Adótörvény-változások 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adótörvény-változások 2011"

Átírás

1 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink figyelmét. Személyi jövedelemadó Adó mértéke A törvény alapján a személyijövedelemadó-kulcs egységesen 16 százalék lesz január 1-jétől, amely nemcsak az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre, de minden egyéb (pl. kamat, osztalék, ingatlan értékesítése) jogcímen megszerzett jövedelmek tekintetében is alkalmazandó. A törvény szerint a szuperbruttóként megismert adóalap-kiegészítés ben továbbra is érvényben marad a jelenlegi mértékkel, azaz 27 százalékkal kell megemelni az összevont adóalapot. Az elfogadott törvény a következő évekre is rögzíti az összevont adóalap számításának módját, azaz 2012-ben a jelenlegi adóalap kiegészítés 50 százalékának figyelembevételével kell az adóalapot megemelni (13,5 százalék) tól az adóalap-kiegészítés megszűnik, azaz az adó alapja a bruttó jövedelem lesz. Családi kedvezmény 2011-től jelentősen átalakul a családi kedvezmény rendszere. A kedvezmény igénybe vételéhez tartozó jövedelemkorlátot eltörölték. A törvény alapján egy vagy két eltartott esetén forint/ eltartott/hó adóalap-kedvezmény vehető igénybe a szuperbruttósított adóalapból, míg három vagy annál több eltartott esetén ez az összeg forint gyermekenként. A családi kedvezmény igénybevételéről és megosztásáról nyilatkozni lehet, akár egy gyermek esetén járó kedvezményt is megoszthatnak a házastársak illetve élettársak egymás között. A megosztást már az adóelőlegről tett nyilatkozatban is kérni lehet, amennyiben a megosztás igénye később merül fel, erre az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapításban is sor kerülhet.

2 Adójóváírás Az adójóváírás továbbra is igénybe vehető, a változások az adójóváírás mértékét és jövedelemkorlátját érintik ben az adójóváírás havi maximális mértéke forint, amit forint jövedelemkorlátig lehet majd teljes összegben igénybe venni. Az adójóváírást forint összegig csökkenő mértékben lehet érvényesíteni. Adónyilatkozat Az adóbevallás elkészítésének egyszerűsítését célozza az adónyilatkozatra vonatkozó új szabályozás. Az önadózás és a munkáltatói adómegállapítás mellett a magánszemélynek lehetősége van adónyilatkozat útján teljesíteni adóbevallási kötelezettségét. A magánszemély alapvetően három esetben teljesítheti bevallási kötelezettségét adónyilatkozattal: a magánszemély összes jövedelme egyéb feltételek mellett egyetlen munkáltatótól származott, a munkáltató év közben levonta az adóelőleget, a levont adóelőleg és a fizetendő adó különbözete összesen nem haladja meg az ezer forintot, a magánszemély az adóévben kizárólag kifizető(k)től származó bevételt szerzett, amely kifizetésenként nem haladja meg a Ft-ot, az a magánszemély, aki a munkáltató(k)tól származó jövedelem mellett más kifizetőtől is szerzett kifizetésenként Ft-ot meg nem haladó bevételt, feltéve, hogy az adóelőleg levonását a kifizető(k) pontosan teljesítették. Az adónyilatkozat alkalmazásához további feltételeket is meghatároz az újonnan elfogadott szabályozás, például, ha költségelszámolást alkalmaz a magánszemély vagy az adójáról rendelkezni akar, akkor adónyilatkozattal nem teljesítheti az adóbevallási kötelezettségét. Külföldön adóköteles jövedelem adókötelezettsége A külföldön adóköteles jövedelem magyarországi bevallásának gyakorlata megváltozik 2011-től. A 2010-es szabályok alapján adóterhet nem viselő járandóságként kell bevallani a belföldi illetőségű magánszemély által kapott jövedelmet, amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján belföldön nem lesz adóztatható. Ebben az esetben a progresszív adótábla alapján magasabb lesz a magyar adóalap. Amennyiben a két érintett állam között van hatályos nemzetközi szerződés a kettős adóztatás elkerüléséről, úgy továbbra is az abban meghatározott módszer szerint kell eljárni től a nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján a belföldön mentesített jövedelmet amelyet egyébként az összevont adóalapba be lehetne számítani, nem kell figyelembe venni a jövedelem számításánál bevételként. Azon mentesített jövedelmet, amelyet nem kell az összevont adóalapba beszámítani az egyezmény alapján, a magánszemély éves összes jövedelménél figyelembe kell venni. Amennyiben az egyezmény az adó beszámításáról rendelkezik, az adót csökkenti a külföldön megfizetett adó 90 százaléka. Nemzetközi szerződés hiányában a külföldön megfizetett adó beszámítható, de a belföldön fizetendő adó nem lehet kevesebb a jövedelem 5 százalékánál. Rendelkezés az adóról Az önkéntes pénztárba és a nyugdíj-előtakarékossági számlára (NYESZ) a magánszemély által befizetett összegek után a jóváírás 30 százalékról 20 százalékra csökken. Kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások, béren kívüli juttatások, természetben adott jövedelem A jövő évtől a nem pénzbeli kifizetések szabályozása megváltozik. Adózási szempontból három különböző csoportba rendezhetők a juttatások: a) kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások, b) béren kívüli juttatások, és c) a fenti csoportban nem tartozó nem-pénzbeli juttatások. a) Kifizetőt terhelő adó mellett adható juttatások A természetbeni juttatást, mint fogalmat megszüntetik 2011-től, azonban korlátozott körben fennmarad azon jövedelmek köre, amelyek esetében a kifizetőt terheli majd az adófizetési kötelezettség. Az ezen juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó alapja a bevétel értékének 1,19-szerese. A juttatáshoz kapcsolódóan a kifizetőt 16 százalék személyi jövedelemadó és 27 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli az alábbi esetekben: egyidejűleg több magánszemély számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben juttatott utazási és szállásköltség-térítés, a résztvevő magánszemélynek nyújtott étel, ital, szolgáltatás, átadott termék, ha a rendezvény alapvetően vendéglátásra, szabadidő programra irányul, a kifizető által, törvény vagy más jogszabály alapján a magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás, több magánszemély, mint biztosított javára kötött biztosítási szerződés alapján fizetett adóköteles biztosítási díj (csoportos biztosítás), telefonszolgáltatás magáncélú használata címén meghatározott bevétel, hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó szolgáltatás, legfeljebb évi három alkalommal csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem, ha az ajándék értéke nem haladja meg a minimálbér 10 százalékát, az olyan adómentesnek vagy üzleti ajándéknak nem tekinthető reklám célú vagy egyéb ajándék, amelynek egyedi értéke nem haladja meg a minimálbér 1 százalékát, nem társasági adóalany kifizető esetén a reprezentáció és az üzleti ajándék (üzleti ajándék a korábbi Ft-os értékhatár helyett a minimálbér 25%-áig juttatható), a béren kívüli juttatás, ha a juttatás értéke meghaladja az adott juttatási formára érvényes kedvezményes adózású értékhatárt. b) Béren kívüli juttatások A béren kívüli juttatások esetében a személyi jövedelemadó alapja a bevétel értékének 1,19-szerese, és a juttató munkáltatót 16 százalékos személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség terheli. A munkáltatót további járulék vagy egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség nem terheli az alábbi esetekben:

3 üdülési csekk/csekkek formájában juttatott bevételből, a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott bevételből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész, étkezési szolgáltatás, étkezési utalvány vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelem esetében a havi forintot meg nem haladó értékrész, az adóévben Széchenyi Pihenő kártya-számlára utalt külön jogszabályban meghatározott célra felhasználható legfeljebb forint támogatás, az ingyenes vagy kedvezményes internethasználat biztosítása legfeljebb havi 5000 forintot meg nem haladó összegben, iskolakezdési támogatás címén juttatott bevételből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész, iskola rendszerű képzések átvállalt költsége legfeljebb a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó értékben, a munkáltató nevére szóló számlára vásárolt helyi utazási bérlet, a magánszemély javára átutalt munkáltatói/foglalkoztatói havi hozzájárulásból az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba minimálbér 50 százalékát, az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba/önsegélyező pénztárba együttvéve a minimálbér 30 százalékát, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó rész. c) A törvényben nem meghatározott nem pénzbeli juttatások Az első két felsorolásban nem nevesített nem pénzbeli juttatások esetén a kifizetőt járulékfizetési, a magánszemélyt személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli, hasonlóan a munkaviszonyból származó jövedelem adózásához, tehát a jövedelemadó alapja a juttatott érték 1,27 szerese, valamint társadalombiztosítási járulék és egyéni járulékfizetési kötelezettség merül fel. Adómentes bevételek Az eddig adóterhet nem viselő járandóságként kezelt nyugdíj összege január 1-jétől adómentes bevételnek minősül. Adómentes bevétel lesz a felszolgálási díj és a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló. Az újonnan elfogadott törvény alapján a környezeti katasztrófával (vészhelyzettel) összefüggésben a munkáltató által adott segély, támogatás adómentes bevételnek számít. A lakáscélú felhasználásra nyújtott támogatás (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is) adóterhet nem viselő járandóság helyett 2011-től az adómentes bevétel kategóriába tartozik. Amennyiben a magánszemélynek több munkáltatója is volt, ez a támogatás a folyósítás évét megelőző négy évben folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig számít adómentes bevételnek. Az ötmillió forintos értékhatárt a január 1-jétől nyújtott támogatásoktól kezdődően kell figyelembe venni. A korábbi évekkel megegyezően a lakásnak meg kell felelnie a kormányrendeletben meghatározott feltételeknek. Hatályon kívül helyezik a végkielégítés megosztásának lehetőségét. A kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapja január 1-jétől a kamatkedvezmény 1,19 szerese, az adó mértéke 16 százalék lesz. Az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem az összevont adóalapba kerül be, azaz a 16 százalékos személyi jövedelemadót az adóalappal növelt összegre kell számolni. Az ingatlanbérbeadással kapcsolatban megszűnik az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség alóli a mentesség, amely arra az esetre vonatkozott, ha egy magánszemély az állandó lakóhelyét adta bérbe. Ezzel egyidejűleg azonban a költségek és az értékcsökkenés elszámolható. Osztalék Az osztalék után fizetendő adó mértéke 16 százalék lesz és 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség terheli majd, kivétel abban az esetben, amennyiben az osztalék EGT-tőzsdéről származik. Ebben az esetben az osztalék után egészségügyihozzájárulási-fizetési kötelezettség nem merül fel. Társadalombiztosítási járulék A törvénymódosítás értelmében től a munkavállaló részére ténylegesen kifizetett jövedelem képezi a járulékok alapját, azaz a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetési kötelezettség megszűnik. Középfokú végzettséget igénylő vállalkozói tevékenység esetén hasonlóan a munkaviszonyban foglalkoztatottakhoz a garantált bérminimum lenne a járulékalap ben a járulékkulcsok egy kivételével nem változnak. A munkavállalói nyugdíjpénztári járulék 9,5 százalékról 10 százalékra nő, és a 10 százalékos kulcsot a január 10-ét követő jövedelemkifizetésekre kell alkalmazni ben az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 5100 forint, napi összege 170 forintra emelkedik. A jelenlegi szabály alapján a biztosítás nem terjed ki a külföldi munkáltató által Magyarországon foglalkoztatott külföldinek minősülő, harmadik állam polgárára, ha kiküldetés, kirendelés vagy munkaerő-kölcsönzés keretében végez munkát. A törvénymódosítás alapján január 1-jétől a biztosítás 2 évig nem terjed ki ezen magánszemélyekre, akik két év után a magyar társadalombiztosítási ellátó rendszerbe kerülnek át. Az elfogadott törvény szerint a külföldi foglalkoztatóra is kiterjed a bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási, -levonási, -fizetési, valamint -bevallási kötelezettség, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében biztosítottat foglalkoztat Magyarország területén, vagy Magyarországon kívül, ha a koordinációs rendelet alapján a magánszemély Magyarországon biztosított. A bejegyzésre nem kötelezett külföldi foglalkoztató (továbbiakban: külföldi vállalkozás) által biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végző foglalkoztatott részére kifizetett járulékalapot képező jövedelem után a külföldi vállalkozásnak merül fel járulékkötelezettsége. Ezen biztosítási jogviszonyával kapcsolatos kötelezettségeket a külföldi vállalkozás teljesíti az alábbi módon: közvetlenül saját maga, pénzügyi képviselő útján vagy a foglalkoztatott magánszemély útján.

4 Abban az esetben, ha a külföldi vállalkozás nem teljesíti járulékkötelezettségét, valamint pénzügyi képviselővel sem rendelkezik, akkor a foglalkoztatott lesz köteles a biztosításával összefüggő bejelentési, járulékfizetési és -bevallási kötelezettséget teljesíteni, valamint ő viseli a járulékkötelezettségek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket is, kivéve a mulasztási és adóbírságot. Magán-nyugdíjpénztári befizetések A törvény értelmében a magánnyugdíjpénztári tagok november 1. és december 31. közötti időszakban kizárólag állami nyugdíjbiztosítási járulékfizetésére kötelezettek ben 3 hónapon keresztül 9,5% járulékot kötelesek fizetni az állami nyugdíjpénztárba, míg 2011-ben 11 hónapon át 10% lesz ez a járulékkulcs. Ebben az időszakban a magánnyugdíjpénztári tagdíj mértéke 0% lesz. Foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény Munkaerő-kölcsönzés esetén is meg kell fizetni a továbbiakban rehabilitációs járulékot, mert az ezt mentesítő szabály kikerül a törvény hatálya alól. Társasági adó A törvényjavaslat január 1-jétől hatályba lépő módosításai elsősorban jogtechnikai, jogharmonizációs jellegűek. A vállalkozások versenyképességének növelése érdekében január 1-jétől egykulcsossá alakul át a társasági adó, így általános jelleggel 10 százalékos adókulcs lesz a társasági adó mértéke től nem kell a csekély összegű (de minimis) támogatások közé számítani az adókedvezmény azon összegét, amely a 10 százalékos adókulcs alkalmazásakor generálódott. A külföldi szervezet adóalanyiságára vonatkozó rendelkezések és a hozzá kapcsolódó adóalap-megállapításról szóló rendelkezések hatályon kívül kerültek; ennek következtében a külföldi szervezetekre vonatkozó 30 százalékos forrásadó-kötelezettség jövőre megszűnik. Az elfogadott törvény meghatározza, hogy az ellenőrzött külföldi társaság meghatározásakor a referencia adókulcsnak a 10 százalékos adókulcs kétharmadát kell tekinteni január 1-jétől megszűnik a külföldről származó kamatjövedelem 75 százalékának mentességére vonatkozó szabály. A jövőben bejelentett részesedéshez kapcsolódó adóalap-csökkentést az adózó a bejelentett részesedést nem pénzbeli hozzájárulásként való rendelkezésre bocsátásakor is alkalmazhatja. Összhangban az OECD Transzferárirányelvek nyári módosításával két új az eddigi három tradicionális módszerrel egyenrangú módszer került definiálásra a szokásos piaci ár meghatározásához. Az ügyleti nettó nyereségen alapuló módszer lényege a költségekre, árbevételre vagy eszközökre vetített nyereség vizsgálata, amelyet az ügyleten realizálnak. A nyereség-megosztásos módszer során az ügyletből származó összevont nyereséget gazdaságilag indokolható alapon olyan arányban kell felosztani a kapcsolt vállalkozások között, ahogy független felek járnának el az ügyletben. Az adózónak továbbra is lehetősége lesz az eddigieken kívül más módszert is alkalmaznia megfelelő indoklás esetében. A törvény az eddig közhasznú, kiemelten közhasznú szervezeteknek nyújtott adományokon felül adóalapcsökkentő tételként nevesíti a Magyar Kármentő Alapnak nyújtott támogatás értékének 50 százalékát, legfeljebb az adózás előtti eredmény mértékéig. Ezen kedvezményt már a 2010-ben kezdődő adóévben adott juttatásokra is lehet alkalmazni. A kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózókra és külföldi vállalkozókra vonatkozó feltöltési kötelezettség kötelező az éves szinten számított árbevételben meghatározott alsó korlátja 50 millió forintról 100 millió forintra emelkedik. Ezt az új limitet alkalmazni kell már a december 16-át követően teljesítendő adóelőleg kiegészítésre is ideértve az eltérő üzleti évet választó adózó által teljesítendő adóelőleg kiegészítést is. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény Az elfogadott adócsomag január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a pénzügyi szervezetek a évben is különadó megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezettek. A pénzügyi szervezet a 2010 évi különadó-kötelezettség teljesítésére irányadó szabályok szerint számítja adókötelezettségét a jövőben is. Eltérés az előző évhez képest, hogy a pénzügyi szervezetnek a különadókötelezettségét március 10-ig kell megállapítania, bevallania, és négy egyenlő részben megfizetnie a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig. A 2010-ben jogelőd nélkül létrejött pénzügyi szervezeteknek az utolsó rendelkezésre álló beszámolóval lezárt üzleti évük adatai alapján kell megállapítaniuk és bevallaniuk a különadót szeptember 10-ig. Az adót két egyenlő részletben szeptember 10-ig és december 10-ig kell megfizetniük. A szeptember 30-ig különadó bevallására nem kötelezett, naptári évtől eltérő üzleti évet választó pénzügyi szervezetekre is ezen szabályozás vonatkozik. A jogutód nélküli megszűnés vagy átalakulással történő megszűnés miatt vagy egyéb oknál fogva a törvény hatálya alól kikerülő pénzügyi szervezeteknek a megszűnés vagy kikerülés napját követő 30. napig kell rendezniük különadó-kötelezettségüket. Hitelintézetek esetén a pénzügyi szervezetek különadó alapjának 50 milliárd forintot meghaladó összegre jutó adókulcsa 0,53 százalékra módosul. Biztosítók esetén is sávossá válik a pénzügyi szervezetek különadójának kulcsa. Az adóalap 1 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék, 8 milliárd forintot meg nem haladó része után 3 százalék, az e feletti összegre 6,4 százalék lesz a különadó mértéke. A hitelintézetek adóalapjaként meghatározott módosított mérlegfőösszeg számításánál csökkentő tételként figyelembe vehetők lesznek az európai uniós viszonylatban nyújtott, jelenleg csak belföldi relációkra nevesített ügyletek.

5 A törvénybe új címként bekerül a Hitelintézetek különadója. A nyereséges hitelintézetek 2011-től a pénzügyi szervezetek különadójaként számított adóval megegyező összeget egy új, eredményalapú adónemként bevezetésre kerülő jogcímen, hitelintézetek különadójaként fizetik meg. Helyi iparűzési adó Számos pontosító rendelkezéssel módosul a helyi adókról szóló törvény. A helyi iparűzési adót módosító rendelkezések többek között kimondják, hogy építőipari tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása, kutatása esetén, amennyiben a tevékenység a 180 napot meghaladja, annak megkezdése napjától telephely keletkezik és a vállalkozásnak a tevékenységvégzés helye szerint illetékes önkormányzatnál állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként be kell jelentkeznie. Külön definiálja a törvény az építőipari tevékenységet folytató vállalkozó fogalmát. Ebbe a körbe tartozik az adózó, ha az értékesítés nettó árbevétele és az adóév utolsó napján fennálló befejezetlen termelés, félkész termék, késztermék értékeinek együttes összege legalább 75 százalékban e tevékenységéből származik. A helyi iparűzési adóalap megosztásának lehetséges módjai az építőipari tevékenységet folytató vállalkozók számára kiegészülnek egy új választható módszerrel, valamint pontosították a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységhez kapcsolható adóalaprész számításának szabályait. A telephely fogalma kiegészül a távközlési tevékenységet végző vállalkozóra tekintettel: telephelynek minősül annak az önkormányzatnak az illetékességi területe, ahol a távközlési tevékenységet végző vállalkozás ügyfeleinek, fogyasztóinak számlázási címe található. A távközlési tevékenységet folytató vállalkozások számára a telephely-szabályokkal összhangban adóalap-megosztási szabályokat is meghatároz a jogalkotó. A tervezet szerint az eszközértékarányos adóalap-megosztási módszer a továbbiakban nem lenne alkalmazható abban az esetben, ha a székhelyhez nem allokálható eszközérték. Emelkedik továbbá az építményadó-alap önkormányzat által meghatározható felső határa. Hasznos alapterület alapján történő számítás esetén 900-ról 1100Ft/nm-re, korrigált forgalmi érték alapján számított adó esetén 3-ról 3,6 százalékra. A módosítások január 1-jén lépnek hatályba. Számviteli törvény Az elfogadott módosítás szerint a számviteli törvény módosításait a évről szóló beszámolóra vonatkozóan kell kötelezően alkalmazni, azonban már a 2010-es beszámoló esetén is alkalmazhatóak. A módosítások nagy részének célja az adminisztratív terhek csökkentése, illetve változtatások történtek az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az eszközök és a források értékelésének területén: A zártkörűen működő részvénytársaságoknak, a külföldi vállalkozók magyarországi fióktelepeinek, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választóknak is lehetősége nyílik egyszerűsített éves beszámoló készítésére, amennyiben az erre a választásra jogosító feltételeknek megfelelnek. Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének kötelező eleme lesz a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott tranzakciók bemutatása. A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérlegértékének megállapításakor az eszközöket, illetve a kötelezettségeket a mérleg-fordulónapi devizaárfolyamon kell kimutatni, függetlenül attól, hogy hatásuk az eszközökre, kötelezettségekre vagy az eredményre jelentős-e. A behajthatatlan követelés fogalmát a törvény kiterjeszti: behajthatatlannak minősül az a követelés is, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan megtérülő értékével. Az elektronikus pénzeszközök fogalma a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII törvénnyel összhangban kerül meghatározásra. A számviteli politikában megválasztható lesz az alkalmazandó árfolyam, amennyiben a választott hitelintézet egy adott napon belül többször is jegyez árfolyamot (nem kötelező a napi utolsó árfolyamot használni a forintérték meghatározásakor). A konszolidáció alóli mentesítés érvényesítéséhez a fölérendelt anyavállalat beszámolójának közzétételének határideje a mérlegforduló napjától számított 180. napról a beszámolójának elfogadásától számított 60. napra módosul. Továbbá nem lesz szükség hiteles fordításra, bármilyen magyar nyelvű fordítás elfogadható lesz. Hatályát veszti az átalakulás során keletkező adófizetési kötelezettségre vonatkozó lekötött tartalékképzési előírás. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény Az elfogadott törvény alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának nincs lehetőség arra, hogy létre hozza az Állandó Választott bíróságát. Nemzeti Adó- és Vámhivatal A VPOP és az APEH összevonásával, január 1-jével létrejön egy új szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV ). Az elfogadott törvény alapján a korábbi szervezetek megszűnnének, az újonnan felálló NAV a feladatait három szinten, központi, középfokú és alsó fokú szervei útján látja el. A központi szervek a Központi Hivatal, a bűnügyi főigazgatóság, az informatikai feladatokat ellátó intézetek, valamint a humánerőforrás-fejlesztési feladatokat ellátó intézetek. A törvény alapján az adóhatóságok anav adóztatási szerve, a NAV vámszerve, illetve az önkormányzat jegyzője lesz. Ezentúl ahol eddig a jogszabály vámhatóságot, illetve adóhatóságot, vagy valamely szervét említi, a NAV jogszabályban meghatározott hatáskörrel és illetőséggel rendelkező szervét kell érteni.

6 Adózás rendjéről szóló törvény Az elfogadott módosítás egyértelművé teszi, hogy önellenőrzés csak abban az esetben minősül az adóellenőrzés megkezdését megelőzően elvégzettnek, ha az adóellenőrzés megkezdését megelőzően az önellenőrzéssel érintett bevallást az adóhatósághoz benyújtották. A jogalkotó ezzel a módosítással igyekszik azt a rosszhiszemű adózói magatartást megelőzni, amikor az adózó az önellenőrzést már kidolgozza, azonban csak abban az esetben nyújtja be az adóhatósághoz, ha adóellenőrzésről szóló értesítést kap. Általános forgalmi adó Az áfatörvény számos pontban változik harmonizációs céllal. Az új szabályok formai és tartalmi változást egyaránt eredményezhetnek a magyar szabályozásban. Határozott időre szóló elszámolás A korábbi tervezetekkel ellentétben a határozott időre szóló elszámolás szabályai nem változnak, mivel a számlázási rendszerek átállítása a visszajelzések szerint túlzott mértékű adminisztrációs terhet rótt volna az adózókra. Kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- és hasonló szolgáltatások A jelenlegi szabályozás értelmében a kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások teljesítés helye áfa szempontjából ott van, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Ez azt jelenti, hogy az ilyen szolgáltatások, amennyiben fizikailag Magyarországon teljesülnek, még külföldi megrendelő részére is csak magyar áfával számlázhatók. Így például, mivel a fenti szolgáltatásoknak közös uniós meghatározása nincsen, Magyarországon a kutatási-fejlesztési szolgáltatásokat gyakran tekintetik tudományos szolgáltatás -nak január 1-jétől a vonatkozó uniós szabályozással összhangban, a fenti teljesítési helyről szóló szabály csak a nem-adóalany megrendelők (például magánszemélyek) esetén lesz alkalmazandó. Adóalany megrendelőknek nyújtott ilyen szolgáltatások esetében a továbbiakban csak a rendezvényekre történő belépés biztosítása fog adózni a rendezvény helyszíne szerinti országban. Minden más oktatási, tudományos, és hasonló szolgáltatás a megrendelő székhelyének országában lesz adóköteles. Ez azt jelentené, hogy bővül az áfa felszámítása nélkül számlázható szolgáltatások köre, hiszen a külföldi adóalany megrendelőknek számlázott ilyen szolgáltatások teljesítési helye külföld lesz. Együttműködő közösségeket érintő mentesség Az uniós szabályokkal összhangban, 2011-től áfamentesség válik elérhetővé személyek együttműködő közösségei számára. Bizonyos feltételek teljesülése esetén az ilyen együttműködő közösségek tagjai közötti, egyes közös tevékenységekkel kapcsolatos költségelszámolás mentesül az áfa alól. Az együttműködő közösség alapítása hatékonyabb elszámolást biztosíthat áfamentes tevékenységet folytató cégek között. Helyesbítő számlák kezelése Két változás kapcsolódna az eredeti számla kibocsátását követő helyesbítésekhez. A törvény módosítása egyértelműsíti a pénzügyi lízing és más hasonló ügyletek a lízing lejárata előtti megszakadása esetén alkalmazandó szabályokat. További változás, hogy a jövőben nem lesz szükséges önellenőrzés, ha áfamentes ügylettel kapcsolatban bocsát ki a szolgáltató az adó alapját csökkentő helyesbítő számlát (a helyesbítés az aktuális adóbevallásban szerepeltethető). Egyéb változások Különleges áfa-visszatérítési eljárásra válnak jogosulttá a közhasznú szervezetek. Az adóhatóság, meghatározott feltételek mellett, az adományozott részére visszatéríti az áfát, ha a szervezet egy külföldi adományozó készpénzadományából szerez be termékeket, szolgáltatásokat belföldön. A vonatkozó uniós szabályozással összhangban a villamos energiára és vezetékes földgázra vonatkozó speciális szabályok kiterjednek a hővagy hűtési energia hő- vagy hűtési hálózaton keresztüli értékesítésére is. Ugyanakkor a vezetékes földgáz esetében ezek a különös rendelkezések csak a Közösség területén lévő földgázrendszeren vagy bármely más, ilyen rendszerhez kapcsolt hálózatban lévő földgáz értékesítésére vonatkoznak a jövőben. Az Európai Unió intézményei illetve szervezetei részére termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző cégek figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a jövőben az eddigieknél szélesebb körben lesz alkalmazható az adómentesség ilyen uniós szervek beszerzéseire. Új ügyletekre terjednek ki a két belföldi adófizető közötti fordított adózás szabályai. Egyrészt a felszámolási, vagy más, a fizetőképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt álló adóalany által nyújtott egyes szolgáltatásokra a fordított adózás szabályai lesznek alkalmazandóak. Másrészt széndioxid-kibocsátási kvóták értékesítése esetén szintén a vevő lesz áfafizetésre kötelezett. Az utazásszervezők a jövőben kötelesek lesznek nyilatkozatot kérni minden ügyfelüktől, hogy azok a szolgáltatást az áfatörvény értelmében utasként (azaz nem adóalanyként, vagy adóalanyként, de saját nevükben és javára) rendelik-e meg. A törvény változása egyértelműsíti továbbá, hogy az utazásszervezési szolgáltatást nyújtó adóalanyok nem vonhatják le függetlenül a felmerülés módjától a továbbértékesített szolgáltatások beszerzését terhelő áfát. Energiaadó Az energiaadó-törvény módosítása a gyakorlati jogalkalmazáshoz, illetve az energiaadó-irányelvhez igazítás miatt szükséges pontosításokat, kiegészítéseket tartalmazza. A törvény előírja az adókötelezettséget arra az esetre, amikor a felhasználó olyan energiát használ fel adóköteles célra, amely után korábban már visszaigényelte az adót. Emellett, a vonatkozó uniós irányelv rendelkezéseivel összhangban, mentesíti az adó alól a szén nem tüzelővagy fűtőanyagkénti felhasználását, valamint pontosítja a visszaigénylés feltételeit.

7 Jövedéki adó A törvény számos jogharmonizációs célú változtatást tartalmaz. Kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszatérítés A közúti árufuvarozók, illetve busszal személyszállítást végzők jogosultságot szereznek bizonyos feltételek teljesítése esetén a vásárolt kereskedelmi gázolaj után literenkénti 6,50 forintnyi adó visszaigénylésére. Dohánytermékek szabályozásában bekövetkezett változások Változnának a dohánytermékekre vonatkozó adómértékek: cigaretta esetében például az adó mértéke 9750 forint/ezer darab, valamint a kiskereskedelmi eladási ár 28,4 százaléka, de legalább forint/ezer darab lesz. Jogharmonizációs kötelezettség miatt változik egyes dohánytermékek fogalmi meghatározása: a finomra vágott dohány, kész dohányvágat, szivar és szivarka fogalma is módosul. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek kategóriája megszűnne Tekintettel arra, hogy a vonatkozó irányelvben megengedett hét éves türelmi időszak lejár, április 1-jétől megszűnik a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termék gyártásához felhasznált alkohol adómentessége. Illeték Az ingatlan, illetve a vagyoni betétek kedvezményezett eszközátruházás keretében történő illetékmentes átruházása annyiban módosul, hogy az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az ingatlanok és a vagyoni betétek értékének aránya nem haladhatja meg az 50 százalékot sem az átadáskor, sem az átadást legalább 6 hónappal megelőzően lezárt utolsó adóév utolsó napján. Lakóházépítésre alkalmas telek öröklése, ajándékozása és visszterhes átruházása esetén érvényesíthető illetékmentesség feltételeivel kapcsolatban változás, hogy a lakóházépítésre nyitva álló határidő (4 év) leteltét követően akkor is teljesítettnek kell majd tekinteni a beépítési feltételt, ha a lakóházépítésre nyitva álló határidőn belül az építésügyi hatóság már kiadta a használatbavételi engedélyt, feltéve, hogy az utóbb jogerőre emelkedett. Az elfogadott törvénymódosítás a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának megszerzése esetén a vagyonszerző kérelmére legfeljebb 12 hónapos, pótlékmentes részletfizetést engedélyez a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség teljesítésére. A közigazgatási hatósági eljárási illetékekre vonatkozó változás, hogy amennyiben egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni. A fizetési meghagyás (határozat) alapján történő illetékfizetés tekintetében a törvény kedvező változásokat terjeszt elő a határidőkben. Ha alapítvány közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezésekor, illetve gépjármű vagy pótkocsi beszerzése esetén illetékmentességre jogosult lett volna, a megfizetett illetéket az adóhatóság visszatéríti az adózó kérelmére. A kérelmet az adóhatósághoz címezve az eljáró közigazgatási hatóságnál vagy bíróságnál kell benyújtani. A törvényben megállapított változásokat, a telekbeépítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések kivételével, a hatályba lépést követően illetékkiszabásra bejelentett, vagy más módon az adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, a kezdeményezett közigazgatási hatósági és bírósági eljárásokban kell alkalmazni. A telekbeépítési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések változásait azokban a vagyonszerzési ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott határidő a törvény kihirdetéséig még nem telt el. Az elfogadott törvénymódosítás rendeletalkotási jogot biztosít az adópolitikáért felelős miniszternek az illeték megállapításának mellőzéséről az állampolgárok szélesebb körét érintő rendkívüli esemény, elemi csapás esetén. Az illetékekről szóló törvények módosításai január 1-jén lépnek hatályba. Egyes ágazatokat terhelő különadó Módosult az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvény energiaellátó fogalma. Ezek szerint mentesül az új különadó-fizetési kötelezettség alól azon, a Távhő törvény szerinti energiaellátó, amely ezen minőségében végzett tevékenységéből származó nettó árbevétele az adóévet megelőző évben nem éri el az összes nettó árbevétel 5 százalékát. Továbbá, a bolti kiskereskedelmi tevékenység esetén a törvény kihirdetését követően az adóalapba tartozik a kiskereskedelmi forgalomban eladásra szánt, beszerzett áruk szállítójának a beszerzett áruk értékesítésével összefüggésben nyújtott szolgáltatásból származó árbevétel, valamint e szállító által adott engedményből származó bevétel összege. Egyes magánszemélyeket terhelő 98%-os különadó A parlament megszavazta a költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működési támogatásban részesített más szervezetnél foglalkoztatott magánszemély részére juttatott végkielégítést terhelő 98 százalékos különadót. A törvényt január 1-jére visszamenőleg kell alkalmazni. A törvény nem vonatkozik azon magánszemélyekre, akik a jogviszony megszűnését követő naptári naptól saját jogú nyugellátásra jogosultak. A különadó megfizetésére az elhunyt magánszemély örököse nem kötelezhető. 2 millió forintos adómentes bevételi határ érvényesül az állami vezetők, polgármesterek, (fő)jegyzők, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői és felügyelőbizottságának tagjai esetében. Más foglalkoztatottnál az adómentes határ 3,5 millió forint. Az adóalapot 98 százalékos különadó terheli, ezen felül a felmondási időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére kifizetett munkabért, illetményt 27 százalékos társadalombiztosítási járulék, a társadalombiztosítási járulékalapnak nem minősülő különadó-alap után pedig 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.

8 Felhívnánk a figyelmet a különadóbevallási, -befizetési kötelezettségekre is. Főszabályként a különadót a kifizető forrásadóként a kifizetéskor vonja le, vallja be és a bevallásra előírt határidőig megfizeti. Amennyiben a kifizető a magánszemélyt terhelő adót bármely okból nem vonta le, a le nem vont adót a magánszemélynek kell megfizetnie a kifizetést követő hónap 12. napjáig. A törvény részletezi a hatálybalépése előtt megszerzett különadó-köteles jövedelmekre vonatkozó eljárási szabályokat is. Ezen jövedelmek után a különadó-kötelezettségét a magánszemély a évről benyújtandó személyi jövedelemadó bevallásra előírt határidőig állapítja meg, és az erre a célra rendszeresített külön nyomtatványon vallja be és fizeti meg az adót. A magánszemély a különadóbevallásában megfizetett különadóként veszi figyelembe a különadó-alapba tartozó jövedelmek után a jövedelem megszerzése évében hatályos szabályok szerinti valamennyi közteherkötelezettségét. Az ilyen kifizetéssekkel érintett szervezet, gazdasági társaság magánszemélyenkénti és a jövedelem juttatásának éve szerinti bontásban, március 31-éig adatot szolgáltat az állami adóhatóságnak az általa kifizetett különadó-alapot képező összegről, valamint jogcímenként megbontva, az abból levont, a különadó fizetésére kötelezett magánszemélyt terhelő közterhekről. A távhőszolgáltatás versenyképessé tételéről szóló törvény Az elfogadott módosítás szerint az adó hatályban marad január 1-jét követően is. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény Szűkült azon szervezetek köre, amelyektől megrendelt kutatásfejlesztési tevékenység költsége az innovációs járulék éves bruttó összegéből levonható. Az új szabályozás szerint ilyen szervezet a költségvetési gazdálkodási rendszerben működő és a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvényben meghatározott nonprofit kutatóhely. Ezen felül további szigorítást jelent, hogy a jövőben csak a saját tevékenységi körben végzett kutatásfejlesztési tevékenység közvetlen költsége, illetve a fenti szervezetektől is csak a saját tevékenységhez megrendelt kutatásfejlesztési tevékenység költsége lesz levonható.

9 Vezetőség Michael Glover T.: E.: Demetrovics Gergely T.: E.: Dr. László Csaba T.: E.: Philippe Norré T.: E.: Beer Gábor T.: E.: Átvilágítási és adóvizsgálati szolgáltatások Dr. Kádár Zoltán T.: E.: Dr. Németh András T.: E.: Nemzetközi adózási struktúrák Mlinárik Tamás Igazgató T.: E.: Közvetett adózási tanácsadás Földes Balázs T.: E.: Dr. Kosztolányi Tamás T.: E.: Dr. Kovács Zsolt T.: E.: Molnár Ildikó T.: E.: Dr. Barcsik Barbara T.: E.: Pintér Adrienn T.: E.: Fergal Garvey T.: E.: Adótanácsadás a pénzügyi szektor számára Farkas Gábor T.: E.: Gombkötő Bálint T.: E.: Pethő Balázs T.: E.: Tomory Géza T.: E.: Szja-tanácsadás Dr. Nink Gabriella Igazgató T.: E.: Mitrik Kornélia T.: E.: Dr. Boncsér Katalin T.: E.: Joó Gabriella T.: E.: Társaságiadó- és nemzetközi adózási tanácsadás Gerhát Mihály T.: E.: Jároli Tibor T.: E.: Garabuczi József Zsolt T.: E.: Transzferárképzési tanácsadás Mindszenti Mónika T.: E.: Gódor Mihály T.: E.: Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást. A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személy lajstromozott védjegye.

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS ADÓZÁSI ISMERETEK ÉS BANKVÁLASZTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. Adórendszer-államháztartás... 3 I.1. A mai magyar adórendszer... 4 I.2. Adó fogalma, célja, funkciói... 4 II Az adók csoportosítása, adótípusok, adórendszer...

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben