Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás Szakmai tevékenység bemutatása évi zenemővészeti tevékenység évi táncmővészeti tevékenység évi szervezeti változások és azok hatásai Alapítványok, közalapítványok támogatása Vállalkozási tevékenység Eszközök tevékenységek közötti megoszlása Kiszervezett tevékenységek helyzete Gazdasági társaságokban való részvétel Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásainak bemutatása A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmak alakulása Az elıirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai Rendkívüli események, körülmények bemutatása 2.1 Pénzügyi, vagyoni helyzet alakulása Az intézmény által ellátott többletfeladatok Az intézmény mőködésének helyzete, értékelése évi elıirányzatok és teljesítések 3.1 Elıirányzat adatok változásai Fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamatkiadások Támogatásértékő mőködési, felhalmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Felújítások 23. 2

3 Elızı évek elıirányzat-maradvány átadása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Egyéb mőködési célú kiadások Intézményi bevételek alakulása évi bevételek elıirányzat változásai Bevételek teljesítése, alakulása Az elıirányzat maradvány alakulása A évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei A évben keletkezett elıirányzat maradvány Költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró állománya Egyéb gazdálkodási, pénzügyi tényezık 4.1. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Vagyongazdálkodás Tulajdonosi részesedések Követelések és kötelezettségek állományának alakulása A letéti számla pénzforgalma Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 34. Összegzés 34. 3

4 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás Intézmény neve: Magyar Állami Operaház Idegen nyelvő elnevezése: Hungarian State Opera (angol nyelven) Ungarische Staatsoper (német nyelven) Opera Nationale de Hongrie (francia nyelven) Intézmény székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. Telephelyei: 1065 Budapest VI. kerület, Hajós utca 11. (II. számú épület) 1081 Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 30. (Erkel Színház) 1066 Budapest VI. kerület, Jókai u (Próbaterem) 8220 Káptalanfüred, Füredi út Balatonudvari, Ady. U. 18. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı Ferencz József engedélye a magyar Királyi Operaház jogszabály megnevezése: megnyitása tárgyában. ( ) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Törzskönyvi azonosító: Honlap címe: Ellátott tevékenységi kör A költségvetési szerv alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el: az egyetemes opera- és balett mővészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelı magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzık mőveire; az opera- és balettelıadások mellett a zeneirodalom más színpadi mőveinek bemutatása, zenekari koncertek és egyéb mővészeti rendezvények, események rendezése; a mőfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttmőködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettmővészet jelentısebb külföldi intézményeivel; az Operaház épületének amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része valamint az Operaház történetének, mőködésének, tevékenységének a nagyközönség számára történı bemutatása, kulturális emlékek megırzése, a mőemlék épület fenntartása és gondozása; fıbb feladatait elsısorban saját társulatával, teljes munkaidıben foglalkoztatott, magas mővészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, valamint karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Szakágazati besorolás Az alaptevékenység január 1-jétıl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása a következık szerint módosult: SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE ALAP- TEVÉKENYSÉG Kıszínházak tevékenysége x Zenemővészeti tevékenység x VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 4

5 SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE évi szöveges beszámoló ALAP- TEVÉKENYSÉG Táncmővészeti tevékenység x Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység x Üdülıi szálláshely-szolgáltatás x Egyéb kiadói tevékenység x Zenemőkiadás x Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése x Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése x VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése x Ruházat gyártása x Bırtermék, lábbeli gyártása x Egyéb sokszorosítás x Könyv-kiskereskedelem x Újság-, papíráru-kiskereskedelem x Zene-, videofelvétel kiskereskedelme x Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme x Film-, video- és televízió-mősor terjesztése x Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, x nyilvános vetítési helyeken PR, kommunikáció x Reklámügynöki tevékenység x Médiareklám x M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység x Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése x Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése x Államháztartási szakágazati besorolás: Elıadó-mővészet 1.2 Szakmai tevékenység bemutatása A Magyar Állami Operaház évben is azt a célt tőzte ki maga elé, hogy mind a zenemővészeti, mind a táncmővészeti tevékenységével a nemzetközi operavilágban szakmai elismerést vívjon ki a bemutatott produkciók által, és egyúttal szélesebb társadalmi rétegekkel ismertesse meg az opera mőfaj világát évi zenemővészeti tevékenység év folyamán az alábbi új opera elıadások kerültek bemutatásra: o március 20; 21-én a Lett Nemzeti Operaház fıigazgatójának rendezésében került bemutatása A rózsalovag c. produkció. A klasszikus jegyeket viselı vígopera létrejöttében nemzetközi stáb segédkezett: Jochen Breiholz dramaturg (német), Kristine Pasternaka jelmeztervezı (lett), Julia Müer díszlettervezı (német), Kevin Wyn-Jones világítástervezı (svéd). 5

6 o május 29-én a MÜPA-val koprodukcióban a Budapesti Wagner Napok 2010 rendezvénysorozat keretében Szemerédy Alexandra és Parditka Magdolna rendezıi, tervezıi elképzelései szerint színpadra állítottuk a Trisztán és Izolda c. operát a Mővészetek Palotájában. A darab fıbb szerepeiben számos ünnepelt külföldi elıadót láthattunk. A sikeres kezdeményezés partnerünkkel egy hosszú távú együttmőködés nyitánya volt, melyet a 2010/11-es évadban a Lohengrin, a 2011/12-es évadban A vágy villamosa elıadások követnek majd. o A 2009/2010-es évad elsı premierje Kovalik Balázs Mefistofele -je volt (2010. szeptember 14.), mely intézményünk modern darabjait színesítette. o október 9-én az Új Színházban, a házigazdákkal, valamint a Budapesti İszi Fesztivállal együttmőködésben ısbemutatót tartottunk Csodálatos mobilvilág címmel, a Márta István zeneszerzı által a mobilhangokra írt operát Szikora János rendezte meg. o Wolfgang Amadeus Mozart méltatlanul ritkán játszott darabját, az Ascanio Albában c. produkciót december 12-én mutattuk be Szemerédy Alexandra és Parditka Magdolna rendezésében. A évre esı 5 opera bemutatón kívül tárgyévben további 30 opera produkció szerepelt a Magyar Állami Operaház repertoárján. Opera elıadások: A denevér; A filozófus lelke, avagy Orpheusz és Eurüdiké; A kis kéményseprı; A nürnbergi mesterdalnokok, A sevillai borbély; A szicíliai vecsernye; A varázsfuvola (helyszín: Vígszínház); Anyegin; Bánk bán (Kerényi Imre rendezése); Bohémélet; C est la guerre; Carmen; Don Giovanni; Don Carlos; Elektra; Fidelio; Figaro házassága; Jancsi és Juliska; Nabucco; Norma; Parsifal; Pomádé király új ruhája; Requiem; Rigoletto; Székely fonó; Titus kegyelme; Tosca; Turandot; Xerxes; Vérnász Gálaestek o XV. alkalommal került megrendezésre az Operabál február 13-án. Az est fényét José Cura vendégszereplése emelte. o június 28-án a Nyárköszöntı operacsillagok gálája -val ünnepeltük a jó idıt, melyen a jegyet váltó nézıink mellett a Hajós utcai járókelık óriáskivetítın tekinthették meg a világhírő Thomas Hampsont és fellépı mővésztársait. Az érdeklıdıket kortárs tánc, mősor és büfé várta. o A nemrég elhunyt Polgár László emléke elıtt tisztelegtünk a október 4-i gálaest-en, melyre az énekes legenda életpályájának kiemelkedı produkcióiból válogattunk darabokat. o november 6; 7-én egy igazi csemegével kedveskedtünk az operarajongó közönségnek, amikor is a Bánk bán ısváltozata csendült fel a Dalszínházban. Koncertek: o A 2010/11-es színházi évad szeptember 5-én az évadnyitó Mahler-koncerttel vette kezdetét Fischer Ádám vezényletével. o Hagyomány szerint ez évben is több (12) alkalommal rendezett nagyszabású koncertet a Budapesti Filharmóniai Társaság az Ybl-palotában. Vendégjátékok: o február 9-én a pozsonyi székhelyő Szlovák Nemzeti Színház vendégszerepelt nálunk a Pillangóasszony c. elıadásával. o március 19-én a Tavaszi Fesztivál keretében belül a Dán Királyi Balett vendégszereplését élvezhettük. 6

7 o A Magyar Állami Operaház a Kovalik Balázs Vérnász c. produkciójával turnézott Karlsruhéban. Rendezvények: o 2010 májusában második alkalommal került megrendezésre a Május Ünnep rendezvénysorozat, melyen hazai és nemzetközi sztárok léptek fel az Operaház színpadán. o Az AIDS világnapján a világ operaházaiban zenei kalandozásokat, melybe a budapesti Operaház is bekapcsolódott, immáron III. alkalommal rendeztük meg november 29-én a Jazz az operában Jazz és Dal c. jazz estünket. o A XVIII. Világsztárok balettgála szeptember 25-én, a XX. Táncpaletta gála november 22-én került színpadra. A gazdasági évben az Operaház színpadán 290 db saját repertoár elıadást játszottunk, külsıs helyszínen: a Vígszínházban 25 db A varázsfuvola, a Mővészetek Palotájában 3 db Trisztán és Izolda, 2 db Zorba, az Új Színházban 2 db Csodálatos mobilvilág c. elıadást tartottunk évi táncmővészeti tevékenység év folyamán az alábbi új balett elıadások kerültek bemutatásra: o június 5, 6-án kortárs koreográfusok fiatalos lendülető Örvényben balett estjét tőztük mősorra, amikor is Robert North: A halál és a lányka; Myriam Naisy: A szerelem és a lány; Krzysztof Pastor: Még meddig?; David Dawson: Örvény c. produkcióit csodálhatta meg a közönség. Az összeállítás a sikert követıen nagy elıadásszámmal maradt repertoáron a következı szezonban is, egyszerre adva lehetıséget vezetı magántáncosainknak és mellettük a feltörekvı új nemzedékeknek a bizonyításra. o Felújításként került színpadra november án az Erkel Színházban évekkel ezelıtt óriási sikerrel játszott gyermekdarabja, az A rosszul ırzött lány felújítása, melynek célja, hogy segítse a legifjabb korosztály operaházba járásra szoktatását. A szerzı, Frederick Ashton a darabot annak keletkezésekor Alexander Grant férfi szólistára koreografálta, aki Ashton halálával a koreográfiai jogokat örökölte. Mint jogtulajdonos és betanító, Grant személyesen felügyelte az utolsó hetek munkáját egészen a premierig. A felújított darabot az eredeti tervek alapján készült autentikus díszletben és jelmezekkel mutattuk be. A bemutató kiváló kritikát kapott a Dance Europe c., vezetı nemzetközi szaklapban, ami annál is inkább különös büszkeségre ad okot, mivel a Dance Europe lapjain ritkán szerepel közép-európai balett együttes. A évre esı 1 balett bemutatón és 1 felújításon kívül tárgyévben további 11 balett produkció szerepelt a Magyar Állami Operaház repertoárján. Balett elıadások: A bajadér; A diótörı; A makrancos Kata; Anna Karenina; Balanchine-est, Elfújta a szél; Hófehérke és a hét törpe; Rómeó és Júlia; Sylvia; Változatok egy gyermekdalra; Zorba (helyszín: MÜPA). A balett együttes munkáját az év során az alábbi külföldi vendégmővészek segítették és gazdagították: o Slava Mukhamedov, Németország: premier tanácsadó, koreográfus, óraadó és próbavezetı balettmester (2010. január 1. július 31., január 16. márc. 20.) o Eldar Aliev, Indianapolis: balettmester (2010. január 3. - február 28.); premier tanácsadó és balettmester (2010. augusztus január 28.) o Youzef Raoukout, balettmester (2010. március 1-31.) o Aidar Akhmetov, Moszkva: balettmester (2010. március május 1.) 7

8 Neves külföldi illetıségő fellépı vendégmővészeink: o Simon István: Rómeó és Júlia / Rómeó, január 13, 14 o Anna Tsygankova (az amszterdami HET National Ballet szólistája): Elfújta a szél / Scarlett, október 1, 5 Balanchine: Szerenád / nıi fıszerep, október 28, 30 o Nagy Tamás (az amszterdami HET National Ballet szólistája): A Diótörı/ Herceg, december 9,10. o A Világsztárok Balettgála keretében, szeptember 25-én: Yan ZHU - Shidong SHENG, Kínai Nemzeti Balett, Peking Lali KANDELAKI - Vasil AKHMETELI, Állami Opera- és Balettszínház, Tbiliszi Ulvi AZIZOV, nemzetközi mővész, Azerbajdzsán Matthew RUSHING - Linda C. SIMS, USA Anna TSYGANKOVA, HET National Ballet Nyári Nemzetközi Balett Program (HNBC-SI) A 2009 nyarán elıször megrendezett különleges szakmai eseménysorozatot 2010 júliusában továbbfejlesztett formában valósította meg a MÁO: a záró gála ismét nyilvános próbatáncként, emellett azonban ezúttal balett versenyként is szolgált, rangos nemzetközi zsőrivel a közönség soraiban. Ismét külföldi sztárvendégeket (Eldar Aliev, USA; Tomé Cousin, USA) hívtunk meg a magyar balettmesterek mellé, így biztosítva, hogy a tanfolyamon minden stílusban a legmagasabb kvalitású szakemberek dolgozzanak a résztvevıkkel. A színvonal további emelése érdekében négy, szakmai alapon kiválasztott külföldi résztvevıt a tanfolyami díj elengedése mellett fogadtunk. İk az operaház színpadán megrendezett nyilvános záróeseményen bizonyították, hogy a választás joggal esett rájuk: mindannyiukat díjjal jutalmazta a zsőri. A záró koncert másnapján a meghívott igazgatók részvételével nemzetközi fórum zajlott le a Székely Bertalan teremben, melynek eredményeképpen 14 balett vezetı írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy kezdeményezésünk nyomán a közeljövıben tüzetesebben fogják vizsgálni az együttesek közötti költségcsökkentı célzatú együttmőködések lehetıségét. A találkozó hiánypótló jellegét több felszólaló hangsúlyozta. A táncos résztvevık által kitöltött részletes értékelı ív összesítése ötös skálán 4,28-as eredményt adott, világosan mutatva a megelégedettség magas fokát mind a szakmai színvonal, mind a szervezés tekintetében. Amellett, hogy a program szakmai berkekben jó hírét vitte a Magyar Állami Operaháznak, a hozzá kapcsolódó kiterjedt, nagyrészt online, minimális költségek mellett megvalósult marketing tevékenység jelentısen hozzájárult a Magyra Nemzeti Balett nemzetközi ismertségének növeléséhez. Új külföldi mővészként a korábbi közös munka során megismert, a Magyar Táncmővészeti Fıiskolán végzett Ilona Kelsey Scanlon felvételt nyert a balettkarba évi szervezeti változások és azok hatásai A nemzeti erıforrás miniszter szeptember 1-vel a Magyar Állami Operaház élére miniszteri biztost nevezett ki hat hónap idıtartamra azzal a céllal, hogy az intézményben teljes körő pénzügyi, gazdasági átvilágítása történjen. Az Operaház évre engedélyezett létszáma 885 volt, létszámleépítés évközben nem történt, melybıl 841,25 álláshely volt kiadva, még 43,75 álláshelyet a fıigazgató saját hatáskörben zárolt, melyet nem osztott fel a szervezeti struktúrában. Ez utóbbi átalakítása 2010 ıszén vette kezdetét, amikor a miniszteri biztos október 22-én átvette a munkáltatói és kötelezettségvállalói jogok gyakorlását október 27-én minisztériumi engedély alapján kiadásra került a Magyar Állami 8

9 Operaház ideiglenes szervezeti felépítési ábrája, melynek létét a Felügyeleti Szerv ellenırzési jelentésében évek óta hiányolta. Az intézménynél év folyamán jelentıs személycserék történtek felsıvezetıi szinten - a fızeneigazgató, a gazdasági igazgató esetén -, valamint középvezetıi szinten egyaránt. Fıbb személyi változások 2010-ben: o Kovalik Balázs mb. mővészeti igazgató határozott idejő jogviszonya június 30. napján a törvény erejénél fogva szőnt meg. o Mendelényi Zsófia megbízott humánpolitikai osztályvezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya augusztus 31. napján szőnt meg lemondással. Marczinek-Takács Anita humánpolitikai osztályvezetı gyermeke gondozása céljából engedélyezett fizetés nélküli szabadságát követıen augusztus 9-én állt ténylegesen munkába. o A Nemzeti Erıforrás Miniszter szeptember 1-jei hatállyal miniszteri biztossá nevezte ki Horváth Ádámot, aki a 4/2010. (IX.8.) NEFMI utasítás 3. c) pontjának megfelelıen a Magyar Állami Operaház mőködési rendje szerinti valamennyi kiadmányozási és kötelezettségvállalási aktus tekintetében - a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett - ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. o Vass Lajos fıigazgató határozott idejő munkaszerzıdéssel október 4. napjától december 31. napjáig Gyıriványi György Sándort nevezte ki megbízott fızeneigazgatónak. o Határozott idıre október 18. napjától december 31. napjáig Oszterné Failoni Donatellát bízta meg a fıigazgató a mővészeti fıtitkári feladatok ellátásával. o október 22 napján Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erıforrás miniszter visszavonta Vass Lajos fıigazgató, valamint Szabó József Attila gazdasági igazgató vezetıi megbízását. o Horváth Ádám miniszteri biztos a 7/2010. (X.22.) NEFMI utasítás 3. a) pontja értelmében október 22. napjától gyakorolja a Magyar Állami Operaház vezetıjének feladat- és hatáskörét, illetve gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók tekintetében. A Miniszteri Biztos ugyanezen utasítás alapján a Magyar Állami Operaház mőködési rendje szerinti valamennyi kiadmányozási és kötelezettségvállalási aktus tekintetében - a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett - ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. A fentiekre való tekintettel Dr. Réthelyi Miklós miniszter Horváth Ádám miniszteri biztost március 1-jéig az Operaházba rendelte ki munkavégzésre. o A Nemzeti Erıforrás Miniszter október 22-én határozott idıre Szilárd Tibort bízta meg a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával, akinek jogviszonya november 30. napján próbaidı alatt azonnali hatállyal megszőnt. o A Miniszteri Biztos határozott idıre október 25. napjától december 31. napjáig Simon Bélát bízta meg a zenekar-igazgatói feladatok ellátásával. o Nagy Ilona gazdasági igazgató helyettes határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel október 26. napján szőnt meg. o A MÁO új szervezeti felépítése - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erıforrás miniszter és Szıcs Géza kulturális államtitkár jóváhagyásával október 27. napján lépett hatályba. o október 31. napján közös megegyezéssel szőnt meg Czeiner László mőszaki igazgató és Bögre László informatikai vezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya. o november 3. napján Horváth Ádám miniszteri biztos Farkas Lászlót bízta meg a mőszaki igazgatói feladatok ellátásával o A Miniszteri Biztos november 8. napjától határozott idıre a pályázat eredményes lezárásáig - legfeljebb június 30. napjáig - Mozsár Istvánt bízta meg az ügyvezetı igazgatói feladatok ellátásával o Mihályi Endre üzletfejlesztési vezetı határozott idejő kinevezése november 30. napján közös megegyezéssel szőnt meg. 9

10 o december 1. napján az Operaházba történı végleges áthelyezésével egyidejőleg Dr. Réthelyi Miklós miniszter határozatlan idıre Hajduné Sipos Erika asszonyt bízta meg a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával. o A Miniszteri Biztos december 8. napjától Farkas Mónikát bízta meg a Humánpolitikai Osztály vezetésével. o Farkas Ágnes produkciós vezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szőnt meg december 31. napján alkalmatlanságra való hivatkozással. A évben megkezdett személycserék átnyúltak év elejére is. A felsı- és középvezetıi szinten bekövetkezett személyi változásokkal az Operaház vezetésének egyértelmő szándéka az volt, hogy az intézmény hatékonyabban mőködjön. Az új szervezeti struktúra kialakításának célja az volt, hogy egyértelmően meghatározhatóak legyenek az egyes vezetıkhöz tartozó szervezetek, felelısségi körök, feladatok. 1.4 Alapítványok, közalapítványok támogatása A Magyar Állami Operaház a Magyar Köztársaság többször módosított Polgári Törvénykönyv 74/A-F. rendelkezései alapján alapította meg a Budapesti Operabarát Alapítványt, az Operaház más alapítványban, közalapítványban, közhasznú, vagy gazdasági társaságban nem rendelkezik sem tulajdoni részesedéssel, sem semmilyen befolyással. Az Operaház sem az Operabarát Alapítvány által ellátott feladatokat, sem egyéb alapítványi, közalapítványi tevékenységet nem támogatott évben sem pénzeszközökkel, sem térítésmentesen átadott eszközökkel. 1.5 Vállalkozási tevékenység A Magyar Állami Operaház 2010-ben kizárólag az alaptevékenységek szerinti tevékenységeket folytatja, vállalkozási tevékenységet bár erre az alapító okirat szerint jogosult lenne 2010-ben nem végzett. 1.6 Eszközök tevékenységek közötti megoszlása Az Operaház valamennyi eszközét alaptevékenységeihez használja, a terv szerinti értékcsökkenések az Áhsz. 30. (2) bekezdése szerint megállapított leírási kulcsokkal kerülnek megállapításra. Vállalkozási tevékenységet 2010-ben sem folytattunk. A Magyar Állami Operaház Budapest évben kizárólag alaptevékenysége szerint mőködött, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 1.7 Kiszervezett tevékenységek helyzete A Magyar Állami Operaház 2000-tıl szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit, úgy, mint a nézıtéri és ruhatári feladatok ellátása, gondnoksági és takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenység esetében a gazdasági hatékonyság vizsgálata folyamatosan zajlik, egyes esetekben (pl. a vagyonvédelem esetén) sikerült kedvezıbb feltételekben megállapodni a következı költségvetési évet tekintve. 1.8 Gazdasági társaságokban való részvétel A Magyar Állami Operaház semmilyen gazdasági társaságban nem rendelkezek részesedéssel. 10

11 1.9 Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásainak bemutatása évi szöveges beszámoló A Magyar Állami Operaház 1989-ben hozta létre a Lakástámogatási Alapot, melynek keretében támogatni kívánta a közalkalmazottai számára az otthonteremtést, a lakásvásárlást és a lakásépítést. A munkáltatói lakásépítési alap számla az OTP Banknál került megnyitásra. A lakástámogatási alapról szóló szabályzat alapján az Operaház közalkalmazottjai részére legfeljebb forint támogatást nyújthat évben összesen 3 fı vett igénybe az alapból támogatást (ezt megelızı évben nem volt új támogatás megítélve), összesen forint értékben. Összességében 18 személy rendelkezett év végén tartósan adott kölcsön tartozással forint értékben, melybıl a évben várhatóan megtérülı tartozások melyek átvezetésre kerültek az egyéb követelések közé forint volt A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmak alakulása A Magyar Állami Operaház a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számláin kívül az alábbi pénzforgalmi bankszámlákkal rendelkezik: MEGNEVEZÉS Munkáltatói Lakásépítési Alap számla Oláh G. közérdekő alap pénzforgalmi számla Ferencsik J. közérdekő alap pénzforgalmi számla Juventus közérdekő alap pénzforgalmi számla Mándi A. közérdekő alap pénzforgalmi számla Závodszky közérdekő alap pénzforgalmi számla PÉNZFORGALMI JELZİSZÁM PÉNZINTÉZET ZÁRÓEGYENLEG (forint) OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt A közérdekő alap céljaira létrehozott pénzforgalmi számlákra magánszemélyek és társaságok teljesíthetnek befizetéseket, melyekbıl egyedi megítélések alapján egyes mővészek támogathatóak. A Magyar Állami Operaház 2010-ben nem támogatta anyagi eszközökkel ezeket az alapokat Az elıirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai A Kincstár a központi költségvetési szervek részére a kiadási és bevételi elıirányzatuk különbözeteként havi idıarányos támogatási keretet nyit, melyet havonta utal át az intézmény elıirányzat-felhasználási keretszámlájára. A felhalmozási kiadások finanszírozása teljesítményarányosan történik. Tekintettel arra, hogy az intézmény nettó finanszírozási körbe tartozik a támogatási keretnyitás feltétele a beküldött adóbevallás, mely alapján a terhelést a Kincstár teljesíti. Az Operaház évadterv alapján látja el feladatait. Az évadterv idıben elválik a költségvetési évtıl, a produkciók költségvetésének kiadásai eltérnek az 1/12-ed finanszírozás alapján nyújtott támogatási keretektıl. 11

12 Az intézmény jelentıs részben támogatásból finanszírozza mőködését. A produkciók, bemutatók kiadásai nem idıarányosan jelentkeznek, viszont az idıarányosan nyújtott támogatási keret nehezíti a gazdálkodást, esetlegesen 30 napon túli tartozásállományok is felhalmozódnak. Az intézmény bevételei sem igazodnak a produkciók kiadási üteméhez, hiszen a kiadásokat követıen realizálható bevétel. Az intézmény részére nyújtható államháztartáson kívülrıl érkezı átvett pénzeszközök megszerzése bizonytalan csak az év végén várhatók a vállalkozásoknál az eredmény megállapítását követıen. Ennek következtében a kötelezettségvállalásokban a kiadások tervezésében az ütemezettség nem biztosítható. Intézményünk likviditási helyzetét hátrányosan befolyásolja a forráshiányos támogatás, illetve az évenként elrendelt zárolás. A Kincstári információszolgáltatás adatai idıben késıbb állnak rendelkezésre az intézmény nyilvántartási adataitól, így naprakész egyeztetés, ellenırzés nem lehetséges, az esetleges korrekciók csak késedelmesen, az információ rendelkezésre állását követıen hajthatók végre. 12

13 2. Rendkívüli események, körülmények bemutatása évi szöveges beszámoló szeptember 1-én a Magyar Állami Operaház élére kinevezett miniszteri biztos azt a feladatot kapta a nemzeti erıforrás minisztertıl, hogy az intézményben teljes körő pénzügyi, gazdasági átvilágítása történjen, és ennek tükrében tegyen javaslatot az Operaház gazdaságosabb, hatékonyabb mőködése érdekében. A megbízott miniszteri biztos munkájának segítésére, a felmerülı jogi- közgazdasági-, pénzügyi- és szervezetelméleti kérdésekhez, a szükséges háttér-szakértelem biztosítására Szakértı Bizottság jött létre. A bizottság munkája lezárult, az elkészült jelentést a fenntartó minisztériumnak került megküldésre. Az Operaház évre engedélyezett létszáma 885 volt - létszámleépítés évközben nem történt - melybıl 841,25 álláshely volt kiadva, még 43,75 álláshelyet a fıigazgató saját hatáskörben zárolt, melyet nem osztott fel a szervezeti struktúrában. Ez utóbbi átalakítása 2010 ıszén vette kezdetét, amikor a miniszteri biztos október 22-én átvette a munkáltatói és kötelezettségvállalói jogok gyakorlását október 27-én minisztériumi engedély alapján kiadásra került a Magyar Állami Operaház ideiglenes szervezeti felépítési ábrája, melynek létét a Felügyeleti Szerv ellenırzési jelentésében évek óta hiányolta. Az intézmény elkészítette a hosszú távú mőködést és felépítést meghatározó Szervezeti és Mőködési Szabályzatot és az azt megalapozó Alapító Okiratot. A jogszabályi változások átvezetésével és az elmúlt években történt vizsgálati megállapítások figyelembevételével kialakított, belsı, szakmai konzultációra bocsátott tervezeteket véleményezésre a Minisztériumba megküldtük, elfogadásuk folyamatban van. Az Erkel Színház épülete továbbra is próbaszínpadként mőködött ben második játszóhelyül a Vígszínházban voltak elıadások, illetve az Új Színházban is volt egy közös produkció. 2.1 Pénzügyi, vagyoni helyzet alakulása évben jóváhagyott eredeti elıirányzatunk összege nagymértékben elmaradt a szükségestıl, ezért személyi jellegő kiadásunkon megtakarított elıirányzatunkból kellett pótolni a dologi kiadásokon jelentkezı hiány egy részét év folyamán számos alkalommal jelentıs likviditási gondokkal küzdöttünk. Az év végén a vállalkozásoktól beérkezett támogatások nagyban segítették volna likviditási problémáink megoldását. A évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésrıl szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat alapján a nemzeti erıforrás minisztérium által elrendelt december havi kiadásteljesítés korlátozása, majd a pénzügyi teljesítések azonnali felfüggesztése a lejárt tartozás állomány további növekedését, a évi záró pénzkészlet ( e Ft), illetve a szállítói állományunk ( e Ft) növekedését idézte elı az elızı évhez viszonyítva. Az Operaház a nemzeti erıforrás minisztérium helyettes államtitkárától felmentést kért a fenti Kormányhatározat alapján elrendelt kiadás korlátozása alól, azonban a miniszteri engedélyben megahatározott összegtıl történı eltérést elutasította a szőkös forrásokra való tekintettel. 2.2 Az intézmény által ellátott többletfeladatok A Magyar Állami Operaház alaptevékenységei tekintetében 2010-ben annyi változás történt, hogy a január 1-ei szakfeladat besorolás változása miatt az alaptevékenységek között kizárólag olyan tevékenységek kerültek felsorolásra, melyek a gyakorlatban alaptevékenységként funkcionálhatnak. Többletfeladat az intézmény számára nem lett elrendelve. 13

14 2.3 Az intézmény mőködésének helyzete, értékelése A Magyar Állami Operaház 2010-ben megbízott és kinevezett vezetése célul tőzte ki, hogy a színház hagyományainak tiszteletben tartásával megújítja a színház mővészeti munkáját, technikai hátterét, adminisztratív mőködését. A fenntartó minisztérium által egyértelmően meghatározott célként tőzte ki az új vezetés számára, hogy a nemzetközi operaélet meghatározó szereplıjévé kell válnia a Magyar Állami Operaháznak. A létrehozott és elfogadott új szervezeti struktúra, az egyértelmően meghatározott és szétválasztott feladatok és felelısségi körök kellı alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy egy jól, gazdaságosan és hatékonyan mőködı színház jöjjön létre. Ehhez azonban elengedhetetlen megfelelı anyagi források biztosítása is a színház számára, mind a támogatások terén, mind a saját bevételek növelésével. A Magyar Állami Operaház a 2010-es évet e Ft-tal kevesebb támogatással és az elızı évhez képest változatlan saját bevétel elıírás eredeti elıirányzattal indította el. A teljes év tekintetében a támogatás összege e Ft-tal lett kevesebb, a saját bevételeké e Ft-tal lett több mint 2009-ben. Elıirányzat-maradványból eft-tal több forrás állt rendelkezésre, mint elızı évben. Összességében e Ft volt 2010-ben a forrás csökkenés évhez viszonyítva. Idıszak Megnevezés Támogatás Bevételek év Elıirányzatmaradvány igénybevétele Források összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat ezer Ft-ban év ELTÉRÉS Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat A támogatás csökkenést 2010-ben a saját bevételeken belül némileg ellensúlyozni tudta az elıadómővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján vállalkozásoktól intézményünknek juttatott támogatások értéke e Ft (I. félévben e Ft, II. félévben e Ft) évben jóváhagyott eredeti elıirányzatunk összege nagymértékben elmaradt a szükségestıl, ezért személyi jellegő kiadásunkon megtakarított elıirányzatunkból kellett pótolni a dologi kiadásokon jelentkezı hiány egy részét. A dologi elıirányzatra e Ft értékben személyirıl, ehhez kapcsolódóan e Ft járulékról elıirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk, mely átcsoportosítást elsısorban a vendégmővész közremőködık díjazásának dologi kiadása indokolta. Dologi kiadásaink elıirányzatát csökkentette az e Ft zárolt elıirányzat elvonása. Beruházásról további e Ft elıirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadásoknál jelentkezı elıirányzat hiány pótlására. A szükséges átcsoportosítás következtében a fejlesztéseinket, beruházásainkat nagyon szőkös korlátok közé kellett szorítani. A kötelezettség állomány 5,58 százalékkal nıtt évhez képest. A e Ft-os növekedés fı oka az év végi pénzforgalmi kiadások korlátozása miatt felduzzadt kifizetetlen szállítói állomány. A többszöri vezetıváltások következtében több szerzıdést, megrendelést újra kellett indítani, ami szintén növelte az év végi ( e Ft) kötelezettségállomány összegét. A korábbi vezetés elmaradt, elhúzódott, szóban tett kötelezettségvállalásai jelentıs összegben terhelik a évi költségvetésünket is. 14

15 3.1 Elıirányzat adatok változásai SOR SZÁM Megnevezés KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8. sorok) Mőködési kiadások összesen ( sorok) évi elıirányzatok és teljesítések évi fıbb elıirányzatok alakulása (adatok ezer forintban) évi tényleges teljesítés évi eredeti elıirányzat évi szöveges beszámoló évi módosított elıirányzat évi teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadások Egyéb mőködési kiadások Felhalmozási kiadások összesen ( sorok) Intézményi beruházás Felújítás Központi beruházás Beruházások általános forgalmi adója BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Támogatási bevételek ebbıl felügyeleti szervtıl kapott támogatás támogatásértékő bevételek elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Egyéb mőködési bevételek Elızı évi maradvány igénybevétele Tényleges maradvány

16 3.2 Fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása évi szöveges beszámoló év folyamán összesen e Ft összegben került sor elıirányzatok módosítására. A dologi kiadások fedezetére rendelkezésre állt elıirányzat ( e Ft) olyan minimális teljesítésre adott lehetıséget, hogy minden elıirányzati jogcímbıl át kellett csoportosítani ahhoz, hogy a felmerült kötelezettségeket teljesíteni tudjuk. A konkrét módosításokat az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban): Megnevezés EREDETI Elıirányzat Kormány Elıirányzat változások Felügyeleti szerv Intézmény ELTÉRÉS Végleges módosított elıirányzat Intézményi beruházások Felújítás Központi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány átadás Lakástámogatás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány átadás Egyéb mőködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások évi személyi jellegő kiadások elıirányzat változásai: o án az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a személyi jellegő kiadások elıirányzata ezer forinttal nıtt. A növekedés vendégmővészek tiszteletdíjainak kifizetésének a fedezetére szolgált. o én kormányzati hatáskörben ezer forinttal emelkedett a mőködési költségvetésünk elıirányzata a évben fizetendı eseti kereset-kiegészítések kifizetése miatt. Ebbıl a személyi juttatások elıirányzata e Ft-tal nıtt, melybıl a évi kereset-kiegészítés decemberi részletének összege e FT, a évi eseti keresetkiegészítés összege e FT volt. 16

17 o án intézményi hatáskörben ezer forinttal csökkentettük a személyi jellegő kiadások elıirányzatát, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára, a szellemi szabadfoglalkozású kiadások elıirányzataként. o án szintén kormányzati hatáskörben az eseti kereset-kiegészítés elszámolásának eredményeként összességében ezer forinttal csökkent a mőködési költségvetésünk elıirányzata, melybıl a személyi juttatások elıirányzata összesen e Ft-tal csökkent. Ebbıl a évet érintı kereset-kiegészítések elszámolásának összege 19 ezer forint, a évi ezer forint volt. o én intézményi hatáskörben a személyi juttatások elıirányzatát e Ft-tal csökkentettük, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetéül. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a személyi juttatások elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a személyi juttatások elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én saját hatáskörben a Nemzeti Kulturális Alappal kötött szerzıdések alapján kapott e Ft támogatásértékő bevételbıl ezer forint összegben emeltük meg a személyi juttatások elıirányzatát, melyet a évi májusünnep rendezvénysorozat keretében meghívott külföldi mővészek tiszteletdíjának fedezetét szolgálta. Személyi jellegő kiadások teljesítése A Magyar Állami Operaház személyi jellegő kiadásai az elızı évhez képest elenyészı mértékben emelkedtek. Figyelembe véve, hogy létszámleépítés évben nem történt, továbbá a felsı és középvezetıi szinten történ személycserék miatti elbocsátásokkal kapcsolatos kifizetések az intézményt terhelik, ezért a csaknem változatlan személyi juttatások értéke jónak mondható. A teljes munkaidıs és részmunkaidıs foglalkoztatottak személyi juttatásainak, valamint a külsı személyek juttatásainak megoszlása (munkaadókat terhelı járulékok nélkül): adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS Különbözet évi arány Teljes munkaidıs juttatások ,42 % Részmunkaidıs juttatások ,34 % Külsı személyek juttatásai ,24 % ÖSSZESEN ,00 % A személyi juttatások összességében e Ft-tal emelkedtek 2010-ben, ezt megelızıen 2009-ben e Ft-volt a csökkenés ebben a körben, amely még a évi csoportos létszámleépítés hatása miatt jelentkezett évben csaknem 10 százalékos csökkenés tapasztalható a teljes munkaidı juttatások körében, ugyanakkor a külsı személyek juttatásaira 9 százalékkal többet költött az intézmény az elızı idıszakhoz képest. A létszám adatokat tekintve a évi záró létszám 873 fı volt (823 teljes munkaidıs és 50 részmunkaidıs foglalkoztatott), a évi záró létszám 864 fı, melybıl 809 fıt teljes munkaidıben, 55 fıt részmunkaidıben foglalkoztatott az intézmény. 17

18 3.2.2 Munkaadókat terhelı járulékok évi munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat változásai: o án az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata ezer forinttal nıtt. A növekedés vendégmővészek tiszteletdíjai járulékainak kifizetésének a fedezetére szolgált. o én kormányzati hatáskörben e forinttal emelkedett a mőködési költségvetésünk elıirányzata a évben fizetendı eseti kereset-kiegészítések kifizetése miatt. Ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata e Ft-tal nıtt, melybıl a évi kereset-kiegészítés decemberi részletének összege 230 e Ft, a évi eseti keresetkiegészítés összege e FT volt. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal csökkentettük a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára, a vásárolt termékek, szolgáltatások általános forgalmi adó kiadások elıirányzataként. o án szintén kormányzati hatáskörben az eseti kereset-kiegészítés elszámolásának eredményeként összességében ezer forinttal csökkent a mőködési költségvetésünk elıirányzata, melybıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata összesen e Ft-tal csökkent. Ebbıl a évet érintı kereset-kiegészítések elszámolásának összege 5 ezer forint, a évi ezer forint volt. o én intézményi hatáskörben a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát e Ft-tal csökkentettük, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetéül o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. Munkaadókat terhelı járulékok teljesítése A munkaadókat terhelı járulékok vonatkozásában évben a megelızı idıszakhoz képest ezer forint megtakarítást könyvelhettünk el, amely csaknem 4 százalékos csökkenést jelent. Mivel jelentıs adóváltozás nem történt, így a csökkenés oka a teljes munkaidıs foglalkoztatottak létszámának és juttatásainak csökkenésére vezethetı vissza Dologi kiadások évi dologi kiadások elıirányzat változásai: o án intézményi hatáskörben az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forint összegben növekedett a dologi kiadások elıirányzata. o Szintén án az elızı évi elıirányzat maradvány terhére ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a dologi kiadások elıirányzata ezer forinttal nıtt. o én ugyancsak intézményi hatáskörben ezer forintban növekedett a dologi kiadások elıirányzata, melynek forrása szintén az elızı évi pénzmaradvány volt. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, melynek forrása egy évi 27710/2009. számú szerzıdés alapján a Magyarorosz Fórum elnevezéső rendezvényre kapott, elızı évben fel nem használt keret volt. 18

19 o án intézményi hatáskörben ezer forinttal növeltük a dologi kiadások elıirányzatát, mely a személyi jellegő kiadások (160 e Ft), illetve a munkaadókat terhelı járulékok (40 e Ft) elıirányzatáról került átvezetésre a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetére. o én intézményi hatáskörben ugyancsak a személyi juttatások ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok ( e Ft) elıirányzatáról került átvezetésre e Ft növekedésként, mely szintén a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetére szolgált. o án a szőkös dologi elıirányzat miatt kormányzati hatáskörben átrendezés vált szükségessé, melynek keretében az intézményi beruházási kiadások elıirányzatáról átvezetésre került ezer forint növekedésként a dologi kiadások elıirányzatának javára. Ezzel a lépéssel jelentıs fejlesztésekrıl kellett lemondanunk a mindennapi mőködés biztosítása végett. o év júniusában kormányzati hatáskörben e Ft zárolására került sor a dologi kiadások elıirányzatának terhére. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát a személyi juttatások elıirányzatának ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának (5 500 e Ft) terhére. Az elıirányzat módosításra készletbeszerzések, számítástechnikai szolgáltatások és rezsi költségek fedezete miatt volt szükség. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy án kelt támogatási szerzıdés keretében, az OTP Bank Nyrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, az ING Befektetési Alapkezelı Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. A többletbevétel üzemeltetési költségek (karbantartási anyagok, rezsi anyagok, raktárbérleti díj, szállítási szolgáltatások, takarítási költségek) fedezetét szolgálta. o án egy évi 27710/2009. számú szerzıdés alapján a Magyar-orosz Fórum elnevezéső rendezvényre kapott, elızı évben fel nem használt ezer Ft keret elszámolása kapcsán 54 e Ft visszafizetési kötelezettség miatt a dologi kiadásunk elıirányzatát 54 e Ft-tal csökkentettük. o 2010 októberében dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, a Fundamenta- Lakáskassza Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát a személyi juttatások elıirányzatának ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának ( e Ft) terhére. Az elıirányzat módosítás az intézmény üzemeltetési költségeinek finanszírozása miatt volt szükséges. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, a MOL Nyrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, az OTF Fıvállalkozó Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én saját hatáskörben a Nemzeti Kulturális Alappal kötött szerzıdések alapján kapott e Ft támogatásértékő bevételbıl ezer forint összegben emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, melyet a évi májusünnep rendezvénysorozat, illetve az 19

20 Operamagazin évi 5 lapszámának megjelenésével kapcsolatos költségek fedezetét szolgálta. o án saját hatáskörben a dologi kiadások elıirányzatát ezer forinttal csökkentettük az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatának javára. Az elıirányzat módosításra egy munkavállalónk korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére megállapított fizetési kötelezettségünk miatt volt szükség. o A év júniusában kormányzati hatáskörben a dologi kiadások elıirányzatából zárolásra került e Ft-ot én a Nemzeti Erıforrás Minisztérium csökkentésre módosította. o én a felügyeleti szervi hatáskörben a Nemzeti Erıforrás Minisztérium ezer forinttal felemelte a dologi és egyéb folyó kiadásaink elıirányzatát. A többlet elıirányzat az üzemeltetési költségek fedezetét szolgálta. o én fejezeti hatáskörben az irányító szerv ezer forinttal felemelte a dologi kiadások elıirányzatát. Az elıirányzat emelés forrása a évi többletbevételek voltak. A megemelt elıirányzat a rezsi költségek (gáz-, villany-, víz-, csatornadíjak) fedezetét szolgálták. o én intézményi hatáskörben 370 ezer forinttal felemeltük a dologi kiadások elıirányzatát. Az elıirányzat emelés forrása a évi többletbevételek voltak. A megemelt elıirányzat szakmai feladat ellátásához szükséges anyagbeszerzések fedezete volt. Dologi kiadások teljesítése Az intézet dologi kiadásait 2010-ben csaknem 4 százalékkal sikerült mérsékelni az elızı idıszakhoz képest. Viszonyításként évben 2008-hoz képest 25 százalékos dologi kiadás növekedés volt látható e Ft értékben. Dologi kiadások részletezése egyéb folyó kiadások nélkül (adatok ezer forintban) MEGNEVEZÉS Különbözet évi arány Készletbeszerzés ,36 % Kommunikációs szolgáltatások ,07 % Szolgáltatási kiadások , 01 % Általános forgalmi adó ,10 % Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,31 % Szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetések ,66 % Egyéb dologi kiadások ,48 % ÖSSZESEN ,00 % Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az intézmény jelentıs likviditási problémái, illetve a december havi kiadásteljesítés korlátozása, majd a pénzügyi teljesítések azonnali felfüggesztése miatt évrıl jelentıs szállítói állományt ( e Ft) hoztunk át évre. Dologi kiadások részletezése A készletbeszerzésekre fordított kiadások 34, 40 százalékkal lettek alacsonyabbak az elızı évhez képest, mind az irodai anyagok, mind a színház mőködéséhez kapcsolódó szakmai anyagok, mind a karbantartási és rezsi anyagok területén csökkenés tapasztalható. 20

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról

Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról Beszámoló a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 2010.évi munkájáról I. 2010. évi mőködéssel kapcsolatos általános jellemzık Intézményünk életében évek óta tapasztalható forrásmegvonások után a 2010.évi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA A 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Az önkormányzat éves költségvetését a Közgylés 2007.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója

BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója BRIDGE WEALTH MANAGEMENT ZRT CÍM: H-1027, BUDAPEST TÖLGYFA UTCA 24 WEB: WWW.BWM.HU EMAIL: INFO@BWM.HU TEL: (+361) 336 05 24 FAX: (+361) 336 05 26 BWM - Meggyızıen Kockázatos Származtatott Befektetési Alap

Részletesebben

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012.

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza beszámolója 2012. Szekszárd 1 A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. évi szakmai beszámolója A 2012-es év humán erıforrásának alakulása

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dr. Botka László Polgármester Úr Tárgy: Észrevételek a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-nél készült vizsgálati anyagra Tisztelt Dr. Botka László Polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2013. évi gazdálkodásáról Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése A Pilisvörösvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények száma a Polgármesteri

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben