Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete. A Nyugat-Magyarországi Egyetem. Informatikai szabályzata"

Átírás

1 Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai szabályzata SOPRON 2003

2 Ez a melléklet a Nyugat-Magyarországi Egyetem Informatikai Szabályzata, (a továbbiakban rövidítve: ISZ) mely a Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban rövidítve: NyME) Szervezeti és Működési Szabályzatának alapján készült, rendelkezései kiterjednek a NyME karaira, központi szervezeti és szolgáltató egységeire (a továbbiakban: Szervezeti Egység). 1. Informatikai Bizottság (NyME SzMSz) (1) Az elektronikus információáramlás egyre növekvő jelentősége miatt, az ezzel kapcsolatos egyetemi tevékenység kezdeményezésére, összehangolására és felügyeletére az Egyetem Informatikai Bizottságot hoz létre. (2) A bizottság az Egyetem stratégiai tervével összhangban kezdeményezi és támogatja az informatikai rendszerek összehangolt fejlesztését. (3) Elnökére a rektor, illetve egy egy fő kari képviselőre a Kari Tanácsok tesznek javaslatot. Az elnök, illetve a kari képviselők nem lehetnek az Egyetemi Informatikai Központ (a továbbiakban: EIK), illetve a Kari Informatikai Központok dolgozói. (4) A bizottság munkájában részt vesz az oktatási és a kutatási rektorhelyettes, az EIK vezetője, a főtitkár és a gazdasági főigazgató is. 2. Egyetemi Informatikai Központ (NyME SzMSz) (1) Az EIK feladata az Egyetem egységes informatikai rendszerének (számítógéphálózat, informatikai erőforrások) üzemeltetése és fejlesztése. (2) Az EIK szakmai felügyelete alatt működnek a győri, mosonmagyaróvári, székesfehérvári Kari Informatikai Központok. (3) Az EIK felügyeletét a rektor által megbízott rektorhelyettes látja el. (4) Az EIK vezetője az igazgató. Az igazgatót az Egyetemi Tanács véleményének meghallgatása után a rektor bízza meg. (5) Az EIK az Egyetemi Tanács által jóváhagyott SzMSz alapján működik. -2-

3 3. Információszolgáltatás (1) Az információszolgáltatást biztosító számítógépes hátteret, a szükséges informatikai rendszert a NyME biztosítja. (2) Az EIK a Kari Informatikai Központokkal együttműködve ellátja az információszolgáltatást biztosító számítógépes háttér-, az informatikai rendszer üzemeltetését. A Kari Informatikai Központok az információs rendszer használatával kapcsolatos ismeretekről a felhasználókat rendszeresen tájékoztatják. (3) Az információs rendszert aktuális, közérdekű és színvonalas információkkal kell feltölteni. Az információk közreadása nem sérthet jogszabályt vagy belső szabályzatot. A szolgáltatás hatékony igénybevételének alapfeltétele, hogy minden felhasználó ismerje a rendszer használatát. Az Egyetem elvárja minden felhasználótól, hogy a szolgáltatások, és eszközök használatát elsajátítsa. (4) Az Egyetem szervezeti egységeinek jogában áll az információkat csak elektronikus formában szolgáltatni azok számára, akik az informatikai rendszerhez hozzáférnek. Az egyetemi információs rendszeren a jogosultak számára szolgáltatni kell minden olyan információt, amelyre igény van és azt jogszabály vagy egyetemi belső szabályzat nem tiltja. A közölt információ személyiségi, szerzői jogokat és a vonatkozó jogszabályokat valamint általános etikai normákat nem sérthet. A szolgáltatott információ mellett meg kell jelölni: a) a közreadó nevét; b) az információ érvényességét (érvénybelépés időpontjával, lejárat idejével); c) ha szükséges a dokumentum típusát (pl.: tervezet, javaslat, vélemény, hivatalos irat). (5) Az információkért minden esetben az információ közreadója felelős, az informatikai rendszer üzemeltetője a tartalomért nem vállal felelősséget. (6) A Szervezeti Egység vezetője (vagy az általa írásban megbízott személy) felel a szervezeti egységnél keletkezett, gyűjtött információ szolgáltatásáért, ezen információk frissítéséért, illetve karbantartásáért és megóvásáért. (7) A Szervezeti Egység vezetője biztosítja a szervezeti egység tagjainak a szabad információszolgáltatás lehetőségét. (8) Az összes egyetemi információ, adatbázis, kifejlesztett szoftverek az NyME vagyonának részét képezik. (9) Az EIK utasítása alapján a Szervezeti Egység vezetője az információszolgáltatást korlátozza, megszünteti saját szervezeti egységénél, amennyiben a szolgáltatott információ az ezen Informatikai Szabályzat rendelkezéseibe ütközik. -3-

4 4. Elektronikus levelezés ( ) (1) Az Egyetem minden polgára jogosult az elektronikus levelezés használatára. A különböző egyetemi funkciókat betöltő személyek (pl.: rektor, dékánok, gazdasági vezetők, stb.) a funkcióhoz kapcsolódó címet is kapnak. (2) Az címeket a Kari Informatikai Központok adják ki. A Kari Informatikai Központok elvégzik a címek nyilvántartását, karbantartását. Lehetővé teszik ezen címek elérhetőségét az egyetemi honlapon. Az Egyetem központi Szervezeti Egységeinek a nyilvántartását az EIK végzi. (3) A nem karhoz kötött szervezeti egységek címe: (4) Az EIK az alábbi ajánlást és gyakorlati megoldást adja az címek egységes felhasználásához: (a) Karhoz kötött szervezeti egységek címe: Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar: Erdőmérnöki Kar: Faipari Mérnöki Kar: Közgazdaságtudományi Kar: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar: Geoinformatikai Főiskolai Kar: Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar: (b) A különböző karokon dolgozók is a kari cím végződést kapják. Pl.: Kiss János címe az Erdőmérnöki Karon: (c) Az Egyetem hallgatói karonként elkülönítve kapnak címet. Pl.: Nagy Irén címe az Faipari Mérnöki Karon: (d) Az címekben szereplő nyme helyett lehet használni a uniwest rövidítést is. Pl.: a egyenértékű a címmel. 5. Honlap alapú World Wide Web (www) (1) A NyME központi web és adatbázis szerverét az EIK üzemelteti a Kari Informatikai Központokkal együttműködve, annak folyamatos fejlesztéséről, karbantartásáról gondoskodik. Az üzemeltetés személyi és tárgyi feltételeit a NyME biztosítja. (2) A NyME hivatalos webcíme: a vagy a A honlap informatikai szerkezetét, struktúráját az EIK tervezi meg a Szervezeti Egységekkel együttműködve. -4-

5 (3) Az EIK az alábbi ajánlást és gyakorlati megoldást adja az egyetemi honlap részét képező kari oldalak közvetlen webcímére: Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar: Erdőmérnöki Kar: Faipari Mérnöki Kar: Közgazdaságtudományi Kar: Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar: Geoinformatikai Főiskolai Kar: Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar: (4) Az egyetemi honlap tartalmával kapcsolatos elvárásokat az Egyetemi Tanács a karokkal, illetve a Szervezeti Egységgel együttműködve meghatározza. (5) Az Egyetem rektora kötelezi a Szervezeti Egység vezetőit a rendszeres adatszolgáltatásra, ami az alapja egy jól használható honlap létrehozásának. (6) Az EIK és a Kari Informatikai Központok mindegyike kijelöl legalább egy-egy informatikust, akik részt vesznek az egyetemi honlap fejlesztésében, üzemeltetésében, illetve a honlap használatával kapcsolatos tanácsadásban. (7) Minden, az Egyetemmel kapcsolatos információt az Egyetem honlapján kell elhelyezni. Az Egyetem honlapját úgy kell megtervezni, hogy minden egyes itt tárolt információ korszerű adatbázisban kerüljön elhelyezésre, az adatok összessége több szempont szerint lekérdezhetők legyenek. (8) A honlap szervezeti egységgel kapcsolatos tartalmát a Szervezeti Egység vezetője által írásban megbízott személy szerkeszti, tartja karban. A Szervezeti Egység vezetője (illetve az általa írásban megbízott személy) felel az egyetemi honlapon tárolt a szervezeti egységet érintő - információkért, az ott tárolt adatbázisok tartalmáért. Amennyiben egyes információk érvényüket vesztették, köteles az információkért felelős személy azokat (néhány napon belül) az összes hivatkozással és segédállománnyal együtt törölni. 6. Fájl alapú (ftp) információszolgáltatás A Kari Informatikai Központok ún. anonymous ftp szervert üzemeltetnek, melyről bárki programokat, dokumentumokat másolhat le (tölthet le), illetve közérdeklődésre számot tartó állományokat másolhat rá. A szerver állományai nem sérthetik meg a NyME Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. számú függelékében, a Szoftverhasználat Rendje -ben leírtakat. -5-

6 7. Hálózati szolgáltatások (1) A NyME számítógépes hálózata kapcsolódik a Hungarnet hálózathoz, az Internet szolgáltatások igénybevételénél a Hungarnet szabályai irányadók. A Hungarnet hálózat használatának rendje az 1. számú függelékben található. (2) A Kari Informatikai Központ vezetője a Szervezeti Egység vezetőjével egyetértésben - annak érdekében, hogy az Egyetem számítógépes rendszere védett legyen jogosulatlan használat, illetve károkozás ellen - fenntartja magának a jogot, hogy (a) bárkit a hálózat használatából kizárjon erre utaló alapos gyanú felmerülése esetén; (b) megtekintsen, átmásoljon, megváltoztasson vagy töröljön bármely fájlt amely kapcsolatban lehet a rendszer vagy a hálózat jogosulatlan használatával; (c) a számítógépes rendszereket, helyi hálózatokat és az egyetemi hálózatot bármikor ellenőrizze, indokolt esetben leállítsa vagy átkonfigurálja, illetve fenntart magának bármely egyéb intézkedési jogot, amely szükséges lehet az Egyetem számítógépes erőforrásainak megvédéséhez, és a további működés biztosításához. 8. Hálózati erőforrások használata (1) Minden egyetemi polgár önálló azonosítót kaphat a hálózati erőforrások használatához a megfelelő igénylő lap kitöltésével. A kitöltött igénylő lap feldolgozása 3 munkanapon belül megtörténik. Az azonosító igénylésével a felhasználó kötelezi magát, hogy az elvárható alkalmazói szinten megismerje, és önállóan alkalmazza a szolgáltatások igénybevételének módjait. (2) Az azonosító nem jogosítja fel a felhasználót az EIK-ban, illetve a Kari Informatikai Központokban elhelyezett szerver gépek közvetlen használatára. A szerverek közvetlen használata kizárólag a rendszergazda joga, és csak rendszerkarbantartásra illetve rendszeradminisztrációra használható. (3) Az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok feladata: a) a hálózati szolgáltatások folyamatos működtetése; b) az egyetemi hálózat, az Internet használatának rendszeres ellenőrzése; c) az Egyetem tulajdonában lévő számítógépek, hálózati eszközök részére szervezeti egységenként legalább egy csatlakozási lehetőség biztosítása; d) központi hálózati funkciókat ellátó számítógépek rendszerkarbantartása és rendszeradminisztrációja; e) egyetemi polgárok részére cím (azonosító) kiadása igénylőlap alapján; f) a hálózat használatával kapcsolatos ismeretekről a felhasználókat folyamatosan tájékoztatja; g) hálózati problémákkal kapcsolatban segítségnyújtás. (4) Minden címmel, azaz azonosítóval rendelkező felhasználó: -6-

7 a) leveleket küldhet, fogadhat; b) a szerveren az azonosító név alatti tárterületen dolgozhat; c) honlapját az alapértelmezett public_html alkönyvtárban elhelyezheti; d) használhatja a szerveren futó szoftvereket; e) nem használhatja a központi hálózati funkciókat ellátó számítógépeket munkaállomásként (pl.: szövegszerkesztés, levelezés), f) azonosítója az egyetemi közalkalmazotti jogviszony, illetve a hallgatói jogviszony időtartama alatt érvényes. (5) A felhasználónak a hálózat biztonsága és a saját adatainak védelme érdekében a többfelhasználós rendszereken használt erőforrásait (fájljait, leveleit, adatbázisait) védeni kell az illetéktelen felhasználóktól. a) A hálózati jelszavakat úgy célszerű megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez); b) A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni; c) A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni; d) A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni; e) A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni; f) Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése; g) Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani. (6) Tilos az informatikai infrastruktúra etikátlan használata, azaz a) más felhasználókat a munkában üzenetekkel, levelekkel vagy más módon zavarni; b) más adatait, például leveleit megnézni, elolvasni; c) az informatikai infrastruktúra erőforrásainak nagymértékű terhelése (nagy méretű fájl vagy egyéb adathalmaz hálózaton való átjuttatását, letöltését lehetőleg munkaidőn kívül kell elvégezni). (7) A hallgatók azonosítóját szemeszterenként kell meghosszabbítani, az azonosítóval járó szolgáltatásokért ( cím kiadás, nyilvántartás, karbantartás, saját tárterület biztosítása, mentése, felhasználói támogatás) a Kari Informatikai Központ szemeszterenként díjat számolhat fel. (8) Az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok munkatársainak használatában lévő számítógépek nem használhatók más felhasználók leveleinek elkészítésére, megnézésére, nyomtatására vagy elküldésére. -7-

8 9. Lokális erőforrások közös használata A szervezeti egységek lokális adatcseréje és erőforrás megosztása nem Internet technológiai alapokon is megoldható. Azonban az ilyen módon fellépő biztonsági problémákért, és az abból fakadó esetleges adatvesztésért, információlopásért a Kari Informatikai Központok felelősséget nem vállalnak, minden szervezeti egység önmaga viseli a felelősséget. 10. Hallgatói laboratóriumok (1) Az egyetemi oktatási munka segítése céljából szükséges hallgatói laboratóriumok felállítása. Ezen laboratóriumok elsődleges célja az egyetemi oktatási órákhoz és a hallgatók tanulmányi feladatainak megoldásához szükséges számítógépes munkahelyek biztosítása. A hallgatók órarenden kívüli használatával szemben az oktatás elsőbbséget élvez. A számítógépes laboratóriumok működését jelen szabályzat 2. sz. függeléke írja le. (2) Kívánatos munkaidőben nyitottá tenni a tanszékeken működő laboratóriumokat. A számítógép laborokban a hozzáférést a hallgatók számára biztosítani kell. 11. Egyetemi gerinchálózat (1) Az Egyetem számítógépes hálózata optikai gerincen alapszik. A csomópontokban, fali szekrényekben elhelyezett hálózati eszközök teszik lehetővé a csatlakozást a gerinchálózathoz. (2) Az egyetemi hálózat üzemeltetéséért az EIK felelős, a karokon a Kari Informatikai Központok. (3) A hálózat bővítésekor, fejlesztésekor felmerülő munkákat az EIK a Kari Informatikai Központokkal együttműködve végezteti szakértő céggel. A Kari Informatikai Központok munkatársainak nem feladata a hálózatépítés (falfúrás, kábelcsatornázás, kábelezés, villanyszerelés, egyéb szerelési munkák elvégzése). (4) A NyME hálózatának aktív eszközeit az EIK, illetve a Kari Informatikai Központok tartják karban. Az aktív eszközökhöz hozzányúlni, azokat feszültségmentesíteni, újraindítani, vagy hálózati csatlakozásokat megbontani csak a Kari Informatikai Központok által megbízott személyek jogosultak. (5) Tilos az egyetemi gerinchálózatra történő közvetlen rácsatlakozás. -8-

9 12. Szervezeti egységek helyi hálózata (1) A helyi hálózat kialakításának, fejlesztésének tervét az írásos felkérést követően a Kari Informatikai Központok elkészítik a Szervezeti Egységek számára. Nem a Kari Informatikai Központ által készített helyi hálózati tervet, egyéb fejlesztést a Kari Informatikai Központtal engedélyeztetni kell. A helyi hálózatnak az egyetemi hálózathoz történő csatalakoztatását a Kari Informatikai Központ munkatársai, vagy az általuk ezzel a feladattal megbízott személyek végezhetik. (2) A kivitelezési munkák megkezdéséről a Kari Informatikai Központot írásban értesíteni kell. A helyi hálózat kivitelezésénél a Kari Informatikai Központ szakmai felügyeletet köteles ellátni. Nem szakszerű munkavégzésről, egyéb problémák felmerülése esetén az Kari Informatikai Központ képviselője köteles írásos jelentést készíteni az érintett Szervezeti Egység vezetőjének. (3) Tilos a kábelezést a fali csatlakozónál megbontani, és közvetlenül a kábelre gépet csatlakoztatni. A fali csatlakozó és a számítógép között lengőkábelt kell használni. (4) A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges címek felett a Kari Informatikai Központ rendelkezik. Tilos önkényesen címeket megadni, vagy megváltoztatni. Szükség esetén a Kari Informatikai Központ jogosult a már kiadott címek visszavonására vagy megváltozatására. (5) A hálózat használatához szükséges szoftverek beállítását, telepítését kérésre a Kari Informatikai Központ végzi a Szervezeti Egységek számára. Az installálás során a Kari Informatikai Központ munkatársa bemutatja a használathoz szükséges programok működését. A továbbiakban a felhasználó önállóan dolgozik az adott szoftverekkel. 13. Rendszeradminisztráció (1) A számítógépet (hardver és szoftver szempontból) az azzal megbízott személy a rendszergazda felügyeli. A Kari Informatikai Központ írásos felkérés alapján rendszergazdát biztosít a Szervezeti Egységeknek. (2) A rendszergazdák további szoftverhasználattal kapcsolatos feladatait a NyME Szoftverhasználati rendjének 5. -a írja le. (3) A számítógép üzemeltetése során felmerülő beszerzések lebonyolításakor a rendszergazda szakmai segítséget nyújt. A szükséges beszerzéseket a Szervezeti Egység végzi. (4) A Kari Informatikai Központ köteles ahol rendszergazda feladatkört lát el - a szervezeti egységeknek az alapvető szoftveres és hardveres problémáknál segíteni. -9-

10 (5) A Szervezeti Egység - ahol a Kari Informatikai Központ rendszergazda feladatkört lát el - köteles a számítástechnikai beszerzések előtt a Kari Informatikai Központ szakmai véleményét kikérni. (6) A Kari Informatikai Központ dolgozói nem láthatnak el rendszergazda feladatkört (a) nem közbeszerzéssel vásárolt számítógépeknél, perifériáknál (b) magántulajdonban lévő gépeknél (c) 5 évesnél régebbi számítógépeknél az egyetemi hálózat biztonsága, annak korszerű szinten tartása miatt (vírusvédelem, hálózati csatlakozás, szoftverhasználat) (7) Amennyiben a rendszergazdai feladat távfelügyelettel nem látható el a hatékony munkavégzés, illetve a szükséges eszközök, szerszámok miatt a javítandó gép újra telepítésére, tesztelésére a Kari Informatikai Központ helyiségében kerül sor. A szállításról, és elvitelről a Szervezeti Egység gondoskodik. 14. Felhasználók kötelességei (1) A felhasználónak az általuk karbantartott adatokat, fájlokat és adatbázisokat védeniük kell technikai és egyéb hibákból eredő károsodás ellen. a) Az adatfájlokat, dokumentumokat és adatbázisokat az adathordozó sérülésének veszélye miatt több különböző adathordozón ajánlott tárolni. Különösen veszélyes és kerülendő az adatoknak egyetlen hajlékonylemezen történő tárolása. A szervezeti egységeknél a szükséges mentési tervet a rendszergazda írásban dolgozza ki. b) A felhasználónak rendszeresen vírusellenőrzést kell végrehajtani. A vírus ellenőrzéssel és vírusirtással kapcsolatban a Kari Informatikai Központ segítséget nyújt. (2) A NyME elvárja az összes felhasználótól, hogy munkájuk magas szinten történő végzéséhez a szükséges számítástechnikai ismeretekkel rendelkezzen. (3) A számítógép felhasználásával kapcsolatos fontos események, hibák naplózása, jelentése minden felhasználónak kötelessége. Meghibásodás esetén a rendszergazdát értesíteni kell. -10-

11 Záradék A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának ezen 23. számú mellékletét NyME Informatikai Szabályzata -t az Egyetemi Tanács a mai napon megtárgyalta és.. sz. határozatával az elhangzott módosításokkal elfogadva jóváhagyta. (Az elhangzott módosítások a szabályzaton átvezetésre kerültek). Jelen mellékletet sokszorosítva, illetőleg számítógépes hálózat útján kell haladéktalanul kihirdetni azzal, hogy a Szabályzat napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a NyME IIT 86/2000. sz. határozatával elfogadott SzMSz hatályát veszti. Sopron, (Prof. dr. Faragó Sándor) rektor -11-

12 1. sz. függelék A HUNGARNET HÁLÓZAT HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA (Acceptable Use Policy) I. Bevezetés A jelen dokumentum (a továbbiakban: szabályzat) a Hungarnet hálózat használatát szabályozza a Hungarnet hálózathoz kapcsolódó intézmények és a Hungarnet szolgáltatásokat igénybevevő felhasználók számára. A Hungarnet hálózat a Hungarnet egyesület tagintézményeinek és egyéni tagjainak számítógéphálózata. II. Definíciók "Hungarnet hálózat": a Hungarnet Egyesület tagintézményeit és egyéni tagjait kiszolgáló hálózat. "Hungarnet közösség": a Hungarnet hálózat felhasználóinak (a Hungarnet Egyesület tagintézményei, a tagintézmények munkatársai, a Hungarnet Egyesület egyéni tagjai) köre. III. Milyen célra szolgál a Hungarnet hálózat? A Hungarnet hálózat célja a Hungarnet közösség alapszabály szerinti tevékenységének a szolgálata. Megengedett a hálózatnak az alaptevékenységhez kapcsolódó menedzsmenttel, és adminisztratív, információs feladatokkal összefüggő célokra történő használata. Korlátozott mértékben megengedett a hálózat magáncélra (pl. magánjellegű levelezés) történő felhasználása, ha ez nem jelent üzleti célú felhasználást. A Hungarnet hálózat ezen belül minden olyan tevékenységre használható, amelyet a IV. pont nem tilt. Aki a Hungarnet hálózaton keresztül más hálózatba átlép, idegen szolgáltatót vesz igénybe, az az idegen hálózatra érvényes szabályokat is köteles betartani. IV. Mire nem szabad használni a hálózatot? A Hungarnet hálózat nem használható az alábbi tevékenységekre: a) az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre: mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; software szándékos és tudatos illegális terjesztése; b) a nem Hungarnet közösséghez tartozók egymás közötti átmenő forgalmának bonyolítása; -12-

13 c) a Hungarnet hálózathoz kapcsolódó más - hazai vagy nemzetközi - hálózatok szabályaiba ütköző tevékenységek, amennyiben ezek a tevékenységek ezen hálózatokat érintik; d) a Hungarnet hálózat szolgáltatásainak nem Hungarnet intézmények számára való továbbítása; e) profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése; f) a hálózat, illetve erőforrásai normális működését megzavaró, veszélyeztető tevékenység; g) a hálózatot, illetve erőforrásait indokolatlanul, vagy szándékosan túlzott mértékben; pazarló módon igénybevevő tevékenység (pl. levélbombák, elektronikus játékok); h) a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata; i) a hálózat erőforrásainak, a hálózaton elérhető adatoknak illetéktelen módosítására, megrongálására, megsemmisítésére irányuló tevékenység; j) a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztése; k) másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok közzététele); l) mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása, vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek); m) a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata. V. A szabályzat betartatása, szankcionálás A szabályzat megsértésének gyanúja esetén, amennyiben szükséges, a Hungarnet Egyesület Elnöksége (a továbbiakban: Elnökség), illetve az általa megbízott hálózatmenedzsment a Hungarnet hálózat által kiszolgált hálózatoknak, illetve a csatlakozó hálózatoknak menedzsmentjéhez fordul, intézkedést és kivizsgálást kérve. Hasonlóképen az egyes kiszolgált hálózatok, illetve a csatlakozó hálózatok menedzsmentje intézkedésért és kivizsgálásért az Elnökség által megbízott hálózatmenedzsmenthez, illetve szükség esetén az Elnökséghez fordulhat. A problémák kivizsgálásában a Hungarnet hálózat menedzsmentje és a kiszolgált hálózatok menedzsmentje együttműködik. A szabályzat szándékos és durva megsértésének szankcionálása a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. Ha a szabályzat megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni és a szabályzatról tájékoztatni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni. Szükség esetén az Elnökség jogi felelősségre vonást kezdeményez. Az Elnökség a károkozás megelőzésére és a bekövetkezett károk következményeinek a felszámolására törekszik, de nem áll módjában felelősséget vállalni a szabályzat megsértéséből eredő esetleges károkért. A Hungarnet hálózat menedzsmentje törekszik továbbá arra, hogy a hálózaton áthaladó, illetve a hálózaton elérhető információkhoz, adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a jelenlegi műszaki lehetőségek azonban ennek garantálását nem teszik lehetővé. A felhasználók ennek tudatában helyezzenek el vagy küldjenek információkat a hálózatban. VI. Javaslatok, ajánlások Ajánlott, hogy minden, a Hungarnet hálózathoz kapcsolódó szervezet és intézmény hozza létre saját hálózat használati szabályzatát, amely a jelen szabályzattal összhangban van. A helyi szabályzatok részben vagy egészben tartalmazhatják a jelen szabályzatot is, de a -13-

14 Hungarnet szabályzatnak ezen belül egyértelműen azonosíthatónak és felismerhetőnek kell maradnia. A helyi szabályzatoknak célszerű tartalmaznia a következőket: 1. A helyi rendszerek specialitásai és a hálózati sávszélesség miatt szükséges további szabályok, korlátozások; 2. A szabályok betartásának ellenőrzési módja. Az egyes részfeladatok végrehajtásáért felelős személyek neve, beosztása, elérhetősége; 3. A szabályok megsértése esetén követendő eljárások és alkalmazandó szankciók ismertetése. A komolyabb hálózati üzemzavarok, támadások és egyéb veszélyhelyzetek esetében szükséges intézkedések. 4. A felhasználók jogai, mint például: az accounthoz való hozzáférés joga (a technikai lehetőségektől függően); magán homepage (címlap) fenntartásának lehetősége (az erőforrások függvényében); a személyiségi jogok és a levéltitok tiszteletben tartása a hálózat üzemeltetői részéről; a "zaklatás" ellen való védelemkérés lehetősége; a technikai problémákról (pl. rendszerkarbantartás, levelek elveszése) való tájékoztatás kötelessége a rendszergazdák részéről; a hálózati szolgáltatások használatához szükséges alapismeretek megszerzésének módja és lehetősége, stb. 5. A felhasználók kötelességei, mint például: a jelszavak rendszeres cseréje, a fölöslegessé vált accountok bejelentése; az account átruházásának tilalma; a "netiquette" és a helyi hálózati szabályzat megismerésének kötelessége, stb. A felhasználók védett adataihoz hozzáférni csak technikai vagy biztonsági okokból szabad, de ilyenkor is csak a feltétlenül szükséges mértékben és az érintettek megfelelő tájékoztatásával. Erre csak az illetékes hálózati menedzsment jogosult, amely azonban az ilyen módon tudomására jutott információkat nem hozhatja nyilvánosságra, valamint másokkal nem közölheti. Az utóbbi eset alól kivétel, ha a szabályzat megsértésének gyanúja merül fel, ebben az esetben az információk a kivizsgálásra illetékes személyekkel közölhetők. VII. Záró megjegyzések A jelen szabályzat közzétételével a "HBONE dokumentumok" (dátum: július 17, 2.4 verzió) 3., "A HBONE használat szabályai" című pontja érvényét veszti. A jelen szabályzat hozzáférhető az Interneten a Hungarnet egyesület Web szerverén, ( az NIIF WWW szerverén ( valamint nyomtatott formában az NIIF Program Koordinációs Irodáján, illetve a Hungarnet Egyesület Titkárságán. A hun.internet.policy és hun.internet.netiquette nevű Usenet hírcsoportok szolgálnak a Hungarnet és az egyéb szervezeti vagy intézményi hálózati szabályzatok megvitatására, a módosítási javaslatok felvetésére. Ezt a szabályzatot rendszeresen (kb. évente) felül kell vizsgálni és a megváltozott helyzethez igazítani. Szükség esetén gyakrabban is lehet kisebb módosításokat végezni rajta. A Hungarnet hálózati szabályzat mindenkori szövegét az Elnökség hagyja jóvá. -14-

15 2. sz. függelék A SZÁMÍTÓGÉPTEREM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A számítógépteremben lévő számítógépeket rendeltetésüknek megfelelően szabad használni a terem nyitvatartási idején belül. 2. A számítógépekre telepített programokat szigorúan tilos törölni, vagy azokat módosítani, illetve a számítógépekre új programokat telepíteni. 3. Tilos a terembe ételt és italt bevinni, illetve azt ott fogyasztani. Tilos a dohányzás, illetve nyílt láng használata. 4. Mindenki köteles betartani az érvényes vagyonvédelmi, munkavédelmi és érintésvédelmi szabályokat. A számítógépterem berendezéseit átrendezni, a számítógépeket kinyitni és elvinni szigorúan tilos. 5. A gépteremben mindenki saját felelősségére végezhet munkát, írhat programot, illetve gyakorolhat, figyelve arra, hogy tevékenységével másokat ne zavarjon. 6. A gépteremben lévő eszközökben okozott bármilyen kárt a károkozó köteles azonnal jelenteni, illetve az okozott kárt megtéríteni. 7. A számítógépterem rendjére minden belépőnek kötelessége ügyelni. 8. Az itt nem szabályozott kérdésekben a laboratóriumban kifüggesztett kiegészítő szabályzat rendelkezik. -15-

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program

Az informatikai és hírközlési miniszter. 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete. a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Az informatikai és hírközlési miniszter 20 /2004. (VI.21.) IHM rendelete a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Felhasználói Szabályzatának közzétételéről A Nemzeti Információs Infrastruktúra

Részletesebben

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat

Informatikai Rendszer Használati Szabályzat SZABADSZÁLLÁSI ÁMK JÓZSEF ATTILA KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY Informatikai Rendszer Használati Szabályzat Jóváhagyta:.. Szabadszállás 2013. Érvényes: 2013. 07.19. Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések

2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum. Értelmező rendelkezések 2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET)) használatáról (Acceptable Use Policy) Preambulum A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról

6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról 6/2000. sz. Rektori Utasítás a Szent István Egyetem számítógépes hálózatának használatával kapcsolatos szabályokról 2000. december Bevezetés A Szent István Egyetem (a továbbiakban egyetem) Rektora 2000.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Ez a melléklet a Nyugat-magyarországi Egyetem Informatikai Szabályzata, mely a Nyugatmagyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Szervezeti

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola. Informatikai Szabályzat

Eszterházy Károly Főiskola. Informatikai Szabályzat Eszterházy Károly Főiskola Informatikai Szabályzat 2012 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szabályzat célja 2. Értelmező rendelkezések II. Az informatikai rendszer működtetésének rendje 3.

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM INFORMATIKAI SZABÁLYZAT KÜLSŐ SZERVEZETEK SZÁMÁRA SOPRON 2012 Ez a melléklet a Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat Informatikai

Részletesebben

2. sz. melléklet. 2011. szeptember 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben

2. sz. melléklet. 2011. szeptember 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Szervezeti és Működési Szabályzat 2. sz. melléklet Informatikai szabályzat 2011. szeptember 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. (1) Technológiailag

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Mellékletek. Informatikai szabályzat Adatvédelmi szabályzat

Mellékletek. Informatikai szabályzat Adatvédelmi szabályzat Mellékletek Informatikai szabályzat Adatvédelmi szabályzat I. Az informatikai szabályzat A szabályzat célja 1. (1) Technológiailag előrehaladott és felgyorsult világunkban a gyors információhoz jutás elsődleges

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Informatikai Biztonsági szabályzata

Informatikai Biztonsági szabályzata A NIIF Intézet Informatikai Biztonsági szabályzata Készítette: Springer Ferenc Információbiztonsági vezető Ellenőrizte: Jóváhagyta: Császár Péter Minőségirányítási vezető Nagy Miklós Igazgató Dátum: 2008.05.09.

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ, NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készítette: Naár János

Részletesebben

Számítógép használati szabályzat

Számítógép használati szabályzat Számítógép használati szabályzat 1. Bevezetés Jelen dokumentum (továbbiakban Szabályzat) feladata, hogy a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) számítógépeinek és hálózatának használatát

Részletesebben

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata. A Szoftverhasználat Rendje Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. sz. melléklete A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata A Szoftverhasználat Rendje Sopron 2003 A Nyugat-Magyarországi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató 0 I. Általános rendelkezések Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Könyvtári szolgáltató hely: Bogyiszló 1. Bevezető Bogyiszló község könyvtári szolgáltató helyén (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28; konyvtar@bogyiszlo.hu) igénybe vehető nyilvános

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A DEBRECENI SZAKKKÉPZÉSI CENTRUM ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2016. JÚLIUS 1. 1 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 24. (3)

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2013 SZMSZ 4. sz. melléklete INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI

PREAMBULUM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ UTASÍTÁS ALAPELVEI 4/2012. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról (ACCEPTABLE USE POLICY) PREAMBULUM A jelen utasítás (a továbbiakban: utasítás) a Pécsi Tudományegyetem hálózatának

Részletesebben

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata

Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata Az ETKIKI Többcélú Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola Informatikai Szabályzata 2010. Készítette: Vitéz Zsolt számítástechnika szakos pedagógus 1 Szabályzat A Móra Ferenc Általános Iskola informatikai

Részletesebben

SZMSZ 7. számú melléklete. Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató

SZMSZ 7. számú melléklete. Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató SZMSZ 7. számú melléklete Hatályba lépés időpontja: 2009. július 1. Heller Alajosné főigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. AZ INFORMATIKAI RENDSZER CÉLJA 3 3. ESZKÖZÖK 3 4. FELHASZNÁLÓK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT

SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT SIKLÓSI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM INFORMATIKAI ÉS ADATVÉDELMISZABÁLYZAT 1. A szabályzat célja Az Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: ISZ) a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium Informatikai

Részletesebben

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat

Szent István Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8. Informatikai szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 2b sz. melléklet, oldalszám: 1/8 Informatikai szabályzat I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Szent István Gimnázium, 1148 Budapest, Ajtósi Dürer sor

Részletesebben

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések

Informatikai és Biztonsági Szabályzat. I. Bevezető rendelkezések Informatikai és Biztonsági Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. törvény rendelkezéseinek végrehajtása és egységes alkalmazása, valamint

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Informatikai szabályzat

Informatikai szabályzat 1 Kandó Kálmán Szakképző Iskola Informatikai szabályzat Készítette: dr. Tóth István igazgató Tatabánya, 2012. szeptember 03. 2 I. Bevezetés Jelen dokumentum (a továbbiakban: ISZ) a Tatabányai, Szakképző

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI INFORMATIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Informatikai Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról

2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS. Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról 2010. 1 sz. IK FŐIGAZGATÓI UTASÍTÁS Az intézményi kollégiumok informatikai hálózatainak működéséről és ezen hálózatok használatáról Az Eszterházy Károly Főiskola (továbbiakban EKF) Informatikai Központjának

Részletesebben

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat

Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat Informatikai és Adatvédelmi Szabályzat... 1 1. A szabályzat célja... 2 2. Az Informatikai Rendszer célja... 2 3. Eszközök... 2 4. Felhasználók... 3 5. Jogosultságok...

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA A PRIZMA ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Verzió: 1.0 Hatályba lépés időpontja: 2010. május

Részletesebben

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN

INFORMATIKA EGYRE NAGYOBB SZEREPE A KÖNYVELÉSBEN N 1. Informatikai eszközök az irodában PC, Notebook, Szerver A számítógép típusonként az informatikai feladatoknak megfelelően. Nyomtatók, faxok, scannerek, fénymásolók Írásos dokumentum előállító eszközök.

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2009 A Nyugat-magyarországi Egyetem (a továbbiakban: egyetem) szoftverhasználati rendje a szerzi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2015. (III. 18.) OBH utasítása a felszámoló kijelölő program üzemeltetési szabályzatáról az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/24 A SZOFTVERHASZNÁLAT RENDJE SOPRON 2007 A Nyugat-Magyarországi Egyetem Szoftverhasználati rendje (a továbbiakban rövidítve: SZHR) a szerzi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról

3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 3/2010. sz. Gazdasági Főigazgatói Utasítás a PTE rendszereihez az egyetem külső partnerei részére adott távoli hozzáférések szabályozásáról 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 15.sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz 1. sz példány AZ EGYETEMI INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (EISZK) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység -06 3-06 68-06 Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 8 03 0000 00 00 Informatikai rendszergazda Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 68-06

Részletesebben

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata

16/2011.sz. Szabályzat. Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 16/2011.sz. Szabályzat Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Informatikai Szabályzata 1. A szabályzat célja: Az Informatikai Szabályzat alapvető célja, hogy a számítástechnikai berendezések és eszközök

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával

A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával A TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ Mûködési Szabályzata A jelen Szabályzat célja, hogy szervezetének és mûködési kereteinek meghatározásával elõsegítse TTK Számítástechnikai Szolgáltató Központ

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 06 3 06 68 06.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 5 8 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Intézményi szabályzatok Oldal: 1/10 INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK NEPTUN-@Napló Működési Szabályzata Vay Ádám Gimnázium, M Sz I és K Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium NEPTUN-@Napló

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE. Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE Gonda Ferenc Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata 2015. 1. Általános szabályok A könyvtár látogatása - valamennyi könyvtárhasználó érdekében

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Működési Szabályzat

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Működési Szabályzat NEPTUN-@Napló NEPTUN-@Napló Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Működési Szabályzat Bevezető Tartalom Bevezető... 3 Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere... 3

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE K A N C E L L Á R I A BUDAPEST,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA

Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az ERDŐKERTESI POLGÁRMESTERI HIVATAL a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA

A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA A Kölcsey Ferenc Gimnázium SZABÁLYZATA az ELEKTRONIKUS NAPLÓ használatáról... igazgató 1 1. Bevezető Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló) az iskola által üzemeltett olyan adatbázis-kezelő alkalmazás,

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR INFORMATIKAI SZABÁLYZATA Debrecen, 2007. június 30. 1 1.) Bevezetés 2.) Vonatkozó jogszabályok 3.) Fogalmak 4.) Szolgáltatások 4.1 Információszolgáltatás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Szám:./2016. Emü. amely létrejött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS térfigyelő kamerarendszer működtetésére Vilonya Község Önkormányzata (cím: 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., képviseli: Fésüs Sándor, polgármester),

Részletesebben

Tét Város Polgármesteri Hivatal

Tét Város Polgármesteri Hivatal Tét Város Polgármesteri Hivatal Vírusvédelmi szabályzat Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 189//2010. (XII. 22.) Képviselő-testületi határozattal. jóváhagyta: Dr. Kukorelli László polgármester.

Részletesebben

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása

Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása 1 Novell és Windows7 bejelentkezési jelszavak módosítása A jelszavak használatáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem informatikai és kommunikációs hálózata használatának és üzemeltetésének szabályai, abban

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre

Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre - 1 - Bejelentkezés az egyetemi hálózatba és a számítógépre 1. lépés: az Egyetem Novell hálózatába történő bejelentkezéskor az alábbi képernyő jelenik meg: az első sorban a felhasználónevet, a második

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola

Gyakorlati vizsgatevékenység. Graf Iskola 4 0 43 0 8 0.. Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: Gyakorlati vizsgatevékenység 54 48 03 000 50 Számítástechnikai szoftverüzemeltető Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 9-2009/2010. sz. határozatával 2009. december 15-én elfogadta 2009. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRÁNAK SZABÁLYZATAI INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RÉSZ...2 1.1. Jelen szabályzat célja...2 1.2. A Szabályzat viszonya egyéb szabályzatokhoz...2

Részletesebben

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA

Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA Nyomtatási rendszer szolgáltatás - SLA 1. oldal Telefon: +36 (72) 501-500 Fax: +36 (72) 501-506 1. Dokumentum adatlap Azonosítás Dokumentum címe Állomány neve Dokumentum verzió 1.1 Kiadás idõpontja 2009.11.01.

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium)

Hálózat Használatbavételi Szabályzat (Vásárhelyi Pál Kollégium) (Vásárhelyi Pál Kollégium) 1. Hatáskör Jelen dokumentum a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vásárhelyi Pál Kollégiumában lévő számítógépes hálózat használatát szabályozza. A szabályzatot

Részletesebben

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz

OE-NIK 2010/11 ősz OE-NIK. 2010. ősz 2010/11 ősz 1. Word / Excel 2. Solver 3. ZH 4. Windows 5. Windows 6. ZH 7. HTML 8. HTML 9. ZH 10. Adatszerkezetek, változók, tömbök 11. Számábrázolási kérdések 12. ZH 13. Pótlás A Windows felhasználói

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

90/2004. (XI. 25.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM TÁVKÖZLÉSI SZABÁLYZATA

90/2004. (XI. 25.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM TÁVKÖZLÉSI SZABÁLYZATA 90/2004. (XI. 25.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM TÁVKÖZLÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2004 I. Fejezet A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. A távközlési szabályzat célja, hogy: a) hozzájáruljon a Semmelweis Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

WIN-TAX programrendszer hálózatban

WIN-TAX programrendszer hálózatban WIN-TAX programrendszer hálózatban Számítógépes hálózat Hálózat kialakítása Szerver gépre telepítendő alkalmazások: Adatbázis kiszolgáló (Firebird 2.5-ös verzió) WIN-TAX programrendszer Kliens gépre telepítendő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ

TÁJÉKOZTATÓ SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSE KAPCSÁN A CSATLAKOZTATÁSI KONSTRUKCIÓRÓL 2016. SZEPTEMBER 15. ELŐADÓ: DR. SZEPESI GÁBOR OPERATÍV PROJEKTVEZETŐ Önkormányzati ASP 1.0 Az Önkormányzati

Részletesebben