MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK"

Átírás

1 Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉSEK - tanulmány - Készítette: Sárosi Péter december

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető Az ellenőrzések célterületei Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Megyei Igazgatósága Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága ÁNTSZ Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Munkaügyi ellenőrzések megállapításai Általános forgalmi adó Társasági adó Személyi jövedelemadó Családtámogatás Munkaügy Társadalombiztosítás és egészségbiztosítás Munkavédelem Egyéb Az ellenőrzések tapasztalatai Következmények Erősségek és gyengeségek Zárszó

3 1. Bevezető A Magyar Víziközmű Szövetség, mint a hazai víziközmű szolgáltatók szalmai és érdekvédelmi tömörülése, több cél teljesülése mentén végzi tevékenységét. Elsősorban a tagszervezetek érdekvédelmi és érdekérvényesítő funkcióját látja el együttműködve az ágazatot irányító Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal, másodsorban az információszolgáltatást, az információ áramoltatását tekinti alapvető feladatának. Munkáját a tagszervezetek vezetőiből választott elnökség irányítja, munkáját szakmai bizottságok végzik társadalmi munkában, melynek tagjait szintén a tagszervezetek adott szakterületen dolgozó választott képviselői irányítják. A Közgazdasági Bizottság éves munkatervében kiemelten foglalkozik a jogszabályok pontos megismerésével, sarkalatos pontjainak körüljárásával, a tagszervezetek tapasztalatainak begyűjtésével és azoknak a többiekkel való megismertetésével éppen a szakmai színvonal emelése érdekében. Jelen tanulmány célja ennek megfelelően a munkaügyet érintő jogszabályok ellenőrző hatóságok által kiemelt figyelmet érdemlő részeinek feltárása, az ellenőrzések tapasztalatainak összegzése és bemutatása az információszolgáltatás és a tapasztalatcsere érdekében a Közgazdasági Bizottság munkatervével összhangban. Mit is értünk munkaügy alatt?! A tanulmány tágan definiálja a munkaügy fogalmát, így a szigorú értelemben vett, a Munkaügyi Felügyelőség által, a Munka Törvénykönyve és vonatkozó jogszabályok betartása érdekében végzett ellenőrzésein túl beleértendő - minden, a munkavállalók bér és béren kívüli juttatásainak kérdésköre akár a munkavállaló szempontjából, akár a foglalkoztató szempontjából, vizsgálva a társaságra háruló következményeit (pl. természetbeni juttatás); - a munkavállalók kiegészítő juttatásai, legyen az a társaság tevékenysége érdekében felmerült vagy azon kívüli juttatás (pl. védőszemüveg, cégautó); - a munkavállalók egészségét, nyugdíját, családja kapcsán esedékes juttatásait érintő kérdések; - a dolgozók munkakörülményeit megállapító vizsgálatok megállapításai és kihatási. A tanulmány összeállításához a Magyar Víziközmű Szövetség tagvállalatai biztosították az elmúlt három év ( ) szakhatósági ellenőrzéseink jegyzőkönyveit, határozatait, a bekért állásfoglalások megállapításait. Összességében 20 részvénytársaság, és 29 korlátolt felelősségű társaság tapasztalatai kerülnek most összegzésre és bemutatásra, tehát a tagszervezetek több mint fele részt vett a munkában, illetve rendelkezett a fent jelzett időszakban érdeklődésre számot tartó információval. A tanulmány három részből épül fel. Az első részben az ellenőrző szakhatóságok kiemelt célterületei kerülnek összegzésre. A fő, második rész egy szemelvény-gyűjtemény, az ellenőrzések anyagát mutatja be adónemenként, adófajtánkénti (áfa, társasági adó, szja, stb.) csoportosításban. Minden esettanulmány hármas tagozódású, tartalmaz egy problémafelvetést, kérdést, egy hozzá kapcsolódó határozatot, hivatalos választ, harmadsorban pedig megnevezi azt a konkrét jogszabályi helyet, amelyre alapozva a határozat, állásfoglalás megszületett. A 3

4 harmadik rész röviden összegzi az ellenőrzések következményeit, a tanulmány megállapításait. Tanulmány az Ágazati Párbeszéd Központ Szolgáltató Közhasznú Társaság felkérésére készült el, a tanulmány összeállítója a Magyar Víziközmű Szövetség Közgazdasági Bizottságának tagja Az ellenőrzések célterületei Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Megyei Igazgatósága Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Megyei Igazgatósága ellenőriz: - Társasági adó, szja, áfa, munkaadói-, munkavállalói járulék, szakképzési hozzájárulás, egészségbiztosítási-, nyugdíjbiztosítási alapot megillető járulékok adónemekben; - Az adózónál elrendelt adatszolgáltatók helyszíni ellenőrzése (adatszolgáltatási, bizonylat-kiállítási és megőrzési, nyilvántartás vezetési, könyvvezetési, bejelentési valamint nyilvántartási kötelezettségek ellenőrzése), - Foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentésének ellenőrzése; - Magánnyugdíj-pénztári tagdíj adónemben Megyei Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ellenőrzésének kiemelt célterületei: - Terhességi és gyermekágyi segély, Táppénz, Baleseti táppénz, Gyed. - Kiállított jövedelemigazolásokból szúrópróbaszerűen ellenőriz, 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet 37/A (1) bekezdésének betartását. - Tételesen ellenőrzi a biztosítottak be- illetve kijelentését. A bejelentőlapok adatait a munkaszerződésekkel, a munkaviszony megszűnésekor kiadott okmányokkal és a biztosítotti nyilvántartásokkal egyezteti. A foglalkoztató bejelentési kötelezettségét a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. Törvény 44. (5) bekezdése és a törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet 22. (1) bekezdése szabályozza. A foglalkoztató a passzív jogon folyósított ellátások kezdetére és megszűnésére vonatkozóan a megfelelő kód feltüntetésével a jelentési kötelezettségét teljesíti. - Üzemi baleset esetén meghozta-e az évi LXXXIII. törvény 64. (1) bekezdése által előírt határozatot, azt a baleseti jegyzőkönyv egy példányával együtt megküldi-e a MEP részére. A baleseti táppénz összegének megállapítása során a kifizetőhely a fenti törvény 55. (6) és (7) bekezdése, illetve a 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 33. (2) bekezdésének figyelembe vételével előírásszerűen jár-e el. - A kifizetőhely az előző ellenőrzés óta megjelent jogszabályváltozásokat ismeri, és a gyakorlatban is jól alkalmazza. 4

5 - A kifizetőhely a betegségi-, anyasági-, baleseti ellátásokat érintő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) kormányrendeletben foglaltakat helyesen alkalmazza. - A gyermekápolási táppénz folyósítása a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII.1.) kormányrendelet T.46. alapján történik. A kifizetőhely a gyermekápolási táppénz folyósításának elbírálásához szükséges gyáp nyilatkozatokat bekérte, azt a keresőképtelenséget igazoló okmány mellé csatolja. - A gyermekápolási táppénzek esetében figyelemmel kísérte a gyermekek után járó és igénybe vehető napok számát a felfektetett gyáp nyilvántartó pótlapok alapján. A felfektetett nyilvántartó pótlapon rögzíteni kell a gyermekekre járó napok számát a gyermek születés napjától a következő születés napjáig. - Terhességi gyermekágyi segély esetében az ellátás igénybevételéhez szükséges jogosultsági feltételekkel a biztosított rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 180 napon át biztosított. A foglalkoztató a tájékoztatót a biztosított részér kiadta, ennek tényét a segélyezési egyéni lapon rögzítette. - A kifizetőhely a biztosított anya részére a terhességi gyermekágyi segély lejártát követő naptól kezdődően számfejti a gyermekgondozási díjat az igénybevételhez előírt igénybejelentő és anyakönyvi kivonat alapján. - A kifizetőhely a KPE számú baleseti jegyzéket vezeti, melybe az ellenőrzés során vizsgált baleseti eredetű megbetegedések bevezetésre kerültek. A baleseti nyilatkozatok minden esetben kiküldésre kerültek illetve visszaérkeztek. A munkabalesetről felvett jegyzőkönyv, határozatok és a bekért nyilatkozatok egy példányát a foglalkoztató az előírt módon és határidőn belül megküldte a MEP felé. A határozat az orvos és sérült részére megküldésre került. - Az üzemi balesetek számfejtésének szabályai től a táppénzszámítás szabályaitól eltérően változtak. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 55. (7) bekezdésében foglaltak alapján a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző hónapban végzett munkáért, tevékenységért kifizetett, a biztosított egészségbiztosítási járulékalapját képező jövedelmének naptári napi összegében kell megállapítani november 24-től a baleseti táppénz összegének kiszámításánál nem vehető figyelembe az átlagkereset, a távolléti díj ide nem értve a munkaszüneti napra járó távolléti díjat, valamint azt az időtartam, amelyre kifizették és a törzsgárda, jubileumi jutalom, végkielégítés és bármilyen jogcímen kifizetett segély összege. - A munkabaleseti jegyzőkönyvek felvételre kerülnek és elbírálásuk határozattal megtörténik. - Az üzemi balesetnek nem minősülő balesetek esetében a nyilatkozatok bekérése megtörténik. - A foglalkoztató a baleseti jegyzéket vezeti, rögzíti a bekövetkezett baleseteket ÜB megjelöléssel és a baleset rövid leírásával. Az üzemi balesetnek nem minősülő balesetek szintén rögzítésre kerülnek. - A betegszabadság kiadását a foglalkoztató a segélyezési egyéni lap tasakján évenként külön feltüntetve rögzíti. - A biztosítottak két év folyamatos biztosítási idő esetén 70 %-os, ennek hiányában és a kórházi keresőképtelenség időtartamára 60 %-os mértékben jogosultak ellátásra. - Az ellátások alapjául szolgáló naptári napi kereset megállapításához a számítógépes adatmegállapító lapokat a jogosultsági évekre kiállították. 5

6 től kezdődően megváltozott a táppénz naptári napi összegének megállapítása, az irányadó időszakot a táppénzre jogosultságot megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját megelőző napig terjedően kell figyelembe venni. - A saját betegségük miatt keresőképtelenné vált munkavállalók esetében a foglalkoztató a táppénzre való jogosultság kezdő napját a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg, a betegszabadság lejártát követő naptól, figyelemmel a Munka Törvénykönyvében foglaltakra. - Egyeztetik a segélyezési pénztárnapló, a havi elszámolások, TB számla, a számfejtési jegyzékek és a bérösszesítők adattartalmát. Az elszámolt pénzbeli ellátások összegét a számítógépes táppénzfizetési jegyzéken abc szerint sorszám szerint rögzítették, a keresőképtelenséget igazoló okmányokat beszámozva a táppénz fizetési jegyzék mellékleteként le kell fűzni. - A foglalkoztatónál a kifizetőhelyi feladatokat ellátó ügyintéző részéről a táppénzfizetési jegyzéket az ügyintézőnek és a felülvizsgálónak aláírásával és kifizetőhelyi bélyegző lenyomatával kell ellátni. - A Segélyezési pénztárnapló elnevezésű okmányt a kifizetőhely kiállítja és ezt havonta vezeti, rögzítésre kerül a kifizetés időpontja, a kifizetés módja, a táppénz összesen összege, a táppénz TB. terhére elszámolt összege, a munkáltatót terhelő táppénz összege valamint a kifizetett ellátások összege ellátás nemenként. A havonta kiállított okmány szintén aláírással kerül kiállításra és kifizetőhelyi bélyegzővel ellátva. A segélyezési pénztárnaplóban az üres sorokat áthúzással érvényteleníteni kell. - A Segélyezési pénztárnapló elnevezésű okmányt használatba vétel előtt a foglalkoztató hitelesíti és nyilvántartásba veszi. - Kifizetőhelyi feladatokat a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) kormányrendelet 40. (1)- (2) bekezdésében foglaltak alapján jár el. - A kifizetőhelyet megillető 1%-os mértékű költségtérítés összegét és a táppénz hozzájárulás 1/3-ad részét helyesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolja el. - A foglalkoztató saját terhére keresőképtelenség első 15 munkanapjára betegszabadságot számolt el a munkaviszonyban álló biztosítottak részére, ellátás számfejtésére csak a betegszabadság lejártát követően került sor. - Kifizetőhely csak a szabályszerűen kiállított orvosi, illetve kórházi igazolások alapján számfejtette a biztosítottak részére járó ellátások összegét. - Az orvosi igazolások számfejtési részénél megtörténik a számfejtés felvezetése - Az Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű okmányokat a kifizetőhely a biztosítási jogviszony kezdetén bekéri, az első alkalommal munkaviszonyt létesítők részére kiállítja, jogviszony kezdetét rögzíti. - A bekért igazolványokat a foglalkoztató a biztosítottak részére kiállított segélyi egyéni lap tasakjában tárolja, melyet zárt helyen páncélszekrényben tartanak. - A biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított passzív ellátások időtartama az igazolványokban rögzítésre kerül. A 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 38. (2) bekezdése alapján a kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztató a biztosítási jogviszony megszüntetésekor az (1) bekezdésben említett 6

7 adatokon kívül az Igazolványon fel kell jegyezni a biztosítási jogviszony megszűnését közvetlenül megelőző két éven belül folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességigyermekágyi segély, gyermekgondozási díj időtartamát. Ha a biztosított a jogiszony megszűnése évében az évi LXXXIII. törvény 48. (2) vagy (3) bekezdése alapján táppénzben részesült, az Igazolványra fel kell jegyezni a táppénz alapját képező naptári napi jövedelmet. - A 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 38. (3) bekezdése szerint: Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított táppénz, baleseti táppénz, terhességigyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj iránti igényt nyújt be, a korábban átvett igazolványt le kell adni a folyósító szervnek. A folyósító szerv a pénzellátás folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon folyósított ellátás időtartamát és azt három munkanapon belül visszaadja a biztosítottnak. A biztosítás megszűnésekor a foglalkoztató az igazolványt az előírt adatok rögzítése után a biztosítottak részére kiadja, az átvétel tényét a segélyezési egyéni lapon igazoltatja a biztosítottakkal. - Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátások megállapításához elnevezésű okmányt a kifizetőhely beszerezte, használatba vette és szigorú számadású nyomtatványként nyilvántartásba vette, melynek nyilvántartását a házi pénztárban tárolják. - Kiadott jövedelemigazolásokon a biztosítási jogviszony megszűnését megelőző naptári év első napjától a jogviszony megszűnésének napjáig a biztosított egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmét, valamint a jövedelemmel el nem látott időtartamokat és az ok megjelölését a 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 37. és 37/A. alapján a foglalkoztató rögzítette. - A kiállított jövedelemigazolásokon a biztosítottak részére kifizetett 3 %, illetve 4 % egészségbiztosítási járulék alapját képező rendszeres jövedelmek összege a jövedelemigazoláson került rögzítésre, nem rendszeres jövedelem a pótlapon került közlésre, rögzítve a kifizetés időpontja, a figyelembe vehető időszak, a nem rendszeres jövedelem összege és a kifizetés jogcíme. - A jövedelemigazolás átvételét a biztosítottak aláírásukkal igazolják. - Pénzkezelés szempontjából ellenőrzi a számfejtett ellátások kifizetésének valódiságát a segélyezési egyéni lapok, táppénz-fizetési jegyzékek, utalási jegyzékek, banki visszaigazolások és bérkartonok alapján Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága - Ellenőrzés kiterjed a felelősségi szabályok betartására, a családtámogatási ellátásokra, a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség vizsgálatára, a pénzügyi elszámolások helyességére. - A 2 hónapon túli elutasító, valamint az emelt összegről szóló megszüntető határozatot is kell adni. - Túlfizetésnél a levonás csak az ellátás 33%-a lehet, kivéve ha az igénylő írásban hozzájárul a magasabb összegben történő levonáshoz. - Amennyiben az ellátás folyósítása beszüntetésére kerül sor és a határozat is ki lett adva, újbóli jogosultság esetén az igényt új igényként kell elbírálni és a szükséges 7

8 igénybejelentőt is ki kell tölteni az igénylővel, a kiadott határozatot pedig hatálytalanítani kell. - A kiadott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A 223/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 26. (1) bekezdése alapján a jogalap nélkül felvett ellátásokról nyilvántartást kell vezetni. A kifizetőhely a családtámogatási ellátások folyósításával kapcsolatosan eleget tett határozathozatali kötelezettségének. A kiadott határozatok tartalmi és formai szempontból az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény ában szabályozott előírásoknak megfelelnek. A határozatot az ügyfél postai úton (tértivevény) közölték, aki az átvételt aláírásával és az átvétel napjának feltüntetésével igazolta. - A beérkezett iratokat érkeztetni kell. A kartonra minden beérkező iratot föl és át kell vezetni. A családtámogatásról szóló évi LXXXIV. Törvény 34. (2) bekezdése alapján az igénybejelentés napja az igény átvételének igazolt napja. 37. (1) bekezdése szerint az ellátás az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. A kifizetőhelynek az átvétel tényét az igénylő részére igazolni kell, illetve az igényeket érkeztetni és iktatni szükséges. Az érkeztetés jelentősége abban áll, hogy ettől az időponttól indul valamennyi, a családtámogatási eljárásban használt határidő, valamint kétség esetén a hivatalos érkeztető bélyegző használata az irányadó. Az igénybejelentéseken túl érkeztetni kell az igényelbíráláshoz szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat is. - Az igény elbírálásánál kettős aláírás szükséges. - A családtámogatási ellátás igények felvételéről igazolást kell kiállítani 2 példányban, melyből 1 példány a kifizetőhelynél marad és azt át kell vezetni az igénylővel. - Az igénylő név és címváltozását is föl kell vezetni. - A gyermek 18. életévének betöltésekor az igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy gyermeke önálló keresettel nem rendelkezik. - A szigorú számadású nyomtatványokról a nyilvántartás felfektetése és vezetése megtörténik. - A kifizetőhely a számfejtéshez, kifizetéshez szükséges okmányokat, nyilvántartásokat zárható helyen tárolja, azokhoz idegen személy nem férhet hozzá. - A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos igénybejelentés a születési anyakönyvi kivonatok hátuljára felvezetésre kerül. A családtámogatási igény bejelentését, elbírálását követően a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény, végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 5. (6) bekezdése alapján Az igényelbíráló szerv az igénybejelentéssel egyidejűleg a gyermek születési anyakönyvének hátoldalára rávezeti a családtámogatási ellátás elnevezését, anyasági támogatás esetében a kifizetendő összeget is, aláírja és bélyegzőlenyomatával ellátja. - A 223/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 26. (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által rendszeresített jogalap nélkül felvett ellátások nyilvántartását be kell szerezni, az esetleges jogalap nélkül felvett ellátásoknál azt kell alkalmazni. - Az ellátásokat érintő változások esetében ét követő időszakban az igények megállapításakor, továbbá az igények megszűnésekor is minden esetben határozattal kell intézkedni. A határozatoknak alaki és tartalmi szempontból meg kell felelni a évi CXL. törvényben leírtaknak. - A kiadott határozatok eredeti példányának átvételét az igénylők kézjegyükkel minden esetben igazolták. 8

9 - A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény 45. (2) bekezdésében meghatározott adatokat a jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével a szolgálati időre jogosító ellátások kivételével minden esetben törölni kell. A selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni az igénylők nevével és TAJ számával, valamint az igény megszűnésének dátumával. Családi pótlék, iskoláztatási támogatás - Az igénykartonok vezetése az előírásoknak megfelelően történik, minden esetben tartalmazzák az igény elbírálásához szükséges adatokat. - Az igénykartonon a jogosultság tényét, a jogosultságfolyamatos igazolását, az ellátás számfejtését, és az utalást rögzítő irat. - Az igénykarton rovatait hitelt érdemlő okmányok, igazolások alapján kell kitölteni. - Az Igazolások rovatba kell feljegyezni minden olyan adatot, amely a jogosultság elbírálásához, vagy az ellátások folyósításához szükséges. - A szünetelő kartonok lezárása megtörténik. - A kiadott folytatólagos családi pótlék igazolvány rovat kitöltésre kerül. A kartonokra a biztosítottak és a gyermekek TAJ számai felvezetésre kerülnek. Együtt élő szülők esetében a szükséges együttes nyilatkozatok beszerzésre kerültek. - Az egyedülállóságra vonatkozó nyilatkozatokat beszerezték, az igényelbírálás jól történt. Az egyedülállóság jogcímén járó családi pótlékra való jogosultság első hónapjának megállapítása jól történt. - Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapításához az Igazolás a tankötelezettség kezdetéről, illetőleg Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról formanyomtatványon az igazolások rendszeresen beszerzésre kerültek, melyek alapján az igények elbírálása helyesen történt. - A nevelési ellátás összegének a megállapításánál figyelembe vehető gyermekek esetében az igénybejelentés, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló igénybejelentések benyújtásra kerültek, az igényelbírálás, illetve az ellátás folyósítása jól történt. - Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendelete a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról. Gyermekgondozási segély: - A gyermekgondozási segély nyilvántartása, a folyósítási adatok rögzítése a nevelési ellátás és gyermekgondozási segély igénykartonon nyomtatványon történik. - Az igénykartonok vezetése előírásszerű, az adatokból a végrehajtási cselekmények megállapíthatók. - A fizetés nélküli szabadság iránti kérelmek engedélyezése megtörtént. - A GYES összegéből a nyugdíjjárulékot levonták. - Az összeg megállapításánál a mindenkor érvényes öregségi minimál nyugdíj, nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét fizették ki a jogosultaknak. - A 152/2003. (IX.23.) kormányrendelet alapján gyermekgondozási segély után járó jövedelem pótlékot a kifizetőhelyen nem fizettek ki. 9

10 Anyasági támogatás: - A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. Törvény, végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) számú kormányrendelet 24. (2) bekezdése értelmében az igénybejelentéshez csatolni kell a terhesgondozást végző orvos igazolását arról, hogy a szülő nő a terhesgondozási könyvben rögzítettek tanúsága szerint a szükséges alkalommal részt vett a terhesgondozáson. Az igazolások beszerzésre kerültek. - Az ellátások gyermekenkénti összegei a szülés időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150%-ában, et követően pedig 225%- ában kerültek megállapításra és kifizetésre. Pénzügyi és számszaki ellenőrzés - Az ellenőrzést a nevelési ellátás és gyermekgondozási segély pénztárnapló, a nevelési ellátás és GYES számfejtési jegyzékek, az elszámolási számlák, valamint a kifizetőhely által beküldött elszámolások másolatai alapján végzik. - Tételes összehasonlítás a pénztárnapló és az összesítő elszámolások adatai között. - A pénztárnapló hitelesítése megtörténik. Apát megillető munkaidő-kedvezmény: - A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény 138/A. és a végrehajtásáról rendelkező 305/2002. (XII.27.) kormányrendelete alapján a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítése. - A munkavállaló a gyermek anyakönyvi kivonatát bemutatta, és nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorolja, nem szünetelteti, és nem is szüntette meg. - A kifizetőhely a kifizetett ellátásról a jogszabályban előírt nyilvántartást felvezette, a nyilvántartás tartalmazza az igénybe vevő nevét, a ténylegesen igénybe vett napok számát, időpontját, a távolléti díj kiszámításának módját, összegét, és a közterheket ÁNTSZ - A Munkavédelmi Szabályzat tartalmazza az orvosi vizsgálat rendjének, védőeszköz juttatás írásbeli leszabályozását. - Kockázatbecslés készült, tartalmazza-e a évi munkavédelmi törvény módosításait. - A dolgozók részére nemenként biztosított szociális létesítmény, munkaközi étkező. 10

11 - Kijelölt dohányzóhely biztosított, dohányzást tiltó feliratok kihelyezettek, jól láthatóke, dolgozók tájékoztatása megtörtént. Rendelkeznek-e belső szabályozással a nemdohányzók védelmében. - Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás biztosított-e. - Üzemelő számítógépek közül melyik számít képernyős munkahelynek Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség - Munkabiztonság hatósági ellenőrzése - Munkaügyi előírások betartása: a munkaviszony létesítésére (a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény (Mt.) ), a munkaviszony megszüntetésével összefüggő eljárásra (Mt. 97. ), a munka és pihenőidőre (Mt ), a munka díjazására (Mt ), és a munkabér védelmére (Mt ) terjed ki. - A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések, - A munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség, - A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége, - A munkaidőre, készenlétre, ügyeletre, a pihenőidőre, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadságra vonatkozó, jogszabályban előírt rendelkezések, - Készenlét, ügyelet elrendelése, - A rendkívüli munkavégzés éves korlátjára, - Rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartására vonatkozó rendelkezések betartására, - Jogszabályban megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmére vonatkozó rendelkezések betartására, - Pótlékok megállapítása, és azok elszámolása, - Foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő a munkavállalót megillető igazolások kiállítására és kiadására vonatkozó rendelkezések megtartására Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság - Bérjegyzékek, bérnyilvántartó kartonok, bérösszesítők, foglalkoztatói igazolások, kimutatás fizetés nélküli szabadságról, kimutatás keresőképtelenségről, kimutatás keresőképtelenségről, kimutatás egyéb távollétről, társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás, munkaügyi nyilvántartások, nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatással kapcsolatos okmányok, segélyezési egyéni lapok. - Munkakönyv nyilvántartó könyv. 11

12 2. Munkaügyi ellenőrzések megállapításai 2.1. Általános forgalmi adó 1. Probléma: A vállalkozás a vizsgált időszakban a használatban lévő személygépkocsik után megfizette a cégautó-adót, mely által vélelmezte a magánhasználatot. Ezen személygépkocsik után felmerült javítási anyagok után a vállalkozás visszaigényelte az előzetesen felszámított általános forgalmi adót. Határozat: Nem vonható le az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket és a szolgáltatást egészében vagy részben nem az adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenységhez használja fel, hasznosítja. Hivatkozott jogszabályok: Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított évi LXXIV. tv. 33. (1) bekezdése 2. Probléma: Csomagküldő cég által leszámlázott kis értékű ajándék áfa-beli megítélése? Határozat: Adómentes természetbeni juttatás a kifizető által magánszemélyeknek, kifizetőnként legfeljebb évi 3 alkalommal adott, áfa törvényben meghatározott kis értékű ajándék. Kis értékű ajándék a másnak ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, szolgáltatás, melynek egyedi, adót is tartalmazó forgalmi értéke nem haladja meg az 5000 Ftot. Ha egységcsomagot számláz le a csomagküldő cég, akkor az adómentes természetbeni juttatás május 1. előtt nem volt levonható az előzetesen felszámított adó, ha az adóalany a terméket teljes egészében az adóalanyiságát eredményező gazdasági tevékenységi körön kívüli célra használta fel, kivéve a kis értékű ajándékot. Május 1-től a le nem vonható áfa körébe bevonásra került a kis értékű ajándék is évi törvénymódosítás visszamenőleges hatállyal visszaállította a kis értékű ajándékra vonatkozó régi szabályt, vagyis évben a kis értékű ajándék áfája levonható. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklet pont Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 33. (1) bekezdés b.) pont és 7. (3) bekezdés c.) pont évi CI. Törvény 56. és Probléma: Társaság a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveget juttatott munkavállalói részére. A szemüveg védőszemüvegnek minősül, a vállalkozás érdekében felmerült költségként számolható el, és adómentes természetbeni juttatásnak minősül. Számla szerinti áfa összeg levonásba helyezhető-e? Határozat: Ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. A vállalkozás belső szabályzatában kell szabályozni a beszerzésre fordítható maximális összeget, használatát, kihordási idejét. Szükséges előírni a dolgozónak, hogy a szemüveget csak a munkahelyén munkavégzés 12

13 céljából használhatja. Ilyen feltételek mellett a beszerzést terhelő áfát a munkáltató a nevére szóló, a beszerzést dokumentáló számla birtokában levonásba helyezheti. Hivatkozott jogszabályok: Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet Társasági adó 4. Probléma: Az üdülés célját szolgáló létesítmény, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat ellátásához biztosított létesítmény fenntartásának és üzemeltetésének közvetlen költségei ilyen jogcímen 2004-től nem szerepel az elismert költségek között a Tao tv. mellékletében. Határozat: A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az adózó által - a vele munkaviszonyban álló magánszemély - a vele korábban munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjas részére juttatott, személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg. Személyi jellegű egyéb kifizetés minden olyan kifizetés, amelyet a munkáltató a munkavállaló részére jogszabályi előírás vagy saját elhatározása alapján teljesít. E körbe tartoznak a jóléti költségek, azaz az üdülés és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat költségei is, amelyek így a társasági adóalapnál elismert költségnek minősülnek. Hivatkozott jogszabályok: Társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet B) fejezet 3. pont 5. Probléma: Társaság két dolgozója üzemi balesetet szenvedett, mely azért következett be, mert a foglalkoztató nem tett eleget munkavédelmi feladatainak, ezért a baleset ellátási és hozzátartozói nyugellátás költségeinek megtérítésére, továbbá havi járadék fizetésére kötelezték a társaságot. Határozat: Az adózás előtti eredményt növeli a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adózás rendjéről és társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettségek ráfordításként elszámolt összege. Jogkövetkezménynek minősülnek az adózó által megtérített egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási ellátások. Ilyen különösen a munkáltató által megtérített üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátás, továbbá baleseti hozzátartozói nyugellátás, ha a baleset vagy a megbetegedés annak következménye, hogy a munkáltató vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget. Hivatkozott jogszabályok: A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Törvény 8. (1) bekezdés e.) pontja A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. Törvény 67. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. Törvény

14 6. Probléma: A Társaság szerint az iskolarendszerű képzés nem értendő azon képzési költségek közé, melyek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek, ezért meg kell növelni a társasági adóalapját a képzésre fordított összeggel, valamint nem tudja, hogy mit kell a képzés költsége alatt érteni. Ebben az esetben a magánszemélynek is jövedelme keletkezik. Nem iskolarendszerű (néhány napos) képzés/konferencia esetén a konferenciáról kiállított számlában külön összegként szerepel az ott felszolgált ebéd díja, akkor hozzárendelhető az adott munkavállalóhoz, vagyis lehet az ő összevont jövedelme, ugyanakkor tekinthető ez hivatali, üzleti utazás étkezése esetén természetbeni juttatásnak. Melyik értelmezés a helyes? Határozat: Jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni: - a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét, - a kifizető által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza. Ezen összegek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek, vagyis az iskolarendszerű képzés adómentes, illetve érvényesíthető a társasági adó alapjának megállapításánál. E rendelkezések alkalmazásakor kizárólag a képzéshez közvetlenül kapcsolódó költségeket (pl. tandíj, vizsgadíj, tanszerek) kell érteni, a képzéshez csak közvetve kapcsolódó költségek (utazás, étkezés, szállás) esetében a hivatali, üzleti utazásra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 7. (1) bekezdés p.) pont Társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet B) fejezet 14. pont 7. Probléma: Sportnapra biztosított sportruha áfa törvény, társasági adó és személyi jövedelemadóbeli megítélése. Határozat: Sportruha előzetesen felszámított adója nem vonható le. Sportruha nem minősül természetbeni juttatásnak, mivel a dolgozóknak azt át sem adják, a dolgozók nem szerzik meg a felszerelést. Számlák értékével a társasági adóalapot meg kell növelni, mert nem a vállalkozói tevékenység érdekében merült fel. Hivatkozott jogszabályok: Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 33. (1) bekezdés b.) pont Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 69. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. Törvény 8. (1) bekezdés d.) pont 14

15 2.3. Személyi jövedelemadó 8. Probléma: A Társaság szerint az iskolarendszerű képzés nem értendő azon képzési költségek közé, melyek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek, ezért meg kell növelni a társasági adóalapját a képzésre fordított összeggel, valamint nem tudja, hogy mit kell a képzés költsége alatt érteni. Ebben az esetben a magánszemélynek is jövedelme keletkezik. Nem iskolarendszerű (néhány napos) képzés/konferencia esetén a konferenciáról kiállított számlában külön összegként szerepel az ott felszolgált ebéd díja, akkor hozzárendelhető az adott munkavállalóhoz, vagyis lehet az ő összevont jövedelme, ugyanakkor tekinthető ez hivatali, üzleti utazás étkezése esetén természetbeni juttatásnak. Melyik értelmezés a helyes? Határozat: Jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni: - a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét, - a kifizető által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közreműködő tagja képzésének költségként elszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizető tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bővítését célozza. Ezen összegek a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősülnek, vagyis az iskolarendszerű képzés adómentes, illetve érvényesíthető a társasági adó alapjának megállapításánál. E rendelkezések alkalmazásakor kizárólag a képzéshez közvetlenül kapcsolódó költségeket (pl. tandíj, vizsgadíj, tanszerek) kell érteni, a képzéshez csak közvetve kapcsolódó költségek (utazás, étkezés, szállás) esetében a hivatali, üzleti utazásra irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 7. (1) bekezdés p.) pont Társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet B) fejezet 14. pont 9. Probléma: A törvényben előírt adóelőleg-megállapítási szabályoktól eltérő SZJA előlegszámítási módszer engedélyezése iránti kérelem. Határozat: Munkáltató a bér, továbbá a nem önálló tevékenységből származó bevétel kifizetője az adóhatóság által előzetesen engedélyezett számítási rendszer alapján jogosult az adóelőleget a meghatározott szabályoktól eltérő módszerrel kiszámítani, ha az év végén elszámolandó adókülönbözet az alkalmazott módszer által mérsékelhető. Hivatkozott jogszabályok: évi XCI. tv. 75. (3) bekezdése évi CXVII. tv. 47. (14) bekezdése 10. Probléma: A vállalkozás a személygépkocsik magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem miatt fennálló adófizetési kötelezettségét elmulasztotta teljesíteni. Határozat: A menetlevelek kitöltése hiányos, nem tartalmazza többek között a felkeresett üzleti partner megnevezését, helyi közlekedésre több esetben részletes felsorolás hiányában 15

16 város megnevezéssel 100 km feletti futásteljesítmény került elszámolásra. A személygépkocsi magáncélú használatára tekintettel keletkező jövedelem természetbeni juttatásnak minősül. Jövedelemadó-köteles! Magáncélú használat különösen, ha a személygépkocsit a körülményekből (szabályzat, szerződés, útnyilvántartás, stb.) megállapíthatóan a magánszemély akár eseti, akár állandó jelleggel személyes használatra használja. A személygépkocsinak az alapfeladathoz kapcsolódó kizárólagos használatát igazoló dokumentumokat (menetlevél, útnyilvántartás) az adó megállapításához való jog elévüléséig a kifizetőnek meg kell őriznie. Hivatkozott jogszabályok: évi CXVIII. tv. (szja-tv.) 70. (1) bekezdése, (3), (4), (7), (8) bekezdés a)-d) pontjai, (9), (13) bekezdés 11. Probléma: Vetélkedő, verseny díjaként kapott tárgyjutalom értékéből az Ft-ot meg nem haladó összeg adómentes természetbeni juttatás. Az e feletti rész természetbeni juttatás vagy a magánszemély összevonandó jövedelme? Határozat: Adómentes természetbeni juttatás a vetélkedő és a verseny díjaként kapott tárgyjutalom értékéből az Ft-ot meg nem haladó összeg. A kifizető által nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel meghirdetett vetélkedő, verseny díjaként ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termák, nyújtott szolgáltatás révén a magánszemélyeknek juttatott adóköteles bevétel adóköteles természetbeni juttatás. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú melléklet alpont és 69. (1) bekezdés j.) pont 12. Probléma: Az utalvány csak a törvény külön rendelkezése alapján minősül természetbeni juttatásnak. Ez azt jelenti, hogy a könyvutalvány, vásárlási utalvány összevonandó jövedelemként adózik még akkor is, ha minden munkavállaló számára ténylegesen elérhető? Határozat: Az utalványok csak a személyi jövedelemadóról szóló törvény külön rendelkezése alapján minősülnek természetbeni juttatásnak akkor is, ha minden munkavállaló számára azonos feltételekkel adják, vagy a kollektív szerződésben meghatározott munkavállalói csoportok számára adják azonos feltételekkel. Ez azt jelenti, hogy a törvényben nem nevesített készpénz-helyettesítő eszközök jellemzően a magánszemély összevont adóalapba tartozó jövedelmét képezik. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 69. (1) bekezdés d- e.) pont 13. Probléma: Az összevonandó jövedelemként kezelendő nem pénzbeli juttatásra vonatkozóan az összevonandó összeg a juttatás értéke vagy a magánszemély által fizetendő adóelőleg és az esetleges járulékok levonása utáni összegnek kell megegyeznie a juttatás értékével, azaz felbruttósítva kell az összevonandó jövedelembe beszámítani? Határozat: Az ingyenesen átadott termék esetében a bevétel összege megegyezik a terméknek a magánszemély általi megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci értékével. Ez azt jelenti, hogy a jövedelmet terhelő adóelőleget ezen összeg alapulvételével kell megállapítani. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló törvény 5. (8) bekezdés, 7. (1) bekezdés b.) pont 16

17 14. Probléma: A Társaság adóköteles természetbeni juttatásban részesített biztosításban nem álló, kívülálló személyeket, mely természetbeni juttatás után nem került bevallásra és befizetésre a személyi jövedelemadó, százalékos egészségügyi hozzájárulás. Határozat: Természetbeni juttatás a kifizető által a magánszemélynek adott vagyoni érték (termék, szolgáltatás) megszerzésének számla szerinti (áfát is tartalmazó) értékéből az, amit a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg. Természetbeni juttatás után az adó mértéke 44%, amelyet a kifizető fizet meg. A társadalombiztosítási járulékalapot nem képező természetbeni juttatások a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapja, ha a természetes személy a társadalombiztosítási szabályok szerint nem biztosított. A százalékos egészségügyi hozzájárulás az alapját képező jövedelem 11%-a. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 69. (1) bekezdés, (5) bekezdés b.) pont, (6) bekezdés Egészségügyi hozzájárulásról szóló, többször módosított évi LXVI. Törvény 3. bb.) pont, 4. (1) bekezdés 15. Probléma: Adózó csereüdültetési szerződés alapján társvállalatok dolgozóit, hozzátartozóit is fogadja, melynek fejében saját dolgozóik és hozzátartozóik a társvállalatok üdülőjében nyaralhatnak. Elszámolás szerint minden dolgozó az üdülés térítési díját a saját munkáltatójának fizeti. A társvállalatok a saját üdülőjükben felmerült költségeket viselik. Hogyan alakul 2004-től az adókötelezettség a csereüdültetés fenntartása mellett? Határozat: Ha a munkavállaló megfizeti az üdülési szolgáltatás szokásos piaci árát, adókötelezettség nem keletkezik. Ha a munkavállaló által fizetett térítési díj alacsonyabb, mint a szolgáltatási díj, továbbá az Szja törvény 69. (1) bekezdésének d.) vagy e.) pontjában szerepelő feltételek teljesülnek, az üdülési szolgáltatás kedvezménye adóköteles természetbeni juttatásnak minősül. A munkavállalóra tekintettel más személyeknek (hozzátartozóknak) nyújtott kedvezmény révén nyújtott adóköteles bevételt is olyannak kell tekinteni, mintha azt a munkavállaló részére nyújtották volna. Fenti feltételek nem teljesülése esetén a kedvezmény révén juttatott adóköteles bevétel a munkavállaló munkaviszonyából származó jövedelmének minősül. Hivatkozott jogszabályok: 173/2003 (X.28.) Kormányrendelet Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 69. (1) bekezdés d.) és e.) pont 16. Probléma: A Társaság családi napot szervezett, ahol a családtagok is részt vehettek. Egyes juttatásokat úgy tekintették, mint kis értékű ajándék, az ingyenesen igénybevett szolgáltatások értékét egyedileg nem tudták lebontani, ezért adóköteles természetbeni juttatásnak minősítették. A versenyen nyert tárgyjutalmakra az 5 ezer Ft-os adómentes szabályt alkalmazták. Határozat: Lehet természetbeni juttatás, amennyiben jóhiszemű eljárás során sem lehet megállapítani, hogy az egyes magánszemélyeknek milyen összegű bevétele keletkezik abból adódóan, hogy a családi napon részt vesz. Továbbá a dolgozók esetében, ha mindenki egyforma feltételekkel és módon vehet részt a rendezvényen. A rendezvényen elfogyasztott ételt és italt nem lehet adómentes természetbeni juttatásnak tekinteni, mivel egyedi forgalmi 17

18 értéke nem határozható meg, a kiadott jegyek csak a hozzáférési lehetőséget biztosítják. A verseny díjaként átadott tárgyjutalom értékéből Ft-ot meg nem haladó összeg adómentes természetbeni juttatásnak minősül. Ugyanakkor, ha a versenyt nem üzletpolitikai célból szervezik, akkor a kiosztott tárgyjutalmak értékét nem ismeri el a törvény vállalkozás érdekében felmerült költségként, vagyis a tárgyjutalmak értékével a Tao. alapot meg kell növelni. Hivatkozott jogszabályok: Társasági adóról szóló törvény 3. számú melléklet B. fejezet Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 2. (6), 69. (1) bekezdés d.) és d.) pont, 1. számú melléklet pont, 47. (9) bekezdés, 48. (18) bekezdés Általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 13. (1) bekezdés 17. Probléma: A munkavállaló részére lakáscélú felhasználásra adott kedvezményes kamatozású kölcsön szja szempontjából történő elszámolására vonatkozó kérdések. Munkáltatónak adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, ha mint kifizető, a munkavállaló részére hitelintézet útján kedvezményes kamatozású kölcsönt nyújt méltányolható lakásigény esetén lakáscélú felhasználásra? Munkáltatónak keletkezik adóköteles jövedelme a kedvezményes kamatozású kölcsön igénybevételével? Határozat: A kamatkedvezményből származó jövedelem adózására vonatkozó szabályokat a törvényben meghatározott feltételek mellett nem kell alkalmazni a lakáscélú hitel esetén. A feltételek között a lakáshitel összegére vonatkozóan előírás nem szerepel, így a kedvezményes kamatozású kölcsön összegétől függetlenül alkalmazható az adómentességet megállapító szabály. A magánszemélyeknek kamatmentesen vagy a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújtott hitel esetében vagyoni előnyük keletkezik. Ha a kifizető a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújt hitelt, kölcsönt, munkabér-előleget, pénzintézeti belső hitelt, a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve adófizetési kötelezettsége keletkezik. A kifizető fogalmába e rendelkezés értelmezésében beletartozik a munkáltató is, hiszen, ha a lakáscélú hitelek és a munkabérelőleg juttatásának a törvény által meghatározott feltételei nem állnak fenn, akkor a munkáltatót adófizetési kötelezettség terheli. Ez azt is jelenti, hogy a lakáscélú kölcsönökön és a munkabér előlegen túlmenően bármilyen típusú hitel, kölcsön nyújtása esetén alkalmazni kell az adóköteles kamatkedvezmény szabályait. Nem keletkezik adóköteles bevétel a munkáltató által nyújtott lakáscélú hitelek esetében, amennyiben annak lebonyolítása pénzintézeten keresztül történik és a munkavállalónak olyan lakás építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, vagy bármely említett célra hitelintézettől felvett hittel visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtotta, amely lakás nem haladja meg a lakáscélú támogatásról szóló szabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét. Ezen feltételeknek meg nem felelő munkáltatói kölcsönök kamatának a jegybanki alapkamathoz viszonyított különbözete a magánszemély olyan bevétele, amelynek az egésze jövedelem lesz. A jövedelem után fizetendő 44% szja-t azonban az adóév utolsó napját követően a kifizetőnek (munkáltatónak) kell megfizeti. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 72. (4) bekezdés 18

19 18. Probléma: A Társaság sportnapon vett részt. A program keretében igénybevett szolgáltatásokról és étkezési költségekről a szervező számlát nyújtott be a társaság felé. A társaság a számla értékéből az étkezési költségeknek megfelelő részt természetbeni juttatásként leadózta, a számla többi részét nem. Határozat: Természetbeni juttatás a kifizető által a magánszemélynek adott vagyoni érték megszerzésére a kifizető kiadásának általános forgalmi adót is tartalmazó számla szerinti értékéből az a rész, amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg. Így az egész összeget társadalombiztosítási járulék, személyi jövedelemadó, munkaadói járulék fizetési kötelezettség terheli. Hivatkozott jogszabály: A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Törvény 69. (1), (4) és (6) bekezdések A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló évi LXXX. Törvény 20., 4. k.1. pont A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 40. (1) bekezdés 19. Probléma: A társaság nyolc dolgozója részére USA KLINIKA biztosítás keretében betegbiztosítást kötött az AHICO Első Amerikai-Magyar Biztosító Rt-vel. A betegbiztosítás keretében a biztosított részére kórházi napi térítést és az orvosi konzultáció költségét biztosítanak. Adózó a dolgozói részére megkötött fenti biztosítást adómentes juttatásnak tekintette. Határozat: Adóköteles biztosítási díj: a kifizető által kötött olyan biztosítás díja, amely alapján a biztosító szolgáltatása magánszemélyt biztosítottként vagy kedvezményezettként illet meg, ide nem értve a magán-nyugdíjpénztár által biztosítóintézettől történő járadékvásárlás ellenértékét, a kifizető által kötött biztosítás 1. számú melléklet szerint adómentes díját. A kockázatok viselése körében adómentes a magánszemélynek, mint biztosítottnak juttatott a belföldi székhelyű biztosítóintézettel kötött kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás, a balesetbiztosítás, a teljes és végleges munkaképtelenségre szóló betegbiztosítás díja, valamint a kizárólag a díjat fizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás díja. Nem önálló tevékenység bevételének számít minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Ilyennek minősül különösen a költségtérítés címén megszerzett bevétel, továbbá a munkáltató vagy a nem önálló tevékenység alapjául szolgáló jogviszonyra tekintettel más személy által fizetett biztosítási díj. A SZJA tv. szerinti összevont adóalapba tartozó, önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál figyelembe kell venni, járulékalapot képező jövedelem. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény pont, 1. számú melléklet 6.3. pont, 25. (1) bekezdés, 24. (2) bekezdés A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjakra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított évi LXXX. Törvény 4. k.) pont Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény

20 20. Probléma: Társaság dolgozói sportnapon vettek részt. Az eseményre a társaság busszal szállíttatta dolgozóit, melynek ellenértékét költségként lekönyvelte, az előzetesen felszámított áfát levonásba helyezte. Határozat: Természetbeni juttatás a kifizető által a magánszemélynek megjelenési formájától függetlenül adott vagyoni érték megszerzésére a kifizető kiadásának számla szerinti (áfát is tartalmazó) értékéből az a rész, amelyet a magánszemély a kifizetőnek nem térít meg. Ez szja, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék köteles. Hivatkozott jogszabályok: Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 69. (1) bekezdés Tbj. Törvény 4. k) pont, 19. (1) bekezdés 21. Probléma: Adózónál egyéni vállalkozó az adózó munkavállalói részére adózó telephelyén foglalkozás- és humán egészségügyi tevékenységet végez. A vállalkozó a foglalkozás egészségügyi feladatokon kívül járóbeteg ellátást (humán egészségügyi tevékenységet) is vállalt. A munkavállalók a járóbeteg ellátási szolgáltatás telephelyen történő igénybevételi lehetőségért a foglalkoztatónak térítést nem fizettek. Határozat: Adózó a munkavállalót adóköteles természetbeni juttatásban részesítette azáltal, hogy részükre térítésmentesen biztosította a foglalkozás egészségügyi feladatok közé nem tartozó járóbeteg ellátást. Az adózó a munkavállalók részére nyújtott természetbeni juttatás értékei után nem teljesítette személyi jövedelemadó, egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulék, valamint munkaadói járulék kötelezettségét. Természetbeni juttatás a munkáltató által valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított termék vagy szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, feltéve, hogy a termék megszerzése, illetve a szolgáltatás igénybevétele minden munkavállaló számára ténylegesen is elérhető. A foglalkozás egészségügyi ellátás adómentes. Járulékalapot képező jövedelem a természetbeni juttatás adóalapként meghatározott része. Munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján adott szja köteles természetbeni juttatás után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni. Munkavállalói járulékot fizetni nem kell. Mindezekkel csökken a vállalkozás tárgyévi adózás előtti eredménye. Hivatkozott jogszabályok: Számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény 79. (1) és (4) bekezdés Személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított évi CXVII. Törvény 69. (1) bekezdés d) pont, (2)-(4), és (6) bekezdés, 1. számú melléklet 8.6. pont, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. Törvény 4. k) pont, 5. (1) bekezdés a) pont, 19. (1) bekezdés, 20., 24. (1) bekezdés A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. Törvény 40. (1) bekezdés 22. Probléma: Munkáltató temetési segélyt kíván adni elhunyt munkavállalója közeli hozzátartozójának. Természetbeni juttatásnak minősül? 20

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest

Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest Tájékoztató Társadalombiztosítási Kifizetőhelyek részére Országos Egészségbiztosítási Pénztár Budapest 2012. TÁJÉKOZTATÓ Készítették: Dr. Bogdán Zsuzsanna Bagolyné Hampó Anita Dénes Edit Dr. Földi Barbara

Részletesebben

Béren kívüli juttatások

Béren kívüli juttatások Üzleti Navigátor Füzetek Begella Zoltánné - Badak Béla Béren kívüli juttatások Opten Kft. Budapest, 2007 Kiadja az OPTEN Informatikai Kft. Levélcím: 1142 Budapest, Rákospatak u. 82. E-mail: opten@opten.hu

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés

Költségszámítás. Gépkocsi-használat. Saját személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatáért fizetett költségtérítés Költségszámítás A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) 153. -a értelmében: 153. (1) A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben