ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943"

Átírás

1 Szakirodalom A magyar társadalombiztosítás 50 éve. Az OTI kiadványa, Budapest, 1943 ALAPY Viktor: Miért szidják az OTI-t? Társadalombiztosításunk egyszerűsítése. Atgeneum, Budapest, 1943 ALTENBURGER Gyula: A tudományok tudománya. Előadás a Magyar Biztosítástudományi Társaságban, X. 14. APOR Sándor: Magyar Biztosítási Compass ARPS Ludwig: Wechselwolle Zeiten. 75 Jahre Allianz versicherung München, 1965 Az állami biztosítás Magyarországon. Szerkesztette: BAJAI Ferenc CSABAY Dezső, Közgazdasági Kiadó, 1972 BAJAI Ferenc: Adalékok az életbiztosítás hazai múltjához Biztosítási Szemle 38. évfolyam 5. szám, 1992 BENEDEK István: Gazdasági életünk a biztosítás tükrében. Budapest 1938 BERLINER Wilhelm: Kontinentale Versichenugsfragen. Wien, 1933 BIKKAL Dénes: A nagyar tb reformja. Atheneum 1942 BIKKAL Dénes: Betegségbiztosítás Magyarországon. Wodianer nyomda, Budapest, 1932 BIKKAL Dénes: A társadalombiztosítás-tan története: a társadalombiztosítás elmélete és politikája. Mérnökök nyomda, Budapest, 1941 DR. BOGÁR János: A magyar biztosításügy keletkezése és fejlődése. Biztosítási Tájékoztató, Bp, IX. szám BORSCHEID Peter: 100 Jahre Alliance München, 1990 BRAESS, Paul (Hg): 25 Jahre Instituit für Versicherungswissenshaft an der Universitat Köln. Schriftenreihe des Instituits für Versicherungswissenshaft an der Universitat Köln. Neue Folge 21, 1966 BRAUN, Dr. Heinrich: Geschichte der Lebensversicherung und Lebensversicherungstechnik. Nürnberg, 1925 BRAUN, Dr. Heinrich: Urkunden und Materialen zur Gesch ichten der Lebens-versicherungstechnik Mittler. Berlin, 1937 CSURY Jenő MAROSI Imre: A magyar biztosításügy története. Kiadta: Gyarmati Ferenc, Bp,

2 FEHÉR Gyula: A magyar jégbiztosítás reformja. Bp, 1920 FEJÉR Andor: A társadalombiztosítás új útjai. Bethlen nyomda, Bp, 1935 FRISCH Ferenc: Az életbiztosítási díjak reviziója. Bp, 1926 FRISCH Ferenc: Ungarische statistische Grundlagen zur Socialversicherung. Wien, 1935 GADANECZ Béla: A magyar vasúti alkalmazottak első biztosító és segélyegyesületének története Veszprém megyei nyomda, Bp, 1975 DR. GESZLER Ödön: Biztosítás története az európai működésben. Munkásfőiskolai előadás, Magyar Biztosítástudományi Társulat, Bp, 1943 GIRKE, von Julius Dr: Versicherungsrecht unter Ausschluss der Sozialversicherung. Stuttgart, 1937 HAJDRIK Sándor Dr.: Biztosításügyünk fejlődése és jelen állása. Magyar Statisztikai Szemle, szám HALÁCSY Dezső: A beveridge terv és biztosítási gondolat. Szerzői kiadás, Ábrahámné nyomda, 1943 HAUSER, Paul: Geschichte der Hagelversicherung in der Schweiz. Zürich, 1925 HAZAI Géza: A magánbiztosítás kereskedelempolitikai jelentősége és jelen állása Csonka-Magyarországon. Doktori értekezés, Bp, 1933 HOLZHAUSENS, A: Versicherungsgeschichte Österreichs. Wien, 1988 HUSZÁR Géza: Szociális biztosításunk és magánbiztosításunk kapcsolata. Szerzői kiadás, Bp, 1939 (Megjelent: Magyar Biztosítástudományi Szemle IX. évfolyam 9. szám) ILLYEFALVI J. Lajos Dr.: A kenyérkereső nő. Bp, 1930 IMETS Lóránd Arisztid: A mezőgazdaság társadalombiztosítási problémája hazánkban és külföldön. Magyar Királyi Nyomda, Bp, 1935 JAKOBOVITS János: A biztosítási gondolat elmélete, fejlődése és jelentősége. Doktori értekezés, Bp, 1938 KÁLMÁN Mihály: A magyar társadalombiztosítás története. Pallas, Bp, 1928 KAMKE, Erich Dr.: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie. Leipzig, 1932 KUNCZ Ödön Dr.: A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata. Bp, 1933 KUTASI Elemér Dr.: A magyar biztosításügy tíz éve. Biosz kodex, Bp, 1929 KUTASI Elemér Dr.: A Biztosítási Felügyeleti Törvény. Bp, 1923 KUTIS Jenő: OTI és MABI szervezete és működése Magyar Szövetkezeti Liga kiadásában. Bp,

3 LEX, Rudolf: Grundzüge des Deutschen Versicherungswesens gloeckner. Leipzig, 1939 LENCER, Rudolf RIEBESELL, Paul (Hg): Deutschen Versicherungswirtschaft. 6 Bande, Berlin, MANES, Alfred: Diebstahlversicherung MAYERHOFER Jos: Österreichisches Versicherungs Vademekum. Wien 1930 MIHÁLYFFI Antal: A magyar társadalombiztosítási jog fejlődésének főbb vonásai 1891-től napjainkig. Atheneum, Bp, 1947 LACKÓ István: A magyar munkás és társadalombiztosítás története. Táncsis Kiadó, Bp, 1968 OTI kézikönyv. Pesi Lloyd, Bp, 1940 POÓR Jakab: Közép-európa és a magánbiztosításügy Magyarországon. Bp, 1977 RADA Dezső: Néhány szó... Bp, 1920 SCHAEFER, W Dr. LÜBSTORFF, F Dr.: Volkswirtschaft und Versicherung. Hannover, 1926 SCHARLAU Dr. Oec. Martin: Die Entstehrung neuer Versicherungszweige. Berlin, 1929 SCHLESINGER, Georg Dr.: Die Versicherung in Rahmen der Gesamtwirtschaft. Előadás a Cobden Szövetségben, Bp, november 25. SÓS Ernő: Die festen der sozialversicherung in Ungarn Firenze. Tip., Vallechi, 1939 SMOLKA János: Hitelbiztosítás. Bp, 1926 STEIN Artúr: A biztosító magánvállalatok állami felügyelete SZEIBERT János: Reformtörekvések a társadalombiztosításban. Athenum, Bp, 1931 TAKÁCS Imre: Az országos gazdasági munkáspénztár működése. Országos Gazdasági Munkáspénztár, Bp, 1934 TALLOS János: A biztosító magánvállalatok állami felügyeletének feladatai. Bp, 1932 TALLOS János: Biztosításügyi és demográfiai tanulmányok. Pesti Lloyd nyomda, Bp, 1941 TALLOS János: Társadalombiztosítási tájékoztató különös tekintettel a magánalkalmazottakra. Atheneum, Bp,

4 A Triesti általános Biztosító Társulat és a biztosítási intézmény 100 éves története Magyarországon TURY Sándor Kornél Dr.: A felelősségbiztosítás. Bp, 1923 VADNAI Béla FENYVESI Sándor: A biztosító magánvállalatok revíziója. Bp, 1932 WAGENFUHR, Horst: Kriegswirschaft und Versicherung Veröffentlichungen des Instituts Versicherungswissen an der Universitat. Leipzig, 1939 WAGNER, Adolf: Der Staat und das Versicherungswesen. Tübingen, 1931 Készikönyvek, szaklapok Assecuranz Jahrbuch Mrsg.v.A Ehrenzweig Biztosítási szemle Biztosítási Közlöny 1935, Biosz- Magyar Biztosítástudományi Társulat (MBT) Debreceni nagygyűlése 1939 Biztosítási útmutató. Biztosítási és közgazdasági lapok. Bp, 1939 Biztosítási és Közgazdasági Lapok Budapesti Közlöny Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Könyvtárának fontosabb szerzeményei Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Archívuma Az Ellenőr Első magyar általános biztosító társaság Frankfurter Zeitung Frankfurter Zeitung und Handelsblatt Jelentés a magyar biztosításügy állásáról a magyarországon működő biztosító magánvállalatok... évi eredménye alapján. Budapest, állami nyomda, 1938, 1939, 1940, , Magyar királyi pénzügyminisztérium A közgazdasági kutatás forrásai és segédletei tájékoztatási bibliográfiai kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1959 Közgazdasági közlemények 4

5 Közgazdasági Szemle repertóriuma Közgazdasági Szemle Közgazdasági Értesítő 21 39, Magyar Compass 55. évfolyam, rész: biztosító vállalatok+ ipar-, közlekedési vállalatok Pénzügyi Kurir Pesti Tőzsde Társadalombiztosítási statisztika (Socialvericherungs Statistik) Budapest, 1931, 1935, Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal Új magyarság Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara könyvei FINTA József: A biztosítás üzleti nyelvének magyarosítása. Bp., (szerző) p. FINTA József: Fáy András a biztosító eszme szolgálatában. Bp., p. (Kl.) GERŐ Sándor: Az életbiztosítási könyvvitel alapvonalai. Bp., Antos, p GOLDZIHER Károly: Biztosítási ügyünk jövője. Bp., Pesti Kny p. (Kl. a Közgazdasági Szemléből) GOLDZIHER Károly: Biztosító intézetek fuziója. Bp., Attila p. GOLDZIHER Károly: A biztosítási tudomány főiskolai oktatása. Bp., szerző p. GOLDZIHER Károly: Az életbiztosítás körében végzendő statisztikai munkálatokról. Bp., Markovits és Garai, p. GOLDZIHER Károly: Észrevételek a biztosítási magánvállalatokra vonatkozó törvényjavaslathoz. Bp., garai p. GOLDZIHER Károly: A profilaktikus biztosítás. Bp., p. HALACSY Dezső: Írások a biztosítási eszme diadaláért. Bp., p. KONEK Sándor: Köz és magán jótékonyság és biztosítási ügy. Pest, Ráth p. MÁNDI Márton Zsigmond: Biztosítási Panama és a mozgosított 115 millió. Bp., p. New Zork Életbiztosító Társaság Magyarországi Igazgatósága: Válasz Polonyi Géza úr támadásaira. Bp., Zettel és Deutsch p. NYEVICZKEY Zoltán: A dollár- és aranydollár értékű biztosítások kérdése. Bp., p. 5

6 PÓLYA Jakab: A biztosítási vállalatok. Bp., Pesti Kny p. (Kl a Nemzetgazdasági Szemléből) POMPÉRY János: Az Első magyar általános biztosító társaság negyedszázados évfordulóján. Bp., Franklin p. POÓR Jakab: Középeurópa és a magánbiztosításügy Magyarországon. Bp., Bizt. és Közg. Lapok p. SCHLESINGER György: A biztosítás a gazdasági élet keretében. Bp., M. Cobden Szöv p. (Cobden Kvt. 70.) SÓS Ernő: A mathematikus szerepe a biztosításban. Bp., Bizt. és Közg. Lapok p. TARCSAY Pál: Ingatlanbecslés és tartalékolás. Bp., Bizt. Közl. kiad p. TÖRÖK Jenő Endre: Magyarország biztosításügye. Bp., Fuchs p. ERDŐS Aladár: A biztosítás. Gyakorlati kézikönyv. Bp., Magyar Bizt. Tud. Társ. Kiad p. (2. erősen jav. és bőv. kiad p.) FEJÉRVÁRY Ervin: Biztosítási lexikon. Általános biztosítási útmutató. Bp., szerző (Merkantil ny.) 246 p. ASSECURANZ-COMPASS 1935 (Wien, p.) ASSEKURANZ-JAHRBUCH ASSEKURANZKOMPASS BIZTOSÍTÁSI ÚTMUTATÓ Bp., Bizt. és Közg. Lapok, p. Magyar Biztosítási Évkönyv Múlt és jelen. Biztosítási és történelmi évkönyv évre. Pest, Engel és Mandelló , 144 p. ERDŐS Aladár: Tűzkárbiztosítás. Bp., Jókai ny p. FELDMANN Lajos: A gyakorlati tűzbiztosítás. Tan- és kézikönyv. Bp., szerző p. GOLDZIHER Károly: A tűzbiztosítás statisztikai alapelvei. Bp., p. (Kl. a Közg. Szemléből) "KÁRMENTŐ" Országos Biztosító-Szövetség Budapest Alapszabályok és Felhívás. Bp., Sédi 1873 xxiv, 15, 18 p. ROZSNYAI Nándor: Amit az épületek tűzbiztosításáról mindenkinek tudni kell. Kassa, p. TARCSAY Pál: Civilkárok rendezése. 1. Épület és gépkárok p. WEISZ Bernát Ferenc: Az ingatlan állami tűzkártérítés eszméjének keletkezése és fejlődése Magyarországon Bp., Ráth 1888 vii, 64 p. 6

7 GÁLFY Gyula: Szállítmánybiztosítási útmutató I. Bp., szerző p. BEIN Károly: Politikai számtan 1-2. Bp., Franklin A pénzügyi műveletek elmélete és gyakorlata. vii, 387 p. 2. Az élet-, a rokkantsági- és a nyugdíjbiztosítás elmélete és gyakorlata. vi, 488 p. Budapest Kereskedelmi és Iparkamara Elnöki előterjesztés az életbiztosító társaságok hadikockázata tárgyában. Bp., Pesti kny p. DÓCZI Sámuel: Iparosok járadékbiztosítása. Bp., Benkő 1911 ix, 262 p. ÉBER Antal: Milyen eszközökkel volna az életbiztosítás elterjeszthető a magyar kisgazdatársadalom körében? Bp., p. EGGELER Stefan: Phönix-Gesetze und Phönix-polizzen. Wien, p. HAVAS Miksa - ÉBER Antal: Az életbiztosítás a földhitel szolgálatában. Közg. Szemle, 1893 HAVASS Rezső: A magyar biztosítási törvényjavaslat az életbiztosítás szempontjából. Bp., Pesti kny p. HEVESI Illés: Az életbiztosítás és a hadikockázat. Biztosításjogi tanulmány. Bp., Lampel, p. JÓNÁS János: Tanulmányok és javaslatok az életbiztosítási üzlet körül. Bp., Zilahy, p. KUTASI Elemér - NAGY Ferenc: Az új biztosítási törvény magyarázata. Bp., Révai p. POÓR Jakab: Az életbiztosítás szerepe a nemi betegségek leküzdése területén. (Előadás) Bp., Woititz, p., 4 t. SEBESTYÉN Benő: Az életbiztosításról. Bp., szerző, p. BECH Hugó: Észrevételek a magyar kereskedelmi törvénykönyv tervezetének a biztosítási ügyletet tárgyazó részére. Bp., Franklin, p. BECK Hugó: Tanulmányok a biztosítási jogról. Bp., Grill, p. 7

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR JÁNOSI BÉLA (1857 1921) ESZTÉTIKATÖRTÉNÉSZ ÉS PEDAGÓGUS, AZ ELSİ MAGYAR NYELVŐ EGYETEMES ESZTÉTIKATÖRTÉNET SZERZİJÉNEK IRODALMI MUNKÁSSÁGA [1] ÉS A RÓLA SZÓLÓ SZAKIRODALOM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: PERJÁMOSI SÁNDOR

Részletesebben

Mérnöki évfordulók 2006-ban

Mérnöki évfordulók 2006-ban Az alább összegyűjtött évfordulók közel sem tartalmazzák az adott 25 éves időköz valamennyi számottevő műszaki eseményét és mérnök-alkotójának nevét. A válogatást a MMK Történeti Bizottsága állította össze

Részletesebben

Egyéb egészségügyi irodalom

Egyéb egészségügyi irodalom 27 Egyéb egészségügyi irodalom 0-6 éves gyermekek egészségügyi ellátása rendkívüli körülmények között. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. II. Ärztlicher Fortbildungs-Kursus in Bad Salzuflen, 7. und

Részletesebben

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI

AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI AZ ELMÚLT 100 ÉV FÔSZERKESZTÔI STARK LIPÓT (TRENCSÉN, 1866. MÁJUS 4. - BUDAPEST, 1932. JAKOBOVITS DÁNIEL (FENYÔHÁZA, 1879. SZEPTEMBER 9. - BUDAPEST, DR. SZILAS OSZKÁR (BUDAPEST, 1887. JANUÁR 26. - BUDAPEST,

Részletesebben

Bankárok és bürokraták

Bankárok és bürokraták KÖVÉR GYÖRGY Bankárok és bürokraták A Magyar Általános Hitelbank igazgatósági tanácsa és igazgatósága (1876 1905) * Az 1875: XXXVII. tc., a Kereskedelmi Törvény (KT) ugyan intenciói szerint német mintára

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

A modern magyar történetírás

A modern magyar történetírás A modern magyar történetírás A modern vagyis professzionális magyar történetírás intézményrendszere és személyi feltételei a 19. század utolsó harmadában alakultak ki. A szervezeti keretek megteremtése

Részletesebben

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL

ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/2. 17 40. ÖT KÉRDÉS A JOGÁSZAT ÉS JOGTUDOMÁNY PILLANATNYI ÁLLÁSÁRÓL A társadalomtudományok körében korántsem példa nélküli, ha a diszciplína reprezentatív mûvelõjét egy

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI

3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI 76 3. A KÖNYVTÁR VEZETŐI, BELSŐ SZERVEZETE, LÉTSZÁMA ÉS MUNKATÁRSAI ALMÁSY Pál, a képviselőház alelnöke 1849. június 26-án kinevezte VASVÁRY Károlyt "a képviselőház könyv- és alirattárnokává". A könyvtár

Részletesebben

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft

MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM. LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM LII. évf. 2008. 6. szám MÛEMLÉK- VÉDELEM LII. évf. 2008 6. szám Ára: 565 Ft MÛEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MÛEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LII.évf. 2008 6.szám Alapította: Gerô László Szerkesztôbizottság:

Részletesebben

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG

KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődés-történeti tudományok besorolású doktori iskola KAREL BURIAN ÉS MAGYARORSZÁG SZABÓ FERENC JÁNOS TÉMAVEZETŐ: DALOS ANNA DLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI

GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI GRÓF TISZA ISTVÁN ÖSSZES MUNKÁI A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 4. SOROZAT NEGYEDIK KÖTET FRANKLIN-TÁRSULAT MA6YAR IROD. INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. MEGJEGYZÉSEK. I. Gróf Tisza István

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában

A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010. Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában A társadalmi párbeszéd intézményei és fórumai 2010 Készült a Miniszterelnöki Hivatal, Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda gondozásában Szerkesztette: Márkus Eszter, M. Tóth László Konzulens: Csizmár

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

KOZMA MIKLÓS ÉS A MUNKASZOLGÁLAT

KOZMA MIKLÓS ÉS A MUNKASZOLGÁLAT Szécsényi András KOZMA MIKLÓS ÉS A MUNKASZOLGÁLAT Bevezetés A hazai diplomácia-történet és a honi ifjúsági-mozgalom históriájának metszéspontján álló kevéssé ismert epizódról, a címszereplő politikus 1936.

Részletesebben

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN

NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN NŐTÖRTÉNET MAGYARORSZÁGON A 18-19. SZÁZADBAN A kurzus célja A kurzus áttekintést nyújt a 18-19. századi magyarországi nőtörténetről, nemzetközi kitekintéssel.

Részletesebben

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA

JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA JOGI TANULMÁNYOK JOGI TANULMÁNYOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLÁINAK III. KONFERENCIÁJA 2012. április 20. I. KÖTET Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM-

Részletesebben

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei

ÁMOR ÉS HYMEN. A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei Bicskei Éva ÁMOR ÉS HYMEN A fiatal Székely Bertalan szerelmi történetei AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST 2010 A kötet megjelenését a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága, valamint a

Részletesebben

Szlovákiai magyar szervezetek adattára

Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek adattára Szlovákiai magyar szervezetek ADATTÁRA Szerkesztette Nagy Myrtil Lilium Aurum könyvkiadó Információs Központ Dunaszerdahely, 22 A kötet megjelenését támogatta: Charles

Részletesebben

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei

FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007. 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei FÖLDRAJZ OKTV 2006/2007 2. Hazánk energiagazdálkodása, a megújuló energiaforrások (bio-, nap-, szél-, geo- stb.) felhasználásának lehetőségei Könyvek Balla Zoltán [et al.]: Kérdések az atomerőmű kis és

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között

Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Braun László Hitelszövetkezetek a hegyvidéki kirendeltség keretében 1898-1910 között Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíj Program támogatásával 1 2 Закарпатський угорський інститут

Részletesebben