PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP /2 Konvergencia régiók 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ...4 A2. Részcélok...5 A3. Rendelkezésre álló forrás...6 A4. Támogatható pályázatok várható száma...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...7 B1. Jogi forma...7 B2. Méret... 9 B3. Székhely...9 B4. Iparág B5. Típus/karakter B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...14 C1. Támogatható tevékenységek köre C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések...17 C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban...20 C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírás C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C8.1. Megkezdettség...33 C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje. 34 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...37 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...43 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...54 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F4.1. Befogadás

3 F4.2. Egyéb követelmények vizsgálata...57 F4.3. Hiánypótlás rendje...57 F4.4. Tartalmi értékelés...58 F4.5. Bírálat...58 F4.6. Döntés...58 F4.7. A Támogatási Szerződés megkötésének feltételei...59 F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata...60 F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és beszámolók...64 F4.10. Ellenőrzések...64 F4.11. Az értesítések és határidők számításának szabályai...64 F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogszabályok listája F7. Fogalomjegyzék F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető célja az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével. A hajléktalanság legszembetűnőbb megnyilvánulása az átlagember számára az utcai hajléktalanság, bár a probléma sokkal összetettebb ennél. A hajléktalan személyek számának megbecsülése is rendkívül nehéz feladat. A rendelkezésre álló adatok szerint mintegy hajléktalan ember él ma hazánkban, ennek körülbelül a fele Budapesten. A tendenciákra jellemző, hogy bár a hajléktalan személyek száma összességében nem növekedett jelentősen, az elmúlt tíz év alatt megháromszorozódott közöttük azok aránya, akik több mint tíz éve életvitelszerűen az utcán élnek. Mindeközben az ellátórendszer is megérezte a globális gazdasági válság hatásait; szűkülő forrásokból kell mind mennyiségi, mind minőségi szempontból javuló színvonalú ellátást nyújtaniuk úgy, hogy az intézmények többsége folyamatosan maximális kihasználtsággal működik. Az elmúlt években számos kritika érte a hajléktalan embereket ellátó intézményrendszert, az általuk nyújtott szolgáltatásokat a társadalom - beleértve magukat a hajléktalan személyeket is - és a szakma részéről. Az intézményrendszer egyik legnagyobb problémáját a folyamatosan magas kihasználtság mellett az okozza, hogy a hajléktalanságból kivezető utak hiányában gyakran azok az emberek is intézményben élnek, akik megfelelő (anyagi és segítő) támogatással képesek lennének az önálló életre. A mára kialakult társadalmi-politikai konszenzus szerint a hajléktalanság visszaszorítására, és ezen belül is az utcán élő hajléktalan személyek számának csökkentésére minden lehetséges erőfeszítést meg kell tenni. Éppen ezért szükség van egyrészt a szakmán belül szemléletváltásra, a húsz év alatt kialakult intézményrendszer bizonyos mértékű átalakítására, olyan új megközelítésre, amely képes "befogadóbbá tenni az intézményeket és elősegítheti, hogy a most különböző okok miatt az intézményeket használni nem akaró, vagy nem tudó, utcán, közterületen, különféle, nem lakhatás céljára szolgáló helyiségekben élők akarják és tudják is igénybe venni az intézményeket. Másrészt a jelenleg az utcán élők számára biztosítandó intézményi férőhelyek felszabadítása érdekében szükséges, hogy az intézményben élő, de az önálló életvitelre képes, vagy képessé tehető hajléktalan személyek részére lehetővé tegyük a programban való részvételt, biztosítsuk önálló lakhatásuk feltételeit. A fenti, jelentős beavatkozások azonban önmagukban nem képesek betölteni a nekik szánt szerepet; szükséges a célcsoport tagjainak célzott fejlesztése is, annak érdekében, hogy a cél, a társadalmi integrációjuk és a munka világába történő beilleszkedésük (azok körében, akiket saját alapkészségeik erre alkalmassá tesznek) megvalósuljon. Nagyon fontos annak beismerése, hogy az előzőekben vázolt cél elérése a hajléktalan személyek jelentős része számára rövidtávon nem elérhető, azonban megfelelő beavatkozásokkal az ő helyzetük is javítható. 4

5 Ennek a már megkezdett - folyamatnak adhat lendületet a további uniós források bevonása, amelynek révén sor kerülhet mind az intézményrendszer átalakítására, fejlesztésére, mind a célcsoport tagjainak célirányos fejlesztésére, társadalmi integrációjuk elérésére, építve a korábbi TÁMOP kiírások tapasztalataira. Az utcán élők számának csökkentése érdekében a pályázati kiírás alapvető célja: Az utcán, közterületen élő emberek társadalmi integrációjának elősegítése, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével: - a TÁMOP kiemelt projekt keretében kidolgozott, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő módszertani, szakmai anyagok felhasználásával, - a TÁMOP konstrukcióban szereplő, a munkaerő-piaci integráció felé vezető ún. első lépés típusú tevékenységek és szolgáltatások adaptálásával. Determinációk, jogszabályi háttér: - Az Európai Parlament 0111/2007. számú írásbeli nyilatkozata, mely az utcai hajléktalanság felszámolását tűzte ki 2015-re. - Az Európai Parlament 0061/2010. számú írásbeli nyilatkozata az előbbi határozat megerősítése érdekében. - A magyar Kormány 1034/2007. (V.31.) számú határozata, amely több pontjában célul tűzi ki az utcán élő hajléktalan személyek ellátásának javítását, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját. A2. Részcélok Az utcán élők számának csökkentése és a társadalmi integrációt segítő hatékony programok megvalósítása érdekében: 1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az utcáról érkezők befogadására és megtartására: - az utcán élők intézményi befogadásának elősegítése a hajléktalan ellátó intézmények fejlesztésével, az utcán élők bekerülését, befogadását elősegítő feltételek kialakításával, - az utcán élők részére intézményi férőhelyek felszabadítása a hajléktalanellátó intézményben élők önálló lakhatásának támogatásával, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, munkaerő-piaci helyzetük javításával, - az utcáról befogadottak részére új, a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatások kialakítása. 2. Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi elhelyezés nem indokolt: - önálló életvitelük javítása önálló lakhatásuk támogatásával, és - foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott képzésekkel, fejlesztésekkel.. 5

6 A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 4,89 %-a, azaz forint fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő. 6

7 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében a január 1. előtt alapított szervezetek pályázhatnak. Amennyiben a pályázó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek, és azt igazolják. A Főpályázó alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell a hajléktalan ellátásra vonatkozó tevékenységnek, valamint rendelkeznie kell a megvalósítás helyszínén a hajléktalan ellátásra érvényes működési engedéllyel, valamint a hajléktalan ellátás területén a pályázat benyújtását megelőző 5 évben legalább 2 éves szakmai jártassággal. A szakmai jártasság igazolásának módja: - legalább két lezárt év közhasznúsági jelentése, vagy - legalább két lezárt év éves beszámolója, vagy - a megvalósításában szerzett tapasztalatokról szóló referencia-igazolás. A Konzorciumi partner alapító okiratában (vagy azzal egyenértékű hivatalos okiratában) szerepelnie kell szociális és/vagy gyermekjóléti és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi szolgáltatások biztosítására vonatkozó tevékenységeknek, kivéve ha a konzorciumi partner Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, vagy gazdasági társaság. A benyújtandó mellékletek listáját lásd az F8. Csatolandó mellékletek listája között. B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény KSH közlemény alapján): Helyi önkormányzatok (KSH 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása (KSH 327) Helyi önkormányzatok által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Többcélú kistérségi tárulások (KSH 326) Önálló egyházi intézmény (KSH 552) Egyház önálló szervezete (KSH 553) Nonprofit szervezetek, amennyiben a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. törvény hatály alá tartozó szociális és/vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó gyermekvédelmi, gyermekjóléti és/vagy az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtanak: o egyéb alapítvány (KSH 569) o közalapítvány (KSH 561) o egyéb egyesület (KSH 529) o nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) o egyesülés (KSH 591) o egyéb jogi személyiségű és egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 599, KSH 699) Központi költségvetési szerv (KSH 312) 7

8 A program keretében elnyert támogatás a fentebb megjelölt kedvezményezettek esetében nem használható fel olyan tevékenységre, amelyből a pályázó szervezetnek gazdasági előnye származik, vagy amely a pályázó bárminemű gazdasági tevékenységéhez 2 kapcsolódik. Pályázat benyújtható önállóan vagy konzorciumban. Foglalkoztatóként megjelenhetnek a projektben a fentebb felsorolt szervezetek. Amennyiben foglalkoztatóként vállalkozásokat kívánnak bevonni, azt kizárólag konzorciumi partnerként tehetik meg. A foglalkoztatóként megjelenő vállalkozások az alábbi KSH besorolás alá tartozhatnak: Gazdasági társaságok: korlátolt felelősségű társaság (KSH 113) részvénytársaság (KSH 114) betéti társaság (KSH 212) közkereseti társaság (KSH 211) egyéb szövetkezet (KSH 129). Nonprofit gazdasági társaságok Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572) Nonprofit részvénytársaság (KSH 573) Nonprofit közkereseti társaság (KSH 621) Nonprofit betéti társaság (KSH 622) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599) Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (KSH 699) A foglalkoztató vállalkozások részére kizárólag a foglalkoztatás ideje alatt a célcsoport bérköltségei és járulékai tervezhetők és számolhatók el a D.2 pontban és a C.3 pontban meghatározottak szerint. Amennyiben önállóan működő költségvetési szerv nyújt be pályázatot (Főpályázóként vagy konzorciumi tagként), a pályázathoz csatolni kell a fenntartó jelen pályázati útmutató 18. számú melléklete szerinti nyilatkozatát. Ahol a pályázati útmutatóban és mellékleteiben részben önállóan gazdálkodó szervezetről van szó, ott az Ámr. hatályos szabályozása szerinti besorolás után, az önállóan működő költségvetési szerveket is értjük. A Főpályázó szervezetnek és a konzorciumi partnereknek közvetlen felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, azaz nem lehet pusztán közvetítő, vagy menedzsment, vagy nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységet megvalósító szervezet. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. 2 Gazdasági tevékenység: bármely, egy adott piacon termékek és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység. 8

9 (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium maximum 5 tagú lehet. (Egy Főpályázó és maximum négy konzorciumi partner) A konzorciumban kötelező részt vennie legalább egy megyeszékhelyen működő, hajléktalan személyeknek szolgáltatást nyújtó szervezetnek, és megyeszékhelyen kívüli településen működő, hajléktalan személyeknek szolgáltatást nyújtó szervezetnek. Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár Főpályázóként, akár konzorciumi tagként; kivéve a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjait és azokat a fenntartókat, amelyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetük nevében nyújtanak be pályázatot. Amennyiben a pályázó szervezet a célcsoport részére bértámogatást kíván nyújtani, akkor kötelező konzorciumi partnerként bevonni a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központját, vagy a foglalkoztató szervezetet. A bértámogatásra szánt összeget a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja vagy a foglalkoztató szervezet költségvetésébe kell beállítani. Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk (1) bekezdése alapján a pályázót a pályázat benyújtásával ajánlati kötöttség terheli; azaz a projekt kiválasztás folyamata, valamint a projektmegvalósítás alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincsen mód. A konzorcium célja, hogy lehetővé tegye a komplex, egy önálló pályázó által nem, vagy nem megfelelő hatékonysággal megvalósítható fejlesztések létrehozásához szükséges összefogást, az egyes tevékenységek által közvetlenül érintettek bevonását a projekt kidolgozásába, megvalósításába és fenntartásába. Ennek megfelelően minden tagra vonatkozóan a követelményeknek való megfelelést ettől eltérő rendelkezés hiányában - igazolni kell, meg kell adni a szükséges adatokat, illetve a mellékletekben foglalt igazolásokat, nyilatkozatokat, okiratokat csatolni szükséges. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, 9

10 fiókteleppel rendelkező szervezet pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie ennek a kritériumnak. A pályázó székhelyétől függetlenül a konvergencia régiók területén csak az a szervezet nyújthat be pályázatot, aki projektjét a konvergencia régiók területén valósítja meg és a megvalósítás helyszínén szociális vagy gyermekvédelmi vagy gyermekjóléti vagy egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezete érvényes működési engedéllyel rendelkezik (működési engedéllyel konzorciumban megvalósuló pályázatok esetében a Főpályázónak kell rendelkeznie). B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére kiadására vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak azonnal be kell jelenteni. 2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett. 3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht 15. (12) bekezdés szerint vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait. 4. A pályázó nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben szabályozott módon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közzéteszi. 5. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetésből 10

11 nyújtott támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetnek az európai uniós forrásból finanszírozott költségvetésből nyújtott támogatása tekintetében a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, az Áht (9) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendeletekben, valamint az e jogszabályban meghatározott más jogosultak hozzáférjenek 6. A pályázó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. (1)-(3) bekezdéseiben foglalt esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. 7. Abban az esetben, ha a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 9. A pályázónál a projekt saját forrásának rendelkezésre kell állnia, és azt a pályázónak a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig a 292/2009. (XII. 19.) 113. (3) bekezdésének aa)-ac) pontja szerint igazolnia kell. 10. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 11. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 12. Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 13. A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 14. Amennyiben a Knyt. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 15. Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) szerinti érintettség a pályázó személyével, illetve a 11

12 pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény közzétételére sor kerül. 16. Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi önkormányzatok társulását, valamint a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. -ban foglaltaknak. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a pályázó szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy pályázónak a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. További feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázónak, aki a pályázatában nem vállalja és nem tesz nyilatkozatot az alábbiakra vonatkozóan, hogy: a. jelen pályázat megvalósításába nem von be olyan személyt, aki a TÁMOP /1-2 vagy TÁMOP C-09/1-2 vagy TÁMOP /1-2 vagy TÁMOP /1-2 intézkedés keretében is támogatásban részesül vagy részesült, kivéve az ezen programokból lemorzsolódottak (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt célokat el nem érők). b. jelen pályázat megvalósításába nem von be olyan személyt, aki a TÁMOP /1-2 intézkedés keretében is támogatásban részesül. c. a TÁMOP /1-2 intézkedés keretében megvalósított pályázatának zárójelentését a jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektjének tervezett kezdő napjáig benyújtja (21. melléklet). d. a TÁMOP /1-2 programok keretében nem rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel. e. a támogatható tevékenységeket a TÁMOP C-09/1-2 és jelen pályázat esetében külön-külön valósítja meg. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető támogatási szerződés azzal, a. akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van; b. aki jogszabályban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ámr ában, valamint támogatási szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); c. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; d. akinek a saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá a pályázati útmutatóban vagy a pályázati felhívásban meghatározott időpontig az Ámr (3) bekezdésének aa)- ac) pontja szerint nem igazolja vagy arról nem nyilatkozik; 12

13 e. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; f. akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; g. aki nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. -ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. h. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett. i. a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik. 13

14 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Elsődleges célcsoport Azok az utcán, közterületen, vagy lakás céljára nem szolgáló épületben, helyiségben élő/tartózkodó, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek, akik a programba történő bevonásukat megelőzően, valamely utcai szociális munka szolgálat nyilvántartásában: a) több, mint 12 hónapja szerepelnek, azaz tartósan utcán élnek (igazolás módja: utcai szociális munka szolgálat nyilatkozata), vagy b) minimum 30 napja, de nem több, mint 12 hónapja szerepelnek (igazolás módja: utcai szociális munka szolgálat nyilatkozata). Amennyiben nem működik utcai szociális szolgálat az érintett településen, abban az esetben a (Fő)pályázónak kell nyilatkoznia a bevont személy célcsoporthoz való tartozásáról (24. melléklet). Másodlagos célcsoport A projekt másodlagos célcsoportjába azok a már legalább 30 napja folyamatosan hajléktalan-ellátó intézményben élő, a projektbe történő bevonásuk időpontjában 18. életévüket betöltött hajléktalan személyek tartoznak, akik az utcán élők intézményi elhelyezése érdekében a projekt támogatásával képesek az intézményen kívüli önálló életvitelre. A folyamatos intézményben élés az intézmény nyilatkozatával igazolható. Nem lehet a célcsoport tagja: a TÁMOP /1-2 vagy TÁMOP C-09/1-2 vagy TÁMOP /1-2 vagy a TÁMOP /1-2 programba bevont személy (célcsoport tag nyilatkozata), kivéve ezen programokból lemorzsolódottak (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt célokat el nem érők); a TÁMOP /1-2 programba bevont személy; aki az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási programban vett részt vagy a programba történő bevonás idején hazai foglalkoztatási programban vesz részt (célcsoport tag nyilatkozata), kivéve az ezen programokból lemorzsolódottak (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt célokat el nem érők), valamint START programok résztvevői. C1. Támogatható tevékenységek köre A projektbe minimálisan bevontak létszáma: 15 fő A projektbe maximálisan bevontak létszáma: 150 fő 1. Projekt előkészítés: a projekt előkészítő szakasza a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megkezdésének napjáig tart. Szakmai program elkészítése; Közbeszerzés előkészítése és/vagy lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés); FAT program- és intézményi akkreditáció előkészítése és/vagy megszerzése. 2. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység 3. A célcsoport bevonása: résztvevők felkutatása; a felkutatott résztvevők szükségleteinek felmérése (diagnózis, szükségletfelmérés készítés, állapotfelmérés, problémafeltárás, stb.); a programba bevonandók kiválasztása. 14

15 4. Egyéni fejlesztési terv készítése: egyéni fejlesztési terv készítése: elérendő célok megfogalmazása, a célok eléréséhez szükséges lépések, tevékenységek részletes meghatározása; az egyéni fejlesztési terv alapján együttműködési megállapodás megkötése a konkrét lépések és azok megtétele határidejének részletes meghatározásával; az együttműködési megállapodásban foglalt tevékenységek végrehajtása, nyomon követése; az egyéni fejlesztési terv/együttműködés megállapodás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása; összefoglaló értékelés készítése. 5. Az egyéni fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek: a. személyes segítség, tanácsadás, mentorálás egyéni vagy csoportos szociális munka keretében; b. intézményi befogadó szolgáltatások nyújtása (a tevékenység értelmezése a Fogalomjegyzékben található); c. a személy elhelyezkedését gátló, alapvető problémáját kiküszöbölő segítségek biztosítása (pl. egészségügyi, pszichiátriai, addiktológiai ellátásokhoz jutás segítése, ingyenes mobil szűrések megszervezése, pályaalkalmassági vizsgálat, rehabilitációs programok elérhetővé tétele, gyermekek napközbeni ellátásához, házi segítségnyújtáshoz és más szolgáltatásokhoz, illetve támogatásokhoz való hozzájutás segítése); d. pszichiátriai, addiktológiai tanácsadás, terápia nyújtása; e. szenvedélybetegségek megelőzését és a gyógyulást segítő programok kialakítása, önsegítő csoportok létrehozása; f. az önálló lakhatásra történő felkészítés egyéni vagy csoportos szociális munka keretében, illetve tréningek, képzések formájában, pl. háztartástan, életvezetés, pénzgazdálkodás, adósságkezelés; g. felkészítés az önálló élet és a munkavállalói szerep összehangolására, az ehhez szükséges társas kompetenciák kialakítása egyéni vagy csoportos szociális munka keretében; h. lakhatási lehetőségek felkutatása, lakásbérleti szerződés megkötésének segítése; i. az elsődleges célcsoport-tagok számára egyéni/alternatív/ Elsőként Lakhatás típusú lakhatási lehetőségek támogatása (lakásbérlet, munkásszálló, az intézmény által bérelt lakás vagy munkásszálló férőhely, vagy intézményi elhelyezés biztosítása; j. a másodlagos célcsoport-tagok számára a hajléktalan-ellátó intézményen kívüli lakhatás támogatása (önállóan vagy intézmény által bérelve); k. a lakhatási támogatásban részesítetteknél a lakóhelyi beilleszkedés, lakhatás megtartásának segítése egyéni vagy csoportos szociális munka keretében; l. tanulási- és munkamotiváció erősítését, álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását célzó programok, felkészítések, tréningek, képzések formájában, pl. tanulástechnikai tréning; m. kulcskompetenciák fejlesztése egyéni vagy csoportos szociális munka keretében, pl. írás, olvasásfejlesztés, funkcionális analfabetizmus csökkentése, számtani műveletek végzése, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, aktív állampolgárság, az információk kezelésének képessége, alkalmazkodás/ szabálykövetés, önálló életvitel; n. mentális állapotjavító programok (mentálhigiénés programok), képzések, tréningek, felkészítések formájában; o. megszakított iskola-rendszerű tanulmányok befejezéséhez kapcsolódóan a felzárkózás segítése, korrepetálás, megszerzett ismeretek felfrissítése; p. a szakképzésbe való bekapcsolódás támogatása; q. OKJ-s és más felnőttképzési lehetőségek, tréningek felkutatása és támogatása; r. OKJ-s képzésben és más felnőttképzésben maradás támogatása egyéni vagy csoportos szociális munka keretében; 15

16 s. munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás, eléréséhez segítségnyújtás; t. munkaszerződés megkötésének, munkába állás, munkahelyi beilleszkedés és munkában maradás segítése és teljesítés követése egyéni vagy csoportos szociális munka keretében; u. alapvető számítógépes ismeretek gyakorlása, idegen nyelv gyakorlása (nem képzés formájában) egyéni vagy csoportos szociális munka keretében, v. a foglalkoztatás támogatása a foglalkoztatónak nyújtott bér- és járulék támogatásával a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja vagy a foglalkoztató szervezet konzorciumi partnerként történő bevonásán keresztül; w. krízisügyelet biztosítása (képzési, munkahelyi, lakhatási konfliktusok kezelésére), x. kapcsolattartás a területen működő szociális szolgáltatásokkal, y. a célcsoport programban való részvételének és egyéni életkörülményeinek nyomon követése (pl. fotódokumentáció); z. álláskereső, lakhatási, tanácsadói iroda kialakítása; aa. a projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül; bb. a célcsoport-tagok által végzett önkéntes munka a közösség vagy a támogatott szervezet javára és az önkéntes munka megszervezése; cc. önkéntesek bevonása a fenti tevékenységekre. 6. A közösségi szociális munkához kapcsolódó tevékenységek: közösségfejlesztés és közösségszervezés; a társadalmi integrációt segítő közösségi programok, szabadidő csoportos eltöltése (pl. filmklub, kirándulás, sportesemény, kulturális esemény). 7. Szupervízió, csoporttréning a projekt megvalósítói számára. 8. Együttműködés: szakmai együttműködési hálózat megszervezése a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében (a hálózat résztvevői lehetnek: Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjai, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetek, munkáltatók, és munkaadói szervezetek, önkormányzatok, stb.); települési/térségi/regionális fórumok, szemináriumok az érintett szakterületek együttműködő képviselőivel; szakmai műhelyek, konferenciák szervezése, tapasztalatcsere más TÁMOP as projektek megvalósítóival befogadóbb munkáltatói attitűd kialakítását segítő programok szervezése; 9. Beruházás: Az utcán élők társadalmi integrációját elősegítő, befogadó férőhelyek kialakítása: újfajta intézményi férőhelyek kialakításával, vagy a meglévő intézményi férőhelyek minőségének, komfortfokozatának javításával, átalakításával, a vonatkozó jogszabályok, stratégiák figyelembevételével (jelen pályázati kiírás keretében kapacitásbővítés nem támogatható). Eszközbeszerzés (C3. pontban részletezettek szerint) (új és használt) alapvető bútorzat, háztartási eszközök beszerzése a célcsoport részére 10. Közbeszerzés előkészítése és lefolytatása (amennyiben szükséges közbeszerzés); 11. FAT program- és intézményi akkreditáció előkészítése és megszerzése. 12. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 16

17 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Szakmai program készítése; A célcsoport felkutatásával és bevonásával kapcsolatos tevékenységek; Egyénre szabott fejlesztési terv készítése, egyéni együttműködési megállapodás megkötése és az egyéni együttműködési megállapodásban foglalt lépések végrehajtása, rögzítése, dokumentálása; Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-/visszailleszkedés segítésére; A projektben részvevők egyéni fejlesztési tervében meghatározott célok elérését követően az egyén nyomon követése 6 hónapon keresztül. Amennyiben ez a projekt befejezését követő időszakra esik, úgy erről a fenntartási jelentésben kell beszámolnia a kedvezményezettnek. Regionális/települési/térségi szakmai együttműködési hálózat megszervezése a célcsoport társadalmi integrációjának javítása érdekében (a hálózat résztvevői lehetnek: Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjai, foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, képzési szervezetek, munkáltatók, és munkaadói szervezetek, önkormányzatok, stb.); Amennyiben a programba olyan célcsoporttag kerül bevonásra, aki a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál regisztrálásra kerül, együttműködési megállapodást kell kötni a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával, amelynek tartalmaznia kell az alábbi feltételeket: o A párhuzamos finanszírozás elkerülése végett azoknak a munkaerő-piaci szolgáltatásoknak a felsorolása, melyek nyújtását a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja vállalja. Ennek költségei nem számolhatók el jelen pályázat keretében. o Amennyiben a projekt eredményeként a célcsoport tagja a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott képzésben, foglalkoztatásban vesz részt, akkor a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának azt igazolnia kell. Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás. Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. Könyvvizsgálat Amennyiben a projektre vonatkozóan a megítélt támogatás összege meghaladja az 50 millió Ft-ot, a projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolás részeként szükséges benyújtani. 17

18 Horizontális elvekre vonatkozó előírások Az előírásoknak megfelelő vállalásokat a konzorciumban megvalósuló projektek esetén a Főpályázóra vonatkozóan kell kitölteni. 1) Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához. A pályázónak egyéb követelményként a pályázati adatlapon meghatározott esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatóság szempontok közül minimum 3-3 db-ot, de maximum 6-6 db-ot meg kell jelölnie (kötelezően választandóakkal együtt). A kiválasztott intézkedéseket pedig a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges. a) Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. Az adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (szakmai program). Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. Több esetben akkor is elfogadható az intézkedés, ha az már meglévő esélyegyenlőségi intézkedés. A pályázati adatlapon található táblázaton a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy pályázat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként stb. definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása 18

19 b) Fenntarthatóság A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a kedvezményezettől, projektgazdától eltérő lehet és/vagy tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre. Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a pályázat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A pályázati adatlapon található táblázatban a pályázat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a pályázat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedések az alábbiak: Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya (fő/összlétszám) Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél (I/N) C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások - Az útmutató C pontja Elsődleges célcsoport a) pontban meghatározott személyek 30 %-nál nagyobb arányban történő bevonása. - A hajléktalan-ellátó intézményrendszeren kívüli tartós bentlakásos elhelyezés (szakmai együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat). - Önkéntesek alkalmazása a program szakmai megvalósításában, vagy a célcsoport önkéntes munka keretében való foglalkoztatása. 19

20 - A projekt konzorciumban történő megvalósítása. C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban Bértámogatás azon hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállaló hajléktalan személyeknek nyújtható a 800/2008/EK bizottsági rendelet alapján, aki: - a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. vagy 19. vagy 20. pontjában meghatározott feltételeket teljesítik. A támogatás mértéke a D2 pontban került meghatározásra. - bértámogatás nyújtása esetén továbbfoglalkoztatási kötelezettség keletkezik, melynek hossza meg kell, hogy egyezzen a bértámogatás időszakával. I. A projektet megvalósító szakemberekkel szembeni elvárások: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt a projekt megvalósítása érdekében a következő személyek foglalkoztatását, alkalmazását kötelezően biztosítja: projektvezető, pénzügyi vezető, 70 millió Ft támogatási összeg feletti projekt esetén: szakmai vezető, szociális munkás. Az előírt feltételeknek való megfelelést szakmai önéletrajzzal kell alátámasztani. Amennyiben még nem ismert a megvalósító személye, akkor szakmai specifikációban kell meghatározni a kiválasztás kritériumait. Projekt menedzsment tagjaival szembeni minimum elvárások: Konzorcium esetében a projekt menedzsmenti feladatokat a főpályázó köteles ellátni. 1. Projektvezető: felsőfokú végzettség, 2 év projektmenedzsment területén szerzett tapasztalat (hazai vagy uniós pályázat megvalósítása (70 millió Ft támogatási összeg feletti projekt esetén minimum 3 év), munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát (70 millió Ft támogatási összeg feletti projekt esetén eléri a heti 40 órát), foglalkoztatása csak munkaviszony, közalkalmazotti vagy köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony keretében lehetséges. A projektmenedzser megbízásos, illetve vállalkozási jogviszonyban nem alkalmazható. 70 millió Ft alatti projekt esetén a projektvezető a projektben egyéb tevékenységet is végezhet, kivéve pénzügyi vezetés, egyéni esetkezelés. 2. Pénzügyi vezető: minimum középfokú végzettség felsőfokú pénzügyi szakirányú képzettséggel, 2 év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát (70 m Ft támogatási összeg feletti projekt esetén heti 20 órát), foglalkoztatása munkaviszony, közalkalmazotti vagy köztisztviselői vagy kormánytisztviselői jogviszony, megbízási jogviszony, vállalkozói szerződés keretében lehetséges. 20

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben