Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület 2004."

Átírás

1 Pénzügyminisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Vállalkozási szakterület A tematika összeállítói

2 dr. Adorján Csaba [2.b); 2.c) fejezetpontok] Dudás Jánosné [3. fejezet] dr. Nagy Gábor [1.A); 2.a); 2.d) fejezetpontok] dr. Róth József [1.B) fejezetpont] Lektorálta dr. Nagy Gábor Kiadja a Pénzügyminisztérium Budapest, 2004.

3 Mérlegképes továbbképzés vállalkozás szakos tematika 1. Aktuális számviteli kérdések 8 óra A) A számvitelről szóló évi C. törvény módosítása 4 óra a) Az Szt. módosításai A módosítás indoka más jogszabályok jogharmonizációhoz kapcsolódó módosítása a valós (piaci) értéken történő értékelés szabályainak beépítése a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának kötelezettsége a hazai számviteli előírások közelítése a nemzetközi számviteli szabályokhoz fogalmak, értelmező rendelkezések pontosítása A módosítás hatályba lépése január 1je (valós értéken történő értékelést a évi beszámoló elkészítésénél is lehet alkalmazni) május 1-je, január 1-je A módosítást a évi LXXXV. törvény tartalmazza Szt. változások a gazdasági társaságokról szóló törvényhez kapcsolódóan nemcsak részvénytársaságokra érvényesek a változások meddig használható a mérlegben szereplő adat közbenső mérleg változása (formai, tartalmi) nemcsak az osztalékelőleg fizetéséhez használható osztalékelőleg-fizetés számviteli feltételei (mikor, miből) új részvényfajta a visszaváltható részvény (tartalma) visszavásárlás feltételei, a visszavásárolt kimutatása a részesedések visszavásárlásának számviteli feltételei miben tér el a korábbiaktól mikor, milyen összeget kell a lekötött tartalékba átvezetni tőkeemelés a jegyzett tőkén felüli tőke terhére a tőkefedezet dokumentálása a megváltozott előírás miben tér el a korábbitól a több jogcímen történt kifizetés együttes kezelése osztalékfizetés (nemcsak pénzben lehet teljesíteni) új előírások a jegyzett tőke feltételes leszállítása a feltételhez kötött tőkeleszállítás nem pénzbeli hozzájárulás (változás a tartalmában, a rendelkezésre bocsátásában) megszűnt a részvények ellenében a hitelkövetelésről való lemondás lehetősége A csatlakozás időpontjához kapcsolódó változások megszűnik a számlát helyettesítő okmány (mi lesz helyette) külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei különböző a szabályozás annak függvényében, hogy a székhely az EU tagállamaiban (vagy az azzal azonosan kezelendő országban), illetve harmadik országban van (ez utóbbiaknál a szabályozás nem változott)

4 nem terheli letétbe helyezési, közzétételi, könyvvizsgálati kötelezettség (helyette a székhely beszámolóját kell közzétenni magyarul) a könyvvezetésre, a beszámolókészítésre vonatkozó számviteli szabályok változatlanok (biztosítani az érdekeltek számára) devizakülföldi társaságok beszámolója devizakülföldi minősítésük változik, számviteli szabályaik nem az euró bevezetéséig nem kell áttérni a hazai pénznemre Összevont (konszolidált) éves beszámoló 1606/2002. számú (EK) rendelet a nemzetközi számviteli standardok (IASek) alkalmazásáról a rendeletben előírt társaságoknál kötelező január 1-jétől egyéb társságok a konszolidálás során választhatják az IASek alkalmazását a jogharmonizáció érdekében egyéb módosítások, kiegészítések elsősorban a kiegészítő mellékletnél további információk Egyszeres könyvvitel a vállalkozások január 1-jétől csak kettős könyvvitelt vezethetnek az egyéb szervezeteknél a szabályozás lényege nem változott kormányrendeleti szabályozás is megmaradt pontosítások (változások) a kormányrendeletben Bizonylatokkal kapcsolatos előírások változása a könyvvezetéssel, a bizonylatolással a kiegészítő mellékletet és más jogszabályban előírt információkat alá kell támasztani megszűnik a papíralapú bizonylatok kötelező aláírása hitelessége, megbízhatósága más módon is biztosítható fokozott biztonságú elektronikus aláírás a minősített elektronikus aláírás helyett módosult a számviteli bizonylatok megőrzésének, archiválásának előírása is (külön jogszabály előírásainak is eleget kell tenni) más, ha elektronikus úton továbbították, illetve ha papíralapú Kiegészítő melléklet bővülése az ellenőrizhetőség érdekében további információk az adózott eredmény felhasználásáról a konszolidálást végző vállalkozó bemutatása a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, visszaváltható részvény megszerzésére vonatkozó adatok átcsoportosítás az üzleti jelentésből vállalatcsoportról, kapcsolt vállalkozások miatti céltartalék-képzésről az exportárbevétel piacok szerinti részletezéséről a visszatérítendő támogatásokról a többletinformációk érintik az egyszerűsített éves beszámolót készítőt is csökken az eltérés az éves beszámolót készítőkkel szemben Fogalmak, értelmező rendelkezések változásai vállalkozó az európai gazdasági egyesülés is pontosításra került a penziós (elhelyezési) ügylet értelmező rendelkezése (valódi, nem valódi) óvadéki repóügyletek, értékpapír kölcsönügyletek

5 függő kötelezettség, biztos (jövőbeni) kötelezettség megbontása pénzeszközre, egyéb eszközre mérlegen kívüli tételek függő követelés, biztos (jövőbeni) követelés Egyéb változások névérték alatt, illetve névérték felett beszerzett értékpapíroknál a különbözetet nem kötelező elhatárolni értékelési tartalék megbontása (értékhelyesbítés, valós értékelés) adók és adójellegű tételek (tételes felsorolás helyett) közzététel lehet elektronikus úton is (2005. évi beszámoló) utalás a könyvvizsgálatra változott a cégtörvény is b) A valós értéken történő értékelés A valós értéken történő értékelés bevezetésének indoka az irányelvi változások adaptálása a pénzügyi instrumentumok térnyerése az összhang megteremtése az IAS-ekkel mire terjed ki a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére nem kötelező az alkalmazása, dönteni kell Valós érték fogalma meghatározása a piaci megítélésről rendelkezésre álló információk alapján Pénzügyi instrumentumok (mérlegben, mérlegen kívül) pénzügyi eszközök pénzügyi kötelezettségek besorolásuk (függetlenül jelenlegi minősítésüktől), ha nem képezi a fedezeti ügylet részét Származékos ügylet fogalma, értelmezése, mi nem minősül származékos ügyletnek értékelése Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés lejáratig tartott pénzügyi eszközökre, gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelésekre stb. Kereskedési célú pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök mérlegben lévő pénzügyi eszköz (értékpapír, részesedés, követelés) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet

6 kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi eszközök kivezetése könyv szerinti értéken elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Értékesíthető pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök (mérlegben kimutatott) bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken lehetőség (a bekerüléskor, a mérlegkészítéskor) értékelésből adódó különbözet ha pozitív, kimutatása a mérlegben az eszközhöz rendelt értékelési különbözetként az értékelési tartalékkal szemben ha negatív, az értékvesztés elszámolásának szabályait kell alkalmazni az értékelési különbözet kivezetése az értékelési tartalékkal szemben a pénzügyi eszköz kivezetésének elszámolása a pénzügyi instrumentum és az állománycsökkenés jellegének megfelelően Kereskedési célú pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek mérlegben kimutatott pénzügyi kötelezettségek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a kötelezettséghez rendelt értékelési különbözetként (pozitív és negatív előjelű is lehet) az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet a pénzügyi kötelezettség kivezetése (könyv szerinti értéken) kivezetés elszámolása (az állománycsökkenés és a pénzügyi instrumentum jellegének megfelelően) Kereskedési célú származékos ügyletek bekerülési (beszerzési) értéke értékelése valós értéken kötelező (a bekerüléskor, a mérleg fordulónapján) értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése (azzal szemben, amivel szemben felvételre került) származékos ügyletek zárása elszámolási ügyletnél leszállítási ügyleteknél Fedezeti ügyletek fedezeti ügyletek fogalma, értelmezése valós értéken történő értékelés kötelező fedezeti ügyletekkel kapcsolatos követelmények előrejelzett ügylet fedezeti hatékonyság

7 piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet fogalma fedezeti ügylet értékelése valós értéken értékelésből adódó különbözet kimutatása a mérlegben: a követelések, illetve a kötelezettségek között az eredménykimutatásban mit mutat az értékelési különbözet az értékelési különbözet kivezetése a fedezeti célú ügylet zárása fedezett ügylet nem tartozik a valós értéken történő értékelés alá a fedezeti ügylet lejárati ideje rövidebb cash-flow fedezeti ügylet fogalma külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete fogalma Lejáratig tartott pénzügyi eszközök fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés fogalma, ide tartozó pénzügyi eszközök értékelésük Egyéb pénzügyi kötelezettség fogalma, ide tartozó pénzügyi kötelezettségek értékelésük A pénzügyi instrumentumok átsorolása a besorolási és értékelési szabályokat következetesen kell alkalmazni nem minősíthető kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé a lejáratig tartott átsorolása értékesíthetővé vagy kereskedési célúvá kereskedési célú pénzügyi eszközt nem lehet átsorolni az átsoroláskor rendezendő tételek beszerzés időpontjára való visszarendezés átsorolás utáni besorolásnak megfelelő értékelés a különbözetek elszámolása annak függvényében, hogy az átsorolás a bekerülés évében vagy nem a bekerülés évében volt A valós értéken történő értékelésre való áttérés az áttérés időpontja nyitó rendező tételek kereskedési célú mérlegben szereplő pénzügyi eszközöknél értékesíthető pénzügyi eszközöknél egyéb származékos ügyletekhez kapcsolódóan A valós értéken történő értékelésről visszatérés a visszatérés időpontja az átsorolás szabályait alkalmazva A valós értéken történő értékelés a kiegészítő mellékletben

8 az üzleti jelentésben A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

9 B) Készletek 4 óra Készletek fogalma csoportosítása, fajtái Mérlegtételek, és ezek fogalma B I.1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3 class=section4>. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek Vásárolt és saját termelésű készletek a) Vásárolt készletek Az anyagok, áruk bekerülési értéke beszerzési ár szállítás, rakodás vám és vámterhek felár, engedmény bizományi díj vissza nem igényelhető áfa hitelkamat bérmunkadíj stb. Az anyagok, áruk mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés fajlagosan kisértékű készletek visszaírás fajlagosan kisértékű készletek Vásárolt készletek nyilvántartása mitől függ? tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ ÁRK + KFSZ) fogyasztói áron (áruknál) ( árrés)

10 Vásárolt készletek mozgásnemei (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) beszerzés értékesítés speciális mozgásnemek apport bevitel/behozatal térítés nélküli átadás/átvétel káresemény hiány többlet (ajándék, hagyaték) tulajdoni hányad fejében átvétel/átadás követelés fejében átvétel/átadás barter úton lévő készletek nem számlázott szállítások bizományba adott/vett készletek Göngyölegek specialitásai Közvetített szolgáltatások specialitásai Készletekre adott előlegek állományba vétel év végi értékelés (devizás is) megszüntetés, kivezetés b) Saját termelésű készletek (STK) A saját termelésű készletek bekerülési értéke közvetlen önköltség tartalma fajtái meghatározás módszerei kalkuláció (kalkulációs fajták, módszerek) norma szerinti eladási árból visszaszámítva (egyszerűsített éves beszámoló) befejezetlen termelésnél készültségi fok alapján önköltségszámítási szabályzat kötelező/nem kötelező tartalma A saját termelésű készletek mérlegértéke leltározás (van/nincs) leltár leltárkülönbözetek (van/nincs) értékvesztés visszaírás STK nyilvántartása (értelemszerűen úgy, mint a vásárolt készleteknél) mitől függ?

11 tevékenység jellege (profil) készletnyilvántartás van/nincs mennyiségi értéki mennyiségi és értéki költségelszámolás eredménykimutatás nyilvántartási árak tényleges bekerülési áron (önköltségen) átlagáras megoldás (éves, csúsztatott) FIFO eljárás elszámoló (nyilvántartási) áron (+ KÉK) STK mozgásnemek (a különböző nyilvántartási, elszámolási változatokkal) raktárravétel értékesítés speciális mozgásnemek próbaüzemből raktárravétel kísérleti fejlesztésből raktárravétel apport bevitel térítés nélküli átadás káresemény hiány többlet tulajdoni hányad fejében átadás követelés fejében átadás barter úton lévő készletek bizományba adott készletek A befejezetlen termelés különlegességei A félkész termékek különlegességei Az állatok különlegességei biológiai eszközök jellemzői mozgásnemek specialitásai beszerzés átsorolások STK-n belül átminősítés tenyészállattá (és vissza) A témához kapcsolódó konzultáció elsősorban a hallgatóság által felvetett kérdések, problémák alapján másodsorban az előadó (oktató) által kiemelt, fontosnak tartott témakörök szerint

12 2. Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai 4 óra a) Számla, számlázás (a számviteli és az áfa szabályok azonossága, eltérései) Számlával szembeni követelmények (áfa, számvitel) mikor kell számlázni, a számla alátámasztása szerződéssel szerződéssel szembeni követelmények a számlázott tétel azonosítása (a gazdasági esemény mennyiségi, minőségi és értékadatai), a részteljesítés elszámolása teljesítési időpont és a pénzügyi rendezés összefüggései a számla aláírása, az aláírás szabályozása, elektronikus aláírás Árbevétel és az ellenérték eltérő értelmezése Külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenérték és áfa átszámítása forintra a számvitelben, az áfabevalláshoz Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás értelmezése, számlázása, számviteli elszámolása, áfa bevallása Időszakonként történő elszámolások Számlázás a pénzügyi lízingnél (nyílt végű, zárt végű) Termékben adott engedmények számlázása termékértékesítéshez kapcsolódó térítésmentes termékátadás (vásárlói pontok beváltása) forgalommal arányosan utólag adott engedmény (termékben) A számlázás sajátos esetei kötelezettség teljesítésére, csere, tőkeleszállítás, osztalékfizetés stb. előleg, térítés nélküli átadás, nem pénzbeli hozzájárulás stb. Államháztartási támogatás áfájának elszámolása (példával) ha termékbeszerzéshez kapott a támogatás ha támogatásból is finanszírozott a (rész)tevékenység ha támogatásban részesül az adóalany és tételesen nem különíthető el ha támogatásban nem részesül az adóalany átmeneti szabályok A csatlakozás időpontjától érvényes legfontosabb áfa szabályok közösségi adószám szerepe b) Adózás előtti eredményt módosító tételek a társasági adónál (a gyakorlatban problémát jelentő tételek kiemelésével) Fejlesztési tartalék fejlesztési tartalék képzésének feltételei fejlesztési tartalék felhasználásának figyelembe vétele a tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értéknél Kivezetett részesedés kivezetett részesedéssel kapcsolatos esetleges korrekciók tőkeleszállítás, tőkekivonás, megszűnés esetén kedvezményezet, nem kedvezményezett átalakulás esetén a tulajdonosnál figyelembe veendő összegek

13 kedvezményezett részesedéscsere esetén figyelembe veendő összegek Értékcsökkenési leírás gyorsított értékcsökkenési leírás változó leírási kulcsok üzleti vagy cégérték értékcsökkenési leírásának elszámolási szabályai az adóalapban Értékvesztés elszámolása követeléseknél, a visszaírás figyelembe vétele az adóalapban behajthatatlan követelés leírása behajthatatlan követelésként leírtra befolyt összeg visszaírt értékvesztés a követelés könyv szerinti érték meghaladóan elszámolt bevétel Árfolyamnyereség, kamat, jogdíj szabályozott piacon kötött ügyletek nettó árfolyamnyeresége, kapcsolt vállalkozásoknak fizetett és tőlük kapott kamatkülönbség és kapott jogdíjak figyelembe vétele adóalapot csökkentő tételként Kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás, részvénycsere kedvezményezett átalakulás esetén az átértékelési különbözet, ha az vagyoncsökkenést eredményezett veszteséggel együtt járó kedvezményezett eszközátruházás miatti adózás előtti eredmény korrekció Kis- és középvállalkozások adókedvezményei kis- és középvállalkozások kategóriája adóévi beruházásként figyelembe vehető összeg a figyelembe vehető összeg maximuma adókedvezmény igénybe vételéhez kapcsolódó utólagos szankciók kis- és középvállalkozások adókedvezményei a tárgyi eszközök megszerzéséhez kapcsolódó hitelkamatok miatt Elismert költségek bizonyos személyi jellegű egyéb kifizetések magánszemély javára fizetett biztosítási díj bizonyos képzési költségek 6 millió forintot meghaladó bekerülési értékű személygépkocsival kapcsolatos költségek, ráfordítások arányosítása Veszteségelhatárolás elhatárolt veszteség átalakulás, kedvezményezett eszközátruházás esetén az elhatárolt veszteség kezelése az adókötelezettség keletkezésének évét követő negyedik adóévben és az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség kezelése Az adomány értelmezése visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás adózás előtti eredmény csökkentésének feltételei Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás értelmezése, az adózás előtti eredményt csökkenti

14 Jogutód nélküli megszűnéskor adóalapot módosító tételek

15 c) A vállalkozásokat érintő személyi jövedelemadó kötelezettség Osztalékalapból származó jövedelem osztalék jövedelemnek minősül a 20%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása a 35%-kal adózó osztalékjövedelem alapjának a meghatározása 2003-as év előtti évekhez kapcsolódó osztalékjövedelem adójának a meghatározása osztalékelőlegből levonandó szja Értékpapír átruházásából származó árfolyamnyereség az értékpapír megszerzésére fordított érték meghatározása tőzsdei ügylet eredményeként megszerzett értékpapír esetén társas vállalkozás alapítása révén megszerzett értékpapír esetén a szövetkezetekről szóló törvény alapján megszerzett értékpapír esetén vállalkozásból kivont jövedelemhez kapcsolódó árfolyamnyereség társas vállalkozás tőkeleszállítása, megszűnése esetén MRP-szervezet megszűnése esetén a vállalkozásból kivont jövedelem esetén a jövedelemszerzés időpontja Magánszemélynek nyújtott kölcsönök kamatkedvezménye a kamatkedvezmény meghatározása a kamatkedvezményből származó jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül hagyandó követelések a kamatkedvezmény utáni adó meghatározása és megfizetése Jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés társas vállalkozás tulajdonosaként jegyzett tőkén felüli tőke terhére történő tőkeemelés dolgozói részvény, dolgozói üzletrész kibocsátásával társas vállalkozás átalakuláshoz kapcsolódóan megszerzett részvény, üzletrész kárpótlási jegy felhasználása az állami privatizáció során részvény, üzletrész megvásárlására dolgozói részvény, dolgozói üzletrész beváltása, átalakítása, visszavásárlása esetén keletkező adókötelezettség kedvezményezett részesedéscsere esetén keletkező adókötelezettség Értékpapír-juttatás a munkavállalóknak, másoknak értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték elismert értékpapír-juttatási program elismert értékpapír-juttatási program keretében megszerzett jövedelemmel kapcsolatos kategóriák értékpapírletét letétkezelő kötelező tartási időszak adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség munkaviszony megszűnésének, illetve a munkaadó jogutód nélküli megszűnésének adóhatása a kötelező tartási időszakot követően az ily módon megszerzett értékpapír bekerülési értéke

16 Természetbeni juttatások ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termékek és szolgáltatások milyen esetben minősülnek természetbeni juttatásnak a természetbeni juttatások adóvonzata a reprezentációs költség érvényesíthetőségének új szabályai a cégautó magáncélú használatával kapcsolatos szabályok, a fizetendő adó összege adómentes természetbeni juttatások d) Új adók Regisztrációs adó adófizetési kötelezettség keletkezése elszámolása a bekerülési értékben, illetve egyéb ráfordításként Energiaadó adófizetési kötelezettség elszámolása értékesítésnél, vásárlásnál, saját felhasználásnál elszámolása visszatérítés (visszaigénylés) esetén Környezetterhelési díj fajtái, adófizetési kötelezettség elszámolása áthárítása díjvisszaigénylés Kedvezményes gázellátás igénybe vétele támogatás bizonylata elszámolása a szolgáltatónál, az igénybe vevőnél Innovációs járulék járulékfizetési kötelezettség a járulék alapjának megállapítása elszámolása Fogyasztói árkiegészítés csak a jogszabály újult meg Konzultáció a Számvitelt érintő jogszabályi környezet változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés: A tárgykörök tárgyalása a továbbképzés során intenzív időkihasználást követel meg. A könyvviteli szolgáltatást végzők munkájához kapcsolódóan az a., c. és d. témákra két oktatási órát (90 percet), a maradék két oktatási órát a b. témakörre indokolt fordítani. Ahol lehetőség nyílik rá, ott a tárgyalt ismereteket kis feladatokkal, esettanulmányokkal célszerű alátámasztani.

17 3. A számviteli szabályozás várható változásai 4 óra (kapcsolódóan a jogharmonizációhoz) a) Az EU számviteli szabályozása, a szabályozás szintjeinek áttekintése A számviteli irányelvek jellemzői, azok változása a negyedik, hetedik, nyolcadik irányelvről röviden a 2001/65/EK irányelv célja, legfontosabb elemei a 2003/51/EK irányelv célja, legfontosabb elemei A rendeletek jellemzői az 1606/2002/EK rendelet (IAS rendelet) lényege az 1725/2003/EK rendelet (a befogadott IAS-ek) lényege mit jelent az, hogy a rendelet kötelező és közvetlenül alkalmazandó az EU Bizottság megjegyzései az IAS rendeletnek a számviteli irányelvekhez, nemzeti törvényekhez való viszonyáról Az EU Bizottság közleményeinek jellemzői közlemény a negyedik, hetedik irányelvhez közlemény a kötelező könyvvizsgálat megerősítése az EU-ban címmel társadalmi ellenőrzés külső minőségellenőrzés a könyvvizsgálói függetlenség erősítése etikai kódex fegyelmi szankcionálás fejlesztése a könyvvizsgálók kijelölése és visszahívása b) Nemzetközi számviteli (pénzügyi beszámolási) standardok (IAS-ek, IFRS-ek) Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) célja, szervezete, irányítása, munkáját támogató szervezetek Az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás lényege a standardok szerkezete, jellemzői Az irányelvi és az IAS-ek alapján történő számviteli szabályozás ellentmondásainak feloldása (utalás az IAS rendeletre) Magyar számviteli standardok, azok értelmezése 202/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján magyar standard testületek részvétel a standard-alkotási munkában c) IASB Keretelvek Keretelvek célja A pénzügyi kimutatások célja alátámasztó számviteli alapelvek A pénzügyi kimutatások minőségi jellemzői érthetőség relevancia, lényegesség

18 megbízhatóság (valósághű bemutatás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, semlegesség, óvatosság, teljesség) összehasonlíthatóság a megbízható információ korlátai A pénzügyi kimutatás elemei, megjelenítése eszközök fogalma, jellemzői kötelezettségek fogalma, jellemzői saját tőke, mitől függ a nagysága bevételek fogalma, elszámolása ráfordítások fogalma, elszámolása A pénzügyi kimutatás elemeinek értékelése eredeti bekerülési érték jelenlegi érték realizálható (teljesítési) érték jelenérték d) IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása A standard célja, hatóköre A pénzügyi kimutatások célja felelősség a pénzügyi kimutatásokért A pénzügyi kimutatások elemei Valós bemutatás, a standardoknak való megfelelés milyen feltételei vannak A számviteli politika (összevetve a magyar előírásokkal) mi a szerepe a standardok alkalmazása során a vállalkozás folytatására vonatkozó képesség megítélése az összemérés elve (elhatárolás alapú számvitel) a bemutatás következetessége lényegesség és összevonás nettósítás összehasonlító adatok A számviteli politika bemutatása alkalmazott értékelési elvek, speciális számvitelpolitika a legfontosabb bemutatandó számviteli politikák A pénzügyi kimutatások szerkezete és tartalma (azonosítás, beszámolási időszak, időszerűség) A mérleg (összevetve a magyar előírásokkal) a rövid lejáratú/hosszú lejáratú megkülönböztetés (eszközöknél, kötelezettségeknél) forgóeszközök rövid lejáratú kötelezettségek a mérlegben bemutatandó információk a mérlegben vagy a megjegyzésekben bemutatandó információk Az eredménykimutatás (összevetve a magyar előírásokkal) az eredménykimutatásban bemutatandó információk

19 az eredménykimutatásban vagy a megjegyzésben bemutatandó információk költségnemenkénti bemutatás költségviselőnkénti költséghelyenkénti bemutatás Kimutatás a saját tőke változásairól a tőkeváltozások kimutatásában kell bemutatni a tőkeváltozások kimutatásában vagy a megjegyzésben kell bemutatni Cash-flow kimutatás (csak megemlíteni) Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz miről kell információt adni magyarázó leírások, kereszthivatkozások megjegyzések sorrendje Egyéb közzétételek A hatálybalépés napja e) IAS 2 Készletek (összevetve a magyar előírásokkal) A standard célja, a standard hatóköre mikor nem kell alkalmazni Kapcsolódó értelmezés: SIC-1 Következetesség a készletek különböző bekerülési érték formái (mikor lehet, indokolt eltérő bekerülési érték formula használata) A készletek fogalma a készletek magukban foglalják A készletek értékelése nettó realizálható érték fogalma bekerülési érték fogalma a beszerzés költségei az árfolyam-különbözet figyelembe vétele a hitelfelvétel költségei az átalakítás (sajátosan értelmezett előállítás) költségei bér és járulékai változó üzemi általános költség állandó üzemi általános költség felosztása, a felosztás módszere egyéb költségek a készletek értékében nem vehetők figyelembe a felmerülés időszakának ráfordítása veszteségek, tárolási, igazgatási, értékesítési költségek egyéb költségek A készletek bekerülési értéke szolgáltatást nyújtóknál átalakítási költségek A bekerülési érték mérési módszerei elszámolóárak alkalmazása kiskereskedelmi módszer Bekerülési érték formulák specifikus költségek esetén

20 javasolt eljárás: FIFO, súlyozott átlag megengedett alternatív eljárás: LIFO Nettó realizálható érték használata nem térül meg a bekerülési érték leértékelés egyedi eszközönként, csoportosan értékvesztés elszámolása értékvesztés visszaírása nettó realizálható érték becslése szempontok Készletek ráfordításként történő elszámolása értékesítéskor, felhasználásakor értékvesztés elszámolása, éven belüli visszaírása más eszközökre ráosztott készletek Készletekre vonatkozó információk közzététele (készlet-kategóriánként) alkalmazott számviteli politika készletek bekerülési és könyv szerinti értéke visszaírt értékvesztés indoka LIFO formula alkalmazása esetén az eltérés bemutatása ráfordításként elszámolt költségek bemutatása a nettó realizálható értékre történő leírás indoka, nagysága stb. A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 2 előírásai között összefoglalóan kiemelendők f) IAS 10 A mérlegfordulónap utáni események A standard célja, hatóköre A mérlegfordulónap utáni események értelmezése IAS 1-ből mérlegfordulónap, beszámolási időszak A mérlegfordulónap utáni módosító események a pénzügyi kimutatások adatait módosítani kell peres ügy vevőről, készletekről információk megállapított hibák A mérlegfordulónap utáni nem módosító események a pénzügyi kimutatás adatait nem kell módosítani az osztalékot nem mutatják ki a mérleg fordulónapját követően a vállalkozás folytatása elvének megkérdőjelezése utalás rá Közzététel utáni módosítás lehetősége közzététel engedélyezése A mérleg fordulónapján fennálló körülményekről adott információk aktualizálása, ha a mérlegfordulónap utáni információk azt indokolják akkor is, ha a pénzügyi kimutatás adatait nem módosítják A mérlegfordulónap utáni nem módosító események bemutatása fontosak a pénzügyi kimutatások használói számára

21 az esemény jellege vagy nagyságrendje indokolja a bemutatást A hatálybalépés napja Jelentős eltérések a számviteli törvény előírásai és az IAS 10 előírásai között összefoglalóan kiemelendők Konzultáció a Számviteli szabályozás várható változásai témákhoz kapcsolódóan Megjegyzés A Számviteli szabályozás várható változásai c. téma tárgyalása során a 4 oktatási órát az alábbiak szerint célszerű felhasználni az a) és b) pont szerinti anyagrészre mintegy 30 percet, a c) és d) pont szerinti anyagrészre mintegy 70 percet, az e) pont szerinti anyagrészre mintegy 60 percet, az f) pont szerinti anyagrészre mintegy 20 percet A megadott időtartamok magukban foglalják az egyes témákhoz kapcsolódó konzultáció lehetőségét is.

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE

2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Az Egis Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011/2012. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2013. január 30. Egis Gyógyszergyár Nyrt. Felelc5ssegvallal6 nyilatkozat Az Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2015. április

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013

GRAPHISOFT PARK SE ÉVES JELENTÉS 2013 ÉVES JELENTÉS 2013 ÜZLETI JELENTÉS 2013 Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR IFRS IFRS 2012 2013 ezer EUR ezer EUR Bevétel 8.285 8.125 Működési költség** (815) (938) Egyéb bevétel (ráfordítás)*

Részletesebben

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló,

uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Tisztelt Elnök Úr! szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, uft ianyszám : 1k 8 Sa I `- + Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 JÚN 2 2. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben