Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása"

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás Szakmai tevékenység bemutatása évi zenemővészeti tevékenység évi táncmővészeti tevékenység évi szervezeti változások és azok hatásai Alapítványok, közalapítványok támogatása Vállalkozási tevékenység Eszközök tevékenységek közötti megoszlása Kiszervezett tevékenységek helyzete Gazdasági társaságokban való részvétel Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásainak bemutatása A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmak alakulása Az elıirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai Rendkívüli események, körülmények bemutatása 2.1 Pénzügyi, vagyoni helyzet alakulása Az intézmény által ellátott többletfeladatok Az intézmény mőködésének helyzete, értékelése évi elıirányzatok és teljesítések 3.1 Elıirányzat adatok változásai Fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési, felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kamatkiadások Támogatásértékő mőködési, felhalmozási kiadások Intézményi beruházási kiadások Központi beruházások Felújítások 23. 2

3 Elızı évek elıirányzat-maradvány átadása Kölcsönök nyújtása és törlesztése Egyéb mőködési célú kiadások Intézményi bevételek alakulása évi bevételek elıirányzat változásai Bevételek teljesítése, alakulása Az elıirányzat maradvány alakulása A évi elıirányzat-maradvány fıbb felhasználási jogcímei A évben keletkezett elıirányzat maradvány Költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások záró állománya Egyéb gazdálkodási, pénzügyi tényezık 4.1. Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása Vagyongazdálkodás Tulajdonosi részesedések Követelések és kötelezettségek állományának alakulása A letéti számla pénzforgalma Befizetési kötelezettségek éves teljesítése 34. Összegzés 34. 3

4 1. Feladatkör, tevékenység 1.1 Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, szakágazati besorolás Intézmény neve: Magyar Állami Operaház Idegen nyelvő elnevezése: Hungarian State Opera (angol nyelven) Ungarische Staatsoper (német nyelven) Opera Nationale de Hongrie (francia nyelven) Intézmény székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 22. Telephelyei: 1065 Budapest VI. kerület, Hajós utca 11. (II. számú épület) 1081 Budapest VIII. kerület, Köztársaság tér 30. (Erkel Színház) 1066 Budapest VI. kerület, Jókai u (Próbaterem) 8220 Káptalanfüred, Füredi út Balatonudvari, Ady. U. 18. A költségvetési szerv besorolása: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézet A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezı Ferencz József engedélye a magyar Királyi Operaház jogszabály megnevezése: megnyitása tárgyában. ( ) Irányító szerv neve, székhelye: Nemzeti Erıforrás Minisztérium 1055 Budapest, Szalay u Törzskönyvi azonosító: Honlap címe: Ellátott tevékenységi kör A költségvetési szerv alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el: az egyetemes opera- és balett mővészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelı magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzık mőveire; az opera- és balettelıadások mellett a zeneirodalom más színpadi mőveinek bemutatása, zenekari koncertek és egyéb mővészeti rendezvények, események rendezése; a mőfaj nemzetközi jellegére tekintettel együttmőködés kialakítása és fenntartása az opera- és balettmővészet jelentısebb külföldi intézményeivel; az Operaház épületének amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része valamint az Operaház történetének, mőködésének, tevékenységének a nagyközönség számára történı bemutatása, kulturális emlékek megırzése, a mőemlék épület fenntartása és gondozása; fıbb feladatait elsısorban saját társulatával, teljes munkaidıben foglalkoztatott, magas mővészi színvonalat elért szimfonikus zenekarral, énekkarral és balettkarral, valamint karmesterekkel, magánénekesekkel és magántáncosokkal látja el. Szakágazati besorolás Az alaptevékenység január 1-jétıl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása a következık szerint módosult: SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE ALAP- TEVÉKENYSÉG Kıszínházak tevékenysége x Zenemővészeti tevékenység x VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 4

5 SZAKFELADAT SZÁMA SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE évi szöveges beszámoló ALAP- TEVÉKENYSÉG Táncmővészeti tevékenység x Egyéb elıadó-mővészeti tevékenység x Üdülıi szálláshely-szolgáltatás x Egyéb kiadói tevékenység x Zenemőkiadás x Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése x Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése x VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése x Ruházat gyártása x Bırtermék, lábbeli gyártása x Egyéb sokszorosítás x Könyv-kiskereskedelem x Újság-, papíráru-kiskereskedelem x Zene-, videofelvétel kiskereskedelme x Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme x Film-, video- és televízió-mősor terjesztése x Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, x nyilvános vetítési helyeken PR, kommunikáció x Reklámügynöki tevékenység x Médiareklám x M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység x Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése x Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése x Államháztartási szakágazati besorolás: Elıadó-mővészet 1.2 Szakmai tevékenység bemutatása A Magyar Állami Operaház évben is azt a célt tőzte ki maga elé, hogy mind a zenemővészeti, mind a táncmővészeti tevékenységével a nemzetközi operavilágban szakmai elismerést vívjon ki a bemutatott produkciók által, és egyúttal szélesebb társadalmi rétegekkel ismertesse meg az opera mőfaj világát évi zenemővészeti tevékenység év folyamán az alábbi új opera elıadások kerültek bemutatásra: o március 20; 21-én a Lett Nemzeti Operaház fıigazgatójának rendezésében került bemutatása A rózsalovag c. produkció. A klasszikus jegyeket viselı vígopera létrejöttében nemzetközi stáb segédkezett: Jochen Breiholz dramaturg (német), Kristine Pasternaka jelmeztervezı (lett), Julia Müer díszlettervezı (német), Kevin Wyn-Jones világítástervezı (svéd). 5

6 o május 29-én a MÜPA-val koprodukcióban a Budapesti Wagner Napok 2010 rendezvénysorozat keretében Szemerédy Alexandra és Parditka Magdolna rendezıi, tervezıi elképzelései szerint színpadra állítottuk a Trisztán és Izolda c. operát a Mővészetek Palotájában. A darab fıbb szerepeiben számos ünnepelt külföldi elıadót láthattunk. A sikeres kezdeményezés partnerünkkel egy hosszú távú együttmőködés nyitánya volt, melyet a 2010/11-es évadban a Lohengrin, a 2011/12-es évadban A vágy villamosa elıadások követnek majd. o A 2009/2010-es évad elsı premierje Kovalik Balázs Mefistofele -je volt (2010. szeptember 14.), mely intézményünk modern darabjait színesítette. o október 9-én az Új Színházban, a házigazdákkal, valamint a Budapesti İszi Fesztivállal együttmőködésben ısbemutatót tartottunk Csodálatos mobilvilág címmel, a Márta István zeneszerzı által a mobilhangokra írt operát Szikora János rendezte meg. o Wolfgang Amadeus Mozart méltatlanul ritkán játszott darabját, az Ascanio Albában c. produkciót december 12-én mutattuk be Szemerédy Alexandra és Parditka Magdolna rendezésében. A évre esı 5 opera bemutatón kívül tárgyévben további 30 opera produkció szerepelt a Magyar Állami Operaház repertoárján. Opera elıadások: A denevér; A filozófus lelke, avagy Orpheusz és Eurüdiké; A kis kéményseprı; A nürnbergi mesterdalnokok, A sevillai borbély; A szicíliai vecsernye; A varázsfuvola (helyszín: Vígszínház); Anyegin; Bánk bán (Kerényi Imre rendezése); Bohémélet; C est la guerre; Carmen; Don Giovanni; Don Carlos; Elektra; Fidelio; Figaro házassága; Jancsi és Juliska; Nabucco; Norma; Parsifal; Pomádé király új ruhája; Requiem; Rigoletto; Székely fonó; Titus kegyelme; Tosca; Turandot; Xerxes; Vérnász Gálaestek o XV. alkalommal került megrendezésre az Operabál február 13-án. Az est fényét José Cura vendégszereplése emelte. o június 28-án a Nyárköszöntı operacsillagok gálája -val ünnepeltük a jó idıt, melyen a jegyet váltó nézıink mellett a Hajós utcai járókelık óriáskivetítın tekinthették meg a világhírő Thomas Hampsont és fellépı mővésztársait. Az érdeklıdıket kortárs tánc, mősor és büfé várta. o A nemrég elhunyt Polgár László emléke elıtt tisztelegtünk a október 4-i gálaest-en, melyre az énekes legenda életpályájának kiemelkedı produkcióiból válogattunk darabokat. o november 6; 7-én egy igazi csemegével kedveskedtünk az operarajongó közönségnek, amikor is a Bánk bán ısváltozata csendült fel a Dalszínházban. Koncertek: o A 2010/11-es színházi évad szeptember 5-én az évadnyitó Mahler-koncerttel vette kezdetét Fischer Ádám vezényletével. o Hagyomány szerint ez évben is több (12) alkalommal rendezett nagyszabású koncertet a Budapesti Filharmóniai Társaság az Ybl-palotában. Vendégjátékok: o február 9-én a pozsonyi székhelyő Szlovák Nemzeti Színház vendégszerepelt nálunk a Pillangóasszony c. elıadásával. o március 19-én a Tavaszi Fesztivál keretében belül a Dán Királyi Balett vendégszereplését élvezhettük. 6

7 o A Magyar Állami Operaház a Kovalik Balázs Vérnász c. produkciójával turnézott Karlsruhéban. Rendezvények: o 2010 májusában második alkalommal került megrendezésre a Május Ünnep rendezvénysorozat, melyen hazai és nemzetközi sztárok léptek fel az Operaház színpadán. o Az AIDS világnapján a világ operaházaiban zenei kalandozásokat, melybe a budapesti Operaház is bekapcsolódott, immáron III. alkalommal rendeztük meg november 29-én a Jazz az operában Jazz és Dal c. jazz estünket. o A XVIII. Világsztárok balettgála szeptember 25-én, a XX. Táncpaletta gála november 22-én került színpadra. A gazdasági évben az Operaház színpadán 290 db saját repertoár elıadást játszottunk, külsıs helyszínen: a Vígszínházban 25 db A varázsfuvola, a Mővészetek Palotájában 3 db Trisztán és Izolda, 2 db Zorba, az Új Színházban 2 db Csodálatos mobilvilág c. elıadást tartottunk évi táncmővészeti tevékenység év folyamán az alábbi új balett elıadások kerültek bemutatásra: o június 5, 6-án kortárs koreográfusok fiatalos lendülető Örvényben balett estjét tőztük mősorra, amikor is Robert North: A halál és a lányka; Myriam Naisy: A szerelem és a lány; Krzysztof Pastor: Még meddig?; David Dawson: Örvény c. produkcióit csodálhatta meg a közönség. Az összeállítás a sikert követıen nagy elıadásszámmal maradt repertoáron a következı szezonban is, egyszerre adva lehetıséget vezetı magántáncosainknak és mellettük a feltörekvı új nemzedékeknek a bizonyításra. o Felújításként került színpadra november án az Erkel Színházban évekkel ezelıtt óriási sikerrel játszott gyermekdarabja, az A rosszul ırzött lány felújítása, melynek célja, hogy segítse a legifjabb korosztály operaházba járásra szoktatását. A szerzı, Frederick Ashton a darabot annak keletkezésekor Alexander Grant férfi szólistára koreografálta, aki Ashton halálával a koreográfiai jogokat örökölte. Mint jogtulajdonos és betanító, Grant személyesen felügyelte az utolsó hetek munkáját egészen a premierig. A felújított darabot az eredeti tervek alapján készült autentikus díszletben és jelmezekkel mutattuk be. A bemutató kiváló kritikát kapott a Dance Europe c., vezetı nemzetközi szaklapban, ami annál is inkább különös büszkeségre ad okot, mivel a Dance Europe lapjain ritkán szerepel közép-európai balett együttes. A évre esı 1 balett bemutatón és 1 felújításon kívül tárgyévben további 11 balett produkció szerepelt a Magyar Állami Operaház repertoárján. Balett elıadások: A bajadér; A diótörı; A makrancos Kata; Anna Karenina; Balanchine-est, Elfújta a szél; Hófehérke és a hét törpe; Rómeó és Júlia; Sylvia; Változatok egy gyermekdalra; Zorba (helyszín: MÜPA). A balett együttes munkáját az év során az alábbi külföldi vendégmővészek segítették és gazdagították: o Slava Mukhamedov, Németország: premier tanácsadó, koreográfus, óraadó és próbavezetı balettmester (2010. január 1. július 31., január 16. márc. 20.) o Eldar Aliev, Indianapolis: balettmester (2010. január 3. - február 28.); premier tanácsadó és balettmester (2010. augusztus január 28.) o Youzef Raoukout, balettmester (2010. március 1-31.) o Aidar Akhmetov, Moszkva: balettmester (2010. március május 1.) 7

8 Neves külföldi illetıségő fellépı vendégmővészeink: o Simon István: Rómeó és Júlia / Rómeó, január 13, 14 o Anna Tsygankova (az amszterdami HET National Ballet szólistája): Elfújta a szél / Scarlett, október 1, 5 Balanchine: Szerenád / nıi fıszerep, október 28, 30 o Nagy Tamás (az amszterdami HET National Ballet szólistája): A Diótörı/ Herceg, december 9,10. o A Világsztárok Balettgála keretében, szeptember 25-én: Yan ZHU - Shidong SHENG, Kínai Nemzeti Balett, Peking Lali KANDELAKI - Vasil AKHMETELI, Állami Opera- és Balettszínház, Tbiliszi Ulvi AZIZOV, nemzetközi mővész, Azerbajdzsán Matthew RUSHING - Linda C. SIMS, USA Anna TSYGANKOVA, HET National Ballet Nyári Nemzetközi Balett Program (HNBC-SI) A 2009 nyarán elıször megrendezett különleges szakmai eseménysorozatot 2010 júliusában továbbfejlesztett formában valósította meg a MÁO: a záró gála ismét nyilvános próbatáncként, emellett azonban ezúttal balett versenyként is szolgált, rangos nemzetközi zsőrivel a közönség soraiban. Ismét külföldi sztárvendégeket (Eldar Aliev, USA; Tomé Cousin, USA) hívtunk meg a magyar balettmesterek mellé, így biztosítva, hogy a tanfolyamon minden stílusban a legmagasabb kvalitású szakemberek dolgozzanak a résztvevıkkel. A színvonal további emelése érdekében négy, szakmai alapon kiválasztott külföldi résztvevıt a tanfolyami díj elengedése mellett fogadtunk. İk az operaház színpadán megrendezett nyilvános záróeseményen bizonyították, hogy a választás joggal esett rájuk: mindannyiukat díjjal jutalmazta a zsőri. A záró koncert másnapján a meghívott igazgatók részvételével nemzetközi fórum zajlott le a Székely Bertalan teremben, melynek eredményeképpen 14 balett vezetı írt alá szándéknyilatkozatot arról, hogy kezdeményezésünk nyomán a közeljövıben tüzetesebben fogják vizsgálni az együttesek közötti költségcsökkentı célzatú együttmőködések lehetıségét. A találkozó hiánypótló jellegét több felszólaló hangsúlyozta. A táncos résztvevık által kitöltött részletes értékelı ív összesítése ötös skálán 4,28-as eredményt adott, világosan mutatva a megelégedettség magas fokát mind a szakmai színvonal, mind a szervezés tekintetében. Amellett, hogy a program szakmai berkekben jó hírét vitte a Magyar Állami Operaháznak, a hozzá kapcsolódó kiterjedt, nagyrészt online, minimális költségek mellett megvalósult marketing tevékenység jelentısen hozzájárult a Magyra Nemzeti Balett nemzetközi ismertségének növeléséhez. Új külföldi mővészként a korábbi közös munka során megismert, a Magyar Táncmővészeti Fıiskolán végzett Ilona Kelsey Scanlon felvételt nyert a balettkarba évi szervezeti változások és azok hatásai A nemzeti erıforrás miniszter szeptember 1-vel a Magyar Állami Operaház élére miniszteri biztost nevezett ki hat hónap idıtartamra azzal a céllal, hogy az intézményben teljes körő pénzügyi, gazdasági átvilágítása történjen. Az Operaház évre engedélyezett létszáma 885 volt, létszámleépítés évközben nem történt, melybıl 841,25 álláshely volt kiadva, még 43,75 álláshelyet a fıigazgató saját hatáskörben zárolt, melyet nem osztott fel a szervezeti struktúrában. Ez utóbbi átalakítása 2010 ıszén vette kezdetét, amikor a miniszteri biztos október 22-én átvette a munkáltatói és kötelezettségvállalói jogok gyakorlását október 27-én minisztériumi engedély alapján kiadásra került a Magyar Állami 8

9 Operaház ideiglenes szervezeti felépítési ábrája, melynek létét a Felügyeleti Szerv ellenırzési jelentésében évek óta hiányolta. Az intézménynél év folyamán jelentıs személycserék történtek felsıvezetıi szinten - a fızeneigazgató, a gazdasági igazgató esetén -, valamint középvezetıi szinten egyaránt. Fıbb személyi változások 2010-ben: o Kovalik Balázs mb. mővészeti igazgató határozott idejő jogviszonya június 30. napján a törvény erejénél fogva szőnt meg. o Mendelényi Zsófia megbízott humánpolitikai osztályvezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya augusztus 31. napján szőnt meg lemondással. Marczinek-Takács Anita humánpolitikai osztályvezetı gyermeke gondozása céljából engedélyezett fizetés nélküli szabadságát követıen augusztus 9-én állt ténylegesen munkába. o A Nemzeti Erıforrás Miniszter szeptember 1-jei hatállyal miniszteri biztossá nevezte ki Horváth Ádámot, aki a 4/2010. (IX.8.) NEFMI utasítás 3. c) pontjának megfelelıen a Magyar Állami Operaház mőködési rendje szerinti valamennyi kiadmányozási és kötelezettségvállalási aktus tekintetében - a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett - ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. o Vass Lajos fıigazgató határozott idejő munkaszerzıdéssel október 4. napjától december 31. napjáig Gyıriványi György Sándort nevezte ki megbízott fızeneigazgatónak. o Határozott idıre október 18. napjától december 31. napjáig Oszterné Failoni Donatellát bízta meg a fıigazgató a mővészeti fıtitkári feladatok ellátásával. o október 22 napján Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erıforrás miniszter visszavonta Vass Lajos fıigazgató, valamint Szabó József Attila gazdasági igazgató vezetıi megbízását. o Horváth Ádám miniszteri biztos a 7/2010. (X.22.) NEFMI utasítás 3. a) pontja értelmében október 22. napjától gyakorolja a Magyar Állami Operaház vezetıjének feladat- és hatáskörét, illetve gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók tekintetében. A Miniszteri Biztos ugyanezen utasítás alapján a Magyar Állami Operaház mőködési rendje szerinti valamennyi kiadmányozási és kötelezettségvállalási aktus tekintetében - a gazdasági igazgató ellenjegyzése mellett - ellenjegyzési jogkörrel rendelkezik. A fentiekre való tekintettel Dr. Réthelyi Miklós miniszter Horváth Ádám miniszteri biztost március 1-jéig az Operaházba rendelte ki munkavégzésre. o A Nemzeti Erıforrás Miniszter október 22-én határozott idıre Szilárd Tibort bízta meg a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával, akinek jogviszonya november 30. napján próbaidı alatt azonnali hatállyal megszőnt. o A Miniszteri Biztos határozott idıre október 25. napjától december 31. napjáig Simon Bélát bízta meg a zenekar-igazgatói feladatok ellátásával. o Nagy Ilona gazdasági igazgató helyettes határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel október 26. napján szőnt meg. o A MÁO új szervezeti felépítése - Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erıforrás miniszter és Szıcs Géza kulturális államtitkár jóváhagyásával október 27. napján lépett hatályba. o október 31. napján közös megegyezéssel szőnt meg Czeiner László mőszaki igazgató és Bögre László informatikai vezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya. o november 3. napján Horváth Ádám miniszteri biztos Farkas Lászlót bízta meg a mőszaki igazgatói feladatok ellátásával o A Miniszteri Biztos november 8. napjától határozott idıre a pályázat eredményes lezárásáig - legfeljebb június 30. napjáig - Mozsár Istvánt bízta meg az ügyvezetı igazgatói feladatok ellátásával o Mihályi Endre üzletfejlesztési vezetı határozott idejő kinevezése november 30. napján közös megegyezéssel szőnt meg. 9

10 o december 1. napján az Operaházba történı végleges áthelyezésével egyidejőleg Dr. Réthelyi Miklós miniszter határozatlan idıre Hajduné Sipos Erika asszonyt bízta meg a gazdasági igazgatói feladatok ellátásával. o A Miniszteri Biztos december 8. napjától Farkas Mónikát bízta meg a Humánpolitikai Osztály vezetésével. o Farkas Ágnes produkciós vezetı határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szőnt meg december 31. napján alkalmatlanságra való hivatkozással. A évben megkezdett személycserék átnyúltak év elejére is. A felsı- és középvezetıi szinten bekövetkezett személyi változásokkal az Operaház vezetésének egyértelmő szándéka az volt, hogy az intézmény hatékonyabban mőködjön. Az új szervezeti struktúra kialakításának célja az volt, hogy egyértelmően meghatározhatóak legyenek az egyes vezetıkhöz tartozó szervezetek, felelısségi körök, feladatok. 1.4 Alapítványok, közalapítványok támogatása A Magyar Állami Operaház a Magyar Köztársaság többször módosított Polgári Törvénykönyv 74/A-F. rendelkezései alapján alapította meg a Budapesti Operabarát Alapítványt, az Operaház más alapítványban, közalapítványban, közhasznú, vagy gazdasági társaságban nem rendelkezik sem tulajdoni részesedéssel, sem semmilyen befolyással. Az Operaház sem az Operabarát Alapítvány által ellátott feladatokat, sem egyéb alapítványi, közalapítványi tevékenységet nem támogatott évben sem pénzeszközökkel, sem térítésmentesen átadott eszközökkel. 1.5 Vállalkozási tevékenység A Magyar Állami Operaház 2010-ben kizárólag az alaptevékenységek szerinti tevékenységeket folytatja, vállalkozási tevékenységet bár erre az alapító okirat szerint jogosult lenne 2010-ben nem végzett. 1.6 Eszközök tevékenységek közötti megoszlása Az Operaház valamennyi eszközét alaptevékenységeihez használja, a terv szerinti értékcsökkenések az Áhsz. 30. (2) bekezdése szerint megállapított leírási kulcsokkal kerülnek megállapításra. Vállalkozási tevékenységet 2010-ben sem folytattunk. A Magyar Állami Operaház Budapest évben kizárólag alaptevékenysége szerint mőködött, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 1.7 Kiszervezett tevékenységek helyzete A Magyar Állami Operaház 2000-tıl szervezte ki egyes, az alaptevékenységhez, az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeit, úgy, mint a nézıtéri és ruhatári feladatok ellátása, gondnoksági és takarítási feladatok, vagyonvédelem ellátása. A kiszervezett tevékenység esetében a gazdasági hatékonyság vizsgálata folyamatosan zajlik, egyes esetekben (pl. a vagyonvédelem esetén) sikerült kedvezıbb feltételekben megállapodni a következı költségvetési évet tekintve. 1.8 Gazdasági társaságokban való részvétel A Magyar Állami Operaház semmilyen gazdasági társaságban nem rendelkezek részesedéssel. 10

11 1.9 Dolgozók lakásépítési és vásárlási támogatásainak bemutatása évi szöveges beszámoló A Magyar Állami Operaház 1989-ben hozta létre a Lakástámogatási Alapot, melynek keretében támogatni kívánta a közalkalmazottai számára az otthonteremtést, a lakásvásárlást és a lakásépítést. A munkáltatói lakásépítési alap számla az OTP Banknál került megnyitásra. A lakástámogatási alapról szóló szabályzat alapján az Operaház közalkalmazottjai részére legfeljebb forint támogatást nyújthat évben összesen 3 fı vett igénybe az alapból támogatást (ezt megelızı évben nem volt új támogatás megítélve), összesen forint értékben. Összességében 18 személy rendelkezett év végén tartósan adott kölcsön tartozással forint értékben, melybıl a évben várhatóan megtérülı tartozások melyek átvezetésre kerültek az egyéb követelések közé forint volt A Kincstári Egységes Számlán kívüli pénzforgalmak alakulása A Magyar Állami Operaház a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számláin kívül az alábbi pénzforgalmi bankszámlákkal rendelkezik: MEGNEVEZÉS Munkáltatói Lakásépítési Alap számla Oláh G. közérdekő alap pénzforgalmi számla Ferencsik J. közérdekő alap pénzforgalmi számla Juventus közérdekő alap pénzforgalmi számla Mándi A. közérdekő alap pénzforgalmi számla Závodszky közérdekő alap pénzforgalmi számla PÉNZFORGALMI JELZİSZÁM PÉNZINTÉZET ZÁRÓEGYENLEG (forint) OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt OTP Bank Nyrt A közérdekő alap céljaira létrehozott pénzforgalmi számlákra magánszemélyek és társaságok teljesíthetnek befizetéseket, melyekbıl egyedi megítélések alapján egyes mővészek támogathatóak. A Magyar Állami Operaház 2010-ben nem támogatta anyagi eszközökkel ezeket az alapokat Az elıirányzat gazdálkodási rendszer tapasztalatai A Kincstár a központi költségvetési szervek részére a kiadási és bevételi elıirányzatuk különbözeteként havi idıarányos támogatási keretet nyit, melyet havonta utal át az intézmény elıirányzat-felhasználási keretszámlájára. A felhalmozási kiadások finanszírozása teljesítményarányosan történik. Tekintettel arra, hogy az intézmény nettó finanszírozási körbe tartozik a támogatási keretnyitás feltétele a beküldött adóbevallás, mely alapján a terhelést a Kincstár teljesíti. Az Operaház évadterv alapján látja el feladatait. Az évadterv idıben elválik a költségvetési évtıl, a produkciók költségvetésének kiadásai eltérnek az 1/12-ed finanszírozás alapján nyújtott támogatási keretektıl. 11

12 Az intézmény jelentıs részben támogatásból finanszírozza mőködését. A produkciók, bemutatók kiadásai nem idıarányosan jelentkeznek, viszont az idıarányosan nyújtott támogatási keret nehezíti a gazdálkodást, esetlegesen 30 napon túli tartozásállományok is felhalmozódnak. Az intézmény bevételei sem igazodnak a produkciók kiadási üteméhez, hiszen a kiadásokat követıen realizálható bevétel. Az intézmény részére nyújtható államháztartáson kívülrıl érkezı átvett pénzeszközök megszerzése bizonytalan csak az év végén várhatók a vállalkozásoknál az eredmény megállapítását követıen. Ennek következtében a kötelezettségvállalásokban a kiadások tervezésében az ütemezettség nem biztosítható. Intézményünk likviditási helyzetét hátrányosan befolyásolja a forráshiányos támogatás, illetve az évenként elrendelt zárolás. A Kincstári információszolgáltatás adatai idıben késıbb állnak rendelkezésre az intézmény nyilvántartási adataitól, így naprakész egyeztetés, ellenırzés nem lehetséges, az esetleges korrekciók csak késedelmesen, az információ rendelkezésre állását követıen hajthatók végre. 12

13 2. Rendkívüli események, körülmények bemutatása évi szöveges beszámoló szeptember 1-én a Magyar Állami Operaház élére kinevezett miniszteri biztos azt a feladatot kapta a nemzeti erıforrás minisztertıl, hogy az intézményben teljes körő pénzügyi, gazdasági átvilágítása történjen, és ennek tükrében tegyen javaslatot az Operaház gazdaságosabb, hatékonyabb mőködése érdekében. A megbízott miniszteri biztos munkájának segítésére, a felmerülı jogi- közgazdasági-, pénzügyi- és szervezetelméleti kérdésekhez, a szükséges háttér-szakértelem biztosítására Szakértı Bizottság jött létre. A bizottság munkája lezárult, az elkészült jelentést a fenntartó minisztériumnak került megküldésre. Az Operaház évre engedélyezett létszáma 885 volt - létszámleépítés évközben nem történt - melybıl 841,25 álláshely volt kiadva, még 43,75 álláshelyet a fıigazgató saját hatáskörben zárolt, melyet nem osztott fel a szervezeti struktúrában. Ez utóbbi átalakítása 2010 ıszén vette kezdetét, amikor a miniszteri biztos október 22-én átvette a munkáltatói és kötelezettségvállalói jogok gyakorlását október 27-én minisztériumi engedély alapján kiadásra került a Magyar Állami Operaház ideiglenes szervezeti felépítési ábrája, melynek létét a Felügyeleti Szerv ellenırzési jelentésében évek óta hiányolta. Az intézmény elkészítette a hosszú távú mőködést és felépítést meghatározó Szervezeti és Mőködési Szabályzatot és az azt megalapozó Alapító Okiratot. A jogszabályi változások átvezetésével és az elmúlt években történt vizsgálati megállapítások figyelembevételével kialakított, belsı, szakmai konzultációra bocsátott tervezeteket véleményezésre a Minisztériumba megküldtük, elfogadásuk folyamatban van. Az Erkel Színház épülete továbbra is próbaszínpadként mőködött ben második játszóhelyül a Vígszínházban voltak elıadások, illetve az Új Színházban is volt egy közös produkció. 2.1 Pénzügyi, vagyoni helyzet alakulása évben jóváhagyott eredeti elıirányzatunk összege nagymértékben elmaradt a szükségestıl, ezért személyi jellegő kiadásunkon megtakarított elıirányzatunkból kellett pótolni a dologi kiadásokon jelentkezı hiány egy részét év folyamán számos alkalommal jelentıs likviditási gondokkal küzdöttünk. Az év végén a vállalkozásoktól beérkezett támogatások nagyban segítették volna likviditási problémáink megoldását. A évi költségvetési egyenleg teljesítéséhez szükséges intézkedésrıl szóló 1268/2010. (XII.3.) Korm. határozat alapján a nemzeti erıforrás minisztérium által elrendelt december havi kiadásteljesítés korlátozása, majd a pénzügyi teljesítések azonnali felfüggesztése a lejárt tartozás állomány további növekedését, a évi záró pénzkészlet ( e Ft), illetve a szállítói állományunk ( e Ft) növekedését idézte elı az elızı évhez viszonyítva. Az Operaház a nemzeti erıforrás minisztérium helyettes államtitkárától felmentést kért a fenti Kormányhatározat alapján elrendelt kiadás korlátozása alól, azonban a miniszteri engedélyben megahatározott összegtıl történı eltérést elutasította a szőkös forrásokra való tekintettel. 2.2 Az intézmény által ellátott többletfeladatok A Magyar Állami Operaház alaptevékenységei tekintetében 2010-ben annyi változás történt, hogy a január 1-ei szakfeladat besorolás változása miatt az alaptevékenységek között kizárólag olyan tevékenységek kerültek felsorolásra, melyek a gyakorlatban alaptevékenységként funkcionálhatnak. Többletfeladat az intézmény számára nem lett elrendelve. 13

14 2.3 Az intézmény mőködésének helyzete, értékelése A Magyar Állami Operaház 2010-ben megbízott és kinevezett vezetése célul tőzte ki, hogy a színház hagyományainak tiszteletben tartásával megújítja a színház mővészeti munkáját, technikai hátterét, adminisztratív mőködését. A fenntartó minisztérium által egyértelmően meghatározott célként tőzte ki az új vezetés számára, hogy a nemzetközi operaélet meghatározó szereplıjévé kell válnia a Magyar Állami Operaháznak. A létrehozott és elfogadott új szervezeti struktúra, az egyértelmően meghatározott és szétválasztott feladatok és felelısségi körök kellı alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy egy jól, gazdaságosan és hatékonyan mőködı színház jöjjön létre. Ehhez azonban elengedhetetlen megfelelı anyagi források biztosítása is a színház számára, mind a támogatások terén, mind a saját bevételek növelésével. A Magyar Állami Operaház a 2010-es évet e Ft-tal kevesebb támogatással és az elızı évhez képest változatlan saját bevétel elıírás eredeti elıirányzattal indította el. A teljes év tekintetében a támogatás összege e Ft-tal lett kevesebb, a saját bevételeké e Ft-tal lett több mint 2009-ben. Elıirányzat-maradványból eft-tal több forrás állt rendelkezésre, mint elızı évben. Összességében e Ft volt 2010-ben a forrás csökkenés évhez viszonyítva. Idıszak Megnevezés Támogatás Bevételek év Elıirányzatmaradvány igénybevétele Források összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat ezer Ft-ban év ELTÉRÉS Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat A támogatás csökkenést 2010-ben a saját bevételeken belül némileg ellensúlyozni tudta az elıadómővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján vállalkozásoktól intézményünknek juttatott támogatások értéke e Ft (I. félévben e Ft, II. félévben e Ft) évben jóváhagyott eredeti elıirányzatunk összege nagymértékben elmaradt a szükségestıl, ezért személyi jellegő kiadásunkon megtakarított elıirányzatunkból kellett pótolni a dologi kiadásokon jelentkezı hiány egy részét. A dologi elıirányzatra e Ft értékben személyirıl, ehhez kapcsolódóan e Ft járulékról elıirányzat átcsoportosítást kezdeményeztünk, mely átcsoportosítást elsısorban a vendégmővész közremőködık díjazásának dologi kiadása indokolta. Dologi kiadásaink elıirányzatát csökkentette az e Ft zárolt elıirányzat elvonása. Beruházásról további e Ft elıirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a dologi kiadásoknál jelentkezı elıirányzat hiány pótlására. A szükséges átcsoportosítás következtében a fejlesztéseinket, beruházásainkat nagyon szőkös korlátok közé kellett szorítani. A kötelezettség állomány 5,58 százalékkal nıtt évhez képest. A e Ft-os növekedés fı oka az év végi pénzforgalmi kiadások korlátozása miatt felduzzadt kifizetetlen szállítói állomány. A többszöri vezetıváltások következtében több szerzıdést, megrendelést újra kellett indítani, ami szintén növelte az év végi ( e Ft) kötelezettségállomány összegét. A korábbi vezetés elmaradt, elhúzódott, szóban tett kötelezettségvállalásai jelentıs összegben terhelik a évi költségvetésünket is. 14

15 3.1 Elıirányzat adatok változásai SOR SZÁM Megnevezés KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+8. sorok) Mőködési kiadások összesen ( sorok) évi elıirányzatok és teljesítések évi fıbb elıirányzatok alakulása (adatok ezer forintban) évi tényleges teljesítés évi eredeti elıirányzat évi szöveges beszámoló évi módosított elıirányzat évi teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadások Egyéb mőködési kiadások Felhalmozási kiadások összesen ( sorok) Intézményi beruházás Felújítás Központi beruházás Beruházások általános forgalmi adója BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) Támogatási bevételek ebbıl felügyeleti szervtıl kapott támogatás támogatásértékő bevételek elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel Mőködési bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Egyéb mőködési bevételek Elızı évi maradvány igénybevétele Tényleges maradvány

16 3.2 Fıbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggı alakulása évi szöveges beszámoló év folyamán összesen e Ft összegben került sor elıirányzatok módosítására. A dologi kiadások fedezetére rendelkezésre állt elıirányzat ( e Ft) olyan minimális teljesítésre adott lehetıséget, hogy minden elıirányzati jogcímbıl át kellett csoportosítani ahhoz, hogy a felmerült kötelezettségeket teljesíteni tudjuk. A konkrét módosításokat az alábbi táblázat tartalmazza (adatok ezer forintban): Megnevezés EREDETI Elıirányzat Kormány Elıirányzat változások Felügyeleti szerv Intézmény ELTÉRÉS Végleges módosított elıirányzat Intézményi beruházások Felújítás Központi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány átadás Lakástámogatás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Támogatásértékő mőködési kiadások Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány átadás Egyéb mőködési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Kölcsönök nyújtása és törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások évi személyi jellegő kiadások elıirányzat változásai: o án az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a személyi jellegő kiadások elıirányzata ezer forinttal nıtt. A növekedés vendégmővészek tiszteletdíjainak kifizetésének a fedezetére szolgált. o én kormányzati hatáskörben ezer forinttal emelkedett a mőködési költségvetésünk elıirányzata a évben fizetendı eseti kereset-kiegészítések kifizetése miatt. Ebbıl a személyi juttatások elıirányzata e Ft-tal nıtt, melybıl a évi kereset-kiegészítés decemberi részletének összege e FT, a évi eseti keresetkiegészítés összege e FT volt. 16

17 o án intézményi hatáskörben ezer forinttal csökkentettük a személyi jellegő kiadások elıirányzatát, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára, a szellemi szabadfoglalkozású kiadások elıirányzataként. o án szintén kormányzati hatáskörben az eseti kereset-kiegészítés elszámolásának eredményeként összességében ezer forinttal csökkent a mőködési költségvetésünk elıirányzata, melybıl a személyi juttatások elıirányzata összesen e Ft-tal csökkent. Ebbıl a évet érintı kereset-kiegészítések elszámolásának összege 19 ezer forint, a évi ezer forint volt. o én intézményi hatáskörben a személyi juttatások elıirányzatát e Ft-tal csökkentettük, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetéül. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a személyi juttatások elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a személyi juttatások elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én saját hatáskörben a Nemzeti Kulturális Alappal kötött szerzıdések alapján kapott e Ft támogatásértékő bevételbıl ezer forint összegben emeltük meg a személyi juttatások elıirányzatát, melyet a évi májusünnep rendezvénysorozat keretében meghívott külföldi mővészek tiszteletdíjának fedezetét szolgálta. Személyi jellegő kiadások teljesítése A Magyar Állami Operaház személyi jellegő kiadásai az elızı évhez képest elenyészı mértékben emelkedtek. Figyelembe véve, hogy létszámleépítés évben nem történt, továbbá a felsı és középvezetıi szinten történ személycserék miatti elbocsátásokkal kapcsolatos kifizetések az intézményt terhelik, ezért a csaknem változatlan személyi juttatások értéke jónak mondható. A teljes munkaidıs és részmunkaidıs foglalkoztatottak személyi juttatásainak, valamint a külsı személyek juttatásainak megoszlása (munkaadókat terhelı járulékok nélkül): adatok ezer forintban MEGNEVEZÉS Különbözet évi arány Teljes munkaidıs juttatások ,42 % Részmunkaidıs juttatások ,34 % Külsı személyek juttatásai ,24 % ÖSSZESEN ,00 % A személyi juttatások összességében e Ft-tal emelkedtek 2010-ben, ezt megelızıen 2009-ben e Ft-volt a csökkenés ebben a körben, amely még a évi csoportos létszámleépítés hatása miatt jelentkezett évben csaknem 10 százalékos csökkenés tapasztalható a teljes munkaidı juttatások körében, ugyanakkor a külsı személyek juttatásaira 9 százalékkal többet költött az intézmény az elızı idıszakhoz képest. A létszám adatokat tekintve a évi záró létszám 873 fı volt (823 teljes munkaidıs és 50 részmunkaidıs foglalkoztatott), a évi záró létszám 864 fı, melybıl 809 fıt teljes munkaidıben, 55 fıt részmunkaidıben foglalkoztatott az intézmény. 17

18 3.2.2 Munkaadókat terhelı járulékok évi munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat változásai: o án az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata ezer forinttal nıtt. A növekedés vendégmővészek tiszteletdíjai járulékainak kifizetésének a fedezetére szolgált. o én kormányzati hatáskörben e forinttal emelkedett a mőködési költségvetésünk elıirányzata a évben fizetendı eseti kereset-kiegészítések kifizetése miatt. Ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata e Ft-tal nıtt, melybıl a évi kereset-kiegészítés decemberi részletének összege 230 e Ft, a évi eseti keresetkiegészítés összege e FT volt. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal csökkentettük a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára, a vásárolt termékek, szolgáltatások általános forgalmi adó kiadások elıirányzataként. o án szintén kormányzati hatáskörben az eseti kereset-kiegészítés elszámolásának eredményeként összességében ezer forinttal csökkent a mőködési költségvetésünk elıirányzata, melybıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata összesen e Ft-tal csökkent. Ebbıl a évet érintı kereset-kiegészítések elszámolásának összege 5 ezer forint, a évi ezer forint volt. o én intézményi hatáskörben a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatát e Ft-tal csökkentettük, mely átvezetésre került a dologi kiadások elıirányzatára a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetéül o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, ebbıl a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatáról e Ft-ot vezettünk át csökkenésként. Munkaadókat terhelı járulékok teljesítése A munkaadókat terhelı járulékok vonatkozásában évben a megelızı idıszakhoz képest ezer forint megtakarítást könyvelhettünk el, amely csaknem 4 százalékos csökkenést jelent. Mivel jelentıs adóváltozás nem történt, így a csökkenés oka a teljes munkaidıs foglalkoztatottak létszámának és juttatásainak csökkenésére vezethetı vissza Dologi kiadások évi dologi kiadások elıirányzat változásai: o án intézményi hatáskörben az elızı évi elıirányzat maradvány igénybevétele keretében ezer forint összegben növekedett a dologi kiadások elıirányzata. o Szintén án az elızı évi elıirányzat maradvány terhére ezer forinttal növekedtek a költségvetési elıirányzataink, melybıl a dologi kiadások elıirányzata ezer forinttal nıtt. o én ugyancsak intézményi hatáskörben ezer forintban növekedett a dologi kiadások elıirányzata, melynek forrása szintén az elızı évi pénzmaradvány volt. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, melynek forrása egy évi 27710/2009. számú szerzıdés alapján a Magyarorosz Fórum elnevezéső rendezvényre kapott, elızı évben fel nem használt keret volt. 18

19 o án intézményi hatáskörben ezer forinttal növeltük a dologi kiadások elıirányzatát, mely a személyi jellegő kiadások (160 e Ft), illetve a munkaadókat terhelı járulékok (40 e Ft) elıirányzatáról került átvezetésre a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetére. o én intézményi hatáskörben ugyancsak a személyi juttatások ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok ( e Ft) elıirányzatáról került átvezetésre e Ft növekedésként, mely szintén a szellemi szabadfoglalkozásúak és a kapcsolódó általános forgalmi adó fedezetére szolgált. o án a szőkös dologi elıirányzat miatt kormányzati hatáskörben átrendezés vált szükségessé, melynek keretében az intézményi beruházási kiadások elıirányzatáról átvezetésre került ezer forint növekedésként a dologi kiadások elıirányzatának javára. Ezzel a lépéssel jelentıs fejlesztésekrıl kellett lemondanunk a mindennapi mőködés biztosítása végett. o év júniusában kormányzati hatáskörben e Ft zárolására került sor a dologi kiadások elıirányzatának terhére. o án intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát a személyi juttatások elıirányzatának ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának (5 500 e Ft) terhére. Az elıirányzat módosításra készletbeszerzések, számítástechnikai szolgáltatások és rezsi költségek fedezete miatt volt szükség. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy án kelt támogatási szerzıdés keretében, az OTP Bank Nyrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, az ING Befektetési Alapkezelı Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. A többletbevétel üzemeltetési költségek (karbantartási anyagok, rezsi anyagok, raktárbérleti díj, szállítási szolgáltatások, takarítási költségek) fedezetét szolgálta. o án egy évi 27710/2009. számú szerzıdés alapján a Magyar-orosz Fórum elnevezéső rendezvényre kapott, elızı évben fel nem használt ezer Ft keret elszámolása kapcsán 54 e Ft visszafizetési kötelezettség miatt a dologi kiadásunk elıirányzatát 54 e Ft-tal csökkentettük. o 2010 októberében dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, a Fundamenta- Lakáskassza Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én intézményi hatáskörben ezer forinttal emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát a személyi juttatások elıirányzatának ( e Ft) és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzatának ( e Ft) terhére. Az elıirányzat módosítás az intézmény üzemeltetési költségeinek finanszírozása miatt volt szükséges. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, a MOL Nyrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én dologi kiadásaink elıirányzatát ezer forinttal tudtuk megemelni, melynek forrása egy én kelt támogatási szerzıdés keretében, az OTF Fıvállalkozó Zrt-tıl az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló évi XCIX. törvény alapján kapott ezer forint többletbevétel volt. o én saját hatáskörben a Nemzeti Kulturális Alappal kötött szerzıdések alapján kapott e Ft támogatásértékő bevételbıl ezer forint összegben emeltük meg a dologi kiadások elıirányzatát, melyet a évi májusünnep rendezvénysorozat, illetve az 19

20 Operamagazin évi 5 lapszámának megjelenésével kapcsolatos költségek fedezetét szolgálta. o án saját hatáskörben a dologi kiadások elıirányzatát ezer forinttal csökkentettük az egyéb mőködési célú kiadások elıirányzatának javára. Az elıirányzat módosításra egy munkavállalónk korengedményes nyugdíjazásával kapcsolatos, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére megállapított fizetési kötelezettségünk miatt volt szükség. o A év júniusában kormányzati hatáskörben a dologi kiadások elıirányzatából zárolásra került e Ft-ot én a Nemzeti Erıforrás Minisztérium csökkentésre módosította. o én a felügyeleti szervi hatáskörben a Nemzeti Erıforrás Minisztérium ezer forinttal felemelte a dologi és egyéb folyó kiadásaink elıirányzatát. A többlet elıirányzat az üzemeltetési költségek fedezetét szolgálta. o én fejezeti hatáskörben az irányító szerv ezer forinttal felemelte a dologi kiadások elıirányzatát. Az elıirányzat emelés forrása a évi többletbevételek voltak. A megemelt elıirányzat a rezsi költségek (gáz-, villany-, víz-, csatornadíjak) fedezetét szolgálták. o én intézményi hatáskörben 370 ezer forinttal felemeltük a dologi kiadások elıirányzatát. Az elıirányzat emelés forrása a évi többletbevételek voltak. A megemelt elıirányzat szakmai feladat ellátásához szükséges anyagbeszerzések fedezete volt. Dologi kiadások teljesítése Az intézet dologi kiadásait 2010-ben csaknem 4 százalékkal sikerült mérsékelni az elızı idıszakhoz képest. Viszonyításként évben 2008-hoz képest 25 százalékos dologi kiadás növekedés volt látható e Ft értékben. Dologi kiadások részletezése egyéb folyó kiadások nélkül (adatok ezer forintban) MEGNEVEZÉS Különbözet évi arány Készletbeszerzés ,36 % Kommunikációs szolgáltatások ,07 % Szolgáltatási kiadások , 01 % Általános forgalmi adó ,10 % Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ,31 % Szellemi tevékenységhez kapcsolódó kifizetések ,66 % Egyéb dologi kiadások ,48 % ÖSSZESEN ,00 % Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az intézmény jelentıs likviditási problémái, illetve a december havi kiadásteljesítés korlátozása, majd a pénzügyi teljesítések azonnali felfüggesztése miatt évrıl jelentıs szállítói állományt ( e Ft) hoztunk át évre. Dologi kiadások részletezése A készletbeszerzésekre fordított kiadások 34, 40 százalékkal lettek alacsonyabbak az elızı évhez képest, mind az irodai anyagok, mind a színház mőködéséhez kapcsolódó szakmai anyagok, mind a karbantartási és rezsi anyagok területén csökkenés tapasztalható. 20

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet az alapvető jogok biztosa és két helyettese, valamint a Hivatal tevékenységét és gazdálkodását foglalja össze. A

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2006. Budapest, 2006. március 08. 2 2006. évi költségvetési alapokmány 1. Azonosító adatok Felügyeleti szerv: Magyar Tudományos

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST

A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ BUDAPEST ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2009. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. A gazdasági vezetı személyében történt változás. Az elızı gazdasági

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2012. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2012. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, 3. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása

Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, 3. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység bemutatása 3. 1.1. Az intézmény alapadatai, tevékenységi kör, 3. 1.2. Szakmai tevékenység bemutatása 4 1.2.1 2011. évi zenemővészeti tevékenység 4. 1.2.2 2011.

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

SORKIKÁPOLNA Önkormányzat évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2015.(V.29.) önkormányzati rendelethez SORKIKÁPOLNA Önkormányzat 2014. évi zárszámadása Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2.

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év

MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY év MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. év 2009. március MTA Társadalomkutató Központ költségvetési alapokmánya a 217/1998. (XII. 30) Korm. rendelet értelmében I. Azonosító adatok Felügyeleti

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK

2014. évi elıirányzat KIADÁSOK Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2014. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 802101 1051 20 2500 336139 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1132 Budapest

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről

Szöveges beszámoló. az O.I.K évi gazdasági tevékenységéről Szöveges beszámoló az O.I.K. 2004. évi gazdasági tevékenységéről 1. Az intézménynél a tárgy évben szervezeti változás nem történt. 2. Szakmai tevékenység főbb jellemzői: Az év során megvalósult, kiemelt

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

KÖLTSÉGVETÉS év. Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás KÖLTSÉGVETÉS 2016. év Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás (e Ft-ban) Tétel megnevezése 2016. évi terv Személyi juttatás (K1): 600 Munkaadókat terhelő 162 járulékok és szociális

Részletesebben

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról

19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv módosításáról MARTFŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2006. (IX.22.) R E N D E L E T E a 2006. évi pénzügyi terv módosításáról Martfő Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2013. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2013. évben az Intézetben osztályszerkezet szinten kismértékő változás történt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív,

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése

A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése A 2005. évi beszámoló szöveges értékelése I. A feladatellátás általános értékelése Az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat óvodai csoportjának létszáma 10 fı,

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése: Fejezet száma: XXXIII. Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat, esedékes, esedékes végleges,, végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( )

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Remeteszılıs Község Zárszámadás

Remeteszılıs Község Zárszámadás 1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására

M E G H Í V Ó. Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Iklanberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2012. (IX. 11.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 1/2012. (II. 12.) rendelet módosításáról Iklanberény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2013. (III.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Dusnok Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl

K A N I Z S A I D O R O T T Y A E G É S Z S É G Ü G Y I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A. S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó a 2005-ös költségvetési évrıl I. A feladatellátás általános értékelése Az elızı évekhez hasonlóan intézményünkben - 7 osztályban a 9-12. évfolyamon 4 éves, - +1 osztály

Részletesebben

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3..

1.. 15.855 ezer Ft-tal megemeli. 2.. A R. 3. (1) bekezdés a) pontja, a 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3.. T E R V E Z E T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének../2012.(.II.28.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló, módosított 3/2011.(II.24.) rendeletének módosításáról

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014

Módosítás I. Módosított I. Kiadások 2014 I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 214 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti elıirányzat 214 adatok eft-ban Módosítás I. Módosított I. Költségvetési bevételek 1 27-11 1 259 Költségvetési kiadások

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép.

A Rendelet 2., 3., 11. melléklete helyébe az e rendelet 1-3., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselıtestületének 6/202. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 202. évi költségvetésérıl szóló 2/202 (III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 8 0 9 7 6 0 1 2 5 1 1 3 1 3 0 0 9 1 0 2 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2010. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/C, 2/39. Tel: (1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Bp., Pf.5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap: www.tvep.hu

Részletesebben