Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004."

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói

2 dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné [3. fejezet] dr. Nagy Gábor [1.A); 2.a); 2.d) fejezetpontok] dr. Róth József [1.B) fejezetpont] Lektorálta dr. Nagy Gábor Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2004.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra A) A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása 4 óra a) Az Szt. módosításai A módosítás indoka más jogszabályok jogharmonizációhoz kapcsolódó módosítása a valós (piaci) értéken történő értékelés szabályainak beépítése a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának kötelezettsége a hazai számviteli előírások közelítése a nemzetközi számviteli szabályokhoz fogalmak, értelmező rendelkezések pontosítása A módosítás hatályba lépése január 1je (valós értéken történő értékelést a évi beszámoló elkészítésénél is lehet alkalmazni) május 1-je, január 1-je A módosítást a évi LXXXV. törvény tartalmazza Szt. változások a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódóan nemcsak részvénytársaságokra érvényesek a változások meddig használható a mérlegben szereplő adat közbenső mérleg változása (formai, tartalmi) nemcsak az osztalékelőleg fizetéséhez használható osztalékelőleg-fizetés számviteli feltételei (mikor, miből) új részvényfajta a visszaváltható részvény (tartalma) visszavásárlás feltételei, a visszavásárolt kimutatása a részesedések visszavásárlásának számviteli feltételei miben tér el a korábbiaktól mikor, milyen összeget kell a lekötött tartalékba átvezetni tőkeemelés a jegyzett tőkén felüli tőke terhére a tőkefedezet dokumentálása a megváltozott előírás miben tér el a korábbitól a több jogcímen történt kifizetés együttes kezelése osztalékfizetés (nemcsak pénzben lehet teljesíteni) új előírások a jegyzett tőke feltételes leszállítása a feltételhez kötött tőkeleszállítás nem pénzbeli hozzájárulás (változás a tartalmában, a rendelkezésre bocsátásában) megszűnt a részvények ellenében a hitelkövetelésről való lemondás lehetősége A csatlakozás időpontjához kapcsolódó változások megszűnik a számlát helyettesítő okmány (mi lesz helyette) külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei különböző a szabályozás annak függvényében, hogy a székhely az EU tagállamaiban (vagy az azzal azonosan kezelendő országban), illetve harmadik országban van (ez utóbbiaknál a szabályozás nem változott)

4 nem terheli letétbe helyezési, közzétételi, könyvvizsgálati kötelezettség (helyette a székhely beszámolóját kell közzétenni magyarul) a könyvvezetésre, a beszámolókészítésre vonatkozó számviteli szabályok változatlanok (biztosítani az érdekeltek számára) devizakülföldi társaságok beszámolója devizakülföldi minősítésük változik, számviteli szabályaik nem az euró bevezetéséig nem kell áttérni a hazai pénznemre Összevont (konszolidált) éves beszámoló 1606/2002. számú (EK) rendelet a nemzetközi számviteli standardok (IASek) alkalmazásáról a rendeletben előírt társaságoknál kötelező január 1-jétől egyéb társságok a konszolidálás során választhatják az IASek alkalmazását a jogharmonizáció érdekében egyéb módosítások, kiegészítések elsősorban a kiegészítő mellékletnél további információk Egyszeres könyvvitel a vállalkozások január 1-jétől csak kettős könyvvitelt vezethetnek az egyéb szervezeteknél a szabályozás lényege nem változott kormányrendeleti szabályozás is megmaradt pontosítások (változások) a kormányrendeletben Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása a könyvvezetéssel, a bizonylatolással a kiegészítő mellékletet és más jogszabályban előírt információkat alá kell támasztani megszűnik a papíralapú bizonylatok kötelező aláírása hitelessége, megbízhatósága más módon is biztosítható fokozott biztonságú elektronikus aláírás a minősített elektronikus aláírás helyett módosult a számviteli bizonylatok megőrzésének, archiválásának előírása is (külön jogszabály előírásainak is eleget kell tenni) más, ha elektronikus úton továbbították, illetve ha papíralapú Kiegészítő melléklet bővülése az ellenőrizhetőség érdekében további információk az adózott eredmény felhasználásáról a konszolidálást végző vállalkozó bemutatása a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény megszerzésére vonatkozó adatok átcsoportosítás az üzleti jelentésből vállalatcsoportról, kapcsolt vállalkozások miatti céltartalék-képzésről az exportárbevétel piacok szerinti részletezéséről a visszatérítendő támogatásokról a többletinformációk érintik az egyszerűsített éves beszámolót készítőt is csökken az eltérés az éves beszámolót készítőkkel szemben Fogalmak, értelmező rendelkezések változásai vállalkozó az európai gazdasági egyesülés is pontosításra került a penziós (elhelyezési) ügylet értelmező rendelkezése (valódi, nem valódi) óvadéki repóügyletek, értékpapír kölcsönügyletek

5 függő kötelezettség, biztos (jövőbeni) kötelezettség megbontása pénzeszközre, egyéb eszközre mérlegen kívüli tételek függő követelés, biztos (jövőbeni) követelés Egyéb változások névérték alatt, illetve névérték felett beszerzett értékpapíroknál a különbözetet nem kötelező elhatárolni értékelési tartalék megbontása (értékhelyesbítés, valós értékelés) adók és adójellegű tételek (tételes felsorolás helyett) közzététel lehet elektronikus úton is (2005. évi beszámoló) utalás a könyvvizsgálatra változott a cégtörvény is b) A valós értéken történő értékelés A valós értéken történő értékelés bevezetésének indoka az irányelvi változások adaptálása a pénzügyi instrumentumok térnyerése az összhang megteremtése az IAS-ekkel mire terjed ki a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem kötelező az alkalmazása, dönteni kell Valós érték fogalma meghatározása a piaci megítélésről rendelkezésre álló információk alapján Pénzügyi instrumentumok (mérlegben, mérlegen kívül) pénzügyi eszközök pénzügyi kötelezettségek besorolásuk (függetlenül jelenlegi minősítésüktől), ha nem képezi a fedezeti ügylet részét Származékos ügylet fogalma, értelmezése, mi nem minősül származékos ügyletnek értékelése Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés lejáratig tartott pénzügyi eszközökre, gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelésekre stb. Kereskedési célú pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök mérlegben lévő pénzügyi eszköz (értékpapír, részesedés, követelés) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet

6 kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi eszközök kivezetése könyv szerinti értéken elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Értékesíthető pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök (mérlegben kimutatott) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken lehetőség (a bekerüléskor, a mérlegkészítéskor) értékelésből adódó különbözet ha pozitív, kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben ha negatív, az értékvesztés elszámolásának szabályait kell alkalmazni az értékelési különbözet kivezetése az értékelési tartalékkal szemben a pénzügyi eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Kereskedési célú pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek mérlegben kimutatott pénzügyi kötelezettségek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a kötelezettséghez rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi kötelezettség kivezetése (könyv szerinti értéken) kivezetés elszámolása (az állománycsökkenés és a pénzügyi instrumentum jellegének megfelelően) Kereskedési célú származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése (azzal szemben, amivel szemben felvételre került) származékos ügyletek zárása elszámolási ügyletnél leszállítási ügyleteknél Fedezeti ügyletek fedezeti ügyletek fogalma, értelmezése valós értéken történő értékelés kötelező fedezeti ügyletekkel kapcsolatos követelmények előrejelzett ügylet fedezeti hatékonyság

7 piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet fogalma fedezeti ügylet értékelése valós értéken értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben: a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése a fedezeti célú ügylet zárása fedezett ügylet nem tartozik a valós értéken történő értékelés alá a fedezeti ügylet lejárati ideje rövidebb cash-flow fedezeti ügylet fogalma külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete fogalma Lejáratig tartott pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Egyéb pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek értékelésük A pénzügyi instrumentumok átsorolása a besorolási és értékelési szabályokat következetesen kell alkalmazni nem minősíthető kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé a lejáratig tartott átsorolása értékesíthetővé vagy kereskedési célúvá kereskedési célú pénzügyi eszközt nem lehet átsorolni az átsoroláskor rendezendő tételek beszerzés időpontjára való visszarendezés átsorolás utáni besorolásnak megfelelő értékelés a különbözetek elszámolása annak függvényében, hogy az átsorolás a bekerülés évében vagy nem a bekerülés évében volt A valós értéken történő értékelésre való áttérés az áttérés időpontja nyitó rendező tételek kereskedési célú mérlegben szereplő pénzügyi eszközöknél értékesíthető pénzügyi eszközöknél egyéb származékos ügyletekhez kapcsolódóan A valós értéken történő értékelésről visszatérés a visszatérés időpontja az átsorolás szabályait alkalmazva A valós értéken történő értékelés a kiegészítő mellékletben

8 az üzleti jelentésben A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

9 B) Készletek 4 óra Készletek fogalma csoportosítása, fajtái Mérlegtételek, és ezek fogalma B I.1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 class=section4>. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek Vásárolt és saját termelésű készletek a) Vásárolt készletek Az anyagok, áruk bekerülési értéke beszerzési ár szállítás, rakodás vám és vámterhek felár, engedmény bizományi díj vissza nem igényelhető áfa hitelkamat bérmunkadíj stb. Az anyagok, áruk mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés fajlagosan kisértékű készletek visszaírás fajlagosan kisértékű készletek Vásárolt készletek nyilvántartása mitől függ? tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ ÁRK + KFSZ) fogyasztói áron (áruknál) ( árrés)

10 Vásárolt készletek mozgásnemei (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) beszerzés értékesítés speciális mozgásnemek apport bevitel/behozatal térítés nélküli átadás/átvétel káresemény hiány többlet (ajándék, hagyaték) tulajdoni hányad fejében átvétel/átadás követelés fejében átvétel/átadás barter úton lévő készletek nem számlázott szállítások bizományba adott/vett készletek Göngyölegek specialitásai Közvetített szolgáltatások specialitásai Készletekre adott előlegek állományba vétel év végi értékelés (devizás is) megszüntetés, kivezetés b) Saját termelésű készletek (STK) A saját termelésű készletek bekerülési értéke közvetlen önköltség tartalma fajtái meghatározás módszerei kalkuláció (kalkulációs fajták, módszerek) norma szerinti eladási árból visszaszámítva (egyszerűsített éves beszámoló) befejezetlen termelésnél készültségi fok alapján önköltségszámítási szabályzat kötelező/nem kötelező tartalma A saját termelésű készletek mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés visszaírás STK nyilvántartása (értelemszerűen úgy, mint a vásárolt készleteknél) mitől függ?

11 tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron (önköltségen) átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ KÉK) STK mozgásnemek (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) raktárravétel értékesítés speciális mozgásnemek próbaüzemből raktárravétel kísérleti fejlesztésből raktárravétel apport bevitel térítés nélküli átadás káresemény hiány többlet tulajdoni hányad fejében átadás követelés fejében átadás barter úton lévő készletek bizományba adott készletek A befejezetlen termelés különlegességei A félkész termékek különlegességei Az állatok különlegességei biológiai eszközök jellemzői mozgásnemek specialitásai beszerzés átsorolások STK-n belül átminősítés tenyészállattá (és vissza) A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

12 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai 4 óra a) Számla, számlázás (a számviteli és az áfa szabályok azonossága, eltérései) Számlával szembeni követelmények (áfa, számvitel) mikor kell számlázni, a számla alátámasztása szerződéssel szerződéssel szembeni követelmények a számlázott tétel azonosítása (a gazdasági esemény mennyiségi, minőségi és értékadatai), a részteljesítés elszámolása teljesítési időpont és a pénzügyi rendezés összefüggései a számla aláírása, az aláírás szabályozása, elektronikus aláírás Árbevétel és az ellenérték eltérő értelmezése Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték és áfa átszámítása forintra a számvitelben, az áfabevalláshoz Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás értelmezése, számlázása, számviteli elszámolása, áfa bevallása Időszakonként történő elszámolások Számlázás a pénzügyi lízingnél (nyílt végű, zárt végű) Termékben adott engedmények számlázása termékértékesítéshez kapcsolódó térítésmentes termékátadás (vásárlói pontok beváltása) forgalommal arányosan utólag adott engedmény (termékben) A számlázás sajátos esetei kötelezettség teljesítésére, csere, tőkeleszállítás, osztalékfizetés stb. előleg, térítés nélküli átadás, nem pénzbeli hozzájárulás stb. Államháztartási támogatás áfájának elszámolása (példával) ha termékbeszerzéshez kapott a támogatás ha támogatásból is finanszírozott a (rész)tevékenység ha támogatásban részesül az adóalany és tételesen nem különíthető el ha támogatásban nem részesül az adóalany átmeneti szabályok A csatlakozás időpontjától érvényes legfontosabb áfa szabályok közösségi adószám szerepe b) Adózás előtti eredményt módosító tételek a társasági adónál (a gyakorlatban problémát jelentő tételek kiemelésével) Fejlesztési tartalék fejlesztési tartalék képzésének feltételei fejlesztési tartalék felhasználásának figyelembe vétele a tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értéknél Kivezetett részesedés kivezetett részesedéssel kapcsolatos esetleges korrekciók tőkeleszállítás, tőkekivonás, megszűnés esetén kedvezményezet, nem kedvezményezett átalakulás esetén a tulajdonosnál figyelembe veendő összegek

13 kedvezményezett részesedéscsere esetén figyelembe veendő összegek Értékcsökkenési leírás gyorsított értékcsökkenési leírás változó leírási kulcsok üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírásának elszámolási szabályai az adóalapban Értékvesztés elszámolása követeléseknél, a visszaírás figyelembe vétele az adóalapban behajthatatlan követelés leírása behajthatatlan követelésként leírtra befolyt összeg visszaírt értékvesztés a követelés könyv szerinti érték meghaladóan elszámolt bevétel Árfolyamnyereség, kamat, jogdíj szabályozott piacon kötött ügyletek nettó árfolyamnyeresége, kapcsolt vállalkozásoknak fizetett és tőlük kapott kamatkülönbség és kapott jogdíjak figyelembe vétele adóalapot csökkentő tételként Kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás, részvénycsere kedvezményezett átalakulás esetén az átértékelési különbözet, ha az vagyoncsökkenést eredményezett veszteséggel együtt járó kedvezményezett eszközátruházás miatti adózás előtti eredmény korrekció Kis- és középvállalkozások adókedvezményei kis- és középvállalkozások kategóriája adóévi beruházásként figyelembe vehető összeg a figyelembe vehető összeg maximuma adókedvezmény igénybe vételéhez kapcsolódó utólagos szankciók kis- és középvállalkozások adókedvezményei a tárgyi eszközök megszerzéséhez kapcsolódó hitelkamatok miatt Elismert költségek bizonyos személyi jellegű egyéb kifizetések magánszemély javára fizetett biztosítási díj bizonyos képzési költségek 6 millió forintot meghaladó bekerülési értékű személygépkocsival kapcsolatos költségek, ráfordítások arányosítása Veszteségelhatárolás elhatárolt veszteség átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás esetén az elhatárolt veszteség kezelése az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség kezelése Az adomány értelmezése visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás adózás előtti eredmény csökkentésének feltételei Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás értelmezése, az adózás előtti eredményt csökkenti

14 Jogutód nélküli megszűnéskor adóalapot módosító tételek

15 c) A vállalkozásokat érintő személyi jövedelemadó kötelezettség Osztalékalapból származó jövedelem osztalék jövedelemnek minősül a 20%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása a 35%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása 2003-as év előtti évekhez kapcsolódó osztalékjövedelem adójának a meghatározása osztalékelőlegből levonandó szja Értékpapír átruházásából származó árfolyamnyereség az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározása tőzsdei ügylet eredményeként megszerzett értékpapír esetén társas vállalkozás alapítása révén megszerzett értékpapír esetén a szövetkezetekről szóló törvény alapján megszerzett értékpapír esetén vállalkozásból kivont jövedelemhez kapcsolódó árfolyamnyereség társas vállalkozás tőkeleszállítása, megszűnése esetén MRP-szervezet megszűnése esetén a vállalkozásból kivont jövedelem esetén a jövedelemszerzés időpontja Magánszemélynek nyújtott kölcsönök kamatkedvezménye a kamatkedvezmény meghatározása a kamatkedvezményből származó jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül hagyandó követelések a kamatkedvezmény utáni adó meghatározása és megfizetése Jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés társas vállalkozás tulajdonosaként jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés dolgozói részvény, dolgozói üzletrész kibocsátásával társas vállalkozás átalakuláshoz kapcsolódóan megszerzett részvény, üzletrész kárpótlási jegy felhasználása az állami privatizáció során részvény, üzletrész megvásárlására dolgozói részvény, dolgozói üzletrész beváltása, átalakítása, visszavásárlása esetén keletkező adókötelezettség kedvezményezett részesedéscsere esetén keletkező adókötelezettség Értékpapír-juttatás a munkavállalóknak, másoknak értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték elismert értékpapír-juttatási program elismert értékpapír-juttatási program keretében megszerzett jövedelemmel kapcsolatos kategóriák értékpapírletét letétkezelő kötelező tartási időszak adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség munkaviszony megszűnésének, illetve a munkaadó jogutód nélküli megszűnésének adóhatása a kötelező tartási időszakot követően az ily módon megszerzett értékpapír bekerülési értéke

16 Természetbeni juttatások ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termékek és szolgáltatások milyen esetben minősülnek természetbeni juttatásnak a természetbeni juttatások adóvonzata a reprezentációs költség érvényesíthetőségének új szabályai a cégautó magáncélú használatával kapcsolatos szabályok, a fizetendő adó összege adómentes természetbeni juttatások d) Új adók Regisztrációs adó adófizetési kötelezettség keletkezése elszámolása a bekerülési értékben, illetve egyéb ráfordításként Energiaadó adófizetési kötelezettség elszámolása értékesítésnél, vásárlásnál, saját felhasználásnál elszámolása visszatérítés (visszaigénylés) esetén Környezetterhelési díj fajtái, adófizetési kötelezettség elszámolása áthárítása díjvisszaigénylés Kedvezményes gázellátás igénybe vétele támogatás bizonylata elszámolása a szolgáltatónál, az igénybe vevőnél Innovációs járulék járulékfizetési kötelezettség a járulék alapjának megállapítása elszámolása Fogyasztói árkiegészítés csak a jogszabály újult meg Konzultáció a Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés: A tárgykörök tárgyalása a továbbképzés során intenzív időkihasználást követel meg. A könyvviteli szolgáltatást végzők munkájához kapcsolódóan az a., c. és d. témákra két oktatási órát (90 percet), a maradék két oktatási órát a b. témakörre indokolt fordítani. Ahol lehetőség nyílik rá, ott a tárgyalt ismereteket kis feladatokkal, esettanulmányokkal célszerű alátámasztani.

17 3. A számviteli szabályozás várható változásai 4 óra (kapcsolódóan a jogharmonizációhoz) a) Az EU számviteli szabályozása, a szabályozás szintjeinek áttekintése A számviteli irányelvek jellemzői, azok változása a negyedik, hetedik, nyolcadik irányelvről röviden a 2001/65/EK irányelv célja, legfontosabb elemei a 2003/51/EK irányelv célja, legfontosabb elemei A rendeletek jellemzői az 1606/2002/EK rendelet (IAS rendelet) lényege az 1725/2003/EK rendelet (a befogadott IAS-ek) lényege mit jelent az, hogy a rendelet kötelező és közvetlenül alkalmazandó az EU Bizottság megjegyzései az IAS rendeletnek a számviteli irányelvekhez, nemzeti törvényekhez való viszonyáról Az EU Bizottság közleményeinek jellemzői közlemény a negyedik, hetedik irányelvhez közlemény a kötelező könyvvizsgálat megerősítése az EU-ban címmel társadalmi ellenőrzés külső minőségellenőrzés a könyvvizsgálói függetlenség erősítése etikai kódex fegyelmi szankcionálás fejlesztése a könyvvizsgálók kijelölése és visszahívása b) Nemzetközi számviteli (pénzügyi beszámolási) standardok (IAS-ek, IFRS-ek) Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) célja, szervezete, irányítása, munkáját támogató szervezetek Az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás lényege a standardok szerkezete, jellemzői Az irányelvi és az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás ellentmondásainak feloldása (utalás az IAS rendeletre) Magyar számviteli standardok, azok értelmezése 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján magyar standard testületek részvétel a standard-alkotási munkában c) IASB Keretelvek Keretelvek célja A pénzügyi kimutatások célja alátámasztó számviteli alapelvek A pénzügyi kimutatások minőségi jellemzői érthetőség relevancia, lényegesség

18 megbízhatóság (valósághű bemutatás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, semlegesség, óvatosság, teljesség) összehasonlíthatóság a megbízható információ korlátai A pénzügyi kimutatás elemei, megjelenítése eszközök fogalma, jellemzői kötelezettségek fogalma, jellemzői saját tőke, mitől függ a nagysága bevételek fogalma, elszámolása ráfordítások fogalma, elszámolása A pénzügyi kimutatás elemeinek értékelése eredeti bekerülési érték jelenlegi érték realizálható (teljesítési) érték jelenérték d) IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása A standard célja, hatóköre A pénzügyi kimutatások célja felelősség a pénzügyi kimutatásokért A pénzügyi kimutatások elemei Valós bemutatás, a standardoknak való megfelelés milyen feltételei vannak A számviteli politika (összevetve a magyar előírásokkal) mi a szerepe a standardok alkalmazása során a vállalkozás folytatására vonatkozó képesség megítélése az összemérés elve (elhatárolás alapú számvitel) a bemutatás következetessége lényegesség és összevonás nettósítás összehasonlító adatok A számviteli politika bemutatása alkalmazott értékelési elvek, speciális számvitelpolitika a legfontosabb bemutatandó számviteli politikák A pénzügyi kimutatások szerkezete és tartalma (azonosítás, beszámolási időszak, időszerűség) A mérleg (összevetve a magyar előírásokkal) a rövid lejáratú/hosszú lejáratú megkülönböztetés (eszközöknél, kötelezettségeknél) forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben bemutatandó információk a mérlegben vagy a megjegyzésekben bemutatandó információk Az eredménykimutatás (összevetve a magyar előírásokkal) az eredménykimutatásban bemutatandó információk

19 az eredménykimutatásban vagy a megjegyzésben bemutatandó információk költségnemenkénti bemutatás költségviselőnkénti költséghelyenkénti bemutatás Kimutatás a saját tőke változásairól a tőkeváltozások kimutatásában kell bemutatni a tőkeváltozások kimutatásában vagy a megjegyzésben kell bemutatni Cash-flow kimutatás (csak megemlíteni) Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz miről kell információt adni magyarázó leírások, kereszthivatkozások megjegyzések sorrendje Egyéb közzétételek A hatálybalépés napja e) IAS 2 Készletek (összevetve a magyar előírásokkal) A standard célja, a standard hatóköre mikor nem kell alkalmazni Kapcsolódó értelmezés: SIC-1 Következetesség a készletek különböző bekerülési érték formái (mikor lehet, indokolt eltérő bekerülési érték formula használata) A készletek fogalma a készletek magukban foglalják A készletek értékelése nettó realizálható érték fogalma bekerülési érték fogalma a beszerzés költségei az árfolyam-különbözet figyelembe vétele a hitelfelvétel költségei az átalakítás (sajátosan értelmezett előállítás) költségei bér és járulékai változó üzemi általános költség állandó üzemi általános költség felosztása, a felosztás módszere egyéb költségek a készletek értékében nem vehetők figyelembe a felmerülés időszakának ráfordítása veszteségek, tárolási, igazgatási, értékesítési költségek egyéb költségek A készletek bekerülési értéke szolgáltatást nyújtóknál átalakítási költségek A bekerülési érték mérési módszerei elszámolóárak alkalmazása kiskereskedelmi módszer Bekerülési érték formulák specifikus költségek esetén

20 javasolt eljárás: FIFO, súlyozott átlag megengedett alternatív eljárás: LIFO Nettó realizálható érték használata nem térül meg a bekerülési érték leértékelés egyedi eszközönként, csoportosan értékvesztés elszámolása értékvesztés visszaírása nettó realizálható érték becslése szempontok Készletek ráfordításként történő elszámolása értékesítéskor, felhasználásakor értékvesztés elszámolása, éven belüli visszaírása más eszközökre ráosztott készletek Készletekre vonatkozó információk közzététele (készlet-kategóriánként) alkalmazott számviteli politika készletek bekerülési és könyv szerinti értéke visszaírt értékvesztés indoka LIFO formula alkalmazása esetén az eltérés bemutatása ráfordításként elszámolt költségek bemutatása a nettó realizálható értékre történő leírás indoka, nagysága stb. A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 2 előírásai között összefoglalóan kiemelendők f) IAS 10 A mérlegfordulónap utáni események A standard célja, hatóköre A mérlegfordulónap utáni események értelmezése IAS 1-ből mérlegfordulónap, beszámolási időszak A mérlegfordulónap utáni módosító események a pénzügyi kimutatások adatait módosítani kell peres ügy vevőről, készletekről információk megállapított hibák A mérlegfordulónap utáni nem módosító események a pénzügyi kimutatás adatait nem kell módosítani az osztalékot nem mutatják ki a mérleg fordulónapját követően a vállalkozás folytatása elvének megkérdőjelezése utalás rá Közzététel utáni módosítás lehetősége közzététel engedélyezése A mérleg fordulónapján fennálló körülményekről adott információk aktualizálása, ha a mérlegfordulónap utáni információk azt indokolják akkor is, ha a pénzügyi kimutatás adatait nem módosítják A mérlegfordulónap utáni nem módosító események bemutatása fontosak a pénzügyi kimutatások használói számára

21 az esemény jellege vagy nagyságrendje indokolja a bemutatást A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 10 előírásai között összefoglalóan kiemelendők Konzultáció a Számviteli szabályozás várható változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés A Számviteli szabályozás várható változásai c. téma tárgyalása során a 4 oktatási órát az alábbiak szerint célszerű felhasználni az a) és b) pont szerinti anyagrészre mintegy 30 percet, a c) és d) pont szerinti anyagrészre mintegy 70 percet, az e) pont szerinti anyagrészre mintegy 60 percet, az f) pont szerinti anyagrészre mintegy 20 percet A megadott időtartamok magukban foglalják az egyes témákhoz kapcsolódó konzultáció lehetőségét is.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció I. Cél A készletekkel kapcsolatos számviteli politika, a készletek elszámolási, értékelési és bemutatási követelményeinek a meghatározása.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Készletek a mérlegben B I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura

IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura IFRS 5 nap tematika Ipacs Laura 1. nap (360 perc) 1. IFRS háttere 1.1. Az IFRS (Nemzetközi számviteli szabványok) általános áttekintése, története, elvei 1.1.1. Számviteli rendszerek a világban milyen

Részletesebben

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-12/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. február 17. 13.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. Feladatcsoport 1. Feladatrész megoldása: 117. tartós részesedések értékhelyesbítése: Mivel csak ez az egy értékhelyesbítés van, ezért az összeg megegyezik a 4171. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben