SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év"

Átírás

1 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta.

2 TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 21. évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. melléklet Bevételek és kiadások előirányzatai 8 2. melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 42 3.a. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek a/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege - Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 47 3.b. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások 48 3.b/1. melléklet Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) 49 4.a. melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai b. melléklet Parkolóépítési alap bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzati intézmények 21. évi létszámkerete 52 6.a. melléklet 6.b. melléklet 21. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tervezett adatok) 21. évi többéves kihatású döntések várható hatása éves bontásban (tényleges adatok) melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) melléklet 21. évi környezetvédelmi feladatterv teljesítése melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások elszámolása 21. év 1. melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása 21. év 11. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 21. év a. melléklet A költségvetési szervek 21. évi pénzmaradványa b. melléklet A 21. évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása melléklet Egyszerűsített mérleg 21. év 68

3 14. melléklet Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 21. év melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 21. év melléklet Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása 21. év 17. melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 79 Salgótarján 21. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása A 21. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása 1. táblázat Általános tartalék 21. évi felhasználása táblázat Céltartalékok 21. évi felhasználása táblázat Közművelődési feladatok 21. évi felhasználása 2 4. táblázat Sportfeladatok 21. évi felhasználása táblázat Civil feladatok 21. évi felhasználása táblázat Ifjúsági feladatok 21. évi felhasználása táblázat Oktatási feladatok 21. évi felhasználása táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz 9. táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Indokolás a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló beszámolóhoz táblázat Hitelállomány Lejárat szerint táblázat Hitelállomány Eszközök szerint táblázat Hitelállomány Hitelezők szerint táblázat Kamatfizetés táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése 235

4 15.a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Bevételek (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a/2 táblázat Az önkormányzat költségvetésének bevételi arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások a /1. táblázat Az önkormányzat költségvetési mérlege Kiadások (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) a/2. táblázat Az önkormányzat költségvetésének kiadási arányai (önkormányzaton kívüli feladatellátás nélkül) táblázat Többéves kihatással járó döntések tényleges és várható adatai Indokolás a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatáshoz 21. évi beszámoló 18. táblázat A 21. évre vonatkozó közvetett támogatások nagysága a fejlesztési adatok alapján és indokolásuk FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KIEGÉSZÍTÉS 253 Vagyonkimutatás 21. évi költségvetés teljesítéséhez 259

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 21. évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetéséről szóló 3/21. (II.15.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat 21. évi költségvetésének végrehajtása 2. (1) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének teljesítési főösszegét a) ezer forint, azaz tizenkétmilliárd-ötszázhetvenkilencmillióötszáztizenhétezer ezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenhárommilliárd-háromszázötvenkettőmilliónégyszáznyolcvankettőezer forint bevétellel c) ezer forint, azaz hétszázhetvenkettőmillió-kilencszázhatvanötezer forint többlettel hagyja jóvá.

6 (2) A Közgyűlés Salgótarján Megyei Jogú Város 21. évi költségvetésének végrehajtását finanszírozási célú pénzügyi műveletek nélkül a) ezer forint, azaz tizenegymilliárd-kilencszáznyolcvankettőmilliókétszázkilencvenötezer forint kiadással, b) ezer forint, azaz tizenegymilliárd-hatszáztizenegymillióhatszázkilencvenkilencezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti előirányzatait és teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatait és a teljesítések tételeit a 2. melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetés 3. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány finanszírozása érdekében a költségvetés működési szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból 1.2. ezer forintot felhalmozási szektorában a) belső finanszírozásra szolgáló pénzmaradványból ezer forintot b) külső finanszírozásra szolgáló hitelforrásból ezer forintot 2

7 c) külső finanszírozásra szolgáló értékpapírok értékesítéséből ezer forintot vettek igénybe. (2) E rendelet 2. (1) bekezdésének c) pontja szerint meghatározott költségvetési többlet felhasználásáról a gazdálkodási szükségességnek megfelelően a Közgyűlés a 211. évi költségvetési rendeletmódosításon keresztül, vagy a következő évi költségvetésben dönt. Ezen rendelkezés nem vonatkozik az V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1., 2. címszám alatti költségvetési szervek többleteire, mivel ezek felhasználásáról a társulások tanácsai döntenek. 6. A Közgyűlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 1. cím) 7. A Közgyűlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (IV. Polgármesteri Hivatal fejezet 2. cím) 8. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Nógrád Megyei Szakképzésszervezési Szervezési Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 1. cím) 9. A Közgyűlés az önkormányzati feladatellátáson kívül eső Kelet-nógrádi Hulladékrekultivációs Társulás költségvetésének mérlegét az 1. melléklet szerint tudomásul veszi. (V. Önkormányzaton kívüli feladatellátás fejezet 2. cím) 1. A Közgyűlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3/a. és 3/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 3

8 11. (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá. 12. A Közgyűlés a költségvetési szervek létszámait az 5. melléklet szerint állapítja meg. 13. A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg. 14. A Közgyűlés a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. melléklet szerint tudomásul veszi. 15. A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. melléklet szerint állapítja meg. 16. (1) A Közgyűlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. melléklet szerint állapítja meg. 4

9 Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyűlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 1. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetés felé az önkormányzatot 3 ezer forint visszafizetés terheli. (3) A Közgyűlés a központosított előirányzatok elszámolását a 11. melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 29. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 138 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 29. évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt felhasználási kötöttséggel terhelt normatív támogatás miatt az önkormányzatot,9 ezer forint visszafizetés terheli. (6) A Közgyűlés megállapítja, hogy a 21. évi adóerő képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 17. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek 21. évi pénzmaradványát a 12/a. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott élelmezési és karbantartási előirányzat maradványaival a költségvetési szervek a 211. évi élelmezési, illetve karbantartási 5

10 előirányzataikat kötelesek megemelni. Amennyiben az előirányzat emelése nem valósul meg az előirányzat maradvány összege elvonásra kerül. A Közgyűlés a költségvetési szerveket érintő pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről, a befizetési kötelezettségekről a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie. A költségvetési szervnek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges előirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet előirányzatainak változtatása miatt 211. június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végző költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás előirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 18. (1) A Közgyűlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. melléklet szerinti egyszerűsített mérleget, a 14. melléklet szerinti egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, a 15. melléklet szerinti egyszerűsített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. melléklet szerinti egyszerűsített eredmény-kimutatást. (2) A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az önkormányzat 21. évi egyszerűsített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2. (XII.24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelően, a Hivatalos Értesítőben való közzétételéről gondoskodjon. 6

11 7 le. $ A kdzgyiles az Europai Unios eszkozok timogatiis6val megvalosul6 projektek beveteleit ds kiad6sait bemutat6 mdrleget a 17. melldklet szerint tudom6sul veszi. III. Vegyes ds zdr6 rendelkezdsek 2. $ (1) E rendelet2l l. 6prilis 29. napj6n l6p hatdlyba. (2) Hatalyin veszti Salg6tarj6nMegyei Jogri V6ros Kdzgytilesdnek a 21. 6vi k6ltsdgvetes6r6l szolo (II.l5.) sz. rendelete - a 44. $ kivdteldvel - es az azt m6dosfto (III.l8.) sz., (VII.l.) sz., (VUI.l9.) sz.,2ll2l. (IX.16.) sz., (X.26.) s2,3121, (XI. I 8.) sz., (XII. 16.), Il2l l. (I.2.) sz. rendelete (LV.27.) sz., (V.27.) sz., Salgotarjin,2l l. 6prilis 28. l L r L dr. Ga6l Zoltin jegyzo t

12 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET 1 Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,38% 99,55% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,49% 99,36% 3 Dologi kiadás ,1% 95,69% ebből - élelmezési kiadás ,37% 96,5% - karbantartási kiadás ,94% 51,19% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,77% 93,44% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,57% 99,13% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,69% 14,53% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,42% 264,86% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 1 3 Saját bevételek összesen ,82% 11,49% 3 Önkormányzati támogatás ,16% 166,41% Bevételek mindösszesen ,57% 142,33% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,92% 94,2% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,74% 88,94% 3 Dologi kiadás ,66% 97,52% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,28% 66,56% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,43% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,31% 94,72% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,55% 76,55% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,34% 98,64% -ebből OEP-től származó bev ,34% 98,64% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 1 48 Saját bevételek összesen ,33% 99,26% 3 Önkormányzati támogatás ,1% 1,% Bevételek mindösszesen ,67% 99,29% 8

13 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 2 Munkaadót terhelő járulékok ,2% 68,76% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye ,89% 86,9% 2 Rendelkezésre állási támogatás ,47% 9,47% 3 Normatív lakásfenntartási támogatás ,43% 95,43% 4 Helyi lakásfenntartási támogatás ,19% 77,22% 5 Adósságcsökkentési Adósságkezeléshez kapcsolódó támogatás lakásfenntartási ,21% 87,87% 6 támogatás Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési ,9% 55,99% 7 támogatása ,88% 63,88% 8 Egyéb szociális támogatás ,53% 83,73% Kiadások összesen ,53% 88,53% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,53% 88,53% Bevételek mindösszesen ,53% 88,53% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,%,% 2 Rendkívüli gyermekvédelmi tám ,2% 9,97% 3 Pénzbeli támogatás ,4% 95,4% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj ,4% 51,4% 5 Átmeneti gondozás díja ,47% 76,47% 6 Óvodáztatási támogatás ,33% 79,33% 7 Nyári étkeztetés biztosítása ,% 8 Otthonteremtési támogatás ,% 9 Bérlettámogatás ,% Kiadások összesen ,7% 94,57% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,7% 94,57% Bevételek mindösszesen ,7% 94,57% 9

14 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,41% 97,9% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,5% 86,65% 3 Dologi kiadás ,92% 96,25% ebből - élelmezési kiadás ,37% 96,5% - karbantartási kiadás ,91% 56,91% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,97% 89,22% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,77% 93,44% 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,43% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,% 91,54% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,84% 13,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,46% 16,57% -ebből OEP-től származó bev ,34% 98,64% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 2 78 Saját bevételek összesen ,93% 14,72% 3 Önkormányzati támogatás ,68% 1,% Bevételek mindösszesen ,19% 1,86% 1

15 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 1 Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,19% 97,6% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,98% 97,52% 3 Dologi kiadás ,35% 69,46% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás Függő,átfutó,kiegy. kiadások -439 Kiadások összesen ,57% 94,16% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,44% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,1% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,69% 11,73% 3 Önkormányzati támogatás ,21% 1,% Bevételek mindösszesen ,24% 11,53% 11

16 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET 2.1 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,1% 98,72% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,62% 98,73% 3 Dologi kiadás ,55% 97,29% ebből - élelmezési kiadás ,59% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,96% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások 3 18 Kiadások összesen ,5% 98,91% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,48% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,31% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,28% 1,7% 3 Önkormányzati támogatás ,64% 1,% Bevételek mindösszesen ,73% 1,1% 2.2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ,78% 94,6% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,97% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,78% 94,6% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,47% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,4% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,79% 1,% Bevételek mindösszesen ,9% 1,% 12

17 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3.1 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,93% 99,23% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,4% 99,16% 3 Dologi kiadás ,63% 98,19% ebből - élelmezési kiadás ,85% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,66% 98,73% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,87% 1,1% 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,12% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,9% 1,8% 3 Önkormányzati támogatás ,8% 1,% Bevételek mindösszesen ,9% 1,1% 3.2 Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ,82% 99,8% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,29% 1,% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,82% 99,8% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,86% 1,1% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 3 Saját bevételek összesen ,8% 1,2% 3 Önkormányzati támogatás ,51% 1,% Bevételek mindösszesen ,88% 1,% 13

18 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 4.1 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,15% 99,83% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,78% 99,67% 3 Dologi kiadás ,47% 8,1% ebből - élelmezési kiadás ,7% 1,% - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,31% 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,% 9 Felhalmozási kiadás ,75% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -487 Kiadások összesen ,57% 95,28% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,56% 1,73% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,27% 1,9% 3 Önkormányzati támogatás ,19% 1,% Bevételek mindösszesen ,41% 1,1% 4.2 Illyés Gyuláné Óvoda, Ált. Iskola, Spec. Szakiskola és Egységes Ped. Szaksz. 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ,15% 95,12% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,5% 116,53% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,15% 95,12% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,% 1,% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,% 1,% 3 Önkormányzati támogatás ,% 1,% Bevételek mindösszesen ,75% 1,% 14

19 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 5.1 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,38% 98,91% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,24% 1,% 3 Dologi kiadás ,% 76,28% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 8 8 1,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás ,% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások -691 Kiadások összesen ,29% 97,35% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,21% 94,65% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 5 5 1,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,75% 95,13% 3 Önkormányzati támogatás ,94% 1,% Bevételek mindösszesen ,75% 99,55% 5.2 Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ,65% 98,89% ebből - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,85% 85,85% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 Támogatás értékű működési kiadás 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás 9 Felhalmozási kiadás 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,65% 98,89% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev. -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev. 2 Támogatásértékű felhalmozási bev. 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,88% 1,% Bevételek mindösszesen ,88% 1,% 15

20 1. melléklet a 17/211.(IV.28.) önkormányzati rendelethez Címszám Alcímszám Előir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Előir. csop. Kiem. ei. név 21 évi előirányzat e Ft 21 évi módositott előirányzat e Ft Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Működési költségvetés 1 Személyi juttatás ,31% 99,29% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,45% 99,31% 3 Dologi kiadás ,52% 97,18% ebből - élelmezési kiadás ,8% 1,% - karbantartási kiadás ,83% 1,97% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,% 3 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,% 4 Ellátottak pénzbeli juttatása ,9% 95,54% 5 Támogatás értékű működési kiadás ,% 6 Műk.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 8 Felújítás ,% 9 Felhalmozási kiadás ,63% 15 Függő,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,58% 98,22% 2 Saját bevételek 1 Működési bevételek 1 Intézményi műk. bev ,98% 99,63% -ebből műk.c. átvett pe. áll.házt. kívülről ,% 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülről 6 Támogatásértékű bevételek 1 Támogatásértékű működési bev ,7% 2 Támogatásértékű felhalmozási bev ,% 9 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,% 1 Függő,átfutó,kiegy. bevételek 3 Saját bevételek összesen ,33% 99,77% 3 Önkormányzati támogatás ,11% 1,% Bevételek mindösszesen ,57% 99,98% 16

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezerft 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 4 729 498 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. november 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben