MULTIFUNKCIÓS TRIMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MULTIFUNKCIÓS TRIMMER"

Átírás

1 4A MULTITRIMMER KH 5517 MULTITRIMMER Operating instructions KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM ID-Nr.: KH /07-V1 MULTITRYMER Instrukcja obs³ugi MULTIFUNKCIÓS TRIMMER Használati utasítás

2 KH 5517 q w e u o r i a t y

3 Index Page 1. Intended use 2 2. Technical data 2 3. Safety Instructions 2 4. Items supplied/appliance description 3 5. Inserting the battery 4 6. Changing the blade attachment 4 7. Removing nasal and ear hair 4 8. Trimming beards and sideburns 5 9. Cleaning and care Disposal Warranty and service Importer 8 Read these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this manual for later reference. Pass this manual on to whoever might acquire the appliance at a future date

4 MULTITRIMMER KH Intended use You can use this multitrimmer for - gently removing hair from the nose and ears - trimming beard and sideburns. The appliance in intended exclusively for domestic use. It is not intended for commercial applications. 2. Technical data Power supply: 1 x 1,5 V DC (Type AA/UM3 ) Protection class: IPX 4 3. Safety Instructions Risk of personal injuries Insert the appliance into the nostril or ear only as far as the narrow tip will reach. Do not use the appliance if the blades are deformed or damaged in any way. Protect the blades from knocks and do not use excessive force. This will prevent the blades from becoming damaged

5 Do not open the housing: there are no user-serviceable elements inside. This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The blade oil contains petroleum distillates. Please keep it well away from foodstuffs and children. If swallowed, consult a doctor immediately. In the event of it making contact with the eyes, flush them thoroughly with water AND consult a doctor! 4. Items supplied/appliance description q Cleaning brush w Moustache comb e Protection cap r Hand unit with on-off switch t Battery compartment y Battery compartment cover u Blade attachment for sideburns and beard i Blade attachment for nasal and ear hairs o Blade oil a Base unit for convenient storage - 3 -

6 5. Inserting the battery To open the battery compartment, turn the battery compartment cover anticlockwise. Insert one AA/UM3 type battery. Observe the correct polarity (this is indicated in the battery compartment)! Close the battery compartment. For the best performance, we recommend using alkaline batteries. The battery is not included amongst the items supplied. 6. Changing the blade attachment Select a blade attachment. Place the blade attachment onto the hand unit, offset at an angle of about 45 to the right. Turn the blade attachment clockwise to secure it. Turn the blade attachment anticlockwise to release and remove it. 7. Removing nasal and ear hair Attach the blade attachment for nose/ear hair as described in section 6. Make sure that the blade attachment is correctly fastened before using the appliance. Only then switch the hand unit on, using the on-off switch (switch to position 1). Carefully insert the tip of the blade attachment into the nostril / ear. The rotating blades remove your hair painlessly. Switch off the appliance after use (switch to position "0")

7 8. Trimming beards and sideburns Attach the blade attachment for side burns and beards as described in section 6. Make sure that the blade attachment is correctly fastened before using the appliance. Only then switch the hand unit on, using the on-off switch (switch to position 1). Direct the blade attachment over the skin without using excessive force. Thereby, hold the blade attachment vertically to the skin. Switch the appliance off after use (switch to position "0"). 9. Cleaning and care Remove the fitted blade attachment from the hand unit and clean it under running water. Important: The hand unit is only splashproof. NEVER submerse it in water. Dry the blade attachment completely. Clean off any hairs remaining on the attachment blades with the cleaning brush. Periodically lubricate the blades on the attachments using the blade oil supplied. Do not use cleaning agents or solvents. They can damage the plastic surfaces. Keep the appliance in a cool dry place. Remove the battery if you are not intending to use the appliance for a long period

8 10. Disposal Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. Disposing of batteries! Do not dispose of the batteries with household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally safe fashion. Only dispose of batteries when they are fully discharged. Dispose of the packaging materials in an environmentally responsible manner

9 11. Warranty and service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured. The warranty covers only claims for material and maufacturing defects, not for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. DES Ltd Units Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7EG Tel.: 0870/ Fax: 0870/

10 Kompernass Service Ireland c/o Irish Connection 41 Harbour view Howth Co. Dublin Tel: Fax: Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM

11 Spis treści Strona 1. Przeznaczenie Dane techniczne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zakres dostawy / Opis urządzenia Wkładanie baterii Wymiana nasadek ostrzy Strzyżenie włosów w nosie i w uszach Strzyżenie brody i bokobrodów Czyszczenie i przechowywanie Utylizacja Gwarancja i serwis Importer 15 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także niniejszą instrukcję

12 Trymer uniwersalny KH Przeznaczenie Za pomocą uniwersalnego trymera można - delikatnie usuwać włosy z nosa i uszu - strzyc brodę i bokobrody. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zastosowań prywatnych. Nie jest ono przeznaczone do użytkowania komercyjnego. 2. Dane techniczne Zasilanie: 1 x 1,5 V DC (typ AA/UM3) Klasa ochrony: IPX 4 3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo skaleczenia! Wsuwać urządzenie do nosa lub do ucha tylko na tyle, na ile sięga tam wąski koniec. Nie używać urządzenia ze zdeformowanymi lub uszkodzonymi ostrzami. Chronić ostrza przed uderzeniami i nie wywierać zbyt mocnego nacisku. W przeciwnym razie ostrza mogą ulec uszkodzeniu

13 Nie otwierać obudowy - w jej wnętrzu nie ma żadnych elementów obsługowych. Urządzenie nie powinny używać osoby (w tym również dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową lub umysłową lub z brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, chyba że dla ich bezpieczeństwa będą przebywały pod opieką dorosłej osoby lub zostaną poinstruowane przez osobę sprawującą opiekę o sposobie użytkowania urządzenia. Nie można pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. Olej do ostrzy zawiera destylat ropny. Trzymać z dala od artykułów spożywczych oraz dzieci. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. W przypadku kontaktu z oczyma przemyć dokładnie wodą i zasięgnąć porady lekarskiej! 4. Zakres dostawy / Opis urządzenia q Pędzelek do czyszczenia w Grzebyk do wąsów e Osłona r Uchwyt urządzenia z wyłącznikiem t Komora na baterię y Pokrywa komory na baterie u Nasadka ostrzy do bokobrodów i brody i Nasadka ostrzy do włosów w nosie i w uszach o Olej do ostrzy a Stacja bazowa dla praktycznego przechowywania

14 5. Wkładanie baterii Obrócić pokrywę komory baterii w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć komorę baterii. Włożyć jedną baterię typu AA/UM3. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość (oznaczenia na komorze baterii)! Zamknąć komorę baterii. Dla uzyskania optymalnych wyników zalecamy używanie baterii alkalicznej. Bateria nie jest dostarczana razem z urządzeniem. 6. Wymiana nasadek ostrzy Wybrać nasadkę ostrzy. Założyć na korpus urządzenia nasadkę ostrzy przesuniętą o ok. 45 w prawo. Aby zamocować nasadkę ostrzy, należy obrócić nią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Aby poluzować i zdjąć nasadkę ostrzy, należy obrócić ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 7. Strzyżenie włosów w nosie i w uszach Założyć nasadkę do strzyżenia włosów w uszach i nosie zgodnie z opisem w rozdziale 6. Przed używaniem urządzenia sprawdzić, czy nasadka ostrzy jest prawidłowo zamocowana. Dopiero wtedy włączyć urządzenie wyłącznikiem na uchwycie (wyłącznik w pozycji 1). Ostrożnie wsunąć końcówkę nasadki ostrza do nosa lub ucha. Wirujące ostrza bezboleśnie usuwają włosy

15 Po zakończeniu używania wyłączyć urządzenie (przełącznik w pozycji 0). 8. Strzyżenie brody i bokobrodów Założyć nasadkę do strzyżenia brody i bokobrodów zgodnie z opisem w rozdziale 6. Przed używaniem urządzenia sprawdzić, czy nasadka ostrzy jest prawidłowo zamocowana. Dopiero wtedy włączyć urządzenie wyłącznikiem na uchwycie (wyłącznik w pozycji 1). Prowadzić nasadkę ostrzy bez nadmiernego dociskania po skórze. Nasadkę ostrzy trzymać przy tym ustowanią prostopadle do skóry. Po zakończeniu używania wyłączyć urządzenie (przełącznik w pozycji 0). 9. Czyszczenie i przechowywanie Zdjąć nasadkę z urządzenia i wymyć ją pod bieżącą wodą. Uwaga: Urządzenie jest odporne tylko na rozpryski wody. Nie wolno zanurzać urządzenia pod wodę. Następnie dokładnie wysuszyć nasadkę ostrzy. W razie konieczności usunąć pędzelkiem włosy z ostrzy. Okresowo oliwić ostrza nasadek za pomocą dostarczonego oleju do ostrzy. Nie używać żadnych środków do czyszczenia lub rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić powierzchnię z tworzywa sztucznego. Przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu

16 Wyjąć baterię, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas. 10. Utylizacja W żadnym przypadku nie należy wyrzucać urządzenia do normalnych śmieci domowych. Urządzenie należy usuwać w akredytowanych zakładach utylizacij odpadów lub komunalnych zakaładach utylizacji odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy skontaktować się z najbliższym zakładem utylizacji. Utylizacja baterii! Nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadkami domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii/akumulatorów w punkcie zbiorczym swojej gminy lub dzielnicy lub w sklepie. Ma to na celu zapewnienie, iż wszystkie zużyte baterie będą trafiały do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Baterie / akumulatory należy oddawać w stanie całkowitego rozładowania. Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów

17 11. Gwarancja i serwis Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wysyłką. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpłatną wysyłkę zakupionego produktu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i fabryczne. Gwarancją nie są objęte części ulegające zużyciu ani części mogące łatwo ulec uszkodzeniu jak np. wyłącznik lub akumulator. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania w gospodarstwie domowym, a nie do celów przemysłowych. Gwarancja traci ważność w przypadku niewłaściwego używania urządzenia, używania niezgodnego z przeznaczeniem, użycia siły lub ingerencji w urządzenie dokonywanej poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia. Kompernass Service Polska ul, Strycharska Radom Tel Fax

18 12. Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM

19 Tartalomjegyzék Oldalszám 1. Felhasználási cél Műszaki adatok Biztonsági irányelvek A csomagolás tartalma/a készülék leírása Elemek behelyezése A pengefej cseréje Orr- és fülszőr eltávolítása Szakáll és pajesz vágása Tisztítás és tárolás Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja 23 Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is

20 Multifunkciós trimmer KH Felhasználási cél A multifunkciós trimmer a következő feladatokat látja el: - kíméletesen távolítja el az orr- és fülszőrzetet - szakállat és pajeszt lehet vele vágni. A készülék kizárólag otthoni használatra készült. A készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra. 2. Műszaki adatok Tápfeszültség: 1 x 1,5 V DC ( AA/UM3 típusú) Védettségi osztály: IPX 4 3. Biztonsági irányelvek Sérülésveszély! A készüléket csak olyan mélyre dugja az orr- vagy füllyukba, ameddig a keskeny hegy ér. Ne használja a készüléket, ha a pengék el vannak ferdülve vagy sérültek. Védje a pengéket az ütéstől, és ne tegye ki őket erős nyomásnak, mert különben megsérülhetnek

21 A burkolatot ne nyissa fel, mert nincsenek benne tartozékok. A készülék nem alkalmas arra, hogy olyan személyek (ideértve a gyermekeket is) használják, akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya megakadályoznának abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve ha a biztonságukról gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágítosották őket a készülék használatáról. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. A penge kenőolaja petróleumpárlatot tartalmaz. Élelmiszertől és gyermekektől távol tartandó. Ha lenyelnénk, azonnal orvoshoz kell fordulni. Szembe kerülve alaposan vízzel ki kell öblíteni a szemet és orvoshoz kell fordulni! 4. A csomagolás tartalma/a készülék leírása q tisztítóecset w bajuszfésű e védőkupak r kézi készülék ki- /bekapcsoló gombbal t elemrekesz y elemrekesz fedél u pengefej pajeszhoz és szakállhoz i pengefej orr- és fülszőrzethez o kenőolaj a pengéhez a a praktikus tárolást lehetővé tevő állvány

22 5. Elemek behelyezése Az elemrekesz felnyitásához fordítsa el az elemrekesz fedelét az óramutató járásával ellentétes irányban. Helyezzen be egy AA/UM3 típusú elemet. Ügyeljen a megfelelő pólusokra (az elemrekeszen meg vannak jelölve)! Csukja be az elemrekeszt. Az optimális teljesítmény érdekében alkáli elemek használatát javasoljuk. A csomag nem tartalmazza az elemeket. 6. A pengefej cseréje Válasszon ki egy pengefejet. Állítsa a pengefejet körülbelül 45 jobbra fordítva a kézikészülékre. Rögzítéséhez fordítsa el a pengefejet az óramutató járásával megegyező irányba. A pengefej kilazításához és eltávolításához fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban. 7. Orr- és fülszőr eltávolítása Helyezze fel az orr- és fülszőrzethez való pengetoldatot a 6. pontban leírtak szerint. Mielőtt használná, győződjön meg arról, hogy a penge megfelelően vane rögzítve. Először kapcsolja be a készüléket a ki- és bekapcsoló gombbal ( 1-es kapcsoló). Óvatosan vezesse be a pengefej csúcsát a fül- vagy orrlyukba. A forgó pengék fájdalommentesen távolítják el a szőrzetet. Használat után kapcsolja ki a készüléket (a kapcsoló "0" helyzetben van)

23 8. Szakáll és pajesz vágása Helyezze fel a szakállhoz és pofaszakállhoz való pengetoldatot a 6. fejezetben leírtak szerint. Mielőtt használná, győződjön meg arról, hogy a penge megfelelően vane rögzítve. Először kapcsolja be a készüléket a ki- és bekapcsoló gombbal ( 1-es kapcsoló). Erős nyomás gyakorlása nélkül vezesse végig a készüléket a bőrfelületen. Eközben tartsa a pengét merőlegesen a bőrre. Használat után kapcsolja ki a készüléket (kapcsoló 0-s pozícióban). 9. Tisztítás és tárolás Vegye le a felhelyezett pengefejet a készülékről és tisztítsa meg folyó víz alatt. Figyelem: A készülék csak a fröccsenő víz elleni védelemmel rendelkezik. Ezért soha ne merítse vízbe. Utána jól szárítsa meg a pengefejet. Szükség esetén a pengéről ecsettel távolítsa el az ottmaradt szőrszálakat. Rendszeresen olajozza be a pengefejeket a mellékelt kenőolajjal. Ne használjon semmiféle tisztító vagy oldószert. Ezek megsérthetik a készülék műanyag felületét. A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja. Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, vegye ki belőle az elemeket

24 10. Ártalmatlanítás Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni. Tartsa be az érvényes előírásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal. Az elemeket ki kell selejtezni! Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemeket és akkukat városa ill. városrésze gyűjtőhelyén vagy a kereskedelemben leadni. Ez annak érdekében történik, hogy az elemeket környezetkímélő módon ártalmatlaníthassák. Az elemeket/akkukat csak lemerült állapotban adja vissza. Valamennyi csomagolóanyagot juttasson el a környezetbarát hulladékhasznosítóhoz

25 11. Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szervízzel. Csak ebben az esetben garantálhatjuk, hogy ingyen tudja beküldeni az árut. A garancia csak anyag- és gyártási hibára vonatkozik, nem pedig kopásra vagy törékeny részek (pl. kapcsoló vagy elem) sérülésére. A termék kizárólag magánhasználatra, nem kereskedelmi használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett szervizelő üzleteink hajtottak végre. Az ön törvényes jogait ez a garancia nem korlátozza. Hornos kft. H Vác Zrínyi utca 39. Telefon: Telefax: Gyártja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D BOCHUM

26 - 24 -

FACIAL HAIR TRIMMER KH FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions. UNIWERSALNY TRYMER Instrukcja obsługi

FACIAL HAIR TRIMMER KH FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions. UNIWERSALNY TRYMER Instrukcja obsługi A FACIAL HAIR TRIMMER KH 5537 FACIAL HAIR TRIMMER Operating instructions KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH5537-10/08-V2 UNIWERSALNY TRYMER Instrukcja obsługi UNIVERZÁLIS

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

BATHROOM RADIO KH Bathroom Radio Operating instructions Radio do łazienki Instrukcja obsługi Fürdőszobai rádió Használati utasítás

BATHROOM RADIO KH Bathroom Radio Operating instructions Radio do łazienki Instrukcja obsługi Fürdőszobai rádió Használati utasítás 4A BATHROOM RADIO Bathroom Radio Operating instructions Radio do łazienki Instrukcja obsługi Fürdőszobai rádió Használati utasítás KH 2175 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Részletesebben

OPIS OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA 1. Antena 2. Przycisk PTT (Push-To-Talk) 3. Wyświetlacz LCD 4. Przycisk ON/OFF / MENU 5. Przycisk ZADZWOŃ 6. Przycisk ZWIĘKSZ AKUMULATORÓW 7. Przycisk ZMNIEJSZ 8.

Részletesebben

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez.

Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. Kedves Vevő! Köszönjük, hogy választása a Severin Hair Care termékcsaládnak erre a tagjára esett. Gratulálunk döntéséhez. A Severin márka több mint 115 éve a tartósság, a minőség és a német fejlesztési

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UNGHERES ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UNGHERES ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L'USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UNGHERES ÚTMUTATÓ DEPILATORE HAIR REMOVER DÉPILATEUR ENTHAARER DEPILADORA TESTSZÕRZETNYÍRÓ

Részletesebben

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions

Ültetési és öntözési javaslatok. Planting and watering instructions Ültetési és öntözési javaslatok Planting and watering instructions 1 Önöntöző-rendszer Sub-irrigation 2 Kedves növénykedvelő A LECHUZA önöntöző rendszerrel növényeink természetüknél fogva gyönyörű virágokat

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6VB3 W 8VB2

W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6VB3 W 8VB2 Screw Driver Schrauber ÙÛ È Wkrętarka Csavarozó Šroubovák Elektrikli tornavida OÚÇepÚÍa W 6VM W 6V4 W 6VA4 W 6V W 8V W6VM W6V4 W6VA4 W6V W8V Read through carefully and understand these instructions before

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Tartalom BT HS 112 Bluetooth headset...2 Biztonsági tudnivalók és általános információk...3 Ártalmatlanítási tájékoztatók...3 A csomag tartalma...3

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

H 65SB2. Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ

H 65SB2. Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ Demolition Hammer Hammer ÚÔ ÛÙÈÎfi Młot udarowy Vésökalapács Sekací kladivo Kırıcı OÚÄoÈÌêÈ ÏoÎoÚoÍ H 6SB Read through carefully and understand these instructions before use. Diese Anleitung vor Benutzung

Részletesebben

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY SEBO Felix MADE IN GERMANY MADE IN GERMANY Kezelési útmutató / INSTRUCTION MANUAL A Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen utasításokat. Köszönjük, hogy a SEBO-t választotta.

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

Zephyr használati utasítás

Zephyr használati utasítás Zephyr használati utasítás fontos óvintézkedések Ez a termék háztartási használatra készült. Elektromos termékek használatánál, különösen gyermekek jelenlétében, mindig be kell tartani a következő alapvető

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás

Undersink Cabinet Assembly instruction. Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu. Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás GB Undersink Cabinet Assembly instruction PL Szafka pod umywalkæ Instrukcja montaýu HU Mosdó alatti szekrény Szerelési utasítás SI Spodnja omarica umivalnika Navodilo za monta o CZ Skøínka pod umyvadlo

Részletesebben

KH 1553 LARGE SLOT TOASTER. Operating instructions DŁUGI TOSTER Instrukcja obsługi KENYÉRPIRÍTÓ Használati utasítás

KH 1553 LARGE SLOT TOASTER. Operating instructions DŁUGI TOSTER Instrukcja obsługi KENYÉRPIRÍTÓ Használati utasítás LARGE SLOT TOASTER KH 1553 LARGE SLOT TOASTER Operating instructions DŁUGI TOSTER Instrukcja obsługi KENYÉRPIRÍTÓ Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.:

Részletesebben

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available.

VR Instraction Manual. For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. VR-5580 Instraction Manual For more information, refer to the user manual for akai-atd.com site. The PDF form file is available. 1. POWER OFF 1. Long press the power on button to start it up,power on page

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER. Modell: OHBIN-9805 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INOX RÚDMIXER Modell: OHBIN-9805 Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót a készülék üzembehelyezése és használata előtt és őrizze meg ezt az információt jövőbeli használatra.

Részletesebben

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató

MG 16. H Masszírozó-készülék. Használati útmutató MG 16 H H Masszírozó-készülék Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de MAGYAR 1. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01 Típus DS-TRD FOR EASYLAB FUME CUPBOARD CONTROLLERS Sash distance sensor for the variable, demand-based control of extract air flows in fume cupboards Sash distance measurement For fume cupboards with vertical

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás

RADIO KH RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás 4A RADIO KH 2352 RADIO Operating instructions RADIO KOMPAKTOWE Instrukcja obsługi KOMPAKT RÁDIÓ Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2352-08/08-V1

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46

ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 ESI5540LOX ESI5540LOK HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 24 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 46 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...

Részletesebben

későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót.

későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót. 4H01 típus későbbi használat esetére Őrizzük meg az útmutatót. A készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással

Részletesebben

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX

... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA EUX2243AOX EUX2243AOX...... HU ÁLLÓ FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 21 SZUFLADOWA LV VERTIKĀLI NOVIETOJAMA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 40 SALDĒTAVA SK SKRIŇOVÁ MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

FSL12 FSL144. www.blackanddecker.eu

FSL12 FSL144. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu FSL12 FSL144 Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 4 English (Original instructions) 10 2 3 MAGYAR Rendeltetésszerű használat Az Ön Black & Decker kézilámpáját

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ hűtőszekrény - fagyasztószekrény / chłodziarka - zamrażarka / chladnička - mraznička KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ ERN 29850 HU PL CS 2223 335-71 FIGYELMEZTETÉSEK Nagyon fontos,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

ENERGIAKÖLTSÉG MÉRŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3. 19. oldal Rend. sz.:: 1340670 4500PRO D Változat: 04/15 Ez a használati útmutató ehhez a termékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe

Részletesebben

D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung. Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi. Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze

D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung. Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi. Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze D Automassagematte KH 4061 Bedienungsanleitung Mata z masażem KH 4061 Instrukcja obsługi Masážní podložka do auta KH 4061 Návod k obsluze Masážna podložka do auta KH 4061 Návod na obsluhu H KH 4061 típusú

Részletesebben

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.

NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.) REGISZTRÁCIÓS FELHÍVÁS a Megbízási szerződés a Hulladék mennyiségének

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING

LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED UTCAI LÁMPATESTEK STREET LIGHTING LED Utcai lámpatestek Street Lights 1. Öntött ADC12 alumínium ház NOBEL porszórt festéssel 3. Edzett optikai lencsék irányított sugárzási szöggel 5. Meanwell meghajtó

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc

Serial no. Description Order code Weight Piece no. Ordering possibility Price Note Picture. BT612 1100 1 Yes. BT622 600 1 Yes Ø 154 mm cast iron disc Type BT6877K Special Elpumps Kft. Fehérgyarmat, Szatmári u. 21. Tel.: +36-44/510-530 Fax.: +36-44/510-535 E-mail.: info@elpumps.hu Home Page: www.elpumps.hu Serial no. Description Order code Weight Piece

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ KÉSZÜLÉK R0922 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tisztítás / sterilizálás Óvatosan mossa le az összes alkatrészt, kivéve az elektronikus elemekkel ellátott készüléket, minden használat előtt és

Részletesebben

használati útmutató instrukcja obsługi

használati útmutató instrukcja obsługi használati útmutató instrukcja obsługi Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa ECN21109W 2 electrolux Tartalomjegyzék Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

Részletesebben

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER

EL-ES03HQ. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky Română Ελληνικά. MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MANUAL (p. 2) TV SMART POWER SAVER MODE D EMPLOI (p. 8) Economiseur d énergie intelligent pour TV MANUALE (p. 14) RISPARMIATORE DI ENERGIA PER TV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 20.) INTELLIGENS TV ENERGIAMEGTAKARÍTÓ

Részletesebben

TÉRDBANDÁZS. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek.

TÉRDBANDÁZS. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. TÉRDBANDÁZS pro comfort PK-1272 Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. 2 Használati útmutató A csomag tartalma 4 Műszaki adatok 4 Alkalmazott

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1

All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 4 All-Purpose Battery Charger TLG 1000 A1 All-Purpose Battery Charger Operating instructions Univerzális akkutöltő Használati utasítás Univerzální nabíječka baterií Návod k obsluze Univerzalni punjač baterija

Részletesebben

: High Performance Diesel System Treatment

: High Performance Diesel System Treatment MSDS Version: E05.00 Kiadás kelte: 22/01/2015 Blend Version: 7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény neve Termékkód

Részletesebben

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő

EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő EM8690-R1 Vezeték nélküli füstérzékelő 2 MAGYAR EM8690-R1 - Vezeték nélküli füst érzékelő Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 2.0 LED indikátor... 3 3.0 Beállítások... 3 3.1 Első használat... 3 3.2 Teszt Mód...

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

BOKABANDÁZS. pro comfort. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek.

BOKABANDÁZS. pro comfort. Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. BOKABANDÁZS pro comfort PF-1274 Használati útmutató A jelen termék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EEC EK-irányelvnek. 2 Használati útmutató A csomag tartalma 4 Műszaki adatok 4 Alkalmazott

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása PV4421 FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM BIZTONSÁGI ADATLAP Az anyag/készítmény azonosítása 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék neve FL-PGC1A PEPTIDE, 100 UM A vállalat/vállalkozás azonosítása Life Technologies 5791

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Telepítési útmutató OFV24-Olive

Telepítési útmutató OFV24-Olive H A M B U R G Telepítési útmutató OFV24-Olive lincs helyére szerelhető elektromechanikus zár cikksz. 260.035 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Figyelem: Megtörés

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

XV1100K(C)/XV1100SK(C)

XV1100K(C)/XV1100SK(C) Lg C18ahr XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Lg C18ahr Corporation, is expressly prohibited. P/N LIT-11646-12-51 1.1. INTRODUCTION

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIZTONSÁG ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ MAN SHAVER MS 6040 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B C D H E G F I A L

Részletesebben

REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.)

Részletesebben

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK PROFI BOROTVA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Ha a terméket továbbadja vagy

Részletesebben

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL.

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. MP3-FMTRANS50 MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. FB MODE D EMPLOI (p. 6) Transmetteur MP3, FM + Bluetooth avec télécommande

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations To the Office of Immigration and Nationality Budapest Application for the Proof of Nationality I request for the establishment of the existence of my Hungarian nationality. I need / do not need a certificate

Részletesebben

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi

IAN 73761 PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER SKANER SLAJDÓW FILMSZKENNER SKENER DIAPOZITIVŮ DIA-SCANNER. Instrukcja obsługi PHOTO SLIDE SCANNER SND 3600 A2 PHOTO SLIDE SCANNER Operating instructions FILMSZKENNER Használati utasítás SKANER SLAJDÓW Instrukcja obsługi SKENER DIAPOZITIVŮ Návod k obsluze DIA-SCANNER Bedienungsanleitung

Részletesebben

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and

Welcome to Philips! Register on WWW.PHILIPS.COM/WELCOME and you will receive tips and Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8847 HD8848 English READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Részletesebben

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE GÉPKEZELŐI KÉZIKÖNYV... ÚTMUTATÓ LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Biztonság Gép áttekintése Ember-gép interfész Bekapcsolás és bejelentkezés Termékváltás Termékre történő nyomtatás Feltöltés Kijelentkezés és kikapcsolás

Részletesebben

Power Inverter TSW 150 A1

Power Inverter TSW 150 A1 4 Power Inverter TSW 150 A1 KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: TSW 150 A1-11/10-V2 IAN: 61124 Power Inverter Operating instructions Konwerter samochodowy Instrukcja

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 2 8 3 7 1 6 5 4 3 User's Manual for TKG-NT-1000-ID.indd 1 2015.04.16. 12:57:42 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements, etc.)

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: CH1742 CAS-szám: 2303-01-7 EK-szám: 218-960-6 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO FOLLETO DE DE INSTRUCCIONES BEDIENUNGSANLEITUNG. Használati útmutató. elektromos főzőlap RECHAUD RECHAUD ELETRIQUE

BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO FOLLETO DE DE INSTRUCCIONES BEDIENUNGSANLEITUNG. Használati útmutató. elektromos főzőlap RECHAUD RECHAUD ELETRIQUE ISTRUZIONI ISTRUZIONI PER PER L USO L USO INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS FOR FOR USE USE MODE MODE D EMPLOI D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO FOLLETO DE DE INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES

Részletesebben