Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése"

Átírás

1 Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottság részére Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló

2 Szám:./2007. Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s é n e k H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv 87. -a rendelkezik az önkormányzat zárszámadási rendeletének elkészítéséről és képviselő-testület elé terjesztéséről. A törvény értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást és eredmény kimutatást a polgármester terjeszti a képviselő testület elé. Az Önkormányzat évi költségvetését a Közgyűlés 5/2007.(02.12.) KGY.sz. rendeletével alkotta meg, melyet az év során több alkalommal, legutóbb december 31-ei hatállyal a 10/2008.(03.12.) Kgy. számú rendeletével módosított. Elfogadott költségvetési rendeletünkkel azonos szerkezetben elkészítettük a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónkat, melynek összeállítása során különös figyelmet fordítottunk a valódiság, a teljesség és a lényegesség elvének érvényesülésére. A 2007-es év gazdálkodásáról készült beszámolónk az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.). kormányrendelet és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet által meghatározottakat tartalmazza. A hivatkozott jogszabályok alapján terjesztem elő a zárszámadási rendelet tervezetét a évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról a rendelet mellékletét képező táblázatokkal együtt, a költségvetési gazdálkodás szöveges értékelését és a évi pénzmaradvány felosztására vonatkozó határozati javaslatot. Hódmezővásárhely, április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János polgármester 2

3 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési gazdálkodásának értékelése I. Az Önkormányzat bemutatása Megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1. Törzsszáma: Adószáma: KSH azonosító: Szakágazati besorolás: 7511 Az Önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei december 31-én: 1. Erzsébet Kórház és Rendelő Intézet 2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3. Eötvös József Szakközépiskola Részben önálló jogkörrel felruházott intézményei: Németh László Gimnázium és Általános iskola Gregus Máté Műszaki, Mezőgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium Corvin Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 4. Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Részben önálló jogkörrel felruházott intézménye: Németh László Városi Könyvtár 5. Polgármesteri Hivatal Részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézményei: Janikovszky Éva Óvoda Hermann Alice Óvoda Exner Leo Óvoda Brunszvik Teréz Óvoda Liszt Ferenc Általános Iskola Péczely Attila Művészet Oktatási Intézmény Aranyossy Ágoston Általános Iskola Szent István Általános Iskola Varga Tamás Általános Iskola Mezei Őrszolgálat és Külterületi Koordinációs Központ Önkormányzati társulások Mártély, Mindszent és Székkutas községekkel közösen létrehozott Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás, melynek keretében (megállapodás alapján) történik a szociális alap- és szakellátási, gyermekjóléti, családsegítő és helyettes szülői feladatok ellátása. 3

4 Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok december 31-én I. 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő társaságok: a.) évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Kht. 2. Szerdahelyi József Nonprofit Kft. 3. Városellátó Kht. 4. Hódfó Kht. b.) évben jogutódlással (HVSZ Zrt-be beolvadással) megszűnt társaságok: 1. Ipari Szakképző Kft. 2. Hód-Ipari Park Kft Részletezés a.) évben működő társaságok: 1. Hód-Menza Közhasznú Társaság: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 01. napján határozta el a HÓD-MENZA Diákétkeztető, Kereskedelmi és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapítását. A Kht. közhasznú főtevékenysége az egyéb vendéglátás. Jelenleg 6 telephelyen látja el feladatát és közhasznú tevékenységei megvalósítása céljából, üzletszerű vállalkozást is végez. Az 593/2006. (12.07.) Kgy. határozat eredményeként a Kht. látja el az Erzsébet Kórház Rendelőintézet, valamint a Kakasszéki Gyógyintézet étkeztetését is. A cég bevételeit a működési célú önkormányzati támogatás valamint saját bevétele adja, mely a nyersanyagköltségből és az üzletszerű bevétel nyersanyag és rezsi költség bevételéből áll ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje től: eFt, amely 500.eFt készpénzből és eFt értékű apportból áll. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás): ,- Törzstőke visszapótlás: ,- Kölcsön (működési célú, éven belüli) ei állapot szerint: ,-Ft-al tartozott az Önkormányzatnak, míg 2007-ben kölcsönt nem kapott. Kölcsön (tartósan adott, felhalmozási): ei állapot szerint ,-Ft, évben kölcsönt nem kapott. 2. Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. A Szerdahelyi József Közhasznú Társaság alapításának időpontja január 01. Az azonos nevű Kht. és a Városi Televízió Kht. összevonásával jött létre, amelyből én kivált a Közösségi Szórakoztatást Biztosító Kht. 4

5 A társaság főtevékenysége televízióműsor összeállítása, szolgáltatása, rádióműsor-szolgáltatás december 29. napjától Szerdahelyi József Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. néven folytatja tevékenységét, és december 14. napján döntött úgy a közgyűlés, hogy törzstőkéjét ,-Ft-ról ,-Ft-ra, december 31. napjával tőkekivonás jogcímen leszállítja ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: től Ft ( Ft kp, Ft apport), illetve bejegyzés alatt: ,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz (támogatás): ,-Ft Törzstőke visszapótlás: ,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli) december 31-ei állapot szerint a Nonprofit Kft ,-Ft-al tartozott, évben ,-Ft összeget kapott, így december 31-ei állapot szerint ,-Ft-al tartozik. 3. Hódmezővásárhelyi Városellátó és Beszerzési Közhasznú Társaság: A Kht napján alakult meg. A legnagyobb és legszerteágazóbb tevékenységet folytató közhasznú társaságunk, amelyen keresztül valósul meg valamennyi városüzemeltetéssel kapcsolatos feladat. A társaság közhasznú tevékenysége során környezetvédelmi, csapadékvízelvezetés, helyi közutak és közterületek fenntartása, ill. köztisztasági és településtisztasági feladatokat lát el. Közhasznú céljai megvalósítása érdekében széleskörű vállalkozási tevékenységet is végez. A Városellátó Kht.-t is érintette az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi átszervezése, így én két Kht. olvadt be a Városellátóba: a Hód-Pedellus Kht. és a Hód-Gazdász Kht. A Közgyűlés január 27. napján tartott ülésén meghozott döntése értelmében az Osváth Béla Kulturális Kht. beolvadással egyesült a Városellátó Kht-val február 8-án döntött arról a közgyűlés, hogy a Városellátó Kht. tevékenységi körét bővíti és május elsejétől feladatául kapja a Szántó Kovács János utcai állatpiac működtetését, valamint városunkban és közigazgatási területén a várakozási övezetek üzemeltetését ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje eFt, amely eFt készpénzből és eFt értékű nem pénzbeli betétből (apportból) áll. Működési célú támogatás: ,-Ft Felhalmozási célú támogatás: ,-Ft 4. Hódfó Kht. A hátrányos helyzetű csoportok, rétegek foglalkoztatásának, valamint társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatás érdekében augusztus 08. napján alapította meg Hódmezővásárhely Közgyűlése a társaságot. Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat a társaság ei pénzügyi adatok: 5

6 A társaság törzstőkéje ,-Ft készpénz. Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) ,-Ft b.) évben jogutódlással megszűnt társaságok: 5. Ipari Szakképző Korlátolt Felelősségű Társaság: A Kft. jogelődjének számító Ipari Szakképző Kht. átalakításáról az július 4. napján hozott határozatával döntött a Közgyűlés. Az Ipari Szakképző Kht. a végrehajtott átalakulás folytán megszűnt, és az általános jogutódja az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft lett. A társaság tevékenysége a szakmai középiskolai, szakmunkásképző oktatáson kívül az építő- és asztalos ipari tevékenység, illetve a fémszerkezetgyártás volt szeptember 7-i nappal került bejegyzésre az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. beolvadása a HVSZ Zrt-be ei pénzügyi adatok: Támogatás, kölcsön nyújtása nem történt. 6. Hód-Ipari Park Kft. Hódmezővásárhe1y Megyei Jogú Város Önkormányzata az február 16-án kelt alapító okirattal hozta létre az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot a város ipari infrastruktúra fejlesztésének meghatározott területre való kiépítésének céljából április 30-án olvadt a HVSZ Zrt. szervezetébe a Hód Strand Kft. és a Hód Ipari Park Kft ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: ,-Ft Kölcsön (működési célú éven belüli): elmúlt évről ,-Ft tartozása áll fenn, évben további kölcsönt nem kapott. II. Vegyes tulajdonú társaságok: a.) évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 2. HVSZ Zrt. 3. Zsigmondy Béla Zrt. b.) évben jogutódlással megszűnt társaságok: 1. Hód-Strand Kft. Részletezés a.) évben működő társaságok: 1. Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 6

7 A Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 51%-ban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának és 49%-ban a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt-nek a tulajdonában álló közhasznú társaság. A társaság a Széchenyi pályázat keretében megnyert és felépült 107 lakás hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása végett alakult meg. A társaság alapítóit a társaság létrehozásában az a cél vezérelte, hogy lakásgazdálkodási feladatkörben létesülő Lakópark üzemeltetése, a nyugdíjasoknak, illetőleg a nyugdíjkorhatárt elért személyeknek a korlátlan idejű elhelyezést szolgálja, továbbá életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást nyújtson és rendszeres egészségügyi ellátásukról gondoskodjék. A Nyugdíjas Lakópark elsődlegesen Hódmezővásárhely és közigazgatási területén élő, valamint az országból ide költözők számára nyújt otthont. A Lakópark Hódmezővásárhely Kertváros egyik legszebb részén fekszik, erdősávval, kiskertekkel, illetve garázssorral határolt területen. Előnye, hogy csendes, nyugodt környék, levegője kedvezően befolyásolja a bent lakók egészségi állapotát ei pénzügyi adatok: A társaság törzstőkéje: ,-Ft Működési célú pénzeszköz átadás (támogatás) ,-Ft 2. Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.: A Hódmezővásárhelyi Városgazdálkodási Vállalat jogutódja a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Rt től. A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt % arányban Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának, 6.32% erejéig Mindszent Város Önkormányzatának, 3.66% mértékben pedig Székkutas Község Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaság volt. Az Önkormányzat azonban kezdeményezte mindkét kisebb Önkormányzat részvényeinek megvásárlását, mely létre is jött a év végén, valamint év elején. Önkormányzati részesedés: X ,-Ft névre szóló részvény (össznévérték: ,-Ft) HVSZ Zrt részesedés: 559 X Ft névre szóló részvény (össznévérték: ,-Ft). Átszervezések: A HVSZ Zrt áprilisáig jellemzően ingatlan-, és eszköz bérbeadási, valamint számviteli munkaügyi tevékenységeket végzett április 25-én történt meg a Hódtáv Kft. beolvadása, melyet követően a HVSZ Zrt. tevékenysége internet szolgáltatással bővült. Az internet szolgáltatást elsősorban az önkormányzat és intézményei, valamint oktatási, kulturális intézmények részére szolgáltatja több üzleti előfizető mellett ben a részegység tevékenysége tovább bővült, mivel elsősorban az önkormányzati intézmények részére végez számítástechnikai karbantartást és informatikai felügyeletet is. Ez felöleli az általános iskolák, óvodák a Tornyai János Múzeum, az Erzsébet Kórház a Hód Menza Kht, valamint a Zsigmondy Béla Zrt. részére nyújtott szolgáltatást is június 2-án a Prometheus Rt. kivásárlását követően a Hódmezővásárhelyi Távfűtő és Tüzeléstechnikai Kft. beolvadása történt meg, így azóta a távfűtési és melegvíz ellátást a több mint fogyasztó részére a HVSZ Zrt. szolgáltatja. 7

8 2007. április 30-án olvadt a Zrt. szervezetébe a Hód Strand Kft. és a Hód Ipari Park Kft., így az alkalmazotti és fogyasztói számát tekintve a legnagyobb és a legkisebb cégek beolvadása történt meg ezzel. A Hód Strand Kft. beolvadásával a HVSZ Zrt. üzemeltetésébe került a Városi Strandfürdő, a Fedett Uszoda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion és a Hódtói Szabadidő Központ szeptember 7-i nappal került bejegyzésre az Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. beolvadása a HVSZ Zrt-be. A Kft. több év óta folyamatosan az ipari tanulók kötelező és a minisztérium által támogatott szakképzését végzi. A HVSZ Zrt. részegységeként a továbbiakban, a korábbihoz képest kisebb tanulólétszámmal működik, mivel a szakiskola keretében végzett gyakorlati képzés jelenleg jobban finanszírozott, ezért amely tanulóknál lehetőség volt rá átcsoportosításra kerültek a szakiskola szervezetébe. A Geohód Kft-vel kapcsolatban: Az as években induló városi termál projektek keltették életre a Geohód Kft-t szakmai befektető bevonásával. A Kft. feladata a Hódmezővásárhelyi Geotermikus Közműrendszer fővállalkozói tevékenységének ellátása, valamint az elkészült termál rendszer szakszerű üzemeltetése. A Kft ban ellátta a termál közmű új fedett uszoda geotermikus hőellátását célzó bővítő beruházásának fővállalkozását, majd saját beruházásában megépítette a Mátyás utcai termálkút használt vizének elhelyezését szolgáló új visszasajtolóművet a Somogyi Béla utcán évben az új városi közüzemi stratégia részeként a társaság kivásárolta a szakmai befektető vagyoni hányadát, ezzel a társaság egyszemélyes tulajdonosa a HVSZ Zrt, közvetve az önkormányzat lett. A beolvadások során a Kft. az utolsó, talán a legfontosabb abból a szempontból, hogy ezt követően a teljes távhő és melegvíz szolgáltatási rendszer egy társaságba kerül. Eddig ugyanis a Geohód Kft. tulajdonában és üzemeltetésében működtek a termálkutak, valamint a visszasajtoló kút. Szintén a beolvadással megszűnik a két társaság között oda vissza számlázás, mivel a Kft. számlázta a távfűtési és strand részegység által igénybevett hévíz és hőenergia díját, a Zrt. pedig a termál fűtési és használati melegvíz ellátó rendszer valamint a fedett uszoda használati melegvíz ellátó rendszerének bérleti díját. Ezen számlázások megszűnésével csökkenhet az együttes Áfa fizetési kötelezettség, valamint a Geohód Kft. eredménye miatti társasági adó kötelezettség. Az átalakulások utáni helyzet A HVSZ Zrt. jegyzett tőkéjének alakulása a beolvadások során: Adatok eft-ban január 1-i állapot szerint: Hódtáv Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat Hód Strand Kft. beolvadása HVSZ Zrt. tulajdoni része Hmvhely MJV Önkormányzat

9 Hód Ipari Park Kft. beolvadása: Hmvhely MJV Önkormányzat Ipari Szakképző Kft. beolvadása: Hmvhely, MJV Önkormányzat HVSZ Zrt. jelenlegi jegyzett tőke: Geohód Kft. várható beolvadása: HVSZ Zrt. tulajdoni része HVSZ Zrt. várható jegyzett tőke: Látható, hogy a HVSZ Zrt. jegyzett tőkéje a beolvadások során több mint kétszeresére, még jelentősebb összegűvé nőtt. Ez jelentősen javíthatja a társaság megítélését mind az üzleti kapcsolatok, mind más gazdasági események, például pályázati részvételek során ei pénzügyi adatok: A társaság ,-Ft jegyzett tőkével rendelkezik. Működési célú támogatás: ,-Ft Felhalmozási célú támogatás: ,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli): ,-Ft (tartozás) Kölcsön (felhalmozási célú, éven belüli): ,-Ft (tartozás) 3. Zsigmondy Zrt. Fő tevékenysége a víztermelés-kezelés és elosztás és szennyvíz gyűjtése, kezelése. A társaság tulajdonosi szerkezete megváltozott, mivel német tulajdonos kivásárlásra került Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által. A Zrt. Önkormányzati többségi tulajdonban áll ( * Ft névértékű részvény), tulajdonosa még a társaságnak a HVSZ Zrt. (341 * Ft névértékű részvény). A Zsigmondy Béla Zrt. a tulajdonosok 9/2007. (5.16) számú határozata alapján Zsigmondy Béla Zrt. II. kötvény elnevezésű új dematerializált értékpapír kibocsátott ki, amely zárkörűen forgalmazott, forintértékű svájci frankban kibocsátott 20 éves futamidejű okirat. A kötvény az Erste Bank Hungary Nyrt. által jegyezhető ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: ,-Ft Az Önkormányzat a Zrt-től ,-Ft működési célú rövidlejáratú hitelt vett fel, amelyből évben ,-Ft összeget fizetett vissza, így fennálló tartozása ,-Ft. b.) évben jogutódlással (HVSZ Zrt-be beolvadással) megszűnt társaságok: 4. Hód-Strand Kft. A 2001-ben a HVSZ Rt-vel közösen a városi fedett uszoda megépítésére és üzemeltetésére létrehozott gazdasági társaságban az Önkormányzat 95,5%-os részesedéssel, amíg a HVSZ ZRt. 9

10 4,5%-os részesedéssel rendelkezett január 01. napjától a Sportcsarnok, valamint a Stadion a Hód-Strand Kft. keretein belül működik oly módon, hogy a Kft. kettős ügyvezetésre állt át április 30-án olvadt a Zrt. szervezetébe a Hód Strand Kft. és a Hód Ipari Park Kft. alkalmazotti és fogyasztói számát tekintve a legnagyobb és a legkisebb cégek beolvadása történt meg ezzel. A Hód Strand Kft. beolvadásával a HVSZ Zrt. üzemeltetésébe került a Városi Strandfürdő, a Fedett Uszoda, a Városi Sportcsarnok, a Városi Stadion és a Hódtói Szabadidő Központ ei pénzügyi adatok: Működési célú támogatás: ,-Ft Kölcsön (működési célú, éven belüli): ,-Ft (tartozás) Kölcsön (felhalmozási célú, éven belüli): ,-Ft (tartozás) Önkormányzatunk alapítványa és közalapítványai 1. Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány A 28/1996. (01.11.) Kgy. határozatával hozta létre Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a közalapítványt azzal a céllal, hogy anyagi eszközökkel segítse a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenységet, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeit, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátást, az alapfokú nevelést és oktatást. A Közalapítvány törzstőkéje: Ft összeg a közalapítvány vagyona napján: , -Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: ,-Ft. 2. Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány A 318/2003. (06.12.) Kgy. határozattal létrehozott Közalapítvány célja, hogy anyagi eszközökkel a kultúrát, az irodalmat, a művészetek és az oktatást támogassa; célja továbbá a hódmezővásárhelyi fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. A Közalapítvány törzstőkéje: eft összeg, amelyből minden esetben eft kerül lekötésre, a bankszámláján állapotnak megfelelően: ,04 Ft összeg volt. 3. Hódmezővásárhelyért Városfejlesztési Alapítvány A városfejlesztési célra a 91/1991. (03.04.) Kgy. határozattal létrehozott alapítványt a Közgyűlés Ft összeggel alapította meg. A fordulónappal vagyona: ,- Ft lekötött betét és a folyószámlán lévő összeg: ,-Ft. 4. Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által megalapított és Bán Csaba lelkész elnökletével működő Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány célja, hogy a vásárhelyi gyermekeket, 18 életévük betöltését követően támogassa az első lakáshoz jutásban. A Közgyűlés a 692/2005. (11.10.) számú határozatával döntött a szervezet létrehozásáról. A Közalapítványt a Csongrád Megyei Bíróság a PK /2005./2. számú végzéssel vette nyilvántartásba, a sorszám alatt. (Jogerőre emelkedés napja: ) A szervezet év nyitó egyenlege: Ft, december 31. záró egyenlege: Ft. 10

11 II. Makro gazdasági környezet alakulása 2007-ben Gazdasági növekedés Magyarország teljesítménye a évben bruttó hazai termék tekintetében mindössze 1,3%-os bővülést hozott. A magyar gazdaság növekedése az év egészében nem csupán egy évtizedes mélyszárnyalást produkált a jelenlegi gazdaságpolitikai irányítás eredményeként, de jelentősen elmaradt az Európai Unió tagországainak átlagos növekedésétől is, mely összességében még nem látott és el nem képzelhető gazdasági hullámvölgyet jelent. Az Európai Unió (EU-27) gazdasága 2007-ben 2,9%-kal növekedett. Az unió teljes gazdasági teljesítményéből alacsony részaránnyal rendelkező újonnan csatlakozott tagállamok 2007-ben is lényegesen gyorsabban fejlődtek, mint a régiek, aminek tükrében nyugodtan kijelenthető, hogy Magyarország a jelenlegi kormányzás iránytalan, meggondolatlan és a rendelkezésre álló forrásokat tékozló gazdaságpolitikája következtében nem csupán elvesztette évtizedekre az esélyt a nyugat-európai gazdasági nívóhoz való felzárkózásra, de még a közép-kelet európai régió egyik sikeres és vezető országából is sikerült egy régiótól leszakadó olyan országot teremteni, amely várhatóan legkésőbb tud majd az euró-zóna övezethez csatlakozni a korábban ígért évvel szemben. A GDP felhasználási oldalán a háztartások fogyasztása az év egészében 2,1%-kal csökkent, elsősorban a kormányzattól származó természetbeni juttatások jelentős visszaesése miatt. A közösségi fogyasztás éves szinten 3,2%-kal mérséklődött ennek eredményeként. Bár a kormányzati marketing által hangoztatott érvek szerint ez teljes mértékben indokolt és szükséges volt a nagy jólét miatt, ugyanakkor nem számoltak a belső fogyasztás-csökkenés piacra, a gazdasági szereplőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásával. Fogyasztói árak A fogyasztói árak emelkedése a márciusban elért 9,0%-os csúcspont után fokozatosan lassult, azonban októberben a dezinflációs folyamat megtorpant, a pénzromlás üteme az év utolsó 11

12 negyedévében ismét gyorsult, mely szintén a meggondolatlan és perspektíva nélküli inflációs politikát mutatja. Az év egészében átlagosan 8,0%-kal emelkedtek az árak, az egy évvel korábbinál kétszer gyorsabb ütemben. Továbbra is a háztartási energia drágulása volt a legnagyobb (25%), de átlag felett, 11,5%-kal nőttek az élelmiszerek árai is. Az emelkedés részben a gazdaságpolitika egyensúlyjavító szándékaiból fakadt, és közvetlenül kapcsolódott a évi adóváltozásokhoz, valamint hatósági árintézkedésekhez. A gyors áremelkedést nemzetközi piaci hatások és a belföldi kedvezőtlen mezőgazdasági körülményekkel is magyarázták, mely azonban csupán részben igaz, hiszen az összes EU tagállam utolsó előttijeként végzett Magyarország, és az említett hatások a teljes EU-t érintették. Az inflációs hatást ráadásul még fékezte a forint erősödése (7%) is. Így a magyar gazdaság valós inflációs helyzetéről elmondható, még sokkal kedvezőtlenebb áremelkedési hatások is bekövetkezhettek volna. Fogyasztói árak tekintetében az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben emelkedtek. Átlag feletti áremelkedés volt megfigyelhető az egyéb cikkek körében (7,6%), ezen belül a járműüzemanyagok ára 17,5%-kal növekedett, a vezetékes gáz ára 18,0 százalékkal nőtt. A fogyasztói árindex 2007-ben 107,1%, ezen belül a nyugdíjas fogyasztói árindex 10,7%-ot tett ki. Az aktív háztartásokat érintő emelkedés kisebb, 7,2%-os volt. A legnagyobb áremelkedést (9,4%) a legkisebb jövedelmű réteg szenvedte el. A múlt évben a magyar fogyasztói áremelkedést az Európai Unióban csak Lettországban múlták felül (10,1%). Kijelenthető, hogy a szocialista-liberális kormányzat reformként emlegetett egyensúly-javító intézkedései az irányzotthoz képest épp ellenkező társadalmi rétegek vonatkozásában fejtették ki legkedvezőtlenebb hatásukat, hiszen a legnagyobb áremelkedést a nyugdíjasok és a kis jövedelemmel rendelkezők voltak kénytelenek elszenvedni. Nem működött tehát azon újraelosztó és leosztó gazdaságpolitika, mely irányítottan és célzottan kívánt a magasabb jövedelműektől radikálisan több jövedelmet elvonni, és a közteherviselésben nagyobb részvételre kényszeríteni, kímélve az alacsonyabb jövedelmű lakossági rétegeket ben a éves népességen belül a foglalkoztatottak száma átlagosan 3 millió 926 ezer fő volt, 4 ezerrel kevesebb, mint 2006-ban. A foglalkoztatási arány megegyezett az egy évvel korábbival, 50,9%-ot tett ki. Az alkalmazásban állók 54%-a fizikai foglalkozású, túlnyomó részük (84%) a versenyszférában dolgozik. A létszám tekintetében a versenyszférát lényegében stagnálás, a költségvetési intézményeket 5,0%-os csökkenés jellemezte. Sajnos látható, a korábbi kormányzati ígéretek ellenére a közszférából elbocsátott alkalmazottakat az állam képtelen volt a versenyszférában munkához juttatni, illetve képtelen volt a versenyszférában munkahelyi létszámbővítést produkálni. 12

13 A nemzetgazdaság egészében a havi bruttó nominális átlagkereset 8,0%-kal, a nettó 2,8%-kal (versenyszférában 3,6%-kal, a költségvetés területén 1,7%-kal) nőtt. A nettó reálkereset 8,0%- os infláció mellett 4,8%-kal csökkent, mely magyarázatát adja a csökkenő életszínvonalnak, a lakossági eladósodásnak, a fogyasztás visszaesésének. Államháztartás Az államháztartási hiány 444 millió eurót ért el 2007-ben (2006-ban 2,4 milliárd euró), mely jelentős egyenlegjavulást mutat. Kérdés csupán annyi, az elért eredmények és a lakosság által meghozott áldozatok arányban állnak-e egymással, nem volt-e más útja is az egyensúly-javító intézkedéseknek. A csökkenés meghatározójának egyébként is általánosságban a forint erősödése tekinthető, ennek hiányában ezen eredmények is elerodálódtak volna. Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű konszolidált hiánya (helyi önkormányzatok nélkül) 2007-ben 1,3 billió forint volt, 745 milliárd forinttal kevesebb, mint 2006-ban. A központi költségvetés bruttó adósságállománya 2007 végén 15,6 billió forint volt, 6,0%-kal több, mint egy évvel korábban. Azaz látható, ha az ország gazdasága nem is, de eladósodása tovább dübörgött a szocialista-liberális kormányzat megszorító politikája mellett. Ráadásul ez nem csupán az államháztartás szintjén tapasztalhattuk meg az elmúlt évben, de a lakossági szféra vonatkozásában is. A háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2007 végén a tizenkét hónappal korábbinál 10%-kal többet tett ki. A tartozások ugyanennyi idő alatt azonban a duplájával, 20%-kal emelkedtek, értékük meghaladta a 8,1 billió forintot. A háztartások pénzügyi kötelezettségei között megjelenő devizahitelek állományi értéke 2007 végén mintegy 4,4 billió forint volt, 1,4 billióval több, mint tizenkét hónappal korábban. Ezen, 90%-ban svájci frank alapú devizahitelek a lakosság fizetőképességét teljes mértékben ellehetetleníthetik, hiszen a gazdaságpolitika jelen vonala egy sokkal gyengébb forintot vetít előre, mely tartósan meg fogja ezen háztartások terheit sokszorozni. A Kormány lényegében tehát az elmúlt 6 esztendőben nem csupán Magyarország, de ezen sok százezer háztartás, millió ember megélhetését is veszélyezteti és kockáztatja az elkövetkező évtizedekre. 13

14 A központi költségvetés hiánya 1390 milliárd forint volt, az egyéb kiadási tételtől a évi adatokat megtisztítva 212 milliárd forintos egyenlegjavulás adódik a évre. A év bevételeinek az egy évvel korábbival lényegében azonos hányada valamivel több mint négytizede a fogyasztáshoz kapcsolt adókból keletkezett, amelyek 2,9 billió forintos összege 8%- kal haladta meg az egy évvel korábbit. A lakossági befizetések 17%-os növekedésük révén megközelítették a másfél billió forintot, mely a fokozottabb, ugyanakkor indokolatlan elvonások eredményeként értékelhető, és döntően a lakosság elszegényedése, a közép-rétegek végleges leszakadása felé hat.. A gazdálkodó szervezetektől befolyó 1,1 billió forintos bevétel 12%-kal haladta meg a évit, mely kedvező a büdzsé számára, ugyanakkor az óriásira növekedett körbetartozások miatt megbénítja és ellehetetleníti a gazdálkodó szervezetek működését. Az államháztartás alrendszereinek támogatására fordított mintegy 1,7 billió forintnyi összeg 111 milliárddal maradt el a megelőző évitől. Ezen belül a társadalombiztosítási alapoknak nyújtott garancia és hozzájárulás összege kevesebb mint kilenctizedét jelentette az egy évvel korábbinak, és a helyi önkormányzatok támogatásának 860 milliárd forintos összege sem érte el a évi szintet. A helyi önkormányzatok finanszírozása reál értéken már évek óta folyamatosan romlik, ugyanakkor a Kormány egyre több feladat átvállalását várja el bármilyen többletforrás pótlólagos biztosítása nélkül. A társadalombiztosítási alapok egyenlege a évi 125 milliárd forintos hiánnyal szemben a évet 36 milliárd forintos többlettel zárta. A szufficit teljes egészében az Egészségbiztosítási Alap pénzforgalmában keletkezett, a Nyugdíjbiztosítási Alap a bevételek és kiadások egyezőségével zárta az évet. Ismételt kérdés természetesen, a társadalom mekkora áldozatvállalása mellett valósult ez meg, az indokolatlan intézkedések hány ember közvetlen és közvetett halálát vagy egészségromlását okozták, és milyen szintű ellátásbiztonság-csökkenés következett be az egészségügy területén? Az alapok bevételei folyó áron 18%-kal, kiadásai pedig 13,2%-kal növekedtek a megelőző évhez képest. A központi költségvetési hozzájárulások 856 milliárd forintos összege 108 milliárddal elmaradt a megelőző évitől. A központi költségvetés bruttó adósságállománya 2007-ben 6,0%-kal nőtt, s december végén 15,6 billió forintot tett ki. Az adósságállomány 71%-a forintban, a többi devizában állt fenn; a forintadósság-állomány összegében bekövetkezett növekedés üteme (5,2%) elmaradt a devizában fennállóétól (8,4%). Adósságszolgálatra, kamattérítésre 1 billió forintot fordított a költségvetés, 2%-kal többet, mint 2006-ban. Ennek és az adósságszolgálati bevételek emelkedésének hatására a nettó adósságszolgálati teher másfél százalékkal volt nagyobb, mint 2006-ban. A magyar adósságszolgálat alapszámai alapján kivehető, Magyarország a jelenlegi Kormány alatt gyakorlatilag adósságcsapdába került, az adósságspirálból való kitörésre pedig a Kormánynak a további lakosságot érintő megszorításokon túl semmilyen érdemi koncepcióval nem rendelkezik. A megszorítások ellenére tovább növekszik Magyarország adósságállománya, ráadásul a külföldi devizában való eladósodás még nagyobb mértékben. Ez a lakosságinál már említett ugyanazon árfolyamveszélyeket rejti nemzetgazdasági szinten magában, hiszen egy erősebb forintromlás esetén bruttó adósságállományunk és a törlesztésre fordítandó források összege radikálisan megemelkedhet, mely akár a teljes államháztartást veszélybe sodorhatja. 14

15 III. A évre megfogalmazott célok teljesülése A évi költségvetés tervezésekor is elsődleges feladatának tekintette a Közgyűlés, intézmény hálózatának zavartalan működtetését, a társadalmi és civil szervezetek támogatását, lakáspolitikai célkitűzések végrehajtását, a szociális ágazat által nyújtott létbiztonság további fenntartását, a külterületi lakosság életkörülményeinek javítását, az önkormányzati kötelező feladatot ellátó gazdasági társaságai működésének finanszírozását, a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez pénzeszköz biztosítását, a benyújtott pályázatokhoz vállalt önerő rendelkezésre bocsátását. Az elmúlt gazdasági évet lezárva megállapíthatjuk, hogy a költségvetési rendeletben elsődlegesen meghatározott feladatainknak a külső nehézségek ellenére is eleget tudtunk tenni: Intézményeink zavartalan működését az év során biztosítani tudtuk. Valamennyi intézmény típusunkról elmondható azonban, hogy az önkormányzat forráshiánya miatt finanszírozásuk alatta maradt az előirányzottnak. Személyi jellegű kiadásaikat teljes egészében forrásokkal le tudtuk fedni. A működési kiadások tekintetében a visszafogott költekezés volt a jellemző. A közoktatási intézmények vonatkozásában az év közben végrehajtott átszervezés illetve egyes intézményeknek egyházi vagy kistérségi fenntartás alá kerülése már az elmúlt év során is éreztette hatását. Az átszervezések következtében a 2006/2007. tanévben működő 5 belvárosi és egy külterületi óvoda (mely 4 tagóvodát foglalt magában) közül 4 működik tovább az átszervezést követően, hiszen a külterületen működő intézmény tagóvodái az egyik belvárosi óvoda telephelyeként működnek a továbbiakban, egy óvoda és annak tagóvodájának fenntartói joga egyházi fenntartásba került augusztus végén. A város a hatékony intézményfinanszírozással egyenrangú feladatként kezelte a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók - a továbbiakban HHH-tanulók - integrált oktatásának települési szintű biztosítását, így a Közoktatási törvény 66. (2) bekezdésének megfelelően mely előírja a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámmegoszlásának arányossá tételét az általános iskolákban- radikálisan átalakította az oktatás rendszerét. Alapvetően új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, így a 2006/2007. tanév végeztével valamennyi általános iskola megszűnt, s 10 intézmény helyett 5 intézményt alapított újjá a Közgyűlés. Ezáltal megtörtént az intézményhálózatnak a tényleges szükségletekhez igazítása, és a körzethatároknak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók városi megoszlásához képest történő megállapításával, valamint a városi beiskolázású intézmények (melyek azt a privilégiumot élvezték, hogy a város egész területéről fogadhatták a tanulókat, szemben a körzeti beiskolázású iskolákkal, melyek a város adott területéről, a körzetéből, kötelesek az iskolásokat fogadni.) is felvételi körzetet kaptak. A kötelező óraszámok és a tanulólétszám folyamatos csökkentése, a racionalizálás kényszere elkerülhetetlenné tette a létszámgazdálkodás újragondolását. Ennek eredményeképpen az új intézmények megalakítását megelőzően megközelítőleg 95 státusz, majd az újjáalapított iskolák működésének megkezdését követően további 30 státusz került megszüntetésre, mely mintegy 200 pedagógust érint városszerte. Az általános iskolák átszervezése terén ki kell még emelnünk, hogy egyik intézményünk fenntartói joga átadásra kerül a Szeged-Csanádi Egyházmegye számára, 2 általános iskolát pedig a Többcélú Kistérségi Társulás működtet tovább. 15

16 Az év utolsó három hónapjában dologi költségeink fentiek miatt már érezhetően csökkentek. Óvodáink működését a normatív finanszírozás felett az év végéig összesen eft-tal támogattuk, az általános iskolákét eft-tal, az önálló intézményként működő Eötvös Szakközépiskolát és részben önálló intézményeit eft-tal támogatta Önkormányzatunk. A június 30-ig önálló intézményként működő Kapcsolatközpontot eft-tal, a HÓDFÓ Szociális foglalkoztató eft-tal támogattuk a biztonságos működés érdekében. Az Erzsébet Kórház működését elsősorban az OEP-től kapott támogatásból biztosítja, de Önkormányzatunknak eft kölcsönt kellet az év során a likviditás fenntartása érdekében átutalnia, a korábban várt 400 millió forinttal szemben. Sajnos fejlesztésre, felújításra csak néhány intézmény tekintetében tudtunk pénzt biztosítani: A részben önálló oktatási intézményeink közül az óvodák részére beruházásra, felújításra összesen eft, az általános iskolák részére eft, a középfokú oktatási intézmények részére eft került átadásra. Az Erzsébet Kórház eft-ot, a Városi Tűzoltóság eftot, a Tornyai Múzeum és Közművelődési Központ eft-ot fordíthatott beruházásra és felújításra az elmúlt évben. Annak szemléltetésére, hogy az Önkormányzat és egyes intézményeinek személyi és dologi kiadásait milyen mértékben fedezte a központi költségvetés, készítettünk egy táblázatot: sorszám megnevezés összesen Polgármesteri Hivatal Óvodák általános iskolák középfokú oktatási intézmények szociális intézmények Tűzoltóság közművelődési intézmények Működési kiadások 1. Személyi juttatások + járulékok Dologi kiadások Átadott pénzeszközök Működési kiadások összesen Források Normatív és normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás Személyi jövedelemadó bevétel (felosztva az intézm. kiadások arányában) Intézményi saját bevétel Intézményi átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása Önkormányzati saját forrás A táblázatból jól kitűnik, hogy az állami támogatások, hozzájárulások és Szja bevételek az előirányzott kiadások 50%-át fedezték csupán, ami eft-tal volt kevesebb a 16

17 szükségesnél. A támogatások a Polgármesteri Hivatal (szakigazgatási) működési költségeihez járultak hozzá a legkisebb arányban 30,5 %). (Megjegyezni kívánom, hogy a Hivatalnál felmerülő bérjellegű költségek között szerepel valamennyi bérjellegű kifizetés, így a Hivatal alkalmazottainak bérén és munkaruházati juttatásán kívül a Közgyűlés tagjainak, a tanácsnokoknak, a bizottságok tagjainak tiszteletdíja, valamennyi megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatás illetve a közhasznú foglalkoztatottak bére, a kitüntetettek, jutalmazottak részére biztosítandó források is, továbbá itt jelentkezik az említettek működésével kapcsolatban felmerülő valamennyi dologi kiadás.) Jelentős támogatást kellett nyújtanunk intézményeink közül az óvodáknak és az általános iskoláknak, valamint a közművelődési intézményeknek. A többi intézmény jelentős saját bevételt tudott eszközölni, amely az állami támogatás hiányából kieső bevételeit jelentősen kompenzálta. Azonban a Tűzoltóság kivételével még így is kellett önkormányzati támogatást nyújtanunk részükre. Az intézmények kiadásaira fedezetet nyújtó források megoszlása évben 100% Önkormányzati saját forrás 90% 80% 70% Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználása 60% 50% Intézményi saját bevétel + működési célra átvett pe. 40% 30% Személyi jövedelemadó bevétel (felosztva az intézm. kiadások arányában) 20% 10% 0% Polgármesteri Hivatal általános iskolák szociális intézmények közművelődési intézmények Normatív és normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás 17

18 A működési kiadásokra fordított önkormányzati saját bevétel megoszlása az intézmények között évi teljesítés szociális intézmények; 0,39% Tűzoltóság; 0,00% középfokú oktatási intézmények; 1,53% közművelődési intézmények; 6,49% általános iskolák; 12,39% Óvodák; 5,84% Polgármesteri Hivatal; 73,63% Feladatul tűzte ki a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal működési költségeinek csökkentését, ezt azonban a rendkívül magas energia árak és a központi béremelések miatt nem tudtuk végrehajtani. A bérek folyósításához szükséges fedezet biztosítása komoly feladat elé állította Önkormányzatunkat. Megvizsgáltuk, hogy az érintetteknek kifizetett munkabér és munkabért terhelő járulékok, valamint a kötelező bérjellegű kifizetések milyen arányát fedezte a központi költségvetéstől kapott támogatás. A költségvetési törvény nem határoz meg olyan normatív jogon járó juttatást, amely a foglalkoztatotti létszám után illetné meg az önkormányzatokat. Vannak úgynevezett bérhordozó normatívák, amelyek tartalmának megjelölése mutatja, hogy az pl. egyes irodák működéséhez kapcsolódik. Áttekintettük mindazokat a normatívákat, amelyeknek tartalmaznia kell az alkalmazottak bérét, természetesen a dologi kiadások mellett. Ha a normatívákat vesszük a kötelezően ellátandó feladatok végrehajtása érdekében az alkalmazottak bérének fedezetéül a nélkül, hogy a feladattal kapcsolatos dologi kiadások fedezete biztosított lenne Önkormányzati szinten eft hiány mutatkozik. Ha ugyanezen feladatok fedezetére bevonjuk az Szja bevételeinket, a hiány még mindig eft. Hangsúlyozom, hogy mindez csak a személyi juttatások előirányzatának hiánya. Ez azt jelenti, hogy ennek a hiánynak a kompenzálásán kívül Önkormányzatunknak kellett fedeznie a teljes dologi kiadást! megnevezés évi beszámoló Személyi juttatások + járulékok (Kórház nélkül) "Bérhordozó" állami támogatások SZJA bevétel Önkormányzati saját bevétel

19 2007. évi személyi juttatás + járulék fizetés fedezetére szolgáló források megoszlása (Erzsébet Kórház nélkül) Önkormányzati saját bevétel 12% SZJA bevétel 25% "Bérhordozó" állami támogatások 63% Civil szervezetek támogatására az elmúlt évben összesen eft-ot fordított Önkormányzatunk. A helyi társadalmi szervezeteken, alapítványokon kívül jelentős támogatást juttattunk a történelmi egyházaknak, a sportegyesületeknek, az olvasóköröknek és egyéb egészségügyi, szociális és civil szervezetnek. Támogattunk néhány határon túli magyar szervezetet, valamint a helyi cigány kisebbség működését is. Lakáspolitikai célkitűzések végrehajtása: Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet a bérlakás állomány számának növelésére, illetve az önkormányzati tulajdonú lakások száma csökkenésének megállítására. Már 2003-ban döntött a közgyűlés az önkormányzati lakások kedvezményes értékesítésének felfüggesztéséről évben a Közgyűlés döntése alapján 28 db lakás került megvásárlásra azokban a társasházakban, ahol a város már eddig is rendelkezett lakásokkal. Önkormányzatunk ezzel együtt évben 923 db lakással rendelkezett, összesen m2 alapterülettel. Megvásárlásra került ezenkívül a Hódút Lázár u. 10. szám alatti épülete, mely korábban irodaházként működött. Hódmezővásárhely Önkormányzatának döntése alapján az ingatlanban önkormányzati bérlakások kerülnek kialakításra, 16 db 37m2 nagyságú, 12 db 42m2 és 46 m2 nagyságú, 3 db 80 m2, 60 m2 és 79 m2 nagyságú lakás. Szintén a Közgyűlés döntött arról, hogy Önkormányzatunk vásárolja meg a Munkaügyi Központ épületét a dr. Rapcsák András u. 52. szám alatti ingatlanban. Ebben az ingatlan 21 db 29 m2 nagyságú lakás kerül kialakításra. Ezek a lakások év őszére fognak elkészülni. Önkormányzatunk lakások felújítására és karbantartására az elmúlt években az alábbi összegeket fordította: (eft)

20 Lakáscélú helyi támogatás Önkormányzatunk a támogatás nyújtásával a kérelmezők saját tulajdonában álló lakásingatlan felújítását, korszerűsítését, lakás vásárlását, építését kívánja biztosítani, ezzel is javítva a városi lakásállomány állagát. A lakás célú helyi támogatás mértékének alakulása: (eft) évben kiemelt célként került meghatározásra az energia racionalizálás támogatása. Ez azt jelenti, hogy különösen azok a pályázatok részesültek előnyben, ahol a felújítás célja az energiaracionalizálás, így nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, napkollektorok felszerelése volt. Építési telkek ingyenes juttatása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése évben megalkotta az önkormányzati tulajdonú építési telkek szociális célú hasznosításáról szóló irányelveket, mely alapján bevezetésre került egy olyan új támogatási forma, mely lehetőséget biztosít saját tulajdonú lakóingatlan megépítésére azon vásárhelyi polgárok számára, akik erre saját erőből csak részben lennének képesek. Az irányelvek szerint a pályázati feltételnek megfelelő és a Közgyűlés által kiválasztott pályázók az építési telkek mindenkori forgalmi értékének megfelelő mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. A vissza nem térítendő támogatásban részesített pályázókkal az Önkormányzat az építési telkekre ingyenes átruházási szerződést köt. A telkek határáig a közművezetékek kiépítésre kerültek, így a lakóházak közművesítése megoldott. A város összesen 110 telket juttatott ingyenesen az elmúlt években. Termofor kémények, iparosított technológiával épített lakások felújításának támogatása Az elmúlt években a Közgyűlés többször döntött Önkormányzati támogatás odaítéléséről azon társasházi közösségek vagy lakásszövetkezetek részére, amelyek az iparosított technológiával épült lakóépületek, illetve az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására pályázatot nyújtottak be. A belügyminisztérium az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására vonatkozóan 2003-tól, míg az iparosított technológiával épült lakóépületek esetében 2005-től minden évben pályázatot írt ki társasházi közösségek illetve lakásszövetkezetek részére. A közötti időszakban nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk termofor kémények felújítására mindösszesen ,-Ft támogatást nyújtott.2007.évben 12 termofor kémény felújítása történt meg, melyet ,-Ft-tal támogat Önkormányzatunk. A panelprogram kapcsán eddig a nyertes társasházi közösségek részére Önkormányzatunk mindösszesen ,-Ft támogatást nyújtott, melyből Ft odaítélése évben történt meg. 20

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ II.sz.mell. CÍMREND I.1. Önkormányzati Hivatal Szentlőrinc Város Önkormányzat Bevételek és kiadások jogcímenként I.2. Művelődési Központ I.3.Szociális Szolg. Közp. I/4.1.Cigány KÖ I/4.2.Horvát KÖ I/4.3.Német

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

III. számú előterjesztés

III. számú előterjesztés A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges! III. számú előterjesztés Őcsény község képviselőtestületének 2009. december 16.án, 17órakor megtartandó ülésére A 2009. évi költségvetésről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/2009. (IV.23.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 5/009. (IV..) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a 008. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/007. (II.1.) KT. rendeletét / a

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2..

Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE 1.. 2.. Bekecs Községi Önkormányzat 7/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDLETE az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (III.1.) számú rendeletének ( továbbiakban : R) módosításáról. A R. 3..-a az alábbiak szerint

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 2.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete

Szatymaz község Képviselő-testületének 11/2013.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz község Képviselőtestületének 11/201.(IX.12.) önkormányzati rendelete Szatymaz Községi Önkormányzat 201. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 201. évi vitelének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben