Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem"

Átírás

1 Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: mayar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsöniénylés sorszáma: Kölcsöniénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa: első kérelem a melévő Citibank Személyi Kölcsön vay Citibank Személyi Hitel szerződés teljes előtörlesztését kérem a folyósított Kölcsön ey részét a Citibankkal szemben fennálló számú hitelkártyámhoz kapcsolódó Eyből Kölcsön + (ALOP) tartozásom kieyenlítésére kívánom felhasználni. Tudomásom van arról, hoy a Citibank Személyi Hitel iénylésem pozitív elbírálását követően a kölcsönösszeből elsőként az Eyből Kölcsön + (ALOP) tőketartozás összeét eyenlíti ki, majd az íy fennmaradó összeet az iénylésen általam mehatározott bankszámlára utalja. Az ADÓS személyes adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Előző név (korábbi név): Anyja születési neve: Születési hely (orszá, város): Születési idő (év, hó, nap): Eltartottak száma: Iskolai vézettsé: 8 általános Szakmunkás Érettséi Felsőfokú Eyéb: Családi állapota: Eyedülálló Házas Özvey Elvált Élettárs Az ADÓSTÁRS személyes adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Előző név (korábbi név): Anyja születési neve: Születési hely (orszá, város): Születési idő (év, hó, nap): Eltartottak száma: Iskolai vézettsé: 8 általános Szakmunkás Érettséi Felsőfokú Eyéb: Családi állapota: Eyedülálló Házas Özvey Elvált Élettárs Családi kapcsolata az Adóssal: Házastárs Élettárs Testvér Gyermek Szülő Nayszülő Az ADÓS személyazonosító okmányai Elsődlees azonosító okmány típusa: Személyi iazolvány Útlevél Vezető i enedély Elsődlees azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényesséi ideje: Kiállító hatósá/orszá: Másodlaos azonosító okmány típusa: Lakcímet iazoló hatósái iazolvány, ennek hiányában Személyi iazolvány Útlevél Vezetői enedély Eyéb: Másodlaos azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényesséi ideje: Kiállító hatósá/orszá: Lakcímet iazoló hatósái okirat típusa (kötelező, ha a másodlaos azonosító okmány nem a lakcímkártya): Állampolársáa: Az ADÓSTÁRS személyazonosító okmányai Elsődlees azonosító okmány típusa: Személyi iazolvány Útlevél Vezető i enedély Elsődlees azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényesséi ideje: Kiállító hatósá/orszá: Másodlaos azonosító okmány típusa: Lakcímet iazoló hatósái iazolvány, ennek hiányában Személyi iazolvány Útlevél Vezetői enedély Eyéb: Másodlaos azonosító okmány száma: Kiállítás dátuma: Érvényesséi ideje: Kiállító hatósá/orszá: Lakcímet iazoló hatósái okirat típusa (kötelező, ha a másodlaos azonosító okmány nem a lakcímkártya): Állampolársáa: Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Írorszá, céjeyzékszáma: , tevékenyséi enedély kibocsátója és dátuma: Central Bank of Ireland, május 1.), amelynek törvényes képviseletében eljár: a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadsá tér 7., céjeyzékszáma: , levélcíme: 1367 Budapest, Pf. 123., 8/1 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása CitiPhone Bankin

2 Az ADÓS elérhetőséi adatai 1 Állandó lakcím : (város) (utca/tér/út) (házszám) (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az 5. oldalon található Külföldi lakóhellyel rendelkező üyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Állandó lakcímén lakik? Ien év hónaptól Nem 2 Tartózkodási cím : (város) (utca/tér/út) (házszám) (ha különbözik az állandó lakcímtől) Tartózkodási címén lakik? Ien év hónaptól Nem 4 cím *: 3 Elsődlees telefonszám *: 06 3 További telefonszám : 06 Lakhely jellee: Saját Bérelt Eyéb: Az Adós az értesítőt az alábbi címre kéri: Állandó lakcím Tartózkodási cím Munkahely Az ADÓSTÁRS elérhetőséi adatai 1 Állandó lakcím : (város) (utca/tér/út) (házszám) (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az 5. oldalon található Külföldi lakóhellyel rendelkező üyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Állandó lakcímén lakik? Ien év hónaptól Nem 2 Tartózkodási cím : (város) (utca/tér/út) (házszám) (ha különbözik az állandó lakcímtől) Tartózkodási címén lakik? Ien év hónaptól Nem 4 cím *: 3 Elsődlees telefonszám *: 06 3 További telefonszám : 06 Lakhely jellee: Saját Bérelt Eyéb: * Tudomásul veszem, hoy a Bank erre a meadott mobiltelefon számra illetve címre küld minden a Bank termékeire és szoláltatásaira vonatkozó biztonsái kódot és értesítést. Jelen iénylésen meadott mobiltelefon szám és cím felülírja a korábban, valamely, a Bankkal kötött szerződéshez vay az ÁÜF alapján iénybevett eyéb Szoláltatáshoz kapcsolódóan meadott címet és mobiltelefon számot. Az ADÓS folalkoztatási adatai Joviszony: Alkalmazásban áll Eyéni vállalkozó Nyudíjas Munkavállaló és nyudíjas Cétulajdonos Munkáltatói iazolás nélkül benyújtott kérelem esetén kötelezően kitöltendő: Cé neve: Cé adószáma: Munkáltató címe: (város) (utca/tér/út) (házszám) Cé fő tevékenyséi köre: Beosztása: Jelenlei munkaviszonyának kezdete: év hó Nyudíjazás időpontja: év hó Munkavézés helye: (város) (utca/tér/út) (házszám) (ha különbözik a fenti címtől) Munkahelyi közvetlen telefonszáma: 06 mellék: Munkahelyi telefonszáma: 06 Munkahelyi cím: Előző munkahely neve: Előző munkahelyén eltöltött idő: év hó Előző munkahelyén betöltött állása: Adós rendszeres havi nettó munkabére: Ft Nyudíj: Ft Adós havi rendszeres jövedelme (nettó munkabér + nyudíj): Ft Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetőjoi felelősséem tudatában kijelentem, hoy tudomásom szerint munkáltatóm mefizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a joszabályban előírt közterheket.* Az ADÓSTÁRS folalkoztatási adatai Joviszony: Alkalmazásban áll Eyéni vállalkozó Nyudíjas Munkavállaló és nyudíjas Cétulajdonos Munkáltatói iazolás nélkül benyújtott kérelem esetén kötelezően kitöltendő: Cé neve: Cé adószáma: Munkáltató címe: (város) (utca/tér/út) (házszám) Cé fő tevékenyséi köre: * A nyilatkozat csak a től iényelt személyi hitelekre vonatkozik, a fenti időpont előtt leadott iénylésekre nem alkalmazandó. Beosztása: Jelenlei munkaviszonyának kezdete: év hó Nyudíjazás időpontja: év hó Munkavézés helye: (város) (utca/tér/út) (házszám) (ha különbözik a fenti címtől) Munkahelyi közvetlen telefonszáma: 06 mellék: Munkahelyi telefonszáma: 06 Előző munkahely neve: Előző munkahelyén eltöltött idő: év hó Előző munkahelyén betöltött állása: Adóstárs rendszeres havi nettó munkabére: Ft Nyudíj: Ft Adóstárs havi rendszeres jövedelme (nettó munkabér + nyudíj): Ft Jelen jelentkezési lap aláírásával büntetőjoi felelősséem tudatában kijelentem, hoy tudomásom szerint munkáltatóm mefizette a bankszámlámra érkezett jövedelmem után a joszabályban előírt közterheket.* 8/2 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

3 KÖLCSÖNIGÉNY 1. Az Adós által iényelt Első Kölcsön és Hitelfedezeti Biztosítás feltételei A kölcsön célja*: Az iényelt kölcsön devizaneme: HUF a) Első Kölcsön iénylése A Kölcsön futamideje: b) Hitelfedezeti biztosítás Biztosítási csoma: Bővített csoma Alap csoma (munkanélküliséi fedezet nélkül) iénylése Biztosítás típusa: Adós Adós + Adóstárs c) Kölcsönössze és havi törlesztőrészletek Kölcsönössze: Havi törlesztőrészlet: Iényelt össze hitelfedezeti biztosítás nélkül: Ft Ft Hitelfedezeti biztosítás vonzata a teljes futamidőre: Ft Ft (Amennyiben a Kölcsönhöz biztosítást is iényelt.) Teljes össze hitelfedezeti biztosítással eyütt: Ft Ft (Amennyiben a Kölcsönhöz biztosítást is iényelt.) Adós által visszafizetendő teljes össze: Ft (A Kölcsön futamideje szorozva a Havi törlesztőrészlettel.) A kölcsön kamata:. % Kezelési költsé:. % A kölcsön teljes hiteldíjmutatója**:. % * Amennyiben az Adós a Kölcsönkérelem típusa című bekezdésben kifejezetten kéri, úy az Első Kölcsön összee az Adósnak a Citibank Személyi Kölcsönből/Citibank Személyi Hitelből fennálló teljes tartozásának mefelelő kölcsönként kerül kifizetésre. Eyebekben az Első Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött foyasztási kölcsön, a kölcsön összeének az Adós által mejelölt célra való fordítását a Bank nem köteles ellenőrizni. Ennek mefelelően a Bank nem vállal kötelezettséet arra sem, hoy a kölcsönössze mehatározott célra történt felvételét vay felhasználását az Adós vay bármely harmadik személy, illetve hatósá részére, hivatalos eljárásban való felhasználás céljára vay eyéb okból iazolja. ** Ha a jelen Kölcsönkérelem melévő Citibank Személyi Kölcsön (Citibank Személyi Hitel) szerződés teljes előtörlesztésére vonatkozik, akkor az előtörlesztés majd csak a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön folyósításával fo tényleesen metörténni. Eddi az időponti a korábbi szerződés alapján fennálló tartozás összee (és íy az új kölcsönből az előtörlesztésre fordított össze is) változhat. Ez a változás befolyásolja a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön THM értékét. Erre tekintettel tudomásul veszem és elfoadom, hoy a jelen Kölcsönkérelemmel érintett kölcsön vélees THM értéke a fent mehatározott THM értékét lefeljebb 0,3% mértékben mehaladhatja. Ez az eltérés az Általános Szerződési Feltételek 3.6. pontja szerinti, az Adós által mé elfoadható értéknek minősül, abban az esetben is, ha az alábbi, Az Adós által mé elfoadható Első Kölcsön feltételei cím alatt szereplő adatok külön nem kerülnek meadásra. Az Adós által mé elfoadható Első Kölcsön feltételei: A lehosszabb futamidő (hónap): (Külön jelölés hiányában az elfoadható futamidő a jelen Kölcsönkérelem 1 a) pontjában mejelölt futamidőtől lefeljebb 12 hónappal rövidebb vay hosszabb.) A lealacsonyabb kölcsönössze*: Ft (Külön jelölés hiányában az elfoadható lealacsonyabb kölcsönössze az Adós által iényelt kölcsönössze 80%-a, a Kamat és Díjtáblázatban mehatározott feltételekkel.) Az Adós által elfoadható lemaasabb kamat:. % (Külön jelölés hiányában az elfoadható kamat a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában mejelölt kamatnál 2%-kal kisebb vay nayobb mértékű.) teljes hiteldíjmutató**:. % (Külön jelölés hiányában az elfoadható teljes hiteldíjmutató a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában mejelölt teljes hiteldíjmutatónál 3%-kal kisebb vay nayobb.) havi törlesztőrészlet összee: Ft (Külön jelölés hiányában az elfoadható havi törlesztőrészlet a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában mejelölt törlesztőrészletnél 5000 Ft-tal kisebb vay nayobb.) kezelési költsé:. % (Külön jelölés hiányában az elfoadható kezelési költsé a jelen Kölcsönkérelem 1 c) pontjában mejelölt kezelési költsénél 1.5%-kal kisebb vay nayobb.) * Az Adós által iényelhető kölcsön maximális összeét a hitelbírálat eyéb szempontjai mellett a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató korlátozza (továbbiakban: JTM). A JTM az Adósnak és az Adóstársnak a hitelnyújtást követően fennálló havi adóssászolálata és az iazolt havi nettó jövedelmének hányadosa azzal, hoy valamennyi adóstárs havi adóssászolálata és iazolt havi nettó jövedelme összesítve értendő, és a havi adóssászolálatba az adóstársak összes ismert, bármely hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztőrészletet beszámít. Forint kölcsön esetén, ha az Adós és az Adóstárs összesített iazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint néyszázezer forint, a JTM kölcsönkérelem elbíráláskori értéke nem haladhatja me az 50%-ot, néyszázezer forintot mehaladó jövedelem esetén a 60%-ot, kivéve, ha a kölcsön célja már fennálló kölcsöntartozás kiváltása, és ezáltal a tartozás összee nem növekszik a kiváltott kölcsön összeéhez viszonyítva. ** A THM nem haladhatja me az érintett naptári félévet meelőző hónap első napján érvényes jeybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét. Adós a Szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennéy napon belül a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül elállhat, ha a Kölcsön folyósítására mé nem került sor. Adós a Szerződést a szerződéskötés napjától számított tizennéy napon belül a Bankhoz címzett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül felmondhatja, ha a Kölcsönt a Bank már folyósította. Az elállási vay felmondási jo yakorlása akkor tekinthető határidõben érvényesítettnek, ha Adós ezen nyilatkozatát a határidő lejártái ajánlott küldeményként postára adja vay eyéb iazolható módon írásban meküldi a Banknak. Adós az elállásról vay felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de lekésőbb harminc napon belül köteles a Kölcsön összeét és a Kölcsön folyósításától a visszafizetés időpontjái a Bankot a Szerződés alapján meilletõ kamatot mefizetni. 8/3 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

4 A Kölcsön típusa 1. A Kölcsönkérelem az általánostól nem eltérő feltételhez kötött Kölcsönkérelem 2. A Kölcsönkérelem Citibank Praktikus Kölcsön Jövedelemátutalásra szoláló számlaszám: (kitöltendő, ha Ön már rendelkezik a Banknál vezetett bankszámlával) Adós tudomásul veszi és elfoadja, hoy amennyiben jelen Kölcsönkérelem elutasításra kerül, a bankszámlaszerződés sem jön létre a Felek között. 3. A Kölcsönkérelem az iényelt kölcsön törlesztőrészletének csoportos beszedéssel történő teljesítése mellett nyújtott Kölcsönkérelem Kölcsönfelvétel módja Számlatulajdonos: Adós Adóstárs Adós és Adóstárs Harmadik személy: Számlaszám: A kölcsön összeét a külön szerződés alapján menyitandó a Banknál vezetett folyószámlámra kérem utalni: Ien Nem Visszafizetés módja és ideje Automatikus beszedés a Banknál vezetett folyószámláról (amennyiben rendelkezik a Banknál vezetett folyószámlával ha nem, akkor a külön szerződés alapján menyitandó számláról) Csoportos beszedés másik banknál vezetett folyószámláról. (A csoportos beszedési mebízás teljesítéséhez a Felhatalmazás csoportos beszedési mebízás teljesítésére nyilatkozat kitöltése szüksées.) GIRO átutalás nem a Banknál vezetett folyószámláról Szeretném mehatározni a visszafizetés esedékesséének napját Ien Nem Kérem, hoy az esedékessé minden hónap * napja leyen** * 14-i esedékessé kizáróla nyudíjas Adós által választható. ** A Bank hitelbírálatától fü. Amennyiben nem kerül meadásra, úy azt a Bank saját döntésével állapítja me úy, hoy az első Törlesztőrészlet esedékessée a kölcsön folyósításának a napjától számított lefeljebb 61 nap lehet. A Törlesztőrészlet esedékesséének napját az Értesítő tartalmazza. 2. A Keretössze*, és a terhére lefeljebb folyósítható További Kölcsön** feltételei nem kérem a Keretössze iénybevételét és abból További Kölcsön(ök) folyósításának a lehetőséét. (Kérjük, jelezze, ha a Keretössze iénybevételét és abból További Kölcsönök folyósításának a lehetőséét nem iényli, ellenkező esetben a Bank a Citibank Személyi Hitel Szerződés feltételeinek mefelelően a Keretösszeet rendelkezésre tartja.) A Keretösszere vonatkozó iénylés önkéntes, füetlen az Első Kölcsönre vonatkozó iényléstől, és nem befolyásolja annak hitelbírálatát. A Keretössze iénylése és rendelkezésre tartása díjmentes, az alapján a További Kölcsön(ök) iénybevétele nem kötelező. A Keretössze utóbb bármikor, feltétel és indokolás nélkül lemondható. A Keretössze, és a terhére lefeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) devizaneme: HUF. A Keretössze, és a terhére lefeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) összee (i) az Adós személyi, jövedelmi és vayoni viszonyán alapul és a Bank hitelbírálatának az eredményétől fü, (ii) a Ft összeet nem haladhatja me, és (iii) pontos összeét, feltételeit az Első Kölcsön Értesítő tartalmazza. A Keretössze terhére lefeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) kamata lefeljebb 21,99%. kezelési költsée lefeljebb 4%. futamideje lefeljebb 84 hónap. A Keretössze terhére lefeljebb folyósítható További Kölcsön(ök) Törlesztőrészletének havi összee lefeljebb Ft. A Keretössze, és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök) részletes feltételeit a Bank által az Adósnak küldött Első Kölcsön Értesítő tartalmazza azzal, hoy az Első Kölcsön Értesítőben folalt Keretösszere és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re vonatkozó kamat, kezelési költsé, futamidő, THM értéke és Törlesztőrészlet havi összee a jelen Kölcsönkérelemben meadott értékeknél és összenél csak és kizáróla kedvezőbb lehet. * Forintban nyilvántartott keretössze, amely terhére a Bank a hitelbírálata pozitív eredményeként További Kölcsönöket folyósíthat az Adós számára a Citibank Személyi Hitel Szerződés feltételeinek mefelelően a Keretössze Lejárata alatt. ** További Kölcsön(ök) folyósítása csak és kizáróla a Bank hitelbírálatának pozitív eredménye alapján történhet, és csak akkor, ha a További Kölcsön(ök)re vonatkozó feltételek a Kölcsönkérelemben folalt értékhatár alatt, és az Első Kölcsön Értesítőben rözített Keretösszere irányadó korlátok között vannak. A További Kölcsön felhasználási célhoz nem kötött foyasztási kölcsön, a kölcsön összeének az Adós által mejelölt célra való fordítását a Bank nem köteles ellenőrizni. Ennek mefelelően a Bank nem vállal kötelezettséet arra sem, hoy a kölcsönössze mehatározott célra történt felvételét vay felhasználását az Adós vay bármely harmadik személy, illetve hatósá részére, hivatalos eljárásban való felhasználás céljára vay eyéb okból iazolja. 8/4 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

5 Biztosítotti nyilatkozat a Citibank Személyi Hiteléhez kapcsolódó csoportos biztosítási szerződéshez (PLoC-3) A jelen Biztosítotti nyilatkozat a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadsá tér 7., nyilvántartó bírósá és céjeyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cébírósáa ), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Reistration Office, no ), Írorszában bejeyzett társasá nevében és képviseletében jár el (továbbiakban: Szerződő vay Citibank) és a Generali Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) által kötött személyi hitelre vonatkozó csoportos biztosítási szerződés szerves részét képezi. A biztosítás a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, eészsé- és munkanélküliséi biztosítási feltételekre (továbbiakban: biztosítási feltételek) való hivatkozással jött létre. A biztosítással kapcsolatos részletes információk a hivatkozott biztosítási feltételekben találhatók. A Citibank a Biztosító mebízásából eljáró füetlen biztosításközvetítő (többes üynök). A biztosításközvetítők hatályos felüyeleti nyilvántartása metekinthető és ellenőrizhető a oldalon. A biztosítás választható szoláltatás és nem feltétele a kölcsöniénylés jóváhayásának! Biztosított ADÓS adatai: Név: Születési név: Születési hely, idő: Személyi iazolvány száma: Állandó lakcím: Biztosított ADÓSTÁRS adatai: (kitöltése csak a biztosítás iénylése esetén) Név: Születési név: Születési hely, idő: Személyi iazolvány száma: Állandó lakcím: A jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával Adós, vay Adós és Adóstárs kezdeményezi a Szerződő és a Biztosító között létrejött csoportos hitelfedezeti biztosítási szerződés (a továbbiakban: Biztosítás) személyi hatályának Biztosítottként reá történő kiterjesztését. A biztosítással kapcsolatos részletes információkat a Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, eészsé és munkanélküliséi biztosításról és Üyféltájékoztatók (PLoC-3) elnevezésű dokumentum tartalmazza. A Biztosítást iénylő személy(ek) az alábbi nyilatkozatokat teszi(k): 1. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával a hitelintézetekről és a pénzüyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 161. (1) bekezdésben folaltak alapján hozzájárulok ahhoz, hoy a Citibank a biztosítás mekötésével, létrejöttével, nyilvántartásával és a Biztosító szoláltatásával összefüő eyébként banktitoknak minősülő adataimat a biztosítás létrejöttéhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosításból származó követelések elbírálásához szüksées, vay a joszabály által mehatározott eyéb cél eléréséhez szüksées mértékben a Biztosítónak a cél és ok mejelölésével átadja, és a Biztosító azokat nyilvántartsa, külföldi adatkezelő szervéhez, illetve a Biztosító a viszontbiztosítójához továbbítsa. 2. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával kérem a biztosítás hatályának reám, mint Biztosítottra történő kiterjesztését. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hoy a biztosítás kedvezményezettje a Citibank leyen. 3. Tudomásul veszem, hoy a Hitelfedezeti biztosítás díjának mefizetésére a Szerződő (Citibank) köteles, mely biztosítási díjnak a rám vonatkozó részét szoláltatási díjként a jelen Biztosítotti nyilatkozatban metett hozzájárulásom alapján továbbhárít rám, mint Biztosítottra. 4. Jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom, hoy a Biztosító, a biztosítás mekötésével, fenntartásával és a Biztosító szoláltatásával közvetlenül összefüő adatokat beszerezze és nyilvántartsa, és felhasználja, illetve a biztosítókról és a biztosítási tevékenyséről szóló évi LX. törvényben mehatározott eyéb célokra az arra joosultaknak továbbítsa, továbbá az általam bejelentett biztosítási szoláltatási iényről és kizáróla a biztosítási szoláltatás teljesítéséről vay az elutasítás tényéről a Szerződőt tájékoztassa. Eyúttal a Biztosítóval szemben felmentem a joszabályi felhatalmazás alapján személyes és eészséüyi adataimat kezelő intézményeket, illetve személyeket (íy különösen a Szerződőt, az eészséüyi intézetet, az orvost, a munkáltatót) az ezen adatokra vonatkozó titoktartási kötelezettséük alól a biztosítási szoláltatási iény elbírálásához szüksées mértékben és célból. 5. Elismerem, hoy a jelen Biztosítotti nyilatkozat aláírása előtt a Biztosító főbb adatairól, valamint a biztosítási szerződés jellemzőiről a Citibanktól mefelelő tájékoztatást kaptam. A Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank személyi hiteléhez kapcsolódó élet-, baleset-, eészsé és munkanélküliséi biztosításról és Üyféltájékoztatók (PLoC-3) elnevezésű dokumentumot átvettem, az abban folaltakat meismertem és maamra nézve kötelezőnek elfoadom. 6. Jelen Biztosítotti nyilatkozattal lemondok azon joomról, hoy a biztosítási szerződésbe szerződőként belépjek, és tudomásul veszem, hoy a csoportos biztosítási szerződés meszűnését követően a biztosítotti joosultsáom is meszűnik. 7. Tudomással bírok arról, hoy a Szerződő által a biztosítotti joviszony létrejöttére vonatkozó írásbeli visszaiazolás (levél) kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban, indokolás nélkül, a Szerződőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatom a biztosítotti joviszonyt, és amennyiben biztosítási esemény nem történt a már mefizetett biztosítási szoláltatási díj a biztosítási feltételek szerint elszámolásra kerül a részemre oly módon, hoy a biztosítási szoláltatási díj összeét a Szerződő minden esetben az adott Első-, További Kölcsönöm aktuális tőketartozásának csökkentésére fordítja. Ha a fenti 30 napos időtartam leteltét követően mondom fel a biztosítotti joviszonyt, akkor a felmondás a felmondó nyilatkozat Citibank általi kézhezvételét követő törlesztőrészlet esedékesséének napján válik hatályossá, ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése a felmondás hatályosulásakor meszűnik. Amennyiben biztosítási esemény nem történt a biztosításra vonatkozó me nem szolált díj a biztosítási feltételek szerint elszámolásra kerül a részemre oly módon, hoy a me nem szolált díj összeével meeyező összeű szoláltatási díjat a Szerződő minden esetben az Első-, vay További Kölcsönöm aktuális tőketartozásának csökkentésére fordítja. A felmondási nyilatkozatot a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe 1367 Budapest, Pf. 123 vay 1134 Budapest, Váci út 35. címre kell postázni vay a as telefax számra elküldeni. 8. Tudomásul veszem, hoy amennyiben az Első-, vay További Kölcsönöm mellé iényelt biztosítás Biztosítottként mind az Adósra, mind az Adóstársra kiterjed, és akár az Adós, akár az Adóstárs, mint Biztosított él felmondási joával, akkor a biztosítotti joviszony mindkét Biztosított személy (Adós, Adóstárs) vonatkozásában meszűnik. 9. Tudomásul veszem, hoy a Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a kockázatviselés kezdete előtti ey évben már fennálló beteséel vay kóros állapottal ide értve a veleszületett rendellenesséeket és azok következményeit is okozati összefüésben álló eseményekre. 10. Tudomásul veszem, hoy a Citibank alkalmazottai, biztosításközvetítéssel mebízott mebízottai a Biztosító nevében jonyilatkozatot nem tehetnek. A Citibank alkalmazottja, biztosításközvetítéssel mebízott mebízottja által a biztosítási szerződés lényees jellemzőiről adott szóbeli tájékoztatás a Szerződő biztosítási szerződésben szabályozott, a Biztosított felé fennálló írásbeli tájékoztatási kötelezettséét nem érinti. 11. Tudomásul veszem, hoy Biztosított Adós és Adóstárs uyanazt a biztosítási szoláltatást iényelheti. 12. Tudomásul veszem, hoy a biztosítással kapcsolatos iények az általános elévülési időtől eltérően, 2 év alatt évülnek el. Kelt: Biztosított Adós Biztosított Adóstárs 8/5

6 NYILATKOZATOK 1. Az Adós és Adóstárs nyilatkozatai közvetlen (direkt marketin) mekeresésről 1, 2 Hozzájárulok ahhoz, hoy a Bank személyre szabott ajánlatairól, termékeiről és szoláltatásairól közvetlen (direkt marketin) levél útján tájékoztasson: Adós: Ien Nem Adóstárs: Ien Nem 3, 4 Hozzájárulok ahhoz, hoy a meadott címemre és/vay mobiltelefonszámomra a bank termékeire és szoláltatásaira, illetve a Citibank Személyi Hitel szerződésemmel kapcsolatos információkra vonatkozó tájékoztatást küldjön: Adós: Ien Nem Adóstárs: Ien Nem Kijelentem, hoy jelen hozzájárulásom/hozzájárulásaim önkéntes(ek), és a mefelelő előzetes tájékoztatás birtokában történt(ek). Tudomásul veszem, hoy jelölt adataimat a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadsá tér 7., nyilvántartó bírósá és céjeyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cébírósáa , amely a Citibank Europe plc (székhelye: 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Reistration Office, no ), Írorszában bejeyzett társasá nevében és képviseletében jár el) ( Bank ) a szoláltatásainak értékesítése, valamint az ezzel összefüő elszámolás céljából bankés/vay befektetési üynökei, és/vay a Bankkal szerződéses kapcsolatban álló biztosítási üynökök részére átadja. Személyesen bármely bankfiókban, írásban a Bank címére küldve, telefonon a CitiPhone Bankin telefonos üyfélszolálaton, illetve Citibank Online Üyfélszolálati menüpontján keresztül elektronikus úton is jelezhetem, ha ilyen közvetlen értesítés útján nem kívánok a továbbiakban tájékoztatást kapni. Ezt a lemondásomat bármikor, indokolás és feltétel nélkül, inyenesen metehetem. Tudomásul veszem, hoy a jelen szerződés és a joszabályok által mekívánt tartalmú tájékoztatást azonban a Bank ilyen kérés esetén is köteles elküldeni a számomra. 2. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozatok A Központ Hitelinformációs Rendszerről szóló tájékoztató ismeretében nyilatkozom, hoy amennyiben ellentétes nyilatkozatot nem teszek Hozzájárulok ahhoz, hoy a Bank a KHR-ből a jelen hiteliénylésem elbírálása céljából átveye és tárolja a KHR-ben kezelt pozitív adóslistára vonatkozó Adós: Adóstárs: referenciaadataim teljes körét. Nem járulok hozzá Nem járulok hozzá Hozzájárulok ahhoz, hoy a szerződés létrejötte esetén a szerződéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülő adatokat a KHR-ből más referenciaadat-szoláltató átveye. (Tudomással bírok arról, hoy ezen nyilatkozatom vonatkozik valamennyi adatszoláltatás táryát képező Adós: Adóstárs: korábbi szerződésemre is, valamint arról, hoy ezen nyilatkozatomat bármikor joosult vayok meváltoztatni.) Nem járulok hozzá Nem járulok hozzá Kérem a Bankot, hoy a szerződés létrejötte esetén a szerződéskötéssel kapcsolatosan a KHR részére továbbításra kerülő adatokat Adós: Adóstárs: a szerződéses joviszony meszűnését követően is, további öt évi kezelje a KHR. Nem járulok hozzá Nem járulok hozzá A jelen jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hoy a Központi Hitelinformációs Rendszerből (a továbbiakban: KHR) történő lekérdezés(ek) eredményéről (a KHR-ből átvett adatokról) szóló tájékoztató(ka)t a jelen jelentkezési lapon meadott elsődlees címemre elektronikusan, titkosított dokumentumban is elküldheti a Bank. Ebben az esetben a titkosítás feloldásához szüksées jelszót az általam a jelen jelentkezési lapon meadott elsődlees mobiltelefonszámomra SMS üzenetben küldi me a Bank. Amennyiben nem adtam me címet illetve mobiltelefonszámot, vay a kiküldött elektronikus üzenetek nem kézbesíthetők, a tájékoztató(ka)t a Bank a jelen jelentkezési lapon meadott levelezési címre küldi me postai úton. Rendszeres fizetési kötelezettséek (Kötelezően kitöltendő, amennyiben nem járul hozzá, hoy a Bank a KHR-ből a jelen hiteliénylés elbírálása céljából átveye és tárolja a KHR-ben kezelt pozitív adóslistára vonatkozó referenciaadatai teljes körét.) Jelzálokölcsön Autófinanszírozási kölcsön Személyi kölcsön Hitelkártya Folyószámlahitel Áruvásárlási kölcsön Eyéb Adós Adóstárs A kölcsönt nyújtó Kölcsön Havi A kölcsönt nyújtó Kölcsön Havi intézet összee törlesztőrészlet intézet összee törlesztőrészlet l Életbiztosítással kombinált hitel Összesen: -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ Összesen: -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 3. A Kölcsönkérelem aláírásával iazolom, hoy a Bank, mint referenciaadat-szoláltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, a szerződés mekötésének kezdeményezését, valamint a szerződés mekötését meelőzően teljesítendő, törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettséének az írásbeli tájékoztató átadásával és a Bank képviselőjének személyes jelenléte esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli mayarázattal eyüttesen eleet tett. 8/6 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

7 4. A pénzmosás meelőzéséről és meakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. 8. szerinti nyilatkozat Kijelentem, hoy a jelen szerződésben szereplő pénzüyi termék/szoláltatás iénybevétele kapcsán saját nevemben, illetve érdekemben járok el.amennyiben más (ténylees tulajdonos) nevében/érdekében járok el, az alábbiakban feltüntetem a ténylees tulajdonos adatait: Családi és utónév: Születéskori név, ha különbözik: Lakcím: Állampolársá: (Külföldi lakóhellyel rendelkező személy esetén az alábbi, Külföldi lakóhellyel rendelkező üyfél nyilatkozata rész kötelezően kitöltendő.) Tudomásul veszem, hoy joosult vayok eyedi üyleti mebízások esetén a fentiektől eltérően nyilatkozni. Büntetőjoi felelősséem tudatában kijelentem, hoy a fenti adatok mefelelnek a valósának. Tudomásul veszem, hoy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során meadott adatokban bekövetkezett változásról köteles vayok a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a bankot értesíteni. 5. Külföldi lakóhellyel rendelkező üyfél nyilatkozata Kijelentem, hoy nem vayok kiemelt közszereplő (Kérjük, jelölje X-szel!). Kijelentem, hoy kiemelt közszereplő vayok (Kérjük, írja be a kateória kódját!): Kateória kódok: 1a) államfő, kormányfő, miniszter, államtitkár 1b) orszáyűlési képviselő 1c) az alkotmánybírósá és olyan bírói testület taja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs 1d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének taja, a központi bank lefőbb döntéshozó szervének taja 1e) naykövet, üyvivő és feyveres szervek hivatásos állományú, főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tajai 1f) többséi állami tulajdonú vállalkozás üyviteli, iazatási vay felüyelő testületének taja 1) nemzetközi szervezetek vezető tisztséviselője 1h) főpolármester 1i) szakszervezeti vezető 1j) orszáos szervezettel rendelkező civil szervezet vezetője 2) az 1) pontokban említett személy közeli hozzátartozója, azaz a Ptk ának b) pontjában mehatározott közeli hozzátartozó (házastárs, eyenesábeli rokon, örökbefoadott, mostoha- és neveltyermek, örökbefoadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér, élettárs, eyenesábeli rokon házastársa, jeyes, házastárs eyenesábeli rokona és testvére, testvér házastársa) 3a) bármely természetes személy, aki az 1) pontokban említett személlyel közösen uyanazon joi személy vay joi személyiséel nem rendelkező szervezet ténylees tulajdonosa, vay vele szoros üzleti kapcsolatban áll 3b) bármely természetes személy, aki eyszemélyes tulajdonosa olyan joi személynek vay joi személyiséel nem rendelkező szervezetnek, amelyet az 1) pontokban említett személy javára hoztak létre 6. Kijelentem, hoy előzetesen teljes körű, közérthető és pontos tájékoztatást kaptam a Banktól a Citibank Személyi Hitel működését és valamennyi feltételét illetően. Az általam meadott információk alapján a Bankár, illetve a közvetítő szóbeli tájékoztatást adott az iényelhető hitel lehetsées összeéről, a JTM-ről, a kamatozás módjáról, a THM-ről, a törlesztőrészletek összeéről és a törlesztés yakorisááról, a hitel választható futamidejéről. Közvetítő eljárása esetén a közvetítő képviseleti joáról, valamint a közvetítő részére esetleesen fizetendő díj-, költsé- és eyéb fizetési kötelezettséemről szóló tájékoztatást is mekaptam. A kölcsönkérelem mellékleteit képező dokumentumokat alaposan áttanulmányoztam és meértettem. Íy különösen tudomásul veszem azt is, hoy a) iénylésem esetén a Bank a Keretössze és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök) pontos összeét és részletes feltételeit a Kölcsöniény nevű fejezetben mehatározottak szerint állapítja me és az Első Kölcsön Értesítőben közli velem. b) a jelen Kölcsönkérelemben a Keretösszere és annak terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re meadott értékek csak a felső értékhatárt jelzik. Az Első Kölcsön Értesítőben közölt Keretösszere és a terhére folyósítható További Kölcsön(ök)re vonatkozó kamat, kezelési költsé, futamidő, THM értéke és Törlesztőrészlet havi összee a jelen Kölcsönkérelemben meadott értékeknél, és összenél csak és kizáróla kedvezőbb lehet. c) a Bank a Keretössze terhére, lefeljebb a Keretössze erejéi További Kölcsönt csak és kizáróla akkor folyósít részemre, (i) ha a folyósítást meelőző hitelbírálati vizsálatának mefelelek és (ii) ha a További Kölcsön(ök)re vonatkozó feltételek a Kölcsönkérelemben folalt értékhatár alatt, és az Első Kölcsön Értesítőben rözített Keretösszere irányadó korlátok között vannak. d) a Kölcsönkérelemben nem szabályozott kérdésekben a Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei, Citibank Személyi Hitel Kamatés Díjtáblázat, illetve a Citibank Lakossái Banki Szoláltatásainak Általános Üzleti Feltételei (a továbbiakban eyüttesen: ÁSZF-ek) irányadók. Iazolom, hoy előzetesen átvettem, elolvastam, meértettem és fenntartás nélkül elfoadom az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá iazolom, hoy abank mevitatta velem a szokásos piaci yakorlattól eltérő, újszerű vay a Bank felelősséét eyoldalúan mehatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vettem, és kifejezetten elfoadom. e) ha a jelen Kölcsönkérelmem elutasításra kerül, a Bank részére átadott, a személyes adataimat tartalmazó bármely dokumentációt a Kölcsönkérelem elutasításáról szóló levél kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül visszakérhetem a Banktól a Citiphone Bankin telefonos üyfélszolálaton keresztül ( ), mely kérésem alapján a Bank az ilyen dokumentációt részemre postán visszaszoláltatja. Ezen határidő eredménytelen eltelte után a Bank az ilyen adatokat tartalmazó dokumentációt a vonatkozó joszabályokban folalt adatvédelmi előírásoknak maradéktalanul mefelelően tárolhatja, kezelheti és feldolozhatja. 8/7 ADÓS aláírása ADÓSTÁRS aláírása

8 7. Kijelentem, hoy jelen Kölcsönkérelemben rözített adataimat, valamint a Kölcsönkérelem mellékleteként csatolt valamennyi dokumentumban szereplő adatokat önkéntesen bocsátottam a Bank rendelkezésére. Hozzájárulok ahhoz, hoy a Bank ezen adataimat a hitelvizsálat, hitel-/kölcsönnyújtás és nyilvántartás, illetve a Citibank Személyi Hitel szerződésben folaltak céljából nyilvántartsa és kezelje. Kijelentem, hoy a Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei Személyes adatok védelme című fejezetében folaltakat elolvastam, meismertem, és az abban folaltakat tudomásul veszem. 8. A Kölcsönkérelem elválaszthatatlan részét képező mellékletek: Citibank Személyi Hitel Általános Szerződési Feltételei Citibank Személyi Hitel Kamat- és Díjtáblázat Citibank Lakossái Banki Szoláltatásainak Általános Üzleti Feltételei Terméktájékoztató és biztosítási feltételek a Citibank Személyi Hitelhez kapcsolódó élet-, baleset-, eészsé és munkanélküliséi biztosításról és Üyféltájékoztatók (PLoc-3) Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről lakossái üyfelek részére 9. Bankár/közvetítő tölti ki! Azonosító okmányon szereplő fénykép azonos az iénylővel Azonosítási okmányon szereplő aláírás azonos az iénylőlapon szereplővel Alulírott, Bankár/közvetítő neve (céneve) és kódja: közvetítő levelezési címe (székhelye): mint a Citibank Europe plc (1 North Wall Quay, Dublin 1., Írorszá), amelynek törvényes képviseletében eljár annak Mayarorszái Fióktelepe (1051 Budapest, Szabadsá tér 7., C ; továbbiakban: Citibank) alkalmazottja/mebízási joviszonyban álló közvetítője jelen nyilatkozat aláírásával felelősséem tudatában kijelentem, hoy a jelen Citibank Személyi Hitellel kapcsolatban iénylést benyújtó személy(ek) azonosítását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meelőzéséről és meakadályoz¾ásáról szóló évi CXXXVI. törvény rendelkezéseinek, a Citibank lakossái banki szoláltatásainak Általános Üzleti Feltételei vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a Citibank pénzmosás meelőző szabályzatoknak mefelelően elvéeztem. Kijelentem továbbá azt is, hoy a Kölcsönkérelmen feltüntetett személyes adatok maradéktalanul meeyeznek az iénylő(k) által nekem bemutatott személyazonossáot iazoló okiratban feltüntetett adatokkal. Továbbá nyilatkozom, hoy a jelen Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) iénylése során hitelközvetítőként jártam el. Kelt:, év hó nap Bankár/közvetítő aláírása: A Kölcsönkérelem aláírásának helyszíne: Dátum: A Kölcsönkérelem aláírásának helyszíne: Dátum: Adós neve: Adóstárs neve: Adós aláírása Adóstárs aláírása 8/8

9 Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozat Bank tölti ki: Munkáltató neve: Címe: város: út/utca/tér: házszám: emelet/ajtó: Hivatkozással a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 158. (1) bekezdésére, alulírott Név: Születési idő: Anyja neve: mint Munkavállaló ezennel felhatalmazom és kérem a Munkáltatómat, hoy a fizetésem lefeljebb 33%-át a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepénél vezetett sz. számlámra havonta átutalni, és az átutalást Ft összei teljesíteni szíveskedjen. Bank tölti ki! A Fizetésátutalásra vonatkozó Nyilatkozatom akkor lép hatályba, amikor az továbbításra kerül a Munkáltató felé. Kelt,, év hónap nap Munkavállaló aláírása 1. tanú neve: 2. tanú neve: olvasható olvasható aláírása: aláírása: lakcíme: lakcíme: CitiPhone Bankin

10 Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl lakossái üyfelek részére Tisztelt Üyfelünk! A központihitelinformációsrendszerrõlszóló2011. évicxxii. törvényben (a továbbiakban: KHRtörvény), különösena 9. (2) ésa 15. (1) bekezdésébenfolaltelõírásokfiyelembevételével a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Szabadsá tér 7., nyilvántartó bírósá és céjeyzékszám: Fõvárosi Törvényszék mint Cébírósá ), amely a Citibank Europe plc (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és száma: Companies Reistration Office, no ), Írorszában bejeyzett társasá nevében és képviseletébenjár el ( Bank ) az alábbiak szerint tájékoztatja Önt a központi hitelinformációs rendszerre irányadó szabályokról, különösen a nyilvántartás céljáról és az Önt meilletõ jookról. Kérjük, szíveskedjenfiyelmesenelolvasnia tájékoztatástésaz annak mellékletétképezõ, a A MayarNemzetiBank tájékoztatójamaánszemélyekrészérea KözpontiHitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadványt, valamint személyes jelenléte esetén mehallatni munkatársunk szóbeli mayarázatát, amelynek metörténtét és annak tudomásulvételét a jelen Tájékoztató ey példányának aláírásával szíveskedjen iazolni. 1. A Központi Hitelinformációs Rendszer és annak célja A központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) zárt rendszerû adatbázis. A KHR-ben történõ adatkezelés, adatátadás-adatlehívás (adattovábbítás) célja a hitelképessé mealapozottabb meítélése, valamint a felelõs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének elõmozdítása az adósok és a referenciaadat-szoláltatók biztonsáának érdekében. 2. A KHR-be történõ adatátadás esetei, az adatszoláltatók által minden esetben kötelezõen átadásra kerülõ, továbbá mehatározott események bekövetkezése esetén átadásra kerülõ adatok és az adattárolás idõtartama 2.1. A KHR-ben kizáróla a KHR törvényben mehatározott adatok (a továbbiakban: referenciaadatok) kezelhetõk. A referenciaadat-szoláltató a KHR-t kezelõ pénzüyi vállalkozás* (a továbbiakban: KHR Kezelõ) részére annak a természetes személynek a referenciaadatait adja át, a) aki a referenciaadat-szoláltatóval hitelre, pénzkölcsönre, pénzüyi lízinre, olyan papír alapú készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátására, illetõle az ezzel kapcsolatos szoláltatás nyújtására, amely nem minõsül pénzforalmi szoláltatásnak, kezessére és bankarancia vállalásra, valamint eyéb bankári kötelezettsé vállalásra irányuló szerzõdést, joszabályban mehatározott hallatói hitelszerzõdést köt, illetve befektetõ részére történõ befektetési hitel nyújtás vay értékpapír-kölcsönzés táryában szerzõdést köt (a továbbiakban: pozitív adóslista ), a szerzõdéskötést követõen öt munkanapon belül. A természetes személy üyfél a pozitívadóslistával összefüõ referenciaadatoknak akhr-betörténõ adatátadását meelõzõen joosult nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hoy hozzájárul-e az adatai KHR-bõl történõ, más referenciaadat-szoláltató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy üyfél az adatok KHR-ben történõ nyilvántartásának idõtartama alatt bármikor meadhatja. Amennyiben a természetes személy üyfél nem járul hozzá adatai KHR-bõl történõ átvételéhez, a hozzájárulás metaadásátésahozzájárulás metaadásávalkapcsolatos adatokat [anyilatkozat kelte (hely, dátum), a referenciaadat-szoláltató azonosító adatai, az üyfél azonosító adatai, a hozzájárulás metaadására utaló mejeyzés] a KHR tartalmazza. A természetes személy üyfél ezen írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy üyfél valamennyi adatszoláltatás táryát képezõ szerzõdésére. Ha az üyfél nyilatkozata tartalmán a késõbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vay meadja, úy minden esetben a természetes személy idõben lekésõbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszoláltatás táryát képezõ szerzõdésére. Tájékoztatjuk továbbá arról a lehetõsérõl, hoy a természetes személy üyfél pozitív adóslistával összefüõ adatait a KHR-t kezelõ pénzüyi vállalkozás a nyilvántartott természetes személy kérésére a szerzõdés mekötésekor vay a szerzõdés fennállása során a referenciaadat szoláltató útján írásban kérheti a KHR-t kezelõ pénzüyi vállalkozástól, hoy adatait a szerzõdéses joviszony meszûnését követõ lefeljebb öt évi kezelje. A joviszony meszûnését követõ adatkezeléshez való hozzájárulás a szerzõdéses joviszony meszûnéséi a referenciaadat-szoláltató útján, azt követõen a KHR-t kezelõ pénzüyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. b) aki az a) pontban felsorolt szerzõdések esetén a szerzõdésben vállalt fizetési kötelezettséének oly módon nem tesz eleet, hoy a lejárt és me nem fizetett tartozásának összee mehaladja a késedelembe esés idõpontjában érvényes lekisebb összeû havi minimálbért** és ezen minimálbérösszeet mehaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt; c) aki az a) pontban mehatározott szoláltatásokra vonatkozó szerzõdés mekötésének kezdeményezése során valótlan adatot közöl, és ez okirattal bizonyítható, illetve hamis vay hamisított okirat használata miatt a bírósá joerõs határozatában a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló évi C. törvény (a továbbiakban Btk.)342., 345., ában mehatározott bûncselekmény (közokirat-hamisítás, maánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal) elkövetését állapítja me; d) akivel szemben a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használata miatt a bírósá joerõshatározatában abtk ábanmehatározottbûncselekmény (készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés) elkövetését állapítja me (a b) d) pontok a továbbiakban eyüttesen: neatív adóslista ) A Bank a 2.1. pont szerinti adatátadás során a KHR Kezelõ részére átadja a természetes személy azonosító adatait [név, születési név, születési idõ, hely, anyja születési neve, személyi iazolvány (útlevél) szám vay eyéb, a személyazonossá iazolására a polárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas iazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím], valamint a) a 2.1. a) pontja esetében az ott mehatározott szerzõdésre vonatkozó szerzõdési adatokat [a szerzõdés típusa és azonosítója (száma), a szerzõdés mekötésének, lejáratának, meszûnésének idõpontja, üyfél minõsé (adós, adóstárs), a szerzõdés összee és devizaneme, valamint a törlesztés módja és yakorisáa, a szerzõdéses össze törlesztõ részletének összee és devizaneme], a 2.1. b) szerinti adatátadás során továbbá a 2.1. b) pontban mehatározott feltételek bekövetkezésének idõpontja, a 2.1. b) pontban mehatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és me nem fizetett tartozás összee, a lejárt és me nem fizetett tartozás meszûnésének módja és idõpontja, a követelés másik referenciaadat-szoláltató részére történõ átruházására, perre utaló mejeyzés, elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett össze és a fennálló tõketartozás összee, pénzneme, a fennálló tõketartozás összee és pénzneme, b) a 2.1. c) pontja esetében a 2.1. a) pontjában mehatározott szerzõdés kezdeményezésére vonatkozó adatokat [az iénylés elutasításának idõpontja, indoka, okirati bizonyítékok, joerõs bírósái határozat száma, az eljáró bírósá menevezése, a határozat rendelkezõ részének tartalma], c) a 2.1. d) pontja esetében a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatokat [a készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), a letiltás idõpontja, a letiltott készpénzhelyettesítõ fizetési eszközzel vérehajtott mûveletek idõpontja, száma, összee, a joosulatlan felhasználások száma, az okozott kár összee, abírósáihatározatjoerõre emelkedésének idõpontja, perreutalómejeyzés], d) a referenciaadat-szoláltató a táryhónapot követõ ötödik munkanapi átadja a KHR Kezelõ részére a fennálló tõketartozás összeét és pénznemét, továbbá amennyiben a nyilvántartott személy a szerzõdés hatálya alatt elõtörlesztést teljesít, az elõtörlesztést követõötmunkanapon belülátadjaakhrkezelõrészéreazelõtörlesztésselkapcsolatos adatokat [elõtörlesztés ténye, ideje, az elõtörlesztett össze és a fennálló tõketartozás összee, pénzneme] A KHR Kezelõ a 2.2 pont szerint átadott referenciaadatokat a 2.1. a) pontban rözített esetben a szerzõdéses joviszony meszûnését követõen haladéktalanul törli, illetve a 2.1. a) pontban részletezett hozzájárulás esetén a szerzõdéses joviszony meszûnését követõ öt évi, 2.1 b) pontban rözített esetben a tartozás visszafizetésétõl számított ey évi, amennyiben a tartozás nem szûnt me öt évi, a 2.1 c) d) pontokban rözített esetekben szintén öt évi kezeli, amely idõtartam elteltét követõen a referenciaadatokat véleesen és vissza nem állítható módon törli. A 2.1. b) d) pontban folalt esetekben az idõtartam számítása tekintetében kezdõnapnak minõsül: a) 2.1. b) pont szerinti esetben a késedelmes tartozás meszûnésének idõpontja, amennyiben a tartozás nem szûnt me, az adatátadás idõpontjától számított ötödik év vée, b) az adat átadásának idõpontja a 2.1. c) d) szerinti esetekben A 2.3. pontban folaltaktól eltérõen, a KHR Kezelõ haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha a referenciaadat-szoláltató joutód nélkül meszûnt és az adatszoláltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelésnek másik referenciaadat-szoláltató részére történõ átruházására nem került sor, vayha areferenciaadat-szoláltató az adatszoláltatással kapcsolatos szerzõdésbõl eredõ követelést nem referenciaadat-szoláltató részére ruházta át. A KHR Kezelõ továbbá haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli a referenciaadatot, ha az joellenesen került a KHR-be. 3. Adatkérés a KHR-bõl 3.1. A 2. pont szerinti adatátadás alapján az adatokat a KHR Kezelõ a KHR-ben nyilvántartásba veszi, amelyet követõen azok eyéb referenciaadat-szoláltatók részére az általuk benyújtott adatkérési iény alapján lekérdezhetõvé és átadhatóvá válnak, a 2.1. a) pont szerinti esetben kizáróla akkor, ha az üyfél írásbeli nyilatkozatában ahhoz hozzájárult. A KHR KezelõkizárólaaBank ésazeyébreferenciaadat-szoláltatók általátadottreferenciaadatokat veheti át, és kizáróla az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szoláltatónak, az általuk benyújtott adatkérési iény alapján. Az adatkérési iényben mejelölt nyilvántartottra vonatkozó referenciaadaton kívül a KHR-bõl a referenciaadat-szoláltató részére eyéb adat nem adható át. Azadatkérési iény kizáróla az2.1. a) pontjában mehatározott szerzõdés mekötését mealapozó döntés mehozatalához és a felelõs hitelezés követelményének teljesítéséhez vay az érintett részére történõ, 3.2. pont szerinti tájékoztatás meadásának céljára használható fel Bármely referenciaadat-szoláltatónál (ideértve a Bankot is) bárki joosult tájékoztatást kérni arról, hoy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szoláltató adta át. A Bank az Ön által benyújtott tájékoztatás iránti kérelmet a KHR Kezelõnek két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zártmódon meküldi a Banknak, amely azt, a kézhezvételt követõen uyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de lekésõbb két munkanapon belüleljuttatjaazön részére. Atájékoztatás akérelmezõ részére díjtalan, azértköltsétérítés és eyéb díj nem számítható fel. 4. Joorvoslati lehetõséek 4.1. Amennyiben Ön úy ondolja, hoy adatait a Bank a KHR Kezelõ részére joellenesen adta át, illetve ezen adatok KHR-ben történõ kezelése joellenes, akkor az alábbi joorvoslati lehetõséeket veheti iénybe: 4.2. Ön kifoást nyújthat be a Bankhoz vay a KHR Kezelõhöz a referenciaadatok helyesbítése vay törlése céljából, amelyet a Bank illetõle a KHR Kezelõ köteles annak kézhezvételétkövetõ öt munkanapon belül kivizsálni, és a vizsálat eredményérõl Önt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de lekésõbb a vizsálat lezárását követõ két munkanapon belül tájékoztatni. Ha a Bank a kifoásnak helyt ad, haladéktalanul, de lekésõbb öt munkanapon belül köteles a helyesbített vay törlendõ referenciaadatot az Ön eyidejû értesítése mellett a KHR Kezelõ részére átadni, amely a változást két munkanapon belül köteles átvezetni Önalakóhelye szerintilletékeshelyibírósánál keresetetindíthatabank ésakhrkezelõellen a referenciaadatok joellenes átadása és kezelése, illetve helyesbítése vay törlése céljából, ha a kifoás kivizsálásának eredményével nem ért eyet (ez esetben a kifoás kivizsálásról szóló tájékoztatás kézhezvételét követõ 30 napon belül), illetve, ha a Bank vay a KHR Kezelõ a 3.2. pontban mehatározott tájékoztatási kötelezettséének nem tesz eleet (ez esetben a tájékoztatási kötelezettsére meállapított határidõ leteltétõl számított 30 napon belül) A KHRKezelõa per meindításának tényétannak joerõs befejezéséi a vitatottreferenciaadattal eyütt nyilvántartja. Alulírott iazolom, hoy a Citibank Europe plc Mayarorszái Fióktelepe, mint referenciaadat-szoláltató a Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó, KHR törvényben elõírt, a szerzõdés mekötésének kezdeményezését meelõzõen, illetve a szerzõdés mekötését meelõzõen teljesítendõ tájékoztatási kötelezettséének a jelen írásbeli Tájékoztató és az annak mellékletét képezõ, A Mayar Nemzeti Bank tájékoztatója maánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerrõl elnevezésû kiadvány átadásával, valamint személyes jelenlét esetén az ahhoz kapcsolódó szóbeli mayarázattal eyüttesen eleet tett és a tájékoztatást tudomásul vettem. Kelt: (helysé), év hó nap Üyfél aláírása * A Bankkal szerzõdéses kapcsolatban álló KHR Kezelõ jelenle a Bankközi Informatika Szoláltató Zrt., székhelye: 1205 Budapest, Mártonffy u , ** A teljes munkaidõben folalkoztatott munkavállaló részére meállapított személyi alapbér kötelezõ lekisebb összee a teljes munkaidõ teljesítése és havibér alkalmazása esetén január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint, január 1-jétõl havi forint.

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: magyar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem A hitelközvetítő cég neve (cégnév): Levelezési címe (székhely): A Kölcsönkérelem típusa A kölcsönigénylés sorszáma: (város) (utca/tér/út) (házszám) Kölcsönigénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa: első

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön (és Hitelfedezeti Biztosítás): Kölcsönkérelem

Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön (és Hitelfedezeti Biztosítás): Kölcsönkérelem Üzletkötõ/bankár kódja: Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön (és Hitelfedezeti Biztosítás): Kölcsönkérelem Az Adós/Adóstárs nyilatkozata Alulírott Adós/Adóstárs nyilatkozom, hogy a Citibank

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez

KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez KÖLCSÖNKÉRELEM Személyi hitelhez Az igényelt hitel: Futamideje: azaz: nap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: A kölcsönügyletben

Részletesebben

VITAMIN Egészségpénztár

VITAMIN Egészségpénztár VITAMIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP Érkeztető bélyegző helye MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség teljesítéséhez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Kérelem hitelkeret emeléshez

Kérelem hitelkeret emeléshez Kérelem hitelkeret emeléshez számú hitelkártyám Jelen kérelem kitöltésével kérem típusú, hitelkeretének módosítását. Igényelt hitelkeret összege: Ft (kérjük, 100.000-rel osztható összeget adjon meg) Jelen

Részletesebben

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP

MNY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP VITAIN Egészségpénztár Érkeztető bélyegző helye NY_03_A AZONOSÍTÁSI ADATLAP a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.. ban előírt kötelezettség

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie.

TÁJÉKOZTATÁS. Társaságunknak tevékenysége során számos jogszabályi, felügyeleti előírásnak, hazai és nemzetközi sztenderdnek kell megfelelnie. TÁJÉKOZTATÁS Az ügyfél-átvilágítás során a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 6-7 -ai alapján: Kedves Ügyfelünk! Társaságunknak tevékenysége

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására

KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására KÖLCSÖNKÉRELEM Ingatlan jelzálogfedezet melletti kölcsön nyújtására Az igényelt hitel: Összege: Futamideje: azaz: hónap A bankszámla tulajdonosa, és száma, ahová a folyósítást kéri: Neve: A számlavezető

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap

KÖLCSÖNKÉRELMI ADATLAP FŐADÓS. Anyja neve: Állampolgársága: Születési helye: ideje: év hó nap KÖLCSÖN KÉRELEM Ingatlan jelzálog fedezet melletti kölcsön nyújtására IGÉNYELT KÖLCSÖN Összege:, azaz IGÉNYELT KÖLCSÖN Futamideje: Bankszámla tulajdonosa és számla száma ahova a folyósítást kéri : bankszámla

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

III. MELLÉKLET. Hatályos: július 1. napjától SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS / ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

III. MELLÉKLET. Hatályos: július 1. napjától SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS / ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS III. MELLÉKLET Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT

ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK. NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI RÉGI ADAT 1. számú nyomtatvány ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY AZONOSÍTÁSI ADATOK SZÜLETÉSI NÉV: SZÜL HELYE, IDEJE: ANYJA NEVE: SZERZŐDÉS SZÁMA: NEM VÁLTOZÓ ADAT (jelenleg is érvényes) VAGY ADATVÁLTOZÁS ELŐTTI

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum:

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM. Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: 1. oldal MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM Kötvényszám: Ajánlatszám: Szerződő: Cím: Biztosított: Születési dátum: Kérjük a módosítási formanyomtatványt nyomtatott nagy betűvel kitölteni szíveskedjen! 01-től az alábbi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím:

Tagsági azonosító szám: A belépô adatai Titulus: Vezetéknév: Keresztnév: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Állandó lakcím: Egészség- és Önsegélyezô pénztári belépési nyilatkozat, 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. 6713 Szeged, Pf.109 Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (1) 452 5444 Fax: 06 (1) 452 3570 www.generali.hu Adószám:18177796-2-42

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben