I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK"

Átírás

1 Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: Fax: Konzultációk: szerda 14,00-16,00 Tantárgyazonosító adatok és előadók: Tantárgy neve SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Tantárgy kódja EBC0010 Év, Félév I év, II félév Tantárgy típusa - kötelező Előadók: BOGDÁN LAURA Konzultációk: szerda 14,00-16,00 SZABÓ TÜNDE Konzultációk: kedd 10,00-12, Előtanulmányi feltételek: A tutoriális tevékenységeken való részvételt, egyetlen előzőleg felvett tantárgy vizsgaeredménye sem feltételezi, viszont az előadásanyag könnyebb megértéséhez és elsajátításához elengedhetetlenek az eddig szerzett gazdasági ismeretek A tantárgy leírása A számvitel alapjai tantárgy lényege, hogy lehetővé tegye a hallgatók részére a vállalkozások erőforrásainak, vagyonelemeinek jobb megismerését, elősegítse az azokkal való gazdálkodást, térben és időben kövesse azok változását. A számvitel tehát egy speciális keret és módszertan a vagyonelemek megismerésére és azok változásának nyomon követésére. A tárgy célja: - megismertetni és megértetni a számvitel szerepét és jelentőségét a gazdasági életben, - bemutatni a hazai számvitel szabályozását, - megismertetni a vagyon-elemeket és azok változását, - ismertetni a pénzügyi kimutatások szerkezetét, - megérteni a könyvviteli számlák működését, azok használatát, - és megtanít a gazdasági események könyvviteli felírására. 4

2 Számviteli alapismeretek 1.4. Az előadáskivonat tartalma A tárgy egymással szorosan összefüggő modulokból és fejezetekből tevődik össze, melyeket az alábbiakban mutatok be: I modul. Bevezetés a számvitelbe II. Modul. A pénzügyi kimutatások III. Modul. A vagyonértékelés IV. Modul könyvviteli okmányok / bizonylatok V. Modul. A könyvviteli számla VI. Modul. A számlatükör 1.5.A tantárggyal kapcsolatos tevékenységek Figyelembe véve a távoktatás sajátosságait, illetve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ irányelveit, a következő tevékenységeket határoztuk meg e tantárgy ismereteinek elsajátítására és sikeres vizsgázás érdekében: - a hallgatók megkapják az írott tananyagot, a tantárgy követelményeit és az esetleges feladatokat, amelyet egyénileg is lehet tanulmányozni, - a szemeszter folyamán 3 alkalommal (3 x 6 óra) tutoriális tevékenységeket tartunk, amikor a hallgatók személyesen találkozhatnak az oktatóval, e tevékenységeken a részvétel nem kötelező, két alkalommal laborgyakorlatokat is folytatunk, - amennyiben az írott tananyag és a programban szereplő konzultációk nem elegendőek a felkészüléshez, többletkonzultációk is igényelhetők (a konzultációs program és az elérhetőség a tantárgybemutató elején megtalálható) Kötelező szakirodalom Az előadáskivonatban minden modul végén megtalálható a kötelező szakirodalom. Ezek fontosak az ismeretek elmélyítése céljából, illetve ezek kibővítésére is alkalmasak A kurzuson használt eszközök és anyagok A következő eszközöket tartjuk fontosnak a hallgatók számára: Internet elérhetőséget biztosító számítógépek (adatbázisok konzultálására, illetve interaktív kezelésére) Nyomtató (segédanyagok listázására, esettanulmányok, stb.) Szakirodalomhoz való hozzáférés (pl.: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi Tagozat Könyvtára, a kolozsvári Központi Könyvtár on-line hozzáférés, stb.) 5

3 Számviteli alapismeretek 1.8. Időrendi tevékenységek A szemeszter folyamán, a távoktatásban résztvevő hallgatók számára 3 találkozást szervezünk. Ezeknek célja az esetleges vitás fogalmak tisztázása, az egyéni munka kitűzése. Az első két találkozásra ajánljuk a modulok áttanulmányozását, a harmadik alkalommal laborgyakorlatok és példák segítségével elmélyítjük addig szerzett ismereteinket, majd készülünk a végső vizsgára. Bármelyik találkozáson a hallgatók kérhetik a segítséget az előzően bemutatott ismeretekre és gyakorlati alkalmazások megoldására. A találkozásokkal kapcsolatos pontos idő, illetve hellyel kapcsolatos információk megtalálhatóak a hirdetőn. Persze elektronikusan is elérhetőek, illetve bármikor újabb információ kérhető az előadó tanároktól Ismeretek értékelése Az ismeretek végső értékelése a következő képpen történik: A szemeszter végén: Laborvizsga 30% Szóbeli vizsga 70% Az értékelés felülbírálható, a vizsgáztató tanárok, illetve a tanszékvezető által kinevezett bizottság újraértékelése útján. Ezek egyéni kérések alapján történhetnek Akadémiai szabályok A következőket ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe: Bármilyen törvénytelenség esetén a hallgató a minimális jegyet fogja kapni, illetve egyes helyzetekben, a kizárás is fenyegetheti. A vizsgaeredmények elérhetőek lesznek a hallgatók számára úgy a hirdetőtáblán, mint elektronikus úton is. Esetleges felülvizsgálati kérést a kifüggesztéstől számított 24 órán belül fogadunk el. A felülvizsgálati kérésekre maximum 48 órán belül válaszolunk, a kérés iktatásától számítva Egyenlő esély a hallgatók számára A tantárgyfelelős és az előadók, a lehetőségekhez mérten, vállalják, hogy a közlendő információkat az esetleges fogyatékossággal rendelkező hallgatók számára is elérhetővé teszik, illetve a vizsgáztatási módszereket is átalakítják e hallgatók számára (pl. szóbeli vizsga írásbeli helyett, online vizsga, stb.). Szeretnénk egyenlő esélyt biztosítani minden hallgató számára, úgy az ismeretek elsajátításában, mint a vizsgák során Tanulási stratégiák Figyelembe véve a távoktatás sajátosságait, fontosnak találjuk, hogy a kedves hallgató, ütemezze be pontosan az egyéni tanulást, az online kapcsolatokat az előadókkal. Fontos ezeknek a pontos betartása, hogy viszonylag könnyen tudják elsajátítani az anyagot, illetve sikeresen tudjanak vizsgázni ebből a tantárgyból. 6

4 Számviteli alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 I MODUL. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE 8 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI: 8 KULCSFOGALMAK: 8 I. A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 8 II. A SZÁMVITEL FOGALMA 10 III. A KÖNYVVITEL TÁRGYA, ELVEI ÉS MÓDSZEREI 19 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 25 FELHASZNÁLT IRODALOM: 25 II. MODUL A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 26 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI 26 KULCSFOGALMAK 26 I. A MÉRLEG - A VAGYON KETTŐS ÁBRÁZOLÁSÁNAK ESZKÖZE 26 II. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS 46 III. A CASH-FLOW KIMUTATÁS / PÉNZFORGALMI JELENTÉS 51 KÉRDÉSEK ÉS GYAKORLÓ FELADATOK (II MODUL) 53 FELHASZNÁLT IRODALOM: 55 III MODUL. A VAGYONÉRTÉKELÉS 56 A MODUL CÉLJA: 56 KULCSFOGALMAK 56 I. A VAGYONÉRTÉKELÉS FOGALMA 56 II. A VAGYONÉRTÉKELÉS FORMÁI 58 KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 63 FELHASZNÁLT IRODALOM 63 IV. MODUL KÖNYVVITELI OKMÁNYOK / BIZONYLATOK 64 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI 64 KULCSFOGALMAK 64 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 68 V MODUL. A KÖNYVVITELI SZÁMLA 69 A MODUL CÉLJA: 69 KULCSFOGALMAK 69 I. A KÖNYVVITELI SZÁMLA SZEREPE ÉS FONTOSSÁGA 69 II. A KÖNYVELÉSI TÉTEL 74 KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 79 FELHASZNÁLT IRODALOM 79 VI. MODUL. A SZÁMLATÜKÖR 80 A MODUL CÉLJAI 80 KULCSFOGALMAK 80 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 82 IRODALOMJEGYZEK 83 7

5 Számviteli alapismeretek I MODUL. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE A MODUL CÉLKITŰZÉSEI: - megismertetni a számvitel fogalmát, annak kialakulását és fejlődését, - bemutatni a számviteli alapelveket, - megértetni a számvitel és az általa nyújtott információk fontosságát, - megismertetni a gazdálkodó szervezetek rendszerét és a számviteli rendszer szabályozását. KULCSFOGALMAK: Számvitel, vagyonkezelői módszer, számviteli beszámolók, gazdasági résztvevők, gazdasági társaság-formák, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Részvénytársaság, Korlátolt felelősségű társaság, Egyéni vállalkozók, törzstőke, társasági részek, vagyon, kettős könyvvitel, számviteli alapelvek. I. A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 1.1. ÓKOR ÉS KÖZÉPKOR Fennmaradt forrásokból tudjuk, hogy a történelem legelső korszakaiban élő népek is feljegyezték magán és állami ügyleteiket, a termelési folyamat és az azt követő árucsere elszámolásánál. A számviteli nyilvántartás alapvetően összefüggött a munkamegosztás és az árucsere kialakulásával. A rendszeres könyvvitel a számlával kezdődik. A számlák használata Olasz o. ban már a XIII. sz. ban elterjedt volt, elsősorban személyszámlákat használtak, de már terjedtek a tárgyi számlák is A KETTŐS KÖNYVVITEL MEGJELENÉSE. AZ ELSŐ ÍRÁSOS DOKUMENTUMOK A középkorban az olasz városállamok közötti kereskedelem fejlődésével együtt megjelent egy komplex nyilvántartási rendszer, amit tévedés nélkül nevezhetünk kettős könyvviteli rendszernek. Minden megtörtént esemény összegét két számlán könyvelték el (kettős feljegyzés) úgy, hogy az egyiket megterhelték, a másikat elismerték ugyanazzal az összeggel, vagyis egy időben két dolgot jegyeztek fel ügyleteikről: 1- milyen javakkal rendelkeznek (vagyon) 2- honnan származnak ezek a javak (kiknek tartoznak a vagyonért). 8

6 Számviteli alapismeretek A kettős könyvvitel a kettős feljegyzés mellett a kettős ábrázolásra is alapozódik. Egyes szerzők ezt még kiegészítik az eredmény kettős meghatározásával. Míg a kettős feljegyzés a könyvviteli számla segítségével történik, a kettős ábrázolás a mérlegben valósul meg. A kettős ábrázolás tulajdonképpen a kettős feljegyzésre alapoz. KETTŐS KÖNYVVITEL KETTŐS FELEGYZÉS Eszköz számlák Forrás számlák Költség számlák Hozam számlák T K T K T K T K E E F F KETTŐS ÁBRÁZOLÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Mérleg Eredmény kimutatás Eszközök Források Ráfordítások Jövedelmek + A rövidítések jelentése: T tartozik, K követel, F forgalom, E- egyenleg Az első írásos dokumentum, ami bizonyítja a kettős számvitel létezését a SCRITTURA DOPIA, Luca Paciolo 1494-ben, Velencében kiadott Summa de aritmetica, geometria, proportioni et proportionalita matematikai enciklopédia különálló fejezete. Persze Luca Paciolo a kettős könyvelési rendszernek nem a felfedezője, de ő volt az, aki hirdette és ismertté tette A JELENKOR ÉS A SZÁMVITEL Jelenleg újabb kihívás előtt áll a számvitel: a globalizáció, melynek révén az országok gazdaságai egyre közelebb kerülnek egymáshoz, sőt, gazdasági értelemben megszűnnek az országhatárok. Ezzel egyidőben a különböző országok számviteli szabályai, amelyek az adott országon belül felmerülő kérdéseket megoldották, már nem felelnek meg a határokon átnyúló gazdasági társaságoknak a szabályok különbözősége miatt, ezért szükség lett a számviteli szabályok összehangolására, egy univerzális számviteli nyelvre. Az összehangolás tehát két szinten valósul meg: - Európai szinten érvényes direktívák, irányelvek, melyek alapja az úgynevezett kontinentális (hagyományos) megközelítés a célok elvi jellegű szabályozására összpontosít, és elsősorban rendszerszemléletű. Ezek az Európai Bizottság IV, VII és VIII-as direktívái. 9

7 Számviteli alapismeretek - Nemzetközi szinten előtérbe kerül egy másik fajta szemlélet, amely inkább problémamegoldó, technikai jellegű: egy kiemelt témára összpontosító standardok és értelmezések sokasága képezi a beszámoló készítés alapját. Ilyenek a nemzetközi beszámoló-készítési standardok (régi rövidítés IAS/ új rövidítés IFRS). A nemzetközi beszámoló-készítési standardok (IFRS) rendszerét egy szakmai önszerveződés, a Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASB) alkotta meg. Jelenleg 41 IAS standard és 8 IFRS standard született, a ténylegesen hatályban lévők száma azonban a visszavont, átszerkesztett standardok és értelmezések miatt ennél kevesebb. A számviteli rendszer szabályozása Romániában A rendszer alapvető eleme a 82/1991 es Számviteli törvény, mely kerettörvény jellegű. Ez azt jelenti, hogy csupán a leglényegesebb és legidőállóbb kérdések fogalmazódnak meg benne: - meghatározza azokat a szervezeteket, amelyek kötelesek számvitelt vezetni, - rendelkezik arról, hogy ki a felelős a számvitel szervezéséért, a leltárkészítési kötelezettségről, a pénzügyi kimutatások alapvető jellemzőiről és elkészítésének kérdéseiről. A második szinten a Pénzügyminisztériumi rendeletek értendők, amelyek a konkrét könyvelési és beszámolási szabályokat tartalmazzák. A vállalkozások esetén az 1752/2005-ös Közpénzügyiminisztériumi rendelet az európai irányelveknek megfelelő számviteli szabályozások jóváhagyásáról. Az utolsó és egyben a szabályozás legmélyebb szintjén azokat a jogszabályokat találjuk, amelyek egyes konkrét kérdésekre, sajátos esetekre adnak választ. Ilyen például a leltárkészítés szabálya, az adóhivatalnak és egyéb állami intézménynek továbbítandó különféle jelentések. II. A SZÁMVITEL FOGALMA Évszázadok folyamán a számviteli szakemberek megfogalmaztak, elméleteket, módszereket, elveket, standardokat, melyek vonatkoztak mind a számvitel tartalmára, mind céljára és feladatára is. Nehéz volt behatárolni pontosan a számvitelt. Volt, amikor művészetnek tartották, de utána már nevezték eljárásnak, tudománynak, kommunikációs eszköznek, információs rendszernek vagy társadalmi játéknak is A SZÁMVITEL, MINT MÓDSZERTAN A számvitel egyrészt elméleti kérdésekkel foglalkozik, másrészt a számvitel működtetése során alkalmazott módszerekkel. Módszer alatt értjük egy tudomány, művészet, mesterség eljárásainak összességét, amelyet az eredmény eléréséhez, megvalósításához használnak. Eszerint, a számvitel, mint módszertan, magába foglalja a könyvvezetésben 10

8 Számviteli alapismeretek alkalmazható módszerek leírását, az ebből következő elszámolási szabályokat, a költség és önköltség-számítási eljárásokat, az értékelési elvek és eljárások alkalmazását, a számviteli adatokra épülő információképzést megalapozó elemzési (összehasonlítási) eljárásokat, valamint az információkat tartalmazó kimutatások összeállításának és hasznosításának szabályait 1. A számvitel egy mennyiségi gyűjtő, feldolgozó és elemző módszere a vállalatok gazdasági és jogi eseményeinek. Azért nevezhető mennyiségi gyűjtő módszernek, mert a jogi és gazdasági történések a könyvelés számára természetes etalonban, valamint pénzügyi etalonban jutnak kifejezésre. A számvitel azért is nevezhető vagyonkezelői módszernek, mert követi a vagyon áramlását egy gazdálkodó esetében A SZÁMVITEL, MINT MŰVÉSZET Esztétikai értelmezésben nem mondhatjuk a számvitelről, hogy művészet, viszont abban az értelemben, hogy a számvitel egy olyan emberi aktivitás, ahol szükség van bizonyos tehetségre és tudásra, elfogadhatjuk, hogy egyfajta művészet. A művészet jellegét a megjelenés történelmi környezetében kell értelmezni. Maga Luca Paciolo egy 1514-ben kiadott művében a kettős számvitel művészetét mutatja be (dell arte della scrittura venezziana). A XIX. században a francia Francesco Marchi a számvitelt a könyvek tartása tudományának és művészetének nevezte A SZÁMVITEL, MINT TÁRSADALOMTUDOMÁNY A XX. század felé haladva egyre jobban körvonalazódott a számvitel, mint tudomány, annak ellenére, hogy a számvitel egy konkrét gazdasági valóság absztrakt ábrázolása. Ha a természettudományok szemszögéből határozzuk meg a számvitel tudományosságát, akkor azt mondhatjuk, hogy nem tudomány, mivel nincsenek egyetemlegesen érvényes törvényei, és nem objektív törvényekre alapoz, tehát a számvitel nem egy egzakt tudomány. Ha a társadalom-tudományok felől közeledünk a számvitel felé, akkor ugyanúgy, mint a földrajzot vagy a szociológiát, tudománynak minősíthetjük. Általánosan akkor nevezhetünk egy tudásbázist tudománynak, ha vannak jól meghatározott módszerei és eljárásai, ami a számvitelről nyugodtan elmondható. 1 Baricz Rezső, Róth József, Könyvviteltan, Aula kiadó, Budapest,

9 Számviteli alapismeretek A SZÁMVITEL, mint vagyonkezelői módszer A SZÁMVITEL, mint művészet A kettős könyvvitel megjelenése S Z Á M V I A könyvvitel, mint tudomány Mikro Mezo/ közép Termelő gazdasági egységek Pénzügyi könyvvitel Vezetői könyvvitel Bankok és pénzügyi intézmények Banki könyvvitel Közintézmények Költségvetési könyvvitel Nonprofit egységek könyvvitele - Speciális ügyletek/műveletek könyvvitele (vállalatok bekebelezése, különválása, felszámolása) - Konszernek könyvvitele T Makro Nemzetgazdasági könyvvitel E L A számvitel, mint társadalmi tevékenység (játék) A könyvvitel normalizálása, szabványosítása Egy vállalati funkció funkcionális osztály Szabadfoglalkozás -könyvviteli szolgáltatások nyújtása A számvitel, mint kultúra és filozófia A számvitel történelme A számvitel földrajza Összehasonlító számvitel Kreatív számvitel 1.1. sz. ábra. A számvitel fejlődése és szerepe a gazdasági életben 12

10 Számviteli alapismeretek 2.4. A SZÁMVITEL, MINT INFORMÁCIÓS RENDSZER A korunkat jellemző modern gazdaságban a termelés, az elosztás, a csere és a fogyasztás mozzanatait is magába foglaló újratermelési folyamat egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült szervezetek (gazdasági rendszerek) útján valósul meg. Ahhoz, hogy ezek a szervezetek céljaikat elérhessék és ezen keresztül az egyéni, csoport és társadalmi érdekek megvalósulhassanak, a szervezetet anyagi javakkal kell ellátni. A kitűzött célok az anyagi javak mozgatásán keresztül valósulnak meg, amit iránytani kell. Az irányításhoz információkat kell szerezni az irányított rendszer állapotáról, hogy így képes legyen a kitűzött célok elérésére. Ugyancsak információra van szüksége a gazdasági rendszert létrehozó, engedélyező, annak működtetésében résztvevő, vagy azzal kapcsolatba kerülő természetes vagy jogi személyeknek, hogy a szervezettel kapcsolatos érdeküknek megfelelő, időszakonként jelentkező döntéseiket meghozzák. Ahhoz, hogy ezek az információk időben és megbízható módon az érdekeltek rendelkezésére álljanak, a rendszer működését meg kell figyelni, a rendszer elemeinek, folyamatainak változását kifejező állapot-koordinátákat folyamatosan kell rögzíteni. Az így nyert adatokat fel kell dolgozni, majd az információképzés érdekében időbeli és térbeli összehasonlításokat kell végezni és végezetül a képzett információkat olyan érthető, és világos kimutatásokba kell foglalni, amelyek alapján az érdekeltek (információ-felhasználók) az érdekeiknek megfelelő döntéseiket meghozhatják. A számvitel ennek az információigény kielégítésnek az egyik eszköze A SZÁMVITEL, MINT TÁRSADALMI JÁTÉK A társadalmi játék szereplői: - a szabályalkotók, - a felülvizsgálók, - a gazdasági egységek, mint az információk szolgáltatói és - a gazdasági egységek által nyújtott információk felhasználói A beszámolók készítői, a beszámolók típusai A gazdaságban a javak termelése, körforgása, eladása, fogyasztása, vagy a szolgáltatások nyújtása egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült gazdasági résztvevők által valósul meg. Minden gazdasági résztvevő, aki vagyonnal rendelkezik, vagy vagyont kezel, a 82/1991-es számviteli törvény alapján köteles megszerveznie a számvitelét és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik. 13

11 Számviteli alapismeretek A gazdasági résztvevők lehetnek: egyedáruságok, kereskedelmi társaságok, szövetkezeti egységek, költségvetési intézmények, közintézmények, egyéni vállalkozók. Az egyedáruságok önállóan gazdálkodó állami vállalatok- a nemzetgazdaság stratégiai ágazataiban működnek (hadipar, bányaipar). Szövetkezetek, magánszemélyek társulásával jön létre, ugyancsak a közös haszon reményében, ahol a vagyonkezelés, a munka és az eredmények élvezete közösen történik. Az egyéni vállalkozók kereskedelmi ügyletek lebonyolítására engedélyezett és nyilvántartásba vett természetes személyek. A költségvetési intézmények célja nem a nyereségszerzés, hanem a társadalmi funkciók ellátása. Ide tartoznak az Oktatási Minisztériumnak az Egészségügyi Minisztériumnak, a Kultúrminisztériumnak, a Pénzügyminisztériumnak, a Belügyminisztériumnak alárendelt egységek, állami, megyei és helyi önkormányzatok intézményei. A közintézmények szerepe is a társadalmi funkciók ellátása, de gazdasági tevékenységet is folytathatnak. A kereskedelmi (gazdasági) társaságok természetes és/vagy jogi személyek társulásával jönnek létre, kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása céljából. A 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény alapján a kereskedelmi társaság- formák léteznek: 14

12 Számviteli alapismeretek Jellemzők Társasági forma A törzstőke minimális összege A törzstőke eloszlása Egy részvény/rész minimális névértéke A tulajdonosok száma A tulajdonosok felelőssége Vezető szerv Gazdasági társaság- formák és jellemzőik Közkereseti Betéti társaság Törvény által nem szabályozott Társasági részek Törvény által nem szabályozott Törvény által nem szabályozott Korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonnal is Részesek Közgyűlése Egyszerű Bt Törvény által nem szabályozott Betéti társaság 15 Részvény BRt Részvény társaság Rt 1.1.sz. táblázat. Korlátolt felelősségű társaság Kft Euro Euro 200 lej Társasági részek Részvények Részvények Törvény által nem szabályozott Törvény által nem szabályozott Beltagok: korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonukkal is felelnek Kültagok: a bevitt vagyon értékéig Részesek Közgyűlése Társasági részek 0,1 lej 0,1 lej 10 lej Min. 5 Min. 5 Max. 50 Beltagok: korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonukkal is felelnek Kültagok: a bevitt vagyon értékéig Részvényesek Közgyűlése Korlátolt a befektetett tőke összegéig Részvényesek Közgyűlése A gazdasági egységek által készített beszámolók típusai Korlátolt a befektetett tőke összegéig Részesek Közgyűlése Az éves beszámoló az összes gazdasági résztvevő számára hozzáfértető, felhasználható, a vállalat gazdálkodását bemutató, feldolgozott információkat tartalmazó jelentés. Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. a.) Az összeállítás pillanata szerint a beszámolók lehetnek rendes (ordináris vagy rendszeres) beszámolók vagy különleges beszámolók. a.1.) Rendes beszámolók Minden vállalat az üzleti év végen beszámol, egy, az időszak eseményeit, tranzakcióit feldolgozó és eredményeit tartalmazó információs csomaggal. Ennek az információs csomagnak a tartalma függ a cég nagyságától és nemzetgazdasági fontosságától. Nálunk az üzleti év fogalma jelenleg egybeesik a

13 Számviteli alapismeretek naptári év fogalmával, tehát ezek a rendes beszámolók is kötődnek ehhez az időponthoz. a.2.) Különleges beszámolók Egy cég életében vannak fontosabb pillanatok, amelyről tájékoztatni kell a piacot. Úgy, ahogy az ember életében fontos pillanat a születés, házasság (elválás) és elmúlás, úgy a cég életében is léteznek ezek a pillanatok csak alapításnak, összeolvadásnak (feldarabolódásnak) és megszűnésnek nevezzük. Tehát függetlenül a rendszeresen elkészített beszámolóktól ezekben a pillanatokban is tájékoztatni kell a gazdasági résztvevőket a történtekről és ezek hatásáról a cég vagyonra. b.) A kritériumrendszer feltételeinek teljesítésének függvényében a gazdasági egységek: 1. Éves beszámolót vagy 2. Egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. A feltételek a következők: 2 - a vagyon nagysága: euró fölött, - árbevétel: euró fölött, - az alkalmazottak átlagszáma: 50 személy. b.1.) Azok a gazdasági egységek, amelyek a törvény által megszabott kritériumrendszer mindhárom feltételét teljesítik, nagy és nagyon nagy vállalkozásoknak minősülnek és éves beszámolót kötelesek készíteni. Az éves beszámoló tartalma: Mérleg: a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. Eredménykimutatás: megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. Pénzforgalmi jelentés (Cash-flow kimutatás): megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek és pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. Kimutatás a saját tőke módosulásáról: a saját tőkében egy időszak során végbemenő változásokról és azok eredetéről számol be részletesen. Számviteli politikák és magyarázatok az éves beszámolókhoz: a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számító adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. Ezenkívül -az éves beszámoló mellett- összevont (konszolidált) éves beszámolási kötelezettsége van minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozáshoz fűződő viszonyában. 2 OMFP 3055/2009 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 16

14 Számviteli alapismeretek b.2.) Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetőségével akkor élhet a vállalkozás, ha a határértékekből két egymást követő évben kettő nem haladja meg az előírt mértéket, így kis és közepes vállalkozások csoportjába tartozik. Tartalma a következő: Egyszerűsített mérleg, Eredménykimutatás, Számviteli politikák és magyarázatok az éves beszámolókhoz, Az üzleti jelentés és a saját tőkéről való kimutatás kitöltése nem kötelező A számviteli információk felhasználói Külső és belső érdekcsoportok: vezetők, dolgozók, tulajdonosok, pénzügyi és kereskedelmi hitelezők, költségvetés és a hatóságok, stb. A vezetők/menedzserek A vállalkozás irányítására a vezetőknek információkra van szükségük. Ezeket a vállalaton belüli információkat nagy részben egy jól megépített és működtetett informatikai rendszer biztosíthatja, melynek része a számviteli rendszer is. A vezetők arra törekednek, hogy minden információhoz csak ők juthassanak hozzá, ezáltal erősítve a vezetői pozíciójukat a vállalat keretén belül, és hogy ők legyenek az egyedüli összekötő kapocs a tulajdonosok és alkalmazottak között, csak általuk legyen működtethető a vállalat. Az alkalmazottak A másik belső érdekcsoportja a gazdálkodó szervezetnek az alkalmazottak. Persze, az ők céljaik nem a profit maximalizálására irányulnak. Ők a munkahelyek stabilitásának biztosítására és egyre magasabb bérezésre törekednek. Az év végi eredmény növekedése nem érdekli őket, csak a hosszú távú foglalkoztatás és a bérek maximalizálása. Saját munkakörükkel kapcsolatos információkhoz könnyen hozzájutnak. De a vállalat egészére kiterjedő, összevont, megfelelően feldolgozott adatokat már nem kapják meg olyan könnyen, mint a vezetők. Ehhez már külső segítségre van szükségük. 17

15 18 Számviteli alapismeretek A tulajdonosok A tulajdonosok beskatulyázása egyik vagy a másik csoportba eléggé nehéz, mert ők tartozhatnak hol az egyik, hol a másik csoportba (Lehet tulajdonos a vezető, az alkalmazott, stb.). Mi a tulajdonosok érdeke? Ez is eltérő lehet. Lehet egy rövid távú jövedelem kiegészítés, amikor arra törekedik, hogy minél nagyobb osztalékban részesüljön a tulajdon hányadának arányában. Ez akkor történik, amikor a tulajdonos már a jövőben nem látja lehetségesnek ugyanolyan mértékű nyereség realizálását, és részesedésének eladására készül. Ez általában a kisebbségi részvényesekre jellemző. A tulajdonosnak lehet egy hosszú távú befektetési politikája. Ebben az esetben a tulajdonos kisebb mértékű osztalékkal is beéri, ha látja, hogy a gazdálkodó (saját) vagyona nő. Ez általában a többségi részvényesekre jellemző. A tulajdonosok kíváncsiak a múltra és a jövőre. Érdekli őket a vállalkozás halmozott vagyona és annak várható alakulása. Ehhez az adatokhoz a cég vezetőin keresztül jutnak hozzá, de mivel ők döntenek a vezetők sorsáról, azért itt nincs akadály az információáramlásban. Pénzügyi hitelezők Egy vállalkozásnak élete különböző szakaszaiban szüksége lehet hitelre. Ahhoz hogy egy bank hitelt folyósítson egy gazdálkodónak, meg kell legyen győződve arról, hogy a gazdálkodó képes kitermelni azt a pénzösszeget, amely a hitel és kamat törlesztésére szükséges. Az ehhez szükséges információkat megkapni a hitel folyósításának időpontjában nem is jelent gondot a banknak, mert akkor rendelkezik azzal a ráhatással, hogy minden kérdésére választ kapjon, de később a hitel folyósítása után, a gazdálkodót rá kell venni a valós információszolgáltatásra. Itt is elkel egy kis külső segítség. Tehát az előző gazdasági résztvevőkkel ellentétben, őket nem érdekli a többletjövedelem és az ebből származó többletrészesedés, ők ehhez nem férnek hozzá. Ez a külső segítség a hatóságoktól jön, akik kötelezik a gazdálkodót egy időszakonkénti információs csomag elkészítésére (beszámolóra). Szállítók, más kereskedelmi hitelezők és kliensek Röviden azt is mondhatjuk, hogy üzleti partnerek. Őket sem a többletjövedelem érdekli. Ők is a vállalat jelen és jövőképét szeretnék leképezni. A szállítók azért, hogy a gazdasági résztvevő képes lesz-e időben kifizetni a tartozásait feléjük, a vásárlók, pedig azért, hogy a vállalat képes lesz-e hosszú távon a szerződött szolgáltatásokat, termékeket minél olcsóbban biztosítani. Költségvetés és a hatóságok Ahhoz, hogy az állam eleget tudjon tenni kötelezettségeinek, bevételi forrásokra van szüksége. A mindenkori költségvetésnek az egyik fontos bevételi forrása az adók.

16 Számviteli alapismeretek Ezért a költségvetésnek szüksége van a számvitelből származó információkra, az állam fiskális funkciójának a megvalósítására. Az adóhatóságok ezen információk alapján állapítják meg az adókat, mint pl.: nyereségadó, az áruforgalmi adó, osztalékadó, stb. A vállalatok által biztosított adatok alapján az állam megállapítja a fiskális politikáját, kiszámítja a nemzeti jövedelmet, előállítja a makroökonómiai előrejelzéseket, stb. Ugyanakkor a hatóságoknak van még egy lényeges feladatuk: a törvénykezés, a szabályozás. III. A KÖNYVVITEL TÁRGYA, ELVEI ÉS MÓDSZEREI A könyvvitel tárgya az értékek mozgásának követése. A könyvvitel eljárásokat biztosít a VAGYON létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására, ellenőrzésére NÉZETEK A KÖNYVVITEL TÁRGYÁRÓL A számvitel tárgyára vonatkozóan több elmélet (nézet) is létezik. A három legfontosabb a következő: - jogi nézet, - gazdasági nézet, - pénzügyi nézet. Minden nézet ugyanazt a vállalakozási vagyont csoportosítja, csak más szempont szerint. 1. A jogi nézet szerint a könyvvitel tárgya a vállalat VAGYONA. A vagyon azon gazdasági javak összessége, amelyek egy természetes vagy jogi személy tulajdonát képezi, nem feledkezve meg azonban azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyek ebből fakadnak. GAZDASÁGI JAVAK = JOGOK + KÖTELEZETTSÉGEK GAZDASÁGI JAVAK VAGYON JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉ GEK - tulajdonosokkal - másokkal szemben 3.1. ábra. A számvitel tárgya a jogi elmélet szerint 19

17 Számviteli alapismeretek 2. Gazdasági nézet szerint a könyvvitel tárgya a TŐKE A könyvvitel eljárásokat biztosít a TŐKE létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására, ellenőrzésére. FELHASZNÁLÁS SZERINT - állótőke - forgótőke TŐKE EREDET SZERINT - sajáttőke - idegen tőke 3.2. ábra. A számvitel tárgya a jogi elmélet szerint ÁLLÓTŐKE + FORGÓTŐKE = SAJÁT TŐKE + IDEGENTŐKE Az állótőke vagy befektetett eszközök olyan vagyontárgyak, melyek hosszabb időn át részt vesznek a termelési folyamatban, több termelési ciklus alatt kopnak el és térülnek meg. A forgótőke vagy forgóeszközök olyan gazdasági javak, melyek egy termelési ciklus alatt felhasználódnak, átalakulnak. A sajáttőke vagy saját forrás az a vagyonérték, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség. Ez két irányból származhat: kívülről és belülről. Kívülről származhat az alapítók hozzájárulásából, valamint másoktól kapott vissza nem fordítandó támogatásból, belülről pedig az eredményből. Az idegentőke vagy idegen forrás, olyan vagyonérték, amelyet visszafordítási kötelezettség terhel. Ide tartoznak hosszú és rövid távú kötelezettségek a szállítók, a hitelezők, az alkalmazottak, az államháztartás felé. A mindennapos számviteli tevékenységben az állótőke szó helyett befektetett eszközök, a forgótőke szó helyett, pedig a forgó eszközök kifejezést használjuk, mert zavarhoz vezethet, ha úgy az eszközökre, mint a forrásokra használjuk a tőke szót. 3. Pénzügyi nézet szerint a könyvvitel tárgya a vállalkozás ERŐFORRÁSAI Tehát a számvitel az a tudomány mely eljárásokat biztosít az erőforrások létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására és ellenőrzésére. Az erőforrásokat felhasználási módjuk és eredetük szerint csoportosítja. 20

18 Számviteli alapismeretek FELHASZNÁLÁ - SI MÓD - hosszú távú - időszakos ERŐ- FORRÁSOK EREDET SZERINT - saját forrás - idegen forrás 3.3. ábra. A számvitel tárgya a pénzügyi elmélet szerint HOSSZÚ TÁVÚ + IDŐSZAKOS + ÁLLANDÓ + IDŐSZAKOS ELHASZNÁLÁSOK ELHASZNÁLÁSOK ERŐFORRÁSOK ERŐFORRÁSOK Hosszú távú elhasználások a befektetett eszközök. Az időszakos elhasználások a forgóeszközök. Az állandó erőforrások a saját források. Az időszakos erőforrások az idegen források. Ez az elmélet arra próbál választ adni, hogy a vállalat aktíváinak felépítése révén képes-e eleget tenni kötelezettségeinek, amikor azok esedékesek lesznek. Hogy választ lehessen adni erre a kérdésre, a pénzügyi elmélet szerint az aktívákat likviditási sorrendbe és a passzívákat fizetéskötelezettségi (exigibilitási) sorrendbe kell bemutatni. A likviditás arra vonatkozik, hogy mennyi időre van szükség, ahhoz hogy az eszközt átalakítsuk pénzé. Az exigibilitás azt mutatja, hogy mennyi idő múlva lesz esedékes egy kötelezettség (tartozás). A három elmélet alapján, kialakul egy teljes kép a számvitel tárgyára vonatkozóan, a felsorolt egyenlőségek alapján felírhatjuk a következő összegző egyenlőséget: ESZKÖZÖK = FORRÁSOK 21

19 3.2. A SZÁMVITELI ALAPELVEK Számviteli alapismeretek A számviteli fogalmak sokasága szükségessé tette ezek összefoglalását egy összefüggő, elméleti rendszerbe, amelyek biztosítják az eljárások, terminológia és számviteli gyakorlat harmonizációját. Ebből a rendszerezésből, elméleti alátámasztásból erednek az, elvek, normák és számviteli szabályozások. A számviteli elveket részben törvény, részben a nemzetközileg elfogadott általános számviteli keret, valamint a józanész szabályozza. Az alapelvektől csak a törvényben meghatározott módon lehet eltérni. A leglényegesebb elvek csoportosítva a következők: a. Tartalmi elvek: 1. A teljesség elve. Ahhoz, hogy megbízható legyen, a pénzügyi kimutatásban foglalt információnak teljesnek kell lennie, a lényegesség és költség határain belül. A kihagyás az információt hamissá vagy félrevezetővé, ezáltal pedig megbízhatatlanná és hiányossá teheti. 2. Az óvatosság elve Bármely vagyonelemnek az értékét az óvatosság elve alapján kell meghatározni. Rendkívüli módon, a következő részletekre kell figyelni: a) Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. b) A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével vehető figyelembe az előrelátható kockázat és feltételezhető veszteség akkor is, ha az a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. c) Az értékcsökkenéseket és az értékvesztéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy a tárgyév eredménye nyereség vagy veszteség. 3. Valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatónak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelniük a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. A beszámolóban foglalt tételeknek a főkönyvi könyvelés adataival egyező leltárral való alátámasztása az egyik biztos támpontja annak, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megvannak. Az eszközök és források mérlegben kimutatott értéke reális voltának igazolása voltaképpen a számviteli törvényben előírt értékelési elvek és eljárások alkalmazásának igazolását jelenti. Tehát, hogy megbízható legyen, az információnak valósághűen kell bemutatnia az ügyleteket és az eredményeket. 22

20 Számviteli alapismeretek 4. Az összemérés elve pénzügyi realizáció elve Az összemérés elve azt jelenti a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál, hogy az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételekkel szembeállítható költségeit kell számításba venni, függetlenül a pénzbevételek befolyásától, illetve a pénzkifizetés időpontjától. Az árbevételt akkor kell elszámolni, amikor az áruértékesítés, a szolgáltatás teljesítése szerződés szerint megtörtént. Az árbevétellel szembe kell állítani azokat a költségeket, amelyek a termék értékesítése, a szolgáltatás teljesítése érdekében felmerültek. Ebből az elvből következik az is, hogy a bevételek és a költségek ahhoz az időszakhoz kapcsolódjanak, amikor azok gazdaságilag keletkeztek, felmerültek. A pénzügyi realizáció elve azt jelenti az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál, hogy az árbevételt és a költségeket az értékcsökkenési leírás kivételével a pénz tényleges beérkezése és kifizetése időszakában kell elszámolni. b. Formai elvek 5. A világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. Az áttekinthetőség egyrészt azt jelenti, hogy a vállalkozás beszámolóját megalapozó könyvelést (a szintetika, analitika, a kettő közötti kapcsolat rendje, a számviteli bizonylatok feldolgozása) oly módon alakították ki, hogy abban egy számviteli szakember nehézségek nélkül eligazodik, másrészt, hogy az éves beszámoló sem túl összevont, sem túl részletezett, tehát egy külső személy számára is nehézség nélkül áttekinthető, értelmezhető, azaz megállapítható belőle a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. Az érthetőség azt jelenti, hogy egy számvitelhez értő szakember a beszámolóban foglaltakat ellenőrizni tudja, továbbá azt, hogy a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban kimutatott adatok nem félrevezetőek. 6. A következetesség elve A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot (ugyanazon eljárások alkalmazása értékelés, könyvvezetés és a vagyon valamint az eredmény bemutatásakor) és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. A következetesség elvének alkalmazása adja meg az alapot a folytonosság elvének érvényesítéséhez. 7. A folytonosság elve/ A mérleg érintetlensége A folytonosság elve szorosan kapcsolódva a következetesség elvéhez egyrészt azt jelenti, hogy a naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniük az előző év zárómérlegének megfelelő adataival, másrészt azt, hogy az egymást követő évben az eszközök-források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változik. Ha az előző évi értékelési, számbavételi elveket a számviteli törvényben szabályozott módon a vállalkozó megváltoztatja, akkor a változást előidéző tényezőket, azok számszerűsített hatásait a később tárgyalandó kiegészítő mellékletben külön meg kell adni. 23

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban

A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban II. Fejezet A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek és azok érvényesülése a gazdálkodásban A Számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben megfogalmazott számviteli alapelvek:

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK PÉNZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK III. ELŐADÁS A GAZDÁLKODÓK VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZETE A számvitel mint köznapi fogalom Tevékenység? Okmány, információ? Módszertan? Tantárgy! Süveges Gábor

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A könyvviteli rendszer működése 52. lecke A KÖNYVVEZETÉS (KÖNYVVITEL)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/

SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT - MISKOLC SZÁMVITELI POLITIKÁJA /SZÁMLATÜKÖRREL/ HATÁLYOS: 2011. JÚLIUS 01. Jóváhagyta: Dr. Kavecsánszki Gyula mint a Széchenyi István Térségi Integrált

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Számvitel az államháztartásban

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei.

Számviteli alapfogalmak. Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek. Számviteli alapfogalmak. A számvitel területei. Számviteli alapfogalmak Informatikai rendszerek Vállalati információs rendszerek Szendrői Etelka szendroi@witch.pmmf.hu Számvitel fogalma Olyan tevékenységek összessége, amelyek célja az objektív információszolgáltatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben