Rectorul UVT va fi ales pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rectorul UVT va fi ales pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal"

Átírás

1 I U N I E N e w s l e t t e r r e a l i z a t d e c ă t r e D e p a r t a m e n t u l d e R e l a ţ i i P u b l i c e ş i I m a g i n e U n i v e r s i t a r ă r e l a t i i p u b l i c r e c t o r a t. u v t. r o Rectorul UVT va fi ales pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal În cadrul acestui număr Rezultatele referendumului privind stabilirea modalităţii de alegere a rectorului Şcoala doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck, 1 Poziţie UVT 4 Parteneriat UVT UTM Parada modei, la FAD 4 Să formăm noi antreprenori Practică în instanţele timişorene Concursul Internaţional de Pian Ella Locuri în cămin, pe timp de vară Noua structură departamentală FEAA premiază elitele 8 Sute de burse sociale pentru studentele în dificultăţi financiare 8 Aproape 87% dintre cadrele didactice al Universităţii de Vest din Timişoara şi studenţii reprezentativi din Senatul Universităţii şi din Consiliile Facultăţilor care au votat la referendumul desfăşurat pe 27 iunie, au stabilit ca noul rector al instituţiei să fie ales prin vot universal. Obiectul referendumului organizat în luna iunie l-a constituit stabilirea, prin vot universal, direct, secret și egal, a modalității de desemnare a rectorului. Tema supusă referendumului universitar a fost stabilirea opțiunii pentru una din cele două modalități de desemnare a rectorului, prevăzute la art. 209 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011: pe bază de concurs public sau pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal. Au avut drept de vot toate cadrele didactice și cercetătorii care sunt angajate, respectiv angajați, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, din cadrul Universității și reprezentanții studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților. Biroul Electoral al Universităţii de Vest din Timişoara a înaintat în data de 28 iunie, copiile listelor electorale şi tabelele electorale către Biroul Senatului. La aceeaşi dată, biroul Senatului a validat rezultatele referendumului. Rezultatele sunt, după cum urmează: a. numărul total al persoanelor cu drept de vot: 678 b. numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 467 c. numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare: 850 d. numărul total al buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate: 383 e. numărul total al voturilor valabil exprimate: 467 f. numărul total al voturilor nule: 0 g. numărul total al voturilor albe: 0 h. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de concurs public": 61 i. numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opţiunea "pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret şi egal": 406 j. numărul total de voturi exprimate, necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalităţi de desemnare a rectorului: 340 k. numărul total de voturi în baza căruia se stabileşte rezultatul referendumului universitar: 235 Referendumul se organizează periodic, la fiecare interval de timp corespunzător de drept unui nou mandat legal constituit, înaintea inițierii de alegeri ale structurilor și funcțiilor de conducere de la nivelul universității sau ori de câte ori este nevoie (deces, demisie, plecare definitivă etc.) conform legii şi a prevederilor Cartei Universităţii de Vest din Timişoara.

2 Şcoala doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck, în sediu nou Interviu cu Prof. univ. Dr. VICTOR NEUMANN Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck a inaugurat noul sediu în care va funcţiona, în sala S 156 (etaj I), a Universităţii de Vest din Timişoara. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu directorul Şcolii Doctorale, profesorul Victor Neumann, pe teme de interes pentru comunitatea academică a Universităţii de Vest din Timişoara. La începutul lunii iunie a avut loc la Universitatea de Vest din Timişoara inaugurarea sediului Şcolii Doctorale Internaţionale de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck. Şcoala Doctorală reprezintă, însă, un proiect derulat de Universitatea de Vest din Timişoara, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Aachen, încă din Cum a fost iniţiată aceasta colaborare în 2008 şi cum a reuşit să se dezvolte pe parcursul celor trei ani de la înfiinţare? Stagiile de pregătire în diferite universităţi şi institute internaţionale, participarea la workshop-uri, conferinţe, congrese sunt de bun augur pentru comunicarea şi verificarea propriilor cercetări, pentru contactul cu noile tendinţe în domeniu şi, de ce nu, pentru a continua pregătirea profesională. În asemenea împrejurări, am avut şansa să întâlnesc şi să port memorabile dialoguri cu eminenţi istorici, sociologi, lingvişti, filozofi şi politologi europeni şi americani. Foarte importante au fost repetatele întâlniri cu istoricul Reinhart Koselleck, savantul care a produs după al doilea război o adevărată reformă a istoriografiei cu un vizibil impact asupra celorlalte domenii ale studiilor umaniste şi social-politice. Rostul istoriei conceptelor şi al istoriei conceptuale îl descoperisem pe cont propriu şi îl practicasem deja în cărţile Ideologie şi Fantasmagorie. Perspective comparative asupra istoriei gândirii politice în Europa Est-Centrală, Editura Polirom, Iaşi, 2001 şi, mai ales, în Neam, Popor sau Naţiune? Despre identităţile politice europene, Editura Curtea Veche, Bucureşti, ediţia I, 2003, ediţia a II-a, Stimulat de temele şi genul de interpretări ale celebrului istoric şi teoretician, am aprofundat câteva dintre tendinţele novatoare propuse de acesta şi am încercat să le adaptez contextului cultural, dar şi politic al Europei Centrale şi de Sud-Est. Vizita lui Reinhart Koselleck la Timişoara în anul 2005, acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest a generat o nouă şi fecundă idee: înfiinţarea unei şcoli doctorale şi a unui centru de studii de istorie conceptuală. A urmat o altă fericită întîlnire, aceea cu profesorul Armin Heinen de la Universitatea din Aachen, ceea ce a făcut posibilă construirea unei echipe şi elaborarea unui proiect comun. Se întâmpla în anii Un an mai tîrziu, în 2008, datorită selectării proiectului nostru ştiinţific de către renumita Fundaţie Volkswagen (al cărei bord şi ale cărei comisii de specialitate sunt formate din cei mai apreciaţi profesori din Germania) şi a semnării acordului dintre Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea din Aachen am reuşit să deschidem Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală <Reinhart Koselleck>. În cei aproape trei ani de la înfiinţare, atenţia noastră s-a îndreptat spre pregătirea studenţilor în vederea elaborării tezelor lor de doctorat la standarde ştiinţifice internaţionale, pregătire complexă ce are în vedere mai întâi frecventarea lucrărilor clasice de istorie conceptuală, buna cunoaştere a istoriei moderne şi contemporane a României în context european, analiza şi interpretarea textelor româneşti ce pot contribui la dezvăluirea conceptelor având o carieră în limbajele, cultura şi ideologiile politice. Atenţia a fost îndreptată şi spre încurajarea gândirii şi regândirii unor perioade istorice, formularea de ipoteze şi observaţii originale, formarea reperelor profesionale. Ne-am concentrat atenţia deopotrivă asupra propriilor noastre cercetări, publicând articole în reviste recunoscute în ţară şi în lume, organizând o conferinţă internaţională de istorie conceptuală românească, concepând şi editând două volume cu teme similare: Istoria României prin concepte. Pespective alternative asupra limbajelor social-politice româneşti (Editura Polirom, Iaşi, 2010) şi Cinci concepte ale gândirii politice româneşti (Editura Brumar, Timişoara, 2011). Ambele au necesitat o muncă intensă, au presupus o excelentă cooperare cu profesori din alte centre universitare din Germania, SUA, Franţa, Olanda, Ungaria, România, rezultatele fiind validate la nivel naţional şi internaţional ca urmare a contribuţiilor şi a pionieratului lor în studiile umaniste din România şi din Europa Centrală şi de Sud-Est. În afară de doctoranzii care activează şi vor activa în cadrul Şcolii doctorale, cine mai poate beneficia de pe urma cercetării efectuate? Să vă dau un exemplu. Ar putea studenţii de la cicluri de învăţământ inferioare, licenţă, masterat, să apeleze la rezultatele obţinute în Şcoala Doctorală Reinhart Koselleck pentru a realiza, la rândul lor, proiecte de cercetare sau poate o lucrare de licenţă sau o dizertaţie? Baza materială, cărţile disponibile vor putea fi ele folosite şi de către alţi membri ai comunităţii academice, decât doctoranzii Şcolii? Sigur că da. Acesta este şi scopul instituţiei pe care am creat-o. Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală este deschisă cercetărilor din ştiinţele umaniste şi social-politice, având menirea de a dezvolta interdisciplinaritatea şi a depăşi, potrivit expresiei lui Ernst Robert Curtius, «compartimentarea îngustă pe specialităţi», formulă moştenită de la pozitiviştii secolului al XIX-lea şi care se dovedeşte contraproductivă din punct de vedere al pregăririi ori al demersului intelectual. Rezultatele noastre sunt accesibile oricărui student şi oricărui profesor, la fel cum biblioteca şi aparatura noastră stă la dispoziţia celor ce aspiră la o bună şi autentică pregătire profesională în domeniul ştiinţelor umaniste şi social-politice. Cât despre programul nostru, el se adresează unui număr infinit mai mare decât acela al studenţilor înmatriculaţi în program. De pildă, tocmai pentru a veni în întâmpinarea unui cât mai mare număr de studenţi, în fiecare an academic am avut profesori invitaţi din marile universităţi occidentale care au susţinut cursuri, conferinţe şi au participat la dezbaterile propuse de Şcoala Doctorală. De fiecare dată, între cei care au participat la aceste activităţi s-au numărat, în afara studenţilor doctoranzi, şi studenţi de la alte specializări şi cicluri de studii, cadre didactice, şi, chiar publicul larg. Puteţi să ne oferiţi câteva detalii despre activitatea de cercetare din spatele uşilor sălii S 156, ale sediului de pe Bulevardul Vasile Pârvan? Care ar fi principalele teme abordate, în acest moment, de către doctoranzi? Pagina 2

3 Studenţii doctoranzi au următoarele teme de studiu: Sat-Pămînt- Ţăran în gândirea politică din Vechiul Regat al României. Sensul conceptului de neoiobăgie; Limbajele intelectual-politice şi conceptualizarea noţiunii de revoluţie la români şi maghiari în perioada paşoptistă; Conceptul de naţiune în istoriografia română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; Semnificaţia noţiunii de protocronism în literatura istorică a epocii Ceauşescu; Conceptul de femeie în ideologia şi politicile comuniste; Definirea identităţii colective româneşti în opera lui Alexandru Papiu-Ilarian; Societatea civilă şi gândirea politică românească în epoca modernă. Care sunt beneficiile internaţionalizării cercetării în cadrul unei şcoli doctorale şi, cu atât mai mult, într-un domeniu ca istoria conceptuală? În primul rând, avem studenţi români şi studenţi provenind din alte state ale Uniunii Europene, ceea ce generează o competiţie, pe care o consider utilă în pregătirea viitorilor cercetători şi oameni de ştiinţă din România. În al doilea rând, avem privilegiul de a coopera cu profesori din renumite universităţi şi institute de cercetare din Germania, Olanda, SUA, Franţa, Israel. Beneficiile constau în dobândirea de instrumente de lucru similare acelora existente în lume, înnoirea limbajelor de specialitate şi în dezvoltarea aptitudinilor necesare selectării informaţiilor, criticii izvoarelor, interpretării-teoretizării materialului bibliografic ori a aceluia arhivistic-istoric supus investigaţiei. De aici, posibilitatea depăşirii prejudecăţilor, a ideologiilor vetuste, a confuziilor conceptuale şi interpretative. Adică, şansa de a propune construcţii teoretice în acord cu structura de gândire a Europei contemporane. Spuneați, la un moment dat, că urmările a două regimuri totalitare sunt încă vizibile în viaţa intelectuală şi în comportamentele sociale, politice şi economice. Cum se va regăsi această idee în cadrul cercetărilor dumneavoastră? Atât în trecut, cât şi astăzi, rescrierea istoriei face parte din programul de lucru al cercetătorului. Pe măsură ce se emancipează de sub servituţile ideologiilor de tot felul, breasla noastră şi, în genere intelectualitatea, nu este mulţumită cu realizările generaţiilor precedente. Îşi doreşte mai multă informaţie şi aspiră la a descrie trecutul ori prezentul cu propriul bagaj de cunoştinţe; descoperă şi înţelege într-o nouă cheie conceptuală fapte, evenimente şi fenomene de referinţă ale istoriei precum revoluţii, naţiuni, culturi, instituţii, societăţi, expresii religioase şi controverse de dogmă, extremise şi regimuri totalitare. Asemenea interese şi înnoiri sunt binevenite şi ele reflectă căutarea normalităţii raporturilor sociale, politice, administrative, indică bunul mers al vieţii individuale şi colective. Cât priveşte reflexele comportamentale inspirate ori dobândite prin intermediul ideologiilor autoritare şi totalitare, acestea au şansa de a fi re-gândite, re-formate, deândată ce produsele cercetărilor din domenii precum istoria, filologia, filozofia, sociologia, politologia se bazează pe descrieri apropiate realităţii şi pe examinări raţionale şi interpretări credibile. Studiile noastre devin cu atât mai atrăgătoare cu cât aducem mai multe date şi fapte în discuţie, dar şi cu cât mai bine ştim să descifrăm textele publicate ori acelea inedite. Studiul temeinic al textelor îi ajută pe studenţi să descifreze sensul conceptelor fundamentale, să afle când anume se pot formula ipotezele şi ideile novatoare, cum pot fi evitate excesele de limbaj generând orientări politice vetuste. Partea teoretică este foarte importantă în formarea oricărui cercetător, mai ales în actuala etapă de evoluţie a României şi a Europei Centrale şi de Sud-Est. Libertatea de expresie dobândită în 1989 ar trebui să contribuie la extinderea curiozităţii intelectuale transfrontaliere, la formarea gândirii, afirmarea dialogului multi- şi intercultural, construirea caracterelor. Care au fost cei mai apropiaţi colaboratori fără de care Şcoala Doctorală Internaţională de Istorie Conceptuală Reinhart Koselleck ar fi stagnat şi nu s-ar fi dezvoltat în ceea ce este astăzi? Sunt mulţi acei colegi care s-au implicat în buna desfăşurare şi afirmare a Şcolii. Ceea ce mă încântă şi trebuie să recunosc este că Universitatea noastră, conducerea acesteia şi, cu desoebire, domnul rector, Prof. univ. Dr. Ioan Talpoş, au înţeles imediat rolul unei Şcoli Doctorale bazată pe cercetare fundamentală, având şansa de a pregăti specialişti la standarde internaţionale. Cooperarea cu domnul profesor Armin Heinen de la Universitatea Aachen este una excepţională, împreună lucrând intens în beneficiul dezvoltării instituţiei, al studiilor de profil, al organizării reuniunilor şi al internaţionalizării activităţilor noastre. Ca eminent istoric şi profesor de istorie ce activează într-o universitate de prim rang din Germania, Armin Heinen are o foarte bună cunoaştere a disciplinei cercetării, al conţinutului şi al priorităţilor curriculare, al rostului deprinderii metodei de lucru şi al felului în care trebuie examinaţi studenţii. Domnia Sa a fost şi este permanent implicat în desfăşurarea procesului de învăţământ, precum şi în temele de cercetare ale Şcolii Doctorale. Prin implicarea în comisiile de examinare a studenţilor, prin cursuri, participare la conferinţe şi elaborare de texte. Profesorii Bogdan Murgescu şi Mirela Murgescu ne-au fost mereu aproape. Cooperez admirabil cu doctoranzii Henriete Richer, Thomas Mochnács, Mihaela Popescu, Aneta Fakesch, Alexandru Zidaru, Cristian Roiban, Áron Kovács, Tamara Farcaş, Ioana Schweighoffer, cu toţii curioşi, pasionaţi de temele lor de studiu, de cursuri şi conferinţe, făcând deplasări periodice în ţară şi în străinătate pentru reuniuni ştiinţifice. Cu toţii au evoluat enorm în anii din urmă, ceea ce mă face să cred că munca noastră îşi va arăta roadele în teze de doctorat reprezentând adevărate contribuţii ştiinţifice. Acum, la trei ani de la înfiinţare şi la patru luni de la mutarea în "casă nouă", care credeţi că au fost cele mai mari provocări în a realiza această Şcoală Doctorală şi în a o dezvolta pe parcursul timpului? Cel mai dificil aspect a fost şi rămâne gestionarea timpului şi a resurselor. Dezvoltarea Şcolii a depins de mai multe aspecte, ca de exemplu: argumentarea propriului proiect; cooperarea cu acei colegi dispuşi să dialogheze şi să contribuie la progresul cunoaşterii; disponibilitatea de a face efort şi de a consuma timp pentru construirea unei echipe; consecvenţa, etc. Cât despre provocări, ele au fost şi vor mai fi, ceea ce ar putea genera spirit creativ, o permanentă pregătire şi un management de calitate. Cred că o parte a reuşitelor depinde de originalitatea ideii ce stă la baza proiectului şi de credibilitatea lui. Probabil, relevante sunt aspiraţiile, rezultatele şi recunoaşterea profesorului care a gândit şi a construit instituţia, încredinţat fiind că o orientare metodologică şi conceptuală novatoare va contribui la reforma propriului domeniu de studiu, precum şi a acelora învecinate. Pagina 3

4 Poziţia Universităţii de Vest din Timişoara faţă de proiectul de lege care elimină locurile cu taxă la universităţile publice Universitatea de Vest din Timişoara se declară nemulţumită de faptul că propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011, a educaţiei naţionale, PLX 239/2011, a intrat în dezbatere la Camera Deputaților și a fost adoptată tacit, pentru ca în data de 29 iunie să fie înaintată la Senat. În acest proiect se prevede ca universitățile publice să nu mai primească studenți cu taxă, iar cele private să beneficieze de o serie de prevederi prin care obţin o autonomie excesivă, în condiţiile în care Legea Educației Naționale nr. 1/2011 nu face diferențe între universitățile publice și cele private, în spiritul învățămîntului superior din țările Uniunii Europene. Modificarea legislației actuale ar afecta negativ atât studenții, limitându-le libertatea de a-și alege programele de studii, cât și angajatorii, care au manifestat preferințe constante în decursul timpului pentru instituțiile publice cu tradiție. Curtea Constituțională s-a pronunțat prin Decizia nr. 165/2004, respingând excepția de neconstituționalitate a învățământului public cu taxă. Curtea a motivat decizia sa prin obligația statului de a susține tinerii prin burse de studii și burse sociale, ca și dreptul suveran al statului de a stabili finanțarea instituțiilor publice de la bugetul de stat. Autonomia universitară este garantată prin lege. Dacă s-ar interzice universităților publice primirea de studenți cu taxă, în limitele capacităților de școlarizare existente, s-ar încălca grav autonomia lor. Adoptarea unui proiect de lege care modifică Legea Educației prin procedura aprobării tacite, fără o dezbatere publică, nu poate decât să trezească protestul întregii comunităţii academice a Universităţii de Vest din Timişoara. Parteneriat între Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Toulouse II Le Mirail Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, Prof. univ. Dr. Ioan Talpoş şi Pierre- Yves Boissau, Vice-preşedinte al Universităţii Toulouse II Le Mirail, au semnat, în luna iunie, un parteneriat de colaborare între cele două universităţi. La ceremonia de semnare a participat şi Decanul Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Prof. univ. Dr. Marilen Pirtea şi directorul Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara. Acest acord prevede stabilirea unui program de cooperare ştiinţifică între cele două universităţi, în predare şi cercetare, în domeniul ospitalier, precum şi în turism şi produse alimentare. Colaborarea va fi o punte pentru schimburi de profesori, cercetători, studenţi şi participarea la conferinţe. Parada modei, la Facultatea de Arte şi Design Absolovenţii Facultăţii de Arte şi Design au organizat, în luna iunie, o prezentare de modă pentru susţinerea lucrărilor de licenţă a specializării Arte textile - MODĂ - coordonator Prof. univ. Dr. Elena Minodora Tulcan, Asist. univ. Dr. Cristina Lazăr şi a lucrărilor de dizertaţie a specializării Master - Arte textile - coordonator Prof. univ. Dr. Elena Minodora Tulcan, Prof. univ. Dr. Rodica Banciu. Pagina 4

5 Să formăm noi antreprenori Universitatea de Vest din Timișoara anunţă lansarea Proiectului Să formăm noi antreprenori - Fejlődő Kezdő Vállalkozók - Growing New Entrepreneurs (NEWENTREPRISING). Proiectul este derulat în parteneriat cu Universitatea de Științe Szeged, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș și Camera de Comerț și Industrie a Județului Csongrad. Proiectul, demarat în data de 1 martie 2011, are o durată de implementare de 12 de luni. Bugetul total al proiectului este de EURO, din care asistenţa financiară nerambursabilă, în valoare de EURO, este Beneficiarii direcți, selectați pe baza unui chestionar, vor participa la un program de training desfășurat la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea de Științe din Szeged. În urma acestei activități, membrii grupului țintă își vor dezvolta aptitudini, abilități practice și vor asimila cunoștințele necesare începerii unei cariere ca antreprenor. Grupurile țintă beneficiare ale modulelor de training sunt: femei care doresc să-și înceapă propria afacere, tineri cu studii superioare fără locuri de muncă (între 24 și 35 ani) și persoane dezavantajate (migranți, minorități etnice etc.). Rezultatele principale ale proiectului vor consta în: Studiu privind oportunitățile de afaceri și harta antreprenorială din zona transfrontalieră România-Ungaria; Ghid practic referitor la pașii care trebuie urmați, precum și procedurile pentru înființarea unei firme în zona transfrontalieră România-Ungaria; Program de training pentru grupul țintă (selectat în urma analizei chestionarelor completate de persoanele interesate); Website al proiectului cu informații utile pentru cei care doresc să înceapă și să dezvolte o afacere; Conferință internațională despre antreprenoriat și tineri, întro lume globalizată. asigurată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și cofinanțări naționale, iar EURO reprezintă contribuțiile partenerilor. Proiectul vizează, în principal, creșterea competitivității și a potențialului antreprenorial din zona transfrontalieră românomaghiară, prin promovarea activității antreprenoriale, formarea de noi antreprenori și prin dezvoltarea inițiativelor de afaceri. Partenerii de proiect își propun să analizeze mediul antreprenorial din județele zonei transfrontaliere și să ofere, prin intermediul unui studiu și al unui ghid practic, informații utile despre oportunitățile de afaceri și etapele înființării unei firme. Proiectul urmărește și colaborarea dintre universități ca şi centre de educație și cercetare și camere de comerț, ca asociații ale mediului de afaceri. Practică a studenţilor de drept în instanţele timişorene, la final de primă etapă 45 de studenţi, din ani terminali, ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest Timişoara au avut ocazia să vadă ce înseamnă să fii judecător. Tinerii au participat la un stagiu de practică în instanţele de judecată timişorene. Proiectul a demarat anul trecut şi s-a bucurat de un real succes. Cei 45 de participanţi au fost selectaţi dintre studenţii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative pentru a lua parte la un program de practică alături de judecătorii de la Judecătoria Timişoara, de la Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel Timişoara. În cadrul proiectului fiecare judecător a avut câte un student în practică. Proiectul va continua, cel puţin, încă doi ani. Mai mult, se va încerca extinderea şi în relaţia cu Baroul şi cu Parchetul. Pagina 5

6 Concursul Internaţional de Pian Ella Philipp În perioada iunie 2011 a avut loc Concursul Internaţional de Pian Ella Philipp. Proiectul aparţine Universităţii de Vest Timişoara, prin Facultatea de Muzică, şi s-a bucurat de colaborarea Filarmonicii Banatul şi de sprijinul Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi al Primăriei Municipiului Timiş. Scopul său este de a introduce numele Timişoarei în circuitul concursurilor internaţionale de pian, de a promova tinerii muzicieni şi de a încuraja spiritul de competiţie din mediul academic. Pe plan mai larg, Concursul Ella Philipp ajută la etalarea învăţământului artistic românesc, facilitând, totodată, conectarea la viaţa muzicală internaţională. Aflată la cea de-a III-a ediţie, această manifestare reprezintă un omagiu adus profesoarei Ella Philipp, de al cărei nume se leagă destinul profesional al multor interpreţi şi pedagogi ai pianului (interviu cu prof. dr. Felicia Stancovici, fondatoarea şi directoarea proiectului). Ella Philipp ( ) a fost un nume binecunoscut lumii muzicale timişorene inter- şi postbelice, atât pentru calitatea prestaţiilor scenice cât şi pentru şcoala pe care a creat-o. Răspândiţi în ţară şi în întreaga lume, unii dintre pianiştii pe care i-a format - cu precădere cei din Timişoara - sunt astăzi promotorii concursului ce-i poartă numele. P r o i e c t d e m a r e a n v e r g u r ă organizatorică, Concursul Internaţional de Pian Ella Philipp este unic în felul său, fiind singurul Concurs de concerte pentru pian şi orchestră din ţară. Regulamentul de înscriere pretinde concerte integrale din epoci de creaţie diferite, iar desfăşurarea competiţiei se întinde pe parcursul a trei etape, dintre care ultima va fi în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Banatul, sub conducerea dirijorală a maestrului Gheorghe Costin. Concursul Internaţional de Pian Ella Philipp a atras candidaţi valoroşi din ţară (Timişoara, Cluj, Bucureşti) şi din străinătate (Germania, Spania, Ucraina, Ungaria, Serbia, Japonia, Anglia, Rusia, Polonia, Austria). La înălţimea standardelor artistice impuse de acest proiect este şi cotaţia valorică a juriului - format din personalităţi consacrate din domeniu - precum şi premiile oferite câştigătorilor. Locuri în cămin, pe timp de vară Studenţii care nu îşi permit sau nu doresc să plătească chirie pe timpul verii în Timişoara, pot opta pentru un loc în cămin. Universitatea de Vest din Timişoara pune la dispoziţia studenţilor săi aproximativ 800 de locuri în căminul 15, în camere de câte două şi cinci locuri. Taxa de cazare pe lună diferă, de la 150 la 180 pentru camere de două, respectiv cinci persoane. Vestea bună este că, în acest an, studenţii nu mai au nevoie de adeverinţă de la locul de muncă pentru a se caza pe timpul verii, aşa cum se întampla în anii precedenţi. Pagina 6

7 Noua structură departamentală a facultăţilor Universităţii de Vest din Timişoara Senatul Universităţii de Vest din Timişoara a votat, la sfârşitul lunii iunie, noua structură departamentală a facultăţilor Universităţii, după cum urmează: Nr.crt Facultatea Departament 1 Arte si Design Arte vizuale Design şi arte aplicate 2 Chimie,Biologie,Geografie Geografie Biologie - Chimie 3 Drept şi Ştiinţe Administrative Drept public si stiinte administrative Drept privat si limbi moderne 4 Economie şi de Administrare a Afacerilor Contabilitate şi audit Economie şi modelare economica Finante Sisteme informaţionale pentru afaceri Management Marketing şi relaţii economice internaţionale total 6 5 Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie şi motricitate specială 6 Fizica Fizică total 1 7 Litere, Istorie şi Teologie Limbi şi literaturi moderne Studii româneşti 8 Matematică şi Informatică Matematica Informatica 9 Muzică Muzica - actorie total 1 10 Sociologie şi Psihologie Asistenta sociala Psihologie Sociologie Ştiintele educatiei total 4 11 Stiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării Filosofie şi Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe Politice 12 DPPD total 1 TOTAL GENERAL 27 Denumirile exacte ale departamentelor pot suferi modificări în cadrul viitoarei şedinţe a Senatului Universităţii de Vest din Timişoara. Pagina 7

8 Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor premiază elitele Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor este una dintre facultăţile de elită din România. De-a lungul anilor, profesorii şi studenţi Facultăţii au fost recompensaţi cu zeci de premii, diplome şi titluri ale lumii academice naţionale şi internaţionale. De aceea, o şcoala de elită trebuie şi merită sa aibă studenţi de elită. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor oferă, în acest an, 40 de locuri bugetate elevilor care au câştigat olimpiadele naţionale la materiile: economie, turism-alimentaţie, informatică aplicată, matematică, automatizări, telecomunicaţii, administrativ şi geografie, din zona de vest a ţării. Absolvenţilor de clasa a XII, olimpici, din judeţele Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Arad şi Bihor, le-au fost trimise invitaţii personale de a se alatură unei echipe puternice şi de a studia la o facultate de prestigiu din Romania. Olimpicii care vor alege să studieze la FEAA vor putea beneficia de cazare gratuită în unul dintre căminele facultăţii, în primul an, bursă de merit şi o bursă de studiu în una din cele 250 universităţi de prestigiu din Europa, partenere ale FEAA, spune decanul FEAA, Prof. univ. Dr. Marilen PIRTEA. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara are în acest an urmatoarele specializări: Contabilitate şi informatică de gestiune, Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Economie agroalimentară şi a mediului, Economie generală şi comunicare economică, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe şi Bănci (Română), Finanţe şi Bănci (Engleză), Informatică Economică, Management (Română), Management (Franceză), Marketing. O diplomă obţinută la FEAA înseamnă o recunoaştere internaţională, o recunoaştere a calităţii şi a excelenţei profesionale. Sute de burse sociale pentru studentele în dificultăţi financiare Universitatea de Vest din Timişoara vine în sprijinul studentelor care provin din familii cu posibilităţi materiale reduse şi vor să-şi continue pregătirea universitară cu studiile de masterat. Instituţia pune la dispoziţia tinerelor 650 de burse sociale de tinere aflate în situaţii sociale defavorizate vor putea avea acces la pregătire universitară, în cadrul studiilor de masterat, printr-un proiect în care sunt angrenate Universitatea,,Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Cofinanţat de Fondul Social European, proiectul presupune pentru studentele din Timişoara un număr de 650 de burse sociale, în valoare de de lei, pe o perioadă de 9 luni. Bursele vor fi distribuite atât studentelor înscrise la studii de masterat în cadrul universităţilor de stat, cât şi celor care urmează un program de masterat în cadrul unei universităţi particulare, anunţă promotorii proiectului. Bursele vor fi acordate în anii universitari şi , studentelor înmatriculate la studii universitare de masterat în anul I sau II, la zi, care sunt integraliste şi nu beneficiază de o altă bursă socială sau de alte tipuri de bursă (Erasmus, bursă de merit etc). Bursele sunt oferite în cadrul proiectului Reconstrucţia statutului f e m e i i : d e l a d i s c r i m i n a r e l a d e z v o l t a r e profesională şi egalitate de şanse", program susţinut prin fonduri europene. Dosarele se depun în perioada 1-15 septembrie Pagina 8

Facultăţii de Fizică a Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca cu privire la alegerile în structurile și funcțiile de conducere

Facultăţii de Fizică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu privire la alegerile în structurile și funcțiile de conducere UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI UNIVERSITÄT TRADITIO ET EXCELENTIA FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-405300/ Fax: 0264-591906

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 09.08.1972, Vlăhiţa, Jud. Harghita 2. FUNCŢIA: conferenţiar universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: PhD 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Babeş-Bolyai,

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György Bolyai napok programja 2011.05.02. (hétfı) 1. 2. 3. 4. Nr Activitate Harácsolás -ügyességi csapatjáték Comenius Projekt diákmunkák bemutatása Proiect Comenius rezultatele studiului efectuat de către elevi

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló

Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Raport de activitate pe anul 2013 2013-as tevékenységi beszámoló Direcția generală management / Menedzsment vezérigazgatóság Compartimentul resurse umane / Humánerőforrás részleg Compartimentul management

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló

Raport de activitate anul es tevékenységi beszámoló Raport de activitate anul 2012 2012-es tevékenységi beszámoló Menedzsment vezérigazgatóság/ Direcția generală management Protokolliroda / Biroul de protocol: Saját kiadványok részlege / Compartimentul

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége

Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Fonduri europene oportunități de finanțare, investiții, evenimente Úniós források beruházások finanszírozásának, események szervezésének lehetősége Ce s-a întâmplat? Mi történt? 2003-2009 Phare Coeziune

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016

Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între aprilie 2016 Vânătoarea de fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș între 18-22 aprilie 2016 Ce înseamnă asta? Mâinile rele au eliberat 10 fantome în Grădina Zoologică din Tîrgu-Mureș. Pentru a le vâna trebuie

Részletesebben

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Helyi Közigazgatási Vezérigazgatóság/ Direcţia generală de administraţie publică locală Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 1 A jogi osztály 2011. évi tevékenysége / Activitatea compartimentului

Részletesebben

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII 2000 2015 16 martie 2000 Înregistrarea oficială a Fundaţiei Sapientia (FS), cu sediul în Cluj-Napoca. Fundaţia a fost înfiinţată de către conducătorii Bisericilor istorice

Részletesebben

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök LICEUL TEORETIC SALAMON ERNŐ 535500 Gheorgheni, Bul. Lacu Roşu 3-5, Jud.Harghita Tel.Fax.: 0266-364757 Web: www.salamon.ro, E-mail: salamonerno@yahoo.com Nr.înreg.: 133./ 01.03.2012. Calendarul activităţii/

Részletesebben

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében

A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében A törpevízerőművek helyzete Hargita Megyében URBANISZTIKAI ENGEDÉLYEZÉSI FOLYAMAT PROCESUL DE AUTORIZARE DPDV. URBANISTIC Korodi Szabolcs építész URBANISZTIKAI SZAKMAI SZEMPONT PUNCTUL DE VEDERE AL PROFESIEI

Részletesebben

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1510/2014.03.28 szenátusi határozat - 5. melléklet A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1. A tanulmányi okmányok kiállítása az 1/2011-es Tanügyi Törvény, a 2284/2007-es Miniszteri rendelet

Részletesebben

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv

Beiskolázási számok, egyetemi szintű nappali képzés 2010. Nyelv ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; Fax. 0264-591.906 RECTORATUL Nr. 8004/19.05.2010

Részletesebben

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ APROFUNDAREA COOPERĂRII TRANSFRONTALIERE ÎN FORMAREA ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A SPECIALIŞTILOR ÎN EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSE A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK KÉPZÉSE ÉS MUNKAERŐ-PIACI

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie

Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie 3-sz. Melléklet/Anexa nr. 3 Beruházási adatlap / Notă de fundamentare a cererii de investiţie A BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE / TITLUL PROIECTULUI DE INVESTIŢIE: KÉRT TAMOGATÁS FORRÁS LEÍRÁSA / INFORMAŢII PRIVIND

Részletesebben

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1510/2014.03.28 szenátusi határozat - 5. Melléklet, 1792/2015.11.27 határozattal módosítva A TANULMÁNYI OKMÁNYOK KIBOCSÁTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE 1. A tanulmányi okmányok kiállítása az 1/2011-es Tanügyi

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv ös tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2014 2015 ös tanévre I.év 1 félév Ssz. Tantárgy PLM4101 Bevezetés a pedagógiába (Fundamentele 2 1 V 4 Pedagogiei) PLM1144 Általános és személyiségpszichológia

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Anexa nr. 2 la Ordiul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3919 / 20.04.2005 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping

3/20/2013. Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos. Învăţătura Social-Catolică. Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Fundamentul: Persoana şi mesajul lui Isus Cristos Învăţătura Social-Catolică Mesajul şi viaţa Fericitului Adolph Kolping Liniile Directoare ale Organizaţiei Kolping Internaţional 1813-1865 1 Istoria...

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre

Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv es tanévre Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tanterv 2013 2014 es tanévre I. ÉV 1. félév PLM4101 Bevezetés a pedagógiába 2 1 V 4 (Fundamentele pedagogiei) PLM1144 Általános és 2 2 V 5 személyiségpszichológia

Részletesebben

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért

O şansă pentru un viitor mai bun Esély egy jobb jövőért 27. 11. 2015 Despre proiect A projektről Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Valoarea proiectului: 130.659 euro, din care finanțare nerambursabilă în valoare

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus

PENSIUNI VENDÉGHÁZAK. Tordaszentlászló. Săvădisla. Magyarfenes. Vlaha. Sztolna (Isztolna) Stolna. Magyarlóna. Luna de Sus PENSIUNI VENDÉGHÁZAK Săvădisla Tordaszentlászló 110 Pensiunea Mysterious Spa Mysterious Spa panzió 112 Pensiunea şi restaurantul Copfos csárda Copfos csárda 113 Tamás Bistro Tamás Bisztró 115 Pensiunea

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 09 aprilie 2014 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2014 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Janos, Kassay Adresa Str. Patinoarului nr.10/a/9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România Telefon 0266320160 Mobil: 0740173164 Email kassayjanos@sapientia.siculorum.ro

Részletesebben

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia SUSTENABILITATEA PATRIMONIULUI CONSTRUIT ÎN JUDEŢUL HARGHITA-conferinţă 22.02.2013. ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FENNTARTHATÓSÁGA HARGITA MEGYÉBEN-konferencia 22.02.2013. Hargita Megye Tanácsa, Faluképvédelmi programja, 2009- Modern székely ház: 2011-es alprogram A Modern székely ház program számokban:

Részletesebben

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Belső könyvvizsgáló és ellenrőző iroda Birou de audit public intern şi corp control Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 A Belső könyvvizsgáló és ellenőrző iroda tevékenysége két részlegben

Részletesebben

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) -

INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - INFORMAŢII ŞI MANUAL DE UTILIZARE - ÎNREGISTRARE ŞI PLATĂ CU CARD BANCAR în Sistemul Naţional Electronic de Plată (SNEP) - www.ghiseul.ro ISMERTETŐ KÉZIKÖNYV- BANKKÁRTYÁVAL TÖRTÉNŐ ONLINE ADÓFIZETÉS AZ

Részletesebben

Acronim: ALCHILKINDERG

Acronim: ALCHILKINDERG The community of all children - an easier start in kindergarten, help good relationships with families *** Comunitatea tuturor copiilor - un start mai ușor în grădiniță, îmbunătățirea relațiilor cu părin

Részletesebben

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL

ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 300 din 16 aprilie 2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94

Részletesebben

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015

Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita din data de 15 octombrie 2015 ROMÂNIA JUDEŢUL HARGHITA CONSILIUL JUDEȚEAN Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita Nr. /2015 Minuta şedinţei extraordinare a Consiliului

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

CĂUTĂTORII DE COMORI

CĂUTĂTORII DE COMORI O ACTIVITATE DE SUCCES în Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun! CĂUTĂTORII DE COMORI A. Fişa activităţii Numele şi adresa unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr.1 Zăbala Nivelul

Részletesebben

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Lajos Katalin lajoskati@yahoo.com 10. iunie 1971. Miercurea Ciuc Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

1. Sumarul proiectului

1. Sumarul proiectului 1. Sumarul proiectului Idei pentru crearea unui concept: Model integrat de dezvoltare antreprenorială 1 În data de 3 ianuarie 2011 Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România a lansat un proiect

Részletesebben

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN

Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN Nándor BÁRDI RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A ROMÁN MAGYAR KAPCSOLATOK, MÚLT ÉS JELEN ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONS BETWEEN PAST AND FUTURE RELAÞIILE ROMÂNO-MAGHIARE, TRECUT ªI VIITOR A. Despre

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011

Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management. Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Menedzsment igazgatóság/ Direcţia Management Tevékenységi beszámoló 2011 Raport de activitate 2011 Nemzetközi Nemzetközi kapcsolatok kapcsolatok Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenysége keretében

Részletesebben

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE

METODICA PREDĂRII LIMBII ŞI LITERATURII MAGHIARE ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI C E R C E TĂRII CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI Cooperare interregională 1 1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI În data de 3 ianuarie 2011, Asociaţia pentu Promovarea Afacerilor în România, cu sediul în Oradea, a lansat un proiect strategic de dezvoltare

Részletesebben

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser

Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Raport de activitate 2015 Tevékenységi beszámoló 2015 Administrator public Szabó Barna Szabó Barna megyemendzser Programok, projektek, alárendelt intézmények koordinálása és közbeszerzési vezérigazgatóság

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu nr..../... MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA ŞCOLARĂ REVIZUITĂ LIMBA ŞI LITERATURA

Részletesebben

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro SZEMÉLYI ADATOK Fosztó Mónika Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro fmoni77@yahoo.com Neme Nő Születési dátum 04/09/1977 Állampolgárság Román

Részletesebben

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni

Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni Development of technical studies and plans for connecting Abrămuț to Kokad via Săcueni HURO/11/63/1.1.3. Elaborarea de studii și planuri tehnice pentru conectarea satului Abrămuț (RO) cu Kokad (HU) via

Részletesebben

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România

Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România Autoritatea de Management Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 27-213 Politica europeană de coeziune 27-213 A. Abordarea strategică: coordonarea politicii de coeziune cu strategia de

Részletesebben

Apariții presă 08.05.2013. Observatorul de Covasna

Apariții presă 08.05.2013. Observatorul de Covasna Apariții presă 08.05.2013 Observatorul de Covasna Salvează Delta! Scrie viitorul! Postat la: 10:19 pm, 8 Mai 2013 de Székely Emőke 1 Societatea Ornitologică Română Sucursala Covasna și Cercul de Ornitologie

Részletesebben

Biomasa o sursă de energie regenerabilă

Biomasa o sursă de energie regenerabilă 7/16/2015 Biomasa o sursă de energie regenerabilă Mesagerul de Covasna Biomasa o sursă de energie regenerabilă in Știri iunie 23, 2015 Clusterul Biomasei Green Energy a organizat ieri, la sediul Universității

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP

MŰVELŐDÉSI SZAKTESTÜLET PÁLYÁZATI ŰRLAP PÁLYÁZATI ŰRLAP Pályázó szervezet neve: Program megnevezése: VÉGVÁRÉRT ALAPITVÁNY IX. HAGZOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCTÁBOR Iktatási szám (nem kitöltendő): Kitöltés módja: számítógéppel. I. ADATLAP ÉS ÖSSZEGZŐ 1.

Részletesebben

www.oot.ro 2015. szeptember 4.

www.oot.ro 2015. szeptember 4. www.rmdsz.ro III. évfolyam 124. szám www.oot.ro 2015. szeptember 4. TARTALOM: 1. Jogszabályfigyelő - Eltörölték a projektekben résztvevő, vissza nem térítendő támogatási keretből javadalmazható közalkalmazottak

Részletesebben

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Makkai Grigore Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Educaţie şi formare Universitatea

Részletesebben

RAPORT SONDAJ DE OPINIE. Aspecte privind cultura politică din Sfântu Gheorghe

RAPORT SONDAJ DE OPINIE. Aspecte privind cultura politică din Sfântu Gheorghe Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Extensia Universitară Sfântu Gheorghe Asociaţia Ştiinţifică Pro Scientia Administrativa RAPORT SONDAJ DE OPINIE

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYAR KÖZLÖNY 101. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 10., péntek Tartalomjegyzék 182/2015. (VII. 10.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie-Filosofie 1.3 Departamentul Departamentul de Istorie

Részletesebben

A munkahely kialakítása

A munkahely kialakítása A munkahely kialakítása A munkahely modellje A munkahely a termelés technikaigazdasági folyamatának legkisebb egysége, a termékelőállítási tevékenység, az emberi munka színtere Kettős tartalom: A tevékenység

Részletesebben

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION

Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION Gabriel ANDREESCU NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE A BELSÕ MEGBÉKÉLÉS SZÜKSÉGESSÉGE THE NEED FOR DOMESTIC RECONCILIATION NECESITATEA RECONCILIERII INTERNE Dragi colegi, Mã grãbesc sã vã trimit rãspunsul

Részletesebben

Descrierea postului scos la concurs

Descrierea postului scos la concurs Nume câmp Descriere Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Departamentul Pedagogie şi Didactică Aplicată Poziția în statul de funcții 31 Funcție Asistent universitar (durată determinată 3 ani)

Részletesebben

Curriculum vitae. Educaţie şi formare

Curriculum vitae. Educaţie şi formare Curriculum vitae Numele şi prenumele Bodó Barna Adresa 300724 Timişoara, Cal. Martirilor nr. 4/10, jud. Timiş, România Telefon, Email: 0727-441647, bodobarna@yahoo.com, bodobarna1@gmail.com Cetăţenia:

Részletesebben

CABINETUL PREŞEDINTELUI

CABINETUL PREŞEDINTELUI ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 87 din 09.02.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Programul De Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 25. H í r l e v é l 2011. október Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miről olvashatunk a Debreceni Pozsgástár már megjelent, 2011. 3. szeptemberi újságjában? A Gymnocalycium

Részletesebben

1. Pe scurt despre proiect

1. Pe scurt despre proiect Idei pentru identificarea nevoilor grupului țintă 1 Primul ghid din seria de publicaţii destinate diseminării a luat naştere cu scopul de a furniza informaţii concrete şi utile legate de evaluarea necesităţilor

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013. FII ANTREPRENOR! Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale

Instrumente Structurale 2007-2013. FII ANTREPRENOR! Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Unde pot găsi un formular pentru? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították

Részletesebben

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare ii integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés ii.

Részletesebben

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești

TÖMB, UTCAKÉP - ÉRTÉKELŐ ADATLAP FIŞĂ DE CARTARE - ZONĂ, TRAMĂ STRADALĂ Település / Localitate Almás / Merești 1/9 1. Általános adatok / Date generale Keltezés / Data nov. 2011 Adatgyűjtő neve/nume responsabil András Alpár, Lőrincz Barna Aláírása/Semnătura Rajz azonosítója/nr. desen Fotók azonosítója/nr.identificare

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River

Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River Ecological assessment of the Szamos/Somes River to determine its influence on the ecological state of the Tisza River A Szamos és Tisza folyók állapota a laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján Evaluarea

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE

Instrumente Structurale 2007-2013 FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fondul Social European POSDRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 584 din privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 584 din 23.08.2016 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI superior 1.2 Facultatea PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI 1.3 Departamentul PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ APLICATĂ

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése

Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din Bazinul Carpatic. A Kárpát-medencei magyarok nemzeti identitásának összehasonlító elemzése STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 2 Veres Valér Analiza comparată a identităţii

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00

PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 1 PROCES VERBAL încheiat cu ocazia lucrărilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Covasna, din data de 29 martie 2012, ora 12,00 Dl. Lőrincz Zsigmond- Primar - Primăria

Részletesebben

Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker!

Două ţări, un scop, succes comun! Két ország, egy cél, közös siker! Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 2007-2013 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Două

Részletesebben

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F

EXAMENUL DE BACALAUREAT Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 Probă scrisă la Geografie Europa România Uniunea Europeană Proba D/E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de

Részletesebben

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i

model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i model integrat de dezvoltare antreprenorială în centrele urbane din trei regiuni raport de cercetare i integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés i.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014

Az Ön kézikönyve HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA http://hu.yourpdfguides.com/dref/5587014 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HOTPOINT 9YOKT 998ED X /HA. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

****************************************** CERCETAREA UBB noutăţi săptămânale despre rezultate şi impact

****************************************** CERCETAREA UBB noutăţi săptămânale despre rezultate şi impact ****************************************** CERCETAREA UBB noutăţi săptămânale despre rezultate şi impact 13.03.2014-20.03.2014 ******************************************** EVENIMENTE Universitatea Babeş-Bolyai

Részletesebben

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific.

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba și Literatura Germană

Részletesebben

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca

Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca FIŞA DISCIPLINEI: COMPLETAREA COLECTIILOR DE BIBLIOTECA COD: HLM6412 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ superior 1.2 Facultatea Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.3 Departamentul Istorie

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Babeş - Bolyai superior 1.2 Facultatea Teologie Reformată 1.3 Departamentul Teologie Reformată şi Pedagogie Muzicală 1.4

Részletesebben