J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Dr. Bakos Gáborné, Baranyi Sándor, Bodzsár Erzsébet, Gáspár Sándor, Gilicze János, Hajdu Gábor, Dr. Halmágyi Pál, Kiss Béláné, Kiss Imréné, Kiss Mihály, Mágori Józsefné, Marosvári Attila, Martinusz László, Molnár László, Dr. Nagy Lajos, Nagy Lajos, Oravecz Károly, Dr. Orbán Imre, Dr. Siket István, Szabó Sándor és Szekeres Ferencné települési képviselők. Jelen vannak továbbá: Dr. Ortutay Miklós aljegyző, Mátó Erzsébet Városi Könyvtár vezetője, Pőcze Lászlóné Termál- és Gyógyfürdő vezetője, Sarró Ferencné Belvárosi Óvoda vezetője, Hepp Attiláné Újvárosi Óvoda vezetője, Halász Ferencné Kertvárosi Általános Iskola igazgatója, Bende Sándor Kommunális és Közbeszerzési Kht. ügyvezetője. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és valamennyi megjelent kedves vendégeinket mai testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 24 települési képviselő közül jelen van 21 fő, a megjelenési arány 87 %-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c.) pontja alapján felkérem Kiss Béláné és Gáspár Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Kiss Béláné és Gáspár Sándor települési képviselők a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Kiss Béláné és Gáspár Sándor települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. Az ülés napirendjeként a meghívóban közölteket javaslom megállapítani a következő kiegészítésekkel. A kiküldött anyagban az 1. sz. előterjesztés tárgyalása a fő napirend, az önkormányzat évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló tájékoztató előtt indokolt, mert az önkormányzat évi költségvetési rendeletének I. félévhez kapcsolódó módosítását tartalmazza. A 4-es számú előterjesztés 2. számú mellékletének kicserélt változata az ülés előtt kiosztásra került, így ez képezi a tárgyalás alapját, tehát módosítottam az eredeti előterjesztést. A 9-es számú előterjesztés átdolgozva az ülést előtt szintén kiosztásra került, ebben az esetben is az eredeti előterjesztés módosításáról van szó. A 13-as számú előterjesztést javaslom napirendről levenni, melynek részletes indokolását majd akkor mondom el. Megkérdezem, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban javaslata? Nincs. Kérem szavazzunk a napirendről. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 300/2003. (VIII.27.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület augusztus 27-i ülésének napirendje.

2 2 / 69 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete augusztus 27-i ülésének napirendje: 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 2. Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Előadó: Dr. Buzás Péter polgármester 3. Előterjesztések, rendelettervezetek 4. Interpellációk, kérdések 5. Zárt ülési előterjesztések 6. Egyebek Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Javaslom, hogy kezdjük meg a napirendek tárgyalását. 1. Napirendi pont Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Július 6-án, vasárnap Makóra látogatott Jürgen Köppen úr, az EU Delegáció magyarországi nagykövete, akit fogadtam. Sok szó esett már arról, sokszor jelent meg médiában, hogy minket a Trianon hátrányos helyzetbe hozott. Akkor amikor városbemutatókat tartunk én is mindig elmondom a város szerepe között azt, hogy Makó nemcsak a hagyma fővárosa, hanem 230 éven keresztül megyeszékhely volt. El szoktam azt mondani, hogy különböző időpontokban, 1896-ban még a 8., de a századforduló tájékán, 10-es években az ország 12. legnagyobb városa, leelőzve olyanokat mint Miskolc, Kassa és Pécs. Trianon ezt a folyamatot törte meg, peremkerületivé, határmentivé váltunk. Biztos sokan tudják azt, de most elmondom, hogy a Bajza iskolában megvan még az a torony, ahonnan Titót, a láncos kutyát figyelték valamikor. Ez az állapot azt eredményezte, hogy Makón, mikor az ipartelepítés megtörtént, a harmadik körbe került az ipar kitelepítésre. Első körben lejött Kecskemétig, második körben azért már Szeged- Szentes kapott beruházást, meg Vásárhely, nekünk Makónak, csak gyáregységek jutottak, a központi egység az vagy Pesten maradt, vagy Szeged, Vásárhely lett a központ. Ez a rendszerváltást követően, amikor a létszámcsökkentések a különböző üzemekben, üzemegységekben megtörténtek, azonnal éreztette hatását. Ha nem lett volna a mezőgazdasági privatizáció, az az óriási létszámtömeg, aki 90, 92 táján munkanélkülivé vált, egyik napról a másikra eszméletlen csöndben tiltakozás nélkül. Ha ők nem lettek volna kényszer mezőgazdasági vállalkozók, eredményezve azt a mezőgazdasági kiszolgáltatottsági állapotot, amiben ma is élünk, akkor baj lett volna. Itt van ez a jó minőségű föld, hagyma, gyökér, ebből nem kerültünk a borsodiak helyzetébe, hogy országos intervencióra lett volna szükség, hanem az itt dolgozó egyébként zömében, mert van aki nem, de zömében gondoskodott saját maga eltartásáról. Ezek a peremkerületiség tünetei. Azt szoktuk mondani, most is azt mondjuk, hogy az Európai Uniós csatlakozás, schengeni határ, a határközelség, a különböző határmenti felzárkóztató programok eredményeként halmozottan előnyünkre válhat. Tegnap Csanádpalotán

3 3 / 69 voltam egy fórumon, ahol a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára volt jelen. Érdekes volt ennek a fórumnak a lefolyása, kb an voltak, mondhatnánk azt, hogy nem sokan. Én azt mondom, hogy augusztus vége, nyár este 6 órához képest, Csanádpalotához képest szép számmal voltak érdeklődők. Ott a gazdasági miniszter elmondta azt, ami nekünk fontos, elmondta azt, ami beleillik ebbe a gondolatmenetbe, ami Jürgen Köppen látogatását is jelzi, hogy talán túlvagyunk a mélyponton, talán majd elindulunk felfele, de legalább látjuk, hogy mikor tudunk elindulni felfele. Elmondta, hogy az autópálya leér Szegedig ebben a ciklusban és ebben a ciklusban elkezdődik az M43-as gyorsforgalmi útnak is a kiépítése. Ezt azért volt öröm számomra hallani, mert a Népszabadság nem ezt írta még a múlt héten, tehát eléggé vibráló ennek az állapota a mai kormányzati berkekben, de hát ő most ezt mondta. Egyébként augusztus 20-án is ezt hallottuk itt Makón, hogy a 43-as még ebben a ciklusban elkezdődik. Ha valami, akkor ez hozhatja meg azt a helyzetet, hogy az, ami eddig halmozottan hátrányos állapot volt, az egy idő után halmozottan előnyünkre válhat. Ez a Jürgen Köppen látogatás ez a Korona pályázathoz kötődik. A Korona pályázat egy előző ciklusban megnyert olyan brüsszeli pályázat, amelyiknek ugyanúgy folyt az előkészítő munkája, mint ma minden másnak folyik. Gondolni gondoltunk rá, hogy meg kellene oldani, de az ötlet is a későbbi segítőtől származik, utána kidolgoztuk és folyamatosan, ahogy a brüsszeli pályázatoknál szokás, folyamatos átdolgozás mellett jutott el abba a stádiumba ez a Korona pályázat, hogy nemsokára sajtótájékoztatót tudunk tartani, ahol kihirdetik az építési munka győztesét. Tehát a tendereztetés stádiumában van, a 280 Ft-os euro szinten 926 millió teljes bekerülési költségű projekt. Fontos még ennél a projektnél azt elmondani, hogy ennek az előkészítése ugyanígy történt és ahogy mindig el szoktam mondani, ki az, aki a lobbiban segít, most is elmondom, Marosvári Attila akkor is megyei alelnök volt, és ő képviselte a megyét azokon a határmenti vegyes bizottsági üléseken, amely a Magyar Köztársaság Kormánya és a Román Kormány között van, és amin a megyei vezetők részt vesznek. Egy ilyen egyeztetés alkalmával az úgynevezett Phare CBC Nagyprojektek közé sikerült a Koronát, mint határon átnyúló gazdasági kapcsolatokat segítő biznisz centert pályázati célnak beemelni, és ezt a pályázatot Marosvári Attila közreműködésének eredményeként tudtuk megnyerni. Ezzel együtt, ha azt mondjuk bármikor, hogy a mélyponton talán túlleszünk, vagy a mélypont már nem fog sokáig tartani, jövünk felfelé, az első olyan tünet, amikor nemcsak beszélünk arról, hogy ez a bizonyos állapot előnyünkre válik, hanem ez a pályázat bizonyítja azt, hogy abban a helyzetben vagyunk, most ennek a beruházásnak a kapcsán megéljük, hogy szép lassan kicsit elindulhatunk felfelé. A Jürgen Köppen látogatás ennek a projektnek szól, ő a Brüsszelből idejövő Phare pénzeket figyeli. Vasárnap érkezett hozzánk a projektről tájékoztatót kapott, megnézte a beruházás helyszínét és utazott tovább Romániába, mert az összes Phare CBC Nagyprojektet látogatta sorban. Tehát a Jürgen Köppen látogatás azt jelezte, hogy Makó az ilyen típusú pályázatoknak hál istennek most ebben a szakaszban nyertes és nekem azt üzente, hogy a későbbiekben is nyertese lesz. A Dél-alföldi régióban sok olyan kisváros van, mint Makó, vagy falu, aki ugyanilyen helyzetben van és még ilyen projektjük sincs. Én ahhoz képest úgy gondolom, hogy ez nekünk fontos, és egy pici önbizalmat adhat abban az irányban, abban az értelemben, hogy jó úton vagyunk. Ehhez én ennyit szeretnék hozzátenni. Következő időpont július 10. csütörtök, a Belügyminisztérium egy főosztályvezető-helyettesével voltunk egy olyan látogatáson, hogy a címzett támogatásból most nyertünk egyet, de nekünk van még másik 2-3 igényünk, abból mi az, amit be tudnánk emelni, mondjuk az nem az idei évbe, hanem a következő évben. Fontos nekünk ez, pláne a fürdő mostani állapotában, hogy valamilyen módon tanmedence létesüljön, de fontos a könyvtár rekonstrukció is, Makovecz Imre által elkészültek a könyvtár tervei. Most ebben folytattunk egy olyan egyeztetést, amit követte az, hogy átmentünk az oktatási tárcához, el fogunk menni a Sportminisztériumba is. A nyári szünet az azért nem kedvez az ilyen látogatásoknak, a nyári szünetet követően tudjuk ezt majd aktívabban folytatni. Rendkívül sok munkát jelent, sziszifuszi munkát jelent, de ezeknek az összepakolásoknak az eredményeként jöhet létre mondjuk egy olyan eredmény, ami nem olyan régen el tudtunk mondani, hogy az Erdei Ferenc kollégium, amelyet 6 éve csinálunk, már 6 éve végezzük ezt a lobbi munkát megkapta az 1 milliárd 430 milliót és megépülhet, megújulhat és én hitem szerint évre rendben van az a dologi feltétel háttér, amit ezt a kollégium jelent. Én úgy érzem, hogy van ebben a ciklusban még esélyünk arra, hogy címzett támogatás Makóra kerüljön és mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy legalább még egy

4 4 / 69 projekt nyerjen. Augusztus 11., hétfő, a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesülete az elnöksége tanácskozott Makón. Most a régió megerősödésével a regionális forrásokra való rápályázás a DATTE-nek, a Dél-Alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesületének megnőtt a szerepe. A Dél-alföldi régió, az Csongrád, Békés, Bács-Kiskun megyéből áll, viszont a Dél-alföldi régió összetétele az úgy néz ki, hogy a megyénként meglévő statisztikai kistérségek alkotják. Tehát a három megye az statisztikai kistérségekből áll, ők alkotják ezt a régiót. Mi úgy gondoltuk, mivel a kistérségeknek még a jelenlegi törvény szerint megyénként egy képviselője lehet a regionális tanácsba, a készülő módosítás szerint és kettő lehet bent. Mi szerettük volna, hogy három legyen bent, nem biztos, hogy ezt a jogalkotás elfogadja. Annak érdekében, hogy minden kistérségből az információ eljusson a régióhoz, a DATTE kvázi területfejlesztési témakörben egy érdekvédelmi szervezetet jelenthet. Mi úgy szoktuk hívni, hogy ez a háttér parlamentje a Dél-alföldi régiónak és ilyen módon a Dél-alföldi régió háttér parlamentjeként jól is működött. Akkor, amikor egy kormányzat nem fél a helyi szinttől, nem fél a helyi önkormányzatoktól, hanem elfogadja, hogy a kistérségek, települések, városok lojálisak a mindenkori kormányzat irányába, és partnerként fogadja a kistérségeket, akkor a DATTE-nak van ereje. A DATTE tartott egy államreformhoz kötődő konferenciát áprilisban Makón, majd nem DATTE színekben, kistérségi színekben május végén itt volt Makón Dr. Lamperth Mónika Belügyminiszter, és Makó és térsége összes testületi tagja összehívásával volt egy területfejlesztési fórum, ez érzékelteti, hogy ez a kistérség ez ennyi. A DATTE, ez az egyeztetés, amire itt utalok, ez pedig a különböző pályázatok koordinálása, összehangolása célját tűzte maga elé, mert az azért fontos lenne, hogy az Európai Unióhoz csatlakozva mindegyik kistérség minél jobban sajátítsa el a pályázat elkészítés módját, technikáját, mert másként a brüsszeli források nem jönnek el ide hozzánk. Mi akkor tudunk eredményesek lenni, ha ott, ahol a pályázatok készülnek, a kitalálás, hogy mire van szükség Makón, meg a térségben, majd a pályázat előkészítése, ennek részeként az önerő és a majdani üzemeltetés nagyon fontos, háromszor kimondom, majdani üzemeltetés, későbbi fenntartás, érthető, hogy nem a csőd irányába vinni a várost. Ha ezeket a szempontokat figyelembe véve elkészülnek ezek a pályázatok és megcsináljuk úgy, hogy finanszírozás is rendben legyen, akkor tudjuk elhozni azt a keretet, amit Brüsszel rendelkezésünkre bocsát. Akkor lehet az az állapot, hogy nem nettó fizetők vagyunk, hanem többet veszünk ki a brüsszeli kasszából, mint amit beteszünk, de ez rajtunk múlik. Most ebben az állapotban rajtunk múlik. A DATTE az, aki ezekben a dolgokban segíteni tud a Dél-alföldi régió valamelyik kistérségének. Ez azért volt Makón, mert annak idején konferencia kapcsán az egésznek a gondolata Makón fogalmazódott meg, kezdettől én vagyok az elnöke és Makón szoktunk találkozni, bár ebben lesz más gyakorlat is, később másutt is fogunk találkozni. Tisztelt Hölgyeim és Uram! Még hadd mondjam el, hogy túlvagyunk az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön. Minden nemzeti ünnep előtt azt szoktam mondani, hogy talán a legfontosabb, mert akkor, amikor a küszöbön állunk, akkor március 15. előtt is azt mondja az ember, hogy talán a legfontosabb most, augusztus 20-án, Szent István ünnepén, államalapító és egyházalapító királyunk ünnepén az ember azt mondja, hogy talán a legfontosabb, lehet, hogy tényleg ez a legfontosabb, és hát október 23-a is nagyon fontos akkor, abban az időpillanatban, sokan érzik úgy, hogy talán az a legfontosabb. Ez az ünnep nem mindegy, hogy telik el egy akkora városban sem, mint Makó és kollegáim. Nagyon szépre sikerült ünnepség volt és ha itt bármi bírálatot, nem is bírálatot, tanúságot érdemes levonni az legfeljebb annyi, hogy el kell találnunk annak a méretét, hogy mekkora az a rendezvény, ami hozzánk való, amit meg tudunk tölteni közönséggel. Mert itt volt az 5 nemzetközi együttest felvonultató néptáncgála és 4 nemzetközi együttest felvonultató fúvószenekari találkozó, valószínűleg a szerdai napnak köszönhető, tehát az, hogy nem egyben volt a 20-ai ünnepségsorozat, hanem egy munkanap estéjére is jutottak ebből programok, de a hétfő esti debütálásnál olyan fél házzal kezdett ez a gála és a befejezésére is olyan 60-70, jó indulattal 70%-ra nőtt fel a létszám. Tehát a dolgozó és másnap munkába induló makóiakra nem hatott csábítóerővel a szicíliai, meg a litván népi együttes úgy látszik, ezeket az arányokat kell majd eltalálnunk. A jóakarat az rendben volt, a szervezés profi volt, a műsorok csodálatosak voltak, hogyha már valaki ott volt, akkor zömében nagyon szép előadásokat látott, nem a szervezőkön múlott. Ami az augusztus 20-i ünnepséget illeti, arról nekem azok az információim, profi volt, jól megcsinált, jól kitalált, minden elemében nagyszerű ünnepségnek lehettünk részesei, méltó állam- és egyházalapító szentkirályunk

5 5 / 69 tiszteletére. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna elmondani. Tessék parancsolni, kérdés, észrevétel a polgármesteri tájékoztatóhoz? Gilicze János alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Két apró pontosításom lenne, valószínű elírás csak, hogy június 25. után nem augusztus 26., hanem június 26. jön, de pont ennél a pontnál van egy olyan rész, hogy polgármester úr Siket Istvánnal és velem részt vett a Döntés után című műsorban. Én ezen nem voltam ott, mert az előző napi testületi ülésen sem voltam ott. Ennyi lenne a pontosítás. Dr. Buzás Péter polgármester: Az biztos, hogy nem voltál ott, rendben van. Dr. Orbán Imre települési képviselő: Nagy örömmel hallgattam Polgármester Úrnak a beszámolóját arról, hogy részletesebben felvázolta Jürgen Köppen úrnak a makói látogatását. Nyilván ha ilyen Európai Uniós vezetőknek gondjainkat és bajainkat elmondjuk, és sokszor elmondjuk, akkor az talán Makón túlmutató hasznokkal is járhat és ennek nagyon örülök, hogy ez Makón megtörtént. Én szintén egy kis pontosítást szeretnék javasolni. Augusztus 15-én, az utolsó napnál, a délelőtt folyamán Kondrát Zoltán református lelkipásztor hálaadó szentmiséje fél mondatban a szentmise szót istentiszteletre kellene cserélni és az augusztus 20-áról röviden csak annyit, hogy valóban a konszenzusos ünnep irányába kell tovább menni és az nagyon jót tenne a városnak. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen az észrevételt, teljesen helytálló. Kérem, hogy szavazzuk meg a polgármesteri tájékoztatót. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 301/2003. (VIII.27.) MÖKT h. Tárgy: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt az elhangzott kiegészítésekkel együtt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 302/2003. (VIII.27.) MÖKT h.

6 6 / 69 Tárgy: Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Siket István alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 303/2003. (VIII.27.) MÖKT h. Tárgy: Gilicze János alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gilicze János alpolgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról megtárgyalta és azt elfogadja. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város alpolgármestere - Makó város jegyzője 1. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása az I. félévhez kapcsolatosan Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Kérdés, észrevétel az anyaggal kapcsolatban van-e? Hajdu Gábor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Pénzügyi Bizottság részéről szeretnék e pont mindkét részéhez rövid észrevételt tenni, illetve elmondanám a Pénzügyi Bizottság döntését. Az első rész értelemszerűen az I. félév költségvetési rendeletének módosítását jelenti. Amelyik nem más, mint konkrét tény és számszerűen rendezi a kiadás és a bevétel oldalak közötti addig meg tett vagy meg nem tett intézkedéseket, értelemszerűen. A bevételi oldalból az átcsoportosítás az évközi

7 7 / 69 többletbevétel terhére testületi döntéssel kerül át a kiadási oldalra. A pénzügyi bizottság is úgy vélte, hogy korrekt és megfelel a történteknek. Inkább az I. félév költségvetésének végrehajtására térnék rá, mert ebbe már befűződik, az első napirendi pont. Mert ennek meg kell hogy előzze értelemszerűen Makó város költségvetését és talán mondom így, hogy nem állnék fel akkor, hanem itt elmondanám egyúttal. Itt világosan végig lehet menni, és tulajdonképpen a magyarázatokat is meglehet találni az I. félév költségvetésének végrehajtása vonatkozásában. A Pénzügyi bizottság szintén átnézte a dolgokat, egyes témák mögé benézett és megvitattuk. Két dologra hívnám fel a figyelmet, az egyik a vagyongazdálkodási bevétel vonatkozásában jött elő, hogy meglehetősen nagy a kintlévőség az erre vonatkozó intézkedéseket meg kell tenni, úgy ahogy itt le van jegyezve. Csak azért mondom, mert ez 10 milliót meghaladó nagyságrendű. A másik dolog pedig amiben a pénzügyi bizottság teljes mértékben egyetértett, hogy a teljesítés rendben van, ellenben a működési feladatok optimális szinten történő ellátásához a II. félévben nem áll rendelkezésre elegendő forrás, ez értelemszerűen ebből is látszik. Feltétlenül szükséges az ÖNHIKI-s pályázatnak a benyújtása a II. félévre és értelemszerűen amennyiben itt az ÖNHIKI-s pályázat elbírálásától függően - amennyiben nem nyerünk esetleg - akkor értelemszerűen keményebb intézkedésekkel biztosítani kell a város működőképességét, növelni kell a bevételi oldalt, a kiadási oldalon ha kell feladat elhagyást is be kell iktatni, hogy a város működőképessége fennmaradjon. Szeretném tehát összefoglalva azt mondani, hogy mindkét témát a Pénzügyi bizottság elfogadta egyhangúan és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm elnök úr! További vélemény van-e? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 33/2003.(VIII.28.) Makó ör. rendeletét az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2003.(II.13.) Makó ör. módosításáról Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Pénzügyi Bizottság elnök ehhez is elmondta hozzászólását a Bizottság álláspontját, véleményét, különösen arra a motívumra szeretném felhívni a figyelmet, mikor azt taglalta, hogy a költségvetés precíz, pontos betartása indokolt, mert ha második körös forrásunk nem nyer, akkor előfordulhat, hogy feladat elhagyással tudjuk az évet megvalósítani. Pénzügyek, tisztelt testületi tagok kőkemény ügyek, pontosan úgy mint otthon, nem lehet többet elkölteni, mint ami van, azt nagyon ésszerűen kell és a pénzügyi gazdálkodásnak a gazdálkodás elemét nagyon komolyan kell venni. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozza: 304/2003.(VIII.27.)MÖKT h.

8 8 / 69 Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetése I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tájékoztató Makó Város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Makó Város Önkormányzata évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásáról szóló 3/2003.(II.13.) Makó ör. számú rendelet módosítását figyelemmel az ÖNHIKI-s pályázatra olyan ütemben készíttesse el, ahogy a feladatelhagyás miatti előirányzat átcsoportosítás azt lehetővé teszi. Határidő: folyamatos, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző ülés Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 305/2003.(VIII.27.)MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatási igény benyújtása az ÖNHIKI-s pályázatra. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja egyidejűleg a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi LXII. törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 1./ Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fő feletti. 2./ Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3./ Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fő feletti és intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága a 70 %-ot eléri. 4./ Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel - intézményeit is beleértve - nem rendelkezik. 5./ Az önkormányzat - a magánszemélyek kommunális adója - a telekadó - az idegenforgalmi adó

9 9 / 69 - a helyi iparűzési adó bevezetéséről döntött és költségvetésében ilyen bevételt tervez. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30. Értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya 2. sz. előterjesztés A mezőőri járulék évi alkalmazásáról Dr. Buzás Péter polgármester: Mezőőri járulék évi alkalmazásáról szól és van egy rendelet módosítás benne. Tessék parancsolni tisztelt testület! Kérdés, észrevétel, vélemény? Szabó Sándor települési képviselő: Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! A magam és a Mezőgazdasági Bizottság véleményét szeretném elmondani a témával kapcsolatban. A Mezőgazdasági Bizottság elnöke nem lévén jelen, megkért, hogy a véleményét tolmácsoljam. A témával kapcsolatban a bekövetkezett aszály és az aszály miatt bekövetkezett nagy kár a mezőgazdaságot ért kár ismeretében az előterjesztésben szereplő 10 %-os kedvezmény az a mezőőri járulék mértékének csökkentésére valóban egy gesztus értékű lépés. Ismerve az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét és ismerve a mezőőrök működési költségeit így a bizottság és magam is azon a véleményen vagyunk, hogy fogadjuk el ezt az előterjesztést. Fogadjuk el azért is, hogy ha nagyobb engedményt teszünk, akkor esetlegesen a mezőőri szolgálat működése kerül bizonytalan helyzetbe, és a szerény termés következtében az erre szakosodott lumpen elemek egyre agresszívabbá válnak, tehát a mezőőri szolgálatnak az erősítése volna szükséges. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Képviselő Úr! Nem szakszerűen mondod. Gyorstermelésnek hívják. Szabó Sándor települési képviselő: Én finoman fejeztem ki magam, így is nevezhetjük igen. Ami az agresszivitást jelenti vagy bizonyítja, hogy most már a lakóépületeket is meglátogatják, pl. Rákoson, ahol eddig erre nem igen volt példa, de felmerült a Honvéd városrészbe is nagyfokú probléma. Tehát az a javaslatom, hogy fogadjuk el az előterjesztést. Dr. Buzás Péter polgármester: Azért nagyon fontos, hogy erre reagáljak, de maradjunk abba, hogy a végén egybe. Van-e még kérdés, hozzászólás? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Rögtön a gyorstermelés és Honvéd városrész ügye. Nem a napirendhez kötődik Honvéd városrész ügye, de ha már szóba került, akkor hadd mondjam el, amikor ez a helyzet felerősödött Honvéd városrészbe, a sajtó lehozta, Nagy Mihály a Városi Rendőrkapitány megkeresett engem, hogy egy széleskörű offenzíva induljon. Ez a hétköznapi munka elemeit is magába foglalja, de inkább egy az általuk végzett munka, és az általunk végzett segítő tevékenység tudatosítása, ami ebbe a szakaszba folyik. Abba maradtunk rendőrkapitány úrral, hogy ennek a kiértékelésére visszatérünk. Erre még nem került sor, viszont nekem Honvéd városrész környékén lakóktól származó információim vannak miszerint ennek mára pozitív hozadéka egy picit megvan. Én úgy hallottam, hogy egyes emberek már nincsenek itthon és hogy a nyugalom egy kicsit erősödik Honvéd városrészben. De muszáj ezt is elmondani, tehát nemcsak a rosszat, meg a bajt, hanem hogy az a közhangulat, ami mondjuk egy hónappal ezelőtt volt Honvédba ma már nem

10 10 / 69 ugyanaz. Nincs örömünnep, de nem ugyanaz. A mezőőri járulék ügye. Köszönöm szépen a bizottság véleményét, Szabó Sándortól. Erről van szó, amit ő elmondott, 10 %-kal csökkentjük a mezőőri járulékot mindenkinek egységesen, és utána nincs külön méltányosság. Ez az aszály mindenkit rendesen sújtott és a mezőőri szolgálat viszont inkább kell, mint nem. Mint tudjuk ebből a mezőőri szolgálatot finanszírozzuk, költségvetésből többet beletenni nem tudunk, úgyhogy marad így. Kérem fogadjuk el így az előterjesztést, szavazzuk meg a rendeletet. A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 34/2003.(VIII.28.)Makó ör. rendeletét a mezőőri járulék évi alkalmazásáról 3. sz. előterjesztés Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használata Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Egyszer már volt itt ez az előterjesztés, abba maradtunk, hogy szakértői közreműködéssel újra fogalmazódik. Az anyag itt van előttünk, vitára bocsátom. Kérdés, észrevétel, vélemény van-e? Gilicze János alpolgármester: Tisztelt Polgármester úr! Képviselő-testület! Megint csak egy apró észrevételem lenne, a tartalommal semmiféle gondom nincs. A melléklet tartalmazza a címer megjelenésének a formáit. Itt én arra kérném a képviselőtársaimat, hogy sajnos a színek nélküli ábrázolásnál ezt csak úgy vegyék, hogy tájékoztató jellegű, hiszen nyomdatechnikával ennél sokkal jobbat lehet elérni, tehát ahogy így van nem valóság hű. Dr. Buzás Péter polgármester: De heraldikai szempontból jó? Dr. Orbán Imre települési képviselő: Tisztelt Testület! Egy javaslattal szeretnék élni, és ezt a Művelődési bizottságban elmondtam, de azért érdemes megismételni, mert ennek költségvetési vonzata is van. A Makói Városi Tanács 1974-ben elfogadta a városi címer és zászló alkotásáról szóló rendeletét és utána ezt a rendeletet megfelelő illusztrációval 1975-ben kiadták. Én szerintem érdemes lenne elgondolkodni ennek jelképes, lélektani és egyéb más előnyei is lehetnek, hogy a mostani címerünket, zászlónkat, érdemes lenne egy ilyen kis füzetecskében megjeleníteni, ennek vonzatairól nyilván tárgyalni kell, hogy hogy a legcélszerűbb, de ezt csak akkor lehet, hogy ha a költségvetésben erre van fedezet. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény? További vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Elfogadom Gilicze úrnak a gondolatmenetét, a kéket valóban nem szaggatott vonallal szokták jelölni, hanem folyamatossal, javaslom, hogy vegyük úgy tudomásul, nem tudunk mit csinálni, ma 2003-ba a rendelkezésünkre álló technika ezt tudta. A szándék erre irányult, ha jól vettem ki. Kettő. Orbán Imre képviselő úr hozzászólásával egyetértek. Az a kérésem, hogy a következő évi költségvetés összeállításánál ezt vegyük figyelembe és ahhoz méltó, én már nem tudom, nem emlékszem, hogy a városi tanácsé mennyire volt részletes, vélhetően részletes körülírást tartalmazott. Tehát akkor az egy olyan füzetecskébe, amibe az ide illő tudnivalók egy az egybe benne vannak, jó nyomdatechnikával, jó színekkel. Jó gondolatnak tartom. Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy fogadjuk el a rendeletet. A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta:

11 11 / 69 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2003.(VIII.28.)Makó ör. rendeletét Makó város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használatáról A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 306/2003.(VIII.27.)MÖKT h. Tárgy: Makó Város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésnek a használata. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Orbán Imre képviselő indítványával miszerint Makó Város jelképeinek és a Makó városra utaló elnevezésének egy kiadványban történő megjelentetésével egyetért. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetés tervezésekor a kiadvány megjelentetését is tervezze. Határidő: évi költségvetés összeállítása Felelős: jegyző Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 4. sz. előterjesztés A Makó város környezetvédelméről szóló rendelet módosítása, a város értékes fáinak helyi védettség alá helyezése Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Szóbeli felvezetésként csak annyit mondok, hogy városi védettségű házaknak nagyon komoly jelentősége van, és környezetvédelmi szempontból, gyerekeink szempontjából, valahol a Babapark gondolatvilágába illő, vagy abból fakadónak gondolom, a védett fák jegyzékének jóváhagyását. Rendkívül fontos, hogy értékeinket védjük meg gyerekeinknek, unokáinknak. Vitára bocsátom az anyagot, azzal, hogy köszönöm szépen azoknak akik ezt kitalálták, idáig bábáskodtak felette, nagyon szép gesztus. Gáspár Sándor települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 64-es és 65-ös sor alatt a fehér nyárfa Üstökös u. 16 és 20. szám alatt lévő nyárfák. Évenként visszatérő probléma, tavasszal a nyárfa pihéinek a szállingózása. Tavaly egy család e miatt már el is költözött, mert allergiásak lettek erre a szöszre. Hosszú éveken keresztül a lakók állandóan jelzik azt, hogy ők nem szeretik ezt a nyárfa szöszöket, nem lehet teregetni, a lakások állandóan tele vannak ezekkel a szöszökkel, tehát valami megoldást kellene rá találni. Tavaly már kaptam egy olyan információt is, hogy ki fogják vágni, hát nem lett kivágva, most pedig védettség alá helyezik, nem tudom valami megoldást kellene találni, mert akkor ez minden évben visszatérő probléma lesz, és a lakosság ezt minden évben jelezni fogja. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Ez a ös.

12 12 / 69 Dr. Halmágyi Pál, az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke, települési képviselő: Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Két kérdésem lenne. Az egyik, hogy mi az oka annak, hogy a nem szakértők szerint is szépnek ítélt fasorok, zöldterületek kimaradtak a felsorolásból. Gondolok itt a Teleki utcai gesztenyesorra, a Maros-parti Báló ligetre, az Úri utca szép fasorára, illetve a József Attila utcán lévő hatalmas évszázados platánokra. Ezt itt az 1-es számú melléklet felsorolásába nem találtuk. A másik kérdés, hogy több bizottságon is elhangzott ez kiegészítésként, én az ügyrendi bizottságon ugyanezeket elmondtam, ott a bizottság egyetértett vele, mégse került bele a mostani előterjesztésünkbe. Úgy érezzük, hogy ami bizottsági ülésen elhangzik és ott egyhangú támogatást nyer, az jelenjen meg az előterjesztésbe is. Csatlakozok Gáspár képviselőtársam felszólalásához, annyival, hogy ez a nyárfapöhöly a szénanáthásoknak nagyon allergén anyag, tehát az allergia mentesítés keretébe én is javaslom a kivágásukat, a fehér pölyhöt termelő nyárfának. A következő mondatom az már csak az előző kérdéshez visszautalás. Nem akartam akkor megszólalni, mert tudtam, hogy most úgy is felszólalok, a múzeum szívesen vállalja, hogy azt a címerismertető füzetet a múzeumi füzetek sorozatba kellő minőségbe és megfelelő kivitelbe közreadjuk. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, észrevétel? További észrevétel nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Megadom a szót Műhelyi Istvánnak a Városüzemelési csoport vezetőjének ő ebben a szakértő. Mindegyikre megkérlek, hogy reagálj, nekem van hozzá véleményem, de a tied után mondom el. Különösen figyelemre méltó az, hogy én is úgy gondolom, hogy a szakértői vélemény az egy dolog, de az még nem a biblia. Tehát azon lehet, így is úgy is módosítani, ez ettől lesz a mi rendeletünk, Makó város rendelete, szakértői vélemény alapján, bizonyos logika rendszer mentén azt megalkotjuk. Tessék parancsolni. Műhelyi István, a Városüzemelési csoport vezetője: Polgármester úr! Tisztelt Testület! Én javaslom, hogy ezeket a nyárfákat vegyük ki ebből, és tényleg vágjuk ki. Amikor a Soós Béla úr felmérte, ezek értékesek, és nagyon szép fák, de allergén probléma miatt én javaslom, hogy vegyük ki, és utána majd eldöntjük a sorsát hogy mi legyen. A gesztenyefákkal kapcsolatban: a Teleki utcán, Úri utcán és az egyéb városban található vadgesztenyefák állapotuk miatt nem kerültek bele mert, nagyon megtámadta a betegség és a száraz időjárás miatt rengeteg fa az ami megsínylette ezt. Ha ezt védetté nyilvánítjuk, akkor borzasztó procedúrán kell egyébként keresztülmenni ahhoz, hogy ezekkel valamit csináljunk. Na most a platánsorok azok benne vannak a Kertész utca, Kökény utca, Platán utca, Lisztes utca, Harmat utca, tehát mind az egyes mellékletben benne vannak azok a fák, de kivétel a gesztenye. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! A mellékletbe beemelni most ebben az eljárásban nem áll módunkba, mert ahhoz, hogy ebben a rendeletben védett értékű legyen egy fa ahhoz a nemzeti park hozzájárulása meg szakhatóságoknak a hozzájárulása kell a minősítéshez. Kihagyni tudunk belőle, beemelni nem. Beemelni később lehet. Vagy úgy, hogy most azt mondjuk, hogy ezt levesszük megint napirendről és majd visszahozzuk, amikor mindent letisztáztunk, vagy úgy, hogy nőni fog itt később is fa, meg meggondoljuk magunkat és később beemeltetünk még ebbe a rendeletbe. A gesztenyével kapcsolatban tegnap volt itt a Virágos Magyarországért verseny fővédnökasszonya Kuncze Gáborné, minisztériumi szakértő, itt volt Soós Béla úr, aki regionális elnöke ennek a bizottságnak és én is tőle kérdeztem, hogy itt vannak ezek a gesztenyefák, én mondjuk nem azt kérdeztem, hogy miért ilyen szépek ezek, hanem mitől ilyen égett a levele. Soós Béla elmondta, hogy a gesztenyefa eredendően ugyanúgy mint a nyár, nem urbánus növény egy, kettő a gesztenyéket a mai élettani körülmények között annyi betegség támadja meg, az atka ismert, de több olyan betegség van, ami miatt nyár közepére nagyon sokszor bebarnulnak és lényegesen hamarabb hullajtják a levelüket. Most emiatt a szakma ma már a gesztenyét nem sorolja a védett fák közé. Tehát szakhatósági szinten problémásabb lesz a gesztenyefák ügye, platánnál már másról van szó. Azt kell megfontolni, ebből azért óvatosan kellene versenyt csinálni, mert a védett fáknál a

13 13 / 69 legjobbaknak kell benne lenni, tudni kell, hogy ez azért kötelezettséget is jelent a város részére a gondozást illetően. Abban mindenképpen teljesen igazad van, hogy ha egy bizottság úgy foglal állást, akkor az azért megfontolandó. Jelen pillanatban ott tartunk, és azért nem tették bele, azért nem lehet beletenni, és nem jutott el hozzám a probléma, mert belevenni nem tudunk, kihúzni igen. És most ebben a stádiumban hadd mondjam azt, hogy ez tényleg attól a mi rendeletünk és ebben azért egyetértünk, hogy ha akarunk betenni, akkor tudjunk betenni, tehát legyen meg a módja. A Gáspár Sándor képviselőtársamnak azt mondom, ugyanazt nem jól tudjátok, mert én Posta utcai hasonló fák kapcsán ennek már utánajártam. Ezek ugyan kellemetlenek, zavaróak, viszket tőle az orrunk, meg minden bajunk van, de az orvosok azt mondják, hogy nem allergének, nekem ezt mondták, hogy nem allergének. Ezzel együtt, hogy ezeknek a fáknak nem kellene a védett fák közé bekerülni azzal én is egyetértek, úgyhogy én azt javaslom, hogy ne csak ezt a két fát húzzuk ki, hanem ha ilyen fa van még benne, azt mind húzzuk ki. Nagy Lajos, a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Testület! Bizottsági véleményt szeretnék mondani. A Városüzemelési bizottság azt követően ülésezett amikor az ügyrendi bizottságon is ez a téma felvetődött, de a városüzemelési bizottság az előterjesztés szerint szakértői véleményeket figyelembevéve nem javasolta ennek a bővítését. Egyrészt az elhangzott szakmai vélemények miatt, másrészt pedig bizonyos mértékben a védett fák szaporításának kemény költségvetési vonzata van, és ezt is figyelembe vettük, amikor tulajdonképpen a bizottság végső álláspontját kialakította. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még vélemény? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Nekem az a javaslatom, hogy fogadjuk el a rendeletet, mert egyrészt egyszer már levettük napirendről és nem érzem olyannak az elhangzottakat amiért nem kellene elfogadnunk. Kettő. Javaslom, hogy a Gáspár úr véleményét fogadjuk el, nevezetesen, hogy a populus alba ez a fehér nyárfának a latin neve, ahány populus alba van azokat egyelőre vegyük ki mind belőle, mert azoknak a sorsa szerintem valamennyiünk által elgondolt sors. Ezeknek a kivételével fogadjuk el a rendeletet. Kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 36/2003.(VIII.28.)Makó ör. rendeletét a Makó város környezetvédelméről szóló 18/2001.(VI.28.)Makó ör. rendelet módosításáról 5. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2003.(III.26.)Makó ör. rendeletének módosításáról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2003.(VIII.28.) Makó ör. rendeletét Makó Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

14 14 / 69 11/2003.(III.26.)Makó ör. rendeletének módosításáról 6. sz. előterjesztés A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.)Makó ör. rendelet módosításáról Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta: Makó Város Önkormányzatának 38/2003.(VIII.28.)Makó ör. rendeletét a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 25/2001.(IX.27.)Makó ör. rendelet módosításáról. 7. sz. előterjesztés A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999. (VI.24.)Makó ör. rendelet módosításáról Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Egy kérdésem van, részben aljegyző úrhoz, részben a TÁVHŐ képviselőihez, a választások óta készülünk arra, hogy ezt a koncessziós szerződést végigfuttatjuk bizottsági ülésen, hogy a régi testületi tagok frissítsék fel, az újak ismerjék meg annak tartalmát, lássák be a mozgásteret, hogy mettől meddig terjed, stb. Ennek az előkészítő munkája folyik, ami hol itt, hol ott megfeneklik határidőbe. Most úgy rémlik nekem, hogy a TÁVHŐ-nél van a labda, az érdekelne, hogy közösen, nem most akarok ebből vitát gerjeszteni mikor leszünk abba a helyzetbe, hogy betudjuk ezt hozni testület elé, és lehetőleg ne a decemberi vízdíjemelés, adóemelés, időszakába jöjjön. Mikor tájt? Igazgató úr, egy rövid időpont vagy bármi, de olyat mondjunk amit tartani tudunk, ez nagyon fontos. Szászik László, a Makó-Therm Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselő-testület! Cégünk részéről a koncessziós szerződés felülvizsgálatára illetve módosítására mi előkészítettünk egy kettes számú módosítást. Ez a módosítás tervezet pillanatnyilag tulajdonosainknál van tanulmányozás végett és várható hogy néhány napon belül visszakerül és a tisztelt önkormányzat elé tudjuk terjeszteni. Ennek figyelembevételével úgy gondolom, hogy szeptember, október hónapi testületi ülés az amikor egy megtárgyalható állapotba kerül. Dr. Buzás Péter polgármester: Maradjunk igazgató úr a szeptemberbe, mert minden külsős aki így gondolkodik akkor arra gondol, hogy szeptember végén van testületi ülés, előtte egy héttel ide adja és az jó. Az nem jó, mert akkor már semmit nem tudunk vele kezdeni, mert szeptember elején össze kell állnia annak az anyagnak, ami szeptember végén testület elé kerül. Bizottsági stb., stb. Tehát ha te októbert mondasz ez azt jelenti, hogy október 20-án kapjuk meg az anyagot, az novemberbe fog testület elé kerülni. Tehát ahhoz hogy októbert tartani tudjuk és szeptemberről már akkor nem is beszélünk, ahhoz maradjunk abba, hogy szeptemberbe nekünk ezt kétmenetbe oda-vissza szakértő bevonásával elő kell készíteni, és akkor az októberi testületi előkészítésbe be tud jönni. Akkor egyezzünk már meg ebbe közösen. Köszönöm szépen. Nekem ennyi volt. Egyébként van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.

15 15 / 69 A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett megalkotta: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2003.(VIII.28.) Makó ör. rendeletét a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 25/1999.(VI.24.)Makó ör. rendelet módosításáról 8. sz. előterjesztés Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? Mágori Józsefné települési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtársak! A Bursa Hungaricával kapcsolatban tavaly kellemetlen tapasztalataim voltak az első pénzügyi bizottsági ülésen, és akkor megfogalmazódott bennem a dolog, hogy az tarthatatlan az az állapot, ami akkor ott volt. A mostani pénzügyi bizottsági ülésen megnyugtatott engem a Csomor Ágnes, hogy sokkal szakszerűbben lesznek a környezettanulmányok elvégezve, és mondjuk úgy, hogy botránymentesen tudja az a hat fős bizottság odaítélni az ösztöndíjat a jelentkezőknek. De áttanulmányozva ezt az egész anyagot, nem találom benne a tavaly a legnagyobb problémát okozó dolgot. Tavaly, számot nem tudok mondani pontosat, de legalább 8-10 olyan keresetigazolás érkezett a bizottsághoz, ahol 3-4 és 5 ezer forintos fejenkénti jövedelmet igazoltak. Tehát volt olyan, hogy négytagú család 12 ezer forintból él, ebből kettő gyermeket Budapesten az egyetemen taníttat. Én ezt egy irreális dolognak tartom, és teljesen hihetetlennek ebbe a mai világba, mindenki itt él ebbe az országba, tudja, hogy ez nem működik. A bizottsági ülésen volt egy olyan javaslatom, hogy bizonyos nettó, egy főre jutó kereset alatt nem szabad elfogadni keresetigazolást. Én nem tudom, hogy ezt aljegyző úr törvényesnek találja-e, sőt én átolvastam részletesen itt a pályázati kiírást és mindent, és el is gondolkoztam rajta, hogy hol lehetne ezt mondjuk, ha bevezetnék beírni, tehát, hogy a törvényeknek megfelelő lenne. Hát nehéz a helyzet. Mert van itt ilyen, hogy a szociális körülményeknél a pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként mit kell becsatolnia. Na most ide nem írhatjuk bele azt, hogy nem fogadja el az önkormányzat még a pályázatot sem. Tehát igazán én nekem van ez az ötletem, de jogilag nem tudom, hogy hogyan kivitelezhető. A bizottsági ülésen azt mondta Csomor Ágnes a Hatósági osztály vezetője, hogy ha és amennyiben én ezt felvetem a testületi ülésen, ez megvitatásra kerülhet, ő sem tudott ebbe nekem tanácsot adni, de én mégis megfontolásra javaslom a testületnek. Dr. Buzás Péter polgármester: Csomor Ágnes azt mondta hogy vesd fel testületi ülésen és majd itt megvitatjuk. Mágori Józsefné települési képviselő: Igen. Nem így volt? Én így értettem akkor. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Rendben van. Ez megtörtént, fel lett vetve. Köszönöm szépen. Hajdu Gábor, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elnöke, települési képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! A Pénzügyi bizottság valóban nagyon részletesen kitárgyalta, sőt olyan felvetés is volt, ami nagyon precízen próbálta leszabályozni a benyújtott papírokat, igazolásokat, hogy hogyan milyen formában kellene ezt igaznak elfogadni. Az jött azért ki, hogy az sem lehet, hogy ellehetetlenítsük ezt olyan féleképpen, hogy rengeteg féle-fajta igazolást kérjünk be, ütköztessük az igazolásokat, egyebeket. Jó lehet feltétlenül szükséges az, hogy igazságtartalma azért legyen a döntésnek, és nem borzolja fel a város idegeit, vagy a város lakosságának az idegeit. Ezért felmerült itt olyan kérdés, amelyik én úgy gondolom, hogy

16 16 / 69 megoldható és itt a Hatósági osztályvezetőre utalok, hogy be is írta, írtuk, hogy értelemszerűen a szociális rászorultság igazolására azért az ingatlan tulajdon vonatkozásában legalább annyi legyen ott, még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy ez annyit ér, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az illető, hogy ilyen vagyonnal, meg egyebekkel rendelkezik, mert ennek nincs különösebb fenyegetettsége. A másik volt még egy olyan felvetés, hogy az addig be nem jelentett állandó, ideiglenes tartózkodási helyére vonatkozóan is tegyen a pályázó nyilatkozatot. Hát ez is egy meglehetősen nehéz dolog, mert ha nem tesz, akkor tulajdonképpen nyomozati jogkör nincs, hogy kiderítse, hogy mi a helyzet. Tehát szó, mi szó, talán ez a büntetőfelelősség kérdése ez beépíthető volna a rendszerbe. Köszönöm szépen. Mágori Józsefné települési képviselő: Tavaly nagyon sok olyan diák nem kapott szociális támogatást Makótól, akiknek a szülei közalkalmazottak, pedagógusok, tehát állami fizetésbe részesülnek, és a jövedelmük nettó, ezer forint lett személyenként a családba. Mert elvette a helyet az, aki az irreálisan keveset vallotta be, az általam, vagy mondhatom a bizottság által irreálisan keveset vallotta be. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Mielőtt Csomor Ágnesnek megadnám a szót, annyit hadd mondjak, hogy azzal a szándékkal és akarattal amit megfogalmaztál Mágoriné képviselőtársam teljesen egyetértek. Az a baj, hogy Hajdu Gábor már mondta rá azt, ami gyakorlatilag van. Én is úgy gondolom, hogy az a büntetőjogi nyilatkozat az halottnak a csók, oda kell tenni az biztos, de semmit nem jelent, vagy legalábbis nem jelenti azt amit ettől várnánk. Nekem az a problémám félúton vagyunk az Európai Szabályozási rendszerhez. Azért jusson eszünkbe és gondolom, hogy mindenki elhiszi ebben a terembe, s pláne ha így és ezzel a hangsúllyal kimondom, hogy nem politikai éllel mondom, de jusson eszünkbe, hogy amikor az őstermelői igazolvány ellen, tehát megszüntetése, korlátozása ellen tiltakozunk, vagy tiltakoznak, vagy amikor a különböző regisztrálások ellen tiltakoznak, amikor a pénzügyi folyamatok valós tükröződése ellen tiltakoznak, akkor ennek azért ez a vége, hogy van egy fehér jövedelem, a köztisztviselőnek aminek aláír, van egy szürke, amiről én nem beszélek, és azért mert nem ez a testületi ülésünk témája, van ennek fekete sávja is. Az amiről te beszéltél a kimutatható jövedelme annyi, amennyi, vélhetően napszámból él, és nem ragasztja be a bélyeget. Vagy beragasztja, vagy nem, vagy ötezer forintért ragasztja be. Ennek az egész ügynek a rendezése összességébe több hatóságnak a dolga, és mondjuk pont az önkormányzaté nem. Na most ez olyan, hogy a világ baját nem tudjuk a vállunkra venni. Ettől ez így van. Hogy mit lehet csinálni az ötezer forintos kimutatható jövedelemmel, kontra a köztisztviselő által aláírttal nem tudom neked megmondani. Én megadom majd a Csomor Ágnesnek és az aljegyzőnek is a szót. Régen még a rendszerváltás előtt volt, olyan, hogy a törvényesség betartása mellett a környezettanulmány során az általános vagyoni kondíciókból is következtettek. Következtettek arra, hogy nem rászoruló. Csak az a probléma, hogy ebbe van aki ezt becsületesen megcsinálja, mint ahogy Dr. Nagy Lajos jó párszor bemondta, hogy ez így nem úgy nem, amúgy nem. És ha egy másik környezettanulmányt végző helyi képviselő meg úgy gondolja, már ott vagyunk, hogy nem egyforma az elbírálás. Tehát a normatív jellegnek, amit te szorgalmazol nagyon jó volna, ha meglenne, csak amikor a közeg olyan, hogy normatív módon nem tudjuk megközelíteni, akkor én megmondom őszintén nem tudom megmondani. Hogy mi jogi szempontból meddig mehetünk el, és utána marad a mérlegelés, nem látom a megoldást. Csomor Ágnes Hatósági Osztály vezetője: Tisztelt Képviselő-testület! Én bizottsági ülésen is azt mondtam és valószínű, hogy félreértettük egymást, hogy az, hogy a testület a pályázati kiírásba kikösse, azt, hogy milyen egy főre jutó jövedelem alatt nem lehet benyújtani pályázatot erre nincs mód. Viszont arra van a bizottságnak lehetősége, hogy az egyes kérelmek elbírálásánál egy ügybe azt mondja, hogy a kérelme nem valódi adatokat közölt ezért elutasítja a kérelmét és nem támogatja. Erre van lehetőség. Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát akkor ez a jogtechnikája annak, hogy most is megcsináljuk azt amit évvel ezelőtt a lakásbizottságban, hogy ha tisztességes a környezettanulmány és

17 17 / 69 ugyanolyan szempontrendszer szerint bírál el akkor ha láthatóan a vagyoni jövedelmek alapján nem helytálló az amit jövedelmi kondíciónak bevallott, akkor azt mondja, hogy az eset összes körülményére tekintettel nem valós az adatközlés emiatt nem adja meg a támogatást. A probléma csak az, hogy nagyon nehéz erre következtetni, mert akkor ez még úgy volt, hogy mosógép van-e, tévé van-e meg minden. Ma már azért napszámból és pedagógusfizetésből is van mosógép, meg van tévé, meg van képmagnó, tehát ez nem mérvadó. Maradjon ez a kiegészítő passzus, és én tényleg szívesen veszek minden olyan javaslatot, aminek a mentén ez megoldható, egyelőre ennél normatívabbá nem tudjuk tenni, talán ha ebbe az irányba elindulunk, akkor viszont nagyon fontos lenne, hogy egységes megítélésű szempontrendszer alapján történjen a bírálat. Az, hogy ha valakiről tudják, hogy ez így van, a másikról nem, akkor megint belecsúsztunk egy olyanba, hogy nem sokkal vagyunk előrébb. Kiss Imréné, a Szociális Bizottság elnöke, települési képviselő: Képviselőtársaim! Polgármester úr! A szociális bizottság is megtárgyalta ezt és én jelen pillanatban és akkor is elmondtam már többször is, hogy ez az ösztöndíj ez szociális jellegű. Semmi köze a tanulmányi ösztöndíjhoz. Én egyetértenék azzal, hogy egy öt fős bizottság állandó bizottság, innen is, onnan is, szociális bizottságból, oktatási bizottságból végigmenjen, nemcsak azokon a pályázatokon, akik szerintünk jogosultak, vagy a beadott kérelem szerint jogosultak, minden menjen végig, de ne csak kettő, meg kettő szétosztva, együtt az öt, hogy legyen egységes a javaslat és akkor nincs gond. Nem csúszunk el olyan irányba, hogy esetleg én többet megengedek, a másik bizottság meg kevesebbet. Én úgy gondolom, hogy ez járható út lenne. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Én a következőt javaslom. Az a kérésem, hogy akinek ezzel kapcsolatban ötlete, gondolata van, az mondja el a Csomor Ágnesnek, és létrehozunk egy adhoc bizottságot, annak az összetételét is meghatározzuk és akkor menjünk ebbe az irányba. Próbáljuk kiszűrni. Van-e még valakinek kérdése? További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Akkor abba maradunk, most erre nem hozunk határozatot, hogy következő testület elé bejön az adhoc bizottság. Az előkészítés kezdődjön meg, akinek ehhez ötlete, véleménye van mondja el Csomor Ágnesnek. Köszönöm szépen. Akkor az előterjesztést szavazzuk meg. A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 307/2003.(VIII.27.)MÖKT h. Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához való csatlakozásról és a pályázati kiírás szövegéről szóló előterjesztést. 2. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, az Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul eleget tesz az abban foglaltaknak. 3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület nevében a

18 18 / 69 csatlakozási nyilatkozatot tegye meg, továbbá az elfogadott pályázati kiírást jelentesse meg a helyben szokásos módon. 4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás összeg fedezetét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja. 5. Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a szükséges előirányzatot a költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. Felelős: polgármester Határidő: szeptember 30. A képviselő-testület a határozat végrehajlásáról tájékoztatást nem kér. Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály - Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a évre ezennel kiírja az "A" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvényben meghatározott képzési időn, illetve az egyetemi és főiskolai hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható támogatásokról szóló 51/2002. (III.26.) Korm. rendelet 5. -ában meghatározott keretek között, a felsőoktatási intézmény Szabályzatában meghatározott határidőn belül állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vesznek részt. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói. Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. PhD képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának

19 19 / 69 feltétele, hogy a 2003/2004. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Amennyiben a pályázni kívánó hallgatónak több felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van, pályázatában feltétlenül CSAK azt az intézményt/kart/szakot jelölje meg, ahol államilag finanszírozott nappali tagozatos képzésben vesz részt. Ez ugyanis az ösztöndíj folyósításának alapfeltétele. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2003/2004. tanév második, illetve a 2004/2005. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag finanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A települési önkormányzat határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. A pályázatot a Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje október 22. A pályázat kötelező melléklete a Polgármesteri Hivatalban, továbbá az Interneten a cím alatt hozzáférhető, és a felsőoktatási intézmény által kitöltendő Igazolás formanyomtatvány, amelyen a felsőoktatási intézmény igazolja, hogy a pályázó a fentiekben meghatározott képzéstípusok valamelyikében vesz részt. A pályázónak szociális rászorultsága igazolására pályázata kötelező mellékleteként az alábbi okiratokat kell csatolnia: A pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének havi forint összege. A pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelem igazolásait: rendszeresen mérhető havi jövedelem esetén a kérelmet megelőző 3 hónap, egyéb jövedelemnél a megelőző év jövedelmét kell igazolni. A pályázó, vagy családtagja betegségére vonatkozó orvosi igazolást. Három, vagy több eltartott esetén az eltartottak anyakönyvi kivonatának másolatát és az eltartottak iskolalátogatási igazolását. A pályázó szülője/gondviselője munkanélküli, akkor a regisztrációra vonatkozó igazolást. Árva vagy félárva esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. A helyhiány miatt elutasításra került kollégiumi elhelyezésre vonatkozó igazolást. A pályázó büntetőjogi felelősége tudatában tett nyilatkozata az ingatlan tulajdonáról. A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tanulmányi idő alatt, hol és milyen jogcímen

20 20 / 69 tartózkodik. Megjegyzés: Az évi III. törvény 4. (1) a) bekezdése alapján jövedelemnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási -és nyugdíjjárulékkal, magánnyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, valamint - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével - a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása, a rokkantsági járadék és a vakok személyi járadéka. A pályázat eredménye nyilvános: a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény tanulmányi jogviszonyáról a Felsőoktatási Pályázatok Irodájának, illetve az önkormányzat(ok)nak tájékoztatást nyújtson. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat az általa támogatásban részesített ösztöndíjasok listáit november 24-ig az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos egyéb módon hozza nyilvánosságra. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a évre ezennel kiírja a "B" típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2003/2004. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek) jelentkezhetnek, akik a 2004/2005. tanévtől kezdődően állami felsőoktatási intézményben, illetve az Oktatási Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsőoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott első alapképzésben, vagy első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2004-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2004/2005. tanévben ténylegesen megkezdik. Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra, A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014.

KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. KUB-16/2014. (KUB-16/2014-2018.) Ikt. szám:kub-40/67-2/2014. J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2014. november 5-én, szerdán, 11 óra 15 perckor az Országház főemelet 55. számú

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: GAB/13-4/2015. GAB-6/2015. sz. ülés (GAB-26/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Gazdasági bizottságának 2015. március 10-én, kedden, 9 óra 00 perckor az Országház főemelet 37-38.

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. márciusi Szivárvány. jövő év márciusára előreláthatóan elkészül a szivárvány óvoda felújítása. a város 3. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban kórház, FejleSztéSek tiba sándor, a Misek nonprofit kft. főigazgatója fejlesztésekben gondolkodik. a város 4. oldal

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés:

A TARTALOMBÓL. Főszerkesztő: Olvasószerkesztő: Tervezőszerkesztő: Szerkesztőségi munka, grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Szóljatok, ha szólni kell... most a hitelkárosultakért!!! 309. szám A TARTALOMBÓL Lesz-e még a nemzet olyan, hogy halált nem érdemel?... 4 az öntudatos magyar polgár lapja Kormányt buktathat a devizahitel...

Részletesebben