9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet"

Átírás

1 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló évi LVI. törvény 5. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva - a következıket rendelem el: 1. (1) Az e rendelet 1. számú mellékletében - régiónkénti bontásban - felsorolt intézmények jogosultak iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga szervezésére a (2)-(4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével. (2) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 2. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás és szakképesítés-ráépülés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult július 31-éig szakmai vizsga szervezésére. (3) A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény a 3. számú mellékletben megjelölt szakképesítés, szakképesítés-elágazás, ezek részszakképesítése(i), szakképesítésráépülés, valamint részszakképesítés tekintetében és az ott meghatározott régióban jogosult június 30-ig szakmai vizsga szervezésére. (4) A 2. számú mellékletben és a 3. számú mellékletben nevesített szakképesítések tekintetében elnyert vizsgaszervezési jogosultságok a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló szociális és munkaügyi miniszteri rendeletnek a külön jogszabályokban megállapított jogosultságok a 37/2003. (II. 27.) OM rendelettel (a továbbiakban: R.) és az 1/2006. (II. 17.) OM rendelettel kiadott Országos Képzési Jegyzékben szereplı szakképesítések közötti megfeleltetését szabályozó mellékletében megjelöltek szerint érvényesek, az R március 31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedı szakmai és vizsgakövetelmények szerint szervezett képzések esetén. 2. (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt intézményeken kívül a a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) a szakképzésért és felnıttképzésért, valamint a foglalkoztatás-politikáért felelıs miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés, b) tekintetében jogosult szakmai vizsga megszervezésére. (2)Az NMH vizsgaszervezési jogosultsága kiterjed az R március 31-én hatályos azon szakképesítéseinek - korábbi szabályok szerint megkezdett képzéseket követı - szakmai vizsgáira is, amelyek az e rendelet 4. számú mellékletében szerepelnek. (3) 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) A 2. (1)-(2) bekezdése szerinti szakképesítések tekintetében e rendelet szerint szervezett szakmai vizsgának, illetve e rendelet szerinti szakmai vizsgaszervezési tevékenységnek kell tekinteni az NMH január 1-je és a szociális módszertani intézmények kijelölésérıl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértıi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl szóló 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról szóló 22/2011. (V. 12.) NEFMI rendelet hatálybalépése közötti - szakmai vizsgáit, vizsgaszervezési tevékenységét is. 1. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez A szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények régiók szerint Nyugat-Dunántúl régió

2 Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Budapesti Gazdasági Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 4 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő 9400 Sopron, Kurucdomb sor 2. 7 FEOT Foglalkoztatást Elısegítı, Oktató és Tanácsadó Kft Gyır, Bajza u Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı utca Griff Vállalkozásfejlesztı Kft Nagykanizsa, Kölcsey u GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT GYİR, FEHÉRVÁRI U INFORG Oktató, Tervezı, Szervezı Kft Szombathely, Petıfi Sándor u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium 9021 Gyır Szent István út Budapest, Rózsa u Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymezı u Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola 9027 Gyır, Mártírok útja Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTİ INTÉZET SZERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft 1111 Budapest, Mőegyetem rkp Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola 9023 Gyır, Földes Gábor utca Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképzı Iskola 7621 Pécs, Mária u PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola 8900 Zalaegerszeg, Ola utca Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca Szombathelyi Regionális Képzı Központ 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol utca

3 33 Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Közép-Dunántúl régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Albasafe Munkavédelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 8000 Székesfehérvár, Lomnici u Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tata, Hısök tere 9. 3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DELIKATES FELNİTTKÉPZİ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. u Dunaferr Szakközép -és Szakiskola 2400 Dunaújváros Vasmő tér DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u Griff Vállalkozásfejlesztı Kft Nagykanizsa, Kölcsey u ISD DUNAFERR Dunai Vasmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2400 Dunaújváros, Vasmő tér Budapest, Rózsa u Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 10/A 14 Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u Országos Írásszakértı Intézet Szervezı és Szolgáltató Kft Eger, Érsek u Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft Budapest, Mőegyetem rkp Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pannon Egyetem 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Pf PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Reguly Antal Szakképzı Iskola és Kollégium 8420 Zirc Alkotmány u Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola 8200 Veszprém, Halle utca Székesfehérvári Regionális Képzı Központ Székesfehérvár Seregélyesi út SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol utca Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér

4 Dél-Dunántúl régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Apponyi Sándor Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 7184 Lengyel, Petıfi utca 5. 2 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 4 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa György út Eötvös Loránd Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium 7400 Kaposvár Pázmány Péter u EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Budapest, Rózsa u Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 7623 Pécs, Rét u Pécsi Regionális Képzı Központ 7634 Pécs, Bázis út Pécsi Szociális és Egészségügyi Szakképzı Iskola 7621 Pécs, Mária u PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Székesfehérvári Regionális Képzı Központ Székesfehérvár Seregélyesi út Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Közép-Magyarország régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Arany Alkony Kht Budapest, Mátyás tér 6. 2 Atalanta Oktatási Kft Budapest, Jázmin u

5 3 Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft Budapest, Vajda Péter u. 10/a. 4 Budapesti Gazdasági Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca Corvin köz Oktatási Központ Kft Budapest, Kisfaludy utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdıalja u DELIKATES FELNİTTKÉPZİ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 8000 Székesfehérvár, Prohászka O. U DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 10 EFEB FELNİTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft Budapest, Botond u Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet (ETI) 1085 Budapest, Horánszky u ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u Grafológiai Intézet Íráspszichológiai Szakértı, Oktató és Kutató Kft Budapest, Budaörsi út 52. III. emelet 19 Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Budapest, Rózsa u Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymezı u KOTK Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzı Központ Kft Budapest, Szövetség utca Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út Metodika Oktatási Szolgáltató Kft 1031 Budapest, Csónakház u NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NEON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft Budapest, Váci út NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképzı és Vizsgacentrum Kft Budapest, Üllıi út OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u

6 36 Országos Írásszakértı Intézet Szervezı és Szolgáltató Kft Eger, Érsek u Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft 1111 Budapest, Mőegyetem rkp Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Budapest, Beregszász u OVI Országos Vezetıképzı Intézet Kft Budapest, Csalogány utca Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: Pallas 70 Oktatási Kft Budapest Árpád út 56. A lcsh. II PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége 1119 Budapest, Tétényi út 100C 44 Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft 1141 Budapest, Bosnyák u Raoul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium 1088 Budapest, Ludovika tér Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft Budapest Erzsébet krt Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Nyíri út Székesfehérvári Regionális Képzı Központ Székesfehérvár Seregélyesi út Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft Budapest, Bertalan Lajos utca SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol u Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft Tóalmás, Kossuth u Tüske Kft Budaörs, Budapesti út Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Észak-Magyarország régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út BOKIK Szolgáltató Kht Miskolc, Szentpáli utca 1. 3 Budapesti Gazdasági Fıiskola 1149 Budapest, Buzogány utca Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdıalja u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 9 Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ 3518 Miskolc, Erenyı u EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu

7 12 Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u INTERN KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Miskolc, Vásárhelyi u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola 3100 Salgótarján, Meredek út Jakab Oktatási és Szakképzési Kft Miskolc, Kis-Hunyad Károly Róbert Fıiskola 3200 Gyöngyös, Mátrai utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri utca Budapest, Rózsa u Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Lipthay Béla Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium 3170 Szécsény, Haynald L. út Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft Visonta, Erımő út MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út Miskolci Egyetem 3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros 27 NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út Oktatási Stúdió 90 Kft Miskolc, Csabai kapu OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTİ INTÉZET SZERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft Budapest, Mőegyetem rkp Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. Kollégium 38 Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium 3702 Kazincbarcika, Irinyi János utca Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzı Iskola 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em Szofisztika Oktatásszervezı Korlátolt Felelısségő 1039 Budapest, Erzsébet krt. 39. I.em SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol utca Talentum 99 Oktatási Centrum Kft Eger, II Rákóczi F. u Tokaji Mezıgazdasági zakképzı Iskola és Kollégium 3910 Tokaj, Tarcali út

8 44 Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Észak-Alföld régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdıalja u Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centruma Felnıttképzési és Távoktatási Központ 4032 Debrecen, Böszörményi út Debreceni Regionális Képzı Központ 4034 Debrecen, Vámospércsi út DELIKATES FELNİTTKÉPZİ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, PROHÁSZKA O. UTCA DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar 1097 Budapest, Ecseri út 3. 9 Eötvös József Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium 4100 Berettyóújfalu, Eötvös út EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Esztergom, Kis-Duna sétány Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Baross utca Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium 4400 Nyíregyháza Árok u Ipartestületi Szakközépiskola 1074 Budapest, Hársfa utca Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzı Korlátolt Felelıségő 1077 Budapest, Rózsa Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1062 Budapest, Andrássy út Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u New York Nyelviskola Képzési- és Vizsgacentrum Kft. 4400, Nyíregyháza, Rákóczi u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft Nyíregyháza, Rákóczi út Nyíregyházi Regionális Képzı Központ 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u OK-TAT-60 Kft Hatvan, Tanács út OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt Esztergom-Kertváros, Wesselényi u

9 28 ORSZÁGOS ÍRÁSSZAKÉRTİ INTÉZET SZERVEZİ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT EGER, ÉRSEK U Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft 111 Budapest, Mőegyetem rkp. 9. II.em 30 Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7031 Paks, Pf. 71, hrsz.: PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest Szobránc u Pinkerton-V Ügynöki és Szolgáltató Kft. Pinkerton Tanodája 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT VÁSÁROSNAMÉNY, KOSSUTH U. 35/2. 34 RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT DEBRECEN, ARANY JÁNOS U RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő 4931 Tarpa, Árpád utca Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt Budapest Mór u Sillabusz 2000 Humán Szolgáltatásokat Szervezı Közkereseti 4033 Debrecen, Sámsoni út Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32 sz. Kollégium 39 Szolnoki Fıiskola 5000 Szolnok, Ady Endre út SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol utca Tüske Kft Budaörs, Budapesti út Vasvári Pál 4440 Tiszavasvári Petıfi út Veress Ferenc Szakképzı Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a. 44 VOFA Tanácsadó és Szervezı Kft Budapest, Testvérhegyi út Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. Dél-Alföld régió Sorszám Az intézmény megnevezése Az intézmény címe 1 Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium 5600 Békéscsaba Puskin tér 1. 2 Békéscsabai Regionális Képzı Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. 3 Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) 1211 Budapest, Táncsics M. u CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdıalja u Diana Vadász- Felnıttképzı Alapítványi Szakképzı Iskola és Kollégium 6640 Csongrád, Jókai u DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2510 Dorog, Bécsi u. 1/a. 7 ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft Debrecen, Vámospércsi út Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fı u KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT

10 Budapest, Rózsa u Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) 1134 Budapest, Kassák Lajos u KERESKEDİK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1. 14 KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1065 Budapest Nagymezı u Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft Budapest, Hajdú u Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Pécs, Donátusi út NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Budapest, Ambrus Zoltán u NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt Budapest, Gizella u Országos Munkavédelmi Képzı és Továbbképzı Kft 1111 Budapest, Mőegyetem rkp Öveges Képzı Kft Kecskemét, Rákóczi út PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1143 Budapest, Szobránc u Szegedi Tudományegyetem 6720 Szeged, Dugonics tér SZTÁV Felnıttképzı zrt Budapest, Angol utca Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok július 31-éig, régiók szerint OKJ szám Szakképesítés megnevezése Szociális gondozó és 02 ápoló Szakképesítés köre szakképesítéselágazás Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény megnevezése Régiók (a feljogosított intézmény címét az 1. számú melléklet tartalmazza) NyD KD DD KM EM EA DA NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt. Raoul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsabai Regionális Képzı Központ Arany Alkony Kht

11 gondozó, 04 szervezı Jelnyelvi tolmács ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolai Kar Szociális Gerontológiai gondozó Szociális 02 asszisztens Mentálhigiénés asszisztens Kisgyermekgondozó, -nevelı szakképesítéselágazás NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt. Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola szakképesítéselágazás NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt. szakképesítéselágazás NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt. Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Békéscsabai Regionális Képzı Központ szakképesítésráépülés NOMINA 3P Oktatásszervezı és Szolgáltató Zrt. Békéscsabai Regionális Képzı Központ szakképesítéselágazás Raoul Wallenberg Humán Szakképzı Iskola és Gimnázium Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet (ETI) Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakiskola és Szakközépiskola Jelmagyarázat Régió neve Régióba tartozó megyék Jel Nyugat-Dunántúli régió Gyır-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye NyD Közép-Dunántúli régió Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye KD Dél-Dunántúli régió Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye DD Közép-Magyarországi régió Budapest, Pest megye KM Észak-Magyarországi régió Heves megye, Nógrád megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÉM Észak-Alföldi régió Jász-Nagykun-Szolnok megye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ÉA Dél-Alföldi régió Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye DA 3. számú melléklet a 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

12 A Szakképesítés OKJ száma, megnevezése Ács, állványozó Agrokémiai és növényvédelmi kereskedı Szakképesítések szerinti vizsgaszervezési jogosultságok június 30-ig, régiók szerint A szakképesítés köre Az intézmény neve NyD KD DD ÉA DA ÉM KM szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium részszakképesítés Debreceni Regionális Képzı Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Szombathelyi Regionális Képzı Központ SZTÁV Felnıttképzı zrt. Debreceni Egyetem Agrár- és Mőszaki Tudományok Centruma Felnıttképzési és Távoktatási Központ Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft Akusztikus szakképesítéselágazás emissziós anyagvizsgáló EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Állványozó részszakképesítés GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft Általános részszakképesítés laboráns Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Általános szakképesítéselágazás vegyipari laboratóriumi technikus Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium

13 Anyagbeszerzı Árnyékolástechnikai szerelı részszakképesítés Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. Szombathelyi Regionális Képzı Központ Áruösszeállító részszakképesítés Debreceni Regionális Képzı Központ Griff Vállalkozásfejlesztı Kft. GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Áruterítı részszakképesítés Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft

14 Asztalosipari szerelı Atomerımővi gépész Atomerımővi karbantartó Autógyártó Automatikai mőszerész Automatikai technikus Bányászati gépkezelı Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. részszakképesítés GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. SZTÁV Felnıttképzı zrt. szakképesítés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság szakképesítés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium szakképesítés EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Kft. szakképesítéselágazás szakképesítésráépülés Bányászati szakképesítéselágazás robbantómester EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft Bányászati szállítóberendezés kezelıje részszakképesítés OK-TAT-60 Kft Belsıépítési szakképesítés szerkezet- és burkolatszerelı Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ

15 Bérügyintézı Beszédleíró-gyorsíró Beton- és vasbetonkészítı Betonelemgyártó szakképesítésráépülés KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. SZTÁV Felnıttképzı zrt. Metodika Oktatási Szolgáltató Kft NEON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Pallas 70 Oktatási Kft. Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. részszakképesítés GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. SZTÁV Felnıttképzı zrt. szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. OK-TAT-60 Kft

16 Bevontelektródás hegesztı Bolti pénztáros Bırdíszmőves Szombathelyi Regionális Képzı Központ részszakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola Eötvös Loránd Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. OK-TAT-60 Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Szombathelyi Regionális Képzı Központ Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola részszakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) OK-TAT-60 Kft. Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Regionális Képzı Központ Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. szakképesítés Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft részszakképesítés Debreceni Regionális Képzı Központ

17 Bırtárgykészítı Burkoló szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Debreceni Regionális Képzı Központ Eötvös József Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Bútor- és lakástextileladó szakképesítéselágazás Sándor Kollégium Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és kollégium Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Reguly Antal Szakképzı Iskola és Kollégium School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Szombathelyi Regionális Képzı Központ SZTÁV Felnıttképzı zrt. Veress Ferenc Szakképzı Iskola Atalanta Oktatási Kft. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Debreceni Regionális Képzı Központ Eötvös József Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő Griff Vállalkozásfejlesztı Kft. J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT

18 Bútor- és lakástextilkereskedı Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképzı és Vizsgacentrum Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges Képzı Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Regionális Képzı Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. részszakképesítés Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola

19 Bútor- és szınyegbecsüs Bútorasztalos Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. szakképesítéselágazás KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szegedi Tudományegyetem szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Debreceni Regionális Képzı Központ Eötvös József Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ

20 Bútoripari szakképesítéselágazás technikus Bútorkárpitos Cipész, cipıkészítı, cipıjavító Cipıfelsırész-készítı Cipıösszeállító CNCforgácsoló OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Szombathelyi Regionális Képzı Központ SZTÁV Felnıttképzı zrt. Veress Ferenc Szakképzı Iskola Nyíregyházi Regionális Képzı Központ részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola szakképesítés Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. részszakképesítés OK-TAT-60 Kft. szakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Debreceni Regionális Képzı Központ Dunaferr Szakközép -és Szakiskola DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Eötvös Loránd Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és kollégium Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. Gépipari Tudományos Egyesület Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Griff Vállalkozásfejlesztı Kft

21 ISD DUNAFERR Dunai Vasmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzı Iskola Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Miskolci Egyetem Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Székesfehérvári Regionális Képzı Központ Szombathelyi Regionális Képzı Központ SZTÁV Felnıttképzı zrt Cukrász szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) KERESKEDİK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

22 Csecsemıés gyermekruha-készítı Cserépkályha-készítı Csıvezetéképítı Darabológép-kezelı Darukötözı Diétás szakács Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Veress Ferenc Szakképzı Iskola Debreceni Regionális Képzı Központ KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. részszakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft. szakképesítés Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Kft. részszakképesítés Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium OK-TAT-60 Kft. részszakképesítés ÉKKO Építıipari Közszolgáltató, Kereskedı és Oktató Kft. szakképesítéselágazás szakképesítésráépülés GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. OK-TAT-60 Kft. Oktatási Stúdió 90 Kft. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) Debreceni Regionális Képzı Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő

23 Dozimetrikus Drágakımeghatározó Duguláselhárító Egyéb eljárás szerinti hegesztı KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Séf Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi szakképesítés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Paksi Atomerımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképzı Korlátolt részszakképesítés Felelısségő Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) részszakképesítés Észak-magyarországi Regionális Képzı Központ GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. OK-TAT-60 Kft. SZTÁV Felnıttképzı zrt. részszakképesítés Andrássy Gyula Szakközépiskola GYÁÉV SZAKKÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI KFT

24 Egyéb mőanyagtermék gyártó E- kereskedı Ékszerbecsüs Elektrolakatos és villamossági szerelı KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. OK-TAT-60 Kft. School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola részszakképesítés Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. OK-TAT-60 Kft. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium részszakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium szakképesítéselágazás Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola OK-TAT-60 Kft. Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) KERESKEDİK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Szegedi Tudományegyetem szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Energetikai Szakközépiskola és Kollégium EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. OK-TAT-60 Kft. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola

25 Elektromechanikai mőszerész Elektromos alállomás üzemeltetı Elektromos gép- és készülékszerelı Elektronikai mőszerész szakképesítés Dunaferr Szakközép -és Szakiskola szakképesítésráépülés Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Debreceni Regionális Képzı Központ Dunaferr Szakközép -és Szakiskola DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minısítı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Magyar Elektrotechnikai Egyesület Megamos Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. OK-TAT-60 Kft. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Zipernowsky Károly Mőszaki Szakközépiskola szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Debreceni Regionális Képzı Központ Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Magyar Elektrotechnikai Egyesület MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Csepel Oktatási és Szolgáltató Kft (Adu Oktatási Központ) Debreceni Regionális Képzı Központ

26 Elektronikai technikus Élelmezésvezetı Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola INFORG Oktató, Tervezı, Szervezı Kft. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Dunaferr Szakközép -és Szakiskola Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Nyíregyházi Regionális Képzı Központ Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium szakképesítés Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium Debreceni Regionális Képzı Központ EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

27 Élelmiszer- szakképesítéselágazás és vegyiáru-eladó School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szegedi Tudományegyetem Szinergia Közgazdasági, Kereskedelmi és Számítástechnikai Szakképzı Iskola Szofisztika Oktatásszervezı Korlátolt Felelısségő Szolnoki Fıiskola Atalanta Oktatási Kft. Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. Békéscsabai Központi Szakképzı Iskola és Kollégium CSÚCS 91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft. Debreceni Regionális Képzı Központ DELIKATES FELNİTTKÉPZİ KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG EFEB FELNİTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. Eötvös József Szakképzı Iskola, Speciális Szakiskola és Karácsony Sándor Kollégium FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő Gépipari Tudományos Egyesület Griff Vállalkozásfejlesztı Kft. J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) KERESKEDİK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. NARVÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

28 NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképzı és Vizsgacentrum Kft. Nyír-Dinamika Ipari, Kereskedelmi és Szakképzı Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt. Öveges Képzı Kft. Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Pécsi Regionális Képzı Központ PERFEKT Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft PROJEKT OKTATÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. RÉGIÓ OKTATÁSI KÖZPONT KFT. Reguly Antal Szakképzı Iskola és Kollégium RIVIERA-TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Székesfehérvári Regionális Képzı Központ Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. Szombathelyi Regionális Képzı Központ Talentum 99 Oktatási Centrum Kft. Tokaji Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és Kollégium Trainex Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. Tüske Kft részszakképesítés EFEB FELNİTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft

29 Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedı Ellenırzési és minıségbiztosítási munkatárs Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Kereskedık és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) KERESKEDİK, VÁLLALKOZÓK BÉKÉS MEGYEI SZERVEZETE OK-TAT-60 Kft. Pallas 70 Oktatási Kft. Pest Megyei Kereskedık és Vendéglátók Szövetsége Plánet Oktatásszervezı- és Termékelıállító Kft School of Business Zalaegerszeg Üzleti Szakképzı Iskola Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Soter-Line Oktatási, Továbbképzı és Szolgáltató Kft. Surányi Endre Szakképzı Iskola és Kollégium Szókratész Külgazdasági Akadémia Oktatási és Tanácsadó Kft. szakképesítés EFEB FELNİTTOKTATÁSI KÖZPONT Kft. EUROKT-AKADÉMIA Szakképzı és Szakmai Szolgáltató Kft. FÉNY-SZOFT Számítástechnikai Korlátolt Felelısségő Griff Vállalkozásfejlesztı Kft. ISD DUNAFERR Dunai Vasmő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság J. L. SEAGULL Szakképzı Iskola KECSKEMÉTI REGIONÁLIS KÉPZİ KÖZPONT Magyar Iparszövetség Oktatási és Szolgáltató Központ Kft. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörően Mőködı Részvénytársaság NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképzı és Vizsgacentrum Kft. Nyíregyházi Regionális Képzı Központ OK-TAT-60 Kft. OKTÁV Továbbképzı Központ Zrt

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Iktatószám: 10596/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet. A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten 1. 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére

Részletesebben

Magyar joganyagok - 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet - az egyes szakképesítések szak 2. oldal 6. Budapesti Műszaki Főiskola 1034 Budapest, Doberdó u.

Magyar joganyagok - 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet - az egyes szakképesítések szak 2. oldal 6. Budapesti Műszaki Főiskola 1034 Budapest, Doberdó u. Magyar joganyagok - 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet - az egyes szakképesítések szak 1. oldal 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga

Részletesebben

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli

Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint. iskolarendszeren kívüli Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. április 21-ei állapot szerint ÉRKEZETT INTÉZMÉNY INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉNY MEGYÉJE SZAKKÉPESÍTÉS KÉPZÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025. Budapest Kaposvár Debrecen. Budapest Pécs Szekszárd Kaposvár Kecskemét Cegléd Ráckeve R4-007 R1-004

Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025. Budapest Kaposvár Debrecen. Budapest Pécs Szekszárd Kaposvár Kecskemét Cegléd Ráckeve R4-007 R1-004 Képzési lista Régió: Közép-Magyarország (, Pest megye) Képzési program címe Képzés típusa Óraszám Képzési helyszín A sikeres értékesítés 30 Meghirdetett témakódja R4-031 R6-156 R1-025 ABC eladó OKJ-s képzés

Részletesebben

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július

TÁMOP / azonosítószámú kiemelt projekt általános képzési jegyzékének módosítása július OKJ azonosító / Országos Bács-Kiskun Betegkísérő OKJ 52 723 01 0100 33 01 69 10 Bács-Kiskun Bács-Kiskun Bács-Kiskun Baranya Tűzvédelmi szakvizsga okj 31 521 11 0100 31 03 44 12 OKJ 31 582 06 0010 31 04

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ Budapest - Ikarus BSE Atlétikai Centrum, 2017. október 15. Magasugrás fiú 11:00 Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 1.7750

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2400, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 17., péntek 148. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK 134/2008. (X. 17.) FVM r. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2.

6500 Baja, Déri Frigyes sétány Budapest, Bajcsy- Zsilinszky Endre út Budapest, Erzsébet krt. 2. Megye CIB bankfiók neve Nyitvatartás Cím Kutya behozható Megjegyzés/ kiegészítés Budapest Allee Fiók H: 10.00-18.00 K: 10.00-18.00 Sz: 10.00-18.00 Cs: 10.00-18.00 P: 10.00-18.00 Allee Bevásárlóközpont

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia utca 4/a 896-21-74 237-48-80 E-mail isz.aso@bfkh.hu 13.00 18.00 13.00 16.00 8.30 13.00 8.30 12.30 BARANYA MEGYEI

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA 017/018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA V-VI. KORCSOPORT ORSZÁGOS DÖNTŐ RAJTLISTA Helyszín: Budapest, Ikarus BSE Atlétikai Centrum Időpont: 017. október 15. A Versenybíróság elnöke: Szöllösné Patinszki Andrea

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

W:\TOMI\palyatanacsadok\2_3_12009.évi képzési lista 12/1

W:\TOMI\palyatanacsadok\2_3_12009.évi képzési lista 12/1 Észak-Magyarország: 2009 évi képzési jegyzék. Forrás: ÁFSZ Sorszám Aj. sorszáma Képző intézmény Székhelye (Város) Tanfolyam megnevezése Lebonyolítás helyszíne Összóra Idő-tartam (hó) Létszám Egy főre jutó

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége

Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége 1 Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile Jogorvoslati fórumok elérhetősége T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 6. sz. melléklet Hatályos: 2011. január 1-jétől 1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010 19.344340

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA

TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ LEÁNY V-VI. KORCSOPORT 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2013/2014. TANÉVI TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE LEÁNY V-VI. KORCSOPORT

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

2018/2019. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS

2018/2019. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS 2018/2019. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS I. Korcsoport Leány 1 Borsod-AZ Szent Imre Római Katolikus Általános és Óvoda Miskolc 2 Pest Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Érd 3 Budapest Budapest XIII.

Részletesebben

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00.

MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. MEGYE BÍRÁLAT HELYE BÍRÁLAT IDEJE TELEFONSZÁM Baranya 7623. Pécs, Rákóczi u. 30. Hétf : 13.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00. 72/512-461 Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt.2

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű vizsgaszervezési jogosultsággal rendelkező szervezetek Vizsgaszervező neve, székhelye A szakképesítés OKJ szerinti azonosító A szakképesítés megnevezése Engedély

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie.

Tisztelt Ügyfeleink! A kísérőokmánynak formanyomtatványa nincs, adattartalmának az e-tko adatelemekkel kell megegyeznie. FELHÍVÁS a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elrendelet, 2014. április 11-én 14.00 órától előreláthatólag 2014. április 14-én 8.00 óráig tartó teljes üzemszüneti eljárás idejére az EMCS-t érintő vámhatósági

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

Budapest 2006. április

Budapest 2006. április OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! az oktatási miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 18/2004. (V. 28.) OM rendelet

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok

Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok Ellátók, kezel k, elterelést végz k, ingyenesen hívható telefonos szolgálatok BUDAPEST DROGOPLEX AMBULANCIA Cím: 1152 Budapest, Arany János utca 73. Telefon: (1) 306-2584 Fogadás: hétf -péntek 9-15 KÉK

Részletesebben

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz.

Adamas 2001. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. zálogfiók címe: 1191 Budapest, Kossuth tér Üzletház I.4. sz. 1. sz. Melléklet A Hitelezési Üzletág Általános Szerződési Feltételeiről szóló Üzletszabályzat első számú kiegészítése kézizálogkölcsön nyújtásához elnevezésű szabályzathoz Zálogházak és befogadható zálogtárgyak

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

DIPLOMAMENTŐ II. PROGRAM

DIPLOMAMENTŐ II. PROGRAM DIPLOMAMENTŐ II. PROGRAM Képző Intézmény neve: Címe: Megye: A Mindennapi Kultúráért Egyesület 4025 Debrecen, Török Bálint u. 4. Hajdú Bihar megye x x ACTA DIURNA 2005. Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez

1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez 1. sz. melléklet a./2008 ( ) számú FVM rendelethez Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben 21 6203 01 Állatgondozó 21 6280 04 31 6203 02 31 5212 01

Részletesebben

Panaszkezelési tájékoztató

Panaszkezelési tájékoztató Panaszkezelési tájékoztató Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Russmedia Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak: 1. Russmedia Kft. székhelye: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Nyíregyházi Tankerülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Fenntartói azonosító: 39011654-153000 Létszámadatok Létszámadatok Országos kompetenciamérés 1 Az intézmények kódtáblázata

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

14. sz. melléklet. Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

14. sz. melléklet. Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei 14. sz. melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1. Nemzeti Média- és Hatóság... 3 2. Média- és Biztos... 4 3. Pest Megyei Kormányhivatal... 4 4. JÁRÁSI

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7.

A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM. Kecskemét 6000 Kossuth tér 2. Szeged 6725 Bécsi krt. 24. Szeged 6724 Bécsi krt. 7. A 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége A SZOLGÁLTATÓ NEVE TELEPÜLÉS CÍME TELEFONSZÁM

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez

1. számú melléklet a 9/2009. (II. 18.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 9/29. (II. 18.) FVM rendelethez OKJ azonosító szám Szakképesítés megnevezése Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben Régió megnevezése

Részletesebben

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése

Megvalósítás helyszíne település. Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Közterületen élők étkeztetése TE-001 TE-002 TE-003 TE-004 TE-005 TE-006 TE-007 TE-008 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 9027 Győr, Avar u. 3. Győr Betegszoba működtetése 8

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete

Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete. Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete Cím: 7621 Pécs, Ferencesek utcája 7. Tel: 06-72-210-903, 06-72-210-903 E-mail: bmorvkam@bok.axelero.net Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2017. megnevezés % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola 12 10 22 7 23 25 23 28 19 Átalakultak a 2016/17-es

Részletesebben

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Fax: 06-72-507-152 Fax: 06-76-501-538 Vevői reklamációk kezelése Amennyiben bármely áruházunkkal vagy az ott forgalmazott termékeinkkel kapcsolatosan panasszal kíván élni, úgy azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg : Élésker Kereskedelmi

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS

2017/2018. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ CSAPATBEOSZTÁS Budapest - Ikarus BSE Atlétikai Centrum 2017. október 14. Magasugrás fiú 11:00 Kazincbarcika,

Részletesebben

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe

Szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmények listája szakképesítésenkénti sorrendben. Vizsgáztatásra jogosult intézmény megnevezése, címe régiók Vizsgáztatásra jogosult intézmény, címe 21 6203 01 Állatgondozó FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 6440 Jánoshalma Béke tér 13. X Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és 7401 Kaposvár

Részletesebben

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató

2013/S 071-118058. Előzetes tájékoztató 11/04/2013 S71 Tagállamok - re irányuló szerződés - Előzetes tájékoztató hirdetmény - Nem alkalmazható I. II.B. III. VI. HU-Budapest: Vérzés elleni szerek 2013/S 071-118058 Előzetes tájékoztató 2004/18/EK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK

5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK 5. RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye Iskola Település Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és 1. Baranya Pécs Szakközépiskolája 2. Bács-Kiskun Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyháza 3.

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények és az általuk oktatott felsőfokú szakképzések

Felsőoktatási intézmények és az általuk oktatott felsőfokú szakképzések Közlemény a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező felső- és közoktatási intézményekről Az Oktatási Hivatal az alábbiakban hozza nyilvánosságra a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező

Részletesebben

Támogatás mértéke (Ft)

Támogatás mértéke (Ft) CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZET PÁLYÁZATI PROGRAM CSALÁDBARÁT, CSALÁDKÖZPONTÚ SZÜLÉSZETI ÉS KORASZÜLÖTT INTENZÍV ELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE CSBSZ 2018 CÍMŰ PÁLYÁZAT NYERTES INTÉZMÉNYEI Támogatott

Részletesebben