új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék"

Átírás

1 Az LHC elmúlt lt évében elért új eredményeink Veres Gábor, PhD adjunktus, ELTE, Atomfizikai Tanszék Ortvay Kollokvium ELTE, Budapest, márcim rcius 10. Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 1

2 Vázlat Bevezetés A CMS legelső eredménye a 0.9, 2.36 és 7 TeVes adatokból, a töltött részecskék szögeloszlása Egy új típusú kétrészecske-korreláció: az LHC első meglepő, teljesen váratlan eredménye Ritka kvarkokat tartalmazó részecskék keletkezése, eloszlásai A CMS nehézion-programjának tavaly novemberi beindulása Nehézion-fizikai eredmények Az "új fizika" keresése Az LHC várható jövőbeli programja Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 2

3 Az Atomfizikai Tanszék tevékenysége A kis és nagy méretskálák fizikája Az anyag elemi alkotórészei Kölcsönhatások vizsgálata Laboratóriumi kísérletek Elméleti fizika, jóslatok Asztrofizikai jelenségek Gravitáció, fekete lyukak Sötét anyag Kozmikus (háttér)sugárzás Ősrobbanás, világegyetem fejlődése Mérőeszközök: hasonló technikák Megfigyelések Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 3

4 Szimmetriák Szimmetriák megmaradási tételek Mértékelméletek: a részecskefizika Standard Modelljének nyelve Mértékinvariancia (térpontonként független fázistranszformációk) Kvantum-elektrodinamika: elektromágneses kölcsönhatás Kvantum-színdinamika: erős kölcsönhatás Elektrogyenge elmélet: gyenge és elektromágneses kölcsönhatások egyesítése Fotonok: nulla tömegűek viszont: W ±, Z: nagy tömegű közvetítő részecskék! Higgs mechanizmus, spontán szimmetriasértés Peter Higgs Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 4

5 A Standard Modellen túl újabb szimmetria? Higgs részecske tömege: O(100 GeV) Nagy kvantum-korrekciók a tömeghez. Hogy lehet, hogy mégis ilyen könnyű? További szimmetria? Szuperszimmetria (SUSY) Ezzel már: egymást kiejtő korrekciók kis, véges Higgs tömeg De a SUSY partnerek biztosan nagyobb tömegűek SUSY-nak sérülnie kell Standard Modell Nagyobb tömegű partnerek Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 5

6 SUSY és sötét anyag, extra dimenziók A legkönnyebb SUSY részecske alkothatja a sötét anyagot Atomok 5% 23% sötét anyag 72% sötét energia Miért olyan gyenge a gravitáció? Extra dimenziók módosíthatják Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 6

7 Kérdések Tényleg létezik a Higgs részecske? Ha nincs, hogyan sérül az elektrogyenge szimmetria? Hogyan kap a W ±, Z tömeget? Ha van, miért ilyen kis tömegű? Léteznek-e szuperszimmetrikus részecskék? Léteznek-e extra dimenziók? Esetleg valami váratlant találunk? Hogyan válaszolhatunk ezekre? Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 7

8 A Nagy Hadron-Ütköztető (LHC) 27 km hosszú alagút 100 méterrel a felszín alatt 2 K hőmérsékletű He 8.3 T mágnesek TOTEM Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 8

9 A CMS detektor (Compact Muon Solenoid) EM és HAD kaloriméterek mágnes vasmag HF nyomkövető detektor 21 x 15 x 15 m 3.8 T mágneses tér 100 MP digitális fényképezőgép 40 M kép/sec t mágnes mágnes müon detektorok 3000 kutató 9 fizikai analízis csoport Veres Gábor ELTE, Budapest, március 10. 9

10 A CMS nyomkövető detektora 3.8 T mágneses térben Hűtés -10 C (sugárkárosodás ellen) Lefedettség η <2.5 Detektálás hatásfoka >99% Pixelek: 66 millió önálló szegmens Veres Gábor ELTE, Budapest, március

11 Az LHC beindulása nov. 23. első ütközések 900 GeV-en Kb. 400 ezer ütközés dec. 14. első ütközések 2.36 TeV-en Kb. 20 ezer ütközés márc 30. első ütközések 7 TeV-en Eddig 3e12 ütközés (43/pb) márc.: LHC újraindulás, 7 TeV 2009: első LHC nyaláb a CMS-ben (V.G.) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

12 Várakozás az első ütközésekre CMS, irányítóközpont, Cessy (Franciaország) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

13 Az első ütközések az LHC-ben: 900 GeV CMS kísérlet, LHC, CERN Időpont: :21 CET Run/Esemény: / Valószínűsíthetően ütközési esemény A pixel detektor itt még ki volt kapcsolva Az első azonosított részecske Veres Gábor ELTE, Budapest, március

14 Mit ért el 2010-ben az LHC? Standard Modell folyamatok újramérése Töltött részecskék, jetek, fotonok inkluzív eloszlásainak mérése Kvarkónium-állapotok megfigyelése, nehéz mezonok bomlásai W és Z keletkezési hatáskeresztmetszetek Top kvark keletkezés és bomlás megfigyelése Ezek az új fizika keresésének alapját képezik Az első szuperszimmetriára és egzotikus folyamatokra vonatkozó első keresések eredményei is kezdenek megjelenni Veres Gábor ELTE, Budapest, március

15 Miért vizsgáljuk a lágy QCD-t? A p+p ütközések többsége lágy (kicsi átadott impulzus), általában nincs kemény parton-szórás A lágy részecskekeltés modellezése femonenológikus, kis prediktív erejű, a kísérleti eredmények mutatnak utat Fontos az LHC nagy luminozitású működéséhez Fontos referencia a nehézion-ütközések számára* *Az LHC első cikkeit jórészt nehézion-kutatók írták Veres Gábor ELTE, Budapest, március

16 Milyen változókat használunk? Pszeudorapiditás: η= - ln tan(θ/2) proton-nyaláb Transzverzális impulzus: p T p Θ p T proton-nyaláb Veres Gábor ELTE, Budapest, március

17 Előzmény: dn/dη - nehézionok Mérési eredmény PHOBOS (G.V. et al.), Nucl. Phys. A 757, 28 A legtöbb modell nagyobb részecskeszámot jósolt a mért értéknél. Egy sikeres modell: gluon-szaturáció Veres Gábor ELTE, Budapest, március

18 Teljes keletkezett részecskeszám e + +e - és nehézionütközések: hasonló trend ( 10 GeV felett) p+p és p+p nem fordítja az ütközés energiáját olyan effektíven részecskekeltésre Ez a lágy részecskekeltésben eddig megfigyelt sok szabályosság és skálázási tulajdonság egyike A p+p ütközések vizsgálata mindig fontos összehasonlítási alap PHOBOS (G.V. et al.), Nucl. Phys. A 757, 28 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

19 Trigger és eseményválogatás Adatfelvétel: december 12. és 14. ( 2 2 óra) ütközés másodpercenként Trigger: Nyaláb-Szcintillációs Detektorok (BSC) A CMS indulásának legfontosabb triggerei Saját fejlesztésű trigger-logika (V.G.) Ezen alapulnak a CMS első eredményei kb. fél évig Eseményválogatás: >3 GeV energia a részben magyar építésű Forward kaloriméterben (HF) Nyaláb-halo vétó (BSC) BSC NSD η < 2.5 Hatásfokok: HF NSD: ~86 % SD: ~16 % DD: ~35 % 50 ezer esemény JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

20 Klaszter-számlálás A pixel detektorban talált klaszterek számlálása (töltött részecskék nyomai a vékony Si rétegekben) Krajczár K., V.G. A rövid klasztereket kivágjuk (háttér) Korrekciók: gyenge bomlások, másodlagos részecskék, trigger-hatásfok stb. Nagyon zajmentes detektor és tiszta nyaláb szükséges! JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

21 Pár-módszer Párok: két klaszter, különböző detektorrétegen Y.-J. Lee (MIT) A háttér levonható a mért adatok segítségével, modellfüggetlenül Korrekciók: hasonlóan Nagyon robosztus, független, egyszerű módszer JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

22 Teljes nyomkövetés Az összes detektorréteget használjuk Siklér F. (RMKI) Iteratív trajektória-rekonstruálás Nagyon alacsony tévesztési gyakoriság Ütközési pont helyének rekonstruálása Érzéketlen a háttérre ( piszkos nyaláb, stb) Érzékeny a detektorok pozícionálására Veres Gábor ELTE, Budapest, március

23 Eredmények: p T -eloszlás Nagyon alacsony,100 MeV-c impulzusig működik Illesztés: Tsallis-függvény: A függvény viselkedése: exponenciális kis p T -nél hatványfüggvény nagy p T -nél JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

24 Eredmények: p T -eloszlás A töltött részecskék transzverzális impulzus eloszlását 4 GeV/c-ig mértük. A Tsallis-függvény jól leírja Az ütközési energia növelésével laposodik a p T - spektrum (ahogyan várjuk is) JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

25 Eredmények: szögeloszlás (dn/dη) Az átlagolt és szimmetrizált eredmények. A három módszer összehasonlítása Összehasonlítás az UA5 és ALICE 0.9 TeV és 2.36 TeV energián. kísérletek adataival. JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

26 Energiafüggés JHEP 02 (2010) 041 Az átlagos transzverzális impulzus függése az ütközési energiától. A részecskesűrűség függése az ütközési energiától a nyalábra merőleges irányban. Veres Gábor ELTE, Budapest, március

27 A CMS első publikációja Az első publikált eredmény 2.36 TeV-en Az első publikált impulzusmérés az LHC-nél Az eredmények követik a régebbi kísérletek adatai által mutatott trendet A keletkezett részecskék száma gyorsabban nő az energia függvényében, mint gyakran használt modellek jósolták. A cikk bemutatja hogy a CMS detektor készen áll a következő hosszú adatfelvételre A detektor kiválóan működött már a legelső órában, és nagyon jó minőségű adatokat rögzített. Ez a kezdete a CMS hosszú és érdekesnek ígérkező fizikai programjának! JHEP 02 (2010) 041 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

28 A CMS második cikke Töltött részecskék transzverzális impluzus és pszeudorapiditás-eloszlása 7 TeV-en Physical Review Letters, 105 (2010) Készítették: Krajczár K., Siklér F., Y.-J. Lee, V. G. és társaik Az első 7 TeV-es cikk az LHC-n amely közli a töltött részecskék: - impulzuseloszlását - szögeloszlását (dn/dη) (az ALICE kísérlet már közölte az első méréseit a részecskesűrűség és részecskeszám-eloszlás témában) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

29 7 TeV: szögeloszlások (η) Jó egyezés az ALICE kísérlet eredményeivel Jelentős növekedés a kisebb ütközési energiákhoz képest Ez a jelenleg elért legnagyobb ütközési energia a világon (és az marad még 3 évig) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

30 Energiafüggés A legtöbb népszerű modell alulbecsülte a részecskék számát! Veres Gábor ELTE, Budapest, március

31 Ritka mezonok és barionok mérése K 0 s, Λ, és Ξ hatáskeresztmetszetek p T függvényében Krajczár Krisztián és az Univ. of Colorado közös munkája K.K. lényegesen megjavította a mérés hatásfokát, saját módszerével sikeresen kiegészítette a Colorado analízist (PhD értekezés) Friss publikáció: 3 hetes Veres Gábor ELTE, Budapest, március

32 Kétrészecske- szögkorrelációk Felhasználva: V.G. korrelációkról szóló előadása QCD at the LHC konferencia, Trento szeptember Korrelációs függvények: I. Definíció II. Anatómia Veres Gábor ELTE, Budapest, március

33 Korrelációs függvény definíciója Signal distribution: S N ( η, ϕ) = 1 d 2 N signal N (N 1) d ηd ϕ Background distribution: B N ( η, ϕ) = 1 N 2 d 2 N bkg d ηd ϕ Párok azonos eseményekből η = η 1 η 2 Jel/háttér arány Párok különböző eseményekből R( η, ϕ) = (N 1) S N ( η, ϕ) B N ( η, ϕ) 1 N ϕ = ϕ 1 ϕ 2 CMS pp 7TeV p T -integrált kétrészecske szögkorreláció minimum bias eseményekben Veres Gábor ELTE, Budapest, március

34 Szögkorrelációs függvény CMS 7TeV pp min bias Veres Gábor ELTE, Budapest, március

35 Szögkorrelációs függvény CMS 7TeV pp min bias Rövidtávú korrelációk ( η < 2): Rezonanciák, string fragmentáció, klaszterek Veres Gábor ELTE, Budapest, március

36 Szögkorrelációs függvény Kis p T -jű klaszterek CMS 7TeV pp min bias Nagy p T jű klaszterek Rövidtávú korrelációk ( η < 2): Rezonanciák, string fragmentáció, klaszterek Veres Gábor ELTE, Budapest, március

37 Szögkorrelációs függvény CMS 7TeV pp min bias Azonos oldali ( φ ~ 0) jet csúcs: korrelált részecskék egy jet-en belül Veres Gábor ELTE, Budapest, március

38 Szögkorrelációs függvény Túloldali ( φ ~ π) jet korreláció: A túloldali jet részecskéi okozzák CMS 7TeV pp min bias Azonos oldali ( φ ~ 0) jet csúcs: korrelált részecskék egy jet-en belül Veres Gábor ELTE, Budapest, március

39 Szögkorrelációs függvény CMS 7TeV pp min bias Bose-Einstein korrelációk: ( φ, η) ~ (0,0) Impulzus-megmaradás ~ -cos( φ) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

40 Szögkorrelációs függvény Túloldali ( φ ~ π) jet korreláció: A túloldali jet részecskéi okozzák CMS 7TeV pp min bias Bose-Einstein korrelációk: ( φ, η) ~ (0,0) Impulzus-megmaradás ~ -cos( φ) Azonos oldali ( φ ~ 0) jet csúcs: korrelált részecskék egy jet-en belül Rövidtávú korrelációk ( η < 2): Rezonanciák, string fragmentáció, klaszterek Veres Gábor ELTE, Budapest, március

41 Korrelációk minimum bias pp-ben CMS pp adatok Pythia D6T szimuláció Veres Gábor ELTE, Budapest, március

42 Nagy multiplicitású pp események 268 rekonstruált részecske a nyomkövető detektorban egyetlen pp ütközésben: a legnagyobb multiplicitású esemény ~70 milliárd inelasztikus ütközésből (1/pb) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

43 Miért vizsgálunk extrém nagy multiplicitású ütközéseket? Ezek a korrelációs mérések az eloszlás farkára irányulnak, ahol a legtöbb eseménygenerátor nagyon alulbecsli az adatokat (kivétel: PYTHIA8). Motiváció: Esetleg még több meglepetés is van ebben a tartományban Vizsgáljuk a sokrészecskekeletkezést differenciáltan Ezek a legnagyobb pp multiplicitások kezdik elérni az ion-ion ütközések multiplicitásait; találunk hasonlóságokat vagy különbségeket? Veres Gábor ELTE, Budapest, március

44 Eredmények: adatok, integrált p T Min.Bias Nagy multiplicitás (N>110) Jet csúcs és túloldali korrelációk felerősödnek nagy multiplicitású eseményekben Bőséges jet keletkezés a nagy multiplicitású eseményhalmazban Veres Gábor ELTE, Budapest, március

45 Eredmények: adatok, integrált p T MinBias Nagy multiplicitás (N>110) A (0,0)-nál levő jet csúcs levágása után látjuk: Túloldali hegygerinc (jet-párok miatt) Nagy η-nál és φ ~ 0 körül egy kis változás?... Veres Gábor ELTE, Budapest, március

46 Eredmények: adatok, p T : 1-3 GeV/c MinBias Nagy multiplicitás (N>110) Látványos, új jelenség nagy η-nál, φ ~ 0 körül! J. High Energy Phys. 09 (2010) 091 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

47 Az effektus szemléltetése p Azok a részecskék, amelyek ugyanabban az időzónában vannak, de nagyon távoli szélességi körök mentén, kapcsolatban vannak!?! Milyen mechanizmus lehet a telefonzsinór? p Veres Gábor ELTE, Budapest, március

48 Korrelációk a PYTHIA8 modellben Nincs φ 0 körül, nagy η-nél ilyen struktúra. Ugyanez igaz a Herwig++, madgraph, PYTHIA6 modellekre is Veres Gábor ELTE, Budapest, március

49 Multiplicitás- és p T -függés Növekvő p T Növekvő multiplicitás!!!!!! Vetítsük a η > 2 tartományt φ-ra! A hegygerinc a legnagyobb multiplicitásnál és 1<p T <3 GeV/c között maximális Veres Gábor ELTE, Budapest, március

50 Az asszociált részecskeszám Asszociált részecskeszám: Az egy részecskére jutó, vele korrelált részecskék száma Data - PYTHIA8 N> < η <4.8 1GeV/c<p T <2GeV/c Az R minimuma 2.0< η <4.8 Az asszociált részecskeszám a multiplicitással növekszik Veres Gábor ELTE, Budapest, március

51 PbPb ütközésekben is találunk ilyet? Igen, hasonló korrelációt ott is látunk LHC, Pb+Pb, 2.76 TeV/nukleon pár Pár hetes, még nem publikált eredmény! Veres Gábor ELTE, Budapest, március

52 A Pb+Pb program beindulása 2010 november, 4 hét Ütközési frekvencia Hz Mágneses tér: 3.8 T és 0 T Trigger: minbias, jet-ek, müonok, fotonok L1 szintű trigger felelős: V.G. A luminozitás az ígértnél nagyobb volt A trigger rendszert naponta kreatívan adaptálni kellett Meglepően nagy UPC trigger hatáskeresztmetszet (QED, nuclear breakup) Sikerült: probléma és adatvesztés nélkül működött a CMS detektor PbPb-ben is!!! Veres Gábor ELTE, Budapest, március

53 Nagy p T :J/ J/ψ µ + µ - J/ψ Veres Gábor ELTE, Budapest, március

54 Nagy p T :ϒ µ + µ - ϒ Veres Gábor ELTE, Budapest, március

55 Az első Z 0 µ + µ - jelölt lt Veres Gábor ELTE, Budapest, március

56 Z 0 µ + µ - Z 0 A Z bozon világelső megfigyelése PbPb ütközésekben, december Veres Gábor ELTE, Budapest, március

57 Müon-müon invariáns tömegeloszlás 39 rekonstruált Z 0 bozon 1 esemény, ahol két azonos tömegű müon Z 0 tömegéhez közel, az [30,120] GeV/c 2 intervallumban van A kétmüon tömegfelbontás hasonló a p+p-ben mérthez Veres Gábor ELTE, Budapest, március

58 Differenciális Z 0 eloszlások Rapidity Transverse momentum (GeV/c) N part Tanulság: A kinematikai eloszlások egyeznek a perturbatív QCD jóslatokkal A mérési bizonytalanságon felül nem figyelhető meg az ütközési szám skálázástól való eltérés Veres Gábor ELTE, Budapest, március

59 Atommagok megolvasztása Az ellentétes irányban kirepülő jet-ek közül az egyik rengeteg energiát veszít! Egy hetes eredmény! Veres Gábor ELTE, Budapest, március

60 Tipikus PbPb két jet esemény a CMS-ben Veres Gábor ELTE, Budapest, március

61 Két-jet azimutszög korreláció pp Pb Pb Pb Pb PbPb PbPb PbPb φ > 2π/3 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

62 Két-jet energiamérleg felborulása pp Pb Pb Pb Pb PbPb PbPb PbPb Veres Gábor ELTE, Budapest, március

63 Kvarkok: vannak alkotórészei? LHC: p+p ütközések Elemi folyamat: nagy energiájú parton-parton szórás, két jet keletkezik Rutherford-jóslattól (egyenletes eloszlás) való eltérést mérjük a két jet szögeloszlásában (igazából pqcd jóslattól való eltérést) Ha a kvarkok kompozit részecskék, a szögeloszlásokban ez megmutatkozik: izotróp komponens, kis χ-nél 5.6 TeV kontakt-kölcsönhatási skáláig sikerült kizárni a kompozitságot (pár hetes, friss eredmény!) Veres Gábor ELTE, Budapest, március

64 Hogyan tovább? LHC tervek 2010: 7 TeV, 47 pb -1 Nehézion-ütköztetés: november, 4 hét, 60 M esemény Téli szünet 2011: 7 TeV, 1 fb : 7 TeV, néhány fb : karbantartás 2014 első fele: karbantartás 2014 második felétől: 14 TeV? LHC tervezett luminozitás: cm -2 s -1 Eddigi rekord luminozitás: cm -2 s -1 (8.4 MHz ütközési frekvencia, 28 MJ tárolt energia!) Terv 2011-re: cm -2 s -1 Veres Gábor ELTE, Budapest, március

65 Magyar részvétel: detektorok Müon kamrák pozícionálása (Debrecen) HF kaloriméter tervezése és építése (részben), RMKI Pixel detektor kiolvasásának optimalizálása (Debrecen) GRID (RMKI) - adatfeldolgozás Ütközési triggerek (ELTE/CERN) MTA RMKI KFKI, Budapest: 20 fő Debreceni Egyetem: 10 fő MTA ATOMKI: 7 fő ELTE (sajnos nem hivatalos tag!): 2 fő + Sok más magyar kolléga külföldi intézetekből Fontos és megbecsült résztvevők vagyunk! Veres Gábor ELTE, Budapest, március

66 Magyar részvétel: fizikai analízis SUSY részecskék keresése (RMKI, ATOMKI, DE) Fekete lyukak, extra dimenziók keresése (RMKI, DE) Kvantumszíndinamika QCD (RMKI, ELTE) Nehézionfizika (RMKI, ELTE) Azonnal kutatható, a többi témához sokkal több adat és idő kell A CMS első két publikációja magyar vezetéssel készült: - Töltött hadronok tr. impluzus és pszeudorapiditás-eloszlása 0.9 és 2.36 TeV energián J.High Energy Physics 02 (2010) Töltött hadronok tr. impluzus és pszeudorapiditás-eloszlása 7 TeV energián PRL 105 (2010) Siklér F. (RMKI), V.G. (ELTE/CERN), Krajczár K. (ELTE), Y-J. Lee (MIT) és társaik Eddig 37 CMS publikáció jelent meg, ebből számos további készült magyar hozzájárulással: jet elnyomás, ritka kvarkok, korrelációk, N+PFT&f1=reportnumber&op1=a&m2=a&p2=&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&action_search=Search&dt=&d1d=&d1m=&d1y=&d2d=&d2m=&d2y=&sf=&so= a&sf=&rg=10&sc=1&of=hb&c=cms+papers 5 év előkészítő munka eredménye! S.F., K.K, V.G.: 7 elfogadott Analysis Note, 11 Conference Report Veres Gábor ELTE, Budapest, március

67 A CMS fizikai analíziseinek irányítása QCD kis-p T P. Bartalini G. Veres (2010) QCD nagy-p T QCD fotonok júniustól R. G. de Cassagnac G. Veres Veres Gábor ELTE, Budapest, március

68 A CMS cikkek időrendje Magyar közvetlen részvétel a cikkírásban Magyar csoportvezetés (QCD, Nehézion csoportok) LHC indulás nov TeV TeV dn/dη 7 TeV dn/dη 0.9, 2.36 TeV BEC tracking 0.9 TeV UE pp ridge kompozit kvarkok dijet rezo gluino N ch J/ψ ttbar γ fekete lyuk W Z leptokvark I,II Υ W B + Jet quenching Kompozit kvark SUSY Dijet azim. Dekorr Ḣadron eseményalak Ritka részecskék Nehéz b-szerű q HWW Z, PbPb W SUSY Jan feb mar apr maj jun jul aug szept okt nov dec jan feb mar 2010 HSCP 2011 b-hadonok Veres Gábor ELTE, Budapest, március BEC llbar rezo BBbar szögkorr. BSM llbar

69 Összefoglalás Az LHC gyorsító működése sikeresen elindult A CMS kísérlet maximálisan felkészülve várta az első ütközéseket A magyar (és ELTE) hozzájárulás jelentős a CMS-ben A CMS első két publikációja a töltött részecskék eloszlásairól rendkívül gyorsan elkészült Sikeresen elindult a Nehézion mérés is Az LHC luminozitása még két nagyságrenddel, ütközési energiája 2-es faktorral elmarad a tervezettől. A 2011/12-es hosszú adatfelvétel már új fizikai felfedezések komoly esélyével kecsegtet! Köszönöm a meghívást és a figyelmet! További részletes összefoglalás: Veres Gábor ELTE, Budapest, március

70 Köszönet támogatóinknak OTKA OTKA NKTH-OTKA H07-C OTKA OTKA Bolyai János Ösztöndíj Magyary Zoltán Ösztöndíj Swiss National Science Foundation Scopes Veres Gábor ELTE, Budapest, március

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben

Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Veres Gábor, Krajczár Krisztián Tanszéki értekezlet, 2008.03.04 LHC, CMS LHC - Nagy Hadron Ütköztető, gyorsító a CERN-ben 5 nagy kísérlet:

Részletesebben

Indul az LHC: a kísérletek

Indul az LHC: a kísérletek Horváth Dezső: Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem, 2008. szept. 10. p. 1 Indul az LHC: a kísérletek Debreceni Egyetem Kísérleti Fizikai Intézete, 2008. szept. 10. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics)

Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Bevezetés a nehézion-fizikába (Introduction to heavy ion physics) Veres Gábor (CERN-PH és ELTE) Hungarian Teachers Programme CERN, 2015. augusztus 20. vg@ludens.elte.hu Hungarian Teachers Programme, CERN,

Részletesebben

Magyarok a CMS-kísérletben

Magyarok a CMS-kísérletben Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután, ELFT, 2007. ápr. 16. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: Magyarok a CMS-kísérletben LHC-klubdélután,

Részletesebben

Hadronok, atommagok, kvarkok

Hadronok, atommagok, kvarkok Zétényi Miklós Hadronok, atommagok, kvarkok Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár, 2012. február 21. www.meetthescientist.hu 1 26 Atomok Démokritosz: atom = legkisebb, oszthatatlan részecske Rutherford

Részletesebben

Az LHC első éve és eredményei

Az LHC első éve és eredményei Horváth Dezső: Az LHC első éve és eredményei Eötvös József Gimnázium, 2010 nov. 6. p. 1/40 Az LHC első éve és eredményei HTP-2010 utóest, Eötvös József Gimnázium, 2010 nov. 6. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Kölcsönhatások Az atommag felépítése Az atommag pozitív töltésű protonokból (p) és semleges neutronokból (n) áll. A protonok és neutronok kvarkokból + gluonokból állnak. A

Részletesebben

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető

Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető Mikrofizika egy óriási gyorsítón: a Nagy Hadron-ütköztető MAFIOK 2010 Békéscsaba, 2010.08.24. Hajdu Csaba MTA KFKI RMKI hajdu@mail.kfki.hu 1 Large Hadron Nagy Collider Hadron-ütköztető proton ólom mag

Részletesebben

Szakmai beszámoló NKTH-OTKA H07-C 74248 Veres I. Gábor 2008.07.01-2009.12.31.

Szakmai beszámoló NKTH-OTKA H07-C 74248 Veres I. Gábor 2008.07.01-2009.12.31. Szakmai beszámoló NKTH-OTKA H07-C 74248 Veres I. Gábor 2008.07.01-2009.12.31. A pályázat keretében a CERN-ben az LHC beindulására készültünk fel, illetve az első mérési adatokat dolgoztuk fel, értékeltük

Részletesebben

Részecskefizika kérdések

Részecskefizika kérdések Részecskefizika kérdések Hogyan ad a Higgs- tér tömeget a Higgs- bozonnak? Milyen távla= következménye lesznek annak, ha bebizonyosodik a Higgs- bozon létezése? Egyszerre létezhet- e a H- bozon és a H-

Részletesebben

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja

NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja NA61/SHINE: Az erősen kölcsönható anyag fázisdiagramja László András Wigner Fizikai Kutatóintézet, Részecske- és Magfizikai Intézet 1 Kivonat Az erősen kölcsönható anyag és fázisai Megfigyelések a fázisszerkezettel

Részletesebben

Megmérjük a láthatatlant

Megmérjük a láthatatlant Megmérjük a láthatatlant (részecskefizikai detektorok) Hamar Gergő MTA Wigner FK 1 Tartalom Mik azok a részecskék? mennyi van belőlük? miben különböznek? Részecskegyorsítók, CERN mire jó a gyorsító? hogy

Részletesebben

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja

CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja CERN: a szubatomi részecskék kutatásának európai központja 1954-ben alapította 12 ország Ma 20 tagország 2007-ben több mint 9000 felhasználó (9133 user ) ~1 GCHF éves költségvetés (0,85%-a magyar Ft) Az

Részletesebben

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában

A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában A legkisebb részecskék a világ legnagyobb gyorsítójában Varga Dezső, ELTE Fiz. Int. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék AtomCsill 2010 november 18. Az ismert világ építőkövei: az elemi részecskék Elemi

Részletesebben

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei?

Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Milyen eszközökkel figyelhetők meg a világ legkisebb alkotórészei? Veres Gábor ELTE Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék e-mail: vg@ludens.elte.hu Az atomoktól a csillagokig előadássorozat nem csak középiskolásoknak

Részletesebben

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban

Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Nehézion ütközések az európai Szupergyorsítóban Lévai Péter MTA KFKI RMKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Az atomoktól a csillagokig ELTE, 2008. márc. 27. 17.00 Tartalomjegyzék: 1. Mik azok a nehézionok?

Részletesebben

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille

NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Korai CERN együtműködéseink a kísérleti részecskefizika terén Az EMC és L3 kísérletek NAGY Elemér Centre de Physique des Particules de Marseille Előzmények A 70-es évektől kezdve a CERN meghatározó szerephez

Részletesebben

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre

Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre Horváth Dezső: Részecskefizika és az LHC Leövey Gimnázium, 2012.06.11. p. 1/28 Részecskefizika és az LHC: Válasz a kérdésekre TÁMOP-szeminárium, Leövey Klára Gimnázium, Budapest, 2012.06.11 Horváth Dezső

Részletesebben

Theory hungarian (Hungary)

Theory hungarian (Hungary) Q3-1 A Nagy Hadronütköztető (10 pont) Mielőtt elkezded a feladat megoldását, olvasd el a külön borítékban lévő általános utasításokat! Ez a feladat a CERN-ben működő részecskegyorsító, a Nagy Hadronütköztető

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by NKTH and OTKA (H07-C 74281) 2009. augusztus 17 Hungarian Teacher Program, CERN 1 Az anyag felépítése Részecskefizika kvark, lepton Erős, gyenge,

Részletesebben

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról

Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról Vélemény Siklér Ferenc tudományos doktori disszertációjáról 1. Bevezető megjegyzések Siklér Ferenc tézisében nehéz ionok és protonok nagyenergiás ütközéseit tanulmányozó részecskefizikai kísérletekben

Részletesebben

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf

A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után. Genf A CERN, az LHC és a vadászat a Higgs bozon után Genf European Organization for Nuclear Research 20 tagállam (Magyarország 1992 óta) CERN küldetése: on ati uc Ed on Alapítva 1954-ben Inn ov ati CERN uniting

Részletesebben

Bevezetés a nehéz-ion fizikába

Bevezetés a nehéz-ion fizikába Bevezetés a nehéz-ion fizikába Zoltán Fodor KFKI RMKI CERN Zoltán Fodor Bevezetés a nehéz ion fizikába 2 A világmindenség fejlődése A Nagy Bummnál minden anyag egy pontban sűrűsödött össze, ami azután

Részletesebben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben

Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Horváth Dezső: Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben, RMKI-ATOMKI-CERN, 28..3. p. /27 Töltött Higgs-bozon keresése az OPAL kísérletben Budapest-Debrecen-CERN szeminárium, 28. okt. 3. Horváth

Részletesebben

Els mérések a CMS detektorral

Els mérések a CMS detektorral Els mérések a CMS detektorral NKTH-OTKA H07-B 74296, zárójelentés Az elért eredményeket két részre osztottam. Mivel az LHC indulása több, mint egy évet csúszott, alkalmam nyílt a CMS kísérlet által inspirált,

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2007) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába I CERN, 2009. augusztus 18. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2009. aug. 17-21.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu

Részletesebben

Az LHC kísérleteinek helyzete

Az LHC kísérleteinek helyzete Az LHC kísérleteinek helyzete 2012 nyarán Csörgő Tamás fizikus MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet, Budapest 7 (vagy 6?) LHC kísérlet ALICE ATLAS CMS LHCb LHCf MoEDAL TOTEM

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2008. augusztus 22. 1. fólia p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Válaszok a kérdésekre (CERN, 2008. aug. 22.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3.

ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban. CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. ALICE: az Univerzum ősanyaga földi laboratóriumban CERN20, MTA Budapest, 2012. október 3. Barnaföldi Gergely Gábor, CERN LHC ALICE, Wigner FK ,,Fenomenális kozmikus erő......egy icipici kis helyen! Disney

Részletesebben

Válasz Dr. Jancsó Gábor bírálatára

Válasz Dr. Jancsó Gábor bírálatára Válasz Dr. Jancsó Gábor bírálatára Köszönöm Dr. Jancsó Gábornak a dolgozatom gyelmes átolvasását, a bírálat megírására fordított munkáját és támogató véleményét. Kérdéseire az alábbiakban válaszolok. 1.

Részletesebben

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál?

Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Meglesz-e a Higgs-bozon az LHC-nál? Horváth Dezső, MTA KFKI RMKI és ATOMKI A Peter Higgs (és vele egyidejűleg, de tőle függetlenül mások által is) javasolt spontán szimmetriasértési (vagy Higgs-) mechanizmus

Részletesebben

Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése

Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése Új, 125 GeV nyugalmi tömegű részecske megfigyelése CMS Együttműködés, CERN 2012. július 4. Összefoglalás A mai, a CERN-ben és az ICHEP 2012 konferencián 1 megtartott együttes szemináriumon a CERN Nagy

Részletesebben

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez

Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez Vastag GEM alapú trigger detektor fejlesztése az LHC ALICE kísérlethez Hamar Gergő (MTA RMKI) az RMKI ELTE Gázdetektor R&D csoport és az ALICE Budapest csoport nevében Magfizikus találkozó, Jávorkút, 2009.09.03.

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015

Detektorok. Fodor Zoltán. Wigner fizikai Kutatóközpont. Hungarian Teachers Programme 2015 Detektorok Fodor Zoltán Wigner fizikai Kutatóközpont Hungarian Teachers Programme 2015 Mi is a kisérleti fizika HTP 2015 Detektorok, Fodor Zoltán 2 A természetben is lejátszodó eseményeket ismételjük meg

Részletesebben

Tényleg megvan a Higgs-bozon?

Tényleg megvan a Higgs-bozon? Horváth Dezső: Higgs-bozon CSKI, 2014.02.19. p. 1 Tényleg megvan a Higgs-bozon? CSFK CSI, 2014.02.19 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai

Részletesebben

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma

A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma A mikrovilág szimmetriái: CERN-kísérletek DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: A mikrovilág szimmetriái:

Részletesebben

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában

Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Csanád Máté Részecskegyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában Zrínyi Ilona Gimnázium Nyíregyháza, 2010. december 10. www.meetthescientist.hu 1 26 Az anyag szerkezete Atomok proton, neutrok, elektronok Elektron

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

Az LHC TOTEM kísérlete

Az LHC TOTEM kísérlete Az LHC TOTEM kísérlete Csanád Máté ELTE Atomfizikai Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. A svájci CERN kutatóintézetben létrehozott LHC gyorsító indulása napjaink egyik leginkább várt tudományos

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen. Supported by OTKA MB augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor ATOMKI, Debrecen Supported by OTKA MB08-80137 2010. augusztus 16. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Hogyan látunk különböző méreteket? A világban megtalálható tárgyak mérete

Részletesebben

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010

Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Horváth Dezső: Válaszok a kérdésekre CERN, 2010. augusztus 20. 1. fólia p. 1 Magyar Tanárprogram, CERN, 2010 Válaszok a kérdésekre (2010. aug. 20.) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Wigner FK, Budapest, 2014.02.07. p. 1/46 Részecskefizika a CERN-ben Diákoknak, Wigner FK, Budapest, 2014.02.07. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest

Detektorok. Siklér Ferenc MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest Detektorok Siklér Ferenc sikler@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Budapest Hungarian Teachers Programme 2008 Genf, 2008. augusztus 19. Detektorok 1970 16 GeV π nyaláb, folyékony

Részletesebben

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12 Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs

Részletesebben

az LHC ALICE Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében

az LHC ALICE Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében Magyar részvétel az LHC ALICE együttműködésben Lévai P. az MTA KFKI RMKI csoport nevében CERN LHC: a Föld legnagyobb berendezése Magyarország 1992 óta teljes jogú tagja a CERN-nek ~1 %-ban vagyunk tulajdonosok

Részletesebben

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve

Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve Horváth Dezső: Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék Berzsenyi Gimnázium, 2012.02.09. p. 1/50 Óriási gyorsítók és pirinyó részecskék: az LHC első két éve Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest, 2012.02.09

Részletesebben

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei

A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Horváth Dezső: A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Kaposvár, 2009 ápr. 17. p. 1/47 A CERN óriási részecskegyorsítója és kísérletei Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA KFKI Részecske és Magfizikai

Részletesebben

A természet legmélyebb szimmetriái

A természet legmélyebb szimmetriái A természet legmélyebb szimmetriái Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső: A természet legmélyebb szimmetriái Ortvay-kollokvium, 2004. dec. 16. p.1 Vázlat

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN

Detektorok. Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete. Hungarian Teachers Programme 2010 CERN Detektorok Fodor Zoltán MTA-KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézete CERN Hungarian Teachers Programme 2010 Mit is nevezünk detektornak? Az egyszerű részecske áthaladást kimutató műszert Összetettebb

Részletesebben

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1

Gyorsítók. Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1 Gyorsítók Veszprémi Viktor Wigner Fizikai Kutatóközpont OTKA NK81447 2013. augusztus 12. Hungarian Teacher Program, CERN 1 A részecskefizika alapkérdései Hogyan alakult ki a Világegyetem? Miből áll? Mi

Részletesebben

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó?

Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Horváth Dezső: Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz 2009, Nagyvárad, 2009.11.07 p. 1/36 Indul a CERN óriási gyorsítója: mi az és mire jó? Schwartz Emlékverseny, Nagyvárad, 2009.11.07

Részletesebben

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA

BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA BEVEZETÉS A RÉSZECSKEFIZIKÁBA Pásztor Gabriella University of Geneva & MTA Wigner FK Gabriella.Pasztor@cern.ch CERN Hungarian Teachers Programme. PROGRAM HéOő Részecskefizika célja, eszközei Elemi részecskék

Részletesebben

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein

Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein Kísérleti és elméleti TDK a nagyenergiás magfizikai területein Magyar ALICE Csoport & REGARD Téridő: Budapest, 2014. április 25. Web: http://alice.kfki.hu Vezető: Barnaföldi Gergely Gábor CERN LHC ALICE,

Részletesebben

Megvan-e már végre a Higgs-bozon?

Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Horváth Dezső: Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Atomki-kollokvium, Debrecen, 2013.01.31. p. 1/59 Megvan-e már végre a Higgs-bozon? Atomki-kollokvium, Debrecen, 2013.01.31 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. p. 1/41 Részecskefizika a CERN-ben Diákoknak, Wigner FK, Budapest, 2014.07.23. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben

forró nyomon az ősanyag nyomában Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI

forró nyomon az ősanyag nyomában Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI Magyarok Amerikában - forró nyomon az ősanyag nyomában Bevezető Motiváció Kisérletek Elméleti alapok Eredmények Új jelenség Új anyag Csörgő Tamás MTA KFKI RMKI A legforróbb anyag: tökéletes folyadék Mi

Részletesebben

Milyen nehéz az antiproton?

Milyen nehéz az antiproton? Milyen nehéz az antiproton? avagy: (sok)minden, amit az ASACUSA* kísérletről tudni akartál Barna Dániel Tokyoi Egyetem MTA Wigner FK Sótér Anna Max Planck Institut, Garching Horváth Dezső MTA Wigner FK

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába II: Higgs CERN, 2014. augusztus 19. p. 1 Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2014 aug. 19.) (Pásztor Gabriella helyett)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Vezető kutató: Dr. Veres Gábor OTKA szám: F 49823 Futamidő: 2005. jan. 1-2008. dec. 31. Összköltség: 3,668 MFt.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. Vezető kutató: Dr. Veres Gábor OTKA szám: F 49823 Futamidő: 2005. jan. 1-2008. dec. 31. Összköltség: 3,668 MFt. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Vezető kutató: Dr. Veres Gábor OTKA szám: F 49823 Futamidő: 2005. jan. - 2008. dec. 3. Összköltség: 3,668 MFt Bevezetés Munkatervemmel összhangban a négy éves futamidő alatt a pályázat

Részletesebben

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)?

Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Az elméle( kutatásoknak van e már gyakorla( haszna? Megéri e? (Pl. Mitől lesz jobb a világ, ha megtalálják a Higgs bozont?)? Nem tudjuk még. Amikor felfedezték az elektront, akkor sem tudták, hogy a segítségével

Részletesebben

Hadronzika a CMS detektorral

Hadronzika a CMS detektorral Hadronzika a CMS detektorral OTKA K 48898, 2005 2009, zárójelentés Az elért eredményeket három részre osztottuk. Az 1. részben a kifejlesztett új adatkiértékelési módszereket, vizsgálatokat mutatjuk be.

Részletesebben

Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon

Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon Horváth Dezső: Higgs-bozon MAFIHE Téli Iskola, ELTE, 2013.02.08 p. 1/59 Sérülő szimmetriák az LHC-nál. 1. Higgs-bozon MAFIHE Téli Iskola, ELTE, 2013.02.08 Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA

Részletesebben

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik

Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik Neutrinódetektorok és részecske-asztrofizikai alkalmazásaik ELTE Budapest 2013 december 11 Péter Pósfay 2/31 1. A neutrínó Tartalom 2. A neutrínó detektorok működése Detektálási segítő kölcsönhatások Detektorok-fajtái

Részletesebben

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban

Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban Magfizika és Részecskefizika előadás Szegedi Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék 2012. 10. 16 Kozmikus záporok és észlelésük középiskolákban Csörgő Tamás MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai

Részletesebben

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.

Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása. Különböző sugárzások tulajdonságai Típus töltés Energia hordozó E spektrum Radioaktí sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktí sugárzások detektálása. α-sugárzás pozití

Részletesebben

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit.

CERN-i látogatás. A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit. CERN-i látogatás Mágnesgyár A mágnesgyár az a hely,ahol a mágneseket tesztelik és nem igazán gyártják őket. Itt magyarázták el nekünk a gyorsító alkotórészeit. Ez a berendezés gyorsítja a részecskéket.,és

Részletesebben

Részecske azonosítás kísérleti módszerei

Részecske azonosítás kísérleti módszerei Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága

Részletesebben

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai. 2007 Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1

Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai. 2007 Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1 Bevezetés a nehézion fizikába Fodor Zoltán KFKI-Részecske és Magfizikai Kutató Intézet 2007 Aug. 17, HTP-2007 Fodor Z. Bevezetés a nehézion fizikába 1 A világmindenség fejlődése A Nagy Bummnál minden anyag

Részletesebben

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja

A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja Horváth Dezső: A Higgs-bozon felfedezése TIT, 2014.12.17. p. 1/40 A Higgs-bozon felfedezése: a nagyenergiás fizika negyvenéves kalandja TIT József Attila Szabadegyetem, Budapest, 2014.12.17. Horváth Dezső

Részletesebben

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012

Detektorok. Fodor Zoltán. MTA Wigner FK RMI. Hungarian Teachers Programme 2012 Detektorok Fodor Zoltán MTA Wigner FK RMI Hungarian Teachers Programme 2012 Mi is a kisérleti fizika HTP 2012 Detektorok, Fodor Zoltán 2 A természetben is lejátszodó eseményeket ismételjük meg kontrolált

Részletesebben

OTKA NK62044 Tematikus OTKA Pályázat. Zárójelentés

OTKA NK62044 Tematikus OTKA Pályázat. Zárójelentés OTKA NK62044 Tematikus OTKA Pályázat Zárójelentés Nehézion ütközésekben nagy transzverzális impulzussal keletkezett töltött hadronok azonosítása és vizsgálata a CERN LHC ALICE kísérletben Időtartam: 2006.

Részletesebben

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN

Bemutatkozik a CERN. Fodor Zoltán. 2015.08.14 HTP2015, Fodor Zoltán: Bemutatkozik a CERN Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán 1 CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12 ország alapította, ma 21 tagország (2015: Románia) +Szerbia halad + Ciprus,

Részletesebben

Részecskefizika 3: neutrínók

Részecskefizika 3: neutrínók Horváth Dezső: Bevezetés a részecskefizikába III CERN, 2014. augusztus 20. p. 1 Részecskefizika 3: neutrínók Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2014) Horváth Dezső Horvath.Dezso@wigner.mta.hu

Részletesebben

Az ALICE és a REGARD kollaborációk

Az ALICE és a REGARD kollaborációk AzALICEésa REGARDkollaborációk HamarGergő MTAKFKIRMKI TDKHétvége,2011.04.02.,Budapest hamargergo@rmki.kfki.hu 1 Vázlat Részecske+nehézionfizika CERN LHC ALICE VHMPID+HPTD REGARD Sokszálasésmikropatterndetektorok

Részletesebben

Kvantum-optikai módszerek

Kvantum-optikai módszerek Kvantum-optikai módszerek a nagyenergiás fizikában Csörgő Tamás Department of Physics, Harvard University, Cambridge, MA MTA KFKI RMKI, Budapest A HBT effektus GGLP, BEC Bevezetés a gyorsítók világába

Részletesebben

CMS Pixel Detektor működése

CMS Pixel Detektor működése CMS Pixel Detektor működése VÁMI Tamás Álmos Kísérleti mag- és részecskefizikai szeminárium (ELTE) Large Hadron Collider Large Hadron Collider @P5 p + p + 15 m Nyomkövető rendszer Töltött részecskék

Részletesebben

Lökös Sándor Kísérleti részecskefizika szeminárium 2013.

Lökös Sándor Kísérleti részecskefizika szeminárium 2013. Lökös Sándor Kísérleti részecskefizika szeminárium 2013. Tartalom RHIC bemutatása Detektorok, kísérletek Egy kis jetfizika Parton modell, jetek és egyéb állatfajták Jet quenching jelensége Megfigyelések

Részletesebben

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011

A CERN bemutatása. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 A CERN bemutatása Horváth Dezső MTA KFKI RMKI és ATOMKI Hungarian Teachers Programme, 2011 CERN: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire Európai Nukleáris Kutatási Tanács Európai Részecskefizikai

Részletesebben

Természettudományos Önképző Kör. Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem V. 25, péntek, 14:45-15:45

Természettudományos Önképző Kör. Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem V. 25, péntek, 14:45-15:45 Természettudományos Önképző Kör Helyszín: Berze Nagy János Gimnázium, Kiss Lajos terem 2007. V. 25, péntek, 14:45-15:45 Sok szeretettel köszöntünk minden kedves érdeklődőt Csörgő Tamás iskolánk öregdiákja,

Részletesebben

Wolf György (RMKI, Budapest) Tartalom: Az erős kölcsönhatás fázis diagrammja Folyadék-gáz átmenet Nagy sűrűségű anyag Nagyenergiájú anyag Javaslatok

Wolf György (RMKI, Budapest) Tartalom: Az erős kölcsönhatás fázis diagrammja Folyadék-gáz átmenet Nagy sűrűségű anyag Nagyenergiájú anyag Javaslatok Wolf György (RMKI, Budapest) Tartalom: Az erős kölcsönhatás fázis diagrammja Folyadék-gáz átmenet Nagy sűrűségű anyag Nagyenergiájú anyag Javaslatok A legfontosabb kérdések Az anyag alapvető tulajdonságai

Részletesebben

Bírálat. Veres Gábor: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával

Bírálat. Veres Gábor: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával Bírálat Veres Gábor: Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálata elemi részecskék és nehéz atommagok ütközéseinek összehasonlításával című, az MTA Doktora cím elnyerésére benyújtott értekezéséről Veres Gábor

Részletesebben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata a CERN ben Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen 50 éves a CERN MTA, 2004. szept. 22. Horváth Dezső Alapvető szimmetriák kísérleti

Részletesebben

Repetitio est mater studiorum

Repetitio est mater studiorum Repetitio est mater studiorum Anyagi részecskék Kvarkok: A mai nap főszereplői Közvetítő részecskék Leptonok: Ők mind Fermionok (s=1/2) Ők mind Bozonok (s=1) 2. Kölcsönhatások Milyen kölcsönhatásokra utalnak

Részletesebben

Bevezetés a részecskefizikába

Bevezetés a részecskefizikába Bevezetés a részecskefizikába Előadássorozat fizikatanárok részére (CERN, 2007) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu. MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth

Részletesebben

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben

A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben A kvarkanyag nyomában nagyenergiás nehézion-fizikai kutatások a PHENIX kísérletben Nagy Márton, Vértesi Róbert MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 58 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 58 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor

A Standard Modellen túl. Cynolter Gábor A Standard Modellen túl Cynolter Gábor MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportja Budapest, 1117 Pázmány Péter sétány 1/A Kivonat Az elemi részecskék kölcsönhatásait leíró Standard Modell hihetetlenül

Részletesebben

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban

Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium. 62 év a részecskefizikai kutatásban Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 62 év a részecskefizikai kutatásban CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Részecskefizikai Laboratórium 1954-ben 12

Részletesebben

Dimenzióváltás becsapódásos fragmentációban

Dimenzióváltás becsapódásos fragmentációban Dimenzióváltás becsapódásos fragmentációban Pál Gergő Témavezető: Dr. Kun Ferenc Debreceni Egyetem Döffi 2013, Balatonfenyves Heterogén anyagok fragmentációja Próbatest töredezési folyamata - nagy mennyiségű

Részletesebben

Az LHC és a Higgs-bozon

Az LHC és a Higgs-bozon Horváth Dezső: Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium, 2008.11.05. 1. dia p. 1/69 Az LHC és a Higgs-bozon Bolyai Kollégium fizikus szakszemináriuma 2008. nov. 5. Horváth Dezső MTA KFKI Részecske és Magfizikai

Részletesebben

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata

Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata Horváth Dezső: Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. p. 1 Alapvető szimmetriák kísérleti vizsgálata MTA, 2009. december 2. Horváth Dezső MTA KFKI RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p)

ASACUSA, OPAL, CMS (p-p) Horváth Dezső OPAL, ASACUSA, LCG Beszámoló az RMKI TT előtt 2009. április 27. p. 1/23 ASACUSA, OPAL, CMS (p-p) Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu RMKI, Budapest és ATOMKI, Debrecen Horváth Dezső OPAL,

Részletesebben

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István Sugárzunk az elégedettségtől! () Dr. Seres István atommagfizika Atommodellek 440 IE Democritus, Leucippus, Epicurus 1803 1897 John Dalton J.J. Thomson 1911 Ernest Rutherford 19 Niels Bohr 3 Atommodellek

Részletesebben

Részecskés Kártyajáték

Részecskés Kártyajáték Részecskés Kártyajáték - avagy Rubik kockában a Világegyetem Csörgő Tamás fizikus, MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet www.rubiks.com Rubik kocka 40. évfordulójára dedikálva Fizikai Szemle 201/6. sz. 205.

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (e) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: december 3. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (e) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2014. december 3. 1 A Klein-Gordon-egyenlet (1) A relativisztikus dinamikából a tömegnövekedésre és impulzusra vonatkozó

Részletesebben

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS

GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS GÁZTÖLTÉSŰ RÉSZECSKEDETEKTOROK ÉPÍTÉSE CONSTRUCTION OF GASEOUS PARTICLE DETECTORS Bagoly Zsolt 1, Barnaföldi Gergely Gábor 2, Bencédi Gyula 2, Bencze György 2 Dénes Ervin 2, Fodor Zoltán 2, Hamar Gergő

Részletesebben

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon

A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Horváth Dezső: Részecskefizika és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. p. 1/62 A részecskefizika elmélete és a Higgs-bozon Szkeptikus Klub, 2012.04.17. Horváth Dezső horvath@rmki.kfki.hu MTA Wigner

Részletesebben

Részecskefizika a CERN-ben

Részecskefizika a CERN-ben Horváth Dezső: Részecskefizika a CERN-ben Gyöngyös, 2014.11.28. p. 1/40 Részecskefizika a CERN-ben Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 2014.11.28. Horváth Dezső horvath.dezso@wigner.mta.hu MTA Wigner

Részletesebben