Kisadók KATA és KIVA. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisadók 2015. KATA és KIVA. Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság"

Átírás

1 Kisadók Szabó Gábor Tájékoztatási és Koordinációs Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság KATA és KIVA 1

2 Kisadók KATA 1. Változik a 100 ezer forintos szabály - Csak naptári év végén vizsgálandó (negyedévente NEM) - Az adóalanyiság a megszüntető határozat jogerőre emelkedésének napját magába foglaló utolsó nap Az adótartozás számítási szabálya nem változik Egyéni vállalkozó a szünetelést csak egyszer kell, hogy bejelentse. A többi hónapot hivatalból kezeli az adóhatóság 4 2

3 KATA 2. Munkaviszony vélelmének megdöntési lehetőségei eggyel bővülnek: Máshol van heti 36 órát elérő munkaviszonya, vagy egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozó, vagy máshol főállású kisadózó, FELTÉVE, hogy a kérdéses jogviszonyokból a bevételének kevesebb mint 50%-a származik Önmagában a társasági formaváltás, egyesülés, szétválás nem jelenti a KATA alanyiság végét 5 KATA 3. KIVÁ-ból KATA-ba átlépő adózó az osztalékadót kiváltó adót a záró KIVA bevallásában vallja be. (Számviteles) EVÁ-ból KATA-ba átlépő adózó az osztalékadót kiváltó adó számításánál a mérleg szerinti eredményt is csökkentő tényezőként veheti figyelembe Egyéni vállalkozó KATA alanyiság megszűnése esetén, ha EVÁ-ba tud átlépni, akkor a belépéskori készlet utáni adót szintén nem fizeti meg (korábban csak átalányadóst mentesítette) 6 3

4 KATA 4. Kisadózó cég, ha nem kisadózó tagja részére fizet ki jövedelmet, akkor az osztalék jogcímen adózik (16% szja, 14% eho), korábban egyéb jövedelem volt Bejelentendő adatok köre bővül: - TAJ szám - KATA szerinti biztosított vagy nem 7 KIVA Megszűnik a havi KIVA előlegfizetési rendszer, minden KIVA alany negyedévente vall és fizet kivát. KIVA belépés esetén a KIVA előtti időszakra fizetendő áfával nem kell növelni a KIVA alapot Az utolsó negyedévre/hónapra fizetendő KIVA előleggel lehet csökkenteni a megállapított éves adót (állásfoglalás alapján eddig is így volt) A bevételi értékhatár (500 millió Ft) átlépését negyedévente kell vizsgálni 8 4

5 Egyéb változások Gépjárműadó (Cégautóadó) Adóalanyi kört egyértelműsíti, állami tulajdon esetén változtat: Állami tulajdon esetén a kötelezett a vagyonkezelő Ha a vagyonkezelői jog mellett használati jog is fennáll, akkor a használati jog gazdája Öröklés útján megszerzett személygépkocsi esetén a az első bevallási, adófizetési határidő a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napját magába foglaló negyedévet követő hónap 20. napja Ha a környezetvédelmi osztály-jelzés 16-nál nagyobb, akkor azt 16-nak kell venni 10 5

6 Környezetvédelmi termékdíj 1. Új termékkörök: - irodai papír - egyéb műanyag termék - egyéb vegyipari termék Irodai papír fogalma: információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra - papír és karton írásra, nyomtatásra, grafikai célra - regiszter, jegyzetfüzet, jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező, dosszié, iratborító, irodaszer papírból vagy kartonból, album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból (kivéve reklámhordozó papír) 11 Környezetvédelmi termékdíj 2. Egyéb műanyag termékek: Művirág, levél- és gyümölcsutánzat, és az ezekből készült áru Egyéb vegyipari termékek (nem teljes): - Szappanok - Mosószerek - Súrolókrémek, porok - Kozmetikai termékek, samponok - Borotválkozási szerek Kivételekkel: például bőrön maradó kozmetikai termékek A csekély mennyiségű kibocsátó fogalma is változik, bővül: - irodai papír (csekély 200 kg) - egyéb műanyag termék (csekély 2 kg) - egyéb vegyipari termék (csekély 200 kg) 12 6

7 Környezetvédelmi termékdíj 3. Meglévő termékköröket újrakodifikálta jogalkotó Az eddigi kötelezetteknek át kell nézni: -csomagolószer -kenőolaj -elektromos, elektronikai berendezések (például szerelt piezoelektromos kristály) Hármas összefüggés, ha egy papír egyben - csomagolószer - reklámhordozó papír - irodai papír is, vagy bármely kettőbe tartozik, akkor a felsorolás szerint is erősorrendet kell alkalmazni 13 Környezetvédelmi termékdíj 4. Változó termékdíjtételek (Ft/kg): Termékkör év év Akkumulátor Csomagolószer Reklámszatyor Kereskedelmi csomagolószer (csak fém) Kenőolaj Művirág, mű-gyümölcs Szappan, mosószer - 11 Kozmetika, hajápolás - 57 Elektromos, elektronikai berendezések Gumiabroncs Irodai papír - 19 Reklámhordozó papír

8 Környezetvédelmi termékdíj 5. Újabb mentesítő jogcímek: 1. Áfafizetési kötelezettséggel nem járó - jogutódlás - apport - üzletág-átruházás keretében történő termékátadás 2. Kézműipari vállalkozás - megelőző évi bevétel Ft alatt - áru csomagolása természetes anyagból - átvállalni nem tud - mentesítés csak a csomagolásra 3. Nyilatkozattal történő mentesítés külföldi vevő esetén is működik 15 Környezetvédelmi termékdíj 6. Külföldről behozott csomagolás után mikor keletkezik termékdíj: - saját célú felhasználás költségkénti elszámolásakor - ügylet teljesítésének a napján - ha az előző kettő eset egyike sem stimmel, akkor a csomagolás végleges elbontása napján (pl. kiürül a hordó) /Korábban csak az utolsó esetet lehetett alkalmazni/ Átvállalási jogcímek bővülnek láncolatos értékesítés esetén, ha az átvállaló vevő - bércsomagoltatás keretében csomagolást hozat létre csomagolószerből, - az újrahasználható csomagolószer engedélyezett bérleti rendszerének szabályai szerint az újrahasználható csomagolószert bérbe adja 16 8

9 Környezetvédelmi termékdíj 7. Kereskedelmi csomagolószer, illetve csomagolás kizárólag fémből készült anyagokra vonatkozik, a kupak kivételével Következmény: az eddigi termékkör nagy része a sima csomagolószer kategóriába vándorol át 17 Illeték 1. Cserepótló vétel Ha vásárlás megelőzi az eladást, akkor - előzetesen lehet nyilatkozni, hogy 1 éven belül másik lakást el fog adni (vélhetően B400-as nyomtatványon), és erre - az adóhatóság felfüggeszti a kiszabást, majd - adásvételi szerződéssel igazolja, hogy teljesítette a feltételeket - az adóhatóság megállapítja a tényleges illetéket (pótlékmentesen) 18 9

10 Illeték 2. Közigazgatási hatósági illeték főszabályként -Illetékbélyeg, vagy -Ügyszámra hivatkozással banki utalással fizethető meg Járási hivatalnál, kormányablaknál nem elektronikus úton kezdeményezett eljárás esetén, az eljárást megelőzően utalással is lehet fizetni (kivételek itt is lehetnek) forintot meghaladó bírósági eljárási illeték -továbbra is kiszabás alapján kell fizetni -a kiszabáshoz továbbra is be kell mutatni az iratot (másolattal együtt) -bíróságot az adóhatóságot tájékoztatja forint feletti illeték esetén önadózás lehetősége 19 Illeték 3. Vagyonátruházási illetékben bejelentési kötelezettség a vagyonszerzőt terheli (nem az illetékfizetésre kötelezett felett) Bizonyos személyes illetékmentességi ügyben sem lesz határozat Gépjármű pénzügyi lízingjét végző vállalkozásnál az illetékmentességnek nem lesz feltétele az 50%-os bevételi mutató 20 10

11 Egyszerűsített vállalkozási adó A köztartozásmentesség (belépéskor, illetve minden év december 20-án) csak 1000 forintot meghaladó összegnél probléma KIVÁ-ból EVÁ-ba érkező adózó, ha osztalékadót kiváltó adó megfizetésére kötelezett, akkor az osztalékadót kiváltó adót a KIVA bevallásában vall be 21 Hitelintézeteket, bankokat terhelő különadó 1. Külföldi kollektív befektetési értékpapír különadója Adó alanya: évi XVI. törvény szerinti forgalmazó Adó alapja a forintban kifejezett nyilvántartási érték Adó mértéke: éves szinten az adóalap 0,05%-a Eljárási rendelkezés: negyedévet követő hónap 20-áig bevallás és befizetés Hatály: évtől 22 11

12 Hitelintézeteket, bankokat terhelő különadó 2. Befektetési alap befektetési jegye után fizetendő különadó Adó alanya: befektetési alap Adó alapja: befektetési jegy nyilvántartott nettó eszközértéke Adó mértéke: 0,05% Eljárási rendelkezés: negyedévet követő hónap 20-áig bevallás és befizetés Hatály: évtől 23 Egyszerűsített foglalkoztatás Bevallás alól mentesített jövedelem Alapbérként vagy teljesítménybérként legalább a garantál bérminimum 87%-a jár Garantált bérminimum napibérként meghatározott összege szorozva a az ilyen típusú foglalkoztatás napjaival Minden más esetben Főszabály szerinti minimálbér napibérként meghatározott összege szorozva az ilyen típusú foglalkoztatás napjaival! Ha vegyes, akkor külön-külön kell számolnom Hatály: évi bevételekre a régi szabály, vagy választása alapján az új 24 12

13 Energiaadó Változik az adó mértéke Villamos energia (mwóra) 295 Ft 310,5 Ft Földgáz (GJ) 88,5 Ft 93,5 Ft Szén (tonna) 2390 Ft 2516 Ft 25 Innovációs járulék A 251-es nyomtatványt az átalakulás mindféle formája esetén be kell adnia jogutódnak. A jogelődnek csak akkor, ha az átalakulást követően még fennmarad (szétválás, kiválás) 26 13

14 Népegészségügyi termékadó 1. Új termékkörrel bővül: alkoholtermék Kivételek: gyümölcspárlat (pálinka), ecet, alkoholos gyógyszer, alkoholos csokoládé, alkoholos vegyipari és kozmetikai termékek, legalább hét különböző gyógynövény felhasználásával készült ital (pl. unicum) Alkoholtermék: - Bizonyos szőlőborok (22 tf% felett) - Másfajta (alma, meggy stb.) borok - Likőrök - Gin, Vodka, Whisky, Konyak, Rum stb. 27 Népegészségügyi termékadó 2. Új termékkör adómértékei Alkohol térfogatszázaléka Adó mértéke forint/literben 1,2 < x < x < x < x < x < x

15 Reklámadó 1. Naptári évtől eltérő üzleti évesre vonatkozó speciális szabályozás: - Lesz egy átmeneti adóéve évben kezdődő üzleti éve és üzleti év vége január 15-ig fizet előleget erre az átmeneti üzleti évre - Előleg fizetése január 15. és üzleti év utolsó napja augusztus 15. és december 31. között alakult, kezdettől fogva eltérő üzleti éves adóalany esetén nincs speciális szabály 29 Reklámadó 2. Változás a megrendelői adóalanyiságban: Mentesül a megrendelő a reklámadó alól, ha nincs nyilatkozat, záradék a közzétevőtől, de - bizonyíthatóan kérte a nyilatkozatot, és - a számla, bizonylat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül nem kapta meg a nyilatkozatot, és - a közzétevő személyét, az ellenértéket az adóhatósághoz bejelentette (határidő?, nyomtatvány?) VAGY - a közzétevő szerepel a NAV reklámadós nyilvános adatbázisában 30 15

16 Reklámadó 3. NAV reklámadós adatbázisa: - A reklám közzétevője kérheti, ha teljesítette a reklámadó kötelezettségét, vagy nyilatkozik a mentességéről (adóhatóság ellenőrizheti, mielőtt felveszi az adatbázisba) - Az adatbázisból ki lehet esni, többek közt: hó első napján 100 ezer forintot meghaladó adótartozása van adózó kérésére - Aki az adatbázisban van, annak nem kell záradékolnia, nyilatkoznia Hatály: december Reklámadó 4. Kivételes mentesítés: - Országos sportági szakszövetség nemzeti válogatott keret, utánpótlás-nevelési feladatok, amatőr versenyrendszer - Sportszövetség tagszervezeteként működő sportiskola, sportszervezet (hivatásos is!), utánpótlás alapítvány utánpótlásnevelési feladat ellátása, amatőr versenyrendszer keretében kap reklám közzétételével összefüggésben pénzt (szponzoráció) Változás az adómértékben: Legfelső 40%-os adókulcs 50%-ra nő 32 16

17 Pénzügyi tranzakciós illeték Új adóztatandó tényállás: A fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizető fél ugyanazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított előző naptári évi fizetési műveletei. Tételes adó: 500, illetve 800 forint 33 Távhő (közszolgáltatói) jövedelemadó Korrekciós tényezők igazítása a társasági adóhoz A feltöltésnek 90%-osnak kell lennie (korábban 81% volt az előírás) A feltöltésről külön bevallást is adni kell, már a évre vonatkozóan is 34 17

18 Távközlési adó (Internetadó)? A kihirdetett joganyag nem tartalmazza az internet adatforgalom adóztatását. 35 Dohányipari vállalkozások EHO-ja (Csak törvénytervezet!!!) Tervezett úú adónem, hatálya: Adó alanya a dohánytermék Jöt. szerinti -adóraktár engedélyese -Importálója -bejegyzett kereskedője (tehát nem a dohányboltok) Adóalap a évi nettó árbevétel Sávos adózás: 30 milliárd forintig 0,2%, de legalább 30 millió forint milliárd forint között 2,5% 60 milliárd fölött 4,5% Bevallás: június 30-ig Adó megfizetése: július 30-ig 36 18

19 Köszönöm a figyelmet! 19

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések

2014. évi XXII. törvény. a reklámadóról. 1. Értelmező rendelkezések 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról Az Országgyűlés az arányos közteherviselés elvére figyelemmel a következő törvényt alkotja: 1. Értelmező rendelkezések 1. E törvény alkalmazásában: 1. médiaszolgáltatás:

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása

IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása IV. fejezet - Kis és középvállalkozások adózása Alapvető fogalmak, kérdések: - az egyes adónemek választására jogosultak köre - az adóalap meghatározása - a helyettesített adónemek 1. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.)

Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Összefoglaló a KATA( kisvállalkozók tételes adózása) szabályairól ( 2012.11.20.) Kisadózó vállalkozásnak a kisadózó vállalkozások tételes adóját jogszerűen választó egyéni vállalkozó egyéni cég kizárólag

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Kisadózók tételes adója

Kisadózók tételes adója Kisadózók tételes adója Tájékoztató Gyakori kérdések - válaszok 2012. 12. 21. Tartalom Kisadózók tételes adója... 1 Általános tájékoztató a kisadózók tételes adójáról... 4 Gyakori kérdések - válaszok...

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben