A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és Kockázatkezelő szakirány április Szakszeminárium-vezető: Martin Hajdu György

2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 I. Elméleti alapok A fogalmak tisztázása Vállalatfinanszírozás és a kockázati tőke létjogosultsága A kockázati tőke legfontosabb általános jellemzői A kockázatitőke-befektetők Informális kockázatitőke-befektetők Vállalatközi fejlesztőtőke Intézményes kockázatitőke-befektetők Inkubátorházak és innovációs központok Az állam szerepe A kockázatitőke-befektetések típusai Kiszállási lehetőségek Tőzsdei úton történő kiszállás Értékesítés szakmai/stratégiai befektetőnek Értékesítés pénzügyi vagy más kockázatitőke-befektetőnek A társtulajdonosok, vezetők általi kivásárlás Egyéb II. A magyarországi kockázatitőke-piac III. Az informális kockázatitőke-befektetés IV. Az intézményes kockázatitőke-befektetés Az alap létrehozása A befektetési folyamat A kapcsolatfelvétel

3 2.2. Az értékelés Szándéknyilatkozat Teljes átvilágítás A teljes dokumentáció elkészítése és szerződéskötés Értékteremtés, azaz a befektetés menedzselése Kilépés Egy példa a sikeres befektetésre Vállalatértékelési módszerek Értékelési kérdések a vállalati életciklus során Alkalmazott vállalatértékelés módszerek a) 1. Eredmény és bevétel alapú szorzószámok Iparág-specifikus szorzószámok b) Diszkontált Cash Flow módszer...56 c) Eszközalapú értékelés d) A kockázati tőke módszere V. A kockázati tőke sikeres stratégiájának elemei Összegzés Melléklet.. 63 Táblázatjegyzék..65 Ábrajegyzék Irodalomjegyzék

4 Bevezetés A gazdaság fejlődésének egyik kulcskérdése a vállalkozások, azon belül is a KKVszektor forráshoz jutásának elősegítése, mivel e szektor vállalatai fontos szerepet töltenek be a munkahelyteremtésben és a GDP-termelésben. Az ilyen vállalkozások elindulása, terjeszkedése vagy új növekedési pályára állása azonban gyakran jelentős kockázatot hordoz magában, melyet a tulajdonosok a legtöbb esetben nem képesek viselni. Ezért fontosak azok a szereplők, akik a profitért cserébe képesek és hajlandóak átvállalni e kockázatok egy részét. Jól működő gazdaságban ezek a szereplők üzleti tevékenységük keretében maguk vállalkoznak erre. Ezeket a befektetőket nevezzük kockázati tőkéseknek. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy a kockázati tőke egyre nagyobb szerephez jut a vállalatfinanszírozásban, még mindig nem igazán ismert befektetés. Ezért is választottam a kockázati tőkét a dolgozatom témájául. Célom a befektetési folyamat bemutatásán keresztül azt megvizsgálni, hogy melyek azok a jellegzetességek, amelyek megkülönböztetik a hagyományos befektetésektől és egyben hozzájárulnak a sikerességéhez. Dolgozatomban először áttekintem a vállalatok lehetséges főbb finanszírozási formáit és megvizsgálom a kockázati tőke létjogosultságát. Majd bemutatom a kockázati tőke általános jellemzőit, a kínálati oldal szereplőit és a lehetséges kiszállási utakat. Ezután néhány oldal erejéig ismertetem a magyar piac trendjeit és Kelet-Közép-Európában elfoglalt helyét. A következő fejezetben bemutatom, hogy mely tényezők motiválják az informális befektetőket az ügylet megkötésére, mi alapján hozzák meg a döntésüket, illetve milyen kockázatcsökkentő technikákat alkalmaznak az egész folyamat során. Például azt gondolnánk, hogy csupán a minél magasabb nyereség elérése motiválja őket, a valóságban azonban a profit mellett gyakran a vezetői hatalomhoz jutás és a kihívás keresése is mozgatja őket. 4

5 Ezután részletesebben ismertetem a befektetés folyamatát az alapok és alapkezelők gyakorlatán keresztül. A befektetési folyamat során foglalkozom a portfólióvállalatok kiválasztásával, a vállalat értékének meghatározására alkalmazott módszerekkel, a gyakran alkalmazott különböző pénzügyi instrumentumokkal, a szerződéskötéssel és a befektetés menedzselésével, azaz az értékteremtés szakaszával is. Végül pedig összegzem a kockázatitőke-befektetések sikerességének tényezőit. Ezúton szeretnék köszönetet mondani szakszeminárium-vezetőmnek, Martin Hajdu Györgynek a szakdolgozat megírásában nyújtott segítségéért és útmutató tanácsaiért, továbbá Baranyai Gábornak és Karsai Juditnak a tőlük kapott felbecsülhetetlen információkért. 5

6 I. Elméleti alapok 1. A fogalmak tisztázása Mit is értünk kockázati tőke alatt? A gyakorlatban egy kis fogalmi zavar létezik körülötte, amit az okoz, hogy a fejlődése során jelentős változáson ment keresztül. A kockázati tőke kezdetben a cégek életének korai szakaszában történő nagyon kockázatos befektetéseket jelentette, és összekapcsolódott az újdonság, az innováció fogalmával. Az 1980-as évek közepére a jelentése azonban kezdett elszakadni az innovációtól. Továbbra is megmaradt viszont a hosszabb távú tulajdonosi, tanácsadói, ellenőrző szerep és a magasabb kockázat fejében elvárt magasabb megtérülési ráta is. A befektetések terén azonban visszaesett az innovációval foglalkozó és az életciklusának korai szakaszában járó cégek aránya, és emellett megnőtt a már érettebb, terjeszkedni és továbbfejlődni akaró vállalatok súlya. A kockázatitőke-ágazat így kettészakadt, és ez okozta a fogalom tartalmának megváltozását is. A szakirodalom innentől kezdve hagyományos kockázati tőkének (classical venture capital) nevezi a nagy kockázatú, induló vállalkozásokba és a korai életciklusukban járó cégekbe történő befektetést. Emellett a kockázati tőkebefektetések túlnyomó hányadát olyan befektetések adják, melyek már az ún. expanzív szakaszban járó vállalkozásokat részesítik előnyben, illetve ide tartoznak még a vezetői kivásárlások és a nehéz helyzetben lévő cégek feljavítása is. A kockázati tőkének ezt a körét nevezik fejlesztési tőkének (development capital). De mivel napjainkban már a kockázatitőke-befektetések döntő hányadát a fejlesztési tőkebefektetések adják, a szakértők szerint a kockázati tőke fogalmát ma már nem lenne célszerű kizárólag a vállalkozások korai szakaszának finanszírozására használni. Emellett azért, hogy elkerüljék a félreértéseket, a szakértők szívesebben használják a magántőke (private equity) elnevezést. Ez a kifejezés már nem tesz különbséget az életciklusok szerinti befektetések között, tehát gyűjtőfogalomról van szó. A private szó itt a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásra, az equity szó pedig a tőke 6

7 formában, társtulajdonosi minőségben, tehát nem hitel formában nyújtott finanszírozásra utal (Karsai [1997]). A kockázati tőke tágabb fogalma mai értelmében tehát azokat a hosszú távú és nagy kockázattal járó tőkebefektetéseket jelenti, melyek fő célja tőkejövedelem realizálása a kiszállás során. Dolgozatom további részében a kockázati tőke kifejezést használom a kockázati- és magántőke-befektetésekre egyaránt. 2. Vállalatfinanszírozás és a kockázati tőke létjogosultsága Gazdaságunk egészséges fejlődésének alapját a vállalkozások, mindenekelőtt az olyan nagy növekedési képességű kis- és középvállalkozások megerősödése jelenti, melyek lényeges szerepet töltenek be a technikai innovációban, a gazdasági növekedésben és a munkahelyteremtésben. Az ilyen vállalkozások elindulása, továbbfejlesztése vagy pályamódosítása azonban több kockázatot tartalmaz, melyeket a tulajdonosok a legtöbb esetben nem képesek viselni. Ez teremti meg a kockázati tőke jelentőségének alapját, mely a profitért cserébe hajlandó megosztani a tulajdonosokkal a kockázatviselést. A vállalatfinanszírozás jelentőségét az adja, hogy a nem elégséges, illetve a nem megfelelő összetételű forrás és a finanszírozási rések akadályozzák a vállalatok működését és csökkentik a növekedési esélyüket. Az elérhető forrásokat a gazdaság pénzügyi közvetítő rendszerének fejlettsége befolyásolja. A közvetítő rendszernek egyrészt biztosítania kell azt, hogy a vállalkozások az életciklusuk bármely szakaszában hozzájussanak elegendő forráshoz, másrészt pedig ezek megfelelő összetételben álljanak a rendelkezésükre. Fontos az is, hogy az olyan normál finanszírozási feltételeket nem teljesítő kockázatosabb cégek is hozzájussanak a szükséges forráshoz, melyek magas növekedési képességgel rendelkeznek. 7

8 A klasszikus leíró finanszírozási elmélet a forrásokat 2 szempont szerint csoportosítja: a tőke eredete és a tőke fajtája szerint. A vállalatok működéséhez szükséges forrásokat eredetük szerint 2 csoportba sorolhatjuk: a) Belső finanszírozásról akkor beszélünk, amikor a vállalkozás a saját erőforrásait kívánja felhasználni a finanszírozási szükségletének kielégítésére. Ilyen saját forrás például a működéséből származó szabad pénzáramlása, tartalékai és az eszközértékesítésből befolyó pénzáramlások. b) Ezzel szemben külső finanszírozásról akkor beszélhetünk, amikor a cég külső intézményektől, befektetőktől, szervezetektől származó forrásokat használ fel. A forrás fajtája szerint is két csoportot különböztethetünk meg: a) A saját forrás esetén a forrást nyújtó személy/intézmény tulajdonosi jogokra tarthat igényt, például részt vehet a társaság közgyűlésén, osztalékra jogosult. E finanszírozási mód előnye, hogy az ilyen forrás korlátlan futamidejű, valamint a társaságot nem terheli kamat- vagy tőketörlesztés. b) Idegen forrás bevonása esetén a forrást nyújtó személy/intézmény nem szerez tulajdonosi jogokat, hanem egy előre rögzített feltételek melletti fix vagy változó összegű kamat és tőketörlesztő-részletekre válik jogosulttá. Tehát egy hitelezői viszony alakul ki a két fél között. 1. táblázat: A finanszírozási alternatívák csoportosítása Belső forrás Külső forrás Saját tőke szabad pénzáramlás, eszközértékesítés tőkeemelés, tőzsdei részvénykibocsátás, tőzsdén kívüli üzletrész értékesítés Idegen tőke vállalati nyugdíjalapok hitelek, kölcsönök, kötvények, lízing, szállítói hitel, vevői előleg, faktoring, forfetírozás, egyéb 8

9 Ezeken kívül a vállalkozások vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek, melyeket kormányzati, non-profit és uniós szervezetek nyújtanak Felmérések szerint a vállalkozások a legfontosabb finanszírozási módnak a belső finanszírozást tekintik. A belső forrás előnye, hogy bármikor rendelkezésre áll, továbbá nem kell a külső forrást adó személyeknek/intézményeknek adatot, információt átadnia A valóságban azonban a belső forrás általában nem elegendő ahhoz, hogy a vállalat elinduljon, működjön, fejlődjön, és megfeleljen a gazdasági környezet változásainak. Ehhez külső forrásokra is szüksége van. A számos külső finanszírozási mód közül a gyakorlatban a legelterjedtebb formák a tőkealapú finanszírozás és a hitelfinanszírozás. A KKV-k azonban jellemzően versenyhátránnyal indulnak a külső finanszírozási források megszerzésében Külső saját tőke alapú finanszírozás a) Nyilvános részvénykibocsátás E cégek kis méretük miatt tőzsdén még nem jegyezett vállalkozások, így tőzsdei részvénykibocsátás útján nem tudnak közvetlenül forráshoz jutni a tőkepiacról. b) Tőzsdén kívüli üzletrész értékesítés A tőzsdei részvénykibocsátásra méretüknél fogva nem képes KKV-k úgy juthatnak tőkéhez, hogy a társaság üzletrészének, részvényeinek egy részét tőzsdén kívül értékesítik pénzügyi vagy szakmai befektetőknek, melyek lehetnek magánszemélyek vagy intézményes befektetők. A pénzügyi befektetők abból a célból fektetnek be a vállalatba, hogy néhány évvel később részesedésük értékesítése során nyereséget realizáljanak. Hozamelvárásuk jellemzően magas, ezért kizárólag a nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív vállalkozások állnak az érdeklődésük középpontjában. Ilyen pénzügyi befektetők a kockázatitőke-befektetők. A szakmai befektetők ezzel szemben 9

10 azért fektetnek be az adott társaságba, hogy szakmai területükön az új üzleti megoldások, K+F fejlesztések eredményeiből hasznot, vagy pozitív szinergiákat realizáljanak. A szakmai befektető bevonása tehát csak olyan vállalkozásoknak sikerülhet, melyek a befektető számára vonzó erőforrásokkal és eszközökkel rendelkeznek Külső idegen tőkefinanszírozás Korlátozott tőkeszerzési lehetőségeik miatt a KKV-k főleg hitelek útján próbálják kielégíteni forrásszükségleteiket. Bankhitelhez való hozzájutásuk esélyét azonban gyenge hitelképességük rontja. Gyenge hitelképességüknek több oka van. E cégek jellemzően tőkehiányosak, nehezen becsülhető a kockázatosságuk, a hitelbírálat fix költségei a várható haszonhoz képest magasak és nagyobb kockázatosságuk miatt magasabb kamattal kaphatnak csak hitelt. Továbbá többségük nem rendelkezik a hitelfelvételhez elegendő és megfelelő fedezettel, ráadásul gyakran veszteségesek is. Annak ellenére, hogy napjainkban már számos intézmény létezik, mely szolgáltatásával segít a vállalkozásoknak forráshoz jutnia, valamint a kormány is igyekszik különböző eszközökkel, például kedvezményes hitelekkel, garanciákkal, kamattámogatásokkal megkönnyíteni fejlődésüket, hitelhez való jutásuk továbbra is korlátozott. Összefoglalva tehát, minden vállalkozás életében eljön az az idő, amikor az induláshoz vagy egy jó ötlet megvalósításához, egy jó piaci helyzet kihasználásához, a növekedéshez és fejlődéshez forrásra van szüksége. A belső forrásokban szegény, de nagy növekedési potenciállal rendelkező kis- és közepes méretű vállalkozások, és különösen az induló cégek azonban sokkal korlátozottabban jutnak hozzá külső finanszírozáshoz, mint ahogyan arra szükségük lenne. Ezeknek a cégeknek életciklusuk bizonyos szakaszaiban gyakran az egyetlen megfelelő forrást a kockázati tőke jelenti. A vállalkozásfinanszírozásnak e módja - az olyan gazdaságilag fejlett országokban, mint például az Egyesült Államok és Nyugat- Európa fejlett országai - a növekedés jelentős forrását jelenti. 10

11 A fejlődés különböző szakaszában járó vállalkozások feladatainak (stratégiai, menedzsment feladatok, marketing, szervezeti rendszer, stb.) és finanszírozási igényeik leírására gyakran használatos modell az ún. életciklusmodell 1, mely szerint a vállalatok időbeli növekedését egy S alakú görbével szemléltethetjük. A vállalat indulásakor, a magvetés szakaszában még csak egy ötlet létezik, kutatásfejlesztés, tervezés, piackutatás folyik. A kockázat ekkor még nagy, de a tőkeigény általában még alacsony. A start-up szakaszban a cég már működőképes és a termék is létezik legalább prototípus formájában. A vállalat tőkeigénye még alacsony, de növekszik. Ekkor már lehetséges, hogy az alapító saját megtakarítása nem elégséges. Ezért tipikusan olyan finanszírozók jelennek meg, mint az angol elnevezésük után 3F-nek nevezett forrás: az alapítók, a család és a barátok. 2 A kockázati tőkét nyújtó gazdag magánszemélyek, akiket üzleti angyaloknak nevezünk, a magas növekedési potenciállal rendelkező cégeket támogatják a kezdeti életciklusukban. A család, rokonok, barátok és az üzleti angyalok a tulajdonossal együtt alkotják az informális befektetők csoportját. A kezdeti nehézségeket túlélő cégek a korai növekedés szakaszába lépnek. A vállalat ekkor már gyorsan növekvő bevételt ér el, bár a terméke vagy szolgáltatása még nem tekinthető teljesen kiforrottnak. A finanszírozási igénye nő, de gyakran ezt még az informális befektetők segítségével sem képes kielégíteni. A késői növekedés szakaszában már nagy mennyiségben értékesítik a terméket vagy szolgáltatást. A cég új munkatársakat vesz fel. A növekedési pályája jobban kiszámolható és ez csökkenti a kockázatát. A vállalatnak ebben a szakaszban főleg tőkére és nem hitelre van szüksége. A normálisnál kockázatosabb cég azonban korlátozottabb lehetőségekkel rendelkezik a hitelfelvétel során. Ekkor nő meg a szerepe a kockázatitőkefinanszírozásnak. A már tőzsdei bevezetés előtt álló vállalkozások mezzanine 3 finanszírozást is kaphatnak. Az utolsó nagyobb tőkebevonást a cég általában a tőzsdei bevezetése során hajtja végre. 1 Makra (szerk.): A kockázati tőke világa (103. oldal) 2 3F: founder, family, friends 3 A mezzanine egy hibrid pénzügyi termék. Lényege, hogy a futamidő során általában csak a kamatot kell fizetni, a tőkét pedig lejáratkor egy összegben kell visszafizetni, általában a vállalat részleges értékesítéséből vagy a tőzsdei bevezetéséből. 11

12 A további növekedést főleg hitelekből finanszírozzák. Az árbevétel és a nyereség stabilizálódik, és a cég általában nem is szorul külső forrásokra. A vállalatok tipikus fejlődési szakaszait és a jellegzetes finanszírozási formákat szemlélteti a következő ábra: 1.ábra Bevétel, nyereség Intézményes kockázati tőke Stratégiai befektetők Tőzsdei bevezetés Nyilvános piacok bevétel 3F: Alapítók, család, barátok, üzleti angyalok 1. fázisok mezzanine nyereség idő Magvető Start-up Korai növekedés Késői növekedés Érettség Forrás: Makra Zsolt (szerk.): A kockázati tőke világa alapján saját szerkesztés 12

13 3. A kockázati tőke legfontosabb általános jellemzői A nemzetközi szakirodalom az alternatív finanszírozási módok között tartja nyilván, mégpedig olyan értelemben, hogy ha a saját tőkét és a hitelt hagyományos forrásnak nevezzük, akkor a kockázati tőkét és például a hedge fundokat az alternatív források közé sorolhatjuk. A befektetés célpontjai a tőzsdén még nem jegyzett, jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások. A kockázatitőke-befektetés egy meghatározott időtartamra szól, időtávja általában 3-7 év. A befektető célja a nagy kockázatnak megfelelő magas hozam elérése. Részvételi tőkebefektetést jelent. Ez azt jelenti, hogy a finanszírozó szerepe általában nem merül ki a tőke biztosításában, hanem részt vállal a vállalkozás irányításában is. A több éven át tartó befektetés során a tőkén kívül szakértelmével, szakmai, pénzügyi és piaci kapcsolataival hozzájárul a vállalat fejlődéséhez és értékteremtéséhez. Számos kockázatcsökkentő módszert alkalmaz az egész befektetési folyamat során. Ilyen például a portfólió diverzifikációja, az óvatos kiválasztási folyamat, a tőke adagolása, a portfóliócég működésének támogatása. Ezekről később bővebben szó lesz. A hitellel szemben előnyt jelent, hogy ilyen finanszírozás mellett a vállalatot nem terhelik az adósságszolgálat olyan terhei, mint a kamat- és tőketörlesztés kötelezettsége. A célvállalatnak nem feltétlenül szükséges hitelképesnek lennie ahhoz, hogy egy kockázati tőkés számára vonzó legyen. Ez előfordulhat például egy teljesen kezdő, innovatív és kiváló ötlettel rendelkező cégnél, mely eszközeinek jelentős része immateriális javakból áll és így nem teljesíti a hitelképesség feltételeit, melyet egy pénzintézet támaszt vele szemben (fedezet hiánya, magas kockázat, stb.). A kockázati tőkét sikeresen bevont vállalat hitelképességén azonban javít, hiszen a befektető társtulajdonos lesz, ami által a vállalat kevésbé kockázatossá válik a bank számára. 13

14 A kockázati tőke a vállalatot nem tőkekivonás útján hagyja el, hanem a tőkerész eladásával. Ezt nevezik a tőke exitjének, amely során a befektető realizálja a hozamát. Az exit módját, idejét, és a tulajdonrész kiszálláskori értékét már a befektetés kezdetén megtervezik és szerződésbe foglalják. 4 A kockázati tőkebefektető nem az osztalékhozam maximalizálásában érdekelt, hanem a vállalat minél gyorsabb fejlődésében és értéknövekedésében, így akár hajlandó lemondani az osztalékról is. A kockázati tőkére szoruló vállalkozások többsége jellemzően nem is képes osztalék fizetésére. 4 Egy ezzel kapcsolatos vicc: Miről ismerni fel a kockázati tőkést? Háttal jön befelé az ajtón, hogy mindig szem előtt tarthassa a kijáratot. 14

15 4. A kockázatitőke-befektetők A kockázatitőke-piac alapvetően két részre osztható: egy informális és egy formális, azaz intézményesült részre Informális kockázatitőke-befektetők (üzleti angyalok) Informális kockázati tőkéseknek vagy másképpen üzleti angyaloknak nevezzük azokat a gazdag magánszemélyeket, akik közvetlenül fektetnek be tőkét kicsi, tőzsdén nem jegyzett, magas növekedési lehetőségek előtt álló vállalkozásokba. Ennek fejében tulajdoni részesedést kapnak, és általában részt vesznek a cég irányításában és fejlesztésében. Az üzleti angyaloknak fontos szerepük van a fejlődésük korai szakaszában járó vállalatok támogatásában, mert befektetéseik célpontjai rendszerint olyan kis- és közepes vállalkozások, melyek tőkeigénye még kicsi ahhoz, hogy az intézményes kockázati tőkebefektetőknek megérje velük foglalkozni. Így tehát lényeges szerepet töltenek be azzal, hogy segítik a vállalkozásokat eljutni addig a pontig, ahol azok már vonzóvá válnak a tőketársaságok és alapok számára is. A fejlettebb országokban az informális kockázati tőkepiac hatékonyságának növelésére üzleti angyal hálózatokat és klubokat hoztak létre. Ezek olyan közvetítő intézmények, melyek egyfajta csatornát teremtenek a befektetni kívánó magánszemélyek és a kockázati tőkefinanszírozást igénylő innovatív kisvállalatok között, azonban nem tekinthetők pénzügyi közvetítőknek. A vállalkozók így egyszerre több befektetőnek is tehetnek befektetési javaslatot, megőrizhetik anonimitásukat, az üzleti angyaloknak pedig lehetőségük nyílik megismerni a befektetési lehetőségek széles körét. A gyakorlatban nehéz felmérést készíteni az üzleti angyalok tevékenységéről, illetve csak becslésekkel lehet meghatározni azt. Hazánkban nem is létezik megfelelő statisztika róluk. Feltehetően Magyarországon is létezik egy alacsony fejlettségű informális kockázatitőke-piac, mely jelentősége azonban jóval elmarad az angolszász országokban betöltött szerepüktől. 15

16 4.2. Vállalatközi fejlesztőtőke Az angolszász irodalom önálló ügylet típusként kezeli a vállalatközi fejlesztőtőkét (corporate venturing), más szakirodalmak viszont az informális kockázati tőke részeként tekintenek rá. A finanszírozásnak ez a sajátos formája olyan kockázati tőke típusú finanszírozást jelent, melyet nagyobb cégek nyújtanak kisebb, tőlük független vállalatok számára, melyeket gyakran partnervállalkozásoknak neveznek. Tehát nem egymással valamilyen részesedési viszonyban álló vállalatokról van szó. Az ilyen ügyletek indítékát az jelenti, hogy a két vállalkozás valamilyen mértékben egyesíti az erőforrásait. Például a nagyobb cég hozzájuthat a kisebb, de jobb innovációs potenciállal rendelkező társaság fejlesztésben elért eredményeihez. A kisebb vállalkozás pedig pénzt és/vagy lehetőséget kap arra, hogy kihasználhassa a finanszírozó cég olyan kapacitásait (pl. marketing, értékesítési hálózat), amelyekkel saját maga egyáltalán nem, vagy nem kielégítően rendelkezik. A vállalatközi fejlesztőtőke nyújtójának legfőbb célja tehát az, hogy a partnervállalkozás segítségével saját adottságait és lehetőségeit javítsa, eltérően a kockázati tőke egyéb formáival, amelyek célja a magas megtérülési hozam elérése. A nagyobb vállalatok illetve vállalatcsoportok gyakran vállalatfelvásárlások és összeolvadások útján terjeszkednek. A corporate venturing is egyfajta terjeszkedést jelent, de annyiban eltér a felvásárlásoktól és összeolvadásoktól, hogy úgy nyújt lehetőséget a két cég erőforrásainak egyesítésére, hogy közben a partnervállalat részben vagy egészben megőrzi a függetlenségét Intézményes kockázatitőke-befektetők Intézményes, vagy más néven formális kockázatitőke-befektetőnek nevezzük a társasági formában működő befektetőket, melyek közvetítő tevékenységet folytatnak a pénz- és tőkepiacon a megtakarítók és a forrást igénylő vállalatok között. Különböző szervezeti formában működhetnek. Alapítóik lehetnek állami szervek, bankok, biztosítók, nyugdíjalapok, nagy vállalatok, gazdag magánszemélyek. 16

17 a) Az Rt. vagy Kft. formában működő kockázatitőke-társaságok a saját tőkéjüket fektetik be. A tőketársaság többféleképpen is bevonhatja a külső befektető tőkéjét: tőkeemelést hajt végre, vagy kötvényt ill. egyéb értékpapírt bocsát ki, amit a külső befektető megvásárol. Az új magyar szabályozás nem teszi lehetővé a kockázatitőketársaságok alapítását. Ennek az oka az, hogy a jogalkotó szerint jobb megoldás az, amikor a befektetők által rendelkezésre bocsátott összeg elválik az azt kezelő cég vagyonától. Külföldi jog alatt viszont működnek ilyen társaságok hazánkban is. b) A kockázatitőke-alap egy vagyontömeg, melyet a jogi személyiséggel rendelkező alapkezelő igazgat. Egy alapkezelő több alapot is kezelhet egyidejűleg, de egy alapnak csak egy alapkezelője lehet. A befektetések földrajzi hatóköre alapján az alapok lehetnek globális, regionális vagy ország alapok. Hasonlóan a tőketársaságokhoz, a Magyarországon tevékenykedő alapok többsége is nemzetközi jog alatt jött létre. Napjainkban mindössze 2 alap működik a magyar törvények hatálya alatt. Ráadásul ezeket is állami hátterű befektetők hozták létre. A magyar kockázati törvény 2006-os módosítása azonban már piackonformabbá tette az előírásokat, mely hatására Karsai Judit szerint a közeljövőben legalább 4 új alap megalakulása várható, amelyek már e törvény alatt fognak működni. Ezek 70%-ban az Európai Unió JEREMIE programjából származó vagyont, 30%-ban pedig általuk összegyűjtött megtakarítást fognak kezelni. Az intézményes befektetők és az üzleti angyalok befektetései természetesen több szempontból eltérnek egymástól. Ezeket a főbb különbségeket mutatja a melléklet 1. táblázata Inkubátorházak és innovációs központok A nem túl hosszú múltra visszatekintő inkubátorházak az induló vállalkozások létrehozását és növekedését segítik elő kockázati tőke nyújtásán kívül pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatásokkal. A tőke biztosítása mellett feladatuk például az infrastruktúra 17

18 biztosítása, a gyors termékfejlesztés, a piaci bevezetés elősegítése, szinergiák és kapcsolati háló nyújtása, emberi erőforrások fejlesztése, a menedzsment támogatása és a stratégiai összefonódások segítése. Előnyük, hogy lerövidítik a piacra jutást, és a vállalkozók figyelmüket cégük fő tevékenységére irányíthatják. Az inkubátorházak és az intézményes befektetők között az a legfontosabb különbség, hogy az inkubátorházak hajlandóak nagyon kicsi vállalkozások támogatására is és a befektetésük hosszabb időtávra is szólhat. Az inkubátorházak így valójában az intézményes befektetők számára készítik elő a vállalkozásokat, a két szereplő tehát inkább kiegészíti egymást, mintsem egymás versenytársai lennének. Magyarországon 2000-ben alakultak meg az első inkubátorházak, melyek főleg a high-tech szektorhoz tartozó vállalakozásokkal foglalkoznak. Hazánkban egyelőre csak kevés inkubátor működik, ráadásul többségük nem úgy, ahogy kellene, mert szolgáltatásuk csak a helyszín biztosítására korlátozódik. Természetesen léteznek ez alól kivételek, melyek egyéb szolgáltatásokkal is támogatják a vállalkozásokat. 5 Az innovációs központok a fejlődési szakaszuk elején lévő kis, technológia-intenzív vállalatok számára nyújtanak különböző szolgáltatásokat. Helyet adnak az egyetemekről vagy kutató intézetekből kiváló (spin-off vagy spin-out) vállalkozásoknak. A fő különbséget az jelenti, hogy míg az inkubátorházak főleg kockázati tőkével finanszírozott, azonos technológiájú vállalatok számára állnak fenn, addig az innovációs központokban különböző technológiát alkalmazó cégek képviseltetik magukat Az állam szerepe Az állam számos módon befolyásolhatja a kockázatitőke-piacot. Közvetlen beavatkozása során például létrehozhat befektetési társaságokat és alapokat. A rendszerváltás után a közvetlen állami beavatkozás legfontosabb területét a teljes mértékben állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank megalapítása jelentette. Később ugyanígy jött létre a Regionális Fejlesztési Holding Rt. is. Közvetett módon a működési feltételek meghatározásán keresztül befolyásolhatja az iparágat, ezért 1998-ban megalkotta a 5 Karsai Judit 18

19 kockázatitőke-törvényt, mely azonban számos tulajdonsága következtében népszerűtlenné vált. Csak a későbbi módosításai tették elfogadhatóvá. Az állam az informális piacot 3 oldalról segítheti: növelheti az informális kockázati tőke kínálatát adókedvezmények és tőkegaranciák nyújtásával, fejlesztheti a keresleti oldalt jól működő oktatási és innovációs rendszerrel, a túlszabályozás és adminisztratív akadályok csökkentésével, és végül segíthet a piaci hatékonyság növelésében azzal, hogy támogatást nyújt például üzletiangyal-hálózatok működéséhez A kockázatitőke-befektetések típusai 7 A kockázati tőke több funkciót is betölthet a gazdaságban attól függően, hogy a finanszírozott vállalkozások az életciklusuk mely szakaszában jutnak tőkéhez, azaz milyen arányban támogatja a cégek indulását, expanzióját, vagy tulajdonosi körének átalakítását. Abból a szempontból, hogy az életgörbéjének melyik szakaszában járó vállalkozásba fektetnek be, és ott a nyújtott tőke milyen célt szolgál, a kockázati tőke számos befektetési típusát különböztethetjük meg. Ezek a következők: 1. Egy vállalat életciklusának legelején magvető tőkefinanszírozáshoz 8 (seed capital) juthat hozzá, mely a vállalkozás indításának előkészítését támogatja. Feladata, hogy egy ötletből piacképes termék vagy szolgáltatás válhasson. Ez a legbizonytalanabb befektetési fajta, hisz objektív mérőszámok nem alkalmazhatóak a projekt értékelésére. Ebben a szakaszban kezdődik az üzleti angyalok, innovációs centrumok, és inkubátorházak tevékenysége. 2. A második lépcső az indulás finanszírozása az induló tőkével (start-up). Itt már konkrét üzleti tervvel rendelkezik a tőkét igénylő vállalkozás, mely a befektető számára is rengeteg fontos információt hordoz, tehát a befektetési döntés kockázata már 6 Karsai Judit: Mit keres az állam a kockázatitőke-piacon? 7 Szirmai (szerk.): Egy kockázatos iparág alapján 8 Más elnevezéssel kezdőpénz. 19

20 alacsonyabb. Feladata, hogy a gazdálkodó tevékenységhez tartozó jelentősebb eszköz- és ráfordítás-igényű fejlesztési feladatokat finanszírozza. Ez többek között lehet például prototípus kifejlesztése, gyártmányfejlesztés, üzemszervezés. Ebben a szakaszban történik meg a tényleges vállalatalapítás is. A befektető hozamelvárása még mindig magas, hisz a befektetése ebben a szakaszban továbbra is nagyon kockázatos. 3. A vállalkozások korai szakaszának finanszírozása (early stage capital) már késztermékkel rendelkező működő vállalkozásba történő befektetést jelent. Erről a típusú befektetésről akkor beszélhetünk, amikor a vállalkozás már elvégezte a termékfejlesztést, illetve a szabadalom bejegyzését és a további pénzre a sorozatgyártás beindításához, illetve a marketing- és értékesítési-költségek finanszírozásához van szüksége. Az eddig felsorolt 3 befektetési módnak az a közös jellemzője, hogy a befektetést igénylő vállalkozás még veszteséges. 4. A terjeszkedés finanszírozása olyan vállalkozásokba történő befektetést jelent, melyek célja további növekedés és terjeszkedés. A célvállalat a kapott tőke segítségével többek között bővítheti termelőkapacitását, megerősítheti piaci pozícióját, gyártmány- és gyártásfejlesztést valósíthat meg, kiléphet a nemzetközi piacra. Ezek a vállalatok általában már nullszaldósak, vagy már akár egy kis nyereséget is termelnek. 5. Fejlesztési tőkeinjekciót (developement capital) általában már néhány éve létező cégek kapják, melyeknek a növekedéshez tőkére van szükségük. Az ebben a szakaszban végrehajtott befektetés már kevésbé kockázatos, és így kisebbek a befektetők hozamelvárásai is. 6. Ha egy cég rosszul teljesít, vagy ha épp ellenkezőleg, jól működik, akkor is szüksége lehet további pénzösszegre. Ezért a vezetés úgy dönthet, hogy az eredeti tőkebefektetővel vagy egy új partnerrel refinanszírozza a céget. A vállalat tehát egy újabb összeget kap egy újabb befektetés során. 7. Másodszori finanszírozásról beszélünk, ha többször is be kell fektetni ugyanabban az életciklusban, mert előre nem várt nehézségek jelentkeznek. Ez tehát 20

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Az üzleti angyalok köztünk vannak Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Bevezetés Kockázati tőke (venture capital): olyan sajáttőkebefektetések,

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Dr. Karsai Judit tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Budapest, 2009. május 7. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market OTDK-dolgozat A magyar kockázatitőke-piac keresleti oldalának vizsgálata Demand side analyse of the Hungarian venture capital market Készítették: Darazsacz Péter Szlatárovics László 2009 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Horgos Lénárd - 2014. március 6. www.m27.eu

Horgos Lénárd - 2014. március 6. www.m27.eu Horgos Lénárd - 2014. március 6. 1 Tartalom A befektetők tipizálása Hogy találhatjuk meg őket? Hogy készüljünk fel? Életciklus Minél előrébb tartunk, annál magasabb az értékünk! 3 Ki mit keres? TŐKEBEFEKTETÉS

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 6. Előadás Start-up finanszírozás Start-up definíciója Induló cégek általában (szélesebb jelentés) Induló, gyors növekedést váró

Részletesebben

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

BÉT Elemzések, 2003. október 17.

BÉT Elemzések, 2003. október 17. A KOCKÁZATI TŐKE BÉT Elemzések, 2003. október 17. A kockázati tőke fogalma A kockázati tőkebefektetéseknek markáns jellemzőik vannak, amelyek a következők: A kockázati tőkebefektetés részvételi tőkebefektetést

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja

NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Az MFB és az RFH Csoport Tagja A Regionális Fejlesztési Holding Csoport A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TÁRSASÁGOK alapítását elsőként egy 1992. évi kormányhatározat

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

TŐKEBEVONÁSI KALAUZ. www.hvca.hu. Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke)

TŐKEBEVONÁSI KALAUZ. www.hvca.hu. Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke) Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke) TŐKEBEVONÁSI KALAUZ vagyis néhány főbb kérdés és válasz, amit jó tudni a kockázati- vagy magántőke befektetést kereső vállalkozóknak Magyar

Részletesebben

DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE SZEPTEMBER 16.

DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE SZEPTEMBER 16. DR. BALOG ÁDÁM VEZÉRIGAZGATÓ MKB BANK MKB ÉS A TŐZSDE MKT VÁNDORGYŰLÉS, KECSKEMÉT 2016. SZEPTEMBER 16. A TŐZSDE A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS EGYIK MOTORJA ÉRETT TŐ-KE-PI-AC-CAL REN-DEL-KE-ZŐ ERŐS GAZ-DA-SÁG-HOZ

Részletesebben

A KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE-IPAR 2011. ÉVI EREDMÉNYEI (Budapest, 2012. május 15.)

A KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE-IPAR 2011. ÉVI EREDMÉNYEI (Budapest, 2012. május 15.) Dr. Karsai Judit 1 A KOCKÁZATI- ÉS MAGÁNTŐKE-IPAR 2011. ÉVI EREDMÉNYEI (Budapest, 2012. május 15.) A válság elhúzódása 2011-ben is tartott a válság miatti megtorpanás a közép-kelet-európai kockázati- és

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete. 2013. junius 11.

A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete. 2013. junius 11. A kockáza) tőke működése és a Vatera sikertörténete 2013. junius 11. Innováció vagy megvalósítás? VAGY Kockáza)- és magántőke: USA vs. EU Kockáza)- és magántőke befektetés a GDP százalékában (2011) 1.40%

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése április december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2008. április 16. 2008. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013.

Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ. StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. Lehet belőle üzlet? AZ ÜZLETI KONCEPCIÓ StartUP Vállalkozásindítás 3.0 Vecsenyi János, 2013. 1 koncepció meghatározza, hogy kiknek mit ad el, és hogyan teremt ebből pénzt a vállalkozás. StartUP Vállalkozásindítás

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt.

START Tőkegarancia Zrt. START Tőkegarancia Zrt. ÚJ TERMÉK A KKV-K SZÁMÁRA EU-S TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE Az értékteremtő befektetés garanciája Szakmai Nap - 2007. június 26. Pályázati források a KKV-k részére

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. január Hírlevél 2011. január 2 MILLIÁRD FELETT A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK BEFEKTETÉSEI A 2010 első félévében, az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogram keretében

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja

A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi Tudományegyetem Start-up programja A Szegedi innovációs ökoszisztéma jellegzetességei és kiépítésének alapjai SZTE Innovációs Nap 2017 Pitó Enikő, innovációs igazgató A Program célja A Szegedi

Részletesebben

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása

Fontosabb tudnivalók. Számonkérés és értékelés 2013.02.13. Kis- és középvállalkozások finanszírozása Kis- és középvállalkozások finanszírozása Fazekas Tamás 1. és 2. szeminárium 2012/13. tavaszi félév Fontosabb tudnivalók! E-mail: fazekast@szolf.hu! Van honlap: www.szolfkgt.uw.hu! Van tematika (érdemes

Részletesebben

VERTEX TRADE TRUST - IFC Projektfinanszírozás Tájékoztató

VERTEX TRADE TRUST - IFC Projektfinanszírozás Tájékoztató VERTEX TRADE TRUST - IFC Projektfinanszírozás Tájékoztató V e r t e x T r a d e T r u s t 810 NW Greenwich Court, Port Saint Lucie FL 3498 Florida I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l C o n s u

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére

Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet. Treasury termékei és szolgáltatásai. Lakossági Ügyfelek részére Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet Treasury termékei és szolgáltatásai Lakossági Ügyfelek részére 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Befektetési szolgáltatások és termékek... 3 1.1 Portfoliókezelés... 3 2. Pénz-és

Részletesebben

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3.

Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3. 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel

Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel Jó befektetési lehetőség kell? - Ebben van minden, amit keresel 2014.11.18 14:17 Árgyelán Ágnes A jelenlegi hozamsivatagban különösen felértékelődik egy-egy jó befektetési lehetőség. A pénzpiaci- és kötvényalapok

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. 1 Bemutatkozás Burány Gábor 2014-től SZÉCHENYI Kereskedelmi Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatások, vezető üzletkötő 2008-2013 Strategon Értékpapír Zrt. üzletkötő, határidős

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás

A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Mentor NET A siker egyik titka - a tudatos vállalkozás-indítás Dr. Vecsenyi János egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem ügyvezető VJV Consulting Kft Prof. Vecsenyi János 2012. 1 A vállalkozásindító

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt.

Hazai kibocsátók hazai tőzsde. Tisztán tőzsde konferencia. 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Hazai kibocsátók hazai tőzsde Tisztán tőzsde konferencia 2010. szeptember 24. Szécsényi Bálint, Equilor Befektetési Zrt. Nemzetközi szemlélet helyi tapasztalatok A 20 éves Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1 Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 2 MI KELL AHHOZ, HOGY BEFEKTETŐT TALÁLJUNK VÁLLALKOZÁSUNKHOZ? Induló vagy korai, növekedési szakaszban lévő

Részletesebben

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella

Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella Bankismeretek 4. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu Miről volt szó? Monetáris alrendszer: Kétszintű bankrendszer Jegybankok: Cél: inflációs célkövetés rendszere, árstabilitás Eszköz: irányadó ráta

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Tóth Laura NESsT 2011.január 14. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt

Részletesebben

EPC pénzügyek. Transparense projekt.

EPC pénzügyek. Transparense projekt. EPC pénzügyek Transparense projekt Energiahatékonysági projektek finanszírozása A következő pénzügyi lehetőségek állnak rendelkezésre egy energiahatékonysági intézkedés finanszírozására Kereskedelmi és

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Átláthatósági jelentés 2015.

Átláthatósági jelentés 2015. Átláthatósági jelentés 2015. a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. (1) bekezdése alapján Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben