VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről"

Átírás

1 ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á

2 í á í á á í ő á ó á á á Á ö íó ü ü á ó á á á á á á á á ó ó á á á á á í á á í á á á ü ó Í á ó á á í á í á í á á Ó á á á á í á á á á ó á í á á ó ó á á á á í á á á á á ó ú ő á í á á á á á í ű á á á ó ú á Á í ó á Ü ó á Í ő á

3 VIZSGÁLATI PROGRAM VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredmnykimutatás ellenőrzsről Elrendelte: Zsuga Pál ügyvezető igazgató A vizsgált időszak v A vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr s Papp Tamás belső ellenőr A vizsgálat ideje: 2008 március március 25. A vizsgálat clja annak megállapítása, hogy a Vegyes Kft. Összköltsg eljárással kszül A típusú eredmnykimutatása megfelel-e a hatályos számviteli törvny előírásainak. II. Rszletes vizsgálati feladatok Az eredmnykimutatással kapcsolatos feladatok: Ellenőrizni kell, hogy a vállalkozás rendelkezik-e az árbevtel elszámolásának előfeltteleit kpező dokumentumokkal (vevő által elismert teljesíts igazolás másolatai), s annak fellelhetősge egyezik-e a Kft. számviteli politikájában meghatározott őrzsi hellyel. Meg kell vizsgálni, hogy vközben csökkentő ttelknt elszámolásra kerültek-e a vevőknek utólag adott, helyesbítő számlában rögzített engedmnyek. Ellenőrizni kell, hogy az exportrtkesíts során a Kft figyelembe vette-e, hogy 2007 július 1-től a Bulgáriába irányuló rtkesíts unión belüli rtkesítsnek minősül. Kimutatásra kerültek-e a saját termelsű kszletekben a próbaüzem során előállított termkek rtkei. Ellenőrizni kell, hogy az aktivált saját teljesítmnyek rtkelsekor a hulladk anyagok összege levonásra került-e. Az egyb bevtelek között elszámolásra került-e a biztosítótól v elejn kapott kártríts összege. Figyelme vettk-e a korábban behajthatatlannak minősített s hitelezsi vesztesgknt leírt követelsre utólag befolyt összeget. A vállalkozás számviteli politikájának megfelelően kszült-e az alapanyagokról v vgn leltár. Az anyagköltsgek elszámolása megfelel-e a számviteli törvnyben előírt feltteleknek. Ellenőrizni kell, hogy a vállalkozás által befogadott számlákon szereplő szolgáltatások rtkei a megfelelő helyeken lettek-e elszámolva. Meg kell vizsgálni, hogy az ignybe vett szolgáltatások között a reklámköltsgek elszámolásra kerültek-e. Ellenőrizni kell, hogy az v vgn figyelembe vettk-e az egyb szolgáltatások között az illetkeket s a hatósági díjakat. Meg kell vizsgálni, hogy az egyb szolgáltatások rtknek megállapításakor a Kft. számolt-e az v közben üzembe állított gpsorra kötött biztosítási díjával. Ellenőrizni kell, hogy az eladott áruk beszerzsi rtknl az rtkveszts elszámolása szerepel-e módosító tnyezőknt. Meg kell vizsgálni, hogy az eladott (közvetített) szolgáltatások rtke a számviteli törvnynek megfelelő módon került-e elszámolásra. 7/1.

4 Ellenőrizni kell, hogy az anyagjellegű ráfordítások összesítő sora mutat-e eltrst az ellenőrzs során kapott eredmnyhez kpest. A szemlyi jellegű ráfordítások összesítő sorának ellenőrzsekor meg kell vizsgálni, hogy a hatályos törvnyeknek megfelelően figyelembe vette-e a vállalkozás az vközi járulkemelkedst. A dolgozók Országos Kpzsi Jegyzkben szereplő tanfolyamának költsge beszámításra került-e a szakkpzsi hozzájárulás összegnek kiszámításában, mint csökkentő ttel. Ellenőrizni kell, hogy v vgn minden tárgyi eszköz után megtörtnt-e az rtkcsökkensi leírás elszámolása. Meg kell vizsgálni, hogy az rtkcsökkensi leírás a számviteli politikában megfelelő módon került-e kiszámításra. Ellenőrizni kell, hogy a ráfordítások között a megfelelő helyen került-e elszámolásra a vállalkozás műszaki gpnek bekerülsi rtke. A Kft. egyb műszaki gpnek rtkesítsekor beszámításra került-e terven felüli rtkcsökkens az egyb ráfordítások között. Meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozás számviteli politikájának megfelelően számította-e ki az üzemi üzleti tevkenysg eredmnyt. Ellenőrizni kell az A. Üzemi üzleti tevkenysg eredmnye egyezik-e a vállalkozás ellenőrzsekor kapott összesítő eredmnnyel. A vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a Kft. harmadik országba irányuló exporttevkenysge megfelel-e azoknak a hatályos jogszabályoknak, melyeket az európai unió s Magyarország megkövetel. A Magyarországra irányuló belföldi rtkesítsek során a szigorú számadású bizonylatok tartalmazzák-e a kötelezően előírt feltteleken túl a vállalkozás számviteli politikájában előírt egyb tartalmi feltteleket. III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 11/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v január, július, december hónapok szúrópróba szerű ellenőrzse A vizsgálat időpontja 2008 március március 25. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatot alátámasztó tanúsítványt. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 március 31. Budapest, 2008 február 25. Zsuga Pál Ügyvezető Igazgató 7/2.

5 VIZSGÁLATI JELENTÉS VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredmnykimutatás ellenőrzsről II. Megállapítások 1. Az eredmnykimutatással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. szkhelyn 2008 március 01. s március 25. között ellenőrzst hajtottunk vgre. Az ellenőrzsen jelen volt Kiss Edina belső ellenőr s Papp Tamás belső ellenőr. Az ellenőrzs alátámasztására szolgáló tanúsítványt a jelen szerződshez külön mellkletknt csatoljuk. Az ellenőrzs eredmnye: A vállalkozás szkhelyn lefolytatott vizsgálat során a krdses időszakok ellenőrzsekor azt tapasztaltuk, hogy az árbevtel elszámolásának előfeltteleit kpező dokumentumok (vevő által hitelesített teljesíts igazolások másodpldányai, stb.) hiánytalanul megvoltak. Azonban a dokumentumok őrzsnek helye a Kft. számviteli politikájában leírtakkal ellenttben nem a cg központi raktárban volt elhelyezve. A Kft. rtkesítsnek nettó árbevtele 40%-ban exporttevkenysgből ered, melynek 80%-a barter ügyletből származik. A vállalkozás könyveiben kimutatott, s az eredmnykimutatásban szereplő ttelek között eltrst tapasztaltunk 2007 január s 2007 július havában. Az ezen időszakok alatt kiadott hat darab helyesbítő számlákban szereplő, árbevtelt csökkentő ttelek összege nem került lekönyvelsre. A számlák együttes összege szerinti az el nem számolt, árbevtelt csökkentő ttelek összege eft. Az exportrtkesítsi helyek között szereplő clországok közül, a Bulgáriába irányuló rtkesítsek elszámolásakor, a Kft. figyelembe vette, hogy az ország július 1-től az EU teljes jogú tagállama. Ennek megfelelően állapították meg, s számították fel a költsgeket. Az eredmnykimutatás saját termelsű kszleteinek kimutatásakor a vállalkozás a január havi kimutatások alapján nem mutatta ki, s ennek következtben nem számolta el a próbaüzem során előállított, nagy anyaghányaddal rendelkező termknek rtkt. Ennek következtben csökkentő ttelknt nem került elszámolásra eft. Az aktivált saját teljesítmnyek rtkelsekor a hulladk anyagok összege minden esetben csökkentő ttelknt levonásra kerültek. A vállalkozásnak biztosítója 2007-ben kt rszletben utalta át az v eleji káresemnyből adódó, jogosnak ítlt kártrítst. Ebből azonban csak az első rszlet került elszámolásra az egyb bevtelek között. A második rszletknt kiutalt összeg, eft, nem került elszámolásra. A vizsgált időszakban a vállalkozás egyik partnervel szemben a korábban behajthatatlannak minősített, hitelezsi vesztesgknt leírt követelsre utólag befolyt eft nem került elszámolásra. Megállapítottuk, hogy a vállalkozás ezt az összeget az egyb bevtelei között nem számolta el. A Kft. a számviteli politikájának s a hatályos előírásoknak megfelelő módon kszítette el a leltárt az alapanyagokról. A leltár a kötelezően előírt adatokon felül a számviteli politikában rögzített statisztikai nyilvántartások kidolgozásának is eleget tett. A vállalat 2007-ben bevezetett új termke jelentős anyagköltsggel bír. Az anyagok beszerzse 25%-ban külföldről származik. A költsgek elszámolása a számviteli 7/3.

6 törvnyeknek megfelelően törtnt. Megállapítottuk, hogy a vállalkozások által befogadott számlákon szereplő szolgáltatások minden esetben a megfelelő költsghelyeken kerültek elszámolásra. (exportrtkesítsből eredő szállítási-, rakodási-, raktározási tevkenysg, valamint energiafelhasználásból származó) Az ignybevett szolgáltatások között az új termk bevezetst megelőző promóciós s reklámköltsgek elszámolásának 55%-a nem került decemberben elszámolásra. Ez az összeg 300 eft. Továbbá a januári időszak vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a vállalkozás a hatósági díjakat elszámolta, de 5 eft illetket nem vette figyelembe. Az egyb szolgáltatások rtknek összeállításakor az üzembe helyezett gpsor biztosítási díját a vállalkozás elszámolta, a számviteli törvnynek megfelelően megosztva azt az üzembe helyezs előtti s üzembe helyezs utáni időszakra. Az rtkvesztsek elszámolása az áruk rtkesítsekor megfelelő módon kerültek kivezetsre. A közvetített szolgáltatások rtknek elszámolása a törvnyi szabályoknak megfelelő módon került kivezetsre. A fentiekben leírtak szerint ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy az eredmnykimutatás IV. Anyagjellegű ráfordítások összesítő sorának eredmnye eft. Ez az összeg eft eltrst mutat a vizsgálat tárgyát kpező eredmnykimutatás IV. Anyagjellegű ráfordítások összesítő sorának eredmnyhez kpest. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a szemlyi jellegű ráfordítások vizsgálatakor a hatályban lvő törvnyek rtelmben a vállalkozás brszámfejtő modulja automatikusan módosította a változásoknak megfelelő mrtkben a járulkok mrtkeit. A Kft. nyilvántartásai szerint három alkalommal 4-4 dolgozót küldött továbbkpzs cljából tanfolyamra. Ezek díját a vállalkozás elszámolta a szakkpzsi hozzájárulásának terhre. Mindhárom tanfolyam szerepel az Országos Kpzsi Jegyzkben, s megfelelnek a jogszabályokban előírt követelmnyeknek. A hivatalos okiratokat a vállalkozás a területileg illetkes munkaügyi központnak határidőre benyújtotta. A 2007 vben a vállalkozás 8 műszaki berendezssel s 3 egyb berendezssel rendelkezik. A vizsgálat megállapította, hogy a Vegyes Kft. számviteli politikája lineáris módszer szerinti rtkcsökkensi leírást írt elő. Az rtkcsökkensek elszámolása ennek megfelelt. Az eredmnykimutatás szerint eft rtkcsökkens került elszámolásra. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a 2007-ben üzembe helyezett új gyártósor üzembe helyezs után számított összegt. Ez az összeg 150 eft. Ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy a vállalkozás a ráfordításai között tvedsből egyb ráfordításknt számolt el 2100 eft összeget. Ezt az összeget, amely tríts nlküli átadásból adódott, a rendkívüli ráfordítások között kellene nyilvántartani. A műszaki gpek rtkesítsekor a terven felüli rtkcsökkensek elszámolásra kerültek az egyb ráfordítások között. A vállalkozás a számviteli törvnynek megfelelő módon, informatikai rendszer segítsgvel, a Kulcs-Soft számviteli rendszer alkalmazása mellett kszítette el az eredmnykimutatását. Ennek megfelelően az A. Üzemi (üzleti) tevkenysg eredmnye helyes módszerek szerint került kiszámításra. Azonban a 2007-es vben fellelt hiányosságok, s tves elszámolások miatt az ellenőrzsre benyújtott eredmnykimutatásban kimutatott eft összege eft-al többet mutat, mint amennyit megállapítottunk. A Kft. exporttevkenysge minden szempontból megfelel a hatályos jogszabályoknak, melyeket az európai unió s Magyarország megkövetel. Ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy a Kft. Magyarországra irányuló belföldi rtkesítsek során a szigorú számadású bizonylatok minden esetben tartalmazzák a 7/4.

7 kötelezően előírt feltteleken túl a vállalkozás számviteli politikájában előírt egyb tartalmi feltteleket. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Balogh Mária könyvelőt, s Szabó Bence főkönyvelőt. (1. számú mellklet: a vállalkozás 2007 vi összköltsg eljárású eredmnykimutatásának hitelesített másolata 2. számú mellklet: a Vegyes Kft. számviteli politikájáról kszített hiteles másolat 3. számú mellklet: tanúsítvány az el nem számolt árbevtelt csökkentő ttelekről) 7/5.

8 III. Javaslatok Összessgben megállapítható, hogy a Kft. elszámolásaival kapcsolatos számítások s nyilvántartások vezetse nem megfelelő. A feltárt hiányosságok megszüntetsre javasoljuk, hogy: A számviteli politikában meghatározott őrzsi helyre szállítsa át a vállalkozás a szüksges dokumentumokat. A vállalkozás dolgozza ki a helyesbítő számlák nyilvántartásainak pontosítását. Az aktivált saját teljesítmnyrtkek nyilvántartását bővítse a vállalkozás a próbaüzem során előállított termkekre vonatkozó adatokkal. Vezessenek külön nyilvántartást a megítlt s befolyt kártrítsekről. Ellenőrizzk, hogy naprakszen vezetik-e korábban behajthatatlannak minősített, hitelezsi vesztesgknt leírt követelseket, a reklámköltsgeket, valamint az ignybe vett szolgáltatásokat. Dolgozza ki a vállalkozás az rtkcsökkensi leírásokkal kapcsolatos napraksz nyilvántartásokat. Pontosítsák s korrigálják a számviteli törvnynek megfelelően a könyvels során elkövetett hibás könyvelsi tteleket. Budapest, 2008 március 31. a dolgozatot író nve kerül ide Papp Tamás Belső ellenőr Belső ellenőr A vizsgálati jelents egy pldányát átvettem, tartalmát megismertem s az azzal kapcsolatos intzkedst megteszem. Budapest, 2008 április 5. Zsuga Pál Ügyvezető igazgató A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Balogh Mária Könyvelő A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Szabó Bence Főkönyvelő 7/6.

9 TANUSÍTVÁNY VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az el nem számolt árbevtelt csökkentő ttelekről Srsz Helyesbített számla száma 05/2007/VSZ 19/2007/VSZ 31/2007/VSZ 44/2007/VSZ 68/2007/VSZ 85/2007/VSZ Nettó árbevtel összege (eft) Helyesbítő számla száma /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ Adott engedmny nettó összege (eft) Elszámolandó nettó árbevtel Ö.: Igazolom, hogy a tanusítvány adatai a VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. számláinak s az azokat helyesbítő számláinak nyilvántartási adataiból kszült. Az adatok megegyeznek az eredeti bizonylatok adataival. Az eredeti bizonylatok a Kft szkhelyn találhatók Budapest, 2008 március 20. Szabó Bence Főkönyvelő 7/7.

10 ő ö Ö Ő á á áü ü á í á ő á ő ó Í Áá í ő á ü á ó á ó ő ó ó ö ő Í á ö ü ű í á ő ó ö í á ő í ó á í ö á ó í ü á É ő ó ö ö űü Ö ő ő ő Íú ü ő Ö ő ő í ö ő á ő Í á íé ű ő ó ó ő í ü á ő á á ó á ő á ú í

11 Ü ő ő ő í í í ő í Ö á á á á á í ö ö ú ő á í ó í í ö ó í í á á á í ő ó á ó íü ó ö á í í á í í á ö í á í í ő ü ö ű á á á í á í í ó ű í ó íü á á á íí ő á í á á á ő á í ö í á ü á á ö á ö ö í í í ó

12 VIZSGÁLATI PROGRAM TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. (3355 Kápolna, Dembinszky utca 17.) Talajerő-gazdálkodás ellenőrzse Elrendelte: Földi Róbert vezrigazgató A vizsgált időszak v A vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr s Vizi Ernő belső ellenőr A vizsgálat ideje: 2008 március március 25. A vizsgálat clja annak megállapítása, hogy hogyan alakul a talajerő gazdálkodáson belül a szerves- s műtrágyázás a vizsgált időszakban a rszvnytársaságnál. II. Rszletes vizsgálati feladatok A szerves trágyázással kapcsolatos feladatok: Rendelkezik-e a társaság a vizsgált időszakban a termelsi terv rszt kpező trágyázási tervvel? Meghatározták-e a tervben a szerves trágyázással kapcsolatos feladatokat? Megfelelő-e a szerves trágya kezelse, tárolása? Meghatározták-e a tervben a trágyázás megfelelő időpontját? Vizsgálták-e az v során, hogy hogyan alakul a szerves trágyával kezelt terület aránya az összes földterülethez viszonyítva? A társaság vizsgálta-e a szerves trágyázás költsghatkonyságát az összes költsgen belül? Rendelkezik-e a társaság a szerves trágya felhasználásához szüksges gpekkel? Vizsgálták-e a szerves tárgyával kezelt mezőgazdasági területen termelt termkek mennyisgt s minősgt, a talajhatkonyságát, a talaj tápanyagtartalmát? A műtrágyázással kapcsolatos feladatok: A trágyázási terven belül meghatározták-e a műtrágyázással kapcsolatos feladatokat? A trágyázási tervben kitrtek-e a műtrágyaszüksglet meghatározására? A társaság a műtrágya beszerzsekor megfelelő körültekintssel választotta-e ki a beszállítókat (ár, minősg)? Megfelelő nyilvántartást vezetnek-e a megrendelt s berkezett műtrágyáról? Megfelelő-e a műtrágya kezelse s tárolása? A megrendelt s leszállított mennyisg teljes mrtkben fedezte-e a rszvnytársaság szüksgleteit, illetve gondoskodtak-e a megmaradt műtrágya szakszerű tárolásáról? A kiegszítő mellkletben feltüntette-e a rszvnytársaság a veszlyes anyagokkal törtnő gazdálkodásának módszereit, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak-e el? Vizsgálta-e a társaság, hogy a műtrágyázás következtben hogyan alakult a termelt termkek mennyisge s minősge, valamint milyen hatást gyakorolt a műtrágyázás a talaj fizikai s kmiai összettelre? 6/1.

13 III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 11/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v március, április, szeptember hónapok tteles ellenőrzse A vizsgálat időpontja 2008 március március 25. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatról kszült jegyzőkönyvet. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 március 31. Budapest, 2008 február 25. Földi Róbert Vezrigazgató 6/2.

14 VIZSGÁLATI JELENTÉS TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. (3355 Kápolna, Dembinszky utca 17.) Talajerő-gazdálkodás ellenőrzsről II. Megállapítások A VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. szkhelyn 2008 március 01. s március 25. között ellenőrzst hajtottunk vgre. Az ellenőrzsen jelen volt Kiss Edina belső ellenőr s Vizi Ernő belső ellenőr. A helyszíni ellenőrzs alátámasztását szolgáló jegyzőkönyvet külön mellkletknt csatoljuk. 1. A szerves tárgyázással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A vállalkozás a korábbi vek mintája alapján elkszítette a 2007-re vonatkozó termelsi tervet. A tervben külön kitrtek a tárgyázással kapcsolatos feladatokra s időszaki teendőkre. A trágyázási terv külön-külön tr ki a szerves- valamint a műtrágyával kapcsolatos feladatokra. A rszvnytársaság a trágyázási tervben a belső szabályzat alapján előírta a tárolásra s a kezelsre vonatkozó szabályokat. A vizsgálat lefolytatásakor megállapítottuk, hogy a vállalkozás telephelyn a szerves trágya kezelse s tárolása nem a megfelelő módon törtnik. A helyszíni szemle során találtunk egy kisebb mennyisgű, fel nem használt szerves trágyát a betakarított gyümölcsök rszre kialakított helyisgben. A trágyázási terv a korábbi vek tapasztalataira támaszodva, mind a tavaszi, mind az őszi időszakra állapított meg egy kt hetes időszakot a trágyázásra, melytől eltrni csak a kedvezőtlen időjárás miatt lehetsges. A vizsgált időszakban a nyilvántartások szerint a vállalkozás vizsgálta az összes földterülethez kpest a trágyázással javított területek alakulását, továbbá annak lehetősgt, hogy hogyan s milyen eszközökkel lehet hatkonyabban elvgezni a talaj javítását szolgáló munkákat. A vizsgálat kimutatta, hogy az összes földterülethez kpest a kezelt területek nagysága elri a 35%-ot. A társaság a költsgeinek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a szerves trágyázás költsgeinek hatkonyságát nem vizsgálták. Annak ellenre sem, hogy a rszvnytársaság több vre visszamenőleg, külön nyilvántartást is vezet ezekről a költsgekről. A társaság 2006-ban uniós pályázatot nyújtott be gpesíts cljából. A sikeres pályázat eredmnyekppen a befolyó támogatás segítsgvel bővítette gpparkját. A Törtető Zrt. az új gpek üzemeltetshez szüksges szakvizsga megszerzsre három munkavállalót továbbkpzsre küldött. A költsgek nyilvántartását, a gpek állapotát, valamint a bekrt információkat a vállalkozás időben, s a jogszabályoknak megfelelően elkszítette, s a szüksges helyekre időben benyújtotta. A rszvnytársaság a szerves trágyával kezelt mezőgazdasági területen termelt termkek mennyisgt s minősgt vizsgálta, illetve az illetkes hatóságok fel vizsgálatra megküldte. A talajhatkonysági vizsgálatokat azonban az elmúlt kt vben hiányosan vgeztk el. A kapott eredmnyek a nyilvántartásokban nem kerültek be. A talaj tápanyagtartalmának vizsgálatát anyagi fedezet hiányára hivatkozva nem vgeztk el. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Nmeth Ákos agrármrnököt, s Kovács Áron növnytermesztsi felelőst. (1. számú mellklet: Nmeth Ákos agrármrnök nyilatkozata 2. számú mellklet: a vállalkozás 2007 vi trágyázási terv hiteles másolata 3. számú mellklet: a helyszínen kszített közös jegyzőkönyv) 6/3.

15 2. A műtárgyázással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A rszvnytársaság a vre vonatkozó termelsi tevn belül a tárgyázási tervben meghatározta a műtrágyázással kapcsolatos feladatokat is. A tárgyázási tervben szereplő műtrágyaszüksglet meghatározásakor az előző vek adatait vettk át változatlan formában. A vállalkozás nem vizsgálta a 2007-re vonatkozó műtrágya mennyisg szüksglett. A társaság a műtrágya beszerzsre benyújtott árajánlatok közül, figyelembe vve az árat, a minősget, s a szállítási távolságot választott beszállítót. A beszállító által küldött nyilvántartások, valamint a vállalkozás telephelyn, a vizsgálatra benyújtott iratok alapján a műtrágya nyilvántartása a belső szabályzatnak megfelelően kszült. A nyilvántartások vezetse napraksz. A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a műtrágya kezelse s tárolása nem fele meg sem a belső szabályzatnak, sem a hatósági szabályoknak. A beszállító által küldött utolsó szállítmányt a cg telephelynek udvarán helyeztk el fedetlen területen. A szállítmány a nyilvántartások alapján egy hete rkezett. A megrendelt műtrágya mennyisge egyezik a trágyázási tervben meghatározott mennyisggel, de az ellenőrzs során megállapítottuk, hogy a terv nem alapszik konkrt vizsgálatokon. A leszállított mennyisg azonban nem bizonyult elegendőnek, így a társaság 10%-os felár mellett szerezte be a hiányzó műtrágya mennyisget. Megállapítottuk, hogy a vállalkozás a kiegszítő mellkletben feltűntette a veszlyes anyagokkal törtnő gazdálkodás módszert. A vizsgált időszakban a társaság területn fedetlen területen talált műtrágya azonban nem felel meg sem a hatósági szabályoknak, sem a vállalkozás belső szabályzatának. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a műtrágyával kezelt területeken termelt termkek mennyisgre s minősgre vonatkozó vizsgálatokat a társaság elvgezte, az eredmnyeket a nyilvántartásokba bevezette. A műtrágya talajra gyakorolt hatását anyagi források hiányára hivatkozva csak a minimálisan szüksges vizsgálatoknak vetettk alá. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Nmeth Ákos agrármrnököt, s Kovács Áron növnytermesztsi felelőst, valamint Bognár László raktár felelőst. (4. számú mellklet: tanúsítvány a vi szállítói számlákról 5. számú mellklet: a 2007 vi termelsi terv kiegszítő mellkletnek hitelesített másolata 6. számú mellklet: laboratóriumi vizsgálati eredmnyek hitelesített másolata) 6/4.

16 III. Javaslatok Összessgben megállapítható, hogy a rszvnytársaság nyilvántartások vezetse kisebb hiányosságokat leszámítva megfelelő. A termelsi, trágyázási tervek elkszítse azonban az elmúlt vek során nem mutat fejlődst, a laboratóriumi vizsgálatok elhanyagolása következtben a vállalkozás talajjavító intzkedsei nem megfelelőek. Továbbá a tárolásra vonatkozó intzkedsek betartása egyrtelmű hiányosságokat mutat. A feltárt hiányosságok megszüntetsre javasoljuk, hogy: A vállalkozás termelsi s trágyázási tervhez szüksges vizsgálatokat (pldául: talaj tápanyagtartalom vizsgálat) vgezze el. A terveket a kapott eredmnyek figyelembe vtelvel alakítsák ki. A talajjavító szerves- s műtrágya tárolását minden esetben a hatályos hatósági s belső szabályoknak megfelelően alakítsák ki. A rszvnytársaság a műtrágya utánrendelsekor vegye figyelembe a rendkívüli szállítási feltteleket is. Budapest, 2008 március 31. a dolgozatot író nve kerül ide Vizi Ernõ Belső ellenőr Belső ellenőr A vizsgálati jelents egy pldányát átvettem, tartalmát megismertem s az azzal kapcsolatos intzkedst megteszem. Budapest, 2008 április 5. Földi Róbert Vezrigazgató A vizsgálati jelents II/1 s II/2 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Nmeth Ákos Agrármrnök A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Kovács Áron Növnytermesztsi felelős A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Bognár László Raktár felelős 6/5.

17 KÖZÖS JEGYZŐKÖNYV Kszült a TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. 3355, Kápolna, Dembinszky utca 17. számú telephelynek udvarán 2008 március 20-án dlelőtt 10 óra 00 perckor. Jelen vannak: Tárgy: Nmeth Ákos agrármrnök a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr Vizi Ernő belső ellenőr Talajerő gazdálkodás ellenőrzse A jelenlevők közösen, egybehangzóan megállapították, hogy az ellenőrzs lefolytatásakor a helyszínen 150 kg műtrágya található fedetlen területen, az időjárás viszontagságainak kitve. A nyilvántartások alapján a szállítmány egy httel korábban rkezett. Továbbá az ellenőrzs során megállapítottuk, hogy a rszvnytársaság fent említett telephelyn, a 3. sorszámú raktárban a vállalkozás nyitott tetejű tárolókban kisebb mennyisgű szerves trágyát tárolt abban a helyisgben, melyet a betakarított gyümölcsök rszre alakítottak ki. A jegyzőkönyvet a jelenlvők elolvasás után helyben hagyólag aláírják Budapest, 2008 március 20. K.m.f. Nmeth Ákos a dolgozatot író nve kerül ide Vizi Ernõ Agrármrnök Belső ellenőr Belső ellenőr 6/6.

18 Á É Ű ő ö ó á á á ő á á á á á ó á á ó Ü á á á á í á á á ü ő á á ó á á á á á ó ő á ő ő áá á ó á ó ő á Í á á á á á ó á ő ő á á á á í á á ü ő ő á á á í ö á á á ó ő ü Í á í á á ő á á ó ő í ő á ö ű á ó á ó á á ő ö ó ó á á á í ö á ö ő ö í á ö ö ó

19 Á É Ű ő ő ő í á Íí á í á ő í á á í á í á ö á á á á í ö ü ő ó á á í ú í á í á á á á í í ó á í á í á í á í á á ó ő á ő ó á ó á á á á í á í á á ő ö ö ü ő ő ő á á í í í á í á á í á á ő á ő á á í ú á í í ú á á í í ő á ó á í ó á Í ő Á É

20 VIZSGÁLATI PROGRAM MOCORGÓ Zrt. (1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 17.) Anyagbeszerzsi mennyisgek, anyagbeszállítások fuvarozások ellenőrzse Vizsgálatot elrendelte: Nagy Ottó vezrigazgató Vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr Kiss János belső ellenőr Vizsgált időszak: 2007 v Vizsgálat ideje: 2008 március április 10 Vizsgálat clja: Anyagbeszerzsi mennyisg ellenőrzse Anyagbeszállítás, fuvarozások vizsgálata I. II. 1. Anyagbeszerzsi mennyisgek ellenőrzsvel kapcsolatos vizsgálati feladatok: Rendelkezik-e a vállalkozás beszerzsi tervvel; Számolt-e a vállalkozás, s v közben ellenőrizte-e a beszerzsi norma alakulását; A beszerzsek megállapításánál figyelembe vettk-e a raktáron lvő anyagok mennyisgt; A beszállítások során az anyagok átvtelekor minden esetben megtörtnik-e a mennyisgi ellenőrzs; Az átvett anyag mennyisgt naprakszen, nyilvántartó programokban vezetik-e; A megrendelsek változását v közben figyelembe vettk-e az egyes termkeknl; Biztosított-e a megfelelő összhang a termels s az anyagbeszerzsi mennyisgek között 2. Anyagbeszállítások, fuvarozások vizsgálatával kapcsolatos feladatok A vizsgált időszakban megtörtnt-e a beszállítók megversenyeztetse; A berkezett árajánlatok közül a legoptimálisabbat választották-e ki Megfelelő körültekintssel határozták-e meg a szállítási felttelekkel kapcsolatos feladatokat; Meghatározták-e a legoptimálisabb szállítási útvonalat; Év közben törtnt-e módosítás a szállítási útvonalban; A szállítás során törekedtek-e a legoptimálisabb szállítóeszköz meghatározására; Év közben törtnt-e intzkeds a szállítóeszköz legoptimálisabb kihasználására; A vizsgált időszakban törtnt-e rendkívüli fuvarozás, annak optimális meghatározására törekedett-e a vállalkozás; Vizsgálták-e v közben a szállítási költsgek nagyságát, számolták-e a saját szállítóeszköz ignybevtelnek lehetősgvel 5/1.

21 III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 08/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v A vizsgálat időpontja 2008 március április 10. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatról kszült jegyzőkönyvet. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 április 18. Budapest, 2008 március 21. Nagy Ottó Vezrigazgató 5/2.

22 VIZSGÁLATI JELENTÉS MOCORGÓ Zrt. (1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 17.) Anyagbeszerzsi mennyisgek, anyagbeszállítások fuvarozások ellenőrzse II. Megállapítások 1. Anyagbeszerzsi mennyisgek ellenőrzsvel kapcsolatos vizsgálati feladatok A lefolytatott vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a vállalkozás 2007 vre vonatkozóan elkszítette a beszerzsi tervt. A tervben havi bontásban meghatározásra került a beszerzendő anyagok mennyisge alapanyag flesgenknt. A beszerzsi tervben nem kszült meghatározásra a havi beszerzsi norma rtke, valamint a mutató kiszámítási módja sem. Ez azt mutatja, hogy a zrt. a terv meghatározása során nem kalkulált az időszakonknt keletkező selejt, illetve hulladk mennyisgvel. A raktári nyilvántartások ellenőrzsből megállapítható, hogy a zrt. az anyagfelhasználást a FIFO módszerrel hajtja vgre. Ennek tükrben berkezs sorrendben kerülnek át az anyagok a raktárból a termelsi egysghez. A raktári nyilvántartásokban szereplő bevtelezsi valamint kivtelezsi dátumokból megállapítottuk, hogy a raktári anyagfelhasználások során nem minden esetben követtk a FIFO módszer raktározási elvt. Ez által a feljegyzsekben többször találunk olyan feljegyzst, hogy a raktárban az alapanyagok állaga megromlott, s szüksg volt azok leselejtezsre. És ennek következtben a második negyedvben az anyagbeszerzs mennyisge jóval meghaladta a beszerzsi tervben szereplő mennyisget. A dokumentumok tteles ellenőrzse során megállapítottuk, hogy a szállítóleveleken szereplő anyagmennyisgek valamint a raktárbevteli bizonylatok adatai minden esetben megegyeznek. A zrt. rendelkezik olyan informatikai, ügyviteli szoftverrel, amely biztosítja a raktári nyilvántartások naprakszsgt. A nyilvántartások vezetsben eltrst nem állapítottunk meg. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az alapanyagok minősgi romlásának következtben a III. negyedvben a vevői megrendelsek visszaestek. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználás során nem tartották be a FIFO felhasználási módszert, az alapanyagok szerkezetben olyan minősgi romlás következett be a raktározás során, amely kihatott az előállított ksztermk minősgre is. Ez által a vevők minősgi kifogásra hivatkozva sorra lemondták az előzetes megrendelseket. Ennek következtben a III. s IV. negyedvben a beszerzs mennyisge jóval elmarad a tervezett adatokhoz kpest. Továbbá megállapítottuk a vizsgálatunk során, hogy a termelőegysg a III. s IV. negyedvben az v elejn megállapított norma alapján bonyolította le a termkek legyártását. A gyártás során a termelsi rszleg rszről senki nem ellenőrizte, hogy a raktárban mekkora anyagkszlet halmozódott fel az előző időszakhoz kpest. Ennek következtben a termels rszre átadott s felhasznált anyagok minősge nem felelt meg az előre meghatározott szabványoknak. Így a vevőkhöz kikerülő termkek nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak, amelyet a zrt. s a partnerek v elejn kötöttek. Ennek hatására a III. És a IV. negyedvben a vevői megrendelsek 25%-al csökkentek. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Kovács Gedeon raktárost, Szabó Bla logisztikust, valamint Kiss Elemr termelsi igazgatót. (1. Számú mellklet Tanúsítány a megrendelsek visszaessről 2. Számú mellklet Minősgi vevői kifogásról másolat 3. Számú mellklet Selejtezsi jegyzőkönyv hitelesített másolata) 5/3.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Anyag-és eszközgazdálkodási Szabályzat Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény ANYAG- ÉS ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2011. augusztus 31-től igazgató

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Anyag-, eszköz és készletgazdálkodási szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

A könyvvizsgálati munka szakaszai

A könyvvizsgálati munka szakaszai Magyar Könyvvizsgálói Kamara Könyvvizsgálók kötelező továbbképzése 2012. A könyvvizsgálati munka szakaszai A könyvvizsgálat során alkalmazandó módszertan elméleti és gyakorlati kérdései Oktatási anyag

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

De minimis támogatások

De minimis támogatások Üzleti Navigátor Füzetek Dr. Badak Béla De minimis támogatások Opten Kft. Budapest, 2007 1 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu ISBN 978 963

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben