Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer"

Átírás

1 Pszichológia 1 Adorjáni Ferenc Lélekvonat Springer Kiadó, Bpest., Argelander, Hermann Az első pszichoterápiás interjú Springmed Kiadó, Bpest., Árkovits Amaryl- Osváth Péter Az álom alagútján A DREAM- terápia ProDie Bpest., Armstrong- Feldman A születés művészete Alternatal Kiadó, Bpest, Bagdy Emőke(szerk) Párkapcsolatok dinamikája Animula Kiadó, Bpest., Bagdy Emőke(szerk) Pszichofitness Animula Kiadó, Bpest., Bagdy- Mirnics- Vargha Egyén, pár, család Animula Kiadó, Bpest, Bálint Mihály A borzongások és regressziók világa Animula Kiadó, Bpest., Bálint Mihály Az orvos a betege és a betegség Animula Kiadó, Bpest, Bálint Mihály Az őstörés Akadémiai Kiadó, Bpest., Bálint Mihály Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I.+II kötet Animula Kiadó, Bpest., Balogh Tibor Lélek és játék Akadémiai Kiadó, Bpest., Bárczy Magdolna A csoportok hatékonysága és a személyes változás Animula Kiadó, Bpest., Bárczy- Szamos Mediare necesse est Animula Kiadó, Bpest., Bánki M. Csaba Tesztelje önmagát ProDie Bpest., Bányai Éva, Varga Katalin Affektív pszichológia Bpest., Bennet, E.A. Az igazi Jung Animula Kiadó, Bpest., Bettelhein, Bruno A mese bűvölete Gondolat Kiadó Bpest., Bion, Wilfred Figyelem és értelmezés Lélekben Otthon Bpest., Bird- Cripe Psychology and Sport Behavior Mosby USA, Bistey Zsuzsa Vízöntőkori újjászületés Egészségforrás Bpest., Blasszauer Béla A jó halál Gondolat Bpest., Bokor László(szerk) Fejlődés és gyász Animula Bpest., Böszörményi Gyula Kucó Mandátum Bpest., Buda Béla- Kopp Mária A közvetlen emberi kommunikáció Animula Bpest., Buda Béla- Kopp Mária A pszichoterápia alapkérdései Bpest., Buda Béla- Kopp Mária Magatartástudományok Bpest.,2001

2 28 Cazacu- Floru Atlas de psihologie Stiintifica Bucuresti, Clauss, Günter- Hiebsch, Hans Gyermekpszichológia Akadémiai Bpest., Critchley, Macdonald The Dyslexic Child William Henemann London, Csabai- Molnár Egészség, betegség, gyógyítás Springer Bpest, Családterápiás sorozat A bizalom helyreállítása Animula Bpest., Családterápiás sorozat A milánói módszer Animula Bpest., Családterápiás sorozat A visszajelző csoport Animula Bpest., Családterápiás sorozat Család, terápia, gondozás Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családok és családterápia Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családterápiás oktatókönyv Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családterápiás olvasókönyv Animula Bpest., Családterápiás sorozat Helyesebben a milánói módszer elméletéről és gyakorlatáról Animula Bpest., Családterápiás sorozat Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer Animula Bpest., Családterápiás sorozat Munkám családi szkriptekkel Animula Bpest., Csányi Vilmos Viselkedés, gondolkodás, társadalom Akadémiai Bpest., Csiky Kálmán- Csiky Csaba A lelki jelenségek kórfolyamatai Dacia Cluj, Cziegler István Túl a fiataságon Akadémiai Bpest., Cziegler István, Oláh Attila Találkozás a pszichológiával Osiris Bpest., Eadie, Betty Átölel a fény Magyar Könyvklub Bpest., Ehrnrooth, Jari A csontok nyelvén Animula Bpest., Engl- Kotten- Ohlendorf- Poser Gyakorlatok az afázia terápiájához Bpest, Englander Tibor Viaskodás a bizonytalannal Akadémiai Bpest., Federspiel- Karger A lélek egészségkönyve Kossuth Bpest., Fejes András A gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája Bpest., Ferenczi Zsuzsa, Szalai László Tinnitus- az ördögi kör ProDie Bpest., Fodor Katalin(szerk.) Személyiségfejlesztés Tatabánya, Foulkes, S.H. A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei Animula Bpest., Freud, Sigmund A Patkányember Akadémiai Bpest., Freud, Sigmund Ösztönök és ösztönsorsok Filum Bpest., Freud, Sigmund Rossz közérzet a kultúrában Gondolat Bpest.,1982

3 58 Gabbard, Glen Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice American Psychiatric Press USA, Gegesi Kiss Pál A betegség és gyógyítás Akadémiai Bpest., Gegesi Kiss Pál A klinikai pszichológia alapjairól Akadémiai Bpest., Geréb György Pszichológiai atlasz Tankönyvkiadó Bpest., Gerevich József(szerk) Közösségi mentálhigiéné Animula Bpest., Gregory, Bruce Inventing Reality Wiley USA, Grünbaum, Adolf A pszichoanalízis alapjai Osiris Bpest., Haller József Stressz, agresszió, siker Calibra Bpest., Hárdi István Lelki egészségvédelem Bpest., Hárdi István Az agresszió világa Bpest., Hermann Imre Perverzió és muzikalítás Animula Bpest., Hunyadi György(szerk.) A csoportok percepciója Akadémiai Bpest., Hunyadi György(szerk.) Pszichológiai tanulmányok XV. Akadémiai Bpest, Katona Ferenc Az öntudat ébredése Gondolat Bpest, Kennard- Roberts- Winter Csoportanalitikus beavatkozások Animula Bpest., Klein, Melanie Irigység és hála Animula Bpest., Kopp Mária (szerk.) Lélektől lélekig SOTE Bpest., Kopp Mária (szerk.) Mentálhigiéné és pszichoszomatika Akadémiai Bpest, Kovács Sándor Tévelygések Magvető Bpest., Krapf,G. Az autogén tréning gyakorlata Springer Bpest., Kübler-Ross, Elisabeth A halál és a hozzá vezető út Gondolat Bpest., Kuritárné Szabó Ildikó Borderline személyiségzavar Bpest., Lajkó Károly A stresszcsökkentő viselkedés Bpest., Lányiné Engelmayer Ágnes Intellektuális képességzavar Bpest., LeCron, Leslie Az önhipnózis Magyar Könyvklub Bpest., Lengyel Endréné Gyakorló anyag afáziás betegeknek Bpest., Luban- Plozza A Bálint csoportok gyakorlati kérdései Bpest., Lukács Dénes Párkapcsolat szexualítás pszichoanalízis Animula Bpest., Lukács Dénes Szondi- Az ösztönprofiltól az elméletig Animula Bpest, Magyar Imre Az orvos és a beteg Bpest., Malan, D.H. A dinamikus pszichoterápia igazolása felé Animula Bpest., Malan, D.H. Egyéni dinamikus pszichoterápia Animula Bpest., Malchiodi, Cathy A gyermekrajzok megértése Animula Bpest., Márkus Attila Számok, számolás, számolászavarok ProDie Bpest., 2007

4 92 Mentzos, Stavros A konfliktus feldolgozás neurotikus módjai Lélekben Otthon Bpest., Mérei Ferenc- Binét Ágnes Gyermeklélektan Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc A klinikai pszichológia gyakorlata Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc A Rorshach próba Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek Bpest, Mitchell-Black A modern pszichoanalitikus gondolkodás története Animula Bpest., Mollon, Phil Szégyen és féltékenység Lélekben Otthon Bpest., Molnár- Csabai A gyógyítás pszichológiája Springer Bpest, Murphy, Joseph Tudatalattid csodálatos hatalma Mecenas Bpest., Németh György Lelki egészségünk Bpest., Oygaren, Hege Emlékezz álmaidra- Emlékezz magadra Animula Bpest., Peel, E.A. The Phychological Basis of Education Oliver and Boyd London, Piaget, Jean Az értelem pszichológiája Kairosz Bpest., Piaget, Jean Szimbólumképzés gyermekkorban Kairosz Bpest., Pilling János(szerk.) A halál és a haldoklás kultúrantropológiája Semmelweis Egyetem Bpest., Pléh Csaba Pszichológia történet Gondolat Bpest., Polcz Alaine A halál iskolája Magvető Bpest., Pszichodráma a gyakorlatban A ház tovább épül Animula Bpest Pszichodráma a gyakorlatban Ligetünk Animula Bpest Pszichodráma a gyakorlatban Megélni- túlélni Animula Bpest., Riskó Ágnes A test a lélek és a daganat Animula Bpest., Rose, Steven A tudatos agy Gondolat Bpest., Rösler- Szewczyk Medizinische Psychologie Volk und Gesundheit Berlin, Rudas János Önismereti csoportok Animula Bpest., Sárvári György Metalépés Animula Bpest., Scheoers- König Családi videotréning Animula Bpest., Schmidtné Balás Eszter Képes könyv a dadogásról Közhasznú Alapítvány Bpest., Segal, H. Bevezetés Melanie Klein munkásságába Animula Bpest, Selikowitz, Mark Diszlexia Bpest., Statt, David Pszichológiai kisenciklópédia Kossuth Bpest., Stern, Daniel A csecsemő személyközi világa Animula Bpest., Symington, J. W.Bion klinikai munkássága Animula Bpest., Szakács Ferenc Intelligenciadeficit típusok Bpest, Szasz Thomas Az elmebetegség mítosza Akadémiai Bpest.,2002

5 126 Székely Ilona Tárgykapcsolat elmélet családterápiában Animula Bpest, Szepesvári Elemér Holisztikus medicina Golden Book Bpest, Szőnyi- Füredi A pszichoterápia tankönyve Bpest., Thoma- Kachele A pszichoanalitikus terápia tankönyve 1 Springer Bpest., Thoma- Kachele A pszichoanalitikus terápia tankönyve 2. Springer Bpest., Thoma- Kachele Pszichoanalitikus terápia Lélekben Otthon Bpest., Túry Ferenc- Pászthy Bea Evészavarok és testképzészavarok ProDie Bpest., Utecht- Tholey Alkotó álom Bioenergetic Bpest., Vajda Zsuzsanna(szerk.) Az intelligencia és az IQ- vita Akadémiai Bpest., Vajda Zsuzsanna(szerk.) Pszichológia és nevelés Akadémiai Bpest., Váriné Szilágyi Ibolya Értékek az életben és a retorikában Akadémiai Bpest., Varjas Sándor Az álomról Athenaeum Bpest, Vékássy László A dadogók komplex kezelése Bpest, Vikár András, Sáfrán Zsófia A pszichodráma csoport Animula Bpest., Vikár György Az ifjúkor válságai Animula Bpest., Virág Teréz Emlékezés egy szederfára Animula Bpest, Wender, Paul A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt Bpest., Winnicott, Donald Kisgyermek, család, külvilág Animula Bpest., Yalom, Irvin A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata Animula Bpest., Yalom, Irvin Egzisztenciális pszichoterápia Animula Bpest., Die Budapester Schule der Psychoanalyse Akadémiai Bpest., OPD-2 Lélekben Otthon Bpest., Pszichiátriai mentálhigiénés szakápolástan Bpest., Rövid dinamikus pszichoterápia Animula Bpest.,2000 Vallás 1 Christie, Nils A fájdalom korlátai Európa Bpest, Eadie, Betty J. Átölel a fény Magyar Könyvklub Bpest., Hozé Utak a szeretethez Szent Gellért Bpest., Melchizedek,Drunvalo Az élet virágának ősi titka Mandala-Véda Budakeszi,2000

6 5 Redfield, James A mennyei látomás Magyar Könyvklub Bpest., Teres Ágoston Biblia és asztronómia Springer Bpest, Varga Csaba The Place of Law in Lukács, World Concept Akadémiai Bpest., Az önmegvalósítás tudománya Bhaktivedanta Book Bpest., 1990 Társadalom tudományok 1 Babbie, Earl A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi Bpest., Barczy- Diósi- Rudas Vélemények a másságról Animula Bpest., Bodrogi Tibor Mesterségek, társadalmak születése Fekete Sas Bpest., Császár Gyula A rendszerváltás anatómiája Littera Nova Bpest., Frazer, F.W. Rehabilitation Within the Community faber and faber London, Giró-Szász András Egy sikeres néppárt Századvég Bpest., Hollitcher, Walter Az ember a tudományos világképben Gondolat Bpest., Kopp Mária- Kovács Mónika A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Semmelweis Bpest., Pomogáts Béla A szellem köztársasága Akadémiai Bpest., Rácz József Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák Animula Bpest., Sas Judit Nőies nők és férfias férfiak Akadémiai Bpest., Spéder Zsolt A szegénység változó arcai Századvég Bpest., Szántó Miklós Munkaidő csökkentés és életmód Akadémiai Bpest., Szász István Tas Az egészség nem ügy Bpest., Vétó Ágnes- Csapó Ágnes A televízió és a gyermek Animula Bpest.,1991 Szociológia 1 Buser, Kurt- Kaul- Hecker, UrsulaOrvosi pszichológia- Orvosi szociológia Bpest., Goenman- Slevin- Buckenham Szociológia, szociálpszichológia és magatartástudomány ápolóknak Semmelweis Bpest., Molnár László(szerk) Orvosi szociológia Bpest.,1989

7 4 Rohde, Jürgen Soziologie des Krankenhauses Enke Stuttgart, Siegrist, Johannes Lehrbuch der Medizinishen Soziologie Urban &Schwarzenberg München, Szántó Zsuzsa- Susánszky Éva Orvosi szociológia Semmelweis Bpest,2002 Törvényszéki orvostan 1 Buris László Az igazságügyi orvostan kézikönyve Bpest., Chamberlain, G.- Orr, Ch. How to Avoid Medico- Legal Problems... London, Hodge, Samuel Medico-legal Library John Wiley&Sons New York, Huszár Ilona(szerk) Igazságügyi elmekórtan Bpest., Sótonyi Péter Igazságügyi orvostan Semmelweis Bpest,2001 Kémia 1 Fülöp F., Noszál B., Szász Gy. Gyógyszerészi kémia Semmelweis Bpest., Gergely- Erdődi- Vereb Általános és bioszervetlen kémia Semmelweis Bpest., Gergely- Penke- Tóth Szerves és bioorganikus kémia Semmelweis Bpest, Gunda Tamás A kémia újabb eredményei Akadémiai Bpest, Gyéresi Árpád Vademecum cromatografic Mentor Tg.Mures, Gyéresi- Kata A gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőségvizsgálata Kontraposzt Kiadó Bt. Bpest., Kajtár Márton Változatok négy elemre Gondolat Bpest., Marchall, William Klinikai kémia Semmelweis Bpest., Matkovics- Karmazsin- Kalász Radicals, ions and tissue damage Akadémiai Bpest., Regitz, Manfred- Scherer, Otto Multiple Bonds and Low Coordination... Georg Thieme USA, Szász György Gyógyszerészi kémia 1 Bpest, Szász György Gyógyszerészi kémia 2 Bpest.,1983

8 Analitikai kémia 1 Barcza- Buvári A minőségi kémiai analízis alapjai Bpest., Barcza Lajos A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve Bpest., Burger Kálmán Az analitikai kémia alapjai Semmelweis Bpest, Burger Kálmán A mennyiségi kémiai analízis alapjai Semmelweis Bpest, Erdey László Bevezetés a kémiai analízisbe Tankönyvkiadó Bpest., Farkas Béla- Révész Piroska Kristályosítástól a tablettázásig Universitas Szeged, Kelemen János Minőségi analitikai kémiai gyakorlatok Pécsi Tudományegyetem Pécs, Schulek- Szabó A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei Tankönyvkiadó Bpest.,1973 Biológia 1 Berend Mihály Biológiai diáklexikon Akadémiai Bpest., Bodzsár Éva Humánbiológia ELTE Eötvös Bpest., Csaba György(szerk.) A biológia aktuális problémái Bpest., Csaba György(szerk.) Orvosi biológia Semmelweis Bpest., Csányi Vilmos Sejtbiológia Gondolat Bpest., Czihak- Langer- Ziegler Biologie Springer Berlin, Diculescu, Ilie Biologie celulara Didactica si Pedagogica Bucuresti, Dr. Csaba György A biológiai szabályozás Bpest, Kreutzberg, Georg Aspecte der zellbiologie und zellpathologie des neurons Aesopus München, Nagy Mária Biológia Bpest., Perendy Mária Biológiai gyakorlatok kézikönyve Gondolat Bpest., Szabó Gábor(szerk) Sejtbiológia Bpest., Szántay Cs. Chemistry and Biotechnology of Biologically... Akadémiai Bpest., Szemere György Alkalmazott biológia Semmelweis Bpest., Szemere György Alkalmazott biológia Semmelweis Bpest.,2000

9 16 Törő Imre(szerk) Biológia Bpest., Biológia- SH atlasz Springer Bpest.,1994 Genetika 1 Czeiczel Endre Veleszületett rendellenességek Bpest, Czeiczel Endre Az orvos genetikus szemével Minerva Bpest., Czeiczel Endre Egy orvosgenetikus etikai gondjai Kossuth Bpest., Czeiczel Endre Genetikai tanácsadás Bpest., Czeiczel Endre Az emberi öröklődés Gondolat Bpest., Czeiczel - Benkmann- Goedde Genetics of the Hungarian Population Akadémiai Bpest., Kétyi Iván Mikrobiológiai genetika Bpest., Lazányi Endre Átöröklés és evolúció Kriterion Bukarest, Papp Csaba- Tóth-Pál Ernő Genetikai tanácsok gyermeket váró szülőknek Springer Bpest., Parádi Elemér Genetikai példamegoldó Eötvös L.TT Bpest, Perendy Mária, Nagy Anna Genetikai példatár Bpest., Schranz Dénes Genetik der Zahn- Mund- und Kiefer Region Akadémiai Bpest., Sutka József Citogenetika Mezőgazdasági Bpest., Tóth Sára, Hegyesi Hargita Bevezetés a humángenetikába Semmelweis Bpest.,2007 Biokémia 1 Ábel Tatjána, Karádi István Lipoproteinek Melánia Bpest., Ádám Veronika Orvosi Biokémia Bpest, Bagdy Dániel A véralvadás orvosi biokémiája Bpest., Balla Árpád, Kiss A.Sándor Magnézium a biológiában... Proprint Csíkszereda, Bernát Iván A vasanyagcseréről röviden Bpest., Csere, Sümegi, Kispál, Mózsik Human Mitochondrial ATP... Akadémiai Bpest., Dinu, V.- Popescu, A. Biochimie medicala Medicala Bucuresti, 1996

10 8 Elődi Pál A fehérjék titkai nyomában Gondolat Bpest., Fehér János, Vereckei András Szabadgyökreakciók jelentősége az orvostudományban Biotéka Bpest., Gárdos- Szász- Sarkadi Membránok és membránbetegségek Bpest., Horváth Csaba A hypercalciuria jelentősége a kalcium- anyagcsere betegségeiben Akadémiai Bpest., Jakab Lajos A plazmaproteinek és glikoproteinek kórélettani, klinikai jelentősége Bpest., Kahánné László Ilona A látás biokémiája Bpest., Karlson, P- Gerok, W.- Werner, G. Patobiokémia Bpest., Lakatos Péter(szerk) A kálcium- háztartás és a csontszövet anyagcsere betegségei Bpest., László Ferenc, Janáky Tamás Clinical Application of Radioimmunossay Akadémiai Bpest., Módy Jenő Biokémia, orvosoknak Proprint Csíkszereda, Pelley, John- Goljan, Edward Biokémia- gyors segítség a sikeres vizsgához Bpest., Pár, Kiss, Mózsik, Kereskai The Etological Role of Hepatitis C Virus in Lymphomagenesis Akadémiai Bpest., Pár, Rácz, Mózsik Gastrointestinal immunology Akadémiai Bpest, Rosetti- Mitrea Biochimie Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1985 Molekuláris biológia 1 Campbell,M.- Heyer, L. Genomika, proteomika, bioinformatika Bpest., Carpentier, Charles Clinics in immunology and Allergy W.B.Saunders London, Chiorean, Mircea 4 Falus András Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi Az immunológa élettani és molekuláris alapjai Editura Dacia Cluj-Napoca, 1983 Semmelweis Bpest, Falus András(szerk) Fejezetek a genomléptékű biológiából és orvostudományból Semmelweis Bpest., Falus András, Bencsáth Márta Immunbiology TEMPUS ITC Bpest, 1996

11 Faragó Anna Ciklikus nukleotidok jelentősége a hormonális Bpest., szabályozásban 8 Fülöp- Aszódi Akadémiai Bpest.,1979 Alloantigen systems of Human leucocytes and Platelets 9 Füst György Bpest.,1987 A komplementrendszer és vizsgálata az orvosi gyak-ban 10 Gergely- Erdei Immunológia Bpest, Gergely- Erdei Immunbiológia Bpest, Hood, Weissman, Wood, WilsonImmunology Benjamin/Cummings Usa, 1984 Immunológiai technikák a klinikai kutatásban és PTE Orvostudományi és 13 Illés Tamás (szerk.) diagnosztikában Egészségtudományi Centrum Pécs, Lancker, Julien Molecular and Cellular Mechanisms in Disease Springer Berlin, Mándi Yvette(szerk.) Orvosi mikrobiológia és immunológia Bpest., Maródi László Immundeficienciák Bpest, Módy Jenő A molekulák és az élet Dacia Kolozsvár, Petrányi Gyula Autoimmun betegségek Akadémiai Bpest., Petrányi Gyula(szerk) Klinikai immunológia Bpest., Petrányi Gyula(szerk) Transplantatiós immunologia Akadémiai Bpest., Playfair, J.H.L. Rövid Immunológia Springer Bpest, Rosen- Geha Immunológiai esettanulmányok Bpest., Zilch, Max Josef Immunologie im Spannungsfeld individueller Disposition und Exposition Forum- Symposion 1991 Biofizika 1 Damjanovich- Mátyus Orvosi biofizika Bpest., Damjanovich Sándor Molekulaóriások biofizikája Akadémiai Bpest., Dinya Elek Biometria az orvosi gyak-ban Bpest., Dinya Elek Biometria az orvosi gyak-ban Bpest., Ernst Jenő Biofizika Akadémiai Bpest,1977

12 6 Ernst Jenő Bevezetés a biofizikába Akadémiai Bpest, Jungk, Robert Ezer napnál tündöklőbben Politikai Bukarest, Juvancz- Paksy Orvosi biometria Bpest., Orbán Erzsébet Atomok, ionok, molekulák Tankönyvkiadó Bpest., Prohászka, Füst, Dinya Biostatisztika a klinikumban Semmelweis Bpest., Rontó - Tarján A biofizika alapjai Semmelweis Bpest, Rontó - Tarján An Introduction to Biophysisc Akadémiai Bpest., Rontó - Tarján Einführung in die Biophysik Semmelweis Bpest., SH atlasz Atomfizika Springer Bpest., SH atlasz Űrtan Springer Bpest., Szilvási István(szerk) A nukleáris medicina tankönyve B+V Bpest., Vincze János Biofizika NDP Bpest.,2007 Virológia 1 Cajal, N.- Iftimovici, R. Din lumea virusurilor Stiintifica si enciclopedica Bucuresti, Evans, Alfred Viral Infections of Humans John Wiley USA, Hollós- Kulcsár- Ongrádi-Nász Hepatitiszvírusok, vírushepatitiszek Bpest., Hyman Richard Natural History of Varicella- Zoster Virus CRC Press USA, Lapis Károly Az orvosi virológia aktuális kérdései Bpest., Lomniczi Béla Vírusok Gondolat Bpest, Romváry József Arbovírusos zoonózisok Bpest.,1982 Mikrobiológia 1 Ádám Éva Gyógyszerészi mikrobiológia Semmelweis Bpest, Ádám Éva(szerk) Mikrobiológia gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatók részére Semmelweis Bpest.,2006

13 3 Alföldy Zoltán Orvosi mikrobiológia, immunitástan, parazitológia Bpest Alföldy Zoltán, Nász István Mikrobiológia gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatók részére Bpest., Bajtai Attila(szerk) Helicobacter pylori Medicom Bpest., Béládi- Kétyi- Nász- Váczi Orvosi mikrobiológia, immunitástan, parazitológia Bpest., Béládi- Nász(szerk) Orvosi mikrobiológia Semmelweis Bpest., Debreczeni- Mózsik The Capsaicin and Helicobacter... Akadémiai Bpest., Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia... Procardia Mvhely., Gergely Lajos Orvosi mikrobiológia Semmelweis Bpest., Gherman, Ion Compendiu de parazitologie clinica All Bucuresti, Kiss István Testing Methods in Food Microbiology Akadémiai Bpest., László János, Péter Mihály Kórokozó mikroorganizmusok Dacia Kolozsvár, Le Minor, Léon- Véron, Michel Bactériologie médicale Flammarion Paris, McKusick, Victor Mendelian Inheritance in Man John Hopkins Univ. London, Mehlhorn- Peters Diagnose der Parasiten des Menschen Gustav Fischer Stuttgart, 1983 Mortimer- Trüper- Balows- 17 Schlegel The Prokaryotes I.vol. Springer Berlin, 1981 Mortimer- Trüper- Balows- 18 Schlegel The Prokaryotes II.vol. Springer Berlin, Nász István Klinikai mikrobiológia Bpest., Nász István Mikrobiológia és immunitástan Bpest., Nitzulescu, V. Parazitologie pentru toti Medicala Bucuresti, Pesti Miklós(szerk) Általános mikrobiológia Dialóg Campus Bpest., Ralovich Béla Listeriosis research Akadémiai Bpest., Rozgonyi Ferenc Háziorvosi és járóbeteg- szakorvosi mikrobiológiai gyorsdiagnosztika Hom-Ir Debrecen, Russell- Hugo- Ayliffe Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilisation Blackwell London, Stewart-- Beswick Bacteorology, Virology and Immunity for Students of medicine Bailliere Tindall London, Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája I. Akadémiai Bpest., Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája II. Akadémiai Bpest., Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája III. Akadémiai Bpest.,1988

14 30 Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája IV. Akadémiai Bpest., Szalka András(szerk) Az orvosi mikológia gyakorlati kérdései Golden Book Bpest.,2000 Orvostörténelem 1 Babes, M.- Igirosianu, I. Babes Ifjúsági Bukarest, Bachner- Balog- Málnási Fejezetek a csíki egészségügy történetéből Alutus Csíkszereda, Bakk Takács Sára Hazulról haza Infopress Székelyudvarhely, Balla Árpád Számadás Székelyudvarhely, Bánlaky- Kérész- Solymosi Orvosok Magyarországon Akadémiai Bpest., Benedek István Hügieia- Az európai orvostudomány története Gondolat Bpest., Benson Katalin Orvosegyetemre akarok menni Bpest., Bodolai Gyöngyi Hány ember Ön, professzor úr? Studium Mvhely., Bologa, V.L. Istoria medicinei universale Medicala Bucuresti, Brassai Attila(szerk) Orvostudományi tanulmányok Scientia Kolozsvár, Buda Béla Visszfényben Bpest., Csejtei István A borbélymester hagyatéka Debrecen, Cseke Péter, Hauer Melinda 125 éves a kolozsvári egyetem Komp- Press Kolozsvár, Daday András Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből Akadémiai Bpest., Daday András Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből Akadémiai Bpest., Deáky Zita(szerk) Erdély orvosi szemmel a században Bpest., Deáky Zita(szerk) Felső- Magyarországi orvosi helyitarok Bpest., Dézsi Csaba, Szeness Ágnes 100 év orvos- élettani Nobel- díjasai Bpest., Dörnyei Sándor A magyar orvostörténeti irodalom Bpest., Fasang Árpád, Fodor András Hivatás és hitvallás Mundus Bpest.,1998

15 21 Fekete Sándor Tauffer Vilmos( ) Bpest., Ferenczy Viktor Jedlik Ányos élete és alkotásai Győr, Forrai Judit Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből Bpest., Gömör Béla A magyar reumatológia adattára és képeskönyve Prosperitás Bpest., Grigercsik Gyula Neked mesélek, Bözsikém Székelyudvarhely, Grynaeus Tamás Szent Antal tüze Akadémiai Bpest., Gyéresi Árpád A hatodik évtized. A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar FarmaMedia Mvhely., Gyéresi Árpád Azok a szép diákévek FarmaMedia Mvhely., Hantos János A magyar vöröskereszt 100 éve Akadémiai Bpest., Hermann Imre Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok Animula Bpest., Janovszkaja, Minyona Pasteur Gondolat Bpest., Jantsits Gabriella Magyar orvosok arcképe Bpest., Jobst Kázmér A magyar laboratóriumi medicina és társaságának krónikája Pécs, Kempler Kurt A gyógyszerek története Gondolat Bpest., Kerkovits Gyula(szerk) A magyar kardiológusok Társaságának 50 éves története Bpest., Lozsádi Károly De Corde Bpest., Nagy Ferenc(szerk) Magyarok a természettudomány és technika történetében OMIK Bpest., Nagy Károly Almási Balogh Pál életútja Ózd, Obál Ferenc Erdély és az orvostudomány szolgálatában Státus Csíkszereda, Papp Zoltán Semmelweis Ignác klinikájának múltja és jelene Golden Book Bpest., Petrov, B.D. Ibn Szina Avicenna Bpest., Pokorny László Gyógyító teák Studium Mvhely., Schott, Heinz A medicina krónikája Officina Nova Bpest., Spielmann József A hazai orvostudpmány történetéből Medicala Bucuresti, Spielmann József Az orvostudomány története MOGYE Mvhely., Spielmann József Restituiri istorico- medicale Kriterion Bucuresti, Szállási Árpád Szegényháztól a kórházig Komárom 48 Szent-Györgyi Albert Válogatott tanulmányok Gondolat Bpest.,1983

16 Szentirmai Annamária, Kádas Országos Baleseti és 49 Jubileumi évkönyv István Sürgősségi Intézet Bpest., Szilárd János Pándy Kálmán Gyula, Szögi László A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára Bpest., Tankó Attila- Péter Mihály Adatok a romániai magyar orvosok és gyógysz.munkásságáról EME Mvhely., Zalai Károly A magyar gyógyszerészet nagyjai Galenus Bpest., Zalai Károly Gyógyszerészeti numizmatika Magyar Gyógyszerészeti Társaság Bpest., év-az országos Traumatológiai Intézet Jubileumi 55 Évkönyve Bpest.,1996 A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerképzés éve Bpest Anka Aurél élete és hadisebészeti munkássága Kolozsvár, Híres magyar orvosok Galenus Bpest., Ioan Cantacuzino Cultura Bucuresti 60 Orvosi talányok enciklopédiája Euro Direct Service KFT Bpest., Rozsnyai Mátyás emlékversenyek Bpest., Válogatások a Hippokrátészi gyűjteményből Gondolat Bpest., ,,Minden doktorságot csak ebből késértek,, Magvető Bpest.,1983 A jó egészség megtartásának módjáról Magvető Bpest.,1989 Anatómia 1 Abrahams, Thatcher, Spratt Anatómiai kérdezz- felelek Semmelweis Bpest., Arey, L.B. Human Histology W.B.Saunders London, Barcsay Jenő Anatomia per l,artista Bpest., Bareliuc- Neagu Embriologie umana Medicala Bucuresti, Bhusnan- Le- Amin Anatómia a gyakorlatban Springer Bpest 6 Donáth Tibor Anatómia- élettan Bpest., Donáth Tibor Anatómia- élettan Bpest.,2012

17 8 Donáth Tibor Az emberi test felépítése Tankönyvkiadó Bpest., Fehér Erzsébet Maxillofaciális anatómia Bpest., Hajdu - Somogyi Szövettani gyakorlatok Semmelweis Bpest., Hajdu Ferenc Vezérfonal a neuroanatómiához Semmelweis Egyetem Bpest., Horsch- Claeys Spinal Cord Stimulation Springer Berlin, Kent, Ernest The Brains of Men and Machines Elsevier Usa, Kiss- Szentágothai Az ember anatómiájának atlasza 1 kötet Bpest., Kiss- Szentágothai Az ember anatómiájának atlasz 2.kötet Bpest., Komáromy László Az agyvelő boncolása Bpest., Krutsay Mikós Szövettani technika Bpest., Kühnel, Wolfgang Szövettan- SH orvosi atlasz Springer Bpest., Langman, Jan Medical Embriology W.B.Saunders London, Lever, J.D. Introducing Anatomy William Heinemann London, Nauta, Walle- Feirtag, Michael Neuroanatomie Spektrum Heidelberg 22 Netter, Frank Atlas of Human Anatomy Elsevier USA, Putz,R.- Pabst,R. Sobotta Az ember anatómiájának atlasza 1.k. Alliter Bpest., Putz,R.- Pabst,R. Sobotta Az ember anatómiájának atlasza 2.k. Alliter Bpest., Rohen, Yokochi, Lütjen Az ember anatómiája Bpest., Ross, Michael H. Szövettan kézikönyv és atlasz Bpest., Röhlich -Bácsy Tussue Culture and Reticulo- endothelial System Akadémiai Bpest., Röhlich Pál Szövettan II. kötet Semmelweis Bpest, Röhlich Pál Szövettan Semmelweis Bpest., Összehasonlító anatómiai atlasz Universitas Bpest., Sass Miklós Lehrbuch der Histologie und Histogenese Urban+Schwarzenberg Berlin, Schaffer, Josef Hogyan érzékelünk Móra Bpest., Schneider Leo Anatómia I. Springer Bpest., SH atlasz Anatómia II. Springer Bpest., SH atlasz An introduction to Functional Anatomy Blackwell Oxford, Sinclair, David Clinical Embriology for Medical Students Little, Brown USA, Snell, Richard Klinikai anatómia Semmelweis Bpest., Szél Ágoston Funkcionális anatómia 1.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai - Réthelyi Funkcionális anatómia 2.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia 3.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia I.kötet Bpest.,2006

18 42 Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia II.kötet Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia III.kötet Bpest., Szentágothai- Réthelyi Tájanatómia Bpest., Tömböl Teréz(szerk) Útmutató boncolási gyakorlatokhoz Bpest., Tömböl- Vajda- Szabó Szisztémás anatómia Alliter Bpest., Vígh Béla Összehasonlítható szövettan Nemzeti Tankönyvkiadó Bpest.,1984 Élettan 1 Bálint Péter Orvosi élettan 1. kötet Bpest., Bálint Péter Orvosi élettan 2. kötet Bpest., Benson, Harold Anatomy and Physiology WCB USA, Berne, R.- Levy,M. Physiology Mosby Co. St.Louis, Brown, A.G. Nerve Cells and Nervous Systems Springer Berlin, Creutzfeldt, O.D. Cortex Cerebri Springer Berlin, Csillik B. The Protean Gate Akadémiai Bpest., DeCherney, Alan Reproductive Failure Churchill Livingstone London, Dési Illés A titokzatos agy Bpest., Elsner, Norbert- Singer, Wolf Dynamics and Plasticidy in Neuronal Systems Georg Thieme Stuttgart, Exarcu, Theodorescu Fiziologia si fiziopatologia sistemului nervos Medicala Bucuresti, Fonyó Attila Az orvosi élettan tankönyve Bpest., Fonyó Attila, Ligeti Erzsébet Az orvosi élettan tankönyve Bpest., Green, J.H. Basic Clinical Physiology Oxford University Press Oxford, Guyton, Arthur Funcion of the Human Body W.B.Saunders London, Guyton, Arthur Physiology of the Human Body Saunders USA, Harsányi- Haskó- jakschitz Vérkészítmények előállítása Bpest., Heimer, Lennart The Human Brain and Spinal Cord Springer Berlin, Hilgard, Ernest Multiple Controls in Human Thought and Action John Wiley USA, Horrobin, David Human Physiology MTP USA, Horváth Endre Vércsoportok Bpest., Houston- Snyder Type A Behavior Pattern Wiley USA.,1988

19 23 Lissák- Endrőczy A magatartás idegi és hormonális szerveződése Bpest., Lissák Kálmán Élettani gyakorlatok és bemutatások Bpest., Lissák Kálmán Results in Neuroanatomy, Neurochemistry, Neurophysiology... Akadémiai Bpest., Markin- Pastushenko Theory of Excitable Media John Wiley USA, McNaught- Callander Ilustrated Physiology Churchill Livingstone London, Módy Jenő Az egészség és betegség határában Kriterion Bukarest, Ormai Sándor Élettan - kórélettan Semmelweis Bpest., Phillips, C.G.- Porter, R. Cortiscospinal Neurones Academic Press London, Purves, M.J.- Kovách A.G,B. Regulation of Cerebral Circulation Akadémiai Bpest., Rahmann, H. Das Gedachtnis Bergmann München, Randall, James Microcomputers and Physiological Simulation Raven Press USA, Ruch- Fulton Fiziologie medicala Medicala Bucuresti, Salánki- Rózsa- Elekes Neurobiology of Invertebrates Akadémiai Bpest., Somogyi János A biomembránok szerkezete és működése Akadémiai Bpest., Szabó István- László József Tudományos és Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben Enciklópédiai Bukarest, Szabó István- László József Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája Stiintifica si Pedagogica Bucuresti, Szabó István- László József Az emberi szervezet alapvető életműködései Dacia Kolozsvár, 1983 Szentágothai- Flerkó- Mess- 40 Halász Hypothalamic Control Akadémiai Bpest., Teodorescu-Exarcu- Badiu Fiziologie Medicala Bucuresti, Törő Imre Az élet alapjai Gondolat Bpest., Törő Imre Az ember fejlődése és szövettana Bpest.,1968 Közegészségtan 1 Atherley, Gordon Occupational Health and Safety Concepts Applied Siences London, Bagdy Emőke Mentálhigiéné Animula Bpest.,1999

20 3 Bakács- Jenei- Tarján- Timár- Vilmon A higiéné tankönyve Bpest., Buda Béla A lélek közegészségtana Animula Bpest., Buda Béla Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénéban Bpest., Darányi Sándor Megérett az idő Liget Bpest., Fodor- Vedres Közegészségtani- járványtani gyakorlatok és bemutatások Bpest., Gardner, Ward Occupational Medicine Wright London, McDonald, J.C. Occupational Health and Safety Concepts Churchill Livingstone London, Moser- Pálmai A környezetvédelem alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó Bpest., Szilágyi István Orvostudomány mindenkinek Tudományos és Enciklópédiai Bukarest, Waldron, H.A. Lecture Notes on Occupational Medicine Blackwell London, Műemlékvédelem és környezetvédelem Mvhely., Egészséget mindenkinek! Bpest.,2000 Élelmiszer egészségtan 1 Ábrám Zoltán Dietetika Mvhely., Andronic, Constantin Cum sa fim sanatosi Militara Bucuresti., Biró- Lindner Tápanyagtáblázat Bpest., Christian, Janet- Greger, Janet Nutrition for Living AVI USA, Cooper, P.J. Farkas éhség Springer Bpest., D,Adamo- Whitney ABO terv CF-NET Bpest., Dworschák Ernő Élelmiszer- tápanyag Mezőgazdasági Bpest., Fekete László Diétás kezelés fekélybetegségekben és gyomor- bél-műtét után Bpest., Fischer, Jürgen 100 jó ötlet gerincpanaszokkal küzdőknek Golden Book Bpest., Fövényi- Papp Cukorbetegség és diéta Bpest.,2002 Gaálné Boda Bernadette- 11 Zajkás Gábor Diétáskönyvek- Infarktus Bpest.,1999

Szerző Cím Kiadó Kiadás éve Példány

Szerző Cím Kiadó Kiadás éve Példány Könyv vásárlás 2014-2015 Szerző Cím Kiadó Kiadás éve Példány Pszichológia 5 1 Lázár Imre, Pikó Bettina(szerk.) Orvosi antropológia Medicina 2012 2 2 Mérei Ferenc Gyermeklélektan Medicina 2006 1 3 Bányai-

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület

JÁRÓBETEG SZAKRENDELŐ INTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület SZAKRENDELÉSEINEK SZAKORVOSI NÉVSORA K épület Név Telefonszám Szak Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-344 Pszichiátria Dr. Atalay Katalin

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2010. I. félévére meghirdetett kötelezı okról A okra történı jelentkez határideje: 1 hónap a kezdete elıtt! Szakma Szervezı Tanfolyam címe

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán

71-343 Fül - Orr Gégészet szakrendelés Dr. Benedek Tóth Zoltán K épület Orvosainak névsora ABC sorrendben Dr. Aczél Klára 71-351 465-1838 Szemészet I Dr. Alföldi Edit 72-918 Reumatológia Dr. Altomare György 71-147 465-1835 Pszichiátria I. Dr. Atalay Katalin 71-086

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Budaörsi Egészségügyi Központ

Budaörsi Egészségügyi Központ 150 Aneszteziológia 2.emelet minden nap 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 130 445-489 Diabetológia Dr. Ábel Tatjána 07.00-11.00 Dr. Berkes Klára 15.00-19.00 Dr. Kiss Éva 07.00-12.00

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke

Tudományos program. Fővédnök: Lovász László, az MTA elnöke MAGYAR ORVOSTUDOMÁNYI NAPOK 2014. november 5-7 Hotel Novotel Budapest, 1123 Alkotás u. 63-67 Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Tudományos program Fővédnök: Lovász László,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia

Név Telefonszám Rendelés Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia K épület ek ABC sorrendben Általános sebészet Dr. Bakity Boldizsár 71-339 Anestesiológia Dr. Villányi Zsolt 71-317 1 Dr. Varjú Kornélia Audiológia és Dr. Horváth Emilia 71-666 465-1837 otoneurológia Baleseti

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5

2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 2012.08.14 biológia BSc 2012 szeptember- 1/5 Matematika ea. EA/Koll. 2 3 nincs Simon Ilona Matematika gyakorlat GY/Gyakj. 1 2 Matematika ea. felvétele Simon Ilona Informatika ea. EA/Koll. 2 2 nincs Jenei

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra 3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program Kód Kurzusvezetö és kurzuscím Óra 2012-13/1 2012-13/2 2013-14/1 2013-14/2 2014-15/1 2014-15/2 0032- KV Dr. Tóthfalusi László 3208 Dr. Farsang Csaba

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5

Rosenberg Péter Dés 8 1 Sz. Általános Iskola 8 Sváb István Brassó 8 5 Ferencz Endre Szatmárnémeti 5 Kölcsey Ferencz Kollégium 31 Dobribán Edgár Kolozsvár 5 Báthory István Líceum 31 Sebestyén András Marosvásárhely 5 2-es Általános Iskola 31 Kiss Alpár Szatmárnémeti 5 Kölcsey

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2012. I. félévére meghirdetett kötelezı tanfolyamokról hatályos: 2011.12.05 - A tanfolyamokra történı jelentkezés határideje: 1 hónap a tanfolyam

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2014. I. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról 2013. EüK. 17. szám közlemény 2 (hatályos: 2013.11.28 - ) A tanfolyamokra történő jelentkezés

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök)

Magatartástudományi Napok Szeged, 2008. június 5-6. Tudományos program. 2008. június 5. (csütörtök) 10.15-10.30 Megnyitó Dékáni üdvözlés Tudományos program 2008. június 5. (csütörtök) Mindenki másképp csinálja?! /ki mit tanít, hogyan tanítja, hogyan értékel?/ 10.30-11.10 Kerekasztal megbeszélések I.

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai:

Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: A 2010/11. tanév záróvizsgák és avatások időpontjai: SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2011. Az írásbeli záróvizsgára történő jelentkezés feltételei: abszolutórium megszerzése (utolsó szigorlat abszolválása), leckekönyv, hiányzó kurzusteljesítési

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak.

VIZSGANAPTÁR. rendeletben meghatározott szakmegnevezés használatára lesznek jogosultak. Szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi, szakpszichológusi, és egyéb egészségügyi felsőfokú képzésekre irányadó tájékoztatás Azon jelöltek esetében, akik 2012. szeptember 15. napja előtt kezdték meg

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév

Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév Gyógyszerész szak 1. évfolyam 1. félév Általános kémia elmélet QD31 G41 QD31 M49 QD31 V80 QD461 B90 Általános és bioszervetlen kémia / Gergely; Erdődi; Vereb Chemistry / McMurry; Fay Általános kémia /

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

- 1 - I R O D A L O M J E G Y Z É K a bioetika tanulmányozásához, 2009

- 1 - I R O D A L O M J E G Y Z É K a bioetika tanulmányozásához, 2009 - 1 - I R O D A L O M J E G Y Z É K a bioetika tanulmányozásához, 2009 Általánosan ajánlott: 1. Kovács József. A modern orvosi etika alapjai. Bevezetés a bioetikába. 2. jav. kiad. Budapest: Medicina Kiadó;

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba

Lajszner Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba F16B (6) 5.4 km 210 m 13 ep 1 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 39:16 2 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 43:41 3 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 47:05 4 Szalóki Dávid 93 ESP Egri

Részletesebben

78 Ironman a Polythlonban

78 Ironman a Polythlonban 1635 2014 379 év 1898 2014 116 év 78 Ironman a Polythlonban 1987 2014 27 év 1990 2014 24 év Ács Viktor (1985) Nagyatád (2009) 11:26:07 Nagyatád (2010) 13:19:01 Ambach Balázs (1983) Nagyatád (2013) 13:49:03

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben