J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Juhász Ildikó polgármester, Fáskerti Tiborné jegyző, Bóka Gergely, Dankóné dr. Havas Mária, Czakóné Hanga Katalin, Szabó Attila András, Dr. Faroun Ghassan, Szabó József képviselők valamint a jelenléti ív szerinti meghívottak. Az ülés helye: Kókai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. JUHÁSZ ILDIKÓ tisztelettel köszöntötte a képviselő testület tagjait, külön köszöntötte a megjelent civil szervezetek tagjait. Megállapította, hogy az ülés szabályszerűen lett összehívva. Megállapította, hogy minden képviselő jelen van, határozatképesnek mondta ki, és megnyitotta az ülést. Javaslatot tett a jegyzőkönyv vezető személyére, javasolta Pozsgainé Szabó Ilonát. Javaslatot tett a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, javasolta Szabó József képviselőt. A testület egyhangú 7 igen szavazattal, ellenvélemény, tartózkodás nélkül jegyzőkönyv vezetőnek Pozsgainé Szabó Ilonát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Szabó Józsefet elfogadta. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat sorrendben tárgyalják, és a kiadott napirendi pontok annyiban térjenek el, hogy még vegyenek fel egy napirendet, a Kóka, Rózsa Ferenc utca névváltoztatását. SZABÓ JÓZSEF képviselő is javasolt még egy napirendi pontot felvenni a tárgyalandó napirendi pontok mellé, a kókai önkormányzati tulajdonban lévő földterületek kigyűjtését, nyilvántartásba vételét. A kiadott napirendi pontok a következők: 1. A évi költségvetés megtárgyalása, és elfogadása, rendelet-alkotás Előadó: Juhász Ildikó polgármester Fáskerti Tiborné jegyző Visegrádi Margit Pénzügyi vezető Előkészítésért felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2. Szociális rendelet megalkotása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző Előkészítésért felelős: Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság

2 2 3. Pályázat kiírása a civil szervezetek támogatására Előadó: Juhász Ildikó polgármester 4. Pályázatok benyújtása Előadó: Juhász Ildikó polgármester A képviselők 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyet értettek a kiadottól eltérő 2 napirend felvételével. Az ülésen az alábbi napirendek kerülnek tárgyalásra: 1. A évi költségvetés megtárgyalása, és elfogadása, rendelet-alkotás Előadó: Juhász Ildikó polgármester Fáskerti Tiborné jegyző Visegrádi Margit Pénzügyi vezető Előkészítésért felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2. Szociális rendelet megalkotása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző Előkészítésért felelős: Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság 3. Pályázat kiírása a civil szervezetek támogatására Előadó: Juhász Ildikó polgármester 4. Pályázatok benyújtása Előadó: Juhász Ildikó polgármester 5. Utcanév- változás Előadó: Juhász Ildikó polgármester 6. A kókai önkormányzati tulajdonú földterületek nyilvántartása Előadó: Szabó József képviselő (A napirendekhez kapcsolódó anyagok elektronikus úton február 6-án megküldésre kerültek. ) JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester napirend előtt tájékoztatta a képviselő- testület tagjait, hogy a 2015 évi FALUNAP nem augusztus 20-án, hanem augusztus 15-én kerülne megrendezésre, mert a fellépők díja kedvezőbb és 20-án sok embernek egyéb programja van. Javasolta a testületnek, hogy fogadják el, a 15-ei időpontot a FALUNAP megrendezésére.

3 3 A képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül egyet értettek a augusztus 15.- i FALUNAP időpontjával. 1. Napirend tárgya: A évi költségvetés megtárgyalása, és elfogadása, rendeletalkotás Előadó: Juhász Ildikó polgármester Fáskerti Tiborné jegyző Visegrádi Margit Pénzügyi vezető Előkészítésért felelős: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részletesen tárgyalta a pénzügyi beszámolót, javaslatot is tett a testületnek elfogadásra, de az ülés után olyan információk jutottak a pénzügyi vezető tudomására, hogy át kellett dolgozni a költségvetést. Átadta a szót a pénzügyi vezetőnek. Visegrádi Margitnak, hogy tájékoztassa a testület tagjait a változásokról. VISEGRÁDI MARGIT pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy kiosztotta a rendelet tervezet azon táblázatait, amiben a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülés után változások történtek. Elmondta, hogy a csak két nap telt el a pénzügyi bizottság ülése óta, de olyan információk jutottak a tudomására, hogy át kellett dolgoznia a tervezetet. Megtudta, hogy a 18 milliós támogatást nem lehet betenni a kiegészítő bevételek közé, csak a működést lehet betervezni, a fejlesztési hiányt le kell faragni nullára. Tehát fejlesztést nem bír el ez a költségvetés. A sport támogatását ketté választotta működési és fejlesztési támogatásra. A tervezésnél a felhalmozási kiadásoknál az önkormányzatnál levételre került 2 millió forint, a családsegítőből került levételre forint, amit tudnak nélkülözni. Az étkeztetésnél csökkentette az összeget. Az óvodánál is csökkentett. A csatorna társulatnál 1,2 millióval kevesebbet kell fizetni a csatornamű társulat jelenlegi közlése szerint. Így alakult ki a kiosztásra került táblázat szerinti költségvetési tervezet. FÁSKERTI TIBONÉ jegyző elmondta, hogy a költségvetési törvényben meg van határozva az, hogy év közben az önkormányzatok rendkívüli támogatást, hogyan tudnak majd igénybe venni., erre majd Kormány-rendelet jelenik meg. VISEGRÁDI MARGIT pénzügyi csoportvezető elmondta, hogy a támogatásnál, nagyon meg van határozva, hogy mire lehet elkölteni az összeget, szigorúan ellenőrzik. A hiányt mindenképpen rendkívüli önkormányzati támogatás bevétellel kell ellensúlyozni. SZABÓ JÓZSEF képviselő kérdezte, hogy miért kellet a költségvetést, így átdolgozni a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése után, hogy ne legyen mínuszos? Az előterjesztésben még 20 millió szerepelt, ez a költségvetés már sokkal jobban néz ki, mint a bizottság által elfogadásra javasolt. Az előterjesztésben szereplő formában nem szavazta volna meg. VISEGRÁDI MARTGIT pénzügyi csoportvető elmondta, hogy azért mert nem maradhatott benne a tervezett felhalmozási kiadás. A támogatásokat csak működésre lehet felhasználni, ezért kénytelen volt a költségvetési tervezetet átdolgozni.

4 4 FÁSKERTI TIBORNÉ elmondta, hogy az önkormányzatokat szoros gazdálkodásra kényszeríti az állam, a feladatfinanszírozás azt jelenti, hogy az állam csak a kötelezően ellátandó feladatokra nyújt támogatást, az esetleges fejlesztéseket pályázati pénzekből, saját bevételekből lehet tervezni. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester javasolta, hogy az elmondottak alapján a képviselő- testület fogadja el a költégvetési rendelet megalkotásához szükséges főösszegeket. Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 13/2015. ( II. 12.) Képviselő-testületi határozat. Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta és a évi önkormányzati költségvetés kiadási és bevételi főösszegét Ft-ban határozza meg, és a főösszeg figyelembevételével elhatározza, hogy megalkotja a évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletet. Határidő: azonnal. Felelős: Juhász Ildikó polgármester A kiadási és bevételi főösszeg elfogadása után a képviselő- testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül megalkotta a Kóka Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kóka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

5 5 b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről...e Ft amelyből: ba) működési célú támogatások...e Ft bb) felhalmozási célú támogatások...e Ft c) közhatalmi bevételek e Ft d) működési bevételek e Ft e) felhalmozási bevételek e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft g) finanszírozási bevételek e Ft amelyből: ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft gb) külföldi finanszírozás bevételei...- e Ft gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei...- e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 4. (1) Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások...- e Ft bc) egyéb felhalmozási kiadások... e Ft c) finanszírozási kiadások e Ft amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai...- e Ft cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai...- e Ft (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

6 6 a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. (4) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) immat.javak besz.,rendezésit.felülv.mód.,szoftverek e Ft, ab) ingatlan vásárlás Dózsa Gy.út 9.lakóház e Ft, ac) informatikai eszköz vásárlások e Ft, ad) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése - éventúli elhasználódó e Ft, ae) udvari játékok beszerzése az óvoda udvarába e Ft, af) kis tehergépjármű beszerzése mintaprogr.pályázathoz kapcs e Ft, ag) beruházások áfakiadása e Ft b) felújítási kiadások felújításonként ba)... felújítás... e Ft, (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai ( önerők+szoc.keret ): a) Foglakoztatást helyettesítő támogatás e Ft b) Lakásfenntartási támogatás, tüzelőtám e Ft c) Települési támogatás (rendkívüli tel.tám.,köztem.) e Ft d) Szociális étkeztetés(külsős2,4m+isk.8m+óvoda4,2m) e Ft (6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél, b) fejlesztési cél. (7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: e Ft. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint...e Ft többlet/hiány, b) felhalmozási cél szerint... e Ft többlet/hiány. (2) Az önkormányzat évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik: a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása.. aa) működési célú... e Ft ab) felhalmozási célú... e Ft b) hitel, kölcsön törlesztése.. ba) működési célú... e Ft

7 7 bb) felhalmozási célú... e Ft c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése.. ca) működési célú...e Ft cb) felhalmozási célú...e Ft (3) Az önkormányzat évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással e Ft b) külső finanszírozással. e Ft. (4) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele, aa) működési célú... e Ft ab) felhalmozási célú... e Ft b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése., ba) működési célú... e Ft bb) felhalmozási célú... e Ft c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása., ca) működési célú... e Ft cb) felhalmozási célú... e Ft (5) A külső finanszírozáson belül a) értékpapír kibocsátása.. aa) működési célú... e Ft ab) felhalmozási célú... e Ft b) hitel, kölcsön felvétele.. ba) működési célú... e Ft bb) felhalmozási célú... e Ft 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék...-- e Ft. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 10. (1) A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

8 8 a) önkormányzatok működési támogatása e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről... amelyből: ba) működési célú támogatások... e Ft bb) felhalmozási célú támogatások... e Ft c) közhatalmi bevételek e Ft d) működési bevételek e Ft e) felhalmozási bevételek e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök... g) finanszírozási bevételek e Ft amelyből: ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft gb) külföldi finanszírozás bevételei gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei:... e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 11. (1) A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) finanszírozási kiadások... amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai... e Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai... e Ft cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai... e Ft

9 9 (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai..., b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 12. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám..13,5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám...13 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 4. Az önkormányzat saját költségvetése 13. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. (1) Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) önkormányzatok működési támogatása e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről...e Ft amelyből: ba) működési célú támogatások...e Ft bb) felhalmozási célú támogatások...e Ft c) közhatalmi bevételek e Ft d) működési bevételek e Ft e) felhalmozási bevételek e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft g) finanszírozási bevételek e Ft amelyből: ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft gb) külföldi finanszírozás bevételei gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2) Az önkormányzat bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft.

10 10 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 15. (1) Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások...e Ft c) finanszírozási kiadások e Ft amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai(tőketrl.1,5m) e Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (2) Az önkormányzat kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai..... e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 16. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 5. Az önkormányzat. Kókai Községi Óvoda.. költségvetési szervének költségvetése 17. Az önkormányzat képviselő-testülete a.kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. (1) A Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

11 11 a) önkormányzatok működési támogatása e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről... amelyből: ba) működési célú támogatások bb) felhalmozási célú támogatások c) közhatalmi bevételek... d) működési bevételek e Ft e) felhalmozási bevételek... f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök... g) finanszírozási bevételek e Ft amelyből: ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft gb) külföldi finanszírozás bevételei gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (2) A...Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei:..., c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) A.. Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. -ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 19. (1) A.. Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi juttatások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft bb) felújítások bc) egyéb felhalmozási kiadások c) finanszírozási kiadások... amelyből: ca) belföldi finanszírozás kiadásai... e Ft cb) külföldi finanszírozás kiadásai... e Ft cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai... e Ft

12 12 (2) A Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:...-- e Ft. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt. 20. (1) A képviselő-testület a. Kókai Községi Óvoda... költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám..25,5... fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám...25,5... fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 6. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 21. A Kóka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza. 7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 22. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselőtestületet. 23. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: br Ft/év/fő. c.) a közszolgálati tisztviselőkről szóló CXCIX. tv (3) bek. b.) pontjára és a (4) bekezdésre tekintettel az illetménykiegészítés mértéke: 20%, valamint teljesítményértékelés következtében 2015.évre vonatkozó illetményeltérítést átlag 5%-os eltérítéssel számolva. 24. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát képviselő-testület nem ruházza át. 8. Záró rendelkezések 26. E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

13 jegyző polgármester 2.Napirend tárgya: Szociális rendelet megalkotása Előadó: Fáskerti Tiborné jegyző Előkészítésért felelős: Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság már részletesen tárgyalta a szociális rendelet tervezetet, és megtette a javaslatait. A jegyző asszony a javaslatok alapján átírta a tervezetet, kérte, hogy ismertesse a képviselő- testület tagjaival a módosításokat. FÁSKERTI TIBOTRNÉ jegyző elmondta, hogy a Szociális, Oktatási és Jogi bizottság részleteiben tárgyalta a terveztet. Javaslatokat tettek, ami bedolgozásra került a rendeletbe. Ilyen javaslatok voltak: - A települési támogatásnál 7. 1) bek. e) pontjába kerüljön be az óvodai jogviszony és az alapfokú oktatási intézmény nappali jogviszonya, mert csak a középfokú és felsőfokú volt benne ) bek- be kerüljön bele a tartásdíj összegéről szóló bírósági végzés is igazolásként szolgáljon A rendkívüli települési támogatásnál : ) bek. e) pontba kerüljön bele az előre nem látott kiadás a 3-as bekezdésben a vásárlási utalvány helyett a Ft-os élelmiszercsomag formájában is nyújtható támogatás került be (1) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésének megkönnyítése érdekében települési támogatás havonta fűtési időszakban adható ft összegnél a jogosultak rétegét kellene kiterjeszteni, ezért javasolta, hogy kerüljenek bele a kiskorú gyermeket nevelő egyedülállók is. A lakásfenntartási támogatásnál a ) bek. c) pontja a tulajdonjogra vonatkozó rész kikerülne, mert az ügyvédnő azt mondta, hogy már a tulajdonjogot nem változtatja meg a tartási szerződés. FÁSKERTI TIBORNÉ jegyző elmondta, hogy beszélt a családsegítő vezetőjével és rendelet tervezettel kapcsolatban, aki azt mondta, hogy a szociális társulás községei közül jónak ítéli meg Kóka szociális rendelet tervezetét, úgy látja. hogy széles körű támogatásokat biztosíthat a rászorulóknak. Az önkormányzat a szociális támogatások biztosítására 10 millió forinttal többet kap, mint a tavalyi évben, de ha túl tág határok között mozog a támogatható személyek száma és a felhasználható összeg kevésnek bizonyulna, akkor lehet majd módosítani a szociális rendeletet, de ez majd csak év közben derül ki. JUHÁSZ ILDIKÓ polgármester elmondta, hogy amennyiben nincs egyéb javaslat akkor a Szociális, Oktatási és Jogi Bizottság javaslata alapján fogadják el a szociális rendeletet. Kóka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.

14 14 Határozati javaslat: Kóka Község Önkormányzatának Szociális Oktatási és Jogi Bizottsága az előterjesztés szerinti szociális rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal javasolta elfogadásra: A települési támogatás 7. (1) e) az óvodai jogviszony, az alapfokú, középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról, 7. (2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve gyermektartásdíjban részesül, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló ítélet, a tartásdíj összegéről szóló bírósági végzés, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító bírói ítélet vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat szolgálhat. Rendkívüli Települési támogatás 11. (1) e) nagyobb összegű, váratlan vagy előre nem látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni vagy (3) A települési támogatás létfenntartási gondokkal küzdő személynek időszakosan vagy tartósan fennálló létfenntartási gondja enyhítésére, ismétlődően, tárgyévben a kérelem benyújtásától két havonta Ft, gyermeket nevelő családban Ft értékű élelmiszercsomag formájában is nyújtható. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésének megkönnyítése érdekében települési támogatásként: 13. (2) kiegészítéseként: c.) kiskorú vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermekét egyedül neveli ; feltéve, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. 14. (5) Nem jogosult lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésének megkönnyítése érdekében nyújtandó települési támogatásra: a) aki albérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását; b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult; c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn; d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal kapcsolatos szabályokat, vagy az emberi együttélés alábbi szabályait nem tartja be; Kóka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete. az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XI.27.) rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Osli Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben