VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről"

Átírás

1 ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á

2 í á í á á í ő á ó á á á Á ö íó ü ü á ó á á á á á á á á ó ó á á á á á í á á í á á á ü ó Í á ó á á í á í á í á á Ó á á á á í á á á á ó á í á á ó ó á á á á í á á á á á ó ú ő á í á á á á á í ű á á á ó ú á Á í ó á Ü ó á Í ő á

3 VIZSGÁLATI PROGRAM VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredmnykimutatás ellenőrzsről Elrendelte: Zsuga Pál ügyvezető igazgató A vizsgált időszak v A vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr s Papp Tamás belső ellenőr A vizsgálat ideje: 2008 március március 25. A vizsgálat clja annak megállapítása, hogy a Vegyes Kft. Összköltsg eljárással kszül A típusú eredmnykimutatása megfelel-e a hatályos számviteli törvny előírásainak. II. Rszletes vizsgálati feladatok Az eredmnykimutatással kapcsolatos feladatok: Ellenőrizni kell, hogy a vállalkozás rendelkezik-e az árbevtel elszámolásának előfeltteleit kpező dokumentumokkal (vevő által elismert teljesíts igazolás másolatai), s annak fellelhetősge egyezik-e a Kft. számviteli politikájában meghatározott őrzsi hellyel. Meg kell vizsgálni, hogy vközben csökkentő ttelknt elszámolásra kerültek-e a vevőknek utólag adott, helyesbítő számlában rögzített engedmnyek. Ellenőrizni kell, hogy az exportrtkesíts során a Kft figyelembe vette-e, hogy 2007 július 1-től a Bulgáriába irányuló rtkesíts unión belüli rtkesítsnek minősül. Kimutatásra kerültek-e a saját termelsű kszletekben a próbaüzem során előállított termkek rtkei. Ellenőrizni kell, hogy az aktivált saját teljesítmnyek rtkelsekor a hulladk anyagok összege levonásra került-e. Az egyb bevtelek között elszámolásra került-e a biztosítótól v elejn kapott kártríts összege. Figyelme vettk-e a korábban behajthatatlannak minősített s hitelezsi vesztesgknt leírt követelsre utólag befolyt összeget. A vállalkozás számviteli politikájának megfelelően kszült-e az alapanyagokról v vgn leltár. Az anyagköltsgek elszámolása megfelel-e a számviteli törvnyben előírt feltteleknek. Ellenőrizni kell, hogy a vállalkozás által befogadott számlákon szereplő szolgáltatások rtkei a megfelelő helyeken lettek-e elszámolva. Meg kell vizsgálni, hogy az ignybe vett szolgáltatások között a reklámköltsgek elszámolásra kerültek-e. Ellenőrizni kell, hogy az v vgn figyelembe vettk-e az egyb szolgáltatások között az illetkeket s a hatósági díjakat. Meg kell vizsgálni, hogy az egyb szolgáltatások rtknek megállapításakor a Kft. számolt-e az v közben üzembe állított gpsorra kötött biztosítási díjával. Ellenőrizni kell, hogy az eladott áruk beszerzsi rtknl az rtkveszts elszámolása szerepel-e módosító tnyezőknt. Meg kell vizsgálni, hogy az eladott (közvetített) szolgáltatások rtke a számviteli törvnynek megfelelő módon került-e elszámolásra. 7/1.

4 Ellenőrizni kell, hogy az anyagjellegű ráfordítások összesítő sora mutat-e eltrst az ellenőrzs során kapott eredmnyhez kpest. A szemlyi jellegű ráfordítások összesítő sorának ellenőrzsekor meg kell vizsgálni, hogy a hatályos törvnyeknek megfelelően figyelembe vette-e a vállalkozás az vközi járulkemelkedst. A dolgozók Országos Kpzsi Jegyzkben szereplő tanfolyamának költsge beszámításra került-e a szakkpzsi hozzájárulás összegnek kiszámításában, mint csökkentő ttel. Ellenőrizni kell, hogy v vgn minden tárgyi eszköz után megtörtnt-e az rtkcsökkensi leírás elszámolása. Meg kell vizsgálni, hogy az rtkcsökkensi leírás a számviteli politikában megfelelő módon került-e kiszámításra. Ellenőrizni kell, hogy a ráfordítások között a megfelelő helyen került-e elszámolásra a vállalkozás műszaki gpnek bekerülsi rtke. A Kft. egyb műszaki gpnek rtkesítsekor beszámításra került-e terven felüli rtkcsökkens az egyb ráfordítások között. Meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozás számviteli politikájának megfelelően számította-e ki az üzemi üzleti tevkenysg eredmnyt. Ellenőrizni kell az A. Üzemi üzleti tevkenysg eredmnye egyezik-e a vállalkozás ellenőrzsekor kapott összesítő eredmnnyel. A vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a Kft. harmadik országba irányuló exporttevkenysge megfelel-e azoknak a hatályos jogszabályoknak, melyeket az európai unió s Magyarország megkövetel. A Magyarországra irányuló belföldi rtkesítsek során a szigorú számadású bizonylatok tartalmazzák-e a kötelezően előírt feltteleken túl a vállalkozás számviteli politikájában előírt egyb tartalmi feltteleket. III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 11/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v január, július, december hónapok szúrópróba szerű ellenőrzse A vizsgálat időpontja 2008 március március 25. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatot alátámasztó tanúsítványt. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 március 31. Budapest, 2008 február 25. Zsuga Pál Ügyvezető Igazgató 7/2.

5 VIZSGÁLATI JELENTÉS VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredmnykimutatás ellenőrzsről II. Megállapítások 1. Az eredmnykimutatással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. szkhelyn 2008 március 01. s március 25. között ellenőrzst hajtottunk vgre. Az ellenőrzsen jelen volt Kiss Edina belső ellenőr s Papp Tamás belső ellenőr. Az ellenőrzs alátámasztására szolgáló tanúsítványt a jelen szerződshez külön mellkletknt csatoljuk. Az ellenőrzs eredmnye: A vállalkozás szkhelyn lefolytatott vizsgálat során a krdses időszakok ellenőrzsekor azt tapasztaltuk, hogy az árbevtel elszámolásának előfeltteleit kpező dokumentumok (vevő által hitelesített teljesíts igazolások másodpldányai, stb.) hiánytalanul megvoltak. Azonban a dokumentumok őrzsnek helye a Kft. számviteli politikájában leírtakkal ellenttben nem a cg központi raktárban volt elhelyezve. A Kft. rtkesítsnek nettó árbevtele 40%-ban exporttevkenysgből ered, melynek 80%-a barter ügyletből származik. A vállalkozás könyveiben kimutatott, s az eredmnykimutatásban szereplő ttelek között eltrst tapasztaltunk 2007 január s 2007 július havában. Az ezen időszakok alatt kiadott hat darab helyesbítő számlákban szereplő, árbevtelt csökkentő ttelek összege nem került lekönyvelsre. A számlák együttes összege szerinti az el nem számolt, árbevtelt csökkentő ttelek összege eft. Az exportrtkesítsi helyek között szereplő clországok közül, a Bulgáriába irányuló rtkesítsek elszámolásakor, a Kft. figyelembe vette, hogy az ország július 1-től az EU teljes jogú tagállama. Ennek megfelelően állapították meg, s számították fel a költsgeket. Az eredmnykimutatás saját termelsű kszleteinek kimutatásakor a vállalkozás a január havi kimutatások alapján nem mutatta ki, s ennek következtben nem számolta el a próbaüzem során előállított, nagy anyaghányaddal rendelkező termknek rtkt. Ennek következtben csökkentő ttelknt nem került elszámolásra eft. Az aktivált saját teljesítmnyek rtkelsekor a hulladk anyagok összege minden esetben csökkentő ttelknt levonásra kerültek. A vállalkozásnak biztosítója 2007-ben kt rszletben utalta át az v eleji káresemnyből adódó, jogosnak ítlt kártrítst. Ebből azonban csak az első rszlet került elszámolásra az egyb bevtelek között. A második rszletknt kiutalt összeg, eft, nem került elszámolásra. A vizsgált időszakban a vállalkozás egyik partnervel szemben a korábban behajthatatlannak minősített, hitelezsi vesztesgknt leírt követelsre utólag befolyt eft nem került elszámolásra. Megállapítottuk, hogy a vállalkozás ezt az összeget az egyb bevtelei között nem számolta el. A Kft. a számviteli politikájának s a hatályos előírásoknak megfelelő módon kszítette el a leltárt az alapanyagokról. A leltár a kötelezően előírt adatokon felül a számviteli politikában rögzített statisztikai nyilvántartások kidolgozásának is eleget tett. A vállalat 2007-ben bevezetett új termke jelentős anyagköltsggel bír. Az anyagok beszerzse 25%-ban külföldről származik. A költsgek elszámolása a számviteli 7/3.

6 törvnyeknek megfelelően törtnt. Megállapítottuk, hogy a vállalkozások által befogadott számlákon szereplő szolgáltatások minden esetben a megfelelő költsghelyeken kerültek elszámolásra. (exportrtkesítsből eredő szállítási-, rakodási-, raktározási tevkenysg, valamint energiafelhasználásból származó) Az ignybevett szolgáltatások között az új termk bevezetst megelőző promóciós s reklámköltsgek elszámolásának 55%-a nem került decemberben elszámolásra. Ez az összeg 300 eft. Továbbá a januári időszak vizsgálatakor megállapítottuk, hogy a vállalkozás a hatósági díjakat elszámolta, de 5 eft illetket nem vette figyelembe. Az egyb szolgáltatások rtknek összeállításakor az üzembe helyezett gpsor biztosítási díját a vállalkozás elszámolta, a számviteli törvnynek megfelelően megosztva azt az üzembe helyezs előtti s üzembe helyezs utáni időszakra. Az rtkvesztsek elszámolása az áruk rtkesítsekor megfelelő módon kerültek kivezetsre. A közvetített szolgáltatások rtknek elszámolása a törvnyi szabályoknak megfelelő módon került kivezetsre. A fentiekben leírtak szerint ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy az eredmnykimutatás IV. Anyagjellegű ráfordítások összesítő sorának eredmnye eft. Ez az összeg eft eltrst mutat a vizsgálat tárgyát kpező eredmnykimutatás IV. Anyagjellegű ráfordítások összesítő sorának eredmnyhez kpest. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a szemlyi jellegű ráfordítások vizsgálatakor a hatályban lvő törvnyek rtelmben a vállalkozás brszámfejtő modulja automatikusan módosította a változásoknak megfelelő mrtkben a járulkok mrtkeit. A Kft. nyilvántartásai szerint három alkalommal 4-4 dolgozót küldött továbbkpzs cljából tanfolyamra. Ezek díját a vállalkozás elszámolta a szakkpzsi hozzájárulásának terhre. Mindhárom tanfolyam szerepel az Országos Kpzsi Jegyzkben, s megfelelnek a jogszabályokban előírt követelmnyeknek. A hivatalos okiratokat a vállalkozás a területileg illetkes munkaügyi központnak határidőre benyújtotta. A 2007 vben a vállalkozás 8 műszaki berendezssel s 3 egyb berendezssel rendelkezik. A vizsgálat megállapította, hogy a Vegyes Kft. számviteli politikája lineáris módszer szerinti rtkcsökkensi leírást írt elő. Az rtkcsökkensek elszámolása ennek megfelelt. Az eredmnykimutatás szerint eft rtkcsökkens került elszámolásra. Ez az összeg azonban nem tartalmazza a 2007-ben üzembe helyezett új gyártósor üzembe helyezs után számított összegt. Ez az összeg 150 eft. Ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy a vállalkozás a ráfordításai között tvedsből egyb ráfordításknt számolt el 2100 eft összeget. Ezt az összeget, amely tríts nlküli átadásból adódott, a rendkívüli ráfordítások között kellene nyilvántartani. A műszaki gpek rtkesítsekor a terven felüli rtkcsökkensek elszámolásra kerültek az egyb ráfordítások között. A vállalkozás a számviteli törvnynek megfelelő módon, informatikai rendszer segítsgvel, a Kulcs-Soft számviteli rendszer alkalmazása mellett kszítette el az eredmnykimutatását. Ennek megfelelően az A. Üzemi (üzleti) tevkenysg eredmnye helyes módszerek szerint került kiszámításra. Azonban a 2007-es vben fellelt hiányosságok, s tves elszámolások miatt az ellenőrzsre benyújtott eredmnykimutatásban kimutatott eft összege eft-al többet mutat, mint amennyit megállapítottunk. A Kft. exporttevkenysge minden szempontból megfelel a hatályos jogszabályoknak, melyeket az európai unió s Magyarország megkövetel. Ellenőrzsünk során megállapítottuk, hogy a Kft. Magyarországra irányuló belföldi rtkesítsek során a szigorú számadású bizonylatok minden esetben tartalmazzák a 7/4.

7 kötelezően előírt feltteleken túl a vállalkozás számviteli politikájában előírt egyb tartalmi feltteleket. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Balogh Mária könyvelőt, s Szabó Bence főkönyvelőt. (1. számú mellklet: a vállalkozás 2007 vi összköltsg eljárású eredmnykimutatásának hitelesített másolata 2. számú mellklet: a Vegyes Kft. számviteli politikájáról kszített hiteles másolat 3. számú mellklet: tanúsítvány az el nem számolt árbevtelt csökkentő ttelekről) 7/5.

8 III. Javaslatok Összessgben megállapítható, hogy a Kft. elszámolásaival kapcsolatos számítások s nyilvántartások vezetse nem megfelelő. A feltárt hiányosságok megszüntetsre javasoljuk, hogy: A számviteli politikában meghatározott őrzsi helyre szállítsa át a vállalkozás a szüksges dokumentumokat. A vállalkozás dolgozza ki a helyesbítő számlák nyilvántartásainak pontosítását. Az aktivált saját teljesítmnyrtkek nyilvántartását bővítse a vállalkozás a próbaüzem során előállított termkekre vonatkozó adatokkal. Vezessenek külön nyilvántartást a megítlt s befolyt kártrítsekről. Ellenőrizzk, hogy naprakszen vezetik-e korábban behajthatatlannak minősített, hitelezsi vesztesgknt leírt követelseket, a reklámköltsgeket, valamint az ignybe vett szolgáltatásokat. Dolgozza ki a vállalkozás az rtkcsökkensi leírásokkal kapcsolatos napraksz nyilvántartásokat. Pontosítsák s korrigálják a számviteli törvnynek megfelelően a könyvels során elkövetett hibás könyvelsi tteleket. Budapest, 2008 március 31. a dolgozatot író nve kerül ide Papp Tamás Belső ellenőr Belső ellenőr A vizsgálati jelents egy pldányát átvettem, tartalmát megismertem s az azzal kapcsolatos intzkedst megteszem. Budapest, 2008 április 5. Zsuga Pál Ügyvezető igazgató A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Balogh Mária Könyvelő A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Szabó Bence Főkönyvelő 7/6.

9 TANUSÍTVÁNY VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az el nem számolt árbevtelt csökkentő ttelekről Srsz Helyesbített számla száma 05/2007/VSZ 19/2007/VSZ 31/2007/VSZ 44/2007/VSZ 68/2007/VSZ 85/2007/VSZ Nettó árbevtel összege (eft) Helyesbítő számla száma /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ /2007/HSZ Adott engedmny nettó összege (eft) Elszámolandó nettó árbevtel Ö.: Igazolom, hogy a tanusítvány adatai a VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. számláinak s az azokat helyesbítő számláinak nyilvántartási adataiból kszült. Az adatok megegyeznek az eredeti bizonylatok adataival. Az eredeti bizonylatok a Kft szkhelyn találhatók Budapest, 2008 március 20. Szabó Bence Főkönyvelő 7/7.

10 ő ö Ö Ő á á áü ü á í á ő á ő ó Í Áá í ő á ü á ó á ó ő ó ó ö ő Í á ö ü ű í á ő ó ö í á ő í ó á í ö á ó í ü á É ő ó ö ö űü Ö ő ő ő Íú ü ő Ö ő ő í ö ő á ő Í á íé ű ő ó ó ő í ü á ő á á ó á ő á ú í

11 Ü ő ő ő í í í ő í Ö á á á á á í ö ö ú ő á í ó í í ö ó í í á á á í ő ó á ó íü ó ö á í í á í í á ö í á í í ő ü ö ű á á á í á í í ó ű í ó íü á á á íí ő á í á á á ő á í ö í á ü á á ö á ö ö í í í ó

12 VIZSGÁLATI PROGRAM TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. (3355 Kápolna, Dembinszky utca 17.) Talajerő-gazdálkodás ellenőrzse Elrendelte: Földi Róbert vezrigazgató A vizsgált időszak v A vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr s Vizi Ernő belső ellenőr A vizsgálat ideje: 2008 március március 25. A vizsgálat clja annak megállapítása, hogy hogyan alakul a talajerő gazdálkodáson belül a szerves- s műtrágyázás a vizsgált időszakban a rszvnytársaságnál. II. Rszletes vizsgálati feladatok A szerves trágyázással kapcsolatos feladatok: Rendelkezik-e a társaság a vizsgált időszakban a termelsi terv rszt kpező trágyázási tervvel? Meghatározták-e a tervben a szerves trágyázással kapcsolatos feladatokat? Megfelelő-e a szerves trágya kezelse, tárolása? Meghatározták-e a tervben a trágyázás megfelelő időpontját? Vizsgálták-e az v során, hogy hogyan alakul a szerves trágyával kezelt terület aránya az összes földterülethez viszonyítva? A társaság vizsgálta-e a szerves trágyázás költsghatkonyságát az összes költsgen belül? Rendelkezik-e a társaság a szerves trágya felhasználásához szüksges gpekkel? Vizsgálták-e a szerves tárgyával kezelt mezőgazdasági területen termelt termkek mennyisgt s minősgt, a talajhatkonyságát, a talaj tápanyagtartalmát? A műtrágyázással kapcsolatos feladatok: A trágyázási terven belül meghatározták-e a műtrágyázással kapcsolatos feladatokat? A trágyázási tervben kitrtek-e a műtrágyaszüksglet meghatározására? A társaság a műtrágya beszerzsekor megfelelő körültekintssel választotta-e ki a beszállítókat (ár, minősg)? Megfelelő nyilvántartást vezetnek-e a megrendelt s berkezett műtrágyáról? Megfelelő-e a műtrágya kezelse s tárolása? A megrendelt s leszállított mennyisg teljes mrtkben fedezte-e a rszvnytársaság szüksgleteit, illetve gondoskodtak-e a megmaradt műtrágya szakszerű tárolásáról? A kiegszítő mellkletben feltüntette-e a rszvnytársaság a veszlyes anyagokkal törtnő gazdálkodásának módszereit, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártak-e el? Vizsgálta-e a társaság, hogy a műtrágyázás következtben hogyan alakult a termelt termkek mennyisge s minősge, valamint milyen hatást gyakorolt a műtrágyázás a talaj fizikai s kmiai összettelre? 6/1.

13 III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 11/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v március, április, szeptember hónapok tteles ellenőrzse A vizsgálat időpontja 2008 március március 25. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatról kszült jegyzőkönyvet. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 március 31. Budapest, 2008 február 25. Földi Róbert Vezrigazgató 6/2.

14 VIZSGÁLATI JELENTÉS TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. (3355 Kápolna, Dembinszky utca 17.) Talajerő-gazdálkodás ellenőrzsről II. Megállapítások A VEGYES Szolgáltató s Kereskedelmi Kft. szkhelyn 2008 március 01. s március 25. között ellenőrzst hajtottunk vgre. Az ellenőrzsen jelen volt Kiss Edina belső ellenőr s Vizi Ernő belső ellenőr. A helyszíni ellenőrzs alátámasztását szolgáló jegyzőkönyvet külön mellkletknt csatoljuk. 1. A szerves tárgyázással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A vállalkozás a korábbi vek mintája alapján elkszítette a 2007-re vonatkozó termelsi tervet. A tervben külön kitrtek a tárgyázással kapcsolatos feladatokra s időszaki teendőkre. A trágyázási terv külön-külön tr ki a szerves- valamint a műtrágyával kapcsolatos feladatokra. A rszvnytársaság a trágyázási tervben a belső szabályzat alapján előírta a tárolásra s a kezelsre vonatkozó szabályokat. A vizsgálat lefolytatásakor megállapítottuk, hogy a vállalkozás telephelyn a szerves trágya kezelse s tárolása nem a megfelelő módon törtnik. A helyszíni szemle során találtunk egy kisebb mennyisgű, fel nem használt szerves trágyát a betakarított gyümölcsök rszre kialakított helyisgben. A trágyázási terv a korábbi vek tapasztalataira támaszodva, mind a tavaszi, mind az őszi időszakra állapított meg egy kt hetes időszakot a trágyázásra, melytől eltrni csak a kedvezőtlen időjárás miatt lehetsges. A vizsgált időszakban a nyilvántartások szerint a vállalkozás vizsgálta az összes földterülethez kpest a trágyázással javított területek alakulását, továbbá annak lehetősgt, hogy hogyan s milyen eszközökkel lehet hatkonyabban elvgezni a talaj javítását szolgáló munkákat. A vizsgálat kimutatta, hogy az összes földterülethez kpest a kezelt területek nagysága elri a 35%-ot. A társaság a költsgeinek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a szerves trágyázás költsgeinek hatkonyságát nem vizsgálták. Annak ellenre sem, hogy a rszvnytársaság több vre visszamenőleg, külön nyilvántartást is vezet ezekről a költsgekről. A társaság 2006-ban uniós pályázatot nyújtott be gpesíts cljából. A sikeres pályázat eredmnyekppen a befolyó támogatás segítsgvel bővítette gpparkját. A Törtető Zrt. az új gpek üzemeltetshez szüksges szakvizsga megszerzsre három munkavállalót továbbkpzsre küldött. A költsgek nyilvántartását, a gpek állapotát, valamint a bekrt információkat a vállalkozás időben, s a jogszabályoknak megfelelően elkszítette, s a szüksges helyekre időben benyújtotta. A rszvnytársaság a szerves trágyával kezelt mezőgazdasági területen termelt termkek mennyisgt s minősgt vizsgálta, illetve az illetkes hatóságok fel vizsgálatra megküldte. A talajhatkonysági vizsgálatokat azonban az elmúlt kt vben hiányosan vgeztk el. A kapott eredmnyek a nyilvántartásokban nem kerültek be. A talaj tápanyagtartalmának vizsgálatát anyagi fedezet hiányára hivatkozva nem vgeztk el. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Nmeth Ákos agrármrnököt, s Kovács Áron növnytermesztsi felelőst. (1. számú mellklet: Nmeth Ákos agrármrnök nyilatkozata 2. számú mellklet: a vállalkozás 2007 vi trágyázási terv hiteles másolata 3. számú mellklet: a helyszínen kszített közös jegyzőkönyv) 6/3.

15 2. A műtárgyázással kapcsolatos ellenőrzs eredmnye A rszvnytársaság a vre vonatkozó termelsi tevn belül a tárgyázási tervben meghatározta a műtrágyázással kapcsolatos feladatokat is. A tárgyázási tervben szereplő műtrágyaszüksglet meghatározásakor az előző vek adatait vettk át változatlan formában. A vállalkozás nem vizsgálta a 2007-re vonatkozó műtrágya mennyisg szüksglett. A társaság a műtrágya beszerzsre benyújtott árajánlatok közül, figyelembe vve az árat, a minősget, s a szállítási távolságot választott beszállítót. A beszállító által küldött nyilvántartások, valamint a vállalkozás telephelyn, a vizsgálatra benyújtott iratok alapján a műtrágya nyilvántartása a belső szabályzatnak megfelelően kszült. A nyilvántartások vezetse napraksz. A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a műtrágya kezelse s tárolása nem fele meg sem a belső szabályzatnak, sem a hatósági szabályoknak. A beszállító által küldött utolsó szállítmányt a cg telephelynek udvarán helyeztk el fedetlen területen. A szállítmány a nyilvántartások alapján egy hete rkezett. A megrendelt műtrágya mennyisge egyezik a trágyázási tervben meghatározott mennyisggel, de az ellenőrzs során megállapítottuk, hogy a terv nem alapszik konkrt vizsgálatokon. A leszállított mennyisg azonban nem bizonyult elegendőnek, így a társaság 10%-os felár mellett szerezte be a hiányzó műtrágya mennyisget. Megállapítottuk, hogy a vállalkozás a kiegszítő mellkletben feltűntette a veszlyes anyagokkal törtnő gazdálkodás módszert. A vizsgált időszakban a társaság területn fedetlen területen talált műtrágya azonban nem felel meg sem a hatósági szabályoknak, sem a vállalkozás belső szabályzatának. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a műtrágyával kezelt területeken termelt termkek mennyisgre s minősgre vonatkozó vizsgálatokat a társaság elvgezte, az eredmnyeket a nyilvántartásokba bevezette. A műtrágya talajra gyakorolt hatását anyagi források hiányára hivatkozva csak a minimálisan szüksges vizsgálatoknak vetettk alá. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Nmeth Ákos agrármrnököt, s Kovács Áron növnytermesztsi felelőst, valamint Bognár László raktár felelőst. (4. számú mellklet: tanúsítvány a vi szállítói számlákról 5. számú mellklet: a 2007 vi termelsi terv kiegszítő mellkletnek hitelesített másolata 6. számú mellklet: laboratóriumi vizsgálati eredmnyek hitelesített másolata) 6/4.

16 III. Javaslatok Összessgben megállapítható, hogy a rszvnytársaság nyilvántartások vezetse kisebb hiányosságokat leszámítva megfelelő. A termelsi, trágyázási tervek elkszítse azonban az elmúlt vek során nem mutat fejlődst, a laboratóriumi vizsgálatok elhanyagolása következtben a vállalkozás talajjavító intzkedsei nem megfelelőek. Továbbá a tárolásra vonatkozó intzkedsek betartása egyrtelmű hiányosságokat mutat. A feltárt hiányosságok megszüntetsre javasoljuk, hogy: A vállalkozás termelsi s trágyázási tervhez szüksges vizsgálatokat (pldául: talaj tápanyagtartalom vizsgálat) vgezze el. A terveket a kapott eredmnyek figyelembe vtelvel alakítsák ki. A talajjavító szerves- s műtrágya tárolását minden esetben a hatályos hatósági s belső szabályoknak megfelelően alakítsák ki. A rszvnytársaság a műtrágya utánrendelsekor vegye figyelembe a rendkívüli szállítási feltteleket is. Budapest, 2008 március 31. a dolgozatot író nve kerül ide Vizi Ernõ Belső ellenőr Belső ellenőr A vizsgálati jelents egy pldányát átvettem, tartalmát megismertem s az azzal kapcsolatos intzkedst megteszem. Budapest, 2008 április 5. Földi Róbert Vezrigazgató A vizsgálati jelents II/1 s II/2 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Nmeth Ákos Agrármrnök A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Kovács Áron Növnytermesztsi felelős A vizsgálati jelents II/1 rszt megismertem, s írásbeli magyarázatomat 3 napon belül megadom. Budapest, 2008 április 5. Bognár László Raktár felelős 6/5.

17 KÖZÖS JEGYZŐKÖNYV Kszült a TÖRTETŐ Mezőgazdasági Zrt. 3355, Kápolna, Dembinszky utca 17. számú telephelynek udvarán 2008 március 20-án dlelőtt 10 óra 00 perckor. Jelen vannak: Tárgy: Nmeth Ákos agrármrnök a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr Vizi Ernő belső ellenőr Talajerő gazdálkodás ellenőrzse A jelenlevők közösen, egybehangzóan megállapították, hogy az ellenőrzs lefolytatásakor a helyszínen 150 kg műtrágya található fedetlen területen, az időjárás viszontagságainak kitve. A nyilvántartások alapján a szállítmány egy httel korábban rkezett. Továbbá az ellenőrzs során megállapítottuk, hogy a rszvnytársaság fent említett telephelyn, a 3. sorszámú raktárban a vállalkozás nyitott tetejű tárolókban kisebb mennyisgű szerves trágyát tárolt abban a helyisgben, melyet a betakarított gyümölcsök rszre alakítottak ki. A jegyzőkönyvet a jelenlvők elolvasás után helyben hagyólag aláírják Budapest, 2008 március 20. K.m.f. Nmeth Ákos a dolgozatot író nve kerül ide Vizi Ernõ Agrármrnök Belső ellenőr Belső ellenőr 6/6.

18 Á É Ű ő ö ó á á á ő á á á á á ó á á ó Ü á á á á í á á á ü ő á á ó á á á á á ó ő á ő ő áá á ó á ó ő á Í á á á á á ó á ő ő á á á á í á á ü ő ő á á á í ö á á á ó ő ü Í á í á á ő á á ó ő í ő á ö ű á ó á ó á á ő ö ó ó á á á í ö á ö ő ö í á ö ö ó

19 Á É Ű ő ő ő í á Íí á í á ő í á á í á í á ö á á á á í ö ü ő ó á á í ú í á í á á á á í í ó á í á í á í á í á á ó ő á ő ó á ó á á á á í á í á á ő ö ö ü ő ő ő á á í í í á í á á í á á ő á ő á á í ú á í í ú á á í í ő á ó á í ó á Í ő Á É

20 VIZSGÁLATI PROGRAM MOCORGÓ Zrt. (1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 17.) Anyagbeszerzsi mennyisgek, anyagbeszállítások fuvarozások ellenőrzse Vizsgálatot elrendelte: Nagy Ottó vezrigazgató Vizsgálatot vgzi: a dolgozatot író nve kerül ide belső ellenőr Kiss János belső ellenőr Vizsgált időszak: 2007 v Vizsgálat ideje: 2008 március április 10 Vizsgálat clja: Anyagbeszerzsi mennyisg ellenőrzse Anyagbeszállítás, fuvarozások vizsgálata I. II. 1. Anyagbeszerzsi mennyisgek ellenőrzsvel kapcsolatos vizsgálati feladatok: Rendelkezik-e a vállalkozás beszerzsi tervvel; Számolt-e a vállalkozás, s v közben ellenőrizte-e a beszerzsi norma alakulását; A beszerzsek megállapításánál figyelembe vettk-e a raktáron lvő anyagok mennyisgt; A beszállítások során az anyagok átvtelekor minden esetben megtörtnik-e a mennyisgi ellenőrzs; Az átvett anyag mennyisgt naprakszen, nyilvántartó programokban vezetik-e; A megrendelsek változását v közben figyelembe vettk-e az egyes termkeknl; Biztosított-e a megfelelő összhang a termels s az anyagbeszerzsi mennyisgek között 2. Anyagbeszállítások, fuvarozások vizsgálatával kapcsolatos feladatok A vizsgált időszakban megtörtnt-e a beszállítók megversenyeztetse; A berkezett árajánlatok közül a legoptimálisabbat választották-e ki Megfelelő körültekintssel határozták-e meg a szállítási felttelekkel kapcsolatos feladatokat; Meghatározták-e a legoptimálisabb szállítási útvonalat; Év közben törtnt-e módosítás a szállítási útvonalban; A szállítás során törekedtek-e a legoptimálisabb szállítóeszköz meghatározására; Év közben törtnt-e intzkeds a szállítóeszköz legoptimálisabb kihasználására; A vizsgált időszakban törtnt-e rendkívüli fuvarozás, annak optimális meghatározására törekedett-e a vállalkozás; Vizsgálták-e v közben a szállítási költsgek nagyságát, számolták-e a saját szállítóeszköz ignybevtelnek lehetősgvel 5/1.

21 III. Vizsgálatszervezsi feladatok Megbízólevl száma: 08/2008 R. O. A vizsgálat módszere: 2007 v A vizsgálat időpontja 2008 március április 10. A vizsgálati jelentshez mellkelten csatolni kell a vizsgálatról kszült jegyzőkönyvet. A jelentsben fel kell tárni a hiányosságokat s meg kell állapítani a felelőssget, valamint javaslatokat kell kidolgozni a hiányosságok megszűntetsre vonatkozóan. A vizsgálati jelents leadásának határideje: 2008 április 18. Budapest, 2008 március 21. Nagy Ottó Vezrigazgató 5/2.

22 VIZSGÁLATI JELENTÉS MOCORGÓ Zrt. (1151 Budapest, Harsányi Kálmán utca 17.) Anyagbeszerzsi mennyisgek, anyagbeszállítások fuvarozások ellenőrzse II. Megállapítások 1. Anyagbeszerzsi mennyisgek ellenőrzsvel kapcsolatos vizsgálati feladatok A lefolytatott vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a vállalkozás 2007 vre vonatkozóan elkszítette a beszerzsi tervt. A tervben havi bontásban meghatározásra került a beszerzendő anyagok mennyisge alapanyag flesgenknt. A beszerzsi tervben nem kszült meghatározásra a havi beszerzsi norma rtke, valamint a mutató kiszámítási módja sem. Ez azt mutatja, hogy a zrt. a terv meghatározása során nem kalkulált az időszakonknt keletkező selejt, illetve hulladk mennyisgvel. A raktári nyilvántartások ellenőrzsből megállapítható, hogy a zrt. az anyagfelhasználást a FIFO módszerrel hajtja vgre. Ennek tükrben berkezs sorrendben kerülnek át az anyagok a raktárból a termelsi egysghez. A raktári nyilvántartásokban szereplő bevtelezsi valamint kivtelezsi dátumokból megállapítottuk, hogy a raktári anyagfelhasználások során nem minden esetben követtk a FIFO módszer raktározási elvt. Ez által a feljegyzsekben többször találunk olyan feljegyzst, hogy a raktárban az alapanyagok állaga megromlott, s szüksg volt azok leselejtezsre. És ennek következtben a második negyedvben az anyagbeszerzs mennyisge jóval meghaladta a beszerzsi tervben szereplő mennyisget. A dokumentumok tteles ellenőrzse során megállapítottuk, hogy a szállítóleveleken szereplő anyagmennyisgek valamint a raktárbevteli bizonylatok adatai minden esetben megegyeznek. A zrt. rendelkezik olyan informatikai, ügyviteli szoftverrel, amely biztosítja a raktári nyilvántartások naprakszsgt. A nyilvántartások vezetsben eltrst nem állapítottunk meg. Vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy az alapanyagok minősgi romlásának következtben a III. negyedvben a vevői megrendelsek visszaestek. Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználás során nem tartották be a FIFO felhasználási módszert, az alapanyagok szerkezetben olyan minősgi romlás következett be a raktározás során, amely kihatott az előállított ksztermk minősgre is. Ez által a vevők minősgi kifogásra hivatkozva sorra lemondták az előzetes megrendelseket. Ennek következtben a III. s IV. negyedvben a beszerzs mennyisge jóval elmarad a tervezett adatokhoz kpest. Továbbá megállapítottuk a vizsgálatunk során, hogy a termelőegysg a III. s IV. negyedvben az v elejn megállapított norma alapján bonyolította le a termkek legyártását. A gyártás során a termelsi rszleg rszről senki nem ellenőrizte, hogy a raktárban mekkora anyagkszlet halmozódott fel az előző időszakhoz kpest. Ennek következtben a termels rszre átadott s felhasznált anyagok minősge nem felelt meg az előre meghatározott szabványoknak. Így a vevőkhöz kikerülő termkek nem feleltek meg azoknak az elvárásoknak, amelyet a zrt. s a partnerek v elejn kötöttek. Ennek hatására a III. És a IV. negyedvben a vevői megrendelsek 25%-al csökkentek. A feltárt hiányosságokrt felelőssg terheli Kovács Gedeon raktárost, Szabó Bla logisztikust, valamint Kiss Elemr termelsi igazgatót. (1. Számú mellklet Tanúsítány a megrendelsek visszaessről 2. Számú mellklet Minősgi vevői kifogásról másolat 3. Számú mellklet Selejtezsi jegyzőkönyv hitelesített másolata) 5/3.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszámolója s közhasznúsági mellklete Törvnyszk: Tárgyv: 01 Fővárosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.05.31 14:49:36 Szervezet neve: EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT

Részletesebben

CSAK AZOKAT A FELADATOKAT KÉSZÍTJÜK EL, AMIT KÉRNEK. TÖBB MUNKÁÉRT NEM JÁR PLUSZ PONT!

CSAK AZOKAT A FELADATOKAT KÉSZÍTJÜK EL, AMIT KÉRNEK. TÖBB MUNKÁÉRT NEM JÁR PLUSZ PONT! VIZSGÁLATI PROGRAM Ez készül el legelőször Az ellenőrzést elrendelő szerv készíti el és írja alá Kérdéseket, feladatokat tartalmaz, amelyeket az ellenőrnek meg kell vizsgálnia PROGRAMFEGYELEM A programban

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA Petrovay György Katolikus Általános Iskola,Alapfokú Művszeti Iskola, Óvoda 5065, Nagykörű, Rákóczi út 22-24. OM: 201781 tel: 56/949-011, fax: 56/543-028, e-mail: petrovaykataltisk@gmail.com www.petrovaykataltisk.hu

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója Pannon-Váltó Nyrt. 2010. vi konszolidált beszámolója á á á ó ő á á ü ü ő á á í á á á ó ő á Ó á á ő ő Á Í í á á á ó á í ö ő á á á ó á á ó ö ó í á ö ö Á í á á á í á ű Ü á ő á í Á Ö Ö ű á ű á á ú í á ó á

Részletesebben

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása

Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámlák feletti rendelkezésre jogosultak nyilvántartása Bankszámla száma Egyedüli aláírási joggal aláírók Többes aláírók Jogosultság kezdete Jogosultság vége Az. terminál használtára jogosult személyek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2311-2/2012. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés évre

Éves ellenőrzési jelentés évre Intézményi Gondnokság melléklet 2. számú 9400 Sopron, Halász u.46. Ikt.szám: 28 /2008. Éves ellenőrzési jelentés 2007. évre 2 I.A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Az Intézményi Gondnokság

Részletesebben

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü á ő á í á á É í Ő É ő á ü á ő á á ő á í á á á á á á á á Ü á í ü ú á á ú á á á á Ú ő ő Ü ő í í Ó á Ü ű ü ő Ó Ó Ó á á ő ő á Ü Ü á ű ü á őí á ő á á ű á á á í á Ó í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az Otthon vagy idegenben, nyerj Heineken ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az Otthon vagy idegenben, nyj Heineken ajándkokat! elnevezsű nyemnyjátk HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A játkban rsztvevők rszvtelükkel külön jognyilatkozat nlkül tudomásul veszik

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása

Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Az ellenőrzés és az önellenőrzés megállapításainak számviteli elszámolása Előadók: Stieberné Hörcsik Mária - okleveles könyvvizsgáló Bertalanné Danó Katalin - gazdasági tanácsadó 1 Az ellenőrzéshez és

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51

Tárgyi eszközök a számvitelben. Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 Tárgyi eszközök a számvitelben Fogalma: számviteli tv. 26 Bekerülési érték meghatározás: számviteli tv. 47-51 A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás ellenőrzése Abból célszerű kiindulni, hogy a gazdálkodás

Részletesebben

DIREKT36 NONPROFIT Kft

DIREKT36 NONPROFIT Kft DIREKT36 NONPROFIT Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2015. 05. 29. Sáling Gergő Ügyvezető I. Bevezető 1. Alakulás időpontja: Budapest, 2014.07.29. /Bejegyezve:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban

Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. Kockázatok a költségvetési szervek gazdálkodási és számviteli elszámolásaiban Mit érdemes a belső ellenőrzésnek vizsgálnia 2016. október 17. " A törvényt

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása

1,) A kerékpárút önrészének módosítása és a kivitelező kiválasztása Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. október 14- én megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69.

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. április 24-én 14 órától tartandó soros ülésére az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzéséről Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata

Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA S Z E G E D I Í T É LŐTÁBLA ELNÖKE S Z E G E D Telefon: 62/568-555 6701 Szeged Pf. 1192 2010. El. II. B. 5/9. Hatályos: 2010.08.01-től SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZATÁNAK KIVONATA A KÖZÉRDEKŰ

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

KITÖLTÉSI SEGÉDLET. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI SEGÉDLET. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI SEGÉDLET 2015. Éves költségvetési beszámoló Önellenőrzés nyomtatvány kitöltéséhez Jogszabályi háttér: - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) - az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz

MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG évi beszámolóhoz MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi beszámolóhoz Kelt: Budapest, 2014. április 29... dr. Regényi Tamás elnök 1. A SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban a ''Szövetség''),

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben