilona): hétfő: kedd: szerda: csütörtök: zárva péntek: Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK Dr. Kiss Péter rendel: hétfő: től óráig kedd: ig szerda: 8 - n oo -ig csütörtök: ig péntek: ig Gyógyszertár: Hétfő: Csütörtök: Kérésre házhozszállítást is vállalnak. Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Pintér Gábor. Wéber Gáborné, Gubucz Lajosné, Kovács Csaba Nyomda: Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 2/b. Készült: 100 példányban

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A tanév II. félévi programterve

A tanév II. félévi programterve 1 Hétfő 95. 2 Kedd 96. 2009-2010. tanév Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi M. által fenntartott iskolákba páczai kiadó bemutatója (csak az iskolánknak), alsós, felsős

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I.

Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok. Az ember külső élősködői I. Kellemetlen kirándulótársaink, a kullancsok Az ember külső élősködői I. A tanösvényhez kapcsolódó bevezető külön letölthető: http://www.nhmus.hu/hu/nateu Készítők: Mike Éva (animátor, Magyar Természettudományi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 10-i ülésére 11. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. március 10-i ülésére Tárgy Lajosmizse Város Szavazatszámláló Bizottságai, továbbá a települési cigány kisebbségi

Részletesebben

A KULLANCS TERJESZTETTE AGYVELÕ- AGYHÁRTYAGYULLADÁS

A KULLANCS TERJESZTETTE AGYVELÕ- AGYHÁRTYAGYULLADÁS A KULLANCS TERJESZTETTE AGYVELÕ- AGYHÁRTYAGYULLADÁS (kullancsenkefalitisz) A kórokozó és a fertõzés útja Akullancsok számos, emberre veszélyes vírust terjesztenek, ezek vagy agyvelõgyulladást, vagy úgynevezett

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

Mosonszolnoki Hírmondó

Mosonszolnoki Hírmondó 2006 február Mosonszolnoki Hírmondó 3 Tisztelt Választópolgárok! Mint bizonyára tudják, a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselők választás I. fordulóját április 9-ére, míg a második fordulóját

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró

2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA. Bajóti Kisbíró 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011.június XXI. évfolyam 6.szám BAJÓTI LAKODALMAS A vőfély elbúcsúztatja a menyasszonyt és a vőlegényt szüleitől,testvéreitől, barátaitól, Lakodalmas menet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben