II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1"

Átírás

1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

2 A évtől érvényes változások

3 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték max. 30 %- áig) Tulajdonos, haszonélvező - bármely mértékben. Hitel törlesztésére is használható Méltányolható lakásméret (Szja t. 1. sz. melléklet 2.7 pont,15/2014 (IV.3) NGM rendelet)

4 2. Külföldi megtakarítás kamatának adózása A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló2003/48/ek irányelv célja, hogy lehetővé tegye az egyik EU-s tagállamban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban illetőséggel bíró haszonhúzó természetes személy részére történő kifizetéseknek az illetőség szerinti tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását. A tagállamok közötti ilyen kamatjövedelmekre vonatkozó automatikus információcsere eszközét választották ki ezeknek a kamatjövedelmeknek a megadóztatására abban a tagállamban, ahol a haszonhúzó adóügyi illetőséggel bír. Amennyiben a haszonhúzó által kapott kamatra a kifizető székhelye szerinti tagállamban forrásadót állapítanak meg, akkor részére a haszonhúzó illetősége szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően beszámítást biztosít a levont adónak megfelelő összeg erejéig. Amennyiben ez az összeg meghaladja az illetőség szerinti tagállam nemzeti joga szerint fizetendő adó összegét, a tagállam a levont adó többletként jelentkező összegét visszafizeti a haszonhúzónak

5 3. 1%-os támogatás eljárási szabályai rendelkező évi felajánlásokból részesülni kívánó civil szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei. A felajánlásokból való részesedéshez szükséges várakozási idő valamennyi szervezet tekintetében egységesen két évre módosult. A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább 2 évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartásban, belföldi székhellyel rendelkezzen, nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet

6 Kedvezményezetté válás rendelkező év A rendelkező évi nyilatkozatokban felajánló magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére a NAV szeptember 1-ig adja postára a felhívó-tájékoztató leveleket, amelyben a szervezetek tájékoztatást kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell a 1437A adatlapon

7 2015. rendelkező év A rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 2014-ben kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli

8 Külön regisztrálnia az elektronikus EGYREG adatlapon szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a rendelkező évben, vagy a rendelkező évben részesülhetnek első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 2 éves várakozási idejük a rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. A regisztrálásra nyitva álló határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Sikeres regisztráció esetén sem kaphat támogatást az a szervezet, amelyet a NAV kizárt a kedvezményezettek köréből

9 4. A családi járulékkedvezmény bevezetése Családi kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő személyek által igénybe nem vett családi kedvezmény szja. tartalmának megfelelő összeg levonható (sorrendben) a 7%-os egészségbiztosítási járulékból, és a 10%- os nyugdíjjárulékból. (Tbj. 24/A (1) bek.)

10 A családi járulékkedvezmény több jogosult esetén is csak egyszeresen érvényesíthető. Az érintett biztosított magánszemélyek az adóbevallásukban, illetve a munkáltatói adómegállapításukban tett nyilatkozatukkal közösen is igénybe vehetik a járulékkedvezményt. (Tbj. 24/A (4) bek.)

11 Az adóelőleget megállapító munkáltató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására. A járulékkedvezmény érvényesítésének sorrendje: természetbeni egészségbiztosítási járulékból, pénzbeli egészségbiztosítási járulékból, nyugdíjjárulékból. (Tbj. 51. (1)-(2)-(3) bek., Szja-tv 46. (6) bek.)

12 A biztosított a családi járulékkedvezményről köteles elszámolni a munkáltatói adómegállapítás során, vagy az éves bevallásában. (Tbj. 51/B.(1), (2), (3) bek.) A személyi jövedelemadózás családi járulékkedvezménnyel összefüggő változásait tartalmazza: (Szja-tv. 29/B (6) bek.) 49. (6) bek., Tbj. 24/C )

13 5. Családi kedvezmény változása Nyilatkozattételi szabály kiegészült január 1-jétől. A családi kedvezmény több jogosulttal való közös érvényesítése, illetve megosztása. (Szja-tv. 29/B. (1e)-(2)-(2a) bek.)

14 6. A külföldi előadóművészek, színészek egyszerűsített adózása (választható) Az előadóművészi tevékenységből származó bevételből a magánszemély a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg. Feltétele, hogy a magánszemély: bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és nem minősül belföldinek. 200 ezer Ft bevétel alatt nem kell jövedelmet megállapítani

15 7. Az országgyűlési képviselők adózása Az országgyűlési képviselői tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül a következő parlamenti ciklustól (elesnek a 10%-os ktg.-hányad érvényesítési lehetőségétől) (Szja-tv. 24. (1) bek.) Adómentes a tisztség ellátásához természetben nyújtott eszköz, szolgáltatás. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

16 2014. március 15-étől hatályos rendelkezés: - A januárban megszerzett munkaviszonyból származó bevételt, a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási ellátást akkor kell az előző évben (december 31-én) megszerzettnek tekinteni, ha azt január 10-ig kifizetik

17 8. Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetésekhez kapcsolódó rendelkezés A kedvezményként járó összeg együttesen sem haladhatja meg a 150 ezer forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve attól, hogy egy vagy két típusú pénztárba teljesít-e befizetést. (Szja-tv. 44/A (1) bek.)

18 9. Nyugdíjbiztosításra befizetett díjakhoz kapcsolódó rendelkezési jog A december 31-e után megkötött új nyugdíjbiztosítási szerződések estén a magánszemély által üzleti nyugdíjbiztosítás díjaként fizetett összeg 20 %-át (adóévenként max forintot) a magánszemély adójának terhére az adóhatóság átutalja az üzleti biztosítóhoz

19 A nyugdíjbiztosítás fogalma, feltételei Speciális életbiztosítás, ahol a biztosító szolgáltatásának feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése, ha a szerződés már legalább 10 éves. Kivételek: ha a biztosított elhalálozik, vagy 40%-os mértékű egészségkárosodása lesz, vagy járadékszolgáltatás nyújtása történik. (Szja tv. 3.93)

20 Járadékszolgáltatás: ha legalább 10 éven keresztül folyósítják, legalább évente egyszer, és nem csökkenő mértékű a folyósított összeg. Azaz, a szerződés lehet rövidebb, mint tíz év, de a folyósításnak el kell érnie ezt az időtartamot

21 Nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban lehet rendelkezni - ha szerződőként fizeti a díjat a magánszemély (akár a házastárs után is), vagy a más által megfizetett díj nála számít jövedelemnek (pl. külföldi munkáltató fizeti). Nem az adózónak utalja ki az adóhatóság, hanem a nyugdíjcélú megtakarítás összegét növeli. Ha belföldi munkáltató fizeti a díjat, egyes meghatározott juttatásként adóköteles a kifizetőnél, nincs rendelkezési jogosultság!

22 Külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések Akkor is él a rendelkezési jogosultság, ha az EGT tagállamok bármelyikében letelepedett biztosítóval köttetett a szerződés, de ilyenkor bővebb az igazolás tartalma: a külföldi biztosító leigazolja, hogy ez egy Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás, a támogatás adóösszegét, amelyet az adóhatóság kiutal, és vállalja a törvényben reá vonatkozóan előírt adatszolgáltatási kötelezettséget

23 10. Befizetések kedvezményeinek korlátozása Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban történő rendelkezés esetén, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (Ha mindhárom formát használja a magánszemély, korlátozás nélkül együttesen 410 ezer forintról lehetne rendelkezni)

24 Szankció: Ha a végén mégsem nyugdíj- vagy haláleseti szolgáltatás történik, vagy rokkantsággal összefüggésben kerül sor kifizetésre, akkor az állami támogatást 20%-kal növel összegben vissza kell fizetni!

25 11. Változások a biztosítások adókötelezettségében Kockázati biztosításnak minősül az olyan személybiztosítás, amely esetében a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (visszavásárlásra sincs lehetőség 2014-től). Az adómentességre vonatkozó szabályok módosulnak: ha a szerződőn, díjfizetőn túl más magánszemély is kaphat a díjvisszatérítésből, kedvezményből, már nem minősül kockázati biztosításnak. (Szja-tv pont)

26 Az a konstrukció sem adómentes (nem minősül kockázatinak), ahol a befizetett díj, illetve az azzal kapcsolatban képződött hozam a biztosító szolgáltatását korlátozza. Indoklás: ha a munkáltató egészségpénztárba fizet be, ez béren kívüli juttatásként adóköteles, ha ugyanezt az összeget egy kockázati biztosításra fizeti, a minimálbér 30%-áig adómentes versenyelőnye lenne a biztosításnak, miközben ezek kiegészítik egymást. Az egészségpénztár megtakarítás jellegű, a kockázati biztosítás eseti és nagy összegű kifizetés.)

27 A balesetbiztosítás fogalmának pontosítása Az olyan betegség- (vagy egészség) biztosítás, amelyre a biztosított halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetén fizet (a biztosítási összeget vagy járadékot), vagy szolgáltat a biztosító a szerződés alapján. (Szja-tv pont)

28 A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokkal összefüggő módosítások: - Kockázati és megtakarítási típusú is egyben Jellemzője: vissza lehet vásárolni, vagy átalakítani lejárati szolgáltatássá. A rendszeres díja adómentes értékbeni korlátozás nélkül, a nem rendszeres díj pedig adóköteles. Ha nem kockázati szolgáltatás, egyéb jövedelemként adóköteles (a fizetett díj levonható, szja és %-os eho terheli-> 10 éven belül 25%, azon túl 14%). Csak a teljesítéskor van adóztatás! (Szja-tv. 28. (2) bek.) (Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.9. alpont)

29 A díjnövekedés fogalma: Adómentes a rendszeres díj, amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg a KSH által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.9. alpont)

30 A kamatjövedelem kedvezményes adózása, valamint a nem pénzben juttatott kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója Nem minősül kamatjövedelemnek: - a biztosítási szerződésre a biztosítás teljes tartama alatt a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés, ha a rendszeres díjak növelésének mértéke meghaladja a fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. (Szja-tv. 65. (3a)-(3b) bek.)

31 Nem pénzben juttatott kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója Ha a magánszemély olyan kamatjövedelemre tesz szert, amelyet személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás is terhel, de a juttatás megjelenési formája miatt abból közterhek nem vonhatók le (például tárgynyeremény, értékpapír), akkor az előbbi terhek alapja a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,28-szorosa

32 Ha a magánszemély olyan kamatjövedelmet szerez, amelyet kizárólag személyi jövedelemadó terhel, és a jövedelemből az adó levonása nem lehetséges (például tárgynyeremény, értékpapír), akkor a személyi jövedelemadó alapja a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese. (Szja-tv. 65. (1) bek. c) pont)

33 12. A tartós befektetési szerződések módosítása A magánszemély a tartós befektetési szerződés TBSZ) megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). - Lekötési igazolást ad az átadó - Lekötési hozam igazolása is szükséges a lekötés részben való megszakításakor (Szja-tv. 67/B (11)-(13) bek.)

34 13. Kedvezményesen juttatott értékpapírok - Megszűnt a munkavállalók részére kedvezményes értékpapír juttatást lehetővé tevő programok NAV által történő előzetes nyilvántartásba vétele. - A munkavállalói értékpapír-juttatási program fogalmának módosítása (Szja-tv. 77/C (1a) bek.)

35 14. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog adózása A nem lakás céljára szóló ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó betételre is kiterjed az un. 15 éves időmúlási szabály, hasonlóan a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokhoz. (Szja-tv. 62. (4)-(5) bek.)

36 15. A hiteladósok helyzetét javító intézkedések Adómentes a pénzügyi intézmény által elengedett pénzkölcsön nyújtásából származó követelés feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

37 A pénzügyi intézménynek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania és azután közterhet fizetnie a független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan hitel vagy kölcsön után, amellyel összefüggésben az adós fizetőképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra. (Szja-tv. 72. (4) bek. o) pont)

38 16. Az egyéni vállalkozókra vonatkozó változások Az egyéni vállalkozók is élhetnek a munkáltatói adómegállapítás, az egyszerűsített bevallás és az adónyilatkozat lehetőségével, ha tevékenységüket az adóév egészében szüneteltették. (Szja-tv. 11. (1) bek. f) pont, 12. c) pont, 13. (1) bek. a) pont)

39 Amennyiben az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor a saját döntése alapján a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be. (Szja-tv. 49. (6) bek.)

40 A kisvállalkozói kedvezmény megállapításakor a beruházási költségek köre bővült a szoftvertermékkel. (Szja-tv. 49/B. (12) bek.) A hitel kamatának 60 %-áig figyelemmel a de minimis szabályokra is számolható el kisvállalkozói adókedvezmény. (2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján.) (Szja-tv. 13. sz. melléklet 10. pont)

41 17.Adómentességek változásai A termőföld-értékesítésből származó jövedelem a magánszemély éves összes jövedelemének nagyságától függetlenül adómentes, évi szinten 200 ezer Ft jövedelemig. Birtok-összevonás: ha az átruházás eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld egymással szomszédossá válik. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 9.5. alpont)

42 A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége: a munkáltató közvetlen támogatást nyújt a munkavállalónak korábban felvett lakáscélú hitel törlesztésére a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 2.7. alpont)

43 További új és módosult adómentességek január 1-jétől EU-s pályázatból finanszírozott szolgáltatás Nemzet Művésze díj és az azzal járó járadék Elengedett követelés 20 ezer Ft-ot meg nem haladó összegben, ha pénzintézet engedi el, és ezzel a követelés megszűnik Sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet (Szja-tv. 1. sz. melléklet 4.27., 4.28., 7.15., alpontja szerint)

44 Az utalvány fogalmába, január 1-jétől nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok. (Szja-tv. 69. (3) bek., 1. sz. melléklet 9.1. pont) Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás új, általánosabb megfogalmazása. (Szja-tv pont)

45 Nem minősül költségnek az ingatlanbérbeadásból származó, 1 millió forintot meghaladó adóévi jövedelem esetén fizetendő 14 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás. (Szja-tv. 3. sz. melléklet V. alfejezet 13. pont)

46 A évi évközi változások Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által nyújtott célzott szolgáltatás (Öptv évi XCVI. tv 12/A.. szerint: támogatói szerződés alapján adható munkáltatói támogatás, lehetőség adományra a pénztártag dolgozó felé, de szja köteles a dolgozónál) től: béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely éves szinten nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát (fölötte: egyes meghatározott juttatás). Magánszemélynél adómentes, minden pénztártagnak jár (akár hozzátartozónak is), elkülönített tartalékba kell helyezni, nem számít bele az éves 500 eft keretbe, mivel nem kerül egyéni számlára. (Szja-tv. 71. (3a) bek., 84/X., 1. sz. melléklet alpont)

47 Célzott szolgáltatás A pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) szereplő szolgáltatások, a munkáltató választja ki a finanszírozni kívánt szolgáltatást (például egészségügyi szűrővizsgálatok)

48 Út a szakmaválasztáshoz tanulói ösztöndíj adómentessége - Szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást elősegítő program - Európai uniós forrás terhére adományozott tanulói ösztöndíj (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

49 A felsőoktatásban fizetett ösztöndíjak adómentessége adómentesnek minősülnek: Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, továbbá a hallgatók, doktorjelöltek, illetve az oktatók, kutatók részére folyósított nemzeti kiválóság ösztöndíj. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

50 Az oktatásban biztosított más pénzbeli juttatások adómentessége A roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, pénzbeli juttatás. Nemzetiségi nyelvoktatást folytató középiskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj. (Szja-tv. 1. sz. melléklet és alpont)

51 A honvédek, illetve hozzátartozóiknak adott egyes juttatások adómentessége A kiegészítő rokkantsági támogatás és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összege. (Szja-tv. 1. sz. melléklet és 4.6. alpont)

52 Az egyházi személyek egyes juttatásainak adómentessége Olyan vagyoni érték, amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 4.8. alpont)

53 A nyereményből származó jövedelem adózására vonatkozó szabály módosítása A távszerencsejáték adóhatósági engedélyhez kötött. Engedély megléte esetén a távszerencsejátékból származó nyeremény az Szja-tv. szerint nem számít jövedelemnek (pl. internetes póker) A szervező játékadót fizet (Magyarországon bejelentkezett adózó!) (Szja-tv. 76. (4) bek.)

54 Egyéb évközi változások Átalányadózás választása esetén nem kizáró ok, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll. Őstermelői nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül (Szja-tv. 50. (4) bek. 81/A )

55 A bankok által elengedett hitel, kölcsön akkor is adómentesnek minősül, ha a hitelt nem biztosítja lakásra bejegyzett zálogjog (adósmentés: belső szabályzat szerint, diszkrimináció mentesen, szabad felhasználású és gépjármű vásárlási hiteleknél is ) Kamatkedvezményből származó jövedelem is lehet adómentes, ha a magánszemély fizetőképességének helyreállítása érdekében történik. Üzletpolitikai célból adott juttatások (nem csak kifizetőtől, külföldi juttatótól is) ha nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, nem pénzben kerül meghatározásra

56 Termőföld től nem termőföld a halastó, de marad az ingatlan kategóriában Termőföld értékesítésének adómentessége alapesetben 200 eftig adómentes a jövedelem, a évi eft jövedelemkorlát 2013-ra visszamenőlegesen törlésre került. Birtokösszevonási cél december 31-ig egy tagban kell lennie a birtoknak. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 9.5. pont)

57 Kisösszegű követelés kapcsán nem 10 eft, hanem 20 eft ig engedhetők el a követelések, ha ezzel meg is szűnik EU támogatásából adott szolgáltatás esetén a nem ellenérték jelleggel a magánszemélynek nyújtott támogatás adómentes (pl. gyerektábor szervezésekor nem kell szja-t és 27% eho-t fizetni) Adómentes kárpótlás Hajdú-Bét, Novofarm, Pápai Hús kárvallottjainak nyújtott támogatás Nemzet Művésze díj Magyar Művészeti Alap által adományozott díj, életjáradék jellegű

58 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012

Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Személyi jövedelemadó- és járulékváltozások - 2012 Dr. Nink Gabriella 2011. december 1. Személyi jövedelemadó Adóalap 2012 január 1-től nem kell az adóalap-kiegészítést alkalmazni, amennyiben az éves összevont

Részletesebben

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről

Hírlevél 2006/04. Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat érintő törvényekről Hírlevél 2006/04 Tartalomjegyzék: Tájékoztató az államháztartás egyensúlyát javító, a lakásszövetkezeteket, társasházakat Jogszabályok érintő törvényekről Rendezvény előzetes Oktatás, továbbképzés Harkányban

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. Budapest, 2014 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben