Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap"

Átírás

1 Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon szereplő személy szerepét: Hiteligénylő (Adós) Fedezet tulajdonosa (Zálogkötelezett) Személyi adatok Társigénylő (Adóstárs) Fedezet haszonélvezője Név: Előző/születési név: Anyja születési neve: Születési hely: Születési idő: Állampolgárság: Adóazonosító jel: Személyi azonosító (régi személyi szám) 1 : Személyi azonosító okmány típusa: Személyi ig./ Útlevél száma: Azonosító okmány kiállítója és betűjele: Lakcímkártya száma: Neme: Férfi Nő Családi állapot: Egyedülálló Házas/bejegyzett élettárs Élettársi kapcsolatban élő Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs Gyermekek száma 2 : fő Gyermekét egyedül neveli: Igen Nem Elérhetőségek Állandó lakcím: Vezetékes telefonszám: Levelezési cím: Vezetékes telefonszám: Mobiltelefonszám: előfizetéses feltöltőkártyás (pre-paid) céges Mobilszolgáltató: T-mobile Vodafone/Tesco Mobile Pannon/Telenor Mail: Munkahelyi vezetékes telefonszám: Egyéb személyes adatok Milyen jogcímen lakik jelenlegi lakcímén: Tulajdonos Bérlő Családtag Egyéb Mióta lakik jelenlegi lakcímén: év hó Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? Felsőfokú Érettségi Szakképesítés 8 általános, vagy alacsonyabb 1 Az ingatlan nyilvántartásról szóló évi CXLI. Tv. 32. (1) bekezdése szerint a személyi azonosító szám használata kötelező. 2 Gyermek, ha 16. életévét még nem töltötte be, vagy 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévet még nem érte el. 1

2 Munkahelyi, illetve vállalkozáshoz kapcsolódó adatok 3 Foglalkozási szektor Ipar Kereskedelem Mezőgazdaság Közlekedés Távközlés Informatika Idegenforgalom Egészségügy Oktatás Pénzügy Biztosítás Jog Államigazgatás Egyéb Ha Ön foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll: Munkáltató neve: Munkáltató címe: Munkáltató adószáma 4 : Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: év hó Határozott Határozatlan Határozott munkaviszony lejárta: év hó Munkáltató típusa 5 : Egyéni vállalkozó Őstermelő Közkereseti társaság vagy betéti társaság Korlátolt felelősségű társaság Részvénytársaság Non-profit szervezet vagy Kht. Központi vagy helyi közigazgatási szerv Állami vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv Egyéb 6 Munkahelyen betöltött pozíciója: Felsővezető Középvezető Szellemi munkát végző alkalmazott Fizikai munkát végző alkalmazott Ha Ön saját vállalkozással rendelkezik, akkor Ön: Egyéni vállalkozó Őstermelő Kkt. tagja Bt. beltagja Bt. kültagja Más társas vállalkozás tulajdonosa Vállalkozásra vonatkozó adatok 7 (kitöltése csak akkor kötelező, ha Ön saját vállalkozással rendelkezik): A vállalkozásának neve: Adószáma: Vállalkozás alapításának dátuma: év hó Vezet-e az OTP Bank Nyrt-nél vállalkozói folyószámlát? Igen Nem Ha igen, számlanyitás dátuma: év hó Ha Ön nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, akkor Ön: Tanuló Háztartásbeli Nyugdíjas, ebben az esetben nyugdíjas törzsszáma: Munkanélküli Gyesen/Gyeden lévő Banki és pénzügyi adatok 8 OTP Bank Nyrt-nél vezetett lakossági folyószámla száma: Csak a hiteligénylőnek (adósnak) és társigénylőnek (adóstársnak) kell kitöltenie. 4 Kitöltése kötelező. 5 Amennyiben Ön GYES-ben, GYED-ben, táppénzben stb. részesül, munkáltatójára vonatkozó választ akkor is ki kell tölteni. 6 Pl. fegyveres szerv, bíróság, ügyészség stb. 7 Kitöltése csak akkor szükséges, ha Ön őstermelő, egyéni vállalkozó, Kkt. vagy Bt. bel- vagy kültagja, vagy más társas vállalkozás tulajdonosa. 8 Csak a hiteligénylőnek (adósnak) és társigénylőnek (adóstársnak) kell kitöltenie. 2

3 Van-e más hitelintézettel pénzügyi jellegű kapcsolata? 9 Igen Nem Vezet-e más hitelintézetnél lakossági folyószámlát? 10 Igen* Nem *más hitelintézetnél vezetett lakossági folyószámla száma: - - Háztartása összes havi nettó jövedelme: Ft Jövedelmet terhelő levonások (pl.: gyermektartás): Ft Háztartás létszáma: fő Ebből eltartottak száma: fő Rendelkezik-e más banknál bankkártyával? Igen Nem Rendelkezik-e más banknál hitelkártyával? Igen Nem Jelenleg összesen hány darab hitele van más pénzintézetnél? db Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes hiteltartozása megközelítőleg: Ft Egyéb (nem OTP-s) rendszeres havi törlesztő részleteinek összege 11 : Ft Egyéb (nem OTP-s) fennálló összes kezességvállalása megközelítőleg: Ft Jövedelmi és vagyoni adatok OTP Banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem Más banknál vezetett folyószámlára érkező jövedelem Nem bankszámlára érkező jövedelem Munkaviszonyból vagy vállalkozásból származó jövedelem Ft/. Ft/. Ft/. Nyugdíj, rokkantellátás Ft/. Ft/. Ft/. Egyéb, rendszeres jövedelmek Ft/. Ft/. Ft/. Családtámogatási és gyermek(ek) után járó egyéb ellátások Ft/. Ft/. Ft/. A lakáscélt (hitelcélt) képező ingatlan adatai Itt kérjük feltüntetni annak az ingatlannak az adatait, melyet a Lakástakarék lakáskölcsön igénybevételével épít/vásárol/bővít/felújít/korszerűsít/stb. Címe: Helyrajzi száma: Ezt az ingatlant felajánlják-e a kölcsön fedezetéül? Igen Nem Vagyonbiztosítással rendelkezem: Igen Nem A fedezetként felajánlott ingatlan adatai 1. fedezet címe: Helyrajzi száma: Az ingatlan nagysága (m 2 ): Vagyonbiztosítással rendelkezem: Igen Nem A fedezetként felajánlott ingatlanra vonatkozó nyilatkozatok 1. Kijelentem, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan más jogügyletben jelzálogfedezetként Hitelcél szerinti ingatlan nincs lekötve az alábbi mértékben van lekötve a jelzálog jogosultja: összege: a jelzálog jogosultja: összege: 1. fedezet nincs lekötve az alábbi mértékben van lekötve a jelzálog jogosultja: összege: a jelzálog jogosultja: összege: 9 Más bankkal szemben fennálló szerződéses jogviszony (pl.: hitelkártya, áruhitel, lízing stb.) 10 Amennyiben több lakossági bankszámlával rendelkezik, az Ön által legfontosabbnak tartott lakossági bankszámla számot kérjük feltüntetni. 11 Kedvezmény nélkül számított havi törlesztő részlet. 3

4 2. Kijelentem, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan amennyiben az jelenleg lakóingatlan vagy építés esetén lakóingatlan lesz (lakás vagy lakóház) tulajdonosa(i)/vevő(i) Hitelcélt képező ingatlan az ingatlanban laknak, vagy lakni fognak azt bérbe adják, vagy bérbe fogják adni egyéb célra hasznosítják, éspedig: 1. fedezet az ingatlanban laknak, vagy lakni fognak azt bérbe adják, vagy bérbe fogják adni egyéb célra hasznosítják, éspedig: (Kérjük a fenti három lehetőség közül a megfelelőt jelölni. Ha egyik sem kerül megjelölésre, azt úgy tekintjük, hogy az ingatlanban laknak, vagy lakni fognak.) 3. A fedezetül felajánlott ingatlan tulajdonosának nyilatkozata Tudomásul veszem, hogy 1,5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó kölcsönigény esetén az OTP Jelzálogbank Zrt. által végzett hivatalos hitelbiztosítéki-érték megállapítás szükséges (ill. kérhető az igényelt kölcsönösszegtől függetlenül is, ha az ügyfél a fedezetértékelést vitatja). Az ehhez, valamint a kölcsön folyósításához szükséges helyszíni szemle során az ingatlanba, ill. épületbe/lakásba történő bejutást lehetővé teszem és egyben hozzájárulok ahhoz, hogy az épületről/lakásról külső és belső fényképek készüljenek, valamint ahhoz, hogy az ingatlan adatait az OTP Jelzálogbank Zrt. tevékenységének a hatályos jogszabályokban foglalt előírások szerinti ellátása érdekében a mindenkor hatályos hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megtartásával a jogviszony megszűnéséig kezelje. Kelt: Kölcsönt igénylő aláírása Szig. sz.: Ingatlantulajdonos aláírása Szig. sz.: Kölcsönt igénylő aláírása Szig. sz.: Ingatlantulajdonos aláírása Szig. sz.: Megbízás folyószámláról történő hitelbiztosítéki-érték megállapítási díj átutalására 12 Felkérem Önöket, hogy a mai napon a helyszíni szemle alapján történő hitelbiztosítéki-érték megállapítás megrendelése miatti Ft, azaz forint hitelbiztosítékiérték megállapítás díjat számú bankszámlámról átutalással szíveskedjenek teljesíteni. Lakáscél Kölcsönt igénylő aláírása Társigénylő aláírása Kérjük, jelölje meg a lakáskölcsön igénylés célját: Lakótelek, lakás, családi ház vásárlás, csere, ill. lakáshasználati vagy lakásbérleti jog vásárlása, valamint pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása (A) Lakás, családi ház építése, bővítése (B) Lakás, családi ház vagy közös tulajdonú részek felújítása, korszerűsítése, helyreállítása, közművek, kommunális létesítmények kialakítása és felújítása (C) Lakáscélú kölcsön, gyűjtőszámlahitel, illetve pénzügyi lízing teljes vagy részleges kiváltása (D) 12 Csak 1,5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó kölcsönigény esetén kell kitölteni. 4

5 Az igényelt lakáskölcsön összege Ft lakáskölcsönt kérek. A kölcsön folyósítása (lakáscélú kölcsön vagy lízing kiváltásánál a kölcsön/lízing számlaszáma) A kölcsön összegét a számú folyószámlára kérem utalni. A kölcsön törlesztése A kölcsön törlesztő részleteit a számú folyószámláról törlesztem. Igénylő nyilatkozata: Kijelentem, hogy jelen kérelmi nyomtatvány mellékletét képező Nyilatkozatokat átvettem, az abban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a kitöltött, valamint aláírt Nyilatkozatokat a Lakáskölcsön igénylési nyomtatvánnyal együtt benyújtottam. Kelt:,, év hó nap Adós/Adóstárs/Zálogkötelezett/Fedezet haszonélvező 5

6 I. A kölcsönigénylők és a zálogkötelezettek nyilatkozatai Kérjük, kölcsönigényének megfelelően jelölje a négyzetekbe tett X-szel, hogy megértette, és elfogadta a nyilatkozatokban foglalt tájékoztatást 1. Tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelem a pénzügyi helyzetem megítéléséhez, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat tartalmazza. A kölcsönigénylő nyomtatvány benyújtása akaratnyilatkozatomnak minősül, amelynek befogadása nem jelent hitelnyújtási kötelezettséget az OTP Lakástakarék Zrt. részére. 2. Kijelentem, hogy az OTP Lakástakarék Zrt., illetve a velük szoros kapcsolatban álló vállalkozás igazgatósági tagja/felügyelő bizottsági tagja/ügyvezetője/könyvvizsgálója/ezek közeli hozzátartója vagyok/nem vagyok 13. (A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény értelmében szoros kapcsolatnak minősül két vagy több természetes vagy jogi személy között fennálló ellenőrző befolyásnak vagy részesedési viszonynak minősülő kapcsolat. Ha egy személy olyan személlyel áll ellenőrző befolyásnak minősülő kapcsolatban, amely maga is ellenőrző befolyást gyakorol egy harmadik személyre, akkor e harmadik személyt is a legfelső szinten lévővel szoros kapcsolatban állónak kell tekinteni. Szoros kapcsolat jön létre két vagy több személy között is, ha ugyanazon személyek ellenőrző befolyása alatt állnak. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény értelmében ügyvezetőnek minősül a vállalkozás igazgatósága által megválasztott, a vállalkozással munkaviszonyban álló elnöke, a vállalkozás vezetésére kinevezett, a vállalkozással munkaviszonyban álló első számú vezető, valamint e vezető valamennyi helyettese.) Kölcsönigénylő Társigénylő 3. A kölcsönigénylő nyilatkozata a hitelbiztosítéki érték-megállapítás megrendeléséhez Tudomásul veszem, hogy 1,5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó kölcsönigény esetén az OTP Jelzálogbank Zrt. által végzett hitelbiztosítéki-érték megállapítás szükséges (ill. az értékmegállapítást követően kérhető az igényelt kölcsönösszegtől függetlenül is, ha az ügyfél a fedezetértékelést vitatja). Továbbá tudomásul veszem, hogy a kölcsönkérelmem benyújtásával egyidejűleg az OTP Jelzálogbank Zrt. részére a Lakástakarék hatályos hirdetményében meghatározott hitelbiztosítéki-érték megállapítás díja helyszíni szemle alapján (továbbiakban: értékmegállapítás) díj/költség megfizetése engem terhel. Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a hitelbiztosítéki értékmegállapításra vonatkozó szakvélemény nekem felróható okból 14 nem készíthető el, de a hitelbiztosítéki érték-megállapítás a hitel iránti kérelem elbírálásához illetve a már létrejött kölcsönszerződés módosításával kapcsolatban benyújtott kérelem esetében szükséges, úgy az OTP Lakástakarék Zrt. az akadályok elhárulta után a hitelbiztosítéki érték-megállapítás elvégzésére ismételten megbízást ad, melynek díját/költségét újból megfizetem. Amennyiben az ügyfél hibájából az értékelés nem végezhető el, azaz a helyszínelést végző nem tudott bejutni az ingatlanba, vagy olyan alapdokumentum hiányzik, amely miatt az értékmegállapítás nem végezhető el, a korábban megfizetett hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj 50%-a az OTP Jelzálogbank Zrt-t illeti. Ebben az esetben új értékmegállapítás megrendelése szükséges, amelynek díja a Hirdetmény szerinti hitelbiztosítéki értékmegállapítási díj 100 %-a. Tudomásul veszem továbbá azt is, hogy ha az értékmegállapítás megrendelést a helyszíni szemlén, vagy azt követően visszavonom, akkor függetlenül attól, hogy az értékelés a visszavonás időpontjára elkészült-e vagy sem a megfizetett értékmegállapítási díjat a hitelező nem téríti vissza. Kölcsönigénylő Társigénylő 4. Hozzájárulás a tulajdoni lap TAKARNET rendszerből történő lekéréséhez Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt-t feljogosítom az ingatlan-nyilvántartás számítógépes adatbázisából a fedezetként felajánlott ingatlanomra bejegyzésre kerülő jelzálogjog széljegyként való feltüntetésének lekérdezésére és ellenőrzésére (tulajdoni lap), amelyért az OTP Lakástakarék Zrt. mindenkor hatályos Díjtáblázata szerinti TAKARNET rendszerből tulajdoni lap lekérdezési és ellenőrzési díjat a kérelem benyújtásakor megfizetem. 13 Kérem, hogy aláhúzással jelölje az Önre vonatkozó részt. 14 Így különösen pl.: dokumentumok hiánya miatt az ingatlan egyértelmű azonosítása nem lehetséges ; személyesen vagy a képviselőm útján a szemlén nem jelennek meg stb. 6

7 5. Nyilatkozat hitelkiváltás esetén Tudomásul veszem, hogy az idegen bank által kiállított törlési engedély másolatát utólag a kölcsönt folyósító OTP Bank Nyrt. fiókjába haladéktalanul be kell nyújtanom. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy az idegen banknál fennálló, kiváltandó tartozásról kiállított igazolás benyújtása szerződéskötési feltétel. Az igazolás kiállítási napja és a szerződéskötés között nem telhet el több, mint 8 munkanap. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a kölcsön kiváltására nyújtott lakáskölcsön szerződésben szereplő forint ellenérték nem lehet több, mint a kiváltandó kölcsön igazolásán kimutatott összeg (devizakölcsön esetén annak forintban meghatározott összege). Kölcsönigénylő Társigénylő 6. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 4. (1) bekezdése alapján kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll. A 4. (2) bekezdése szerint fontos közfeladatot ellátó személy: a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár, b) az országgyűlési képviselő, c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, melynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs, d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja, e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai, f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja. A 4. (3) bekezdése szerint közeli hozzátartozó a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs. A 4. (4) bekezdése szerint a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy: a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll; b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre. Kijelentem, hogy a fentiek alapján kiemelt közszereplőnek nem minősülök, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény fent említett,. bekezdés,.. pontja alapján kiemelt közszereplőnek minősülök. A kölcsönfelvétel szempontjából igazolt önerő, mint pénzeszköz, valamint a kölcsön törlesztéséhez felhasznált pénzeszközök forrására vonatkozó információk az alábbiak:. 7. Nyilatkozat OTP Lakástakarék által folyósított kölcsönök esetében Kijelentem, hogy az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 72. (4) bekezdése alapján részemre az alábbi tájékoztatást nyújtotta: Tudomásul veszem, hogy az OTP Bank Nyrt. felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), tevékenységi engedélyének száma 983/1997/F. A Bank a tevékenységi engedélyének I.1.h) pontjában foglaltak 7

8 alapján jogosult pénzügyi szolgáltatás közvetítésére, ennek nyilvántartása a internetes oldalon ellenőrizhető. Tudomásul veszem, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított lakáskölcsön vonatkozásában az OTP Bank Nyrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 10.. (1) bekezdés aa) pontja szerint (kiemelt) függő közvetítőként az OTP Lakástakarék Zrt., mint megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli. Tudomásul veszem, hogy az OTP Bank Nyrt. által közvetített, OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított kölcsönök esetében a megkötött szerződések után az OTP Bank Nyrt. közvetítői díjazásban részesül. 8. Kockázatfeltáró nyilatkozat OTP Lakástakarék által folyósított kölcsönök esetében Tudomásul veszem, hogy az OTP Lakástakarék Zrt. a kölcsönt forintban folyósítja. A kölcsön törlesztése forintban történik. A havi törlesztőrészlet mértékét, valamint a maximálisan igénybe vehető lakáskölcsön visszafizetési idejét az adott szerződéses módozatra vonatkozó ÁSZF melléklete tartalmazza. Tudomásul veszem, hogy a kölcsön hiteldíja az Adósok által fizetendő kamatból és a kezelési költségből (amennyiben az adott szerződéses módozat tartalmazza) tevődik össze, a kölcsön hiteldíja a teljes futamidő alatt fix. Tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt díjak, költségek a szerződésben foglalt okok alapján a Hitelező által egyoldalúan módosíthatóak. Ha a díj, vagy költség egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek változása a díj, vagy költség csökkentését teszik lehetővé, a Hitelező ezt a szerződéses kötelezettség részeként az Adósok javára érvényesíti. A díj, vagy költség megváltoztatásáról, a díj, vagy költség új mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről a Hitelező legkésőbb a változás hatályba lépését megelőzően 30 nappal levélben közvetlenül értesít. Tudomásul veszem, hogy az igényelt kölcsön törlesztéséül szolgáló lakossági bankszámlán olyan forint összeget kell biztosítanom, amelyből a Hitelező részére az esedékesség időpontjában az aktuális törlesztőrészlet összege teljesíthető. Kijelentem, hogy a Hitelező felhívta a figyelmemet arra, hogy a kölcsönfelvételt megelőzően fontoljam meg a háztartásom teljes teherviselő képességét, vegyük figyelembe a háztartásomban élők vagyoni-jövedelmi helyzetét, eladósodottságát, és a leendő adóssággal összefüggő teherviselő képességüket is. Kijelentem, hogy a Hitelező felhívta a figyelmemet a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi honlapjára (www.felugyelet.mnb.hu), az ott szereplő termékleírásokra, összehasonlítást segítő alkalmazásokra (kölcsönkalkulátor, háztartási költségvetés-számítási program), amely az OTP Bank Nyrt. honlapjáról (www.otpbank.hu) is elérhető. Kijelentem, hogy a fentiek alapján a kölcsöntermék kiválasztásánál józan körültekintéssel jártam el. 9. A Hitelező részére történő adatkezelési hozzájárulás Hozzájárulok ahhoz, hogy a Hitelező. a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a kölcsönkérelmi nyomtatványon, valamint a kölcsönkérelemmel kapcsolatos egyéb dokumentumokban szereplő személyes adataimat, valamint az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataimat, tájékoztatást követően a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. felhatalmazása alapján és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény alapján kezelje, továbbá kockázatkezelési, ügyfélkockázat elemzési, ügyfél értékelési célból teljes körűen a köztem és a Hitelező között létrejött ügyletek vizsgálatára, valamint a Hitelező által kötött ügyletek vizsgálatára vonatkozóan - kezelhesse és felhasználhassa a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Hitelező érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése érdekében. Tudomásul veszem, hogy a fenti adatkezeléseket az OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított kölcsönök esetében a Hitelező az OTP Bank Nyrt., mint meghatalmazott útján végzi. Amennyiben kiszervezés keretében adatátadásra kerülne sor, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény előírásának megfelelően a kiszervezett tevékenység körét és a kiszervezett tevékenység végzőjét az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatában, illetve az OTP Lakástakarék Zrt. az Általános Szerződési Feltételeiben feltünteti. 8

9 Tudomással bírok arról, hogy az adóazonosító jel hiánya nem jelent hátrányt, kivéve, ha jogszabály előírása alapján annak használata az ügylethez kötelező. Kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos részletes szabályokat az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései alapján megismertem. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező az igénylés benyújtásától, pozitív kölcsönbírálat esetén a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Hitelezőnek, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek - az Adósokkal szemben követelése áll fenn. Negatív hitelbírálat esetén az adatokat a Hitelező az igénylés benyújtásától a kölcsönigény elutasítását követő ötödik év végéig tartja nyilván. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben megjelölt személyes adatokat, a Hitelező a hivatkozott törvény rendelkezése szerint nyolc évig köteles megőrizni. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak jelen nyilatkozatban illetve a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 10. A pénzmosási törvény szerinti nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szerződéskötés során saját magam nevében járok el. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásom van arról, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni az OTP Bank Nyrt-nek közölt adataimban bekövetkezett változásokat. 11. Hozzájárulás az OTP Bank Nyrt. részére történő adatátadáshoz, OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított kölcsönök esetében Kifejezetten hozzájárulok a kölcsönkérelmi nyomtatványban szereplő, illetve az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataimat a Hitelező az OTP Bank Nyrt. részére átadja. Az adatszolgáltatatás célja a Hitelezőnek a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, az egyedi kölcsönügylethez kapcsolódó valamennyi tevékenység az OTP Bank Nyrt., mint megbízott által történő végezhetősége, konszolidációs-, és kockázatelemzések készítése, az esedékessé vált kölcsöntartozás behajtása, a Bank által végzett monitoring (kölcsönvizsgálati) tevékenység elősegítése. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Hitelezőnek, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek - az Adósokkal szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 12. Hozzájárulás az OTP csoport tagjai részére történő adatátadáshoz Kifejezetten hozzájárulok, hogy a kölcsönkérelmi nyomtatványban szereplő, illetve az esetleges változások miatt később bejelentett személyes adataimat a Hitelező az OTP csoport bármelyik tagja részére átadja. Az adatszolgáltatatás célja a Hitelezőnek a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, valamint egyéb jogszabályok alapján vállalt feladatai, fennálló kötelezettségei teljesítése, konszolidációs-, és kockázatelemzések készítése, az esedékessé vált kölcsöntartozás behajtása, a csoporttagok által végzett monitoring (kölcsönvizsgálati) tevékenység elősegítése, valamint a törlesztéshez szükséges biztosítási szerződések megkötése. Az OTP csoport tagjainak felsorolása az OTP Bank Nyrt. honlapján megtalálható. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Hitelezőnek, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek - az Adósokkal szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az 9

10 információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 13. Hozzájárulás az engedményes részéről történő adatátadáshoz Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a szerződéskötésre sor kerül a Hitelező a velem szemben fennálló esedékes, és a felszólításom ellenére meg nem fizetett bármely követelést engedményezi, úgy az engedményes a követelés behajtásának eredményéről, az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárásról a Hitelezőnek kockázatkezelési és kockázatelemzési célból a banktitkot képező adataimat átadja. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Hitelezőnek, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek - az Adósokkal szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 14. Hozzájárulás a biztosító részére történő adatátadáshoz Az igényelt kölcsön egyik folyósítási feltétele a fedezeteként jelzálogjoggal terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Hitelező a vagyonbiztosítást kötő biztosító részére a biztosítás fennállásának monitoringozhatósága érdekében a kölcsönnel kapcsolatos alábbi adatokat átadja: - a kölcsön összege, - a kölcsönszerződés megkötésének dátuma, - a kölcsön számlaszáma, - a kölcsön lejáratának dátuma, - a kölcsön típusa, - a fennálló tartozás összege, - a kölcsön kielégítési jogának megnyílta, Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező a szerződéses jogviszony fennállása alatt kezeli. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. 15. Nyilatkozat a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adatátadáshoz, OTP Lakástakarék Zrt. által folyósított kölcsönök esetén Hozzájárulok ahhoz, hogy a évi CXXII. törvény szerinti, a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatásokat a Hitelező nevében az OTP Bank Nyrt. végezze. Az adatkezelés célja hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis, és így lehetővé váljon a hitelképesség megalapozottabb megítélése, a felelős hitelezés feltételeinek teljesítése és a hitelezési kockázat csökkentése, mind az adósok, mind pedig a hitelintézetek biztonsága érdekében. Tudomásul veszem, hogy a fentiekben felsorolt adatkezelések esetében a személyes adatokat a Hitelező a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Hitelezőnek, - vagy a követelés engedményezése esetén az engedményesnek - az Adósokkal szemben követelése áll fenn. Tudomásul veszem, hogy adatkezeléssel kapcsolatos jogaimra ideértve a jogorvoslati lehetőséget is az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Kijelentem, hogy a fenti adatszolgáltatásom önkéntes, és az adatok kezelése hozzájárulásomon alapul, aláírásommal hozzájárulok adataimnak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez. Kölcsönigénylő Társigénylő 10

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez

Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez Kérelemhez szükséges dokumentumok belföldi magánszemély esetén Új építésű ingatlan lizingeléséhez 1. Formanyomtatványok (letölthetők weblapunkról, szerződő ügyfelenként 1 1 adatlapot kell kitölteni) Adatlap

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS)

IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) POSTA SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐLAP ÉS SZERZŐDÉS (TOVÁBBIAKBAN: SZERZŐDÉS) Ügylet-azonosító*:... Kampánykód*:... Ügynök kódja*:... Ügyintéző kódja*:... mely létrejött egyrészről az FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat) 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT

AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2008. február 21. naptól Üzletszabályzat 1/34 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. 1. BEVEZETŐ

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/23/10. számú HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 1999 Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2/7/1999 (03.09) számú határozatában

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben