A Decs Tesz- Vesz Óvoda működtetésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Decs Tesz- Vesz Óvoda működtetésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala"

Átírás

1 Az előterjesztés száma: 166/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének augusztus 12-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz Óvoda működtetésével kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala Előterjesztő: Készítette: Szekeres Jánosné óvodavezető Szekeres Jánosné óvodavezető A törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Dobai Sándor jegyző Tárgyalja: -- Tisztelt Képviselő-testület! A Decs Tesz-Vesz Óvoda vezetősége a jogszabályi előírásoknak megfelelően javaslatot tett az intézmény napi nyitvatartási idejére, melyről a fenntartónak kell döntenie. Elkészítették továbbá az intézmény 2015/2016. nevelési évre vonatkozó az előterjesztés mellékletét képező óvoda vezetői munkatervet, melyet a nevelőtestületi elfogadás előtt a fenntartó Decs Nagyközség Önkormányzatának véleményeznie kell. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nyitva tartásra vonatkozó javaslatot, valamint a munkatervet vitassa meg és hozza meg döntését. Decs, augusztus 7. A n t a l Zsolt polgármester

2 1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII.12.) számú határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015/2016. évre vonatkozó heti nyitva tartásának meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015/2016. évre vonatkozó heti nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg: Az intézmény heti nyitva tartása: Hétfő-péntek óráig Határidő: augusztus 13. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Pénzügy Irattár 2. H a t á r o z a t i j a v a s l a t : Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII.12.) számú határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015/2016. munkatervéről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015/2016. évre vonatkozó munkatervét áttekintette, és azt a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal nevelőtestületi elfogadásra alkalmasnak tartja. Határidő: augusztus 13. Felelős: Antal Zsolt polgármester (a határozat közléséért) A határozatról értesül: Decs Tesz-Vesz Óvoda Pénzügy Irattár 2

3 Decs Nagyközség Önkormányzata Decs, augusztus 7. Képviselő Testület Iktatószám: 124/2015. Tárgy: Az óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó nyitva tartásának meghatározása Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! Az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról az óvoda fenntartója dönt (Nkt. 83. (2) ). A törvény értelmében az óvodában a gyermek finanszírozott foglalkoztatási időkeret heti 61 óra (Nkt. 6. sz. melléklet). A napi nyitvatartási idő: tól óráig Szeptember első hetében a szülők körében felmérést végzünk az óvoda nyitvatartási idejéről. Tisztelettel: Szekeres Jánosné óvodavezető 3

4 Decs Nagyközség Önkormányzata Decs, augusztus 7. Képviselő Testület Iktatószám: 123/2015. Tárgy: A 2015/2016-os Óvodai munkaterv véleményezése Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! Ezúton megküldöm a 2015/2016. nevelési év Óvodai munkatervét véleményezésre, mely szeptember 1-től augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozik. Az óvoda munkatervét a nevelőtestületi elfogadás előtt a fenntartónak véleményeznie kell. Kérem Önöket a mellékelt munkatervünk véleményezésére, illetve annak támogatására. Tisztelettel: Szekeres Jánosné óvodavezető Melléklet: Óvodai Munkaterv 2015/2016. nevelési évre 4

5 Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év 5

6 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere Alapító okirat szerinti feladatellátás Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer Szervezeti feltételek Intézményi feladatmegosztás Intézményi döntés előkészítés Intézményi innováció Továbbképzés Intézményi hagyományok Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció Szakmai munkaközösségek működése Belső tudásmegosztás Információátadás Az intézmény partnerei Szülők Bölcsőde, családi napközi Óvoda Iskola Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakmai szolgáltatás Egyéb partnerek Fenntartó Az intézmény részvétele a közéletben

7 5. Személyiség- és közösségfejlesztés Személyiségfejlesztés Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerésének intézményi gyakorlata (módszerek, eszközök, technikák) (nemzetiségi nevelés esetén, annak a megvalósítása) Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) kulcskompetenciák fejlesztése A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése A gyermekek fejlődésének nyomon követése Egészséges életmódra nevelés Környezettudatos életmódra nevelés Közösségfejlesztés A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok Pedagógiai folyamatok Tervezés Ellenőrzés Értékelés, intézményi önértékelés Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve Nevelés nélküli munkanapok terve A tervezett óvodai bezárás időpontja Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve Jogszabályi háttér Legitimációs záradék A pedagógiai munka feltételrendszere 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás 1.adattábla Terület Adat 1. A hatályos alapító okirat kelte, száma / Fenntartó neve, címe Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Fő utca Az intézmény hatályos alapító okirat szerinti neve Decs Tesz-Vesz Óvoda 4. Az intézmény székhelye, neve, címe 7144 Decs Ady Endre utca Az intézmény feladatellátás helye, neve, címe 7144 Decs Ady Endre utca Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám (fenntartói határozat, működési engedély száma) 154 fő Fenntartói határozat szám: 4/ Felvehető maximális gyermeklétszám (székhelyhelyen) Az intézmény óvodai csoportjainak száma 2015/2016. nevelési évben (fenntartói határozat száma) 9. Az intézmény napi nyitvatartási ideje a 2015/2016. nevelési évben (fenntartói határozat száma) 6 10,5 óra 10. Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai óvodai nevelés 7

8 11. Nemzetiségi nevelés magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nevelés 12. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése sajátos nevelési igény megnevezése alapító okirat szerint 13. Gazdálkodási jogköre Önálló gazdálkodó 2.adattábla Terület Adat 1. Óvodai csoportok száma összesen 6 2. egységes óvoda- bölcsődei csoport száma 1 3. óvodai középső csoport száma 0 4. óvodai nagycsoport száma 0 5. óvodai vegyes csoport száma 5 3.adattábla Terület 01.szept 01.okt 31. dec 1. Óvodás gyermekek összlétszáma Tényleges gyermeklétszám alapján meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport 19, SNI-vel felszorzott létszám sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított csoport átlaglétszám: fő/csoport Étkező gyermekek létszáma Félnapos óvodás Veszélyeztetett gy létszáma A tényleges összlétszáma % 9. Hátrányos helyzetű gy. Létszáma: A tényleges összlétszáma % Ebből halmozottan hátrányos helyzetű A tényleges összlétszáma % A nemzetiséghez tarozók létszáma A tényleges összlétszáma %

9 4.adattábla A 2015/2016. nevelési évre beiratkozott gyermekek létszáma A.2015/2016 nevelési évre elutasított gyermekek létszáma A.2015/2016. nevelési évre felvételt nyert gyermekek létszáma fiúk (fő) Nemek aránya lányok (fő) 2 éves (fő) A gyermekek korösszetétele 2,5 éves (fő) 3 éves (fő) 4 éves (fő) 5 éves (fő) 6 éves (fő) Székhely, feladatellátási hely neve, címe adattábla Nem magyar állampol gárságú gy.(fő) Nemek aránya lányok (fő) fiúk (fő) 2,5 éves (fő) 3 éves (fő) A gyermekek korösszetétele 4 éves (fő) 5 éves (fő) (fő) 6 éves 7 éves (fő) Székhely, feladatellátási hely neve, címe adattábla óvodai csoport neve a csoport típusa (azonos életkorú, vegyes) szept 1 létszám (maximális gyermeklétszá m túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte október 1 várható létszám fő (maximális gyermeklétszám túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte december 31 várható létszám fő (maximális gyermeklétszám túllépés esetén a fenntartói határozat száma, kelte SNI fő Nemzetisé gi fő Székhely, feladatellátási hely neve, címe Maci Egységes Óvoda- Bölcsőde Decs Tesz-Vesz Óvoda 7144 Decs Ady E. u Pillangó Kis-Közép

10 Napocska Kis-Közép Méhecske Közép- Nagy Katica Közép- Nagy Nyuszika Közép- Nagy Humánerőforrás (személyi feltételrendszer) 1. SZMSZ 31 oldaltól 54 oldalig 2. HÁZIREND szülői 2 oldaltól 2 oldalig 3. Pedagógiai Program 9 oldaltól 9 oldalig 7.adattábla Terület Adat 10

11 1. Az intézmény vezetője, képviselője Szekeres Jánosné 2. Az intézmény telefonszáma 74/ elérhetősége 4. Óvodapedagógus álláshelyek száma től (fenntartói határozat szám) 5. Nevelőmunkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen től (fenntartói határozat szám) 5.1 Dajkai álláshely száma Pedagógiai asszisztens álláshely száma Óvodatitkár álláshely száma Óvodapszichológus álláshely száma 0 6. Egyéb technikai munkakört betöltők álláshely száma 0 7. Intézményvezető helyettes (fő) 1 8. Kisgyermek nevelő adattábla Foglalkoztatottak létszáma Óvodai csoportban foglalkozta tott óvodapeda pedagóg us (fő) pedagógiai munkát közvetlenül segítő (fő) gógusok létszáma (fő) 1 pedagóg usra jutó gyermek ek létszáma Óvodai csoportban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok létszáma Nő (fő) Férfi (fő) Foglalkoztatott ak létszáma technikai (fő) Székhely, feladatellátási hely neve, címe adattábla nevelőmunkát közvetlenül segítő (fő) óvodapszichológus óvodatitk ár informatikus udvaros konyhás 11

12 dajka pedagógiai asszisztens (fő) (fő) (fő) (fő) (fő) Székhely, feladatellátási hely neve, címe adattábla Óvodapedagógusok által ellátott feladatellátási órák adatai ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE Gyakornok (ha igen kérjük X-el jelölni) neveléssel-oktatással lekötött órák száma [óra/hét] 1 Adorján Attiláné 24 2 Bakos Zoltánné 32 3 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna 32 4 Fekete Éva 32 5 Körösztös Gyöngyvér 32 6 Nagyfalusi Ilona 32 7 Ódorné Petróczki Andrea 32 8 Pappné Kiss Erzsébet 32 9 Péter Katalin Rohrné Nagy Katalin Sörös Éva Szekeres Jánosné Vargáné Katona Szilvia x adattábla Az óvodai csoportokhoz rendelt humánerőforrás adatai A csoport fantázia megnevezése (pl. Maci) Gyermekek létszáma) (fő ) i adat Csoport típusa (kérjük x-szel jelölni a megfelelőt) Pedagógusok neve Nevelésseloktatással lekötött órák száma [óra/hét] Dajka neve 1 Maci egységes óvodahomogén / életkor szerint osztott Kolompár Brigitta 12

13 bölcsőde heterogén/ vegyes életkorú x Körösztös Gyöngyvér Rohrné Nagy Katalin Macsek Nikolett kisgyermek nevelő 2 Pillangó homogén / életkor szerint osztott Madar Sándorné heterogén/ vegyes életkorú x Bakos Zoltánné Baloghné Medgyesi Zsuzsanna Blesz Istvánné ped.asszisztens 3 Napocska homogén / életkor szerint osztott heterogén/ vegyes életkorú x Adorján Attiláné Pappné Kiss Erzsébet Mészárosné Bátor Nóra Kasza Katalin Veronika ped. asszisztens 4 Méhecske homogén / életkor szerint osztott Horváth Mihályné heterogén/ vegyes életkorú x Nagyfalusi Ilona Ódorné Petróczki Andrea Katica homogén / életkor szerint osztott Németh Edit heterogén/ vegyes életkorú x Péter Katalin Sörös Éva Nyuszika homogén / életkor szerint osztott Lászlóné Ignácz Erzsébet heterogén/ vegyes életkorú x Fekete Éva Vargáné Katona Szilvia

14 12.adattá bla Óvodai csoport neve MUNKAIDŐBEOSZTÁS, MUNKAREND (Az óvodapedagógusok esetében óvoda nyitásától zárásáig óvodapedagógusnak kell foglalkozni a gyermekekkel! Ez jelenjen meg a munkaidő beosztásban!) ÓVODAPEDAGÓGUS NEVE Nevelésseloktatással lekötött órák száma (no) órakedvezmény mértéke, jogcíme Országos pedagógiai szakmai ellenőrzésben vesz részt Minősítésben vesz részt Szakszervezeti tisztségviselő KT elnök, tag HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK I.HÉT Maci Körösztös Gyöngyvér 32 Rohrné Nagy Katalin 32 Pillangó Bakos Zoltánné 32 Baloghné Medgyesi Zsuzsanna 32 Napocska Adorján Attiláné 24 Méhecsk e Pappné Kiss Erzsébet 32 Nagyfalusi Ilona 32 Ódorné Petróczki Andrea óvodavezető helyettes 32 Katica Péter Katalin 32 Sörös Éva 32 Nyuszika Fekete Éva 32 óvodavez ető Vargáné Katona Szilvia 32 Szekeres Jánosné 10 14

15 II.HÉT Maci Körösztös Gyöngyvér Rohrné Nagy Katalin Pillangó Bakos Zoltánné Baloghné Medgyesi Zsuzsanna Napocska Adorján Attiláné Pappné Kiss Erzsébet Méhecsk e Katica Nagyfalusi Ilona Ódorné Petróczki Andrea Péter Katalin Sörös Éva Nyuszika Fekete Éva Vargáné Katona Szilvia ÓVODATITKÁR Ssz. NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1 Szanyi Judit DAJKÁK Óvodai csoport neve NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. Maci Kolompár Brigitta 2.Pillangó 3.Napocska 4.Méhecske 5.Katica 6.Nyuszika Madar Sándorné Mészárosné Bátor Nóra Horváth Mihályné Németh Edit Lászlóné Ignácz Erzsébet Nyitós dajka Zárós dajka Pedagógiai asszisztens 15

16 Óvodai csoport neve NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1 Napocska Kasza Katalin Veronika 2. Pillangó Blesz Istvánné Kisgyermek nevelő-gondozó Ssz. NÉV HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1. Macika Macsek Nikolett Az alkalmazotti értekezlet jegyzőkönyve alapján utólag elküldve. Az óvoda biztonságos, folyamatos működése megkövetelheti a beosztások megváltozását Tárgyi, infrastrukturális feltételrendszer 1. Pedagógiai Program 9 oldaltól 9 oldalig adat TERÜLET Fejlesztés Székhely, feladatellátási CSOPORTSZOBÁK villany, állmennyezet 16

17 hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda 7144 Decs Ady E UDVAR NEVELŐI SZOBA - JÁTÉKOK udvari fajáték A gyermekek fejlettségi szintjét figyelembe vevő fejlesztés. A csoportszobák rendbetétele villanyvezetékezés után lesz esedékes Szervezeti feltételek Intézményi feladatmegosztás 1. SZMSZ 8 oldaltól 13 oldalig 2. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 1 oldaltól 2/7 oldalig 13. adattábla Óvodavezetés (név szerint) Óvodavezető Óvodavezető helyettes Munkaközösség vezető Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda Szekeres Jánosné Adorján Attiláné Pappné Kiss Erzsébet - 17

18 14. adattábla Óvodavezetés által ellátott feladatok, feladatmegosztás az SZMSZ szerint Intézményvezető heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) Óvodavezető Óvodavezető helyettes Székhely, feladatellátási hely neve, címe Szekeres Jánosné 10 Adorján Attiláné 24 Decs Tesz-Vesz Óvoda 15. adattábla KI HELYETTESÍTI (NÉV) Helyettesítési rend A HELYETTESÍTETT BEOSZTÁSA 1 Adorján Attiláné Óvodavezető 2 Pappné Kiss Erzsébet Óvodavezető helyettes Az óvodapedagógusok helyettesítése előzetes megbeszélés alapján történik. 16. adattábla Vezetői szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok létszáma Szakvizsgával rendelkezők létszáma Gyakornoko k létszáma PED I sorolt pedagógusok létszáma PED II sorolt pedagógusok létszáma Mesterpedagógus pedagógusok létszáma Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda adattábla Minősítő vizsga 18

19 Érintett gyakornok neve Mentor neve A vizsga időpontja Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda Vargáné Katona Szilvia évben adattábla Minősítő eljárás Érintettek neve Az eljárás időpontja Várható fokozat Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda Péter Katalin évben Ped. II Intézményi döntés előkészítés 1. SZMSZ 3 oldaltól 3 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 1 oldaltól 1 oldalig HÁZIREND dolgozói Továbbképzési program/ beiskolázási terv 2 oldaltól 2 oldalig 19

20 18. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős év hó idő Székhely, feladatellátási hely neve, címe:decs Tesz-Vesz Óvoda döntéshozatal továbbképzés alkalmazotti kör óvodavezető, óvodavezető helyettes döntéshozatal nyitvatartás közalkalmazottak, szülők óvodavezető, helyettes Intézményi innováció 1. SZMSZ 35 oldaltól 35 oldalig 2. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 4 oldaltól 4 oldalig 20

21 19. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős év hó inap Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda 2015 Továbbképzés szakvizsgára felkészülés óvodapedagógusok Országos Konferencia Megyei Konferencia Országos konferencia tanévindító tanévnyitó Intézményi önértékelés vezetőség vezetőség óvodavezető, óvodavezető helyettes Hospitálás Módszertani megújulás óvodapedagógus Helyi továbbképzés(ea. pszichológus) Konfliktuskezelés Alkalmazotti közösség Továbbképzés Pedagógus továbbképzés 21

22 1. SZMSZ 35 oldaltól 35 oldalig HÁZIREND dolgozói 2 oldaltól 2 oldalig 3. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 1 oldaltól 5 oldalig 20. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek év hó köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Fekete Éva szakvizsgára felkészítés Péter Katalin szakvizsgára felkészítés Körösztös Gyöngyvér szakvizsgára felkészítés óvodavezető mentorképzés intézményvezető pedagógus pedagógus pedagógus 22

23 Nem pedagógusok továbbképzése 1. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 1 oldaltól 5 oldalig 21. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek év év köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Mészárosné Bátor Nóra Középiskola Érettségi Intézményi hagyományok 23

24 1. SZMSZ 18 oldaltól 18 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 8 oldaltól 9 oldalig 3. Pedagógiai Program 12 oldaltól 14 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Lásd a rendezvény tervben, melynek kidolgozása Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 2.1. Szakmai munkaközösségek működése 1. SZMSZ 35 oldaltól 35 oldalig 24

25 23. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős hó nap idő Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Munkaközösség vezető Beóvodázási érintett csoportok, Egészség fejlesztés Mérés- értékelés Környezettudatos életmódra nevelés Hagyomány ápolás óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok óvodapedagógusok A munkaközösségek éves munkatervei kidolgozás alatt Belső tudásmegosztás 1. SZMSZ 11 oldaltól 12 oldalig 2. HÁZIREND dolgozói 2 oldaltól 2 oldalig 25

26 3. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 2 oldaltól 2/10 oldalig 24. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek év hó köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe. Decs Tesz-Vesz Óvoda Adorján Attiláné Pappné Kiss Erzsébet Tájékoztató a konferenciákról Új és módosított jogszabályi változások Alkalmazotti közösség Óvodavezető helyettes Sörös Éva Munkadélután A minősítési tapasztalatok átadása. Pedagógusok Óvodavezető Szekeres Jánosné Nagyfalusi Ilona Belső továbbképzés Felkészítés a tanfelügyeleti látogatásra és a minősítésre. Pedagógusok. Óvodavezető Ódorné Petróczki Andrea Hospitálás saját intézményben. Párhuzamos tevékenytettetés bemutatása. Pedagógusok Munkaközösség vezető Péter Katalin Munkadélután A tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatainak átadása. pedagógusok óvodavezető 26

27 2.3. Információátadás 1. SZMSZ 8 oldaltól 13 oldalig 2. HÁZIREND dolgozói 2 oldaltól 2 oldalig 3. Továbbképzési program/ beiskolázási terv 2 oldaltól 2 oldalig 24. adattábla Az óvoda belső kommunikációs rendszere 1 2 PEDAGÓGIAI-SZAKMAI KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE hetente hétfőn ig.) TECHNIKAI DOLGOZÓK KOORDINÁCIÓS MEGBESZÉLÉSEINEK SZERVEZÉSÉNEK IDEJE hetente péntek ig) Felelős: óvodavezető Felelős: óvodavezető helyettes 27

28 3. Az intézmény partnerei 3.1. Szülők 1. SZMSZ 12 oldaltól 13 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 1 oldaltól 13 oldalig 3. HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 10 oldaltól 10 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda hó nap idő családlátogatás szülői értekezlet fogadó órák gyermek megismerése szülői környezetben aktuális dolgok, nevelési témák gyermek fejlődéséről, egyéni kérésre csoport dolgozói valamennyi dolgozó óvodapedagógusok nyílt napok pedagógiai célú csoportokban dolgozók rendezvények játszódélután rendezvény naptár szerint ismerkedés az óvodával valamennyi dolgozó érintett dolgozók óvodavezető óvodavezető óvodavezető óvodavezető óvodavezető,, kijelölt személy az érintett óvodapedagógusok Pontos időpontok a rendezvény tervben találhatóak. 28

29 1.1. Bölcsőde, családi napközi 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND oldaltól oldalig 3. Továbbképzési program/ beiskolázási terv oldaltól oldalig 4. Továbbképzési terv oldaltól oldalig 27. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Telephely,feladatellátási hely neve, címe Tagóvoda, feladatellátási hely neve, címe 29

30 1.2. Óvoda 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND oldaltól oldalig 3. Pedagógiai Program oldaltól oldalig 4. Továbbképzési program/ beiskolázási terv oldaltól oldalig 28. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Telephely,feladatellátási hely neve, címe Tagóvoda, feladatellátási hely neve, címe 30

31 1.3. Iskola 1. SZMSZ 14 oldaltól 14 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 3 oldaltól 3 oldalig 3. HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 11 oldaltól 11 oldalig 29. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda Ismerkedés az iskolával, a leendő tanítónőkkel Az érintett csoportok óvodavezető Óvoda-iskola átmenet éve terve. 31

32 1.4. Pedagógiai szakszolgálat 1. SZMSZ 11 oldaltól 11 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 3 oldaltól 3 oldalig 3. Pedagógiai Program 14 oldaltól 14 oldalig 30. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős év hó Székhely, feladatellátási hely neve, címe Decs Tesz-Vesz Óvoda Nevelési Tanácsadó iskolakészültség mérése nagycsoportosok óvodavezető Nevelési Tanácsadó Szakértői rehabilitációs bizottság egyéni vizsgálatok vizsgálandó gyerekekóvónőióvodavezető Gyógytestnevelés Az érintett gyerekek fejlesztése. Gyerekek, óvodapedagógusok óvodavezető Logopédus Az érintett gyerekek fejlesztése Gyerekek, óvodapedagógusok óvodavezető A gyógytestnevelés, logopédiai foglalkozás egész évben tart. 32

33 1.5. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND oldaltól oldalig 3. Pedagógiai Program oldaltól oldalig 4. Továbbképzési program/ beiskolázási terv oldaltól oldalig 31. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz- Vesz Óvoda konferencia tájékoztatás a szakmai szolgáltatás változásairól. vezetőség 33

34 1.6. Egyéb partnerek 1. SZMSZ 14 oldaltól 14 oldalig Pedagógiai Program 10 oldaltól 11 oldalig 32. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Az óvoda kapcsolatot tart azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet során és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében. A kapcsolattartás formái, módszerei alkalmazkodnak a feladatokhoz és a szükségletekhez. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda nyitott és kezdeményező. 34

35 1.7. Fenntartó 1. SZMSZ 6 oldaltól 7 oldalig 2. Pedagógiai Program 11 oldaltól 11 oldalig 33. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Gazdasági, szakmai feladatok egyeztetése napi szinten Az intézmény részvétele a közéletben 2. A munkatervben megfogalmazottak sajátos intézményi célok összhangban vannak az alábbi intézményi dokumentumban 1. HÁZIREND Szülői 8 oldaltól 9 oldalig 34.. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek Felelős 35

36 hó nap idő köre Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Rendezvényterv szerint. 3. Személyiség- és közösségfejlesztés 3.1. Személyiségfejlesztés Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek megismerésének intézményi gyakorlata (módszerek, eszközök, technikák) (nemzetiségi nevelés esetén, annak a megvalósítása) 1. SZMSZ 32 oldaltól 33 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 11 oldaltól 12 oldalig 3. Pedagógiai Program 15 oldaltól 45 oldalig 35. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda 36

37 A Decs Tesz-Vesz Óvoda Pedagógiai Programja a fejlesztési tartalmak alatt tartalmazza azokat a módszereket, eszközöket, technikákat, amelyek az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek fejlesztését elősegítik az intézményi gyakorlatban. Az óvodapedagógus a nevelés irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek személyiségének kibontakozását Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek fejlesztése (különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre) kulcskompetenciák fejlesztése 1. SZMSZ 33 oldaltól 33 oldalig 2. HÁZIREND dolgozói 2 oldaltól 2 oldalig 3. Pedagógiai Program 79 oldaltól 81 oldalig 36. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda 37

38 Differenciált neveléssel, oktatással gondoskodik arról, hogy valamennyi gyermek szükségleteinek és az értelmi képességeinek megfelelő bánásmódot, fejlesztést kapjon Tehetséggondozás 2. Pedagógiai Program 60 oldaltól 61 oldalig 37. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Megfigyelés során tehetségesnek vélt gyermekekkel tudatosan, tervszerű keretek között egyénileg foglalkoznak az óvodapedagógusok. 38

39 Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése (Csak akkor kell kitölteni, ha az alapító okiratban szerepel a feladatellátás!) 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND oldaltól oldalig 3. Pedagógiai Program oldaltól oldalig 4. Továbbképzési program/ beiskolázási terv oldaltól oldalig 38. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz óvoda A tanulási és magatartászavarral küzdő gyermekek nevelése 39

40 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND oldaltól oldalig 3. Pedagógiai Program oldaltól oldalig 4. Továbbképzési program/ beiskolázási terv oldaltól oldalig 39. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz- Vesz Óvoda A gyermekek szociális hátrányainak enyhítése 1. SZMSZ 36 oldaltól 36 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 10 oldaltól 11 oldalig 40

41 3. HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 62 oldaltól 70 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda Nevelési tevékenységünk alapkövetelménye, hogy minden gyermek számára biztosítsa a képességei kibontakoztatásához szükséges feltételeket, és nyújtson támogatást ahhoz, hogy leküzdhesse azokat az akadályokat, amelyek hátrányt jelentenek számára A gyermekek fejlődésének nyomon követése 1. SZMSZ 33 oldaltól 33 oldalig HÁZIREND Szülői 8 oldaltól 8 oldalig HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 62 oldaltól 70 oldalig 41

42 42. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős év nhó idő Decs Tesz- Vesz Óvoda Anamnézis lap kitöltése születéstőlóvodába lépésig szülők óvodapedagógusok folyamatos megfigyelések megfigyelések rögzítése gyerek, szülő óvodapedagógusok 2015 félévente fejlesztési terv fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztések gyerekek óvodapedagógusok 2015 félévente, 3H-s gyermekeknél 3 havonta tájékoztatás fejlettségről szülők óvodapedagógusok utókövetés az iskolai beilleszkedés, tanítónőkóvodapedagógusok óvodavezető Egészséges életmódra nevelés 1. Pedagógiai Program 15 oldaltól 18 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Decs Tesz-Vesz Óvoda 42

43 A teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon, egészségfejlesztési programunk tartalmazza Környezettudatos életmódra nevelés 1. SZMSZ 34 oldaltól 34 oldalig 2. Pedagógiai Program 35 oldaltól 36 oldalig 44. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, amelyek a környezetben való, életkorának megfelelő, biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 43

44 3.2. Közösségfejlesztés A gyermekek együttműködését elősegítő intézményi tevékenység 1. SZMSZ oldaltól oldalig 2. HÁZIREND Szülői 8 oldaltól 9 oldalig 3. HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 26 oldaltól 28 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre (munka és munkajellegű játékos tevékenységek, szabad játék,kirándulások cselekvő megtapasztalások. 44

45 Az intézmény közösségépítő tevékenysége, programok 1. HÁZIREND Szülői 8 oldaltól 9 oldalig 2. HÁZIREND dolgozói 3 3 Az óvodai rendezvény naptár vállalások. 45

46 4. Pedagógiai folyamatok 4.1. Tervezés 1. SZMSZ 32 oldaltól 33 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 7 oldaltól 9 oldalig 3. HÁZIREND dolgozói Pedagógiai Program 7 oldaltól 8 oldalig adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek köre Felelős év év idő Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda tervezés nevelő-oktató munka óvodapedagógusok óvodavezető A tervezés egész évben folyamatos, az óvodai nevelő munka jól átgondolt, tudatos felkészülést igényel, szabadságot, rugalmas alkalmazást, a gyerekekhez való igazodást biztosít. Segíti a folyamatok célirányos, célszerű egymásra épülését Ellenőrzés 46

47 1. SZMSZ 16 oldaltól 17 oldalig adattábla Az ellenőrzés dátuma Az ellenőrzés, típusa és tartalma Kit ellenőriz? Felelős (ki ellenőriz?) év hó A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése óvodapedagógus óvodavezető 2015 folyama tos egészséges életmódra nevelés óvodapedagógus óvodavezető 2015 szúrópr óba szerűen munkaidő, munkafegyelem betartása dolgozók óvodavezető, óvodavezető helyettes, munkaközösség vezető 2016 csoport onként 1 alkalom hospitálás, a párhuzamos tevékenykedtetés megvalósulása óvodapedagógusok óvodavezető, óvodavezető helyettes 47

48 4.3. Értékelés, intézményi önértékelés 1. SZMSZ 16 oldaltól 17 oldalig 49. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda A hospitálás tapasztalatait a kompetenciák figyelembe vételével értékeljük. A nevelési évzáró értekezleten értékeljük a pedagógia munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait., megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. 5. Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve 1. SZMSZ 36 oldaltól 36 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 11 oldaltól 11 oldalig 3. Pedagógiai Program 71 oldaltól 78 oldalig 48

49 50. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz Vesz Óvoda Lásd éves Gyermekvédelmi munkaterv. 6. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések terve 1. SZMSZ 19 oldaltól 22 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 7 oldaltól 7 oldalig 3. HÁZIREND dolgozói adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda 49

50 Baleset- Tűz és Bomba riadó terv kidolgozva. 7. Nevelés nélküli munkanapok terve 1. SZMSZ 15 oldaltól 15 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 1 oldaltól 2 oldalig 52. adattábla Dátum Megnevezése Tartalom Érintettek hó nap idő köre Felelős Székhely, feladatellátási hely neve, címe: Decs Tesz-Vesz Óvoda értekezlet egyeztetése alapján mellékeljük. 50

51 8. A tervezett óvodai bezárás időpontja 1. SZMSZ 15 oldaltól 15 oldalig 2. HÁZIREND Szülői 1 oldaltól 2 oldalig 53. adattábla Dátum hó naptól napig IDŐSZAK Ügyeletes, felelős ŐSZI IDŐSZAKBAN( Amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem óvodavezető, óvodavezető helyettes TÉLI IDŐSZAKBAN (Amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem TAVASZI IDŐSZAKBAN (Amennyiben valamennyi szülő aláírásával igazolta, hogy nem veszi igénybe az ügyeleti ellátást sem 51

52 9. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos terve A vezetői pályázatban megfogalmazott célok érdekében tervezett feladatok megvalósításának időszakos terve 1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása A nevelési, tanulási fejlesztési folyamat eredményességéhez optimális a személyi és tárgyi feltételeket biztosítok. A mérési eredmények feldolgozását követően állítjuk fel a további feladatainkat. A reflektivitás napi gyakorlatban való megjelenése érdekében belső továbbképzést tartok. Helybe hozott továbbképzés keretében kívánom megoldani óvodapedagógusaink módszertani megújulását. A többszöri, célzottan szervezett továbbképzésnek köszönhetően a differenciált bánásmód elfogadott és alkalmazott az óvodapedagógusok és intézményünk valamennyi dolgozója körében. 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Intézményi jövőképünket közösen határozzuk meg Az intézményi jövőkép és a vezetői program céljaival megegyezőek Kitűzött céljainkat együtt tűztük ki, ezért valamennyi dolgozónk ismeri és közös erővel tudjuk elérni. A különböző távú célok megvalósulását többszöri megbeszélés, egyeztetés, tervezés előzi meg. A megvalósulást elemzés, értékelés követ. Továbbképzéseinket az oktatási változásoknak, az óvoda aktuális érdekeinek megfelelően tervezzük. Az óvodapedagógiában jelentkező törvényi változásokról megbeszélésen, értekezleten tájékoztatom az érintetteket. A módszertani változásokat helyi illetve a szakmai szolgáltatók által szervezett továbbképzéseken ismerhetnek meg az óvodapedagógusok. 52

53 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Vezetői kinevezésem óta folyamatosan részt veszek megyei és országos szakmai konferenciákon, ahol módszertani, törvényi ismereteimet egyaránt frissítem nyarán sikeresen végeztem el a szaktanácsadói képzést decemberben mesterpedagógussá minősítettek és tanfelügyelői, szakértői végzettséget szereztem. A szakmai fejlődést az új irányok elfogadása céljából intézményünk valamennyi dolgozójától elvárom, kolléganőimet erre ösztönzöm, kitűzött céljaik elérése érdekében támogatom. Kommunikációm hatékonyságának mutatója, pedagógiai munkánk sikere. 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása A vezetői feladatok megosztásánál a kompetenciákat veszem figyelembe. A pedagógusok ellenőrzését az elfogadott, éves munkaterv alapján végzem, melyben kidolgozott terv alapján részt vesz az óvodavezető helyettes és a munkaközösség vezető. A tanfelügyeleti és a minősítési eljáráson részt veszek. A megosztott vezetés hatékonysága a szoros együttműködésünknek (megbeszélés, egyeztetés, naprakész tájékoztatás, közösen kidolgozott tervek) tudható be. Az intézmény fejlesztési szükségleteinek feltérképezésére a csoportlátogatások, megbeszélések, véleményegyeztetések adnak jó lehetőséget. A hatékony, pontos munkavégzés, önkéntes továbbfejlődés legfontosabb módszere a kölcsönös bizalom, megbecsülés, képességbe vetett hit, meggyőződés. 10. Jogszabályi háttér sorsz Jogszabály évi LXXIX. törvénya közoktatásról évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 3 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendeleta nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 4 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeleta nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról /2013. (III. 1.) EMMI rendeleta nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2/2005. (III. 1.) OM rendeleta Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeleta pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 10 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 53

54 11 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről /1997. (XII. 22.) Korm. rendeleta pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről évi XXXIII. törvénya közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről /2015. (V. 28.) EMMI rendeleta 2015/2016. tanév rendjéről (Csak tájékoztatásul szolgál, az óvodára nem vonatkozik!) Dátum: Decs, 2015 év 08. hó 31. nap Aláírás: Szekeres Jánosné óvodavezető PH 11. Legitimációs záradék 54

55 11.1. Az.. Óvoda irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a nevelési év munkatervét Kelt:., szülői szervezet vezetője Az.. Óvoda irattárában...iktatási számú jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a nevelési év munkatervét Kelt:., fenntartó PH A nevelőtestülete:.. %-os arányban, a kelt nevelőtestületi határozata alapján, a nevelési év munkatervét elfogadta. Kelt:.,

56 intézményvezető PH Felhasznált irodalom: Módszertani segédanyaghoz Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag felhasználásával készült útmutató Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez november 19. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés március 13. Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA március 13. Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA 56

57 57

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év. 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017 Nevelési Év 1. Az intézmény jellemzői az alapító okiratban foglaltak alapján 1. 1. Az intézmény adatai Neve Kispesti Bóbita Óvoda Székhelye 1193. Budapest, Csokonai

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv

Óvodavezetői munkaterv KÖLYÖKSZIGET ÓVODA Óvodavezetői munkaterv 2016/2017. nevelési év TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás... 3 1.1. Humánerőforrás (személyi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére. Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő döntések

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év 1 vezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év Készítette: Szegfű Ferencné intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás... 3 1.1.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017. NEVELÉSI ÉV A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre

ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája es nevelési évre ERZSÉBETVÁROSI NEFELEJCS ÓVODA Köznevelési intézmények közzétételi listája 206-207-es nevelési évre Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda 078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 35-9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év

Óvodavezetői munkaterv. 2015/2016. nevelési év Iktatószám: Óvodavezetői munkaterv 2015/2016. nevelési év József Attila út 8-10 2252 OM: 037281 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A pedagógiai munka feltételrendszere... 3 1.1. Alapító okirat szerinti feladatellátás...

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-92/2016. Tárgy: A Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos

Részletesebben

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről Előterjesztés A 2016/2017-es nevelési évben az óvodai csoportok számának meghatározásáról és csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 251 /2016 2. előterjesztést készítő személy

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi 2016/2017. nevelési

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889. 2015/2016. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető

MUNKATERV. SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889. 2015/2016. nevelési év. Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető MUNKATERV SZÁLKAI ÓVODA OM azonosító: 202889 2015/2016. nevelési év Készítette: Mészáros Éva Margit óvodavezető 1. Jogszabályi háttér a 2015/2016. nevelési évre JOGSZABÁLY 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda. Munkaterve

Dorogi Petőfi Sándor Óvoda. Munkaterve Iktatószám: Dorogi Petőfi Sándor Óvoda Munkaterve 1 2016/2017. nevelési év Készítette: Varsányi Ildikó Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete 2016.09.05-én a tanévnyitó értekezleten 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat az óvodák 205/206. nevelési évi csoportjaira E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 205. július

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év

Óvodavezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év Iktatószám: 89/2014 vezetői munkaterv 2014/2015 nevelési év 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Alapító okirat szerinti feladatellátás...2 2. Feladatellátást várhatóan jellemző adatok...3 3. Intézmény szervezet, vezetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben