II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2014. 2014.10.12. 1"

Átírás

1 II. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

2 A évtől érvényes változások

3 1. Munkáltatói lakáscélú támogatás Max. 5 millió Ft 5 év alatt, bármennyi foglalkoztatótól( bekerülési érték max. 30 %- áig) Tulajdonos, haszonélvező - bármely mértékben. Hitel törlesztésére is használható Méltányolható lakásméret (Szja t. 1. sz. melléklet 2.7 pont,15/2014 (IV.3) NGM rendelet)

4 2. Külföldi megtakarítás kamatának adózása A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló2003/48/ek irányelv célja, hogy lehetővé tegye az egyik EU-s tagállamban kamat formájában megjelenő, de egy másik tagállamban illetőséggel bíró haszonhúzó természetes személy részére történő kifizetéseknek az illetőség szerinti tagállam törvényeinek megfelelő tényleges adóztatását. A tagállamok közötti ilyen kamatjövedelmekre vonatkozó automatikus információcsere eszközét választották ki ezeknek a kamatjövedelmeknek a megadóztatására abban a tagállamban, ahol a haszonhúzó adóügyi illetőséggel bír. Amennyiben a haszonhúzó által kapott kamatra a kifizető székhelye szerinti tagállamban forrásadót állapítanak meg, akkor részére a haszonhúzó illetősége szerinti tagállam a nemzeti jogának megfelelően beszámítást biztosít a levont adónak megfelelő összeg erejéig. Amennyiben ez az összeg meghaladja az illetőség szerinti tagállam nemzeti joga szerint fizetendő adó összegét, a tagállam a levont adó többletként jelentkező összegét visszafizeti a haszonhúzónak

5 3. 1%-os támogatás eljárási szabályai rendelkező évi felajánlásokból részesülni kívánó civil szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei. A felajánlásokból való részesedéshez szükséges várakozási idő valamennyi szervezet tekintetében egységesen két évre módosult. A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább 2 évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartásban, belföldi székhellyel rendelkezzen, nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen, továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. (1) bekezdés d) pontja szerinti feltételnek, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet

6 Kedvezményezetté válás rendelkező év A rendelkező évi nyilatkozatokban felajánló magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére a NAV szeptember 1-ig adja postára a felhívó-tájékoztató leveleket, amelyben a szervezetek tájékoztatást kapnak a részükre felajánlott szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell a 1437A adatlapon

7 2015. rendelkező év A rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az szja 1%-os felajánlásokban, amelyek 2014-ben kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét. A évben felajánlásban részesült szervezetnek a 1437A adatlapon kell jelölnie, amennyiben a szervezet a következő évekre vonatkozó előzetes kedvezményezetti regisztrációt is igényli

8 Külön regisztrálnia az elektronikus EGYREG adatlapon szeptember 30-ig - csak azoknak a szervezeteknek kell, amelyek nem kapnak felhívó-tájékoztató levelet, mert nem részesültek felajánlásban a rendelkező évben, vagy a rendelkező évben részesülhetnek első alakalommal az szja 1 %-os felajánlásokban pl.: a 2 éves várakozási idejük a rendelkező évre vonatkozóan teljesül első alkalommal. A szervezet a nyilvántartásba vételt követő évben válik kedvezményezetté, a regisztráció visszavonásig érvényes. A regisztrálásra nyitva álló határidő jogvesztő, a késedelem kimentésére igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Sikeres regisztráció esetén sem kaphat támogatást az a szervezet, amelyet a NAV kizárt a kedvezményezettek köréből

9 4. A családi járulékkedvezmény bevezetése Családi kedvezményre jogosult, biztosítottnak minősülő személyek által igénybe nem vett családi kedvezmény szja. tartalmának megfelelő összeg levonható (sorrendben) a 7%-os egészségbiztosítási járulékból, és a 10%- os nyugdíjjárulékból. (Tbj. 24/A (1) bek.)

10 A családi járulékkedvezmény több jogosult esetén is csak egyszeresen érvényesíthető. Az érintett biztosított magánszemélyek az adóbevallásukban, illetve a munkáltatói adómegállapításukban tett nyilatkozatukkal közösen is igénybe vehetik a járulékkedvezményt. (Tbj. 24/A (4) bek.)

11 Az adóelőleget megállapító munkáltató köteles a családi járulékkedvezmény havi összegének megállapítására. A járulékkedvezmény érvényesítésének sorrendje: természetbeni egészségbiztosítási járulékból, pénzbeli egészségbiztosítási járulékból, nyugdíjjárulékból. (Tbj. 51. (1)-(2)-(3) bek., Szja-tv 46. (6) bek.)

12 A biztosított a családi járulékkedvezményről köteles elszámolni a munkáltatói adómegállapítás során, vagy az éves bevallásában. (Tbj. 51/B.(1), (2), (3) bek.) A személyi jövedelemadózás családi járulékkedvezménnyel összefüggő változásait tartalmazza: (Szja-tv. 29/B (6) bek.) 49. (6) bek., Tbj. 24/C )

13 5. Családi kedvezmény változása Nyilatkozattételi szabály kiegészült január 1-jétől. A családi kedvezmény több jogosulttal való közös érvényesítése, illetve megosztása. (Szja-tv. 29/B. (1e)-(2)-(2a) bek.)

14 6. A külföldi előadóművészek, színészek egyszerűsített adózása (választható) Az előadóművészi tevékenységből származó bevételből a magánszemély a jövedelmet 30 százalék átalányköltség levonásával állapítja meg. Feltétele, hogy a magánszemély: bármely 12 hónapos időszakban 183 napot meg nem haladóan tartózkodik Magyarországon és nem minősül belföldinek. 200 ezer Ft bevétel alatt nem kell jövedelmet megállapítani

15 7. Az országgyűlési képviselők adózása Az országgyűlési képviselői tevékenység nem önálló tevékenységnek minősül a következő parlamenti ciklustól (elesnek a 10%-os ktg.-hányad érvényesítési lehetőségétől) (Szja-tv. 24. (1) bek.) Adómentes a tisztség ellátásához természetben nyújtott eszköz, szolgáltatás. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

16 2014. március 15-étől hatályos rendelkezés: - A januárban megszerzett munkaviszonyból származó bevételt, a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási ellátást akkor kell az előző évben (december 31-én) megszerzettnek tekinteni, ha azt január 10-ig kifizetik

17 8. Önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetésekhez kapcsolódó rendelkezés A kedvezményként járó összeg együttesen sem haladhatja meg a 150 ezer forintot, függetlenül attól, hogy a magánszemély mikor tölti be a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve attól, hogy egy vagy két típusú pénztárba teljesít-e befizetést. (Szja-tv. 44/A (1) bek.)

18 9. Nyugdíjbiztosításra befizetett díjakhoz kapcsolódó rendelkezési jog A december 31-e után megkötött új nyugdíjbiztosítási szerződések estén a magánszemély által üzleti nyugdíjbiztosítás díjaként fizetett összeg 20 %-át (adóévenként max forintot) a magánszemély adójának terhére az adóhatóság átutalja az üzleti biztosítóhoz

19 A nyugdíjbiztosítás fogalma, feltételei Speciális életbiztosítás, ahol a biztosító szolgáltatásának feltétele az öregségi nyugdíjkorhatár elérése, ha a szerződés már legalább 10 éves. Kivételek: ha a biztosított elhalálozik, vagy 40%-os mértékű egészségkárosodása lesz, vagy járadékszolgáltatás nyújtása történik. (Szja tv. 3.93)

20 Járadékszolgáltatás: ha legalább 10 éven keresztül folyósítják, legalább évente egyszer, és nem csökkenő mértékű a folyósított összeg. Azaz, a szerződés lehet rövidebb, mint tíz év, de a folyósításnak el kell érnie ezt az időtartamot

21 Nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban lehet rendelkezni - ha szerződőként fizeti a díjat a magánszemély (akár a házastárs után is), vagy a más által megfizetett díj nála számít jövedelemnek (pl. külföldi munkáltató fizeti). Nem az adózónak utalja ki az adóhatóság, hanem a nyugdíjcélú megtakarítás összegét növeli. Ha belföldi munkáltató fizeti a díjat, egyes meghatározott juttatásként adóköteles a kifizetőnél, nincs rendelkezési jogosultság!

22 Külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződések Akkor is él a rendelkezési jogosultság, ha az EGT tagállamok bármelyikében letelepedett biztosítóval köttetett a szerződés, de ilyenkor bővebb az igazolás tartalma: a külföldi biztosító leigazolja, hogy ez egy Szja tv. szerinti nyugdíjbiztosítás, a támogatás adóösszegét, amelyet az adóhatóság kiutal, és vállalja a törvényben reá vonatkozóan előírt adatszolgáltatási kötelezettséget

23 10. Befizetések kedvezményeinek korlátozása Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozatban és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban történő rendelkezés esetén, az adóhatóság által átutalt összeg (együttesen) nem haladhatja meg a 280 ezer forintot. (Ha mindhárom formát használja a magánszemély, korlátozás nélkül együttesen 410 ezer forintról lehetne rendelkezni)

24 Szankció: Ha a végén mégsem nyugdíj- vagy haláleseti szolgáltatás történik, vagy rokkantsággal összefüggésben kerül sor kifizetésre, akkor az állami támogatást 20%-kal növel összegben vissza kell fizetni!

25 11. Változások a biztosítások adókötelezettségében Kockázati biztosításnak minősül az olyan személybiztosítás, amely esetében a biztosítási esemény bekövetkezése nélkül vagyoni érték kivonására nincs lehetőség (visszavásárlásra sincs lehetőség 2014-től). Az adómentességre vonatkozó szabályok módosulnak: ha a szerződőn, díjfizetőn túl más magánszemély is kaphat a díjvisszatérítésből, kedvezményből, már nem minősül kockázati biztosításnak. (Szja-tv pont)

26 Az a konstrukció sem adómentes (nem minősül kockázatinak), ahol a befizetett díj, illetve az azzal kapcsolatban képződött hozam a biztosító szolgáltatását korlátozza. Indoklás: ha a munkáltató egészségpénztárba fizet be, ez béren kívüli juttatásként adóköteles, ha ugyanezt az összeget egy kockázati biztosításra fizeti, a minimálbér 30%-áig adómentes versenyelőnye lenne a biztosításnak, miközben ezek kiegészítik egymást. Az egészségpénztár megtakarítás jellegű, a kockázati biztosítás eseti és nagy összegű kifizetés.)

27 A balesetbiztosítás fogalmának pontosítása Az olyan betegség- (vagy egészség) biztosítás, amelyre a biztosított halála, egészségkárosodása vagy rokkantsága esetén fizet (a biztosítási összeget vagy járadékot), vagy szolgáltat a biztosító a szerződés alapján. (Szja-tv pont)

28 A teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosításokkal összefüggő módosítások: - Kockázati és megtakarítási típusú is egyben Jellemzője: vissza lehet vásárolni, vagy átalakítani lejárati szolgáltatássá. A rendszeres díja adómentes értékbeni korlátozás nélkül, a nem rendszeres díj pedig adóköteles. Ha nem kockázati szolgáltatás, egyéb jövedelemként adóköteles (a fizetett díj levonható, szja és %-os eho terheli-> 10 éven belül 25%, azon túl 14%). Csak a teljesítéskor van adóztatás! (Szja-tv. 28. (2) bek.) (Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.9. alpont)

29 A díjnövekedés fogalma: Adómentes a rendszeres díj, amelynek összege az adott biztosítási évben nem haladja meg a KSH által közzétett, a díjnövekedés évét megelőző második évre vonatkozó fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 6.9. alpont)

30 A kamatjövedelem kedvezményes adózása, valamint a nem pénzben juttatott kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója Nem minősül kamatjövedelemnek: - a biztosítási szerződésre a biztosítás teljes tartama alatt a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés, ha a rendszeres díjak növelésének mértéke meghaladja a fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. (Szja-tv. 65. (3a)-(3b) bek.)

31 Nem pénzben juttatott kamatjövedelem kiegyenlítő szorzója Ha a magánszemély olyan kamatjövedelemre tesz szert, amelyet személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás is terhel, de a juttatás megjelenési formája miatt abból közterhek nem vonhatók le (például tárgynyeremény, értékpapír), akkor az előbbi terhek alapja a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,28-szorosa

32 Ha a magánszemély olyan kamatjövedelmet szerez, amelyet kizárólag személyi jövedelemadó terhel, és a jövedelemből az adó levonása nem lehetséges (például tárgynyeremény, értékpapír), akkor a személyi jövedelemadó alapja a megszerzett vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,19-szerese. (Szja-tv. 65. (1) bek. c) pont)

33 12. A tartós befektetési szerződések módosítása A magánszemély a tartós befektetési szerződés TBSZ) megszüntetésével a befektetési szolgáltató, illetve a hitelintézet által vezetett lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatóhoz, illetve hitelintézethez utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). - Lekötési igazolást ad az átadó - Lekötési hozam igazolása is szükséges a lekötés részben való megszakításakor (Szja-tv. 67/B (11)-(13) bek.)

34 13. Kedvezményesen juttatott értékpapírok - Megszűnt a munkavállalók részére kedvezményes értékpapír juttatást lehetővé tevő programok NAV által történő előzetes nyilvántartásba vétele. - A munkavállalói értékpapír-juttatási program fogalmának módosítása (Szja-tv. 77/C (1a) bek.)

35 14. Az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog adózása A nem lakás céljára szóló ingatlanra vonatkozó vagyoni értékű jog átruházásából származó betételre is kiterjed az un. 15 éves időmúlási szabály, hasonlóan a nem lakás céljára szolgáló ingatlanokhoz. (Szja-tv. 62. (4)-(5) bek.)

36 15. A hiteladósok helyzetét javító intézkedések Adómentes a pénzügyi intézmény által elengedett pénzkölcsön nyújtásából származó követelés feltéve, hogy a követelés elengedésére a pénzügyi intézmény belső szabályzatában foglaltak alapján, az azonos helyzetben lévőket egyenlő elbánásban részesítő elv betartásával - független felek között - kerül sor. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

37 A pénzügyi intézménynek nem kell kamatkedvezményből származó jövedelmet megállapítania és azután közterhet fizetnie a független félnek üzletszerű pénzügyi szolgáltatása keretében nyújtott olyan hitel vagy kölcsön után, amellyel összefüggésben az adós fizetőképességének helyreállítását vagy megőrzését célzó intézkedések kerültek végrehajtásra. (Szja-tv. 72. (4) bek. o) pont)

38 16. Az egyéni vállalkozókra vonatkozó változások Az egyéni vállalkozók is élhetnek a munkáltatói adómegállapítás, az egyszerűsített bevallás és az adónyilatkozat lehetőségével, ha tevékenységüket az adóév egészében szüneteltették. (Szja-tv. 11. (1) bek. f) pont, 12. c) pont, 13. (1) bek. a) pont)

39 Amennyiben az egyéni vállalkozó családi járulékkedvezményt kíván igénybe venni, akkor a saját döntése alapján a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem adóelőlegét havonta állapítja meg és vallja be. (Szja-tv. 49. (6) bek.)

40 A kisvállalkozói kedvezmény megállapításakor a beruházási költségek köre bővült a szoftvertermékkel. (Szja-tv. 49/B. (12) bek.) A hitel kamatának 60 %-áig figyelemmel a de minimis szabályokra is számolható el kisvállalkozói adókedvezmény. (2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések alapján.) (Szja-tv. 13. sz. melléklet 10. pont)

41 17.Adómentességek változásai A termőföld-értékesítésből származó jövedelem a magánszemély éves összes jövedelemének nagyságától függetlenül adómentes, évi szinten 200 ezer Ft jövedelemig. Birtok-összevonás: ha az átruházás eredményeként már az ügyletet megelőzően is a vevő tulajdonában álló termőföld és az ügyletben megvásárolt termőföld egymással szomszédossá válik. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 9.5. alpont)

42 A lakáscélú munkáltatói támogatás adómentessége: a munkáltató közvetlen támogatást nyújt a munkavállalónak korábban felvett lakáscélú hitel törlesztésére a vételár vagy a teljes építési költség 30 százalékáig, legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 2.7. alpont)

43 További új és módosult adómentességek január 1-jétől EU-s pályázatból finanszírozott szolgáltatás Nemzet Művésze díj és az azzal járó járadék Elengedett követelés 20 ezer Ft-ot meg nem haladó összegben, ha pénzintézet engedi el, és ezzel a követelés megszűnik Sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet (Szja-tv. 1. sz. melléklet 4.27., 4.28., 7.15., alpontja szerint)

44 Az utalvány fogalmába, január 1-jétől nem tartoznak bele a visszaváltható utalványok. (Szja-tv. 69. (3) bek., 1. sz. melléklet 9.1. pont) Agrár csekély összegű (de minimis) támogatás új, általánosabb megfogalmazása. (Szja-tv pont)

45 Nem minősül költségnek az ingatlanbérbeadásból származó, 1 millió forintot meghaladó adóévi jövedelem esetén fizetendő 14 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulás. (Szja-tv. 3. sz. melléklet V. alfejezet 13. pont)

46 A évi évközi változások Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak által nyújtott célzott szolgáltatás (Öptv évi XCVI. tv 12/A.. szerint: támogatói szerződés alapján adható munkáltatói támogatás, lehetőség adományra a pénztártag dolgozó felé, de szja köteles a dolgozónál) től: béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltatói tag által célzott szolgáltatásra befizetett összegből az a rész, amely éves szinten nem haladja meg a pénztártag alkalmazottak létszáma és a minimálbér szorzatát (fölötte: egyes meghatározott juttatás). Magánszemélynél adómentes, minden pénztártagnak jár (akár hozzátartozónak is), elkülönített tartalékba kell helyezni, nem számít bele az éves 500 eft keretbe, mivel nem kerül egyéni számlára. (Szja-tv. 71. (3a) bek., 84/X., 1. sz. melléklet alpont)

47 Célzott szolgáltatás A pénztár alapszabályában (szolgáltatási szabályzatában) szereplő szolgáltatások, a munkáltató választja ki a finanszírozni kívánt szolgáltatást (például egészségügyi szűrővizsgálatok)

48 Út a szakmaválasztáshoz tanulói ösztöndíj adómentessége - Szakiskolai és szakközépiskolai képzésbe bekapcsolódást célzó, a társadalmi felzárkózást elősegítő program - Európai uniós forrás terhére adományozott tanulói ösztöndíj (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

49 A felsőoktatásban fizetett ösztöndíjak adómentessége adómentesnek minősülnek: Klebelsberg Képzési Ösztöndíj, Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj, továbbá a hallgatók, doktorjelöltek, illetve az oktatók, kutatók részére folyósított nemzeti kiválóság ösztöndíj. (Szja-tv. 1. sz. melléklet alpont)

50 Az oktatásban biztosított más pénzbeli juttatások adómentessége A roma szakkollégium által a szakkollégiumi tagsági jogviszonyra tekintettel nyújtott, pénzbeli juttatás. Nemzetiségi nyelvoktatást folytató középiskolák tanulói részére adományozható ösztöndíj. (Szja-tv. 1. sz. melléklet és alpont)

51 A honvédek, illetve hozzátartozóiknak adott egyes juttatások adómentessége A kiegészítő rokkantsági támogatás és a kiegészítő hozzátartozói támogatás összege. (Szja-tv. 1. sz. melléklet és 4.6. alpont)

52 Az egyházi személyek egyes juttatásainak adómentessége Olyan vagyoni érték, amelyet egyházi szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 4.8. alpont)

53 A nyereményből származó jövedelem adózására vonatkozó szabály módosítása A távszerencsejáték adóhatósági engedélyhez kötött. Engedély megléte esetén a távszerencsejátékból származó nyeremény az Szja-tv. szerint nem számít jövedelemnek (pl. internetes póker) A szervező játékadót fizet (Magyarországon bejelentkezett adózó!) (Szja-tv. 76. (4) bek.)

54 Egyéb évközi változások Átalányadózás választása esetén nem kizáró ok, ha az egyéni vállalkozó munkaviszonyban áll. Őstermelői nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül (Szja-tv. 50. (4) bek. 81/A )

55 A bankok által elengedett hitel, kölcsön akkor is adómentesnek minősül, ha a hitelt nem biztosítja lakásra bejegyzett zálogjog (adósmentés: belső szabályzat szerint, diszkrimináció mentesen, szabad felhasználású és gépjármű vásárlási hiteleknél is ) Kamatkedvezményből származó jövedelem is lehet adómentes, ha a magánszemély fizetőképességének helyreállítása érdekében történik. Üzletpolitikai célból adott juttatások (nem csak kifizetőtől, külföldi juttatótól is) ha nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, nem pénzben kerül meghatározásra

56 Termőföld től nem termőföld a halastó, de marad az ingatlan kategóriában Termőföld értékesítésének adómentessége alapesetben 200 eftig adómentes a jövedelem, a évi eft jövedelemkorlát 2013-ra visszamenőlegesen törlésre került. Birtokösszevonási cél december 31-ig egy tagban kell lennie a birtoknak. (Szja-tv. 1. sz. melléklet 9.5. pont)

57 Kisösszegű követelés kapcsán nem 10 eft, hanem 20 eft ig engedhetők el a követelések, ha ezzel meg is szűnik EU támogatásából adott szolgáltatás esetén a nem ellenérték jelleggel a magánszemélynek nyújtott támogatás adómentes (pl. gyerektábor szervezésekor nem kell szja-t és 27% eho-t fizetni) Adómentes kárpótlás Hajdú-Bét, Novofarm, Pápai Hús kárvallottjainak nyújtott támogatás Nemzet Művésze díj Magyar Művészeti Alap által adományozott díj, életjáradék jellegű

58 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter

A személyi jövedelemadó és a KATA évi változásai. Dr. Honyek Péter A személyi jövedelemadó és a KATA 2014. évi változásai Dr. Honyek Péter Családi járulékkedvezmény 1. Családi kedvezményből fennmaradó összeg 16 százaléka Csökkenti a fizetendő járulékokat Sorrend Évközben

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014. Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY KATA 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi Hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik.

2014-től a családi adókedvezmény családi járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékukból is érvényesíthetővé válik. Adóváltozások 2014: szja-t és tao-t érintő adóváltozások Az Országgyűlés 2013. november 18-án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe

kukta.hu Tbj Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe kukta.hu Tbj. 2015. 1. Járulékalapot képező jövedelem: Tbj. 4. k) pont 2. alpont helyébe 2014. 12. 31-ig az 1.) alpont szerinti jövedelem hiányában a munkaszerződésben meghatározott alapbér, ha a munkát

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai A személyi jövedelemadóról szóló törvény 2014. évi változásai Családi kedvezmény Adóalap kedvezmény mellett járulékkedvezmény is lehet. Maradt az eredeti összeg: 1 és 2 gyermek esetén 62.500,- Ft/eltartott

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó

Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek. Dr. Orbán Ildikó Személyi jövedelemadó és a non-profit szervezetek Dr. Orbán Ildikó Reprezentáció üzleti ajándék Nem pénzben adott vagyoni értéknek minősül Adófizetésre kötelezett: a kifizető Mentes reprezentáció, üzleti

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Biztosítási díjak adózása 2014

Biztosítási díjak adózása 2014 Biztosítási díjak adózása 2014 Előadó: Vadász Iván Budapest, 2014. október 7. 1 Az előadás képei és a cikk letölthetőek: www.adokamara.hu 2 Költség a biztosítás díja [Tao törvény 3. sz. mell. B) 8. ] ha

Részletesebben

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2015. 2015. január 27. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún.

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény

Családi járulékkedvezmény Családi járulékkedvezmény 24/A. (1) Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított és - a családi kedvezményt megosztással érvényesít ő- biztosított házastársa, élettársa

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1

Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 Tartalomjegyzék HATÁROZAT 1 I. A vállalkozás/társas vállalkozás/egyéni vállalkozó által magánszemély javára kötött Életbiztosítás 1 I.1. A határozott idejűvé át nem alakított Életbiztosítás Kedvezményezettje

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján)

I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) I. Szja.mód.doc. 2013.12.16. I. Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A módosítások legfontosabb része a családi kedvezmény érvényesítésének

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ADÓTÖRVÉNYEK 2015. SZJA 2015. január 21. Előadó: 14 50-16 20 Dr. Andrási Jánosné osztályvezető NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné Családi kedvezmény 2015. A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző

Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző Adóváltozások 2016 Dr. Tillmann-Borók Andrea Tájékoztatási ügyintéző A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértéke 2016. január 1-től az adó mértéke 15 százalék. Az adó mértékének változása miatt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2014

Személyi jövedelemadó 2014 Személyi jövedelemadó 2014 Évközi változások 1. Távszerencsejátékból származó nyeremény: - ha a játékos Magyarországon vesz részt a játékban, - a szolgáltatás Magyarországra irányul - a szervező adóhatósági

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

A Személyi Jövedelemadó 2015

A Személyi Jövedelemadó 2015 A Személyi Jövedelemadó 2015 1995. évi CXVII. törvény Általános rendelkezés Szja tv. 1. Ha a magánszemélyt egy adott bevétel az általa vagy más személy által végzett önálló vagy nem önálló tevékenység

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg?

Cafeteria 2014. 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György. Miért éri meg? Cafeteria 2014 2014. január 23. MKVK OK Kft. S. Csizmazia György Miért éri meg? A munkavállalók motivációjának, elégedettségének és elkötelezettségének fokozása Adómegtakarítás (adóoptimalizálás) Ún. zsebből

Részletesebben

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN

AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN AZ ADÓZÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, JÁRULÉKVÁLTOZÁSOK AZ EU-S SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN JÁRULÉK FOGALMAK Járulékalapot képező jövedelem 1. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató

Hatályos: 2015. január 1-jétől. Adózási tájékoztató Hatályos: 2015. január 1-jétől Adózási tájékoztató Jelen adózási tájékoztató összefoglalja az élet-, baleset-, és betegségbiztosításokra, valamint a nyugdíjbiztosításokra vonatkozó hatályos adózási szabályokat.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

2013.12.16. 2013. ÉVKÖZI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN KÍVÜLI 2013-BAN ÉV KÖZBEN ÚJ BÉREN JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. ÉVKÖZI JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Személyi jövedelemadó: Jellemzően más törvények módosításával összefüggő részletszabályok módosultak. Nem jelentős terjedelműek. Hatálybalépés szempontjából több időpontban

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben