MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium), amelyet Magyarországon a MasterCard Europe Sprl Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt Eiffel Tér Iroda. ép. 6. em.) képvisel ( Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) ( Lebonyolító ) látja el. A Játékban való részvétel feltételei 1. A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, magyarországi lakcímmel vagy tartózkodási, vagy letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy, aki valamely magyar pénzintézet által kibocsátott érvényes MasterCard vagy Maestro bankkártyával rendelkezik. A Játékból ki vannak zárva a Szervezőnek, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, ügynökei (beleértve az Lebonyolítót), valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 2. A Játék június 1. napján 00 óra 00 perctől június 30. napján 23 óra 59 percig tart ( Játék időtartama ). 3. A Játékban részt vehet, aki o minimum 1 (egy) darab MasterCard vagy Maestro bankkártyájával rendelkezik, o ellátogat a weboldalra ( Weboldal ) és a Játék időtartama alatt regisztrál a MasterCard Priceless Specials kedvezményprogramba a regisztrációs űrlap kitöltésével, o a Weboldalon a nyereményjáték aloldalon a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a Játékszabályzatot és a jelen játékszabályzatban ( Játékszabályzat ) írt valamennyi feltételt, valamint hozzájárul a megadott adatainak az Adatvédelmi Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez. (Azzal, hogy a Weboldalon keresztül regisztrál a MasterCard Priceless Specials kedvezményprogramba és a nyereményjátékban való részvételi feltételeket elfogadja, a játékos részt vesz a játékban, feltöltött adatai összességében képezik a Pályázatot.) 4. Szervező a nyeremény átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e az 3. pontban foglaltaknak, azaz a Játék időtartama alatt, illetve a regisztráció időpontjában érvényes-e az általa regisztrált bankkártya(/bankkártyák) és a megadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Ennek ellenőrzéséhez a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertes Játékos kártyakibocsátó bankjával, melyhez valamennyi Játékos a Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. A nyertes Játékos erre vonatkozóan köteles írásbeli meghatalmazást adni Szervezőnek és a meghatalmazás egy eredeti példányát Szervező részére személyesen átadni vagy postai úton beküldeni. Ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, vagy a regisztráció idejében a kártya nem volt érvényes, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni. 5. A Játékban kizárólag a hiánytalanul és hibátlanul kitöltött, valós adatokkal szereplő Pályázatok vesznek részt. A Játékban minden magyarországi bank által kibocsátott érvényes MasterCard vagy Maestro bankkártya részt vehet. A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos több bankkártyát is regisztrálhat a Játékban.

2 6. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (32. pont) leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával (lásd 32. pont). Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív adatok használatával, különösen, de nem kizárólagosan több fiók, név, telefonszám vagy lakcím használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot. 7. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult. 8. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal vagy más nevében, illetve más címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező és Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező és Lebonyolító bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja. 9. A Weboldal működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Lebonyolító a Weboldal folyamatos, zavartalan, illetve biztonságos használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Lebonyolító a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. 10. Ha a résztvevő a regisztráció során bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 11. Nem fogadható el az olyan Pályázat, amely hiányos, vagy amely elkésett. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása 12. A Pályázatok beérkezési határideje június 30. napja 23 óra 59 perc ( Határidő ). A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni. Napi nyeremény: 3 db prémium bevásárlókosár/nap Heti nyeremény: heti 1x2 db Ft értékű Allee vásárlási utalvány, melyből 1x Ftot a neves magyar stylist, Lakatos Márk társaságában és tanácsadásával lehet elkölteni. (A vásárlásról videófelvétel készül.) Fődíj: 1 db Audi A3 személygépkocsiról szóló utalvány (értéke: ,- Ft; alvázszáma: wauzzz8v5fa151692). A napi és heti nyeremény sorsolása egy kéttagú sorsolási bizottság jelenlétében történik. A fődíj sorsolása egy háromtagú sorsolási bizottság jelenlétében történik, amelynek egyik tagja közjegyző. A napi nyertes mindig az előző napon feltöltött Pályázatok közül kerül ki (az első sorsolás június 2., az utolsó július 1.), a heti nyeremény az előző naptári hét folyamán feltöltött Pályázatok közül kerül ki (heti nyertesek sorsolásának időpontjai: június 8., június 15., június 22., július 1.). Az 1 (egy) fődíj sorsolására július 1-jén kerül sor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. Összesen 90 (kilencven) darab napi nyertes Pályázat, 4 (négy) heti nyertes Pályázat és 1 (egy) fődíj nyertes Pályázat kerül kisorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással. Egy Pályázat részt vesz az adott napi sorsoláson, az adott heti sorsoláson és a fődíj sorsoláson is függetlenül attól, hogy nyert-e már a Játék folyamán. Minden nyerteshez (napi, heti, fődíj nyertes) (tíz-

3 tíz) darab tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye (cím: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.). A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 13. A Szervező a nyertesek listáját (vezetéknév, keresztnév, település) az adott sorsolást követő első munkanap 16 óra után teszi közzé a Weboldalon, valamint a MasterCard Magyarország Facebook oldalán, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul. A nyertes Játékos legkésőbb az adott sorsolást követő első munkanap 16 órakor kerül értesítésre a regisztráció során megadott címén. A heti és fődíj nyertes Játékos köteles az értesítést legkésőbb az értesítést követő 4. munkanapon 16 óra 00 percig visszaigazolni egy válaszüzenetben, valamint köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átvételének helyét és idejét leegyeztesse. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül bármilyen oknál fogva nem igazolja vissza az Értesítést, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 14. Amennyiben jelen Játékszabályzat alapján tartaléknyertes értesítése szükséges, úgy Lebonyolító a 12. pont alapján a kisorsolt tartaléknyertesek közül sorrendben az elsőt a regisztráció során megadott címén értesíti ( Tartaléknyertes értesítése ). A tartaléknyertes Játékos 4 munkanapon belül köteles visszaigazolni az értesítést en keresztül, azon az címen, amelyről az értesítés érkezett Amennyiben a tartaléknyertes a fenti határidőn belül nem igazolja vissza az értesítést (tehát amennyiben a Lebonyolító a fent megadott határidőn belül nem kap visszaigazoló t a tartaléknyertestől), úgy a tartaléknyertes Pályázata kizárásra kerül a Játékból, aki így ezáltal nem lesz jogosult a nyereményre. Szükség esetén a sorban következő potenciális tartaléknyertes Játékost a sorban előtte álló tartaléknyertes Játékos (aki a nyereményre való jogosultságát elveszítette) számára érvényes - az értesítés visszaigazolására nyitva álló - határidő lejártát követő első munkanapon kell értesíteni. A tartaléknyertes Játékosnak 4 munkanapon belül kell visszaigazolnia az értesítést. 15. A heti és a fődíj nyertes Játékos a nyereményt a Szervezővel korábban, előre egyeztetett időpontban és helyszínen személyesen veheti át. A napi nyeremények a nyertes által megadott címre kerülnek postázásra. 16. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. 17. Felek rögzítik, hogy a nyereményjáték az SZJA tv. 1. számú melléklet pontja szerinti üzletpolitikai célokat szolgál, ezért a nyertes magánszemélyek esetében a nyeremények átadása adókötelezettséget sem az átadónál, sem a magánszemélyeknél nem keletkeztet. Amennyiben esetlegesen a nyeremény átadása következtében adókötelezettség mégis felmerülne, abban az esetben azt a Szervező köteles megfizetni. 18. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán esetlegesen felmerülő utazási költséget). 19. A Nyeremények értéke, bruttó érték, melyek után a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adóelőleget a hatályos jogszabályok alapján, amennyiben az kötelező. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Szervező és a Lebonyolító rendelkezésére kell bocsátania személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, állampolgárság, lakcím, személyigazolvány szám). Nyertes

4 Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltűntetni. 20. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül. Általános rendelkezések 21. A nyertes Játékos vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép illetve videófelvétel készítését. Ennek érdekében a nyertes Játékos hozzájáruló nyilatkozatot ír alá, melynek eredeti példányát a Szervező őrzi meg. A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező felhasználja, közzétegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve más egyéb célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi. 22. A heti nyeremény bármely részének eladása, átadása vagy kicserélése szigorúan tilos. A heti nyeremény eladására, átadására vagy kicserélésére irányuló bármely kísérlet esetén a Szervező jogosult visszavonni a nyereményt és azt érvénytelenné nyilvánítani. 23. Eltérő írásos megállapodás hiányában a heti és fődíj Nyereményt a nyertes Játékos személyesen köteles átvenni. 24. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név vagy lakcím, nem helyes vagy fiktív adat stb.), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be. 25. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve a Játékból kizárhatja a résztvevőt. 26. Amennyiben a Játékszabályzat, illetve a promóció bármely más kommunikációs anyaga (pl. reklámok, promóciós kreatív anyagok) között nincs összhang vagy azok ellentmondanak egymásnak, úgy minden esetben a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak. 27. A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a MasterCard sem a MasterCard-nak a Játékban résztvevő ügynökségei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett. 28. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét

5 képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert. 29. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen, azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek a hatását a résztvevők vonatkozásában annak érdekében, hogy a résztvevőknek ne okozzon csalódást. 30. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap. 31. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. 32. Adatvédelmi Tájékoztató 1. A MasterCard tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató irányadó a MasterCard MASTERCARD KEDVEZMÉNYEK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium székhelyű MasterCard Europe Sprl ( MasterCard ) (Magyarországon képviseli a MasterCard Europe Sprl Magyarországi Kereskedelmi Képviselet, székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt Eiffel Tér Iroda. ép. 6. em.) felel, mint adatkezelő. 2. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik személyes adatainak a MasterCard más weboldalain, illetve az Ön MasterCard kártyakibocsátója (pl.: az Ön bankja) által történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő MasterCard-ra vonatkozó információra vagy kommunikációra. A MasterCard adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatban további információért, kérjük, tekintse meg Globális Adatvédelmi Irányelveinket az alábbi linken: 3. A Játék lebonyolítása céljából személyes adatait a lehető legkisebb körben gyűjtjük, úgy mint: vezetéknév, keresztnév, cím, irányítószám, nyertesség esetén továbbá név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, állampolgárság, lakcím, személyigazolvány szám. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a MasterCard weboldalán és hivatalos Facebook oldalán történő közzététele, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. 4. A Játékba történő regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával feliratkozhat a Szervező reklámüzeneteire. Ebben az esetben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Játékkal kapcsolatban megadott fenti adatait a MasterCard reklámüzenetek küldése céljából is felhasználja. 5. A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, kivéve a Szervező megbízott reklámügynökségeként a Játékot lebonyolító és adatfeldolgozóként eljáró Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.), akinek az adatok a fenti célokból átadásra kerülnek. Az adatok továbbá átadásra kerülhetnek a MasterCard nemzetközi leányvállalatainak a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, melyről Önt minden esetben előzetesen megfelelően tájékoztatjuk és kérjük hozzájárulását. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elveszése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

6 6. Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően augusztus 31. napjáig. Amennyiben feliratkozott reklámüzeneteinkre, úgy e célból személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 7. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.. Ezen kívül megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja, hogy a Szervező személyes adatait a jelen Játékkal kapcsolatban kezelje, vagy vissza szeretné vonni bármely hozzájárulását, kérésére a Játékban való részvételét töröljük, személyes adatait az adatbázisban anonimizáljuk és az Önre történő minden hivatkozást törlünk. Önnek joga van továbbá jogainak gyakorlása érdekében bírósághoz fordulni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni a hatályos jogszabályokkal összhangban. 8. A Szervező által szervezett nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76933/ A Szervező nem felel a Facebook adatkezelési gyakorlatáért, valamint az adatok felhasználási és továbbítási módjáért, és nincs is ráhatása ezekre. Ezért kérjük, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát és ha nem ért egyet vele, ne vegyen részt a Játékban. 10. A Játékban való részvétellel és a regisztráció során a megfelelő négyzet kipipálásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljük. Budapest,

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig

A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub felhasználási feltételei érvényes 2014. június 1-től visszavonásig A Libero weboldal és a Libero Klub (valamint a fórumok) használatára vonatkozó szabályok Az alábbiakban

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben