Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004."

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói

2 dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné [3. fejezet] dr. Nagy Gábor [1.A); 2.a); 2.d) fejezetpontok] dr. Róth József [1.B) fejezetpont] Lektorálta dr. Nagy Gábor Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2004.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra A) A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása 4 óra a) Az Szt. módosításai A módosítás indoka más jogszabályok jogharmonizációhoz kapcsolódó módosítása a valós (piaci) értéken történő értékelés szabályainak beépítése a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának kötelezettsége a hazai számviteli előírások közelítése a nemzetközi számviteli szabályokhoz fogalmak, értelmező rendelkezések pontosítása A módosítás hatályba lépése január 1je (valós értéken történő értékelést a évi beszámoló elkészítésénél is lehet alkalmazni) május 1-je, január 1-je A módosítást a évi LXXXV. törvény tartalmazza Szt. változások a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódóan nemcsak részvénytársaságokra érvényesek a változások meddig használható a mérlegben szereplő adat közbenső mérleg változása (formai, tartalmi) nemcsak az osztalékelőleg fizetéséhez használható osztalékelőleg-fizetés számviteli feltételei (mikor, miből) új részvényfajta a visszaváltható részvény (tartalma) visszavásárlás feltételei, a visszavásárolt kimutatása a részesedések visszavásárlásának számviteli feltételei miben tér el a korábbiaktól mikor, milyen összeget kell a lekötött tartalékba átvezetni tőkeemelés a jegyzett tőkén felüli tőke terhére a tőkefedezet dokumentálása a megváltozott előírás miben tér el a korábbitól a több jogcímen történt kifizetés együttes kezelése osztalékfizetés (nemcsak pénzben lehet teljesíteni) új előírások a jegyzett tőke feltételes leszállítása a feltételhez kötött tőkeleszállítás nem pénzbeli hozzájárulás (változás a tartalmában, a rendelkezésre bocsátásában) megszűnt a részvények ellenében a hitelkövetelésről való lemondás lehetősége A csatlakozás időpontjához kapcsolódó változások megszűnik a számlát helyettesítő okmány (mi lesz helyette) külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei különböző a szabályozás annak függvényében, hogy a székhely az EU tagállamaiban (vagy az azzal azonosan kezelendő országban), illetve harmadik országban van (ez utóbbiaknál a szabályozás nem változott)

4 nem terheli letétbe helyezési, közzétételi, könyvvizsgálati kötelezettség (helyette a székhely beszámolóját kell közzétenni magyarul) a könyvvezetésre, a beszámolókészítésre vonatkozó számviteli szabályok változatlanok (biztosítani az érdekeltek számára) devizakülföldi társaságok beszámolója devizakülföldi minősítésük változik, számviteli szabályaik nem az euró bevezetéséig nem kell áttérni a hazai pénznemre Összevont (konszolidált) éves beszámoló 1606/2002. számú (EK) rendelet a nemzetközi számviteli standardok (IASek) alkalmazásáról a rendeletben előírt társaságoknál kötelező január 1-jétől egyéb társságok a konszolidálás során választhatják az IASek alkalmazását a jogharmonizáció érdekében egyéb módosítások, kiegészítések elsősorban a kiegészítő mellékletnél további információk Egyszeres könyvvitel a vállalkozások január 1-jétől csak kettős könyvvitelt vezethetnek az egyéb szervezeteknél a szabályozás lényege nem változott kormányrendeleti szabályozás is megmaradt pontosítások (változások) a kormányrendeletben Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása a könyvvezetéssel, a bizonylatolással a kiegészítő mellékletet és más jogszabályban előírt információkat alá kell támasztani megszűnik a papíralapú bizonylatok kötelező aláírása hitelessége, megbízhatósága más módon is biztosítható fokozott biztonságú elektronikus aláírás a minősített elektronikus aláírás helyett módosult a számviteli bizonylatok megőrzésének, archiválásának előírása is (külön jogszabály előírásainak is eleget kell tenni) más, ha elektronikus úton továbbították, illetve ha papíralapú Kiegészítő melléklet bővülése az ellenőrizhetőség érdekében további információk az adózott eredmény felhasználásáról a konszolidálást végző vállalkozó bemutatása a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény megszerzésére vonatkozó adatok átcsoportosítás az üzleti jelentésből vállalatcsoportról, kapcsolt vállalkozások miatti céltartalék-képzésről az exportárbevétel piacok szerinti részletezéséről a visszatérítendő támogatásokról a többletinformációk érintik az egyszerűsített éves beszámolót készítőt is csökken az eltérés az éves beszámolót készítőkkel szemben Fogalmak, értelmező rendelkezések változásai vállalkozó az európai gazdasági egyesülés is pontosításra került a penziós (elhelyezési) ügylet értelmező rendelkezése (valódi, nem valódi) óvadéki repóügyletek, értékpapír kölcsönügyletek

5 függő kötelezettség, biztos (jövőbeni) kötelezettség megbontása pénzeszközre, egyéb eszközre mérlegen kívüli tételek függő követelés, biztos (jövőbeni) követelés Egyéb változások névérték alatt, illetve névérték felett beszerzett értékpapíroknál a különbözetet nem kötelező elhatárolni értékelési tartalék megbontása (értékhelyesbítés, valós értékelés) adók és adójellegű tételek (tételes felsorolás helyett) közzététel lehet elektronikus úton is (2005. évi beszámoló) utalás a könyvvizsgálatra változott a cégtörvény is b) A valós értéken történő értékelés A valós értéken történő értékelés bevezetésének indoka az irányelvi változások adaptálása a pénzügyi instrumentumok térnyerése az összhang megteremtése az IAS-ekkel mire terjed ki a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem kötelező az alkalmazása, dönteni kell Valós érték fogalma meghatározása a piaci megítélésről rendelkezésre álló információk alapján Pénzügyi instrumentumok (mérlegben, mérlegen kívül) pénzügyi eszközök pénzügyi kötelezettségek besorolásuk (függetlenül jelenlegi minősítésüktől), ha nem képezi a fedezeti ügylet részét Származékos ügylet fogalma, értelmezése, mi nem minősül származékos ügyletnek értékelése Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés lejáratig tartott pénzügyi eszközökre, gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelésekre stb. Kereskedési célú pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök mérlegben lévő pénzügyi eszköz (értékpapír, részesedés, követelés) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet

6 kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi eszközök kivezetése könyv szerinti értéken elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Értékesíthető pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök (mérlegben kimutatott) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken lehetőség (a bekerüléskor, a mérlegkészítéskor) értékelésből adódó különbözet ha pozitív, kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben ha negatív, az értékvesztés elszámolásának szabályait kell alkalmazni az értékelési különbözet kivezetése az értékelési tartalékkal szemben a pénzügyi eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Kereskedési célú pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek mérlegben kimutatott pénzügyi kötelezettségek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a kötelezettséghez rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi kötelezettség kivezetése (könyv szerinti értéken) kivezetés elszámolása (az állománycsökkenés és a pénzügyi instrumentum jellegének megfelelően) Kereskedési célú származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése (azzal szemben, amivel szemben felvételre került) származékos ügyletek zárása elszámolási ügyletnél leszállítási ügyleteknél Fedezeti ügyletek fedezeti ügyletek fogalma, értelmezése valós értéken történő értékelés kötelező fedezeti ügyletekkel kapcsolatos követelmények előrejelzett ügylet fedezeti hatékonyság

7 piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet fogalma fedezeti ügylet értékelése valós értéken értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben: a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése a fedezeti célú ügylet zárása fedezett ügylet nem tartozik a valós értéken történő értékelés alá a fedezeti ügylet lejárati ideje rövidebb cash-flow fedezeti ügylet fogalma külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete fogalma Lejáratig tartott pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Egyéb pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek értékelésük A pénzügyi instrumentumok átsorolása a besorolási és értékelési szabályokat következetesen kell alkalmazni nem minősíthető kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé a lejáratig tartott átsorolása értékesíthetővé vagy kereskedési célúvá kereskedési célú pénzügyi eszközt nem lehet átsorolni az átsoroláskor rendezendő tételek beszerzés időpontjára való visszarendezés átsorolás utáni besorolásnak megfelelő értékelés a különbözetek elszámolása annak függvényében, hogy az átsorolás a bekerülés évében vagy nem a bekerülés évében volt A valós értéken történő értékelésre való áttérés az áttérés időpontja nyitó rendező tételek kereskedési célú mérlegben szereplő pénzügyi eszközöknél értékesíthető pénzügyi eszközöknél egyéb származékos ügyletekhez kapcsolódóan A valós értéken történő értékelésről visszatérés a visszatérés időpontja az átsorolás szabályait alkalmazva A valós értéken történő értékelés a kiegészítő mellékletben

8 az üzleti jelentésben A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

9 B) Készletek 4 óra Készletek fogalma csoportosítása, fajtái Mérlegtételek, és ezek fogalma B I.1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 class=section4>. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek Vásárolt és saját termelésű készletek a) Vásárolt készletek Az anyagok, áruk bekerülési értéke beszerzési ár szállítás, rakodás vám és vámterhek felár, engedmény bizományi díj vissza nem igényelhető áfa hitelkamat bérmunkadíj stb. Az anyagok, áruk mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés fajlagosan kisértékű készletek visszaírás fajlagosan kisértékű készletek Vásárolt készletek nyilvántartása mitől függ? tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ ÁRK + KFSZ) fogyasztói áron (áruknál) ( árrés)

10 Vásárolt készletek mozgásnemei (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) beszerzés értékesítés speciális mozgásnemek apport bevitel/behozatal térítés nélküli átadás/átvétel káresemény hiány többlet (ajándék, hagyaték) tulajdoni hányad fejében átvétel/átadás követelés fejében átvétel/átadás barter úton lévő készletek nem számlázott szállítások bizományba adott/vett készletek Göngyölegek specialitásai Közvetített szolgáltatások specialitásai Készletekre adott előlegek állományba vétel év végi értékelés (devizás is) megszüntetés, kivezetés b) Saját termelésű készletek (STK) A saját termelésű készletek bekerülési értéke közvetlen önköltség tartalma fajtái meghatározás módszerei kalkuláció (kalkulációs fajták, módszerek) norma szerinti eladási árból visszaszámítva (egyszerűsített éves beszámoló) befejezetlen termelésnél készültségi fok alapján önköltségszámítási szabályzat kötelező/nem kötelező tartalma A saját termelésű készletek mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés visszaírás STK nyilvántartása (értelemszerűen úgy, mint a vásárolt készleteknél) mitől függ?

11 tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron (önköltségen) átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ KÉK) STK mozgásnemek (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) raktárravétel értékesítés speciális mozgásnemek próbaüzemből raktárravétel kísérleti fejlesztésből raktárravétel apport bevitel térítés nélküli átadás káresemény hiány többlet tulajdoni hányad fejében átadás követelés fejében átadás barter úton lévő készletek bizományba adott készletek A befejezetlen termelés különlegességei A félkész termékek különlegességei Az állatok különlegességei biológiai eszközök jellemzői mozgásnemek specialitásai beszerzés átsorolások STK-n belül átminősítés tenyészállattá (és vissza) A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

12 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai 4 óra a) Számla, számlázás (a számviteli és az áfa szabályok azonossága, eltérései) Számlával szembeni követelmények (áfa, számvitel) mikor kell számlázni, a számla alátámasztása szerződéssel szerződéssel szembeni követelmények a számlázott tétel azonosítása (a gazdasági esemény mennyiségi, minőségi és értékadatai), a részteljesítés elszámolása teljesítési időpont és a pénzügyi rendezés összefüggései a számla aláírása, az aláírás szabályozása, elektronikus aláírás Árbevétel és az ellenérték eltérő értelmezése Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték és áfa átszámítása forintra a számvitelben, az áfabevalláshoz Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás értelmezése, számlázása, számviteli elszámolása, áfa bevallása Időszakonként történő elszámolások Számlázás a pénzügyi lízingnél (nyílt végű, zárt végű) Termékben adott engedmények számlázása termékértékesítéshez kapcsolódó térítésmentes termékátadás (vásárlói pontok beváltása) forgalommal arányosan utólag adott engedmény (termékben) A számlázás sajátos esetei kötelezettség teljesítésére, csere, tőkeleszállítás, osztalékfizetés stb. előleg, térítés nélküli átadás, nem pénzbeli hozzájárulás stb. Államháztartási támogatás áfájának elszámolása (példával) ha termékbeszerzéshez kapott a támogatás ha támogatásból is finanszírozott a (rész)tevékenység ha támogatásban részesül az adóalany és tételesen nem különíthető el ha támogatásban nem részesül az adóalany átmeneti szabályok A csatlakozás időpontjától érvényes legfontosabb áfa szabályok közösségi adószám szerepe b) Adózás előtti eredményt módosító tételek a társasági adónál (a gyakorlatban problémát jelentő tételek kiemelésével) Fejlesztési tartalék fejlesztési tartalék képzésének feltételei fejlesztési tartalék felhasználásának figyelembe vétele a tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értéknél Kivezetett részesedés kivezetett részesedéssel kapcsolatos esetleges korrekciók tőkeleszállítás, tőkekivonás, megszűnés esetén kedvezményezet, nem kedvezményezett átalakulás esetén a tulajdonosnál figyelembe veendő összegek

13 kedvezményezett részesedéscsere esetén figyelembe veendő összegek Értékcsökkenési leírás gyorsított értékcsökkenési leírás változó leírási kulcsok üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírásának elszámolási szabályai az adóalapban Értékvesztés elszámolása követeléseknél, a visszaírás figyelembe vétele az adóalapban behajthatatlan követelés leírása behajthatatlan követelésként leírtra befolyt összeg visszaírt értékvesztés a követelés könyv szerinti érték meghaladóan elszámolt bevétel Árfolyamnyereség, kamat, jogdíj szabályozott piacon kötött ügyletek nettó árfolyamnyeresége, kapcsolt vállalkozásoknak fizetett és tőlük kapott kamatkülönbség és kapott jogdíjak figyelembe vétele adóalapot csökkentő tételként Kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás, részvénycsere kedvezményezett átalakulás esetén az átértékelési különbözet, ha az vagyoncsökkenést eredményezett veszteséggel együtt járó kedvezményezett eszközátruházás miatti adózás előtti eredmény korrekció Kis- és középvállalkozások adókedvezményei kis- és középvállalkozások kategóriája adóévi beruházásként figyelembe vehető összeg a figyelembe vehető összeg maximuma adókedvezmény igénybe vételéhez kapcsolódó utólagos szankciók kis- és középvállalkozások adókedvezményei a tárgyi eszközök megszerzéséhez kapcsolódó hitelkamatok miatt Elismert költségek bizonyos személyi jellegű egyéb kifizetések magánszemély javára fizetett biztosítási díj bizonyos képzési költségek 6 millió forintot meghaladó bekerülési értékű személygépkocsival kapcsolatos költségek, ráfordítások arányosítása Veszteségelhatárolás elhatárolt veszteség átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás esetén az elhatárolt veszteség kezelése az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség kezelése Az adomány értelmezése visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás adózás előtti eredmény csökkentésének feltételei Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás értelmezése, az adózás előtti eredményt csökkenti

14 Jogutód nélküli megszűnéskor adóalapot módosító tételek

15 c) A vállalkozásokat érintő személyi jövedelemadó kötelezettség Osztalékalapból származó jövedelem osztalék jövedelemnek minősül a 20%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása a 35%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása 2003-as év előtti évekhez kapcsolódó osztalékjövedelem adójának a meghatározása osztalékelőlegből levonandó szja Értékpapír átruházásából származó árfolyamnyereség az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározása tőzsdei ügylet eredményeként megszerzett értékpapír esetén társas vállalkozás alapítása révén megszerzett értékpapír esetén a szövetkezetekről szóló törvény alapján megszerzett értékpapír esetén vállalkozásból kivont jövedelemhez kapcsolódó árfolyamnyereség társas vállalkozás tőkeleszállítása, megszűnése esetén MRP-szervezet megszűnése esetén a vállalkozásból kivont jövedelem esetén a jövedelemszerzés időpontja Magánszemélynek nyújtott kölcsönök kamatkedvezménye a kamatkedvezmény meghatározása a kamatkedvezményből származó jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül hagyandó követelések a kamatkedvezmény utáni adó meghatározása és megfizetése Jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés társas vállalkozás tulajdonosaként jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés dolgozói részvény, dolgozói üzletrész kibocsátásával társas vállalkozás átalakuláshoz kapcsolódóan megszerzett részvény, üzletrész kárpótlási jegy felhasználása az állami privatizáció során részvény, üzletrész megvásárlására dolgozói részvény, dolgozói üzletrész beváltása, átalakítása, visszavásárlása esetén keletkező adókötelezettség kedvezményezett részesedéscsere esetén keletkező adókötelezettség Értékpapír-juttatás a munkavállalóknak, másoknak értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték elismert értékpapír-juttatási program elismert értékpapír-juttatási program keretében megszerzett jövedelemmel kapcsolatos kategóriák értékpapírletét letétkezelő kötelező tartási időszak adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség munkaviszony megszűnésének, illetve a munkaadó jogutód nélküli megszűnésének adóhatása a kötelező tartási időszakot követően az ily módon megszerzett értékpapír bekerülési értéke

16 Természetbeni juttatások ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termékek és szolgáltatások milyen esetben minősülnek természetbeni juttatásnak a természetbeni juttatások adóvonzata a reprezentációs költség érvényesíthetőségének új szabályai a cégautó magáncélú használatával kapcsolatos szabályok, a fizetendő adó összege adómentes természetbeni juttatások d) Új adók Regisztrációs adó adófizetési kötelezettség keletkezése elszámolása a bekerülési értékben, illetve egyéb ráfordításként Energiaadó adófizetési kötelezettség elszámolása értékesítésnél, vásárlásnál, saját felhasználásnál elszámolása visszatérítés (visszaigénylés) esetén Környezetterhelési díj fajtái, adófizetési kötelezettség elszámolása áthárítása díjvisszaigénylés Kedvezményes gázellátás igénybe vétele támogatás bizonylata elszámolása a szolgáltatónál, az igénybe vevőnél Innovációs járulék járulékfizetési kötelezettség a járulék alapjának megállapítása elszámolása Fogyasztói árkiegészítés csak a jogszabály újult meg Konzultáció a Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés: A tárgykörök tárgyalása a továbbképzés során intenzív időkihasználást követel meg. A könyvviteli szolgáltatást végzők munkájához kapcsolódóan az a., c. és d. témákra két oktatási órát (90 percet), a maradék két oktatási órát a b. témakörre indokolt fordítani. Ahol lehetőség nyílik rá, ott a tárgyalt ismereteket kis feladatokkal, esettanulmányokkal célszerű alátámasztani.

17 3. A számviteli szabályozás várható változásai 4 óra (kapcsolódóan a jogharmonizációhoz) a) Az EU számviteli szabályozása, a szabályozás szintjeinek áttekintése A számviteli irányelvek jellemzői, azok változása a negyedik, hetedik, nyolcadik irányelvről röviden a 2001/65/EK irányelv célja, legfontosabb elemei a 2003/51/EK irányelv célja, legfontosabb elemei A rendeletek jellemzői az 1606/2002/EK rendelet (IAS rendelet) lényege az 1725/2003/EK rendelet (a befogadott IAS-ek) lényege mit jelent az, hogy a rendelet kötelező és közvetlenül alkalmazandó az EU Bizottság megjegyzései az IAS rendeletnek a számviteli irányelvekhez, nemzeti törvényekhez való viszonyáról Az EU Bizottság közleményeinek jellemzői közlemény a negyedik, hetedik irányelvhez közlemény a kötelező könyvvizsgálat megerősítése az EU-ban címmel társadalmi ellenőrzés külső minőségellenőrzés a könyvvizsgálói függetlenség erősítése etikai kódex fegyelmi szankcionálás fejlesztése a könyvvizsgálók kijelölése és visszahívása b) Nemzetközi számviteli (pénzügyi beszámolási) standardok (IAS-ek, IFRS-ek) Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) célja, szervezete, irányítása, munkáját támogató szervezetek Az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás lényege a standardok szerkezete, jellemzői Az irányelvi és az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás ellentmondásainak feloldása (utalás az IAS rendeletre) Magyar számviteli standardok, azok értelmezése 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján magyar standard testületek részvétel a standard-alkotási munkában c) IASB Keretelvek Keretelvek célja A pénzügyi kimutatások célja alátámasztó számviteli alapelvek A pénzügyi kimutatások minőségi jellemzői érthetőség relevancia, lényegesség

18 megbízhatóság (valósághű bemutatás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, semlegesség, óvatosság, teljesség) összehasonlíthatóság a megbízható információ korlátai A pénzügyi kimutatás elemei, megjelenítése eszközök fogalma, jellemzői kötelezettségek fogalma, jellemzői saját tőke, mitől függ a nagysága bevételek fogalma, elszámolása ráfordítások fogalma, elszámolása A pénzügyi kimutatás elemeinek értékelése eredeti bekerülési érték jelenlegi érték realizálható (teljesítési) érték jelenérték d) IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása A standard célja, hatóköre A pénzügyi kimutatások célja felelősség a pénzügyi kimutatásokért A pénzügyi kimutatások elemei Valós bemutatás, a standardoknak való megfelelés milyen feltételei vannak A számviteli politika (összevetve a magyar előírásokkal) mi a szerepe a standardok alkalmazása során a vállalkozás folytatására vonatkozó képesség megítélése az összemérés elve (elhatárolás alapú számvitel) a bemutatás következetessége lényegesség és összevonás nettósítás összehasonlító adatok A számviteli politika bemutatása alkalmazott értékelési elvek, speciális számvitelpolitika a legfontosabb bemutatandó számviteli politikák A pénzügyi kimutatások szerkezete és tartalma (azonosítás, beszámolási időszak, időszerűség) A mérleg (összevetve a magyar előírásokkal) a rövid lejáratú/hosszú lejáratú megkülönböztetés (eszközöknél, kötelezettségeknél) forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben bemutatandó információk a mérlegben vagy a megjegyzésekben bemutatandó információk Az eredménykimutatás (összevetve a magyar előírásokkal) az eredménykimutatásban bemutatandó információk

19 az eredménykimutatásban vagy a megjegyzésben bemutatandó információk költségnemenkénti bemutatás költségviselőnkénti költséghelyenkénti bemutatás Kimutatás a saját tőke változásairól a tőkeváltozások kimutatásában kell bemutatni a tőkeváltozások kimutatásában vagy a megjegyzésben kell bemutatni Cash-flow kimutatás (csak megemlíteni) Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz miről kell információt adni magyarázó leírások, kereszthivatkozások megjegyzések sorrendje Egyéb közzétételek A hatálybalépés napja e) IAS 2 Készletek (összevetve a magyar előírásokkal) A standard célja, a standard hatóköre mikor nem kell alkalmazni Kapcsolódó értelmezés: SIC-1 Következetesség a készletek különböző bekerülési érték formái (mikor lehet, indokolt eltérő bekerülési érték formula használata) A készletek fogalma a készletek magukban foglalják A készletek értékelése nettó realizálható érték fogalma bekerülési érték fogalma a beszerzés költségei az árfolyam-különbözet figyelembe vétele a hitelfelvétel költségei az átalakítás (sajátosan értelmezett előállítás) költségei bér és járulékai változó üzemi általános költség állandó üzemi általános költség felosztása, a felosztás módszere egyéb költségek a készletek értékében nem vehetők figyelembe a felmerülés időszakának ráfordítása veszteségek, tárolási, igazgatási, értékesítési költségek egyéb költségek A készletek bekerülési értéke szolgáltatást nyújtóknál átalakítási költségek A bekerülési érték mérési módszerei elszámolóárak alkalmazása kiskereskedelmi módszer Bekerülési érték formulák specifikus költségek esetén

20 javasolt eljárás: FIFO, súlyozott átlag megengedett alternatív eljárás: LIFO Nettó realizálható érték használata nem térül meg a bekerülési érték leértékelés egyedi eszközönként, csoportosan értékvesztés elszámolása értékvesztés visszaírása nettó realizálható érték becslése szempontok Készletek ráfordításként történő elszámolása értékesítéskor, felhasználásakor értékvesztés elszámolása, éven belüli visszaírása más eszközökre ráosztott készletek Készletekre vonatkozó információk közzététele (készlet-kategóriánként) alkalmazott számviteli politika készletek bekerülési és könyv szerinti értéke visszaírt értékvesztés indoka LIFO formula alkalmazása esetén az eltérés bemutatása ráfordításként elszámolt költségek bemutatása a nettó realizálható értékre történő leírás indoka, nagysága stb. A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 2 előírásai között összefoglalóan kiemelendők f) IAS 10 A mérlegfordulónap utáni események A standard célja, hatóköre A mérlegfordulónap utáni események értelmezése IAS 1-ből mérlegfordulónap, beszámolási időszak A mérlegfordulónap utáni módosító események a pénzügyi kimutatások adatait módosítani kell peres ügy vevőről, készletekről információk megállapított hibák A mérlegfordulónap utáni nem módosító események a pénzügyi kimutatás adatait nem kell módosítani az osztalékot nem mutatják ki a mérleg fordulónapját követően a vállalkozás folytatása elvének megkérdőjelezése utalás rá Közzététel utáni módosítás lehetősége közzététel engedélyezése A mérleg fordulónapján fennálló körülményekről adott információk aktualizálása, ha a mérlegfordulónap utáni információk azt indokolják akkor is, ha a pénzügyi kimutatás adatait nem módosítják A mérlegfordulónap utáni nem módosító események bemutatása fontosak a pénzügyi kimutatások használói számára

21 az esemény jellege vagy nagyságrendje indokolja a bemutatást A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 10 előírásai között összefoglalóan kiemelendők Konzultáció a Számviteli szabályozás várható változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés A Számviteli szabályozás várható változásai c. téma tárgyalása során a 4 oktatási órát az alábbiak szerint célszerű felhasználni az a) és b) pont szerinti anyagrészre mintegy 30 percet, a c) és d) pont szerinti anyagrészre mintegy 70 percet, az e) pont szerinti anyagrészre mintegy 60 percet, az f) pont szerinti anyagrészre mintegy 20 percet A megadott időtartamok magukban foglalják az egyes témákhoz kapcsolódó konzultáció lehetőségét is.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció

Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció Készletek magyar számviteli standard általános szakmai koncepció I. Cél A készletekkel kapcsolatos számviteli politika, a készletek elszámolási, értékelési és bemutatási követelményeinek a meghatározása.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület Nem költségvetési szervnél foglalkoztatott mérlegképes könyvelők számára 2013. 1 A

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév

SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév SZÓBELI SZIGORLATI TÉTELEK SZÁMVITEL TANTÁRGYBÓL 2005/2006. tanév A) ÁLTALÁNOS TÉTELEK 1. A számviteli információs rendszer fogalma, felépítése. A pénzügyi és a vezetői számvitel értelmezése. A számvitel

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG

- Minta Kft. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG -. Egyszerűsített éves beszámoló (T 1711 AB) MÉRLEG A beszámolóban szereplő cégnév:. Beszámolási időszak: 2015.01.01. - 2015.12.31. adatok egyezer HUF-ban SORSZÁM TÉTEL MEGNEVEZÉSE 2014 VÁLTOZÁS 2015 A.

Részletesebben

Valós értéken történő értékelés

Valós értéken történő értékelés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Valós értéken történő értékelés Várkonyiné Dr. Juhász Mária Jogszabályi háttér Hazai 2000.

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben