PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt"

Átírás

1 PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt Budapest, 2006

2 2 Pénz pénzügyi összefüggések Szerző: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária PhD. AVS. Tanszékvezető Lektor: Dr. Balogh László PhD. Tanszékvezető ISBN ISBN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: Dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármely (papír, elektronikus stb.) adatrendszerben való tárolása a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 Pénz pénzügyi összefüggések 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai ismeretek A gazdaságpolitika fogalma, célja, feladatai A pénzügypolitika fogalma, részterületei, ezek jellemzői, cél és eszközrendszere A közpénzügyek fogalma, szerepe, alapvető ismeretei A pénz a korai és a modern gazdálkodásban A pénz fogalma, kialakulása, fajtái A modern pénz, a pénzteremtés mechanizmusa Pénzmegtakarítás pénzkereslet, pénzkínálat, pénzközvetítés módjai A különböző időponti pénzek szerepe a gazdaságban, az átszámítás technikái és értelmezése A pénz időértékének számítása kamatszámítás és diszkontszámítás Speciális pénzáramok annuitás, örökjáradék A pénzközvetítés közvetett formája bankrendszerek A bankrendszer kialakulása, jellemzői, a bankok fejlődése, a bankrendszer felépítése A modern bankrendszer felépítése, a központi bank és az üzleti bankok jellemzői, feladatai A magyar bankrendszer felépítése A Magyar Nemzeti Bank A pénzügyi intézmények formái A hitelintézetek működésének keretei Bankműveletek Passzív bankműveletek Számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok, alapítványok kezelése Banki értékpapírok kibocsátása Jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele Váltók viszontleszámítolása, egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vehető hitelek...103

4 4 Pénz pénzügyi összefüggések Bankközi hitelfelvétel Nemzetközi közvetlen hitelfelvétel Tőkeemelés Aktív bankműveletek Hitelnyújtás, hitelközvetítés Betételhelyezés más bankoknál vagy jegybanknál Követelést megtestesítő értékpapírvásárlás Tőkeérdekeltségek megszerzése Fizetési forgalom Készpénzforgalom A házipénztár pénzforgalma Bankjegyismeret Számlapénzforgalom Átutalás Beszedési megbízás Akkreditív, vagy okmányos meghitelezés Készpénzhelyettesítő fizetési eszközök A csekk Elektronikus fizetési megoldások Speciális finanszírozási formák Bankszolgáltatások Valuta, deviza, váltó és csekkműveletek Pénzügyi szolgáltatás közvetítése Alap és vagyonkezelés Letéti szolgáltatás és széfszolgáltatás Hitel referencia szolgáltatás Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások Bankgarancia és bankkezesség Biztosítók Befektetési alapok Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Országos Betétbiztosítási Alap...146

5 Pénz pénzügyi összefüggések 5 4. Pénzügyi piacok és részpiacaik a tőzsde A koncentrált piacok A pénz és tőkepiac fogalma, fajtái, eszközei A tőzsde kialakulása, fogalma, fajtái, ezek jellemzői, a BÁÉT A pénz és tőkepiaci ügyletek fogalma, fajtái, jellemzői Kamat és árfolyamkülönbségek a piacon a spot ügylet Arbitrage Határidős vagy terminügyletek Forward és futures ügyletek Egyszerű spekuláció Fedezeti ügylet (hedge) Opció Swap ügyletek Tőzsdeindexek A tőzsdei ügyletek elszámolása és a befektetők biztonsága Nemzetközi kapcsolatok valuta és devizarendszer Devizapolitika. Valuta és devizagazdálkodás Devizaárfolyamok elmélete Valuta és deviza fogalma, jellemzői, értékelése, értékváltozása és ennek hatásai Az elszámolások eszközei Valuták, devizák átváltása, az árfolyam A valutaárfolyam változásának hatásai a gazdasági élet szereplőinek döntéseire Szabad átválthatóság konvertibilitás A nemzetközi kereskedelem speciális jellemzői A külkereskedelmi ügyletek A nemzetközi kereskedelemben dolgozó kereskedők rendszerezése A nemzetközi pénzforgalom fogalma, jellemzői, az elszámolási forgalom Kockázatok, kezességek, garanciák a nemzetközi együttműködésben...220

6 6 Pénz pénzügyi összefüggések 5.7. Nemzetközi pénzkapcsolatok mérése A külkereskedelmi mérleg A nemzetközi fizetési mérleg A fizetési mérleg felépítése és összefüggésrendszere A fizetési mérleg egyenlegének értékelése, összefüggései az államháztartás finanszírozási kérdéseivel EU EMU (gazdasági és monetáris unió) együttműködés fogalma, jellemzői Integrált Európa igénye Szervezeti és intézményi rendszer az Európai Unióban Monetáris integráció A nemzetközi és regionális együttműködés és intézményei A Nemzetközi Valutaalap megalakulása, szerepe, működése Az IMF létrejötte és feladatai Az IMF szervezete A kvóta jellemzői és szerepe Az árfolyamok, tartalékok SDR Az évi Alapokmány módosítás Az IMF pénzügyi forrásai és hitelezési tevékenysége Az IMF pénzügyi forrásai Az IMF által nyújtott hitelek rendszerezése A világbank szerepe, működése Világbank IBRD Nemzetközi Pénzügyi trásaság IFC Nemzetközi Fejlesztési Társaság IDA Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja ICSID Nemzetközi Beruházásvédelmi (Beruházásbiztosítási) Ügynökség MIGA EBRD, EIB EBRD Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank EIB Európai Beruházási Bank BIS Nemzetközi Fizetések Bankja

7 Pénz pénzügyi összefüggések 7 8. A globalizáció hatása a nemzetközi pénzügyi folyamatokban A globalizáció fogalma, jellemzői, értelmezése Globalizáció, banki és cégegyüttműködés (fúziók, multik) A pénzügyi globalizáció jellemzői, a spekuláció A pénzmosás jellemzői és szabályai Adóparadicsomok és magánemberek, PT permanens turista, az elegáns világcsavargó A magyar gazdaság a globalizálódó világban Felhasznált irodalom Idegen nyelvű szakmai cikkek Internetes anyagok és címek...294

8 8 Pénz pénzügyi összefüggések mindenkinek

9 Pénz pénzügyi összefüggések 9 BEVEZETÉS Üdvözlöm a Kedves Olvasót. Kérem, hogy egy kényelmes karosszékben foglaljon helyet és kezdjük meg együtt a pénzzel kapcsolatos ismereteket az alapozástól az összefüggésekig áttekinteni. Köszönöm, hogy időt szakít (és pénzt fordít) ismereteinek bővítésére. Köszönöm, hogy mindannyiunk jövőjét saját ismereteinek növelésével próbálja jobbá tenni. Köszönöm, hogy a gazdaságnak és a gazdálkodásnak olyan területével foglalkozik, amely naponként jelenik meg mindannyiunk életében, alakítja életünket, döntéseinket, lehetőségeinket és visszatükrözi a reáljavakban elérhető lehetőségeinket. (Mert ugye erről van szó, Kedves Olvasó?) Ez a pénzügyi folyamatokkal foglalkozó könyv megpróbál segítséget adni a pénzügyi összefüggések közötti eligazodásra mindazok számára, akik hajlandók leülni egy kis időre, hogy egy-egy részterületet átolvasva az összefüggések keresésére is energiát és időt fordítsanak. Fontos az összefüggések átgondolására időt szánni. Részben azért, mert a nagyobb gazdasági összefüggések alakítják a gazdasági és az épített környezetünket, részint azért, mert ez saját jól felfogott pénzügyi érdekeinket is befolyásolja. Naponként értesülünk arról, hogy épített környezetünkben lényeges változások történtek, amelyek mindannyiunk számára kockázatot hordoznak, és pénzügyi következményekkel járnak. A pénzügy tükröt tart elénk, a reálfolyamatok tükörképét mutatja. Ez igaz az egyéni döntések kapcsán, a kisvállalkozásoknál hozott döntésekre és a multicégek döntéseire is. Amennyiben pénzügyi gondok jelennek meg, azt mindig a reálfolyamatok nem megfelelő volta okozza, de mindig jól fellelhető a pénzügyi folyamat elemzése kapcsán a reáljavaknál megjelenő nehézség. Ezt fontosnak tartom hangsúlyozni, mert jó lenne, ha az oktatási rendszerben a gazdaság és a pénzügyi kérdések alapvető ismeretei, az összefüggésrendszer áttekintése mindenki számára elérhető lenne kötelező ismeretként. Ez a továbbiakban számos nehézség megelőzését lehetővé tenné (pl. fiatal éveinkben fontos tartós fogyasztási cikkek gyors megszerzése esetén hosszú időre eladósodás jelenik meg, és többféle kötelezettségünk időnként szinte tarthatatlan fizetési kötelezettség teljesítésével járhat. Ennek elkerülése egy pénzügyi terv elkészítésével, a folyamat hosszú távú átgondolásával lehetséges lenne).

10 10 Pénz pénzügyi összefüggések Ez a könyv alapvetően a Bachelor (BsC) oktatás számára készült alapozó pénzügyi ismereteket tartalmazó pénzügyi tananyag, de más szempontnak is eleget tesz. Tematikáját tekintve alkalmazkodik a mérlegképes könyvelők számára előírt vizsgakövetelményekhez is, amennyiben az általános pénzügyi folyamatok és ezek összefüggésrendszerének tananyagaként szereplő ismereteivel foglalkozik. Ugyancsak sikerrel forgathatják a pénzügyeket is tanuló felsőfokú szakképesítést szerző szakügyintézők (banki-, pénzügyi, számviteli csoportok), de az ügyintézők számára is közérthetően megfogalmazott ismereteket közvetít. Szólni kell a szerkesztés egy fontos sajátosságáról is, amely biztonsággal eligazítja az olvasót az ismeretek megszerzésében. A kisebb betűméret utal arra, hogy a tananyagban vagy történeti áttekintés, vagy további részletezett ismeret található, amely nem képezi a bachelor tananyag részét, de mindenképpen komplexebbé teszi az ismereteket. A fejezetek végén a feldolgozás során felhasznált szakirodalom található, amely lehetőséget biztosít az adott részterülethez kapcsolódóan mélyebb ismeretek megszerzésére. Kívánom, hogy a megszerzett ismeretek mindannyiuk számára hasznosnak bizonyuljanak a pénzügyi nehézségek megelőzése ill. elkerülése érdekében. Az ismeretek megszerzéséhez erőt, egészséget és kellő kíváncsiságot kíván tisztelettel, a szerző.

11 Pénz pénzügyi összefüggések GAZDASÁGPOLITIKAI ÉS PÉNZÜGYPOLITIKAI ISMERETEK 1.1. A gazdaságpolitika fogalma, célja feladatai A gazdaságpolitika végső célja a jólét növelése, amely mennyiségi és minőségi feltételekkel jellemezhető, és a gazdasági nehézségek megoldása. A végső cél eléréséhez vezető megoldások során a közbülső célokat kell megvalósítani, amelyek rövid távon sok esetben jelentős ellentmondásokat hordoznak (pl. belső és külső gazdasági egyensúly, foglalkoztatás, felhalmozás és fogyasztás aránya, regionális fejlesztések stb.). Minden ország esetében fontos az alapvető egyensúlyi feltételek biztosítása, ennek megfelelően a stabilizációs gazdaságpolitika kialakítása. Több szakértő megfogalmazta a stabilitációs gazdaságpolitika céljait, amelyek a stabil gazdasági növekedés, stabil fizetési mérleg, alacsony inflációs ráta és alacsony munkanélküliség. Ezek megvalósítása önmagában rövid- és hosszútávú ellentmondást hordoz, hiszen folyamatok alakulását fogja a gazdaság elemzője éves aggregátumok alakulásával mérni. A folyamat hosszú távon tud csak kedvező megoldást hozni, az aggregátum pedig rövid távon jelez pénzügyi és reálfolyamatok esetében kedvezőtlen adatokat. (Ezek az ellentmondások nemcsak adott ország gazdasági fejlődésében, hanem a nemzetközi szervezetek pl. IMF számonkérő rendszerében is sok nehézséget okoznak.) Sokféle megfogalmazás megjelent már, a legrövidebb, tartalmában mégis korrekt, hogy a gazdaságpolitika az állam és a vállalati szektor kapcsolatával foglalkozó tudomány. A legáltalánosabb fogalmazás szerint a gazdaság mozgásába történő tudatos és célszerű beavatkozás a kitűzött célok elérése érdekében. Minden esetben meghatározza a gazdaságfejlesztés jellemzőit, és alapvetően befolyásolja a már kialakult társadalom, gazdasági környezet alakulását (pl. fontossá válhat egy nemzetközi szervezetben csatlakozási folyamat erősítése, a versenyfeltételek javítása, az esélyegyenlőtlenségek mérséklése, vagy a cégek, kis-, és középvállalatok (KKV-k) támogatása stb.). A gazdaságpolitika az általános politika része, ahhoz szorosan kapcsolódik, mivel minden időszakban a kormány feladata az elérendő célok kijelölése és ehhez az eszközrendszer kidolgozása is. Minden az adott ország számára jelentős kérdés a gazdaságpolitika része, megvalósítása pedig állami feladat. Az általános gazdaságpolitikai célok többféle területen konkretizálódnak, ilyenek a szektorális (pl. agrár,

12 12 Pénz pénzügyi összefüggések ipari, kereskedelmi stb.) politikák és a funkcionális (pl. külgazdasági-, pénzügyi stb.) politikák. Egy-egy ország esetében a gazdasági fejlettség adott szintjéből a gazdaság adott pozíciójából, külső egyensúlyi viszonyaiból, növekedési feltételeiből vezethető le, hogy mit tekint elsődleges célnak. A fejlődés adott pontján (szintjén) működő gazdaság esetében a politikai szempontból legjelentősebbnek megfogalmazott célok kitűzése, az irányok kijelölése az arányok meghatározása a módszerek kidolgozása és a gyakorlat jelenti a feladatot. Ez biztosíthatja a gazdaságpolitikai koncepció és a gyakorlat összhangját. A gazdaságpolitika a célok elérésének eszközrendszerét és a gazdaságirányítás elveit is meghatározza. Ez a következő fontos gazdaságirányítási funkciókat jelenti: tervezés (cél és a megvalósítás útja), szervezés (célhoz intézményrendszert alakít ki, amelynek személyi és tárgyi feltételeit létrehozza), operatív irányítás (létrehozott szervezetek működtetése), és ellenőrzés (célok megvalósulása, követelményekkel való összhangja, eltérés mértéke, javaslat a feltételek változtatására ill. szükség esetén szankcionálásra). A modern polgári közgazdaságtan megközelítésében a gazdaságpolitika fogalma a makroökonómiáéval azonos szemléletű. A makroökonómia a gazdaság, mint egész működését vizsgálja, ahol a gazdasági növekedés, a foglalkoztatottság, az árszínvonal alakulása valamint a külgazdasági kapcsolatok a fizetési mérleg és a költségvetési mérleg egyenlegének alakulása képezik a célokat, és amelyhez a szükséges eszközrendszert a költségvetési politika a monetáris politika a jövedelempolitika a fizetési mérleg politika és a külgazdaságpolitika adja. A makroökonómia a gazdasági folyamatok átfogó aggregátumainak alakulásával foglalkozik. Azért fontos a megismerése, mert az egyes országok a gazdaság teljesítményét jelentős mértékben alakíthatják a gazdaságpolitika révén. A gazdaságpolitika a rendszer és folyamatszabályozás együttes megvalósulása, amelyben a részérdekek összekapcsolása, koordinálása útján meghatározható a gazdaság szereplőinek lehetősége és mozgástere.

13 Pénz pénzügyi összefüggések 13 A gazdaságpolitika a kormányzati munka során tudatosan kialakított feltételrendszer, amely a gazdaságpolitikai célok megvalósítása érdekében történik, a lehetséges megoldások, irányok a következők lehetnek: expanzív (fejlesztő, kiterjesztő) gazdaságpolitika, amely a gazdaság szereplői számára a korábbihoz képest nagyobb mozgásteret biztosít, bővülő gazdasági folyamatokat jelent, pl. monetáris expanzió esetében ez a pénzkínálat növelése, a kamatlábak csökkentése útján történhet, a gazdaság élénkítése érdekében, restriktív (visszafogó, szűkítő) gazdaságpolitika, amely a gazdaság szereplői számára szűkebb mozgásteret jelent, ilyen lehet pl. a monetáris restrikció, ha a kamatlábak emelkednek, a pénzkínálat csökken, így szükségképpen mérséklődik a gazdaság fejlődése. Az utóbbi évek egyik fontos kérdésévé vált a fenntartható fejlődés biztosítása, amely a világgazdaság egésze számára jelent kihívást. Ez nemcsak hosszú távú és tudatos magatartást igényel a gazdaság szereplőitől, hanem tudatosan kidolgozott gazdaságpolitikai kompromisszumokat is szükségessé tesz (hiszen a környezeti ártalmak kapcsán nemcsak a fejlődés lehetséges maximumát, hanem a környezet megóvásának feltételeit is szükséges megteremteni). A gazdaságpolitika megvalósulása az egyes résztvevők döntésein keresztül történik, így nem mindegy, hogy a saját érdekkel azonos, vagy attól eltérő következményt hordoz a megjelenített központi akarat. Adott időszakban nem lehet minden részterület sikeres, adott részterület kedvező változásai esetleg másutt feszültségeket eredményeznek. Mindig a feltételek ismeretében kell dönteni, hogy mely területek változtatása szükséges az elérendő cél érdekében, de fontos a várható következmények felmérése modellezés útján. A gazdaságpolitika gyakorlatában két elemet kell elkülöníteni a célok és az időhorizont alapján, ezek: gazdaságpolitikai stratégia, amely a hosszú távú célok, a változás irányai, a feladatok és az eszközök megfogalmazását jelenti, természetesen az éppen uralkodó nemzeti és nemzetközi trendek figyelembe vételével, és gazdaságpolitikai taktika, amely a rövid távú szabályozás, azaz meghatározza, hogy a kijelölt gazdaságpolitikai célok elérése érdekében milyen tevékenységre és eszköztárra van szükség.

14 14 Pénz pénzügyi összefüggések A cselekvés módja szerint is csoportosíthatók a gazdaságpolitika részterületei, ennek megfelelően lehet: gazdaságpolitikai koncepciót kidolgozni, amely átfogó formában a fő célokat tartalmazza, a tudatosan kialakított gazdaságpolitika megvalósításához szükséges átfogó elképzelések és variánsok komplex rendszerét, részkoncepciók és részdöntések összefüggő rendszerét, amely az egymástól egyébként elkülönülő ipari, agrár-, külgazdasági-, pénzügyi és egyéb koncepciók, ill. politikák összefüggésrendszerét jelenti és gazdaságpolitikai gyakorlatot, amely időhorizottól függetlenül a cselekvés módjára vonatkozik. A gazdaságpolitika tehát minőségében több, mint az egymástól elkülönült részpolitikák összessége, ezek együttműködését, a fejlődés feltételrendszerének együttesét jelenti, azaz érvényesül a szinergiahatás. A gazdaságpolitika szinte mindig döntéshozatalt tesz szükségessé. A döntés tekintetében a meghatározó környezetet több tényező jelenti, amelyek figyelembe vételével kedvező megoldás alakulhat ki. A döntéshozó sok esetben igen szűk mozgástérhez kényszerül alkalmazkodni, különösen szoros nemzetközi együttműködés esetén. A meghatározó környezeti feltételeket röviden a következők jelentik: jogi-, intézményi tényezők, azaz törvények, rendeletek, nemzetközi szerződések, egyezmények, fennálló, működő intézmények stb. Ez különösen az EU csatlakozás fényében okoz feladatokat, mivel az Alapító Szerződés 3. rész VII. cím. 1. fejezete éppen a gazdaságpolitikai együttműködést szabályozza, a következőképpen A tagállamok a 99. cikk (2) bekezdésben előírt általános iránymutatás keretei között folytatják gazdaságpolitikájukat, azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a Közösség célkitűzéseinek megvalósításához, ahogyan azokat a 2. cikkben meghatározták. A tagállamok gazdaságpolitikájukat közös érdekű ügynek tekintik, és azt a Tanácson belül egyeztetik. (KJK-Kerszöv: Az Európai integráció alapszerződései I. kötet oldal). (Ez a meghatározás felveti az EU kapcsán a demokrácia deficit kérdését, de ez nem tartozik a témához, jelentős szakirodalma van, amely segíti a megismerését). társadalmi tényezők, azaz adott társadalmi struktúra, amely a történelmi változásokon keresztül alakult ki, amely hatalmi viszonyokat, érdekeket, ideológiákat, gondolkodásmódot, elvárásokat stb. jelent,

15 Pénz pénzügyi összefüggések 15 bel-, és külföldi gazdasági alanyok, ezek a fogyasztók, a termelők, a beruházók, a kereskedők stb. magatartásformái, elvárásai, műszaki, gazdasági tényezők, mint kapacitások, ismeretek, erőforrások, stb. és - egyéb tényezők. A gazdaság szereplői döntéseik során cselekvési alternatívák között választhatnak, amelyeket mód van irányítani eszközök segítségével a következőképpen: gazdaságpolitikai eszközöket állapít meg az irányító, ekkor olyan tényezők alkalmazása jelenik meg, amelyek a gazdaságpolitika számára ellenőrizhetőek, de megállapítható (meghatározott korlátokon belül) kvantifikálható változó vagy változócsoport is. A jogi és intézményi keretek meghatározzák az alkalmazható gazdaságpolitikai eszközöket, gazdaságpolitikai intézkedéseket hozhat, amely az eszközök alkalmazását teszi lehetővé, és cselekvési alternetívát jelenthet a lehetséges gazdaságpolitikai intézkedések összességére vonatkozóan, amelyből a számára legkedvezőbbet választhatja a gazdaságpolitika szereplője. A gazdaságpolitikus adott feltételek ismeretében magatartását alakíthatja, jövőbeli cselekvési lehetőségét három formában jelenítheti meg: megvalósíthat esetenként mérlegelő, vagy diszkrecionális gazdaságpolitikát, amikor a döntéshozó csak az adott helyzet feltételeit veszi figyelembe, és eseti döntést hoz szabályokhoz kötött politikát, vagy szabálymechanizmust, amikor a korábbi politikai döntések és előre meghatározott eszközök korlátozzák a döntést, ezekhez mindenképpen igazodni kell az együttműködés hosszú távú biztosíthatósága érdekében, általában ez a jelen időszakra jellemző gazdaságpolitikák sajátja, automatikus gazdasági szabályozás, vagy automatizmus, amelynek alkalmazása során a korábbi gazdaságpolitikai döntések teljesen megszüntetik a gazdaságpolitikai cselekvési lehetőségeket.

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár

Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Közgazdasági és államháztartási fogalomtár Aktualizálva: 2005. február 28. A, Á Adósságszolgálati mutatók: Az ország külföldi hitelezőkkel szembeni adósságszolgálatából és a fizetési mérleg főbb adataiból

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus

Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus NEMZETKÖZI PÉNZÜGYEK Dr. Fellegi Miklós Egyetemi adjunktus 1 A nemzetközi valutáris rendszer A nemzetgazdaságokat összefogó pénzügyi kapcsolatok írott és íratlan szabályaiként definiálható a nemzetközi

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére

A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Bancsók József, Kiss Ibolya A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

A monetáris politika az EU előszobájában

A monetáris politika az EU előszobájában Botos K. (szerk.): Pénzügyek a globalizációban SZTE GTK 2004. JATEPress, Szeged, 6-18. o. A monetáris politika az EU előszobájában Gidai András 1 A közeljövőbeli EU tagság váltást hozott a magyar monetáris

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS HAJDU EMESE ERZSÉBET Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSÁNAK

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata

Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A szak- és felnõttképzés gyakorlata Dr. Farkas Éva A SZAK- ÉS FELNÕTTKÉPZÉS GYAKORLATA SZTE JGYPK Szeged, 2013 Projektcím: Dél-alföldi Felnõttképzési Szakképzési Tudástár és Tanácsadó Központ

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1

DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária PhD hallgató 2005 1 DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2 Globalizáció és regionalizálódás - pénzügyi folyamatok és kockázatok Írta: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben