Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer"

Átírás

1 Pszichológia 1 Adorjáni Ferenc Lélekvonat Springer Kiadó, Bpest., Argelander, Hermann Az első pszichoterápiás interjú Springmed Kiadó, Bpest., Árkovits Amaryl- Osváth Péter Az álom alagútján A DREAM- terápia ProDie Bpest., Armstrong- Feldman A születés művészete Alternatal Kiadó, Bpest, Bagdy Emőke(szerk) Párkapcsolatok dinamikája Animula Kiadó, Bpest., Bagdy Emőke(szerk) Pszichofitness Animula Kiadó, Bpest., Bagdy- Mirnics- Vargha Egyén, pár, család Animula Kiadó, Bpest, Bálint Mihály A borzongások és regressziók világa Animula Kiadó, Bpest., Bálint Mihály Az orvos a betege és a betegség Animula Kiadó, Bpest, Bálint Mihály Az őstörés Akadémiai Kiadó, Bpest., Bálint Mihály Elsődleges szeretet és pszichoanalitikus technika I.+II kötet Animula Kiadó, Bpest., Balogh Tibor Lélek és játék Akadémiai Kiadó, Bpest., Bárczy Magdolna A csoportok hatékonysága és a személyes változás Animula Kiadó, Bpest., Bárczy- Szamos Mediare necesse est Animula Kiadó, Bpest., Bánki M. Csaba Tesztelje önmagát ProDie Bpest., Bányai Éva, Varga Katalin Affektív pszichológia Bpest., Bennet, E.A. Az igazi Jung Animula Kiadó, Bpest., Bettelhein, Bruno A mese bűvölete Gondolat Kiadó Bpest., Bion, Wilfred Figyelem és értelmezés Lélekben Otthon Bpest., Bird- Cripe Psychology and Sport Behavior Mosby USA, Bistey Zsuzsa Vízöntőkori újjászületés Egészségforrás Bpest., Blasszauer Béla A jó halál Gondolat Bpest., Bokor László(szerk) Fejlődés és gyász Animula Bpest., Böszörményi Gyula Kucó Mandátum Bpest., Buda Béla- Kopp Mária A közvetlen emberi kommunikáció Animula Bpest., Buda Béla- Kopp Mária A pszichoterápia alapkérdései Bpest., Buda Béla- Kopp Mária Magatartástudományok Bpest.,2001

2 28 Cazacu- Floru Atlas de psihologie Stiintifica Bucuresti, Clauss, Günter- Hiebsch, Hans Gyermekpszichológia Akadémiai Bpest., Critchley, Macdonald The Dyslexic Child William Henemann London, Csabai- Molnár Egészség, betegség, gyógyítás Springer Bpest, Családterápiás sorozat A bizalom helyreállítása Animula Bpest., Családterápiás sorozat A milánói módszer Animula Bpest., Családterápiás sorozat A visszajelző csoport Animula Bpest., Családterápiás sorozat Család, terápia, gondozás Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családok és családterápia Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családterápiás oktatókönyv Animula Bpest., Családterápiás sorozat Családterápiás olvasókönyv Animula Bpest., Családterápiás sorozat Helyesebben a milánói módszer elméletéről és gyakorlatáról Animula Bpest., Családterápiás sorozat Megoldásközpontú terápia- a de Shazer módszer Animula Bpest., Családterápiás sorozat Munkám családi szkriptekkel Animula Bpest., Csányi Vilmos Viselkedés, gondolkodás, társadalom Akadémiai Bpest., Csiky Kálmán- Csiky Csaba A lelki jelenségek kórfolyamatai Dacia Cluj, Cziegler István Túl a fiataságon Akadémiai Bpest., Cziegler István, Oláh Attila Találkozás a pszichológiával Osiris Bpest., Eadie, Betty Átölel a fény Magyar Könyvklub Bpest., Ehrnrooth, Jari A csontok nyelvén Animula Bpest., Engl- Kotten- Ohlendorf- Poser Gyakorlatok az afázia terápiájához Bpest, Englander Tibor Viaskodás a bizonytalannal Akadémiai Bpest., Federspiel- Karger A lélek egészségkönyve Kossuth Bpest., Fejes András A gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája Bpest., Ferenczi Zsuzsa, Szalai László Tinnitus- az ördögi kör ProDie Bpest., Fodor Katalin(szerk.) Személyiségfejlesztés Tatabánya, Foulkes, S.H. A csoportanalitikus pszichoterápia módszere és elvei Animula Bpest., Freud, Sigmund A Patkányember Akadémiai Bpest., Freud, Sigmund Ösztönök és ösztönsorsok Filum Bpest., Freud, Sigmund Rossz közérzet a kultúrában Gondolat Bpest.,1982

3 58 Gabbard, Glen Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice American Psychiatric Press USA, Gegesi Kiss Pál A betegség és gyógyítás Akadémiai Bpest., Gegesi Kiss Pál A klinikai pszichológia alapjairól Akadémiai Bpest., Geréb György Pszichológiai atlasz Tankönyvkiadó Bpest., Gerevich József(szerk) Közösségi mentálhigiéné Animula Bpest., Gregory, Bruce Inventing Reality Wiley USA, Grünbaum, Adolf A pszichoanalízis alapjai Osiris Bpest., Haller József Stressz, agresszió, siker Calibra Bpest., Hárdi István Lelki egészségvédelem Bpest., Hárdi István Az agresszió világa Bpest., Hermann Imre Perverzió és muzikalítás Animula Bpest., Hunyadi György(szerk.) A csoportok percepciója Akadémiai Bpest., Hunyadi György(szerk.) Pszichológiai tanulmányok XV. Akadémiai Bpest, Katona Ferenc Az öntudat ébredése Gondolat Bpest, Kennard- Roberts- Winter Csoportanalitikus beavatkozások Animula Bpest., Klein, Melanie Irigység és hála Animula Bpest., Kopp Mária (szerk.) Lélektől lélekig SOTE Bpest., Kopp Mária (szerk.) Mentálhigiéné és pszichoszomatika Akadémiai Bpest, Kovács Sándor Tévelygések Magvető Bpest., Krapf,G. Az autogén tréning gyakorlata Springer Bpest., Kübler-Ross, Elisabeth A halál és a hozzá vezető út Gondolat Bpest., Kuritárné Szabó Ildikó Borderline személyiségzavar Bpest., Lajkó Károly A stresszcsökkentő viselkedés Bpest., Lányiné Engelmayer Ágnes Intellektuális képességzavar Bpest., LeCron, Leslie Az önhipnózis Magyar Könyvklub Bpest., Lengyel Endréné Gyakorló anyag afáziás betegeknek Bpest., Luban- Plozza A Bálint csoportok gyakorlati kérdései Bpest., Lukács Dénes Párkapcsolat szexualítás pszichoanalízis Animula Bpest., Lukács Dénes Szondi- Az ösztönprofiltól az elméletig Animula Bpest, Magyar Imre Az orvos és a beteg Bpest., Malan, D.H. A dinamikus pszichoterápia igazolása felé Animula Bpest., Malan, D.H. Egyéni dinamikus pszichoterápia Animula Bpest., Malchiodi, Cathy A gyermekrajzok megértése Animula Bpest., Márkus Attila Számok, számolás, számolászavarok ProDie Bpest., 2007

4 92 Mentzos, Stavros A konfliktus feldolgozás neurotikus módjai Lélekben Otthon Bpest., Mérei Ferenc- Binét Ágnes Gyermeklélektan Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc A klinikai pszichológia gyakorlata Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc A Rorshach próba Bpest., Mérei Ferenc, Szakács Ferenc Klinikai pszichodiagnosztikai módszerek Bpest, Mitchell-Black A modern pszichoanalitikus gondolkodás története Animula Bpest., Mollon, Phil Szégyen és féltékenység Lélekben Otthon Bpest., Molnár- Csabai A gyógyítás pszichológiája Springer Bpest, Murphy, Joseph Tudatalattid csodálatos hatalma Mecenas Bpest., Németh György Lelki egészségünk Bpest., Oygaren, Hege Emlékezz álmaidra- Emlékezz magadra Animula Bpest., Peel, E.A. The Phychological Basis of Education Oliver and Boyd London, Piaget, Jean Az értelem pszichológiája Kairosz Bpest., Piaget, Jean Szimbólumképzés gyermekkorban Kairosz Bpest., Pilling János(szerk.) A halál és a haldoklás kultúrantropológiája Semmelweis Egyetem Bpest., Pléh Csaba Pszichológia történet Gondolat Bpest., Polcz Alaine A halál iskolája Magvető Bpest., Pszichodráma a gyakorlatban A ház tovább épül Animula Bpest Pszichodráma a gyakorlatban Ligetünk Animula Bpest Pszichodráma a gyakorlatban Megélni- túlélni Animula Bpest., Riskó Ágnes A test a lélek és a daganat Animula Bpest., Rose, Steven A tudatos agy Gondolat Bpest., Rösler- Szewczyk Medizinische Psychologie Volk und Gesundheit Berlin, Rudas János Önismereti csoportok Animula Bpest., Sárvári György Metalépés Animula Bpest., Scheoers- König Családi videotréning Animula Bpest., Schmidtné Balás Eszter Képes könyv a dadogásról Közhasznú Alapítvány Bpest., Segal, H. Bevezetés Melanie Klein munkásságába Animula Bpest, Selikowitz, Mark Diszlexia Bpest., Statt, David Pszichológiai kisenciklópédia Kossuth Bpest., Stern, Daniel A csecsemő személyközi világa Animula Bpest., Symington, J. W.Bion klinikai munkássága Animula Bpest., Szakács Ferenc Intelligenciadeficit típusok Bpest, Szasz Thomas Az elmebetegség mítosza Akadémiai Bpest.,2002

5 126 Székely Ilona Tárgykapcsolat elmélet családterápiában Animula Bpest, Szepesvári Elemér Holisztikus medicina Golden Book Bpest, Szőnyi- Füredi A pszichoterápia tankönyve Bpest., Thoma- Kachele A pszichoanalitikus terápia tankönyve 1 Springer Bpest., Thoma- Kachele A pszichoanalitikus terápia tankönyve 2. Springer Bpest., Thoma- Kachele Pszichoanalitikus terápia Lélekben Otthon Bpest., Túry Ferenc- Pászthy Bea Evészavarok és testképzészavarok ProDie Bpest., Utecht- Tholey Alkotó álom Bioenergetic Bpest., Vajda Zsuzsanna(szerk.) Az intelligencia és az IQ- vita Akadémiai Bpest., Vajda Zsuzsanna(szerk.) Pszichológia és nevelés Akadémiai Bpest., Váriné Szilágyi Ibolya Értékek az életben és a retorikában Akadémiai Bpest., Varjas Sándor Az álomról Athenaeum Bpest, Vékássy László A dadogók komplex kezelése Bpest, Vikár András, Sáfrán Zsófia A pszichodráma csoport Animula Bpest., Vikár György Az ifjúkor válságai Animula Bpest., Virág Teréz Emlékezés egy szederfára Animula Bpest, Wender, Paul A hiperaktív gyermek, serdülő és felnőtt Bpest., Winnicott, Donald Kisgyermek, család, külvilág Animula Bpest., Yalom, Irvin A csoportpszichoterápia elmélete és gyakorlata Animula Bpest., Yalom, Irvin Egzisztenciális pszichoterápia Animula Bpest., Die Budapester Schule der Psychoanalyse Akadémiai Bpest., OPD-2 Lélekben Otthon Bpest., Pszichiátriai mentálhigiénés szakápolástan Bpest., Rövid dinamikus pszichoterápia Animula Bpest.,2000 Vallás 1 Christie, Nils A fájdalom korlátai Európa Bpest, Eadie, Betty J. Átölel a fény Magyar Könyvklub Bpest., Hozé Utak a szeretethez Szent Gellért Bpest., Melchizedek,Drunvalo Az élet virágának ősi titka Mandala-Véda Budakeszi,2000

6 5 Redfield, James A mennyei látomás Magyar Könyvklub Bpest., Teres Ágoston Biblia és asztronómia Springer Bpest, Varga Csaba The Place of Law in Lukács, World Concept Akadémiai Bpest., Az önmegvalósítás tudománya Bhaktivedanta Book Bpest., 1990 Társadalom tudományok 1 Babbie, Earl A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Balassi Bpest., Barczy- Diósi- Rudas Vélemények a másságról Animula Bpest., Bodrogi Tibor Mesterségek, társadalmak születése Fekete Sas Bpest., Császár Gyula A rendszerváltás anatómiája Littera Nova Bpest., Frazer, F.W. Rehabilitation Within the Community faber and faber London, Giró-Szász András Egy sikeres néppárt Századvég Bpest., Hollitcher, Walter Az ember a tudományos világképben Gondolat Bpest., Kopp Mária- Kovács Mónika A magyar népesség életminősége az ezredfordulón Semmelweis Bpest., Pomogáts Béla A szellem köztársasága Akadémiai Bpest., Rácz József Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori devianciák Animula Bpest., Sas Judit Nőies nők és férfias férfiak Akadémiai Bpest., Spéder Zsolt A szegénység változó arcai Századvég Bpest., Szántó Miklós Munkaidő csökkentés és életmód Akadémiai Bpest., Szász István Tas Az egészség nem ügy Bpest., Vétó Ágnes- Csapó Ágnes A televízió és a gyermek Animula Bpest.,1991 Szociológia 1 Buser, Kurt- Kaul- Hecker, UrsulaOrvosi pszichológia- Orvosi szociológia Bpest., Goenman- Slevin- Buckenham Szociológia, szociálpszichológia és magatartástudomány ápolóknak Semmelweis Bpest., Molnár László(szerk) Orvosi szociológia Bpest.,1989

7 4 Rohde, Jürgen Soziologie des Krankenhauses Enke Stuttgart, Siegrist, Johannes Lehrbuch der Medizinishen Soziologie Urban &Schwarzenberg München, Szántó Zsuzsa- Susánszky Éva Orvosi szociológia Semmelweis Bpest,2002 Törvényszéki orvostan 1 Buris László Az igazságügyi orvostan kézikönyve Bpest., Chamberlain, G.- Orr, Ch. How to Avoid Medico- Legal Problems... London, Hodge, Samuel Medico-legal Library John Wiley&Sons New York, Huszár Ilona(szerk) Igazságügyi elmekórtan Bpest., Sótonyi Péter Igazságügyi orvostan Semmelweis Bpest,2001 Kémia 1 Fülöp F., Noszál B., Szász Gy. Gyógyszerészi kémia Semmelweis Bpest., Gergely- Erdődi- Vereb Általános és bioszervetlen kémia Semmelweis Bpest., Gergely- Penke- Tóth Szerves és bioorganikus kémia Semmelweis Bpest, Gunda Tamás A kémia újabb eredményei Akadémiai Bpest, Gyéresi Árpád Vademecum cromatografic Mentor Tg.Mures, Gyéresi- Kata A gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfiás minőségvizsgálata Kontraposzt Kiadó Bt. Bpest., Kajtár Márton Változatok négy elemre Gondolat Bpest., Marchall, William Klinikai kémia Semmelweis Bpest., Matkovics- Karmazsin- Kalász Radicals, ions and tissue damage Akadémiai Bpest., Regitz, Manfred- Scherer, Otto Multiple Bonds and Low Coordination... Georg Thieme USA, Szász György Gyógyszerészi kémia 1 Bpest, Szász György Gyógyszerészi kémia 2 Bpest.,1983

8 Analitikai kémia 1 Barcza- Buvári A minőségi kémiai analízis alapjai Bpest., Barcza Lajos A mennyiségi kémiai analízis gyakorlati kézikönyve Bpest., Burger Kálmán Az analitikai kémia alapjai Semmelweis Bpest, Burger Kálmán A mennyiségi kémiai analízis alapjai Semmelweis Bpest, Erdey László Bevezetés a kémiai analízisbe Tankönyvkiadó Bpest., Farkas Béla- Révész Piroska Kristályosítástól a tablettázásig Universitas Szeged, Kelemen János Minőségi analitikai kémiai gyakorlatok Pécsi Tudományegyetem Pécs, Schulek- Szabó A kvantitatív analitikai kémia elvi alapjai és módszerei Tankönyvkiadó Bpest.,1973 Biológia 1 Berend Mihály Biológiai diáklexikon Akadémiai Bpest., Bodzsár Éva Humánbiológia ELTE Eötvös Bpest., Csaba György(szerk.) A biológia aktuális problémái Bpest., Csaba György(szerk.) Orvosi biológia Semmelweis Bpest., Csányi Vilmos Sejtbiológia Gondolat Bpest., Czihak- Langer- Ziegler Biologie Springer Berlin, Diculescu, Ilie Biologie celulara Didactica si Pedagogica Bucuresti, Dr. Csaba György A biológiai szabályozás Bpest, Kreutzberg, Georg Aspecte der zellbiologie und zellpathologie des neurons Aesopus München, Nagy Mária Biológia Bpest., Perendy Mária Biológiai gyakorlatok kézikönyve Gondolat Bpest., Szabó Gábor(szerk) Sejtbiológia Bpest., Szántay Cs. Chemistry and Biotechnology of Biologically... Akadémiai Bpest., Szemere György Alkalmazott biológia Semmelweis Bpest., Szemere György Alkalmazott biológia Semmelweis Bpest.,2000

9 16 Törő Imre(szerk) Biológia Bpest., Biológia- SH atlasz Springer Bpest.,1994 Genetika 1 Czeiczel Endre Veleszületett rendellenességek Bpest, Czeiczel Endre Az orvos genetikus szemével Minerva Bpest., Czeiczel Endre Egy orvosgenetikus etikai gondjai Kossuth Bpest., Czeiczel Endre Genetikai tanácsadás Bpest., Czeiczel Endre Az emberi öröklődés Gondolat Bpest., Czeiczel - Benkmann- Goedde Genetics of the Hungarian Population Akadémiai Bpest., Kétyi Iván Mikrobiológiai genetika Bpest., Lazányi Endre Átöröklés és evolúció Kriterion Bukarest, Papp Csaba- Tóth-Pál Ernő Genetikai tanácsok gyermeket váró szülőknek Springer Bpest., Parádi Elemér Genetikai példamegoldó Eötvös L.TT Bpest, Perendy Mária, Nagy Anna Genetikai példatár Bpest., Schranz Dénes Genetik der Zahn- Mund- und Kiefer Region Akadémiai Bpest., Sutka József Citogenetika Mezőgazdasági Bpest., Tóth Sára, Hegyesi Hargita Bevezetés a humángenetikába Semmelweis Bpest.,2007 Biokémia 1 Ábel Tatjána, Karádi István Lipoproteinek Melánia Bpest., Ádám Veronika Orvosi Biokémia Bpest, Bagdy Dániel A véralvadás orvosi biokémiája Bpest., Balla Árpád, Kiss A.Sándor Magnézium a biológiában... Proprint Csíkszereda, Bernát Iván A vasanyagcseréről röviden Bpest., Csere, Sümegi, Kispál, Mózsik Human Mitochondrial ATP... Akadémiai Bpest., Dinu, V.- Popescu, A. Biochimie medicala Medicala Bucuresti, 1996

10 8 Elődi Pál A fehérjék titkai nyomában Gondolat Bpest., Fehér János, Vereckei András Szabadgyökreakciók jelentősége az orvostudományban Biotéka Bpest., Gárdos- Szász- Sarkadi Membránok és membránbetegségek Bpest., Horváth Csaba A hypercalciuria jelentősége a kalcium- anyagcsere betegségeiben Akadémiai Bpest., Jakab Lajos A plazmaproteinek és glikoproteinek kórélettani, klinikai jelentősége Bpest., Kahánné László Ilona A látás biokémiája Bpest., Karlson, P- Gerok, W.- Werner, G. Patobiokémia Bpest., Lakatos Péter(szerk) A kálcium- háztartás és a csontszövet anyagcsere betegségei Bpest., László Ferenc, Janáky Tamás Clinical Application of Radioimmunossay Akadémiai Bpest., Módy Jenő Biokémia, orvosoknak Proprint Csíkszereda, Pelley, John- Goljan, Edward Biokémia- gyors segítség a sikeres vizsgához Bpest., Pár, Kiss, Mózsik, Kereskai The Etological Role of Hepatitis C Virus in Lymphomagenesis Akadémiai Bpest., Pár, Rácz, Mózsik Gastrointestinal immunology Akadémiai Bpest, Rosetti- Mitrea Biochimie Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1985 Molekuláris biológia 1 Campbell,M.- Heyer, L. Genomika, proteomika, bioinformatika Bpest., Carpentier, Charles Clinics in immunology and Allergy W.B.Saunders London, Chiorean, Mircea 4 Falus András Imunobiologie pentru chirurgi şi anesteziologi Az immunológa élettani és molekuláris alapjai Editura Dacia Cluj-Napoca, 1983 Semmelweis Bpest, Falus András(szerk) Fejezetek a genomléptékű biológiából és orvostudományból Semmelweis Bpest., Falus András, Bencsáth Márta Immunbiology TEMPUS ITC Bpest, 1996

11 Faragó Anna Ciklikus nukleotidok jelentősége a hormonális Bpest., szabályozásban 8 Fülöp- Aszódi Akadémiai Bpest.,1979 Alloantigen systems of Human leucocytes and Platelets 9 Füst György Bpest.,1987 A komplementrendszer és vizsgálata az orvosi gyak-ban 10 Gergely- Erdei Immunológia Bpest, Gergely- Erdei Immunbiológia Bpest, Hood, Weissman, Wood, WilsonImmunology Benjamin/Cummings Usa, 1984 Immunológiai technikák a klinikai kutatásban és PTE Orvostudományi és 13 Illés Tamás (szerk.) diagnosztikában Egészségtudományi Centrum Pécs, Lancker, Julien Molecular and Cellular Mechanisms in Disease Springer Berlin, Mándi Yvette(szerk.) Orvosi mikrobiológia és immunológia Bpest., Maródi László Immundeficienciák Bpest, Módy Jenő A molekulák és az élet Dacia Kolozsvár, Petrányi Gyula Autoimmun betegségek Akadémiai Bpest., Petrányi Gyula(szerk) Klinikai immunológia Bpest., Petrányi Gyula(szerk) Transplantatiós immunologia Akadémiai Bpest., Playfair, J.H.L. Rövid Immunológia Springer Bpest, Rosen- Geha Immunológiai esettanulmányok Bpest., Zilch, Max Josef Immunologie im Spannungsfeld individueller Disposition und Exposition Forum- Symposion 1991 Biofizika 1 Damjanovich- Mátyus Orvosi biofizika Bpest., Damjanovich Sándor Molekulaóriások biofizikája Akadémiai Bpest., Dinya Elek Biometria az orvosi gyak-ban Bpest., Dinya Elek Biometria az orvosi gyak-ban Bpest., Ernst Jenő Biofizika Akadémiai Bpest,1977

12 6 Ernst Jenő Bevezetés a biofizikába Akadémiai Bpest, Jungk, Robert Ezer napnál tündöklőbben Politikai Bukarest, Juvancz- Paksy Orvosi biometria Bpest., Orbán Erzsébet Atomok, ionok, molekulák Tankönyvkiadó Bpest., Prohászka, Füst, Dinya Biostatisztika a klinikumban Semmelweis Bpest., Rontó - Tarján A biofizika alapjai Semmelweis Bpest, Rontó - Tarján An Introduction to Biophysisc Akadémiai Bpest., Rontó - Tarján Einführung in die Biophysik Semmelweis Bpest., SH atlasz Atomfizika Springer Bpest., SH atlasz Űrtan Springer Bpest., Szilvási István(szerk) A nukleáris medicina tankönyve B+V Bpest., Vincze János Biofizika NDP Bpest.,2007 Virológia 1 Cajal, N.- Iftimovici, R. Din lumea virusurilor Stiintifica si enciclopedica Bucuresti, Evans, Alfred Viral Infections of Humans John Wiley USA, Hollós- Kulcsár- Ongrádi-Nász Hepatitiszvírusok, vírushepatitiszek Bpest., Hyman Richard Natural History of Varicella- Zoster Virus CRC Press USA, Lapis Károly Az orvosi virológia aktuális kérdései Bpest., Lomniczi Béla Vírusok Gondolat Bpest, Romváry József Arbovírusos zoonózisok Bpest.,1982 Mikrobiológia 1 Ádám Éva Gyógyszerészi mikrobiológia Semmelweis Bpest, Ádám Éva(szerk) Mikrobiológia gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatók részére Semmelweis Bpest.,2006

13 3 Alföldy Zoltán Orvosi mikrobiológia, immunitástan, parazitológia Bpest Alföldy Zoltán, Nász István Mikrobiológia gyógyszerész- és fogorvostan-hallgatók részére Bpest., Bajtai Attila(szerk) Helicobacter pylori Medicom Bpest., Béládi- Kétyi- Nász- Váczi Orvosi mikrobiológia, immunitástan, parazitológia Bpest., Béládi- Nász(szerk) Orvosi mikrobiológia Semmelweis Bpest., Debreczeni- Mózsik The Capsaicin and Helicobacter... Akadémiai Bpest., Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia... Procardia Mvhely., Gergely Lajos Orvosi mikrobiológia Semmelweis Bpest., Gherman, Ion Compendiu de parazitologie clinica All Bucuresti, Kiss István Testing Methods in Food Microbiology Akadémiai Bpest., László János, Péter Mihály Kórokozó mikroorganizmusok Dacia Kolozsvár, Le Minor, Léon- Véron, Michel Bactériologie médicale Flammarion Paris, McKusick, Victor Mendelian Inheritance in Man John Hopkins Univ. London, Mehlhorn- Peters Diagnose der Parasiten des Menschen Gustav Fischer Stuttgart, 1983 Mortimer- Trüper- Balows- 17 Schlegel The Prokaryotes I.vol. Springer Berlin, 1981 Mortimer- Trüper- Balows- 18 Schlegel The Prokaryotes II.vol. Springer Berlin, Nász István Klinikai mikrobiológia Bpest., Nász István Mikrobiológia és immunitástan Bpest., Nitzulescu, V. Parazitologie pentru toti Medicala Bucuresti, Pesti Miklós(szerk) Általános mikrobiológia Dialóg Campus Bpest., Ralovich Béla Listeriosis research Akadémiai Bpest., Rozgonyi Ferenc Háziorvosi és járóbeteg- szakorvosi mikrobiológiai gyorsdiagnosztika Hom-Ir Debrecen, Russell- Hugo- Ayliffe Principles and Practice of Disinfection, Preservation and Sterilisation Blackwell London, Stewart-- Beswick Bacteorology, Virology and Immunity for Students of medicine Bailliere Tindall London, Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája I. Akadémiai Bpest., Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája II. Akadémiai Bpest., Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája III. Akadémiai Bpest.,1988

14 30 Szabó István Mihály A bioszféra mikrobiológiája IV. Akadémiai Bpest., Szalka András(szerk) Az orvosi mikológia gyakorlati kérdései Golden Book Bpest.,2000 Orvostörténelem 1 Babes, M.- Igirosianu, I. Babes Ifjúsági Bukarest, Bachner- Balog- Málnási Fejezetek a csíki egészségügy történetéből Alutus Csíkszereda, Bakk Takács Sára Hazulról haza Infopress Székelyudvarhely, Balla Árpád Számadás Székelyudvarhely, Bánlaky- Kérész- Solymosi Orvosok Magyarországon Akadémiai Bpest., Benedek István Hügieia- Az európai orvostudomány története Gondolat Bpest., Benson Katalin Orvosegyetemre akarok menni Bpest., Bodolai Gyöngyi Hány ember Ön, professzor úr? Studium Mvhely., Bologa, V.L. Istoria medicinei universale Medicala Bucuresti, Brassai Attila(szerk) Orvostudományi tanulmányok Scientia Kolozsvár, Buda Béla Visszfényben Bpest., Csejtei István A borbélymester hagyatéka Debrecen, Cseke Péter, Hauer Melinda 125 éves a kolozsvári egyetem Komp- Press Kolozsvár, Daday András Kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből Akadémiai Bpest., Daday András Újabb kuriózumok az orvostudomány magyarországi történetéből Akadémiai Bpest., Deáky Zita(szerk) Erdély orvosi szemmel a században Bpest., Deáky Zita(szerk) Felső- Magyarországi orvosi helyitarok Bpest., Dézsi Csaba, Szeness Ágnes 100 év orvos- élettani Nobel- díjasai Bpest., Dörnyei Sándor A magyar orvostörténeti irodalom Bpest., Fasang Árpád, Fodor András Hivatás és hitvallás Mundus Bpest.,1998

15 21 Fekete Sándor Tauffer Vilmos( ) Bpest., Ferenczy Viktor Jedlik Ányos élete és alkotásai Győr, Forrai Judit Fejezetek a fogorvoslás és eszközeinek történetéből Bpest., Gömör Béla A magyar reumatológia adattára és képeskönyve Prosperitás Bpest., Grigercsik Gyula Neked mesélek, Bözsikém Székelyudvarhely, Grynaeus Tamás Szent Antal tüze Akadémiai Bpest., Gyéresi Árpád A hatodik évtized. A Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar FarmaMedia Mvhely., Gyéresi Árpád Azok a szép diákévek FarmaMedia Mvhely., Hantos János A magyar vöröskereszt 100 éve Akadémiai Bpest., Hermann Imre Magyar nyelvű cikkek, tanulmányok Animula Bpest., Janovszkaja, Minyona Pasteur Gondolat Bpest., Jantsits Gabriella Magyar orvosok arcképe Bpest., Jobst Kázmér A magyar laboratóriumi medicina és társaságának krónikája Pécs, Kempler Kurt A gyógyszerek története Gondolat Bpest., Kerkovits Gyula(szerk) A magyar kardiológusok Társaságának 50 éves története Bpest., Lozsádi Károly De Corde Bpest., Nagy Ferenc(szerk) Magyarok a természettudomány és technika történetében OMIK Bpest., Nagy Károly Almási Balogh Pál életútja Ózd, Obál Ferenc Erdély és az orvostudomány szolgálatában Státus Csíkszereda, Papp Zoltán Semmelweis Ignác klinikájának múltja és jelene Golden Book Bpest., Petrov, B.D. Ibn Szina Avicenna Bpest., Pokorny László Gyógyító teák Studium Mvhely., Schott, Heinz A medicina krónikája Officina Nova Bpest., Spielmann József A hazai orvostudpmány történetéből Medicala Bucuresti, Spielmann József Az orvostudomány története MOGYE Mvhely., Spielmann József Restituiri istorico- medicale Kriterion Bucuresti, Szállási Árpád Szegényháztól a kórházig Komárom 48 Szent-Györgyi Albert Válogatott tanulmányok Gondolat Bpest.,1983

16 Szentirmai Annamária, Kádas Országos Baleseti és 49 Jubileumi évkönyv István Sürgősségi Intézet Bpest., Szilárd János Pándy Kálmán Gyula, Szögi László A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára Bpest., Tankó Attila- Péter Mihály Adatok a romániai magyar orvosok és gyógysz.munkásságáról EME Mvhely., Zalai Károly A magyar gyógyszerészet nagyjai Galenus Bpest., Zalai Károly Gyógyszerészeti numizmatika Magyar Gyógyszerészeti Társaság Bpest., év-az országos Traumatológiai Intézet Jubileumi 55 Évkönyve Bpest.,1996 A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos és gyógyszerképzés éve Bpest Anka Aurél élete és hadisebészeti munkássága Kolozsvár, Híres magyar orvosok Galenus Bpest., Ioan Cantacuzino Cultura Bucuresti 60 Orvosi talányok enciklopédiája Euro Direct Service KFT Bpest., Rozsnyai Mátyás emlékversenyek Bpest., Válogatások a Hippokrátészi gyűjteményből Gondolat Bpest., ,,Minden doktorságot csak ebből késértek,, Magvető Bpest.,1983 A jó egészség megtartásának módjáról Magvető Bpest.,1989 Anatómia 1 Abrahams, Thatcher, Spratt Anatómiai kérdezz- felelek Semmelweis Bpest., Arey, L.B. Human Histology W.B.Saunders London, Barcsay Jenő Anatomia per l,artista Bpest., Bareliuc- Neagu Embriologie umana Medicala Bucuresti, Bhusnan- Le- Amin Anatómia a gyakorlatban Springer Bpest 6 Donáth Tibor Anatómia- élettan Bpest., Donáth Tibor Anatómia- élettan Bpest.,2012

17 8 Donáth Tibor Az emberi test felépítése Tankönyvkiadó Bpest., Fehér Erzsébet Maxillofaciális anatómia Bpest., Hajdu - Somogyi Szövettani gyakorlatok Semmelweis Bpest., Hajdu Ferenc Vezérfonal a neuroanatómiához Semmelweis Egyetem Bpest., Horsch- Claeys Spinal Cord Stimulation Springer Berlin, Kent, Ernest The Brains of Men and Machines Elsevier Usa, Kiss- Szentágothai Az ember anatómiájának atlasza 1 kötet Bpest., Kiss- Szentágothai Az ember anatómiájának atlasz 2.kötet Bpest., Komáromy László Az agyvelő boncolása Bpest., Krutsay Mikós Szövettani technika Bpest., Kühnel, Wolfgang Szövettan- SH orvosi atlasz Springer Bpest., Langman, Jan Medical Embriology W.B.Saunders London, Lever, J.D. Introducing Anatomy William Heinemann London, Nauta, Walle- Feirtag, Michael Neuroanatomie Spektrum Heidelberg 22 Netter, Frank Atlas of Human Anatomy Elsevier USA, Putz,R.- Pabst,R. Sobotta Az ember anatómiájának atlasza 1.k. Alliter Bpest., Putz,R.- Pabst,R. Sobotta Az ember anatómiájának atlasza 2.k. Alliter Bpest., Rohen, Yokochi, Lütjen Az ember anatómiája Bpest., Ross, Michael H. Szövettan kézikönyv és atlasz Bpest., Röhlich -Bácsy Tussue Culture and Reticulo- endothelial System Akadémiai Bpest., Röhlich Pál Szövettan II. kötet Semmelweis Bpest, Röhlich Pál Szövettan Semmelweis Bpest., Összehasonlító anatómiai atlasz Universitas Bpest., Sass Miklós Lehrbuch der Histologie und Histogenese Urban+Schwarzenberg Berlin, Schaffer, Josef Hogyan érzékelünk Móra Bpest., Schneider Leo Anatómia I. Springer Bpest., SH atlasz Anatómia II. Springer Bpest., SH atlasz An introduction to Functional Anatomy Blackwell Oxford, Sinclair, David Clinical Embriology for Medical Students Little, Brown USA, Snell, Richard Klinikai anatómia Semmelweis Bpest., Szél Ágoston Funkcionális anatómia 1.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai - Réthelyi Funkcionális anatómia 2.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia 3.kötet Semmelweis Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia I.kötet Bpest.,2006

18 42 Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia II.kötet Bpest., Szentágothai- Réthelyi Funkcionális anatómia III.kötet Bpest., Szentágothai- Réthelyi Tájanatómia Bpest., Tömböl Teréz(szerk) Útmutató boncolási gyakorlatokhoz Bpest., Tömböl- Vajda- Szabó Szisztémás anatómia Alliter Bpest., Vígh Béla Összehasonlítható szövettan Nemzeti Tankönyvkiadó Bpest.,1984 Élettan 1 Bálint Péter Orvosi élettan 1. kötet Bpest., Bálint Péter Orvosi élettan 2. kötet Bpest., Benson, Harold Anatomy and Physiology WCB USA, Berne, R.- Levy,M. Physiology Mosby Co. St.Louis, Brown, A.G. Nerve Cells and Nervous Systems Springer Berlin, Creutzfeldt, O.D. Cortex Cerebri Springer Berlin, Csillik B. The Protean Gate Akadémiai Bpest., DeCherney, Alan Reproductive Failure Churchill Livingstone London, Dési Illés A titokzatos agy Bpest., Elsner, Norbert- Singer, Wolf Dynamics and Plasticidy in Neuronal Systems Georg Thieme Stuttgart, Exarcu, Theodorescu Fiziologia si fiziopatologia sistemului nervos Medicala Bucuresti, Fonyó Attila Az orvosi élettan tankönyve Bpest., Fonyó Attila, Ligeti Erzsébet Az orvosi élettan tankönyve Bpest., Green, J.H. Basic Clinical Physiology Oxford University Press Oxford, Guyton, Arthur Funcion of the Human Body W.B.Saunders London, Guyton, Arthur Physiology of the Human Body Saunders USA, Harsányi- Haskó- jakschitz Vérkészítmények előállítása Bpest., Heimer, Lennart The Human Brain and Spinal Cord Springer Berlin, Hilgard, Ernest Multiple Controls in Human Thought and Action John Wiley USA, Horrobin, David Human Physiology MTP USA, Horváth Endre Vércsoportok Bpest., Houston- Snyder Type A Behavior Pattern Wiley USA.,1988

19 23 Lissák- Endrőczy A magatartás idegi és hormonális szerveződése Bpest., Lissák Kálmán Élettani gyakorlatok és bemutatások Bpest., Lissák Kálmán Results in Neuroanatomy, Neurochemistry, Neurophysiology... Akadémiai Bpest., Markin- Pastushenko Theory of Excitable Media John Wiley USA, McNaught- Callander Ilustrated Physiology Churchill Livingstone London, Módy Jenő Az egészség és betegség határában Kriterion Bukarest, Ormai Sándor Élettan - kórélettan Semmelweis Bpest., Phillips, C.G.- Porter, R. Cortiscospinal Neurones Academic Press London, Purves, M.J.- Kovách A.G,B. Regulation of Cerebral Circulation Akadémiai Bpest., Rahmann, H. Das Gedachtnis Bergmann München, Randall, James Microcomputers and Physiological Simulation Raven Press USA, Ruch- Fulton Fiziologie medicala Medicala Bucuresti, Salánki- Rózsa- Elekes Neurobiology of Invertebrates Akadémiai Bpest., Somogyi János A biomembránok szerkezete és működése Akadémiai Bpest., Szabó István- László József Tudományos és Az életműködések szabályozása az emberi szervezetben Enciklópédiai Bukarest, Szabó István- László József Az emberi szervezet anyagcseréje és energetikája Stiintifica si Pedagogica Bucuresti, Szabó István- László József Az emberi szervezet alapvető életműködései Dacia Kolozsvár, 1983 Szentágothai- Flerkó- Mess- 40 Halász Hypothalamic Control Akadémiai Bpest., Teodorescu-Exarcu- Badiu Fiziologie Medicala Bucuresti, Törő Imre Az élet alapjai Gondolat Bpest., Törő Imre Az ember fejlődése és szövettana Bpest.,1968 Közegészségtan 1 Atherley, Gordon Occupational Health and Safety Concepts Applied Siences London, Bagdy Emőke Mentálhigiéné Animula Bpest.,1999

20 3 Bakács- Jenei- Tarján- Timár- Vilmon A higiéné tankönyve Bpest., Buda Béla A lélek közegészségtana Animula Bpest., Buda Béla Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénéban Bpest., Darányi Sándor Megérett az idő Liget Bpest., Fodor- Vedres Közegészségtani- járványtani gyakorlatok és bemutatások Bpest., Gardner, Ward Occupational Medicine Wright London, McDonald, J.C. Occupational Health and Safety Concepts Churchill Livingstone London, Moser- Pálmai A környezetvédelem alapjai Nemzeti Tankönyvkiadó Bpest., Szilágyi István Orvostudomány mindenkinek Tudományos és Enciklópédiai Bukarest, Waldron, H.A. Lecture Notes on Occupational Medicine Blackwell London, Műemlékvédelem és környezetvédelem Mvhely., Egészséget mindenkinek! Bpest.,2000 Élelmiszer egészségtan 1 Ábrám Zoltán Dietetika Mvhely., Andronic, Constantin Cum sa fim sanatosi Militara Bucuresti., Biró- Lindner Tápanyagtáblázat Bpest., Christian, Janet- Greger, Janet Nutrition for Living AVI USA, Cooper, P.J. Farkas éhség Springer Bpest., D,Adamo- Whitney ABO terv CF-NET Bpest., Dworschák Ernő Élelmiszer- tápanyag Mezőgazdasági Bpest., Fekete László Diétás kezelés fekélybetegségekben és gyomor- bél-műtét után Bpest., Fischer, Jürgen 100 jó ötlet gerincpanaszokkal küzdőknek Golden Book Bpest., Fövényi- Papp Cukorbetegség és diéta Bpest.,2002 Gaálné Boda Bernadette- 11 Zajkás Gábor Diétáskönyvek- Infarktus Bpest.,1999

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája

A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája A tüneti kezelés magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája Szerkesztette: Pilling János Magyar Thanatológiai Alapítvány, Pécs-Budapest, 2001. Előszó A XX. században az orvostudomány rendkívül erőteljesen

Részletesebben

Egyéb egészségügyi irodalom

Egyéb egészségügyi irodalom 27 Egyéb egészségügyi irodalom 0-6 éves gyermekek egészségügyi ellátása rendkívüli körülmények között. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1982. II. Ärztlicher Fortbildungs-Kursus in Bad Salzuflen, 7. und

Részletesebben

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25.

Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése. Tudományos program. Esztergom 2010. szeptember 23 25. Magyar Gyermekorvosok Társasága 2010. évi Nagygyûlése Tudományos program Esztergom 2010. szeptember 23 25. Milupa Komfort 1 enyhíti a hasfájást és a szorulást. MILUPA. AZ ANYATEJ IHLETTE, A TUDOMÁNY IGAZOLJA.

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus

XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus XII. Magyar OsteolOgiai Kongresszus MOOT Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság (MOOT) XX. Kongresszusa PROGRAMfüzet Magyar Radiológusok Társaságának Osteologiai Szekciója (MRT-OS) XXI. Osteologiai

Részletesebben

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót

2007/2008. szeptember 2007. Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót MAGAZIN AMWAY FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓKNAK ÉS TÖRZSVÁSÁRLÓ PLUSZ STÁTUSÚ TAGOKNAK szeptember 2007 2007/2008 Bemutatjuk az új, izgalmas Amway Boutique kollekciót AMWAY HUNGARIA KFT. FRISSÍT. KÍMÉ LE TES. KÉNYEZTET

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6

TAVASZI SZÉL. Absztraktkötet 2015. Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 Tavaszi Szél - Absztraktkötet 2015 1 TAVASZI SZÉL Absztraktkötet 2015 Doktoranduszok Országos Szövetsége 2015 Publio Kiadó Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-397-702-6 TARTALOMJEGYZÉK AGRÁRTUDOMÁNYI

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam

Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam Program 2008. június 18 20. Magyar Sebész Társaság 59. Kongresszusa Sebészeti Továbbképzô Tanfolyam 2008. június 18 20. A kongresszus

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA

A MAGYAR ORTOPÉD TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TRAUMATOLÓGUS TÁRSASÁG 2013. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA PROGRAMFÜZET 203. ÉVI KÖZÖS KONGRESSZUSA 2 Kedves Kolléganők és Kollégák! Megtisztelő feladat számomra, hogy a kongresszus egyik Elnökeként, valamint a Magyar Traumatológus Társaság leköszönő Elnökeként

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2010 SALGÓTARJÁN 2011 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 800 B13 Bailey,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA

TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA TÁJÉKOZTATÓ BIBLIOGRÁFIA A SEMMELWEIS IGNÁCRA VONATKOZÓ ÖNÁLLÓ MŰVEKRŐL A nagyobb könyvrészletek és különlenyomatok adataival együtt (A kiadványok megjelenésének időrendjében) Az összeállítás a Magyar

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására

A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló az Auguszta Őssejtkezelés autoimmun betegségekben Sugárkezelés a daganatok elpusztítására A Debreceni ec eni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi égtu Centrum ismeretterjesztő e sztő lapja V. évfolyam 1. szám 2008. tavasz as Ingyenes es kiadvány A TARTALOMBÓL: Kapcsolat napja Hazánkban egyedülálló

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. július augusztus 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasó! Megszelídült gyönyörűség vígan szökken át a réten, vörös pipacs arca búbján, nézi báját tótükrében. Selymes haját viszi a szél, koszorút fon nap reája, dalol a

Részletesebben

A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII.

A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII. A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA ÉS A MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSE EGER Hotel Eger Park 2005. október 7. 10.00 órától 2005. október

Részletesebben

A CoD -TEA és Célzott TÁPLÁLKOZÁSI RENDSZER

A CoD -TEA és Célzott TÁPLÁLKOZÁSI RENDSZER Prof. mag. dr. Dávid Tamás TCM Dr. Li Qin A CoD -TEA és Célzott TÁPLÁLKOZÁSI RENDSZER ADDITÍV BIOTERÁPIA, A HOLISZTIKUS RÁKTERÁPIA LÉNYEGES ALKOTÓELEME Prof. mag. dr. Dávid Tamás TCM Dr. Li Qin A CoD -Tea

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar A KORAI FEJLESZTÉS-GONDOZÁS ÉS A FEJLESZTÕ FELKÉSZÍTÉS ELMÉLETÉT ÉS GYAKORLATÁT BEMUTATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK GYÛJTEMÉNYE Gyakorló szakemberek és szülõk számára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének

Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének II.évfolyam 1. szám 2001. április Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Értesítôje IOF - hírek OBME - hírek a Magyar Menopausa Társaság üdvözlete A Csont- és Ízület Évtizede (2000-2010) Az élô

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább. Prof. BÍRÓ GYÖRGY

A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább. Prof. BÍRÓ GYÖRGY KÖZLEMÉNYEK A KÖZEGÉSZSÉGÜGY FOGALMÁRÓL JELEN ÉS MÚLT A közösség egészsége a múlt és a hogyan tovább PROF BÍRÓ GYÖRGY Összefoglalás:A szerző a higiéne magyarországi tankönyveinek anyagát felhasználva mutatja

Részletesebben

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar

MŰVÉSZETTUDOMÁNY. Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Gyermeknevelés I. évf. 2. szám 57 72. (2013) MŰVÉSZETTUDOMÁNY Kolosai Nedda Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanító- és Óvóképző Kar Művészet és tudomány Már tudom az összes eredményt, de még nem tudom,

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben