Pozsony, április 15. 4/21/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pozsony, 2015. április 15. 4/21/2015 1"

Átírás

1 Pozsony, április 15. 4/21/2015 1

2 Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás elkerülése Külföldi személy adózása Szlovákiában Bejelentési kötelességek Állandó telephely Munkavállalási engedély Jövedelemadó Bérszámfejtés A DPH (szlovák ÁFA)-törvény változásai Gépjárműadó Ingatlanadó Egészségbiztosítás és társadalombiztosítás A Szlovák Köztársaságban adózandó jövedelem A Szlovák Köztársaságban nem adózandó jövedelem

3

4 A Szlovák Köztársaság területén vállalkozói jogosultságot vagy engedélyt szerzett jogi-, vagy magánszemély a vállalkozói jogosultság vagy engedély megszerzését követő 30 napon belül köteles bejegyeztetni magát az illetékes adóhatóságnál. A jogosultság, vagy engedély megszerzésének napja az a nap, amikor a jogi- vagy magánszemély a vonatkozó törvények értelmében a Szlovák Köztársaság területén vállalkozói tevékenységét megkezdheti.

5 Ha az adóalany természetes személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor az alábbi adatokat köteles az adóhatóságnál közölni: Családi és utóneve; Lakóhelyének címe; Vállalkozásának helye; Személyi száma; Statisztikai száma, amennyiben rendelkezik ezzel; Vállalkozói folyószámlájának a száma; Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok; A vállalkozása szempontjából releváns adónemek; Szervezeti egységei, telephelyei; A folytatni kívánt fő tevékenység.

6 Ha az adóalany jogi személy, bejelentkezési kötelezettsége teljesítésekor az alábbi adatokat köteles az adóhatóságnál közölni: Cégneve; Székhelye; Statisztikai száma; Vállalkozói folyószámlájának a száma; Az adóhatóság illetékességének megállapításához szükséges adatok; A vállalkozása szempontjából releváns adónemek; Szervezeti egységei, telephelyei; A folytatni kívánt fő tevékenység; Törvényes képviselője, esetleg további személyek, akik nevében adóhatóságnál eljárni jogosultak.

7 Köztudott, hogy az éves számviteli beszámoló három részből áll: Mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet. Mindhárom kötelező csatolmánya az adóbevallásnak január 1-től kötelezővé vált az elektronikus kommunikáció az adóhatósággal szemben évi változások: a formanyomtatványok jogharmonizáció általi változása Az adóhatóság január 1-jétől közös igazgatás alá került a vámhatósággal, amit mostantól Pénzügyi hivatal -nak neveztek el. A külföldi személyek a pozsonyi adóhivatalhoz tartoznak - Daňový úrad Bratislava.

8 Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál A frissen szerzett vállalkozói jogosultságot egyéni vállalkozó esetében regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére (személyi jövedelemadó). Az újonnan bejegyzett cég esetében ha megjön a cégkivonat a cégbíróságról a céget szintén regisztráltatni kell a jövedelemadó fizetésére (társasági jövedelemadó). Mindkét regisztráció az 595/2003 számú jövedelemadó törvény értelmében történik. Mindkét regisztráció esetében az adóhivatal szürke kiskártyát állít ki, amin található a vállalkozás adószáma. Ez egy tíz számjegyből álló szám. Az első szám határozza meg, hogy milyen típusú regisztrált személyről van szó: 1 szlovák egyéni vállalkozó 2 szlovák társaság 3 külföldi egyéni vállalkozó 4 külföldi társaság

9 Kettős adózás elkerülése Amennyiben az adófizetési kötelezettséggel rendelkező adófizető olyan államból származó jövedelemmel rendelkezik, amellyel a Szlovák Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, akkor e szerződés figyelembe vételével kell az adót leróni. Ha a szerződés szerint az adóbeszámítási módszert alkalmazzák, a szlovák törvénynek megfelelően a másik szerződéses államban befizetett adót beszámítják az adóbefizetésbe. Az adó beszámítása legfeljebb addig az összegig terjedhet, amely a külföldi forrásokból származó jövedelemre esik. Azoknak az országoknak a listája, melyekkel a Szlovák Köztársaságnak a kettős adóztatás elkerüléséről érvényes szerződése van, a Szlovák Köztársaság Adóigazgatóságának honlapján megtalálható:

10 Külföldi személy adózása Szlovákiában Amennyiben olyan külföldi természetes személynek, ill. külföldi jogi személynek, amely még nincs regisztrálva a 1-3 bekezdések értelmében, a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye jön létre, és köteles kérvényezni az adóhatóságnál a regisztrációját a következő hónap végéig, miután az állandó telephelye létrejött. A Szlovák Köztársaság területén tartós lakóhellyel, ill. székhellyel rendelkező adóalany, továbbá olyan adóalany, amely a Szlovák Köztársaság területén állandó telephellyel rendelkezik, köteles a helyi illetékű adóhivatal felé bejelenteni olyan külföldi adóalannyal kötött szerződés létrejöttét, amely alapján a külföldi adóalanynak a Szlovák Köztársaság területén állandó telephelye keletkezhet vagy köteles lehet a Szlovák Köztársaság területén munkavégzést folytató alkalmazottai után jövedelemadót fizetni, mégpedig 15 napon belül az ilyen szerződés megkötése után.

11 A korlátolt adókötelességű adóalany munkáltatója olyan külföldi cég, amelynek nincs Szlovákiában állandó telephelye. Az adóalany jövedelme a Szlovák Köztársaság területén csak abban az esetben esik adó alá, ha a tevékenységet több mint 183 napon át végzi, és csupán olyan terjedelemben adóztatható, amilyen terjedelemben a Szlovák Köztársaság területén szerezte a jövedelmet

12 A Szlovák Köztársaságban nem adózandó jövedelem A munkavállalás keretében végzett jövedelem nem adóztatható a Szlovák Köztársaságban, amennyiben: - a korlátolt adókötelességű adóalany munkát végez a Szlovák Köztársaságban egy alkalommal vagy több időszakban, amelyek összességükben nem haladják meg a 183 napot bármilyen 12 egymást követő hónapban az adott adózási évben - a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelmét külföldi munkáltató fizeti, illetve a külföldi munkáltató nevében kerülnek kifizetésre - a korlátolt adókötelességű adóalany jövedelme nem a külföldi munkáltató Szlovák Köztársaság területén létesített állandó telephelye terhére (költségére) kerülnek kifizetésre, azaz az adóalany tevékenysége nem az állandó telephelyhez kötődik

13 Munkavállalási engedély EU tagállam állampolgára számára nem szükséges munkavállalási engedély a Szlovák Köztársaság területén. A munkáltató, aki EU tagállamok állampolgárait kíván foglalkoztatni, két fontos követelménynek köteles eleget tenni: teljesíteni a bejelentési kötelességét a foglalkoztatási szolgáltatásokról szóló törvény értelmében, az Európa parlament koordinációs rendeleteit betartani a szociális biztosítás terén.

14 EU tagállamok állampolgárainak szociális és egészségügyi biztosítása Az alapszabályzat ezen a téren az Európa Parlament 883/2004 koordinációs rendelete és a végrehajtására elfogadott szabályzatok, a 987/2009 és 988/2009 számú EU rendeletek. Az EU rendeletek értelmében is a munkavállalók tevékenységére annak az államnak az előírásai vonatkoznak, amelynek a területén folytatódik a munkavégzés. Kivétel e szabály alól az a személy, aki az egyik országban egyéni vállalkozóként tevékenykedik, s ez alapján ott is biztosítva van, és a másik ország területén végez munkavállalási tevékenységet, ami alapján a másik országban is biztosított.

15

16 Munkaviszonyból származó jövedelmek adózása és járulékkötelessége Adózás szempontjából a természetes személy számára a Kereskedelmi törvénykönyv alapján vagy a Munkaügyi törvénykönyv alapján szerzett jövedelem egyenértékű január 1-jétől mindkét jövedelemforma a járulékok szempontjából szintén egyenértékű, miközben mindkét típusnál a jövedelmet alkalmazott jövedelmének és a jövedelem kifizetőjét munkaadónak tekintik az előírások. Az egészségügyi biztosításról szóló törvény értelmében amennyiben különböző szerződés típusok alapján többféle jövedelme van a természetes személynek ugyanannál a munkaadónál, úgy veszik, mintha csupán egyfajta munkaviszonya lenne. És az ebből származó jövedelemből a munkaadó járulékkötelessége 10%, a munkavállalóé pedig 4% (amennyiben rokkant munkavállalóról lenne szó munkaadó 5%, munkavállaló 2%).

17 Jövedelemadó Jövedelemadó-törvény 2013-tól a társasági jövedelemadó mértékét megemelte 23%-ra, 2014-ben csökkent 22%-ra, ugyanakkor adólicenc került bevezetésre (960 EUR/480 EUR) a személyi jövedelemadót szétválasztja két sávosra, az alacsonyabb sávban marad az adó mértéke 19%, a magasabb sávban, azaz kb EUR bruttó havi jövedelem felett 25%, amennyiben az egyéni vállalkozásnál nincs könyvvezetés, a jövedelemadó szempontjából érvényesíthető a bevételből számított 40% kiadás, de maximum éves szinten EUR-ban, azaz havonta 420 EUR.

18 A jövedelmi adóról szóló törvény alapelvei Adóalanyok a belföldi természetes személyek és jogi személyek, valamint külföldi személyek, azaz mindazon személyek, akik nyereséget érnek el. Az adótárgy minden tevékenységből, illetve az összes vagyonból származó pénzbeli és nem pénzbeli bevétel. A hitelek, kölcsönök, előlegek a törvény értelmében nem számítanak bevételnek. Nem képezik adó tárgyát azok a bevételek, amelyek már képezték egyszer az adózás tárgyát, és ezen bevételek adótárgyként történő megítélése sértené az egyszeri közvetlen adózás elvét, főképpen: kifizetett nyereségrészesedés adózás után, osztalékok és hasonló teljesítések; örökségből és ajándékozásból származó bevételek; egyes típusú személy- és vagyonbiztosításokból, kártérítésekből stb. eredő bevételek.

19

20 A törvény definiálja az adóelőleg fizetésének módját: a) Havi előlegként az előző adózási időszak adójának 1/12 részét lehet fizetni, ha az utolsó ismert adófizetési kötelezettség meghaladta természetes személyek esetén a eurót, valamint a jogi személyek esetén a eurót. b) Negyedéves előlegként az előző adózási időszak adójának ¼ részét lehet fizetni, ha az utolsó ismert adófizetési kötelesség természetes személyek és jogi esetében meghaladta az 2500 eurót és nem haladta meg a eurót Az adófizető munkaadó a munkavállalónak a naptári hónapra vagy adózási időszakra vonatkozó, a munkaviszonyból eredő kiszámlázott és kifizetett adózandó összjövedelem adójára előleget szed be 19%-os mértékben, az összjövedelmet pedig a munkavállaló kötelező biztosítási díjaival és járulékaival, valamint az adófizető adómentes adóalapjával csökkentik.

21 Gyakori kérdés a tanácsadás folyamán, hogy hogyan néz ki a bérszámfejtés Szlovákiában ban a minimálbér 337,70 EUR, 2014: 352 EUR, 2015: 380 EUR - 7 sáv Az alkalmazott bruttó béréből levonásra kerülnek a kötelező járulékok, továbbá csökkent az adómentes összeg (2012-ben 303,72 EUR havonta, 2013-ban 311,32 EUR havonta, 2015: 316 EUR) és ebből a részeredményből számítódik a 19% adóelőleg. Az alkalmazott nettó bérét úgy számítjuk ki, hogy a járulékokkal csökkentett bruttó bérből levonjuk még a kiszámított adóelőleget. A munkáltatót az érdekli, hogy mennyibe kerülnek az alkalmazottai összesen. Az alkalmazottak bruttó béréből számítódnak a munkáltató által fizetendő járulékok összesen 35,2%. Ezen kívül a munkáltató köteles képezni ú.n. szociális alapot, ami az alkalmazottak bruttó bérének 0,6%-a. További kötelessége a munkáltatónak, hogy hozzájáruljon az alkalmazottak étkezéséhez (bizonyos feltételek teljesítése mellett) napi 2,20 EUR-val.

22 A DPH (szlovák ÁFA)-törvény változásai Eltérő a szabályozás Szlovákiában például a vállalkozással kapcsolatos személygépkocsik használatára vonatkozóan, mivel a tárgyi eszközként beszerzett személygépkocsi árából és annak karbantartási költségeiből, valamint az üzemanyag beszerzési költségekből levonható, illetve visszaigényelhető a felszámolt és kifizetett DPH. A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásakor, május 1-jével életbe lépett a hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004 sz. törvény, amely az e típusú adót szabályozó európai közösségi jogi előírásokból indul ki.

23 A Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásakor, május 1- jével életbe lépett a hozzáadottérték-adóról szóló 222/2004 sz. törvény, amely az e típusú adót szabályozó európai közösségi jogi előírásokból indul ki. E törvény rendelkezései szerint minden elfogyasztott áru és szolgáltatás adózás alá esik, százalékos adókulccsal. Termékek és szolgáltatások esetében általánosságban 20%-os az adókulcs az adóalapra vetítve január 1-jétől a gyógyszerek és a további egészségügyi termékek, valamint a nyomtatott könyvek, röplapok, és hasonló nyomdaipari termékek esetében csökkentett 10%-os adókulcs érvényesül.

24

25 Az adófizető forgalmának nagyságától függően az adót havonta vagy negyedévente kell fizetni az alábbi szabályok szerint: Havi adófizetési kötelezettségük van azoknak az áfa fizetőknek, akiknél az előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom elérte vagy meghaladta a ,19 eurót. Negyedéves adófizetési kötelezettségük van azoknak az áfa fizetőknek, akiknél az előző naptári év forgalma vagy a feltételezett éves forgalom alacsonyabb, mint ,19 euró. Szintén eltérő a szabályozás (a magyar vállalkozók számára szokatlan), ami alapján az elektronikus pénztárgépek által kiadott nyugták amennyiben megfelelnek a törvényben megszabott követelménynek egyszerűsített adószámlának minősülnek anélkül, hogy a vásárló cégnevét és céges adatait feltüntetnék ezeken.

26

27 Alkalmi árusítás vásárokon és piacokon Az árusítás alapfeltétele, hogy a külföldi személy akár egyéni vállalkozó, akár jogi személy szlovák DPH-regisztrációval rendelkezzen. Külföldi személyek regisztrációját kizárólag a pozsonyi adóhivatal végzi (címe: Daňový úrad Bratislava, Radlinského 37, Bratislava). Ennek igazolására szolgál az adóhatóság által kiadott rózsaszínű kiskártya. Az alkalmi árusításhoz szükséges egy úgynevezett hitelesített elektronikus pénztárgép, ami azt jelenti, hogy a 2009-ben módosított elektronikus pénztárgépekről szóló törvény előírásainak kell megfelelnie. E törvény azt mondja ki, hogy a pénztárgépet a pozsonyi adóhivatalnál kell regisztráltatni, amely során az adóhatóság kiadja a pénztárgép kódját, amit a szerviztechnikus betáplál a gép fekete-dobozába és leplombálja a gépet.

28

29 Fehér regisztrációt igazoló kiskártyát azok a vállalkozások kapják, akik nem teljes körű DPH fizetők, és nem igényelhetik vissza a fogadott teljesítésekben felszámolt DPH-t. Ilyenek például a csupán másik tagállamba irányuló szolgáltatásokat nyújtó, illetve másik tagállamból szolgáltatásokat fogadó vállalkozások a külföldről történő árubeszerzés esetében. Valójában annak, aki külföldre szállít, és oda adja ki a számlát, megfelelő igazolást jelent az egyik feltétel teljesítése céljából, hogy ÁFA nélkül állíthatja ki a számlát. Viszont az áru vásárlója Szlovákiában köteles felszámítani és befizetni a szlovák DPH-t, de nem jogosult visszaigényelni ezt.

30 Egyszerű a regisztráltatás a gépjárműadó esetében és az alkalmazottak fizetéséből levont adó esetében. Mindkettőnél nem állít ki az adóhatóság regisztrációra vonatkozó kiskártyát, viszont a regisztráltatás elmulasztása vagy kései megvalósítása pénzbírsággal jár. Régi törvény: A törvény értelmében, amennyiben egy gépjárművet külföldi rendszámmal, de Szlovákiában vállalkozási céllal használnak, ez esetben is fizetendő a szlovák gépjárműadó. Viszont amennyiben egy szlovák rendszámmal ellátott gépjárművet külföldi vállalkozás keretén működtetnek, akkor nem kell Szlovákiában gépjárműadót fizetni ban lényeges változás, hogy a külföldi rendszámmal ellátott gépjárművek, amelyeket Szlovákiában használnak vállalkozások, nem lesznek Szlovákiában adó tárgyai, mivel nem szlovák rendszámúak. Hasonlóképpen a szlovák rendszámmal ellátott, de külföldön vállalkozás céljából használt gépjárművek után fizetni kell a szlovák gépjárműadót. A változás lényege tehát az, hogy abban az esetben kell gépjárműadót fizetni, amennyiben a gépjárművet Szlovákiában regisztrálták.

31 Adófizetési kötelezettség áll fenn minden személygépjármű után a motorűrtartalom alapján, a haszongépjárművek és autóbuszok esetén pedig a tengelyek száma alapján, amennyiben azokat az SZK-ban vállalkozásra vagy olyan tevékenységre használják, amelyből jövedelmi adó tárgyát képező jövedelmek származnak. Az adózási időszak egy naptári év. Az adót január 31-ig kell befizetni. Havi és negyedéves előlegek formájában fizetnek adót azon vállalkozások, akik gépjárműadójának értéke meghaladta a 700 EUR-t. (Havi adóelőleg: 8300EUR)

32 Adófizető alapjában véve az a természetes vagy jogi személy vagy annak a cégbírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezeti egysége, amely a gépjármű üzembentartójaként szerepel a gépjármű irataiban, de pl. a munkaadó is, ha munkavállalójának gépjárműve használatáért utazási költségeket fizet vagy az az állandó telephely vagy egyéb szervezeti egység, amelynek állandó székhelye vagy lakóhelye külföldön található. Adófizetés tárgya az a gépjármű és M, N és O kategóriájú pótkocsi, amelyet a Szlovák Köztársaságban vállalkozásra vagy olyan tevékenységre használnak, amelyből jövedelmi adó tárgyát képező jövedelem származik. Adóalapnak tekintendő személygépjármű esetén a motor lökettérfogata cm3-ben, haszongépjármű és autóbusz esetén azok össztömege tonnában kifejezve és a tengelyek száma.

33 Valamennyi meghatározott helyi adó fakultatív jellegű, és a község vagy a megye saját feltételei és szükségletei alapján döntheti el, hogy a helyi adót bevezeti-e és saját területén beszedi-e. A helyi adók beszedésénél a község vagy megye által kiadott kötelező érvényű rendelet a meghatározó, jelen törvény keretén belül. A gépjárművek után fizetendő helyi adót az adóhivatalok tartják nyilván.

34 Adófizetőnek az ingatlan tulajdonosa(i) tekintendő(k) abban az esetben is, ha az ingatlan hosszú távra bérbe van adva stb. Meghatározó jellegű a földhivatalban bejegyzett tulajdonos. Adótárgy a Szlovák Köztársaság területén található ingatlan: telkek, építmények és lakások szerinti osztályozásban. Adóalap teleknél a telek értéke, amely a telek m2-ben kifejezett területének és az 1m2 értékének ártérkép alapján meghatározott szorzata; építménynél a beépített terület nagysága; lakásnál a lakás padlóterületének nagysága.

35 Az adózási időszak egy naptári év. Az adófizetési kötelezettség keletkezéséhez vagy megszűnéséhez az adózási időszak január 1-jén tapasztalható állapot a meghatározó. Az első adófizetésnél az adózó az adóbevallást az adózási időszakra január 1-jén fennálló állapotra vonatkozóan nyújtja be. A következő években, amennyiben nem történik változás, adóbevallást nem kell benyújtani. Az ingatlanadót az adóhatóság minden évben az adott adózási időszak január 1-jén fennálló állapotnak megfelelően rója ki. A kirótt ingatlanadó a fizetési meghagyás jogerőre lépésétől számított 15 napon belül esedékes.

36 Adóigazgatás A jövedelemadót az adózó lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes adóhatóság kezeli. Az ingatlanadót az a település kezeli, amelynek kataszteri területén az ingatlan található. A gépjárműadót az a területileg illetékes adóhatóság kezeli, amelynek a nyilvántartásában szerepel a gépjármű az előző év december 31-én, illetve az olyan adózó esetében, amikor a használt jármű okmányaiban a jármű tulajdonosaként feltüntetett személy állandó lakóhelye vagy székhelye külföldön van, a gépjárműadót az adózó állandó lakóhelye vagy székhelye szerinti adóhatóság kezeli.

37 Az általános forgalmi adót az adófizető lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes adóhatóság kezeli; ha külföldi illetőségű személy olyan tevékenységet kezd Szlovákiában, amely az általános forgalmi adó hatálya alá tartozik, regisztráció iránti kérelmet kell benyújtania a Daňový úrad Bratislava I. adóhatóságnak. A jövedéki adót, mégpedig az ásványi olajok, szesz, sör, dohány és dohánytermékek, villamos energia, szén és földgáz után fizetendő jövedéki adót a jogi személy székhelye vagy a természetes személy állandó lakóhelye szerint illetékes vámhivatal kezeli. Ha a jogi személynek nincs székhelye a Szlovák Köztársaság területén, vagy ha a természetes személynek nincs állandó lakóhelye a Szlovák Köztársaság területén, akkor a területileg illetékes vámhivatal a Colný úrad Bratislava.

38 EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Az egészségbiztosítást az egészségbiztosításról szóló módosított 580/2004 sz. törvény szabályozza. A Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező természetes személy esetében az egészségbiztosítási jogviszony a személy születésekor létre jön. Az a természetes személy, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, de a Szlovák Köztársaság területén önálló keresőtevékenységet folytat vagy olyan munkáltató alkalmazza, akinek székhelye vagy állandó telephelye a Szlovák Köztársaság területén található, a kötelező egészségbiztosítás hatálya alá kerül Szlovákia területén.

39 Amennyiben más EU-tagállamban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben, részes államban, valamint a Svájci Államszövetség területén egészségbiztosítással rendelkezik, a kötelező egészségbiztosítás egyéb feltételek megléte esetén nem áll fenn. Az egészségbiztosítókról, az egészségügyi ellátás felügyeletéről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló módosított 581/2004 sz. törvényben meghatározott feltételek mellet a Szlovák Köztársaság területén a következő egészségügyi biztosítók nyújtanak szolgáltatást: Všeobecná zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa DÔVERA UNION zdravotná poisťovňa

40 Járulékfizető az alkalmazott, az önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó), a munkáltató (foglalkoztató) és természetesen az állam. Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó): 8 munkanapon belül a választott egészségbiztosítási pénztárnál köteles a változást/a járulékfizetőt bejelenteni; Az önfoglalkoztatói járulékfizetési kötelezettség keletkezését követő 8 napon belül köteles a megfelelő egészségbiztosítási pénztárnál bejelenteni a kifizetendő járulékelőleg nagyságát; A tárgyhónapot követő 8 napon belül köteles befizetni a havi járulékelőleget, amely a 2009.évi adóalap időarányos részének 14%-a osztva 2,14-gyel ; Cégnevének, székhelyének, lakóhelyének, statisztikai számának, számlaszámának változását 8 napon belül jelentenie kell az egészségbiztosítási pénztárnak.

41 A járulékot előleg formájában kell befizetni, a különbözet kiegyenlítése az évi elszámoláskor történik. Ha külön jogszabály másképp nem rendelkezik, a járulékfizető köteles kiszámítani és minden naptári hónapban befizetni az érintett egészségbiztosítási pénztár számlájára a járulékelőleget. A járulékelőleg egy euró centre lefelé kerekítjük. Ha a járulékfizető munkáltató: 8 munkanapon belül köteles a munkavállalója nevében a járulékfizető személyében beállt változást bejelenteni; A munkavállaló után a jövedelem 10%-ának megfelelő járulékelőleget megfizetni; A munkavállaló jövedelméből 4%-nyi járulékelőleget levonni és befizetni.

42 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A kötelező társadalombiztosítás hatálya alá tartozik : Elsősorban az a munkavállaló, aki a Szlovák Köztársaság területén végez munkát (illetve ha a munkáltatója által meghatározott időszak alatt a Szlovák Köztársaság területén kívül végez munkát, de ezt az időszakot törvény, valamely nemzetközi szerződés ide sorolja) Az önálló keresőtevékenységet folytató személy, akinek a jövedelemadóról szóló törvény szerint a vállalkozásából és más önálló keresőtevékenységéből származó bevétele, illetve a vállalkozással és más önálló keresőtevékenységével összefüggő jövedelme meghaladta a havi átlagbér 44,2 %-ának 12-szeresét az aktuális naptári évet két évvel megelőző naptári évben.

43

44 Az önfoglalkoztató (az egyéni vállalkozó): A biztosítási kötelezettség keletkezését követően legkésőbb 8 napon belül köteles bejelentkezni az egészségbiztosításra és a nyugdíjbiztosításra; Az illetékes hivatalnak köteles bejelenteni, ha megváltozik a vezetékneve, utóneve, állandó lakhelye, megszűnik az állandó vagy átmeneti tartózkodási engedélye, mégpedig a változások bekövetkezését követő 8 napon belül; 8 napon belül köteles kijelentkezni a biztosítási jogviszony alapjának megszűnését követően;

45

46 Lelkes Kata 4/21/

Külkereskedelmi ismeretek

Külkereskedelmi ismeretek Külkereskedelmi ismeretek A helyi kereskedelemszabályozásokról részletesen Janok Júlia accountant expert Kassa, 2013. november 6. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk Külföldi személy

Részletesebben

Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor

Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor Janok Júlia Accountant - expert Kürt, 2014. július 18. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk +421 905 949 088 Termék forgalmazásának

Részletesebben

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15.

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia Vállalkozás Szlovákiában 2 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Vállalkozás Szlovákiában

Vállalkozás Szlovákiában Vállalkozás Szlovákiában Janok Júlia accountant expert Szolnok, 2013. május 16. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk Miért Szlovákiában? Piachódítás, terjeszkedés, know-how és licensz

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes

VÁLTOZÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS. Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes VÁLTOZÁSOK 2009. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Előadó: Szűcs Józsefné APEH Észak-Alföldi Régió Bevallási Osztály 2. Főosztályvezető-helyettes Társadalombiztosítási járulék törvény A társadalombiztosítási ellátásaira

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog

Esettanulmányok Magyarországon dolgozó külföldiek és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Esettanulmányok és külföldön dolgozó magyarok - adózás, társadalombiztosítás és munkajog Siklós Márta Elek Diána 2015. május 7. Budapest Esettanulmányok Külföldi munkavállalók dolgozó külföldiek Áttekintés

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete. az idegenforgalmi adóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011. ( XII.13.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló, 1990.évi C törvény

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek: NAV (APEH) számlaszámok, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - A NAV (APEH) számlaszámok 2012-2013, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV,

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévről Paks Város Önkormányzatának illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat!

Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: Alanyi mentesség értékhatára emelkedik 6 millióig számlázhat! REZON IRODA HÍRLEVÉL 2012. NOVEMBER KEDVES ÜGYFELÜNK! KÉREM A KÖVETKEZŐT! Folytatjuk a jövő évi változásokat: Új adók: KATA, KIVA másodszor a KIVA-val! - kinek kedvez, az új adózás? ÁFA: pénzforgalmi adózás

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:...

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ... Az átvevő aláírása. címe (lakóhelye, székhelye)... ... telephelye:... HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Bakonyszentlászló önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala

Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala Ágasegyháza Község Polgármesteri Hivatala 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387 Web:http://agasegyhaza.hu Telefon: 76/388-211 76/388-387 76/571-060 E-mail: pmstrh@t-online.hu HELYI IPARŰZÉSI

Részletesebben