HÍRLEVÉL A ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL"

Átírás

1 Bergmann Könyvelő Iroda Kft. H-1138 Budapest, Váci út 186. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-1) HÍRLEVÉL A ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 1. oldal, az összesen: 14-ból

2 Tisztelt Ügyfelünk! Az a tény, hogy évközi adóváltozásokról kell tájékoztatást adnunk, önmagában sem ígér sok jót. Bízva azonban abban, hogy a médiák által közvetített információk már elég komoly alapot teremtettek a változások befogadására, a következőkben összefoglaljuk az általunk legfontosabbnak ítélt, megváltozott jogszabályi rendelkezéseket. Mivel az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítások és azok indoklásának tartalma több mint 190 oldalt tesz ki, erőteljesen meg kellett szűrnünk azokat az információkat, amelyeket írásban is bemutatunk. Tájékoztatónk két részből áll: az első részben részletesen bemutatjuk a már július 01-jével megváltozott, illetve szeptember 01-jével megváltozó rendelkezéseket; a második részben - mellékletünkben - kizárólag felsoroljuk azokat a témaköröket, amelyek január 01-jétől érdemi változást jelentenek majd a gazdálkodás jogszabályi hátterében. A jelen kiadványunkban csak felsorolt, a jövő évtől bekövetkező változásokról részletesen is tájékoztatni fogjuk Önöket a negyedik negyedév folyamán. Tájékoztatónkat letölthetik a honlapunkról is. (www.bergmann.hu) Kérjük, hogy a tájékoztatóban megjelölt - azonnali intézkedést illetve döntést igénylő - kérdéseket tulajdonostársaikkal, a menedzsmenttel megvitatni szíveskedjenek. Munkatársaink igyekeznek megfelelő segítséget nyújtani a vállalkozásuk számára megfelelő döntések meghozatalában. Őszintén reméljük, hogy a szigorodó adóztatási rendszerhez ésszerűen takarékos központi újraelosztási gyakorlat is párosul, és a növekvő adóterhek és adóbefizetések ténylegesen hozzájárulnak a költségvetési hiány 8-10%-os mértékének 3-4%-ra történő visszaszorításához. A kedvezőtlen adóváltozások ellenére és mellett is a nyár hátralévő részére kellemes pihenést és kikapcsolódást kívánunk! Kiváló tisztelettel: július 28. Bergmann Erzsi Bergmann Péter 2. oldal, az összesen: 14-ból

3 TARTALOMJEGYZÉK július 01-jétől hatályba lépett változások 1.1. Garantált bérminimum illetve Ft a Ft-os minimálbér helyett 1.2. Színlelt szerződések megszüntetése 1.3. A gazdasági társaságokról szóló törvény változásai 1.4. Az adózás rendjéről szóló törvény változásai szeptembertől változó jogszabályok 2.1. Személyi jövedelemadó törvény %-os kamatadó fizetési kötelezettség Tőzsdei ügyletből származó árfolyamnyereség 20%-os adója Céges telefon magáncélú használata miatti természetbeni juttatás 54%-os adófizetési kötelezettsége Házipénztár adó bevezetéséhez kapcsolódó SZJA osztalék-kedvezmény Elengedett tagi kölcsön 10%-os osztalékadóval visszavehető 2.2. Egyszerűsített Vállalkozói Adó változásai 2.3. TB törvény változásai (a fejezet szerzője: Pfiszter Monika) A jelenleg 4%-os egyéni egészségbiztosítási járulék 6%-ra emelkedik Nyugdíjas foglalkoztatott 4%-os járulékfizetési kötelezettsége Minimum-járulékalap Azok a biztosítottak, akik eddig 5%-os baleseti járulékot fizettek, szeptember 1-től 10%-os egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni Természetbeni juttatások utáni tb-járulék Nem biztosított egészségügyi szolgáltatási járuléka 2.4. Egészségügyi hozzájárulás változása November 1-jétől nem szűnik meg az 1.950,-Ft/fő/hó összegű tételes EHO fizetési kötelezettség Vezető tisztségviselő tételes EHO-ja Egyéni vállalkozók EHO bevallása 2.5. Társasági adó változása %-os mértékű különadó fizetési kötelezettség szeptember 01-jétől Kedvezményezett átalakulás kedvezőbb feltételekkel 2.6. Illetékváltozás Gépjármű átírási illeték átlagosan 20%-kal nő szeptember 01-jétől 2.7. Adózás rendjéről szóló törvény változásai (a fejezet szerzője: Kiss Anita) Adószám felfüggesztési lehetőség bevezetése Szigorúbb ellenőrzési és becslési szabályok Önellenőrzési pótlékmentes, automatikus részletfizetési kedvezménnyel járó adókülönbözet bevallási lehetőség Képviselő, könyvvizsgáló bejelentése Adószám-kiadás, késedelmes bejelentkezés Bevallási gyakoriság módosítása 2.8. Általános forgalmi adó változások %-os kulcs 20%-ra emelkedik Telefonszolgáltatást terhelő Áfa levonási tilalma 30%-ra csökken Harmadik országból érkező termékimport Áfa-mentességi szabályai szigorodnak Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás köre kibővül 2.9. Melléklet a január 1-jétől bekövetkező változásokról (Szerző: Csapó Jenő) 3. oldal, az összesen: 14-ból

4 július 01-jétől hatályba lépett változások 1.1. Garantált bérminimum illetve Ft a Ft-os minimálbér helyett Gyakorlatilag a szakképzettség és iskolai végzettség nélküli dolgozók kivételével július 01- jétől a kötelező garantált bérminimum 0-2 év gyakorlati idő esetén Ft, illetve 2 év feletti gyakorlati idő esetén Ft. Kérjük a munkaszerződések módosítását és bérelszámolási osztályunk tájékoztatását a megemelt bérminimum összegéről. (Belső ellenőrzésünk szerint gyakorlatilag szinte minden jelenleg minimálbéren foglalkoztatott alkalmazott részére a Ft bérminimumot kell garantálni.) 1.2. Színlelt szerződések megszüntetése Az úgynevezett színlelt szerződések, azaz a munkaviszonyt helyettesítő vállalkozási szerződések alapján július 01-jét követően nem javasolható kifizetés teljesítése. Az ilyen szerződéseket indokolt megszüntetni és ha a munkavégzésre a társaság a jövőben is igényt tart, úgy a munkavállalót munkaszerződéssel javasoljuk foglalkoztatni. Amennyiben adóellenőrzés során az adóhivatal július 01-jét követő időszakra nem állapít meg hatályban tartott színlelt szerződést, úgy az ezt megelőző időszakra vonatkozóan sem vizsgálhatja az esetleges színlelt szerződéseket és nem állapíthat meg ebből eredően adó- és járulékhiányt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben az adóellenőrzés során színlelt szerződést bizonyít az adóhivatal, úgy joga és kötelessége valamennyi korábbi időszaki színlelt szerződéssel kapcsolatban is vizsgálatot lefolytatni. A színlelt szerződés munkaszerződéssé való átminősítés miatt a következő adófizetési kötelezettségek kerülnek megállapításra: a) a nem valós vállalkozási díjat tartalmazó számlák általános forgalmi adója jogtalan visszaigénylése miatti adóhiány b) a bruttó vállalkozási díj után a foglalkoztatót terhelő 29%-os társadalombiztosítási járulék c) a meg nem fizetett ill. le nem vont munkaadói és munkavállalói járulék d) a tételes egészségügyi hozzájárulás e) a biztosított által fizetendő le nem vont egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék f) a vállalkozói díjból munkajövedelemnek átminősített összegből le nem vont SZJAelőleg alapján mulasztási bírság Fenti adók és járulékok az 50%-os bírsággal és késedelmi pótlékkal a színlelt szerződéssel kifizetett bruttó összeg 110%-át is elérheti. Ez egy havi Ft+Áfa összegű számla átminősítése esetében évenként 6,6 millió forint utólagos adóterhet is jelenthet. Hangsúlyozottan kérjük és javasoljuk, hogy a felmérhetetlen adókockázat miatt valamennyi színlelt szerződéssé minősíthető vállalkozási szerződésüket szüntessék meg és ezekre vonatkozóan július 01-jétől semmilyen kifizetést ne teljesítsenek A gazdasági társaságokról szóló törvény változásai A gazdasági társaságokról szóló törvény július 01-jével szinte valamennyi elemében megváltozott. A lényegesebb változások érintik a társasági szerződés kötelező tartalmát, az ügyvezető jogállását, a könyvvizsgáló foglalkoztatását, a felügyelő bizottságok jogkörét, a 4. oldal, az összesen: 14-ból

5 taggyűlések lebonyolításának, az osztalék jogosultság szabályozását, az átalakulás és a megszűnés szabályait, a csőd- és felszámolási eljárás szabályait. Ugyancsak változott a vezető tisztségviselők felelőssége, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte után ügyvezetési feladataikat nem a hitelezői érdekek elsődlegességének elve alapján látják el. Kérjük és javasoljuk, hogy a társasági jogi kérdésekben, a társasági szerződések módosítása érdekében (legkésőbb szeptember 01-jéig valamennyi új előírásnak meg kell felelni) a jogi képviselőjükkel haladéktalanul konzultáljanak. Azonnali intézkedést igényel, hogy az ügyvezetői tevékenység július 01-től kezdődő megbízás esetén munkaszerződés keretében nem látható el. Ettől az időponttól új megbízással társasági jogi a Gt. szabályainak megfelelően kialakított jogviszonyban látható el e tevékenység. Az így fizetett díj után ugyanazokat az adókat és járulékokat kell megfizetni, mint a korábbi esetleges munkaszerződés alapján, ugyanakkor nem lehet munkavállalói adókedvezményeket érvényesíteni. A július 1-jét megelőzően kötött munkaszerződések azok lejártáig, illetve legkésőbb 5 évig hatályban maradhatnak, azokat nem kell felbontani, megszüntetni. A Gt. szerinti jogviszony alapján keletkező megbízások hatálya alatt az ügyvezető adott körülmények esetén korlátlanul, a magánvagyonával felel az általa okozott károkért Az adózás rendjéről szóló törvény változásai Tevékenységi kör bejelentése A gazdasági társasági és cégtörvény július 01-ei változása nyomán a létesítő okiratban csak a főtevékenységet kell megjelölni. Ugyanakkor azonban az adózás rendjéről szóló törvény megfelelő rendelkezései (2006. július 21-ei hatállyal) továbbra is kötelezik az adózót, hogy az Adóhatósághoz bejelentse a cégjegyzékben nem szerepeltett, de ténylegesen végzett tevékenységeit. A cégbejegyzési kérelem benyújtását, illetve később a változást követő 15 napon belül köteles az adózó a bejelentést megtenni, az általános változás-bejelentési szabályok szerint Bevallások elektronikus úton történő benyújtásának választása 2006-ban július 17-től hatályos változás szerint, az adózó, aki 2006-ban még nem kötelezett az elektronikus úton történő adóbevallás benyújtásra, újra élhet a választás lehetőségével. Okmányirodai regisztrációt követően a adatlap benyújtásával jelezheti választását az Adóhatóság felé. A választást követő hó 12-én és attól kezdve minden hó 12-ig 0608 sz. bevallás benyújtására kötelezett, valamint év elejétől a választás hónapjáig visszamenőleg adatszolgáltatásra kötelezett a 0683-as számú bevallás keretében szeptembertől változó jogszabályok 2.1. Személyi jövedelemadó törvény változásai %-os kamatadó fizetési kötelezettség A korábban adómentesnek minősített kamatbevételből a kifizető köteles 20% mértékű kamatadót levonni és az adóhivatalnak megfizetni. Nem terheli adófizetési kötelezettség a nyugdíj-előtakarékossághoz kapcsolódó és a lakás-takarékpénztárakban elhelyezett betétek 5. oldal, az összesen: 14-ból

6 kamatát. Ugyancsak adómentes az a kamatbevétel, amit augusztus 31. előtt kötött ügylet után fizetnek, de csak az augusztus 31-ét követően induló első teljes kamatperiódus időpontjáig. (Ha a betétlekötés például augusztus 30-án történik, két éves futamidőre, és a kamat elszámolására a lejáratkor kerül sor, a teljes kamatbevétel adómentes marad. Ha ugyanezen lekötés után a változó piaci kamat elszámolása pl. havonta megtörténik, akkor csak az augusztus 30-szeptember 30-ig terjedő első periódus kamata adómentes, az azt követő kamatból a kifizetőnek le kell vonnia a 20% kamatadót Tőzsdei ügyletből származó árfolyamnyereség 20%-os adója Bármely tőzsdei ügyletből származó, szeptember 01-jét követően keletkező jövedelem után 20%-os mértékű forrásadót kell fizetni. Az augusztus 31-ét megelőzően kötött ügyletre az előző pontban vázolt átmeneti rendelkezés alkalmazható Céges telefon magáncélú használata miatti természetbeni juttatás 54%-os adófizetési kötelezettsége A cégtelefon magáncélú használata természetbeni juttatásnak minősül és a vállalkozót 54%-os mértékű személyi jövedelemadó, 29% mértékű TB járulék és 3% munkaadói járulék fizetési kötelezettség terheli. A fizetendő adó alapját az adózó határozhatja meg: vagy a telefonköltség 20%-a képezi az adó alapját, vagy tételes elkülönítéssel meg kell állapítani a tényleges magáncélú használatot és ennek összege után kell az adókat és járulékokat megfizetni. Felhívjuk T. Ügyfeleink figyelmét, hogy a könyvelési anyag leadásával egy időben várjuk az esetleges tételes kigyűjtés megküldését, ennek hiányában az adókötelezettséget a 20%-os költségátalány alapján állapítjuk meg Házipénztár adó bevezetéséhez kapcsolódó SZJA osztalék-kedvezmény Az SZJA törvény módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a házipénztárban felhalmozódott készpénzállomány valószínűsíthetően fizikailag hiányzó összegét a társaság tulajdonosai 10%-os egyszeri osztalékadó-fizetési kötelezettséggel legalizálhassák. Kiemeljük, hogy kizárólag a korábbi időszakokban adózott eredményt elért és így eredménytartalékkal rendelkező vállalkozások esetében lehet ezt a kedvező adózási lehetőséget kihasználni. Javasoljuk, hogy konkrét kérdésükkel munkatársainkhoz fordulni szíveskedjenek Elengedett tagi kölcsön 10%-os osztalékadóval legálisan visszavehető Ha a korábbi évek gazdálkodási sajátosságai szükségessé tették jelentősebb összegű tagi kölcsön nyújtását és a kölcsönt nyújtó csak rendkívül nehezen tudná igazolni a kölcsönadott összeg forrását, indokolt lehet e kölcsönök legalizálása. Az új és egyszeri lehetőséget jelentő szabály szerint a kölcsönadó lemondhat a kölcsön visszafizetéséről, amely összeg rendkívüli bevételként növeli a évi eredményt, de nem kell társasági adót fizetni utána. Az így keletkező adózott eredményből, vagy a bevonható, korábbi években keletkezett eredménytartalékból osztalékot lehet fizetni a tulajdonosoknak. Az elengedett kölcsön összegét csak 10%-os adó terheli, amellyel a visszakapott összeg adózott forrásnak minősül és igazolja az esetleges újabb kölcsön-nyújtást, illetve a jövőbeni vagyonnövekedést Egyszerűsített vállalkozói adó változása 6. oldal, az összesen: 14-ból

7 Az Egyszerűsített vállalkozói adó (EVA) mértéke október 01-jétől 15%-ról 25%-ra emelkedik! Az egyszerűsített vállalkozói adó mértékének 25%-ra történő emelése már nem minden esetben jelent kedvezőbb adózási formát, mint a normál körbe tartozó vállalkozásokat terhelő adók. Emiatt a törvény lehetőséget biztosít az EVA hatálya alóli azonnali kilépésre és az általános szabályok szerinti adózási mód választására. Mivel az adó mértéke év közben változik, a törvény lehetőséget biztosít az éves bevétel megosztására. A 25%-os adót csak az október 1-ét követő időszakra eső bevétel után kell megfizetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy új szabályként december 20-ig adóelőleget kell fizetni a már befizetett adó és az éves várható adó különbözetének mértékéig! Kérjük, hogy EVA adónemmel kapcsolatos kérdéseivel Jakab Beatrixhoz fordulni szíveskedjenek: Tel.: TB törvény változásai A jelenleg 4%-os egyéni egészségbiztosítási járulék 6%-ra emelkedik A foglalkoztatottakat terhelő egészségbiztosítási járulék eddig 4% volt szeptember 01- jétől ezen a jogcímen 6%-ot (4 százalék természetbeni és 2 százalék pénzbeli járulék) kell levonni, így a foglalkoztatottaktól levont járulék 2 %-os emelkedése miatt csökken a kifizethető nettó bér összege Nyugdíjas foglalkoztatott 4%-os járulékfizetési kötelezettsége szeptember 01-jétől a korábban egyéni járulékot nem fizetett nyugdíjas foglalkoztatott a természetbeni egészségügyi ellátásokhoz való hozzájárulás érdekében 4% egyéni járulékot köteles fizetni Minimum-járulékalap A foglalkoztatónak foglalkoztatottjaira, a társas vállalkozásnak a főállású tagjaira, illetve a főállású egyéni vállalkozónak havi átlagban legalább Ft (a minimálbér duplája után) után kell a TB-járulékot megfizetni. Ha a biztosított járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimum-járulékalapot, úgy a foglalkoztató köteles a biztosítottat terhelő járuléktöbbletet is viselni. Lehetőség van a tényleges jövedelem alapján megfizetni a társadalombiztosítási járulékokat, azonban ezt formanyomtatványon (először legkésőbb október 12-ig) le kell jelenteni az Adóhivatalnak. Aki él ezzel a lehetőséggel, vagyis a kisebb, tényleges jövedelem után kívánja megfizetni a járulékokat az számoljon azzal, hogy az Adóhatóság ellenőrizheti a céget és az érintett munkavállalók anyagi helyzetét. Kérjük és javasoljuk tehát, hogy döntésüket kollégáinkkal történt egyeztetés után hozzák meg, legkésőbb szeptember 15-ig! Azok a biztosítottak, akik eddig 5%-os baleseti járulékot fizettek, szeptember 1- től 10%-os egészségügyi szolgáltatási járulékot kötelesek fizetni 7. oldal, az összesen: 14-ból

8 Megszűnik a kiegészítő tevékenységet folytató (saját jogú nyugdíjas) egyéni vagy társas vállalkozók 5%-os baleseti járulékfizetési kötelezettsége, helyébe 10%-os egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség lép. A járulék alapja a vállalkozói kivét vagy a személyes közreműködésre kifizetett jövedelem Természetbeni juttatások utáni TB járulék A jövedelemadó-köteles természetbeni juttatás 54 százalék adóval növelt összege után kell a foglalkoztatónak TB járulékot fizetni, ha azt vele biztosítási jogviszonyban lévőnek adta. (Ez nem újdonság, a szabályt már 2005.szeptember 1-je óta alkalmazzuk, azonban akkor még 44 százalék volt a mértéke.) Nem biztosított egészségügyi szolgáltatási járuléka Aki nem biztosított, s nem is biztosított közeli hozzátartozója, továbbá egészségügyi szolgáltatásra szolidaritási alapon sem jogosult, a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimálbér 15 százalékának megfelelő (2006-ban havi Ft) egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni az eddigi 11 százalékos egészségbiztosítási járulék helyett Egészségügyi hozzájárulás változása November 1-jétől nem szűnik meg az 1.950,-Ft/fő/hó összegű tételes EHO fizetési kötelezettség Vezető tisztségviselő tételes EHO-ja Gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének társasági jogviszonya után csak akkor kell megfizetni a tételes EHO-t, ha az e tevékenységből származó jövedelme eléri a havi minimálbér 30 százalékát. (2006-ban ,- Ft-ot) Egyéni vállalkozók EHO bevallása Az egyéni vállalkozónak a vállalkozói osztalékalap után fizetendő EHO-t az éves bevallásában kell bevallania és a tárgyévet követő év február 15-ig megfizetnie. A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak a százalékos EHO-t a saját SZJA bevallásában kell bevallania Társasági adó változásai %-os mértékű különadó fizetési kötelezettség szeptember 01-jétől A társaságiadó-alanyokat szeptember 1-jétől különadó fizetési kötelezettség is terheli a külföldön elért jövedelem nélkül számított adózás előtti eredmény után. Az adóalapot növeli, illetve csökkenti az adott-kapott támogatás és juttatás, a véglegesen, vagy ingyenesen átadottátvett eszközök nyilvántartási értéke. Az adóalap után 4% mértékű különadót kell megfizetni. Mivel a különadó bevezetése év közben történt, a társaság dönthet az éves arányosítás módjáról. Az egyik lehetőség szerint az adóalany évközi mérleggel megállapítja a január 01- augusztus 31 közötti időszak eredményét és az éves eredményhez viszonyított különbözet lesz 8. oldal, az összesen: 14-ból

9 a különadó kiindulási alapja. Az adóalany azt is választhatja, hogy az éves adózás előtti eredmény 1/3-át tekinti kiindulási adóalapnak. A különadó összegét figyelembe kell venni a december 20-i adófeltöltés során. Kérjük, hogy nyereséges ügyfeleink a cash-flow tervüknél vegyék figyelembe a különadó összegét is. Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy a különadóval szemben nem lehet elszámolni a korábbi évekről áthozott negatív adóalapot, azt minden esetben meg kell fizetni, így előfordulhat, hogy a 16%-os társasági adót nem, de a különadót meg kell fizetni! Kedvezményezett átalakulás kedvezőbb feltételekkel Visszamenőleges hatállyal, 2006.január 1-től kedvezményezett átalakulás esetén már nem kell az eszközök számított nyilvántartási és könyv szerinti értékének különbözetével az adóalapot megemelni, így az átalakulás során nem kell adót fizetni a kedvezményezett ügylet nem realizált nyeresége után Illetékváltozás Gépjármű átírási illeték átlagosan 20%-kal nő szeptember 01-jétől 2.7. Adózás rendjéről szóló törvény változásai Adószám felfüggesztési lehetőség bevezetése Az adózás rendjéről szóló törvény szeptember 15-től hatályos új rendelkezése szerint az Adóhatóság felfüggesztheti az adózó adószámát, ha az alábbi négy körülmény valamelyike teljesül: a) az adózó székhelye fiktív (hivatalos küldemény kézbesítésének megkísérlésekor két alkalommal címzett ismeretlen jelzéssel visszaérkezik a küldemény); b) adózó a bejelentett székhelyén nem található; c) az adózó szervezeti képviselője nincs az Adóhatósághoz bejelentve; d) az Adóhatóság tudomást szerez arról, hogy az adózó szervezeti képviselője nem létező személy, vagy nem fellelhető. Az Adóhatóság az adószám - és az esetleges közösségi adószám egyidejű - felfüggesztésének tényét határozatban és hirdetményben közli, az APEH honlapján közzéteszi. A felfüggesztő határozat ellen fellebbezésnek van helye, az esetleges fellebbezés nyomán hozott másodfokú határozat bíróságon megtámadható. A felfüggesztés időtartamára az adózó utóbb sem igényelhet (kaphat) vissza adót, az Adóhatóság csak a felfüggesztés megszüntetését követően teljesíti az adózó azon adóvisszatérítési kérelmeit, melyet az még a felfüggesztés előtt terjesztett be. Az érintett szervezet a felfüggesztés időtartamára nem minősül adóalanynak, ezért nem bocsáthat ki számlát, illetve forgalmi adó levonására jogosító bizonylatot. A felfüggesztett adószám törlésre kerülhet, ha az adózó nem állítja helyre a törvényes működési feltételeket. A felfüggesztés tényéről, annak megszüntetéséről, vagy a törlésről az Adóhivatal a Cégbíróságot, a Körzetközponti Jegyzőt és egyéb szerveket értesíti, a cégtörvény hatálya alá tartozó esetben a Cégbíróság az értesítés alapján a felfüggesztés, vagy törlés tényét a cégjegyzékbe bejegyzi. 9. oldal, az összesen: 14-ból

10 Szigorúbb ellenőrzési és becslési szabályok szeptember 15-től ha az Adóhatóság ellenőrzési eljárásban becsléssel állapítja meg az adóalapot vagy költségvetési támogatás összegét, az adózó hitelt érdemlő iratokkal cáfolhatja a becslést, vagy más adózóval fennálló szerződéses kapcsolatra is hivatkozhat. Ilyen esetben ha a szerződéses partner bevallása, nála végzett korábbi vizsgálatok adatai nem támasztják alá az adózó állítását, az Adóhatóságnak haladéktalanul (általában ez egy-két napot jelent) meg kell kezdenie a szerződéses partner vizsgálatát is (kapcsolódó ellenőrzés). Ha a kapcsolódó vizsgálat eredménye sem támasztja alá az adózó állítását, őt az Adóhatóság a vizsgálat akadályoztatásáért 100 illetve 200 ezer forint mulasztási bírsággal sújthatja. Ez az új rendelkezés a szeptember 15-ét követő eljárásokban alkalmazható, mulasztási bírság csak december 31-e után indult eljárásokban szabható ki. A szeptember 15-ét követően bekövetkezett vagyongyarapodás főbb meghatározóit, a szerzés tényét, időpontját közokirattal, bankszámlakivonattal, értékpapírszámla-kivonattal, közhiteles nyilvántartás vagy saját bevallás adatával bizonyíthatja az adózó. Érdemben nem lehet majd korábbi - általában már elévült időszakban keletkezett jövedelemmel indokolni a vagyongyarapodás forrását Önellenőrzési pótlékmentes, automatikus részletfizetési kedvezménnyel járó adókülönbözet bevallási lehetőség augusztus 01-től hatályos átmeneti rendelkezés szerint, ha az adózó június 9-e előtt benyújtott bevallását december 31-ig önellenőrzéssel helyesbíti, mentesül az önellenőrzési pótlék megfizetése alól. A feltárt adókülönbözet összegére - 50 ezer forint felett - a törvény külön kérelem nélkül, az adókülönbözet mértékétől függően, havi részletfizetési lehetőséget biztosít. Az önellenőrzéssel kapcsolatos befizetéseket elkülönített számlára kell teljesíteni, mely pontos adatairól az Adóhatóság a későbbiekben közleményt ad ki. E lehetőség alapján a még el nem évült időszakok bármilyen adófizetési kötelezettsége bírság- és pótlékmentesen helyesbíthető, ráadásul az 5 millió forintot meghaladó adó megfizetésére 5 év alatt, egyenlő részletekben kerülhet sor! (pl. 10millió Ft pótlólagos bevallása esetén havi ,-Ft-ot kell fizetni 60 hónapig.) Képviselő, könyvvizsgáló bejelentése A Cégbíróságnak 2006.szeptember 15-ét követően a társaságok vagy egyéni vállalkozók képviseletét vagy könyvvizsgálatát ellátó személy jogviszonya kezdetét és záró időpontját is közölnie kell az Adóhatósággal. A fenti körben nem tartozó adózók az adatokat közvetlenül az adóhatósághoz kötelesek bejelenteni Adószám-kiadás, késedelmes bejelentkezés szeptember 15-től hatályos szabályozás szerint az adószám kiadásának időpontja a kérelem előterjesztésének napja. Ha ez késve történik, akkor adószám híján az adózó nem élhet adó-visszaigénylési joggal. Az adószám nélküli időszakra végérvényesen elesik ettől a lehetőségtől, viszont a fizetendő adót erre az időszakra is köteles bevallani és megfizetni. Az egyablakos rendszeren kívüli adózók, ha késve jelentkeznek adószámért, a tevékenységük megkezdésének tényleges időpontját is kötelesek bejelenteni, mivel a fizetendő adót ettől az időponttól nekik is be kell vallaniuk és meg kell fizetniük. 10. oldal, az összesen: 14-ból

11 Bevallási gyakoriság módosítása Az adóév első napján érvényes adatokból az Adóhatóság által megállapított bevallási gyakoriságot ezentúl a korábbi időszakokra benyújtott önellenőrzések hatása nem módosítja Általános forgalmi adó változásai %-os kulcs 20%-ra emelkedik Minden - korábban 15%-os kulcs alá tartozó - termék és szolgáltatás után szeptember 1- től már 20% mértékű forgalmi adót kell fizetni. A fordulónapot megelőzően teljesített előleg még 15%-os adót tartalmazhat, de a végszámlában a meg nem fizetett részre már 20%-os adót kell felszámítani. (Így tehát az előlegként, vagy részteljesítésként szeptember 1-jét megelőzően leszámlázott összeg után nem kell az adókülönbözetet megfizetni!) Az adóemelés az alapvető élelmiszereket, ásványvizeket, állatgyógyászati gyógyszereket, különböző orvosi berendezéseket, továbbá a mezőgazdasági, szállodai, állategészségügyi ellátási, személyszállítási, fürdő, sportrendezvényi, művészeti, múzeumi szolgáltatásokat érinti, tehát az élet minden területén áremelkedést jelent a magánfogyasztás körében. A pénztárgépeket 2006 november 30-áig át kell állítani, mivel ki kell iktatni a 15%-os adókulcsú regisztert! A bolti különleges adózást választott adóalanyoknak augusztus 31-ével le kell zárniuk a göngyölített adóelszámolásukat. Itt jegyezzük meg, hogy a kedvezményes adókulcs megmaradt, az adott termékek adója változatlanul 5% (gyógyszer, könyv, napilap..). Az ilyen terméket (is) árusító kereskedő továbbra élhet a különleges adózás módszerével, de a nem 5%-os kulcsú árukészletet 20%-os mértékű adóval terhelt nyitó készlettel kell kezelnie Telefonszolgáltatást terhelő Áfa levonási tilalma 30%-ra csökken Az Uniós irányelvekkel összhangban megszűnik az 50%-os mértékű adólevonási tilalom, és csak a 30%-os mértékű adólevonási tilalom él tovább. (Persze más oldalról ennél magasabb összegű lesz az állami bevétel, mivel a telefon magáncélú használata, mint természetbeni juttatás után a már jelzett adókat és járulékokat kell megfizetni!) Harmadik országból érkező termékimport Áfa-mentességi szabályai szigorodnak Szigorodnak az adómentes import szabályai is. Főszabályként adóbiztosítékot kell adni, a behozott terméket a szabad forgalomba helyezésétől számított 30 napon belül igazoltan másik tagországba el kell fuvarozni, a vámkezelés kérésekor nyilatkozni kell a várható továbbszállítás adatairól, meg kell adni a belföldi közösségi adószámot. Ha ilyen ügyletet szeretnének lebonyolítani, kérjük, hogy előzetesen munkatársainkkal egyeztessék az adójogi következményeket és előfeltételeket! Folyamatos termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás köre kibővül szeptember 1-jétől a földgáz- és villamosenergia-termék értékesítése és szolgáltatása folyamatos szolgáltatásnak minősül, így ettől az időponttól a forgalmi adó fizetése és levonhatósága a fizetési határidőhöz igazodik. A számlákon a teljesítés időpontja megegyezik a fizetési határidővel. 11. oldal, az összesen: 14-ból

12 2.9. Melléklet a január 1-jétől bekövetkező változásokról 1 Személyi jövedelemadó változások január 1-től Az adókulcsok (18% és 36%) nem változnak, de az alsó kulcs sávhatára Ftra nő. A minimálbér várhatóan Ft lesz, azonban az alap és kiegészítő adójóváírás szabályozása nem változott, így a Ft feletti rész után a minimálbérből is adózni kell majd. Megszűnő adókedvezmények: szellemi tevékenység, felnőttképzés, számítógépbeszerzés, lakáshitel-törlesztés. A megmaradó adókedvezmények teljes, maximum összesen Ft összegű igénybe-vételének felső jövedelemhatára Ft-ról Ft-ra csökken. A nyugdíj adóterhet nem viselő járandóság: az összevont adóalapba bele kell számítani, és a rá eső adó le kell vonni. A munkáltató adómentesen a minimálbér 50%-ig fizethet kölcsönös nyugdíjpénztárba, és 20%-ig önkéntes kölcsönös egészségpénztárba és/vagy önsegélyező pénztárba. Ingó- és ingatlanértékesítésnél a bevétel csökkenthető az értéknövelő beruházás összegével. Üdülési csekket csak munkáltató adhat adómentesen. Csekély értékű ajándékot csak munkáltató vagy szakszervezet adhat. Az adóköteles béren kívüli juttatások adómértéke 54% (44% helyett). Egyéni vállalkozó elvárt jövedelme: az eladott áruk beszerzési értékével csökkentett vállalkozói bevétel 2%-a az adóalap, ha a számított adóalap ennél kisebb lenne. E vetítési alap után meg kell fizetni a 16%-os mértékű adót. 2 Magánszemély különadója január 1-től A magánszemély adózó a nyugdíjjárulék-alap felső határát (ami 2006-ban Ft) meghaladó összevonandó jövedelme után 4% különadót köteles fizetni. A különadóra előleget kell megállapítani és fizetni. (gyakorlatilag az SZJA adótábla felső kulcsa 40%-ra emelkedik) 3 Hitelintézeti járadék január 1-től 5% járadék fizetendő a bank által kihelyezett, államilag támogatott hiteleire befolyt kamatbevétel után. Negyedévente előleget kell fizetni. 4 Házipénztáradó január 1-től Alanya a Társasági adó alanyainak többsége, alapja a napi átlagos készpénz-záróegyenleg és az elismert készpénzkészlet pozitív különbözete. Az adó mértéke az adóalap 20%-a. o (Napi átlagos készpénz-záróegyenleg: azon napok záróegyenlegeinek összege, amelyeken a pénztárban forgalom volt, elosztva ugyanezen napok számával.) o (Elismert készpénzkészlet: az összes bevétel 0,8%-a, de legalább Ft.) 12. oldal, az összesen: 14-ból

13 5. Társasági adó változások január 1-jétől Elvárt jövedelem után minimum adót kell fizetni! A minimumadó alapja az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével csökkentett összes bevétel 2%-a. Ha ez nagyobb, mint az egyébként kiszámított adóalap, ez után kell adózni. Az adóelőleget legalább erre az elvárt adóra kell megfizetni. (Példa: 10millió Ft korrigált bevételnél az adóalap ,-Ft, a fizetendő adó ,-Ft!) Bejelentett részesedés: ha a vállalkozás bejelenti az APEH felé, hogy a jegyzett tőke 30%-át elérő részesedést szerzett valamely társaságban, és ezt a részesedést legalább 2 év birtoklás után eladja, a képződött árfolyam-nyereséggel csökkenthető a társasági adó-alap, így adómentesen realizálható az értékesítés nyeresége. A térítés nélkül juttatott áruminta értékével nem kell adóalapot növelni. Nem vállalkozási célú költség, ha az anyavállalat tőkeemeléssel állítja helyre a leányvállalat saját tőkéjének arányát, majd az így szerzett részesedésére értékvesztést számol el. Új vállalkozási forma: nonprofit gazdasági társaság. Beruházási adókedvezmény abban az évben érvényesíthető, amelyben az éves állományi létszám 500 fővel meghaladja a beruházást megelőző adóévit. A kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye korlátozva vehető igénybe. 6 Egészségügyi hozzájárulás változása január 1-jétől Az egyén által fizetendő százalékos EHO mértéke 14% (4% helyett), megfizetésének felső határa pedig Ft ( Ft helyett). 7 Társadalombiztosítás változásai január 1-jétől A magánszemély, az egyéni vállalkozó (EVA szerint adózóé is) egyéni egészségbiztosítási járuléka 7%. A minimum-járulékalap Ft-ra nő (a 2007-es minimálbér duplája). A foglalkoztatót terhelő 29% TB járulék mértéke nem, csak összetétele változik (8% egészség, 21% nyugdíj). A nem biztosított 16% egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni. Az EVA szerint adózó egyéni vállalkozónak havonta kell bevallania járulékát. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) vállalkozó egészségügyi szolgáltatási járuléka 16%-ra nő A mezőgazdasági őstermelő is biztosított lesz: o Ha a megelőző évben e tevékenységből származó bevétele a Ft-ot nem haladja meg, őstermelői bevételének 20%-a után 8,5% nyugdíj-, valamint 5% egészségbiztosítási járulékot köteles fizetni. o Ha a megelőző évben e tevékenységből származó bevétele meghaladja a Ft-ot, a minimálbér után köteles 8,5% egyéni nyugdíj-, 7% egyéni egészségbiztosítási, valamint 29% TB járulékot fizetni (összesen 44,5%). Az egyházi személy után 4% egyéni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni. Szolgálati idő vagy nyugdíjalap szerzése céljából 29,5% járulék fizetendő. 8 Magánnyugdíj pénztári szabályok változásai január 1-jétől 2007-től díjhátralékkal is át lehet lépni más pénztárba. A pénztártag több befektetési portfolió közül választhat. A tagdíjat az APEH részére kell bevallani és megfizetni. 13. oldal, az összesen: 14-ból

14 9 Az adózás rendjének változásai január 1-jétől Foglalkoztatói bejelentés a biztosítottakról: az OEP helyett az APEH felé kell megtenni. Az APEH honlapján közzéteszi az EVA-alanyok adatait is. Az APEH feladatkörébe kerül az illeték és a szerencsejáték. Átalakul az APEH szervezete: megyei helyett regionális igazgatóságok. Központosított ellenőrzés: államhatáro(ko)n, vagy régiókon átnyúló ellenőrzés az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága által. Mulasztási bírság, ha a terméket értékesítő az árusítás helyén nem tudja (legalább számla-másolattal) igazolni az áru eredetét. 14. oldal, az összesen: 14-ból

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat

KIVA. Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló. MKVK Könyvelői Tagozat KIVA Három éves tapasztalatok, kinek igen, kinek nem? Gottgeisl Rita Könyvvizsgáló MKVK Könyvelői Tagozat 2016.03.23 2016.03.23 MKVK Könyvelői Tagozat 1 KIVA ki választhatja Egyéni cég BT, Kkt, Kft, Zrt,

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő

kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő kukta.hu A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől* Foglalkoztató által fizetendő Biztosított által fizetendő korkedvezmény-biztosítási járulék Nyugdíjjárulék** egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 2013.04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően

Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően Az Új egyensúly program legfőbb pontjai a munkavállalókat érintően ÁLLAMÁZTARTÁSI EGYENSÚLYT JAVÍTÓ KÜLÖNADÓ - Magánszemélyek különadója 2007-től. Az éves összevont jövedelem egyéni nyugdíjjárulék-fizetési

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16.

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK. KATA választása 04.21-től. Főállású kisadózó fogalma KATA 2013.12.16. ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Kisadózó vállalkozások tételes adója választása 04.21-től Csak akkor nem választható a alanyiság, ha az adóalanyiság választásának évében a TEÁOR 2008 szerinti 68.20 számú Saját tulajdonú,

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben