Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel"

Átírás

1 [1] Kísérletes daganatok aminopeptidáz N (APN/CD13) expressziójának in vivo vizsgálata Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracerrel Trencsényi Gy. [1]; Máté G. [1]; Enyedi K.N. [2]; Mező G. [2]; Angyal J. [3]; Emri M. [1]; Kis A. [1]; Farkas A. [4]; Bíró T. [5]; Galuska L. [1]; Kertész I. [1]. [1] Nukleáris Medicina Intézet, Debreceni Egyetem (DE); [2] Peptidkémiai Kutatócsoport, MTA-ELTE, Budapest; [3] Parodontológiai Tanszék, DE; [4] Urológiai Klinika, DE; [5] Élettani Intézet, DE. Célkitűzés: Az aminopeptidáz N (APN/CD13) molekula fontos szerepet játszik a daganatokban zajló érképződési (neoangiogenetikus) folyamatokban, valamint a tumorok áttétképzésében. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az aszparagin-glicin-arginin (NGR) peptidek specifikusan kötődnek az APN/CD13 molekulához. Az NGR peptidek radiotracerrel történő jelölése lehetővé tette a neoangiogenetikus folyamatok PET kamerával történő kimutatását. Kísérleteink során mesoblastos nephroma daganatok APN/CD13 expresszióját vizsgáltuk Ga-68 jelzett NOTA-c(NGR) radiotracerrel MiniPET-II kamerával. Módszerek: Fischer-344 patkányokba (n=6) mesoblastos nephroma (NeDe) sejteket ültettünk vesetok alá, illetve injektáltunk szubkután (n=6). A beültetést követően meghatározott időpontokban PET felvételeket készítettünk. Az αvβ3 integrin szelektív Ga-68-NODAGA-[c(RGD)]2, illetve Ga-68-NOTA-c(NGR) radiotracereket (7,4±0,2 MBq) intravénásan injektáltuk a kontroll (n=6), valamint az ortho - és heterotopikusan transzplantált kísérleti állatokba. A radiotracerek injektálása után 90 perccel az állatokat elaltattuk (3% isoflurán), majd 10 perces statikus gyűjtéseket végeztünk a daganatos területekről kisállat PET kamerával (MiniPET-II, Nukleáris Medicina Intézet, Debrecen). Eredmények: Az ex vivo és in vivo szervi megoszlásos vizsgálatok kimutatták, hogy egészséges állatok hasüregi szerveinek Ga-68-NOTAc(NGR) felvétele szignifikánsan (p=0,01) alacsonyabb, mint az irodalomból már jól ismert, szintén neoangiogenetikus folyamatokat célzó Ga-68- NODAGA-[c(RGD)]2 felvétel. A NeDe daganatos állatok szubkután és vesén növekvő primer tumorait ex vivo és in vivo vizsgálva, a Ga-68-NOTAc(NGR) felvétel SUVmean, SUVmax, és T/M (tumor/izom) értékei szignifikánsan (p=0,01) magasabbak voltak, mint a Ga-68-NODAGA- [c(rgd)]2 esetén. A Ga-68-NOTA-c(NGR) molekula specifikus kötődést mutatott a daganatok által expresszált APN/CD13 receptorokhoz, amelyek jelenlétét western blot vizsgálatokkal is kimutattuk. Következtetés: A Ga-68-NOTA-c(NGR) alkalmas radiotracer az ortho - és

2 heterotopikusan transzplantált APN/CD13 receptort expresszáló daganatok PET leképezéssel történő kimutatására, továbbá magas tumor/háttér kontrasztot eredményez, amely jelentősen megkönnyíti a PET felvételek értékelhetőségét. [2] Follow up of patients with albumin coated lyophilized human bone allograft in aseptic hip and knee prosthesis revision surgery by SPECT/CT Radácsi A. (1), I. Klára T. (2) (1) Diagnoscan Peterfy S. Hospital, BUDAPEST, HUNGARY, (2) Trauma Department of Erzsébet Teaching Hospital Sopron, Sopron, HUNGARY. Purpose: to examine osteoblast activity in albumin coated allograft by SPECT/CT. Patients and Methods: Whole body bone scintigraphy and SPECT/CT was performed N=20 patients, after one year of hip or knee prosthesis revision surgery. The indication for surgery was aseptic loosening and critical extent of bone loss, human albumin-treated lyophilised structural allograft were implanted in every case. Results: There were significantly higher tracer uptake in the marginal part of the allograft than in the normal bone tissue, and there were no any sign of looseness or inflammation. Conclusion: Supplementing bone allografts with serum albumin may increase the success of prosthesis revision surgery. [3] A sztöchiometriai viszonyok szerepe radiojódozott készítmények el?állításánál Mándoki T.; Fekete A.; Szemenyei E.; Antalffy M.; Környei J. Izotóp Intézet Kft., Budapest CÉLKITŰZÉS: A mellékvesekéreg vizsgálatában, a mellékvesevelő eredetű és az ismert

3 antigéneket termelő tumorok leképezésében - kezelésében nagy jelentőségűek a radiojódozott készítmények. Ugyanakkor kevés szerző foglalkozik az előállítás során felhasznált 131I fajlagos aktivitásával, az ebből adódó sztöchiometriai viszonyokkal (mólarányokkal), jóllehet ez a paraméter döntő a kívánt jelzési hatásfok elérésében. MÓDSZER: Norkoleszterol-származék, meta-jód-benzil-guanidin (MIBG), továbbá egy fehérje-szubsztrátum (monoklonális antitest) jelzési reakciójában vizsgáltuk a mólarányok és a jelzési hatásfok összefüggését. Az első két szubsztrátumnál izotópcserében történt a jelzés, míg a fehérjénél közvetlen elektrofil jódozást alkalmaztunk (szobahőmérsékleten). Vizsgáltuk a szubsztrátum/radiojód, ill. elektrofil jódozás esetén az oxidálószer/radiojód mólarányokat is. EREDMÉNYEK: A Norkoleszterol származék jelzésekor 784 µmol szubsztrátumhoz 18,5 GBq 131I-jódot adtunk, ami tellúr besugárzásából származó (kisebb fajlagos aktivitású) készítmény esetén max. 3000:1, hasadványjód esetén akár :1 mólarányt jelent. Ennek ellenére a jelzési hatásfok % tartományban változik, mert hőérzékenység okán a reakcióelegy nem érheti el a 60 oc-ot. A diagnosztikai, ill. terápiás felhasználású MIBG-nél 18,5 37 µmol szubsztrátumot ömledékben jeleztünk 3, ill. 20 GBq 131I-jóddal, 120:1, ill. 36:1 mólarány mellett, >90%, ill. >80% jelzési hatásfokot elérve. Nagymolekulatömegű fehérje közvetlen, elektrofil radiojódozásakor a jódot oxidatív úton kell reakcióképessé tenni, az oxidálószer feleslegben történő alkalmazásával. 20 GBq tellúr besugárzásából származó 131I esetén csak 10:1 oxidálószer/jód arány alakult ki, mellyel a fehérjébe történő beépülés csak 15-45%. Kizárólag GBq/mg fajlagos aktivitású hasadványjóddal értünk el oxidálószer/jód >75 mólarányokat, mellyel a jelzési hatásfok 60% fölé került. A sztöchimetriai értékelés során megállapítottuk, hogy azért adódott kis jelzési hatásfok a kisebb fajlagos aktivitású 131I használatakor, mert 1 mól fehérjébe mól jódnak kellett volna beépülnie, azaz túltelítés lépett volna fel (a szubsztrátum/jód arány << 1 lett volna). Hasadványjód esetén a >60% jelzési hatásfok mellett sem kell 3-5 mól jódnál többnek beépülnie egy mól fehérjébe. KÖVETKEZTETÉS: Izotópcserében történő radiojódozásnál nem a mólarány, hanem a magas hőmérséklet a döntő paraméter a kívánt jelzési hatásfok elérésében.

4 Monoklonális antitest közvetlen elektrofil radiojódozásakor viszont a jelzési hatásfokot az oxidálószer/jód és a szubsztrátum/jód mólarány befolyásolja döntően. Ebben a reakcióban csak a nagy fajlagos akitvitású, hasadvány eredetű 131I izotóppal történő jelzés vezethet sikerre, amennyiben terápiás felhasználású készítményt akarunk előállítani. [4] Értékelés a három vegyértékû fémek szerepérõl a nukleáris medicina mindennapi gyakorlatában Környei J.; Alekszi N.; Szemenyei E.; Antalffy M. Izotóp Intézet Kft., Budapest Célkitűzés: A 44Sc, 67,68Ga és a 111,(113m)In három vegyértékű, pozitron- vagy gamma-sugárzó fémizotópok egyre gyakrabban szerepelnek a klinikai kutásokban, különféle specifikus ligandumok (aminosavak, peptidek, enzimszubsztrátok, antitestek) jelző anyagaként. Jelen munkánkban azt tanulmányoztuk, hogy lehet-e szerepük ezen radionuklidoknak az izotópdiagnosztika hagyományos indikációs területein PET vagy gammakamerás/spect leképezés mellett. Vizsgáltuk továbbá, hogy bővülhet-e a béta-sugárzó háromértékű fémek: a 90Y, 153Sm, 166Ho, 177Lu alkalmazása az izotópterápiában. Módszer: Értékeltük a DTPA, EC, EDTMP, fitát ligandumok, továbbá a NOTA, DOTA (BPAMD) makrociklusok három vegyértékű fémekkel alkotott komplexeinek stabilitási állandóit, összehasonlítva a vérben lévő transzferrinhez való kötődésre vonatkozó értékekkel. Értékeltük továbbá e komplexek koordináció-számának és a biodisztribúciónak az összefüggését. Minthogy e fémizotópok általában 0,015-0,5 M HCl oldatban állnak rendelkezésre, tanulmányoztuk a saját formulázású liofilizátumok savval szembeni pufferkapacitását, ill. a megnövelés lehetséges módjait. Az ón(ii)-tartalmú kitek esetében figyelembe vettük a ligandum/fém, ligandum/ón(ii), ill. fém/ ón(ii) mólarányokat. Eredmény: DTPA-val a Ga3+, In3+, Sc3+ ionok a transzferrinnél stabilisabb, negatív töltésű (vesén át ürülő) komplexet alkotnak 6-os, ill. 7-8-as koordináció esetén. EC-vel viszont a Ga3+ és In3+ ionok 6-os koordinációjú komplexet

5 képezve elektromosan semlegesek, és így a Ga-EC a májban lokalizálódik, míg az In-EC a májfelvételt követően a hepatobiliáris rendszeren keresztül ürül. A Ho-EC esetében viszont a koordinációs szám 6-nál nagyobb, és e komplex negatív töltésű, aminek következtében a vesén át gyorsan távozik, tehát biztonságosan alkalmazható a restenosis megakadályozására szolgáló ballonos-kezelésekben. Az EDTMP nem optimális ligandum a Ga3+ ionok számára, míg az In-EDTMP hasonlóan viselkedik a négy bétasugárzó fém EDTMP-komplexéhez. A Ho3+ és Sm3+ ionok a DOTA-val szemben is az EDTMP-t preferálják, a Lu3+ pedig azonos stabilitású komplexet ad mindkét ligandummal. Fitáttal a béta-sugárzó fémeken kívül az In3+ képez stabilis szuszpenziót ( kolloidot ), fém/ligandum >1 mólarány esetén. Saját formulázású kitjeink a DTPA kivételével tolerálják, ha a fémeket 0,015 M HCl maximum 1 ml-ében adjuk hozzá, azaz a ph az 5 8 tartományban marad. Ennél nagyobb savkoncentráció esetén azonban puffert tartalmazó B -ampulla alkalmazása is szükséges. Következtetés: 99mTc-hiányában 67,68Ga-, 111,(113m)In-, 44Sc-DTPA komplexekkel a dinamikus vesevizsgálat (vagy keringési vizsgálatok) PET- vagy gammakamerás leképezéssel megoldhatók, míg érdemes megfontolni 111, (113m)In-EDTMP vagy a 111,(113m)In-BPAMD, ill. a 67,68Ga-BPAMD alkalmazhatóságát a SPECT/PET csontszcintigráfiában. A terápiás indikációs terület bővülését a fitát alapú szuszpenziók (pl. 177Lu-fitát kisízületek kezelésére) vagy 177Lu-mikroszférák/emulziók alkalmazása (pl. intraarteriális májterápia) jelenthetik. [5] A [C-11]kolin tartalmú PET radiogyógyszer stabilitás vizsgálata HPLC-vel Jószai I. ; Papréti N.; Szikra D.; Miklovicz T.; Mikecz P. Nukleáris Medicina, Klinikai Központ, Debreceni Egyetem, Debrecen Célkitűzés: 2014-ig Magyarországon onkológiai és kardiológiai indikációjú PET vizsgálatokhoz [F-18]FDG, [C-11]metionin és [C-11]acetát-Na állt rendelkezésre, amelyek radiogyógyszerként voltak törzskönyvezve. A Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézete törzskönyvi dokumentációt

6 készített és beadta a GYEMSZI-OGYI felé a [C-11]kolin gyártási engedélyének megszerzése céljából múlt év elején. Ez a jelzett vegyület elsősorban rosszindulatú prosztata megbetegedések diagnosztikájában hivatott teret nyerni egyedülállóan az országban. A törzskönyvi beadvány egyik lényeges eleme és a gyártási engedély megszerzésének feltétele a [C-11]kolin radiokémiai stabilitásának vizsgálata, amellyel a hatóanyag molekula bomlásából származó radioaktív szennyezők részaránya határozható meg. A kolin esetében a radiolitikus bomlás következtében C-11 izotópot tartalmazó aminok keletkezhetnek: monometil-amin (MMA), dimetil-amin (DMA), trimetil-amin (TMA). Munkánk célkitűzése a [C-11]kolin radiokémiai stabilitásának ellenőrzésére alkalmas folyadékkromatográfiás (HPLC) módszer kifejlesztése és egy a továbbiakban folyamatos stabilitási program kialakítása a hatályos Helyes Gyógyszergyártási Irányelveknek (cgmp) megfelelően. Módszer: A [C-11]kolin radiokémiai stabilitás vizsgálatához kifejlesztett HPLC eljárás során az alábbi kromatográfiás körülményeket alkalmaztuk: Zorbax SCX 4.6 x 50 mm, 5 µm analitikai kolonna; radioaktivitás és UV (280 nm) detektorok; áramlási sebesség 3 ml/perc; 20 µl injektált térfogat; 3 perc mérési idő; eluens: 20%-a acetonitril, 80%-a puffer (56 mg/l dopamint tartalmazó 25 mm ammónium-acetát, ph=5). A módszer kifejlesztése során a hatóanyag és a potenciális szennyezők azonosításához MMA, DMA, TMA és kolin referencia oldatokat használtunk. A módszerfejlesztés során az eluens összetételét optimalizáltuk: ph,ammónium-acetát koncentráció és acetonitril arány. Eredmények: A HPLC eljárás segítségével sikerült elválasztani a kolin hatóanyagot a szennyező aminoktól. A kolinhoz legközelebb eluálódó trimetil-amin 1,2 csúcsfelbontással választható el a hatóanyagtól. A kidolgozott HPLC módszerrel különböző aktivitású [C-11]kolin oldatok stabilitását vizsgáltuk radioaktivitás detektorral és meghatároztuk a radiolízis során keletkezett szennyezők részarányát. Eredményeink alapján az átlagos aktivitáskoncentrációjú (<1 GBq/ml) minták vizsgálata során elhanyagolhatóan alacsony volt a szennyezők részaránya a hatóanyaghoz képest. Ugyanakkor a 3 GBq/ml feletti koncentrációk esetén sem haladta meg ez az érték a 0,36%-ot, ami jelentősen elmarad a megengedett 5% határértéktől. Az Intézetben gyártott [metil-11c]kolin stabilitása a kifejlesztett HPLC módszerrel végzett vizsgálataink alapján megfelel az elvárásoknak. Következtetés: Az általunk kifejlesztett HPLC eljárás alkalmas a [C-11]kolin tartalmú radiogyógyszer radiokémiai stabilitás vizsgálatához. A gyógyszer hatóanyag radiolitikus bomlásából származó szennyezők részaránya

7 elhanyagolható a készítmény lejárati idejének végéig viszonylag magas radioaktív koncentrációk mellett. Következésképpen nem szükséges a termék esetében stabilizáló szerek alkalmazása. A stabilitási vizsgálatok folyamatos jellegűek. Az elmúlt egy évben további öt gyártási tétel került stabilitási vizsgálatra. A készítmények radiokémiai tisztasága a lejárati idő végéig egy esetben sem csökkent a kritikus 95%-os határ alá. [6] Rekombináns HSA alkalmazása a szentinel nyirokcsomó detektálására alkalmas radiofarmakon előállítására Jánoki Gergely[1];Révész Csaba[1]; Smelko-Esek Ágota[1];Balogh Lajos[3]; Tóth Gábor[2]; Mike Zsolt[2]; Jánoki Győző[2]; [1] Radiopharmacy Laboratórium Kft. Budaörs, Hungary, [2] Medi- Radiopharma Kft. Érd,Hungary [3] Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Budapest, Hungary Munkánk során célul tűztük ki, hogy a nagy tisztaságú, vírusmentes és recombináns technológiával előállított rhsa felhasználásával szentinel nyirokcsomó detektálásra alkalmas méretű stabil nanokolloid radiofarmakont hozunk létre mely klinikailag egyenértékű a jelenleg elérhető nanokolloid radiofarmakon készítményekkel. Előkísérleteink során GMP körülmények között előállítottuk a rhsa alapú kolloid oldatokat melyeknél célunk a 100nm alatti részecskeméret tartomány elérése volt. Az alkalmazott liofilizációs ciklus paramétereit előkísérletek során határoztuk meg. A liofilizált kísérleti készítményt radiokémiai tisztaság, részecskeméret eloszlás, membránszűrési illetve állatkísérletes tesztekben vizsgáltuk. Az előállított kísérleti radiofarmakon radiokémiai tisztaság ( RCP 98%), részecskeméret és részecskeméret eloszlás tekintetében is egyenértékű (95% 80nm) a diagnosztikában jelenleg is alkalmazott nanokolloid termékekkel. Az analitikai eredményeket követően az állatkísérletek során (Beagle, Wistar ) is igazolást nyert hogy a rhsa alapú radiokolloidok nyirokkeringésbe történő bejutásának sebessége és farmakokinetikája megegyezik a hhsa alapú nanokolloidokéval. Kísérleteink alapján a rekombináns HSA alkalmazható lehet a jelenleg

8 használt human eredetű HSA nanokolloid radiofarmakonok kiváltására. Biztonságos vírusmentes alternatívát jelenthet mely megfelel a nemzetközi gyógyszerhatóságok egyre szigorodó biztonságközpontú szabályozása által állított követelményeknek. Ahhoz hogy az új rekombináns HSA alapú radiofarmakonok a klinikai gyakorlatban is bevezetésre kerülhessenek, további jelentős kutatási tevékenység szükséges a témában. [7] Őrszem nyirokcsomó-jelölési technikák emlőtumorban peritumorális/szubareoláris-melyik a jobb? K.Bártfai, L.Tóth, K.Proksa, Zs.Unger Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Képalkotó Diagnosztika Háttér: Az őrszem nyirokcsomó biopszia az utóbbi évtizedekben a korai emlőrák kezelésének részévé vált. A jelölő anyag optimális beadási helyét illetően azonban nem egységesek az álláspontok. Célkitűzés: A két legelterjedtebb jelölési módszer összehasonlítása volt a célunk. (peritumorális/szubareoláris) A peritumorális beadás a tumor nyirokelvezétésének pontosabb mutatója, a szubareoláris jelölés, saját korábbi tapasztalatunk és az irodalom szerint, biztosabb jelölődést eredményez. Azt vizsgáltuk, vajon a peritumorális beadásból megjelent őrszem nyirokcsomók után a szubareoláris jelölés eredményez e más régióban újabb őrszem nyirokcsomót. Betegek és módszer: 146 emlőtumoros beteg preoperatív limfoszcintigráfiás vizsgálatát végeztük, kettős beadással. Radiofarmakon: Tc99m-humán szérum albumin millimikroagregátum (Senti-scint) 70 MBq/ injekció. A műtét előtti napon peritumorális jelölést végeztünk (ultrahang vezérléssel vagy manuális tumorlokalizálás után), 2 óra múlva a többirányú felvételek után a nyirokcsomó bőr-jelölése történt. Ezt követően a radiofarmakont szubareolárisan is beadtuk. Másnap reggel újabb felvételek készültek és ismét bejelöltük az aktív nyirokcsomókat. Eredmények: Nem jelölődött őrszem nyirokcsomó 2 esetben. 4 betegnél a késői felvételeken ugyanabban a nyirokrégióban újabb aktív nyirokcsomó jelent meg, a már előzőleg ábrázolódott őrszem nyirokcsomó(k) közvetlen közelében. Vizsgálatunk alapján a peritumorális és szubareoláris jelölési technika azonos nyirokcsomók megjelenését eredményezte az esetek 97,3%-ában. Következtetés: A két beadási módszer azonos nyirokrégióban, jelentős százalékban azonos őrszem nyirokcsomók megjelenését eredményezte. A

9 szubareoláris beadási technikával a jelölődés biztosabb, ezért önmagában is alkalmas emlőtumor őrszem nyirokcsomó jelölésre. [8] Az FDG-hozamot befolyásoló tényezők a Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézetében Pótári N. ; Jószai I. ; Szikra D. ; Bihari Z.; Fülöp F.; Rubleczky B.; Mikecz P. Debreceni Egyetem ÁOK Nukleáris Medicina Intézet Célkitűzés: A pozitronemissziós tomográfia (PET) korunk egyik legmodernebb orvosi képalkotó diagnosztikai vizsgálómódszere. Magyarországon, közelebbről Debrecenben, 1994 óta végeznek PET vizsgálatokat. A vizsgálathoz leggyakrabban alkalmazott jelzőanyag egy radioaktív izotóppal jelölt szőlőcukor molekula származék (18F-FDG), melynek segítségével a szövetek cukorfelhasználásáról nyerhetünk adatokat. Ezen radiodiagnosztikumnak mind az előállításáról, mind a felhasználási lehetőségeiről hatalmas irodalom áll rendelkezésre. Mégis, a jól körülírt reakció ellenére, időről időre a Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Intézete, csakúgy mint más gyártóhely, belefut elsőre talán megmagyarázhatatlannak tűnő hozamcsökkenésbe. Ezen radiokémiai hozamot befolyásoló tényezőket - a ciklotrontól a szintézispanelig - vettük górcső alá és vizsgáltuk meg, mi mindent kell elkövetnünk azért, hogy ezen hozamcsökkenéseket elkerüljük, vagy legalábbis minimalizáljuk. Módszer: Az intézetünkben található GE PETTRACE gyártmányú ciklotronnál jelentkező leggyakoribb üzemzavarokat kívántuk feltárni. Megvizsgáltuk az aktivitás transzportjánál alkalmazott különböző csövek anyagi minőségét. Az FDG-gyártó modulok (Nuclear Interface, GE Tracerlab FX FDG) leggyakoribb hibáit elemeztük és ezen adatok felhasználásával, valamint a gyártói ajánlások figyelembevételével dolgoztunk ki karbantartási tervet. Eredmények: A gyártó panelek aktív használata előtt nyomásteszt került bevezetésre, amelynek a segítségével a szelepek megfelelő működését és a reakcióedény zártságát lehet megvizsgálni. A gyártó által ajánlott oldalankénti 120 szintézis utáni nagykarbantartás elvégzése erősen javasolt, szükségességét a saját tapasztalatok is megerősítették. Az aktivitástranszport csövek anyagi minőségének kiválasztása kezdetben a már rendelkezésre álló anyagok felhasználását tette indokolttá, azonban a TEFZEL és a FEP csövekkel negatív tapasztalatokat szereztünk. Irodalmi ajánlások alapján kipróbáltuk a PE csöveket is, ezen csövek ugyan

10 megfelelőbbnek bizonyultak az előbb említetteknél, azonban túl lágynak mutatkozott a ciklotron és a gyártópanelek közötti ólomalagútba való lefektetéshez. Az ideális választás ezek után a PEEK cső lett, amely drága és viszonylag rideg ugyan, de kellően ellenáll a sugárzásnak, így elég sokáig használható, meghosszabbítva a csereperiódust. A részecskegyorsító által termelt 18F izotóp beépülési hatékonyságát a targetek karbantartottsága is nagy mértékben befolyásolja, de a gyártói ajánlásokat itt is figyelembe kell venni. Nem várt kedvezőtlen hatás volt a részecskegyorsító stabilabbá tételét célzó upgrade után folyamatosan jelentkező csökkent hozamú gyártás, minek okaként a nyaláb rossz célzása, azaz a céltárgy falának sugarazása volt kimutatható. Következtetés: Amennyiben a gyártói ajánlásokat figyelembe véve végezzük el a karbantartásokat, valamint a modulok tesztelésekor és üzemeltetésekor kapott görbéket megfelelően értelmezzük, minimálisra csökkenthetőek a gyengébb hozamú szintézisek. Teljességgel kiküszöbölni természetesen nem lehet ezen rosszabb hatásfokú gyártásokat, de célunk az, hogy minnél kevesebb ilyen legyen. Lehetőség szerint betegvizsgálat ne maradjon el az alacsony hozamú gyártás miatt. [9] A 99mTc-HM-PAO-val jelölt autológ leukociták aszeptikus elõállításának tesztelése Medi-Media-Fill kit alkalmazásával Németh Klára [1], Jánoki Gergely [1], Tóth Gábor [2], Jánoki Győző [2] Radiopharmacy Laboratórium Kft.[1],Budaörs, Medi-Radiopharma Kft.[2], Érd A korábban cégünknél kifejlesztett reagens készlet, a Medi-Media-Fill kit lehetővé teszi, hogy a klinikai felhasználó helyeken diagnosztikai vagy terápiás célból parenterálisan alkalmazott radiofarmakonok aszeptikus előállításának folyamatát mikrobiológiai megfelelőség szempontjából ellenőrizhessük. A kit gyakorlati alkalmazását a 99mTc-HM-PAO-val jelölt autológ humán leukociták előállításának folyamatán keresztül mutatjuk be. Mivel a jelölt leukociták preparálása és alkalmazása során a mikrobiológiai szennyeződések kockázata jelentős, indokolt aszeptikus művelet szimulációval részletesen megvizsgálni az előállítás folyamatát. Az izotóp laboratóriumok számára talán a legnagyobb kihívást jelentő technika a leukociták aszeptikus szeparálása vérből és in vitro jelölése 99mTc-HM-PAO-val. A komplex lépésekben előállított preparátumot, a saját

11 élő és jelölt sejteket intravénásan visszaadva végezhető el a diagnosztikai vizsgálat. Minden parenterálisan alkalmazott készítmény esetén alapkövetelmény a sterilitás és a pirogénmentesség, így a helyben, izotóp laboratóriumban készített, intravénásan alkalmazott preparátumok esetén is. Az izotóp laboratóriumban a készítménynek, a sejtpreparátumnak nemcsak radiokémiai szempontból, hanem mikrobiológiai szempontból is megfelelő minőségűnek, biztonságosnak kell lennie. A Medi-Media-Fill kitben található reagens, a steril TSB (Tryptic Soy Broth) oldat segítségével modelleztük az autológ leukociták aszeptikus szeparálását és jelölését 99mTc-HM-PAO-val a Leuco-Scint kit (Medi- Radiopharma Kft.) használati utasításának megfelelően. A protokollban megadott minden lépést, a vérvételt, a vérsejtek szedimentálását, a vérlemezke mentes autológ plazma és leukocita preparálást több centrifugálási lépésben, az inaktív liofilizált készítmény, a HM-PAO beoldását és jelölését technéciummal, a szeparált leukociták jelölését 99mTc-HM-PAO-val, a preparátum aktivitás meghatározását a valódi reagensek (HM-PAO liofilizátum, ACD-A oldat, Plazmasteril oldat, a technécium-generátor eluátuma) helyett a TSB oldattal hajtottuk végre. A vért, a sejtszuszpenziót és a plazmát is a TSB oldattal helyettesítettük. Minden preparálási lépés végén mintát vettünk a TSB oldatból, amelyet a Medi-Media-Fill kitben található steril üvegekben inkubáltunk a leírt sterilitás tesztnek megfelelően. A szimulációs teszt során nyert tesztminták mikrobiológiai értékelése vizuálisan történt. Az aszeptikus preparálás akkor megfelelő, ha az összes tesztmintában a TSB tápoldat átlátszó, tiszta steril oldat marad két hét inkubálást követően. Mivel az aszeptikus preparálás előfeltétele a megfelelően tisztított és fertőtlenített környezet, a steril levegőt biztosító berendezések, továbbá a szigorú higiénes szabályzatot betartó személyzet, ezért a media-fill tesztelést mikrobiológiai környezet- és személyi higiénes monitorozással kombináltuk a Medi-Media-Fill kitben található kontakt típusú agar lemezek segítségével. A szimulációs teszt értékelését a kithez csatolt adat- és eredményközlő lapon összegeztük mint könnyen archiválható dokumentumot. A LAF-ban elvégzett műveletek során mindhárom esetben steril eredményt kaptunk. Összefoglalva a Medi-Media-Fill kit alkalmas a humán leukociták aszeptikus szeparálásának és 99mTc-HM-PAO-val történő jelölésének szimulálására, amellyel a steril preparátum előállításának körülményei is ellenőrizhetők, az aszeptikus lépések validálhatók, a preparálási hibák javíthatók, továbbá az előállításban résztvevő személyek gyakorlottsága

12 bizonyítható, a gyakorlatlan személyek betanítása megvalósítható. A Medi- Media-Fill kittel elvégzett szimulációs teszt a hatóságok, inspektorok számára is bizonyítja, hogy az izotóp laboratórium működése az aszeptikus preparálás előírásainak megfelel, a laboratórium képes a 99mTc-HM-PAOval jelölt autológ leukocitákkal végzett diagnosztikai vizsgálatok biztonságos végrehajtására. [10] Rekombináns HSA alkalmazása a szentinel nyirokcsomó detektálására alkalmas radiofarmakon előállítására Jánoki Gergely[1];Révész Csaba[1]; Smelko-Esek Ágota[1];Balogh Lajos[3]; Tóth Gábor[2]; Mike Zsolt[2]; Jánoki Győző[2]; [1] Radiopharmacy Laboratórium Kft. Budaörs, Hungary, [2] Medi- Radiopharma Kft. Érd,Hungary [3] Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Budapest, Hungary Munkánk során célul tűztük ki, hogy a nagy tisztaságú, vírusmentes és recombináns technológiával előállított rhsa felhasználásával szentinel nyirokcsomó detektálásra alkalmas méretű stabil nanokolloid radiofarmakont hozunk létre mely klinikailag egyenértékű a jelenleg elérhető nanokolloid radiofarmakon készítményekkel. Előkísérleteink során GMP körülmények között előállítottuk a rhsa alapú kolloid oldatokat melyeknél célunk a 100nm alatti részecskeméret tartomány elérése volt. Az alkalmazott liofilizációs ciklus paramétereit előkísérletek során határoztuk meg. A liofilizált kísérleti készítményt radiokémiai tisztaság, részecskeméret eloszlás, membránszűrési illetve állatkísérletes tesztekben vizsgáltuk. Az előállított kísérleti radiofarmakon radiokémiai tisztaság ( RCP 98%), részecskeméret és részecskeméret eloszlás tekintetében is egyenértékű (95% 80nm) a diagnosztikában jelenleg is alkalmazott nanokolloid termékekkel. Az analitikai eredményeket követően az állatkísérletek során (Beagle, Wistar ) is igazolást nyert hogy a rhsa alapú radiokolloidok nyirokkeringésbe történő bejutásának sebessége és farmakokinetikája megegyezik a hhsa alapú nanokolloidokéval.

13 Kísérleteink alapján a rekombináns HSA alkalmazható lehet a jelenleg használt human eredetű HSA nanokolloid radiofarmakonok kiváltására. Biztonságos vírusmentes alternatívát jelenthet mely megfelel a nemzetközi gyógyszerhatóságok egyre szigorodó biztonságközpontú szabályozása által állított követelményeknek. Ahhoz hogy az új rekombináns HSA alapú radiofarmakonok a klinikai gyakorlatban is bevezetésre kerülhessenek, további jelentős kutatási tevékenység szükséges a témában. A KMR_ projekt a Magyar Kormány támogatásával, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával valósult meg. [11] Területkijelölés optimalizálása retrobulbáris gyulladás szcintigráfiás méréséhez Szilvási Péter, Galuska László, Varga József Debreceni Egyeten Nukleáris Medicina Intézet CÉLKITŰZÉS: Graves ophthalmopathia immunsuppressiós kezelésekor igen fontos szempont, hogy elkülönítsük a betegség immunológiailag aktív szakaszát, amikor az immunsuppressios kezelés hatásos, az immunológiailag inaktív státusztól, amikor a kezelés következtében nem várható javulás. Retrobulbáris gyulladás vizsgálatánál a Tc-99m DTPA radiofarmakonnal történő SPECT szcintigráfiás vizsgálat gyorsasága, alacsony költsége, széles körben való elérhetősége miatt a két stádium elkülönítésében optimális módszer lehet. Ez a radiofarmakon nagy mértékben dúsul a gyulladt, aktív retrobulbáris területeken, ezzel hasznos információt szolgáltatva a betegség státuszáról, viszont más, sűrűn erezett szomszédos területen (pl. orr nyálkahártya) is halmozódik, ezzel rontva a vizsgálat specificitását. A módszer klinikai hasznosságát az elmúlt években a munkacsoport eredményei alátámasztották. Munkánk célja a metodika átvitele egy széles körben hozzáférhető szoftverplatformra, és egyidejűleg a vizsgálat szempontjából lényeges, gyulladt szem mögötti terület kijelölésének optimalizálása, majd a felvételi érték referenciatartományának átszámítása az új metodikára. MÓDSZEREK: Hatvanhét aktív Graves ophtalmopathia gyanújával vizsgált páciens hetvennégy SPECT vizsgálata került feldolgozásra retrospektív módon. Feldolgozásunkban az elmúlt években rutinszerűen alkalmazott, összegzett transversalis szeleteken végzett területkijelöléssel kapott átlagos radiofarmakon-felvételi értékeket hasonlítottuk össze az InterViewXP feldolgozó programcsomagban két új, transversalis és

14 sagittalis szeleteken a retrobulbáris területre optimalizált területkijelölésen alapuló átlagos és teljes felvett aktivitási értékkel. Azt vizsgáltuk, hogy az így kapott értékek mennyire korrelálnak a korábbiakkal, és sikerül-e a területkijelölés szubjektivitását csökkenteni a kezelés hatékonyságának megítéléséhez. EREDMÉNY: A két területkijelöléssel kapott radioaktivitás-koncentrációkat a korábbi módszer eredményeivel összehasonlítva azt találtuk, hogy míg a korrelációs együtthatók hasonló értékűeknek adódtak (transversalis: 0,828, sagittalis: 0,823), addig az együttható a sagittális ROI-k esetén 1-hez közelebbi értéknek adódott (1,07), mint a transversalis ROI-kkal (1,28). Ez alapján tehát az új sagittális ROI-kkal mért aktivitás-koncentrációk közelebb állnak a korábbi értékekhez a transversalisnál, de mivel mégis szignifikánsan különböznek azoktól az Altman-Bland elemzés szerint közvetlenül nem hasonlíthatjuk össze a régi és új ROI-kkal kapott értékeket; mindenképpen új referenciatartományra van szükség. A teljes radioaktivitás-felvételek közül a sagittalis metszeteken kijelölt területeké korrelál jobban a korábbi értékekkel (r: 0,72 ill. 0,62; p<0,0001). A transversalis metszetekből számolt teljes aktivitás valamivel magasabb értéket adott (Bland-Altman: p=0,040); a különbség nem függ a felvett aktivitás mértékétől (p>0,05), de az egyedi értékek eléggé szórnak. KÖVETKEZTETÉS: A pontosabban rögzített területkijelölési módszer és az összaktivitásra történő áttérés az aktivitás-koncentráció helyett objektívabb, ezáltal reprodukálhatóbb, megbízhatóbb értékeket eredményez. A korábban megállapított referenciatartomány határa a sagittális metszeten kijelölt terület összaktivitásában 490 milliomod beadott dózisnak felel meg. Az InterViewXP keretrendszer lehetővé teszi a módszer meghonosítását más központokban is. [12] Melanoma malignum specifikus Ga-68-NODAGA-PROKAINAMID el?állítása és in vitro vizsgálata P. Szabó J. [1]; Nagy T. [1]; Nagy G. [2]; Kis S.A. [1]; Márián T.[1]; Emri M. [1]; Kis A. [1]; Kertész I. [1]; Trencsényi Gy. [1]. [1] Debreceni Egyetem ÁOK Nukleáris Medicina Intézet; [2] Scanomed Kft. Debrecen, Debreceni Egyetem. Bevezetés: A melanoma malignum magas áttétképző hajlama miatt nagy százalékában a betegek halálát okozza. Ezért a daganat és az áttétek korai kimutatása fontos a betegség kimenetele szempontjából. A PET

15 diagnosztikában használt F-18-FDG alternatívája lehet egy specifikus kölcsönhatáson alapuló Ga-68-al jelzett radiofarmakon. A Ga-68 jelölés nagy előnye, hogy generátorizotóppal történhet, így olyan laboratóriumokban is előállítható a radiofarmakon, ahová ciklotron nem került telepítésre. Kísérletünk során a prokainamid struktúrája alapján olyan Ga-68-al jelzett radioligand kifejlesztésén dolgoztunk, amely képes specifikusan akkumulálódni a melanint termelő melanoma sejtvonalakban. Módszerek: A prokainamid makrociklusos kelátorral való konjugációjához mono-nhs-noda-ga kelátort használtunk, amelyet a Chematech cégtől vásároltunk. Az összes felhasznált vegyszer analitikai minőségű volt. A savamid kötés kialakítását karbonát pufferben (ph=9) 2 óra szobahőmérsékleten történő keveréssel valósítottuk meg. A reakcióelegy bepárlását követően a terméket félpreparatív oszlopon megtisztítottuk. Az elkészült prekurzor szerkezetét tömegspektrometriás mérésekkel LCM-IT- TOF készülék segítségével azonosítottuk. A radioaktív Ga-68-oldat kinyeréséhez 5 ml 1M HCl-oldatot használtunk, melynek az aktivitás szempontjából legkoncentráltabb 1ml-es frakcióját alkalmaztuk jelölési reakcióinkhoz. Az optimalizációs kísérleteknél az analitikai gyorsteszt papírkromatográfia volt. Az in vitro biológiai vizsgálatokhoz melanint termelő B16F10 és melaninmentes MELUR sejtvonalakat használtunk. A Ga-68 radiotracer akkumulációját kalibrált gamma-számlálóval mértük. Eredmények: Elkészítettük a prokainamid NODA-GA kelátorral konjugált vegyületét és tömegspektrométerrel igazoltuk, hogy az általunk izolált termék megegyezik az elvárt szerkezettel. Optimalizációs kísérleteket hajtottunk végre, amelyek célja annak a legkisebb prekurzorkoncentrációnak a megállapítása, amely még megbízhatóan vezet kvantitatív jelöléshez az általunk preferált körülmények között. Meghatároztuk, hogy a ph eltolása befolyásolja ezt a koncentrációt, 4-es ph értéknél éles határ tapasztalható a radiokémiai tisztaságban, ezért 4,5- es ph érték esetében 10µmol/l-es koncentrációt célszerű használni. In vitro vizsgálataink során a Ga-68-NODA-GA-prokainamid koncentrációja a B16F10 sejtvonalon 90 percig folyamatos emelkedést mutatott, míg a MELUR sejtek esetében kisebb mértékű változás volt megfigyelhető. 10 perc kifolyást követően a B16F10 sejtekben kötődött Ga-68-NODA-GAprokainamid hétszerese volt a MELUR sejtekben mérhetőnek Következtetés: Az intézetünkben előállított Ga-68-NODA-GA-prokainamid radiotracer in vitro körülmények között specifikusan akkumulálódik a melanint termelő malignus melanoma sejtekben.

16 [13] Májmetasztázis miatt rezekált betegek funkcionális rezerv kapacitásának meghatározása fúziós SPECT-CT vizsgálattal Papp H.[1], Dede K.[2], Egyed Zs.[3], Salamon F.[4], Bursics A.[2], Balogh I.[1], Galler Z.[1] Uzsoki Utcai Kórház, SE ÁOK Oktató Kórháza, Budapest, [1]Nukleáris Medicina Osztály, [2]Sebészeti-Onkosebészeti Osztály,[3] Radiológiai Osztály,[4] Patológiai Osztály CÉLKITŰZÉS Májrezekció előtt a sebész számára fontos információ a tervezett rezekció utáni maradék májszövet térfogata és működése. Vizsgálatunkban a máj funkcionalitásának és működő térfogatának változását határoztuk meg a májrezekciót követően, külön vizsgálva ennek összefüggését a műtétet megelőző kemoterápiával. MÓDSZER Jelenleg vizsgált betegeink száma 22, akiknél döntő többségben a vastagbél primer tumora okozta az áttétet a májban. A vizsgált betegek normális májfunkcióval rendelkeztek, a laboratóriumi és szcintigráfiás vizsgálatok alapján az epeúti obstrukció kizárható volt. A máj funkciójának vizsgálatára Tc-99m Membrofenin epeszcintigráfiát végeztünk SPECT vizsgálattal, a morfológia megítélésére aznapi CT felvétellel kiegészítve. A funkció változását a műtét előtt valamint a rezekciót követő 1, 6 és 12 héttel végzett SPECT és CT vizsgálat fúziója alapján határoztuk meg. A posztoperatív változást a műtétnél megtartott, a sebész által meghatározott maradék májszövet funkciójához hasonlítottuk. EREDMÉNY A betegeket két csoportra osztottuk, aszerint, hogy major ( 3 segmentum) vagy minor (<3 segmentum) rezekciót végeztünk, illetve további alcsoportokban vizsgáltuk őket, aszerint, hogy a műtétet megelőzően kaptak e kemoterápiát. Mindkét betegcsoportról elmondható, hogy a műtétet követő első hétben a maradék májszövet visszanyerte aktivitásának jelentős részét, amely változás a major csoportban természetesen lényegesen nagyobb volt (minor rezekció: ΔAátl=114%, major rezekció: ΔAátl=156%). A térfogatváltozás esetén ugyanezt tapasztaltuk. Az 1. és 6. hét között eltelt időszakban a változás csak azon betegeknél volt számottevő, akiknél az első hétig nem volt jelentős

17 növekedés (major rezekció esetén ΔAátl=76%, minor rezekció esetén ΔAátl= 18%). A 6. és 12. hét között lényeges aktivitás változás már nem volt tapasztalható. A műtét előtti kemoterápia nem volt jelentős hatással a maradék májszövet funkcionális aktivitásának növekedésére. KÖVETKEZTETÉS A máj funkcionális kapacitásának jelentős részét a posztoperatív első héten visszanyeri, és a 6. hétig minden betegnél visszatért az eredeti szintre. Jelenlegi beteganyagunk alapján azt mondhatjuk, hogy a máj rezerv kapacitásának alakulása a műtétet követően nem függ a műtétet megelőző kemoterápiától. [14] Melanoma malignum in vivo vizsgálata Ga-68-NODAGA-PCA radiotracerrel Nagy T. [1]; P. Szabó J.[1]; Máté G. [1]; Nagy G. [2]; Angyal J. [3]; Kis S. A. [1]; Márián T.[1]; Emri M. [1]; Kis A. [1]; Kertész I. [1]; Trencsényi Gy. [1]. [1] Debreceni Egyetem ÁOK Nukleáris Medicina Intézet; [2] Scanomed Kft. Debrecen; [3] Parodontológiai Tanszék, Debreceni Egyetem. Bevezetés: A bőrdaganatok legagresszívabb formája a melanocitákból kiinduló melanoma malignum. Korai felismerése a nukleáris medicina képalkotó módszereivel meghatározó a betegség kimenetele szempontjából. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a prokainamid (PCA) specifikusan kötődik a melanin molekulához. A PCA radionuklidokkal történő jelölése lehetővé tette a melanoma tumorok PET kamerával történő kimutatását. Kísérleteink során kísérletes melanoma daganatok kimutathatóságát vizsgáltuk Ga-68 jelzett prokainamid radiotracerrel MiniPET-II kamerával. Módszerek: SCID egerekbe melanint tartalmazó (B16-F10) és amelanotikus (MELUR) sejteket injektáltunk szubkután illetve intravénásan. A melanoma sejtek injektálását követően meghatározott időpontokban PET felvételeket készítettünk. A kísérleti állatokba F-18-FDG-t, illetve melaninra specifikus Ga-68-NODAGA-PCA-t injektáltuk intravénásan. Az inkubálási idő eltelte után az állatokat elaltattuk (3% isoflurán), majd 10 perces statikus gyűjtéseket végeztünk kisállat PET kamerával (MiniPET-II, Nukleáris Medicina Intézet, Debrecen). Eredmények: Az ex vivo és in vivo szervi megoszlásos vizsgálatok kimutatták, hogy a Ga-68-NODAGA-PCA a veséken keresztül ürül ki és a kontroll állat egyéb szerveiben radiotracer halmozás nem volt

18 megfigyelhető. Szubkután növekvő daganatok esetén a melanint tartalmazó B16-F10 daganatok szignifikánsan (p<0.05) többga-68-nodaga-pca-t halmoztak, mint az amelanotikus tumorok, amelyek radiotracer felvétele a háttérrel (izom) közel azonos. Az intravénásan injektált B16-F10 sejtek metasztatikus tumorokat hoztak létre a tüdőben, amelyek Ga-68-NODAGA- PCA felvétele közel 7-szerese volt a háttérnek (SUVmean T/M: 6,5; SD 1,4). FDG-18-vel összehasonlítva, a B16-F10 daganatok SUV T/M (tumor/ izom) értékei szignifikánsan (p<0.05) magasabbak voltak Ga-68-NODAGA- PCA esetén. Következtetés: A Ga-68-NODAGA-PCA radiotracer specifikusan kötődik a daganatok melanin molekuláihoz, amely alkalmassá teszi a melanin-pozitív primer és metasztatikus melanoma daganatok PET leképezéssel történő kimutatására. [15] Az 18FDG PET tumordiagnosztikai trécer és a multidrog rezisztencia kapcsolata Márián T.[1]; Trencsenyi Gy.[1]; Goda K.[2]; Szalóki G.[2]; Mikecz P.[1]; P.Szabó J.[1]; Krasznai Z.[2], Krasznai ZT.[3]. Debreceni Egyetem, [1]Nukleáris Medicina Intézet, [2]Biofizika és Sejtbiológiai Intézet, [3] Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen. Több tudományos közleményben is felvetették azt a kérdést, hogy az FDG, a legfontosabb PET tumordiagnosztikai tracer nem szusztrátja-e a multidrog rezisztenciáért felelős egyik legfontosabb pumpának a P- glycoprotein (Pgp) pumpának. Munkánkban azt vizsgáltuk, hogy az 18FDG szubsztrátja-e vagy modulátora-e a Pgp pumpának. Módszerek: Az FDG akkumulációs és kiürüléses kinetikáját 3 különböző Pgp pozitív és Pgp negatív tumoros sejtpáron hasonlítottuk össze. Az FDG hatását a Pgp pumpa által aktivált ATPase aktivitására intakt sejteken és sejtmenbránon is teszteltük. Eredmények: Az ATPase assay módszer és a rhodamin 123 akkumulációs vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy az FDG nem szubsztrátja és nem is modulátora a multidrog rezisztenciáért felelős Pgp pumpának. Bár az FDG sejtekben történő akkumulációjában és kiürülésében szignifikáns különbséget mértünk a Pgp pozitív és Pgp negatív sejtpárok között, ezen hatások a Pgp-et expresszált sejtek fokozottabb energiaigényével

19 magyarázhatók. Következtetések: Az FDG nem szubsztrátja a Pgp pumpának. Az FDG felhalmozódásban mért különbségek a Pgp pozitív és negatív sejtek és tumorok között a valós glükózfelhasználást demonstrálják. A munkát a Debreceni Egyetem Szodoray ösztöndíja (Krasznai Z.T., Goda K.) támogatta. [16] Fehérje kolloid radiofarmakonok részecskeméretének és méreteloszlásának meghatározása dinamikus fényszórás módszerrel Révész Cs.[1], Jánoki G.[1,2], Smelkóné Esek Á.[1], Tóth G.[2], Jánoki Gy. [1,2] [1]Radiopharmacy Laboratórium Kft., Budaörs, Hungary [2]Medi- Radiopharma Kft., Érd, Hungary Célkitűzés: A klinikai gyakorlatban alkalmazott fehérje kolloid radiofarmakonok közül az alábbiak részecskeméret analízisét végeztük el: Nanocoll ( A ), Nanotop ( B ), Nanoscan ( C ), Nano-Albumon ( D ) és Senti-Scint ( E ). A méreteloszlás vizsgálatot rekombináns HSA felhasználásával készült farmakonon ( F ) is elvégeztük. Módszer: A fehérjekolloid radiopharmakonok inaktív és radioizotóppal jelzett készítményeinek méreteloszlását dinamikus fényszórás (DLS) módszerrel (Zetasizer Nano ZS, Malvern) határoztuk meg. A vizsgálati eredmények alátámasztására több esetben szűrési tesztet végeztünk, valamint a jelzett farmakonok bioeloszlását Wistar patkányokon gammakamera képalkotással (Nucline AP, Mediso) és a szervaktivitás (máj, lép, csontvelő, tüdő, gyomor, pajzsmirigy) meghatározásával (Wizard 2480, Perkin Elmer) tanulmányoztuk. Az összes vizsgálati módszer kivitelezése kvalifikált készüléken történt. A DLS mérések előtt a készülék pontosságát, a mérés ismételhetőségét és a koncentrációtól való függetlenségét minősített polisztirén latex méret standardokkal ellenőriztük. Eredmények: Az izotópdiagnosztikában alkalmazott fehérje kolloid radiofarmakonoknak szigorú gyógyszerkönyvi minőségi követelményeknek kell megfelelniük. A dinamikus fényszórás elvén mért méreteloszlást a részecskék mérettartományainak fényszórása (intenzitás), térfogata és száma szerint lehet kifejezni. A polidiszperzitás index (PdI) a nanorészecskék méretszóródásának, polidiszperzitásának fokát jellemzi. Az

20 előírt méreteloszlási követelmény: az inaktív és jelzett farmakonoknak több mint 95%-ban 80 nm alatti méretűeknek kell lenniük térfogat szerint, E esetén pedig minimun 80% nm között intenzitás szerint. A részecskeméret eloszlás követelményeinek valamennyi készítmény megfelelt. A nanokolloidok mérete inaktív mérést követő jelzés során nem változott, a jelzett készítmény méreteloszlása önmagában jellemzi az adott készítmény kolloid méretét. Az egyes radiofarmakonok átlagos mérete közötti különbség az alábbiakban foglalható össze: A és B 20 nm alatt (PdI=0,5-0,8), C, D és F nm között (PdI=0,2-0,4), E nm között (PdI=0,2-0,4). Vizsgálataink során a radiofarmakonok jelzést követő stabilitása és jellemző mérete szobahőmérsékleten 4-6 óráig nem változott. A biológiai vizsgálat magas máj (85-90%), lép (2-4%) és csontvelő (8-12%) eloszlást mutatott. Következtetés: A fehérje nanokolloid radiofarmakonok méretének és méreteloszlásának vizsgálatára alkalmazott dinamikus fényszórás módszer nagyon érzékeny és alkalmas klinikai radiofarmakonok minőségellenőrzésére, mind az átlagos méret és a méreteloszlás meghatározására, mind az egyes készítmények összehasonlítására. [17] C-11 izotóppal jelzett [N-Metil-C-11]Rodamin-123 előállításának modellezése Németh Enikő[1], Heim Anette[1], Horváth Géza[2], Miklovicz Tünde[1], Varga József[1], Márián Teréz[1], Mikecz Pál[1] [1] Debreceni Egyetem, ÁOK, Nukleáris Medicina Intézet [2] Isotoptech Zrt, Atommagkutató Intézet, Debrecen A debreceni Nukleáris Medicina Intézet biológiai részlegének egyik fő profilja a Pgp pumpa tanulmányozása az élő szervezetekben. A Pgp pumpa egyik szubsztrátja a rodamin-123, amely a mitokondriumban halmozódik fel, s így vizsgálható vele a multidrog rezisztencia. A Pgp pumpa szubsztrátjai segítségével, valamint különféle blokkolók alkalmazásával vizsgálható a Pgp pumpa működése. CÉLKITŰZÉS: Munkánkban C-11 izotóppal jelölt [N-Metil-C-11]Rodamin-123 szintézisét kívántuk megvalósítani, amely alkalmas arra, hogy vizsgálható legyen vele a Pgp pumpa működése a PET technika segítségével. Azonban a direkt

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4

Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Centrum 2. Országos Onkológiai Intézet, Nukleáris Medicina Osztály 4 99m Tc-MDP hatására kialakuló dózistér mérése csontszcintigráfia esetén a beteg közvetlen közelében Király R. 1, Pesznyák Cs. 1,2,Sinkovics I. 3, Kanyár B. 4 1 Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7

Pozitron emittáló izotópok. [18F]FDG előállítása. Általunk használt izotópok. Magreakció: Dual Beam 18F. Felezési idő (min) 109,7 Pozitron emittáló izotópok [F]FDG előállítása Nuklid Felezési idő (min) 109,7 20,4 10 2,05 F 11C 13 N 15 2 Általunk használt izotópok Izotóp Molekula Mit mutat ki Fontosabb klinikai jelentősége F dezoxiglükóz

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY DEFINÍCIÓ NUKLEÁRIS MEDICINA Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt : brachyterápia)

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Nyomjelzés az élő szervezetben In vitro diagnosztika: a vizsgálandó személy nem érintkezik közvetlenül radioaktív anyaggal, hanem a tőle levett (általában

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai

Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Radioaktív nyomjelzés analitikai kémiai alkalmazásai Nyomjelzés az élő szervezetben In vitro diagnosztika: a vizsgálandó személy nem érintkezik közvetlenül radioaktív anyaggal, hanem a tőle levett (általában

Részletesebben

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai

2011.11.07. Biofizika és orvostechnika alapjai Áttekintés Biofizika és orvostechnika alapjai Magátalakulások közben keletkező sugárzással alkotunk képet Képalkotás 3 A szervek működéséről, azaz a funkcióról nyújt információt Nukleáris képalkotás Szerkesztette:

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek

Zárójelentés. ICP-OES paraméterek Zárójelentés Mivel az előző, 9. részfeladat teljesítésekor optimáltuk a mérőrendszer paramétereit, ezért most a korábbi optimált paraméterek mellett, a feladat teljesítéséhez el kellett végezni a módszer

Részletesebben

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia. Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Klinikai SPECT/CT III. Nukleáris pulmonológia Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei A tüdő malignus betegségeinek specifikus vizsgálata indirekt és direkt

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL

NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK LÉGNEMŰ 14 C KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRÉSE EGYSZERŰSÍTETT LSC MÓDSZERREL Bihari Árpád Molnár Mihály Janovics Róbert Mogyorósi Magdolna 14 C képződése és jelentősége Neutron indukált magreakció

Részletesebben

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek

Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Radioizotópok orvosi, gyógyszerészi alkalmazása Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek Dr. Voszka István Az alkalmazás alapja:- A radioaktív izotóp ugyanúgy viselkedik a szervezetben, mint stabil

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL

TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL TRIPSZIN TISZTÍTÁSA AFFINITÁS KROMATOGRÁFIA SEGÍTSÉGÉVEL Az egyes biomolekulák izolálása kulcsfontosságú a biológiai szerepük tisztázásához. Az affinitás kromatográfia egyszerűsége, reprodukálhatósága

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet

Hibrid módszerek m SPECT/CT, PET/CT. Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Hibrid módszerek m a nukleáris medicinában: SPECT/CT, PET/CT Zámbó Katalin Pécsi Tudományegyetem Nukleáris Medicina Intézet Képalkotó módszerek Protonszám = rendszám Protonszám + neutronszám = tömegszám

Részletesebben

Kutatási beszámoló ( )

Kutatási beszámoló ( ) Kutatási beszámoló (2008-2012) A thrombocyták aktivációja alapvető jelentőségű a thrombotikus betegségek kialakulása szempontjából. A pályázat során ezen aktivációs folyamatok mechanizmusait vizsgáltuk.

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék

Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Debreceni Egyetem Műszaki Kar Környezet- és Vegyészmérnöki Tanszék Belső konzulens: Dr. Bodnár Ildikó Külső konzulens: Dr. Molnár Mihály Társkonzulens: Janovics Róbert Tanszékvezető: Dr. Bodnár Ildikó

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika

Részletesebben

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező SE- Szabadon Szemeszter 2017.félév Jelleg TK/2017./00212 és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen

Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Radiojód kibocsátása a KFKI telephelyen Zagyvai Péter 1, Környei József 2, Kocsonya András 1, Földi Anikó 1, Bodor Károly 1, Zagyvai Márton 1 1 2 Izotóp Intézet Kft. MTA Környezetvédelmi Szolgálat 1 Radiojód

Részletesebben

Nanorészecskék alkalmazása a nukleáris medicinában. Polyák András

Nanorészecskék alkalmazása a nukleáris medicinában. Polyák András Nanorészecskék alkalmazása a nukleáris medicinában Doktori tézisek Polyák András Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem

Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete Semmelweis Egyetem Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Örömmel jelentjük be Önöknek, hogy a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézetének egyik új projektje azon betegségek genetikai hátterének feltérképezésére irányul,

Részletesebben

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban

UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban UV-sugárzást elnyelő vegyületek vizsgálata GC-MS módszerrel és kimutatásuk környezeti vízmintákban Készítette: Kovács Tamás Környezettudomány szakos hallgató Témavezető: Zsigrainé Dr. Vasanits Anikó adjunktus

Részletesebben

Biotechnológiai gyógyszergyártás

Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszergyártás Dr. Greiner István 2013. november 6. Biotechnológiai gyógyszergyártás Biotechnológiai gyógyszerek Előállításuk és analitikájuk Richter és a biotechnológia Debrecen A jövő

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe.

Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. Az ophthalmopathia autoimmun kórfolyamatára utaló tényezôk Bizonyított: A celluláris és humorális autoimmun folyamatok szerepe. szemizom, retrobulbaris kötôszövet, könnymirigy elleni autoantitestek exophthalmogen

Részletesebben

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN

TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló

Részletesebben

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I.

Pajzsmirigy. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. Hatásmechanizmusok, melyeket felhasználunk a radiofarmakonokkal történı tumordiagnosztikában I. a normál funkció kiesése: pl. aktivitás hiány a pajzsmirigyben megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumor

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium

CLOXACILLINUM NATRICUM. Kloxacillin-nátrium Cloxacillinum natricum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.7-1 04/2007:0661 CLOXACILLINUM NATRICUM Kloxacillin-nátrium C 19 H 17 ClN 3 NaO 5 S.H 2 O M r 475,9 DEFINÍCIÓ Nátrium-[(2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-klórfenil)-5-metilizoxazol-4-il]karbonil]amino]-

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2421-06 Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2421-06 Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat A nukleáris medicina osztályra egy beteg telefonál, akinek beutalója van pajzsmirigy szcintigráfiára. Világosítsa fel a vizsgálatot kérőt a vizsgálathoz szükséges előkészületekről, a vizsgálat

Részletesebben

A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat.

A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat. A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat. Vizsgálati Protokoll Készítették: Dr. Liszkay Gabriella PhD. Klinikai onkológus-bőrgyógyász Dr. Robert Lyons KAQUN Hungária

Részletesebben

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában

MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában MR szerepe a politraumát elszenvedett betegek képalkotó diagnosztikájában Gion Katalin 1, 2; Szabovik Géza 3; Palkó András 2 Diagnoscan Magyarország Kft. Affidea Csoport 1; SZTE Radiológiai Klinika 2;

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése

1. Bevezetés. 2. Az elért eredmények. 2.1. A 60 Cu radioizotóp termelése Szakmai beszámoló az Új réz és mangán radioizotópok Pozitron Emissziós Tomográf (PET) vizsgálatokhoz című OTKA kutatás keretében végzett munkáról és az elért eredményekről (2002-2005) 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Újszülöttkori izotópdiagnosztika 2011 SE I. Gyermekklinika Dr. Bártfai Katalin Rövid történeti áttekintés A radioaktivitás felfedezése: Bequerel 1885 Radioaktív anyagok nyomjelzőként való Felhasználása:

Részletesebben

Radioaktív nyomjelzés

Radioaktív nyomjelzés Radioaktív nyomjelzés A radioaktív nyomjelzés alapelve Kémiai indikátorok: ugyanazoknak a követelményeknek kell eleget tenniük, mint az indikátoroknak általában: jelezniük kell valamely elemnek ill. vegyületnek

Részletesebben

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO

HUMANCORP LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS. rendszerek A ZENEER RO LABORATÓRIUMI TISZTÍTOTT VÍZ ELÕÁLLÍTÁS HUMANCORP rendszerek A ZENEER RO kompakt víztisztító berendezés család egy hálózati vízrõl mûködõ fordított ozmózis alapú rendszer, mely háromféle teljesítményben

Részletesebben

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN

2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 2.6.16. Vizsgálatok idegen kórokozókra Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.0 1 2.6.16. VIZSGÁLATOK IDEGEN KÓROKOZÓKRA HUMÁN ÉLŐVÍRUS-VAKCINÁKBAN 01/2011:20616 Azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyekhez a vírust előzőleg

Részletesebben

minipet labor Klinikai PET-CT

minipet labor Klinikai PET-CT minipet labor Klinikai PET-CT Pozitron Emissziós Tomográfia A Pozitron Emissziós Tomográf (PET) orvosi képalkotó eszköz, mely háromdimenziós funkcionális képet ad. Az eljárás lényege, hogy a szervezetbe

Részletesebben

A nukleáris pulmonológia fejlődése

A nukleáris pulmonológia fejlődése A nukleáris pulmonológia fejlődése Zámbó Katalin PTE Nukleáris Medicina Intézet A tüdő vizsgálómódszerei - Perfúziós tüdőszcintigráfia: pontos képet ad a tüdő kisvérköri keringéséről - Inhalációs vagy

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük,

Részletesebben

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN

SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN SUGÁRVÉDELMI MÉRÉSI ELJÁRÁSOK A SEMMELWEIS EGYETEMEN 1 Kári Béla, 2 Zagyvai Péter, 3 Kanyár Béla 1 Semmelweis Egyetem ÁOK Radiológia és Onkoterápiás Klinika / Nukleáris Medicina Tanszék 2 Budapesti Műszaki

Részletesebben

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás Az itt közölt számok a Szakmai Kollégium és az országos szakfelügyelet által szervezett évi adatgyűjtésen, a nukleáris medicinai intézmények által megadott adatokon alapulnak. Az adatok nem tartalmazzák

Részletesebben

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása

Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Vízben oldott antibiotikumok (Fluorokinolonok) sugárzással indukált lebontása Doktori beszámoló 1. félév Készítette: Tegze Anna Témavezető: Dr. Takács Erzsébet Tartalomjegyzék Bevezetés: Gyógyszerhatóanyagok

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score

PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score PrenaTest Újgenerációs szekvenálást és z-score számítást alkalmazó, nem-invazív prenatális molekuláris genetikai teszt a magzati 21-es triszómia észlelésére, anyai vérből végzett DNS izolálást követően

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében

Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Mangalica specifikus DNS alapú módszer kifejlesztés és validálása a MANGFOOD projekt keretében Szántó-Egész Réka 1, Mohr Anita 1, Sipos Rita 1, Dallmann Klára 1, Ujhelyi Gabriella 2, Koppányné Szabó Erika

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

Tumor-keresés. Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái. Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák

Tumor-keresés. Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái. Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák Tumordiagnosztika őrszem nyirokcsomó kimutatás, többes leképezési technikák Radiográfus, nappali 1 2 Tu. kimutatás hatásmechanizmus példái megváltozott perfuzió/metabolizmus a tumorban: -vasculatura kölönbözik

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Nukleáris medicina szakasszisztens szakképesítés Klinikai nukleáris medicina (diagnosztika és terápia) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL

SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL SZENNYVÍZKEZELÉS NAGYHATÉKONYSÁGÚ OXIDÁCIÓS ELJÁRÁSSAL Kander Dávid Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Barkács Katalin Konzulens: Gombos Erzsébet Tartalom Ferrát tulajdonságainak bemutatása Ferrát optimális

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2457-06 Toxikológiai és sugárbiológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2457-06 Toxikológiai és sugárbiológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Tartson beszámolót kollégainak a heroin (diacetilmorfin) túladagolás tüneteiről! A beszámolóban térjen ki: - a drog eredete - alkalmazási módjai - hatásmechanizmus - metabolizáció - az alkalmazott

Részletesebben

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai

Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés logisztikai feladatai MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MH EK Honvédkórház a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44 Az új 223 Ra-s radioizotóppal való kezelés

Részletesebben

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók

Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE. in vivo készlet. 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP. injekciók Radioizotópos fájdalomcsillapítás MULTIBONE in vivo készlet 153 Sm-EDTMP és 90 Y-EDTMP injekciók 153 Sm-MULTIBONE készlet (Sm-IK-26) összetétele 90 Y-MULTIBONE készlet (Y-IK-26) összetétele Multibone por

Részletesebben

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban

Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése a markusovszky kórházban Regionális onkológiai centrum fejlesztése TIOp-2.2.6-12/1a-2013-0002 A megvalósult Fejlesztés célja: olyan komprehenzív Regionális Onkológiai

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

Gamma-kamera SPECT PET

Gamma-kamera SPECT PET Gamma-kamera SPECT PET 2012.04.16. Gamma sugárzás Elektromágneses sugárzás (f>10 19 Hz, E>100keV (1.6*10-14 J), λ

Részletesebben

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József

MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

Hua Wang, Marianne Gauthier, Jamie R. Kelly, Rita J. Miller, Ming Xu, William D. O Brien, Jr. and Jianjun Cheng

Hua Wang, Marianne Gauthier, Jamie R. Kelly, Rita J. Miller, Ming Xu, William D. O Brien, Jr. and Jianjun Cheng Hua Wang, Marianne Gauthier, Jamie R. Kelly, Rita J. Miller, Ming Xu, William D. O Brien, Jr. and Jianjun Cheng Pünkösti Zoltán Csoportgyűlés, 2016. április 12. Nem természetes cukrok metabolikus címkézése:

Részletesebben

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum

ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK. Immunosera ex animale ad usum humanum Immunosera ex animale ad usum humanum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.5.8-1 ÁLLATI EREDETŰ, EMBERGYÓGYÁSZATI IMMUNSZÉRUMOK Immunosera ex animale ad usum humanum 07/2007:0084 DEFINÍCIÓ Az állati eredetű, embergyógyászati

Részletesebben

AZ ELŐADÁS VÁZLATA RADIOAKTIVITÁS - ALAPFOGALMAK RADIOAKTIVITÁS - ALAPFOGALMAK. 4. Összefoglalás

AZ ELŐADÁS VÁZLATA RADIOAKTIVITÁS - ALAPFOGALMAK RADIOAKTIVITÁS - ALAPFOGALMAK. 4. Összefoglalás DEBRECENI EGYETEM rvos- és Egészségtudományi Centrum Nukleáris Medicina Intézet AZ ELŐADÁS VÁZLATA 1. Radioaktivitás - alapfogalmak 2. Radioanalitikai módszerek ANALITIKAI MÓDSZEREK RADIIZTÓPS MÓDSZERREL

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26.

SZAKVÉLEMÉNY. Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. SZAKVÉLEMÉNY Aqua RO ivóvíz utótisztító kisberendezés család egészségügyi szempontú alkalmazhatósága OKI ikt. sz.: 7077/2009 2010. január 26. Az Eu Provident Kft. (4026 Debrecen, Mester u. 39) véleményünket

Részletesebben

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA

IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA IVÓVIZEK RADIOANALITIKAI VIZSGÁLATA Ádámné Sió Tünde, Kassai Zoltán ÉTbI Radioanalitikai Referencia Laboratórium 2015.04.23 Jogszabályi háttér Alapelv: a lakosság az ivóvizek fogyasztása során nem kaphat

Részletesebben

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006

Új könnyűlánc diagnosztika. Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 Új könnyűlánc diagnosztika Dr. Németh Julianna Országos Gyógyintézeti Központ Immundiagnosztikai Osztály MLDT-MIT Továbbképzés 2006 1845 Bence Jones Protein vizelet fehérje 1922 BJP I-II típus 1956 BJP

Részletesebben

A megbízható pontosság

A megbízható pontosság A megbízható pontosság Tájékoztató a vércukormérő rendszerek pontosságáról Ismerje meg, mire képesek az Accu-Chek termékek! Vércukor-önellenőrzés A vércukor-önellenőrzés szerves része mind az 1-es, mind

Részletesebben

PET Pozitronemissziós tomográfia

PET Pozitronemissziós tomográfia PET Pozitronemissziós tomográfia Nagy Mária PET 1 Tartalom Bevezetés Miért fontos és hasznos az EP annihiláció? Képalkotás, mint szerkezetvizsgáló módszer A gamma szcintillációs vizsgálatok elve SPECT-módszer

Részletesebben

& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben

& A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben & A gyártásközi ellenrzés szerepe a szigorodó minségi követelményekben Rosta Béláné Richter Gedeon Nyrt., Szintetikus I. Üzem Analitikai Laboratóriuma, Dorog Összefoglalás A dolgozatban egy évtizedek óta

Részletesebben