I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK"

Átírás

1 Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: Fax: Konzultációk: szerda 14,00-16,00 Tantárgyazonosító adatok és előadók: Tantárgy neve SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Tantárgy kódja EBC0010 Év, Félév I év, II félév Tantárgy típusa - kötelező Előadók: BOGDÁN LAURA Konzultációk: szerda 14,00-16,00 SZABÓ TÜNDE Konzultációk: kedd 10,00-12, Előtanulmányi feltételek: A tutoriális tevékenységeken való részvételt, egyetlen előzőleg felvett tantárgy vizsgaeredménye sem feltételezi, viszont az előadásanyag könnyebb megértéséhez és elsajátításához elengedhetetlenek az eddig szerzett gazdasági ismeretek A tantárgy leírása A számvitel alapjai tantárgy lényege, hogy lehetővé tegye a hallgatók részére a vállalkozások erőforrásainak, vagyonelemeinek jobb megismerését, elősegítse az azokkal való gazdálkodást, térben és időben kövesse azok változását. A számvitel tehát egy speciális keret és módszertan a vagyonelemek megismerésére és azok változásának nyomon követésére. A tárgy célja: - megismertetni és megértetni a számvitel szerepét és jelentőségét a gazdasági életben, - bemutatni a hazai számvitel szabályozását, - megismertetni a vagyon-elemeket és azok változását, - ismertetni a pénzügyi kimutatások szerkezetét, - megérteni a könyvviteli számlák működését, azok használatát, - és megtanít a gazdasági események könyvviteli felírására. 4

2 Számviteli alapismeretek 1.4. Az előadáskivonat tartalma A tárgy egymással szorosan összefüggő modulokból és fejezetekből tevődik össze, melyeket az alábbiakban mutatok be: I modul. Bevezetés a számvitelbe II. Modul. A pénzügyi kimutatások III. Modul. A vagyonértékelés IV. Modul könyvviteli okmányok / bizonylatok V. Modul. A könyvviteli számla VI. Modul. A számlatükör 1.5.A tantárggyal kapcsolatos tevékenységek Figyelembe véve a távoktatás sajátosságait, illetve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ irányelveit, a következő tevékenységeket határoztuk meg e tantárgy ismereteinek elsajátítására és sikeres vizsgázás érdekében: - a hallgatók megkapják az írott tananyagot, a tantárgy követelményeit és az esetleges feladatokat, amelyet egyénileg is lehet tanulmányozni, - a szemeszter folyamán 3 alkalommal (3 x 6 óra) tutoriális tevékenységeket tartunk, amikor a hallgatók személyesen találkozhatnak az oktatóval, e tevékenységeken a részvétel nem kötelező, két alkalommal laborgyakorlatokat is folytatunk, - amennyiben az írott tananyag és a programban szereplő konzultációk nem elegendőek a felkészüléshez, többletkonzultációk is igényelhetők (a konzultációs program és az elérhetőség a tantárgybemutató elején megtalálható) Kötelező szakirodalom Az előadáskivonatban minden modul végén megtalálható a kötelező szakirodalom. Ezek fontosak az ismeretek elmélyítése céljából, illetve ezek kibővítésére is alkalmasak A kurzuson használt eszközök és anyagok A következő eszközöket tartjuk fontosnak a hallgatók számára: Internet elérhetőséget biztosító számítógépek (adatbázisok konzultálására, illetve interaktív kezelésére) Nyomtató (segédanyagok listázására, esettanulmányok, stb.) Szakirodalomhoz való hozzáférés (pl.: a Babeş-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi Tagozat Könyvtára, a kolozsvári Központi Könyvtár on-line hozzáférés, stb.) 5

3 Számviteli alapismeretek 1.8. Időrendi tevékenységek A szemeszter folyamán, a távoktatásban résztvevő hallgatók számára 3 találkozást szervezünk. Ezeknek célja az esetleges vitás fogalmak tisztázása, az egyéni munka kitűzése. Az első két találkozásra ajánljuk a modulok áttanulmányozását, a harmadik alkalommal laborgyakorlatok és példák segítségével elmélyítjük addig szerzett ismereteinket, majd készülünk a végső vizsgára. Bármelyik találkozáson a hallgatók kérhetik a segítséget az előzően bemutatott ismeretekre és gyakorlati alkalmazások megoldására. A találkozásokkal kapcsolatos pontos idő, illetve hellyel kapcsolatos információk megtalálhatóak a hirdetőn. Persze elektronikusan is elérhetőek, illetve bármikor újabb információ kérhető az előadó tanároktól Ismeretek értékelése Az ismeretek végső értékelése a következő képpen történik: A szemeszter végén: Laborvizsga 30% Szóbeli vizsga 70% Az értékelés felülbírálható, a vizsgáztató tanárok, illetve a tanszékvezető által kinevezett bizottság újraértékelése útján. Ezek egyéni kérések alapján történhetnek Akadémiai szabályok A következőket ajánljuk a kedves hallgatók figyelmébe: Bármilyen törvénytelenség esetén a hallgató a minimális jegyet fogja kapni, illetve egyes helyzetekben, a kizárás is fenyegetheti. A vizsgaeredmények elérhetőek lesznek a hallgatók számára úgy a hirdetőtáblán, mint elektronikus úton is. Esetleges felülvizsgálati kérést a kifüggesztéstől számított 24 órán belül fogadunk el. A felülvizsgálati kérésekre maximum 48 órán belül válaszolunk, a kérés iktatásától számítva Egyenlő esély a hallgatók számára A tantárgyfelelős és az előadók, a lehetőségekhez mérten, vállalják, hogy a közlendő információkat az esetleges fogyatékossággal rendelkező hallgatók számára is elérhetővé teszik, illetve a vizsgáztatási módszereket is átalakítják e hallgatók számára (pl. szóbeli vizsga írásbeli helyett, online vizsga, stb.). Szeretnénk egyenlő esélyt biztosítani minden hallgató számára, úgy az ismeretek elsajátításában, mint a vizsgák során Tanulási stratégiák Figyelembe véve a távoktatás sajátosságait, fontosnak találjuk, hogy a kedves hallgató, ütemezze be pontosan az egyéni tanulást, az online kapcsolatokat az előadókkal. Fontos ezeknek a pontos betartása, hogy viszonylag könnyen tudják elsajátítani az anyagot, illetve sikeresen tudjanak vizsgázni ebből a tantárgyból. 6

4 Számviteli alapismeretek TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 I MODUL. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE 8 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI: 8 KULCSFOGALMAK: 8 I. A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 8 II. A SZÁMVITEL FOGALMA 10 III. A KÖNYVVITEL TÁRGYA, ELVEI ÉS MÓDSZEREI 19 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK: 25 FELHASZNÁLT IRODALOM: 25 II. MODUL A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 26 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI 26 KULCSFOGALMAK 26 I. A MÉRLEG - A VAGYON KETTŐS ÁBRÁZOLÁSÁNAK ESZKÖZE 26 II. AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS 46 III. A CASH-FLOW KIMUTATÁS / PÉNZFORGALMI JELENTÉS 51 KÉRDÉSEK ÉS GYAKORLÓ FELADATOK (II MODUL) 53 FELHASZNÁLT IRODALOM: 55 III MODUL. A VAGYONÉRTÉKELÉS 56 A MODUL CÉLJA: 56 KULCSFOGALMAK 56 I. A VAGYONÉRTÉKELÉS FOGALMA 56 II. A VAGYONÉRTÉKELÉS FORMÁI 58 KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 63 FELHASZNÁLT IRODALOM 63 IV. MODUL KÖNYVVITELI OKMÁNYOK / BIZONYLATOK 64 A MODUL CÉLKITŰZÉSEI 64 KULCSFOGALMAK 64 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 68 V MODUL. A KÖNYVVITELI SZÁMLA 69 A MODUL CÉLJA: 69 KULCSFOGALMAK 69 I. A KÖNYVVITELI SZÁMLA SZEREPE ÉS FONTOSSÁGA 69 II. A KÖNYVELÉSI TÉTEL 74 KÉRDÉSEK ÉS FELADATOK 79 FELHASZNÁLT IRODALOM 79 VI. MODUL. A SZÁMLATÜKÖR 80 A MODUL CÉLJAI 80 KULCSFOGALMAK 80 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 82 IRODALOMJEGYZEK 83 7

5 Számviteli alapismeretek I MODUL. BEVEZETÉS A SZÁMVITELBE A MODUL CÉLKITŰZÉSEI: - megismertetni a számvitel fogalmát, annak kialakulását és fejlődését, - bemutatni a számviteli alapelveket, - megértetni a számvitel és az általa nyújtott információk fontosságát, - megismertetni a gazdálkodó szervezetek rendszerét és a számviteli rendszer szabályozását. KULCSFOGALMAK: Számvitel, vagyonkezelői módszer, számviteli beszámolók, gazdasági résztvevők, gazdasági társaság-formák, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Részvénytársaság, Korlátolt felelősségű társaság, Egyéni vállalkozók, törzstőke, társasági részek, vagyon, kettős könyvvitel, számviteli alapelvek. I. A SZÁMVITEL FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 1.1. ÓKOR ÉS KÖZÉPKOR Fennmaradt forrásokból tudjuk, hogy a történelem legelső korszakaiban élő népek is feljegyezték magán és állami ügyleteiket, a termelési folyamat és az azt követő árucsere elszámolásánál. A számviteli nyilvántartás alapvetően összefüggött a munkamegosztás és az árucsere kialakulásával. A rendszeres könyvvitel a számlával kezdődik. A számlák használata Olasz o. ban már a XIII. sz. ban elterjedt volt, elsősorban személyszámlákat használtak, de már terjedtek a tárgyi számlák is A KETTŐS KÖNYVVITEL MEGJELENÉSE. AZ ELSŐ ÍRÁSOS DOKUMENTUMOK A középkorban az olasz városállamok közötti kereskedelem fejlődésével együtt megjelent egy komplex nyilvántartási rendszer, amit tévedés nélkül nevezhetünk kettős könyvviteli rendszernek. Minden megtörtént esemény összegét két számlán könyvelték el (kettős feljegyzés) úgy, hogy az egyiket megterhelték, a másikat elismerték ugyanazzal az összeggel, vagyis egy időben két dolgot jegyeztek fel ügyleteikről: 1- milyen javakkal rendelkeznek (vagyon) 2- honnan származnak ezek a javak (kiknek tartoznak a vagyonért). 8

6 Számviteli alapismeretek A kettős könyvvitel a kettős feljegyzés mellett a kettős ábrázolásra is alapozódik. Egyes szerzők ezt még kiegészítik az eredmény kettős meghatározásával. Míg a kettős feljegyzés a könyvviteli számla segítségével történik, a kettős ábrázolás a mérlegben valósul meg. A kettős ábrázolás tulajdonképpen a kettős feljegyzésre alapoz. KETTŐS KÖNYVVITEL KETTŐS FELEGYZÉS Eszköz számlák Forrás számlák Költség számlák Hozam számlák T K T K T K T K E E F F KETTŐS ÁBRÁZOLÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Mérleg Eredmény kimutatás Eszközök Források Ráfordítások Jövedelmek + A rövidítések jelentése: T tartozik, K követel, F forgalom, E- egyenleg Az első írásos dokumentum, ami bizonyítja a kettős számvitel létezését a SCRITTURA DOPIA, Luca Paciolo 1494-ben, Velencében kiadott Summa de aritmetica, geometria, proportioni et proportionalita matematikai enciklopédia különálló fejezete. Persze Luca Paciolo a kettős könyvelési rendszernek nem a felfedezője, de ő volt az, aki hirdette és ismertté tette A JELENKOR ÉS A SZÁMVITEL Jelenleg újabb kihívás előtt áll a számvitel: a globalizáció, melynek révén az országok gazdaságai egyre közelebb kerülnek egymáshoz, sőt, gazdasági értelemben megszűnnek az országhatárok. Ezzel egyidőben a különböző országok számviteli szabályai, amelyek az adott országon belül felmerülő kérdéseket megoldották, már nem felelnek meg a határokon átnyúló gazdasági társaságoknak a szabályok különbözősége miatt, ezért szükség lett a számviteli szabályok összehangolására, egy univerzális számviteli nyelvre. Az összehangolás tehát két szinten valósul meg: - Európai szinten érvényes direktívák, irányelvek, melyek alapja az úgynevezett kontinentális (hagyományos) megközelítés a célok elvi jellegű szabályozására összpontosít, és elsősorban rendszerszemléletű. Ezek az Európai Bizottság IV, VII és VIII-as direktívái. 9

7 Számviteli alapismeretek - Nemzetközi szinten előtérbe kerül egy másik fajta szemlélet, amely inkább problémamegoldó, technikai jellegű: egy kiemelt témára összpontosító standardok és értelmezések sokasága képezi a beszámoló készítés alapját. Ilyenek a nemzetközi beszámoló-készítési standardok (régi rövidítés IAS/ új rövidítés IFRS). A nemzetközi beszámoló-készítési standardok (IFRS) rendszerét egy szakmai önszerveződés, a Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASB) alkotta meg. Jelenleg 41 IAS standard és 8 IFRS standard született, a ténylegesen hatályban lévők száma azonban a visszavont, átszerkesztett standardok és értelmezések miatt ennél kevesebb. A számviteli rendszer szabályozása Romániában A rendszer alapvető eleme a 82/1991 es Számviteli törvény, mely kerettörvény jellegű. Ez azt jelenti, hogy csupán a leglényegesebb és legidőállóbb kérdések fogalmazódnak meg benne: - meghatározza azokat a szervezeteket, amelyek kötelesek számvitelt vezetni, - rendelkezik arról, hogy ki a felelős a számvitel szervezéséért, a leltárkészítési kötelezettségről, a pénzügyi kimutatások alapvető jellemzőiről és elkészítésének kérdéseiről. A második szinten a Pénzügyminisztériumi rendeletek értendők, amelyek a konkrét könyvelési és beszámolási szabályokat tartalmazzák. A vállalkozások esetén az 1752/2005-ös Közpénzügyiminisztériumi rendelet az európai irányelveknek megfelelő számviteli szabályozások jóváhagyásáról. Az utolsó és egyben a szabályozás legmélyebb szintjén azokat a jogszabályokat találjuk, amelyek egyes konkrét kérdésekre, sajátos esetekre adnak választ. Ilyen például a leltárkészítés szabálya, az adóhivatalnak és egyéb állami intézménynek továbbítandó különféle jelentések. II. A SZÁMVITEL FOGALMA Évszázadok folyamán a számviteli szakemberek megfogalmaztak, elméleteket, módszereket, elveket, standardokat, melyek vonatkoztak mind a számvitel tartalmára, mind céljára és feladatára is. Nehéz volt behatárolni pontosan a számvitelt. Volt, amikor művészetnek tartották, de utána már nevezték eljárásnak, tudománynak, kommunikációs eszköznek, információs rendszernek vagy társadalmi játéknak is A SZÁMVITEL, MINT MÓDSZERTAN A számvitel egyrészt elméleti kérdésekkel foglalkozik, másrészt a számvitel működtetése során alkalmazott módszerekkel. Módszer alatt értjük egy tudomány, művészet, mesterség eljárásainak összességét, amelyet az eredmény eléréséhez, megvalósításához használnak. Eszerint, a számvitel, mint módszertan, magába foglalja a könyvvezetésben 10

8 Számviteli alapismeretek alkalmazható módszerek leírását, az ebből következő elszámolási szabályokat, a költség és önköltség-számítási eljárásokat, az értékelési elvek és eljárások alkalmazását, a számviteli adatokra épülő információképzést megalapozó elemzési (összehasonlítási) eljárásokat, valamint az információkat tartalmazó kimutatások összeállításának és hasznosításának szabályait 1. A számvitel egy mennyiségi gyűjtő, feldolgozó és elemző módszere a vállalatok gazdasági és jogi eseményeinek. Azért nevezhető mennyiségi gyűjtő módszernek, mert a jogi és gazdasági történések a könyvelés számára természetes etalonban, valamint pénzügyi etalonban jutnak kifejezésre. A számvitel azért is nevezhető vagyonkezelői módszernek, mert követi a vagyon áramlását egy gazdálkodó esetében A SZÁMVITEL, MINT MŰVÉSZET Esztétikai értelmezésben nem mondhatjuk a számvitelről, hogy művészet, viszont abban az értelemben, hogy a számvitel egy olyan emberi aktivitás, ahol szükség van bizonyos tehetségre és tudásra, elfogadhatjuk, hogy egyfajta művészet. A művészet jellegét a megjelenés történelmi környezetében kell értelmezni. Maga Luca Paciolo egy 1514-ben kiadott művében a kettős számvitel művészetét mutatja be (dell arte della scrittura venezziana). A XIX. században a francia Francesco Marchi a számvitelt a könyvek tartása tudományának és művészetének nevezte A SZÁMVITEL, MINT TÁRSADALOMTUDOMÁNY A XX. század felé haladva egyre jobban körvonalazódott a számvitel, mint tudomány, annak ellenére, hogy a számvitel egy konkrét gazdasági valóság absztrakt ábrázolása. Ha a természettudományok szemszögéből határozzuk meg a számvitel tudományosságát, akkor azt mondhatjuk, hogy nem tudomány, mivel nincsenek egyetemlegesen érvényes törvényei, és nem objektív törvényekre alapoz, tehát a számvitel nem egy egzakt tudomány. Ha a társadalom-tudományok felől közeledünk a számvitel felé, akkor ugyanúgy, mint a földrajzot vagy a szociológiát, tudománynak minősíthetjük. Általánosan akkor nevezhetünk egy tudásbázist tudománynak, ha vannak jól meghatározott módszerei és eljárásai, ami a számvitelről nyugodtan elmondható. 1 Baricz Rezső, Róth József, Könyvviteltan, Aula kiadó, Budapest,

9 Számviteli alapismeretek A SZÁMVITEL, mint vagyonkezelői módszer A SZÁMVITEL, mint művészet A kettős könyvvitel megjelenése S Z Á M V I A könyvvitel, mint tudomány Mikro Mezo/ közép Termelő gazdasági egységek Pénzügyi könyvvitel Vezetői könyvvitel Bankok és pénzügyi intézmények Banki könyvvitel Közintézmények Költségvetési könyvvitel Nonprofit egységek könyvvitele - Speciális ügyletek/műveletek könyvvitele (vállalatok bekebelezése, különválása, felszámolása) - Konszernek könyvvitele T Makro Nemzetgazdasági könyvvitel E L A számvitel, mint társadalmi tevékenység (játék) A könyvvitel normalizálása, szabványosítása Egy vállalati funkció funkcionális osztály Szabadfoglalkozás -könyvviteli szolgáltatások nyújtása A számvitel, mint kultúra és filozófia A számvitel történelme A számvitel földrajza Összehasonlító számvitel Kreatív számvitel 1.1. sz. ábra. A számvitel fejlődése és szerepe a gazdasági életben 12

10 Számviteli alapismeretek 2.4. A SZÁMVITEL, MINT INFORMÁCIÓS RENDSZER A korunkat jellemző modern gazdaságban a termelés, az elosztás, a csere és a fogyasztás mozzanatait is magába foglaló újratermelési folyamat egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült szervezetek (gazdasági rendszerek) útján valósul meg. Ahhoz, hogy ezek a szervezetek céljaikat elérhessék és ezen keresztül az egyéni, csoport és társadalmi érdekek megvalósulhassanak, a szervezetet anyagi javakkal kell ellátni. A kitűzött célok az anyagi javak mozgatásán keresztül valósulnak meg, amit iránytani kell. Az irányításhoz információkat kell szerezni az irányított rendszer állapotáról, hogy így képes legyen a kitűzött célok elérésére. Ugyancsak információra van szüksége a gazdasági rendszert létrehozó, engedélyező, annak működtetésében résztvevő, vagy azzal kapcsolatba kerülő természetes vagy jogi személyeknek, hogy a szervezettel kapcsolatos érdeküknek megfelelő, időszakonként jelentkező döntéseiket meghozzák. Ahhoz, hogy ezek az információk időben és megbízható módon az érdekeltek rendelkezésére álljanak, a rendszer működését meg kell figyelni, a rendszer elemeinek, folyamatainak változását kifejező állapot-koordinátákat folyamatosan kell rögzíteni. Az így nyert adatokat fel kell dolgozni, majd az információképzés érdekében időbeli és térbeli összehasonlításokat kell végezni és végezetül a képzett információkat olyan érthető, és világos kimutatásokba kell foglalni, amelyek alapján az érdekeltek (információ-felhasználók) az érdekeiknek megfelelő döntéseiket meghozhatják. A számvitel ennek az információigény kielégítésnek az egyik eszköze A SZÁMVITEL, MINT TÁRSADALMI JÁTÉK A társadalmi játék szereplői: - a szabályalkotók, - a felülvizsgálók, - a gazdasági egységek, mint az információk szolgáltatói és - a gazdasági egységek által nyújtott információk felhasználói A beszámolók készítői, a beszámolók típusai A gazdaságban a javak termelése, körforgása, eladása, fogyasztása, vagy a szolgáltatások nyújtása egymástól jogilag és gazdaságilag is elkülönült gazdasági résztvevők által valósul meg. Minden gazdasági résztvevő, aki vagyonnal rendelkezik, vagy vagyont kezel, a 82/1991-es számviteli törvény alapján köteles megszerveznie a számvitelét és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik. 13

11 Számviteli alapismeretek A gazdasági résztvevők lehetnek: egyedáruságok, kereskedelmi társaságok, szövetkezeti egységek, költségvetési intézmények, közintézmények, egyéni vállalkozók. Az egyedáruságok önállóan gazdálkodó állami vállalatok- a nemzetgazdaság stratégiai ágazataiban működnek (hadipar, bányaipar). Szövetkezetek, magánszemélyek társulásával jön létre, ugyancsak a közös haszon reményében, ahol a vagyonkezelés, a munka és az eredmények élvezete közösen történik. Az egyéni vállalkozók kereskedelmi ügyletek lebonyolítására engedélyezett és nyilvántartásba vett természetes személyek. A költségvetési intézmények célja nem a nyereségszerzés, hanem a társadalmi funkciók ellátása. Ide tartoznak az Oktatási Minisztériumnak az Egészségügyi Minisztériumnak, a Kultúrminisztériumnak, a Pénzügyminisztériumnak, a Belügyminisztériumnak alárendelt egységek, állami, megyei és helyi önkormányzatok intézményei. A közintézmények szerepe is a társadalmi funkciók ellátása, de gazdasági tevékenységet is folytathatnak. A kereskedelmi (gazdasági) társaságok természetes és/vagy jogi személyek társulásával jönnek létre, kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása céljából. A 31/1990-es kereskedelmi társaságokról szóló törvény alapján a kereskedelmi társaság- formák léteznek: 14

12 Számviteli alapismeretek Jellemzők Társasági forma A törzstőke minimális összege A törzstőke eloszlása Egy részvény/rész minimális névértéke A tulajdonosok száma A tulajdonosok felelőssége Vezető szerv Gazdasági társaság- formák és jellemzőik Közkereseti Betéti társaság Törvény által nem szabályozott Társasági részek Törvény által nem szabályozott Törvény által nem szabályozott Korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonnal is Részesek Közgyűlése Egyszerű Bt Törvény által nem szabályozott Betéti társaság 15 Részvény BRt Részvény társaság Rt 1.1.sz. táblázat. Korlátolt felelősségű társaság Kft Euro Euro 200 lej Társasági részek Részvények Részvények Törvény által nem szabályozott Törvény által nem szabályozott Beltagok: korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonukkal is felelnek Kültagok: a bevitt vagyon értékéig Részesek Közgyűlése Társasági részek 0,1 lej 0,1 lej 10 lej Min. 5 Min. 5 Max. 50 Beltagok: korlátlan és egyetemleges akár saját vagyonukkal is felelnek Kültagok: a bevitt vagyon értékéig Részvényesek Közgyűlése Korlátolt a befektetett tőke összegéig Részvényesek Közgyűlése A gazdasági egységek által készített beszámolók típusai Korlátolt a befektetett tőke összegéig Részesek Közgyűlése Az éves beszámoló az összes gazdasági résztvevő számára hozzáfértető, felhasználható, a vállalat gazdálkodását bemutató, feldolgozott információkat tartalmazó jelentés. Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. a.) Az összeállítás pillanata szerint a beszámolók lehetnek rendes (ordináris vagy rendszeres) beszámolók vagy különleges beszámolók. a.1.) Rendes beszámolók Minden vállalat az üzleti év végen beszámol, egy, az időszak eseményeit, tranzakcióit feldolgozó és eredményeit tartalmazó információs csomaggal. Ennek az információs csomagnak a tartalma függ a cég nagyságától és nemzetgazdasági fontosságától. Nálunk az üzleti év fogalma jelenleg egybeesik a

13 Számviteli alapismeretek naptári év fogalmával, tehát ezek a rendes beszámolók is kötődnek ehhez az időponthoz. a.2.) Különleges beszámolók Egy cég életében vannak fontosabb pillanatok, amelyről tájékoztatni kell a piacot. Úgy, ahogy az ember életében fontos pillanat a születés, házasság (elválás) és elmúlás, úgy a cég életében is léteznek ezek a pillanatok csak alapításnak, összeolvadásnak (feldarabolódásnak) és megszűnésnek nevezzük. Tehát függetlenül a rendszeresen elkészített beszámolóktól ezekben a pillanatokban is tájékoztatni kell a gazdasági résztvevőket a történtekről és ezek hatásáról a cég vagyonra. b.) A kritériumrendszer feltételeinek teljesítésének függvényében a gazdasági egységek: 1. Éves beszámolót vagy 2. Egyszerűsített éves beszámolót készíthetnek. A feltételek a következők: 2 - a vagyon nagysága: euró fölött, - árbevétel: euró fölött, - az alkalmazottak átlagszáma: 50 személy. b.1.) Azok a gazdasági egységek, amelyek a törvény által megszabott kritériumrendszer mindhárom feltételét teljesítik, nagy és nagyon nagy vállalkozásoknak minősülnek és éves beszámolót kötelesek készíteni. Az éves beszámoló tartalma: Mérleg: a legfontosabb pénzügyi kimutatás, amely megmutatja vagyonunk nagyságát, összetételét, eredetét, valamint növekedését vagy csökkenését egy korábbi időponthoz képest. Eredménykimutatás: megmutatja a működésünk eredményességére ható tranzakciók (hozamok és ráfordítások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. Pénzforgalmi jelentés (Cash-flow kimutatás): megmutatja a pénzkészletünkre ható pénzügyi tranzakciók (pénzbevételek és pénzkiadások) jellegét és nagyságrendjét egy adott időszakban. Kimutatás a saját tőke módosulásáról: a saját tőkében egy időszak során végbemenő változásokról és azok eredetéről számol be részletesen. Számviteli politikák és magyarázatok az éves beszámolókhoz: a megbízható és valós összkép bemutatásának nélkülözhetetlen eszköze, amely számító adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmaz. Ezenkívül -az éves beszámoló mellett- összevont (konszolidált) éves beszámolási kötelezettsége van minden gazdálkodónak, ha anyavállalatnak minősül egy vagy több vállalkozáshoz fűződő viszonyában. 2 OMFP 3055/2009 Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 16

14 Számviteli alapismeretek b.2.) Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetőségével akkor élhet a vállalkozás, ha a határértékekből két egymást követő évben kettő nem haladja meg az előírt mértéket, így kis és közepes vállalkozások csoportjába tartozik. Tartalma a következő: Egyszerűsített mérleg, Eredménykimutatás, Számviteli politikák és magyarázatok az éves beszámolókhoz, Az üzleti jelentés és a saját tőkéről való kimutatás kitöltése nem kötelező A számviteli információk felhasználói Külső és belső érdekcsoportok: vezetők, dolgozók, tulajdonosok, pénzügyi és kereskedelmi hitelezők, költségvetés és a hatóságok, stb. A vezetők/menedzserek A vállalkozás irányítására a vezetőknek információkra van szükségük. Ezeket a vállalaton belüli információkat nagy részben egy jól megépített és működtetett informatikai rendszer biztosíthatja, melynek része a számviteli rendszer is. A vezetők arra törekednek, hogy minden információhoz csak ők juthassanak hozzá, ezáltal erősítve a vezetői pozíciójukat a vállalat keretén belül, és hogy ők legyenek az egyedüli összekötő kapocs a tulajdonosok és alkalmazottak között, csak általuk legyen működtethető a vállalat. Az alkalmazottak A másik belső érdekcsoportja a gazdálkodó szervezetnek az alkalmazottak. Persze, az ők céljaik nem a profit maximalizálására irányulnak. Ők a munkahelyek stabilitásának biztosítására és egyre magasabb bérezésre törekednek. Az év végi eredmény növekedése nem érdekli őket, csak a hosszú távú foglalkoztatás és a bérek maximalizálása. Saját munkakörükkel kapcsolatos információkhoz könnyen hozzájutnak. De a vállalat egészére kiterjedő, összevont, megfelelően feldolgozott adatokat már nem kapják meg olyan könnyen, mint a vezetők. Ehhez már külső segítségre van szükségük. 17

15 18 Számviteli alapismeretek A tulajdonosok A tulajdonosok beskatulyázása egyik vagy a másik csoportba eléggé nehéz, mert ők tartozhatnak hol az egyik, hol a másik csoportba (Lehet tulajdonos a vezető, az alkalmazott, stb.). Mi a tulajdonosok érdeke? Ez is eltérő lehet. Lehet egy rövid távú jövedelem kiegészítés, amikor arra törekedik, hogy minél nagyobb osztalékban részesüljön a tulajdon hányadának arányában. Ez akkor történik, amikor a tulajdonos már a jövőben nem látja lehetségesnek ugyanolyan mértékű nyereség realizálását, és részesedésének eladására készül. Ez általában a kisebbségi részvényesekre jellemző. A tulajdonosnak lehet egy hosszú távú befektetési politikája. Ebben az esetben a tulajdonos kisebb mértékű osztalékkal is beéri, ha látja, hogy a gazdálkodó (saját) vagyona nő. Ez általában a többségi részvényesekre jellemző. A tulajdonosok kíváncsiak a múltra és a jövőre. Érdekli őket a vállalkozás halmozott vagyona és annak várható alakulása. Ehhez az adatokhoz a cég vezetőin keresztül jutnak hozzá, de mivel ők döntenek a vezetők sorsáról, azért itt nincs akadály az információáramlásban. Pénzügyi hitelezők Egy vállalkozásnak élete különböző szakaszaiban szüksége lehet hitelre. Ahhoz hogy egy bank hitelt folyósítson egy gazdálkodónak, meg kell legyen győződve arról, hogy a gazdálkodó képes kitermelni azt a pénzösszeget, amely a hitel és kamat törlesztésére szükséges. Az ehhez szükséges információkat megkapni a hitel folyósításának időpontjában nem is jelent gondot a banknak, mert akkor rendelkezik azzal a ráhatással, hogy minden kérdésére választ kapjon, de később a hitel folyósítása után, a gazdálkodót rá kell venni a valós információszolgáltatásra. Itt is elkel egy kis külső segítség. Tehát az előző gazdasági résztvevőkkel ellentétben, őket nem érdekli a többletjövedelem és az ebből származó többletrészesedés, ők ehhez nem férnek hozzá. Ez a külső segítség a hatóságoktól jön, akik kötelezik a gazdálkodót egy időszakonkénti információs csomag elkészítésére (beszámolóra). Szállítók, más kereskedelmi hitelezők és kliensek Röviden azt is mondhatjuk, hogy üzleti partnerek. Őket sem a többletjövedelem érdekli. Ők is a vállalat jelen és jövőképét szeretnék leképezni. A szállítók azért, hogy a gazdasági résztvevő képes lesz-e időben kifizetni a tartozásait feléjük, a vásárlók, pedig azért, hogy a vállalat képes lesz-e hosszú távon a szerződött szolgáltatásokat, termékeket minél olcsóbban biztosítani. Költségvetés és a hatóságok Ahhoz, hogy az állam eleget tudjon tenni kötelezettségeinek, bevételi forrásokra van szüksége. A mindenkori költségvetésnek az egyik fontos bevételi forrása az adók.

16 Számviteli alapismeretek Ezért a költségvetésnek szüksége van a számvitelből származó információkra, az állam fiskális funkciójának a megvalósítására. Az adóhatóságok ezen információk alapján állapítják meg az adókat, mint pl.: nyereségadó, az áruforgalmi adó, osztalékadó, stb. A vállalatok által biztosított adatok alapján az állam megállapítja a fiskális politikáját, kiszámítja a nemzeti jövedelmet, előállítja a makroökonómiai előrejelzéseket, stb. Ugyanakkor a hatóságoknak van még egy lényeges feladatuk: a törvénykezés, a szabályozás. III. A KÖNYVVITEL TÁRGYA, ELVEI ÉS MÓDSZEREI A könyvvitel tárgya az értékek mozgásának követése. A könyvvitel eljárásokat biztosít a VAGYON létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására, ellenőrzésére NÉZETEK A KÖNYVVITEL TÁRGYÁRÓL A számvitel tárgyára vonatkozóan több elmélet (nézet) is létezik. A három legfontosabb a következő: - jogi nézet, - gazdasági nézet, - pénzügyi nézet. Minden nézet ugyanazt a vállalakozási vagyont csoportosítja, csak más szempont szerint. 1. A jogi nézet szerint a könyvvitel tárgya a vállalat VAGYONA. A vagyon azon gazdasági javak összessége, amelyek egy természetes vagy jogi személy tulajdonát képezi, nem feledkezve meg azonban azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyek ebből fakadnak. GAZDASÁGI JAVAK = JOGOK + KÖTELEZETTSÉGEK GAZDASÁGI JAVAK VAGYON JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉ GEK - tulajdonosokkal - másokkal szemben 3.1. ábra. A számvitel tárgya a jogi elmélet szerint 19

17 Számviteli alapismeretek 2. Gazdasági nézet szerint a könyvvitel tárgya a TŐKE A könyvvitel eljárásokat biztosít a TŐKE létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására, ellenőrzésére. FELHASZNÁLÁS SZERINT - állótőke - forgótőke TŐKE EREDET SZERINT - sajáttőke - idegen tőke 3.2. ábra. A számvitel tárgya a jogi elmélet szerint ÁLLÓTŐKE + FORGÓTŐKE = SAJÁT TŐKE + IDEGENTŐKE Az állótőke vagy befektetett eszközök olyan vagyontárgyak, melyek hosszabb időn át részt vesznek a termelési folyamatban, több termelési ciklus alatt kopnak el és térülnek meg. A forgótőke vagy forgóeszközök olyan gazdasági javak, melyek egy termelési ciklus alatt felhasználódnak, átalakulnak. A sajáttőke vagy saját forrás az a vagyonérték, amelyet nem terhel visszafizetési kötelezettség. Ez két irányból származhat: kívülről és belülről. Kívülről származhat az alapítók hozzájárulásából, valamint másoktól kapott vissza nem fordítandó támogatásból, belülről pedig az eredményből. Az idegentőke vagy idegen forrás, olyan vagyonérték, amelyet visszafordítási kötelezettség terhel. Ide tartoznak hosszú és rövid távú kötelezettségek a szállítók, a hitelezők, az alkalmazottak, az államháztartás felé. A mindennapos számviteli tevékenységben az állótőke szó helyett befektetett eszközök, a forgótőke szó helyett, pedig a forgó eszközök kifejezést használjuk, mert zavarhoz vezethet, ha úgy az eszközökre, mint a forrásokra használjuk a tőke szót. 3. Pénzügyi nézet szerint a könyvvitel tárgya a vállalkozás ERŐFORRÁSAI Tehát a számvitel az a tudomány mely eljárásokat biztosít az erőforrások létezésének, állapotának, mozgásának és átalakulásának nyilvántartására, elemzésére, számítására és ellenőrzésére. Az erőforrásokat felhasználási módjuk és eredetük szerint csoportosítja. 20

18 Számviteli alapismeretek FELHASZNÁLÁ - SI MÓD - hosszú távú - időszakos ERŐ- FORRÁSOK EREDET SZERINT - saját forrás - idegen forrás 3.3. ábra. A számvitel tárgya a pénzügyi elmélet szerint HOSSZÚ TÁVÚ + IDŐSZAKOS + ÁLLANDÓ + IDŐSZAKOS ELHASZNÁLÁSOK ELHASZNÁLÁSOK ERŐFORRÁSOK ERŐFORRÁSOK Hosszú távú elhasználások a befektetett eszközök. Az időszakos elhasználások a forgóeszközök. Az állandó erőforrások a saját források. Az időszakos erőforrások az idegen források. Ez az elmélet arra próbál választ adni, hogy a vállalat aktíváinak felépítése révén képes-e eleget tenni kötelezettségeinek, amikor azok esedékesek lesznek. Hogy választ lehessen adni erre a kérdésre, a pénzügyi elmélet szerint az aktívákat likviditási sorrendbe és a passzívákat fizetéskötelezettségi (exigibilitási) sorrendbe kell bemutatni. A likviditás arra vonatkozik, hogy mennyi időre van szükség, ahhoz hogy az eszközt átalakítsuk pénzé. Az exigibilitás azt mutatja, hogy mennyi idő múlva lesz esedékes egy kötelezettség (tartozás). A három elmélet alapján, kialakul egy teljes kép a számvitel tárgyára vonatkozóan, a felsorolt egyenlőségek alapján felírhatjuk a következő összegző egyenlőséget: ESZKÖZÖK = FORRÁSOK 21

19 3.2. A SZÁMVITELI ALAPELVEK Számviteli alapismeretek A számviteli fogalmak sokasága szükségessé tette ezek összefoglalását egy összefüggő, elméleti rendszerbe, amelyek biztosítják az eljárások, terminológia és számviteli gyakorlat harmonizációját. Ebből a rendszerezésből, elméleti alátámasztásból erednek az, elvek, normák és számviteli szabályozások. A számviteli elveket részben törvény, részben a nemzetközileg elfogadott általános számviteli keret, valamint a józanész szabályozza. Az alapelvektől csak a törvényben meghatározott módon lehet eltérni. A leglényegesebb elvek csoportosítva a következők: a. Tartalmi elvek: 1. A teljesség elve. Ahhoz, hogy megbízható legyen, a pénzügyi kimutatásban foglalt információnak teljesnek kell lennie, a lényegesség és költség határain belül. A kihagyás az információt hamissá vagy félrevezetővé, ezáltal pedig megbízhatatlanná és hiányossá teheti. 2. Az óvatosság elve Bármely vagyonelemnek az értékét az óvatosság elve alapján kell meghatározni. Rendkívüli módon, a következő részletekre kell figyelni: a) Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. b) A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével vehető figyelembe az előrelátható kockázat és feltételezhető veszteség akkor is, ha az a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. c) Az értékcsökkenéseket és az értékvesztéseket el kell számolni, függetlenül attól, hogy a tárgyév eredménye nyereség vagy veszteség. 3. Valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatónak kell lenniük. Értékelésüknek meg kell felelniük a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. A beszámolóban foglalt tételeknek a főkönyvi könyvelés adataival egyező leltárral való alátámasztása az egyik biztos támpontja annak, hogy a mérlegben kimutatott eszközök és források a valóságban is megvannak. Az eszközök és források mérlegben kimutatott értéke reális voltának igazolása voltaképpen a számviteli törvényben előírt értékelési elvek és eljárások alkalmazásának igazolását jelenti. Tehát, hogy megbízható legyen, az információnak valósághűen kell bemutatnia az ügyleteket és az eredményeket. 22

20 Számviteli alapismeretek 4. Az összemérés elve pénzügyi realizáció elve Az összemérés elve azt jelenti a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnál, hogy az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételekkel szembeállítható költségeit kell számításba venni, függetlenül a pénzbevételek befolyásától, illetve a pénzkifizetés időpontjától. Az árbevételt akkor kell elszámolni, amikor az áruértékesítés, a szolgáltatás teljesítése szerződés szerint megtörtént. Az árbevétellel szembe kell állítani azokat a költségeket, amelyek a termék értékesítése, a szolgáltatás teljesítése érdekében felmerültek. Ebből az elvből következik az is, hogy a bevételek és a költségek ahhoz az időszakhoz kapcsolódjanak, amikor azok gazdaságilag keletkeztek, felmerültek. A pénzügyi realizáció elve azt jelenti az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásnál, hogy az árbevételt és a költségeket az értékcsökkenési leírás kivételével a pénz tényleges beérkezése és kifizetése időszakában kell elszámolni. b. Formai elvek 5. A világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, a számviteli törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. Az áttekinthetőség egyrészt azt jelenti, hogy a vállalkozás beszámolóját megalapozó könyvelést (a szintetika, analitika, a kettő közötti kapcsolat rendje, a számviteli bizonylatok feldolgozása) oly módon alakították ki, hogy abban egy számviteli szakember nehézségek nélkül eligazodik, másrészt, hogy az éves beszámoló sem túl összevont, sem túl részletezett, tehát egy külső személy számára is nehézség nélkül áttekinthető, értelmezhető, azaz megállapítható belőle a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete. Az érthetőség azt jelenti, hogy egy számvitelhez értő szakember a beszámolóban foglaltakat ellenőrizni tudja, továbbá azt, hogy a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban kimutatott adatok nem félrevezetőek. 6. A következetesség elve A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot (ugyanazon eljárások alkalmazása értékelés, könyvvezetés és a vagyon valamint az eredmény bemutatásakor) és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. A következetesség elvének alkalmazása adja meg az alapot a folytonosság elvének érvényesítéséhez. 7. A folytonosság elve/ A mérleg érintetlensége A folytonosság elve szorosan kapcsolódva a következetesség elvéhez egyrészt azt jelenti, hogy a naptári év nyitómérlegében szereplő adatoknak meg kell egyezniük az előző év zárómérlegének megfelelő adataival, másrészt azt, hogy az egymást követő évben az eszközök-források értékelése, az eredmény számbavétele általában nem változik. Ha az előző évi értékelési, számbavételi elveket a számviteli törvényben szabályozott módon a vállalkozó megváltoztatja, akkor a változást előidéző tényezőket, azok számszerűsített hatásait a később tárgyalandó kiegészítő mellékletben külön meg kell adni. 23

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. TÓTH JÓZSEF DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. TÓTH JÓZSEF KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék 2009 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági

Részletesebben

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW-

A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola dr. Veit József A SZÁMVITELI ADATOKRA ÉPÜLŐ CASH FLOW- KIMUTATÁSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI PROBLÉMÁI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló

Konszolidált éves beszámoló NYILATKOZAT Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet alapján a 2014. évi konszolidált éves beszámolóról és vezetőségi jelentésről M K B B a n k Z r t. Csoport

Részletesebben

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI

A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI A VÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉS ELMÉLETI ALAPJAI Kovács Gábor Széchenyi István Egyetem Győr, 211 Kovács Gábor, 211 Kézirat lezárva: 211. január 31. ISBN Széchenyi

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben