venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "venni aligha. Mindent, ami megtanulható ismerete, korszerû fejlesztési technológiák elterjesztése, s az ehhez el kell sajátítanunk."

Átírás

1 Tisztet Ovasó! Aho az ember aratni akar, ott eõször vetnie ke, s aho az ember aratott, ott ismét vetni ke (Lao-Ce) Mora sua cuiibet nociva est. A késedeem a késedemeskedõnek ártamára van. Most már tényegesen az EU-csatakozás eõtt vagyunk. Az EU-csatakozási szerzõdést a magyar fé aáírta. Az megmásíthatatan. Az Európai Unió Paramentjén a sor, hogy még egy-némey procedúra után jóváhagyja. Az EU-csatakozás küszöbén áunk, s azt átépve most már nemcsak formai kérdéseket ke megodanunk, hanem tartamiakat is, hisz a formai eõírások tejesítése is azt céozza. Már nemcsak az a kérdés, hogy mi esz veünk az EU-ban, hanem, hogy hogyan váaszounk! Most már a váaszon, váaszokon, a tartamon esz a hangsúy. Amit evégezhettünk, evégeztük, amit nem, vagy rosszu, hibáva terheten tettünk, vagy emuasztottuk megtenni már most hátrányként jeentkezik. Rajtunk a sor; mit teszünk annak érdekében, hogy a fekészüés, a csatakozásig hátra évõ idõben jó foytatódjék. Nem érdemes az aggáyoknak, kéteyeknek tovább és nagyobb teret adni, a kishitûekre hagatni... Következik ez év ápriisában a népszavazás... Nem kétséges, fe van adva a ecke, a történemi heyzet megjeöés nem üres szóam, hanem vaóság. Magyarország ehetõséget kapott, szerzett és most (Hic Rhodus, hic sata!) az áampogárokon, egyéneken, szakembereken múik, hogy hogyan éünk eséyeinkke. A magyar agrárium eddigi fekészütségét ehet vitatni, bíráni, a fekészüés foyamatát tudomásu nem venni aigha. Mindent, ami megtanuható EU-normák, -szabáyozás, eõírások ismerete, korszerû fejesztési technoógiák eterjesztése, s az ehhez szükséges szeméet érvényre juttatása, akamazkodás, páyázni tudás e ke sajátítanunk. Ugyanakkor fe ke ismernünk érdekeinket, nemzeti sajátosságaink megõrzése meett. Adottságainkat, a magyar agráriumban rejõ értékeket, hagyományokat senki sem vitatja. De többrõ van szó! Abban a köcsönhatási rendszerben, amiben éünk majd, ke érvényesítenünk mindazt, amit tudunk, (és amit szeretnénk), és érvényesününk ezáta a viágpiacon; termékeinkke, szaktudásunkka. Összefogássa jobb eredményeket érhetünk e, hiszen egymásra utatságunk növekszik. Meggyõzõdésem, csatakozásunk sikerének egyik fontos fetétee ez. Ha heyt akarunk áni a versenyben, a kihívásokka szemben, akkor ezt a szeméetet gyakorattá ke tennünk. Eenkezõ esetben...? Nincs eenkezõ eset. Nem ehet, mert nemzeti érdekünk, nemzeti stratégiánk része a növekedés és fejõdés, a korszerû követemények (p. minõségbiztosítás, éemiszerbiztonság stb.) tejesítése. Mindezeket a gazdaság egészére és természetszerûen a magyar agráriumra vonatkoztatva. Nem térhetünk ki ezek eõ, ha azt akarjuk, amit szeretnénk: többet, jobban, gazdaságosan és kiváó minõségben termeni. A megtermet javakat értékesíteni, s az eért jövedeem szintjén fogyasztani. Persze a mindenkori gazdasági tejesítmény az aap. Anékü nincs az a kedvezõ támogatási rendszer, aho csak úgy maguktó megemekednek a fizetések, jövedemek. Tehát az eséy és az eérhetõ, várt eredmény között temérdek munkára van szükség. Tudásra (az EUszabáyozás ismeretére, páyázati ehetõségek kihasznáására, magas színvonaú gazdákodásra), és tejesítményre. Az eséyünk megvan a fezárkózásra. Közös feeõsségünk, hogy az eséybõ kézze fogható eredmény szüessék. Eséyeinket növei a következõ generáció fekészütsége. A jövõ generációja az új szabáyok között biztos eigazodássa, több nyev ismeretéve, számítógépes tudássa és magasfokú szakismerette heyt fog tudni áni. Tehetségük, képességeik erre jogosítják fe õket. A jövõt már õk formáják, s az új, tudásaapú társadamat is õk építik tovább Magyarországon. DR. OLÁH ISTVÁN HA RENDSZERESEN HIRDET SZAKLAPUNKBAN, NEMCSAK CÉGÉT, TERMÉKEIT REKLÁMOZZA, ISMERTSÉGÉT NÖVELI, HANEM HOZZÁJÁRUL A GAZDASÁGI KOMMUNIKÁCIÓ; A SZAKMAI TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZÓDÁS, INFORMÁCIÓÁRAMOLTATÁS SZÍNVONALÁNAK KÍVÁNT ÉS SZÜKSÉGES EMELÉSÉHEZ, ÉS SZAKLAPUNKAT IS TÁMOGATJA. A VETMA KHT. ÉS A MAG KUTATÁS FEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZET SZERKESZTÕSÉGE február Toe, ege et fac! 3

2 Beszégetés, véeménycsere Dr. Gábor Dzsingisz úrra, a Hoand Kiráyság magyarországi és horvátországi tanácsosáva Európában gondokodni Gábor doktorra hivatai szobájában beszégettünk, éppen a koppenhágai döntés eõtti napon, 2002 decemberében. Az interjú központi kérdése: mi a véeménye a tanácsos úrnak Magyarország EU-csatakozásáró? Megítéésem szerint a ehetõ eggyorsabban ke Magyarországnak csatakoznia az Európai Unióhoz. Minden pianat számít, nem érdemes azon fiozofáni, hogy miyen módon ehetett vona jobban fekészüni, most már partra ke száni. Mi a véeménye Magyarország fekészütségérõ? A kérdést több odaró meg ehet közeíteni. Fe ehet tenni a kérdést magát úgy is, hogy Magyarország egyátaán fe van-e készüve, vagy hogy miyenek a tárgyaási eredmények és még sorohatnám. Ami Magyarország mezõgazdasági fekészüését ieti, természetesen következetesebb és hatékonyabb irányítás meett az emút tizenkét évben a magyar agráriumban történteket értve ez aatt többet tehetett vona a csatakozásért. A magyar mezõgazdaság adottságai, ehetõségei így is igen pozitívak; a tõkérõ, tõkeeátottságró mint a fejesztés egyik fontos tényezõjérõ szóva ha nem a pianatnyi kríziseket vesszük, érdemes pénzt mozgósítani korszerûsítésre, s ha anyagiag normáis közegben mûködik az agrárgazdaság, az eredmények sem maradnak e. Mint emítettem, a kiinduópontok Magyarország számára jók, a magyar szakérteem küönösen. Emaradásró, összehasonítva a többi csatakozásra váróva, nincs szó. A mezõgazdasági szakérteemme tehát nincs baj, az ökoógiai adottságok jobbak, feümúják a többi csatakozók ehetõségeit. Az is figyeemre métó, hogy a tíz tagjeöt közü Magyarország az egyeten, amey agrárexportta rendekezik. Ez kiemet jeentõségû. A magyar mezõgazdaság egyik fee a csatakozás után endüetet kap, ez meggyõzõdésem. Ugyanakkor nem hagathatom e, hogy a másik fee nem; ez fontos és megodandó kérdés jeent meyhez nemzeti stratégia ke, hogy pozitív megodás szüessen ennek a másik fének a képviseõi számára is. Mi támasztja aá ezt a hazainá jóva optimistább várakozást? Visszatekintve, pédáu az írekné, portugáokná, görögökné, a csatakozás után a gazdaság egésze új endüetet kapott. Mindegyik ország saját dinamizmusa jutott érvényre. A feszabadut piaci körümények között a magyar munkaerõ év aatt fe fog zárkózni az Európai Unióhoz. Az ipari tõke bejöveteéve a gazdasági mechanizmus megvátozik. Ennek ez a menete, s ezt természetesen ehet szeretni vagy nem szeretni, de tudomásu ke venni. A magyar bérek egyeõre az EU-átag aatt vannak, de tudni ke eõre gondokozni. Az EU-típusú mûködési és gazdasági dinamizmus jó társuhat a magyar mezõgazdaság adottságaiva, a föd, az éghajat, a fekészütség és szaktudás együtteséve. Két doogga azért számoni ke: Hoandiában az a gyakorat, hogy termeünk, s majd e fogjuk adni, réges régen ejárt. A termékek marketingháózat, a piaci igények ismerete nékü ma már nem termehetõk. Új mentaitás szükséges. Döntõ, hogy miyen hozzááás vaósu meg a piacravitené; pédáu a PR jeentõsége a mainá is nagyobb esz, s a szogátatások minõségének javuása, a tároás funkciójának feértékeõdése is csak segíthetik a megnõtt piachoz vaó akamazkodást. A váakozásoknak és a nemzeti közigazgatásnak egyaránt stratégiai váaszokat ke adnia annak érdekében, hogy a termeõi érdekek érvényesühessenek. Az ökoógiai eõnyök megéte meett az új típusú piaci mechanizmushoz, annak megértése és gyakorata még mindig szeméetvátozást igénye. Nem csak a produktumok minõségéve, hanem ezze és a marketingstratégia érvényesítéséve egyszerre ke fogakozni. Ha ez nem történik meg, s az unió termékei, árucikkei berobbannak a hazai piacra, magyar áru fe sem kerü az áruházáncok pocaira. A döntéseõkészítés, a szerzõdéses fegyeem, az ár, a technoógiai háttér javítása mind-mind további fontos akamazkodási pontokat jeentenek a magyar termeõknek; észre ke venni: ez már egy más viág. A magyaroknak a termeési szeméetrõ a piacorientát gondokodásra ke nagyon rövid idõn beü áttérniük. Ebben a tekintetben, úgy gondoom, a jeenegi döntéshozatai, információs rendszer eavut, nehézkes, s e tekintetben némi aggodaomra ad okot, hogy a magyar gazdaság nincs fekészüve 4 Toe, ege et fac! február

3 az európai tempóra. A modern kommunikációs viágban az információs rendszerek, a technika akamazása a döntéshozata és szervezéstechnika mechanizmusainak megvátoztatására, fegyorsítására eengedheteten. Nemrégiben Vízi E. Sziveszter, a Magyar Tudományos Akadémia enöke az információs, tudásaapú társadaom ismérveinek bemutatása során úgy fogamazott: tudás pusz információ egyenõ: hataom. Errõ van szó? Egészséges megáapítás. Tudatosítani ke az információgazdákodás fontosságát. A XXI. század már nem nyugodt, hanem dinamikus és vátozó, ezek a fõ jeemzõi. Az eddigiek aapján az EU is bürokratikus rendszeren aapu. Ez nagymértékû eenszenvet ket a magyar gazdaság szerepõiben. Mi errõ a véeménye? Sajnos, e téren is inkább az itthoni áapotok bíráhatók. Magyarországon is erõs a bürokrácia, s igen nehézkes és assú (egutóbb ezt egy vezetõ teekommunikációs szogátató ügyfészogáati ügyintézésén mérhettem e). Az Unió igazgatási rendszere is bizonyos mértékben bürokratikus, de konzekvens, átátható és akamazkodni ehet hozzá. S érdemes is, mert komoy anyagi forrásokhoz, támogatásokhoz ehet ezáta jutni. A 2004-es csatakozásig hátraévõ idõben miyen feadatokat keene megodanunk? Szerintem a beépésig az õszinte eemzés a fõ feadat, s ezt a törekvést a beépés után is tovább ke foytatni. A dinamizáó, prosperáó szakaszban a sikeres és nem sikeres mûveetek átványosan eküönünek egymástó. Az eõbbiek mindenki számára nyivánvaóan vának szükségessé, míg az utóbbiak ugyanígy feesegessé. Mi a véeménye a magyar ifjúságró? A magyar ifjúság sikeres esz, mert jó képzett. Magyarországon jó az oktatás színvonaa, a mai húszas-harmincas generáció fekészütségéve, együttmûködési készségéve nem esz baj. Nemrég Mezõtúron, a Hazám hazája Európa vetékedõ zsûri-enökeként tapasztatam, hogy miyen kiváóan beszének angou a mai egyetemi hagatók. Kétey nékü mondhatom, hogy örüök, mert a magyar ifjúságban ehet bízni, messze az átag föött vannak, európai összehasonításban is. LEJEGYEZTE: OLÁH ISTVÁN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TISZTELT PÁLYÁZÓ! A VETMA Marketingkommunikációs Kht. és a MAG c. mezõgazdasági és környezetgazdákodási szakap Szerkesztõsége a évben páyázati fehívást tesz közzé oyan szakcikk(ek) megírására, amey a magyar agrárgazdaság (növénynemesítés, növénytermesztés, környezetgazdákodás) és a közgazdasági környezet kapcsoatát bármey nézõpontbó a kutatás, fejesztés, termeés, kereskedeem és környezet stb. odaáró vizsgája és széeskörû szakmai érdekõdést, visszhangot vát ki. A cikk nyevezete szakmaiag kifogástaan, szabatos, viágos és magyaros egyen. A páyázat nyivános. Részt vehet benne bárki, bármiyen szakterüetet mûveõ szakember. A páyázat kritériuma, hogy az 2003-ban a MAG c. szakap vaameyik számában jeenjen meg. A terjedeem nem korátozott. A egjobb szakcikk(ek) szerzõjének neves szakemberekbõ, szakértõkbõ áó, fekért zsûri ítéi oda a MAG ARANYTOLL-at. A páyázat többcéú: egyrészt hagyományápoás, másrészt a magyar gazdasági kommunikáció, szakmai és pubikációs tevékenység hiteének, erköcsi megbecsüésének további erõsítése. A páyázati céa írt szakcikk(ek) eadásának véghatárideje: november február hó Tiszteette: a VETMA Marketingkommunikációs Kht. és a MAG Szerkesztõsége február Toe, ege et fac! 5

4 Az áamiag eismert hibridkukorica-fajták kisparceás fajta-összehasonító kíséreteinek eredményei, MÓDSZERTAN, ADATOK, ADATFELDOLGOZÁS 2002-ben 20 heyen áítottuk be az áamiag eismert hibridkukoricák fajtakíséreteit, összesen 91 fajtáva. Végü egy-egy tenyészidõ csoportban heyrõ kaptunk az értékeés szempontjábó fedogozató adatokat. A kíséretek megfigyeési és értékeési szempontjai ugyanazok, mint a fajtajeötek kíséreteiben. Ennek köszönhetõen a fajták gazdasági értékeit nyomon követhetjük az eismerést követõ években is, és összehasonítható adatokat kapunk az eismerés során szerzett tapasztaatokka. A kíséreti metodika egfontosabb szempontjai: a fajtákat 4 tenyészidõ csoportba sorojuk az eismerés során megáapított FAO számuk szerint. Az Igen korai érésûek csoportját a FAO közötti érésidejû hibridek akotják. A Korai érésûek csoportjába a FAO , a középérésûekébe a FAO közöttieket sorojuk. A közötti FAO számma jeemzett érésidejûek a Késõi érésûek csoportjába tartoznak. A kíséreteket 4 ismétésben vetjük e. Az esõ sort a fajtatuajdonosok ábécé szerinti, azon beü az eismerés éve, majd a FAO szám emekedés sorrendjében heyezzük e. Ez a sorrend a bemutatókon segíti a kaauzoást. A három következõ ismétés véeten erendezésû. A véeten erendezés hivatott a termõheyi vátozatosságot, a fajták köcsönhatását és egyéb inhomogenitásokat kiküszöböni. Az Áamiag Eismert hibridek kíséreteiben nincsenek hivataosan kijeöt összehasonító fajták, ezért az egyes értéket tuajdonságok mércéjét a kíséreti átag adja. A csoportosításbó és az összehasonítási aapbó következik, hogy a kíséretben szerepõ fajták tejesítményét már nem a minimum követeményekhez, hanem a kereskedeemben kapható és ott már bizonyított vagy bizonyítani akaró hibridek versenytejesítményéhez hasonítjuk. Az értékeés során egnagyobb hangsúyt a gazdaságiag és agrotechnikaiag egfontosabb tuajdonságokra heyezzük. Ezek a hektáronkénti termésátag, a betakarításkori szemnedvesség tartaom és a szársziárdság. Kimutatásainkban szerepetetjük még a tenyészidõ becséséhez fontos nõvirágzási adatot is. A kórtani adatokat a fajtakíséreti áomásokon foytatott kíséretekben rögzítjük. A kíséretek értékeése részben a metodikai eõírások szerinti adat-fevéteezésen nyugszik, de fontos szerep jut a tenyészidõ aatti szakmai bíráatnak is. Erre aaput az a döntés is, mey szerint a évi értékeõ ekészítése során etértünk a megszokott gyakorattó. A kíséreteket két csoportra osztottuk. A megosztás szempontja a kíséreti növényeket ért stresszhatások mértéke vot. Az értékeést evégeztük az egyes csoportokra, majd a szokott módon vaamennyi heyre vonatkozóan, összevontan is. Mind a két termõheyi csoport fajtáinak termésátaga szoros korreációt mutat az összevont átagga, függetenü a tenyészidõ csoporttó. A szoros korreáció miatt küönös figyemet érdemenek a trendtõ etérõ hibridek, mert az etérés a kedvezõbb vagy kedvezõtenebb körümények áta kivátott reakcióra uta. A FÕBB TERMÉSALAKÍTÓ TÉNYEZÕK 2002-BEN Az idõjárás Somogy, Tona és Baranya megyék kivéteéve a kukorica vetését megeõzõ téi féév csapadéka jeentõsen emaradt a szokásostó, s a ehuott csapadék nagyobb része még szeptemberben esett. A kukorica termésére nézve döntõ jeentõségû május június júiusi csapadékhiány az addig is szárazságtó szenvedõ terüeteken foytatódott. A hõségnapok száma az ország jeentõs terüetén már júniusban is meghaadta a tízet, s júiusban a 16-ot. Dékeeten, s az ország közepén 16 feett vot a hõségnapok száma, de az ország nagy terüetén átaában meghaadta a 14-et. (A szakirodaom szerint 30 C-ot meghaadó hõmérséketen nincs tápanyag beépüés.) Augusztustó fõként a hõmérséketi adatok aakutak kedvezõbben, de vaamive több csapadék is huott, ezért a kukorica már nem vot az eõzõ idõszakhoz hasonó megpróbátatásnak kitéve. Azokon az országrészeken, terüeteken, sok esetben csak tábákon, vagy fajták esetében, aho ekkor még ét a kukorica, s a termékenyüés is megfeeõ vot, efogadható termést takaríthattak be. A magágy minõsége és a keés Annak eenére, hogy a téi féév csapadéka emaradt a sokévi átagtó, a magágy készítésre, keésre megfeeõ körüményeket teremtettek az ápriis végi, május eeji esõk. A késõbb vetett kukorica keése, kezdeti fejõdése gyorsabb vot, így ebbõ kiesés nem származott. A vetésidõ Az országban mindenütt szembeötõ vot a késõbbi vetések eõnye a korábbiakka szemben. Ez a küönbség az aszáy áta sújtott terüeteken még kifejezettebb vot. A fajtakíséretek eredményei is aátámasztják ezt a megfigyeést. (Szésõségesen késõi vetésben p.: Tordas a késõbbi vetés eõnye eveszett.) A fajtakíséretek átagai és a vetésidõ szoros korreációban vannak egymássa. A most tapasztat 6 Toe, ege et fac! február

5 összefüggésbõ nem vonhatunk e messzemenõ következtetéseket, s a jövõre nézve nem tarthatjuk követendõ pédának. A vetésidõ nem csak közvetenü, hanem számos esetben közvetve is befoyásota a termés aakuását. Már emítettük, hogy jeentõs gyapottok bagoypie fertõzés vot tapasztaható országszerte. A peterakás többnyire megtörtént, amikorra a késõbb vetett kukoricák nõvirágzása megkezdõdött. Így történhetett, hogy a késõbbi vetéseket nem bántotta a gyapottok bagoypie hernyója. Hasonó vot a heyzet a moykártétee is, jóehet a küönbség korántsem vot iyen szembeötõ. A korábban vetett, következésképpen gyapottok bagoypiéve és moyya erõsebben fertõzött terüeteken erõs, heyenként súyos goyvásüszög és csõfuzárium fertõzés is kiaakut. (A gombabetegségek kifejõdéséhez természetesen más fetéteek is szükségesek.) A vetésidõ okozta néhány napos virágzási késedeem átaában hozzájárut a jobb termékenyüéshez. Még abban az esetben is, ha a csõfejõdés nem vot zavartaan, a tejesebb berakodottság az augusztusi hûvösebb idõjárásban tapasztat kieégítõ szemfejõdés hatására nagyobb terméshez vezetett. KISPARCELLÁS FAJTAÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLETEK EREDMÉNYEI, 2002 ÁLLAMILAG ELISMERT KUKORICA HIBRIDEK IGEN KORAI CSOPORT Fajták Szem- Szem- 50% Szár- FAO termés nedvesség Nõvirág- hiba zás Név Státusz t/ha % % et. nap % szám 1. Novadour 2001 FR Szegedi SC Szegedi SC Szegedi TC Kiskun SC Kiskun SC Kiskun Godaco KWS DE LG FR LG FR DK US PR 39K US PR39D US Eurostar 2002 FR Sprinter 2000 FR Átag SzD 5% C.V Heyek száma nem zavarta vona. Ezekben a kíséretekben az idõjárási anomáia okozott nagyobb kárt. A gyomosodás A viszonyag jó magágy és a megfeeõ mennyiségû csapadék hozzájárut ahhoz, hogy a keés eõtt kijuttatott gyomirtó szerek jobban hassanak, mint ahogy azt az eõzõ években tapasztatuk. Nem mindenki büszkékedhetett azonban kifogástaan permetezési eredményekke. Errõ a keés után fehasznáható gyomirtó szereket forgamazó gyártók örömtei évzáró beszámoóibó értesühettünk. A tõáomány A növénysûrûség hatását a kíséretekben rendszerint nem eemezzük. (Azokat a parceákat, ameyek tõszáma nem éri e az eõírt sûrûség 85%-át, ki ke zárni az értékeésbõ!) Már a keés utáni fevéteezésekné megáapítható vot, hogy egy-két kisebb vetéshibátó etekintve a tõszám megfeeõen aakut. Késõbb kisebb kiesést a drótféreg és a mocskospajor okozott heyenként (Gyuatanya, Jászbodogháza), de a szórványosan feépõ kártéte önmagában az értékeést Az áati kártevõk A drótféreg érdeme emítést esõ heyen. Az országot járva számtaan heyen votak áthatók a drótféreg-kártéte miatt kiritkut vetések. Rendszeres károkozása azért értheteten, mert taajfertõtenítésse a sikeres védekezés évtizedek óta megodott. A védekezés fontosságát a kukoricabogár terjedése is aáhúzza. Várható, hogy növekszik a gabona után vetett kukorica részaránya a vetésszerkezetben. Ez esetben a drótféreg-kártéte ehetõsége szintén növekedni fog. Második heyen a mocskospajort ke emíteni. Küönösen a takarékos taajmûveést gyakorók körében vot tapasztaható jeentõsebb fertõzés. Arró a fajta takarékoskodóró van szó, akikné a vetõágy készítését megeõzõen egyomosodott a terüet! Harmadikként a gyapottok bagoypiét ke szóba hozni. Taán még nem mérte fe senki az átaa okozott tényeges kárt! A kár kisebbik részét a csõvég kibontásakor áthatjuk, mármint a megrágott vagy efogyasztott csõvégi szemek február Toe, ege et fac! 7

6 ÁLLAMILAG ELISMERT KUKORICA HIBRIDEK KORAI CSOPORT Fajták Szem- Szem- 50% Szár- FAO termés nedvesség Nõvirág- hiba zás Név Státusz t/ha % % et. nap % szám 1. Nirvana 2000 FR Ea Szegedi SC Reax 2001 FR Juventus 1997 DE Saturnus 1999 DE Danubius 2000 DE Sirius 2002 DE Kiskun Kiskun SC Kiskun SC Kiskun SC Kiskun Godaris 1997 FR KWS DE Lussac 2000 DE KWS DE KWS DE OUZO 2002 FR LG FR Dáma Mv TC Asgrow FR DeKab US DK US DK US DK US DK US PR37M US PR37M US PR38K US PR38A US Tempico 2001 FR Furio SC 1991 CH Occitan 1993 CH Peso 1997 CH Apha 1997 CH Peican 1998 CH Kanada 1999 CH Átag SzD 5% C.V Heyek száma roncsait és az ürüéktömeget. Nagyobb kárt rendszerint az áattenyésztésben okoz, mert eõsegíti a fuzáriumos csõpenész kiaakuását, s a termény gombatoxinokka szennyezõdik. E tekintetben tútesz a kukoricamoyon. A kukoricamoy negyedik heyen emítve egyes terüeteken, küönösen a déi és a középsõ országrészben fertõzött jeentõs mértékben, s a szokásosná korábban jeent meg. Jeenétére a evéhónajban fennakadó rágcsáók és ürüék uta, s jeegzetes kárképét a csövön a csuhéeveek kibontása után áthatjuk. Náunk ritkán okozza a kukoricaszár csõ aatti törését. Vaószínûeg ismét fe keene hívni rá a szakmai közönség figyemét, hiszen az okozott minõségi és mennyiségi kár tetemes. A takarékos és taajszerkezet-óvó mûveési ejárások terjedéséve népessége fokozódhat. Ötödik heyen a kukoricabogár következik. Az okozott kár mértéke országosan kisebb vot, mint a már ismertetett kártevõké. A potenciáis veszéy és a heyenként átott eriasztó kárképek azonban indokoják a védekezés fontosságot hangsúyozó, ben foytatott kampányt. Az enyhe kárt szenvedett kíséretekben (Szekszárd, Damand) a fajták közötti érzékenység tekintetében nem tapasztatunk küönbséget. Gombabetegségek Jeentõs károkat 2002-ben a goyvásüszög és a csõfuzárium okozott. A betegség feépésének erõssége és az ebbõ következõ károkozás mértéke mind fajtánként, mind heyenként jeentõs etérést mutatott. Egyes kíséretekben a termés megsemmisüt, vagy jeentõsen csökkent (Kompot, Jászbodogháza, Tordas). Meg ke azonban jegyezni, hogy az emített termõheyeken a hõstressz önmagában is eegendõ kárt okozott ahhoz, hogy meghiúsítsa több kíséret értékeését. A fuzáriumos csöveken tapasztaható tünetek küönösen a súyos fer- 8 Toe, ege et fac! február

7 tõzést femutató termõheyeken nem tették ehetõvé a betegséget okozó faj egyértemû meghatározását a fevéteezések során. Az eõzetes aboratóriumi eredmények aapján a Fusarium moniiforme átaános eõforduására ehet következtetni. Goyvásüszög fertõzés kisebb-nagyobb mértékben mindenütt tapasztaható vot, a egsúyosabb heyzet azonban szintén az eõbb emített heyeken, Tordason, Kompoton és Jászbodogházán aakut ki. A fertõzés kiaakuását a virágzás idején egy-két akaomma huott csapadék is eõsegítette. Küönösen nagy vot a csövön kiaakut gombaképetek aránya, mey jeenségnek része vot a nagy terméskiesés eõidézésében. ÁLLAMILAG ELISMERT KUKORICA HIBRIDEK KÖZÉPÉRÉSÛ CSOPORT Fajták Szem- Szem- 50% Szár- FAO termés nedvesség Nõvirág- hiba zás Név Státusz t/ha % % et. nap % szám 1. Panama 2002 FR Sze SC Szegedi Szegedi TC Kiskun SC Kiskun TC Kiskun SC Kiskun Kiskun Kiskun SC Kiskun SC Kiskun SC Pui 2000 DE KWS DE Anjou FR LG FR Maraton DeKab US DeKab US DeKab US AW FR DK US Coomba 1995 US PR36R US Kais 1996 FR Ateza 1997 DE Zamora 2001 DE SUM DE Ceest 2000 FR Átag SzD 5% C.V Heyek száma Hõstressz Az emút kíséretezési évadban tapasztat egjeemzõbb abiotikus hatás a hõstressz vot. Hazánkban azok az évek számítanak kivétenek, ameyekben nem tapasztahatók a vegetációs idõben feépõ hõségszakaszok okozta, fenoógiaiag is kifejezõdõ tünetek, a 2002-es esztendõ mégis kivétees figyemet érdeme. Rendszeresen tapasztat, s a kukorica korai fejõdési szakaszában feépõ napos, száraz, meeg idõjárás következménye az ízközök növekedésének gyors befejezõdése. Iyenkor a kukorica aacsony marad. Hazánkban eentétben egyes, tõünk nyugatabbra fekvõ termõtájakon tett megfigyeésekke ez a fõ oka annak, hogy a késõbbi vetésben a kukorica átaában aacsonyabb, mint a szokásos, ápriis második feében vetett áományokban. A tünet, ha a késõbbi idõjárás kedvezõ, s a csapadékeátás harmonikus, csak tünet marad, nincs számottevõ kihatássa a termés aakuására ben a viszonyagos aacsonynövés jeemzõ vot, mert a kezdeti fejõdési szakaszban átaános vot a meeg, száraz idõjárás. Egyes kíséretekben (Kompot) inkább törpenövésrõ és torzuásró beszéhetünk. A virágzás és a kezdeti csõfejõdés idején tapasztaható hõség hiányos termékenyüést, s torz csõfejõdést okozhat. A tárgyat idõszakban azt tapasztatuk, hogy az átaános érteemben optimáisnak tartott idõben vetet kukoricákban ennek megfeeõen kíséreteinkben is a csõ késõbbi fejõdése sem vot zavartaan. Görbe csutkájú, hiányosan termékenyüt csövek fejõdtek. A néhány nappa késõbb vetett áományokban megfigyehetõ vot, hogy a csuhé növekedése eõbb megát, mint a csutkáé. Ez a jeenség egyes fajtákon és fajtajeöteken küönösen következetesen fordut eõ, bizonyítva, hogy a hõhatásokra a fajták etérõen reagának február Toe, ege et fac! 9

8 ÁLLAMILAG ELISMERT KUKORICA HIBRIDEK KÉSEI CSOPORT Fajták Szem- Szem- 50% Szár- FAO termés nedvesség Nõvirág- hiba zás Név Státusz t/ha % % et. nap % szám 1. Kiskun Vima DK US DK US Forencia SC 1993 US PR36B US PR35P US Átag SzD 5% C.V Heyek száma Jeemzõ és nagyon gyakori vot a evéfeüet perzseõdés. Egyes szakértõk szerint a tünet a kukorica védekezési reakciójának is fefogható, tehát nem vetít eõre egyértemûen terméskiesést más, a tünetet nem mutató hibridekke szemben. A termésaakuásban döntõ tényezõ, hogy a termékenyüés bekövetkezik-e, s marad-e eegendõ asszimiációra képes evéfeüet. Megfigyeés, hogy a tüneteket nem mutató hibridekné is emaradhat a termékenyüés, míg a viszonyag erõs tünetekke reagáó hibrid a késõbbiekben regeneráódik, s a megkötött szemeket ronggyá szakadozott eveekke is kinevei. MÁS TULAJDONSÁGOK, JELENSÉGEK Szegéyhatás Fetûnõen nagy vot ebben az esztendõben a szegéyhatás. Ezt nem csak a kíséretekben, hanem üzemi tábákon is megfigyehettük. A hõségtõ erõsebben szenvedõ kíséretekben számos parceán a szegéyhatást már nem évezõ tövek egyátaán nem termékenyütek, ietve nem hoztak csövet (Kompot, Gyuatanya, Jászbodogháza). Virágzási, termékenyüési és csõképzési zavarok Néhány kíséreti heyen az 50%-os nõvirágzás idejét sem ehetett megáapítani, tekintette arra, hogy a tövek nagy része egyátaán nem hozott bibét. Hasonó heyzet üzemi tábákon még a termés tekintetében országos átagot feümúó Hajdú-Bihar és Fejér megyében is tapasztaható vot. A kukoricaszár hibái Átaában három nagyobb csoportra osztjuk a kukorica szársziárdsági hibáit. A megdõést, a szár gyengeségébõ fakadó szártörést és a fuzáriumos szártõ korhadást küönböztetjük meg. A megdõés a nyári nagyobb esõket kísérõ széviharok következtében ép fe. A megdõés mértéke összefüggésben van a gyökérzet erõsségéve, ietve a gyökérzet fejettségéve a vihar idõpontjában ben ezze a probémáva taákoztunk a hajdúböszörményi és a szarvasi kíséretekben. Szarvason, a taaj evegõtenségre vaó hajama és a késõbbi betakarítás miatt a fuzáriumos szártörés is feépett. Nagyobb mértékû fuzáriumos szártõ korhadássa ben, évben a kaposvári és az eszterágpusztai kíséretekben taákoztunk nagyobb mértékben. Megkíséretünk öszszefüggéseket kimutatni a termés és a megdõés között, azonban összefüggést a két mutató között csak az igen koraiak csoportjában taátunk. A szarvasi és a hajdúböszörményi adatok közötti összefüggések vizsgáata során váasz szerettünk vona kapni a gyökérdõésre vaó hajam megnyivánuására a két kíséretben, de nem sikerüt egyértemû összefüggést taánunk. Mindenesetre úgy véjük, hogy a kíséretek viszonyag magas variációs együtthatója (C.V.) a tüneteket kivátó viharkár eredménye. Korábbi gyakoratunktó etérõen közreadjuk a szárhibára vonatkozó heyenkénti eredménytábázatokat is. A saját termesztési tapasztaatok összevetése a tábázatok adataiva bizonyára sokaknak szogá majd tanuságu. A TERMÉSRÕL Az országosan 5 tonna körüi átagtermés az országos kíséreti átag 56%-a. Nem tér e a szokásos irányzattó, jóehet a kíséretek értékeéséné részben a jobb összehasonítás miatt vátoztattunk a szeméeten. Nem zártuk ki tejesen azokat a kíséreteket, ameyekben a természeti körümények (vihar, szárazság, hõség) a szokásosná nagyobb kárt okoztak. (Természetesen az adatértékeésné nem vettük figyeembe az agrotechnikai vagy kísérettechnikai okok miatt hibásnak minõsített kíséreteket.) A fedogozás során azonban a kíséreteket a környezeti fetéteek aakuása és a megbízhatósági vizsgáati eredmények aapján két csoportra osztottuk, és a csoportosítás után is evégeztük az értékeést. Az esõ csoportba a kedvezõbb, míg a második csoportba a kedvezõtenebb fetéteek között zajott kíséretek eredményeit sorotuk. Kiadványunkban bemutatjuk mindhárom (összes hey, 1. csoport, 2. csoport) csoport eredményeit. Az eredmények összehasonítását az országos adatokka az ovasóra bízzuk, de segítségü bemutatjuk az országos terméstérképet, meyet a Födmûveésügyi és Vidékfejesztési Minisztériumtó kapott adatok aapján áítottunk össze. DR. SZIEBERTH DÉNES OMMI 10 Toe, ege et fac! február

9 Nemesítési és marketing stratégiáró a közemútban minõsített szegedi kukoricahibridek tükrében Piaceemzõ marketing szakemberek gyakran hasznáják a high input, ow input kifejezéseket. A megküönböztetés nemcsak a termesztésre fordított kötségbei etérésre uta, de a vevõkör, ietve a hibridváaszték minõsítésére is szogá. Nem véeten, hogy a nagy mutinacionáis nemesítõ házak a high input vevõkört céozzák meg esõsorban. A nagy hozamok érdekében intenzív termesztési fetéteeket biztosító gazdákodók számára a vetõmagár másodrendû kérdés. Hibridváasztásukban, a szakmai megfontoásukon tú, a cég-imázs is fontos szerepet játszik. A GK Kht tõ egy sikeresen ezárut honosítási korszakot követõen saját tuajdonú hibridekke jeent meg a hazai piacon, egy oyan idõszakban, amey a magyar kukoricatermesztés történetében méypontnak számít. Aszáyos évek sora követte egymást ( ), de a tuajdonviszonyok átaakítását cézó foyamat ehúzódása miatt is a ow input termesztés vát meghatározóvá. Nemesítési szempontbó fontossá vát a szárazságga szemben toeráns, aacsonyabb tõszámon termeszthetõ, kisebb ráfordítást igényõ, ocsóbban forgamazható hibridek bevezetése. Ennek az igénynek igyekeztünk eeget tenni, amikor 1997-ig fajtaváasztékunk gerincét azok a TC kombinációk akották, ameyek a fent megfogamazott evárásokat kieégítették. FAO A 90-es évek közepétõ a kedvezõ évjáratoknak köszönhetõen az átagtermések ismét jeentõs mértékben emekedtek. A kedvezõ adottságú termõheyeken kiaakut egy konszoi- FAO dát termeõi réteg, amey számára a gazdaságosan eérhetõ magas hozamok (10 t/ha feett) ismét fontossá FAO vátak. A korábbi évtizedek idõjárási paramétereinek vizsgáata is azt igazoja, hogy a cikikusan ismétõdõ aszáyos periódusok meett mintegy 50%-os eséye harmonikus csapadékeoszású évjáratokka is számohatunk. Tény az, hogy emút két évtizedben is tíz esetben az országos termésátagok meghaadták a 6 t/ha hozamot. E küszöbérték feetti hozamok csak az átagosná kedvezõbb idõjárási fetéteek esetén érhetõk e. A 90-es évek végétõ nemesítési, marketing stratégiánkban mi is nyitottunk a high input hibridek irányában. Egyre több kétvonaas hibridünk kapott áami minõsítést, ameyek közü jó néhányat kedvezõ adottságú termõheyekre, intenzív típusú hibridként ajánottunk és ajánunk. Természetesen nemesítési cékitûzéseink igazítása nem jeentett aapvetõ irányvátást, hiszen a szárazság, a környezeti stresszhatások, a gomba- és vírusbetegségek, a kukoricabogár jeenéte oyan reáis kockázati tényezõk, ameyekke szemben továbbra is a nemesítés eszközeive kívánunk megodást nyújtani. A jövõben is számítunk azokra a néhány hektáros termeõkre, akik átagos, vagy kedvezõten adottságú termõheyeken szerényebb fetéteekke gazdákodnak, és a fajtaváasztást ietõen isméteten hozzánk fordunak. Bízunk abban, hogy a kitettebb, stresszhatásokban esetenként provokatív mértékû hazai környezetre vaó vonaeõáítási munkánkban oyan pozíciós eõnyt jeent, amit a hibridkombinációkban is fokozottan tudunk érvényesíteni. 1. tábázat MINÕSÍTETT HIBRIDEK KÍSÉRLETE (OMMI, 2002.) Hibridek Minõsítés Termés Betak. Nõ- Száréve szem virágzás sziárdnedv. sági (t/ha) % % (nap) hiba % Szegedi SC ,35 106,2 17, ,1 Szegedi TC ,2 102,8 16, Csoport átag: 9, , ,2 Szegedi SC ,71 108,8 19, ,4 Csoport átag: 10, , ,2 Szegedi SC ,96 98,7 21, ,6 Szegedi TC ,3 101,7 20, ,4 Csoport átag: 11, , ,5 Szegedi TC ,9 104,3 18, ,9 Standard átag ( ): 10, , ,8 Az emút két évben fajtaváasztékunk számos új hibridde bõvüt (1. tábázat). A vásáró részérõ jogos evárás, hogy az új hibridekrõ a szükséges információkat idõben, részetes, korrekt tájékoztatásként megkapja. Speciá február Toe, ege et fac! 11

10 t/ha Szegedi SC 271 tejesítmény vizsgáata x - 25% x = foátag x + 25% y = x R 2 = t/ha is agrotechnikai kíséretek aapján jeemezzük az új fajták tõszámreakcióját, tápanyag- (N) reakcióját és a 13.5 küönbözõ herbicidekke szembeni érzékenységét. Legaább iyen fontos kérdés az, hogy miyen adottságú termõheyekre, miyen termesztési feté teek közé ajánjuk az új hibridet. 7.5 Tekintette arra, hogy a minõsítés 6.5 évében, vagy akár az ezt követõ évben is még csak korátozott számú üzemi kíséreti eredménnye rendekezünk egy-egy új hibrid akamazkodó- 3.5 képességének jeemzéséhez, az OMMI és a nemesítõi kíséreteink ( ) adatbázisára építünk. Vátozatos ökoógiai környezetben (5-13 t/ha terméstartományban) a kisparceás kíséretek eredményei aapján regresszióanaízisse értékejük hibridjeink tejesítményét. A heyenkénti összehasonításban viszonyítási aapként a hivataos standardok vagy a kíséretben szerepõ hibridek átaga (OMMI-kíséretek) szerepe. Nemesítõi kíséreteinkben viszont szinte kizáróag a jobbik standardhoz viszonyítunk. Az adatbázisbó csak a nagy hibaaránnya terhet kíséretek adatait hagyjuk ki. Az 1. ábrán a Szegedi SC 271 hibrid regressziós trendvonaát, az egyenes egyenetét, az R2 értéket, a kíséretek fõátagát, a fõátagtó 25%-ka aacsonyabb és magasabb termésszint-tartományokat szemétetjük. A trendvona efutása jó mutatja, hogy a Szegedi SC 271 minden termésszinten eõreépést jeent. Küönösen igaz ez az átagosná kedvezõbb termõheyeken. A nagy egyedi hozamnak köszönhetõen termesztését aacsonyabb tõszámon javasojuk ban indítjuk a hibrid szées körû üzemi teszteését, ietve a vetõmagforgamazást. A következõ hibridek jeemzéséhez úgyszintén a regresszióanaízist akamaztuk. Az egyes hibridekre vonatkozó megáapításainkat, ajánásainkat a továbbiakban csak szövegesen ismertetem. A Szegedi TC 273 szárazságga szembeni toeranciája figyeemre métó. A hibrid trendvonaa minden termésszinten meghaadja a standard-, ietve a csoportátag tejesítményét, a küönbség viszont az aacsonyabb termésszinteken jeentõsebb mértékû (8,8%). Ebbõ adódóan termesztését esõsorban az átagos, vagy szárazságnak kitettebb termõheyeken javasojuk. Éréscsoportján beü egyike a egkorábbi hibrideknek. Vetõmageõáítását ban indítjuk. A Szegedi SC 352 intenzív termesztési fetéteek között rekordtermésre képes. Tejesítményéve az éen szerepe. Ezt nemcsak a minõsített hibridek évi OMMI kísérete is bizonyítja, de a hároméves adatbázisra épüõ vizsgáataink is ezt igazoják. Tenyészideje aapján az éréscsoport esõ feébe soroható. Az idei évben már nemcsak a normá, de a hasonó értékû reciprokvátozat vetõmagját is forgamazzuk. A Szegedi SC 463R az átagosná kedvezõbb termõheyek hibridje. Mind a kisparceás kíséretek eredményei, mind az üzemi termesztési tapasztaatok azt igazoják, hogy a hibrid intenzív termesztési fetéteek esetén az átagot meghaadó tejesítményre képes. Levébetegségekke szemben eenáó. Generatív, tetszetõs megjeenésû, zöd száron érik. Jó sûríthetõ, de aacsonyabb tõszámon is gazdaságosan termeszthetõ. Hasznosítását szemestakarmányként és sziázstakarmányként egyaránt ajánjuk. A Szegedi TC 377 a korábban minõsített háromvonaas fajtáink erényeit szárazságtûrõ képesség, vírusrezisztencia, termésbiztonság az ismert kétvonaas hibridek termésszintjén tejesíti. Az átagos vagy az átagosná gyengébb termõheyeken kiváó termésre képes. Gyors kezdeti fejõdésének, gyomenyomó képességének, gazdaságos vetõmag-eõáításának köszönhetõen a biotermesztésnek is ígéretes fajtája ehet. Az új hibrid vetõmagja iránti igény kieégítésére fekészütünk. A Szegedi TC 462 az emút három évben ( ) fajtajeötként vizsgázott az OMMI kíséretekben, aho 4,3%-ka termet többet az éréscsoport standard hibridjeinek átagáná. Ezze a tejesítményéve a harmadik éves fajtajeötek versenyében a harmadik heyen végzett. Magas növésû, robusztus akatú hibrid. Szemestakarmányként, siókukoricaként egyaránt jó hasznosítható. Megháája az intenzív termesztési fetéteeket, de az átagosná gyengébb termõheyeken is sikeresen termeszthetõ. A vetõmageõáítást már 2002-ben indítottuk. A közemútban minõsített szegedi hibridek bemutatásáva azt kívánjuk érzéketetni, hogy fajtaváasztékunk kiaakításában a sokszínû, vátozatos termeõi igények kieégítésére törekszünk. KÁLMÁN LÁSZLÓ n=24 GABONATERMESZTÉSI KUTATÓ, SZEGED 12 Toe, ege et fac! február

11 A kukorica is ember (Sz. T.) Látogatóban Dr. Szundy Tamásná Szundy Tamás kukorica nemesítõné aki a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Mezõgazdasági Kutatóintézetének tudományos igazgatóheyettese, a évi Feischmann-díj kitüntetettje vendégeskedem. Régóta készüök a vee vaó beszégetésre; egyrészt a egmagasabb hazai növénynemesítõi eismerés, a Feischmann-díj enyerése akamábó, másrészt tavay Martonvásáron (2002. szeptember 18.) reveációként hatott vendégátóm eõadása: Az aszáy eeni védekezés kukoricában... Ennek okán is aktuáis mostani átogatásom. Szinte nem is ke kérdeznem, máris a páya kezdeténé és a növénynemesítõi akotómunka jeemzõiné tartunk. Szundy Tamás: A nemesítés ma már esõsorban csapatmunka, én nagyon is csapatjátékosnak tartom magam. Mint kutatásvezetõ vaom: nem ehet a munkatársakon, embereken urakodni. Náunk nemesítõkné, itt mindenki egyéniség, mindenkinek megvan a maga értéke és szerepe. Régóta, több évtizede egymást kiegészítve, s jó együttmûködve dogozunk, kutatunk, nemesítünk. A vezetõi munkámban is a mûködésen, a mûködtetésen van a hangsúy. Így az eredmények sem maradnak, maradhatnak e. Ami pedig pédáu a fejõdést ieti poitika mentesen gondokodva is meg ke áapítani, hogy az emút tíz-tizenkét év ényegében a fejõdés jegyében tet e. Magyarország ben még csak kopogtatott az EU kapuján, nem túzás, majdhogynem nevetség tárgyát képezve, s ma honap már azon aggódhatunk, hogy mi esz veünk az EU-ban? Ezért, véeményem szerint nem ehet a mindenkori kormány és eenzék eõrevivõ szerepét vitatni, még ha tévedéseken, hibákon keresztü vezet is az út; a fejõdés, az eõreépés vitathatatan. Ha vissza gondook az átaam megtett útra egy Szatmár megyei teepüésrõ kerütem a Debreceni Református Gimnáziumba, aho azt hiszem, jó neveést kaptam. Érettségi után eõször orvos akartam enni, de a jeentkezõk nagy száma miatt nem nyertem fevétet. Egy év gyakorat következett. Eõször a Mezõhegyesi Cukorgyárban ettem segédmunkás, majd Martonvásáron mezõgazdasági dogozó. Fõbb vonaakban mondom csak páyám eemeit, nem feedkezve e a körümények, majd a szerencse késõbbi szerepérõ sem. Martonvásárró Rajki Sándorra, majd Báint Andorra vaó taákozásomat követõen búzanemesítõi csoportban kezdett szakmunka után jutottam e a Gödöõi Agrártudományi Egyetemre. Mikor végeztem, Erdõhátra kerütem, mert az Intézetben nem vot ááshey. Gyakornokként, majd vetõmagüzemi szakmérnökként több kutúra a kukorica, ucerna, cirok és búza vetõmagtermesztéséve fogakoztunk akkoriban. Erdõháton sokat tanutam esõ feettesemtõ, Monár Ferenctõ. Az intézetben eközben kiderüt, hogy a kukorica nemesítésben kimaradt egy kutatói generáció. A szerencse úgy hozta s ehhez oyan embereket is meg ke név szerint emítenem, mint Kuti Andrást, Rajki Sándort, Biacsi Imrét, hogy Gyõrffy Béa kitaáta, s javasota, menjek aspirantúrára, miközben már genetikus szakmérnökire jártam. Ez kitûnõ iskoa vot a késõbbiekhez. Így, anékü, hogy státuszom ett vona, bekapcsoódhattam az intézeti nemesítõi munkába. Nyugodtan kijeenthetem, hogy az 1964 és 1977 közötti idõszakban oyan páyaszakaszba jutottam, ahogy mondani szokták, amikor az ember nem ír, nem ovas, csak dogozik... Mindeközben nagyszerû, szakmájukat kiváóan ismerõ, gyakoró mesterekke vot akamam taákozni. Szaontai Jenõrõ (Agárd) és Papp Kámánró (Szabadszáás) a kiváó mezõgazdászokró küön tiszteette ke szónom, sokat tanutam tõük. Kovács István vezetéséve a kíséreti munka minden fázisát végigévezhettem, a heterózis eméeti kutatások meett a gyakorati munkát is (anyag kiváasztás, vetés, fevéteezés saját kezûeg, technikusi segítség nékü). Disszertációm Kovács István koegiáis segítségéve, tanácsaiva és javító megjegyzéseive azt is eredményezte, hogy megtanutam a tudományos dogozat megírásának metodikáját. Ez a tapasztaás arra sarka, hogy én is továbbadjam ismeretemet, s ez a kényszer nagy úr. Az aspirantúra három éve aatt, ameett, hogy disszertációmat meg február Toe, ege et fac! 13

12 védtem, angobó, oroszbó középfokú nyevvizsgát tettem, az eõírásoknak megfeeõen. Nem hagathatom e a Magyar Tudományos Akadémia iránti háámat sem. Csodáatos intézmény, 1982-ben biztosította számomra, hogy ösztöndíjja Amerikába kerüjek. Szeméyesen taákoztam az azóta az éõk sorábó etávozott G. F. Sprague professzorra, és a szakirodaombó ismert más viághírû nemesítõkke. Pocomon ott sorakoznak mûveik A kukorica és a kukorica nemesítése (G. F. Sprague), amey nekem egyik szakmai bibiám. A kukoricanemesítés ezen könyvek ismereténé kezdõdik. Szerencsém vot, hogy Amerikába kijutottam, aho hamarosan befogadtak, s oyan stúdiumokat hagathattam az átaános kukoricanemesítés tárgykörében, ameyek ott és akkor a viág évonaát jeentették. Bekapcsoódhattam az ottani kutatásokba is (Lambert és Aexander professzorra és munkatársaiva). Az ismeretek, az ismeretszerzés méysége vot az, ami megragadott. A 300 doáros ösztöndíjam nem vot sok, néküöztem nem is keveset, de jó tûrtem. Mire haza érkeztem, 25 éves igazgatói mûködését Rajki Sándor befejezte, ement. Az intézet vezetését ekkor vette át Gyõrffy Béa, s feajánotta a kukoricakutatások irányítását. Két év gondokodás után, 1984-ben vettem át a fõosztáyt. Akkor a martonvásári kukoricák piaci részesedése 0,1 százaék vot, az áamiag eismert kukoricahibridjeink száma három. Mi, az új generációs csikók én negyven körü votam, Hadi Géza, Marton L. Csaba 30-as éveik egeején jártak, és Pintér János is páyája eején tartott nagy endüette áttunk munkához. Ez a kvartett azóta is, negyedszázadná is több ideje együtt van. Hangsúyoznom ke, mert így igaz, nemcsak együtt; jó együtt van! A munkamegosztásban a popuációs aapokka, betenyészeti törzsekke Hadi Géza fogakozik, a keresztezések, kombinációk, hibridek értékeése, kipróbáása Marton L. Csaba feadatköre stb. A kíséreti munkában 80 százaék a köteezõ, 20 százaék a szabadon váasztott feadatok aránya. Nem vagyunk eredményteenek a módszertani kutatások terüetén sem. A fitotron nagy mértékben segítette a hidegtûrés vizsgáatát, a heterozigóta sorok szerepének tisztázását. Kimondhatjuk, hogy az anyai heterozigota szint meghatározó a hidegtûrésben. Ennek eredményeként az orosz piacon szabadaomma védett fajtáva tudtunk megjeenni (TC-hibrid). A siker a termés, a terméseemek, a tenyészidõ, a szemteítõdés és a vízeadás kedvezõ aakuásának függvénye. A kukorica profitábiis, ha sokat terem aacsony kötségge, s eenáó a biotikus és az abiotikus stressze szemben. Ide tartozik, bár másik szakma, de emaradhatatanu fontos a jó marketing, propagandamunka. A mutik ezt már nem kis anyagi ráfordítássa, szées eszköztárra, hatékonyan csináják, s csináták mindig is. Az áttörést a Norma megjeenése hozta. Kiemekedõ szárazság tûrõ, kétcsövûségre hajamos és rendkívü jó akamazkodóképességge rendekezik (áami minõsítést 1992-ben kapott). Jeeneg harminc szemeskukoricánk és öt siókukoricafajtánk bír áami minõsítésse Magyarországon, s negyven szabadaom az eméeti és módszertani kutatásunk gyakorati eredménye. ( Artificem commendat opus, azaz Az akotót akotása dicséri. /A Szerk./) Kimondhatjuk, hogy a nemzetközi kooperációkban vaó részvéte a kutatásban néküözheteten. Erre kiváó péda az úgynevezett LFYkukorica megjeenése, ameynek fõ jeemzõje, hogy domináns LFY-gént hordoz (a fotoszintézisben a csõ feetti magas evészám aktivitása nagy szemtermést és szárazanyag tömeget eredményez). A KÁMA nevû fajtánk oyan kedvezõ kombinációjú növény, amey európai viszonyatban is piacképes ehet. Enné a fajtáná az LFY eõnyei érvényesünek, annak hátrányai nékü. Sió-erõtakarmány. Kiváó gazdasági értékét jezi, hogy tápértéke hektárra vetítve mintegy kétezer iteres többettej eadást eredményez, ami igen jeentõs küönbség. A fajta gyors eterjedésétõ nagyon sokat várunk. A gobaizáció hatásairó szóva hiszen erre is reagánunk ke a profit vát meghatározóvá! A nemzetközi kooperációkban az együttmûködési készség fokozatosan és észrevehetõen csökken. Ezért, a saját genetikai anyag étrehozására egyre nagyobb súyt fektetünk. Rendekezünk kiváó martonvásári betenyésztett törzsekke, így saját ábunkon tudunk áni. Szabadamaztattuk azt, ami a miénk. Mi is kapunk már icence-díjat ezért küfödrõ is... Tehát már nem csak mi fizetünk, hanem nekünk is fizetnek. A Feischmann-díjró? Jó érzés a díj birtokosának enni. Örüök, mert többször (háromszor is) jeötek a koégák, taán erre vagyok a egbüszkébb eddigi páyám során, mert koégáimtó nem kaphattam nagyobb megbecsüést. S ha már itt tarunk Gyõrffy Béáró küön ke szónom. Most januárban ett vona 75 éves. Nagyon sokat tanutam tõe, nagyon sokat köszönhetek neki. Nem feejthetem e, sokszor nehezményezte, hogy a nemesítõk miért nem tuajdonítanak több fontosságot az agrotechnikai kíséreteknek. Pedig egy-egy fajta igazi vaatása csak vátozó agrotechnikai körümények között történhet; optimum, utraoptimáis és szuboptimáis sávokon. Az OMMI optimumszinten vizsgá, mi ezen túmegyünk. Berzsenyi Zotánék vizsgáat és adatsoraibó ovasni tudok, a bajok, az eõnyök, a hátrá- 14 Toe, ege et fac! február

13 nyok megmutatkoznak. Egy-egy fajta sikerében nemcsak a nemesítõk, hanem az agrotechnikusok, a termeõk, a termesztõk is jó, ha részt váanak. Gyõrffy Béátó megtanutam ennek a tétenek az igazságát. Nem tévedtem, úgy gondotam, hogy Martonvásáron évek óta igazi mûheymunka foyik. Rendkívü jó, koegiáis, akotó égkörben, eredményekke és a mai kor kihívásainak megfeeõ szeméette. A tavay szeptemberi eõadásban Szundy Tamás hasznát egy kifejezést: A kukorica is ember... Sem közei, sem távoi barátaim, embertársaim nem tudnak úgy megbántani, hogy a tenyészkertben ne tudjam ezt fedogozni, efeejteni. A kukorica ezért is nagyszerû. Oyan éõény, ameynek ha jó teszed fe a kérdést, jó váaszt ad, buta kérdésre buta váaszt. Jó ke fetenni a kérdést és akkor megkapjuk a váaszt. Így értettem ezt a kijeentést, s most is azt gondoom, hogy ez az igazság. Zárszóként még megkérdezem, bodog ember Szundy Tamás? Igen, bodog emberre beszész, s hangsúyozom: köszönet jár ezért sokaknak, azoknak, akiket emítettem és azoknak is akiket nem. Megismétem, köszönet jár az Akadémiának, mert biztosította a szükséges fetéteeket páyámon, s nem feedkezhetem meg arró, hogy küön köszönette tartozom feeségemnek, aki nyugodt csaádi hátteret adott mindehhez. Távozásomkor Szundy Tamás határidõnapójának fedõborítóján idézetet fedeztem fe: Egy mákszemnyi practicus ev és ismeret többet ér egy másányi theoriáná. (Baásházy János, ) Ez a gondoat váasz egy fe nem tett kérdésre, s az emondottak hiteét erõsíti. OLÁH ISTVÁN Toe, ege et fac!!! Vedd, ovasd és cseekedd!!! MEGRENDELÕ LAP MEGRENDELJÜK ÖNÖKNÉL ÉVRE A MAG C. SZAKLAPOT. ELÕFIZETÉSI DÍJ: 2688 FT/ÉV (+ POSTAKÖLTSÉG) NÉV:... CÍM:... PÉLDÁNYSZÁM:... DÁTUM:... VETMA MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS KHT BUDAPEST, ROTTENBILLER U. 33. MOBIL: CÉGSZERÛ ALÁÍRÁS A T ARTALOMBÓL... DR. OLÁH ISTVÁN: Európában gondokodni DR. SZIEBERTH DÉNES: Az áamiag eismert hibridkukorica-fajták kisparceás fajtaösszehasonító kíséreteinek eredményei, KÁLMÁN LÁSZLÓ Nemesítési és marketing stratégiáró a közemútban minõsített szegedi kukoricahibridek tükrében DR. OLÁH ISTVÁN: Látogatóban Dr. Szundy Tamásná DR. SAMIR RADY: Kukoricanemesítés a Kiskun Kutatóközpontban DR. BALLA LÁSZLÓ: Mi a növénynemesítés? Tudomány, mûvészet, mesterség? ERSEYNÉ DR. PEREGI KATALIN: A nemzei szabáyozás ehetõsége EU-csatakozásunk után BERTA ANDRÁS: Cukorrépa fajtaváaszték DR. EÕRI TERÉZ: A környezetvédõ repce Vátás a Gabonakutató één Erdei Péter emékezete DR. HORVÁTH ZOLTÁN: Új megodások és perspektívák a napraforgó gyomirtásában Tartaomjegyzék, február Toe, ege et fac! 15

14 Kukoricanemesítés a Kiskun Kutatóközpontban JAVASOLJUK A TISZTELT TERMELÕKNEK Jó adottságú taajokra, szemes hasznosításra KISKUN 4291 Oga KISKUN 4280 Lencsi KISKUN 4282 Zsuzsanna KISKUN 4320 Deheb KISKUN 4330 Vénusz KISKUN 4368 Liza KISKUN 4337 Izabea KISKUN 4380 (4410) KISKUN 4389 Jázmin KISKUN 4420 Viktória KISKUN 4424 Reina KISKUN Leia KISKUN Szivia KISKUN 4474 Tornádó ERIDANO KISKUN 4452 Rajna KISKUN Tavasz KISKUN Barbara KISKUN 4530 Linda KISKUN 4532 Kevésbé jó adottságú taajokra: KISKUN 4230 KISKUN 4255 KISKUN 4266 Hea KISKUN 4297 KISKUN 4344 Serina KISKUN 4350 Feike KISKUN 4361 KISKUN 4398 KISKUN 4390 REINA KISKUN 4444 KISKUN 4451 KISKUN 4447 Apoó KISKUN Erika KISKUN 4466 Meinda KISKUN 4477 Dina KISKUN 4498 Carmen KISKUN Tavasz KISKUN 4521 Piroska KISKUN 4530 Linda KISKUN 4532 Gyenge adottságú homok taajokra, szemes hasznosításra: KISKUN 4250 Gina KISKUN 4297 KISKUN 4325 KISKUN 4344 Serina KISKUN 4351 KISKUN 4361 KISKUN 4371 KISKUN 4394 KISKUN 4398 KISKUN 4444 KISKUN 4446 Zeusz KISKUN 4451 KISKUN 4454 KISKUN 4468 KISKUN Erika KISKUN 4477 Dina KISKUN 4490 Hajna KISKUN 4512 Tünde Sió hasznosítású hibridek: KISKUN 4190 KISKUN 4230 KISKUN 4250 Gina KISKUN 4255 KISKUN 4351 KISKUN 4370 Mónika KISKUN 4394 KISKUN 4430 KISKUN 4487 KISKUN 4454 KISKUN 4498 Carmen KISKUN 4500 Kamia KISKUN 4508 Rekord KISKUN 4515 KISKUN 4517 KISKUN 4519 KISKUN 4521 Piroska Az akamazott hibridkukorica nemesítési módszerek közü a KISKUN Kutatóközpont hazánkban egyedüáóan fejesztette ki, és akamazta a gyökérszeekciós ejárást, ameynek eredményeként ma már az országban eismert 290 hibrid közü 105 KISKUN hibrid. A KISKUN Kutatóközpont szées váasztékka rendekezik, szinte minden érési csoportban. Mind a szemes, mind a szemes sió, és csak sió hasznosítási irányt tekintve. A 2002-es évben, a nagy szárazságban a kukoricatermeõk meggyõzõdhettek a KISKUN hibridek kiváó szárazságtûrõ képességérõ. A KISKUN Kutatóközpont fekészüt a nagy európai piachoz vaó csatakozás kihívására. A rendekezésre áó szées váaszték, az Európai Piac 25 tagországában a kukorica termeõk igényeinek. Vaamennyi KISKUN hibrid várhatóan eeget tud tenni, kiváó minõségû vetõmagga. Tudomásu vettük, hogy körüöttünk a viág megvátozott, új fetéterendszer aakut ki. A KISKUN Kutatóközpont fekészüt a vátozásokra, saját genetikai bázisra épüõ, korszerû, versenyképes hibridek nemesítéséve, a táj és az adottságoknak megfeeõ szées körû termesztési kíséretek végzéséve. A KISKUN hibridek küfödi megismertetése is, a küönbözõ országok nemzetközi fajtajegyzékbe vétee céjábó mgindut, s küönösen dinamikusan fejõdött Romániában, aho több mint 30 KISKUN hibrid kerüt regisztráásra. Szovákiában már 10 KISKUN hibrid van fajtaistán. Ukrajnában 8 KISKUN hibrid, Horvátországban 3 hibridünk, Egyiptomban 10 hibridünk, a Portugáiában 1, Spanyoországban 1, Törökországban 3, Indiában 3, Vietnámban 4 hibrid kerüt minõsítésre. Ez koordinája a KIS- KUN Kutatóközpont áta étesített KISKUN váaatokat a viágban. A KISKUN Kutatóközpont Magyarországon hagyományához híven integrája a termeõket, biztosítva a kiváó vetõmagot és a növényvédõszereket. Ezt a tevékenységet már a határon tú is végzi. Magyarországon a magyar gazdák részére a KISKUN közveten díerháózatán keresztü, vaamint erakatain (Agros-Kun, Tunyogmatocs, Szabocs-Szatmár-Bereg megye, Mezõtúr és Kunszentmárton, Szonok megye, Csongrád megye, Kaocsai Mg. Rt. Bács-Kiskun megye, a KISKUN Kutatóközpont, Tamási, Tona megye) át juttatja e. A termesztési fetéteek nagyon vátozatosak. A terüetek nagysága, kutúráapota és a rapszodikus idõjárás oyan eemek, ameyet a hibridajánat összeáításáná mindenkor figyeembe ke vennünk. A közöt fesoroások a termõhey és a hasznosítás szerinti ajánást tartamazzák. Minden év szeptember esõ hetében a KISKUN Napok keretében ismertetjük az új fajtákat, s azok agronómiai tuajdonságait. Kataógusunkka rámutattunk a piros színû KISKUN hibridek kiváó hasznosuására az áatok takarmányozásában, vaamint a fehér színû hibridek kiváó ipari hasznosítására, és a ma- 16 Toe, ege et fac! február

15 gas oajtartamú hibridekre, ameyek biztosítják az energiát az áatok takarmányában. KISKUN 4320 DEHEB Tenyészideje: 131 nap Hasznosítási irány: szemes OMMI értékeés 1997-ben: 12,97 t/ha (17,4% szemnedvesség). Összehasonító fajta: Pioneer Monaisa (12,88 t/ha; 16,9% szemnedvesség) A KISKUN DEHEB az arany színéve vetekszik, errõ kapta a nevét is. Az ország egész terüetén termeszthetõ, többcsövûségre hajamos, zödszáron érõ hibrid. Közepes taaj- és tápanyag-eátottság meet is jó terem. Kiváó szársziárdságú, gyors vízeadó képességû hibrid, vegyszertûrõ képessége kiváó. Javasot termõszám: ezer tõ/ha. KISKUN 4325 Kitûnõ szársziárdság! Tenyészidõ: 135 nap Hasznosítási irány: szemes E középkorai hibrid akamas a betakarítási idõ széthúzására. Szó szerint addig á és vár, amíg a kombájn meg nem érkezik. Ez a kiváó termõképességû hibrid erõs szárra és nagy betegség-eenáó képességge rendekezik. Kiváóan akamazkodik a küönbözõ taajtípusokhoz. A könnyû homoktaajokon is jó hasznosu. KISKUN 4337 IZABELLA Tenyészideje: 136 nap Hasznosítási irány: szemes Korszerû, közép-korai érésû hibrid. Erõs száráva, dús evézetéve, hosszú feáó csöveive enyûgözõ. Váasztását kiváó szársziárdságáva, jó tápanyag reakciójáva, gyors vízeadó képességéve, vastag 16 szemsoros csöveive háája meg. Keõ tápanyag-eátottság meett a egjobb közép-érésû hibridek termésmennyiségéve vetekszik. KISKUN 4344 SERINA Tenyészideje: 132 nap Hasznosítási irány: szemes Gyönyörû termés, gyors vízeadás, jó áóképesség, és ami a egfontosabb: kitûnõ akamazkodó képesség; ezek a tuajdonságok jeemzik a Serina hibridet. Ez a hibrid nagy csöveive csúcstermésre képes! KISKUN 4345 RASA Tenyészideje: 135 nap Hasznosítási irány: szemes Az OMMI értékeése aapján 1999-ben: 13,47 t/ha (18,10% szemnedvesség) A KISKUN Kutatóközpont egújabb nemesítésû hibridjei közé tartozik. Aho kiváó szársziárdsága miatt a késõi betakarítást is megvárja, ott a szárítási igénye a gazda szerencséjén múik. KISKUN 4350 FELIKE Tenyészideje: 135 nap Hasznosítási irány: szemes Ez a hibrid az Ön termésének garanciája. Figyeje meg ezt a hibridet, s új jeenséget tapaszta. A hibrid fattyasodik, és minden fattya csövet hoz, ezért a szokástó etérõen nem szabad efattyazni. A hibrid kétcsövûségre hajamos, vékonyszárú, jó szársziárdságú. Zöd-száron érõ, jó adottságú taajokon egyaránt akamas szemes, és sió hasznosításra. KISKUN 4368 LIZA Tenyészideje: 134 nap Hasznosítási irány: szemes 1997-es OMMI vizsgáati eredmény aapján: 14 t/ha (19,2% szemnedvesség-tartaom) Ha a gazda a LIZA hibridünket váasztja, ne epõdjön meg amikor a szomszédai megkérdezik, hogy honnan szerezte ezt a szép hibridet, mey a KISKUN Kutatóközpont egújabb hibridjei közé tartozik. KISKUN 4390 A KISKUN SC 4390 hibrid, amit úgy nevezünk, hogy kettõ az egyben. Egyesíti a magasabb termõképességet a gyors vízeadássa, ami a középkorai éréscsoportban igen megbecsüt tuajdonság. Az eredmény: nagyobb termés, és kisebb szárítási kötség. Igen gyors csírázóképességge, és kivéteesen nagy keési eréye rendekezik. Magas akamazkodó képességû hibrid, jó tûri a forró szárazságot. Kiváó szársziárdsága révén túérésben is biztosítja a február Toe, ege et fac! 17

16 veszteség néküi betakarítást. Egy sokak áta kedvet KISKUN hibridek közü. KISKUN 4394 Egyedüáó a hibrid tenyészideje: 143 nap Hasznosítási irány: szemes Ez a hibrid küsõ megjeenésében egyedüáó. Genetikai feépítésében az SC 4390-es továbbfejesztett vátozata. A 4394 hibridet évrõ-évre megbízható terméshozama teszi kiemekedõ jeegûvé. Ideáisan hasznosu a szárazságra hajamos termõtájak taajain is. A nyári stresszt jó visei, még szésõséges esetekben is. E küöneges hibrid szées evézetû, két csövûségre hajamos, kiváó szem-csutka aránnya rendekezik. KISKUN 4410 (4380) Tenyészideje: 140 nap Hasznosítási irány: szemes Az OMMI értékeése 1997-ben: 13,21 t/ha, 18% szemnedvesség tartaom meett. A gazdák jó ismerik a régi háromvonaas KIS- KUN 380-as fajtát. Ne tévessze össze, a KISKUN 4380 fajtánk még koraibb, szársziárdsága is kiváóbb. Nagy termõképességû, és nagyon gyors vízeadó képességû fajta. Javasot termõtõszám: ezer tõ/ha. KISKUN 4444 Tenyészideje: 148 nap Hasznosítási irány: szemes Ez a hosszú, nagy csövû, és nagy magsorszámú hibrid ideáisan akamazkodik a kora tavaszi vetéshez. Csírázóképessége a korai hûvös tavaszokon kitûnõ. Mind öntözött, mind öntözeten körümények között sikeresen termeszthetõ. Igen erõs szára és fejett gyökérzete következtében bármeddig áva marad, ezért betakarítása a gazdát nem sürgeti. KISKUN 4452 RAJNA Tenyészideje: 143 nap Hasznosítási irány: szemes A KISKUN 4451 korábbi, modernebb vátozata. Középérésû, magas növésû generatív hibrid. Jeemzõ rá az erõs, vékony szár, a fejett gyökérzet, és a hosszú vastag feáó csövek. Aacsonyabb tõszám meett kétcsövûségre hajamos. Jó sûríthetõ. Kiváó vízeadó képességét magas hektáronkénti tõszám meett is megõrzi. Kitûnõ öntözési-, és tápanyag reakcióva rendekezik. Öntözéses körümények között rekord mennyiségû termést biztosít! Termesztése az ország kukoricatermesztõ körzeteiben javasot. KISKUN TAVASZ Tenyészideje: 135 nap Hasznosítási irány: szemes OMMI értékeés ben: 11,84 t/ha (18,5% szemnedvesség). Összehasonító fajta: Maya 11,09 t/ha (18,7% szemnedvesség). A korai éréscsoportba tartozik. Kiváó hidegtûrésse rendekezik, 7-8 C taajhõmérséketkor megkezdhetõ vetése. Extenzív körümények között is biztos termést ad. Szársziárd, jó szem-csutkaarányú hibrid. Javasot termõtõszám: ezer tõ/ha. KISKUN 4472 BARBARA Tenyészideje: 144 nap Hasznosítási irány: szemes Kimagasó betartami értékû hibrid. Erõs gyökérzetû, szárazságtûrõ, kiváó termõképességû, betegségekke szemben eenáó. Minden taajtípusra ajánjuk. A megfeeõ tápanyag eátásra ügyeni ke. Kiváó vízeadó képességge rendekezik. Arra számíthatunk, hogy magas hozamma, szárítási kötségünk aacsonyabb esz. Átag szemtermés Kaposvár OMMI áomáson: 13,12 t/ha. Gyua tanya áomáson: 12,97 t/ha. KISKUN 4474 TORNÁDÓ Tenyészideje: 145 nap Hasznosítási irány: szemes Az intenzív kukoricatermesztési rendszerek egyik vezetõ hibridje. A mûtrágyát, és a gyommentességet küönösen megháája. Minden ver- 18 Toe, ege et fac! február

17 senytárs hibridet feümú, 3 év átagában mindig esõ heyen végzett az OMMI kíséretében. Termõképessége éréscsoportjában kiemekedõ, de ezt csak jó körümények között tudja maradéktaanu tejesíteni. Kedvezõ vízeadó képessége miatt számíthatunk arra, hogy kötséget takarítunk meg, a szárítási kötségünk aacsonyabb esz. KISKUN 4521 PIROSKA Hasznosítási irány: szemes-sió A TC 4521-es a küöneges KISKUN hibridek csoportjába tartozik, mert a megszokott sárga szín heyett piros színû. A baromfiak takarmányába keverve a bõr, vaamint a tojássárgája sötét-sárga színû esz. A fajta egy-két százaékka magasabb kukoricaoaj tartama miatt energiatartamáva és hatásáva is feümúja a sárga kukoricáét. Termõképessége feveszi a versenyt a egjobb sárga szemesekke. Nem vegyszerérzékeny! DR. SAMIR RADY FÕIGAZGATÓ Hunyadi Károy eméktába-avatás Kesztheyen Az idei, január végi Kesztheyi Növényvédemi Fórum Dr. Hunyadi Károy emékének ápoása jegyében tet, s egyik meghatározó eseményeként a kesztheyi Növényvédemi Intézet faán eméktábát heyeztek e. Immár ötödik éve annak, hogy Dr. Hunyadi Károy egyetemi tanár etávozott közüünk. Május 20-án, 1945-ben szüetett, középiskoáját Sopronban végezte. A kesztheyi Agrártudományi Fõiskoán 1968-ban szerzett agrármérnöki dipomát, s ugyanitt, a Növényvédemi Tanszéken kezdte meg tudományos páyafutását. A gyakornoki évek után 1972-ben A paraquat herbicidek hatásmechanizmusának vizsgáata c. doktori értekezése aapján egyetemi doktori címet kapott. A hetvenes évek közepén a Budapesti Növényvédemi Kutató Intézet aspiránsa vot, s 1978-ban a A tarackbúza (Agropyron repens /L./ Beauv.) bioógiája és a védekezés ehetõségei c. értekezése aapján enyerte a mezõgazdasági tudományok kandidátusa címet is. Egyetemi docenssé 1981-ben nevezték ki, s tudományos dékánheyettesként 1985 és 1993 között mûködött, 1995-ben habiitát. A Magyar Tudományos Akadémia 1996-ban a Jeentõsebb szántófödi egyéves és éveõ gyomnövények bioógiája c. értekezése aapján a mezõgazdasági tudomány doktorává nyivánította. Egyetemi tanárrá 1997-ben a Magyar Köztársaság enöke nevezte ki. Aapító tagja vot a Pannon Agrártudományi Egyetem doktori iskoájának. Az Integrát növényvédemi módszerek fõprogramon beü a Gyomnövények bioógiája, ökoógiája és az integrát gyomszabáyozás aprogramot vezette. Igen fiataon hunyt e, mindössze 53 évet ét. Neve és munkássága szorosan kapcsoódott az 1970-ben megszervezett Növényvédemi Intézethez, meynek nyoc évig, 1984 és 1992 között igazgatója vot. Ebben az idõszakban Európában és az USÁ-ban a gyomnövényekke és gyomszabáyozássa fogakozó tudomány terüetén herboógia néven új tudományág szüetett. Dr. Hunyadi Károy wageningeni, oxfordi és washingtoni tanumányútjai eõkészítették, hogy Magyarországon esõként Kesztheyen, a Növényvédemi Intézet keretében Herboógiai Tanszék aakujon 1986-ban. A tanszék esõ vezetõje õ maga ett. Nevéhez fûzõdik a magyar herboógiai tudomány és gyombioógiai iskoa megteremtése, vaamint húsz szakkönyv, egyetemi jegyzet és több mint 150 tudományos pubikáció. A Gyomnövények, gyomirtás, gyombioógia c. tankönyve 2000-ben jeent meg, amit már nem érhetett meg. A könyv 2002 évben Nívó-díjat nyert. Hunyadi Károy szenvedéyesen szerette munkáját, termékeny szakíró vot. Kutatómunkája során eért eredményei hivatkozási aapu szogának a kortársaknak és az utánunk jövõ nemzedéknek. Egyéniségére jeemzõ vot, hogy minden szakmai és más kérdésben önzetenü és szívbõ segített a hozzá forduókon. (DR. BÉRES IMRE NYOMÁN ÉS SZÍVESSÉGÉBÕL) február Toe, ege et fac! 19

18 Mi a növénynemesítés? Tudomány, mûvészet, mesterség? (Baa Lászó) Ez év február 19-én ünnepete 70. szüetésnapját Prof. Baa Lászó (Tekibánya, ) a kiváó búzanemesítõ, egyetemi magántanár, a Magyar Növénynemesítõk Egyesüetének enöke. A jees ünnep akamábó a MAG Szerkesztõ Bizottsága, s a szakapunkat kiadó Vetma Kht. nevében köszöntjük az ünnepetet, önvaomását közreadva. A szerzõ szíves hozzájáruásáva az itt közöt írást a évi Napút évkönyvbõ (10.) Hatvanhét jees hetvenes vátoztatás nékü vettük át. (A Szerk.) Dr. Baa Lászónak, a kiemekedõ martonvásári búzanemesítõnek, a magyar növénynemesítés eköteezett szószóójának, a Magyar Növénynemesítõk Egyesüete enökének 70. szüetésnapja akamábó szívbõ jövõ jókívánságainkat tomácsojuk. Baa Lászó korszakos küdetése többek között a magyar búzatermesztés korszerûsítésében érhetõ tetten, amey meghatározó módon hozzájárut a hazai mezõgazdaság fejesztéséhez. Eredményei mindig termékenyítõ hatássa votak a nemesítõ versenytársakra is, hiszen komoy fekészütséget, igen nívós, kitartó és tervszerû munkát kívánt meg az átaa közrebocsátott mérce eérése vagy szerény meghaadása. Genetikai anyagai, széeskörû ismeretei, szerteágazó speciáis tudása nem csak a mútat szogáták, hanem a jeent is szogáják és a jövõnek is szónak. Tudását, eköteezett nemesítõi hozzááását és hitét ui. oktatói minõségben is igyekezett, igyekszik átpántáni a eendõ utódokba, a következõ nemesítõi generáció egjobb képviseõibe. És õket nem középiskoás fokon tanította és tanítja Dr. Baa Lászónak a Magyar Növénynemesítõk Egyesüetének tagjai, a páyatársak és a tanítványok további sikeres munkákodást, bodogságban és örömökben bõvekedõ, jó egészségben etötött éetet kívánnak. Végezze tevékenységét a magyar nemesítõ szakma egységének és eredményességének erõsítése érdekében! DR. MATUZ JÁNOS AZ MNE ALELNÖKE Sajnáom, de semmi oyat nem tudok írni, vagy mondani, amive ma több, hetvenéves kortársam hetvenkedik. Nem votak arisztokrata õseim, nem jártam egyházi iskoába, nem votam sem cserkész, sem üdözõ vagy üdözött, egyszerûen csak beeszüettem egy korba, és mire eszméni kezdtem, már itt át az II. viágháború és foytatódott a történeem náam nékü. Kisiskoás koromban a szüeim a Sárospataki Református Gimnáziumba szerettek vona beíratni, de ezt a szándékot esodorta a háború. Így kerütem 1949-ben az Abaújszántói Mezõgazdasági Gimnáziumba, aho ben érettségiztem. Kitûnõ bizonyítványomma fevétei vizsga nékü fevettek vona az ország bármey egyetemére, én az Agrártudományi Egyetem Agronómiai karát váasztottam. Viágnézetemet és szakmai hozzááásomat meghatározták a történemi események és a csaádi háttér. A pédaképemet én magam áítottam össze mások nemes tuajdonságaibó. Oyan szakember szerettem vona enni, aki nem egy gazdaságot, hanem az egész magyar mezõgazdaságot szogája. Így jutottam e szeméetieg a tudományos kutatáshoz, azon beü is a számomra egkedvesebbhez, a növénynemesítéshez. Motiváták az eképzeésemet a 20. század esõ feében eért kiváó eredmények, mint a egendás hírû bánkúti búzák, a tanumányaim aatt megjeenõ martonvásári hibridkukoricák és a magyar növénynemesítés más kiemekedõ eredményei. Így már az egyetem harmadik évfoyamán beiratkoztam a növénynemesítési tudományos diákkörbe és ott készítettem dipomatervet. Amikor az 1957-ben megszerzett dipoma után 1960-ban a növénynemesítõi szakképesítést is megszereztem, ehetõségem nyíott bekapcsoódni a búzanemesítésbe az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásáron. Ebben az idõben az ország kenyérgondokka küzdött. A háború óta még nem termett meg az ország kenyere. A búzatermesztés fejesztésének fõ akadáya a fajta vot. Ars poeticám az vot, hogyha vaamit csináok, azt érdemes jó csináni. Axiómaként efogadtam, hogy a fejõdés ényege az, hogy az utódoknak jobban ke csináni, 20 Toe, ege et fac! február

19 mint az eõdöknek. Tehát nekem jobb fajtákat ke nemesíteni, mint amiyeneket az eõdeim tudtak. Ennek érdekében tanutam meg két viágnyevet, az esõk között tejesítettem az intézetben az MTA kutatói követeményrendszerét, és gyûjtögettem az ismeretanyagot eõször befödön, majd 1961-tõ küfödön is. Az egyetemen az 1950-es években a micsurini genetikát oktatták. Én azonban érdekõdtem a sokat szidott kasszikus genetika iránt is. Ezt az érdekõdésemet a dipomatervem küsõ konzuense, a növénygenetika kiváó ismerõje, Rajháthy Tibor eégítette ki Martonvásáron 1956 nyarán, ún. tutoriáis rendszerben. Õ kezdeményezte a fevéteemet is az intézetbe. Mire azonban 1957 ápriisában abszovátam az utosó féévet az egyetemen, tanítómesterem több társáva ehagyta az országot. A Genetikai Osztáy vezetõje a micsurini genetika ekes híve és egjobb hazai képviseõje ett, aki beekezdett a búza nemesítésébe is. A micsurini evek aapjára épített búzanemesítés azonban ban megfenekett, mert az evetett anyag kifagyott. Ezt követõen a téma mûveését rám bízta és szabad kezet adott annak fejesztéséhez. Így ettem a martonvásári búzanemesítési program vezetõje három és fé évtizeden át. Új koncepcióva, új kiinduási anyagga és új módszerre foytattuk a nemesítést, ami az 1970-es években evezetett az esõ magyar intenzív típusú búzafajták eõáításához, az átmenetieg meghonosított küfödi fajták kiszorításához és az országos átagtermések megháromszorozódásához. Ezze végeg megszûntek Magyarországon a kenyérgondok és a búzatermesztés eérte az európai színvonaat. Tudományos tevékenységemet 1980-ban MTA doktora fokozatta ismerték e, 1985-ben áami díjja, 1993-ban Feischmann-díjja és abban az évben megváasztottak az Ukrán Mezõgazdasági Akadémia küfödi tagjának. Feadataim tovább növekedtek, amikor az intézet tudományos igazgatóheyettese ( ) és igazgatója ( ) ettem ban, nyugáományba heyezésemkor, a Magyar Agrártudományi Egyesüet Tessedik Sámue Emékéremme tüntetett ki. Hetvenéves koromig 52 áamiag eismert õszi búzafajta eõáításának vagyok a részese. Ez több, mint a nagyszerû eõdeim áta a XX. század esõ feében eõáított fajták száma, népszerûségük vetekszik a bánkúti búzákéva. Feemeõ érzés, hogy az országban bármerre járva visszaköszönnek a búzafajtáim és keemes tudat, hogy az ország népe 60-65%-ban abbó a búzábó eszi a kenyeret, amit az átaam vezetett csapat áított eõ. Meékes tevékenységnek tekintettem más kaászos fajták honosítását. Ezek száma huszonkettõ. Ma a sörárpatermesztés bioógiai aapja jórészt az átaunk honosított fajtaszortiment. Jeentõs a honosított õszi árpa, durum búza és zab vetésterüete is. A egfontosabb azonban a engye tritikáe fajták meghonosítása és termesztésbe vonása. Jóehet Magyarországon, éppen Martonvásáron, majd Kecskeméten nívós tritikáe-kutatás foyt, versenyképes fajtát azonban ezek nem eredményeztek. Az esõ ember áta akotott, köztermesztésre akamas õszi tritikáe fajták Lengyeországban szüettek az 1980-as években. Mi az esõk között honosítottuk meg azokat és az 1990-es évek eején eterjesztettük bizonyítva ezek étjogosutságát Magyarországon. Páyafutásomat végigkísérték mindazok a jeenségek, ameyek a korszakra jeemzõek. Az 1956-os forradaom után amikor befejeztem az egyetemi tanumányaimat a társadaom újrarendezõdött. A vezetõi posztok fogatak votak, én csak dogoztam a hatamasok árnyékában, kísérve az idõsebb korosztáy és konkurensek gyanakvásáva, majd fétékenységéve és irigységéve, ami sokszor erõs eenszenvbe torkoott. Szerencsémre az intézet vezetõi bíztak bennem és mindenben segítettek. Rajtuk és rajtam kívü kevesen hitték e, hogy én eszek az, aki a bánkúti és a honos küfödi fajtákná jobbat tud eõáítani. Ez azonban csak fokozta az erõfeszítéseimet. Szakmai eredményeimet azonban senki nem kérdõjeezhette meg, hiszen az új fajtákat az áami fajtakíséretekben bíráják e és az áami fajtaminõsítõ tanács engedéyezi a köztermesztésbe vonásukat, majd a végsõ bíró a termesztõ. Õk eismerték a martonvásári fajtákat. Számos ehetõség kínákozott azonban az eenzõknek a tudományos fokozataim megszerzésekor és a pubikáci február Toe, ege et fac! 21

20 óim megjeentetésekor. Ezze a ehetõségge étek is eredményteenü. Végü az MTA eveezõ tagságra jeöéskor összefogott Liszenko egjobb magyar tanítványa és annak egykori eenábasa, akik addig eredményteenü próbákoztak búzanemesítésse és megáították a foyamatot. Sokan feteszik azt a kérdést, hogy mi a nemesítés? Tudomány, mûvészet, mesterség? És mi a siker titka? Miért van az, hogy az egyiknek sikerü, a másiknak nem? Csatakozom azokhoz, akik az esõ kérdésre azt váaszoják, hogy ez is, az is. A másodikra és a harmadikra a váaszt nem tudom. Én a feadatot kihívásnak tekintettem és amíg mások fantáziájukka az eget ostromoták én mindkét ábamma a födön átam. A nemesítés egyben oyan betegség, amit csak megkapni ehet, de abbó kigyógyuni nem. Hobbi is, szenvedéy is. Ezért foytatom ma is, de sajnos már nem Martonvásáron. Egyetemi magántanárként tevékenykedem a Szent István Egyetemen. A Magyar Növénynemesítõk Egyesüetének 14. éve vagyok az enöke. Örüök annak, hogy nekem sikerüt kinemesíteni az esõ magyar intenzív búzafajtákat és ma három kaász terem ott, aho a páyafutásom eején csak egy termett, és két kenyér jut annak, aki akkor csak egyet ehetett (azt is csak jegyre). Ugyanakkor szomorú is vagyok, mert igazova átom azt a fiozófust, aki megírta, hogy a kutatási eredményeknek sorsa van: azokat eõször tagadják, majd ehagatják és végü kisajátítják, nos az én kutatási eredményeim a harmadik stádiumban vannak. A egszomorúbb pedig azért vagyok, mert ezt kompetens testüetek támogatják, sõt még jutamazzák is Azt pedig keserûen veszem tudomásu, hogy az etika, a morá egyre inkább a közöny mocsarába süyed Február = Mezõgazdasági Könyvhónap A évi Könyvhónapot újjászervezése óta immár 6. akaomma február 3-án rendezték a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban. Az ünnepi rendezvényt Dr. Biacs Péter heyettes áamtitkár úr (FVM) avatott szavakka nyitotta meg, métatva a szakirodaom néküözheteten szerepét és jeentõségét a korszerû ismeretek terjesztésében. A mezõgazdasági szakkönyvek és szakapok, az agrárszakma ünnepének számító Mezõgazdasági Könyvhónap ünnepi küsõségei, a patinás heyszín, a meghívott jees szakemberek, szerzõk, kiadók nagy száma, az iyenkor mindig kiaakuó szakmai véeménycsere hanguata az idén is emekedett, derûátásra is okot adó vot. A jeenévõ minisztériumi fesõ vezetõk további támogatásukró biztosították az agrár szakirodaomban dogozókat, kiadókat, a szakmát. Az is megáapítható vot az idei gazdag kínáatot átva, hogy a magyar agrárium EU-csatakozást követõ sikeres mûködése az agrár szakkönyvkiadáson nem múhat. Taáó vot a fõ szervezõ Lekes Lajos beszédében ehangzott kijeentés is: A szakkönyv jó tankönyv, a jó tankönyv jó szakkönyv. A szakirodamat forgató, író-ovasó, gazdákodó váakozó szakember nem ehet csupán eszménykép, már a közei jövõben vaóra váhat. A tudásközvetítésben, a napi gazdákodási gyakoratban a jó szakkönyv, szakap nem néküözhetõ, fontosságához nem férhet kétség. Az EU-ban még inkább igazoódhat ez az áítás. (A SZERK.) Szerkeszti a Szerkesztõbizottság. Megjeenik évente hat akaomma. Feeõs kiadó: a VETMA Közösségi Marketingkommunikációs Közhasznú Társaság ügyvezetõje 1077 Bp., Rottenbier u. 33. Teefon: Teefax: Fõszerkesztõ: Dr. Oáh István 06/30/ Grafika: BP DESIGN, Hirdetésszervezés: KONTIKÁR BT. HU ISSN Eõfizethetõ a VETMA Kht. címén. Eõfizetési díj egy évre 2688 Ft/év Bankszámaszám: Nyomtatás: Bétaprint Nyomda Feeõs vezetõ: Szabadi Andrásné Közhasznúsági szerzõdésben Zsámbék Nagyközség Önkormányzatáva 22 Toe, ege et fac! február

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, 2008. november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Kiráy Zsófia, Zaupper Bence Miskoc, 2008. november 0. Éet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek Bemutatkozás Zaupper Bence, Kiráy Zsófia Hewitt Európai Aktuáriusi Szogátató Központ (European Actuaria Services)

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

A 3-ik évezred aszályai (hibridkukorica)

A 3-ik évezred aszályai (hibridkukorica) A 3-ik évezred aszályai (hibridkukorica) A 3. évezred valóban szélsőségekkel indul. Mindjárt egy erőteljes aszály 2000-ben, 2001-ben négy dunántúli megyében hasonló volt a helyzet az előző évihez, 2002

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel!

is, még ha jelenlegi körülményeink ezt nehezítik is. Meggyõzõdésem, hogy a van. Ez ad értelmet munkánknak, ezt Alkotói Kör; csupa nagybetûvel! Tisztet Ovasó!...fogjunk végre õszintén kezet, s ne mindig csak néhányan, hanem vaahára többen.. Széchenyi Mindenki feeõs Magyarországért, nemcsak azért, mert kevesen vagyunk a nagy nemzetek is így tartják.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

Alfa Laval lemeztechnológia

Alfa Laval lemeztechnológia Bemutatkozunk Az Afa Lava piacvezetô a speciaizát termékeket és mérnöki szogátatásokat nyújtó viágváaatok között. Berendezéseink, rendszereink és szogátatásaink megtervezésekor ügyfeeink foyamatainak hatékonyabbá

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

,, zeneovi bodogság, szeretet és vidámság" /Komáromi Lajosné/,,Zeneővoda" eindításáná a Kodáy-Forrai módszer hagyományait veszem aapu, amey a zene, eméeti szeméeténaapszik F,z a zenei neveés néküözheteten

Részletesebben

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig

GEO-FIFIKA. Földtudományi ismeretterjesztõ füzet. 8. A Föld mélye. A kéregtõl a földmagig 8 GEO-FIFIKA Födtudományi ismeretterjesztõ füzet MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet 9400 Sopron Csatkai E. u. 6 8. Te.: 99/508-340 www.ggki.hu www.fodev.hu www.yearofpanetearth.org www.fodev.hu

Részletesebben

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR.

ÉRTESITÚJE. ./k/!í / 11 A SOPRONI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA HARMINCHARMADIK AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL. l v. WALLNER IGNÁC DR. A SOPRONI MAGY. KIR., H, ALLAMI FOREALISKOLA./k/!Í / 11 HARMINCHARMADIK ÉRTESITÚJE AZ 1907/1908-IK ISKOLAI ÉVRŐL KÖZ LI SOPRONI ALLRMI szethenyi "TVRN GIMrP ZIUM Szadetar f. n. v. WALLNER IGNÁC DR. IGAZGATÓ

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

Túl a horizonton Absolute 70

Túl a horizonton Absolute 70 Tú a horizonton Absoute 70 86 Yacht Express & Cub magazin 2009. június 87 Szerző: Lövey Ádám (smith&marton) Eddigi egnagyobb hajóját mutatta be Cannes-ban az Absoute Yachts. Innováció és praktikum ez az

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B

FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B FALIKAZÁN BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL CLAS B Cas B azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve vaódi (akár 15-os) energia-megtakarítássa

Részletesebben

steremtés Török Marianna

steremtés Török Marianna Páyázatírás, forrásteremt steremtés Török Marianna Eérhet rhetőségek 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. ép. I./117. (1) 463 1832 Török Marianna torok.marianna@infota.org Jegyzet, segédet Diák és eektronikus

Részletesebben

A kísérleteket szervezték és finanszírozták:

A kísérleteket szervezték és finanszírozták: VSZT-GOSZ Kukorica Posztregisztrációs Fajtakísérlet 2007 A kísérleteket szervezték és finanszírozták: Gabonatermesztők Országos Szövetsége Hőgyészi Agrokémia Kft. IKR Zrt. KITE Zrt. Vetőmag Szövetség Szakmaközi

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás

TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére. 2., javított kiadás TESZTKÖNYV a hajóvezetõk részére 2., javított kiadás KÖZLEKEDÉSI FÕFELÜGYELET 1999 1 Jóváhagyta a Közekedési Fõfeügyeet A könyvet írták: Horváth Imre, Somóvári Lászó Szerkesztette: Keer Ervin, Takács Ferenc

Részletesebben

A kukorica vetésidejének hatása a termést befolyásoló tényezők alakulására évben

A kukorica vetésidejének hatása a termést befolyásoló tényezők alakulására évben A kukorica vetésidejének hatása a termést befolyásoló tényezők alakulására 1-. évben Futó Zoltán Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztési és Tájökológiai Tanszék,

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK!

. BTI. Beszámoló a. Budapesti Temetkezési l ntézet Z rt. 2013. év 1-IX. havi tevékenységéről. 2013. november 11. BVK! . BTI BUDi\PESTI TEMETKEZÉSI INTÉZET ZRT. BVK!:~ HOLDING TAGJA CÉG: Budapesti Temetkezési ntézetzrt. CÍM:1086 Budapest, Fiumei út 16. TEL.: +361 323 5136 FAX: +361 323 5105 WEB: www.btirt.hu E-MA L: titkarsag@btirt.hu

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás

Kiváló teljesítmény kivételes megtakarítás motoros és LPG meghajtású eensúyos targonák 4 pneumatikus gumiabrons 1.5 3.5 tonna FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Kiváó tejesítmény kivétees megtakarítás A GRENDIA ES típust

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás

Gazdaságos kapcsolat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás 28 GÁZBERENDEZÉSEK, GÁZFELHASZNÁLÁS 2006 Gazdaságos kapcsoat: kondenzációs technika és napenergia-hasznosítás Miyen feadatokra haszná(hat)juk a napsugárzást? Miért nevezhetõ kataizátornak a szoáris fûtésrásegítéses

Részletesebben

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság

CLAS B FALIKAZÁN. Nagyfokú megbízhatóság CLAS B FALIKAZÁN Beépített tároóva Nagyfokú megbízhatóság CLAS B Azonnai jó közérzet Új ABC rendszer Minden, amit egy kazántó evárhat A Cas B a testre szabhatóság magas szintjét programozás segítségéve

Részletesebben

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem

Olvasóinknak is oly fontos és kedves gazdasági ágazatunkkal, a magyar. egy modernizált, szerkezetében átalakult, Pedig a jelenlegi helyzet korántsem Tisztet Ovasó! Lenyesik szárnyaimat, ábamon járok: evágják ábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak hasznáhassak. (Széchenyi) Az embernek kitartóbbnak ke ennie a nehézségekné

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97.

~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS. a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1992. június 97. ~IIami ~ámbrbös~ék JELENTÉS a Magyar Rádió pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő.. 1992. június 97. Az eenőrzést vezette: Matusek István főtanácsos - ( Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné Deák Tamásné

Részletesebben

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása

Két példa lineárisan változó keresztmetszetű rúd húzása Két péda ineárisan vátozó keresztmetszetű rúd húzása Eőző dogozatnkban meynek címe: Hámos rúd húzása szintén egy vátozó keresztmetszetű, egyenes tengeyű, végein P nagyságú erőve húzott rúd esetét vizs

Részletesebben

~(. számú előterjesztés

~(. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere ~(. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet eátási szerződésének

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1

Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy általános egyensúlyi modellben 1 Adóreformok hatása a magyar gazdaságra egy átaános egyensúyi modeben Kivonat Benzúr Péter, MNB és CEU Kátay Gábor, MNB 200 szeptember A tanumány egy eegyszerűsített makromodet ismertet, ami akamas arra,

Részletesebben

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi

előtt az elmúlt időszak fontosabb történéseiből 2010/1. Dr. Gurmai Zita Európai Parlamentben 2009 2014 l első alelnök l és Esélyegyenlőségi 2010/1. európai Dr. Gurmai Zita paramenti képviseő hírevee Váogatás emút időszak fontosabb történéseibő Mozgamas hónapok eőtt Gurmai Zita feadatai Európai Paramentben 2009 2014 Akotmányügyi Bizottság tagja,

Részletesebben

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel.

Épületek, helyiségek, terek főtése PAKOLE Kft. által gyártott és forgalmazott főtıberendezésekkel. Épüetek, heyiségek, teek főtése PAKOLE Kft. áta gyátott és fogamazott főtıbeendezésekke. 006 PAKOLE Kft. 8007 Székesfehévá, Bögöndi u.8-10 1 A főtéstechnika nagymétékben átaakut a gáznemő tüzeıanyagok

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO?

North Atlantic Treaty Organization. Mi a NATO? North Atantic Treaty Organization Mi a NATO? Bevezetés Az eőadás céja a NATO és hazánk kapcsoatának bemutatása. Figyeemfeketés Hasznos információk Küszogáati ehetőségek Tapasztaatok Eõadásrend NATO aapismeretek

Részletesebben

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu

Erdélyi Gábor - KŐ-EV H-3950 Sárospatak, Gárdonyi út 37. Tel.: 00-36-47/313-311; Mobil/SMS: 00-36-30/415-1487; E-mail: gmm@pr.hu Zempén 21. hét MRÁZ Árnyékoástechnika 47/386-049, 20/942-8888 Szuperocsó redõnyök, reuxák, harmonikaajtók, szaagfüggönyök, napeenzõk, hevederzárak, szúnyogháók, garázskapuk. Mûanyag ajtók, abakok ZEMPLÉN

Részletesebben

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE A hőmérséket az egyik eggyakrabban mért fizikai mennyiség, egyike a hét SI aapmértékegységnek. Nehezen meghatározható és kaibráható, ugyanis a hőmérséketi tartományt meghatározni és

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció

A CENTRAL EUROPE Program keretén belül megvalósított projektek Technológiatranszfer és Üzleti Innováció A CENTRAL EUROPE Program keretén beü megvaósított projektek Technoógiatranszfer és Üzeti Innováció Kiadó: CENTRAL EUROPE Program Közös Technikai Titkárság Kirchberggasse 33-35/111070 Bécs Ausztria Koncepció

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bbasmeret aapok Bbasmeret aapok 1 Isten 2 Jézus Krsztus 3 Szent Szeem Szentháromság 4 A Bba 5 Az Ember 6 Bűn megvátás 7 Újjászüetés, megszenteődés 8 Betötekezés Szent Szeemme 9 Kegyeem 10 Ht 11 Krsztus

Részletesebben

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének.

JELENTÉS. a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, müködtetésének. JELENTÉS a fejezetek és intézményeik áta az aapítványoknak juttatott áami pénzek és vagyon fehasznáásának, müködtetésének eenőrzésérő.. I 996. ápriis 306. A vizsgáat végrehajtásáért feeős: az ÁSZ III.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA MIÉRT AZ. Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal EUROPASS? mu nk áltat ó knak EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA? Toborzás könnyen és átáthatóan az Europass dokumentumokka mu nk átat ó knak MIÉRT AZ 1 AZ ISMERI AZ MEGKÖNNYÍTI A KIVÁLASZTÁST! ÖNÉLETRAJZOT? TÖBB MINT 1 MILLIÓ MAGYAR

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Előterjesztés. Karikó Józsefné ingatlancsere felajánlásával összefüggő kérdésekről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mai: hivata@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Eőterjesztés Karikó Józsefné ingatancsere feajánásáva

Részletesebben

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet:

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet: A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben c. OTKA által támogatott kutatás (23-26) keretében a célkitűzések maradéktalanul teljesültek.

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben