DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám március hőseire emlékeztünk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk"

Átírás

1 DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám március 1848 hőseire emlékeztünk

2 AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) , WEB.:

3 Szent György hava Április Nőnap a Tájházban A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak (etruszk neve után Apru, görögül pedig Aphrodité). A hónap római ünnepei a növényzet sarjadzását, az állatok szaporodását, általában a termékenységet voltak hivatottak elősegíteni. Általában erre a hónapra esik a húsvét is, hiszen ez mozgó ünnep. A tavaszi napéjegyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni vasárnap tartják. A Hold változásaival együtt az ünnep időpontja is változik. A húsvéti ünnepkör szokásai egyrészt ősi pogány eredetű tavaszt igéző szokások, másrészt egyházi eredetűek. Krisztus keresztre feszítéséről és feltámadásáról emlékeznek meg. A húsvétot megelőzi a nagyhét, amely virágvasárnappal kezdődik. Jeles napok Március 29. Virágvasárnap: A hívők virágdíszbe öltöztetik a templomokat és barkát szentelnek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítanak és megőrzik egész évben. Április 2. Nagycsütörtök: A harangok Rómába mennek, vagyis hallgatnak. A Biblia szerint Krisztus ezen az estén, az utolsó vacsorán búcsúzik el tanítványaitól. Nőnap alkalmából elsősorban a hölgyeket látta vendégül Diósd Város Önkormányzata március 6-án a Tájházban. Az estre érkező lányokat és asszonyokat Bogó László polgármester, valamint Madarász Arnold és Rónyai Gábor képviselők köszöntötték egy-egy szál virággal. A rendezvény megnyitó beszédében a polgármester kiemelte, hogy a női egyenjogúsággal kapcsolatban a mai napig vannak problémák. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartotta leszögezni, hogy a szerencsésebb társadalmakban mint például a skandináv országokban, ahol az egyenjogúság jobban működik a férfiak és nők korrekt együttműködése feltétlenül szükséges, ugyanis a nemek közti konszenzus elengedhetetlen a normális élethez. Az esten Somogyi András a Showder Klub fiatal humoristája szórakoztatta a jelenlévőket. Diriczi Zoltán Iskolaátadás 3. Nagypéntek: Krisztus kereszthalálának napja, szigorú böjt. 4. Nagyszombat: Naplemente után körmenetet tartottak, majd megszólalnak a harangok. A hagyományos húsvéti sonkát ezen az estén már megkezdik, ezzel lezárul a nagyböjt. 5. Húsvétvasárnap: A hagyomány szerint a sonka mellé főtt, festett tojást, reszelt tormát és kalácsot fogyasztottak. A Diósdi Német Nemzetiségi Általános Iskola átadása március végén várható. Az eseményről a Diósdhéjban áprilisi számában írunk részletesen. (Szerk.) 6. Húsvéthétfő: Magyarország egyes tájain vízbevető hétfőnek nevezik, utalva ezzel a locsolás módjára. Az emberek hittek a víz tisztító, gyógyító, termékenységet elősegítő hatásában. 24. Szent György napja: Már a Római Birodalomban jeles pásztorünnep volt ez a nap. Magyarországon ezen a napon hajtották ki először a legelőre az állatokat. A néphit szerint e nap éjjelén gyűjtött gyógyfüvek különleges erővel gyógyítottak embert, állatot. KALENDÁRIUM DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 3

4 Költségvetés 2015 A bevételeink a kötelező feladataink ellátását, intézményeink működtetését, illetve a településüzemeltetést biztosítják és mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy nem emeltünk 2015-re adókat, nem terheltük plusz költségekkel a lakosságot. A költségvetés részleteiről Bogó László polgármestert kérdeztük. A költségvetés tervezést alapos előkészítő munkával két lépcsőben végeztük el. Felhívásunkra előzetesen az intézmények összeállították a saját terveiket, kiadásaikat, míg a hivatal pénzügyi irodája a évi végszámokat és az idei költségvetési bevételeket, a szolgáltatások évi várható költségeit vette sorba. Mindezek ismeretében a képviselő-testület aztán az idei terveket, illetve az elkészíteni szükséges fejlesztéseket, beruházásokat, kötelezettségeket tekintette át. Így körvonalazódott a költségvetés nyers halmaza. Az Áht. 24 (2) bekezdése alapján a Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek elfogadásra. Nálunk ez így is történt, amit aztán február 12-én a bizottságok megvitattak, véleményeztek, illetve javaslatokat tettek itt-ott a javaslatba hozott kiadások csökkentésére, más helyeken viszont a tervezett költségek átcsoportosítására. Ebből alakult ki, így formálódott lépésről lépésre a képviselő-testület által elfogadott költségvetésünk. Nézzük, összegezve, mik is kerültek megfogalmazásra az elfogadott költségvetésbe: Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, kiadások ütemezése, tervezése, intézmények; óvoda, bölcsőde, hivatal, iskola működtetése a meglévő színvonalon, településüzemeltetés megszervezése, feladatok ellátásának biztosítása, az Önkormányzat évi költségvetésében államháztartáson kívüli szervezetnek nyújtott támogatások keretei (civil szervezetek, sportszervezetek, egyház), a költségvetésben szereplő egyéb önként vállalt feladatok, évre vállalt keretösszegek, a évre tervezett fejlesztési, beruházási feladatok, valamint minden olyan egyéb cél, amit ebben az évben szeretnénk megvalósítani. A költségvetési rendeletünk szerkezetének, tartalmának kialakítását, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, valamint a 368/ 2011.(XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet alapján végeztük el. Az állam az önkormányzatoknak előírja azokat a kötelező feladatokat, melyekre mindenképpen biztosítani kell a fedezetet, csak ezen felül lehet önként vállalt feladatokat tervezni s ezekre fordítani a költségvetésbe beépített (ténylegesen beérkezett) pénzt. Az állami támogatás tervezett összege évben összesen 352,4 millió forint, amit 136 millió forinttal csökkentve kapunk, mert az adóerő képességünk az állami norma szerint magas, így elvontak ennyi támogatást az idei finanszírozásunkból. Az új önkormányzati törvény szerint a kötelező feladatokra kell fordítanunk az állami támogatást, s persze ki kell egészítenünk 136 millió forinttal (az elvonás összegével). Elmondhatjuk, hogy az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához rendelkezésre áll biztosítva van a szükséges pénzügyi forrás a költségvetésünkben. Komoly fejtörést okozott szűkülő költségvetési források mellett a karbantartási, felújítási terveink összeállítása. Alaposan megvizsgáltuk költségvetési lehetőségeinket, számba vettük az igényeket, majd összehangoltuk őket. Látnunk kellett sajnos, hogy nem tudunk minden igényt kielégíteni, de természetesen a legfontosabb feladatokra beterveztük a megvalósításhoz szükséges forrást. Szigorú feladatfinanszírozásra tértünk át, erre törekszünk. Kötelezettségeink, amelyeket fedeznünk kell: Óvoda költségei: erre fordítunk 193,5 millió forint állami bértámogatást, 31,7 millió forint dologi kiadást, és ehhez még szükség van 65,6 millió forint saját bevételből finanszírozott összegre. Bölcsőde költségei: erre 25,8 millió forint állami támogatást és saját bevételünkből 32,4 millió forintot fordítunk. Polgármesteri Hivatal költségeinek fedezése: 64,6 millió forint állami támogatásra számítunk, amit 50, 8 millió forinttal egészítünk ki, ami kötelező önerőpótlás, s 13,5 millió forint a saját támogatás. Az általános iskola üzemeltetését továbbra is vállalja az önkormányzat, amire így 45 millió forintot kell fordítanunk. Az önkormányzat településüzemeltetésre világítás, utak, BKK busz, hó-síkosság mentesítés, szúnyogirtás, parkgondozás stb. feladatokra 150 millió forintot tervezett be az 2015-ös évre. Az önként vállalt feladatainkhoz (aminek a finanszírozása kizárólag saját forrásból történhet) pl. civil szervezetek támogatása, városi programok, partnertelepülési kapcsolatok. Az úgynevezett egyéb támogatásoknál már az ezelőtti évek finanszírozási színvonalát sem lehetett tartani. Így már ebben az évben nem tudunk kiemelt támogatást adni a Sportközpont (DTC) számára, és szintén csökkentenünk kellett a vá- KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN Diósdi Városgazda Nonprofit Kft. megbízásából kiadja a Kornétás Ki a dó Kft Bu da pest, Nép für dõ u. 15/D, telefon/fax: , , honlap: A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, Főszerkesztő: Kovács Ilona, Szerkesztőségi munkatárs: Pákhné Fekete Alexandra, Tervezőszerkesztő: Mikó László, Nyom dai mun kák: Font Press Kft., Fe le lõs ve zetõ: Truckenbrod József ügy ve zetõ A hirdetésfelvétel a kiadóban: Máté István , Di ós don: a Városgazda Nonprofit Kft-nél, Koscsó Diána, tel.: , 30/ ; a Kövirózsa Virágkuckóban, Sas he gyi út 4., Kővári Krisztinánál, tel.: 23/ , 30/ A hirdetések valóságtartalmáért nem vállalunk fel elõs sé get. 4 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

5 rosi rendezvények betervezett kiadásait 50%-kal, ugyanúgy, mint a partnertelepülésekkel kapcsolatos kiadásokat is. A képviselő-testület szociális érzékenységgel bevállalta azokat a szociális támogatásokat, melyekre idén már az állam nem biztosít a korábbi évek gyakorlata szerint 50 70%-os támogatást. Így ezekre 24,5 millió forintot terveztünk be (a tavalyi 28 millió forintos kiadásból az állam milliót fizetett). Beruházásokkal kapcsolatban a következő lehetőségeink vannak. A 2014 évről áthúzódó hitelből finanszírozzuk; pl. iskolabővítést, iparterületi utak aszfaltozását, óvodafelújítást. Idei terveinket, mint pl. a TIGÁZ épületének a megvételét is hitelfelvételből tudjuk csak biztosítani, s majd a vásárlást követően ugyanígy a szükséges felújítást, átalakítást is. A költségvetésünkről összességben elmondható, hogy a bevételeink a kötelező feladataink ellátását, intézményeink működtetését, illetve a településüzemeltetést biztosítják évben. Mindezeken felül, kismértékben ugyan, az önként vállalt feladatokat is tudjuk majd az év során terveink szerint finanszírozni. Készek és eltökéltek vagyunk a meglévő pénzeinket továbbra is szoros elszámolással, s jól beosztani. Mint arról már az előzőekben szóltam, a beruházásokat hitelfelvételből tudjuk csak megvalósítani. A hitel felvételekor nyolcéves visszafizetés kötelezettségét vállaltuk fel, s ez kamatokkal együtt a költségvetésünk négy öt százalékát fogja majd igénybe venni évente. Örömömre szolgál, hogy mindezt úgy tudtuk megvalósítani, hogy nem emeltünk 2015-re adókat, nem terheltük pluszköltségekkel a lakosságot. A mellékelt költségvetési tervlapokon mutatom be részletesen beruházási kiadásaink tervcéljait, ahol Önök ellenőrizhetik törekvéseinket. Diósd Város Önkormányzat beruházási kiadásai célonként Feladat megnevezése eft Ipar utca útépítés Zöldfa u. közmű-áthelyezés Iskolabővítés Dió óvoda, nyílászárócsere ingatlanvétel (Tigáz) köznevelési feladat ellátásához szükséges infrastruktúra KMOP projekt informatikai fejlesztési keret irodabútor-beszerzés 500 fogorvosi szék ÉTV beruházások vízrendszer karbantartás bérleti díjból ÉTH beruházás önrész pályázatból Dió óvoda, informatikai eszköz és számlázó program 170 Dió óvoda, klímaberendezés 800 Dió óvoda, egyéb berendezés beszerzése 500 Kék G. Műv.ház, informatikai adattároló 59 Kék G. Műv.ház, egyéb eszközök 635 Kék G. Műv.ház, közművelődési beszerzések (hangszerek, táncruhák) 635 Zöldfa bölcsőde, teraszfedés, egyéb eszközbeszerzés 747 Összesen Diósd Város Önkormányzat felújítási kiadásai célonként Feladat megnevezése eft Polgármesteri Hivatal épületének felújítása önkormányzati ingatlanok felújítása iskolapadok felújítása 270 közművelődési színterek 250 iskolaudvar közterek, parkok fásítása közlekedési feladatok Összesen F. A. Csizmadia János Közösségünk, környezetünk A lap februári számában írtam a kialakulóban lévő civil kezdeményezések színességéről, az izmosodó civil életérzésről. Az elmúlt években valóban elismeréssel szólhattunk a közösségi rendezvények növekvő számáról, látogatottságukról, sikerességükről. Azt gondoltam bizakodóan még falusiasan, de már kisvárosi hangulatban, közösséggé formálódásunk új és termékeny szakaszába léptünk. Hát persze, hogy meglepetéssel hallgattam a napokban azt a diósdi embert, aki séta közben állított meg pár szóra: Uram, olvastam a Diósdhéjban az írását, hogy ne egymás ellen tegyünk, meg, hogy együtt többre megyünk. Igaza van. Azt is írja, ne zárkózzunk be, ismerjük meg egymást, közösen határozzuk meg, miként akarunk itt élni. Tudja, mit mondok én erre? Nem idézem tovább eszmecserénket, inkább megpróbálom összefoglalni a hallottakat. Sétáltunk az új óvoda fölötti vadregényes, szemetes, elvadult, bokros, kősziklás utakon, és hallgattam a múltunkról szóló történeteket. Megtudtam, itt valamikor az elhagyott, beomlott bejáratú pincesor előtt, szőlőskertekben, gyümölcsösökben gazdálkodtak az itt élők. Vetélkedtek egymással boraikkal, a pincék előtt bográcsoztak, vendégeket fogadtak. Munka után, hétvégeken hangulatos társasági élet folyt. A gazdagon termő gyümölcsösökből szállították a piacokon már ismert és kedvelt zamatos őszibarackot. Ekkor már jó közösségben éltek, figyeltek egymásra, segítették egymást. Ez a rendezett világ összedőlt, mondta útitársam. Ez az elhagyatott, gondozatlan terület egy elfelejtett, de értékes múltról szól. Ébresszék fel! Adják oda e kincset érő területet a diósdi tenni akaróknak! Való igaz, ez a tanulságos beszélgetés arra figyelmeztet bennünket, hasznos és izgalmas lehetne, ha ismét felfedeznénk környezetünket, és egyúttal megtalálnánk benne lehetőségeinket is. Szükséges gondosan megvizsgálni a gazdátlan pincék állapotát, tulajdoni helyzetét. Ki kell alakítani az új bérleti feltételeket. A diósdi vállalkozók és kertészeti szakemberek bevonásával tervezzük meg a tájba illő növényi kultúrát! Alakítsunk ki tanösvényeket, ébreszszük föl álmából ezt a gyönyörű területet! Sok diósdi nem ismeri a hegytető alatti gombapincéket sem. A hihetetlen szépségű termek színházi előadások, hangversenyek helyszínei is lehetnének. Csak gombatermesztésre hasznosíthatóak? Ma még sok a kérdés, de a jó és megvalósítható válaszok még hiányoznak. Gondolkodjunk együtt, és tegyünk többet egy tartalmasabb, szebb és gondozottabb Diósdért! - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL - LAPSZÉL DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 5

6 KÖZÉLET Célom a városi ranghoz méltó, minőségi önkormányzati munka Március elsején foglalta el hivatalát dr. Szabolcs Mária, Diósd Város új jegyző asszonya. A pecsét még meg sem száradt a kinevezésén, máris neki kellett látnia a munkának, hiszen az élet a hivatal háza táján is folyik, és minden napra van valamilyen határidőhöz kötött feladat. Milyen tapasztalatokkal zárta az első hetet, és mik a tervei a továbbiakban, erről kérdeztük a jegyző asszonyt. Karrier Huszonnyolc pályázó közül választották ki a feladatra. A kezdeti öröm után mostanra belemerült már a munka sűrűjébe? Ezek a hetek természetesen az ismerkedéssel, a helyzet felmérésével telnek. Meg kell ismernem a kollégáimat, fel kell mérnem, hogy az egyes munkaterületek kikhez tartoznak. De természetesen mindig vannak napi ügyek, amik nem várhatnak, így már az első napokban volt néhány halaszthatatlan feladat. Például a fizetési felszólítások kipostázása, hiszen minden Diósdon élő polgárnak idejében kézhez kell kapnia az adó befizetéseiről szóló kimutatást, amely alapján a törvény szerint eleget tud tenni kötelezettségeinek. Szerencsére a kollégáim időben mindent előkészítettek, így sikerült határidőre elkészülnünk. Eközben át kell tekintenem a hivatal helyzetét, a szabályozottságot, a kialakult gyakorlatokat. Mi a feladata egy jegyzőnek? A jegyző a polgármester irányításával vezeti a polgármesteri hivatalt. Ő látja el a törvényességi felügyeletet, biztosítja az önkormányzat, illetve a képviselő-testület működésének jogszerűségét. Ez vonatkozik például annak elősegítésére, hogy az egyes előterjesztések előkészítése, dokumentálása jogszerű legyen, a város vezetőségének szándékai megvalósuljanak. A másik nagy feladatkör a hatósági ügyek intézése. Például a segélyezési ügyek megoszlanak a járási hivatalok, és a helyi önkormányzatok között. Éppen a héten kellett átadni jó néhány ilyen ügyet a Kormányhivatalnak. Hogyan lehet egy ekkora iratanyagot áttekinteni? Nagyon fontos a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése. A változásokat nyomon kell követni, és a helyi rendszeren át kell vezetni. Vannak olyan feladatok is egy önkormányzatnál, amit maga a gyakorlat indikál. Ilyenkor meg kell találni a feladat megoldásának azt a formáját, ami a törvényi előírásoknak is megfelel. Ezt meg kell fogalmazni, oly módon, hogy precíz és pontos legyen, de a lakosság számára is érthető legyen, hiszen végső soron minden ilyen rendelkezés őket érin - ti, az emberek, a város életét szabályozza. Előzőleg több önkormányzatnál töltött be hasonló tisztséget. Miért választotta ezt a hivatást? A diploma megszerzése után azonnal a közigazgatásban helyezkedtem el, és ahogy mondják, végigjártam a szamárlétrát, hiszen friss diplomásként gyámügyi előadóként kezdtem dolgozni. A második gyermekem születése után visszamentem dolgozni. A rendszerváltás után, amikor a tanácsok átalakultak önkormányzatokká, kialakult a jegyzői munkakör, amely abban az időben teljesen újdonságnak számított, hiszen az előző negyven évben nem is használták még ezt a szót sem. Nyolc helyre pályáztam, és hat helyen el is nyertem a megbízatást. Végül Gyál Önkormányzati Hivatalában kezdtem meg jegyzői pályafutásomat. Nagyon izgalmas, és kreatív évek voltak, hiszen a törvényi szabályozás akkor még szinte teljesen hiányzott. A környékbeli települések jegyzőivel létrehoztuk a Jegyzői klubot. Szinte minden héten találkoztunk. Tapasztalatot cseréltünk, sokat segítettünk egymásnak, és igyekeztünk minél jobban csi- Tanulmányok: 1980 Az ELTE Jogi Karán nappali tagozaton szerez jogi doktori diplomát Jogi szakvizsgát tesz A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen Közszolgálati-közigazgatási menedzserképesítést szerez Tanulmányút: A Belügyminisztérium és a Holland Kormány által kiírt ösztöndíj pályázat segítségével 2 hónapon keresztül tanulmányozza a holland önkormányzati hivatalok működését. Szakmai pálya: Budapest Főváros XVII. ker. tanács VB jogi előadó Gyál Önkormányzata jogi főelőadó Budapest Főváros XVII. ker. Önkormányzata jegyző Szerencsejáték Felügyelet jegyző, főosztályvezető Pest Megyei Önkormányzat Budapest jogtanácsos, főjegyző személyi titkár, aljegyző Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata jegyző Bicske Város Önkormányzata adóügyi előadó Férje építész. Budapesten élnek. Két felnőtt fiuk van. 6 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

7 nálni a dolgunkat. Abban az időben az emberi kapcsolatok nagyon fontosak voltak. Szakmailag is sokat fejlődtünk, beszélgettünk. Sajnos ma már erre se idő, se lehetőség nincsen. Milyen volt édesanyaként ilyen egész embert kívánó feladatot ellátni? Nem volt könnyű, de számomra mindig egyformán fontos volt a család és a munkám. Igyekeztem úgy alakítani az életemet, hogy mindenhol helyt tudjak állni, és azt hiszem, ez sikerült. A fiaink már felnőttek, de még mindig hazajárnak néha a hétvégéken egy-egy családi ebédre, ingvasalásra, gombfelvarrásra, és ma is szívesen segítünk nekik, ha szükségük van ránk. Igyekszem magamra is időt fordítani. Nagyon szeretek tornázni, és várom már a tavaszt, hogy végre kicsit lehessen dolgozni a kertben. Fontos, hogy az ember megtalálja az egészséges egyensúlyt a családja és a munkája között. Diósd jegyzőjeként most új kihívások elé néz. Mi az, amit leginkább szeretne megvalósítani a munkájában? Elsősorban azt szeretném, ha a polgármester és a testület azt érezné, hogy ez a hivatal nem működik roszszul. Nem gondolom, hogy a bölcsek köve a zsebemben van, és most majd azonnal mindent tökéletesre megcsinálunk. Első lépésben az a feladat, hogy egy átlagos jó szintet érjünk el a működés terén, amit természetesen mindig lehet tovább javítani, csiszolni. Emellett fontos az is, hogy a kollégáim szeressenek itt dolgozni. Fontos, hogy az itt dolgozók úgy érezzék, ha jól teljesítenek, annak meg lesz a jutalma, és szeressék azt, amit csinálnak. A munka hozzátartozik az élethez, és sikerélménnyel kell járnia, hogy az ember hosszú távon is csinálni tudja. Ehhez érezniük kell, hogy megfelelő az irányítás, hogy hosszú távon is biztos megélhetésük van, hogy nincsenek kizsigerelve, túlterhelve. De az is fontos, hogy az itt dolgozók azt érezzék, ez egy olyan csapat, ahol nem éri meg lazsálni, mert csak azt ismerik el, aki a munkában a képességei legjavát nyújtja. Jelenleg, úgy látom, nagyon kevesen vagyunk. Diósd lakossága közel tízezer fő. Egy ilyen lélekszámú város színvonalas ellátásához a jelenlegi létszámnak a duplája kellene. Ez persze természetesen financiális kérdés is, és tisztában vagyok vele, hogy a város költségvetése jelenleg nehéz helyzetben van. De a városi rang nem csak előnyökkel, hanem kötelezettségekkel, minőségbeli elvárásokkal is jár, és ennek igyekeznünk kell megfelelni. Bízom benne, hogy sikerül megfelelő szakembereket találnunk, és a munkánkkal eredményesen szolgáljuk Diósd lakosságát. Nyíri Erzsi KÖZÉLET DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 7

8 A mi Diósdunk belülről Új rovatunkban azokat az embereket mutatjuk be Önöknek, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy városi ügyeink gördülékenyen haladjanak, valamint a lakosság egyéni és közös problémái megoldódjanak. A februári számban a képviselők bemutatkozását olvashatták, ez alkalommal a jegyzői irodát mutatjuk be. Későbbiekben a Polgármesteri Hivatal egyes irodáit ismertetjük meg Önökkel, majd a közintézmények (bölcsőde, óvoda, iskola, egészségügyi és közművelődési intézmények) munkájáról olvashatnak. Dr. Varga Edina A Miskolci Egyetem Jogi Karán végeztem. A hivatalban hozzám tartoznak a jogi ügyek: a szerződések (bérleti, megbízási, vállalkozási szerződések). Én intézem az oktatással, orvosi praxisokkal kapcsolatos ügyeket, valamint én foglalkozom a szolgalmi jogokkal, egyedi kérelmekkel is. Részt veszek a testületi anyagok előkészítésében, én írom az előterjesztések nagy részét. Négy éve lakunk Diósdon, párommal és 11 éves kislányommal. Szeretjük a természetet, sokat vagyunk a szabadban, lovaink vannak. KÉPÜNKÖN BALRÓL JOBBRA: HUSZÁR HENRIETTA, DR. VARGA EDINA, PÁKHNÉ FEKETE ALEXANDRA, ILLÉS JÓZSEFNÉ ZSUZSANNA, KALMÁR BERNADETT Illés Józsefné Zsuzsanna KRÓNIKA Huszár Henrietta A hivatalban én vagyok a felelős a külföldi testvérvárosokkal való kapcsolattartásért, a testvérvárosi rendezvények szervezéséért. Ezen kívül feladatom a pályázatfigyelés és a pályázatok koordinálása. Én foglalkozom a diósdi civil szervezetekkel, az önkormányzati weboldal hírek és programok rovatának naprakészen tartásával. Részt veszek a vállalkozói klub menedzselésében. Idegen nyelvi újságíró a végzettségem, december óta dolgozom a hivatalban. Az új munkatársak között sok új barátra is találtam. Négy kiskutyám van, szabadidőm legnagyobb részét velük és a családommal töltöm. Pákhné Fekete Alexandra Feladatom elsősorban az önkormányzati rendezvények előkészítése, megtervezése, lebonyolítása. Én vagyok a Diósdhéjban újság hivatali kapcsolattartója. Szervezem Diósd Város Önkormányzatának facebook oldalát, és részben hozzám tartozik a vállalkozói klubok szervezése is. Mérnök-közgazdászként diplomáztam, öt évig dolgoztam újságíróként és hét évig rendezvényszervezőként. Gyermekkorom óta, és a saját családommal is Diósdon élek, szeretem ezt a várost, és szeretném, hogy a városi rendezvények minél több diósdit megszólítsanak. Elsősorban a képviselő-testületi és bizottsági ülések lebonyolításával foglalkozom ben bevezetésre került a Mikrowoks szavazatszámláló rendszer, mely megkönnyíti a testületi üléssel kapcsolatos feladatok ellátását. Az ülések hanganyaga nyilvános, mindig felkerül az önkormányzati tv honlapjára, ahonnan letölthető, utólagosan meghallgatható. (Ennek elérése a [www.diosd.hu] honlapon, illetve a Diósd Város Önkormányzata facebook oldalán olvasható.) Két éve lakom Diósdon, hét éve dolgozom a hivatalban. Kalmár Bernadett 2010 óta dolgozom a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A klasszikus titkársági feladatokon kívül, a képviselő-testület tagjaival és a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás is feladatom. A telefonflotta ügyintézése során, és a Tájház, a Közösségi Ház és a Díszterem koordinálása kapcsán lehetőségem nyílt nagyon sok itt élő embert megismerni. Kedvencem a Körúti színház nyári előadásainak koordinálása. Születésem óta Százhalombattán élek, sportkedvelő ember vagyok, ha kikapcsolódásról van szó, szívesen hallgatok zenét. F.A. Helyesbítés! Az előző számban a bizottságoknál tévesen jelent meg dr. Varga Dániel külsős bizottsági tagként. Helyesen: dr. Varga Dániel képviselő. A hibáért elnézést kérünk. (Szerk.) 8 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

9 1848 hőseire emlékezett Diósd Március idusán, kora tavaszi hűvös időben emlékezett meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseiről Diósd Város Önkormányzata, valamint városunk polgárai. Bogó László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében arra kért mindenkit, hogy a hála koszorúit és virágait helyezzék el Perczel Mór szobra elé. Azon szobor elé, melynek oldala egy maroknyi sváb nemzetiségű előd névsorát őrzi, akik életüket áldozták hazájukért, Magyarországért, családjukért és közösségükért. Az ünnepi beszédet dr. Aradszki András a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő mondta. Beszédében kiemelte, hogy 1848 hőseinek erőfeszítéseire építhetjük saját jövőnket. De a mi személyi erőfeszítéseink, munkánk, a családok, a kis közösségek megerősítése is fontos a jövőnk szempontjából figyelmeztetett az államtitkár. Koszorúzást követően, az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola negyedik évfolyamos tanulóinak színvonalas műsorát tekinthették meg az egybegyűltek. D. Z. KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 9

10 KÖZÉLET Pályázati kiírás A program fő célja az, hogy támogassuk a diósdi civilek kezdeményezéseit, ösztönözzük a város lakóit, vállalkozóit, hogy adományaikkal segítsék a helyi közcélú akciókat, fejlesztéseket. Pályázó személye: 1. civil szervezetek 2. nem formális, társadalmi egyesülések, együttműködések Pályázat tárgya: Minden olyan tevékenység, mely Diósd közéletében egy kisebb vagy egy nagyobb csoport akár az egész város számára valamilyen jó célt kíván megvalósítani. Ilyen pl. egy rendezvény, egy kisebb közösség részére bútor, játék vásárlása, parkosítás vagy egyéb közcélt szolgáló jótett. Pályázati határidő: A pályázatokat minden év április , ill. október közötti időben lehet beadni a Diósdi Polgármesteri Hivatalban Bárdyné dr. Schneider Sarolta alpolgármesternek címzett, zárt borítékban. A borítékra rá kell írni, hogy Sarolta-program. A pályázati cél támogatása: A mindenkori kiválasztott nyertes pályázat megjelenik a Diósdhéjban, internetes felületeken és a Vállalkozói Klub keretében, és annak támogatása történhet: adományszámlára történő befizetéssel, valamint egyéb szolgáltatás, tárgyi eszköz felajánlásával az címen történő egyeztetést követően. Pályázatok bontási rendje: A pályázatokat félévente adott időpontban bontjuk az előző nyertes pályázatot támogatók jelenlétében. A bírálat időpontja: a pályázati határidő lejártától számított tíz munkanapon belül. A pályázatokról az alpolgármester és a programhoz csatlakozó támogatók döntenek. A pályázatnak tartalmaznia kell: röviden a civil szervezet, társadalmi szerveződés célját, tagjait, eddigi eredményeit, az elérni kívánt közcélt és várható hatását a városunkra, a megvalósítási programot, eljárás menetét, a megvalósításhoz szükséges pénzösszeget, a pályázati programmal megcélzott személyek létszámát, a megvalósításban közreműködők létszámát, a kapcsolattartó személy nevét, elérhetőségét ( , telefon). Megvalósulás igazolása: Minden támogatott köteles a cél megvalósulását követően, fényképes, elektronikus beszámolóval igazolni a program eredményét, továbbá nyilatkozni, hogy hozzájárul az eredmény önkormányzat által történő megjelentetéséhez is (újságban, weblapon, facebook oldalon). n Európai kórusprojekt Diósdon Március 15-én, az ünnepi programsorozat részeként nagyszabású koncert házigazdája volt a Diósdi Szent Gellért Vegyeskar. A nagysikerű hangverseny a Kocsis utcai óvoda aulájában került megrendezésre, hét ország kilenc kórusának, énekeseinek a részvételével, Szabó Katalin karnagy vezényletével. A SOL (Singing Omni Level) Projektkórus az Európai Unió támogatásával, a kétéves Grundtvig tanulási kapcsolatok projekt keretében jött létre, Anglia, Csehország, Franciaország, Görögország, Lengyelország, Olaszország és Magyarország részvételével. Hazánkat a Diósdi Szent Gellért Vegyeskar képviseli. A kétéves program során a résztvevő kórusok tagjai a programban résztvevő országok mindegyikében zenei tanulási műhely keretében elméleti és gyakorlati képzésben részesülnek, amely magában foglalja a hangképzést, a közösen összeállított művek betanulását és kölcsönös tapasztalatcserét a zenetanulással kapcsolatban kialakított módszerekről. Az egyes országokban megtartott zenei műhelyek mindegyike koncerttel zárul. H. H. 10 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

11 Az aktív könyvtárhasználók száma egyre növekszik A Kék Géza Művelődési Ház Könyvtárának megnyitása óta szokássá vált az is, hogy minden évben beszámolunk Önöknek, milyen változások, események történtek bibliotékánk életében. Nagy örömünkre a kötelező éves statisztikai adatszolgáltatások után akár nagyon pontos adatokat is megadhatnánk. De nyílván nem ez a célunk. A 2014-es évben több mint 1700 dokumentummal gyarapodott állományunk. Ezek között szerepelnek a szülők és gyermekeik körében egyre népszerűbb diafilmek is, amelyek egy hétre kölcsönözhetőek ugyanúgy, mint a folyóiratok, DVD-k és hangoskönyvek. A könyvek esetében igyekeztünk a frissebb irodalom iránti olvasói igényeknek megfelelni, így biztattunk mindenkit, hogy kívánságaikat ne szégyelljék, ezért az idei évben külön egy kívánságfüzetet is nyitunk. A legsikeresebb és legkeresettebb könyvek szintén a legfrissebb művek közül kerültek elő, mint például Dragomán György vagy Ken Follett trilógiájának várva várt utolsó része. De az új ifjúsági irodalmak iránt is nagy érdeklődés volt. Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak az olvasóknak, akik adójuk egy százalékát könyvtárunknak ajánlották fel. Az összesen forintnyi összegből könyveket vásároltunk. Illetve az értékes könyvadományokért is szeretnénk hálánkat kifejezni. Idén is várjuk támogatásukat! Rossz hírünk, hogy a könyvtárhasználati szabályzatunkat szigorúbban vesszük. Itt főként azokkal szemben szeretnénk fellépni, akik rendszeresen késve hozzák vissza a kölcsönzött dokumentumokat. Mivel az aktív könyvtárhasználók száma egyre növekszik, valamint egyre általánosabb a népszerű könyvek előjegyzése, így nem engedhetjük meg, hogy más olvasók még plusz heteket üljenek a könyveken. Nem a haszonszerzés a célunk, hanem a könyvtárhasználati szabályzat betartása mindannyiunk érdekében. Olvasóink egyre inkább felfedezik és kihasználják a szombat délelőtti nyitva tartásunkat, akik közül páran nem is tudnának hétköznapokon kölcsönözni. Sok esetben a hétvégi családi program részét is képezzük, ami számunkra nagy öröm. Nógrádi Gábor íróval találkozhattunk idén a gyermekkönyvek nemzetközi napján. Az előadás népszerűségét jelezte, hogy a tervezett egy találkozó helyett rögtön kettőt is kellett tartanunk. Diriczi Zoltán Oktatási intézmények beiratkozási rendje A Zöldfa Bölcsődébe történő beiratkozás időpontjai: április 20. (hétfő) óráig, április 21. (kedd) 8 16 óráig, április 22. (szerda) 8 12 óráig. A Dió óvodába történő beiratkozás időpontjai: április 20. (hétfő) 8 17 óráig, április 21. (kedd) 8 12 óráig, április 22. (szerda) 8 17 óráig, április 23. (csütörtök) 8 12 óráig, április 24. (péntek) 8 12 óráig. Az Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskolába való beiratkozás időpontjai: április 16. (csütörtök) 8 19 óráig, április 17. (péntek) 8 18 óráig. További információ: [www.diosd.hu] és az intézmények oldalán. KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 11

12 Diósdi lány dobogós helyen az Érd Szépe versenyen A második alkalommal megrendezésre került szépségversenyen, az Érd Szépén, egy diósdi hölgy is dobogós helyezést ért el. Szívből gratulálunk a harmadik helyezéshez! Miseta Bernadettet a verseny részleteiről kérdeztük. Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezz az Érd Szépe versenyre? Egy kedves barátnőm ajánlotta a figyelmembe, és egy közösségi oldalon keresztül sikerült több információt megtudnom a szépségversenyről. Nem mások biztatásának köszönhetően jelentkeztem, kizárólag magam miatt neveztem be. Az azonban nagyon meglepett, hogy dobogós helyen végeztem. Hogyan tudtál beilleszkedni ebbe a közösségbe? Mindenki nagyon aranyos és közvetlen volt velem. A cél közös volt, gyorsan megtaláltuk a közös hangot. Egyébként is könnyen barátkozom, egy lányt ismertem is, aki második helyezést ért el (Tóth Réka). Mivel foglalkozol a mindennapokban, tanulsz vagy már dolgozol? A Károli Gáspár Egyetemen tanulok jogot, negyed - éves vagyok. Hamarosan elkezdem a kötelező gyakorlatomat, de még kérdéses, hogy hol sikerül helyet találnom. A jövővel kapcsolatosan mik az elképzeléseid, mivel szeretnél foglalkozni? Ügyvéd szeretnék lenni, de még hosszú évek állnak előttem. Részt veszel a diósdi közéletben? A hároméves kishúgaimmal szoktunk eljárni a számukra érdekes rendezvényekre. Korábban én is részt vettem a diósdi futásokon. Huszár Henrietta Das wohltemperierte Klavier A jól hangolt zongora A Diósdi Önkormányzat tulajdonában van egy valaha igen népszerű, mára már fogalommá vált Bechstein zongora a díszteremben. Évente legalább egy alkalommal elhangzik rajta Johann Sebastian Bach tanító zenéjéből egy-egy részlet. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján is így történt. Az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb tanítójától kaptunk ihletet, ezzel folytattuk a Társaskör Házi muzsika sorozatát. Kalvin Balázs már visszatérő vendégünk, a neve nem ismeretlen a koncertlátogatók között. Kiválóan szólaltatja meg Liszt Ferenc, Schumann, Chopin műveit is. Februárban Szabó Ferenc János zenetörténész, zongoraművész egy majdnem elfelejtett muzsikus, Goldmark Károly műveivel ismertetett meg minket. Az értékes korabeli dokumentumok és eredeti felvételek bemutatásán túlmenően Molnár Anna énekművész hallgató és Szabó Ferenc János adott elő Goldmark, legismertebb operájából, a Sába királynőjéből, valamint dalaiból és kamarazenéjéből még a nagyközönség által nem hallhatott részleteket. Gramofonfelvételeken hallgathattuk meg, többek között Caruso és Jeritza Mária hangját is. Mindkét estén zsúfolásig megtelt a ház. A következő idézet az egyik alapító társasköri tag véleménye a rendezvényről: ilyen gyönyörűségekért még a lábunkat sem kellett kitenni Diósdról! P-Sz. M. KRÓNIKA BARTÓK-KONCERT MÁSKÉPP Diósdon március 25-én (szerdán) 19 órakor Közreműködnek: Jandó Jenő Kossuth-, Liszt- és Bartók Pásztory-díjas, Érdemes művész, Falvay Attila Bartók Pásztory-díjas, Érdemes művész, Hiroko Ishimoto zongoraművész, Szabó Marcell zongoraművész és a Diósdi Női Kar Támogatói belépők 1000 Ft-tól kaphatók/rendelhetők elővételben a Diósdi Könyvtárban. Telefon: DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

13 MÁRCIUS VÉGI ÉS ÁPRILISI PROGRAMJAI FIGYELEM: már érdemes elkezdeni a hagymahéj gyűjtését, hogy ne ételfestékkel, hanem természetes anyaggal fessük a tojásokat! március 23. hétfő 18 óra Lengyel-magyar barátság napja Irodalmi est: A gyertyák csonkig égnek (Díszterem) március 27. péntek óráig Paulus filmklub (a filmklubot látogató szülők gyerekei számára külön programot biztosítunk) (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) március 27. péntek 17 óra Ciróka gyermek tánc- és játszóház Húsvéti népszokások (a Kis iskolában) március 27. péntek 17 órától március 29. vasárnap 18 óráig Hímes-Míves Húsvéti Kiállítás és Vásár a Diósdi Társaskör szervezésében (Kék Géza Közösségi Ház) március 27. péntek óráig Paulus filmklub (A gyerekek számára felügyeletet biztosítunk) (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) március 28-án 10 órától FAÜLTETÉS a volt homokbánya területén (a Székely András út mellett) március 31. kedd 17 óra Vállalkozói Klub (Kék Géza Közösségi Ház) április 4. szombat 9 13 óráig Húsvéti játszóház tojásfestéssel, állatsimogatóval (a Kis iskolában) április óra Húsvéti Nyúlcipő Futás (A városháza előtt) április 9. csütörtök 18 óra dr. Hankovszky Béla: Jézus feltámadása a keleti és a nyugati művészetben (Kék Géza Közösségi Ház) április 10. péntek 17 óra Ciróka gyermek táncjátszóház (a Kis iskolában) április 10. péntek óráig Véradás (Kék Géza Közösségi Ház) április 11-én, szombaton óráig Versmondás mindenkinek (Önkormányzat előtt) április 12. TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! április 17. péntek óra Paulus Péntek EQ Érzelmi intelligencia. Hogyan segít az érzelmi intelligencia a személyes sikerek elérésében? (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) április 18. egész napos rendezvény Tavaszköszöntő fesztivál (a Diósdi Kőbányában) április 24. péntek óráig Paulus filmklub (a filmklubot látogató szülők gyerekei számára külön programot biztosítunk) (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) április 24. péntek 17 óra Ciróka gyermek táncjátszóház (Kék Géza Közösségi Ház) április 25. DIÓSDI SZŰRÉSEK ÉJSZAKÁJA április 29. szerda óráig Vöröskeresztes ruha cserebere (Kék Géza Közösségi Ház) ÁLLANDÓ PROGRAMOK Minden vasárnap 17 óra Néptánctanfolyam felnőtteknek Széki táncok. Érd.: Diriczi Zoltán ( ) (DNS Sport- és Szabadidőközpont) Minden szerdán és pénteken 10 és 11 órától Idősek gyógytornája. Érd.: Dr. Batyalikné Papp-Váry Sára ( ) (Kék Géza Közösségi Ház) Minden hónap második és negyedik szombatján (március 28., április 11., április 25.) délelőtt Piac (Gárdonyi Géza u. Kis iskola és óvoda között) Minden hétfőn óra között Nyugdíjas Klub a Kék Géza Közösségi Házban. Keddenként óra között Mamakör/játszóház anyukáknak és 0 3 éves gyerekeknek. (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) Minden szombaton óráig Infinity Ifjúsági Klub osztályos fiataloknak. (Paulus Közösségi Ház, Hunyadi u. 8 9.) Március 20-ától, péntek esténként 18 órakor klasszikus tánctanfolyam indul (Kék Géza Közösségi Ház) Részvételi szándékát a telefonszámon kérjük jelezni Bővebb információk a [www.diosd.hu], valamint Diósd Város Önkormányzata és a Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár facebook oldalán. A műsorváltozás jogát fenntartjuk! PROGRAMAJÁNLÓ DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 13

14 Idegenvezetők Világnapja Az elmúlt hónapban érdekes kirándulásra nyílott lehetőségünk Péter Szilvia idegenvezető jóvoltából. A programon mintegy hetven fő vett részt, klubtagjainkon kívül a Vakok Intézetének több lakója is. Utunk első állomása a budapesti Mosonyi utcai Rendőrmúzeum volt. (A látássérülteknek a múzeum vezetősége lehetőséget biztosított a tapintással történő ismeretszerzésre.) A kiállítás 1848-tól napjainkig öleli fel a testület történetét, és a bűnüldözés elleni harc tárgyi emlékeit. Majd a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának eredeti formájában meglévő 136 éves istállójában a gyönyörű lovakat tekinthettük és simogathattuk meg. Az alosztály feladata többek között a járőrszolgálat, rendezvények biztosítása, bemutatók és díszelgések tartása. Következő látnivaló a Keleti pályaudvar szomszédságában lévő Richard Tattershallról elnevezett Nemzeti Lovarda, amely a Monarchia legmodernebb versenypályája volt. Az ismertetőből megtudtuk, hogy 1827-ben gróf Széchenyi István szervezte meg itt (az egykori omnibuszok telephelyén) az első lóversenyeket saját nagycenki és báró Wesselényi Miklós lovaival. Látogatásunk harmadik szakaszában a Kincsem Park Nemzeti Lóverseny területét néztük meg. Az ügető és galoppversenyeknek helyt adó pálya 1925-ben épült. Az egykor gyönyörű épület ma lepusztultan, felújításra várva alussza Csipkerózsika álmát. Egy előadás margójára Március 4-én este a Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola tornatermének előkészített része megtelt érdeklődőkkel. Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos előadására érkeztünk. Sztereotípiáktól mentes, humoros, önvizsgálatra késztető előadás volt, és mindenki feltehette magában a következő kérdéseket. Mennyire ismerjük gyermekeinket? Van-e, és milyen a kommunikáció közöttünk? Mintakövetők és nem szabálykövetők vagyunk? Vajon mi milyen mintát adunk gyermekeinknek? Ha ezeket a kérdéseket és az erre adott válaszainkat végiggondoljuk, világossá válik, hogy a nevelés a kulcs. Ha jól és szeretettel neveljük gyermekeinket, bízhatunk bennük, ha döntési helyzetbe kerülnek. Lendületes, lebilincselő, tanulságos előadást hallhattunk. Köszönjük! Szűcs Anna KRÓNIKA A parkban megszemléltük Kincsem és Overdose életnagyságú bronzszobrát, valamint a lovassport életre hívójának, gróf Széchenyi Istvánnak reliefjét. Ez a fali emlékmű a nemzeti összefogást és hagyományőrzést szimbolizálja. Végezetül köszönetet mondunk a rendőrségnek, a látogatók fegyelmezett csoportjának és nem utolsósorban idegenvezetőnknek ezért az emlékezetes délutánért. G. H. K. (Diósdi Hagyományőrző Klub) Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 1%-áról klubunk javára nyilatkoztak. Az átutalt Ft felajánlást működésünkre használtuk föl. Kérjük, ha módjukban áll, továbbra is támogassanak bennünket! Adószámunk: Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület 14 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

15 A polgármester megkérdezte, az IB elnöke megválaszolta II. rész Bogó László, Diósd polgármestere és Sohajda Lajos, Diósd Város Víziközmű-társulat IB-elnöke tovább folytatja a múlt hónapban megkezdett be szélgetést, hogy településünk lakosai átfogó információval ren del kez - zenek a diósdi csatornaberuházásról, és annak financiális részleteiről. A diósdi lakosok önrészének és a beruházás költségeinek összevetése során eddig a diósdi csőhálózat megépítéséről és az érdi szennyvíztelep bővítéséről, felújításáról esett szó. Bogó László polgármester: Eddig a csatorna gerinchálózatának lefektetéséről, valamint az érdi szennyvíztisztító telep felújításáról és bővítéséről esett szó. Milyen egyéb költségekből tevődik össze a beruházás összköltsége? Sohajda Lajos IB-elnök: Diósd város domborzati viszonyai miatt a szennyvízelvezető csatornahálózat szabad lefolyással nem jutna el a befogadó tisztítótelepre. Az egyes gyűjtőterületekről a szennyvizek továbbítását nyomott csatornavezetékek és szennyvízátemelő műtárgyak segítik elő. Az átemelő aknák Diósdra eső költsége 216 millió forint. A költségből az új csatornahálózatra kötő ingatlanok részköltsége Ft/ingatlan. Az átemelők kiépítéséhez a víziközmű-társulat tagjai járulnak hozzá. A szennyvízátemelők is a szennyvíztisztító létesítéséhez és üzemeltetéséhez hasonlóan minden, régi és új csatornára kötött diósdi ingatlan tulajdonosát szolgálják minden, korábban említett előnnyel együtt. A szennyvízelvezető hálózaton, tisztítóművön és az átemelőkön túlmenően a projekt megvalósításához szükséges feladatok, mint tervezés, közbeszerzés, műszaki-mérnöki felügyelet, tájékoztatás, jogi, pénzügyi és számviteli munkák, területszerzés, vagyonértékelés stb. ellátásával kapcsolatos költségek 186,87 millió forintot tesznek ki. Ebből a lakosságot érintő ingatlanokra vetítve Ft/ingatlan a tervezett és a felmerült költség. Itt is meg kell említeni, hogy a szennyvízelvezetéssel csökkennek a lakókörnyezetünkre ható környezeti ártalmak, és ez is valamennyi diósdi lakos érdeke. További költségek révén sikerült a projekt első terveiből kimaradt utcák, nyomóvezetékek, rekonstrukciós mun kák tervbe vétele, kivitelezése, melyek költsége 80,50 millió Ft. Az új csatornára kötő ingatlanszám figyelembevételével ez 32 ezer Ft/ingatlan költséget képezett. A szennyvíztisztító telep szabályos működéséhez a laboratóriumi felszerelések és a speciális szívó-mosó gépjármű beszerzése 9,66 millió Ft költséggel történt. Az egyes ingatlanokra vetítve ez 3800 Ft/ingatlan költséget jelent. Az eddig felsoroltak összesen Ft/ingatlan fedezeti összeg biztosítását tették szükségesé. B.L.: Hogyan kalkulálták ki, hogy az önrész pontosan mennyi legyen? Mi volt a biztosíték arra, hogy pont ez az összeg a megfelelő? S.L.: A csatornafejlesztéshez szükséges hitelszerződésnél a kivitelezési összköltséget ezer Ft-ban maximalizálta a hitelbiztosító pénzintézet. A maximális költség és a 2518 ingatlan csatornára kötése viszonyában Ft/ingatlan megengedett költség mértékéig állt rendelkezésre a 12/2011.(1.31.) számú kormányrendelet alapján a kamattámogatott hitelfedezet. Az előzőekben említett tényleges költségek nem érték el a megengedettet, végül is alatta álltunk meg. A projekt indulását követő kivitelezési munkákhoz szükséges szerződéses megállapodás 22,096%-os önrész előteremtésével számolt, amihez Ft/ingatlan önrészt tartozott a hitelbiztosító pénzintézet az egy ingatlan vonatkozásában maximalizált ( Ft) költséghez viszonyítva. A szeptember 5-én tartott társulati alakuló gyűlés azt fogadta el, hogy az egy érdekeltségi területre eső önrész Ft/ingatlan költséghányad legyen a természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok mindegyikére egyaránt vonatkozóan. Továbbá azt is meghatározta, hogy az önrész nem növekedhet. Ugyanakkor a társulat megalakulását megelőző időszakban még nem volt ismert a csatornabekötéssel érintett diósdi ingatlanok valós száma. A becsült bekötések az engedélyezési dokumentáció szerinti gravitációs és nyomott szennyvízvezeték hosszából (31 621,49 folyóméterből), és az akkori helyi építési szabályzat szerint minimum 14 méter szélességben beépíthető cca ingatlan viszonyából alakult ki. Mivel a csatornafektetési hosszra 15 méterenként esett egy-egy házi bekötés, a korábban beépítésre nem alkalmas parcellák bevonásával növekedhetett a közcsatorna-gerincvezeték ban a társulati alakuló gyűlés által ismert adatok szerint, a Diósd területén kiépítendő csatornahálózat és átemelők, valamint az előzőekben ismertetett költségek előzetes becslései alapján kerültek számításba. Így lett ezer Ft/ingatlan az egy-egy ingatlanra eső teljes, mindent magába foglaló költség. A becsült ezer Ft költségnek cca. 22%-át képezi az önrész, amely 341 ezer Ft. A végleges Ft még további 0,05% részletköltségek révén véglegesült. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy azon tagjaink, akik LTP szerződést kötöttek, állami támogatást is kapnak, tehát a tényleges befizetnivalójuk ennél kevesebb. Végül is az előrelátó tervezést, kalkulációt dicséri, hogy a csatornafejlesztéshez szükséges hitelszerződés számai, valamint a kivitelezési munkákhoz szükséges szerződéses megállapodás szerinti önrész és az alakuló ülésen meghatározott önrész egyezőséget mutat. Erre utalt Simó Károly, Érd alpolgármestere is a projekttel kapcsolatos átfogó ismertetőjében, a Diósdhéjban helyi újság 2014/12. számában. Folytatás a következő hónapban! Juhász VIZIKÖZMű-TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 15

16 A KONYHÁBÓL Rövidesen itt van húsvét ünnepe, s ha a régi szokások nagy része már nem is elevenedik fel, a hagyományos ételek a főtt sonka, a tojás, és újabban a bárány ilyenkor általában felkerülnek a családi asztalokra A tojás például, amely az ünnep elengedhetetlen étele, nagyon sokféleképpen tálalható, de ilyenkor leginkább főve vagy pikáns krémmel töltve kerül a családi menüsorba. Persze a tojás mellett itt van az egykoron áldozati eledelként fogyasztott bárány, amely fokhagymával, rozmaringgal, tárkonnyal ízesítve, füstölt szalonnával spékelve az egyik legfinomabb és legkarakteresebb pecsenye, amely a húsvéti főételeink között is kezdi visszanyerni régi rangját. Természetesen a porhanyósan puhára Húsvét és hagyomány A húsvét a legrégebbi keresztény ünnep és egyúttal a legjelentősebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus a pálmaágakat lengető tömeg éljenzése közepette szamárháton bevonult Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus amint azt előre megmondta harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán, feltámadt halottaiból. főtt sonka amely a letűnt századokban a vidéki jólét jelképévé vált sem maradhat le a magyar családok húsvétünnepi családi étlapjáról. A sonkaszeleteket különféle mustáros, tejszínes krémekkel, almás, mandulás, sajtos, majonézes vagy paradicsomos tormamártással tehetjük lágyabbá, pikánsabbá, vagy ropogós tavaszi zöldekkel vitaminban gazdaggá. Ha a húsvéti ünnepet még hangulatosabbá, hagyományőrzőbbé szeretnénk tenni, ne sajnáljuk az időt és a fáradságot: süssünk foszlós, fonott kalácsot is az ünnepi asztalra. Ez a sok helyen húsvétkor még ma is elmaradhatatlan finomság kelt tésztából készül, és számtalan ízesítésű, fűszerezésű variációja található meg a receptkönyvekben. A húsvét szimbólumai Barka: Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. Bárány: A húsvéti bárány, mint jelkép, éppen úgy kapcsolatba hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra, mint azzal a máig közismert vallási tétellel, miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik őt a mai napig Isten bárányának. Búza: A húsvéti fészekben található, zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás jelképezi a feltámadott Jézust. A búzaszem feláldozza addigi formáját azért, hogy a hajtás kizöldülhessen. Nyúl: A bizánci állatszimbolikában Krisztus jele volt, de valószínűbb, hogy Ostarával, a germán istennővel áll kapcsolatban. A monda szerint ugyanis a nyúl eredetileg madár volt, akire az istennő megharagudott, és ezért négylábú állattá változtatta. Tojás: A húsvétnak legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás. Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a sziklasírt, miként a kifejlődött madár az őt fogva tartó tojás héját szól a hasonlat. A tojás piros színe amely napjainkig a legnépszerűbb szín Krisztus kiömlött vérét jelképezi. A tojás a termékenység, a teremtés, az újjászületés legősibb jelképe. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma is. Díszített tojásokat már avar kori női sírokban is találtak a régészek, de feljegyzések szerint már az ősi Babilonban is festettek tojást. Később az egyiptomi templomokat is feldíszítették velük tavasszal. Foszlós kakaós-mazsolás húsvéti kalács Hozzávalók: 40 dkg finomliszt, 10 dkg rétesliszt, 3 dl tej, 1 egész tojás, 5 ek. cukor, csipet só, 3 csapott kk. szárított élesztő, 5 dkg vaj, kevés reszelt citromhéj, 1 csomag vaníliás cukor, 10 dkg rumba beáztatott mazsola, 1 ek. kakaó. Elkészítés: Kb. 1 dl langyos tejbe beleteszünk egy kevés cukrot, az élesztőt, s meleg helyen megkelesztjük. A lisztbe beleöntjük a kovászt, a vaníliás cukrot, a citromhéjat és galuska lágyságú tésztát készítünk. Konyharuhával letakarjuk, s kétszeresére kelesztjük. A maradék langyos tejbe beletesszük a sót, a maradék cukrot és a tojássárgáját, apránként a kelt tésztához adjuk, majd két-három adagban hozzáadjuk az 5 dkg felolvasztott vajat is, s jól kidolgozzuk. Akkor jó, ha a tészta hólyagos. A tetejét megszórjuk liszttel, és megint hagyjuk kelni. Ha ismét a kétszerese, kiborítjuk egy lisztezett deszkára, és beledolgozzuk a mazsolát és a kakaót. Három cipót formálunk, majd hengerré formáljuk, és befonjuk. Vajjal kikent sütőformába tesszük, és letakarva langyos helyen addig kelesztjük, míg el nem éri a forma tetejét. Megkenjük tojássárgájával, és előmelegített sütőben 200 fokon sütjük (kb percig). A sütőformában hagyjuk kihűlni. n Hímes-Míves Diósd 2015 LELKÜNKBEN IS TAVASZODIK A kiállítás és vásár időpontja március Megnyitó 27-én 17 órakor a Kék Géza Közösségi Házban. Fellépnek a Docete Alapítvány kis diákjai, Kiss Beatrix igazgató betanításával. 28-án a kiállítás megtekintése óráig 29-én kézműves foglalkozás (húsvéti díszek készítése) További információk a plakátokon. Diósdi Társaskör Egyesület nevében Pálvölgyi Lívia 16 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

17 A nagyböjt szakrális kultúrája Dr. Hankovszky Béla kiemelt tábori lelkész tartott előadást a Kék Géza Közösségi Házban február 20-án. Az izgalmas, vetítéssel egybekötött előadás teltház előtt zajlott. Béla atya a nagyböjt témakörét járta körbe vallási, művészettörténeti és néprajzi szempontokból. Sok érdekes böjttel kapcsolatos fogalmat rakott helyre az érdeklődők fejében, mint például a torkos csütörtök, amely valójában csak egy kitalált üzleti fogás. Az est első fele az előadás mottója körül forgott, amelynek alapját George Bernard Shaw drámaíró egy gondolata adta: Az angolokat és az amerikaiakat csak a közös nyelv választja el egymástól. A keresztényeket pedig egymástól, és a zsidóktól a húsvét kiszámolásának időpontja. Az érdekes történelmi adatok, tények, művészettörténeti bemutatások nagyon széleskörűen, egészen Krisztus kereszthaláláig szemléltették a nagyböjti hagyományokat. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel húsvét után, április 9-én, csütörtökön 18 órakor újra eljön Diósdra dr. Hankovszky Béla atya, amikor is Jézus feltámadása a keleti és nyugati művészetben lesz az előadás témája, amelyre szintén szeretettel várjuk Önöket! Diriczi Zoltán Március a kertek tavaszi nagytakarításának az ideje Március az igazi tavasz kezdete. Lassan az éjszakai fagyok is elmúlnak, és semmi sem akadályozhatja meg a kertszerető embereket, hogy a hosszú téli hónapok után végre újult erővel szabaduljanak ki a kertjeikbe. Mi sem aktuálisabb, mint a kertek tavaszi nagytakarítása. A zöldkukák ürítése is elindult. Kevesen tudják, de kerti hulladékot égetni, március, április, valamint október november hónap kivételével egész évben tilos. Ha mégis a tűzgyújtás mellett döntünk, most megtehetjük, de mindig legyünk tekintettel szomszédjainkra! A kertben történő nagyobb átalakítások, vagy akár teljesen új kert építésének, kialakításának ideje is most érkezik el. Itt szeretném felhívni minden kedves olvasónk figyelmét arra, hogy a jelenleg hatályos szabályok értelmében a fák kivágása bejelentésköteles, közterületen szigorúan tilos, és magánterületen is csak közterület-felügyeleti engedéllyel lehet! Április elején a kerti csapok kinyitása mellett érdemes ellenőrizni az öntözőrendszert is, hogy amikorra szükség lesz rá, már teljesen üzemkész legyen. A gyep szellőztetését és tavaszi indító műtrágyázását is ilyenkor kell elvégezni, a felülvetéssel együtt, amennyiben szükséges. A szobanövények átültetése is most aktuális! Mindig csak egy vagy két számmal nagyobb cserepet használjunk, különben a növény csak a gyökerét fejleszti és nem fejlődik rendesen. A melegigényes zöldségek (pl.: bab, csemegekukorica, mángold) magvetése április közepén kezdődhet. Egyes korai káposztafélék (korai fejes káposzta, karalábé) palántái is már kiültethetőek. Ami azonban a legfontosabb, hogy élvezzük az igazi tavaszt. Egymás után nyílnak a szebbnél szebb virágok, melegszik az idő, és a nappalok is hosszabbak. Használjuk ki az év talán legszebb évszakát, és gyönyörködjünk a természet csodáiban! Rónyai Gábor ZÖLD ROVAT DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 17

18 Versenybeszámoló A fedett pályás szezon idén nagyon rövid, mindössze két-három hetes, de a szezonra való felkészülés már ősz óta folyik. A versenyzés ellenére ez inkább egy alapozó időszak, ami viszont már a nyári versenyeket is meghatározza. Szemben az elmúlt kéthárom évvel, idén különösen jó minőségű edzésmunkát tudtam végezni, a heti 6-8 edzés a SYMA fedett pálya, a BEAC-pálya, a margitszigeti rekortán kör, Normafa és a futópados edzések között oszlik szét, többnyire ez és az edzések közötti regenerálódás tölti ki a mindennapjaimat. Idén a MASZ szokásos nyílt versenyén kezdtem meg a fedett pályás szezont. Elsőre 8:22-es időeredményt sikerült futnom 3000 méteren, ami igazán biztató eredmény a korábbi szezonkezdések (2013: 8:38, 2014: 8:32) fényében, ráadásul ezzel jelenleg ranglista vezető is vagyok. A versenyt szerencsére úgy sikerült megnyerni, hogy még rengeteg erő maradt a futásban. Pár hete egy 1500 méteres versennyel folytattam az idényt, ahol új fedett pályás egyéni csúcsot (3:50) és egy második helyet sikerült elérnem. A fedett pálya végeztével immár hagyományosan elindultam a Naplás-tavi futóverseny super-sprint versenyszámában. Itt 5x2 kilómétert kellett teljesíteni, szélsőséges terepviszonyok között, az elmúlt években, ha csak egy hajszállal is, de mindig sikerült nyernem. A kemény versenyben végül a dobogó második fokára állhattam, habár a címvédés nem jött össze negyedszerre, nagyon hasznos és előremutató futást sikerült csinálni. Most következik a tavaszi alapozás, az első versenyek előreláthatólag április végén lesznek, de 18-án azért még elnézek a diósdi tavaszköszöntőre is. Dani Áron Húzzon hát nyúlcipőt minden Diósdi honpolgár óvodás és iskolás, és uzsgyi, iramodjunk neki, mert mindenkit vár a nagy futás! SPORT SZABADIDõ Minden futni vágyót szeretettel várunk Húsvét szombatján a Diósdi Városházához! Rajt: április 4-én 10 órakor Távok: Kezdő és kis nyusziknak 700 méter Nagyobb nyusziknak 1450 méter Ugrifüleseknek és futó nyusziknak 7000 méter Jó szórakozást és jó futást kíván Diósd Város Önkormányzatának Sport Albizottsága! 18 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

19 Télűző Farsangi Futás Diósdon Verőfényes napsütésben a februárt meghazudtolva tavaszias időben került sor az első Télűző Diósdi Farsangi Futásra február 14-én 10 órakor. A tél - űzés olyan jól sikerült, hogy a Tél már meg sem jelent az eseményen. Kicsik és nagyok néhányan alkalomhoz illő farsangi öltözékben, vidám hangulatban futották le a néhány száz méteres kiskört, a bátrabbak pedig a csaknem két kilóméteres nagykört. A fős társaság a beharangozott farsangi fánkokról sem maradt le, melyet néhány korty meleg teával, esetleg egy kis forralt borral öblíthetett le. Akinek még ez sem volt elég a farsangi futkorászásból, a Diósdi Földön Futók társaságában további négy kilóméteres (kijelölt zöld futókör) távval fejelhette meg a napi sport tevékenységét saját maga és a futó társadalom legnagyobb megelégedésére. Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt, illetve aki részt vett a szervezésben, az esemény biztonságos lebonyolításában, és külön köszönet a fánkok készítőjének. Továbbra is buzdítunk minden diósdi lakost, hogy vegyen részt a kisebbnagyobb futórendezvényeinken. További képek megtalálhatók a Diósdi Földön Futók facebook oldalán. Legközelebbi futó lehetőségek: Húsvéti Nyúlcipő Futás április 4-én 10 órakor (városháza előtt) Tavaszköszöntő Futás április 18-án 9-órakor (városháza előtt) Futó üdvözlettel: Diósdi Földön Futók és Diósd Város Önkormányzata. Barangoljunk együtt a költészet varázslatos világában! április 11-én, szombaton, a költészet napján szeretnénk magunkat és egymást is megajándékozni kedvenc verseinkkel. Az önkormányzat előtt felállított dobogón bárki elmondhatja legkedvesebb versét délelőtt 10 és 12 óra között. Szeretettel várunk mindenkit! ANYAKÖNYVI HÍREK február Újszülöttek: november: Szabó Katalin Berta (Decemberi közlésünkből kimaradt. Szerk.) február: Diószeghy Kende Ákos, Goda Richárd, Szabó Linda, Murai Katica Zsófia. Gratulálunk gyermekük érkezéséhez! Házasságkötés nem volt! Elhunytak: január: Cserjési Lászlóné, Farkas Ferencné, Tribolt Jánosné február: Arnold Pálné, Fehér Lászlóné, Kiszel Andrásné, Lakatos Istvánné, Pálfi Józsefné, Ráduly Lászlóné. Őszinte részvétünk az elhunytak hozzátartozóinak. DIÓSDI SZŰRÉSEK ÉJSZAKÁJA április 25. Diósdi családorvosok prevenciós előadásai különböző szűrő programok a Kék Géza Közösségi Házban (vércukormérés, visszér szűrés, PSA szűrés, anyajegy szűrés, látás vizsgálat és még sok egyéb vizsgálat) KRÓNIKA DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS 19

20 Önkormányzati rendeletek és határozatok A rendeletek és határozatok elolvashatóak részletesen a város hivatalos weboldalán [www.diosd.hu], illetve a hivatal nyilvános hirdetőtábláján. VÁROSHÁZI INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzati Képviselőtestületének február 12-én megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből: Rendeletek: Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12. ) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Diósd Város Önkormányzata 2 /2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló 16/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Határozatok: 33/2015. (II. 12.) diósdi öh. a napirendi pontokról Tárgy: Diósd Város Önkormányzat évi költségvetéséről Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 34/2015. (II. 12.) diósdi öh. Diósd Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1. Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Diósd Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet első olvasatban megismerte és megtárgyalta. 2. Kéri a hivatalt, hogy az elhangzott észrevételek figyelembe vételével a rendeletet a február 26-iki Képviselő-testületi ülésre ismételten terjessze be. SZJA 1% Lapzártánkig az alábbi diósdi civil szervezetek tettek eleget a Polgármesteri Hivatal felhívásának, és juttatták el adószámukat a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadása céljából. A kiegészített lista a [diosd.hu] oldalon lesz olvasható. Diósd Község Sportéletének Fejl. Al Diósdi Diák Sportegyesület Diósdi Hagyományőrző Klub Egyesület Diósdi Kosárlabda Klub Diósdi Női Kar Alapítvány Diósdi Óvodásokért Alapítvány Diósdi Szent Gellért Vegyes Kar Egyesület Diósdi Társaskör Egyesület Együtt Diósdért Alapítvány Érdi Városi Polgárőr Egyesület Fidelio Kamarakórus Egyesület Fonó Alapítvány Diósd Kultúrájáért Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc E Paulus Evangéliumi Közösség Tárgy: A házhoz menő lomtalanítás bevezetéséről Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 35/2015 (II. 12.) diósdi öh. a házhoz menő lomtalanítás bevezetéséről Diósd Város Önkormányzat képviselő testülete 1. A házhoz menő lomtalanítás Diósdon történő bevezetésének kérdését megismerte, ahhoz hozzájárul. 2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a tervezett bevezetéssel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításának tervezetét készítse elő. 3. Felkéri a Polgármestert, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: értesítés azonnal Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés várható költségeiről Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 36/2015. (II.12.) diósdi öh. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés várható költségeiről Diósd Város Önkormányzat képviselő testülete 1. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés Diósdon történő lépcsőzetes bevezetésének évre vonatkozó várható költségeit megismerte és tudomásul veszi. 2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a képviselő - testület döntéséről értesítse a szolgáltatót. Felelős: Jegyző Határidő: értesítés 8 napon belül Tárgy: Az ÉTH Kft. likvidhitelről szóló tájékoztató Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 37/2015. (II. 12.) diósdi öh. Az ÉTH Kft. likvidhitelről szóló tájékoztató Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót megismerte és tudomásul vette, az abban leírtakat a végleges költségvetés elfogadásánál, illetve az ÉTH-val való szerződés megkötésénél figyelembe veszi. Tárgy: A civil szervezetek támogatására vonatkozó évi pályázatról Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 38/2015. (II. 12.) diósdi öh. a civil szervezetek támogatására vonatkozó évi pályázatról Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2006. (IX.30.) számú önkormányzati rendeletben foglaltak alapján pályázatot ír ki évre. 2. A pályázati kiírást megismerte, annak tartalmát elfogadja. 3. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megfelelő közzétételéről. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: pályázati kiírás közzététele 10 napon belül Tárgy: Az új irattári épület nyílászárói lakatos munkáiról Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 39/2015. (II. 12.) diósdi öh. az új irattári épület nyílászárói lakatos munkáiról Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. támogatja az új irattár külső nyílászáróira rácsok elhelyezését és azok kivitelezési munkáit 2. felkéri a polgármestert és a jegyzőt Kovács László lakatossal történő vállalkozói szerződés megkötésére bruttó: Ft összegben. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: március 26. Tárgy: Az iskola előtti kerítés és rámpa munkálatainak kifejtése Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 20 DIÓSDHÉJBAN MÁRCIUS

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXII. évfolyam 6. szám március 28. www.budapest16.hu 3 Bölcsődei Felvételi Tájékoztató 6-7 Ünnepi

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Paksi Hírnök. Testvérvárosunk lesz Novovoronyezs

Paksi Hírnök. Testvérvárosunk lesz Novovoronyezs Kisgyermekkora óta háziorvosnak készült, a fonendoszkóp és a fehér köpeny mintha lénye szerves része lenne dr. Farkas Edinának. A paksi négyes körzet családorvosától kérdeztük: jó napot, mi újság? 15.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

Teljesíthető kihívás

Teljesíthető kihívás I n g y e n e s Váci X I I I. é v f o l y a m 4. s z á m Trianon Az elveszített országrészekre emlékezett a város. Dr. Duray Miklós író szólt a Dunaparti Ereklyés Országzászlónál. 4. oldal k i a d v á

Részletesebben

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6.

Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. 2008. JÚLIUS I. évfolyam 6. szám önkormányzat Összefogással a közbiztonságért Képes beszámoló a 21. Ugrógáláról Premier filmek a megújult Apolló moziban Beköszöntő Tisztelt Olvasók! Kedves Salgótarjániak!

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben