24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére"

Átírás

1 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-i rendes ülésére Tárgy: évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Belső ellenőr Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: - Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Letenyei Róbert jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A évben a belső ellenőrzés a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásában került megvalósításra, oly módon, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására a társult önkormányzatok közigazgatási területén. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 56..(8) bekezdése értelmében Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse. A belső ellenőrzés a évi belső ellenőrzési terv alapján került végrehajtásra, melyet a Képviselő-testület a 419/2011. (X. 27.) kt. határozatával fogadott el. Az előterjesztés melléklete tartalmazza Dombóvár Város Önkormányzatát érintő ellenőrzésekről készült évi jelentést. A fentieknek megfelelően az alábbi határozati javaslatot terjesztem a testület elé, melynek kérem elfogadását. Határozati javaslat Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési jelentést a melléklet szerint elfogadja. Szabó Loránd polgármester

3 melléklet Dombóvár Város Önkormányzatának évi Éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) a szabályozza a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés készítését. A belső ellenőrzés a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásában került megvalósításra, oly módon, hogy a Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát bízta meg a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására a társult önkormányzatok közigazgatási területén. Ennek megfelelően alkalmazni kell a Bkr. 28. fejezetének az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos különös szabályokat, melyet a Bkr a ír elő. A évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az éves ellenőrzési jelentés összeállítása a Bkr a, a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével készült. A belső ellenőrzés kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra. A évi ellenőrzési terv a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazta ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzés típusát, az ellenőrzés módszerét, az ellenőrzések ütemezését. A belső ellenőrzési terv teljes végrehajtását létszámhiány akadályozta meg. A belső ellenőrzési vezető a Bkr.50. -ában előírt nyilvántartást vezet az elvégzett belső ellenőrzésekről, és az ellenőrzött költségvetési szerveket beszámoltatja az ellenőrzések során tett ellenőrzési javaslatok megvalósításáról, valamint egy esetben utóellenőrzés került megvalósításra. A belső ellenőrzés betöltötte azon funkcióját, hogy a végrehajtott ellenőrzések során megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség vizsgálatát követően. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat.

4 I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 2012.évre Dombóvár Város Önkormányzatának területére tervezett ellenőrzések és azok megvalósulása Az ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja Ellenőrzés módszere Az ellenőrzé s megvalósulás a A évi normatíva ellenőrzése a Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinél (7 intézménynél pénzügyi ellenőrzés) A normatív és kiegészítő állami hozzájárulások igénybevétele jogszerűen történt-e. Statisztikai adatok és létszámnyilvántartások vizsgálata, dokumentumok, kimutatások, határozatok ellenőrzése. megvalósult A helyi adók kivetésének, nyilvántartásának és teljesítésének ellenőrzése Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál (pénzügyi ellenőrzés) Annak megállapítása, hogy a helyi adókat a Polgármesteri Hivatal a jogszabályoknak megfelelően vetette ki, az adónyilvántartás megfelel-e az előírásoknak, a helyi adók teljes körű beszedése megtörtént-e Pénzügyi és számviteli adatok, nyilvántartások, dokumentumok szúrópróba szerű vizsgálata Kapcsolódó szabályzatok, rendeletek vizsgálata megvalósult A működési bevételek vizsgálata Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinél (8 intézménynél pénzügyi ellenőrzés) Annak megállapítása, hogy az intézmény mindent megtett-e annak érdekében, hogy a tervezett működési bevételek teljesüljenek. A évi elemi költségvetés és beszámoló, valamint a hozzájuk kapcsolódó belső szabályzatok áttekintése. Nyilvántartások vizsgálata. Bizonylatok és kimutatások szúrópróbaszerű ellenőrzése. megvalósult

5 A közbeszerzések szabályszerűségi ellenőrzése Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál ( szabályszerűségi ellenőrzés) nem valósult meg A Kisebbségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatások ellenőrzése a Kisebbségi Önkormányzatoknál ( 4 Nemzetiségi Önkormányzatnál pénzügyi ellenőrzés) Annak megállapítása, hogy a megítélt támogatás felhasználása a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e Dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata: Pénzügyi, számviteli adatok, nyilvántartások, dokumentumok; Kapcsolódó szabályzatok; Támogatási szerződés megvalósult Soron kívüli ellenőrzés: Az ellenőrzés tárgya Vagyongazdálkodás utóellenőrzése Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál Ellenőrzés célja Annak megállapítása, hogy az önkormányzat a és évi vagyongazdálkodás ellenőrzésére vonatkozó intézkedési tervben foglaltakat végrehajtotta-e Ellenőrzés módszere A vagyongazdálkodásr ól készült jegyzőkönyv megállapításai és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervben foglaltak összehasonlítása. A jegyzőkönyv átadását követően hatályba lépett szabályzatok áttekintése. Egyéb dokumentumok szúrópróbaszerű vizsgálata. Az ellenőrzés megvalósulása megvalósult

6 I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása A évben végrehajtott ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. ab) pont) I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága A évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásához 3 fő szükséges. Munkaidő mérleg készült, mely tartalmazta az ellenőrzésre fordítható napok számát. Ellenőrzési munkanap szükséglet összesen 598 napot tett ki. A munkanapok az ellenőrzési feladatok arányában megosztásra kerültek a társult önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulás között szeptember 10-től 1 fő belső ellenőr a belső ellenőri munkakörből távozott, helyette nem lett felvéve új belső ellenőr, mert a évi belső ellenőri feladatellátás társulási szinten történő ellátása bizonytalan volt. A belső ellenőrzési vezető nyugdíjba vonult, és a munkavégzés alól november 20-tól felmentésre került. A évben a fenti munkaerőhiány 104 ellenőrzési nap kiesést jelentett. A 3 fő belső ellenőr regisztrációja megtörtént, A belső ellenőrök az Áht. 70..(4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeztek. A belső ellenőrök a rájuk vonatkozó általános és szakmai követelménynek megfeleltek, mind a hárman rendelkeztek szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint a feladat elvégzéséhez szükséges gyakorlattal is. A belső ellenőrök továbbképzése megtörtént, mérlegképes könyvelői továbbképzésen vettek részt. I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr a alapján) A belső ellenőrzési csoport feladatát Dombóvár Város Jegyzőjének közvetlenül alárendelve végezte. A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított volt.

7 I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr a alapján) A belső ellenőrzés során a tárgyévre vonatkozó összeférhetetlenségi eset nem fordult elő. I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatos korlátozás nem fordult elő. I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők. Az ellenőrzés során az ellenőrzött szervek az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó anyagokat az ellenőrök rendelkezésére bocsátották. Általános tapasztalat, hogy az ellenőrzés végrehajtásában együttműködtek, és segítették a belső ellenőrök munkáját. I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása Az elvégzett belső ellenőrzésekről a belső ellenőrzési vezető a Bkr. előírásainak megfelelő nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az ellenőrzések azonosítóját, az ellenőrzött szervek megnevezését, az ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések kezdetét és lezárásának időpontját, az ellenőrzésen résztvevő belső ellenőrök nevét, a vizsgált időszakokat, az intézkedési terv készítésének szükségességét. I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok Az ellenőrzések során kiemelten kell kezelni a belső kontrollrendszerek ellenőrzését, azoknak a mindennapokra való érvényesülését, a gyakorlati működését. A jelentősen megváltozott jogszabályi környezet szükségessé teszi a szakmai továbbképzéseken való rendszeres részvételt. Rendszeresebbé kell tenni a belső ellenőrzés megállapításaival, javaslataival kapcsolatos vezetői visszacsatolást. A belső kontroll rendszer működtetése és fejlesztése fontos a hatékonyság növelése érdekében, szükség van együttműködés biztosítására a vezetők és a belső ellenőrzés között. I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. ac) pont) Tanácsadói tevékenység biztosítására a évben nem volt felkérés.

8 II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. b) pont) II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. ba) pont) Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi adók kivetésének, nyilvántartásá nak és teljesítésének ellenőrzése Az újonnan épült ingatlanok esetén az ingatlantulajdonosok több esetben elmulasztották bevallani a kommunálisadó kötelezettségüket. A kommunális adó bevallása nem teljes körű. Az építési hatóság által kiadott jogerős használatba vételi engedélyeket vegyék nyilvántartásba, és kísérjék figyelemmel, hogy az első adózó bevallási kötelezettségének eleget tesz-e. Amennyiben az első tulajdonos nem magánszemély, úgy évenként kövessék nyomon, hogy nem értékesítették-e magánszemély részére az ingatlant. Egy esetben egy 70 év feletti személy haszonélvezeti jogot jelentett be az egyik ingatlanra, igénybe vette a 70 év felettiek adókedvezményét, de az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a kedvezményt igénybe vevő személy nem haszonélvezője az ingatlannak. Az adókedvezményt az adózó jogosulatlanul vette igénybe. A 70 év feletti személyek adómentességének jogosságát évenként vizsgálják felül.

9 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi adók kivetésének, nyilvántartásá nak és teljesítésének ellenőrzése 50 db vizsgált vállalkozásból 3 db vállalkozás nem tett eleget az iparűzési adó bejelentkezési és bevallási kötelezettségének. A 25 ezer Ft-ot meghaladó adótartozások vizsgálata esetén megállapításra került, hogy 30 esetből 3 esetben nem történt intézkedés az adóbehajtás ügyében. Vannak olyan vállalkozások, melyek nem tettek eleget az iparűzési adó bevallási és befizetési kötelezettségüknek. Az adóbehajtás nem teljes körű. Az iparűzési adó bevallását és fizetését elmulasztó vállalkozások kiszűrése érdekében Dombóváron székhellyel és telephellyel rendelkező vállalkozások listájának a bejelentkezett iparűzési adóalanyok listájával történő összehasonlítása javasolt. A behajtás teljes körűvé tétele érdekében legalább évente egyszer készítsenek kimutatást az adóhátralékokról, melyben tételesen jegyezzék fel a behajtás érdekében megtett intézkedéseket. Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a vagyongazdálk odás utóellenőrzése / A vagyongazdálk odás ellenőrzéséhez írt intézkedési terv megvalósítása került utóellenőrzésre/ A vagyonnal kapcsolatos belső szabályozás még nem került megvalósításra. Ezen szabályozás ki fog térni arra is, hogy mely időközönként kell előkészíteni a vagyonrendelet módosítását a mellékleteket illetően. Meg kell teremteni a vagyongazdálkodó és a vagyonnyilvántartó munkája közt az összhangot. A leltárban és a nyilvántartásokban nem szereplő tárgyi eszközök feltárása és nyilvántartásba vétele ügyében együttműködés szükséges az Önkormányzati és Szervezési Iroda között. A vagyonnal kapcsolatos belső szabályozásra szükség van a vagyongazdálkodás koordinálásához. A vagyongazdálkodó és a vagyonnyilvántartó munkájának összehangolásával érhető el hatékony vagyongazdálkodás. A vagyonnal kapcsolatos belső szabályozást el kell készíteni. A leltárban és a nyilvántartásokban nem szereplő tárgyi eszközök feltárása és nyilvántartásba vétele ügyében együttműködés szükséges az Önkormányzati és Szervezési Iroda valamint a Városgazdálkodási Iroda között.

10 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a vagyongazdálk odás utóellenőrzése / A vagyongazdálk odás ellenőrzéséhez írt intézkedési terv megvalósítása került utóellenőrzésre/ Az értékvesztés elszámolásának köre bővítésre került, de még több területen el kell végezni az értékvesztés elszámolását. A kintlévőségek, kölcsönök behajtása ügyében az intézkedés még nem teljes körű. Több kintlévőség esetén nem tették meg az intézkedést a kintlévőség behajtása ügyében. A Városgazdálkodási Irodánál továbbra is fokozni kell a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést, mert a kintlévőségek behajtásra történő átadása tekintetében hiányosság merült fel. Az értékvesztés bővítése elősegíti, hogy a mérleg valósabb vagyoni helyzetet tükrözzön. A kintlévőségek behajtása ügyében elmaradt intézkedések a pénzügyi helyzetünket súlyosbítja. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés fokozása révén a munkafolyamatok javulása várható. Az értékvesztés elszámolását még szélesebb körben kell alkalmazni. Intézkedni kell a 180 napon túli követelések végrehajtási eljárásának megindításáról. A folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést fokozni kell. Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Az Apáczai Oktatási Központnál a térítési díjak beszedése nem teljes körű. Normatíva nem igényelhető térítési díj befizetés elmaradása esetén. Törekedjenek a térítési díjak beszedésére évi normatíva ellenőrzése Az Apáczai Oktatási Központ a szakmai elméleti képzés Alapító okiratban meghatározott létszámkeretét túllépte. A létszám-kerettúllépés a normatíva igénylést veszélyezteti. Az Alapító Okiratban rögzített szakképző osztályokba felvehető tanulók létszámkeretét a tanulók felvétele esetén be kell tartani.

11 2011. évi normatíva ellenőrzése Az Apáczai Oktatási Központnál a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról készült határozatok több esetben már nem voltak érvényesek. Az Apáczai Oktatási Központnál és a József Attila ÁMK-nál a közoktatási statisztika kiállításánál előfordultak pontatlanságok. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolánál több tanuló szeptember 30-ig a megengedett hiányzásnál több napot hiányzott igazolatlanul, ami a tanulójogviszony megszüntetését vonja maga után. Az Illyés Gyula Gimnáziumban a három vagy több gyermekes családokban élő gyermekek ingyenes tankönyvjogosultságának jogviszonyát igazoló iratok csak részben kerültek bemutatásra. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál a házi segítségnyújtás esetén a működési engedélyben engedélyezett létszám nem volt összhangban a foglalkoztatott gondozónők létszámával, azonban decemberben az engedélyezett létszámot korrigálták a működési engedélyben. Csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatási határozat alapján lehet a kedvezményes étkezést igénybe venni. Téves adatközlés esetében rossz igénylés történhet. A tanulójogviszony október 1. előtti megszüntetése azt jelenti, hogy nem igényelhet normatívát ezen gyermekek után az iskola. A normatíva igénylést iratokkal kell alátámasztani. A SzCsM. Rendelet 2. számú mellékletében foglalt létszámnorma nem került betartásra, azonban a normatíva igénylést ez nem veszélyeztette, mert az ellátottak száma nem haladta meg a ténylegesen foglalkoztatott dolgozók létszámához igazodó ellátottak számát. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról készült határozatok érvényességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A statisztikai adatokat pontosan kell kitölteni. A közoktatási statisztikában csak a tanulói jogviszonyban állók vezethetők fel, az igazolatlan hiányzókat - amennyiben nem tankötelesek - törölni kell a tanulói létszámból. A tankönyvigénylő lapokat és az ingyenes tankönyvigényt alátámasztó iratokat teljes körűen össze kell gyűjteni. Házi segítségnyújtás esetében a jogszabályi előírásokat be kell tartani, különös tekintettel aszcsm rendelet 2. számú mellékletében foglalt létszámnormát.

12 Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Működési bevételek ellenőrzése az intézményeknél Az Apáczai Oktatási Központnál a térítési díjak megállapítása során nem minden esetben tartották be a 23/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet előírásait. A bérleti díjból származó bevételek nem érték el a tervezett bevétel mértékét. A József Attila ÁMK tagintézményeinél a tárgyi eszközök bérbeadásából nem származott bevétele. A Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskolánál magas összegű a kintlévőség, melynek jelentős részét az étkezési díj tartozásból származó összeg teszi ki. Az Illyés Gyula Gimnáziumnál néhány esetben a bérleti díj megállapítását nem alapozta meg önköltségszámítás. Az Egyesített Szociális Intézménynél: Az intézményi térítési díjak megállapítása az alábbiaknál nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő: A nappali ellátás esetén a térítési díjat meg kell bontani étkezésre és egyéb ellátásra. A házi segítségnyújtás díjának meghatározása rossz osztószám alkalmazása miatt nem volt helyes. Az étkezés szállítási költsége helytelenül nem A térítési díjak megállapítása nem minden esetben történt a szabályozásnak megfelelően. A bérleti díjból származó bevételek beszedését nem tudták teljesíteni a tervezett mértékben. A tárgyi eszközök kapacításkihasználtsága a tagintézményeknél nem megfelelő. A bevételek behajtása nem működik megfelelően. Esetenként nem került betartásra a 23/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet előírása. Az intézményi térítési díjak meghatározása és befizettetése esetenként nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A térítési díjak megállapítása során be kell tartani a 23/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelet előírásait. Törekedni kell a szabad kapacitások jobb kihasználtságára. A tagintézmények jobban használják ki lehetőségeiket ingó és ingatlan vagyontárgyaik bérbeadása során a működési bevételeik növelése érdekében. A kintlévőségek behajtásának érdekében minden jogi eszközt igénybe kell venni. Az intézmény teljes körűen mérje fel a kiadható ingó és ingatlan tárgyait, önköltségszámítással megalapozott bérleti díjat kell megállapítani. Az intézményi térítési díjakat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell kialakítani. Az intézmény kezdeményezze a személyi térítési díjbefizetés határidejének önkormányzati rendeletben történő meghatározását. A évi intézményi térítési díjat felül kell vizsgálni.

13 Működési bevételek ellenőrzése az intézményeknél tartalmazott ÁFÁ-t. A térítési díjak befizettetésének határideje nincs összhangban a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak és a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak között. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központnál: A személyi térítési díjak megállapítása elmaradt. A térítési díjak befizettetésének határideje nincs összhangban a Pénzkezelési Szabályzatban előírtak és a 29/1993.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak között. A házi segítségnyújtás díjának meghatározása rossz osztószám alkalmazása miatt nem volt helyes. Az intézményi térítési díjak meghatározása és befizettetése esetenként nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő. A személyi térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a szolgáltatást igénybe vevők részére meg kell állapítani. Kezdeményezzék a személyi térítési díjbefizetés határidejének önkormányzati rendeletben történő meghatározását. A személyi térítési díjak megállapításához, annak alapját képező gondozási időt a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. A évi intézményi térítési díjat felül kell vizsgálni. Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat A Horvát Kisebbségi Önkormányzat nak nyújtott támogatás vizsgálata A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott pályázati támogatásról késve számolt el a Dombóvár Város Önkormányzata felé. A támogatási szerződésben előírt határidő nem került betartásra. A támogatási szerződésben előírt elszámolási határidőt be kell tartani.

14 Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat nak nyújtott támogatás vizsgálata Az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott pályázati támogatásról késve számolt el a Dombóvár Város Önkormányzata felé. A támogatási szerződésben előírt határidő nem került betartásra. A támogatási szerződésben előírt elszámolási határidőt be kell tartani. Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat A Német Kisebbségi Önkormányzat nak nyújtott támogatás vizsgálata A Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott pályázati támogatásról késve számolt el a Dombóvár Város Önkormányzata felé. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a pályázati pénzt továbbutalta egyesület részére, erről készült megállapodás, melyben az egyesület köteles volt elszámolást készíteni. Az elszámolás elkészült, azonban ezen elszámolást az egyesület késve küldte be a Nemzetiségi Önkormányzat részére. A támogatási szerződésben előírt határidők nem kerültek betartásra. Dombóvár Város Önkormányzata felé készítendő pályázati támogatás elszámolását az előírt határidőre el kell készíteni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pl. egyesületek részére nyújtott támogatásokról a megállapodásban előírt határidőre be kell kérni a támogatott összeg felhasználásáról készített elszámolást.

15 Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat A Roma Kisebbségi Önkormányzat nak nyújtott támogatás vizsgálata A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által nyújtott pályázati támogatásról késve számolt el a Dombóvár Város Önkormányzata felé. A támogatás felhasználásához benyújtott bizonylatok utalványozása, kötelezettségvállalás ellenjegyzése és utalványozás ellenjegyzése során szabálytalanságok történtek. A szabálytalanságok sorozatos előfordulása a vezetői ellenőrzés hiányát tükrözi. A támogatási szerződésben előírt határidők nem kerültek betartásra. A vezetői ellenőrzés hiánya miatt sorozatosan szabálytalanságok fordultak elő. A támogatási szerződésben előírt elszámolási határidőt be kell tartani. A számlák kifizetése során be kell tartani az Ámr., a Pénz- és Értékkezelési Szabályzat és az Együttműködési megállapodás utalványozásra, kötelezettségvállalás ellenjegyzésére és utalvány ellenjegyzésére vonatkozó szabályozását. A folyamatba épített vezetői ellenőrzést fokozni kell. II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. bb) pont) Kontrollkörnyezet A belső kontrollkézikönyv első része a kontrollkörnyezet, melynek kialakítása a jegyző feladata, mely megfelel a Bkr. 6. -ban foglaltaknak. A polgármesteri hivatal a stratégiai és operatív célrendszerét kialakította. Az alapvető célok teljesítése érdekében elvégzendő feladatokat az alapító okirat tartalmazza. A hivatal szervezeti felépítése, a dolgozók feladat és hatáskörei a Szervezeti és Működési Szabályzatban kerültek meghatározásra. A hivatal komplex szabályzatrendszert alakított ki, mely kiterjed a szervezet működésére, gazdálkodására, valamint az alkalmazottak biztonságát szolgáló előírásokra is. A szervezet megfelelő működéséhez hozzátartozik, hogy a dolgozók valamennyi szabályzatot megismerjék és azokat a gyakorlatban alkalmazzák. A hivatal ellenőrzési nyomvonallal rendelkezik, melyben meghatározásra kerültek a felelősségi és az információs szintek. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatosan aktualizálásra kerül, a évi módosítása is megtörtént.

16 Kockázatkezelési rendszer A belső kontrollkézikönyv második része a kockázatkezeléssel foglalkozik, mely tartalmazza a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint azokat az intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kézikönyv kialakítása megfelel a Bkr. 7. -nak. A szervezet rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, mely tartalmazza a kockázati célok, kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok minősítésének rendjét. Kontrolltevékenységek A belső kontrollkézikönyv harmadik részében a kontrolltevékenységek kerültek kidolgozásra. A hivatal jegyzője olyan kontrolltevékenységet alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, és hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Belső szabályzatokban, rendeletekben a feladatokkal összefüggésben szabályozásra kerültek az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, személyre szólóan a feladatok és hatáskörök, az információkhoz való hozzáférés, valamint a beszámolási eljárások. A belső kontrollok működését az egyes feladatok sajátosságai határozzák meg. A kontrolltevékenységnél kiemelt szerepe van a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésnek. Az előzetes ellenőrzések, vagyis a megelőző kontrollok célja, hogy a tevékenységek hibás lépéseit kiszűrjék. Ugyanezt a célt szolgálja a pénzügyi ellenjegyzés is, ezzel megelőzhető a jogosulatlan, fedezetnélküli kötelezettségvállalás. A folyamatba épített ellenőrzéseket a szervezeti hierarchia minden szintjén és működési területén biztosítani kell. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósulnak meg. Módszerei lehetnek szóbeli, írásbeli jelentések, vezetői értekezlet megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai, kötelezettségvállalás ellenjegyzése, utalványozás és személyes vezetői ellenőrzés. Az önkormányzati döntések végrehajtásának ellenőrzése rendszeresen megtörténik a képviselő-testület döntéseiből fakadó, a hivatal irodáinak munkafeladatait tartalmazó HIMFA-n keresztüli írásos beszámoltatás formájában. Ezen rendszer működtetésének célja: - a felsővezetés (polgármester, alpolgármester, jegyző) folyamatos tájékoztatása a képviselő testület döntéseiből fakadó feladatok a végrehajtásának folyamatáról, a végrehajtás során felmerült problémákról, a megoldási alternatívákról, a végrehajtás megtörténtéről. - a felsővezetéstől jóváhagyás kérése: a feladat hatékony és jogszerű megoldása érdekében esetleg más iroda bevonásához, határidő-hosszabbításra vonatkozó

17 javaslat kidolgozásához, a határozat visszavonására vonatkozó javaslat kidolgozására. A HIMFA működésének folyamata: Az Önkormányzati és Szervezési Iroda munkatársa a képviselő-testület ülését követően röviden összefoglalva - felosztja a feladatokat a határozatokban megjelölt végrehajtásért felelős irodák között. A feladatokat tartalmazó, sorszámmal ellátott HIMFA elektronikus úton eljuttatásra kerül az irodavezetők részére. A megadott határidőre a feladatok végrehajtása a HIMFÁ-n keresztül beszámoltatásra kerül. Információs és kommunikációs rendszer A belső kontrollkézikönyv negyedik része az információ és kommunikáció áramlással kapcsolatos feladatokat tartalmazza. Az információs szabályozás magában foglalja a hivatalon belüli és a külső ügyfelekkel, partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait. Fontos, hogy egyes események, feladatok ellátásához megfelelő mennyiségű és minőségű adat álljon rendelkezésre. Az iktatásnak meghatározó szerepe van az információk, adatok tárolásában. Mindig biztosítani kell a folyamatban lévő, további intézkedést igénylő ügyek, és a befejezett ügyek nyomon követését. Az irodavezetők és az intézményvezetők rendszeres tájékoztatása értekezleteken, valamint hivatali levelezés útján történik. A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, visszakereshetőség és a visszacsatolási rendszerek működtetése útján valósul meg. A hivatal az iktatási rendszer feladatkiadásának, valamint a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményeinek eleget tesz. Nyomon követési rendszer (monitoring) A belső kontrollkézikönyv ötödik része tartalmazza a hivatal monitoring rendszerét, mely a célok megvalósításának nyomon követését szabályozza. A hivatal és az intézmények kidolgozták az ellenőrzési nyomvonalukat, mely jogszabályi előírásokra építve határozza meg az egyes tevékenységek megvalósításához kapcsolódó ellenőrzési pontokat. A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követése a FEUVE és a belső ellenőrzés útján valósul meg. A belső ellenőrzések megállapításait, javaslatait a vezetők figyelembe veszik. Az ellenőrzés javaslataihoz intézkedési tervet készítenek.

18 III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. c) pont) A évben végrehajtott ellenőrzések évre áthúzódó intézkedéseinek nyomon követése: - Dombóvár város Önkormányzata évi költségvetési előirányzatának teljesítése ellenőrzés: Az intézkedési terv megvalósítása évben volt esedékes. A Városgazdálkodási Iroda vezetője beszámolt arról, hogy az előírt intézkedéseket végrehajtották. - Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-nél a kintlévőségek kezelésének ellenőrzése: Az intézkedési terv 2012-ben készült el. A Város- és Lakásgazdálkodási Nkft a végrehajtott intézkedésekről beszámolót készített, melyben az ügyvezető beszámolt arról, hogy az előírt intézkedéseket megvalósították. A évben végrehajtott ellenőrzésekre tett intézkedések nyomon követése: évi normatíva ellenőrzése: Az intézkedési tervek alapján megtett intézkedések megvalósításáról beszámoltak az intézmények, és az előírt intézkedések megtörténtek. - Működési bevételek ellenőrzése az intézményeknél: Az intézkedési tervek alapján megtett intézkedések megvalósításáról beszámoltak az intézmények, és az előírt intézkedések megtörténtek. A Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ intézkedési tervének megvalósítási határideje a évre átesett, így ezen intézkedések megvalósításáról majd a évi ellenőrzési jelentésben készül beszámoló. - Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a helyi adók kivetésének, nyilvántartásának és teljesítésének ellenőrzése Az intézkedési terv elkészítésének a határideje december 14. volt, de a évben nem érkezett intézkedési terv az ellenőrzési javaslatokra. - Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalánál a vagyongazdálkodás utóellenőrzése Az intézkedési terv elkészítésének a határideje október 4. volt, de a évben nem érkezett intézkedési terv az ellenőrzési javaslatokra. - A Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás vizsgálata A Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás vizsgálata

19 A Német Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás vizsgálata A Roma Kisebbségi Önkormányzatnak nyújtott támogatás vizsgálata Ezen ellenőrzések év végén valósultak meg, így az intézkedési terv készítésének határideje áthúzódott a évre. A megtett intézkedésekről a évi ellenőrzési jelentésben készül beszámoló. Dombóvár, február 15. Tóthné Maza Edit belső ellenőr

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagjainál belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzésének 2015. évi munkaterve 2. számú melléklet I. Intézményellenőrzések 1. Intézmények kockázatelemzés alapján 1.1. Apáczai Óvoda és Általános Művelődési Központ 2014.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésének 8. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Előadó:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről

Éves ellenőrzési jelentés. a Budapest Fővárosi IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi belső ellenőrzéséről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Dunavecse Önkormányzat 2009. október 28-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi ellenőrzési terve Az Önkormányzat éves ellenőrzési terv készítési kötelezettségét több jogszabály

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2013. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városháztér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a 2013. évben végzett belső ellenőrzésekről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól

Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Tájékoztató a belső ellenőrzési feladat 2014. évi ellátásáról, az ellenőrzések legfontosabb tapasztalatairól Ózd, 2015. április 29. Előterjesztő: Készítette: Társulási Tanács Elnöke Belső Ellenőrzési Csoport

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Városháza konyhájának működtetése

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Ruzsa Község Jegyzőjétől 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2. Telefon: 62/285-011 304-7/2014. Tárgy: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása Melléklet: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi Éves ellenőrzési jelentése Vezetői összegfoglaló Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről Resznek Község Önkormányzata képviselő-testületének 27/2014.(V.9.) határozata a 2013. évi belső ellenőrzésről Resznek Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 61/2010.(04.29.) Öh. számú határozata A 2009. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

2012. ÉVI ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Intézmény neve, címe: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona, 1064 Budapest, Rózsa u. 67. Intézmény vezetője: Barta Zsolt Belső ellenőr foglalkoztatási formája (közalkalmazott vagy külsős):

Részletesebben

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására

JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS. elfogadására 4. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI JEGYZŐ 37-7 /2015. ikt.sz. JAVASLAT A 2014. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS elfogadására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 6. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 6. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 6. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Összefoglaló a 2012. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ELLENŐRZÉSI CSOPORTJA :1041 Budapest, István út. 14 231-3260; 231-3248 1. számú melléklet Éves ellenőrzési jelentés a Budapest Fővárosi

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS SZAJOL KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2012. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr. 48. a) pont] A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 34. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2015-2018. évi stratégiai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Készítette: Polgármester Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló Az éves összefoglaló ellenőrzési

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján

ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján ELŐTERJESZTÉS. Nagymaros Város Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.03.) rendelete alapján A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2010.11.22 A napirendet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Javaslat. a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására

Javaslat. a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Ikt.sz: 13-5/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentés elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

2015. február 19-i rendes ülésére

2015. február 19-i rendes ülésére Új napirendi pont 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i rendes ülésére Tárgy: A 2015. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzatának 0. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására Ózd, 0. november. Előterjesztő: Készítette: Ózd Város Jegyzője Belső Ellenőrzési Csoport A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014 (költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján)

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014 (költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján) Dorog Város Önkormányzata 2510 Dorog Bécsi u. 71. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2014 (költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján) Dorog, 2015. április. Készítette: Böröczné Kőszegi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Napirend: Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 24 -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Község Önkormányzat szabályszerűségi ellenőrzési jelentése a 2011.

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

2016. évi ellenőrzési terv

2016. évi ellenőrzési terv A Közgyűlés X-145/271.670/2015. sz. határozatának 1. melléklete 2016. évi i terv I. fejezet i terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő

kiadott Leltározási Leltározási szabályzat/, a leltárak megfelelő Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervjavaslat i belső i terv Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja sor szá m 1. Település Ellenőrzött szerv Ellenőrizendő folyamatok Ambrózfalva

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÉRTÉKELÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2010. 2 A.) ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS I. BEZEVEZÉS Éves ellenőrzési jelentésünket

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető BUDAPEST XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2013. november 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Papp Andrea belső ellenőrzési vezető Tárgy: Tájékoztató a 2014. évre

Részletesebben

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás;

8. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők: /. Megállapítás; 8. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVI, Kerületi Német Nemzetiségi önkormányzat"

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 49/2015.(V.29.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐ JAVASLAT A 2010. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben