Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozás menedzsment szakmérnök"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 2 1. A szakirányú továbbképzési szak tanterve 2 2. A szakirányú továbbképzési szak tantervi előlapja 4 3. Tantárgyi programok 7 Mellékletek 1. számú melléklet: A z Óbudai Egyetem Szenátusának a szak létesítését kezdeményező határozata 2. számú melléklet: A Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye

3 I. Adatlap 1. A bejelentő felsőoktatási intézmény: Óbudai Egyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. A képzésért felelős kar: Keleti Károly Gazdasági Kar 2. A szak megnevezése: Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 3. Szakirányú továbbképzés szintje: egyetemi 4. A képzési terület megnevezése: gazdasági Bp., Prof. Dr. Rudas Imre rektor 1

4 Kód II. A szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 1. Tanterv Tantárgyak MINTATANTERV Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Levelező tagozat óraszámokkal ; követelményekkel (k.); kreditekkel (kr.) 2 Félévek heti kr Előtanulmány óra ea tgy l k kr ea tgy l k kr ea tgy l k kr Kód A Gazdasági és humán ismeretek oktató GVMPBISLC Pénzügyi- és banki ismeretek Dr Elek Erzsébet é 2. GVMMINSLC Minőségmenedzsment Dr Elek Erzsébet v 3. GVMSHMSLC Stratégiai humán menedzsment Dr Szeghegyi Ágnes é 4. GVMVJASLC Vállalkozásmenedzsment jogi alapjai Tóth Gábor v 5. GVMLFMSLC Logisztikai folyamatok menedzselése Bukucs Erzsébet v 6. GVMLSTSLC Leíró statisztika Bukucs Erzsébet é 7. GVMIPKSLC Írás- és prezentációs készségfejlesztés Derecskei Anita é B Szakmai törzsanyag GVMVPÜSLC Vállalati pénzügyi tervezés Dr Elek Erzsébet v 1. GVMPBISLC 9. GVMSZVSLC Számviteli nyilvántartások Gombaszögi Ildikó v 10. GVMSTKSLC Statisztikai következtetések Nagy Viktor é 6. GVMLSTSLC 11. GVMADOSLC Vállalkozások adózása Bukucs Erzsébet v 12. GVMTMESLC Termelésmenedzsment esettanulmányok Dr Bujdosó László é 13. GVMBEKSLC Beszámoló készítés Gombaszögi Ildikó v C Differenciált tárgyak C/1 Választható modulok Gazdálkodási modul 14. GVMKNESLC Költségek nyilvántartása és elemzése Gombaszögi Ildikó é 9. GVMSZVSLC 15. GVMSZESLC Számvitelszervezés Bukucs Erzsébet é 9. GVMSZVSLC 16. GVMSTISLC Stratégiai iskolák Dr Velencei Jolán é 17. GVMPRFSLC Projektfeladat Gombaszögi Ildikó é 9. GVMSZVSLC 18. GVMVTRSLC Vezetői készségfejlesztő tréning Buday Andrea é 19 GVMCRMSLC CRM Dr Parragh Bianka é C/2 Üzleti informatika modul 21. GVNFKSLC Együttműködési platform Dr Velencei Jolán é 22. GVMSPSSLC SPSS Lénárt Imre é 10. GVMSTKSLC

5 23. GVMÜSHSLC Üzleti számítógépes hálózatok Dr László Gábor é 24. GVMEBNSLC E-business Dr László Gábor é 25. GVMAMSSLC Adatelemzés MS Excellel Lénárt Imre é 10. GVMSTKSLC GVMSZDSLC Szakdolgozat 30 Összes óraszám Vizsga (v) Évközi teljesítmény (é) 4 2 6/5 3

6 2. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú továbbképzési szak tantervi előlapja Képzési forma: Levelező egyetemi szakirányú továbbképzés Képzési cél A vállalkozások tevékenységében a mérnöki munkakörben dolgozók számára is nélkülözhetetlenné vált a gazdasági szaknyelv, a számviteli-, az adózási-, és a pénzügyi szabályozás alapszintű ismerete a belső- és a külső vevők kiszolgálásakor. A továbbképzés célja olyan magasan kvalifikált gyakorlati szakemberek képzése, akik mérnöki alapképzettségük mellett képessé válnak komplex szemlélettel mérlegelni a gazdálkodás során felmerülő problémákat. A gyakorlat orientált képzés során piacképes tudást biztosítunk a vállalkozások menedzseléséhez. A műszaki és a gazdasági megközelítés integrálásával képessé válnak a különböző szakterületek szakértőit összefogó projektek menedzselését és vezetését ellátni. A gazdálkodási folyamat során rögzített adatok feldolgozási- és elemzési módszereinek elsajátításával a döntések megalapozottságát, a kockázatok csökkentését érhetik el a vállalkozásban. Képzés helye: Az Óbudai Egyetemen belül a Vállalkozásmenedzsment Intézet oktatja a képzésben szereplő valamennyi tárgyat: Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar, Vállalkozásmenedzsment Intézet Budapest Tavaszmező utca A képzési idő 3 félév, összesen 420 kontaktóra Jelentkezés feltétele: Egyetemi- vagy főiskolai mérnök oklevél. Finanszírozási forma: Önköltséges Megszerezhető végzettség: Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Bsc szakmérnök, vállalkozásmenedzsment szakon szakirányú szakképzettség megnevezéssel. A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Bachelor of Engineering Specialise Enterprise Management

7 Szakmai gyakorlat: Jelen szakirányú továbbképzési szak képzéséhez a levelező tagozaton nem tartozik szakmai gyakorlat. Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit A képzés főbb területei: Tárgyak jellege Kredit Szakmai alapozó ismeretek 30 Speciális szakmai ismeretek 60 Szakdolgozat 30 Összesen 120 Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: A tantárgyak vizsgával, illetve félévközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A harmadik félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni. A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján, és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére. A szakdolgozati téma kiadásának feltétele: Két félév eredményes lezárása, a mintaterv szerint előírt tantárgyak teljesítése.

8 A záróvizsgára bocsátás feltételei: A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni. A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc. A záróvizsga tárgyai: Komplex gazdasági tételsor az alábbi tárgyakból kerül összeállításra Beszámoló készítés (5kr) Logisztikai folyamatok menedzselése (4kr) Minőségmenedzsment (4kr) Statisztikai következtetések (6kr) Stratégiai humán menedzsment (4kr) Vállalati pénzügyi tervezés (5kr) Összesen: 28 kreditpont A záróvizsga eredménye: A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát figyelembe vevő - átlaga az alábbiak szerint: Z =(SZD + Z1)/2. Az oklevél minősítése: A záróvizsga eredménye alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni: kiváló 5,00 jeles 4,51-4,99 jó 3,51-4,50 közepes 2,51-3,50 elégséges 2,00-2,50

9 3. Tantárgyi programok Szakmai alapozó ismeretek 1. Pénzügyi- és banki ismeretek Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom rendszer elsajátítása. A vállalkozás pénzügyi-, banki környezetét alkotó intézmények feladatainak megismertetése. 2. Minőségmenedzsment A minőségmenedzsment fejlődése napjainkig. Minőségirányítási rendszerek legfontosabb jellemzői. A TQM kialakítása a vállalkozásban. Az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány. 3. Stratégiai humán menedzsment A legfontosabb erőforrás, a munkaerő hatékony felhasználását elősegítő feladatok és technikák megismertetése az egyéni és szervezeti célok egyidejű figyelembevételével. 4. Vállalkozásmenedzsment jogi alapjai A vállalkozás alapításával és működtetésével kapcsolatos cégjogi, kötelmi jogi, munkajogi és adójogi alapismeretek. 5. Logisztikai folyamatok menedzselése Készletek folyamatos számon tartása, nyomon követése, ellenőrzése. Automatikus azonosítási technológiák alkalmazása. A beszerzési folyamatok teljes körű átfogása, fejlesztése, tervezése, karbantartása. 6. Leíró statisztika A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különböző területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése. 7. Írás- és prezentációs készségfejlesztés Írásos háttéranyagok, közlemények, tájékoztató kiadványok, előadások, prezentációk információstechnológiai eszközökkel történő interpretálása. Komplex szituatív gyakorlatokon a személyes, a termék- és a corporate image kialakítását szolgáló technikák bemutatása és gyakorlása Speciális szakmai ismeretek 8. Vállalati pénzügyi tervezés A vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismeretei. Vállalkozás finanszírozási számítások, pénzügyi tervezés- és elemzés mutatószámrendszere. 9. Számviteli nyilvántartások A számviteli törvény alapján összeállítandó nyilvántartások fogalomrendszerének, és az összefüggések megismertetése. A számviteli információs rendszer egyes elemének elkészítése és értelmezése. 10. Statisztikai következtetések A vállalkozás tevékenysége során felmerülő bonyolultabb statisztikai vizsgálatok elvégzése, elemzések végrehajtása, összefüggések feltárása és számszerű kimutatások összeállítása, következtetések levonása, előrejelzések készítése. 11. Vállalkozások adózása A vállalkozások adókötelezettségébe tartózó adónemek legfontosabb jellemzői, az adóalap meghatározása, a fizetendő adó kiszámítása, valamint a kapcsolódó eljárási szabályok. 12. Termelésmenedzsment esettanulmányok A termelési folyamat lebonyolításában alkalmazott tervezési, szervezési és irányítási módszerek, eljárások és szoftverek megismertetése a hallgatókkal, és kapcsolódó esettanulmányok bemutatása. 13. Beszámoló készítés A mérleghez kapcsolódó fogalmaknak, a mérlegsorhoz kapcsolódó legjellemzőbb gazdasági események hatásainak vizsgálata, a mérlegtételek értékelésének a megismertetése, valamint a jövedelemre gyakorolt hatásuk feltárása. A beszámoló adatinak értelmezésével a döntés-előkészítés információs igényeinek kiszolgálása.

10 Gazdálkodási modul (választható) 14. Költségek nyilvántartása és elemzése A költségek nyilvántartásának számviteli törvény szerinti lehetőségei. Önálló esettanulmányt készítése egy induló termelő vállalkozás számviteli rendszerének kialakítására, A vállalkozás indulásától, egy üzleti év modellezésével a gyakorlatban alkalmassá válnak egy számviteli információs rendszer elemeinek használatára, értelmezésére. 15. Számvitelszervezés A vállalkozás információs folyamatainak megszervezése, valamint felmerülő számvitelszervezési feladatokat megoldása, valamint ezek gépesítése, és rendszerszemléletű kiépítése 16. Stratégiai iskolák A vállalkozás hosszú távú tervezéséhez szükséges eszközrendszer különböző szemléletű közelítésének bemutatása. A stratégia kialakításának lehetséges folyamatai és megjelenésének formái. 17. Projektfeladat A projekttervezés módszertanának megismerése. Team munkában saját projekt terv dokumentációjának összeállítása. 18. Vezetői készségfejlesztő tréning Kommunikációs-, és viselkedési készségfejlesztés. Konfliktuskezelési technikák elsajátítása. Munkatársak bevonásához szükséges módszerek megismerése. 19. CRM Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, melyekből a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. Üzleti informatika modul (választható) 20. Együttműködési platform A kollektív tudásmegosztást és tartalomgenerálást támogató vállalati kultúra megteremtése, a reputációt alakító és befolyásoló területek megismerése. 21. SPSS A kutatásokhoz nélkülözhetetlen adatbányászási, adatelemzési szoftver, melynek segítségével minták és trendek fedezhetőek fel. 22. Üzleti számítógépes hálózatok A számítógépes üzleti hálózatok fogalmának és területeinek kiterjesztése az informatikai megoldásokon túlmutatóan komplex jogi, informatikai és gazdasági kontextusba helyezése. (IT megoldások gazdasági/gazdaságossági kérdései, TCO, ROI.) 23. E-business Az elektronikus üzlet fogalmának és területeinek megismertetése a hallgatókkal komplex módon jogi, marketing, informatikai és vállalkozásszervezési aspektusból. (Pl.: E-számlázás technikai, jogi, gazdaságossági kérdései) 24. Adatelemzés MS Excellel Analysis ToolPak összetett statisztikai vagy tervezési elemzések készítésére használható. Az elemzéshez szükséges adatok és paraméterek megadása után az eszköz a megfelelő statisztikai vagy mérnöki makrófüggvényekkel hajtja végre a számításokat, majd egy eredménytáblában jeleníti meg az eredményeket.

11 Mellékletek 1. számú melléklet: Az Óbudai Egyetem Oktatási Bizottságának a szak létesítését kezdeményező határozata 2. számú melléklet: A Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú továbbképzési szak képzési- és kimeneti követelményei

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató

Tantárgy megnevezése, kódja. Pénzügyi- és banki ismeretek TANTÁRGYI TEMATIKÁK GVMPB11SLC. Dr Elek Erzsébet. Tantárgyfelelős oktató TANTÁRGYI TEMATIKÁK Tantárgy megnevezése, Pénzügyi- és banki ismeretek GVMPB11SLC Dr Elek Erzsébet 10 óra előadás+15 óra gyakorlat +0 labor 5 Megfelelő pénzügyi szemlélet kialakításához szükséges alapfogalom

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 2006/2007. TANÉVBEN VÉG- ZETT OKTATÁSI, KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE (a 2005. évi CXXXIX. törvény 6. (3) bekezdésének megfelelően közzétéve) A

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben