Adózási feladatok megoldása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adózási feladatok megoldása"

Átírás

1 Adózási feladatok megoldása 1. Jó Géza alkalmazott, Márciusban a havi munkabére Levont szakszervezeti tagdíj összege 120. Mennyi a fizetéséből levonandó adóelőleg, ha az adójóváírás igénybevételét nyilatkozatban kérte? Megoldás: Havi munkabér: Szakszervezeti díj Adóalap éves: Éves adója: Egy hónapra jutó adó: Adójóváírás Levont adóelőleg: x Ft Ft Ft 2. Arany Oszkár alkalmazott, a március havi munkabére mellett ami fix Ft jutalmat is kap Szakszervezeti díj 120. Mennyi adóelőleget kell a jutalomból levonni, ha nyilatkozik, hogy más jövedelme nem lesz? Megoldás: Havi munkabér: Le. Szakszervezeti díj Adóalap éves: x Nem rendes jövedelem Adóalap: Ft Rendes jövedelem adóterhe Ft Számított adó nem rendes jövedelemre 7 20 Jutalomból levont adóelőleg A havi nyugdíjjal rendelkező magánszemély munkaviszonyban munkabért kap. A hónap minden munkanapján munkaviszonyban állt, fizetés nélküli szabadságot nem vett ki. Nem szakszervezeti tag. A magánszemély nyilatkozatában feltüntette a nyugdíj várható éves összegét. A fizetésének mennyi az adó előlege, ha az adójóváírás igénybevételét nyilatkozatban kérte? Megoldás: Havi nyugdíj: Havi munkabér: Összes havi rendszeres jövedelem: Számított éves jövedelem Számított éves adója: Nyugdíjára jutó adó: Havi adó előleg: (( )*0, )/12 Fizetendő adó előleg: Ft Ft

2 4. Művész Elek modern festőművész képét, a vállalat ért megvásárolta. Mennyi adóelőleget kell levonni, ha a vállalat a művésznek eddig még más összeget nem fizetett ki? (A művész nem kíván tételes költségelszámolást alkalmazni és nyilatkozatott nem adott) Megoldás Művész Elek bevétele Diktált költséghányaddal számolva, adóalap Levonandó adóelőleg: (54.00 x 0,36) Öreg Aida havi nyugdíja Egész évben munkaviszonyban áll, fix munkabére A magánszemély nyilatkozatában feltüntette a nyugdíj várható éves összegét. Jó munkájáért jutalmat kap. Mennyi adóelőleget kell levonni a jutalomból? Megoldás Havi nyugdíj: Havi munkabér: Összes havi rendszeres jövedelem: Jutalom: Számított éves jövedelem Számított éves adója: Nyugdíjára jutó adó: Éves rendszeres jövedelemre jutó adó: Jutalomra jutó adóelőleg: Háti János megbízóinak nyilatkozott, hogy éves jövedelme várhatóan nem éri el a 1,7 millió Ft-ot. Július 2-án túllépi a határt egy önálló munkáért kifizetőtől kapott összeggel. Megbízóitól kapott összeg Önálló tevékenységért kapott díj Határozza meg a fizetendő különadó mértékét, ha az előleget szabályszerűen fonták le a kifizetők. (Nyilatkozatott nem tett az önálló munkáról). Hogyan mentesülhet a különadó fizetése alól? Megbízói díjra eső adó: x 0,9 x 0,18 = Önálló tevékenységből származó jövedelem: x 0,9 x 0,36= Bírság: x 0,12 = Ft. (18) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor tett nyilatkozatában költség figyelembevételét kérte és a nyilatkozat alapján az adóelőleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség(ek) meghaladja (meghaladják) az összevont adóalap megállapításánál e törvény rendelkezései szerint az adóbevallásban elszámolt igazolt költsége(ke)t, akkor a különbözet 12 százalékát (költségkülönbözet alapján meghatározott adó) köteles az adóévre vonatkozó bevallásában megállapítani és bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni. Nem kell e rendelkezést alkalmazni, ha a különbözet nem haladja meg az adóelőleg(ek) megállapításánál figyelembe vett költség(ek összegének) 5 százalékát. (19) Ha a magánszemély az adóévben megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításánál a göngyölítéses módszer alkalmazását kérte, és utóbb az adóév során összevont adóalapja meghaladja az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét, akkor az említett értékhatár túllépését eredményező minden bevételének kifizetését megelőzően nyilatkozik a kifizető(k)nek, hogy az adóelőleget a kifizetőre vonatkozó általános szabály szerint vonja le, ekkor a kifizető a magánszemély nyilatkozata szerint jár el. Ilyen nyilatkozat hiányában az adóév végén emiatt mutatkozó befizetési különbözet 12 százalékát (adóelőleg-különbözet alapján meghatározott adó) köteles az adóévre vonatkozó bevallásában megállapítani és bevallani, valamint az adóbevallás benyújtására előírt határidőig megfizetni.

3 12. Gazdag Bertold alkalmazott három óvodás gyereket art el. Főállásban bért és jutalmat kapott, amit a következő kisebb keresetekkel egészített ki: meghívást kapott egy előadás tartására, melyért ot kapott, és két kisebb megbízást teljesített illetve Egy régi családi festményt értékesítet os áron. Az előadásra felhasználói szerződést kötött Személyes munkavégzés aránya 20%. Számítsa ki mennyi személyi jövedelemadót kell fizetnie! Éves munkabér: Előadási díj: Megbízási díj 1: Megbízási díj 2: Adóalap: Családi kedvezmény: Számított adó: Az ingóság értékesítése: x 0,25=30.75 < ezért nem keletkezik adófizetési kötelezettsége. 14. Fehér Piroska főállású munkahelyén Bért és prémiumot számfejtettek. Többször tartott előadást (ezekkel kapcsolatosan nem nyilatkozott), összesen díjazásért, ezek közül a legmagasabb összeg 500 volt. Szerzői jogi védelem alá tarozó tudományos munkáiért (melyet tudományos alapítványok finanszíroztak) összesen ot vehetett fel (nem nyilatkozott). Tagja ezen túl egy társas vállalkozásnak is, személyes közreműködése fejében ot, a vállalkozás évi adózott eredményéből, pedig (osztalékot) kapott, (saját vagyon 10.millió Ft részesedés 10%, jegybanki kamatláb 10%) Személyes munkavégzés aránya 40%. Számítsa ki mennyi szja-t kell fizetnie! 1. Kisösszegű jövedelem adója x 0,36 = Munkabér Jutalom Tudományos munka: Tagi közreműködés Számított adója: ( ( )x0,09)) Osztalék után fizetendő adója: x 0,25 = Fehér Piroskának összesen: adót kell megfizetnie.

4 19. Olasz Abigél alkalmazottként jövedelmet szerzett. Három hónapon keresztül fizetés nélküli szabadságon volt, ez alatt külföldön vállalt munkát. A külföldön szerzett jövedelme csak Magyarországon adóztatható. Külföldi jövedelmének adóalapja évnél hosszabb lejáratú életbiztosítására havi ot fizet, melyről a biztosító igazolás adott előző évi biztosítási díja /év. Kiemelten közhasznú alapítványnak támogatást utalt át az adóévben, melyről a szabályszerű igazolást az adózó megkapta. Számítsa ki mennyi személyi jövedelemadót kell fizetnie! Éves munkabér: Külföldről származó jövedelem: Összes jövedelem, adóalap: Adókedvezmények összesen: A Harkányi családban a férj éves főmunkaidős keresete , ebből Ft táppénz volt. Szakszervezeti kitüntetésben is részesült, mellyel 500 jutalom is jár. Megjelent egy könyve, a szerzői díj volt. Személyes munkavégzés aránya 60%. A feleség GYES-en van nem dolgozik nevelési ellátást az apának folyósítják. Fizetővendéglátó engedéllyel hétvégi házukat saját szervezésben kiadták fizető vendégeknek, ebből bevételük keletkezett, amivel szemben költség merül fel, de a költségekkel tételesen nem kívánnak elszámolni. Számítsa ki mennyi személyi jövedelemadót kell fizetnie! Férj: Éves munkabér: Jutalom Szerződi díj: Összes jövedelem, adóalap: Adójóváírás Családi kedvezmény Fizető-vendéglátás: (668.00/2 )x0,25 = Feleség: A Gyes-re jutó adót nem kell megfizetni. A fizető vendéglátásra jutó rész után kell adót fizetni, ami 25%. Fizető-vendéglátás: (668.00/2) x0,25 =83.500

5 24. A Költözz család más városban (szolgálati lakásba) költözött, ezért eladta a tulajdonában lévő két ingatlant (lakás, a házastársi vagyonközösség fennáll). Az egyiket 4 éve vásárolták ért (forgalmi érték) és értéknövelő beruházást hajtottak végre rajta. (számlákkal rendelkezik). Most ért értékesítették, az értékesítéssel kapcsolatosan kiadásuk volt (számlával rendelkeznek). A másik, 3 éve vásárolt ingatlan szerzés idején képviselt forgalmi érétként nem lehetett megállapítani, csak azt, hogy ért sikerült eladni (ez volt a illetékkiszabás alapja). A férj munkaviszonyból származó éves keresete A feleség főmunkaidős keresete , tovább megbízás alapján végzett munka díjazáskén tal egészített ki az év során. A rendkívüli kiadások fedezésére összesen kölcsönt vettek fel. Mennyi jövedelemadót kell fizetniük? Változik-e az adófizetési kötelezettségük, ha a jövedelmen új lakást vásárolnak? I. Ingatlan Eladási ár: Vételár: Értéknövelő beruházás: Egyéb költség: Korrigáció: Számított jövedelem: Házastársanként, fizetendő adó: II. Ingatlan Eladási ár: Vélelmezett jövedelem: Korrigáció: Számított Jövedelem: Házastársanként, fizetendő adó: Férj Feleség Munkaviszonyból származó jövedelme: Munkaviszonyból származó jövedelme: Ft Megbízási díj: Összes jövedelem: Ft Ft Ft Ft Ingatlan értékesítésből származó jövedelmet nem kell az adójóváírásnál figyelembe venni Férj: Feleség: I. Ingatlan után I. Ingatlan után II. Inglatlan után II. Inglatlan után Munkaviszonyból származó jövedelme után: Munkaviszonyból származó jövedelme után: Ft Ft

6 30. Zenész Klára főállású munkahelyén / hó bért és /év prémiumot kapott. A vállalata havonta készpénzben 450 étkezési hozzájárulást fizetett. Másodállásból jövedelme származott. Az év során tőzsdén értékű részvény vásárolt. A részvények után /2007. évi eredmény után/ osztalékban részesült, az osztalék után a kifizető 10% adót vont le. Szakszervezet tagja, a főállású bér után 1 % tagdíjat fizet? Hogyan kell adóznia? Főállású jövedelme: Étkezési hozzájárulás, mivel készpénzben fizet a munkáltató, ezért adóköteles jövedelemnek minősül: Másodállásból származó jövedelme: Prémium: Összes jövedelme: Szakszervezeti díj: Adóalap: Ft Ft Osztalék adó * 10 % = ,- melyet a kifizető levonja

7 33. Főnök Péter egyéni vállalkozó szeptember 6-tól főfoglalkozásban folyamatosan alkalmazza Munkás Józsefet (50%-os rokkantsága miatt csökkent munkaképességű - havi ,- Ft bérért), aki február 1-től az alkalmazásáig nem dolgozott, munkanélküli segélyben részesült. A tárgyévi összes bevétele ,- Ft, a tárgyévben felmerült és elszámolt tevékenysége folytatásával kapcsolatos összes költsége ,- Ft, ebből személyes kivét ,- Ft. A költségek között elszámolta az év során vásárolt fúrógép (87.000,- Ft) értékcsökkenését, valamint ,- Ft iparűzési adót. Leírási kulcs 18%. Jegybanki alapkamatláb 10%. Köztartozása nincs. Feladat: Mennyi személyi jövedelemadót kell fizetnie, ha a törvény által biztosított kedvezményeket igénybe veszi? Összes bevétel munkanélküli foglalkoztatása ( x 0,29 x 4 hó) elszámolt költségek kedvezmény (M. J. 50% rokkant foglalkoztatás miatt) 4 x létszámkedvezmény (117/365=0,32) (0,32x69.000x12) - iparűzési adó 100%-a Számított jövedelem, adóalap Vállalkozói személyi jövedelemadó 16% Adózás utáni vállalkozói jövedelem 25%-os osztalék: adóalap=adózás után vállalkozói jövedelem x 0.25 Személyes kivét után fizetendő 18 %-os adó SZJA összesen: = ,-Ft Különadó: ( ) x 0,04 = ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 34. A magánszemélynek olyan országból származik jövedelme, amellyel Magyarországnak van kettős adóztatást kizáró egyezménye. A külföldi jövedelme után az adott országban nak megfelelő adót fizetett és az egyezmény szerint a jövedelmet a többi jövedelem adójának megállapításához be lehet számítani az adóalapba (mentesítés). A magánszemély belföldi jövedelme Határozza meg a fizetendő személyi jövedelemadó összegét! Indokolja a fizetendő adó megállapításának módját! Külföldi jövedelme: Belföldi jövedelme: Adóalap: Számított Külföldi jövedelem adója: Indoklás: mivel egyezmény van a két ország között ezért a külföldön szerzett jövedelmet is be kell vallani, mivel a feladat nem tér ki arra, hogy hány napot dolgozott kinn, ezért mindenképpen adóalap növelő tétel lesz. Mivel külföldi jövedelméből adót megfizetett a másik tagállamba ezt figyelembe vehető, de csak erejéig és ezzel csökkenthető a fizetendő adó, nem pedig a teljes erejéig.

8 37. Tanár Tímea egyetemi tanár. Egyetemi munkaviszonyából származó jövedelme Ft. A Penta Unió Oktatási Centrumtói még előző évben megkötött szerződés alapján előadói díjat, a Magyar Közgazdasági Társaságtól a tárgyévben kötött szerződés alapján előadói díjat vett fel. Ez utóbbival szemben (nyilatkozata alapján) Ft költséget tud igazolni. Tárgyév márciusában két hetet ösztöndíjjal külföldön töltött, amelyből származó nem adóköteles jövedelme Egy Kft tagjaként végzett munkájáért (nem mellékszolgáltatás) ot kapott, amellyel kapcsolatosan költség merült fel. Munkáltatója értesítette, hogy az egyetemi tanács döntése alapján még visszafizetendő munkahelyi lakáshitel tartozását jogszabályban biztosított lehetőség alapján elengedték. Pécs városáért kifejtett munkásságárét az önkormányzat pro Urbe kitüntetésben részesítette, amelyhez pénzjutalmat kapott. Tárgy évben ért Kft-ben üzletrészt vásárolt, ot kiemelten közhasznú alapítványba fizetett be. Az alapítványtól az igazolást megkapta. Szakszervezeti tag, havonta 200. Két gyereket van, akik általános iskolába járnak, a családi pótlékok Tanár Tímea kapja fizetésével együtt. A személyes munkavégzés aránya 80%. Munkáltatójának nyilatkozott, hogy más forrásból származó jövedelme is lesz. Készítse el az adóbevallását, mennyi a fizetendő adója, ha a kifizetők a tevékenység szerinti adóelőleget az általános szabályok alapján levonták? Egyetemi jövedelem: Szakszervezeti díj: Munkaviszonyból adóköteles jövedelme Családi kedvezmény Szerzői díj: MKT szerződés: Önkormányzat: Kft. Összesen: Éves adó megállapítása: Munkaviszonyból: Szellemi tevékenység: Kitüntetés Kt-ből Külföldi Ösztöndíj Összes jövedelem: Szakszervezeti díj: Adóalap Számított adó:

9 Családi Kedvezmény Alapítványi támogatás: Adóelőleg: Visszaigénylés: Egy magánszemély, aki jelenleg postásként 6 órában 62.50/hó összegű jövedelemre tesz szert, azzal keresi meg Önt, hogy adjon tanácsot. A magánszemélyt megkereste egy vállalkozó, aki őrző-védő oktatási tevékenységre kérte fel őt. Az oktatási tevékenységéért, mely adott évben kifizetésre kerülne ot fizetne. Tájékoztassa a magánszemélyt, hogy milyen adófizetési kötelezettség terhelné az oktatási tevékenységét, ha az munkaviszony mellett kapná. Külön részletezze a nyilatkozatok hatását az adóelőleg megállapításánál! Éves bér: Diktált költséghányaddal Bevétele: Adóalap Költségekről nyilatkozik 50% Bevétele: Adóalap Fészek Károly tárgyévben eladja 2003-ban os áron szerzett lakóingatlanát ért és nyaralóját ért, melyet örökölt ( az illeték alapja volt 2004-ben) Gyermeke a következő adóév január 30-án ért saját részére társasházi lakást vásárolt. Egyéb költségeiről számlával nem rendelkeznek. Az ingatlanok adásvételét tekintve mennyi SZJA fizetési kötelezettsége merül fel, ha az eladott ingatlan %-ban Fészek Károly és lánya, illetve, ha a nyaraló 100 %-ban Fészek Károly tulajdona. A ban szerzett ingatlan adómentes már, egyik tulajdonost sem terheli adófizetési kötelezettség. A 2004 ben szerzett ingatlan után: = Adóalap: * 0,25 = Mivel a nyaraló Fészek úr tulajdonában van teljes mértékben ezért neki kell adóznia.

10 52. Számol Tamás alkalmazott havi bruttó bért kap, szakszervezetnek tagja, tagdíj 0,7 %, önkéntes nyugdíjpénztár tagja, ahová havi 2.00 tagdíjat fizet, részére a munkáltatója is fizet 600-ot havonta. Nyereséges Kft jének tőkeemelése során a le nem kötött eredménytartalékból tal emelték a jegyzett tőkét. A Kft-től tárgyévben semmilyen jövedelmet nem kapott. Tulajdoni részaránya 40%. Induló Bt -jében egyik lakását apportálta, melyet 4,2 millió Ft-on számították be a tulajdonosok a társasági szerződés szerint. Az ingatlant 1,6 millió Ft-ért vette 2004-ben, illeték 50.00, ügyvédi költség melyről számlával rendelkezik A tőkeemeléseket a cégbíróság a tárgyévben bejegyezte. Számol Tamás (édesanyja részére) idősek otthonában férőhelyet vásárolt Ft-ért. Visszavásárlási vagy továbbértékesítési jog nem illeti meg. Készítse el Számol Tamás tárgyévi adóbevallását! Munkabér: Szakszervezeti díj: Összes jövedelem: Éves jövedelme: Számított adó: Rendes jövedelem adója: Különadózó jövedelmek: Apport értéke Vétel ár: Illeték: Ügyvéd: Jövedelme: Adóalap: Ft Ft Ft Ft Ft Nincs számla ezért nem vehető figyelembe , mivel a szerzést követő 5. évben történt az eladás!!! Az önkéntes nyugdíjpénztárba befizetés kedvezménye: 2000*12*0,3 =7.20 Rendelkezés az adóról!!! 54. Szélvész Ádám állami egyetemen egyetemi hallgató. Tanulmányaival kapcsolatban az egyetemtől ösztöndíjat kapott. Barátja számítógépes vállalkozásához (Kft) betársult. A Kft-be lépésekor az általa készített programot apportálta, melynek értéke az apportlista szerint , ezzel az apporttal 49%-os tulajdonrész szerzett a Kft-ben. Ösztöndíjat alkalmi munkával egészítette ki, mely volt bruttó értéken, ebből a kifizetők adóelőleget vontak le. Költségekkel nem kíván elszámolni. Készítse el a hallgató éves adóbevallást! Milyen adókötelezettség terheli a hallgatót? Ösztöndíj: Munkabér Összesen: Apport Összes jövedelme: Számított adó: Ösztöndíjra jutó adó: Éves adó: Levont adó előleg:

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla

Adózási példatár. Tartalomjegyzék. Dr. Huszár Lilla 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 1. Társasági adó...2 2. ÁFA...12 3. Személyi jövedelemadó...24 4. EVA...32 5. Bérjárulékok...34 6. Egyéb adójellegû kötelezettségek - speciális elvonások...41 7. Illetékek...43

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

Személyi jövedelem adó SzJA

Személyi jövedelem adó SzJA ADÓZÁS GYAKORLATOK SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA 1. Gyakorlat A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2013-BAN INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3

ALFA HÍRLEVÉL. Az ALFA-HUMAN Kft. szakmai kiadványa 2009/3 ALFA HÍRLEVÉL Az szakmai kiadványa 2009/3 Tisztelt Olvasó! Örömmel értesítjük arról, hogy az ALFA HÍRLEVÉL 2009/3. számával folytatjuk időszakosan megjelenő, tájékoztató kiadványunkat. Aktuális Hírlevelünkben

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvető szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvető szabályok 2014. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.)

A földbérleti díjak adózásának kérdései. (Agrár Füzetek 2/2008.) 1 A földbérleti díjak adózásának kérdései (Agrár Füzetek 2/2008.) Írta: Sinka Jánosné Közgazdász, adószakértő 2 Bevezető Mivel a földbérleti díjak - az újonnan kötött szerződésekben - a korábbi díjak két-háromszorosára

Részletesebben

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról

Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Szerződéskötést megelőző tájékoztató 1. sz melléklete: Tájékoztató a tőkejövedelmek adózásáról Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás pontosan csak az ügyfél egyedi körülményei alapján ítélhető meg, továbbá

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai

A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai A személyi jövedelemadó 2012. évi változásai Ezen írásban a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVI. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 2012. évre történõ legfontosabb változásai kerülnek bemutatásra,

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben