Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák!"

Átírás

1 Főtisztelendő Atyák! Kedves Nővérek! Kedves Kollégák! Ahogyan azt a Leányfalun, április 15-én elhangzott előadásomban, annak első témájával kapcsolatban A plébániák könyvvezetése - jeleztem, az ott elhangzott felvetések alapja egy olyan vitaanyag volt, amelyet több kollégával egyeztetve készítettem el a témában. Azonban felhívom az figyelmet arra, hogy az anyag egyenlőre tervezet szintjén létezik csak, tehát semmiféle egyházi jóváhagyásban nem került megerősítésre. Ugyanakkor az előadást magát gondolatébresztőnek szántam ahhoz, hogy bizonyos fontos témák egyházmegyék szintjén történő átgondolásának, rendezésének, az arra való szakmai felkészülésnek fontosságára esetenként kényszerére - felhívjam a figyelmet. Előadásom anyagaként mellékelem az említett tervezet írásos anyagát, amely tehát semmiféle egyházi jóváhagyást még nem kapott, de az abban szereplő egyes témák átgondolását ajánlani tudom. Ígéretemnek megfelelően mellékelem a Győri Egyházmegye weblapján elhelyezett (http://gyor.egyhazmegye.hu/dokumentumok), az előadásomhoz kapcsolódó dokumentumok és excell táblák gyűjteményét. Szándékom szerint ezek pár hónapig itt elérhetőek lesznek, és szabadon felhasználhatóak. Szükség esetén elérhetőségeim is megtalálhatók az egyházmegye weblapján, amely elérhetőségekre természetesen az anyaggal kapcsolatos észrevételeket is szívesen várom. (http://gyor.egyhazmegye.hu/egyhazmegyenk/egyhazmegyei-hivatal) Győr, április 15. Üdvözlettel: Krizmanits Márton egyházmegyei számvevő Győri Egyházmegye

2 IRÁNYMUTATÁS A MAGYAR RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIAI KÖNYVVEZETÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEIRŐL ( T E R V E Z E T ) Magyar Katolikus Püspöki Konferencia április 15. 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 Egyszeres könyvvitel... 4 Kettős könyvvitel... 6 Kettős könyvvitelre történő áttérés... 6 Nyitó mérleg... 6 Az eszközök értékének megállapítása... 7 Ingatlanok... 7 Egyéb tárgyi eszközök... 8 Értékcsökkenés elszámolása... 8 Időbeli elhatárolás... 9 A beszámoló elkészítése, szakmai kompetencia

4 Bevezetés A számvitelről szóló évi C. törvény (Szt. törvény) és az egyházi jogi személyek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 296/2013. (VII. 29) Korm. rendelet (Korm. rendelet) előírásait figyelembe véve, a számviteli tevékenység segítésére és egységesítésére az egyházmegyék számára az alábbiakban foglajuk össze a szakmai ajánlásokat: A Korm. rendeletben megfogalmazottak szerint az egyházi szervezetek egyszeres, vagy kettős könyvvitel alkalmazásával tehetnek eleget számviteli kötelezettségüknek. Egyszeres könyvvitel Ezt a könyvviteli rendszert alkalmazhatják továbbra is azok a plébániák, amelyek megfelelnek a 296/2013 (VII. 29) Korm. rendeletben foglaltaknak, vagyis a bevételük két egymást követő évben nem éri el az 50 millió forintot, vagy eléri az 50 MFt-ot de nincs vállalkozási tevékenysége. A bevétel számításánál valamennyi, a pénztárkönyvben lekönyvelt bevételt össze kell számítani, levonva ezekből az átfutó tételeket. (Bevételnek minősül többek között az önkéntes hozzájárulás, a perselypénz, stóla, stipendium, pénzadományok, központi költségvetésből, önkormányzattól, alapítványtól, egyházmegyétől vagy más gazdálkodó szervezettől kapott támogatás, a jóváírt kamat, hozam. Ebből a szempontból nem bevétel az szja és járulék visszavételezése, a pénztár és bankszámla közötti mozgás, a betétlekötéssel járó pénzmozgás) Az egyszeres könyvvitelt alkalmazóknak naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet kell vezetniük, amely lehet kézi kitöltésű nyomtatvány, kötelező formai kellékeket tartalmazó excell táblázat, vagy erre kifejlesztett számítógépes program. A könyvelésben a egyházmegyék által kiadott kódszámokat kell alkalmazni, melyek segítségével készül el a bevételeket és kiadásokat részletező kimutatás, az un. zárszámadás. Az egyszeres könyvvezetés kapcsán vezetett pénztárkönyvben vagy naplófőkönyvben történő könyveléssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet a következőkre: - Pénztárkönyv egyes tételeinek kötelező adadtartalma a következő: o Sorszám o Dátum (a pénzmozgás dátuma) o Bizonylat sorszáma o Megnevezés o Kód o Banki bevétel o Banki kiadás o Banki egyenleg o Pénztár bevétel o Pénztár kiadás o Pénztár egyenleg o Egyéb pénzeszköz bevétel o Egyéb pénzeszköz kiadás o Egyéb pénzeszköz egyenleg o a bevételek és kiadások bevétel-, ktgnemek szerinti bontásban akkor, ha kizárólag papíralapú a könyvelés, és év közben a bevételek és kiadások folyamatos, adott időpontban történő minimális összesítése csak így biztosítható. o A fordulónapon elkészített zárás kapcsán a bevételi és kiadási forgalom összesített értékei. - Amennyiben az egyszeres könyvvitelt vezető szervezet a pénztárkönyv vagy naplófőkönyv vezetését számítógépes könyveléssel készíti (excell táblázat, vagy erre kifejlesztett számítógépes program), és az egyes tételek kapcsán az egyházmegye által használt kódszámok 4

5 alkalmazásával folyamatosan biztosítható a bevételek és kiadások adott időpontban történő gyűjtése, a gépi könyvelés és a kódszámok alkamazása kiváltja, helyettesíti a pénztárkönyv vagy naplófőkönyv nyomtatott formájának hagyományos részletezettségében szereplő minimális bevételi és kiadási bontás. (u.n. jobb oldal) Azonban kizárólag papíralapú nyilvántartások vezetésénél tehát ez alól a részletezés alól nem mentesül a szervezet. - Számítógépes könyvelés alkalmazása esetén a naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet az év végi zárást követően ki kell nyomtatni, és gondoskodni kell arról, hogy a pénztárkönyv olyan módon legyen összefűzve, bekötve (egy vagy több év), hogy abból lapokat ne lehessen eltávolítani, cserélni. (összefűzés esperesi aláírás, pecsét, beküldés egyházmegyéhez) A pénztárkönyv alátámasztja a zárszámadás egyes soraiban található tételeket. A pénztárkönyv nyitó és záró tételeinek valamit a bevételek és kiadások kódok által gyűjtött összegeinek a zárszámadással egyeznie kell. - A számítógépes könyvelésben elkészített, és az abból kinyomtatott tételeket nem kell átmásolni nyomdai úton előállított pénztárkönyvbe. A pénztrkönyv kinyomtatása és fentekben részletezett ügyviteli kezelése (összefűzés esperesi aláírás, pecsét, beküldés egyházmegyéhez) kiváltja, helyettesíti a pénztárkönyv hagyományos írott formájban történő elkészítését. - Azon alapbizonylatok esetében, melyek egyedi azonosítóval (számlaszám) rendelkeznek, nem szükséges újabb kiadási vagy bevételi bizonylatokkal alátámasztani azokat, a számla sorszáma rovatba az alapbizonylaton szereplő számlaszám beírható. A kiadási és bevételi pénztárbizonylatokra akkor van szükség, ha a pénzmozgásról egyedi azonosítóval rendelkező (számlaszám) alapbizonylat nem áll rendelkezésre. (Pl.: stóla bevétel, adomány, illetve a lelkipásztori, kántori, sekrestyési illetmény kifizetése) - A bank illetve pénztár egyenlege rovatban az év során az egyeztethetőség érdekében mindig a folyószámla és a pénztár aktuális állománya szerepel. Ez az ellenőrzés alapja. ( A bank rovatban kimutatott öszesytett pénzeszköz egyenleg számvitelileg helyes, de nem biztosítja a folyószámla egyeztethetőségét, és analitikák összegeinek vezetését teszi kötelezővé. Ez számos hibára ad lehetőséget) Ezért a lekötött pénzeszközök a naplófőkönyvben egy külön rovatban, a pénztárkönyv esetében egy harmadik rovatban kerülnek kimutatásra. A naplófőkönyvben egy újabb külön rovatban, pénztárkönyvben a harmadik rovatpárban kell kimutatni egy esetleges második (elkülönített) bankszámla forgalmát is. - Az értékpapírokat ( pl.: állampapír) külön analitikán, a pánztárkönyvből kivetetve, követelésként kell nyilvántartani. A 296/2013. (VII. 29) korm. rendelet előírásai szerint az egyszeres könyvvitelt vezető egyházi szervezetnek egyszerűsített beszámolót (mérleget és eredménykimutatást) is kell készíteni. A mérleg a leltárból, az eredménykimutatásból és a pénzeszközök állományából állítható elő. Az eredménykimutatás alapja a pénzforgalmi könyvelés. A mérleg és eredménykimutatás kötelező formáját a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ugyanakkor a rendelet komondja, hogy: 5 (4) Ha az egyházi jogi személy vállalkozási tevékenységet nem folytat, az egyszerűsített éves beszámoló és az egyszerűsített beszámoló formáját és tartalmát- a (3) bekezdéstől eltérően - a bevett egyház belső szabályában határozza meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a bekezdésben szereplő feltétel esetén a rendelet szerint a 2.sz. mellékletben meghatározott formától el lehet térni, de csak akkor, ha az eltérést, - az előírt formát - az egyház belső szabályában konkrét módon, leírva meghatározza. (Pl.: egyszeres könyvvitelű zárszámadáshoz kapcsolódó mérleg és eredménykimutatás kötelező formájának elrendelése az egyházmegyénél) Ennek a szabályozottságnak a hiányában tehát a rendelet 2.sz mellékletének formakényszere érvényesül! A költségvetést, zárszámadást az eddigi rendszer szerint kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani. A kitöltendő nyomtatványokat előre nyomtatott formában lehet kitölteni vagy a honlapról lehet letölteni, de mindenki számára javasoljuk az elektronikus formában történő könyvvezetést és zárszámadás készítést. 5

6 Kettős könyvvitel Kettős könyvvitelt kell alkalmaznia valamennyi intézménynek és azoknak a plébániáknak, amelyek a 296/2013. (VII. 29) Korm. rendelet szerint kettős könyvvitelre kötelezettek, vagyis a bevételük két egymást követő évben meghaladja az 50 millió forintot vállakozási tevékenységet végeznek. Más plébániák is áttérhetnek a kettős könyvvitel alkalmazására. Az egyszeres könnyvitel egyszerű struktúrája egyszerű szervezetek gazdasági eseményeinek lekönyvelésére alkalmas. Az egyszeres könyvvitel rendszere struktúrájából fakadóan önálló nyilvántartások összegzéseként ( un. analitikák), nehezen egyeztethető módon biztosítja a vagyon zárt rendszerben történő, teljeskörű kimutathatóságát. Ez az objektív helyzet különösen nagyobb szervezeteknél és bonyolultabb gazdasági események kapcsán számtalan hibalehetőséget rejt magában. Ezért a törvényi lehetőség ellenére köteles kettős könyvvitelt vezetni az az egyházi szervezet, amely egyházmegye egyéb, nem hitéleti tevékenységet ellátó egyházi szervezet (pl.: papi otthon, szociális otthon oktatási intézmény, kollégium levéltár, kincstár, múzeum, látogatóközpont, stb,) plébánia, ha o Európai Uniós, vagy nemzeti pályázatban vesz részt o kimutatott eszközei közt deviza vagy valuta szerepel o három, vagy több bankszámlával rendelkezik, vagy három vagy több pénztárat használ o vállalkozási tevékenysége meghaladja a 6 MFt-os összeghatárt függetlenül az 50 M Ft-os bevételi korláttól o bevétele a 25 MFt-ot meghaladja (a vállalkozási árbevételtől függetlenül) Kettős könyvvitelre történő áttérés Az áttérést minden év január 1-vel, az egyházmegye vezetőjének címzett kérés után, az Ő írásbeli engedélye alapján lehet megtenni, a Számviteli trv. áttérésre vonatkozó szabályainak betartása mellett. A plébániáknak az egyházmegye által kialakított számlatükröt kell alkalmaznia Az egyházmegye által kiadott számlatükörben található főkönyvi számlaszámok a plébániai, intézményi igényeknek megfelelően alábonthatók. A könyvelés segédlete az egyházmegye gazdasági szakemberei által összeállított részletes számlamagyarázat vagy számlatükör A könyveléshez az egyházmegyék által ajánlott program, vagy a már használatban levő könyvelőprogram használható. A felmerülő esetleges kérdéseket az egyházmegyék gazdasági munkatársainak lehet feltenni, akik szívesen segítenek a megoldás megkeresésében. Nyitó mérleg Azoknak a plébániáknak, ahol áttérnek a kettős könyvvitelre, egyszeres könyvvitel szerinti záró és kettős könyvvitel szerinti nyitó mérleget kell készíteniük. Az áttérés szabályait, a nyitómérleg elkészítésének rendjét, az eszközök értékelését a Számviteli trv. részletekbe menően szabályozza. Fontos, hogy amennyiben a zárást megelőző évi zárszámadásban a követelések, kötelezettségek nem kerültek feltüntetésre, de ilyenek év végén voltak a plébánián, akkor a helyes záró mérleghez azok leltárba vétele szükséges. (Pl. levont, de be nem fizetett szja, járulékok, a decemberi fizetendő vagy visszaigényelt ÁFA, kiadott előlegek, a plébánia által adott kölcsön, vagy a plébánia által felvett kölcsön, hitel év végi maradványa ) és ez a leltár érték kerül a záró mérlegbe. Az adófizetési kötelezettség számbavételekor a nyitást megelőző (december 31-i) adófolyószámla kivonat egyeztetését is el kell végezni). 6

7 Legfontosabb szabály az áttérésnél, a záró és nyitómérleggel kapcsolatban, hogy az egyszeres könyvvitelben készült zárómérleg és a kettős könyvvitel nyitómérlege nem változhat. A nyitó mérlegben eszközök oldalon az ingatlanokat az eszközök értékének megállapítása címszó alatt megadott szempontok szerint kialakított értéken, a követeléseket a zárszámadásban (utolsó oldal adatai) feltüntetett összegben, a pénzeszközöket a nyitást megelőző évi zárszámadásban feltüntetett bankszámla és pénztári pénzkészlettel megegyezően kell beállítani. A források oldalon tőkeváltozásként az ingatlanok értékét, kötelezettségként (tartozásként) a nyitást megelőző évi zárszámadásban tartozásként kimutatott összegeket, tőkeváltozásként az alábbi számítás alapján megállapított összeget kell beállítani. Számítás: eszközök összes értéke - induló tőke - kötelezettségek (tartozások) = tőkeváltozás összege Főszabály, hogy a könyvelést így a záró-nyitó mérleget is - forintban kell vezetni és összeállítani. Tehát az esetlegesen devizában, valutában meglévő eszközöket az MNB fordulónapi árfolyamával kell forintosítani. Az egységesen kialakított költségvetési és zárszámadási nyomtatvány, az éves mérleg és eredménykimutatás a beszámoló része, melyet, mint az eddigiekben is, a Egyházmegyei Hivatalhoz kell jóváhagyásra benyújtani. A nyomtatványokat az egyházmegye gazdasági szakembereitől lehet igényelni. Az eszközök értékének megállapítása A számviteli törvénynek való megfelelés okán az egyházi intézményekben és a plébániákon is értékkel kell nyilvántartani az ingatlanokat és tárgyi eszközöket. Az eszközök értékelésének szabályait a Számviteli trv. részletekbe menően szabályozza, ezért ez a felsorolás csak példaszerű. Nem foglalkozunk külön pl.: az immateriális javakkal, befektetett pénzügyi eszközökkel, készletekkel, értékpapírokkal. Az egyes eszközöket a Számviteli trv. szerint kell besorolni és az ott leírtak szerint kell értékelni. Az ennek való megfelelést szem előtt tartva a szervezetek által tulajdonolt ingatlan értéke az alábbiak szerint kerüljön be a könyvekbe: Ingatlanok Földterület: A földterület értékét elsődlegesen szakértői anyag (értékbecslés), ennek hiányában a helyben kialakult telekár figyelembevételével kell meghatározni, melyhez plébániák esetében a képviselőtestület két tagja, intézmények esetében a gazdasági vezető és a helyi viszonyokat ismerő külső segítő igénybe vehető. A fő szabály szerint az eszközöket így a földterületeket is - piaci értéken kell nyilvántartani. A számítás írásos formája képezi a nyilvántartásba vétel bizonylatát. Épület, építmény: Értéke a biztosítási adatbázisból kerül felvételre. Az adatbázisban található épületek, építmények felsorolását az egyházmegye szakembere írásban adja meg a plébániáknak és intézményeknek. 7

8 Egyéb tárgyi eszközök Egyszeres könyvvitelt vezető plébániák esetében az egyszeres könyvvitel vezetésének utolsó napjáig beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak 0 Ft értékkel szerepelnek a leltárban. Ezeket változatlanul 0 forinton kell nyilvántartani. Ugyanakkor a kettős könyvvitelre történő áttérés után javasolt, hogy legalább a biztosított tárgyak kerüljenek be a leltárba a biztosítási értéken. Ilyenkor ezek a tételek tőkeváltozással szemben könyvelhetők. Az egyszeres könyvvitel vezetésének első napjától beszerzett tárgyi eszközök beszerzési értékkel kerülnek be mind a leltárba, mind pedig a kettős könyvviteli rendszerbe. Ezen tárgyi eszközök nyilvántartását és értékcsökkenési leírásának elszámolását a számviteli törvényben lefektetett szabályok szerint kell végezni, mind az egyszeres, mind a kettős könyvvitelt vezető szervezeteknél. Értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolásának két módja lehetséges: 1) Az egyházi szervezet 100% -os maradványértéket számol el minden tárgyi eszköz után. Ebben az esetben a tárgyi eszköz beszerzéskori árának 100%-án van nyilvántartva egészen a használatból történő kivonás napjáig. Számviteli politikában az amortizáció elszámolásának módosítása után a kettős könyvvezető is áttérhet erre a módszerre. Ennél a módszernél éves értékcsökkenés elszámolására lényegében nem kerül sor, az bruttó eszköz értéke csak a selejtezésnél jelenik meg egyösszegű ráfordításként. 2) Az egyházi szervezet nem számol maradványértékkel, és értékcsökkenést számol Ahol a plébánia korábbi zárszámadásaiban feltüntették a beszerzett tárgyi eszközök értékét is, - a zárszámadás vagyon és a nyitó mérleg egyeztethetősége érdekében az eszközöket bruttó értéken vesszük fel a nyitómérlegbe, és nyitás után kezdjük elszámolni az értékcsökkenést. Ezen eszközök esetében azonban lehetőség van arra is, hogy a zárómérleg elkészülte előtt, a korábbi évekre visszamenőleg is megállapításra kerüljön ezen eszközök értékcsökkenése, mégpedig terven felüli értékcsökkenésként elszámolva azt. A már korábban is kettős könyvvitelt vezető plébániák és intézmények továbbra is a tárgyi eszközökre kialakított nyilvántartási és elszámolási rendszert alkalmazzák. Az épületek tekintetében három kategória alkalmazható: a.) műemlék épületek b.) forgalomképtelen épületek c.) forgalomképes épületek Forgalomképtelennek minősülnek az alábbi épületek, függetlenül attól, hogy műemléki védettséget élveznek-e vagy sem. 1.) A bazilika, templom, kápolna. 2.) A prímási, érseki, püspöki palota, 3.) A plébániaépület, ameddig plébániaként használják. 4.) A ravatalozó, ameddig a temető működik. 5.) Külön épületben elhelyezkedő urnatemető. 6.) Oktatási, szociális célra használt ingatlanok. A felsorolt kategóriákba tartozó épületek forgalomképessé való átminősítését - amennyiben annak értékesítése, vagy más célra való hasznosítása indokolt az Egyházmegyei Hivataltól kell kérni. 8

9 A számvitelben rögzítésre kerülő eszközértékek változásának megállapítására vonatkozó irányelvek A földterületre, műemlékekre és forgalomképtelen épületekre értékcsökkenést nem kell elszámolni. A plébánia és az intézmény a saját számviteli politikájában határozza meg, hogy mely tárgyi eszközöket tekinti nagy-értékűnek (maradványértékkel nyilvántartottnak). A számviteli nyilvántartástól függetlenül valamennyi beszerzett eszközt a leltárba változatlanul be kell vezetni. Értékcsökkenési leírási kulcsok Az értékcsökkenési leírási kulcsokat a társasági és osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 2. sz. melléklete szerint állapítjuk meg. A forgalomképes épületek értékcsökkenési leírási kulcsa... 2 % A közepes élettartamú építmények (pl. téglakerítés, stb) leírási kulcsa... 3 % Rövid élettartamú építmények (pl. könnyűszerkezetes garázs) leírási kulcsa... 6 % Az irodabútorok, szerszámok, kisgépek, irodai gépek leírási kulcsa... 14,5 % Számítógépek leírási kulcsa... 33,0 % Saját célra készíttetett szoftverek (szellemi termék) leírási kulcsa... 33,0 % Vásárolt szoftverek, programok értékcsökkenési kulcsa... 33,0 % Gépjárművek leírási kulcsa... 20,0% A figyelembe veendő maradványértékek nagysága Épületeknél 20 % Irodabútoroknál: 10 % Gépjárműveknél: 10 % Szerszámok, irodai gépek, kisgépek állományánál maradványértékkel nem kell számolni. Időbeli elhatárolás A plébániáknak egyházi szervezeteknek - nem kötelező az időbeli elhatárolás elvét alkalmazniuk. Azonban számviteli politikában ezzel ellentétesen is döntenek. Ez alól a szabad döntés alól kivétel a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 7. (4) bekezdésében foglalt, az adott naptári évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeg, melyet kötelező módon passzív időbeli elhatárolásként szerepeltetünk. A beszámoló elkészítése, szakmai kompetencia Azokon a plébániákon, amelyek megfelelnek a 296/2013. (VII. 29.) Korm. rendeletben található feltételeknek (nincs vállalkozási tevékenységük), és egyszeres könyvvitelt vezetnek, továbbra sem kell a mérleget és eredmény-kimutatást mérlegképes könyvelővel készíttetni. Kettős könyvvitelt vezető plébániáknak kötelező a mérlegképes könyvelő igénybevétele, aki nemcsak a mérleg és eredmény-kimutatás valódiságáért, hanem a társasági adó bevallásáért is felelősséget vállal. Kívánatos, hogy az egyházmegyéhez tartozó, vagy az egyházmegye fenntartásában működő, kettős könyvvitelt vezető intézmények (gondnokságok, főiskola, szeminárium, EKIF, Karitász, gyűjtemények, közszolgáltató intézmények, stb.) éves mérlegét és eredménykimutatását nyilvántartásban szereplő mérlegképes könyvelő készítse el. 9

PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE

PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE PLÉBÁNIÁK KÖNYVVEZETÉSE Krizmanits Márton Győri Egyházmegye számvevő okleveles könyvvizsgáló Leányfalu, 2015. április 15. Cél - Ajánlás elkészítése 296/2013. (VII. 29) Korm. rendelet (már a 2014-es beszámoló)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427

Számviteli beszámoló az Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Összesen 26 398 299. Összesen 1 482 520. Összesen: 3 163 427 1117. Budapest, Pázmány Péter sétány u. 1/A. Számviteli beszámoló az Alapítvány i gazdálkodásáról Nyitó tételek Bankszámla 425 215 lekötött bankszámla 1 271 261 Értékpapír 24 607 773 Pénztár 94 050 Összesen

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre

egyházközség zárszámadása a évre költségvetése a évre HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület Egyházközség: Adószám: Parókus neve: Mellékelendő: Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, pénztárnapló másolat egy példányban Beérkezési

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Kelt: Budakeszi, 2012. 05. 13. Törvényes képviselő: Kőrösiné Dr. Merkl Hilda. Vágujhelyi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 19560942-1-06 Bírósági bejegyzés száma: Pk.60.013/2009./4.,5. Ligetszépe Szociális Alapítvány 6600 Szentes, Kováts Károly utca 3. Telefon: 63/850-020 Kiegészítő melléklet 2015. január 1. 2015.

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Adószám:

Adószám: Közhasznúsági jelentés 2011 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY Adószám: 18953305-1-20 8360. Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015. 07.03.... a szervezet képviselője 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. I. Általános rész A szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés

51 344 01 Pénzügyi- Számviteli ügyintéző szakképesítés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége. B) Könyvvezetés és beszámolókészítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/3-304/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. október 08. 11:45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013.

B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány. Közhasznúsági jelentés 2013. B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzés Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2013. 1./ A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: B-A-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 2. Képviselő: Dudás Péter kuratórium titkára 3. Székhely:

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 Egry József Általános Iskola TOLNAI ALAPÍTVÁNY 8360 Keszthely, Vásár tér 10. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-78/2016 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. március 08. 9.45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2008. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk a segédlet használatához A segédlet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata

A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata VI. Fejezet A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás kapcsolata Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban Kormányrendelet) több helyen is hivatkozik

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2010. XII. 31. számviteli beszámolója (közhasznú egyszerűsített éves beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint) MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

DIREKT36 NONPROFIT Kft

DIREKT36 NONPROFIT Kft DIREKT36 NONPROFIT Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2015. 05. 29. Sáling Gergő Ügyvezető I. Bevezető 1. Alakulás időpontja: Budapest, 2014.07.29. /Bejegyezve:

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben