TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK ÉVE"

Átírás

1 TAKARÉK- SZÖVETKEZETÜNK 50 ÉVE

2 Nyomtatta és kötötte a Kaposvári Nyomda Kft Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

3 Köszöntő Ötvenéves a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. Öt évtizede gyűjti, gyarapítja, őrzi az itt élő szorgalmas emberek, családok megtakarított pénzét, segíti céljaik megvalósítását. Az ötven év alatt mindig megtalálható, könnyen elérhető, igénybe vehető volt a falvak és Nagyatád lakossága számára a takarékszövetkezet. Így volt ez negyven, harminc, húsz éve, és így van most is. Az ügyfelekhez való közelség, a közvetlen kapcsolat, a településeken való tényleges jelenlét fontos hagyománya és értéke a szövetkezetnek. Ez az egyik megkülönböztető sajátossága e pénzintézeti formának. A másik pedig az, hogy a tagsága kiterjedt ügyfélköre is egyben. Az elmúlt ötven évben szinte minden gyökeresen megváltozott. Új és új igények jelentek meg a pénzintézetekkel szemben is. És megjelent, felerősödött a bankok közötti verseny. A változó elvárásoknak megfelelt, azokhoz alkalmazkodott, a versenyben helytállt és sikeres maradt a takarékszövetkezet. Ötven éven át megőrizte sajátosságait, hagyományait. Ott akart és ott tudott maradni a kisebb településeken, a lakosság közelében. Ezzel együtt képes volt mindig megújulni, szolgáltatásaival megfelelni az ügyfelek várakozásainak, szempontjainak, a kor követelményeinek. Kiállta az idő és a gazdasági, társadalmi változások próbáját. Fél évszázados eredményes munkája, az ügyfelek, partnerek bővülő köre is bizonyítja, indokolja, hogy szükség van a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet tevékenységére, szolgáltatásaira. Fiókjai és nagyatádi székháza a települések jellegzetes, szép épületei; igényesen, praktikusan berendezett, korszerűen felszerelt helyszínei tevékenységüknek. A takarékszövetkezet jelentős szerepet tölt be térségünk gazdasági életében, hozzájárul annak fejlődéséhez. Lehetőségeivel, pénzügyi szolgáltatásaival számtalan vállalkozás indulását, egy-egy nagyobb beruházás megvalósítását segítette. A gazdasági társaságok, vállalkozások mindig számíthattak, számíthatnak rugalmas partneri együttműködésére. Köszöntöm az 50 éves Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet tagjait, vezetőit és munkatársait. Nagyrabecsülésemet és köszönetemet fejezem ki eredményes munkájukért. Az elismerés és a köszönet szól a most már nyugdíjban lévőknek is. Kívánom, hogy még hosszú ideig vehessük igénybe térségünkben e fejlődő, új és új célokat megvalósító pénzintézet, a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet szolgáltatásait. További sok sikert kívánok! Nagyatád, szeptember Ormai István polgármester

4

5 50 év a Lakosság szolgálatában! A Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet története megalakulásától napjainkig (1957. augusztus augusztus 18.)

6

7 I. A takarékszövetkezetek megalakulásának körülményei, fejlődésük főbb szakaszai A lakossági pénzintézeti szolgálatot a II. világháborút követő időszakban az Országos Takarékpénztár és a Posta látta el. Az OTP teljes körű szolgáltatást nyújtott, míg a Posta elsősorban betétgyűjtéssel foglalkozott. A Magyar Nemzeti Bank, az OTP és a Szövetkezetek Országos Szövetsége, valamint a Pénzügyminisztérium egyetértésével és javaslatával a Minisztertanács 1091/1956. IX. 11. számú határozatát követően kezdődhetett a vidéki lakosságot kiszolgáló szövetkezeti alapokon nyugvó pénzintézeti forma, a takarékszövetkezetek megszervezése. Az országban elsőként Dunaföldváron alakult takarékszövetkezet október 14-én. A következő években több párt- és kormányállásfoglalás ösztönözte a szervezés kiszélesítését, s ilyen értelmű útmutatás fogalmazódott meg a SZÖVOSZ IV. kongresszusán is. A döntések kedvező fogadtatásra találtak a településeken. A takarékszövetkezetek alakulása csakhamar országos mozgalommá terebélyesedett, és alig másfél évtized alatt önálló fogyasztási, szövetkezeti ágazattá szerveződtek. Somogy megyében az első takarékszövetkezetet Böhönyén alakították meg augusztus 18-án, majd még ez évben követték a példát Nagybajomban és Igalban. A böhönyei takarékszövetkezet tőkeegyesítés utáni jogutódja ma a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet. A szövetkezeti pénzintézetek történetét több szakaszra lehet osztani. Első ( ): Az OTP által kialakított területi elhatároltság érvényesült, a szakmai instrukciókat és a számlavezetést is ugyanez a bank végezte. A gazdaságra jellemző volt az egyenetlen fejlődés, a város és a falu közti jelentős különbség, amely az élet minden területén, így a lakossági jövedelmekben is érződött. Gyakorlati tevékenységük eleinte sok nehézséggel járt. Nem volt kiforrott adminisztráció, meg kellett szervezni az ügyvitelt, nem álltak rendelkezésre megfelelő szakemberek. Ennek ellenére a takarékszövetkezetek társadalmi bázisa kezdett kibontakozni. Második ( ): Ezt az időszakot a működési területek, tevékenységi körök, szolgáltatások bővülése jellemezte. Somogy megyében 23 takarékszövetkezet működött, 222 községre kiterjedően. Kezdett kialakulni a kirendeltségi hálózat, mely a lakosság pénzügyi szolgáltatási igényeinek jobb kielégítését szolgálta. Harmadik ( ): Ennek a ciklusnak a meghatározója a hálózatbővítés, amelynek során a takarékszövetkezetek bemerészkedtek a kisvárosokba. A szolgáltatások köre tovább bővült, néhány erre alkalmas területen megkezdődhetett a kiegészítő tevékenységek bevezetése is. Olyan új szolgáltatások kerültek a községekbe, mint a valutaváltás vagy a biztosítási díj beszedése. Negyedik ( ): Egyesülések, területi átrendezések fűszerezték ezt az időszakot. Megyénkben a 23 takarékszövetkezetből 14 működött tovább. Erre a korszakra tehető egy intenzív gazdasági fejlődési szakasz, ekkor indult meg az adatfeldolgozás gépesítése. 7

8 Ötödik ( ): Az egyre intenzívebb fejlődés, pozícióerősödés nagyobb jelenlétet biztosít a pénzügyi piacon, jellemzőbbé vált a hatékonyabb gazdálkodás. Még több egység működik már a városokban. Az új pénzügyi törvény a takarékszövetkezeteket a bankok közé sorolta július 1-jétől a takarékszövetkezetek csekkszámláinak vezetését az OTP-től a Magyar Nemzeti Bank vette át. Ez évtől, a takarékszövetkezetek is bekapcsolódhattak a kedvezményes, államilag támogatott hosszú lejáratú építési, felújítási kölcsönök folyósításába. Széleskörűen tovább bővült a kiegészítő tevékenységek sora. Hatodik (1990 ): Ezt a szakaszt a rendszerváltástól számíthatjuk, amelyre a törvényi előírások szigorodása a meghatározó. A személyi, tárgyi és működési feltételeket több jogszabályban állapítják meg. Az eltelt időszakban három új, a pénzintézetekre vonatkozó törvényt alkotott a törvényhozás. Többéves előkészítő munka eredményeként október 13-án, 233 takarékszövetkezet részvételével létrejött a takarékszövetkezeti integráció, melynek csúcsszerve az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap. A Magyar Állam évben hajtotta végre a hitel-, az adós- és bankkonszolidációt. A piacgazdaságra való áttérés és a bankreform együttesen új ügyfélstruktúrát alakítottak ki, amelynek során jelentősen bővült a takarékszövetkezetek tevékenységi köre. A szövetkezetek tagsági bázisukra alapozva de megőrizve a szövetkezeti sajátosságokat lehetőséget kaptak a lakosság, a kisebb gazdálkodó szervezetek, az önkormányzatok és azok intézményei számlavezetésére. Az integrációba tömörült, önállóságukat megtartó szövetkezeti hitelintézetek jól használták ki a polgári társadalom adta üzleti lehetőségeket, folyamatos ügyfélkör bővítésével, banküzemi tevékenységük fokozásával, a szolgáltatások színvonalának növelésével egyre inkább a vidéki települések, a helyben vállalkozók, és a kisebb településen élő lakosság bankjává válhattak. A fejlődés és a változások természetes következményeként, több tucat bank megjelenésével a konkurencia kiterjedt köre jelent meg a pénzpiacon. Terjeszkedésük nem állt meg, egységeik és ügynökeik a kisebb városokba, a falvakba is eljutnak. A kiélezett versenyben a takarékszövetkezetek kezdetben jól megállták helyüket, növekedésük folyamatosan meghaladta a kereskedelmi bankok állományainak fejlődését. A ciklus második időszakára beleértve a jelenlegi állapotot is a növekedő tendencia megtorpant, a hatékonysági mutatók viszont emelkedtek. Az intenzív fejlődési szakasz magasabb tőkekövetelményeket állított a szövetkezeti hitelintézetek elé. Az elsősorban nyereségből finanszírozható, törvények által elvárt tőkemegfelelés hiányait több szövetkezet anyagi javaik egyesítésével oldhatta meg. Mindezek következményeként jelenleg 143 tagszervezete van az integrációnak. 8

9 II. A Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet megalakulása, tevékenysége napjainkig Somogy megyében elsőként a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet jogelődje, a Böhönye és Vidéke Takarékszövetkezet alakult meg. Az alakuló közgyűlést az előkészítő bizottság augusztus 18-ra hívta össze. Elnöke: Strausz Lajos, a helyi iskola tanítója volt. A 267 tagból megjelent 146 fő. A helyi párt- és tanácsi vezetőkön kívül az alakuló közgyűlésen dr. Horváth István, a Szövetkezetek Országos Szövetsége Takarékszövetkezeti Osztályának a vezetője, Brachna János, a Somogy Megyei Takarékszövetkezetek Szövetségének elnöke, Németh József főosztályvezető vettek részt. A közgyűlésen megválasztott 11 fős igazgatóság elnöke Strausz Lajos, az 5 fős felügyelőbizottság elnöke pedig Bakos József lett. Az újonnan alakult takarékszövetkezet első ügyvezetőjévé az igazgatóság Starkbauer Ferencet nevezte ki. A megye első takarékszövetkezete működési területét tervszerűen bővítette ben létrehozta a tapsonyi, 1968-ban a nemesvidi, ben a mesztegnyői, 1971-ben az iharosberényi kirendeltséget tól Nemesdéden betétgyűjtő és kifizető pénztárat működtetett. A jelenlegi működési területén, Segesden évben, Lábodon pedig évben alakult önálló takarékszövetkezet. Ez azért is fontos, mert a kettő összevonásából jött létre 1979-ben a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet nagyatádi központtal. Kezdetben a takarékszövetkezet betétkezeléssel és hitelezéssel foglalkozott, a jogi és gazdasági lehetőségek figyelembevétele mellett fokozatosan bővítette tevékenységét és egyéb pénzügyi szolgáltatásait. Így kerülhetett sor totó-lottó szelvények értékesítésére, nyereménybeváltásra, gépkocsi nyereménybetétek, takaréklevelek elfogadására. Az 1980-as évek elejétől munkája kiterjedt a biztosítások megkötésére, biztosítási díjak, áramdíjak, vízdíjak beszedésére, bel- és külföldi utak szervezésére, újsághirdetések felvételére, a különféle háztáji gazdaságokban megtermelt termékek értékének kifizetésére (felvásárolt állatok, dohány, zöldség-gyümölcs, tej, méz). A takarékszövetkezet életében jelentős változást hozott az évforduló. A tőkeegyesítés során a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet működési területe bővült a Takarékbank Rt. Kaposvári Területi Igazgató- 9

10 10 ságával, valamint a Böhönye és Vidéke Takarékszövetkezet körzetével. A piaci környezet jelentős kiszélesedése mellett javultak a gazdasági mutatók, nagyobb lett a mérlegfőösszeg, a saját és a szavatoló tőke, a forrás- és a kölcsönállományok. A lakossági folyószámlák száma a hétezret közelítette, több mint ezer vállalkozói számlát vezettek az egységekben. A számottevő változások eredményeként erre az időszakra a jogutód Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezet Somogy megye, valamint a Dél-dunántúli régió egyik meghatározó takarékszövetkezetévé vált, amely biztonságot jelentő tőkeerővel, jelentős elsősorban vállalkozói szférában megvalósuló hitelkihelyezéssel és meghatározó nagyságrendű lakossági betéteken alapuló forrással rendelkezik. A gazdasági eredmények, a technikai felszereltség magas színvonala, a nagy tapasztalattal rendelkező, szakképzett dolgozói gárda tette alkalmassá a takarékszövetkezetet arra, hogy ne csak a lakosságot szolgálja ki, hanem felvállalja a társas- és egyéni vállalkozások, valamint önkormányzatok széles körű pénzintézeti szolgáltatásainak ellátását is.

11 A takarékpénztárak eszméjéről Fáy András emlékezete 1939 márciusában A felébresztett szorgalom és takarékosság s e czélból a takarék-pénztárak hatalmasan munkálnak Egy nemzetben a szorgalom ösztöne áll a szükségesen túl, kényelemre, jobb létre is vágyik és munkál, vagy legalább sorsát, jövendőjét balcsapásoknak, s öregségnek aggodalmai ellen biztosítani törekszik Fáy András művészien megfogalmazott sorai későbbi nemzedékek számára is iránymutatást adtak a takarékoskodás lényegéről. Hogyan történhetett, és mennyiben hatottak fenti idézetek a Somogyban elsőként megalakult legendás böhönyei takarékszövetkezet alakítására, nem tudhatjuk, de élnek, éltek abban az időben tagjaink közül olyanok, akik részt vettek a nemes feladatban. Nekik elévülhetetlen érdemeik vannak a szervezet 50 éves működésében. A nemeskisfaludi Madarász Zsigmond, aki szintén alapító tag volt, így mesélte az eseményt: Strausz tanító, a böhönyei általános iskola igazgatója az előkészítő bizottság elnöki szerepét vállalta, a takarékszövetkezet első elnökéül pedig gróf Festetics Ferenc egykori inasát, a polgári iskolát végzett Starkbauer Ferencet választották meg. Hogy milyen ember egy takarékszövetkezetalapító, az a Zsiga bácsival készített interjúból tudható meg. Madarász Zsigmond 1909 szilveszterének napján született, bár csak január 1-jén anyakönyvezték ben alapító tagja volt a böhönyei földművesszövetkezetnek is. A riport készítésekor Nemeskisfaludon a Nefelejts utcában, egykori szülőházában él. Csurgón tanulta meg a paraszti gazdálkodás fortélyait, és mindig a tudatos gazdálkodásra törekedett. Egy tekintélyes méretű oklevelet őrzött meg nagyon jó állapotban, két emberöltőn át. Ez olvasható rajta: Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Üzemstatisztikai Bizottsága madarász zsigmond urat, nemeskisfaludi gazdálkodót, aki a keszthelyi kisgazdaszámtartási központ irányítása alatt folytatólagosan három éven át mintaszerűen vezetett rendszeres számtartást, és a számtartási adatainak beküldésével hathatósan előmozdította közérdekű munkánkat, ennek az oklevélnek adományozásával tünteti ki. Budapesten, április hó 15. Murscherbauer Emil, a bizottság elnöke Kulin Sándor, a számtartási központ vezetője A háztartási számadás vezetése azt jelentette, hogy minden vásárlást és bevételt fel kellett jegyeznie. Ha egy gyufát vett, azt is. Keszthelyről pedig megkapta a gazdálkodásának tudományos alapokon álló kiértékelését. Ezt is komolyan vették Madarászék. Ez a család kezdte meg a környéken a műtrágyázást. Táblával jelölték meg a javított földet, s összehasonlították a termést a nem kezelt terület eredményével. Regisztrálták a különbségeket. Korszerű gépeket is vásároltak. A gondosság a terméseredményekben megnyilvánult. Madarász Zsigmond nem volt nagybirtokos. A csurgói határban 24 kataszteri holdon gazdálkodott. A háború után persze kuláknak nyilvánították, földjeit elvették. Budapesten keresett megélhetést. A Chinoin gyárban akkor kezdte meg Földi professzor a penicillin gyártását. Egy ideig nem fedezték föl kulák mivoltát, ezért a mezőgazdasági mellé megszerezhette a vegyipari szakmunkás bizonyítványt is. Így most büszkén mondhatja, hogy a penicillin bölcsőjét ringathatta a Chinoin gyárban. 11

12 Ilyenek is voltunk Később is jól emlékezett arra, hogy a háborús évekig megfelelően látta el áruval, pénzkezeléssel a HANGYA hitelszövetkezet Böhönye, Szenyér, Nemeskisfalud parasztgazdaságait ben hírét vették, hogy hasonló tevékenységet lehetne megvalósítani a takarékszövetkezetek megszervezésével. Nagy lendülettel fogott a szervezésbe, mint a földművesszövetkezet igazgatósági tagja, Szabó György igazgatósági elnökkel együtt. Az FMSZ egy évig finanszírozta is a takarékszövetkezet működését. Irodát biztosított számára, sőt az elnök (havi 800 Ft) és a könyvelő (havi 600 Ft) bért is kapott. Zsiga bácsi határozottan állítja, hogy a böhönyei takarékszövetkezet folyamatos jó működése volt az alapja, hogy később Tapsonyban, majd a körzetben lévő más településeken is egységeket alapítottak. Sajnos Zsiga bácsi már nem lehet tagja a takarékszövetkezetnek, még 90 éves kora felett is részt vett a küldöttgyűlés munkájában. Lelkiismeretét, szorgalmát megismerve, ügyszeretét megtapasztalva nem lehet kétséges, miért tudtak abban a korban lelkes szervezők takarékszövetkezetet alapítani. SZABÓ GYÖRGY 1947-ben nősült Böhönyére. Tíz év alatt a földművesszövetkezet motorja, első embere lett. Nyolc falu tartozott hozzá: Böhönye, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, Szenyér, Tapsony, Varászló és Vése. Úgy emlékszik, hogy az FMSZ teljes vezetősége lelkesedett egyfajta takarékszövetkezet 12 megalakításának gondolatáért már a forradalom előtt is. Érthető, hogy megörültek annak, hogy a pénzügyminiszter rendeletével meg is engedte az ilyen falusi pénzintézet létrehozását. A szervezéshez egy Csepel teherautót biztosított a böhönyei földművesszövetkezet. A földművesszövetkezet összes dolgozója mintegy 15 fő járta Böhönye utcáit s a környéket. Nagyon sokat segített a munkában Strausz Lajos, az egyetemet végzett, özvegyemberként négy árvát is nevelő énektanár. Az alakuló ülésre mindenkit meghívtak, aki számított a faluban. Elnöknek Zóka Józsefet akarták megválasztatni, de ő valami oknál fogva (talán beteg volt?) nem vett részt a közgyűlésen, amelyet Szabó György vezetett le. Lehet, hogy 200-nál is többen voltak jelen, de a gyűlés kezdetén 27-en léptek be a takarékszövetkezetbe. Még az alakuló ülés keretében további félszáz fő lett tag. Néhány hónap múlva már legalább kétszázan lettek. A forradalom utáni években, ha nem is gyorsan, de lendületesen fejlesztette a gazdaságát sok falusi család. Az állatokat, a terményt a földművesszövetkezet igyekezett felvásárolni. Úgy támogattuk a takarékszövetkezetet, hogy a felvásárlás, értékesítés pénzmozgását rajtuk keresztül intéztük között voltak olyan évek, amikor millió forintot juttattunk így a takarékszövetkezethez. Ez igen nagy pénz volt akkor. A Szovjetunióba 200 vagon almát küldtünk, s Jugoszláviába is vagonszám a diót. Gesztenyét is nagy tételben vásárolt föl az FMSZ. A legtöbb portán volt ló, bikahizlalás. Minden udvarban lehetett kazlakat látni. 1-2 hektár szőlője is volt több gazdának. Sok volt a jómódú paraszt a környéken. Segítették, megértették, s ha kellett megvédték egymás és a falu érdekeit. A tsz-ek megalakítása után szőlőműveléssel, gyümölcstermesztéssel próbálkoztak a falusiak. Nem úgy emlékszem, hogy a pénzforgalomra drámaian hatott volna a magángazdaságok visszaszorulása. Én úgy gondolom, egymásra voltunk utalva, és a nehéz gazdasági helyzetben, egyszerű falusi környezetben azért szövetkeztünk, hogy segítsünk tagtársainkon, egymáson. A böhönyei jó példát másutt is követték. A visszaemlékezésekből az is kiderül, hogy a szövetkezeti eszme gondolatisága másutt is

13 megfogalmazódott, csak hiányzott a konkrét szervezés, a megalakulás. A nagyatádi takarékszövetkezet létrejöttének alapjait Segesden, Lábodon, Somogyszobon, Bolháson, és még ki tudja pontosan, hány helyen rakták le. Az akkori szervezők közül ennek az állításnak igaz voltára többen emlékeznek. A szemtanúk és alapítók így mondják el történetüket: A lábodi takarékszövetkezet megalakulásáról IGER FERENC tud pontosakat. A nagyatádi földművesszövetkezet egyik politikai vezetője, Csordás János szorgalmazta a lábodi takarékszövetkezet megszervezését. Pénzügyileg is megbízható, tekintélyes embert keresett a faluban. Azok a lábodiak, akiket megkérdezett, a helyi református lelkészt, Tóth Mihály tiszteletest javasolták. Ő vállalta az ügyvezetői teendőket a vezetőségbe megválasztott Jakab Jánossal, Gelencsér Antallal (ő volt a pénztáros) és Benke Imrével (a későbbi lábodi tanácselnök édesapjával) együtt. Én is magángazdálkodó voltam abban az időben. Érdeklődéssel figyeltem a fejleményeket, hiszen dédnagyapám (Kulcsár bácsi) az 1800-as években a hitelszövetkezet elnöke volt (a későbbiekben EGYLET-nek emlegették a falusi pénztárat) ben három termelőszövetkezet alakult Lábodon. A Kossuth Tsz elnökéül engem választottak meg. Eleinte csak a Kossuth Tsz tudott fizetni tagjainak pénzt. Havonta 20 forint munkaegység-előleget, például egy brigádvezetőnek munkaegységet könyvelhettek el egy hónapra. A gyakorlatban általában úgy számoltak, hogy megállapították a tsz-elnök fix fizetését, s annak %-ában határozták meg a brigádvezetői munkaegység forintértékét, majd annak %-ában a tagokét. Egy gyalogmunkás nő szintén kaphatott nálunk 30 Ft-ot munkaegységenként. Az év végi elszámolás után kaptak annyi pénzt a tagok, hogy azt érdemes volt a takarékszövetkezetbe befizetni. A másik két tsz annak idején csak 10 forintot adott munkaegységenként, s az év végén sem tudott többet fizetni. Először Iván Jóska bátyám házának egyik szobájában rendezték be a takarékszövetkezet irodáját. A hatvanas évek elejétől a takarékszövetkezetnek igazgatósági tagja lettem. Nagyon megrostáltuk a hitelkérelmeket. Előfordult, hogy minden héten tartottunk igazgatósági ülést. Két alkalmazott volt, közülük Mucsi Ferencné (Kiss Éva) a könyvelő. A tiszteletes gyakran küldözgette őket betéteseket gyűjteni. Úgy emlékszem, hogy például 1963-ban 163 forintért lehetett jegyezni egy részjegyet. Később a régi postaépület (a művelődési háznál) mellett vettek egy lakást, s annak két szobájában működött az iroda. A segesdi szervezet létrejöttéről az azóta sajnos elhunyt SÁGI IMRE számolt be: november 20-án alakult meg a Segesdi Takarékszövetkezet. Az FMSZ kaposvári központjában mondták, hogy 100 fővel lehet takarékszövetkezetet alakítani. A segesdi FMSZ-ben igazgatósági tag voltam. Ángyán Imre volt az elnök. Ő volt a szószólója az ügynek, amit magam is szorgalmaztam. Hasonló szervezetre gondoltam, mint ami a háború előtti HITELSZÖVETKEZET volt. Hittem abban, hogy ilyenre szüksége van a parasztembernek. Ketten jártuk a falut aláírásokért. Amikor összejött a száz aláírás, összehívtuk az alakuló közgyűlést. Nyolcvanan fizettek be a részjegyre a száz aláíróból. A befizetett pénz 50%-át adhattuk ki kölcsönbe. Nemsokára ki is adtuk mind a négyezer forintot. A segesdi FMSZ adott egy irodát, amiben fél évig vagy tán tovább is voltunk. Minden vasárnap volt fogadónap. Az első két évben még páncélszekrényünk sem volt. Később a közbirtokosságtól kaptunk irodát, 1966-ban vettünk Kanizsán páncélszekrényt. Az első kölcsönadó egy pap volt. Emlékszem, hogy 15 ezer forintot adott, 13

14 Legújabb felújításaink Somogyszobon és Görgetegen voltak és mi, a három takarékszövetkezeti elnökségi tag (kettő közülünk az FMSZ igazgatóságának is tagja volt) is betettünk tíz-tízezer forintot. A kölcsönösszegek ezrekben mozogtak eleinte. Kezdetben állatvásárlásra, gazdasági épületek karbantartására vettek fel pénzt. Hitelt csak parasztok igényeltek. 14 A somogyszobi és a bolhási emberek már a megalakult segesdi takarékszövetkezet példáját követve, az onnan szerzett tapasztalatokat megismerve szervezték meg az első egyesülést. Somogyszobon KISGYURA JÓZSEF, Bolháson SZŐKE ANDRÁS egyengette a takarék első lépéseit. Józsi bácsitól tudjuk: Én úgy hallottam Takács bácsitól és Ángyán Imrétől, hogy a segesdiek kitalálták így, egyszerűen: kitalálták, hogy szövetkezzünk néhányan és alapítsunk pénztárat, mert ha betesszük a pénzünket, akkor az kamatozik, és adhatunk másoknak is. Szóval már akkor ilyen elgondolás volt, hogy segítsünk azoknak, akiknek szükségük van rá. Ez 1958 előtt volt. Akkor nem beszéltünk még takarékszövetkezetről. Kis családi segélyszervezetre gondolhattak. Aztán föntről jött az, hogy: lehet. Akkor ők már összeadták a forintjaikat. Néhány család, nem sok. Arra nem emlékszem, hogy hova is fizettük be, erre leginkább Ángyán Imréné Manci néni emlékezhet. A somogyszobiak kezdettől fogva egyetértettek azzal, hogy a két falunak, illetve Bolhással együtt a három községnek közös szövetkezete legyen. Képviselőink már ott voltak a segesdi igazgatóságban, illetve akkor intézőbizottságnak hívtuk. Én kerékpárral mentem át oda. Megvitattuk az esélyeket, és lehetőséget láttunk arra, hogy bekapcsolódjunk a szervezésbe. A segesdiek is szívesen láttak bennünket, át is jártak hozzánk bizonyos napokon, nem a hét minden napján. Keszericze Judit indította el a pénztári munkát. Később helyi alkalmazott lett az ügyintéző, aztán nálunk is választottunk intézőbizottságot, amelyet hárman alkottunk. A bolhási Szőke András bácsi hasonlóan emlékezik: Segesden egy magánházban indultunk el, Kisgyura tanító úrnál. Az FMSZ igazgatósági tagjai gyűltünk össze a községekből, és megbeszéltük a takarékszövetkezet létesítését, szervezését. Beszéltünk a kölcsönök formájáról, a tagszervezés feladatairól. A tőkegyűjtéshez házról házra mentünk, és kértük, hogy adjanak pénzt a takarékszövetkezetnek, az akkori kamatok szerint.

15 Bandi bácsi kiválóan ismerte a bolhási családok körülményeit. Elég sok olyan család volt, amelyiknek volt megtakarított pénze, de hogy kinek mekkora vagyona volt, arról nem volt tudomásom. A háború után nem voltam mozgalmas ember, engem nem érdekelt a politika. Helyben úgy láttuk, hogy életképes lesz a takarékszövetkezet, és az FMSZ somogyszobi központjában megalakítottuk a betétpénztárat. Szerény összeg, 15 ezer forint volt a termelési hitelünk, úgy emlékszem, akkor három év volt a futamidő. Ha valaki málnást akart telepíteni, vagy állattenyésztéshez akart kérni pénzt, akkor fordult hozzánk. A hitelügyletekben az állattenyésztés volt a domináns Bolháson. A betétgyűjtésnél nagyon fontos volt a bizalom. Egyik ősszel, amikor Keszericze Judit segesdi ügyvezetőnk jött a pénzért, én magam ezer forintot tudtam összegyűjteni. Tudja, mi volt az érdekes? Az, hogy a takarékszövetkezetnek, illetve nekünk, akiket mindenki jól ismert a faluban, úgy is odaadták a pénzt, hogy a bizonylatot csak később tudtuk adni róla. Bevittük a pénzt az irodánkba, ami akkor a bolhási tanácsházán volt. Ott lekönyvelték. Utána visszamentünk a betéteshez, és átadtuk a bizonylatot. A bizalom akkor óriási volt! Nehéz ezt ma megmagyarázni! Akik a baloldali politikát nem szerették, azok a postára adták a megtakarított pénzüket. Akik például az állami gazdaságban dolgoztak (az akkori középosztály ), azok pedig a takarékszövetkezetbe. A két gyűjtés itt, helyben harmonikusan működött egymás mellett. A cél érdekében azt mondtam a postai dolgozónak: Na, jól van, Ibolya, tízezer forintot nálad is befizetek! Bandi bácsitól megtudhatjuk, miképpen működött akkor a takarékszövetkezet: Megmutatja az igazgatósági tagoknak rendszeresített igazolványát. Látjuk, hogy már 1971-ben vezetőségi tag volt, a vezető testületet intézőbizottságnak hívták. Kérem szépen! Az igazgatósági ülést mindig az igazgatóság elnöke vagy ahogy akkor Somogyszobi kirendeltség hívtuk, az ügyvezető igazgató hívta össze. Ütemtervünk volt az ülésekre. Az előterjesztést előre kiküldték, s negyedévenként vagy félévenként volt igazgatósági ülés. Egyhavonta, s néha kéthetenként folyósításokat kellett jóváhagynunk. Jelentkezett a kedves ügyfél, hogy mekkora összegre van szüksége, és azt elbíráltuk. Ez a nagyobb összegeknél volt szükséges, de 2000 forint személyi kölcsönt az ügyvezető vagy a főkönyvelő egyszemélyben is eldönthette. Hogy mi az én örömöm? A minap a szövetkezet nagyatádi központjában jártam, ezt megelőzően 1999-ben, az avató ünnepségen vettem részt ugyanitt. Számomra nagyon jóleső érzés, hogy ekkorát fejlődött a világ, benne a mi kis szervezetünk, amely alakításának részese lehettem, és naponta láthatom munkánk szép eredményét. Nagyon jólesett végigmenni az épületen, látni a dolgozó kollégákat, a gazdag ügyfélkört. Nem hittem volna, hogy ezzé lesz kezdeményezésünk. Boldog vagyok, hogy a szövetkezeti közösség máig nem felejtett el. 15

16 Az első somogyi takarék Az első somogyi szövetkezet irodája a kezdetekkor Ennek tudatában jegyezte a tagság az 50 Ft-os részjegyeket. Szüleim alapítók voltak, és felnőtt fejjel magam is a szövetkezet tagja lettem. Abban az időben kevés településen működött még hitelintézet. A takarékszövetkezetek létrejöttükkel nagyon hasznos szolgálatot nyújtottak a vidéken élő lakosságnak. Figyelembe véve a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején megindult családi házas építkezéseket, kiemelkedő szerepet vállaltak a finanszírozásban. A bizalomnak nem volt hiánya, hisz jól ismert, köztiszteletben álló személyek látták el a Somogy megyében Böhönyén alakult meg az első takarékszövetkezet augusztus 18- án. Mint az alapítókat követő nemzedék első generációjának tagja, aki akkor siheder gyerek voltam, nagyon jól emlékszem a szervezésre. Az ügyet magukénak vallók tele hittel és reménnyel házanként keresték fel a lakosságot, és magyarázták el a helyi bank lényegét. 16 napi kapcsolattartást a lakossággal. Ez idő tájt a tanácsok számlavezető bankja az OTP volt, egészen a rendszerváltást követő időkig. Szóba sem jöhetett, hogy áthelyezzék számláikat a takarékszövetkezetekhez. A rendszerváltás után is megmaradt az önkormányzatok és takarékszövetkezetek közötti nagyon jó kapcsolat. A lakosságot is érintő

17 nagy beruházások hitelezőjeként a takarékszövetkezet már jelentős részt vállalt a telefon- és gázhálózat, valamint a szennyvízcsatorna megépítésében. Olyan ügyfélbarát konstrukciókat dolgoztak ki, amellyel nagyban segítették a lakosság beruházási szándékainak megvalósulását, és jelen voltak helyben a településeken. A takarékbanki háttér megjelenésével, majd a Nagyatád és Vidéke Takarékszövetkezettel történt egyesülés eredményeként tőkeállományuk olyan mértékűvé növekedett, hogy már vállalkozói és önkormányzati számlavezetőként is megjelenhettek a piacon. Ennek kapcsán jó pár önkormányzat köztük Böhönye is átigazolt a takarékszövetkezethez. A kezdeti adminisztrációs nehézségeket kompenzálta rugalmasságuk, a hitelkérelmek intézésében tanúsított gyorsaságuk, nem utolsósorban a takarékszövetkezeti és önkormányzati vezetők, képviselők személyes ismeretségén alapuló közvetlen, jó kapcsolata. Visszatekintve az ötven évre, fejlődésük nem volt zökkenőmentes. Az indulás nehézségei után a vidéken élő lakosság kizárólagos bankjává váltak. Udvariasan és szolgálatkészen intézték és intézik a lakosság, ma már a vállalkozók és önkormányzatok pénzügyeit, amelyért köszönet illeti a takarékszövetkezet minden dolgozóját és vezetőjét. Az államigazgatásban eltöltött több évtizedes közte 16 év polgármesteri tapasztalatom alapján nyugodtan mondhatom, hogy a takarékszövetkezetek létrehozása a magyar bankrendszer kialakításának mérföldköve volt, mivel az amúgy háttérbe szorított vidék felzárkóztatásának szándéka valósult meg több-kevesebb eredménnyel az elmúlt öt évtizedben. Ötvenéves fennállásuk alkalmából gratulálok eddigi tevékenységükhöz, kívánom, hogy a csak rájuk jellemző elkötelezettséggel szolgálják a vidék lakosságát, a helyi vállalkozókat és az önkormányzatokat. Böhönye, Molnár József Böhönye nyugállományú polgármestere 17

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére. Érvényes: 2014. április 2-től I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2014. április 2-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban 3 hónapra, fix kamatozással, folyamatos, kamattal

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Érvényes: 2014. február 1-től

Érvényes: 2014. február 1-től I. Akciós betétek I. 1. Bankon kívüli forrásból származó betétekre vagy új betét Az akciós ajánlat a 2014. február 1 -től újonnan megadott 2 hónapos betétlekötési megbízásokra érvényes. A takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére

HIRDETMÉNY Látra szóló és határidős betétek lakossági ügyfelek részére 1,35 -os jegybanki alap figyelembevételével I. Akciós betétek I.1. Prémium betét A Hévízi Takarék 2015. szeptember 1-től visszavonásig tartó időszakban 3 hónapos betétlekötési akciót indít. Az akcióban

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés

H I R D E T M É N Y. Felelős: Igazgatóság elnöke Határidő: azonnal, ill. következő éves Küldöttgyűlés H I R D E T M É N Y A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet (Székhelye: 3752. Szendrő, Hősök tere 2.) Igazgatósága az Alapszabályban előírtakkal összhangban - értesíti a Tisztelt Tagságot a 2015. 05. 27.

Részletesebben

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

A Prémium betétben elhelyezett összegre az alapkamaton felül feltételenként 0,5 % prémium kamat jár, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül: 1,65 -os jegybanki alapkamat figyelembevételével Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban

Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Varga Antal (OTSZ) Szövetkezeti bankok Európában és hazánkban Történelmi háttér I. 1845 - Létrejön az első magyar szövetkezet 1850-es évek A magyar hitelszövetkezetek létrejötte egybeesik az európai szövetkezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 STRATÉGIAI TERV 2009-2011 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk a legnagyobb helyi kompetenciával és a legszorosabb ügyfélkapcsolatokkal rendelkező

Részletesebben

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről

Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Gondolatok a magyar települések elszámolás-forgalmi adatainak területi elemzéséről Kuttor Dániel Pál Zsolt Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 2016. szeptember 16. Elszámolásforgalom Hitelintézetek,

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999.

H I R D E T M É N Y. 2015. szeptember 03-tól érvényes kamatok. 1.000.000-4.999.999 Ft. 5.000.000-9.999.999 Ft. 1.000.000-1.999. LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA / LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA / Látra szóló folyószámla betét kamata : Látra szóló folyószámla-betét Kamat* % EBKM** lekötés nélkül 0,05% 0,05% Fix kamatmértékkel lekötött betétek : Betét

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-14 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Zala Takarékszövetkezet. Forint és deviza betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: december 01-től visszavonásig Hirdetmény Zala Takarékszövetkezet Közzététel: 2016. november 14. Javítás : 2016. november 16. A piros betűkkel jelölt módosítás a vállalkozásoknak nyújtható megtakarítási lehetőségekről szól (4. oldal).

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/2/2015. Érvényben: 2015. április 1-től Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Dunakanyar Takarékszövetkezet 2015.04.01-től kedvezményes

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A Takarékszövetkezet jelen ben szereplő, változó kamatozású i termékei esetében i kamatváltozást tesz közzé, az állandó (fix) kamatozású i termékek esetében pedig a 2015.07.28-tól lekötésre kerülő ekre

Részletesebben

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet A jelen -ben szereplő ek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 213. -ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak.

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 06..0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Személyi kölcsön havi BUBOR + 7 00.000.000.000 Személyi kölcsön csoportos hitelfedezeti életbiztosítás

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének oka: Tájékoztatjuk

Részletesebben

Személyi jellegű hitelek

Személyi jellegű hitelek BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM Személyi jellegű hitelek HATÁLYOS 2017.01.16-tól visszavonásig Személyi jellegű hitelek A személyi kölcsönt mindennapi használati tárgyakra,

Részletesebben

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2015. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Betéti Okiratok és számlán belül lekötött betétek Lakossági ügyfelek, Vállalkozók és egyéb szervezetek részére 2 Betéti okiratok Az éves kamat mértéke Betétkönyv

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület május 19. napján megtartott soros zárt ülésének jegyzőkönyvéből 184/2016. (V. 19.) Kt. határozat Tárgy: Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata megtárgyalta Pongrácz Tamás ad-hoc bizottsági elnök Pillér Takarékszövetkezet együttműködési ajánlata tárgyú előterjesztését

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete

Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2005. (IX.21.) ÖR. számú rendelete Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(II.15.) rendeletének módosításáról Hajdúbagos község

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2015. október 5-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAVEZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Vállalkozói számlavezetés kondíciói

Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1/6 Hirdetmény Vállalkozói számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/6 Éves betét kamatláb % EBKM % Vállalkozói

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

Törökbálint Város Polgármestere

Törökbálint Város Polgármestere Törökbálint Város Polgármestere Levelezési cím: 245 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Tel.: 6-23-335-21 Fax: 6-23-336-39 e-mail: polgarmester@torokbalint.hu honlap: www.torokbalint.hu T Á J É K O Z T

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE I. Lakossági betétek 1. Könyves betétek BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2013. július 15. napjától Lekötési idő Kamat EBKM Látra szóló évi bruttó 0,5 % 0,5 % 1 évre lekötött évi bruttó 2,0 % 2,0 %

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Érvényes: 2014. augusztus 01-jétől Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. HIRDETMÉNY Forintban kezelt megtakarítások 1. Fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötések 1.1. Lakossági forint folyószámlán történő

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítő munka Döntési dokumentumok

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005.évi éves pénztári beszámolóhoz Jószív Temetkezési Segélyt Biztosító Önsegélyező Pénztár 9024 Győr, Szauter u. 12. Email: joszivp@axelero.hu Adószám: 18529777-1-08 Pénztárfelügy.nyilv.szám: E/97/95 Bírósági nyilv.végzés szám: Pk.NyP.4/1995

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.06.23. Hatályos: 2015.06.24. Indoklás:

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14.

IZYS Önsegélyező Pénztár. Üzleti jelentés A évi éves pénztári beszámolóhoz. Budapest, május 14. Üzleti jelentés A 2012. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2013. május 14. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS Önsegélyező Pénztár 2005. március 25-én alakult, a Fővárosi Bíróság 274.

Részletesebben