ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12."

Átírás

1 ADÓ SZEKCIÓ ÜLÉSE 2014 NOVEMBER 12. Könyvelő könyvvizsgáló, adószakértő

2

3 Globalizáció A világ olyan lett, mint egy dob, akárhol ütöm meg, mindenütt megremeg.

4 McDonald s 30 ezer üzlet, 33 milliárd dollár Napi 47 millió ember

5

6

7

8

9

10

11

12 2014. október 21-én a kormány benyújtotta a jövő évre tervezett adóváltozásokat tartalmazó csomagot (Javaslat), amelyhez időközben már érkeznek a módosító indítványok.

13 Mottóm: Minden adót meg kell fizetnünk, amit a jogszabályok és a gyakorlat legjobb ismerete alapján sem tudunk jogszerűen elkerülni.

14 Új adónem 2014-ben! Reklámadó!

15 Az adóhatóság álláspontja szerint Nem reklámadó-köteles a politikai és társadalmi célú reklám, valamint a közérdekű közlemény. Nem közzététel a weboldalkészítés, a nyomdai szolgáltatás, az internet-szolgáltatói tevékenység, valamint önmagában a reklámanyagok kiszállítása, terjesztése vagy más kiadványokba történő behúzása sem. Nem közzététel az ismertető célzatú műsor- program előzetes, valamint termékek tárgyszerű bemutatása webáruházon keresztül. Nem jön létre adóköteles ügylet, ha a közzététel nem a törvényben meghatározott csatornán valósul meg, így például nyomtatott anyagként nem minősül adókötelesnek a hímzett vagy gravírozott reklám. Nem reklámcélú bevétel az áruházak által a kiemelt helyekre (gondolavégekre, raklapos szigetekre) történő árukihelyezés fejében számlázott ellenérték.

16 Dilemma a gyakorlatban: Annak eldöntése, hogy egyes esetekben hol húzódik a határvonal az azonosítási célt szolgáló (adómentes), valamint a népszerűsítő jellegű (adóköteles) megjelenítés között.

17 Ez nem reklámadó köteles: Antalóczy Györgyné, könyvvizsgáló , Ez azonban már igen, reklámadó köteles: Szállodákhoz értő könyvvizsgálót szeretne? Válassza Antalóczy Györgynét! ,

18

19 Megoldjuk! Gondjaink vannak Szerencse kell, hogy az Engedményspirálnak véget tudjunk vetni

20

21 T/1705. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló évi CXXII. törvény módosításáról

22 POZITÍV VÁLTOZÁSOK

23 Szja+ A házasságkötési kedv növelése érdekében től új adóalap-csökkentő kedvezmény E szerint a házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapon át, de legfeljebb a családi adókedvezményre való jogosultság megnyíltáig, házaspáronként havi Ft adóalap kedvezmény (havi Ft adócsökkentés) érvényesíthető. A kedvezménnyel azok a házasok élhetnek, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti.

24 Szja tól négy év alatt duplájára nőne a két gyermek után igénybe vehető adóalap kedvezmény mértéke, az alábbi táblázat szerint: Év Adóalap kedvezmény kedvezményezett eltartottanként (Ft/hó) Fentiek alapján 2019-től a jelenlegihez képest havi Ft-tal lesz magasabb a két gyermek esetén elérhető adómegtakarítás. Már 2015-től kiegészül a családi adóalap kedvezmény érvényesítésére jogosultak köre a nevelőszülő házastársával.

25 Szja + A kockázati biztosítások mellett az új Ptk. felelősségi szabályaival összhangban jövőre nem keletkeztet bevételt az ügyvezető felelősségére kötött biztosítás díja; 2015-től kedvezményezett lakáscélú felhasználásnak minősül, így adómentes lesz az akadálymentesítés is;

26

27 Kedvezőtlen VÁLTOZÁSOK

28 Szja cafitéria (-) 2015-től a béren kívüli juttatások is egyes meghatározott juttatásnak minősülnek, ennek eredményeként egységes lesz a két kategória adóterhelése: főszabály szerint a juttatás értékének 1,19- szerese után 16% szja és 27% EHO lesz fizetendő (összesen 51,17% effektív közteher). A kedvezményes közterhek mellett adható juttatás éves maximuma a mostani Ft-ról Ft-ra csökken. Az adható juttatások köre mindemellett változatlan marad. További közteher növekedést jelent, hogy a jövedelem 1,53-szorosa után kell a 16%-os szja-t és a 27%-os EHO-t megfizetni (65,79% effektív közteher) a belső szabályzat alapján adható juttatások, a tételes értékhatárt meghaladó béren kívüli juttatások és a fenti Ft-os korlátot meghaladó éves juttatásrész után.

29 Bánki Erik : A kormánypárti frakció szándéka, hogy az Országgyűlés elfogadja azt a módosító indítványt, amely szerint a SZÉP-kártya és az Erzsébet-utalvány évi 200 ezer forint értékhatárig ugyanazt a kedvezményes járulékterhet viselje csak, mint ben, de ami a lényeg: évi 450 ezer forintig már ezek a cafe - teria elemek is csak akkor élvezhetik a kedvezményes közterheket, ha rekreációs célra használják fel.

30 Szja: Új meghatározás (-) Bérként vagy tevékenység ellenértékeként adott juttatások (úgy mint adómentes, bevételnek nem számító vagy kedvezményes adózású juttatások) nem tartozhatnak kedvező adózási megítélés alá.

31 Szja (-) A jövőben a munkáltatói értékpapír-juttatási program tájékoztatójának másolatát a kötelező tartási időszak kezdő napját követő hónap 20-áig Meg kell küldeni az adóhatóságnak; 2017 után megszűnik a teljes életre szóló biztosítások (WL) rendszeres díjának adómentessége, a 2018-tól kötött ilyen biztosításokból származó jövedelem kamatjövedelemnek minősül;

32

33 Társasági adó ( - ) Kedvezőtlen, hogy újra bevezetésre kerül az elhatárolt veszteségek felhasználására vonatkozó időbeli korlátozás. A 2015-től képződő veszteségeket csak annak keletkezését követő 5 adóéven belül lehet felhasználni. A jelenlegit 2025-ig!

34 Ta (-) A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett veszteségekre a december 31- én érvényes szabályokat lehet alkalmazni, de az ilyen veszteséget is csak legkésőbb a december 31-et magába foglaló adóévben lehet felhasználni. További korlátozást vezet be a Javaslat az átalakulások, cégvásárlások továbbvihető veszteségének fehasználhatóságára is.

35 Ta (-) Kedvezőtlen, hogy 2015-től nem vonható le a jövedelem-(nyereség-) minimum számításakor az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások értéke. Ezáltal a speciális módosító tételektől eltekintve tulajdonképpen az összes bevétel 2%-a tekinthető jövedelem-minimumnak.

36

37 Ta (+) Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek a Javaslat szerint azon vállalkozásokat, amelyek ügyvezetése személyében azonos. Üzleti vagy cégérték esetében 10% terv szerinti értékcsökkenési leírás alkalmazható társasági adóban; Csak abban az esetben nem minősül vállalkozási költségnek a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, ha együttesen teljesül a nem megfelelő gondosság és a veszteség mérséklésére való törekvés hiánya.

38 Ta + Már a évi adókötelezettségre is alkalmazható kedvezmény biztosítja, hogy a felsőoktatási intézmény részére, legalább 5 évre kötött megállapodás keretében visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz vagy szolgáltatás értékének (normál költségként való elszámolása mellett további) 50%-a elszámolható az adózás előtti eredmény csökkentésére.

39

40 Helyi adó(+-?) A módosítás értelmében a települési önkormányzatok felhatalmazást kapnának arra, hogy illetékességi területükön a helyi adók mellett települési adókat is bevezethessenek.

41

42 A könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások esetében az új szabályozás július 1-től kezdődő időszakokra kell alkalmazni. Minden további időszakos elszámolási ügyletnél pedig december 31-ét követő időponttól kezdve Ha a fizetés esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, úgy a teljesítés időpontja az esedékesség, de legkésőbb az időszak végétől számított 30. nap, amennyiben a felek által megállapított fizetés határidő ennél későbbi időpontra esne.

43 Áfa Bővül az előleg fogalma, aminek értelmében előlegnek minősül minden - nem csupán pénz vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszköz a teljesítést megelőzően adott, ellenértékbe beszámítható vagyon előny. Jövőre 5%-ra csökken a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatok (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testek értékesítésére alkalmazandó áfa kulcs. A bolti árat terhelő áfa mértéke tehát nem változik.

44 Áfa: Eu Az Európai Bizottság múlt csütörtökön nyilvánosságra hozott munkadokumentumából kiderült, öt alternatívát tartanak életetképesnek a vállalkozások közötti (Business to business, B2B) Közösségi termékértékesítésekhez kapcsolódó áfa fizetés helyét és az adó alanyát illetően.

45 Áfa: Eu Először a B2B Közösségi termékértékesítés szabályait alakítják ki, ezt követi majd a szolgáltatások és a végső fogyasztók felé történő értékesítek szabályai. A B2B Közösségi termékértékesítések szabályairól az első körben azonosított 13 javaslatból az EB ötöt fogja részletesebben megvizsgálni 2015 első negyedévében várható a folytatás.

46 46

47 Számviteli tv A Javaslat szerint a késedelmi kamatot - szintén a Ptk. változása miatt - nem lehet passzív időbeli elhatárolásként kimutatni, csak kötelezettségként; január 1-től az exportértékesítés árbevételét nem csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó szállítási, rakodási, raktározási költség;

48

49 NEFTA 2015-től bővül a NEFTA kötelezettség alá eső termékek köre a jövedéki adóról szóló törvény szerinti alkoholtermékek adókötelessé tételével, ugyanakkor néhány kivétel szabály is szerepel a Javaslatban. Ez alapján a tömegarányosan legalább 20%-ban mézet tartalmazó termékek nem tartoznak az adóköteles előrecsomagolt cukrozott készítmények közé, továbbá a gyümölcspárlatok, a jövedéki adómentesen felhasználható alkoholtermékek, valamint az adalékanyagot nem tartalmazó, legalább hét különböző gyógynövény felhasználásával előállított italok mentesülnek az alkoholtermékekre vonatkozó adókötelezettség alól.

50 Élelemiszer felügyeleti díj A tervek szerint a napi fogyasztási cikkeket értékesítő üzletek által fizetendő a jelenlegi, egységes 0,1%-os díjmérték helyett, sávosan meghatározott, az árbevételre vetített 0-6% mértékű felügyeleti díj megfizetésére lesznek kötelezettek az alábbiak szerint: az 500 millió forintot meg nem haladó rész: 0% az 500 millió és 50 milliárd forint közötti részre: 0,1% az 50 és 100 milliárd forint közötti részre: 1% a 100 milliárd és 150 milliárd forint közötti részre: 2% a 150 milliárd és 200 milliárd forint közötti részre: 3% a 200 milliárd és 250 milliárd forint közötti részre: 4% a 250 milliárd és 300 milliárd forint közötti részre: 5% a 300 milliárd forintot meghaladó részre: 6%

51 Jövedéki adó A Javaslat alapján 200-ról 50 literre mérséklődik a magánfőzés keretében előállítható párlat mennyisége. Jövőre magánfőzőnek csak a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy fog minősülni.

52 Pálinka Az Unió a magánfőzéssel kapcsolatos korábbi jövedéki adómentességet úgy tűnik joggal kritizálta, ennek megfelelően a 0 százalékos jövedéki adókulcs a bérfőzés esetében 50 százalékra emelkedik (1 liter 50 százalékos alkoholtartalmú párlat esetében forint összegű lesz a jövedéki adó), a magánfőzés esetében pedig egy minimális forintos átalányadó kerül bevezetésre. Ugyanakkor a pálinka számos szeszesitaltól függetlenül nem fog a népegészségügyi termékadó (NEFTA) alá esni, így a pálinkát továbbra is egészséggel fogyaszthatjuk NEFTA mentesen.

53

54 Illeték (+) A vagyonszerző nyilatkozhatna, hogy meglévő lakástulajdonát egy éven belül értékesíti, ez alapján az adóhatóság a lakásvásárlás kapcsán az illeték-kiszabási eljárást felfüggeszti.

55 Vám A törvény egyéb tekintetben is az adóellenőrzésekhez hasonló szabályokat vezet be. Az utólagos ellenőrzés megindítása a megbízólevél megfelelő közlésével indul majd. A jegyzőkönyv elkészítését záró tárgyalás követi, amely alatt az ügyfél előterjesztheti a bizonyítási indítványait, illetve lehetősége van a hatósági megállapítások részletes megvitatására.

56

57 Art (+, és -) Az adóhatóság ugyanazt a vizsgálattal érintett, már minősített jogviszonyt nem minősítheti adózónként eltérően, az egyik félnél tett megállapításait hivatalból köteles a másik félnél is figyelembe venni. Az adózó köteles bizonyítani, hogy az adóztatás kettős elmaradása nem valósul meg.

58 Art (-) Jogelőd nélküli alakulás esetében a bejelentkezés adóévében, valamint az azt követő adóévben negyedéves gyakoriság helyett havonta kell áfa adóbevallást benyújtani Várhatóan szűkebbek lesznek a munkáltatói adómegállapítás (szja) határidői. A termékek eredetének ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordít majd az adóhatóság.

59 Art (-) Szigorítás várható a belföldi összesítő jelentés összeghatárát illetően január 1-től kezdődően a korábbi kétmilliós limit egymillióra csökken. Ennek értelmében belföldi összesítő jelentést kell leadni vevőként azon számla esetében, amelyen az áthárított áfa az Ft-ot eléri vagy meghaladja és ilyen értékben levonási jogot gyakorol a számla befogadó. vevőként az azonos bevallási időszakban egy kibocsátótól befogadott számlákról, amennyiben azok összesített áfa összege eléri vagy meghaladja az Ft-ot és ilyen értékben áfa levonási jogot gyakorol. értékesítőként azon számla esetében, melyben az áthárított áfa az Ft-ot meghaladta

60 Art-ban az áfa összesítő jelentés Az igazi érdekességet azonban az jelenti, hogy a jogalkotó a tervezet szerint az adózó választására bízza, hogy nem csak az 1 millió forintos értékhatárba eső számlák esetében kell élnie a tételes bevallási kötelezettséggel, azt kiterjesztheti a teljes számlaállományra.

61 Kockázatkezelési eljárás folyamata Saját kockázat minősítése Új cég első bevallásai Kapcsolatok kockázatai Induló kockázat minősítése Ellenőrzés Működési kockázat minősítése Kérdőí v Elfogadott kimentési kérelmek és fellebbezések Adószám törlés kezdeményezése Adóazonosítók rögzítése a törzsbe Határozat fokozott felügyeletről 2013 május 7. Trainex Antalóczy Györgyné előadása 61

62

63 K tdt (-) 2015-től az alábbi termékek is termékdíj kötelesek lesznek: Egyéb műanyag termékek (művirág, levél- és gyümölcsutánzatok); Egyéb vegyipari termékek (szappanok, mosószerek, tisztítószerek, szépség- és testápoló készítmények, hajápoló szerek stb.) Irodai papír, az adó a 200 kg feletti felhasználások esetében lép be.

64 A reklámhordozó papír termékdíja pl. 64-ről 85 Ft-ra nő kilogrammonként A környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ktdt.) is lényeges változásokat kezdeményez a 2015-ös adótörvény csomag, hiszen egyrészt hat környezetvédelmi szennyezői kategória kerül bevezetésre, másrészt kibővül a törvény tárgyi hatálya például a mosószerrel és az irodai papírral is. Mindkettő kapcsán az évi két mázsa feletti mennyiségnél már nem minősül csekély mennyiségű kibocsátónak a közteher-fizetésre kötelezett. Utóbbi lehet a forgalmazó - aki kizárólag végfelhasználó vevő részére termékdíj köteles terméket belföldi forgalomba hoz -, illetve a saját célra felhasználó vagy készletre vásárló kötelezett is.

65 Volt, nincs Az internetadó plafon lényege a magánszemély végfelhasználók esetében a maximális havi adóteher 700 forint + 27 százalék áfa lesz, a vállalkozások pedig havonta forint + 27 százalék áfa adóteherrel kalkulálhatnak. Magánszemélyek esetében az adóteher így a 4,66 gigbyte feletti internethasználat esetében nem nő tovább, a vállalkozások esetében az a küszöb pedig 33,3 gigabyte.

66 Adatszolgáltatási kötelezettség 1. Számlázó program csere: helyzet: lecseréli korábban használt számlázó programját, és új számlázó programot szerez be. Ebben az esetben az adóalanynak be kell jelentenie: a korábban használt számlázó program használatból történő kivonását, másrészt az új számlázó program használatának megkezdését. 2. A fenti példában említett adóalany nem új számlázó programot szerez be, hanem csak verziófrissítés történik, melynek köszönhetően a számlázó program újabb funkciók ellátásra is képes Ebben az esetben: nem kell új bejelentést tenni, tekintettel arra, hogy ez esetben maga a használatba vett és korábban már bejelentett program nem változik (vagyis a korábbiakban bejelentett név és azonosító alapján maga a program továbbra is beazonosítható marad), hanem csak a program működésében történik változás. 3. Számlázó program bérlés Magyar adóalany a vállalatcsoport előírásainak megfelelően a külföldi anyavállalat által központilag beszerzett számlázó programot használja. A számlázó programot az anyavállalat szerezte be, és bérleti konstrukcióban bocsátja rendelkezésére. Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség: kizárólag a számlázó programot használó magyar adóalanyt terheli meg kell adnia a beszerzés dátumát is, melyet ebben az esetben a számlázó program használatának szempontjából kell meghatározni (azaz a beszerzés dátumának nem az anyavállalt általi beszerzés dátuma, hanem) a bérleti jogviszony kezdete fog minősülni.

67 Adatszolgáltatási kötelezettség július 1-jén hatályba lépett a 23/2014. (VI.30.) számú NGM rendelet, amely a számlázás és nyugtaadás szabályait foglalja egységes keretbe, összhangban az áfa törvény előírásaival. A rendelet egységesíti az adóügyi bizonylatokkal szemben támasztott követelményeket, a korábbi előírások egyetlen lényegi módosításával: a számlázó programokkal szemben is szigorúbb követelményeket támaszt, tekintve, hogy a pénztárgépekkel és taxaméterekkel kapcsolatos elvárások is szigorodtak. A rendelet értelmében, ha a vállalkozó október 1. után kezd el számlázó programot használni, akkor azt 30 napon belül be kell jelentenie az adóhatóságnak. Amennyiben a vállalkozó október 1-jét megelőzően is alkalmazott már számlázó programot, akkor azt elegendő november 15-ig bejelentenie. A jogszabály így elegendő felkészülési időt biztosít mindenki számára a bejelentésmegtételére. A rendelet egyúttal korszerűsíti a számlázás és a nyugtaadás követelményeit, és teret nyit a számítógéppel előállított, illetve elektronikus nyugta adásnak. A bejelentések ugyanakkor egyértelmű adminisztratív feladatot jelentenek, továbbá plusz megőrzési kötelezettség a felhasználói dokumentáció megőrzése a számlázó programról.

68 Adatszolgáltatási kötelezettség Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója próbajelleggel bocsát ki számlát. Fontos még kiemelni, hogy a rendelettel hatályát veszti a) a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet; Ennek eredményeként a számlázó program vásárlásakor már nem kell Jogszabály megfelelőségi nyilatkozatot adni, b) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. -a és 1. melléklete.

69 A részletekre figyelünk Meglátjuk A honlapon.. És a turizmus.com ADÓ Kiadványában

70

71 Ez az egyetlen egy gyakorlat, mely bizonyítottan levezeti a stresszt re sok ilyen mozdulatot kívánok Önöknek : Antalóczy Györgyné Antalóczy Györgyné 71

72 Köszönöm hogy meghallgattak! Weblap: www. triant.hu Telefon: Fax:

73

74 Akiknek egyedi, sajátos kérdése van azokat a konzultáció után egyedileg is szívesen megválaszolom! Várom az általános, mindenki érdeklődésére számot tartó, kérdéseiket. Akiknek egyedi, sajátos kérdése van azokat a konzultáció után egyedileg is szívesen megválaszolom! KONZULTÁCIÓ 74

75 75

Adóváltozások 2015-től

Adóváltozások 2015-től Adóváltozások 2015-től Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatni szeretnénk a 2015.évtől életbe lépő adózással összefüggő változásokról. A dolgozóknak adható nem pénzbeni juttatásokat egy részletesebb összeállításban

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások

Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 Rendkívüli HírAdó Adótörvény-módosítások Magánszemélyeket érintő módosítási javaslatok, ideértve a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

2015 évi adótörvény változások

2015 évi adótörvény változások 2015 évi adótörvény változások Év végi adóváltozások 2015 Az Országgyűlés november 18-án szavazott a 2015. évre vonatkozó adómódosításokról. TAO SZJA ÁFA SZOCHO ART Társasági adó változások Adókulcs, nyereség

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

News Flash. Adóváltozások 2015 egységes. January, 2015 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ News Flash January, 2015 Adóváltozások 2015 egységes SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Jelen összefoglalónk célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a 2015. évi fontosabb adóváltozásokra a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23.

Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011. Adótörvény-változások 2012. Hír-ADÓ. 2011. november 23. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Adótörvény-változások 2012 Hír-ADÓ 2011. november 23. Adótörvény-változások 2012 Hírlevelünk célja ügyfeleink rövid

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l

Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. Rossz hír a pálinkafőzés szabadsága megszűnik Jó hír a palackozott fröccs jövedéki adója 0 Ft/l 2014.12.11. 2/47 1 Az adóváltozások okai Bevétel biztosítása a költségvetés részére Feketegazdaság,

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna

Felkészülés a 2012-es adóévre. Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Felkészülés a 2012-es adóévre Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Kamarai tag könyvvizsgáló, a kisvállalati adózás szakértője www.adonavigator.hu Kihirdetve: 2011. november 29. 2011. évi CLVI. törvény

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A reklámadó legfontosabb szabályai 2014. A Magyar Közlöny 82. számában 2014. június 17-én megjelent a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.], amelynek rendelkezései a 2014. évi XXXIV. törvény

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2015. január 2015. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7954. számú törvényjavaslat a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. július 1 2012.

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ 2015. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ Személyi jövedelemadó törvény változásairól Első házasok kedvezménye: Minden olyan pár, ahol legalább az egyik fél az első házasságát köti, együttesen jogosultsági hónaponként 31

Részletesebben

Változások az adójogszabályokban 2015.

Változások az adójogszabályokban 2015. Változások az adójogszabályokban 2015. Az adózás rendjét érintő változások Képviselet, fokozott adóhatósági felügyelet Az Art. 7. (1)-(7) bekezdéseinek módosulásával a képviseletre jogosultak körébe a

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2011. január 2011. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadó legfontosabb szabályai 2015. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2015-ben is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám,

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben