SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZJA alanyi hatály. Különleges bevallások. Mindenképpen bevallást ad. SZJA általános jellemzõi SZJA. Nem kell bevallani"

Átírás

1 SZJA általános jellemzõi SZJA évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról személyi jellegû általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítményvisszatartó adókedvezmény csak akkor adható, ha a szerzõdés megvalósítja a szabály célját 1 2 SZJA alanyi hatály Alanyi-tárgyi hatály Külföldi illetõségû magánszemély belföldrõl származó jövedelem Belföldi illetõségû magánszemély belföldi és külföldi jövedelem Adókötelezettség bevételszerzõ tevékenység megkezdésének napjától tevékenység megszûnéséig Nem kell bevallani Adómentes jövedelem 0-kulcsos jövedelem Kifizetõ állapította és vonta le az adót Nyugdíjas Ingó vagyonból származó jövedelem, ha az < 200 eft. Értékpapír-kölcsönzésbõl, osztalékból, árfolyamnyereségbõl < 50 eft. Alkalmi munkavállaló < 250 eft. Mezõgazdasági kistermelõ < 600 eft. Falusi vendéglátás < 800 eft Magán-nyugdíjpénztár szolgáltatása Vagyonátruházásból származó bevételt, ha jövedelem nem keletkezett 3 4 Mindenképpen bevallást ad egyéni vállalkozó tételes általányadózó lakáscélú és biztosítási kedvezményt visszafizetõ befektetési adóhitel állománya van és visszafizetésre kötelezett Kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapírral rendelkezik Különleges bevallások Munkáltató tesz bevallást csak egy munkáltatótól származik jövedelem több munkáltatótól származik, de a munkáltatók igazolást adtak Adóhatósági adóbevallás Egyszerûsített bevallás Kistermelõ (családi vállalkozó), ha bevétel 600 eft-nál nagyobb, de 4 mft-nál kisebb és legalább bevétel 20%-ról költségszámla 5 6 1

2 Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentõ kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalapcsökkentõ kedvezmények Korrigált adóalap Felszámított adó Adócsökkentõ kedvezmények Fizetett adóelõlegek Fizetendõ adó Jövedelem Jövedelem bevétel egésze, bevétel törvényben elismert költségekkel csökkentett része, bevétel törvényben meghatározott hányada. Bevétel magánszemély által megszerzett vagyoni érték Költség bevételszerzõ tevékenységgel közvetlenül összefüggõ a naptári évben kifizetett szabályszerûen kifizetett, szabályszerûen igazolt kiadás 7 8 Bevétel megszerzésének idõpontja Készpénz hozzájutás ideje Jóváírás jóváírás napja Dolog, értékpapír, váltó, csekk birtokbavétel napja Átvállalt kiadás bizonylaton szereplõ idõpont Jövedelem meghatározása forintban MNB hivatalos, a megszerzés napját megelõzõ hónap 15. napján érvényes devizaárfolyamon átszámítva átváltási igazolás alapján 9 Nem bevétel adómentes, nyugdíj az a vagyoni érték, amit piaci áron vásárolt befektetett vagyoni érték kivétele hitel, kölcsön visszatérített adó bírói ítélettel megállapított és elvont érték jogszabály által elengedett köztartozás utólagos elszámolásra átadott összeg 15 évnél régebbi ingatlan munkáltatói nyugdíj-hozzájárulás a minimálbér 50%-ig pedagógus szakvizsgára történõ felkészüléshez adott költségtérítés lakásépítési, lakásfelújítási támogatás praxis átruházásáért kapott pénzösszeg munkavállaló által elrendelt képzés költsége utazási költségtérítés, szállás törvényi határon belül lévõ reprezentációs költség kedvezménytörvény támogatásai cél szerinti felhasználás igazolásával adott támogatás természetbeni juttatás 10 A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következõ bevételeket: a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgáló képzés költségét (akkor sem, ha azt nem a munkáltató viseli), továbbá a kifizetõ által a vele munkaviszonyban álló magánszemély, illetve tevékenységében személyesen közremûködõ tagja képzésének költségként felszámolt értékét, feltéve, hogy a képzés a kifizetõ tevékenységéhez szükséges ismeretek megszerzését, bõvítését célozza, továbbá a kifizetõ tevékenységében közremûködõ magánszemély (például üzleti partner, szakértõ) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének költségként elszámolt értékét, ide nem értve az iskolai rendszerû képzést, azzal, hogy egyebekben a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni; 11 Adómentes Szociális juttatások (GYES, családi pótlék, rokkantsági járadék) Lakással kapcsolatos juttatások (munkaadói kölcsön 1 mftig 5 évente) Közcélú juttatások (ösztöndíj) Egyes tevékenységekhez kapcsolódó mentességek (külföldi ösztöndíj, egyes kitüntetések) Költségtérítés jellegû bevételek (banki díjak költségtérítése 2 eft) Károk megtérülése Egyéb (munkáltató által fizetett internethasználat 50 eft, étkezés 9 eft, utalvány 4,5 eft, jubileumi jutalom 15 eft, tansegély 19 eft, üdülési segély 62,5 eft) Természetbeni juttatások 12 2

3 Nem költség Jövedelmek magánszemély vagy családjának személyes szükségletét szolgálja alacsony adókulcsú állam jogi, természetes személyei részére jutattak, ha nincs bizonyítva Bûntett költsége Adómentes támogatással kapcsolatban felmerülõ költség Bevételt meghaladó mértékû költség 13 Összevonandó Önálló Nem önálló Egyéb jövedelem Nem összevonandó Vegyes jövedelmek Jövedelem megállapítása + Bevétel - Nem bevétel - Költség (+nem költség) = Jövedelem Számított adó - Adókedvezmény Fizetendõ adó 14 Nem önálló tevékenység munkaviszony országgyûlési, helyi önkormányzati képviselõi tevékenység társas vállalkozás magánszemély tagjának közremûködése társas vállalkozás választott képviselõje segítõ családtag tevékenysége 15 Nem önálló tevékenységbõl származó jövedelem + Jogviszonyból származó minden bevétel - Törvény szerint nem az adóalap része (internet, lakáskölcsön, étkezési utalvány, nyugdíjalap befizetés) - Szakszervezeti tagdíj - Költségtérítés - Külszolgálat címén kapott összeg 30%-a, max. napi 10 dollár 16 Önálló tevékenység Egyéni vállalkozó Mezõgazdasági õstermelõ Bérbeadó Választott könyvvizsgáló Megbízási szerzõdés alapján végzett tevékenység Önálló tevékenységbõl származó jövedelem + Bevétel, költségtérítés - Elszámolható vagy - 10%-os diktált költségek költséghányad 17 Tételes költségelszámolás szabályai Költség számla ellenében számolható el (néhány kivétel van) Csak üzemi célú költségek számolhatók el Személygépkocsi nem lehet üzemi célú Költséget akkor lehet elszámolni, amikor azt a magánszemély kifizette 18 3

4 Jellemzõen elõforduló költségek Anyagbeszerzés Üzemi célú eszközök < 50 eft Munkabér és közterhei (alkalmi munkavállaló max. napi 2400 Ft) Nem megállapodás alapján fizetett TB-járulék Tagdíj Jótállási költség Befizetett adó (SZJA-n kívül) Rezsiköltség (arányosítás) Internet díjának 30%-a Alvállalkozónak fizetett összeg Támogatás jogszerû felhasználásával teljesített kiadás Üzleti kiadás szállásköltsége + elismert napidíj (legalább napi 120 Ft) Havonta maximum a teljes lízingdíj 3%, ingatlannál 1,1%-a Költségelszámolás speciális szabályai Igazolás nélkül elszámolható költségek Bedolgozónál a munkadíj 30%-ig EU képviselõ, országgyûlési képviselõ, polgármester költségtérítése Élelmezési költségtérítés Személygépkocsi üzemanyag+9ft/km általány (500 km útnyilvántartás nélkül) Munkába járás költségtérítése Amortizáció elszámolása kizárólag üzemi célú eszköz 200 eft beszerzési árig, illetve 33%-os norma alá tartozó eszközök 2 év alatt Nem kizárólag vállalkozás bruttó árbevétel 1%-ig, max. beszerzési ár 50%-a, csak a vásárlás évében 33%-os és 14%-os kulcsú beszerzésre 50%-os amortizációt is elszámolhat Személygépkocsi-használat Hivatali gépkocsi útnyilvántartással Cégautóadó, de költségként elszámolhat amortizációt és felmerülõ folyó költségeket Saját gépjármû útnyilvántartással Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség+9ft/km vagy számla alapján arányosan havi 500 km elszámolhat számla nélkül Üzemanyagköltség: (Km x gyári fogyasztás x APEH ár) APEH norma:60/92-es korm.rend. számlák szerinti üzemanyagár Egyéb jövedelem Adóterhet nem viselõ járandóság (ösztöndíj) jog, követelés eladási és vásárlási értéke közötti különbség Önkéntes nyugdíjpénztár által fizetett jövedelem (ha az nem nyugdíj) Alacsony adókulcsú államból származó kamat, osztalék Értékpapír kedvezményes juttatásából származó jövedelem Külön adózó jövedelmek Ingó vagyontárgy eladása Ingatlan, vagyoni értékû jog eladása Tartási szerzõdésbõl származó jövedelem Kamatból származó jövedelem Értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem Osztalékból származó jövedelem Árfolyamnyereségbõl származó jövedelem Adómérték: Jövedelem 25%-a Természetbeni juttatások Reprezentáció, üzleti ajándék Ingyenesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás Üdülési csekk, sporttámogatás, hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés Biztosítási díj, Cégautó-használat Kamatkedvezménybõl származó jövedelem Adómérték: 54% SZJA + 29% TB + 3% munkaadói járulék (max. évi 400 e Ft adható)

5 Vegyes jövedelmek Adósávok, adókulcsok Kis összegû kifizetések 15 ezer forintnál kisebb (36% SZJA+29% TB) Jövedelem összege: Adókulcs: Adó mértéke Ingatlan bérbeadása 25% Társasház jövedelme 25% Ft 18% Ft Pénzbeni nyeremény 25% Privatizációs lízing 25% Ft - 36% Ft és az Ft feletti rész 36%-a Külföldi jövedelmek adózása Van kettõs adóztatást kizáró egyezmény általában adómentes Ha nincs ilyen: + Külföldrõl szerzett összevonandó jövedelem * MNB dec. 31-i devizaárfolyama Adóból levonható - külföldön fizetett adó 90%-a, maximum külföldi jövedelem*átlagos adókulcs 27 Ha a magánszemély (1) bekezdés szerinti éves összes jövedelme nem haladja meg a 750 ezer forintot (a továbbiakban: kiegészítõ jogosultsági határ), az adójóváírás az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az (1) bekezdés szerint meghatározott összeg, növelve az adóévben megszerzett bérbõl a jogosultsági hónapok száma és 50 ezer forint szorzatát meghaladó rész 18 százalékával, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 2340 forinttal. 28 Adókedvezmények Adójóváírás (18% vagy Ft) 1,5-2,1 mft Kiegészítõ adójóváírás (50 eft feletti rész 18%-a, max Ft 1 mft-ig) Adóterhet nem viselõ járandóságok adója Egyes társadalombiztosítási és magán-nyugdíjpénztári befizetések kedvezménye Egyéni nyugdíjjárulék 25%-a Önkéntes magánnyugdíj 30%-a, max. 120 eft. A tandíj kedvezménye (képzési költség 30%-a max. 60 eft/év) Mg. Õstermelõ max 100 eft (10% költséghanyad vagy tételes ktg.elsz) Családi kedvezmény 3 és több gyermeknél Ft/fõ Súlyosan rokkant (minimálbér 5%-a havonta: 62,5 eft*0,05=3,125 eft.) Közcélú adomány 30%-a Közhasznú szervezet esetén max 50 eft. Kiemelten közhasznú szervezetnél max. 100 eft Biztosítás 20%, max 100 eft + növekmény 10%-a 29 Adókedvezmény korlátozás A SZJA-ból maximum 100 ezer forint kedvezmény vehetõ igénybe, kivéve Megállapodás TB ellátásra Nyugdíjpénztári kiegészítõ tagdíj Önkéntes pénztári befizetés Személyi kedvezmény Családi kedvezmény (8 mft-ig) A kedvezmények egy része 3,4 mft-ig (tb és magánnyugdíjpénztár kedvezménye, tandíj kedvezménye, közcélú adomány és biztosítás kedvezménye), más része 6 mft-ig (tevékenységi kedvezmény) vehetõ igénybe, utána a többletjövedelem 20%-val csökken összegük. 30 5

6 Bérszámfejtés rendszeres munkabér Bérköltség összesen TB 29% Munkaadói járulék 3% Eho 1950 Ft. (napi 65 Ft) november 1-ig Bruttó munkabér SZJA elõleg Nyugdíjjárulék (8% és 0,5%) Egészségbiztosítási járulék (4%) Munkavállalói járulék (1%) SZJA elõleg Bruttó bér Le: nem bevétel Bruttó bér 12 szerese Ennek adójának 12-ed része Számított adóelõleg Le: adókedvezmények Adójóváírás, kiegészítõ adójóváírás Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba befizetett összeg 30%-a Személyi és családi kedvezmények Fizetendõ SZJA elõleg Végkielégítés 20% Kifizetõ bérszámfejtése Személyi költség összesen TB 29% Eho ha nincs fõállás Jövedelem (bevétel költségek) SZJA elõleg Nyugdíjjárulék (8% és 0,5%) SZJA elõleg vagy 36% vagy göngyölített módszer Egészségbiztosítási járulék (4% ha nincs fõállás) Egyéni vállalkozó személyi kivétje Személyi költség összesen TB 29% Eho ha nincs fõállás Vállalkozói járulék 4% Jövedelem (bevétel költségek) SZJA elõleg Nyugdíjjárulék (8% és 0,5%) SZJA elõleg göngyölített módszer Egészségbiztosítási járulék (4% ha nincs fõállás) Példa 300 ezer forintos jövedelem, nincs költség, évi jövedelem nagyobb, mint 1,7 millió forint, van fõállás 300 ezer forintos jövedelem, nincs költség, évi jövedelem nagyobb, mint 1,7 millió forint, nincs fõállás 300 ezer forintos jövedelem, nincs költség, évi jövedelem kisebb, mint 1,7 millió forint, nincs fõállás 300 ezer forintos jövedelem, fele költség, évi jövedelem kisebb, mint 1,7 millió forint, nincs fõállás 35 Egyéb élõmunkát terhelõ közterhek Rehabilitációs hozzájárulás adóalany: 20 fõnél többet foglalkoztató mérték: Ft/fõ/év adóalap: megváltozott munkaképesek 20 szorosát meghaladó létszám február 15 negyedévet közvetõ 20-ig elõleg Szakképzési hozzájárulás adóalany: munkaadók mérték: bértömeg 1,5% esedékesség: beszámoló készítése 36 6

7 Vállalkozási jövedelemadó levezetése Bevétel + Tartós adomány visszafizetendõ összege - Szakképzõ iskolai tanuló kedvezménye - Csökkent munkaképességû kedvezménye - Volt munkanélküli és szakmunkástanuló kedv. - Alapkutatás és kísérleti fejlesztés - Kisvállalkozói kedvezmény - Iparûzési adó 50%-a - Lekötött fejlesztési tartalék max. adóalap 25%-a - Elhatárolt veszteség Korrigált bevétel - Költségek Vállalkozói adóalap 37 Vállalkozói adóalap (2) Számított személyi jövedelemadó (adóalap 16%-a) Beruházási adókedvezmény Térségi adókedvezmény Kisvállalkozói adókedvezmény =Befizetendõ személyi jövedelemadó = Adózás utáni vállalkozói jövedelem 38 Osztalékadó alap + Vállalkozói jövedelem - Fizetett adó = Adózott vállalkozói jövedelem + tárgyi eszközeladás korrekciója + korábbi években elszámolt beruházási kiadás (nem aktivált) - tárgyévben vett eszköz nettó értéke - bírság, késedelmi pótlék - nem aktivált beruházási kiadás = Osztalékadó alapja - Vállalalkozói kivét 30%-ig 25% - Ezen felüli összeg 35% 39 Részletezõ nyilvántartások Vevõkkel szembeni követelések Szállítókkal szembeni tartozások Tárgyi eszközök, nem anyagi javak Beruházási és felújítási költségnyilvántartás Tõkejövedelmek Munkabérek, más személyi jellegû kifizetések Útnyilvántartás Hitelbe vagy bizományba történõ értékesítésre átvett áru Egyéb követelések és kötelezettségek nyilvántartása Leltár Alvállalkozói nyilvántartás Szigorú számadású nyomtatványok 40 Egyéni vállalkozók átalányadózása Feltételei: 1. Bevétel nem több, mint 8 mft, kivéve kiskereskedelmi tev. 40 mft. 2. Nem áll munkaviszonyban 3. ÁFA alapján alanyi adómentes, vagy kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytat vagy mezõgazdasági kistermelõ vagy kiskereskedõ Adó alapja: Adó mértéke: adótábla szerint Tételes átalányadózó: 32 eft/szoba 41 Mezõgazdasági termelõ átalányadózása Egyéni vállalkozó Gazdasági társaság (szövetkezet) Családi vállalkozó 1. Bevétel 600 eft adómentes 2. Bevétel < 7 mft (4 mft) Általányadózás 10%-os költségáltalány (100 eft adókedvezmény) Tételes költségelszámolás (2 mftig egyszerûsített bevallási nyilatkozat, ha van 20% költségrõl számla, társasági adókedvezmények, 40% költségáltalány, max 1,2 mft, adóból le könyvelési díj és 100 eft adókedvezmény) 42 7

8 Családi vállalkozó adózása Õstermelõi igazolvány APEH adószám birtokában a Megyei Földmûvelési Hivatal állít ki Tartalma: milyen terméket kíván termelni Saját termelésre használt földterület helye, nagysága, valamint az állattartásra alkalmas épületek adatai saját gazdaság fellelhetõsége ha többen ugyanabban a gazdaságban dolgoznak, akkor nyilatkozni kell, hogy folyamatosan részt vesz a gazdaság mûködésében. Adóbevallás, befizetés Bevallás május 20 Befizetés tárgynegyedévet követõ 12.-e Kedvezmények közül figyelembe veheti a súlyosan fogyatékos állapotára kedvezményét; az önkéntes nyugdíjpénztár tagdíjbefizetés kedvezményét, a befizetésrõl szóló bizonylat alapján; a saját magán-nyugdíjpénztári befizetés kiegészítésének a kedvezményét, a befizetést tanúsító bizonylatok alapján, valamint a családi kedvezményt Egyéb közterhek ÁFA nem adóalany, de kompenzációs felárat kaphat Választás alapján lehet adóalany, ekkor levonási joga is megnyílik EHO bevétel 5%-nak 15%-a Fõállás esetében 1950 Ft/hó. Általányadózó növénytermelésbõl származó bevétel 15 százaléka számít jövedelemnek, az élõ állat és állati termékek értékesítése esetén a bevétel 6 százaléka a jövedelem. SZJA tábla szerint Iparûzési adó alapja tételes költségelszámolás (árbevétel anyagköltség) általányadózónál jövedelem*1,2, maximum bevétel 80%-a Példa Kis Béla váti lakos. Birkatenyésztésbõl származó jövedelme 5 millió forint volt tárgyévben. Kiváltotta a õstermelõi igazolványát, van adószáma is. 1 millió forint értékû számlát gyûjtött. 50 ezer forint könyvelõi díjat is kifizetett. Adjon tanácsot Kis Bélának, hogy hogyan adózzon! Milyen közteher fizetési kötelezettségei lesznek és mikor vallja be ezeket a különbözõ adóbevallási módokban. 47 EVA Feltétele: Két adóévben mûködõ vállalkozás Ne legyen köztartozása és mulasztása Tárgyévben bruttó árbevétele 25 millió forint alatt Milyen adókat vált ki? ÁFA, SZJA, TAO, Cégautó-adó Mértéke: 25% Vonatkozó TB alapja: Fõállásúnál minimálbér Mellékállásúnál EVA alap 4%-a Kiegészítõ tev. EVA alap 10%-a (5% baleseti járulék) Iparûzési adó alapja: EVA alap 50%-a 48 8

9 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014. Budapest, 2014 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella

Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány. Szentirmainé Holi Gabriella Adóváltozások 2013. Államháztartási szakirány Szentirmainé Holi Gabriella 1 Témák Személyi jövedelemadó Járulék szabályok Általános forgalmi adó Helyi adó Adózás rendjének változásai Kata, kiva Társasági

Részletesebben