A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása"

Átírás

1 2014. április A Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatása aktuális adózási kérdésekkel kapcsolatos jogértelmezési kérdésekben Tagvállalati kezdeményezésre néhány, többnyire 2014-ben hatályba lépett adózási kérdésekben jogértelmezési segítséget kért a DUIHK a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Az alábbiakban közöljük az illetékes államtitkárság által adott válaszokat ill. értelmezési útmutatásokat. TARTALOM I. Kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésére irányuló feltételes adó-megállapítási kérelem II. Éttermi szolgáltatás elszámolása III. Lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói támogatása Felhívjuk a figyelmet, hogy az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban ez az állásfoglalás egy szakmai vélemény, kötelező erővel nem bír, erre bíróság, vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet! I. Kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésére irányuló feltételes adó-megállapítási kérelem A vállalkozások jelentős része kedvezően fogadta a kutatás-fejlesztés terén 2014-től bővülő kedvezményeket, miszerint a kapcsolt vállalkozási körben egyik társaságnál saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztés közvetlen önköltsége, adott feltételek mellett, adózó választása alapján a másik kapcsolt vállalkozásnál adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető (a társasági adóról szóló évi LXXXI. törvény továbbiakban Tao. tv (1) w) pontja alapján). 1

2 Ezen téma sajátosságára is tekintettel a vállalkozások a kapcsolódó törvényhelyek megfelelő alkalmazására feltételes adó-megállapítási kérelem benyújtása során nyerhetnek megerősítést a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. A K+F tartalmú feltételes adó-megállapítás iránti kérelem esetleges benyújtása az alábbi gyakorlati problémákat vetették fel: (A) január 1-től a évi XCII. az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban Art.) a kiegészült egy (5a) bekezdéssel, mely szerint kutatás-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adó-megállapítás iránti kérelem esetén csatolni kell a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével összefüggő eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát. Az Art (1) bekezdése alapján az adózó kérelmére jövőbeni ügyletre és jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozóan is kérheti az adókötelezettségek megállapítását, habár egy kérelemként nem terjeszthető elő jövőbeni és jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre irányuló megkeresés. A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény (továbbiakban Itv.) 30/A -a alapján a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági jogkörben, kérelmére minősíti a kérelemben megjelölt projektet abból a szempontból, hogy az annak tartalmát képező tevékenységek kutatás-fejlesztési tevékenységnek (alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés) tekinthetők-e. A minősítési eljárás ugyanakkor a 30/B alapján tárgyát időtartamában pontosan meghatározott és a kérelem benyújtását követően megkezdett projekt vagy projektrész képezheti. A Hivatal képviselőinek tájékoztatása szerint ily módon akár elméleti lehetőség van arra, hogy az adózó az általa végzett projekteket tipizálva, azokat mint jövőben megvalósuló projektre(projektekre) kérjen előzetes minősítést. A jövőben ekként megvalósuló projektekre ez kötelező erővel bír, ugyanakkor a hasonló típusú múltbeli tranzakciókra bár nem kötelezően alkalmazandó, de irányadó jellegénél fogva indirekt módon a kérelem benyújtását megelőzően folytatott kutatási tevékenységet is alátámaszthatja. Jövőbeni ügyletnek nem minősülő, kutatási-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adó-megállapítási kérelem hogyan terjeszthető elő, mikor is erre az SZTNH előzetes minősítési eljárása adózó részéről nem kérhető? Lehet-e projekttípusra, mint jövőbeni ügyletre kapott SZTNH minősítést indirekt módon nem jövőbeni ügyletre vonatkozó kutatási-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adó-megállapítási kérelemhez csatolni? 2

3 A kutatási-fejlesztési tevékenység minősítésére irányuló feltételes adó-megállapítási kérelem tekintetében kérdésként fogalmazza meg, hogy a jövőbeni ügyletnek nem minősülő, kutatási-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adómegállapítási kérelem hogyan terjeszthető elő tekintettel arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) előzetes minősítési eljárása az adózó részéről nem kérhető. A jövőbeli ügyletnek nem minősülő ügyletek tekintetében előadja, hogy az SZTNH tájékoztatása szerint megoldás lehet, ha az általa végzett projekteket tipizálva, azokat mint jövőben megvalósuló projektre (projektekre) kéri az előzetes minősítést. Ehhez kapcsolódóan kérelmében kérdésként fejti ki, hogy lehet-e projekttípusra, mint jövőbeni ügyletre kapott SZTNH minősítést indirekt módon nem jövőbeni ügyletre vonatkozó kutatási-fejlesztési tevékenység minösiteset is igénylő feltételes adó-megállapítási kérelemhez csatolni. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 132. (5a) bekezdése szerint kutatás-fejlesztési tevékenység minősítését is igénylő feltételes adómegállapítás iránti kérelem eseten csatolni kell a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével összefüggő eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóság előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát." Az Art (7) bekezdés a) pontja szerint a kérelmet el kell utasítani, ha az adózó nem teljesíti az (l)-(5a) es a (14) bekezdésben meghatározott feltételeket." A kutatás-fejlesztésről es a technológiai innovációról szóló évi CXXXIV. törvény 30/B. (1) bekezdése szerint a minősítési eljárás tárgyát időtartamában pontosan meghatározott és a kérelem benyújtását követően megkezdett projekt vagy projektrész képezheti." A hivatkozott rendelkezések szerint a már megvalósult (múltbeli) ügyletek tekintetében a hatályos szabályok szerint nem terjeszthető elő feltételes adó-megállapítás iránti kérelem, illetve annak minősítése nem kérhető az SZTNH-től sem. Tájékoztatom továbbá, hogy feltételes adó-megállapítás során szerződéstípusra vonatkozó kérelem is benyújtható. Egy projekttípus is minősülhet a feltételes adó-megállapítás szempontjából szerződéstípusnak, ennek megítélése azonban mindig a konkrét feltételes adó-megállapítási kérelmek elbírálása során dönthető csak el. Álláspontom szerint kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése eseten sem kizárt tipizált, jövőben megvalósítandó ügyletre vonatkozó kérelem benyújtása, ez azonban az SZTNH hatáskörébe tartozó kérdés. Felhívom azonban szíves figyelmüket, hogy a feltételes adó-megállapítás iránti kérelmet előterjesztő felelőssége az, hogy a kérelem tényállásában milyen információkat szerepeltet. Amennyiben a kérelemben jövőbeli ügyletnek megjelölt tényállás valójában már megvalósításra került, akkor a kérelem alapján kiadmányozott határozat a kérelmezőt nem védi egy esetleges adóhatósági ellenőrzés eseten. 3

4 (B) január 1-től hatályos adózás rendjéről szóló törvény 132. (1) bekezdése alapján az adópolitikáért felelős miniszter az adózó kérelmére - az általa közölt, jövőbeni ügyletre, vagy jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó részletes tényállás alapján - a kérelemben megjelölt adókötelezettségre vagy annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés(ek) vonatkozásában megállapítja az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát. Míg a korábbi szabályozás lehetőséget adott arra, hogy az adózó (kérelmező) jövőbeni ügyletre vonatkozó kérelem esetén - az általa megvalósítandó jövőbeni ügylettel közvetlenül érintett adózó(k) adókötelezettségét is megállapítsa, addig a módosított szabályozás adózónkénti kérelem előterjesztéséről rendelkezik. A módosításra tájékoztatás szerint azért került sor, mert egyes esetekben előfordulhatott, hogy egy több adózó adókötelezettségét is tartalmazó feltételes adó-megállapítási eljárás nem volt ismert valamennyi érintett adózó előtt. A Tao. tv. 7. (21) bekezdése alapján a kapcsolt vállalkozások közötti kutatási-fejlesztési önköltség átadására egyebek mellett csak akkor alkalmazható, ha az adózó rendelkezik a kapcsolt vállalkozás írásos nyilatkozatával, mely tartalmazza a saját tevékenységi körben végzett kutatási-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségét, illetve az adózó(k) által érvényesíthető összeget. Figyelemmel arra, hogy a kutatási-fejlesztési tevékenység közvetlen önköltségére tekintettel az egyes adózókat érintő adókötelezettségek egymással szorosan összefüggnek és ezen nyilatkozat alapján az ismerete nem csak biztosított, de egyben a feltételrendszert képezi, joggal merül fel a kérdés, hogy valóban szükséges-e erre adózónként feltételes adómegállapítási kérelem benyújtása. Lát-e a jogalkotó arra lehetőséget, hogy az egyik adózónál felmerülő saját tevékenységi körben végzett kutatási-fejlesztési tevékenység megállapítására is irányuló feltételes adó-megállapítási kérelemben a nyilatkozat alapján kapcsolt vállalkozás által történő felhasználása is megerősítést nyerjen? Feltétetlen szükséges-e ugyanazon tényállásból fakadóan adózónként az adó feltételes megállapítására irányuló kérelmet benyújtani? A feltételes adó-megállapítás előterjesztőjére vonatkozóan kérdezi, hogy van-e arra lehetőség, hogy az egyik adózónál felmerülő saját tevékenységi körben végzett kutatásifejlesztési tevékenység megállapítására is irányuló feltételes adó-megállapítási kérelemben a nyilatkozat alapján kapcsolt vállalkozás által történő felhasználása is 4

5 megerősítést nyerjen, azaz feltétetlen szükséges-e ugyanazon tényállásból fakadóan adózónként az adó feltételes megállapítására irányuló kérelmet benyújtani. Az Art Január 1-jetöl hatályos (1) bekezdés szerint az adópolitikáért felelős miniszter az adózó kérelmére - az általa közölt, jövőbeni ügyletre, vagy jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó részletes tényállás alapján a kérelemben megjelölt adókötelezettségre vagy annak hiányára vonatkozó konkrét kérdés(ek) vonatkozásában megállapítja az adózó adókötelezettségét vagy annak hiányát. Az adó feltételes megállapítására irányuló kérelemként nem terjeszthető elő szokásos piaci ár megállapítására irányuló kérelem. Jövőbeni es jövőbeni ügyletnek nem minősülő ügyletre vonatkozó kérelem egy kérelemként nem terjeszthető elő." A hivatkozott rendelkezés szerint a Január 1-jet követően benyújtott feltételes adómegállapítási kérelem alapján indult eljárásokban kizárólag az adózó (kérelmező) adókötelezettségének vagy adókötelezettsége hiányának megállapítására kerülhet sor, azaz az adózó (kérelmező) üzleti partnerére vonatkozó kérdés már új kérelemnek tekintendő. A kapcsolt vállalkozással kapcsolatos adókötelezettségek teljesítése csak tényállási elem lehet a feltételes adó-megállapításban. A feltételes adó-megállapítás kötőereje kizárólag a kérelmet előterjesztő adózóra, a kérelemben megjelölt tényállás szerinti ügyletére vonatkozik. Amennyiben a feltételes adó-megállapítási kérelemben szereplő tényállást valójában egy másik adózó valósítja meg, akkor a feltételes adó-megállapítás során hozott határozatnak a tényállást ténylegesen megvalósító adózó tekintetében nincs kötőereje. Ennek következtében az adózó felelősségi körébe tartozik annak mérlegelése, hogy megkockáztatja-e a kötőerő esetleges elvesztését. II. Éttermi szolgáltatás elszámolása A Tao. tv. 3. számú melléklet B) 21. pontja szerint a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik. Ezen szabályozás vonatkozásában mi minősül éttermi szolgáltatásnak? Csak a ténylegesen étteremben igénybe vett szolgáltatások, vagy bármely vendéglátó egységben igénybe vett étel, ital szolgáltatás. Amennyiben kizárólag az éttermekben igénybe szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe, akkor mi minősül a törvény szempontjából étteremnek? A fizetésre felhasznált bankkártyának, hitelkártyának céges kártyának kell-e lennie? Vagy amennyiben a céges költségtérítési elszámolási rendszerből egyértelműen megállapítható, hogy a magán kártyával megvalósult fizetés céges érdekből történt, akkor ezen esetekben is alkalmazható ez a szabályozás? Annál is inkább, mivel a jogszabály nem tesz megkülönböztetést a céges és a magán kártyák között. 5

6 A kártyával történt fizetésre tekintettel kapott nyugta alatt milyen bizonylatot kell érteni? Elegendő a POS terminálból kapott bankkártya-fizetési bizonylat, vagy az ÁFA törvény által meghatározott nyugtát kell kérni az ügyletről? A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény) 3. számú melléklet B) rész 21. pontja szerint Január 1-jetől a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül az éttermi szolgáltatás igénybevétele eseten a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás, feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele az Szja. tv. szerinti reprezentáció céljából történik. A hivatkozott rendelkezés alkalmazásában éttermi szolgáltatásnak az Szja tv pontja szerinti vendéglátás tekintendő. Vendéglátás a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEAOR pontja szerinti vendéglátás. Ennek következtében a hivatkozott rendelkezés alapján társasági adó szempontból elismert költségnek minősülhet az étteremben igénybe vett étel-, italszolgáltatáson kívül más típusú vendéglátóhelyen igénybe vett vendéglátás is. A Tao. törvény a rendelkezés alkalmazása szempontjából nem tesz különbséget a céges es a nem céges bankkártyák, hitelkártyák között. A bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alatt az áfa törvény szerinti nyugtát kell érteni. Az előbbiekben leírtak mellett továbbra is teljesülnie kell, hogy az igénybe vett szolgáltatás igazoltan olyan étel-, italszolgáltatás legyen, amely megfelel az Szja tv. Reprezentáció fogalmának, es amely a vállalkozás érdekében merül fel. Fel kívánom hívni a figyelmet arra, hogy az Szja tv pontjában meghatározott reprezentáció fogalom második fele szerint az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok es körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akar közvetve is megállapítható." E tekintetben a bizonyítás az adózót terheli. Önmagában tehát a nyugta nem elegendő a juttatás reprezentációkent való elszámolhatóságához, de a bizonyítást elősegítheti például a POS terminálból kapott bankkártya-fizetési bizonylat azzal, hogy a bizonylatolásnak, könyvvezetésnek ezen rendelkezés alkalmazása során is meg kell felelnie az Art ában foglaltaknak. 6

7 III. Lakáscélú hiteltörlesztés munkáltatói támogatása A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban SzJA tv.) 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. pontjai, illetve az ezekben használt fogalmak értelmezése több kérdést is felvetnek. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi XVI. törvény új felhatalmazó rendelkezéssel egészítette ki a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), melynek értelmében a nemzetgazdasági miniszter rendeletben határozza meg a lakáscélú munkáltatói támogatás igazolására szolgáló bizonylatokat, a folyósításról kiállítandó igazolások tartalmát, a kiállítás feltételeit es rendjét, az adatszolgáltatások rendjét, valamint az adó-mentesség feltételeinek vizsgálatára köteles személyek köret es módját. A részletes szabályokat tartalmazó az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól szóló - 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet a Magyar Közlöny április 3-i 50. számában jelent meg. A rendelet a Magyar Közlönyben történő kihirdetést követő napon lepett hatályba, a rendelkezéseket a főszabály szerint a hatálybalépést követően folyósított támogatásokra kell alkalmazni, de - átmeneti rendelkezés alapján - a munkáltató választása szerint a Január 1-jet követően nyújtott támogatásokra is alkalmazhatók. (A) A 2.7. pont alapján a juttatás feltétele a hitelintézeti vagy kincstári (továbbiakban: bank) igazolás megléte. Ez ugyan már korábban is szerepelt a törvényben, de a jelenleg hatályos Szja tv. nem ad egyértelmű magyarázatot arra, hogy: 1) az igazolást kinek (munkáltató, munkavállaló) a kötelessége beszerezni, 2) az igazolást mikor kell kiállítania és megküldenie a banknak, 3) mit kell pontosan tartalmaznia az igazolásnak, 4) lehet-e a bankot kötelezni arra, hogy kiadja az igazolást (annak tudatában, hogy a március 15-től hatályossá váló rendelkezések alapján a banknak az állami adóhatóság felé is jelentést kell adni az igazolás adattartalmáról). Véleményünk szerint: 1) az igazolásokat a támogatásban részesülni kívánó munkatársnak kell beszereznie és átadni a munkáltatójának, a munkáltató által előírt határidőben 7

8 2) a 2008/26. Adózási kérdés (PM Jövedelemadók főosztálya 1256/ APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály /2008.; AEÉ 2008/4-5.) alapján, mely a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre jogosító igazolás kiállítása tárgyában ad tájékoztatást, vélelmezhető, hogy a kedvezményre jogosító igazolást az adott adóévben fennálló hitelszerződések alapján történő rendszeres hiteltörlesztéshez kapcsolódóan adja ki a bank az adott adóévet követően 3) az Szja tv. 1. számú mellékletének d) alpontja alapján a hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel, kölcsön (továbbiakban: hitel) visszafizetéséhez, törlesztéséhez nyújtott támogatás esetén a hitelszerződésen túl az összeg felhasználását, a hitel törlesztését igazoló okiratra van szükség az adómentesség alátámasztásához 4) a munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításában való közreműködés a hitelintézet szempontjából lényegében szerződés alapján vállalt feladatnak tekinthető, mellyel az igazolás kiadására is kötelezettséget vállal. Kérjük a fenti véleményeink megerősítését. Az (A) pont szerinti kérdéssel kapcsolatban ismertetett álláspontot megerősítem. A támogatás adó-mentességet megalapozó feltételeket főszabály szerint a munkáltatónak kell vizsgálnia, a szükséges igazolásokat azonban a munkavállalónak kell a rendeletben megjelölt határidőig a munkáltatónak átadnia. Lehetőség van azonban arra, hogy a hitelintézettel vagy a kincstárral kötött megállapodás alapján a feltételek vizsgálatát a hitelintézet vagy a kincstár átvállalja a munkáltatótól. (B) 1) A hitel fogalma az Szja tv.-ben nem tisztázott. Ugyan a ig hatályos Szja tv. lakáscélú hitelszerződés alapján lakáscélú felhasználásra felvett hitelnek minősítette a tőketörlesztés (az előtörlesztést is ideértve), a kamatfizetés, a kezelési költség és a hitelfolyósítási díj címén az adóévben megfizetett, a hitelintézet által igazolt összegét is, de ez a szabályozás 2007-től már kikerült a törvényből. A 2007/16. Adózási kérdés (PM Szakállamtitkár 17738/ APEH Adójogi főosztály ; AEÉ 2007/2.), mely a hiteltörlesztés fogalmának a lakáscélú hitel adókedvezményére vonatkozó átmeneti szabályok alkalmazásába megértésben ad tájékoztatást szintén megerősíti a hitelként elfogadott egyéb költségeket. A március 15-től hatályba lépő módosítások alapján a hitel törlesztésén túl a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek teljesítése is adómentesen támogatható. A munkáltatói hitel törlesztésébe a hitel tőkerészén túl, a kamat, a kezelési költség, a folyósítási jutalék, az előtörlesztési díj, a külföldi pénznemre történő konverziós díj is beleértendők-e? 8

9 Az Szja tv. L számú melléklet 2.7. pontja szerint a lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez nyújtott vissza nem terítendő támogatás is adómentesnek minősül. Ez azt jelenti, hogy a hitelhez kapcsolódó es azzal összefüggésben nyilvántartott más kötelezettségek (pl. kamat, kezelési költség, folyósítási jutalék stb.) is részét képezhetik a támogatás segítségével törlesztendő összegnek. 2) Amennyiben a munkavállaló fennálló tartozása idegen pénznemben áll fenn az Szja tv. erre vonatkozó konkrét tiltása hiányában a munkáltató ezen pénznemben is adhatja a támogatást. A külföldi pénznemben is adható-e a támogatás, és ebben az esetben helyes-e, ha a támogatási összeg az Szja tv. 6. (4) bekezdése alapján a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamán kerül átszámításra forintra? Egyetértek azzal a megállapítással, hogy az Szja tv. konkrét rendelkezésének hiányában devizában fennálló hitel törlesztéséhez is adható támogatás. A devizahitel visszafizetéséhez adott támogatást a munkáltató forintban vagy devizában is biztosíthatja a magánszemély számára, különös tekintettel arra, hogy a rendelet szerint a támogatást nem csak a hitelszámlára, hanem akár a magánszemély folyószámlájára is át lehet utalni. Nem forintban adott támogatás eseten a törvényben említett értékhatárok nyomon követése érdekében az átszámításra az Szja tv. 6. -ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 3) Mind a forintban, mind a külföldi pénznemben felvett hitel kapcsán előfordulhat, hogy a hiteltörlesztés havi összege nem azonos, így előfordulhat az is, hogy a munkáltató által adott havi fix összegű juttatás valamely hónapban meghaladja a törlesztés aktuális összegét. Abban az esetben ha a munkáltató által törlesztésre adott támogatás összege az A) 3) pont szerinti igazolás alapján fel lett használva, akkor a havi törlesztést meghaladó összeg is adómentes juttatásnak minősül-e? 9

10 A támogatás felhasználását az adóév egészére vonatkozóan kell igazolni. Így valóban nem keletkezik adóköteles bevétele a magánszemélynek akkor, ha az egyes havi támogatási összegek nem teljes egészében kerülnek elszámolásra, de az adóév egészét tekintve a teljes összeg felhasználása megvalósul. 4) A hatályos Szja tv. alapján a lakáscélú támogatást a munkáltató a munkavállalójának adhatja. Gyakori eset, hogy a hitelt a házastársak közösen veszik fel, ahol a házastársak egyike adóstársként szerepel a hitelszerződésen. Amennyiben a munkavállaló adóstársként szerepel a hitelszerződésben, a munkáltató ebben az esetben is a teljes hitelszerződés esedékes törlesztő részletre vonatkozóan adhat-e adómentes juttatást? Amennyiben a házastársak adóstársként szerepelnek a hitelszerződésben, bármely házastárs kaphat a saját munkáltatójától vissza nem terítendő támogatást a hitel törlesztéséhez, feltéve, hogy a hitellel érintett lakásnak bármely arányban tulajdonosa vagy haszonélvezője. 5) A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet vagy a kincstár útján adhat vissza nem térítendő támogatást. A hitelintézetek a hitel törlesztéséhez egy technikai bankszámlát nyitnak az adós nevére, melyre neki az esedékes törlesztő részleteket meg kell fizetnie. A munkáltató csak erre a technikai számlára teljesíthet, vagy egyéb, a munkavállaló által megadott, számlaszámra is elutalhatja a támogatás összegét? A támogatás összege a magánszemélynek bármely hitelintézetnél vezetett fizetési vagy hitelszámlájára, vagy a magánszemély javára a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számlájára utalható a magánszemély nyilatkozata alapján. A magánszemély a nyilatkozatban a saját önálló (giro-képes) hitelszámláját, a hitelt nyújtó hitelintézet törlesztéshez használt központi elszámoló számláját, vagy a saját, a hitelt nyújtó hitelintézetnél vezetett folyószámláját jelölheti meg. Ezzel összefüggésben megjegyzem, hogy a munkáltató szempontjából a 10

11 legnagyobb biztonságot az jelentheti, ha a támogatást hitelszámlára vagy a hitelintézet központi elszámoló számlájára utalják a kedvezményezett megjelölésével. Ebben az esetben ugyanis elkerülhető, hogy a támogatás esetleg más, az Szja tv-ben nem kedvezményezett hitel (pl. személyi kölcsön) vagy más tartozás törlesztésére kerüljön felhasználásra. 6) A munkáltató a vissza nem térítendő támogatást a felvett hitel visszafizetéséhez is adhatja. Amennyiben a munkavállaló előtörlesztéshez kívánja felhasználni a munkáltatói támogatást, költségoptimalizálás (előtörlesztési díj csökkentés) miatt elképzelhető, hogy a támogatást egy, a bank által meghatározott időpontban (esedékesség) kívánná megfizetni. Van-e annak törvényi akadálya, hogy a munkáltató amennyiben ez a belső szabályzatával összhangban van több hónapon, akár több éven keresztül gyűjtse a dolgozójának a neki havonta járó támogatásokat és azt a dolgozó által meghatározott időpontban (esedékesség) adja át a banknak/ korábbi munkáltatónak? Helytálló-e, hogy ennél a technikai eljárásnál a juttatás időpontja a bank/korábbi munkáltató felé történő teljesítés napja (esedékesség) lesz még abban az esetben is, ha a munkavállaló a cafetéria kerete terhére kéri az általa hitel előtörlesztésre fordítandó összeg elkülönítését, úgy hogy azt a munkáltató elkülönítve kezelje (munkavállalóval szembeni tartozás nyilvántartása a főkönyvben) és csak az esedékességkor adja át a banknak? Helytálló-e, hogy ha a munkáltató nem kezeli elkülönítetten a munkavállaló felé történő tartozást, hanem arról csak analitikus nyilvántartást vezet, akkor sem keletkezik adóztatási pont a bank felé történő utalást megelőzően? Nem adózási kérdés, hogy a munkáltató konkrétan milyen feltételekkel biztosítja a kafetéria rendszer igénybevételét, így nincs es nem is lehet adószabály arra, hogy hány évig gyűjthető" a kafetériakeret. Ha a munkáltató erre lehetőséget kíván biztosítani, azt belső szabályzatában rendezheti. Ezzel összefüggésben egyetértek azzal, hogy amennyiben a munkáltató belső szabályzata, illetve a munkavállalóval történt megállapodása alapján akár több éven keresztül elkülönítetten gyűjti a munkáltatói lakáscélú támogatáskent választott összegeket es azt csak egy kesébbi időpontban bocsájtja ténylegesen a munkavállaló rendelkezésére úgy, hogy azt a törlesztéshez adott támogatáskent a hitelintézethez utalja, nem keletkezik adókötelezettség sem a munkáltató, sem pedig a munkavállaló oldalán. Mindez feltételezi azonban, hogy az adómentesség egyéb kritériumai - a támogatás tényleges folyósításának időpontjára vonatkozóan - fennállnak es azt a megfelelő módon igazolják is. 11

12 (C) A lakáscélú munkáltatói támogatás feltétele, hogy a lakás szobaszáma (a március 15-től hatályos törvény alapján) ne haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározott méltányolható lakásigényt. Ugyan a méltányolható lakásigény minősítésével kapcsolatosan a múltban több tájékoztatás is megjelent (Pl. 2010/37. Adózási kérdés [PM Jövedelemadók főosztálya 3765/ APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály ; AEÉ 2010/8.]), de a 2014-től valamint a márciustól hatályossá váló változások további pontosításokat igényelnek. Gyakorlatban ugyanis elképzelhető, hogy a hitel felvételekor a vásárolt ingatlan és annak szobaszáma még nem elégítette ki a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet által meghatározott feltételeket, de juttatás időpontjában már igen. Vagy fordítva, a hitel felvételkor még fenn álltak a méltányolható lakás igény kritériumai, de a támogatás nyújtásakor már nem. A méltányolható lakásigény szobaszám kritérium fennállásának mely időpontra kell fennállnia? Kinek kell a fennállását megállapítania? A méltányolható lakásigénynek való megfelelés vizsgálata során a lakás szobaszámát a magánszemély nyilatkozata alapján kell vizsgálni, amely a lakás szobáinak alapterületet szobánként külön-külön tartalmazza. Az együttköltözök számát pedig a lakcímkártya adatai alapján kell vizsgálni. Ettől eltérően a méltányolható lakásigény feltéteknek való megfelelést akkor is teljesítetnek lehet tekinteni, ha ezt a körülményt a korábbiakban a munkáltató, a kincstár vagy a hitelintézet bármely okból már vizsgálta es elfogadta. Ebben az esetben a feltétel fennállása a korábbi vizsgálatról készült okirat másolatával vagy a hitelintézet erről szóló igazolásával is igazolható. (D) Az Szja tv. 1. sz. mellékletének pontja szerint, ha a lakáscélú munkáltatói támogatás részben vagy egészben adóköteles, ideértve az adóhatóság által megállapított adóhiány esetét is, az adó (és más jogkövetkezmények) a magánszemélyt terhelik. Értelmezésünk szerint a pont szerint az utólag megállapított adó- és járulékhiányok és azok jogkövetkezményei minden esetben teljes egészében a munkavállalót terhelik, azok munkáltató általi átvállalására nincs lehetőség, abban az esetben sem, ha az eredeti jogügylet (a támogatás juttatása) munkáltatói kötelezettséget is vont volna maga után. Ezek alapján a munkavállaló érdeke és felelőssége azt bizonyítani, hogy az általa kapott támogatás megfelel az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás törvényi követelményeinek. 12

13 A téves jogértelmezésből, jogalkalmazásból és/vagy helytelen nyilatkozatokból eredő jogkövetkezményeket egyedül a munkavállaló viseli. A munkáltató által fizetendő terhek (ideértve az adóhatóság által megállapított adó- és járulékhiányokat és azok jogkövetkezményeit) minden esetben a munkavállalót kell-e, hogy terheljék, ill. azok munkáltató általi átvállalására van-e lehetőség? Az Szja tv. 1. számú melléklet pontja alapján abban az esetben, ha lakáscélú munkáltatói támogatás adómentességének feltételei nem állnak fenn (a munkáltató nem rendelkezik a szükséges igazolásokkal), a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. A jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez és korszerűsítéséhez adott támogatás eseten a folyósítás évét követő második év május hónapja. E jövedelem tekintetében a közteher-fizetési kötelezettség megoszlik a munkáltató es a munkavállaló között, tekintettel arra, hogy a jövedelemmel összefüggésben mind az egyéni szja es járulékfizetési kötelezettség, mind pedig a bérek után fizetendő, a munkáltatót terhelő közterhek kötelezettsége felmerül. Amennyiben a munkáltató átvállalja a munkavállaló terheit, az átvállalt kötelezettség további adóköteles bérjövedelmet keletkeztet. 13

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket:

Hírlevél. Tartalom. 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. További információért keressen minket: Hírlevél 2014. évi 7. hírlevél 2014. április 11. Tartalom Adómentes munkáltatói lakáscélú ú hitel 2014. április 4-án hatályba lépett a 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet az adómentes munkáltatói lakáscélú

Részletesebben

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04.

Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. Fata László Lakáshitel támogatás Törvényi háttér Frissítve: 2014. 04. 04. 1 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez Az adómentes bevételekről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News április

Grant Thornton Hungary News április Grant Thornton Hungary News 2014 április Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy megjelent a Nemzetgazdasági Miniszter rendelete a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 (2016. június 25. napjától hatályos változat) H-1149 Budapest, Buzogány utca 29-31. www.uni-bge.hu A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez 2014. január 1.-től az Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontja alapján adómentes: 2.7. 1 a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2014/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Idei 2. Hírlevelünkben a lakáscélú munkáltatói támogatás módosított szabályaival foglalkozunk. Mint ismeretes, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A MÁV-START Zrt. munkavállalói a VBKJ elemeként vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vehetnek igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról

TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról TÁJÉKOZTATÓ A Lakáscélú hiteltörlesztési támogatásról Jogszabályi háttér: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) alapján a munkáltatónak lehetősége van arra,

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17

Írta: Administrator június 07. kedd, 11:17 Külföldi szervezet magyarországi adózása, külföldiek adófizetési kötelezettsége. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2. (4) bekezdésének 2010.

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

A Munkáltató által az adómentességi vizsgálat megrendelésekor rögzített támogatások összege

A Munkáltató által az adómentességi vizsgálat megrendelésekor rögzített támogatások összege Tájékoztató OTP ADLAK teljes körű szolgáltatáson kívül folyósított munkáltatói támogatások OTP ADLAK rendszerben történő rögzítéséhez (Adómentességi Igazolás kiállításához) I. A személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Lakáscélú munkáltatói támogatás Gyakorlati útmutató az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás szabályrendszerének helyes alkalmazásához

Lakáscélú munkáltatói támogatás Gyakorlati útmutató az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás szabályrendszerének helyes alkalmazásához Lakáscélú munkáltatói támogatás Gyakorlati útmutató az adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás szabályrendszerének helyes alkalmazásához Előadó: dr. Fekete Zoltán Titusz adómenedzser RSM DTM Hungary

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016

Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Látvány-csapatsportok támogatása 2015-2016 Útmutató támogató szervezetek részére TARTALOM Jogszabályi háttér Támogatás menete Az új konstrukció A rendelkező nyilatkozat Az adóelőleg terhére Az adóelőleg-kiegészítés,

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K85 jelű, a lakáscélú hitelszerződés alapján folyósított hitel 2013. évi törlesztésével összefüggésben a hitelintézet által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye

Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Fogyatékos személyek adó-kedvezménye Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magán-személynél az erről szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 I. A vállalkozás/társas vállalkozás/egyéni vállalkozó által magánszemély javára kötött Életbiztosítás 1 I.1. A határozott idejűvé át nem alakított Életbiztosítás Kedvezményezettje

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

c) az adóévben a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén költségként elszámolt és bevallott összeg eléri az adóévi átlagos állományi létszám és

c) az adóévben a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék címén költségként elszámolt és bevallott összeg eléri az adóévi átlagos állományi létszám és tir Iramán m. ggyűiés Nívatala 1 4:~7 :T-/4o. Élc etx. 2005 OKT 19. Költségvetési és pénzügyi bízottság T/17547/ Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin asszony, az Országgyűlés elnöke részére Budapest

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az innovációs folyamat és a kutatásfejlesztési tevékenység minősítése

Az innovációs folyamat és a kutatásfejlesztési tevékenység minősítése Az innovációs folyamat és a kutatásfejlesztési tevékenység minősítése Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Koordinációs Főosztály Budapest, 2012. november 8. A minősítés bevezetésének

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

2011. évi 1. számú szabályzat a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a lakáscélú támogatásról szóló 1998. évi 1. számú szabályzatot

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest

HÍRLEVÉL 2013/10. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témái: A személyi jövedelemadó és társasági adó 2014. évi várható változásai KÖZLÖNYfigyelő: A Magyar Közlönyben 2013.október hónapban (MK. 2013. évi 161. 2013.

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben