ÚTMUTATÓ A ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ A 2005. ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ A ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ BEVEZETŐ A személyi jövedelemadó-köteles személyek a személyi jövedelemadó-bevallásukat a Személyi jövedelemadóról szóló törvény - ZDoh-1 (az SzK Hivatalos Lapja, 70/05 UPB2 és 115/05. sz.) és az Adóeljárásról szóló törvény ZDavP-1 (az SzK Hivatalos Lapja, 25/05-UPB1, 96/05 ZRTVS-1, 100/05- AB-határozat és 109/05.sz.) rendelkezései szerint nyújtják be. A törvények szövege a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának című honlapján A évi személyi jövedelemadó-bevallás rovatban található. A személyi jövedelemadó-bevallást azoknak az adózóknak kell benyújtaniuk, akik a évben a Szlovén Köztársaság rezidensei voltak. Ezek elsősorban azok a személyek, akik Szlovéniában hivatalosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeztek, valamint azok is, akik a év bármely időszakában teljesítették a ZDoh-1 6. cikkelyéből származó bármely feltételt. Személyi jövedelemadó-bevallást az adózóknak (rezidenseknek) két esetben nem kell benyújtaniuk: 1. ha a személyi jövedelemadó-köteles jövedelmei a évben nem haladták meg az tollár összeget, 2. ha a évben a nyugdíj volt az adózó egyetlen jövedelme, azzal a feltétellel, hogy a nyugdíjból nem vontak le és fizettek be személyi jövedelemadó-előleget és az adózó a személyi jövedelemadó-előleg esetében nem érvényesített az eltartott családtagok után járó különleges kedvezményt. Az adóbevallást az EU tagállamok rezidensei (a Szlovén Köztársaság nem-rezidensei) is benyújthatják, akik a évben teljesítették az EU tagállamok rezidenseire vonatkozó kedvezmények érvényesítésével kapcsolatos feltételeket (a ZDoh-1, 110. cikkelye). Az adózó a jövedelmekről szóló adatokat a mezőkbe ugyanolyan jelekkel írja be, mint amilyenek év január hónapban a kifizetőtől és az adóigazgatóságtól kapott értesítésekben találhatók. A személyi jövedelemadó-köteles jövedelmeket akkor is be kell vallani, ha a kifizető illetve az adóigazgatóság nem küldött meg minden szükséges adatot. A jövedelmek kifizetői az ellenőrző adatok kézbesítéséről szóló szabályzat értelmében az adózóknak megküldték azon jövedelmekről szóló értesítést is, amelyek a ZDoh-1 20., 100. és 101. cikkelye szerint személyi jövedelemadómentesek (e jövedelmek listája a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján található - durs). Ezekről a jövedelmekről szóló adatokat nem kell kitölteni az adóbevallásban. A személyi jövedelemadó-mentes jövedelmek mellett, nem kell személyi jövedelemadót fizetni az alábbiak után: örökségek és adományok (azok kivételével, amelyekre a természetes személy a jelen törvény 33. cikkelye szerinti tevékenység végzésével kapcsolatosan tett szert); ajándékok, amelyeket olyan természetes személytől kapott, aki nem az ajándékozott személy munkáltatója (vagy a munkáltatóval kapcsolatos személy) vagy az ajándékozottal kapcsolatos személy munkáltatója (azon ajándékok kivételével, amelyeket a természetes személy a jelen törvény 33. cikkelye szerinti tevékenység végzésével kapcsolatosan kapott); a törvény által szabályozott szerencsejátékokból származó nyeremények; kifizetések, amelyeket a természetes személy betegség, sérülés vagy rokkantság esetére kötött biztosítása után kapott, amelyet a biztosításról szóló törvény nem kötelező biztosításnak tekint; a személyi vagyonban okozott károkra kötött biztosítás alapján történő kifizetések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenység végzésével kapcsolatos károk után, a ZDoh cikkelye értelmében; eszközök és nyereségek, amelyekre a természetes személy szert tett a saját vállalata, amelyben önállóan végzi tevékenységét és a saját háztartása között történő eszközátvitelek alapján vagy tevékenységének felszámolása alapján. Ezeket a jövedelmeket sem kell az adóbevallásban feltűntetni. A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó törvény (az SzK Hivatalos Lapja, 115/05. sz.) a személyi jövedelemadó mentesség alá egyes olyan jövedelmeket sorolt, amelyek után évben személyi jövedelemadó-előleget számoltak el. Ezekkel a jövedelmekkel kapcsolatosan a 61. cikkely úgy rendelkezik, hogy az érintett törvény rendelkezéseit már a évi személyi jövedelemadókivetés során alkalmazzák (a rendelkezéseknek az adózók javát szolgáló visszaható alkalmazása). Ezeket az adatokat csak a sz. mező megfelelő jelzései alá kell beírni (Jövedelmek, amelyekre már évre vonatkoznak az adómentességek és az adóalap-csökkentések). Ezeket a jövedelmeket nem kell beírni a személyi jövedelemadóbevallás más mezőibe. Szlovénia rezidens a világjövedelem után fizetendő személyi jövedelemadó-köteles, azaz a szlovéniai források valamint a Szlovénián kívüli jövedelmek után adózik. A külföldi valutában kifizetett jövedelmekre vonatkozó adatokat az adóbevallásban tollárban kell feltűntetni. A jövedelem és az adó valamint a külföldön befizetett vagy elszámolt járulékok összegét a Banka Slovenije szerinti, a beszerzés napjára vonatkozó, középárfolyamon kell tollárba átszámolni. Az adóbevallásban közölt adatok valósságát bizonyító dokumentumokat nem kell mellékelni, csak akkor, ha ez egyes jövedelemfajta esetében ez külön fel van tűntetve (pl.: külföldi adók, a mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységekből származó jövedelem, a valós költségek érvényesítése esetében). Az adózó adókötelezettségét befolyásoló dokumentációt a vonatkozó év letelte után még legalább öt évig kell őrizni. Az adóbevallást annál az adóhivatalnál kell benyújtani, amelynél a benyújtás időpontjában, mint adózó nyilvántartásban van. A személyi jövedelemadó-köteles személynek a évre vonatkozó adóbevallását legkésőbb március 31.-ig az előírt nyomtatványon kell beadnia, amely a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján is megtalálható: a személyi jövedelemadó-bevallás mezőben madz dohodnina 2005.indd :19:55

2 Az adóbevallás benyújtható: - személyesen az illetékes adóhivatalnál illetve az adóhivatal kirendeltségénél, - postán (ha az adóbevallást ajánlott levélként adják postára, úgy a postára történő feladás napja az adóbevallási benyújtás napjának számít, a hagyományos postán feladott adóbevallásnak pedig legkésőbb re kell megérkeznie az adóhatósághoz), - az edavki rendszeren át a: http: //edavki.durs.si honlapcímre. Minden adóbevallást egyenként kell megküldeni. AZ ADÓZÓ ADATAI Az adózó személyi adatait kell beírni. Az az adózó, aki évnek csak egy részében volt a Szlovén Köztársaság rezidense, úgy beírja azon időszak kezdetének és végének hónapját, amikor a Szlovén Köztársaság rezidense volt. Az EU tagállam rezidense (a Szlovén Köztársaság nemrezidense), aki évben teljesítette az EU tagállamok rezidenseinek nyújtott adókedvezmény érvényesítésére vonatkozó feltételeket (ZDoh cikkely), úgy az»igen«választ karikázza be. Az EU tagállamok rezidense, akinek évben Szlovéniában a foglalkoztatásból, tevékenységvégzéséből, vagy a mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységből származó, Szlovéniában adókötelesnek számított jövedelme volt, úgy adókedvezményeket érvényesíthet a jelen törvény 105. cikkelye (általános kedvezmények), a 106. cikkely második bekezdése (a 65 életév betöltése utáni személy kedvezmény), valamint a 108. cikkely (az eltartott családtagokkal kapcsolatos különleges kedvezmény) szerint, amennyiben bizonyítékokkal tanúsítja, hogy a fenti, Szlovéniában megvalósított, jövedelmei a teljes adóköteles jövedelmének legalább a 90 százalékát tette ki az adóévben. A megfelelő bizonyítékokat az adóhatóság felhívására kell benyújtania. Az adózó, akinek mint 100-százalékos testi fogyatékos rokkantnak a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Intézmény, a szociális munkaközpont vagy a harcosok és katonai rokkantak védelméért illetékes községi közigazgatási hatóság határozata alapján elismerték a más személy által nyújtott ápoláshoz és gondozáshoz való jogát, úgy az»igen«választ karikázza be. Az adózó, aki a diákok és az egyetemisták - a meghatalmazott szervezetek (1211 jelzés) révén kapott - jövedelmeiről szóló adatokat írja az adóbevallásba, úgy írja be azt az időszakot (hónapot), amelyben a évben diák vagy egyetemista státussal rendelkezett. Az adózó a»megjegyzések«mezőbe írja be az esetleges további felvilágosításokat is a bevallott jövedelmekkel, kedvezményekkel és egyéb adatokkal kapcsolatosan, a»mellékletek«mezőben pedig tűntesse fel az ön által mellékelt dokumentumokat, illetve tanúsítványokat. A végén az adózó írja be adóbevallása kitöltésének helyét és keltét, és ezt írja alá Foglalkoztatásból származó jövedelem A foglalkoztatásból származó jövedelem magában foglal minden jövedelmet, amelyet a munkáltatótól vagy más személytől kapott az elmúlt és a jelen foglalkoztatásával kapcsolatosan. Nem kell az adatokat az adóbevallásba beírni azokról a jövedelmekről, amelyeket a rezidens az Európai Közösség intézményeiben, az Európai Központi Bankban, az Európai Monetáris Intézetben vagy az Európai Beruházási Bankban mint alkalmazott kapott, amennyiben ezen jövedelmek után az Európai Közösség intézményeiben, az Európai Központi Bankban, az Európai Monetáris Intézetben vagy az Európai Beruházási Bankban személyi jövedelemadót fizet. A nyílt tengeren hajózó kereskedelmi hajón való foglalkoztatással kapcsolatos jövedelmekre, kifizetésekre vonatkozó adatokat, ha az adózó ilyen jellegű foglalkoztatás miatt a évben legalább hat hónapot volt távol, csak a 9018 jelzés alatt írja be Munkaviszonyból származó jövedelem 1101 Bér, bérpótlék, a munkával kapcsolatos költségtérítések a bérre, a bérpótlékra és az elvégzett munkával kapcsolatos egyéb fizetségről szóló adatokat, amelyek magában foglalják a províziókat is. Írja be az olyan jellegű adatokat is, amelyek kifizetésére a bírósági ítélet alapján került sor (a késedelmi kamat összege nélkül). A munkával kapcsolatos költségtérítések esetén (étkezési hozzájárulás, útiköltség, napidíjak, szolgálati útiköltségek, szolgálati úton a szállásköltség, terepmunkákra vonatkozó kiegészítések, különélési juttatás) írja be azon összegek fölötti különbözetet, amely az SZK Kormányrendelete (Rendelet a munkával kapcsolatos és más költségtérítések) szerint nem számít az adóalapba. A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a évben elszámolt kötelező nyugdíj- és rokkantbiztosítási, az egészségbiztosítási, a foglalkoztatási és a szülővédelmi járulékok összegét az évközben kiszámított személyi jövedelemadó-előleg a külföldön elszámolt adó Az adóbevalláshoz mellékelje a megfelelő bizonyítékokat is, amelyekkel tanúsítja az adókötelezettségét vagy az adó külföldön történő befizetését. Megfelelő igazolásnak számítanak a külföldi állam adóhatóságánál kiállított okiratok, vagy egyéb dokumentumok, amelyek kétségkívül bizonyítják az adókötelezettséget vagy az adók Szlovénián kívül történő befizetését. A bizonyítékokat szlovén nyelvű fordításban kell mellékelni. Amennyiben az adóbevallás benyújtásának határideig nem rendelkezik megfelelő bizonyítékokkal, úgy az adóhatóságnak haladéktalanul nyújtsa be, amint megkapta ezeket. Töltse ki A külföldről kapott jövedelmekről szóló további adatokat is (az adóbevallás 8. oldalán)! 1102 Bonitások A bonitás formában kapott jövedelmek adatait, melyeket önnek vagy családtagjának munkaadója biztosított. Ha munkaviszonyából csupán bonitást kapott, az adatokat írja be a»járulékok«, az»előleg az SzK-ban«és a»külföldi adó«mezőbe is, amelyeket a bonitásból elszámoltak önnek. Ellenkező esetben az elszámolt járulékok, az SzK-ban levont adóelőleg és a külföldi adó adatai az 1101, 1108 illetve 1109 jelzés alatt jelenik meg madz dohodnina 2005.indd :20:23

3 1103 Az éves szabadságért járó regresszus az éves szabadságért járó regresszus (térítés) adatait (akkor is, ha bírósági döntés alapján kapta) A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosítás összegét, ha olyan regresszust kapott, mely kifizetéskor meghaladta a kifizetésnél két hónappal korábbi szlovén átlagfizetés 70 százalékát Jubileumi jutalmak, végkielégítés nyugdíjba vonuláskor, szolidaritási támogatás a kapott jubileumi jutalom, a nyugdíjba vonuláskor kapott végkielégítés vagy szolidaritási támogatás adatait. Csak az SZK Kormányának (Határozat a munkával kapcsolatos költségtérítés mértékéről, illetve egyéb adóalapba nem beszámítandó jövedelemről) a Zdoh cikkelye alapján megállapított összeg feletti összeget kell beírni. A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosításért elszámolt járulékok együttes 1105 Az önkéntes kiegészítő nyugdíj és rokkantbiztosítás prémiuma az önkéntes kiegészítő nyugdíjbiztosítás prémiumainak adatait, melyeket 2005-ben részben vagy egészében munkaadója fizetett. Csak a Zdoh-1-ben meghatározott, az adóalapba nem beszámítandó összeg feletti prémiumok összegét írja be (az az összeg, mely meghaladja az ön kötelező nyugdíj és rokkantbiztosításának 24 %-át, illetve tollárt). A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosításra elszámolt járulékok együttes 1106 Kötelező nyugdíj és rokkantbiztosításból származó nyugdíj a kapott nyugdíj adatát, melyet 2005-ben a Szlovén Nyugdíj és Rokkantbiztosító Intézet ZPIZ fizetett ki önnek (írja be az állami nyugdíjat, a végkielégítést, az özvegységi ellátási díjat és a rekreációs pótlékot is), valamint a külföldről kapott nyugdíj adatát Kötelező nyugdíj és rokkantbiztosításból származó pótlékok a kötelező nyugdíj és rokkantbiztosításból származó pótlékok adatait, melyeket 2005-ben a szlovén ZPIZ fizetett ki önnek. Írja be az ennek megfelelő külföldről származó jövedelem adatát is A kötelező társadalombiztosításból származó pótlékok és egyéb jövedelmek a kötelező egészségbiztosításból (kifizető a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet) a kötelező munkanélküli biztosításból (kifizető a Szlovén Munkaügyi Hivatal), a szülői felügyeletből (kifizető a Szlovén Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium) származó pótlékok és egyéb jövedelmek adatait. Írja be az ennek megfelelő külföldről származó jövedelem adatát is. A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosításra elszámolt járulékok együttes 1109 Munkaviszonyból származó egyéb jövedelmek a kapott pótlékok és egyéb adóköteles jövedelem adatait, melyeket a Zdoh-1 szerinti munkaviszonnyal összefüggésben kapott, és egyetlen korábbi jelzésbe sem besorolhatók, pl.: munkaviszony megszűnésekor kapott végkielégítés és egyéb jövedelem; munkavégzési feltételért vagy ezen feltételek megváltozásáért kapott pótlék; bevétel a munkaviszonyból származó jövedelem ideiglenes kiesése miatt; szerzői bevétel munkaviszony keretében; munkaviszonnyal összefüggő nyereségrészesedésből származó jövedelem; üzleti alany vezetéséért kapott jövedelem; saját szerszám, készülék vagy tárgy használatáért kapott térítés; otthon végzett munka esetén a saját eszközök használatáért kapott térítés. Ugyancsak írja be a kötelező gyakorlati munkáért kapott fizetséget, munkaszerződés felbontása esetén kapott végkielégítést, a saját szerszám, készülék vagy tárgy használatáért kapott térítést, otthon végzett munka esetén a saját eszközök használatáért kapott térítést, de ezeknek csak azt a részét, mely a Zdoh-1 által meghatározott, az adóalapba nem beszámítandó összeg felett van. Ebbe a mezőbe írja be a következő adatot is: - a keresetkiesés miatt kapott részjuttatást, melyet a szülői felügyelet illetve egyéb családi juttatásokról szóló törvény alapján kapott (kifizető a Szlovén Munkaügyi, Családügyi és Szociális Minisztérium), - a keresetkiesés miatt kapott részjuttatást, melyet a társadalombiztosítási törvény alapján kapott (kifizető az illetékes község, polgármesteri hivatal), madz dohodnina 2005.indd :20:23

4 - azt a juttatást, melyet inasként, diákként, főiskolai vagy egyetemi hallgatóként kapott a kötelező gyakorlati munkáért, ha a kapott összeg meghaladja a kormány által meghatározott összeget (csak a nem adóköteles összeg feletti részt tüntesse fel), - azt a juttatást, melyet a Szlovén Köztársaság Garancia és Eltartási Közalapjától kapott, mert csődeljárás megindítása vagy kényszerfelszámolás miatt megszűnt a munkahelye, vagy munkáját azért veszítette el, mert a pénzügyi gazdálkodásról szóló törvény alapján cégét törölték a nyilvántartásból (az eltartási pótlék, kártérítés adatát, melyet a Szlovén Köztársaság Garancia és Eltartási Közalapjától kapott, e rubrikába ne írja be), - a havi nyugdíjjáradék formájában kapott nyugdíjat. Nem kell azt a nyugdíjjáradékot beírni, melyet a Szlovén Köztársaság első nyugdíjalapjáról és a meghatalmazott befektetési társaságok átalakításáról szóló törvény alapján kap. Azon nyugdíjjáradék és felvásárlási érték adatait, melyet a Szlovén Köztársaság első nyugdíjalapjáról és a meghatalmazott befektetési társaságok átalakításáról szóló törvény alapján fizetnek ki önnek, írja be 9009 jelzés alá. Írja be az ezeknek megfelelő külföldről származó jövedelem adatát is. A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosításra elszámolt járulékok együttes A»Tényleges költségek«mezőbe írja be: Amennyiben külön nyilvántartás és igazolások alapján érvényesíti az otthoni munkavégzés során keletkezett tényleges költségeket, írja be ezek adatait. Ebben az esetben»jövedelem«mezőben tüntesse fel az otthoni munkavégzés során használt saját eszközökért kapott térítés teljes Jövedelmek, melyek átlagolódnak Írja be munkaviszonyból származó jövedelme adatait (a késedelmi kamatok összege nélkül), melyet évekre visszamenőleg bírósági végzés alapján fizetnek ki. Az adatokat (a munkaviszonyból származó egyéb jövedelemmel együtt) az 1100-as jelzés megfelelő rubrikáiból is fel kell tüntetni. A közalkalmazottak írják be A közalkalmazottak kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosításáról szóló törvény szerint a kapott visszavásárlási értékről szóló adatot is, amelyet a 6400 jelzés alá is beírtak. A»Jövedelem fajtája«mezőbe írja be: a jövedelem jelzését az 1100-as rubrikákból (pl.: 1101 bér, bérpótlék és munkával kapcsolatos költségtérítés) illetve a 6400 jelzést a kapott visszavásárlási értékről A közalkalmazottak kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosításáról szóló törvény értelmében. a munkaviszonyból származó jövedelem adatait, melyet bírósági végzés alapján fizettek ki önnek visszamenőleg, illetve a kapott visszavásárlási értékre vonatkozó adatot A közalkalmazottak kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosításáról szóló törvény szerint. A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosításra elszámolt járulékok együttes összegét, melyek a munkaviszonyból származó jövedelemre vonatkoznak, melyet bírósági végzés alapján fizettek ki. Az»Év hónapjától«és az»év hónapjáig«mezőbe írja be: azt az évet és hónapot, amikor az időszak elkezdődött, amire önnek a jövedelmet kifizették, illetve azt az évet és hónapot amikor befejeződött Egyéb szerződéses viszonyból származó jövedelem 1210 Diákok és egyetemi hallgatók meghatalmazott szervezetek által szerzett jövedelmei 1211 Diákok és egyetemi hallgatók státuszuk idején kapott jövedelmei Írja be az ideiglenes vagy időszakos munka jövedelmének adatait, melyet diák, illetve egyetemi hallgatók munkaközvetítésével foglalkozó meghatalmazott szervezett kiközvetítése alapján végzett és abban az időszakban kapott, amikor diák, illetve egyetemi hallgatói státusszal rendelkezett. a jövedelem adatait a kapott bonitásokkal együtt. A»Szabályozott vagy tényleges költségek«mezőbe írja be: a szabályozott költségeket a jövedelem 10 százalékáig vagy a munkavégzés, illetve szolgáltatás tényleges útiés szállásköltségét. A tényleges költségeket bizonyítékok (számlák) alapján érvényesítheti, és legfeljebb olyan mértékig, amelyet az SzK Kormánya meghatározott (a munkavégzéssel kapcsolatos költségtérítés mértékéről és egyéb, az adóalapba nem számító jövedelmekről szóló határozat) a Zdoh cikkelye alapján. A tényleges költségekről szóló bizonyítékokat csatolja a bevalláshoz. Az»Egyéb jövedelmek«mezőbe írja be: Az összes többi adózandó jövedelmének az összegét, melyeket abban az időszakban kapott, amikor rendelkezett diák, illetve hallgatói státusszal, s amelyeket a bevallás többi jelzéséhez írt be. Amennyiben diák, illetve egyetemi hallgatói státusszal csak az évnek egy részében rendelkezett, csak azon többi adózandó jövedelmének az összegét kell beírni, melyek az évnek arra a részére vonatkoznak Diákok és egyetemi hallgatók státusz nélküli időszakban kapott jövedelmei Írja be az ideiglenes vagy időszakos munka jövedelmének adatait, melyet diák illetve egyetemi hallgatók munkaközvetítésével foglalkozó meghatalmazott szervezett kiközvetítése alapján végzett, és abban az időszakban kapott, amikor diák, illetve egyetemi hallgatói státusszal nem rendelkezett. a jövedelem adatait a kapott bonitásokkal együtt. A»Szabályozott vagy tényleges költségek«mezőbe írja be: a szabályozott költségeket a jövedelem 10 százalékáig vagy a munkavégzés, illetve szolgáltatás tényleges útiés szállásköltségét. A tényleges költségeket bizonyítékok (számlák) alapján érvényesítheti, és legfeljebb olyan mértékig, amelyet az SzK Kormánya meghatározott (a munkavégzéssel kapcsolatos költségtérítés mértékéről és egyéb, az adóalapba nem számító jövedelmekről szóló határozat) a Zdoh cikkelye alapján. A tényleges költségekről szóló bizonyítékokat csatolja a bevalláshoz madz dohodnina 2005.indd :20:23

5 1220 Egyházi dolgozók jövedelmei azon jövedelem adatát, melyet a Határozat az egyházi dolgozók jövedelmének meghatározásáról vallási közösséggel fennálló (jog)viszony címén kap (SzK Hiv. Lapja 20/04. sz.). A»Járulékok«c. mezőbe írja be: a társadalombiztosítás kötelező járulékának összegét, melyet egyházi dolgozóként külön előírások alapján fizetett be. A társadalombiztosítási járulékoknak csak azt az összegét írja be, melyet saját maga fizetett További, egyéb szerződéses viszonyból származó jövedelmek Egyéb szerződéses munkaviszonyból vagy más alapú jogviszonyból keletkezett további jövedelmei adatait, pl.: szerzői, alkotói vagy folklór tevékenységért kapott jövedelem, függetlenül a kifizetés alapjául szolgáló szerződés fajtájától. Írja be az ülésdíj, felügyelő bizottsági tagság címén kapott jövedelem adatait, továbbá azon jövedelmek adatait, melyeket bírósági (hatósági) végrehajtó, becsüs vagy tolmácsként kapott, amennyiben a munkát időszakosan, felkérésre végezte a hatóság, illetve munkaadója eszközeivel. A»Szabályozott vagy tényleges költségek«mezőbe írja be: a szabályozott költségeket a jövedelem 10 százalékáig vagy a munkavégzés, illetve szolgáltatás tényleges útiés szállásköltségét. A tényleges költségeket bizonyítékok (számlák) alapján érvényesítheti, és legfeljebb olyan mértékig, amelyet az SzK Kormánya meghatározott (a munkavégzéssel kapcsolatos költségtérítés mértékéről és egyéb, az adóalapba nem számító jövedelmekről szóló határozat) a Zdoh cikkelye alapján. A tényleges költségekről szóló bizonyítékokat csatolja a bevalláshoz Tevékenységből származó jövedelem A bevallásnak ezt a részét azok az adózók töltik ki, akik jövedelmüket tevékenységből szerzik: tevékenység végzésével szerzett jövedelem, egyes üzlettel elért jövedelem. Azok az adózók, akik tevékenységvégzéssel szerzett jövedelmük adóalapját a tényleges bevételek és kiadások alapján állapítják meg, nyereségüket az adóelszámolás alapján állapítják meg, melyet folyó év március 31.-ig kell benyújtaniuk a múlt évre vonatkozóan. Ezek az adózók a 2100-as mezőt töltik ki. Azok az adózók, akik adóalapjukat egyszerűsített formában, vagyis a szabályozott kiadások figyelembevételével állapítják meg, a 2200-as mezőt töltik ki. Az adózók, akiknek egyes üzletből származó jövedelmük volt, a 2300-as mezőt töltik ki. A mezőgazdasági tevékenységgel, a parasztgazdaságok kiegészítő tevékenységével, a háziipari vagy művészeti termékek készítésével és eladásával szerzett jövedelmet, valamint a regisztrált szobakiadók jövedelmét, melyet a szabályozott kiadások figyelembevételével kell megállapítani a 9019, a 9020, valamint a 9021-es jelzés alá kell beírni Az adóelszámolás alapján megállapított nyereség a tevékenységgel szerzett jövedelem adóelőleg elszámolási nyomtatvány 13. sorszáma alatt szereplő összeget (nyomtatvány: MF-DURS obr. DOHDEJ st. 11). a tevékenységgel szerzett jövedelem adóelőleg elszámolási nyomtatvány 17. sorszáma alatt szereplő összeget (nyomtatvány: MF-DURS obr. DOHDEJ st. 11) Szabályozott kiadások figyelembevételével megállapított jövedelem A 2210, 2220, 2230 jelzés alá írja az adatokat, ha adóalapját a szabályozott kiadások figyelembevételével állapítja meg. Ha szabályozott kiadások mellett a kultúrában önfoglalkoztatóként, önálló újságíróként külön kedvezményeket vesz igénybe, úgy az adatokat a 2220, illetve a 2230 jelzés alá írja be. a kifizetők értesítőjén szereplő adatokat, valamit a tevékenységvégzés által szerzett jövedelem adóelőleg levonási határozatain szereplő összegeket, mely határozatokat a háromhavonta benyújtott adóelőleg-levonási bevallás alapján adtak ki, arról a tevékenységvégzéssel szerzett jövedelemről, melyet nem adófizető alany fizetett ki. A»Szabályozott költségek«mezőbe írja be: a kifizetők értesítőjében szereplő szabályozott költségek összegét vagy/és az adóhatóság előző mezőben felsorolt határozatait. a kifizetők értesítőjében szereplő befizetett adóelőleg összegét a SzK-ban vagy/és az adóhatóságnak e fejezet első mezőjében felsorolt határozatait. A»Társadalombiztosítási járulékok«mezőbe írja be: A kötelező nyugdíj- rokkant- és egészségbiztosítási járulék, a foglalkoztatási és szülői felügyeleti járulékok összegét, ha a külön előírások alapján fizeti azokat, és kiadásnak számítanak Egyes üzlettel szerzett jövedelem a kifizetők értesítőjén szereplő adatokat, valamit az egyes üzlettel szerzett jövedelem adóelőleg levonási határozatain szereplő összegeket, mely határozatokat a háromhavonta benyújtott adóelőleg-levonási bevallás alapján adtak ki, arról az egyes üzlettel szerzett jövedelemről, melyet nem adófizető alany fizetett ki. A»Szabályozott költségek«mezőbe írja be: A szabályozott költségeket a jövedelem 10 százalékáig madz dohodnina 2005.indd :20:24

6 a kifizetők értesítőjében szereplő befizetett adóelőleg összegét az SzK-ban vagy/és az adóhatóságnak e fejezet első mezőjében felsorolt határozatait Mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységből származó jövetelem 3100 Mezőgazdasági és erdőterületek kataszteri jövedelme A mezőgazdasági és erdőterületek évre megállapított kataszteri jövedelmének adatait, levonva belőle azon földterületek kataszteri jövedelmét, melyekre ebben az évben felmentést kapott. Az adatokat az adóhatóság értesítőjében találja meg. a kataszteri jövedelem után kiszámított adóelőleg összegét, melyet az adóhatóság értesítőjében talál Egyéb, mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységgel kapcsolatos bevételek Egyéb, mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységgel kapcsolatos bevételnek számítanak a mezőgazdasági politikával kapcsolatos kifizetések, a szubvenciók, dotációk, adományok, természeti katasztrófák esetén kapott támogatások, illetve egyéb, mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységgel kapcsolatos jövedelmek, melyek nem a tényleges bevételek és kiadások alapján kerülnek megállapításra, illetve melyeknél az adóalap alapvető része a kataszteri jövedelem alapján kerül megállapításra. Ha ezek a jövedelmek olyan személynek kerülnek kifizetésre, akinek sem magának sem családtagjainak nincs kataszteri jövedelme, akkor ezek a bevételek az átvevő mezőgazdasági tevékenységből származó bevételeinek számítanak, és a 2100 jelzésű nyereség alatt kell felsorolni őket, vagy a 2200 jelzésű bevétel alatt, illetve, ha a tevékenység adózási céllal nem nyilvántartott, akkor a 6400-as jelzés alatt, mint az átvevő egyéb jövedelmét kell feltüntetni. Ezeket a jövedelmeket a Szlovén Köztársaság Agrárpiaci és Vidékfejlesztési Ügynöksége, valamint a községek (polgármesteri hivatalok) és egyéb szervek fizetik ki. Az egyéb jövedelmeket szabály szerint a parasztgazdaság tulajdonosának fizetik ki. Az adótörvény úgy rendelkezik, hogy ezek a jövedelmek függetlenül attól, hogy a háztartás mely tagjának fizették ki őket, a háztartás azon adóköteles személyeinél kerülnek elszámolásra, akiknek, mint a mezőés erdőgazdasági területek használóinak van kataszteri jövedelmük, mégpedig a háztartásban élő adóköteles személyek kataszteri jövedelmének arányában. E jövedelmek után tehát a háztartás azon tagjai adókötelesek, akiknek van kataszteri jövedelmük. A közös háztartásba azoknak a személyeknek a közössége számít, akik közös állandó illetve ideiglenes lakcímmel rendelkeznek. Ha az adózó agrárközösség tagja és az agrárközösségnek volt egyéb, mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységgel kapcsolatos jövedelme, akkor az adózóak a közösségben lévő résztulajdona mértékében vagy arányában kell ezen a jövedelmek után adóznia. 3201A parasztgazdaság jövedelmét átvevő adatai Fel kell tüntetni a parasztgazdaság tulajdonosának (tulajdonosainak) családi és utónevét, akiknek a jövedelmet átutalták Nem hosszú távú befektetésekkel szerzett jövedelmek 3211 Parasztgazdaságért kapott jövedelem a nem hosszú távú befektetésekkel szerzett jövedelem adatait. Fel kell tüntetni a jövedelem teljes összegét, melyet a parasztgazdaság tulajdonosának átutaltak. Az adatot a kifizető értesítőjéből kell átvenni vagy az adókivetési határozatból, ha azt az átvevő az év folyamán maga jelentette Az adózó hozzáírt jövedelme a 3211-es jelzés alatti jövedelem hozzáírt részének adatait. Fel kell tüntetni a 3211 jelzés alatt beírt jövedelem arányos részét, melyet önnek a háztartáson belül, mint kataszteri jövedelmet írnak hozzá. A parasztgazdaságért kapott jövedelem részarányát az egyes adózó szempontjából az alapján kell meghatározni, hogy a háztartásban hány adóköteles személy él, akiket a szám alatti táblázatban felsoroltak. összegét a jelzés alatt feltüntetett hozzáírt jövedelemrész után Az adózónak az agrárközösség által hozzáírt jövedelme a 3210-es jelzés alatti, az agrárközösség jövedelme hozzáírt részének adatait. A jövedelemnek azt az összegét kell feltüntetni, melyet az agrárközösségnek fizettek ki, de az adózónak lett hozzáírva. Az adatot az agrárközösség kifizetőjének értesítésében találja meg. összegét az agrárközösség hozzáírt jövedelemrésze után Hosszú távú befektetésekkel szerzett jövedelem 3221 Parasztgazdaságért kapott jövedelem a hosszú távú befektetésekkel szerzett jövedelem adatait. Fel kell tüntetni a jövedelem teljes összegét, melyet a parasztgazdaság tulajdonosának átutaltak. Az adatot a kifizető értesítőjéből kell átvenni vagy az adókivetési határozatból, ha azt az átvevő az év folyamán maga jelentette Az adózó hozzáírt jövedelme a 3221-es jelzés alatti jövedelem hozzáírt részének adatait. Fel kell tüntetni a 3221 jelzés alatt beírt jövedelem arányos részét, melyet önnek, mint adózónak a háztartáson belül, madz dohodnina 2005.indd :20:24

7 mint kataszteri jövedelmet írnak hozzá. A parasztgazdaságért kapott jövedelem részarányát az egyes adózó szempontjából az alapján kell meghatározni, hogy a háztartásban hány adóköteles személy él, akiket a szám alatti táblázatban felsoroltak. összegét a jelzés alatt feltüntetett hozzáírt jövedelemrész után. Példa: ha a parasztgazdaságnak tollár bevétele volt, melyből tollár adóelőleget (16 százalék) számoltak el, és a háztartásban három adóköteles személy él, akkor mindegyikük tollár jövedelmet és tollár adóelőleget vall be. Ha az adózó egy 20 tagú agrárközösség tagja és a tulajdon egy huszad része az övé, abban az esetben, ha az agrárközösségnek tollár volt a jövedelme, saját adóbevallásában fel kell tüntetnie az agrárközösség jövedelmének rá eső részét, jelen esetben az összeg egy huszadát, vagyis tollár jövedelmet A háztartásban élő adózók adatai, akiknél az átvevő (a parasztgazdaság tulajdonosa) jövedelme hozzáírásra kerül A táblázatba a háztartásban élő minden olyan személy adatait fel kell tüntetni, akinek van kataszteri jövedelme. Ha a háztartás egyetlen tagjának sem volt a 3200-as jelzés alatt szereplő egyéb jövedelme, ezeket az adatokat nem kell beírni Társadalombiztosítási járulékok és egyéb kötelezettségek 3301 Az adózó társadalombiztosítási járulékai Az»Összeg«mezőbe írja be: a társadalombiztosítási járulékok összegét, melyet saját szociális biztonsága biztosítása érdekében mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenység végzése címén fizetett be. Az adatot az adóhatóság értesítésében találja meg Egyéb kötelezettségek (erdei utak, vízmentesítésiilletve öntöző rendszerek után fizetendő illeték) Az»Összeg«mezőbe írja be: a évben az erdei utak fenntartásáért kivetett illeték összegét, illetve a évben fennálló kötelezettségeket a meliorációs területeken működő közös objektumok redszeres működési és fenntartási költségeinek fedezésére. Az adatot az adóhatóság értesítésében találja meg A kataszteri jövedelem csökkentése és befektetési kedvezmények 3401 A kataszteri jövedelem csökkentésének érvényesítése természeti katasztrófák, tűz vagy egyéb rendkívüli események miatt Kataszteri jövedelem csökkentését akkor érvényesítheti, ha az elmúlt évben az ön által használt egyes földterületeken természeti katasztrófa, tűzeset vagy egyéb rendkívüli események miatt volt kevesebb a termés, melyeket nem lehetett megakadályozni. Nagyobb mértékű kár esetén, amikor a kárt természeti katasztrófák esetén felállított kárfelmérő bizottság mérte fel a»a kárt bizottság mérte fel«szöveg után karikázza be az»igen«-t. A kárfelmérés dokumentumait az adóbevalláshoz nem kell mellékelni, mert azokat az adóhivatal hivatali kötelezettség alapján megkapja. Egyéb esetekben mellékelje a kárfelmérő (kárszakértő) által az egyes földterületekre megállapított terméskiesés mértékét százalékban. Ebben az esetben a»a kárt kárszakértő mérte fel, mellékelem a felmérés eredményét«szöveg után karikázza be az»igen«-t Kedvezmények érvényesítése a háztartásba való beruházás esetén Ha igénybe veszi az alapvető mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységbe a háztartás keretein belüli beruházás után járó kedvezményt, akkor az»igénybe veszem a háztartás keretében történő beruházási kedvezményt és mellékelem a kitöltött beadványt«szöveg után karikázza be az»igen«szót. Ebben az esetben az adóbevalláshoz csatolja kitöltve a kedvezmény igénybevételi nyomtatványt, valamint a befektetésről szóló bizonyítékokat. A beadvány nyomtatványát beszerezheti az adóhivatalokban, illetve a kirendeltségeken valamint az adóigazgatóság honlapján: a évi Adóbevallás rubrikában. A kedvezmény számlák alapján vehető igénybe, melyek az adózó vagy a háztartásban élő más személy nevére lettek kiállítva. A kedvezmény az igazolt befektetések 20 százalékáig vehető igénybe. A kedvezményt számlák alapján bármely háztartási tag igénybe veheti, aki adózik kataszteri jövedelem után, vagy a háztartásban élő összes adózó a befektetések egy része után. Függetlenül attól, hogy mely adózó veszi igénybe a kedvezményt, a kedvezmény arányosan jár a háztartásban élő összes adózónak Kedvezmény érvényesítése agrárközösség keretében történő beruházás esetén Ha igénybe veszi az alapvető mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységbe az agrárközösség keretein belüli beruházás után járó kedvezményt, akkor az»igénybe veszem az agrárközösség keretében történő beruházási kedvezményt és mellékelem a kitöltött beadványt«szöveg után karikázza be az»igen«szót és töltse ki a kedvezmény igénybevételi nyomtatványt. A beadványhoz csatolja a társ vagy résztulajdonosi igazolást, valamint a befektetésről szóló bizonyítékok másolatát. A beadvány nyomtatványát beszerezheti az adóhivatalokban, illetve a kirendeltségeken valamint az adóhivatal honlapján: sigov.si/durs/index.php a évi Adóbevallás rubrikában Külföldi jövedelem Azt a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységből származó jövedelmet kell feltüntetni, mely külföldön keletkezett, s melynek mértékét az adóalap átalány értéke alapján határozzák meg Vagyonból/tulajdonból származó jövedelem A vagyonból/tulajdonból származó jövedelem a következőket foglalja magába: 4100 tulajdon bérbeadásából származó jövedelem, 4200 tulajdonjog átruházásából származó jövedelem, 4300 kamatok, 4400 osztalékok, 4500 kölcsönös alapok jövedelme Tulajdon bérbeadásából származó jövedelem az ingatlan és ingó vagyon (felszerelés, lakókocsi, gépjármű) fizikai és jogi személyeknek való bérbeadásából származó jövedelem adatait madz dohodnina 2005.indd :20:24

8 A»szabályozott vagy fenntartási költségek«mezőbe írja be: a szabályozott költségek adatait az egyes, tulajdon bérbeadásából származó jövedelem 20 százalékáig (40 százalékot a kiszabási eljárásban automatikusan elismernek), illetve a tulajdon fenntartási költségeinek összegét, mely megőrzi a tulajdon használati értékét. Azoknak az adózóknak, akik a tulajdon használati értékét megőrző fenntartási költségeket érvényesítik (tényleges költségek), a bevalláshoz csatolniuk kell a nevükre kiállított számlákat, melyek a bérbe adott tulajdonra vonatkoznak. Az az adózó, aki mezőgazdasági vagy erdőterületet ad bérbe nem veheti igénybe a szabályozott költségeket, sem pedig a tulajdon fenntartási költségeit, mely útján megőrzi a mezőgazdasági vagy erdőterület használati értékét. Az a bérlő, aki jövedelmét a tulajdon további bérbeadása (albérlet) által éri el, (másod bérbeadásból szerzett jövedelem, a bérleti díj és egyéb pótlék levonása után) nem vehet igénybe szabályozott költségeket, sem pedig a tulajdon fenntartási költségeit, mely útján megőrzi az al(másod)bérletbe adott tulajdon használati értékét. teljes Magyarázat: Azok az adózók, akik 2005-ben bérbe adtak tulajdont és ig benyújtották a tulajdon bérbeadásából származó jövedelem adóelőleg levonási bevallást, de az előleget még nem vonták le tőlük, a 4100-as jelzés adatait ne töltsék ki, csak az»igen«szót karikázzák be a 4100-as jelzés alatt Tulajdonjog átruházásából származó jövedelem a tulajdonjog átruházásából származó jövedelem adatait, melyet a használatról, illetve hasznosításról való lemondással vagy anyagi szerzői jog, előadói jog, feltalálás, látványtervezés, megkülönböztető jelzés, technikai újítások, tervek, formulák, eljárások jogáról való lemondással szerzett, valamint hasonló jogokból, illetve hasonló tulajdonból és információból származó jövedelem adatait, mely ipari, kereskedelmi vagy tudományos tapasztalatokon alapszik, függetlenül attól, hogy törvényesen levédették-e, továbbá személyes név, pszeudonim vagy képmás használati jogáról való lemondással szerzett jövedelem adatait. A»Szabályozott költségek«mezőbe írja be: a szabályozott költségek adatait az egyes, tulajdonjog átruházásából származó bevételek 10 százalékáig. Szabályozott költségekre nem jogosult az a tulajdonjoggal rendelkező személy, aki nem szerző, előadó, feltaláló vagy a tulajdonjog tárgyának nem alkotója, ugyancsak nem jogosult használatról, illetve hasznosításról való lemondás, továbbá személyes név, pszeudonim vagy képmás használati jogáról való lemondás esetén Kamatok Jövedelemadót nem kell fizetni azok után a kamatok után: amelyeket az adózónak jogtalanul felszámolt adó- illetve járulék befizetés vagy túlfizetés esetén fizetnek ki; pénzforgalmi lebonyolítónál átutalási számla pozitív egyenlege esetén, legfeljebb olyan mértékben, amit a bonyolító látra szóló letét (depozit) esetén fizet; életbiztosításból származó jövedelem esetén, ha a biztosítást elhalálozásra kötötték és a jövedelem elhalálozás miatt kerül kifizetésre; a nemzeti lakástakarékossági séma alapján kötött lakástakarékossági szerződés után járó kamatok esetén, melyet 10 éves időtartamra kötöttek, kivéve, ha a szerződést felbontják; életbiztosításból származó jövedelem esetén, amelynél a biztosítási összeget a szerződéskötés napjától számított 10 év letelte után van joga a biztosítottnak követelni, ha biztosítás megkötője és a biztosítási összegre jogosult személy egy és ugyanaz, és ha a 10 év lejárta előtt nem nyújtottak be követelést az életbiztosítási kötvény vásárlóértéken való kifizetésére; e előtt kötött életbiztosításból származó jövedelem esetén. Amennyiben a kamatok esetében adóalap csökkentést vesz igénybe a kamatfizetési kuponok eladásából vagy beváltásából elért elszámolt, a kupon megvásárlásának napjáig be nem folyt kamatokra, melyeket ön a megvásárláskor kifizetett, karikázza be az»igen«szót Kamatok, melyek tollár összegig nem adóznak A felsorolt kamatok teljes összegét fel kell tüntetni, melyeket a től tartó időszakra elszámoltak. A tollárig terjedő adóalap csökkentés a 4301, a 4512 és a 4522 jelzés alá tartozó jövedelmekre érvényes és a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe veszik. Az éves adóalapba a kiszabási eljárásban automatikusan a kamatoknak csak 10 százalékát számítják be, melyek meghaladják a tollár összeget. a következők után járó kamatokat: fizikai személyek pénz betétei bankokban és takarékszövetkezeteknél, melyeket a szlovéniai szabályok alapján alapítottak, a Nemzeti Lakástakarékossági Séma - NSVS alapján kötött takarékossági szerződésekből származó jövedelmekkel együtt (kivéve az NSVS alapján 10 évre kötött takarékossági szerződéseket, ha a szerződést nem bontották fel), az EU más tagállamainak bankjaiban levő betétek, az adós értékpapírok, melyekkel a szlovén értékpapírpiacon és az EU tagállamok elismert tőzsdéin kereskednek. A kamatok adóalap csökkentését, melyeket a kamatfizetési kupon beváltásával vagy elidegenítésével szerzett, úgy veheti igénybe, hogy a kapott (elért) kamatok összegét csökkenti a kupon megvásárlásának napjától elszámolt célba nem ért kamatok összegével, melyeket a kupon megszerzésekor kifizetett. Az EU tagállamok elismert tőzsdéinek jegyzékét megtalálja a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján: a évi Adóbevallás rubrikában, 4302 Egyéb kamatok Fizikai vagy jogi személyeknek adott kölcsönök kamatai esetén a felsorolt elért kamatok teljes összegét be kell írni, függetlenül attól, mely időszakra számolják őket. Egyéb kamatoknál a től számított időszakra számolt kamatok teljes összegét kell beírni. A kamatok adóalapjába a évben a kamatok madz dohodnina 2005.indd :20:25

9 10 százaléka kerül beszámításra, amit a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe vesznek. a kölcsön kamatokból szerzett jövedelem adatait, adós értékpapírok kamatainak adatait, melyekkel a szlovén értékpapírpiacon és az EU tagállamok elismert tőzsdéin kereskednek. pénzügyi bérbeadásból szármató jövedelem adatait (a pénzügyi bérlő juttatása a pénzügyi bérbeadónak, mely nem jelent tőke visszatérítést), az életbiztosításból származó jövedelem adatait, mindenfajta pótlék adatait, melyek nem jelentik a pénzügyi-adósi viszonyból származó tőke visszatérítését, a kockázati, vagy infláció miatt bekövetkezett tőke értékvesztési pótlékkal együtt, továbbá a pénzügyi-adósi viszonyból származó váltóleszámítolás (diszkont), bónuszok, prémiumok és hasonló jövedelmek adatait. A kamatok adóalap csökkentését, melyeket a kamatfizetési kupon beváltásával vagy elidegenítésével szerzett, úgy veheti igénybe, hogy a kapott (elért) kamatok összegét csökkenti a kupon megvásárlásának napjától elszámolt célba nem ért kamatok összegével, melyeket a kupon megszerzésekor kifizetett. A kötvények kamatösszegét (teljes összegben), melyeket a denacionalizációs törvény alapján kártérítésként kapott, a 9015-ös jelzés alá Osztalékok A Zdoh-1 szerint osztaléknak számít az osztalék, az osztalékhoz hasonló jövedelem, a pótlékok és más jövedelmek, melyeket tulajdonrész útján szereznek, vagyis gazdasági társaságba, szövetkezetbe és más formájú gazdasági szervezetekbe való befektetéssel, ide értve csendestársként vagyoni betétet a tulajdonos vállalatába, illetve természetes személy vagyoni betétét bármely más gazdasági formába, mely túlnyomórészt tulajdonosi tőke természettel bír (a továbbiakban: kifizető). A befektetési kupon (jegy) nem tulajdonrész Osztalékok, amelyekre érvényes az adóalap csökkentés azt a jövedelmet, melyet osztalékként vagy osztalékszerű jövedelemként szerzett Szlovéniában vagy kapott olyan kifizetőtől, aki adózás céljából az EU tagállamának rezidense, és ezen állam jogrendszerével és a kettős adóztatás elkerülése céljából kötött nemzetközi szerződéssel összhangban, melyet nem EU tagállammal kötöttek, nem számít EU-n kívüli rezidensnek.(osztalékok az EU-ból). Az adóalapnak a teljes összeg 35 százalékával való csökkentését automatikusan figyelembe veszik a kiszabási eljárásban Egyéb osztalékok a pótlékokat, melyeket a tulajdonrész tulajdonosa a kifizetőben levő tulajdonrésze után kap, s amelyek nem jelentik tulajdonrészének csökkentését (minden termék, szolgáltatás vagy kedvezmény, melyet a tulajdonrész tulajdonosának vagy családtagjának a kifizető vagy a kifizető összekötő személye juttat); külföldről kapott osztalékok (kivéve a 4401es-jelzés alatt szereplő az EU-ból származó osztalékok); az osztalékokat, melyek kifizetője szlovéniai rezidens egyéni társaság; csendestársnak kifizetett osztalék, melynek kifizetője szlovéniai csendes társaság tulajdonosa Az osztalékoknál, melyek kifizetője szlovéniai rezidens egyéni társaság, illetve a csendestársnak kifizetett osztaléknál, melynek kifizetője szlovéniai csendes társaság tulajdonosa az egyéni társaság rezidens tagjainál, illetve a rezidens csendestársaknál adóelőlegnek számít az egyéni társaság, illetve a csendes társaság tulajdonosának jövedelméből leszámított adó, melyet az alapján a törvény alapján fizettek, amely szabályozza a jogi személyek jövedelemadóját, a személyi társaságok illetve csendes társaságok tagjainak nyereségadóját Kölcsönös alapokból származó jövedelem (KA) 4510 Minősített KA-ból származó jövedelem Minősített KA-nak számít: - KA, melyet szlovéniai székhelyű társaság igazgat, - KA az EU-ból, mely a szlovén adóhatóságnál (DURS) minősített KA státuszt nyert. A minősített KA listáját, valamint a minősített KA vagyongyarapodásának listáját megtalálja a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján: si/durs/index.ph az évi Adóbevallás rubrikában Tiszta nyereség és osztalékok a KA tiszta nyereségéből részesedésként szerzett jövedelmet, a KA bevételeiből osztalékként szerzett jövedelmet, vagy a jövedelemnek azt az osztalékként szerzett részét, melyet a KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve a KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett. Az adóalap csökkentését a teljes összeg 35 százalékával a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe veszik. Magyarázat: A külföldi adó összegét, melyet azon összes jövedelem után fizetett, melyet az EU KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve az EU KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett, arányosan el kell osztani a 4511, 4512, 4513 és a 4514-es jelzés bevételei közé, tekintettel az egyes jövedelem összegére a teljes jövedelmen belül madz dohodnina 2005.indd :20:25

10 4512 Kamatok a KA bevételéből felosztott kamatként szerzett jövedelmet, vagy a jövedelemnek azt a kamatként szerzett részét, melyet a KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve a KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett. A megszerzett jövedelem teljes összegét fel kell tüntetni. Az adóalap csökkentése tollár összegig a 4301, 4512 és 4522-es jelzések alatti jövedelemre érvényes, amit a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe vesznek. Az éves adóalapba a kiszabási eljárás során automatikusan a tollár feletti jövedelem csupán 10 százalékát fogják beszámítani. Magyarázat: A külföldi adó összegét, melyet azon összes jövedelem után fizetett, melyet az EU KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve az EU KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett, arányosan el kell osztani a 4511, 4512, 4513 és a 4514-es jelzés bevételei közé, tekintettel az egyes jövedelem összegére a teljes jövedelmen belül Befolyt nyereségek a KA befektetési bevételéből befolyt nyereségként szerzett jövedelmet, vagy a jövedelemnek azt a befolyt nyereségből szerzett részét, melyet a KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve a KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett. Nem kell jövedelemadót fizetni az után a jövedelem után, melyet az adózó a KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve a KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett, ha a befektetési kupon (jegy) több mint 3 éve a birtokában volt, vagy ha a kupon részvénycsere utján jutott a tulajdonába, meghatalmazott befektetési társaság (PID) vagy befektetési társaság (ID) kötelező átalakítási folyamata, illetve a PID vagy ID eszközei egy részének KA-ba való elkülönítése során és a PID vagy ID cserélt részvényeit a vállalatok privatizációs folyamatában kapták. A 4513-as és 4523-as jelzés alatt szereplő jövedelmet csökkenteni kell az éves negatív különbséggel (vesztesség), melyet az adózó tőkeeladással szerez. A feltüntetett csökkentést automatikusan figyelembe veszik az adókiszabási eljárásban. Magyarázat: A külföldi adó összegét, melyet azon összes jövedelem után fizetett, melyet az EU KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve az EU KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett, arányosan el kell osztani a 4511, 4512, 4513 és a 4514-es jelzés bevételei közé, tekintettel az egyes jövedelem összegére a teljes jövedelmen belül Egyéb bevételek a KA bevételéből szétosztott szerzett jövedelmet, vagy a jövedelemnek azt az egyéb bevételként szerzett részét, melyet a KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve a KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett. Magyarázat: A külföldi adó összegét, melyet azon összes jövedelem után fizetett, melyet az EU KA befektetési kuponjának (jegyének) eladásával vagy beváltásával szerzett, illetve az EU KA felszámolásánál a likviditási keret arányos részének kifizetésével szerzett, arányosan el kell osztani a 4511, 4512, 4513 és a 4514-es jelzés bevételei közé, tekintettel az egyes jövedelem összegére a teljes jövedelmen belül AZ EU nem minősített KA-ból származó jövedelem Az EU nem minősített KA olyan kölcsönös alap, mely nem rendelkezik minősítéssel, de más EU tagország igazgatással foglalkozó társasága igazgatja, melynek ügyvitele összhangban van a Befektetési Alapok Irányelveivel Tiszta nyereség és osztalék a KA tiszta nyereségének felosztásából szerzett jövedelmét vagy a KA bevételeinek osztalék formájában történő felosztásából származó jövedelmét. Az adóalap csökkentését a teljes összeg 35 százalékával a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe veszik Kamatok a KA bevételének felosztásával kamat formájában szerzett jövedelmet. A megszerzett jövedelem teljes összegét fel kell tüntetni. Az adóalap csökkentése tollár összegig a 4301, 4512 és 4522-es jelzések alatti jövedelemre érvényes, amit a kiszabási eljárásban automatikusan figyelembe vesznek. Az éves adóalapba a kiszabási eljárás során automatikusan a tollár feletti jövedelem csupán 10 százalékát fogják beszámítani Befolyt nyereségek a KA befektetésinek bevételéből befolyt nyereségként szerzett jövedelmet. A 4513-as és 4523-as jelzés alatt szereplő jövedelmet csökkenteni kell az éves negatív különbséggel (veszteség), melyet az adózó tőkeeladással szerez. A feltüntetett csökkentést automatikusan figyelembe veszik az adókiszabási eljárásban madz dohodnina 2005.indd :20:25

11 4524 Egyéb bevételek a KA bevételének szétosztása alapján más jövedelem formájában szerzett jövedelmet Kupon eladásával vagy beváltásával, illetve felszámolás esetén szerzett jövedelem a KA befektetési kuponjának eladásából vagy beváltásából származó jövedelem, illetve a KA felszámolása esetén a likviditási keret arányos részének kifizetéséből származó jövedelem Egyéb nem minősített KA-ból szerzett jövedelem Egyéb nem minősített KA-nak számít minden más KA (harmadik országból való KA, illetve olyan KA az EU-ból, melynek működése nincs összhangban a Befektetési Alapok Irányelveivel és igazgatását az EU más tagországának igazgatási társasága végzi) Tiszta nyereség és bevétel a KA tiszta nyereségének felosztása alapján szerzett jövedelmet, illetve a KA befektetési bevételeiből vagy egyéb bevételeiből osztalék, befolyt nyereség formájában szerzett jövedelmet Kupon eladásával vagy beváltásával, illetve felszámolás esetén szerzett jövedelem a KA befektetési kuponjának eladásából vagy beváltásából származó jövedelem, illetve a KA felszámolása esetén a likviditási keret arányos részének kifizetéséből származó jövedelem Kamatok a KA bevételének felosztásával kamat formájában szerzett jövedelmet. A évi adóalapba a jövedelem 10 százaléka kerül beszámításra, ezt a kiszabási folyamatban automatikusan figyelembe veszik. Ha a kölcsönös alapokból származó kamatok és jövedelmek között a megtakarítás után kamat formájában kapott jövedelmet is bevallotta, melyet EU tagállamból kapott, Szlovénia kivételével, akkor karikázza be az»igen«szót Tőkenyereség A tőkenyereség abban az évben, amelyre az adókiszabás vonatkozik, csökkenthető a megállapított veszteséggel, de nem többel, mint amekkora a megállapított pozitív adóalap Ingatlan elidegenítéséből származó tőkenyereség A»Nyereség vagy veszteség«mezőbe írja be: az ingatlan elidegenítéséből származó nyereség vagy veszteség mértékét, melyet az adóhatóság határozatának adatai alapján állapított meg. a tőkenyereségből származó jövedelemből levont adóelőleg összegét, melyet az adóhatóság határozata vagy határozatai tartalmaznak. Amennyiben benyújtotta a tőkenyereségből származó jövedelem adóelőleg bevallását és az adóelőleget még nem vonták le, a»még nem kaptam meg a határozatot«szöveg után karikázza be az»igen«szót Értékpapír és más tőkerész elidegenítéséből származó tőkenyereség Amennyiben nyereségét a következő módon érte el: értékpapírok és tőkerészek elidegenítésével, melyek nem a többségi tulajdonrész részei, a többségi tulajdonrész egészének vagy egy részének elidegenítésével, és február 28-ig be kellett nyújtania a évi adóelőleg bevallását az értékpapír, illetve tőkerész eladásából származó tőkenyereség után, akkor karikázza be az»igen«szót Ajándékok 6000 Egyéb jövedelmek A természetes személytől kapott ajándékok mentesek a személyi jövedelemadó alól madz dohodnina 2005.indd :20:26

12 a évben kapott ajándékok összértékéről szóló adatot. Azokat az ajándékokat írja be, amelyek értéke egyenként meghaladta az tollárt (ebben az esetben egy-egy ajándék teljes értéke beleszámít az alapba), valamint azokat az ajándékokat, amelyeket évben ugyanattól az ajándékozótól kapott, és összértékük meghaladta a tollárt (az alapba bele kell venni ezeknek az ajándékoknak az összértékét, függetlenül egy-egy ajándék értékétől). Az»Előleg az SzK-ban«mezőbe írja be: a személyi jövedelemadó-előleg évközben kiszámított teljes»a külföldi adó«mezőbe írja be: (lásd a jelen útmutató 4. oldalán levő szöveget) 6200 Juttatások és költségtérítések egyéb jövedelmekkel kapcsolatosan a nonprofit tevékenységekben, egyesületekben való közreműködésből, vagy beutalás, vagy behívás alapján történő állami vagy más hatósági tevékenységében való közreműködésből származó bevételekről szóló adatokat, amennyiben egy-egy bevétel (azon költségek visszatérítésének figyelembevétele nélkül, amelyek után nem fizetendő személyi jövedelemadó) meghaladta a tollárt. Ha a fenti tevékenységekből származó bevételek összege (azon költségek visszatérítésének figyelembevétele nélkül, amelyek után nem fizetendő személyi jövedelemadó) éves szinten meghaladta a tollárt, úgy írja be a bevételeket összesen, függetlenül egy-egy bevétel összegétől. Amennyiben az útiköltségek, szállásköltségek egy-egy visszatérítésének összege, vagy a napidíj összege magasabb annál, amelyet a Kormány a Zdoh-1 törvény 31. cikkelye alapján határozott meg, úgy ez teljességében adóköteles és beírandó. Az»Előleg az SzK-ban«mezőbe írja be: a személyi jövedelemadó-előleg évközben kiszámított teljes (lásd a jelen útmutató 4. oldalának szövegét) 6300 Méltányosságok A»Méltányosságok«mezőbe írja be: azon törvény alapján kapott méltányosságokról szóló adatot, amely szabályozza a köztársasági méltányosságokat, illetve azon törvény alapján kapottakat, amely szabályozza a közérdek megvalósítását a kultúra területén, és a Szlovén Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Intézet fizetett ki. Az»Előleg az SzK-ban«mezőbe írja be: a személyi jövedelemadó-előleg évközben kiszámított teljes 6400 További egyéb jövedelmek A»Bevétel«mezőbe írja be: a további egyéb jövedelmekre vonatkozó adatot. A további egyéb jövedelmek azok a jövedelmek, amelyek nem a foglalkoztatásból, a tevékenységből, a mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységből, a vagyonból, a tőkenyereségből származó jövedelmeknek számítanak, és nem olyan jövedelmek, amelyek a ZDoh-1 szerint jövedelmek számítanak, illetve nem olyan jövedelmek, amelyek a ZDoh-1 szerint személyi jövedelemadó-mentesnek számítanának, és nem tartoznak a 6100, 6200 vagy a 6300 jelzések alá. A további jövedelmek mindenekelőtt: a jutalmak, a természetbeni jutalmak és hasonló kifizetések (a kivételes eredményekért kapott jutalmak és elismerések, amikor ez rendes jövedelem vagy az elvégzett munkáért vagy szolgáltatásért járó jövedelem), a jutalomjátékdíjak, amelyek nem szerencsejátékok, és amelyeknél ismeretek, ügyességek vagy véletlenségek szükségesek, ha a jutalom értéke meghaladta az tollárt (vegyék figyelembe a jutalom teljes értékét), káderösztöndíjak, ha meghaladják a minimálbért, illetve a külföldi tanulmányok esetén a minimálbér 160 százalékát (azt az összeget írja be, amely meghaladja az adómentes összeget), a visszavásárlási értékből származó bevételek A nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény és a Közalkalmazottak kollektív kiegészítő nyugdíjbiztosításáról szóló törvény értelmében, és más. Írja be A háborús veteránokról szóló törvény szerinti éves bevételekre vonatkozó adatot is, továbbá az éves ellátási díjat, családi pótlékot, családi rokkantsági juttatást A háborús rokkantakról szóló torvény szerint, valamint az adóköteles bevételekről szóló adatot A háborús erőszak áldozatairól szóló törvény értelmében. Az»Előleg az SzK-ban«mezőbe írja be: a személyi jövedelemadó-előleg évközben kiszámított teljes (lásd a jelen útmutató 2. oldalának szövegét) 9000 Jövedelmek, amelyekre az adómentesség és az adóalapcsökkentés már a évre vonatkoznak Írják be a jövedelmeket, amelyekre évben vonatkoztak a Személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései, a Személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó törvény 61. cikkelyének rendelkezései pedig róluk úgy rendelkeznek, hogy már a évi személyi jövedelemadó-kivetésnél alkalmazandók (a rendelkezéseknek az adózó részére kedvező visszaható erejű alkalmazása), és évben ezen jövedelmek után személyi jövedelemadóelőleget számoltak el A fenti jelzések alá beírt jövedelmek nem számítanak bele a évi személyi jövedelemadó-kivetési alapba, e jövedelmek után felszámolt és kifizetett előleg a évi jövedelemadókivetésnél kerül elszámolásra. A 9014 jelzés alá azt a bevételt írja be, amelyet a Rokkantsági szervezetekről szóló törvény szerint a rokkantvédelmi területen tevékenykedő egyesület vagy egyesületek szövetsége fizetett ki A 9015 jelzés alá írja be a kötvények után kapott kamatok teljes összegét, amelyet a denacionalizációt szabályozó törvény értelmében kárpótlásként kapott. Ezen kamatok 50 százaléka nem számít be a személyi jövedelemadó-kivetési alapba, a kamatok 50 százalékát pedig az adókivetési eljárás során hozzáírják a»4302 Egyéb kamatok«jelzés alatti jövedelmekhez A 9018 jelzés alatt írja be a kapott jövedelem teljes Az adóalapba a kapott jövedelem 70 százaléka számít bele, ezt pedig az adókivetési eljárásban automatikusan figyelembe veszik. A jelzés alatt beírt jövedelmeknél írja be a szabályozott kiadások 25 százalékát, míg a szabályozott kiadások 70 százalékát az adókivetési eljárásban automatikusan figyelembe veszik madz dohodnina 2005.indd :20:26

13 1 Az eltartott családtag után járó különleges kedvezmény Eltartott családtagnak számít: A1 jelzés Gyermek, 18. éves életkoráig. A2 jelzés Gyermek 18. éves korától 26. éves életkoráig, ha megszakítás nélkül vagy egy évig tartó megszakítással tanulmányait közép-, felső vagy főiskolai szinten folytatja és nem rendelkezik foglalkozásból vagy tevékenységvégzésből származó rendszeres jövedelemmel. A3 jelzés Gyermek, aki eleget tesz az A2 jelzés alatti feltételeknek és 26 évnél idősebb, amennyiben 26. éves életkoráig beiratkozott az iskolai tanulmányokra, azaz a főiskolai-egyetemi tanulmányokra való beiratkozás napjától számított legfeljebb hat évig, a posztgraduális tanulmányokra való beiratkozás napjától számított legfeljebb négy évig. A4 jelzés 18 évnél idősebb gyermek, aki nem vesz részt iskolai képzésben és munkaképes, ha a foglalkoztatási hatóságnál nyilvántartásba vették, és a szülőkkel, illetve az örökbefogadókkal közös háztartásban él, amennyiben megélhetéséhez nem rendelkezik saját eszközökkel, illetve ezek alacsonyabbak a különleges kedvezmények összegénél. A5 jelzés olyan gyermek, akinek különleges ápolásra és gondozásra van szüksége és a szülői gondozásról és családi juttatásokról szóló törvény szerint jogosult gyermekgondozási kiegészítésre, vagy a nyugdíj- és rokkantbiztosításról szóló törvény értelmében jogosult az ápolási és gondozási kiegészítésre. Az adóbevalláshoz mellékelni kell a fenti jogosultság elismeréséről szóló határozatot is. Kedvezményt nem ismernek el annak az adózónak, akinek gyermeke gyógykezelés, kiképzés, nevelés vagy képzés miatt intézetben van, amelyben egész napos ingyenes ellátásban részesül, vagy pedig nevelőszülői gondozásban van, azzal a kivétellel, ha bizonyítja, hogy anyagilag ebben az időszakban is gondoskodik a gyermekről. Ebben az esetben a kedvezmény arra az időszakra vonatkozóan kerül elismerésre, amelyre a szociális központ a szülői gondozást és családi juttatásokat szabályozó törvény értelmében elismeri a gyermekgondozási kiegészítéshez való jogosultságot. B jelzés Munkaképtelen gyermek a lelki és testi fogyatékos személyek társadalmi gondoskodásáról szóló jogszabályokkal összhangban, életkorra való tekintet nélkül. Az A és B jelzés alatti gyermeknek számít: saját gyermek, fogadott gyermek, illetve az élettárs gyermeke; unoka, amennyiben az adókötelezett jogosult a gyerek egyik szülője után járó különleges kedvezményre, vagy ha - az unokának nincsenek szülei, vagy ha az adózó gondoskodik róla a bírósági ítélet alapján. - testvér, amennyiben az adózó gondoskodik róla a bírósági ítélet alapján. C jelzés A házastárs, akinek nincs munkaviszonya, és nem végez tevékenységet, amennyiben nem rendelkezik a megélhetéshez szükséges saját eszközökkel, illetve ha ezek alacsonyabbak az eltartott családtagok után járó különleges kedvezmények összegénél, valamint az adózó elvált házastársa, amennyiben ítélettel vagy a házasságról és a családi viszonyokról szóló jogszabályok szerint megkötött megállapodásban elismerték neki a házastárs által fizetett eltartáshoz való jogosultságát. Házastársnak számít az a személy, aki az adózóval házastársi viszonyban él. Házastársnak számít az az élettárs is, aki az adózóval legalább egy éve életközösségben él, amely a házasságról és a családi viszonyokról szóló jogszabályok szerint a jogkövetkezmények szempontjából azonos a házassággal. D jelzés Az adózó szülei vagy örökbefogadói, amennyiben nem rendelkeznek a megélhetésükhöz szükséges saját eszközökkel, illetve ezek alacsonyabbak az eltartott családtagok után járó kedvezmények összegénél, és az adózóval közös háztartásban élnek vagy a szociális gondozási intézetben intézményes gondozásban vannak, és az adózó fedezi e szolgáltatások költségeit, azonos feltételek vonatkoznak a házastárs szüleire, illetve örökbefogadóira is, ha a házastárs nem számít személyi jövedelemadó-köteles személynek. E jelzés A háztartás tagja is, aki részt vesz a mezőgazdasági és erdőgazdasági alaptevékenységből származó jövedelmek megteremtésében, ha nem rendelkezik a megélhetéshez szükséges saját eszközökkel, illetve ha ezek alacsonyabbak az eltartott családtagok után járó különleges kedvezmények összegénél, azzal a feltétellel, hogy gyermeke, házastársa, szülei vagy örökbefogadói nem veszik igénybe utána - az eltartott családtag után járó - különleges kedvezményeket. Ilyen esetben az adózó eltartott családtagjának számít a parasztháztartás tagjának gyermeke is. FIGYELMEZTETÉS: Eltartott családtagnak számít a személy azzal a feltétellel, ha Szlovéniában bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik vagy a Szlovén Köztársaság, illetve az EU tagállam állampolgára, vagy olyan az államnak a rezidense, amellyel Szlovénia nemzetközi szerződést kötött a kettős adóztatás elkerüléséről. 1. oszlop Írja be az eltartott családtag családi és utónevét. 2. oszlop Írja be az eltartott családtag adószámát. Amennyiben az eltartott családtag nem rendelkezik adószámmal és az adónyilvántartásban nem tartják nyilván, úgy rá vonatkozóan bejelentést kell tennie az eltartott családtagok adónyilvántartásba történő bejegyzésére. A bejelentést a»dr-02 VDČ«bejelentés az eltartott családtagok adónyilvántartásba való bejegyzésére«nyomtatványon adja be. 3. oszlop Írja be az eltartott családtag születési évét. 4. oszlop a jelen táblázat alatt lévő jelmagyarázatból írja be az eltartott családtag rokoni viszonyának megfelelő jelzését, illetve a fenti figyelmeztetés szerinti jelzést arra vonatkozóan, hogy ki számít családtagnak. Minden eltartott családtag-gyereket csak egyszer írjon be függetlenül attól, hogy a megfelelő jelzés meghatározására vonatkozóan évközben kritériummódosításra kerül sor (pl.: a évben a 18. életévét betöltő gyermeket A1 jelzéssel írjuk be, függetlenül attól, hogy melyik hónapban töltötte be a fenti életkort). 5. oszlop Írja be (számmal) az eltartás kezdő hónapját. 6. oszlop Írja be (számmal) az eltartás végső hónapját. 7. oszlop Ha az eltartásra vonatkozó bírósági határozat, megegyezés vagy megállapodás alapján az eltartott családtag után tartásdíjat fizetett, úgy írja be a évben kifizetett tartásdíj teljes Amennyiben az évnek csak egy részére veszi igénybe a kedvezményt, írja be erre az időszakra vonatkozó tartásdíj Az eltartott családtagok eltartására vonatkozó különleges kedvezmény rész- és teljes összege közötti különbözetet csak akkor érvényesítheti, ha a másik adózó, aki adóbevallásában a kedvezményt ugyanazokra az eltartott családtagokra érvényesítette, ezeket a kedvezményeket a túlzottan alacsony madz dohodnina 2005.indd :20:26

14 személyi jövedelemadó-alap miatt nem tudta teljes mértékben kihasználni. Az első táblázatba írja be az eltartott családtagokról szóló adatokat, az alsóba pedig azon adózó családi és utónevét, valamint adószámát, aki a kedvezményt - ugyanazokra az eltartott családtagokra - nem tudta teljes mértékben igénybe venni. Annak a rezidensnek, aki után egy másik rezidens érvényesítette az eltartott családtag után járó különleges kedvezményt, nem ismerik el az éves adóalap csökkentését SIT összegben. A rezidensnek, akikre egy másik rezidens érvényesítette az eltartott családtag után járó különleges kedvezményt az év bizonyos részére vonatkozóan, elismerik az általános kedvezményekre vonatkozó éves alap időarányos csökkenését, éspedig arra az időszakra vonatkozóan, amikor nem volt eltartott tag. 2 Önkéntes pót-nyugdíjbiztosítási kedvezmény Itt a Nyugdíj- és rokkantbiztosítási törvény szerint befizetett önkéntes pót-nyugdíjbiztosítási (a továbbiakban: PDPZ) prémiumok, valamint a Közalkalmazottak kollektív pótnyugdíjbiztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: ZKDPZJU) szerint befizetett pót-nyugdíjbiztosítási prémiumok adatait kell beírni. Csak azon prémiumok adatait írja be, amelyeket a évben saját maga fizetett be, és nem azon prémiumokra vonatkozó adatokat, amelyet az ön részére részben vagy teljességben a munkáltató fizette. A»Nyugdíjterv jelzés«c. oszlopba írja be azon nyugdíjterv jelzését, amely szerint a prémiumokat fizeti. Amennyiben a évben több nyugdíjterv szerint fizette a prémiumot, a megfelelő sorokba írja be e tervek jelzéseit. A»Befizetett prémiumok összege«c. oszlopba írja be a évben befizetett összes prémium összegét, függetlenül attól, hogy melyik időszakra (évre) vonatkoznak Különféle célú kedvezmények Az adózó részére a csökkentés csak azzal a feltétellel ismerhető el, ha az eszközök személyesen az adózó részére lettek felhasználva (azon eszközök kivételével, amelyek felhasználását a tandíj kifizetésére, a nyilvánosan elismert képzési programok szerinti képzéshez szükséges tankönyvek és szakirodalom beszerzésére fordítanak, amelyeket az eltartott gyermekek esetére is elismernek), és ezt a nevére szóló dokumentumokkal igazolja. Alapcsökkentést az adózó részére csak azokra az eszközökre ismernek el, amelyeket egy-egy célra a évben használt fel. Az adózó az adóhatóság kérésére a felhasznált eszközök célját és összegét a nevére szóló számlákkal igazolja. Ezeket azonban nem kell az adóbevalláshoz mellékelni, hanem az adóhatóság kérésére az adókivetési eljárás során benyújtani. A 1. Jelzés Írja be az összeget, amelyet évben a Szlovén Köztársaság által kiadott értékpapírokba fektetett, és amelyek visszatérítési határideje több mint 12 hónap. Egy-egy értékpapír utáni csökkenés csak egyszer ismerhető el. Minden olyan eszközt, amelyre az adózó csökkenést érvényesít, külön ki kell mutatni, és dokumentumokkal igazolni, éspedig úgy, hogy benyújtja a Klíring-letéti társaság által megküldött értesítést a ei értékpapírszámla szituációról, valamint igazolást az értékpapír vásárlásra befizetett eszközökről. 2. jelzés Írja be a prémiumok összegét, amelyeket évben az önkéntes pót-egészségbiztosításra fizetett be, továbbá a gyógyszerek-, egészségügyi és ortopédiai segédeszközök vásárlására kifizetett összegeket. A csökkenés elismerése csak azokra a prémiumokra vonatkozik, amelyeket a szlovéniai székhelyű jogi személyek részére az önkéntes pótegészségbiztosítást szabályozó jogszabályok szerint fizettek be. Csökkentés arra az önkéntes pót-egészségbiztosításra ismerhető el, amelyet az Egészségvédelmi és egészségbiztosítási törvénnyel vezettek be, ugyanakkor nem érvényesíthető személyi jövedelemadó-alap csökkentés azokra az eszközökre vonatkozóan, amelyeket egyéb személyi biztosításokba fektettek. A Gyógyszerekről és egészségügyi segédeszközökről szóló törvény szerint gyógyszereknek azok a gyógyszerek számítanak, amelyeket gyógyszertárakban receptre adnak ki, valamint azok a gyógyszerek, amelyek gyógyszertárakban és szaküzletekben recept nélkül kaphatók. Egészségügyi segédeszköznek számítanak a kötszerek (pólya, vatta, géz, leukoplaszt, stb.), az ortopédiai és protézis eszközök, a látási és hallási segédeszközök, az ortopédcipő, a kerekesszék, valamint egészségügyi és más készülékek. A személyi jövedelemadóalap nem csökkenthető azon fizetségek után, amelyeket az adózó a szakorvosok egészségügyi szolgáltatásaiért fizetett, valamint a gyógyintézeti gyógykezelés költségei után sem, annak ellenére, hogy ezt az orvos ajánlotta. 3. jelzés Írja be a évben humanitárius, jótékonysági, kulturális, képzési-nevelési, tudományos, sport, ökológiai és vallási célokra kifizetett önkéntes pénzbeli hozzájárulások összegét, valamint a természetbeni ajándékok értékét. A csökkentés csak akkor ismerhető el, amennyiben az eszközöket olyan személyeknek fizették ki, akik Szlovéniában a különleges jogszabályok értelmében ilyen jellegű tevékenységekre szerveződtek, és a jogi személyek jövedelme után járó adókat szabályozó előírások szerint Szlovénia rezidensei, ugyanez vonatkozik a rokkantsági szervezetek részére kifizetett hozzájárulásokra és ajándékokra is. A csökkentés igénybe vételéhez két feltétel teljesítése szükséges: éspedig önkéntes hozzájárulások, azaz hogy nincs visszaható anyagi vagy szolgáltatási hatása, továbbá hogy olyan személyeknek került kifizetésre, akik a különleges jogszabályok értelmében a felsorolt tevékenységek ellátására jöttek létre. A természetben adott ajándékok értékét az összehasonlítható piaci árak szerint kell értékelni. 4. jelzés Írja be a lakásprobléma megoldására irányuló lakóház- vagy lakásvásárlásra fizetett összegeket, kivételt képez a lakásprobléma megoldására kapott kölcsön után fizetett kamatok összege. A lakóházvásárlásnál vagy építésnél az adózó a lakásprobléma megoldási kritérium tekintetében csak akkor jogos az adóalap csökkentésre, ha nincs még tulajdonában lakás, illetve lakóház. Hogy melyik helyiségek számítanak lakásnak, azt a Lakásügyi törvény állapítja meg. A jelen törvény 4. cikkelyének rendelkezése értelmében a lakás olyan tartós jellegű tartózkodási célt szolgáló helyiségek csoportja, amelyek funkcionális egészet képeznek, rendszerint egy bejárattal, függetlenül attól, hogy a helyiségek lakóházban vagy más épületben helyezkednek el. Individuális helyiségek, amelyek bizonyos részlegekhez tartoznak, lehetnek: átriumok, pincék, faházak, de lehetnek garázsok, balkonok, teraszok és loggiák is, amennyiben nem képezik egy-egy részleg alkotó részét. Amennyiben az adózó lakástulajdonos, a személyi jövedelemadó-alap madz dohodnina 2005.indd :20:27

15 az önálló garázsvásárlás után nem csökkenthető, hiszen a garázsvásárlással nem a lakásproblémáját rendezi. Az adózó a lakóházépítés során alkalmazandó alapcsökkentéshez való jogosultságát az építmény-elhelyezési (lokációs) engedéllyel illetve az építési engedéllyel, valamint a területvásárlásba befektetett pénzeszközök összegéről, a földterület művelés alóli kivonásának díjáról, az anyagvásárlásba fektetett összegről, valamint a évben az építési munkák kifizetéséről szóló igazolásokkal bizonyítja. 5. jelzés Írja be azoknak a kifizetéseknek a teljes összegét, amelyeket a évben a lakás- vagy lakóházfenntartásra, vagy ezekben a létesítményekben az építészeti és kommunikációs akadályok felszámolására fordított. A csökkentés csak azokra a lakásokra, illetve lakóházakra vehető igénybe, amelyekben ténylegesen lakik. A személyi jövedelemadó-alap csökkentésére azon pénzeszközök után, amelyeket a lakások- és lakóházak fenntartására, e létesítményekben az építészeti és kommunikációs akadályok felszámolására fordítottak, e létesítmények tulajdonosai és bérlői jogosultak. A bérlőknek a bérelt létesítmények fenntartásába történő tényleges befektetések olyan feltételekkel ismerhetők el, ha e költségeket a bérleti szerződés szerint a bérlő saját maga fedezi. A fenntartás olyan munkálatok kivitelezését jelenti, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a lakóépületek és lakások, mint egészek jó állapotban fennmaradjanak, és használhatók legyenek. A létesítmény fenntartására fordítandó eszközöknek azok számítanak, amelyeket a létesítmény fenntartásához szükséges anyagvásárlásra fordítanak, továbbá az elvégzett karbantartási munkálatokért fizetendő eszközök: a falak, a padlózat, a fűtési rendszer, a villany-, víz- és a gázvezeték karbantartása. A fentiből az következik, hogy a személyi jövedelemadó-alap csökkenthető azon eszközök után is, amelyeket a tulajdonos a központi vagy gázfűtésű és egyéb kályhák, radiátorok, bojlerek, mosdók, fürdőkádak, csapok és hasonlók kicserélésére és karbantartására fordít. Az adóalapcsökkentésként nem érvényesíthetők azok a pénzeszközök, amelyeket a lakás egyéb felszerelésére és berendezésére fordítottak. A lakástulajdonosoknak emellett elismerik azokat az eszközöket is, amelyeket a többlakásos épületekben a közös helyiségek és berendezések karbantartására fordítottak. A csökkentés azon eszközök után is elismerhető, amelyeket az adózó évben a Lakásügyi törvény szerint a tartalékalapba fizetett. A társtulajdon esetében a fenti jelzés szerinti csökkenést azok a társtulajdonosok érvényesíthetik, akik nevére a számla szól; kölcsönösen megállapodhatnak a csökkentési összeg egy-egy társtulajdonosra eső részéről, amelyet érvényesíteni fognak. Amennyiben a számlát csak egyik társtulajdonosra állították ki, úgy a teljes kedvezményt az az adózó érvényesítheti, akinek a nevére a számla vagy egyéb bizonyíték szól. 6. jelzés Írja be a képzőművészeti alkotások, szépirodalmi művek, audio-videó hordozók beszerzéséért fizetett teljes összeget, valamint a kihirdetett és a kulturális műemlékek országos nyilvántartásában nyilvántartott műemlékek műemlékjellegének felújítására fizetett összegeket. Az adózónak a képzőművészeti alkotások, szépirodalmi művek, audio-videó hordozók beszerzésével kapcsolatos számlát, amelyből kitűnik, hogy az eszközöket erre a célra használták fel, az adóhatóság kérésére fel kell mutatnia. A kulturális műemlékek felújítására felhasznált eszközök után járó csökkentést az adózó a szlovén Kulturális Örökségvédelmi Intézet, illetve annak területi egysége által adott egyetértéssel, valamint a felhasznált eszközök összegéről szóló igazolással bizonyítja. 7. jelzés Írja be a évben kifizetett tandíjakat és a nyilvánosan elismert képzési programok szerinti képzéshez szükséges tankönyvek és szakirodalom beszerzésével kapcsolatos összegeket. A csökkenés elismerhető azon összegek után is, amelyeket erre a célra az eltartott gyerekek részére fizetett. A személyi jövedelemadó-alap csökkenthető az adózó, illetve az általa eltartott gyermekek képzésével kapcsolatos tandíjak és a nyilvánosan elismert képzési programok szerinti képzéshez szükséges tankönyvek és szakirodalom beszerzésének összegével. Az alap bármely végzettségi fok megszerzése, a továbbképzés, valamint az új ismeretek (nyelvi ismeretek is) megszerzése érdekében, a koncesszióval rendelkező nyilvános, magániskolák és magánszemélyek részére fizetett tandíjak, valamint a főiskolai intézeteknek a főiskolai és posztgraduális képzés után fizetendő tandíjak összegével csökkentendő. Az alap csökkentendő az általános zene- és táncképzés (balett, modern tánc), valamint a nyilvános és magán zeneiskolai képzés után fizetendő tandíjjal, továbbá a gépkocsivezetési engedély megszerzésére irányuló autóvezetői szolgáltatásokért fizetett összeggel is. A tankönyvek és a szakirodalom beszerzésére felhasznált eszközöket az adózó az e célra befektetett eszközökről szóló igazolások alapján érvényesíti. A Tankönyvek elfogadására vonatkozó szabályzat rendelkezése értelmében ezek: tankönyvek, munkafüzetek, feladatgyűjtemények, atlaszok és térképek, valamint a tanterv nagyobb részére vonatkozó taneszközök, vagy tudáskatalógusok, amelyek a tankönyv alkotó részét vagy annak szükséges kiegészítő részét képezik. Az adózó az adóhatóság kérésére bizonyításként köteles benyújtani a kifizetett tandíjra, szolgáltatásra, illetve azon eszközök befektetésére vonatkozó igazolást, amelyek a tankönyvek és szakirodalom beszerzésére irányultak, és amelyeket az adózó illetve az eltartott gyermek nevére adtak ki. 8. jelzés Írja be az Internet csatlakozási díjat, valamint a megfelelő terminál berendezés beszerzésére fizetett összeget. Csökkentés a telefon- vagy az ADSL szolgáltatások kínálói által biztosított Internet csatlakozás után ismerhető el, valamint azon szolgáltatáskínálók révén, amelyeket a kábelkommunikációs rendszerek kezelői biztosítanak. Berendezések és szolgáltatások, amelyekre csökkentés ismerhető el: modemek, szélessávú irányzékok, hálózati kártyák, valamint a meghatalmazott szervízelő vagy szolgáltató csatlakoztatási szolgáltatása. Az ilyennemű berendezésbe nem számít bele más számítástechnikai hardver és szoftver berendezés, mint pl.: monitor, billentyűzet, személyi számítógép, stb. 9. jelzés Írja be a évben politikai pártok és szakszervezetek részére befizetett tagdíjak A fenti tagdíjak csökkentett személyi jövedelemadó-alapként azzal a feltétellel ismerhetők el, ha olyan politikai pártok részére lettek befizetve, amelyek a Politikai pártokról szóló törvény értelmében alakultak meg és tevékenykednek, és ha azon szakszervezetek részére fizették be, amelyek a Reprezentatív szakszervezetekről szóló törvény szerint alakultak meg és tevékenykednek. Az adózó az adóhatóság kérésére bizonyításként benyújtja a párt, illetve a szakszervezet igazolását a befizetett tagdíj összegéről, illetve más megfelelő igazolást, pl. az adózó bérelszámolási lapját, a készpénz befizetési számlát, stb. A fenti célokra vonatkozó éves adólap-csökkentés az adózó éves adóalapjának legfeljebb 2 százalékát teheti ki madz dohodnina 2005.indd :20:27

16 B Írja be a kamatok összegét, amelyet a évben a lakásprobléma megoldására kapott kölcsönnel kapcsolatosan kifizetett. Az éves adóalap csökkentés az adózó éves adóalapjának legfeljebb 2 százalékát teheti ki. C A lakóházvásárlásnál vagy építésnél az adózó, tekintettel a lakásprobléma megoldási kritériumra, csak akkor jogosult az adóalap csökkentésre, ha még nincs tulajdonában lakás illetve lakóház. Hogy melyik helyiségek számítanak lakásnak, azt a Lakásügyi törvény állapítja meg. A jelen törvény 4. cikkelyének rendelkezése értelmében a lakás olyan tartós jellegű tartózkodási célt szolgáló helyiségek csoportja, amelyek funkcionális egészet képeznek, rendszerint egy bejárattal, függetlenül attól, hogy a helyiségek lakóházban vagy más épületben helyezkedneke el. Individuális helyiségek, amelyek bizonyos részlegekhez tartoznak, lehetnek: átriumok, pincék, faházak, de lehetnek garázsok, balkonok, teraszok és loggiák is, amennyiben nem képezik egy-egy részleg alkotó részét. Amennyiben az adózó lakástulajdonos, a személyi jövedelemadó-alap az önálló garázsvásárlás után nem csökkenthető, hiszen a garázsvásárlással nem a lakásproblémáját rendezi. Az adózó a lakóházépítés során alkalmazandó alapcsökkentéshez való jogosultságát az építmény-elhelyezési (lokációs) engedéllyel, illetve építési engedéllyel, valamint a területvásárlásba befektetett pénzeszközök összegéről, a földterület művelés alóli kivonásának díjáról, az anyagvásárlásba fektetett összegről, valamint a évben az építési munkák kifizetéséről szóló igazolásokkal bizonyítja. Az adózó az adóalap csökkenést a vásárlásnál adásvételi szerződéssel és a vételár kifizetéséről szóló igazolással, illetve a lakáskölcsön éves törlesztését tanúsító igazolással érvényesíti. A fenti célokra vonatkozó éves adóalap-csökkentés az adózó éves adóalapjának legfeljebb 4 százalékát teheti ki. A C mezőben feltűntetett adóalap-csökkentés nem zárja ki az A mezőben a 4. jelzésben és a B mezőben feltűntetett adóalapcsökkentést. TOVÁBBI ADATOK KÜLFÖLRŐL KAPOTT JÖVEDELMEKRŐL Azoknak a jövedelmeknek az adatait kell beírni, amelyeknél az adóbevallásban külföldön levont adót érvényesített (külföldi adó). A»Jövedelem jelzése«mezőbe írja be: annak a jövedelemnek a jelzését, amelynél az adóbevallásban külföldön levont adót érvényesített (külföldi adó). a jövedelem összegét, amelynél az adóbevallásban külföldön levont adót érvényesített (külföldi adó). A»Külföldi járulékok«mezőbe írja be: a járulékok összegét, melyeket külföldön fizettek azok után a jövedelmek után, amelyeknél az adóbevallásban külföldön levont adót érvényesített (külföldi adó).»a külföldi adó«mezőbe írja be: (lásd a jelen útmutató 4. oldalán levő szöveget) Az»Ország/nemzetközi szervezet«mezőbe írja be: az országot (nemzetközi szervezetet), melyben az egyes jövedelemfajtákat kapta. Ha ugyanazt a fajta jövedelmet két vagy több országból kapta, minden országnak külön sort kell kitölteni. A»Nemzetközi szerződés alapján adómentességet veszek igénybe«mezőbe írja be: a nemzetközi szerződés elnevezését (a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés esetében a»kido«rövidítést kell beírni és a másik szerződő országot, egyéb szerződések esetén a szerződés teljes elnevezését fel kell tüntetni), a szerződés cikkelyét és bekezdését, mely alapján az adómentességet igénybe veszi. A jövedelem, illetve tulajdon kettős adóztatásának elkerüléséről szóló konvenciók listáját megtalálja a Szlovén Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján php a évi Személyi Jövedelemadó Bevallás rubrikában. 1 jelzés Írja be a évben a lakásproblémára felhasznált saját eszközök A évben a felhasznált saját eszközökkel csökkentett éves adóalapot 15 évig érvényesítheti úgy, hogy minden évben a felhasznált eszközök egy részét érvényesíti. 2. jelzés Írja be a tőke és a kamat összegét, amelyet a évben törlesztett illetve kifizetett a lakásprobléma megoldására kapott kölcsönnel kapcsolatosan. D Írja be a helyi járulékokról szóló jogszabály értelmében bevezetett járulék évben befizetett teljes A személyi jövedelemadó-alap abban az esetben csökkenhető a befizetett járulékok összegével, ha a helyi járulék bevezetéséről a járulékokról szóló törvény értelmében a helybeliek referendumon döntöttek. A jelen pont szerint az alap a befizetett járulék teljes összegével csökken madz dohodnina 2005.indd :20:28

ÚTMUTATÓ A 2015-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A 2015-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A 2015-ÖS ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ BEVEZETŐ A Szlovén Köztársaság Pénzügyi igazgatósága (a folytatásban: Pénzügyi igazgatóság) a személyi jövedelemadó-köteles

Részletesebben

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban)

igen nem Külföldi adó (EUR-ban) Kamat (EUR-ban) MELLÉKLET 7 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS KAMATBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMBŐL AZ ALÁBBI IDŐSZAKRA TÓL IG (kivéve a Szlovén Köztársaságban valamint más EU-tagállamokban alapított bankoknál és takarékszövetkezetnél

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2014-es ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A 2014-es ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A 2014-es ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ BEVEZETŐ A Szlovén Köztársaság Pénzügyi igazgatósága (a folytatásban: Pénzügyi igazgatóság) a személyi jövedelemadó-köteles

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁSI NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ BEVEZETŐ A Szlovén Köztársaság Adóigazgatása (a folytatásban: Adóigazgatóság) a személyi jövedelemadó-köteles személyeknek

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI:

Szociális Munka Központ. Kérvényező/jogosult: családi ás utóneve I. A JOGOSULT ADATAI: MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót Szociális Munka Központ Érkezett: A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév

ADÓKÖTELEZETT ADATAI. Adószám. Családi és utónév ADÓKÖTELEZETT ADATAI (adókötelezett családi és utóneve) (lakóhelyi adatok: település, utca, házszám) (Irányítószám, posta) (Az adóköteles személy telefonszáma) KÉRELEM az eltartott családtag után járó

Részletesebben

AZ ADÓZÓ ADATAI MELLÉKLET 1. Adószám

AZ ADÓZÓ ADATAI MELLÉKLET 1. Adószám Születési év Rokoni viszony AZ ADÓZÓ ADATAI MELLÉKLET 1 (adókötelezett családi és utóneve) (lakóhelyi adatok: település, utca, házszám) (e-mail cim) (Irányítószám, posta) (telefon szám) KÉRELEM az eltartott

Részletesebben

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község IV/O MUKA- CSALÁD- ÉS SZOCIÁLISÜGYI MIISZTÉRIUM Szociális Munkaközpont Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. Érkezett: A SZOCIÁLIS MUKAKÖZPOT

Részletesebben

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község

Benyújtó/jogosult: családi és utónév. Állampolgárság. postai irányítószám a posta neve Község. postai irányítószám a posta neve Község MUKA- CSALÁD- ÉS SZOCIÁLISÜGYI MIISZTÉRIUM Az adatokat nyomtatott betűkkel írja be. Kitöltés előtt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. Szociális Munkaközpont Érkezett: A SZOCIÁLIS MUKAKÖZPOT

Részletesebben

ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE

ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE 4. MELLÉKLET ADÓBEVALLÁS VAGYON BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ KIVETÉSÉRE 1. ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE (Csak azon adózó tölti ki, aki az előírt határidő lejárta után nyújtja be az adóbevallást,

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére

DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére DR-02 NYOMTATVÁNY Beadvány a természetes személy adónyilvántartásba történő bejegyzésére * A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni. 1. Adószám * az első beadvány esetén a DURS tölti ki 1. Melléklet

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS AZ INGATLAN- ÁTRUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG UTÁN

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS AZ INGATLAN- ÁTRUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG UTÁN SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ-BEVALLÁS AZ INGATLAN- ÁTRUHÁZÁSBÓL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG UTÁN 1. ADÓBEVALLÁS STÁTUSZÁNAK JELE MELLÉKLET 11 (Csak azon adózó tölti ki, aki az előírt határidő lejárta után nyújtja be

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám:

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS MELLÉKLET 1 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: A magánjogi jogi személy családi és utóneve, ill. megnevezése (település, utca, házszám, posta).... Adózó: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról

Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Általános tudnivalók az egyes adófajtákról Kamatadó 2 Tõzsdei árfolyamnyereség adó 4 Árfolyamnyereség adó (Forrásadó) 6 Osztalékból származó jövedelem 7 Egészségügyi hozzájárulás (EHO) 7 Járulékos költség

Részletesebben

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Művelődési és Sportosztály Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy részemre óvodapedagógusi/ tanítói/ tanári díszoklevelet kiállítani szíveskedjenek.

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2013/2014. II. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás

Részletesebben

Adófizető: Nem rezidens adófizető üzleti egysége : Adófizető megnevezése: Megnevezés: Székhely/település: Székhely/település: Adószám: Adószám:

Adófizető: Nem rezidens adófizető üzleti egysége : Adófizető megnevezése: Megnevezés: Székhely/település: Székhely/település: Adószám: Adószám: 1. Melléklet Az adóhivatal alkalmazottjának kódja ADÓLEVONÁS ELSZÁMOLÁS AZ ADÓELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY 374. CIKK ALAPJÁN a rezidensek és nem rezidensek jövedelem fizetéséből a Jogi személyek jövedelemadójáról

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Szociális Munka Központ. Kérvényez : családi és utóneve

MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Szociális Munka Központ. Kérvényez : családi és utóneve MUNKA-, CSALÁDÜGYI ÉS SZOCIÁLIS MINISZTÉRIUM Szociális Munka Központ Érkezett: Az adatokat nyomtatott bet kkel írja be. Kitöltés el tt feltétlenül olvassa el a mellékelt útmutatót. A SZOCIÁLIS MUNKA KÖZPONT

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II.

Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017. II. Kedvezmények, külön adózó jövedelmek 2016/2017.. Hol tartunk Az SZJA jellemzői A törvény alanyi hatálya A bevallási kötelezettség A jövedelemadó általános sémája Jövedelmek csoportosítása Összevonás alá

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Nyilatkozat személyi adatokról

Nyilatkozat személyi adatokról Nyilatkozat személyi adatokról Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót! 1.Név (leánykori név is) házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Tőkejövedelmek bevallása

Tőkejövedelmek bevallása Tőkejövedelmek bevallása 2013.05.14. tőkejövedelmek Kamat Értékpapír-kölcsönzés Csereügylet Osztalék Árfolyamnyereség Ellenőrzött tőkepiaci ügylet Tartós befektetés Vállalkozásból kivont jöv. Kamatjövedelem

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat)

KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Župančičeva 3 1000 Ljubljana 1. sz. melléklet ZOZKD 1 őrlap KÖVETELÉS KÁRPÓTLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE (írja be az őrlapra az adatokat) I. A kérelmezı adatai a kérelmezı

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek

Pénzügyi számvitel VII. előadás. Kötelezettségek Pénzügyi számvitel VII. előadás Kötelezettségek Kötelezettségek Szerződésből, jogszabályi előírásból Pénzben kifejezett Teljesített, elismert Kötelezettségek fajtái Mérlegben megjelenítve Hátrasorolt Hosszú

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37.

Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. 1. számú melléklet Ellend Községi Önkormányzat Ellend, Petőfi u. 37. Települési támogatás iránti kérelem Lakhatási támogatás / Egészségügyi támogatás 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

Ausztriai adózási kisokos

Ausztriai adózási kisokos Ausztriai adózási kisokos Ki minősül korlátlanul adókötelesnek Ausztriában? Mindenki, aki Ausztriában állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik (állampolgárságtól függetlenül). Ki minősül korlátozottan

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés.

1 Szja-törvény 74. (2) bekezdés. Szja-törvény 74. (3) bekezdés. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2008 10 A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelmének adókötelezettségét elsősorban a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE

MUNKANÉLKÜLI ELLÁTÁS IRÁNTI KÉRELEM MUNKANÉLKÜLISÉG ESETÉRE A beterjesztő / a biztosított neve: EMŠO Alulírott a Munkaerőpiac rendezéséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 80/2010, 40/12- ZUJF és a 21/13-ZUTD-A. sz.) 118. cikke alapján benyújtom az alábbi

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben