Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész Célkeresztben az adherencia II. rész Aktuális A koleszterinszint hatékony csökkentése tôl szigorodtak az önellenôrzésre vonatkozó elôírások A Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézet továbbképzése Egy csepp figyelmet kér Erôs Antónia Glaxo Az érzékeny, száraz bôr kezelése SZJA törvény módosítások ben Figyelmet kérünk Megalakult a Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum éves a Boehringer Ingelheim Jegyzet A rendhagyó év GYOK A kozmetikus tanácsolja Urak figyelem! Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége I. félévi rendezvény-naptára Gyógyszertár-mûködtetés Gyógyszertári menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 2. szám 1

2 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói programjaink II. rész Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány A fentiek figyelembevételével a legfontosabb rizikófaktorok és besorolásuk A gyógyszerész szakma számára a SLC szakértôi rendszer to vábbi tesztelési lehetôségét jelentette, hogy 2010 év során az or - szágosan zajló Egy Csepp Teszt ( ECSET ) szûrôvizsgálatok alkal - mával az Egy csepp figyelem Alapítvány, a Smart.meD Line Kft. és a MOSZ együttmûködésének keretein belül közel 900 (891 fô) szûrôvizsgálatra jelentkezett személy kardiometabolikus kockázatbecslésénél nagy sikerrel alkalmazhattuk. Az elért eredményekrôl annak jelentôs terjedelme miatt csak a teljesség igénye nélkül az 1. ábra Rizikófaktorok, szív- és érrendszeri kockázat Közismert tény, hogy az emberek prevenciós motiváltsága elsôsorban a már bekövetkezett egészségkárosodás esetén teljesül ki, pedig például a kardiometabolikus rizikók idôben történô kiszûrése, vizsgálata lehetôvé teszi a ki - alakuló betegségek megelôzését, korai diagnózisát, kezelését és kedvezô be - folyásolását. A kardiometabolikus kockázatbecslések során elfogadottá vált az un.: globális kockázat vagyis a lehetôség szerinti összes rizikófaktor figyelembevétele és ennek megfelelôen a betegek célérték eléréséig történô kezelése. A hazai gyakorlatban a szív- és érrendszeri kockázatok becslésére a ko - rábban kialakított (Framingham és Euro-SCORE) rendszerek mellett a Kardi o - vaszkuláris Konszenzus Konferenciák ajánlásai váltak elfogadottá. A rizikó faktor fogalma és koncepciója az epidemiológiai bizonyítékok alapján fejlôdött ki a predisponáló tényezôk következtében kialakult betegségekkel kapcsolatosan. Közismert tény, hogy a szívés érrendszeri betegségek a leggyakoribb megelôzhetô és/vagy be folyásolható betegségek. Az ezen megbetegedésekkel kapcsolatos rizikófaktorok fogalmát többek között az un. Framingham vizsgálatban alakították ki és számoltak be elôször egy 1961-ben megjelent közleményben. A kardiometabolikus betegségek kialakulásában számos tényezô játszik szerepet, melynek egy része jól befolyásolható (pl.: testsúly, dohányzás), más része (kor, nem, örökletes tényezôk) egyáltalán nem. A Framingham vizsgálatnak köszönhetjük azon ismeretet, miszerint ezek a betegségek nem véletlenszerûen alakulnak ki. A tünetmentes emberekben a rizikófaktorok elôre jelzik a betegség kialakulásának valószínûségét. A rizikótényezôk közül mintegy 200 különbözôt detektáltak az elmúlt évtizedek alatt a legerôsebb korrelációt öt mutatott a betegség kialakulásával. Ezek a: dohányzás, a ha si típusú elhízás, az emelkedett vércukor-, koleszterin-, és a vérnyomás értékek. Természetesen ma már számos egyéb rizikótényezôt is ismerünk, amelyek közül ugyancsak komoly jelentôséggel bír a pozitív családi anamnesis, a szénhidrát anyagcsere zavara (IFG, IGT), mint önálló rizikótényezô cukorbetegségben gyakoribb a hypertonia, hyperlipidaemia, de meg kell még említeni a magas húgysavszíntet (hyperurikaemia), valamint a gyulladási faktort (C-Reaktív Protein), a protrombotikus állapot jellemzôit, a fibrinogén, a homo - cystein, PAI-a, apo B, Lp(a), apo AI értékeket is. A rizikótényezôk fogalmánál külön figyelmet érdemel az un. metabolikus szindroma, amely olyan tünetegyüttes, amikor az obesitás mellett még legalább két tényezô szerepel pl.: magas éhgyomri vércukor érték (5,6 mmol/l felett), emelkedett vérnyomás (130/85 Hgmm fölött), emelkedett triglicerid (1,7 mmol/l), csökkent HDL koleszterin érték (1,0 mmol/l alatt), stb. Alapvetôen a Framingham tanulmány eredményeire épül a coronaria risk chart (koszorúér rizikó térkép) az egészséges populáció abszolút rizikóját becsüli meg 5 paraméter alapján: szérum, koleszterin, vérnyomás, dohányzás, nem, életkor. A magas >20% abszolút rizikójú egyébként egészséges populáció kezelési protokollja azonos az érbetegek prevenciós protokolljával. Az ajánlás nem tesz különbséget koszorúér betegség, ill. egyéb érbetegség okozta események között, bár elsôsorban koronária eseményekre vonatkozik. Egyben rendkívül fontos megállapítása, hogy a diabeteses populációt önmagában magas rizikójúnak (>20%) tekinti, a cukorbetegek tehát úgy kezelendôk, mint a koszorúér betegek. Az utóbbi évtizedekben az evidence based medicine és a Kar - diovaszkuláris Konszenzus Konferenciák (jelenleg a IV.) ajánlásai újra fogalmazták a veszélyeztetettek körét, pontosították a kockázat felmérését és becslést. Mivel a Framingham adatbázison alapuló ri - zikóbecslés az európai populáció körében túlbecsüli a kockázatot, ezért a Framingham-study eredményei mellett az Euro-SCORE kockázat becslô táblázatot használjuk, amely a fatális szív- és érrendszeri események 10 éven belüli elôfordulásának kockázatát hatá - rozza meg a nagy kockázatú populációban. Ezt a rizikóbecslô rendszert az európai populáció körében végzett nagyszámú prospektív vizsgálatok SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) egyesített adatbázisából ( beteg) hozták létre. Az Euro-SCORE rendszerben kiemelt jelentôségû a magas kockáza - tú csoport, melybe egyrészt a koronariabetegségben, perifériás ér - szûkületben, cerebrovascularis szindrómában, metabolikus szindró - má ban, 2-es típusú cukorbetegségben és microalbuminuriával járó 1-es típusú diabetesben szenvedôk tartoznak. Továbbá magas kockázatúnak minôsülnek azok a tünetmentes személyek, akikben vagy a fatális szív- érrendszeri esemény kialakulásának a rizikója a következô 10 évben, vagy 60 éves korra exrtapolálva >5%, vagy pedig csak egy rizikófaktorral rendelkeznek, de ennek értéke igen magas: szérumkoleszterin: 8 mmol/l, LDL koleszterin: 6 mmol/l, vérnyomás 180/110 Hgmm, testömegindex >40kg/m 2. A European Society of Cardiology, European Society of Hyper ten - sion, European Atherosclerosis Society társaságok elôször ben javasolták, hogy a rizikófaktorok külön külön megítélése helyett az abszolút, globális vagy multifaktorális rizikó fogalma kerüljön be vezetésre, vagyis annak megítélését: mekkora az esélye annak, hogy valakinek szív és érrendszeri betegsége lesz. Framingham és Euro-SCORE rendszerek összehasonlítása A rizikófaktorok felmérése után következik a kockázatbecslés adatai alapján a kockázat felmérése, besorolása, kezelése, utánkövetése. A célértékek elérésével a kockázat ill. szövôdmények lehetô legjelentôsebb mértékû csökkentése. Tudnunk kell, hogy a becslési modelleket azonban csak akkor lehet használni, ha az egyén tünetmentes, hiszen szív- érrendszeri esemény kapcsán az illetô már nagy rizikójú kategóriába tartozik. Smart Life Control ( SLC ) kardiometabolikus kockázatbecslô és betegéletút követô szakértôi rendszer A kardiometabolikus prevenció során az egységes, szakmai alapo - kon nyugvó, széles körben folyamatosan és könnyen hozzáférhetô, hiteles információval elôsegíthetjük az érintettek motivációs szintjének emelését. Amint arról a Gyógyszertár lapunkban (2010. de - cem ber) beszámoltunk a kardiometabolikus betegségek kockázatbecslésére alkalmas hazai SLC (Smart-meD Line Kft.) számítógépes programja elkészült, amely a Framigham, az Euro-SCORE rendszerek és a IV. Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia aján - lásainak figyelembevételével elkészült. Az elmúlt idôszakban a Ma gyar Hipertónia Társaság Szív- és Érrendszeri Prevenciós Prog - ramjában jelentôs be tegpopuláción, valamint a Gyógyszerészi Gon - dozás Szakmai Bi zottsága egy pilot vizsgálatán a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozása során (27 gyógyszertár 68 beteg bevonásá val) és a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége egy GYTM Konferencián (52 gyógyszerész szûrése) próbált ki. 2. ábra 3. ábra 2 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 3

3 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány alábbiakban adunk rövid áttekintést. A szûrésen résztvett szemé lyek korcsoport szerinti megoszlását az 1 3. ábrákon foglaltuk össze. A vércukor mérések érthetô okokból az esetek több, mint 90%- ában étkezés után történtek (9.ábra). 10. ábra 13. ábra Figyelemre méltó (és egyben szomorú) eredménye a felmérésnek, hogy a férfi és a nôi dohányzók arányában nem találtunk jelentôs eltérést, sôt a nôk száma volt magasabb! (4.ábra). A vizsgált populáció elhízottságának kedvezôtlen mértékét bizonyítják a mért BMI- és haskôrfogat értékek eloszlásának adatai (5 8. ábrák). Nagyon tanulságos az éhgyomri és a postprandiális normál és emelkedett vércukorszint értékek eloszlásának összehasonlítása ( ábra). Az éhgyomri (14%!) értékeknél valószínûsíthetô, hogy egyesek megfeledkeztek arról a kis szénhidrátról (kávé vagy tea + cukor, üditő, stb.) amit a mérés elôtt elfogyasztottak. A vércukor mérések besorolását a 12. ábrán találjuk. 4. ábra 7. ábra 11. ábra 14. ábra 5. ábra 8. ábra 12. ábra 15. ábra 6. ábra 9. ábra A szûrésen megjelent populáció különösen a nôk esetében kedvezôtlen (41,26% emelkedett + 2,39% nagyon erôsen emelkedett) mért összkoleszterin értékeit a 13. ábrán, míg a férfiakét a 14. ábrán foglaltuk össze. Ugyancsak fontos információk vonhatók le abból, hogy a szûrésen részt vettek jelentôs része több mint 30%-a (ffi.), ill. 40%-a (nô) tudott a magas vérnyomásáról (15.ábra). A mért vérnyomásértékek gondos ( ábra) tanulmányozása után viszont egyértelmûvé válik, hogy bôven akad tennivalónk a prevenció területén (lásd az emelkedett, magas, nagyon magas és extra magas értékeket!). Adherencia szempontjából figyelemre méltó és igen tanulságos a szûrésen részt vettek vérnyomás értékeinek és a gyógyszerszedésük a ábrák kapcsolata. 4 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 5

4 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány 16. ábra 20. ábra 19. ábra 17. ábra A Metabolikus Szindróma Gyógyszerészi Gondozási Program gyakorlati kivitelezése során számtalan alkalommal merült fel, hogy a protokoll szakmai tartalmára épülô IT környezet és szoftver megvalósítására lenne szükség, amely adattároló, döntéstámogató, tájékoztatást biztosító és rendszerezô segítséget nyújt a programban résztvevô gyógyszertárak, gyógyszerészek számára. Mindezzel hozzájárulva a gyógyszerészi gondozási programok, dokumentálhatóságához, kiértékeléséhez, eredményességéhez, fejlesztéséhez, elszámolhatóságához. 21. ábra Az elmúlt másfél év alkalmazási tapasztalatai alapján elmondható, hogy az SLC szoftver a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás programunkhoz jól integrálható és így: a jelentôsen elôsegítheti ill. kiegészítheti annak mindennapi gya korlatát a páciensek állapotának felmérését, a gyógyszerészi tevékenység adminisztrációját és dokumentációját, csökkentve azok terheit, 18. ábra Az Euro-SCORE kockázati kategóriákba történô besorolást követôen különösen a férfi populáció vonatkozásában több mint 26%-a emelkedett kockázati kategóriába sorolható aggasztóak a szûrés eredményei (20 21.ábra). alkalmazásával egyedi betegút követést és a terápiás eredmények folyamatos monitorozását biztosíthatjuk, a program az ellenôrzések, beavatkozások algoritmusára is ja - vaslatot tesz, a páciensek anyagcsere paramétereinek, kardiovaszkuláris ri - zikójának idôrendi követése, statisztikai értékelése elôsegíti a gyógyszertári kognitív szolgáltatások, a gyógyszerészi gondozói munka hatékonyságát és sikerét, a mérési értékeket, eredményeket látvánnyá alakítva a páciensek egyéni motivációjára, együttmûködésére ösztönzôleg hat, a betegek adherenciája javítható, segíti a betegek oktatását, önmenedzselésük eredményességét. Az elôzetes felmérések, tapasztalatok és a nyilvánvaló további fejlesztéseket követôen bizonyosra vehetô, hogy az SLC softver ké - pessé tehetô arra, hogy a gyógyszerészi gondozást igénybevevôk rizikótényezôi alapján a feltöltött szakmai tartalomból kiindulva egyedi betegtájékoztatót tudjunk összeállítani. Ez a rövid nyomtatható, vagy a betegnek elektronikusan továbbítható dokumentum tartalmazza a felmért kockázati tényezôket, és a gyógyszerész által történt egyeztetést követôen a fôbb cselekvési pontokat. Ez a szoftver a mért értékek alapján, a beteg rizikó tényezôihez rendelten, javaslatot tesz a teendôkre. A programot alkalmazó gyógyszerész az egymást követô méréseket idôben is összehason- líthatja, melyrôl az érdekelteket elektronikusan és/vagy nyomtatott formában tájékoztatja. Egy un.: MedComForm egészségügyi adatkommunikációs rendszeren keresztül a beteg, orvos, gyógyszerész, egyéb érintettek (hozzátartozók, gondozók, szakmai szervezetek, hatóságok, stb.) kommunikációja is megoldott, amely szintén kidolgozott és hozzáférhetô. Az elôzôekben említett progra mok a jelenlegi patikai rendszerekhez integrálhatók, de akár külön is futtathatók. Reményeink szerint az érintettek és érdekeltek várhatóan közeli idôpontban történô megegyezését követôen egy nagyon hatékony és a maga nemében egyedülálló lehetôséggel bôvülhet a hazai (és minden bizonnyal a nemzetközi) egészségügyi prevenció és ellátás, valamint a gyógyszerészi gondozás eszköztára. A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Elnöksége nevében a következô gyógyszerész kollégáknak: Dr. Benkô Zsolt, Dr. Deák Magdolna, Dr. Dudus Balázs, Dr. Hercegfalvi Lászlóné, Dr. Hollósvölgyi Béla, Dr. Hollósvölgyi Andrea,Dr. Hoppál Gabriella, Dr. Kolárovics Katalin, Mátyásné Dr. Simon Zsuzsa, Dr. Mikola Bálint, Dr. Rixer Mária, Dr. Sas Pál, Dr. Sárkány Réka, Dr. Sulyok Erika, valamint Daiki Tennó igazgató úrnak (Smart-meD Line Kft.) az ECSET szûréseken történt részvételükért és áldozatos munkájukért köszönetet mondunk. Dr. Samu Antal 6 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 7

5 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Célkeresztben az adherencia II. rész Az adherenciára irányuló beavatkozások hatékonyságának növelése nagyobb hatással lehet a népesség egészségére, mint az egyes gyógyszeres kezelések javítása (WHO) A betegek eredményes kezelésének javítása a közforgalmú gyógyszerészek közremûködésével Európában A téma jelentôségét mutatja, hogy a betegek terápiában való együttmûködésérôl készített tanulmány megjelenésekor az európai közforgalmú gyógyszerészeket képviselô PGEU munkaebédet rendezett az Európai Parlamentben. Ezen megvitatták, hogyan tud a politika közremûködni a gyógyszer adherencia javításában. Mojca Dr ar Murko parlamenti képviselô volt a vendéglátó, és betegképviseleti szervezetek, egészségügyi szakértôk, a gyógyszeripar képviselôi, prominens kutatók és vezetô európai gyógyszerészek vettek részt a megbeszélésen. Egyetértés volt abban, hogy az évi halálesetért felelôs és 125 Md euro elpazarolt kiadással járó non-adherencia ügyében a közeljövôben EU szinten lépéseket kell tenni. A résztvevôk megállapították, hogy az egészségügy szereplôi közül a gyógyszerészek meghatározó, jelenleg ebbôl a szempontból kihasználatlan erôforrást jelentenek. Rendelt Kiváltott Bevett Rendszeresen szedett Nem fertôzô betegségek hosszantartó kezelése A magas vérnyomás Európában a lakosság mintegy 44%- ának magas a vérnyomása. Ezzel összefüggésben számukra jelentôsen megnövekedett a káros következmények kockázata. Annak ellenére, hogy egyre több bizonyíték támaszt - ja alá a hatékony terápiás kezelés következmény-kockázatokat csökkentô szerepét, a legtöbb magas vérnyomásos páciens alig kezelt. Becslések szerint a magas tenzióval élô emberek kb. kétharmadánál a vérnyomás egyáltalán nincs, vagy nem megfelelôen van kontrollálva. Portugáliában egy kutatás azt mutatta ki, hogy az emlékeztetô riasztó kártyák igen pozitív hatással voltak a monoterápiában, 3 hónapig, napi egy ACE gátlóval kezelt magas vérnyomásos betegek compliance-ére. Ezen a területen a gyógyszerészi beavatkozás bizonyult a leghatékonyabbnak. A gyógyszerészek erôfeszítései arra irányultak, hogy javítsák az ellenôrzést, és tájékoztassák a pácienseiket a vérnyomás ellenôrzésének fontosságáról. Ezen túlmenôen ösztönözzék betegeiket a kezelésük melletti elkötelezettségre, vagyis a terápia betartására, egyidejûleg a táplálkozásukon és fizikai tevékenységükön való változtatásra. A diabetes A 2-es típusú diabetes kezelése okozza az egészségügyi kiadások markáns részét. Egy páciens éves költségét több mint ra becsülik. Az Ashville Project (USA), egy iránymutató, diabetesben szenvedô betegeket célzó gyógyszerészi gondozási program jó példa arra, hogyan tud a gyógyszerészek beavatkozása jobb betegállapotot és életminôséget eredményezni ebben a krónikus betegségben. Ha - sonló programok folynak számos európai országban. Magyar or - szágon a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége indította el ezt a projectet. A MOSZ projectjének keretében elkészített szakmai protokollt már európai szinten alkalmazzák. Az asztma Az asztma elôfordulása a legtöbb országban, különösen a gyermekek körében növekszik. Az asztma jelentôs teher, nem csak az egészségügyi kiadásokon belül, hanem a csökkent munkaképesség és a családi életben való részvétel hiátusai miatt egyaránt. Becslések szerint a súlyos eseteknél, ha az asztma jól kontrollált, a költségek akár 45%-kal csökkenthetôek. A betegség gyógyszeres terápiával jól kézben tartható. Tapasztalatok szerint a kezelés so rán a nemkívánatos non-adherencia aránya % is lehet. Az asztma kezelés adherenciája nem csak attól függ, mikor veszik be a gyógyszert, hanem attól is, hogy hogyan (pl. inhaler adago- lásnak pontosnak kell lennie). Egy tanulmány szerint mindkét leggyakoribb hiba eszközfüggetlen: nem fújják ki a levegôt az eszköz mûködtetése elôtt (29%), és nem tartják vissza a lélegzetet pár másodpercig az inhaláció után (28%). Ezeket hibákat a betegek 40-47%-ánál tapasztalták, és számos beteg mindkét hibát vétette. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy gyakran gyermekek vagy serdülôk a páciensek, akiknek komplex eszközöket kell használniuk. Elemzések szerint ebben a kórképben a gyógyszerész betanító szerepének fontossága, a beteggel vagy közvetlen gondozójával való együttmûködése látványos egészségnyereséget hoz, ami jelentôs gazdasági megtakarítással jár együtt. Németországban egy tanulmány szerint a gyógyszerésszel folytatott egyetlen konzultáció 65%-kal csökkentette az inhaler helytelen alkalmazását. Egy második találkozás alkalmával négy hét múlva az inhalert helytelenül alkalmazók aránya 79%-ról 28%-ra csökkent. Tekintettel arra, hogy Németországban 3,4 millió asztmás be - teget tartanak nyilván, és 6,7 millióan szenvednek krónikus obstruktív tüdôbetegségben, a közforgalmú gyógyszerészek beavatkozása nélkülözhetetlen elem. Finnországban 1997-ben indult az asztma gondozás. A közvetlen lakossági ellátásban hivatásukat teljesítô gyógyszerészek az or - vosokkal és a kórházi személyzettel együttmûködnek az asztmás betegek gyógyszerelési tanácsadásában és a monitorozásban (PEF mérés). Portugáliában 2006-ban egy nemzeti kampány indult az inhaler eszközök használatának javítására. A patikák 53%-a vett részt benne, és 24% (!) szolgáltatott utána adatot tapasztalatairól. Az ellenôrzött páciens 61%-a a vizsgálatot megelôzô négy hétben nem kezelte az asztmáját. Dániában is kialakítottak egy betegség-specifikus gyógyszerészi gon - dozási modellt. Ennek egyik kognitív elemét, az inhaler technikai felmérésének szolgáltatását, a kormány 2004 óta finanszírozza(!). Ebben a kórképben a gyógyszerészi tevékenység fô tartalma: hangsúlyozták a preventív gyógyszeres kezelés (inhalált corticosteroidok) betartásának fontosságát, mint az asztma hosszú távú kontrollálásának egyik eszközét tisztázták az enyhítô gyógyszerelés szerepét the role of relief medication (rövid hatású b-2 agonisták), amely csak a krízisre korlátozódik az inhaler eszközök helyes használatát mérték fel és tanították be A hyperlipidemia A hyperlipidemia a kardiovaszkuláris betegség egyik legjelentôsebb rizikófaktora. Megállapítások szerint számos esetben a rossz adherencia okozza a hyperlipidaemia kezelésének eredménytelenségét. A gyógyszeres terápia kezdetét követô fél év után a betegeknek csak 50%-a szedi a gyógyszert, 12 hónap elteltével már csak 30-40%. A fô okok a beteg állhatatlansága és az orvos döntése (!) a terápia abbahagyására. Hollandiában a hyperlipidemia program keretében a gyógyszerészek azt is figyelték, ha a páciens nem íratta fel idôben a gyógysze - rét. Konzultációt kezdeményeztek az orvossal, és terápiás egyez te - tés céljából megkeresték a beteget. (A MOSZ által a SZÉP keretében két éve kezdeményezett, pilot formában már mûködô kardiometabolikus rizikóbecslô program ugyanezen megfontolások alapján és elven tartalmazza többek között az orvos-beteg-gyógyszerész telekommunikációs kapcsolat felépítését. /szerk./) Fertôzô betegségek hosszantartó kezelése A HIV/AIDS A HIV fertôzötteknél a terápia fenntartásához 90-95%-ban helyesen adagolt és bevett gyógyszerre van szükség. Ennek ellenére az adherencia gyakran kevesebb mint 70%. A gyógyszerész szerepe itt bôvül. Lényeges az adherencia és a rezisztencia közötti összefüggés, és a teljes dózis fontosságának megértetése a pácienssel. Ezt kiegészíti a gyógyszerelés napi rutinba való beillesztésének megbeszélése, hogyan adhatja be idegenek jelenlétében, milyen emlékeztetôket használjon (pl. sms, napló, heti adagoló). Az egészségügyi teammel együtt kell kiválasztani a lehetô legegyszerûbb utasításokat, és lehetôség szerint csökkenteni a szükséges tabletták számát és gyakoriságát. Figyelmeztetni és oktatni kell a pácienst a lehetséges mellékhatásokra és azok intézésére. Néhány országban a HIV/AIDS betegek nem csak kórházban, hanem a patikában is hozzáférhetnek gyógyszereikhez. Ezen túlmenôen a házi ápolásban is közremûködnek a gyógyszerészek. Az idôsek gondozása Európa öregszik és 2050 között várhatóan 58 millióval (77%- kal) nô a 65 év felettiek száma. A 80 év felettiek száma is merede ken emelkedik, 2050-re meg - háromszorozódik, és el - éri az 50 milliót. Az életkilátások növekedésével egyre fontosabbak az egészséges öregedésre irányuló stratégiák. A 60 év fe lettiek 65%-ának két vagy több krónikus be teg - sége van. Az adherencia aránya ebben a kor csoportban 60% vagy kevesebb. Ezen túlmenôen súlyosbítja a helyzetet, hogy a kardiovaszkuláris betegségek 50%-a a rossz adherencia következménye. Mivel gyakran egyidejûleg két vagy több krónikus betegségben szenvednek, és bizonyos betegségek elôfordulása gyakoribb, (mint pl. Alzheimer kór, Parkinson kór, glaucoma, osteoarthritis, congestiv szív) általában több gyógyszert szednek, így nagyobb a valószínûsége a kölcsönhatásnak. Ennek figyelembevétele súlyozottan helyezi elôtérbe a farmakovigilanciai szempontokat. Ezen túlmenôen memóriaproblémáik is lehetnek, ami nehezíti az elôírások megértését és betartását. Látási és kézügyességi korlátok ugyancsak akadályozzák ôket a helyes gyógyszerszedésben. 8 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 9

6 Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Tanulmány Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Megállapítások Az adherencia az egyén egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelô viselkedése a gyógyszerszedés, diéta, és az életmódváltozás területén. (WHO) A complience és az adherencia között szoros a kapcsolat, ám lényeges, nem csupán definícióbeli különbség van a két fogalom között. Complience annak meghatározása, hogy a beteg milyen mértékben követi az egészségügyi szakemberek terápiás utasításait. Adherencia Az egyén egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelô viselkedése a gyógyszerszedés, diéta, és az életmódváltozás területén. A közvetlen lakossági ellátásban hivatásukat tel jesítô gyógyszerészek bármely egészségügyi szakembernél könnyebben elérhetôk valamennyi beteg, így az idôsek számára is. Egy információval nem rendelkezô pá ciens nincs tisztában annak a következményeivel, ha kihagy néha egy adagot, vagy egyszerre vesz be kettôt. Az alacsony intellektus, tudás szint, szövegértés is hozzájárul a non-adherenciához. Ekkor a beteg egyszerûen nem érti meg az elôírást. A kezeléssel kapcsolatos néhány korlát a korszerû hatóanyagleadó rendszerek térhódításával átléphetô (napi bevételek számának csökkentése, megfelelô formula választása, kombinált készítmények alkalmazása, gyógyszercsomagolás (heti gyógyszer)). A koleszterin szint hatékony csökkentése A tapasztalatok azt mutatják, hogy az adherencia javításához leg - alább 3 fô területen képezni kell az egészségügyi szakembereket: felkészültség, ismeret (az adherencáról) gondolkodásmód (klinikai döntéshozatali folyamat) kommunikáció és cselekvés (magatartási eszközök) A jobb adherenciának vannak korlátai. Ezek részben társadalmi, gazdasági, az egészségügyi teammel összefüggô, illetve az egészségügyi rendszer mûködésével kapcsolatos tényezôk. Ugyancsak akadályt képezhetnek a betegség jellemzôi, a terápia jellege, másrészt azonban vannak páciens-függô tényezôk is. A jobb adherenciát korlátozó páciens-függô tényezôk egy része a beteg részérôl szándékos: tudatos elhatározás (hitek, tévhitek, mellékhatások, kényelmetlenség az életmódban pl. a dozírozás vagy a gyógyszerbeadás technikai nehézsége miatt, a gyógyszer ára), másik része nem szándékos: igyekszik betartani az elôírásokat, de nem képes (nyelvi nehézség, feledékenység, helytelen eszköz stb.) Összességében megállapítható, hogy a gyógyszereléssel kap - csolatban a gyógyszerészek a legjobban képzett szakemberek. A kibôvült EU-ban több mint gyógyszerész, mintegy patikában nyújt szolgáltatást naponta kb. 46 millió páciensnek. Nélkülözhetetlen, hogy az adherencia beépüljön az or - szágok egészségügyi stratégiájába. A fentiekben bemutatott példák, egyes országok nemzeti szakmai szervezeteinek kezdeményezései. A gyógyszerelés mellet és azon túlmutatóan egyre in - kább elôtérbe kell, hogy kerüljön az életmód változások adherenciája. Becslések szerint ezen a területen az együttmûködés még a gyógyszer adherenciánál is alacsonyabb, alig 30%. Magyarország patikájában dolgozó mintegy gyógyszerész számára a napi (!) paciens kontakt ugyancsak ad feladatot és lehetôséget egyaránt, a jelenleg csak 50%-osra becsült gyógyszeres terápiák hatékonyságának növelése irányában. a PGEU munkaanyaga felhasználásával összeállította Dr. Bartal Éva Nyilvánvalóan az életmódunk megváltozásában kell keresnünk az okokat: a környezetünk szennyezettsége, a kemikáliákkal telített vizek, a termôtalaj kizsákmányolása, mérgekkel történô szennyezése, a háztartási vegyipar elterjedése, az élelmiszerek tápanyagtartalmának csökkenése, a tartósítószerek alkalmazása, a finomított szénhidrátok térnyerése, a friss, kevéssé feldolgo - zott bio élelmiszerek csökkent fogyasztása, a mozgásszegény életmód, a rohanó tempó, a stressz helyzetek helytelen kezelése mind hozzájárulnak szervezetünk kizsákmányolásához, kimerüléséhez és a homeo - páthiás egyensúly felborulása betegségek kialakulásához vezet. A felsorolt tényezôk eliminálása egyben oki kezelést is jelent. A vér koleszterin szintje 5.2 mmol-ig tekinthetô normálisnak, e fölött 7.0 mmol-ig fo - kozott odafigyelést és életmód változtatást igényel, 7.1 tôl pedig már a kóros tartományba tartozik és feltétlenül orvosi kezelésre szorul. Sokszor napi 1 óra séta, a fi - nomított szénhidrátok (édesség, cukros üdítôk, tészták) mellôzése, a stressz kezelés megtanulása heteken belül is mérhetô eredménnyel járhat és ilyenkor egy hatékony étrend kiegészítô is sokat segíthet. Meddig lehet önellenôrizni? Közismert a népi gyógyászat évezredes megfigyeléseibôl az a tény, hogy bizonyos növények vagy növényi alapanyagok hatékonyan képesek csökkenteni a koleszterin szintet. Ilyen például a fokhagyma is, amit sokan szeretnek, de az étkezést követô kellemetlen lehelet miatt kevesen fogyasztanak rendszeresen a hétköznapokban. Ezért olyan eljárást dolgoztak ki, amellyel a fokhagyma szagtalan kivonatát kapszulázzák és ezáltal kiküszöbölhetô a kellemetlen illat. A növényi omega 3 és a fitoszterolok szintén erôs koleszterin csökkentô hatással bírnak. Ha egy készítményben együtt van jelen ez a három alkotórész, akkor a hatás többszörözôdik, hiszen a hatóanyagok szinergiában vannak. A Summa Pharma kft által a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének ajánlásával kifejlesztett Koleszterin komplex ezeket a növényi hatóanyagokat tartalmazza és a készítmény rendszeres legalább három hónapon át napi 1 kapszula szedése mérhetô javulást okoz a vér koleszterin szintjében. Megfigyelések szerint akár mmol-al is csökkenhet az érték. Természetesen a fe - gyelmezetten betartott étrend zsíros hú sok, finomított szénhidrátok kerülése, a rend - szeres testmozgás elengedhetetlen a jó eredmény eléréséhez. A Koleszterin komplex hatóanyagai csökkentik a koleszterin felszívódását, tá - mogatják a szívizom és az artériák munkáját, segítenek az érfalak épségének megôrzésében és ezáltal a normál vérnyomás megtartásában. Amennyiben három hónapi szedést követôen a vér koleszterin szintje lényegesen csökken, néhány hét kihagyás után a kúra megismételhetô évente összesen háromszor. A készítményt megelôzésképpen is javasolt szedni olyan esetekben, mikor valaki nem mindig tud odafigyelni az étkezésekre, fokozott stressz hatásoknak van kitéve vagy a családban valakinek volt már kóros koleszterin szintje. Összefoglalva: már egy kismértékû életmód változtatás is rendkívül hatékonyan csökkenti a kóros koleszterin szintet és ez kiegészítve napi egy kapszula Koleszterin komplex szedésével már rövid távon is mérhetô eredményt érhetünk el. Dr. Bakanek György Sportorvos, életmód szaktanácsadó Napjainkban egyre többet lehet hallani a koleszterinrôl, annak az érfalakra gyakorolt káros hatásairól illetve a vér koleszterin szintjének csökkentésérôl. Kétségtelen tény, hogy a vérzsír szintjének kóros megemelkedése a civilizáció egyik nemkívánatos vívmánya. A természeti népeknél ez a prob - léma szinte teljesen ismeretlen, ha viszont az ott élô emberek a civilizációhoz köze - lebb kerülnek akár azáltal, hogy nyugati típusú társadalmi keretek közé jutnak, akár szülôföldjükön jelennek meg a modern korral együtt járó nemkívánatos életmód változások rögtön ugrásszerûen megnô köreikben az anyagcsere betegségek, szív és érrendszeri problémák és a daganatos be - tegségek száma. Mik azok a legfontosabb tényezôk, amik elôidézik ezeket a bete g - ségeket? 2011-tôl szigorodtak az önellenôrzésre vonatkozó elôírások. Sokan egyes tételek önellenôrzését addig halogatják, amíg az Adóhatóság nem jelzi szándékát, hogy megkezdené egy idôszak, egy adónem ellenôrzését. Ez a halogatás azonban 2011-tôl nagy kockázattal jár, mert az ellenôrzés megkezdésekor folyamatban lévô ön - ellenôrzéseket már nem lehet benyújtani január 1-jétôl módosult az Adózás rendjérôl szóló törvény 49. (2) bekezdésének rendelkezése, az önellenôrzések elvégezhetôségével kapcsolatban. Az adóellenôrzés alá vont adónemre és idôszakra vonatkozó ön - ellenôrzés ezentúl, csak akkor minôsül az adóellenôrzés megkez- 10 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális dését megelôzôen elvégzettnek, ha az adózó az önellenôrzésrôl szóló bevallást legkésôbb az adóellenôrzést bejelentô értesítést ér tesítés mellôzése esetén a megbízólevél bemutatását megelôzô napon benyújtotta az Adóhatósághoz, vagy postára adta. Tehát az ellenôrzés megkezdésekor folyamatban lévô önellenôrzés befe - jezésére már nincs lehetôsége az adózónak. Az ellenôrzés az errôl szóló elôzetes értesítés kézbesítésétôl kezdôdik. (Ha az adóhatóság az elôzetes értesítést mellôzi, az ellenôrzés a megbízólevél egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdôdik.) Azaz, ha az adóhatóság hivatalosan, írásban és nem telefonon jelzi, hogy mikor kezdi majd meg egy adott idôszaknak és adónemnek az ellenôrzését, akkor az ellenôrzés a kézbesítéskor megkezdôdik, és a fo - lyamatban levô önellenôrzéseket mar nem fogja a vizsgálat során figyelembe venni. Az utolsó figyelembe vehetô önellenôrzés az, amelyiket az értesítés kézhezvétele elôtti napon benyújtottak. Az elôzôektôl függetlenül, bar az ellenôrzés az értesítés kézbesítésével megkezdôdik, az ellenôrzésre elôirt határidô a megbízólevél átadásával indul. Számos társaság esetében elôfordul, hogy az önellenôrzés különbözô okok miatt elhalasztódik, vagy hosszasan elhúzódik és csak akkor gyorsul fel, amikor az adóhatóság bejelentkezik ellenôrzésre. Ezt az eljárást célszerû megszüntetni és minden adóbevallást folyamatosan napra készen vezetni. Egy esetleges figyelmetlenség oda is vezethet, hogy az adóalany saját maga tarja fel hibait elkésett önellenôrzésében. Ennek pedig jelentôs anyagi következményei is lehetnek. Javaslom tehát a szükséges bevallások önellenôrzésének elkészítését mielôbb, elkerülve azt a helyzetet, hogy már ne maradjon idô annak benyújtására. Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász A Semmelweis Egyetem Farmakognózia Intézet továbbképzése Akkreditált tanfolyam Címe: Szabad gyökök/antioxidánsok és antioxidáns vitaminok szerepe, jelentôsége a legújabb kutatások tükrében: szabadgyökös mechanizmusok a betegségek kialakulásában. Készítmények, gyógyszerek. Jellege: kötelezôen választható Szervezô: Semmelweis Egyetem, Farmakognózia Intézet Kapcsolattartó: dr. Ditrói Kálmán Tel.: 06 (1) /55206 mellék Mobil: 06 (20) Célcsoport: okleveles gyógyszerészek, orvosok Akkreditált pont: 16 pont Helyszín: Budapest (pontos cím késôbb) Idôpont: április 09. Regisztrációs díj: FT Jelentkezési határidô: március 31. Megjegyzés: A tanfolyam min. 25 fô jelentkezése esetén indul. Résztvevôk jelentkezhetnek a portálon keresztül is. Szakmai kollégiumok: 1. Kórházi klinikai gyógyszerészeti 2. Gyógyszerellátási gyógyszerészeti Szakképesítések, amelyekhez kötelezô: 1. farmakognózia és fitoterápia 2. gyógyszerhatástan 3. klinikai gyógyszerészet 4. gyógyszerellátási gyógyszerészet 5. gyógyszerkémia 6. kórházi gyógyszerészet Órarend: Dr. Blázovics Anna D.Sc. Szabad gyökök keletkezése biológiai rendszerekben, jelentôségük a jelátvitelben, betegségek kialakulásában és progressziójában Dr. Blázovics Anna D.Sc. Szabad gyökök keletkezése biológiai rendszerekben, jelentôségük a jelátvitelben, betegségek kialakulásában és progressziójában Dr. Blázovics Anna D.Sc. Az antioxidáns védekezés három szintje biztosítja a redox-egyensúlyt, antioxidáns betegségek Dr. Blázovics Anna D.Sc. Redox-homeosztázis: jelátvitel, apoptózis, nekrózis, proliferáció és a rák Dr. Blázovics Anna D.Sc. Természetes antioxidánsok, antioxidáns vitaminok, táplálék-kiegészítôk, funkcionális élelmiszerek és jelentôségük a jelátvitelben veszélyek Dr. Blázovics Anna D.Sc. Természetes antioxidánsok, antioxidáns vitaminok, táplálék-kiegészítôk, funkcionális élelmiszerek és jelentôségük a jelátvitelben veszélyek Dr. Lemberkovics Éva C.Sc. Növényi eredetû hatóanyagok és készítményeik a rákterápiában Dr. Kéry Ágnes Ph.D. Növényi alapú készítmények és a redox-homeosztázis: hatás, mellékhatás, interakciók 12 Gyógyszertár X. évf. 2. szám

8 Védelem és megelôzés Az érzékeny, száraz bôr kezelése A téli hónapok sokaknak tették próbára a bôrét, a kiszáradás, illetve az irritációra való hajlam az év ezen szakában a leggyakoribb. A tavaszra készülve viszont már nem csupán a problémáktól akarunk megszabadulni, hanem szeretnénk, ha bôrünk újra egészséges és szép lenne. A száraz, irritációra hajlamos bôr kezelése azonban sokszor jelent kihívást, nemcsak a páciensnek, hanem gyakran a szakembernek is. Az egyre újabb készítmények nem mindig váltják be a hozzájuk fûzött reményt, az irritatív tünetek bizonyos idejû használat után ismét jelentkeznek. Az o/w és w/o típusú készítmények emulzifikáló tartalmuk miatt károsíthatják a bôr lipid barrierjét, ezáltal fokozzák a TEWL-t (transepidermal water loss), ami hosszabb távon akár komolyabb bôrpanaszok kialakulásához is vezethet 1, 2, 3. Az irritáció kialakulásának esélyét tovább fokozza, ha az alkalmazott készítmények egyéb szenzitivizáló ágenst pl. illatanyagot tartalmaznak. Az új technológiával elôállított Derma Membrán Struktúra (DMS ) jelentôsége többek között abban rejlik, hogy emulzifikáló szer hozzáadása nélkül hozható létre a bôr hidratálását biztosító készítmény. A DMS szerkezet lényege, hogy a bôrben természetesen is elôforduló lipideket struktúrálisan is a bôrhöz ha - sonló, lamelláris szerkezetben tartja, ennek révén azok könynyen beépülnek a bôrbe, és mivel sem szenzitivizáló anyagokat, sem emulzifikálót nem tartalmaz, alkalmazása mellett tartós hidratáló hatás érhetô el 2. Mivel kizárólag természetes lipideket tartalmaz, a bôrbarriert nem károsítja, sôt, fokozza a bôr ellenálló képességét 4. A Physiogel készítmények a DMS szerkezet révén a fenti elô - nyök biztosításával alkalmazhatók a száraz, érzékeny bôr ápo - lására. Jelenleg a Physiogel Krém, Physiogel Sampon Plussz és Physiogel Testápoló érhetô el a gyógyszertárakban. E termékek nem tartalmaznak parabént, illat-, és színezékanyagot, valamint mentesek a hagyományos konzerváló szerektôl. A Physiogel Krém hatékonyan és tartósan hidratálja az érzékeny bôrt, alkalmazható az arcon, valamint a kiszáradásra fokozottan hajlamos területeken. A Physiogel A.I. termékcsalád (A.I. = anti-irritatív) a DMS szerkezet mellett egy további, a bôrben elôforduló anyagot, az N-palmitoil-etanolamin-t (PEA) tartalmaz. A palmitoil-etanolamin egy endokannabinoid vegyület, amelynek a szervezeten belüli szerepét az utóbbi év vizsgálatai derítették fel. A PEA a hízósejt endokannabinoid receptoraihoz kötôdve modulálja a hízósejtnek az antigénekre adott hyperreaktív válaszát, ezzel csökkentve a hisztamin, a citokin, az IL-4, IL-6 és IL-8 ki - áramlást 5. A PEA-t tartalmazó Physiogel A.I. készítmények legfontosabb hatásai: az 1%-os hidrokortizonnal összehasonlítható mértékben csökkentik a viszketést, az infiltrációt, az exkoriációt és a liche - nifikációt 6 mérsékelik az erythemát 7 helyreállítják a károsodott lipid barriert 5 csökkentik a bôrön keresztül történô vízvesztést (TEWL-t) 5 javítják a tünetek miatt kialakult alvászavart 5 mérsékelik a lokális szteroid igényt 5 A Physiogel A.I. hatékonyságát az ATOPA Study 8 közel 2500 atópiás dermatitises páciens bevonásával vizsgálta. Az eredmények azt mutatták, hogy a Physiogel A.I. alkalmazása mellett 60%-kal csökkent mind a viszketés, mind pedig az alvás - zavar intenzitása. Ugyancsak jelentôsen, 62%-kal csökkent a lo - kális szteroid használat. A Physiogel A.I. család jelenleg 3 termékkel van jelen Ma - gyarországon: Physiogel A.I. Krém, Physiogel A.I. Testápoló és Physiogel A.I. Lipoápoló. Ez utóbbi készítménynek kiemelkedôen magas, 40%-os a lipidtartalma, így az irritációt mérsékelô és a tartósan hidratáló tulajdonsága mellett alkalmas a bôr lipidjeinek fokozott pótlására. Dr. Major László A Physiogel és Physiogel A.I. termékeket a Stiefel a GSK vállalata forgalmazza. A termékek Magyarországon kizárólag a gyógyszertárakban érhetôk el. További információért forduljon vállalatunkhoz. GlaxoSmithKline Kft., 1124 Budapest, Csörsz u és Referenciák: 1. Wolf G, Höger PH: Hypoallergenic and non-toxic emollient therapies for children. JDDG, 2009;7: DermoTopics. Dermocosmetics. Issue March Wohlrab J et al.: Interaction of epicutaneously applied lipids with stratum corneum depends on the presence of either emulsifiers or hyd - rogenated phosphatidilcholine. Skin Pharmacol Physiol 2010;23: Active Agents: liposomes, nanoparticles & co. (Kosmetik Konzept KOKO GmbH & Co.KG) Beauty Forum 2003(5): Abramovits W, Perlmutter A: Steroids versus other immune modulators in the management of allergic dermatoses. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology, 2006; 6: Kemény L: A Comparison of S236 Cream to Hydrocortison 1% Cream in the Treatment of Mild to Moderate Atopic Dermatitis. Poster at the 63rd Annual Meeting of the American Academy of Der ma - tology P Sparavigna A: Clinical and instrumental evaluation of the efficacy of different topical products on UV-induced erythema in a double-blind, controlled study. Poster on EADV, Eberlein et al.: Adjuvant treatment of atopic eczema: assessment of an emollient containing N-palmitoylethanolamine (ATOPA Study) JEADV 2008;22: Gyógyszertár X. évf. 2. szám

9 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális SZJA törvény módosítások tôl az adóhatóságot összevonták a Vámhivatallal, az új hatóság neve: NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Továbbra is él a a legtöbb témába illô információ innen érhetô el. Adó mértéke: Adólap 16%-a SZJA tv. 8. (1)Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke kivéve, ha e tv. másként nem rendelkezik az adóalap 16%-a. Jövedelmek, bevételek, költségek, adóalap-kiegészítés ( szuperbruttó =összev. jövedelem*1,27) Jövedelmek Munkaviszonyból, egyéb nem önálló tevékenységbôl és önálló tevékenységbôl származó és egyéb összevonandó jövedelmek Külön adózó jövedelmek Egyéb foglalkoztatót terhelô adóköteles jövedelmek (pl. az adóköteles nem pénzbeni juttatások) A jövedelem, ill. az adóalap meghatározásánál fontos a költségek meghatározása ben is fontos a költségelszámolás módjának meghatározása a nyilatkozat alapján. Költségelszámolás módja A költségelszámoláshoz a kifizetônek nyilatkoztatnia kell a munkavállalókat, mert a nyilatkozat hiányában elszámolt költség következtében járulékés adóhiány keletkezhet, ami 39% járulékkülönbözeti bírsággal jár az év végi adóelszámolásban. A 1108 havi adóbevallásban a sorokban az alábbi nyilatkozat kódokat kell feltüntetni. 0 ha nem nyilatkozott a munkavállaló (alapállapot) 1 csak önálló tevékenységében van költség, és az csak 10% lehet 2 csak munkaviszonnyal, vagy nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítése van (361, 364.sor) és csak bizonylat nélkül igénybe vehetô (rendelet alapján) költségrészt kér. 3 Tételes költségelszámolást kér a bármely tevékenységével kapcsolatos költségtérítésre 4 A munkaviszonnyal és nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítésre bizonylat nélkül igénybe vehetô (rendelet alapján) költségrészt kér, az önálló tevékenységre vonatkozóan pedig 10% költséghányadot kér. (1 és 2 kombinációja) 5 A munkaviszonnyal és nem önálló tevékenységgel kapcsolatos költségtérítésre bizonylat nélkül igénybe vehetô (rendelet alapján) költségrészt kér, az önálló tevékenységre vonatkozóan pedig tételes költségelszámolást. (2 és 3 kombinációja) Adóterhet nem viselô jövedelem fogalom megszûnt. A korábban ilyen típusú jövedelmek adómentesek, tehát ezekrôl nem kell nyilatkoztatni az adózókat. Pl. Nyugdíj, baleseti járadék, GYES, GYET, szoc. gondozói díj stb. Kivételt képez a hallgatói munkadíj, mely munkaviszonyból származó összevonandó jövedelem lett. Az ingatlan béradásból származó jövedelem összevonandó jövedelem lett (nem külön adózó), költség számolható! Összevonandó jövedelmek adóalapja és kedvezmények Adóalap kiegészítés Továbbra is 27%-kal kell növelni az összevonandó jövedelmek adóalapját. Családi kedvezmény Adóalap csökkentô érvényesíthetô a családi pótlékra jogosult eltartottak után, jövedelem korlát nélkül. A munkáltató csakis kizárólag a munkavállaló nyilatkozata alapján veheti figyelembe az adóelôleg számításnál. Társas vállalkozás tagja és az egyéni vállalkozó csak az éves bevallásában veheti figyelembe a családi kedvezményt! 1 v. 2 gyermek Adóalapból: Ft/hó/gyermek Vagyis adóból Ft/hó/gyermek 3 v. több gyermek Adóalapból: Ft/hó/gyermek Vagyis adóból Ft/hó/gyermek A családi kedvezmény év közben is megosztható házastársak / élettársak között. Nagyon fontos a nyilatkozat, megosztás esetén a házastárs munkáltatójával is igazoltatni kell. Az APEH honlapján találhatók az SZJA elôlegszámításhoz kapcsolódó nyilatkozatok. Rokkant járadékban részesülô személy saját jogán veheti igénybe a családi kedvezményt. Adójóváírás Változott. A Bér jövedelem (27% adóalap-kiegészítéssel számítva) 16 %- a, maximum Ft/hó (12*12.100= Ft/év) Adójóváírás továbbra is azokra a hónapokra jár, amely hónapokban bérjövedelmet kapott az adózó. Bér jövedelem: munkaviszonyból származó adóköteles jövedelem, adóköteles TB ellátás, a fogl. tv. alapján folyósított álláskeresést ösztönzô juttatás, kereset kiegészítés és keresetpótló juttatás. SZJA tv Az adójóváírás igénybevétele feltételhez van kötve, a törvény jogosultsági határt jelöl meg. Jogosultsági határ: Ft/év adóalap (vagyis Ft/év, Ft/hó tényleges jövede lemig) Ezen jövedelem adóalap korlát felett az adóalap túllépés 12%-val csökken, és Ft-nál fogy el. Továbbra is a magánszemély nyilatkozik arról, hogy év közben kéri-e az adójóváírás figyelembe vételét! Nyilatkoznia kell arról is, hogy van-e máshonnan származó jövedelme. A nyugdíj (és az egyéb ilyen, korábban adóterhet nem viselô jövedelmek) adómentes lett, nem kell közölni. A nyilatkozattételhez tájékoztatni kell a dolgozót a következményekrôl. Ha van máshonnan származó jövedelme is a munkavállalónak, akkor a munkáltató csak addig veheti figyelembe az adójóváírást, amíg a halmozott jövedelem nem haladja meg a Ft adóalapot. Amennyiben az adózó munkavállaló nyilatkozata alapján figyelembe vett adójóváírás az adóév végén Ft-ot meghaladó adóhiányt eredményez, az adózó a befizetési különbözet 12%-ának megfelelô mértékû bírságot köteles fizetni. Ha nincs máshonnan származó jövedelem, akkor a munkáltató alkal - mazhat olyan módszert, amellyel az év végi adókülönbözet mérsékelhetô. A módszert a számítástechnikai program kidolgozója bejelenti az adóhatóságnak. Ebben az esetben, ha valóban nincs máshonnan jövedelem, akkor nem az adózó felel az adókülönbözetért. Irányadó besorolási bérek a nyilatkozat eldöntéséhez: Ft/hó bruttó bérig: IGEN: vagyis maximum eddig vehetô igénybe teljesen az adójóváírás Ft/hó bruttó bér felett: NEM: vagyis efelett már egyáltalán nem jár az adójóváírás. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Minimálbér továbbra sem adómentes Jövedelem: Foglalkoztató ráfordítása: (27+1,5%) Adó (*1,27*16%) Adójóváírás: Adó: Járulékok ( ,5=17,5%) Nettó: Adókedvezmények Személyi kedvezmény (súlyosan fogyatékos kedvezménye) Az adóév elsô napján érvényes havi minimálbér 5%-a, mely ben Ft/hó. Év közben az adóelôleg számításnál csak az adójóváírás, és a személyi kedvezmény csökkentheti az adót. (A családi kedvezmény tulajdonképpen adóalapcsökkentô.) Önkéntes Pénztárakba a tag által befizetett tagdíj, utáni adókedvezmény megszûnt 2006-tól (44.) Helyette az adóbevallásban feltüntetett saját tagdíjbefizetés után jóváírják az összeg 20%-át (ez 2010-ben 30% volt) a tag által megjelölt pénztárnál vezetett számlán. (Önkéntes Pénztári nyilatkozat) A 20%-os jóváírás alapjának limitjei: Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztárba a tag saját befizetett tagdíjai és a támogatói adományok 20%-a, a jóváírás maximum Ft/év, ill Ft/év, ha 2020 elôtt tölti be az öregségi nyugdíjkorhatárt, valamint az Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárba és az Önsegélyezô Pénztárba a tag saját befizetett tagdíjai és a támogatói adományok 20 %-a, együttesen maximum Ft/év, ill Ft/év, ha 2020 elôtt tölti be az öregségi nyugdíj-korhatárt. Az ÖNYP, az ÖEP és az ÖSP együttesen legfeljebb adóévenként Ft, annál a személynél, aki 2020 elôtt megy nyugdíjba Ft. Az önkéntes pénztári tagdíj munkáltatói hozzájárulások továbbra sem adómentesek, a béren kívüli juttatások csoportjába tartoznak (SZJA 71 ) meghatározott havi összegig: ÖNYP hozzájárulás ÖEP hozzájárulás Fogl. Nyugdíjpénztár MB 50%-ig MB 30%-ig MB 50%-ig Adóalap: a juttatás 1,19-szerese, az adó mértéke 16%, vagyis 1,19*16=19,07% A limit feletti rész adókulcs ugyanez és az adóalap után 27% EHO-t is kell fizetni. Külön adózó jövedelmek Adóalap: nincs adóalap kiegészítés, az adó mértéke 16% Osztalék, árfolyamnyereség, privatizációs lízing stb. Az osztalék elôlegbôl is 16% adóelôleget kell vonni. (Az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem összevonandó jövedelem lett!) Egyéb Foglalkoztatót terhelô SZJA A természetbeni juttatás után fizetendô 54%-os adó átmenetileg megmaradt az adózó reprezentáció után. Egyébként a természetbeni fogalom helyébe a nem pénzbeni egyes juttatások SZJA tv. XIII. Az SZJA-t a foglalkoztató fizeti, a juttatás 1,19-szerese után 16%-t, egyéb járulék nincs. 1. Béren kívüli juttatások jogcímenként meghatározott limitig SZJA 71. Juttatás jogcíme Limit Étkezés (hideg, meleg utalvány is) Ft/hó Helyi utazási bérlet ÖNYP MB*50% ÖEP MB*30% Fogl. NYP MB*50% Internet használat 5000 FT/hó Üdülési csekk MB/év Iskolakezdési támogatás MB*30%/év Juttatás jogcíme Iskolarendszerû képzés Szövetkezeti alapból nem pénzbeni juttatás Széchenyi pihenô kártya Limit MB*2,5/év MB*50%/év 300 e. Ft/év 2. Béren kívülinek nem minôsülô egyes meghatározott juttatások SZJA tv. 70. Az SZJA-t a foglalkoztató fizeti, a juttatás 1,19-szerese után 16%-t. Továbbá EHO-t fizet a foglalkoztató a juttatás értékének 1,19-szerese után 27%-t (32,13%). Ilyenek: Béren kívüli típusú jogcímek értékhatár felett Céges telefon használata Csoportos életbiztosítás Üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés, vagy más szolgáltatás adóköteles bevétele Reprezentáció, reklám ajándék adóköteles része Itt említjük meg azokat a nem pénzbeni juttatásokat, amelyek a tv.ben meghatározott jogcímeken túlmenôen elôfordulhatnak. Ezek a juttatások az adózó összevonandó jövedelméhez tartoznak. Vagyis az adóalap (kiegészítés 27%-al) után 16% adót és egyéni járulékokat fizet az adózó, a foglalkoztató pedig TB járulékot, szakképzési hozzájárulást. Ezek tartoznak a juttatások 3. csoportjába. 3. Béren kívülinek nem minôsülô meg nem határozott adóköteles juttatások. Például: Munkáltató által nyújtott MNYP tagdíj kiegészítés Mûvelôdési szolg. utalvány Ajándék utalvány Sport utalvány Kifizetô által biztosított ingyenes utazás stb. Kafetéria keretein belül adó- és járulékmentesen adható: 4. Sporteseményekre belépô, bérlet augusztustól. EKHO törvény egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás Változatlan Újságírók, mûvészek alkalmazhatják. A tv. meghatározott FEOR-ral nevezi meg a foglalkozási ágakat, amelyekbe tartozó magánszemély választhatja az EKHO-t. EKHO alapja: Áfa nélküli bevétel (költség nem vonható le) Feltétel és limit az EKHO választáshoz: 2008-tól csak abban a hónapban alkalmazható az EKHO, ha legalább a minimálbér után az általános szabályok szerint meg lett fizetve az adó és a járulékok. Felsô határ: 25m.FT/év EKHO- s jövedelem. Kivéve nyugdíjas már 183 napja: 25 m. FT/év lehet, nincs minimálbér feltételhez kötve. Nyilatkozat: a magánszemély nyilatkozik az EKHO választásról. Csak pénzbeni kifizetésekre alkalmazható (munkaviszonyból és egyéb jogviszonyból származó kifizetésekre): EKHO mértéke: változatlan Kifizetôi EKHO: az alap 20%-a (EGT-s külföldi részére nem kell megfizetni). Változott 20% megoszlása: 18,8% nyugdíjbiztosítási járulék, 1,2% egészségbiztosítási járulék. Egyéni EKHO, ha TB-s: az alap 15%-a, ebbôl 9,5 SZJA, 1,6% TEBJ, 3,9% NYJ Egyéni EKHO, ha MNYP tag: az alap 15%-a, ebbôl 9,5 SZJA, 1,6% TEBJ, 0,01% NYJ és 3,8% MNYP tagdíj. Egyéni EKHO, ha nyugdíjas, vagy elérte a max. nyugdíjjárulék alapot: csak 11,1% EKHO. EKHO EGT-s külföldi: csak 9,5% az EKHO, ha az egyéb feltételek teljesülnek. EKHO átvállalt: a vállalkozó az EKHO-s jövedelme után, megbízási díja után átvállalhatja az EKHO-t. Ilyenkor nincs kifizetôi és egyéni EKHO sem, mert a magánszemély fizeti be. Az EKHO-s jövedelem után biztosított a személy, de nem jogosult pénzbeni ellátásra. A júliusi APEH értelmezés szerint a maximális nyugdíjjárulék alap megállapításakor be kell számítani a teljes EKHO-s kifizetést. Kilépéskor igazolni kell a levont EKHO-t. Az EKHO-s jövedelem része az összes jövedelemnek, valamint bérjövedelemnek minôsül, tehát számítjuk utána is az adójóváírást. Folytatjuk! 16 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 17

10 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Megalakult a Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum Prof. Dr. Vincze Zoltán elnök Dr. Horváth Tamás elnök Dr. Küttel Sándor elnök Korodi Karolina elnök Tisztelt Elnök Asszony, Elnök Urak! Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Magyar Gyógyszerészi Kamara Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Székhelyükön A évben elfogadott, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló CLXXIII. sz. törvény Gyftv.-t módosító joghelyei új helyzetet teremtettek a gyógyszerészet és a gyógyszerellátás sarkalatos, stratégiai kérdéseiben. A törvény több esetben felhatalmazza a államigazgatás vezetôit az operatív kérdésekben való jogalkotásra. Az egyes gyógyszerészi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása már megkezdôdött, amelyek elsô körben való véleményezése lezárult. Úgy ítélem meg, hogy a törvénymódosítás elôkészítése során a gyógyszerészi szervezetek között tanúsított együttmû ködés hatékonyan segítette az egységes gyógyszerészi álláspontok kialakítását a szabályozni kívánt kérdésekben. Ezzel összefüggésben kezdeményezem a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum életre hívását. A Fórum a je - len legi és a közeljövôben várható, reményeim szerint idôtálló jogalkotás során lesz hivatott a közösségi gyógyszerészi álláspontok kialakítására. Meggyôzôdésem, hogy így jelentôsen tudjuk javítani a jogszabályok végrehajtását, egyben fenntartva a harmóniát a szakmai érdekegyeztetésben. Javasolom a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumot a meghatározó történelmi gyógyszerészi szervezetek, a Magyar Gyógy - szerésztudományi Társaság (1924), Magyar Gyógyszerészi Kamara (jogelôd 1989, 1994) és Magán gyógyszerészek Orszá - gos Szövetsége (1991), valamint a Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége és a Há lózati Gyógyszertárak Szövetsége részvételével megalapítani. Ezúton tisztelettel meghívom február 18-án (péntek) 15 órakor a MOSZ székháza tanács termébe szer vezett alakuló ülésre (Budapest, XIII. Kerekes u. 9. sz. V/6.). Meghívásom elfogadásáról való szíves visszajelzését várva Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint elnök 18 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 19

11 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk 125 éves a 2-es típusú diabétesz kezelésére szolgáló, naponta egyszer adható készítmény lesz, amely egyedülálló farmakológiai tulajdonságokkal rendelkezik. a Boehringer Ingelheim Az onkológiában a III-as fázisú vizsgálatok 2 molekula hatásosságát és biztonságosságát vizsgálják nem kissejtes tüdôrák kezelésében, ígéretes eredménnyel. Január közepén a Boehringer Ingelheim gyógyszergyár 125 évvel ezelôtti megalapításáról a vállalat magyarországi szervezete családias ünnepség keretében emlékezett meg. Ebbôl az alkalomból kérdeztük dr. Zalai Gábor-t, a cég hazai vállalatának igazgatóját a múltról, a jelenrôl és a jövôrôl. Az ünnepség helyszíne különleges; mi indokolta a választást? Amikor Albert Boehringer 125 évvel ezelôtti vállalat alapítása megünnepléséhez méltó helyszínt kerestünk, az alma mater-ra gondoltunk. A Boehringer Ingelheim gyógyszer - gyár kötôdése a tudományhoz, kutatáshoz és a gyógyításhoz igen erôs, és az innováció iránti töretlen elkötelezettsége mellett a hagyományokat is tiszteli. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ új nívódíjas épületében, Szentágothai, Szentgyörgyi, Issekutz, Kerpel-Fronius Ödön, hogy gyógyszerészeket is említsek Mozsonyi Sándor, Végh Antal és más neves, nagyra becsült professzoraink bronzplasztikáinak társaságában tart - juk az ünnepséget. A helyszín tehát tisztelgés a múlt elôtt és elkötelezettség az innováció, a tudomány, a jövô irányába. Ritkaság, hogy egy gyógyszergyár hosszú távon változatlan néven és tulajdonosi körrel tevékenykedik. Hogyan indult és fejlôdött a Boehringer Ingelheim vállalat? Aki a jövônek él, az álmodik, tervez, és kö - vetkezetesen megvalósít. Elhatároz valamit, megváltoztatja környezetét, meggyôzi a ve - le kapcsolatban lévô embereket, hatással van azokra is, akikre a kishitûek semmilyen befolyással nincsenek. Sok lemondás, kitartás, nagylelkûség, állhatatosság, és némi szerencse jellemzi azokat, akik eredményre jutnak. Talán ilyen ember lehetett a fiatal Albert Boehringer, amikor 125 évvel ezelôtt egy kis üzemet vásárolt Ingelheim városban. A mocsaras területen gyárat létesített, elindította a borkôsav termelését ben felfedezte, hogy egy baktérium segítségével ipari mennyiségben lehet tejsavat elôállítani; ezzel a biotechnológiai tömeggyártás úttörôjévé vált. Kitartó munkájával maradandót alkotott. A németországi gyáraink közvetlen környékét átformálta, de szerte a világra kiterjed a hatása: mára 7 kutatóközpontban, számtalan termelôegységben folyik az a munka, aminek alapjait Albert Boehringer tette le. A világ 142 országában emberek millióit gyógyítják a Boehringer Ingelheim készítményeivel. A vállalat mára már több mint fôt foglalkoztat, ebbôl közel 90 fôt hazánkban. A 125 éves Boehringer Ingelheim a világ legnagyobb, családi tulajdonban lévô gyógyszercége, amely mindig hû maradt az ala - pító által kitûzött célokhoz: kutatással, fejlesztéssel és új gyógyszerek forgalmazásával hozzájárulni a betegek gyógyításához. A tulajdonos Boehringer család 1885 óta szilárd pénzügyi kereteket biztosít a vállalat mûködéséhez. Mi, a Boehringer Ingelheim gyógyszergyár munkatársai a vállalati stratégia folytonosságának fenntartásával azon dolgozunk, hogy független, családi, és eu - rópai vállalatként hosszú távon sikeresek legyünk, miközben nem veszítjük szem elôl munkánk valódi értelmét: a gyógyítást. A gyógyszerészek jól ismerik a vényköteles gyógyszereket: Spiriva, Atrovent, Berodual, Micardis, Movalis, Mirapexin, Lendormin, Spiropent a napi terápiás gyakorlat igen fontos gyógyszerei. Saját kutatás és fejlesztés biztosítja a termékeket? A Boehringer Ingelheim célja olyan innovatív gyógyszereket fejlesztése, amelyek az eddig nem megfelelô gyógyszeres terápiával rendelkezô betegségeket gyógyítják, amelyek jobb és korszerûbb megoldásokat kínálnak az egészséggel kapcsolatban felmerülô problémákra. Az intenzív kutatómunka eredményeként jelenleg is értékes a gyógyszerválasztékunk, de fejlesztés alatt álló készítmények sorában ígéretes és ha ma - rosan forgalomba kerülô termékek vannak. A Boehringer Ingelheim a világ 15 vezetô gyógyszeripari vállalatának egyike ben a vállalat nettó értékesítése 12 milliárd eurót ért el. Büszkék vagyunk arra, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére jelentôs összeget, 2,2 milliárd eurót tudtunk kutatásra és fejlesztésre fordítani. Mik a Boehringer Ingelheim kutatás-fejleszté - si tevékenységének a terápiás gyakorlatban már elismert legjelentôsebb eredményei? Humán vényköteles ágazatunk innovatív gyógy szereket biztosít az egészséggazdaságnak. Az idült obstruktív tüdôbetegség (COPD) fenntartó terápiájában a világon és ha zánk - ban is a leggyakrabban felírt gyógyszer a Spiriva készítményünk. A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság által ala - pított pályázaton a COPD kezelésében innovatív megoldást biztosító Spiriva elnyerte az Év Gyógyszere 2007 megtisztelô címet. A Boehringer Ingelheim kutatásának eredménye a Parkinson-kór tüneti kezelésére al - kalmazott Mirapexin; az Actilyse trombolitikum gyártása szintén a mi fejlesztésünk. A Micardis bevált vérnyomáscsökkentô és az egyetlen angiotenzin-receptor blokkoló, aminek a terápiás javallatai között szerepel a súlyos szív-érrendszeri szövôdmények kockázatának csökkentése is. Az új, szájon át adható trombingátló Pra - daxa néven 2008 óta van forgalomban, térd- vagy csípôízület-pótló mûtétet követô trom boembóliás szövôdmények megelô zé - sé re. A Pradaxa a pitvarfibrilláló betegeket fenyegetô stroke prevenciójára alkalmazva valódi áttörés lesz az orvoslásban. Büszkék vagyunk mérföldkô-vizsgálatainkra, melyek keretében mindent összevetve, 10 év alatt a Boehringer Ingelheim hozzávetôleg 1,2 millió betegre kiterjedô, közel 1400 vizsgálatot szervezett, illetve támogatott a világ 58 országában. Az eredmények mérföldköveket jelentenek az egyes terápiák értékelésében, a gyógyszerelési szokások megváltoztatásában, te - rápiás irányelvek megfogalmazásában. A gyógyszerészek szerepe a vény nélkül kapható készítmények esetén jelentôsebb, hiszen tanácsadással, a döntés befolyásolásával sokat tehetnek a megfelelô gyógyszeres terápia kiválasztása érdekében. A bizonyítékokon alapuló gyógyítás iránti elkötelezettségünk a vény nélkül beszerezhetô készítmények területén is meghatáro - zó. Készítményeink klinikai kutatásokkal alátámasztott, modern gyógyszerek, melyek hatásos és biztonságos terápiát nyújtanak az öngyógyításban. A világ vezetô vállalatai közé tartozunk ezen a téren is, a hatodik helyen állunk a recept nélkül kapható szerek forgalmát tekintve. Sôt, több terápiás területen a világelsôk vagyunk. A meghûlés piacon a világ legnagyobb forgalmú köptetôje a Mucosolvan. Világelsôk vagyunk Dul - colax és Buscopan gyógyszerünkkel is. Hazánkban a kilencvenes évek végétôl kez d- tük kiépíteni fogyasztói egészségügyi üzletágunkat, számos egészségügyi probléma kezelésére vagy megelôzésére vezettünk be készítményeket. A székrekedés ke zelésében a Guttalax cseppek, újabban pedig a Dul - colax tabletta és kúp segítenek betegek százezrének. Hasi görcsben szenvedôk a Buscopan görcs - oldót választják, mely gyomor- és bélrendszeri görcsökben, epeúti-, vese- és men stru á - ciós görcsökben gyors és hatásos megoldás. A legnagyobb sikerünk vény nélkül kapható termékkel szintén a légutakhoz kapcsolódik. A náthát és allergiát kísérô orrdugulás csökkentésére szolgáló orr-sprayk között évek óta vezetô helyen áll a népszerû Rhi - nospray plus készítményünk, mely gyorsan megszünteti az orrdugulást, illóanyagai va - lódi pluszt jelentenek a betegeknek. A szellemi és fizikai teljesítôképesség fokozására a Pharmaton Vital-t, a torokfájás ke - zelésére a Mucoangin-t ajánljuk. Büszkén mondhatom, hogy mindezen té nyezôk eredményeként humán gyógyszerágazatainkkal évek óta a piaci átlagot meghaladó mértékben bôvítettük forgalmunkat. Kiemelten fontos feladatunk, hogy a gyógyszereink megfelelô alkalmazása érdekében a termékekrôl korrekt, tényszerû és elegendô tájékoztatást adjunk az orvosoknak, a gyógyszerészeknek, a betegeknek. Mun kánk eredménye, hogy gyógyszereink egyre több embernek segítenek betegségük kezelésében vagy megelôzésében, összességében te - hát az életminôségük javításában; és számunkra ez utóbbi a legfontosabb eredmény. Az innovatív humán vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek mellett mire ter - jed még ki a vállalatcsoport tevékenysége? A Boehringer Ingelheim 1955-ben alapította meg állategészségügyi részlegét. A termékpalettán a társállatok és a haszonálla tok gyógyszerei egyaránt megtalálhatók. Az üzletág 1 milliárd euro árbevétellel a hatodik az állatgyógyászati készítmények for - galmazói között. Árbevételünk 12%-át innovatív készítmények kutatására és fejlesztésére fordítjuk. Vezetô szerepre törekszünk gyulladáscsökkentô és fájdalomcsillapító, szív-érrendszeri és görcsoldó készítményekkel, a figyelem középpontjában azonban sertésvakcináink vannak. Ma a Boehringer Ingelheim a világ legnagyobb sertésvakcina-gyártója. Új, in - novatív vakcinánk ma a legnagyobb forgalmú, 500 millió adagban forgalmazott állatgyógyászati termék a világon, és piacvezetô Magyarországon is. Az innováció iránti elkötelezettségünket az is jellemzi, hogy a Boehringer Ingelheim ren delkezik ma a legnagyobb és legkorszerûbb biotechnológiai kutató, fejlesztô és gyártó kapacitással Európában. Milyen innovatív gyógyszer bevezetése várható a közeljövôben? Az elkövetkezô néhány évben diabetológiai és onkológiai terápiára alkalmazható gyógy - szereink válnak elérhetôvé az orvosok és betegek számára. III-as fázisú vizsgálatok folynak diabetológiában a linagliptin molekulával. A vizsgálatainak adatai alapján ez a [DPP]- 4 gátló kísérleti gyógyszer számottevôen, tartósan, és klinikai szempontból hatékonyan csökkentette a vércukorszintet, amint azt a haemoglobin A1c (HbA1c), az éhomi és a posztprandiális vércukor szintek mérése is bizonyítja. Ez az orális antidiabetikum Világszerte több mint 6900 tudóst, szakembert és munkatársat foglalkoztatunk klinikai kutatásokban, további közel 2300 monitorozó szakember és adatfeldolgozó vesz részt a klinikai fejlesztésekben. Kikkel és milyen cégekkel dolgozott, dolgozik együtt a Boehringer Ingelheim? Az említett ágazatok, eredmények és termékek szerény értéket képviselnek a legnagyobb értékünk: a volt és jelenlegi munkatár - saink mellett. Az ô munkájuk, kutatási ered - ményeik, precizitásuk és szorgalmuk tette és teszi lehetôvé a vállalatunk fejlôdését. Az évforduló kapcsán hálás szívvel gondolunk az alapítóra, a Boehringer Ingelheim 125 éves története alatt itt dolgozó elôdökre, jelenlegi kollégáink kitartó és magas színvonalú munkájára, akik kitartással ôrzik és ápolják a Boehringer Ingelheim egész - ség iránti elkötelezettségét, jelentôs társadalmi felelôsségvállalását, vállalatunk megkülönböztetett családi és európai kultúráját. Mit sem ér a kiváló gyógyszer, ha rosszul alkalmazzák, ha nem jut el a beteghez, vagy ha sérül a szállítás és tárolás közben. Az életmentô gyógyszer a meghatározott idôablakon túl alkalmazva hatástalan, a kardiovaszkuláris rizikót csökkentô tabletta fele dó - zisban nem hozza a várt eredményt, továbbá a mi törekvéseink hiábavalóak, ha a be - teg nem is tud a betegségérôl, kezelési és gyógyulási lehetôségrôl. Partneri együttmûkö - déseinknek ezért kiemelt jelentôsége van: a gyógy szerészek végzik, szervezik a gyógyszerellátást, az orvosok megtalálják azon betegeket, akiken a Boehringer Ingel heim gyógyszeri biztosítják a legjobb terápiát. A 125 éves Boehringer Ingelheim családi vál - lalat célkitûzése változatlan: innovatív gyógyszerekkel szolgálni az emberiséget, gyógyítani a betegeket, az egészséggel kapcsolatos értékteremtô folyamatban értéket teremteni. Köszönöm a beszélgetést! (Szerkesztôség) 20 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 21

12 2010 Új helyszín Rendhagyó év Egy nagy múltú különösen egy jubiláló rendezvény új helyszínre vitele nem kis kockázattal jár. Méretei, jellege és a vele szemben úgy a gyógyszerészek, mint a cégek, kiállítók részérôl támasztott követelmények, elvárások miatt különösen igaz ez egy olyan rendezvény esetében, mint a Gyógyszerészek Or - szágos Kongresszusa. A helyszínváltás gondolata mindenki számára ismert okokból már évek óta érlelôdött bennünk, de 2009 ôszéig csak eddig jutottunk el. Valahogy mindenki tartott a váltással járó megannyi problémától, az elôre nem látható nehézségektôl. Ekkor azonban olyasmi történt, ami egy csapásra eldöntötte a rendezvény további sorsát. Egy lehetôség Megkeresett bennünket a Hotel Azúr vezetôsége azzal, hogy a szállodában új beruházás indul, melynek során a komplexum két új elôadóval, egy szórakoztató központtal, prémium hotel szárnnyal bôvül. Elsô lépésben, 2010 ôszéig átadásra kerülnek az elôadók és várhatóan egy százfôs snack bár. A szálloda így alkalmassá válhat a következô évi, ôszi gyógyszerész kong - resszus megrendezésére. Az ajánlat csábító volt, hisz így egyfelôl megoldódik az új helyszín kérdése, másfelôl ez nem egy ugrás lesz a teljes ismeretlenbe, hiszen ismertük már megnyitása óta, számtalan rendezvényen dolgoztunk együtt, kiváló tapasztalatokkal. Ennek ellenére tele voltunk kétségekkel. Egy ilyen múltú és méretû rendezvényt elvinni új helyszínre, a megszokott-, bejáratott programokat adaptálni egy új környezetre na - gyon komoly feladat. Meg kell újra tanulni a rendezvényt, amivel a régi helyszínen már nem kellett foglalkoznunk, mindenki tudta a dolgát, így egyes feladatok szinte önjáróvá váltak az évek alatt, bár ez még így önmagában sem volt kevés. Sok probléma, részletkérdés vetôdött fel, a legnagyobb fejtörést azonban a kiállítás elhelyezése jelentette. A beltéri kiállításnak a lobby és a két új elôadó együttesen elegendô, de hova kerüljön a kiállítási pavilon? Bejárás bejárást követett, a szálloda területén nem találtunk alkalmas helyszínt. Nem csak a pavilonnak nem volt helye, de a parkolás sem tûnt megoldhatónak, jóllehet a rendezvényen résztvevôk közül eddig is sokan az utcán parkoltak. Végül is egyetlen lehetôség mutatkozott, ami megoldást jelen - tett mindkét problémára, nevezetesen a szomszéd telek, melynek je lentôs része beépítetlen és használaton kívüli. Ehhez termé - szetesen elôbb meg kellett állapodni a telek tulajdonosával, ami egy további bérlést, de viszont egyetlen megoldást jelentett a kiállításra. A végsô lökés A lehetôségek körvonalazódtak, döntés azonban még nem született, hiszen minél komolyabban foglalkoztunk a rendezvény áttelepítésének gondolatával, annál világosabb lett számunkra, hogy ez milyen súlyos döntés. Az átköltözés alapos elôkészítést kíván és még így is komoly kockázattal jár. Kérdések sora vetôdött fel. Vajon idôre elkészülnek-e az ígért beruházások? Sikerül-e megállapodni a területbérlésben? Hogyan fogadják a kongresszus résztvevôi a változást? Bár ez utóbbitól tartottunk a legkevésbé, hiszen évek óta kaptunk jelzéseket, melyek egyértelmûen a változtatás mellett szóltak. A végsô lökést egy személyi hír adta ôszén értesültünk arról, hogy eddigi helyszínünkön az igazgató aki ez idáig garanciát jelentett a rendezvény biztonságos lebonyolítására elhagyja a szállodát, már be is adta felmondását. Új helyzet állt elô és ezzel a kérdés el dôlt. Költözünk. Felgyorsulnak az események A döntés tehát megszületett, hozzáfoghattunk az érdemi munkához. Az elkövetkezô hónapok az újabb és újabb helyszíni bejárásokról, mérésekrôl és konzultációkról szóltak. Semmit sem aka - r tunk a véletlenre bízni. A rendezvény idôpontjának közeledtével egyre világosabb lett számunkra, hogy sok olyan problémát, többlet feladatot kell megoldanunk, ami az új helyszínbôl adódik. Igaz ezeket csak most, elsô alkalommal, de az idô rohant. Az idô szorításában Ahogy mondtam az idô rohant és egyáltalán nem nekünk dol - gozott. Az utolsó hetekben derült ki, hogy a beígért százfôs snack bár, ahova programokat terveztünk, amivel tehermentesíteni akartuk a szerény befogadóképességgel bíró lobby bárt, nem fog elkészülni. Újabb átszervezések váltak szükségessé és pótolni kellett az így kiesett szolgáltatásokat. A kiállítók is napi szinten kerestek problémáikkal, ami tökéletesen érthetô volt, az új helyszín bennük is számtalan kérdést generált. Végre elérkezett az építés ideje. Látszólag minden rendben volt, bár az ez idô alatt is folyó szállodai építkezés nem segítette elô kifejezetten a munkánkat. Végül is épültek a standok és a kiállítási pavilon, de egy valamivel nem számoltunk, az idôjárással. Ellenségünk az esô A kongresszus nyitását megelôzô néhány napban ránk szakadt az ég. Rövid idô alatt hatalmas mennyiségû esô esett. A már felépült kiállítási pavilon dobogózását kezdtük el, amikor is kiderült, hogy az esôzések következtében egy közel negyven négyzetméteres darabon a talaj úgy átázott, hogy az építôk térdig süllyedtek a sárban. Erre az ingoványra nem lehetett dobogózni. Egy jó darabon ki kellett bontanunk hát a már kész pavilont, hogy a területhez hozzá lehessen férni. Több mint két méter mélységig ki kellett hordani az átázott, sárrá vált földet, majd az így keletkezett gödör alját kavicsággyal megerôsítve földdel feltölteni. Beszélhetnénk itt még az utolsó pillanatban késô éjszakára elkészült átjáróról, mely az épületet kötötte össze a pavilonnal, és más idegeinket borzoló kihívás - ról, de mindezek mára már csak egy jó sztorivá szelídültek. Az elôadás Elérkezett a kongresszus elsô napja és elállt az esô. Ahogy mondani szokták, ha gyenge a fôpróba, jó lesz az elôadás. Nos, a fôpróba értsd elôkészületek nem volt zökkenômentes, így hát legalább ez és a jobbra forduló idôjárás valamit javított lelkiállapotunkon. Így is egy számmal kisebb gyomorral vártuk az elôadást. Ami ezután jött, az minden fáradságot idegeskedést, éjszakázást és folytathatnánk megért. Négy igen fárasztó, de emlékezetes nap következett, amely méltó volt egy jubileumi rendezvényhez. Kiváló szakmai program, nagyszámú érdeklôdô, hatalmas- és szemet gyönyörködtetô kiállítás, kellemes esti programok. Az elégedettség és a köszönet szinte mindenki részérôl áradt felénk és ez mindenért kárpótolt. De hát ez is elmúlt. Néhány napig még bennünk volt az a jólesô érzés, ami szétárad az emberben amikor sikeresen túljut egy nehéz feladaton, de aztán ismét jöttek a dolgos hétköznapok, az új feladatok. Nem kellett ahhoz sok idônek eltelnie, hogy gondolatainkat már a következô, nem kevésbé ünnepi hiszen 2011-ben a Szövetség lesz húsz éves Kongreszszus kösse le. Idén már könnyebb lesz (?) legalábbis így gondoljuk, és ezt reméljük. A 2010-es évben elvégzett munkának eredménye kell, hogy legyen. Bár meglepetések mindig vannak és lesznek, bizakodással tekintünk az ôsz felé és egy sikeres rendezvénnyel szeretnénk meghálálni a húsz éves Szövetségnek azt a bizalmat, amit irányunkba tanúsított az elmúlt másfél évtizedben. A pillanatképek a kongresszuson készültek. -bala- 22 Gyógyszertár X. évf. 2. szám

13 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nyitott szemmel! vonatkozóan is. A magyar elnökség kész arra is, hogy foglalkozzon az átdolgozott betegtájékoztatási javaslatokkal is, szem elôtt tartva az EP módosítás javaslatait mondta. Hozzáétette: ennek olyan cselekvés programba kell illeszkedni, amely általában az egész - ségmegôrzéssel kapcsolatban is növeli a lakosság tájékozottságát. Forrás: NefMin. ( ) Urak figyelem! Ezt a cikket abban a reményben írom, hogy az Urak is kedvet kapnak a tö - kéletes szépségápoláshoz. Vendégeim mesélik és magam is tapasztalom, hogy megvan az igény a jól ápoltság iránt, de a türelem hiányzik a férfiakból, ami a bôrápolás mindennapi te - endôihez feltétlenül szükséges. Ôk en - nél sokkal fontosabb dolgokra lettek teremtve, mint holmi krémpepecselés. Ez valóban így van, de ma már teljesen elfogadott fogalom a férfi kozmetika és szépségápolás. Mivel anató - miai szempontból sokkal kegyesebb Önökhöz a természet, a bôrük ápolása is egyszerûbb, mint a hölgyeknek. Milyen is a férfiak bôre, miben különbôzik a hölgyekétôl? A férfiak bôrének felsô rétege 15%-kal vastagabb, ezért nem olyan érzékeny, így az idôjárás viszontagságait is jobban tûri. A férfi hormonok miatt bôrük faggyútevékenysége aktívabb, pórusaik tá gabbak és köztudott, hogy a zsíros bôr ellenállóbb és késôbb öregszik. A férfiak arcán lévô szôrszálnak védelmi szerepe van. A bo - rotválkozás pedig hozzájárul a bôr szarupikkelyeinek gyors leválásához pe eling-hatás mely folyamatosan frissíti, fiatalítja a bôrt. A nôi testsúly zsíraránya 24-28%, míg a férfiaknál ez az arány 12-14%, a na gyobb izomtömeg miatt, kevesebb zsírt raktároz el a szervezetük. Mivel az izomtömeg napi kalória felhasználása nagyobb, sportolás nélkül is több kalóriát éget el az izomszövet, mint a zsírszövet. Tehát kevesebb aktivitással is több kalóriát égetnek, és mégsem híznak annyira, mint mi nôk. A férfiak kozmetikai problémái általában kamaszkorban kezdôdnek. Ta - pasz talataim szerint, ha a kamasz fiú idôben elkerül szakemberhez és ô is együttmûködô, személyre szabott kozmetikai és otthoni ápolással, magukra is igényes férfiakat nevelhetünk a pattanásos kiskamaszból. A borotválkozás is megkeseríti né - hány férfi életét. A gyakori szôrtüszôgyulladásokra a legjobb megoldás, ha felpuhított bôrön kezdik el a szôrtelenítést egyszer használatos borotvával és alkoholmentes, érzékeny bôrre készült after shave balzsamokat használnak. Jótékony hatással vannak az aloe verát tartalmazó arcápolók, melyek megnyugtatják az irritált bôrt és csökkentik a gyulladást. A rozácea, a bôr kipirulásával és gyulladásával járó bôrprobléma is sok férfit érint. Kezelése bôrgyógyász fela data, de kiváló gyógy kozmetikai termékek állnak csatasorban a rozáceás bôr ápolására. Az általános férfi bôrápolás lépései alig különbôznek a hölgyekétôl. Ugyanúgy fontos a napi 2x3, azaz naponta kétszer a három alaplépésbôl álló programot elvégezni. Tisztítás, tonizá - lás, hidratálás! A harmadik X elhagyása után bátran használjanak ránctalanító szemápoló krémet és arckrémet. 2-3 havonta keressék fel kedvenc kozmetikájukat és merüljenek el a szépítészet és ellazulás birodalmában. Egészségünk megôrzése és külsônk ápolása ma már nem csak hangzatos szlogen, hanem kötelesség és ez alól Uraim, Önök sem kivételek! Minden kedves Olvasónak kellemes szépülést kívánok! Barabás Éva Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Patikusok segélyvonala Bécsben Ausztriában idén január 1-jén patika-segélyvonalat indítottak, amelyen a legközelebbi nyitva tartó gyógyszertárról vagy a készítmények mellékhatásáról lehet érdeklôdni. Az éjjel-nappal hívható se - gély vonalat a gyógyszerészek indították el az Egészségügyi Mi - niszté rium támogatásával. Az elsô 10 napban 600 segélyhívást kaptak. Ausztriában 318 ezer tartósan látássérült ember él, nekik óriási segítség a segélyvonal, amely a gyógyszerek adagolásáról is tájékoztat. Bécsben egyre több gyógyszertár vállalja, hogy egészen a beteg ágyáig viszi a gyógyszert. Forrás: Népszava ( ) Gyógyszerhamisítás: Február végén ül össze a WHO csoport A SecuringPharma portál értesülései szerint várhatóan ez év február végén ül össze elsô alkalommal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportja. Az eredeti tervek szerint a munkacsoport alakuló ülését 2010 decemberében tartották volna. A szervezet tagjai tavaly májusban határoztak egy célzottan a hamis és minôségi követelményeknek nem megfelelô gyógyszerek problematikájára koncentráló munkacsoport létrehozásáról. A csoport megalakításáról azt követôen döntöttek, hogy több tagország, köztük elsôsorban India kritizálta a WHO gyógyszerhamisításra irányuló stratégiáját, amelyet meglátásuk szerint nem annyira az egészségügyi szempontok, hanem inkább a szellemi tulajdonjogok kérdésének szempontjai határoznak meg. Ez az álláspont India szerint nem szerencsés, ugyanis a generikus készítmények és a valóban hamis gyógyszerek megkülönböztetését aka - dályozza. A hamisítás elleni munkacsoport feladatait ezen okok miatt elsôsorban a közegészségügyi szempontok szem elôtt tartásával végezné. Forrás: HENT Hírlevél ( ) Réthelyi az Európai Parlament bizottsága elôtt Az európai uniós célkitûzéseknek hozzá kell járulniuk az egészségesebb életmód segítéséhez, illetve ahhoz, hogy a tagországok korszerûbb, az igényekre jobban reagáló és átláthatóbb nemzeti egészségügyi ellátó rendszereket mûködtessenek jelentette ki kedden Brüsszelben, az Európai Parlament környezetvédelmi és közegészségügyi bizottsága elôtt Réthelyi Miklós nemzeti erôforrás miniszter, a magyar uniós elnökség egészségügyi programját be - mutatva. Mint a miniszter elmondta, a magyar program átfogó témája a betegutak és a szakemberek életpályája Európában. Elsôsorban olyan, a nemzeti hatáskört meghaladó kérdések kezelésérôl van szó, mint a határokon átnyúló egészségügyi ellátás, a betegek és az egészségügyi szakemberek migrációja, a növekvô szakemberhiány, a hatékony egészségügyi ellátás iránti sürgetô igény, az egészségügyi ellátásban mutatkozó egyenlôtlenségek, a betegjogok. Fontosnak mondta azt is, hogy megszületett a kompromisszum a gyógyszerhamisításra vonatkozó tervezet szövegére Gyógyszerfelírási gyakorlat: mi vezeti a tollat? Fehér Tibor háziorvos szerint sajnos sok olyan orvos dolgozik ma Magyarországon, akit ez kevésbé érdekel. Azt a gyógyszert írják fel, amibôl ôk maguk is hasznot húzhatnak. Az orvosság ára a gyógyszergyárnak az árképzésén és az OEP támogatásán múlik. Sem az egyikre, sem a másikra nincsen hatásunk. Nem tartom korrektnek, hogy azonos hatástani gyógyszereket különbözô áron lehessen forgalmazni, és talán azt sem, hogy az OEP bizonyos hatástani csoportokon belül is privilegizál egy-egy szert. több értékelô bizottság is dolgozik az OEP-nek, akik több szempont alapján döntenek a támogatás mértékérôl. Elsôdlegesen a gyógyszer hatásosságát, illetve költséghatékonyságát vizsgálják. Iparpolitikai kérdések is általában befolyásolják a támogatási mértéket, hiszen ha olyan cégrôl van szó, aki például idehaza nagyobb telepeket tart fent, sok állampolgárt foglalkoztat, akkor biztos, hogy kedvezôbb elbírálás alá esik, illetve, hogyha k+f, tehát a kutatás és a fejlesztési források egy részét is idehaza költi el egy-egy cég, akkor me - gint csak biztos, hogy bizonyos termékek vonatkozásában kedvezôbb elbírálás alá esik. Ugyanakkor részben arra kötelezték a gyógyszercégeket, hogy az orvoslátogatók után évente ötmilliós fo - rintos nagyságrendbe fizessenek be térítést, amibôl kvázi fedezzük azt, hogy befolyásolják az orvosokat, milyen gyógyszert írjanak fel, másrészt pedig hoztak egy olyan intézkedést, ami a mai napig ha - tályba van, hogy a támogatott készítmények forgalma után 12 százalékos rabattot kell fizetni az egészségbiztosítási alap számára. Forrás: Echo Tv ( ) A Semmelweis Egyetembe olvadhatnak a fôvárosi kórházak? Egyelôre négy országos hatáskörû intézmény kerülne állami kézbe a tizenkét fôvárosi fenntartású kórházból erôsítette meg a fôpolgármester. Tarlós István elmondta: a további nyolc fôvárosi kórház sorsáról a késôbbiekben döntenek. Tarlós azt is kijelentette, addig nem tárgyalnak a budapesti egészségügyi integrációt célzó tervekrôl, amíg meg nem állapodunk a kormány képviselôivel, végsô soron Orbán Viktor miniszterelnökkel a kórházak finanszírozásáról. Úgy tûnik, ezzel lekerült a napirendrôl a 12 budapesti tulajdonú kórház integrációja, holott a holdingosításhoz minden adat rendelkezésre áll, még az elôzô városvezetés idején elkészültek az elôtanulmányok, és forrást is biztosítottak a folyamat megindításához. Elsô körben a Heim Pál Gyermekkórház, az egykori országos baleseti intézettel összevont Péterfy Sándor utcai Kórház, az Egye - sített Szent István és Szent László Kórház, valamint a Központi Stomatológiai Intézet lenne állami finanszírozású intézmény. Az elképzelések között szerepel, hogy a négy fôvárosi tulajdonú, ám Nyíregyházán, forgalmas út mentén igényesen bútorozott gyógyszertár bérbe kiadó, vagy a bútor eladó. Telefon: Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 25

14 Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés Továbbkézés országos hatáskörû és speciális ellátást nyújtó intézményt a Sem - melweis Egyetem részeként üzemeltetné tovább a kormány, pontosabban az állami fenntartású egyetemi klinikákba olvadnának be. Forrás: Népszava-Népszabadság ( ) Hiánycikk a kisgyermekeknek való oltóanyag Hiánycikk a fél és három éves gyermekek számára gyártott oltó - anyag, körülbelül másfél-két hete nem tudják beszerezni a patikák egyik nagykereskedôtôl sem adta híról az MR1 Kossuth Kró - nika. A szóban forgó vakcinát gyártó cég, a Sanofi üzleti vezetôje azt mondja: valóban elfogytak a Magyarországra behozott készletek. Idén háromszor annyit, 12 ezer adagot rendeltek a speciális kiszerelésû vakcinából, de ez sem volt elég vázolta a helyzetet Labancz László. Elmondta: arra számítottak, hogy sokkal kevesebb fogy el, mint tavaly. A hiány ellenére nem maradnak a három évesnél fiatalabbak. A felnôtt és a gyermekvakcina között csak a kiszerelésben van különbség, így a legkisebbek a felnôtt adag felét kapják meg mondta Kádár Ferenc, a Házi Gyermekorvosok Egye - sületének egyik vezetôje. A felnôttek számára készült vakcinákból bôven van választék a patikákban, egyetlen típus nem kapható, épp az, amihez TB-támogatás járna. A krónikus betegek, az idôsek továbbra is ingyen kapnak oltást, nekik 1,3 millió doboz szérumot tettek félre, ebbôl a háziorvosoknál és az ÁNTSZ-nél több, mint félmillió van még. Forrás: MR1 Kossuth ( ) Tarlós István leállította Szentes Tamás kirúgásait Szentes Tamás egészségügyért felelôs fôpolgármester-helyettes kedden hivatalába idézte az összes fôvárosi kórház vezetôjét. A kórházak fôigazgatói elôzetesen azt hitték, a fôvárosi kórházak át - szervezése lesz a találkozó témája, azonban Szentes Tamás akinek a szoros napirend szerint átlagosan húsz perce volt egy-egy kórházvezetôre egyesekkel azt közölte, hogy kezdeményezi a nyugdíjazásukat, másokkal azt, hogy nem tart igényt a munkájukra. A nemrég kinevezett fôpolgármester-helyettes majdhogynem az összes budapesti kórház vezetôjét eltávolította volna, ha a kora esti órákban Tarlós István fôpolgármester Újvidékrôl nyilatkozatban meg nem üzeni, hogy hagyja abba a kórházvezetôk leváltását. Tarlós István azt is egyértelmûvé tette, hogy elhalasztják a döntést az integrációval kapcsolatos tervekrôl, az errôl szóló közgyûlési elôterjesztést visszavonják, és ô már csak négy kórház állami mûködtetésbe adásáról beszélt. Végül a hétfôi közgyûlés elnapolta az ellátórendszerrel kapcsolatos döntéseket, de a négy átadandó fôvárosi kórház sorsáról sem tudni semmi biztosat. Forrás: Népszabadság ( ) Brutális megszorítás jöhet gyógyszer-fronton A kormány ígéretei között szerepel a gyógyszerkassza lefaragása. Matolcsy György miniszter már tavaly azt mondta, a 340 milliárdos gyógyszerkasszánál a reformok során nagyjából száz milliárdot lehetne megspórolni. Bár a részletek nem ismertek, szakértôk szerint a spórolás három tényezôbôl állhat össze: csökkenteni a gyógyszertámogatások mértékét és a támogatotti kört szûkíteni, plusz terheket róni a gyártókra, vagy a generikus készítmények irányába tolni a rendszert. Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, a Semmelweis Egyetem Menedzserképzô Központjának tanára vi - szont úgy látja: száz milliárd forintot egyszerûen lehetetlenség kivonni a kasszából. Lépni csak úgy lehet, ha a teljes ellátórendszert felülvizsgálják. Jó néhány helyen változtatni kellene a gyógyszerekhez való hozzáférésben, a terápiás gyakorlatban, azaz abban, mikor milyen gyógyszert kaphatnak a betegek. Az elképzelések között szerepel az orvoslátogatói rendszer felülvizsgálata, sôt, szóba került annak megszûntetése is. Ahogyan az egyik nagy gyógyszergyártó cég egyik vezetôje a Hírszerzônek fogalmaz: a szigorítással nem lehetne sokat elérni, maximum illegalitásba kényszerítenék az orvoslátogatókat. A hatóanyag alapú felírás pedig a világ egyéb tájain sem vált be, ahol kísérletet tettek rá. Forrás: Hírszerzô ( ) Betiltotta az EU a vitatott cumisüvegeket Megjelent az Európai Unió Bizottságának 2011/8/EU irányelve a biszfenol-a (BPA) csecsemôknek szánt cumisüvegekben való felhasználásának korlátozásáról tudatta a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal. Eszerint március 1-je után többé nem lesz engedélyezett a BPA tartalmú cumisüvegek elôállítása, június 1-jétôl pedig tilos lesz az Európai Unió területén a cumisüvegeket piacra helyezni és importálni. A tagállamoknak legkésôbb február 15-ig el kell fogadniuk és ki kell hirdetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A BPA-t tartalmazó cumisüvegeket már betiltották Dániában, Francia ország - ban, Kanadában és az Egyesült Államok több államában is. Forrás: MÉbiH ( ) Eltûnhetnek a kedvelt gyógyhatású készítmények Ez év tavasza, március 31-e a határideje annak az uniós jogharmonizációs folyamatnak, amelynek keretében a hazai gyógyszerpiacon is megszûnik az úgynevezett gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmények kategóriája. Mivel az intézkedés számos, a vásárlók körében igen népszerû terméket érint, nem lehet közömbös ezeknek a szereknek a további sorsa. Forrás: Weborvos ( ) Luxus utakkal befolyásolják az orvosokat a gyógyszergyártók? Eljárást indított az Országos Gyógyszerészeti Intézet. Azt kívánja kideríteni, hogy szabályosan vagy törvénytelen keretek közt utaztatott harminc magyar orvost egy thaiföldi üdülôparadicsomba az egyik gyógyszergyártó cég. Harsányi László, a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottságának elnöke elmondta: nincs ellentét az ipar, gyógyszeripar vagy bármilyen vállalkozás és az egészségügy támogatása között, és lehet olyan közcél, amelyet egy gyógyszergyár vagy bármilyen vállalkozás támogathat. A gyógyszerforgalmazók, gyógyszergyártók egyesületének a MOK egyetértésével együtt készült etikai kódexe ezt szabályozza. Hogyha ennek megfelelôen történt a támogatás, akkor kifogást, nem nagyon lehet emelni. Hozzátette: egy magyar orvos nem tud egy magyar kongresszusra elutazni támogatás nélkül. Véleménye szerint a direkt támogatásoknak nem szerencsés a rendszere, mert nem személyében az orvost kellene támogatni, hanem egy munkahelyet, egy szakmai társaságot vagy egy képzés alatt álló rezidensi testületet. Forrás: M1 Ma reggel ( ) Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elsô félévére akkreditált továbbképzései Szabadon választható továbbképzés március 4-6. Siófok Kötelezô, szinten tartó továbbképzés május Budapest Gyógyszertár-mûködtetés szabadon választható továbbképzés, 18 pont Gyógyszertár-mûködtetés Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria kötelezô szinten tartó továbbképzés, 36 pont március Siófok Hotel Azúr Program tervezet március 04. (péntek) Boehringer Ingelheim akkreditált továbbképzés A tanfolyamon való részvétel és a teszt sikeres kitöltésének akkreditált értéke:10 pont 08:00 08:45 Regisztráció az elôadóteremnél 08:45 09:00 Köszöntô, bevezetô gondolatok Moderátor: Dr. Zalai Gábor, Boehringer Ingelheim 09:00 09:40 Az allergiás rhinitis XXI. századi kezelése. Mi a gyógyszerész szerepe? Dr. Rónai Zoltán, allergológus, pulmonológus fôorvos 09:40 10:20 Az epegörcs komplex kezelése Prof. Dr. Pap Ákos, gasztroenterológus fôorvos 10:20 11:00 Sportolók és élsportolók multivitamin használata. Szellemi és fizikai teljesítôképesség növelése súlygyarapodás nélkül. Dr. Boros Szilvia, sportorvos, egyetemi adjunktus 11:00 11:20 Kávészünet a Boehringer Ingelheim támogatásával 11:20 12:00 A különbözô gyógyszerformák használata és elônye a székrekedés kezelésében Dr. Csocsanszky Noémi, gasztroenterológus szakorvos 12:00 12:30 Reklámanyagdömping a gyógyszertárakban áldás vagy átok? Böröcz Emôke, ügyvezetô igazgató, Coordinfo Kft. 12:30 13:00 Tesztírás 14:00 18:00 Kardio-metabolikus szindróma program aktualitások akkreditált továbbképzés Felkért elôadók: Prof. Dr. Kiss István, Prof. Dr. Kékes Ede, Mezey Rudolf, Daiki Tenno, Miletics Pál, Dr. Samu Antal TEVA Program MSD Program március 05. (szombat) 09:00 12:00 Egészségpolitika szakmapolitika a évi CLXXIII. tv. után Gyógyszer-kereskedelem Felkért elôadók: NEFMin. Egyeztetés alatt, Dr. Mikola Bálint, Dr. doc. Simon Kis Gábor, Dr. Samu Antal, Dr.Küttel Sándor, Dr. Feller Antal, Dr. Szabó László 14:00 18:00 Elôadások és fórum Szakhatósági és finanszírozási kapcsolatrendszerek évi adó és munkajogi környezet Tulajdonosi szerepkör és likviditás Felkért elôadók: Dr. Bódis Lászlóné, Dr. Bidló Judit, Dr. Borsy, János, Szmicsek Sándor, UniCredit, IMS március 06. (vasárnap) 09:30 12:00 MOSZ beszámoló és tisztújító közgyûlése 26 Gyógyszertár X. évf. 2. szám Gyógyszertár X. évf. 2. szám 27

15 Budapest templomai II. Januárban megkezdett új sorozatunk keretében Budapest nagy múltú templomainak sorában két újabbal találkozhatnak keresztrejtvényünkben. Az elsô templom, amelynek nevét a vízszintes 1-es sor megfejtésében találják egy plébániatemplom, mely a fôváros várnegyedében található és nem a megfejtésben szereplô néven, hanem egy királyunk nevén ismeretes a hétköznapokban. Gótikus-neogótikus stílusú Épület ig, majd átépítésre kerül 1470 körül, és újjáépítve között lesz. Eredetileg háromhajós, álkereszthajós bazilika volt, amelyet a Mátyás király alatti átépítés csarnoktemplommá alakított. A tornyon ek - kor elhelyezett Hunyadi-címerrôl kapta nevét. A török idôkben mecsetté alakították. A XIX. század végi helyreállítás Schulek Frigyes tervei alapján történt, a homlokzat és a templom teljes külsô megjelenése az ô tervezése. E templomban koronázták meg Róbert Károlyt, Ferenc József császárt és IV. Károlyt. A következôkben egy magyar király nevét kell megfejte niük, akirôl egy má sik ismert plébáni atemplomot ne - vez tek el, a megfejtést a függôle - ges 16. sor alatt találják. Ez a plébániatemplom egy Neorene szánsz stí - lusú úgynevezett ba zilika, mely 1851-tôl 1905-ig épült. Hild József kezdte meg az építkezést klasszicista stílusban, majd Ybl Miklós folytatta es halála után Kauser József fejezte be. Kettôs kupolájának felsô része hatalmas ablakokkal áttört dob - ra támaszkodik, a belsô kupola azonban e dob alatt helyezkedik el. Fôoltárán Stróbl Alajos Szent István ki - rály-szobra áll. A ku - polán lévô mo za i ko - kat Lotz Ká roly tervei alapján Ve len cé ben készítet ték. Jobb oldali mel lékoltárán dí szes ereklyetartóban a Szent Jobb, elsô ki rá lyunk ereklyéje látható. Vízszintes 1. Megfejtés 14. Keverem 15. Finoman mozdul 17. Gyü - mölcs teszi 19. James Bond is ez volt 20. ZA 22. Az amerikai piacon a befektetôk védelmére született Sarbanes-Oxley törvény rövid alakja 23. Kibújik az ágyból 25. Éra 26. Becézett nôi név 28. Kutyul 31. Nyugat-európai katonai szervezet 32. Királyt trónra emel 33. A be párja 34. Ismert robbanóanyag 36. Ipari növény 38. IY 39. Helyre vonatkozó kérdôszó 41. Régi súlymérték 42. Barát vidéken! 44. Kisidô múlva 46. Kéménybôl jöhet 47. Testnevelési Fôiskola 49. Eltulajdonítás 50. Apró darabokra vágá 51. Létezik 53. Vár maradványa lehet 55. Ez hajtja az au - tót 56. Apai nagybácsi felesége 58. Ebbôl nô a növény 60. Be - cézett nôi név 61. New York állam rövidítése 62. Nátrium vegyjele 63. Sokszínû 65. Segélykérés 66. Cukorgyáráról volt ismert ez a Hajdú-Bihar megyei település 68. Körmével megsebzô 70. Becézett nôi név 71. Angol tojás! Függôleges 2. AK 3. Gyakorító képzô 4. Montand, híres sanzonénekes volt 5. Lábasjószág 6. Arany és óra üzletlánc 7. Használhatatlan holmi 8. Drogerie Markt 9. GR 10. Athen, a görög fôváros híres futball csapata 11. Ülôalkalmatosság 12. A benzingôz és egyéb szennyezô anyagok miatt létrejövô meteorológiai jelenség 13. ZE 16. Megfejtés 18. Máz 21. Nemesfém 23. Gott, híres cseh énekes 24. Local Area Network 27. A túlnyomás jele 28. KOL 29. Áram is ezt teszi 30. Tintatartó régiesen 35. Bús 37. Valaminek a fedése 39. Vízi állat 40. Sík 42. Idôsebb 43. Kétkerekû jármûvek 45. Dobogókô és Dömös között található ismert turista cél, szakadék 46. Közlekedéssel foglalkozó minisztérium volt régen 48. Kesernyés 52. NG 54. Ok és oko - zat viszonya a buddhista tanítás szerint 57. Nyal betûi keverve 58. Becézett nôi név 59. GKO 63. Kopasz 64. Angol sörfajta 67. Idôs bácsi 69. -móg A helyes megfejtést beküldôk között könyvajándékot sorsoljuk ki. Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Bene Barbara Szentendre, Egres u Gyógyszertár X. évf. 2. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 2. szám február

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Békéscsaba április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban

A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Szűcs József dr. Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő A koszorúérbetegség (agyi érbetegség és perifériás érbetegség) prevenciós stratégiája a családorvosi gyakorlatban Atherothrombosis mint globális betegség

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére)

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató (magánszemélyek részére) Tájékoztatónk részletes információkkal szolgál az életbiztosításokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0708A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Benyújtandó az illetékes elsőfokú adóhatósághoz 0A0001C A javítani

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

SZJA 2011. évi változásai

SZJA 2011. évi változásai SZJA 2011. évi változásai Az adó mértéke: egy kulcsos adó lesz, a magánszemély valamennyi jövedelme után 16% adót fizet. A szuperbruttó megmaradt 27% adóalap-kiegészítés az összevonat adóalapba tartozó

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

2010. évi adóváltozások

2010. évi adóváltozások BUDAPESTI KOSÁRLABDÁZÓK SZÖVETSÉGE 1053 Budapest, V. Curia u. 3. II és ½ emelet 3-4. Telefon: 485-00-27 és 266-0236 fax: 485-00-28 Szövetségi napok hétfő: 16:00 19:00, - péntek: 14:00 16:00 Elnök telefon/fax:

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

XLVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

XLVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny XLVII. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny Az Egészségügyi Világszervezetnek a világ egészségéről készült 2005-ös jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy viszonylag kisszámú, megelőzhető kockázati tényező (magas

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján

Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011. MELEGÉTEL utalvány helye a béren kívüli juttatások palettáján S o d e x o A k aé dm i a 2 0 1 0 B é r e n ív k ü l i m o tá ic vió B u k o l y i T aá ms, ájn o s s y G y u l a Témák: Sodexo Motivációs Rendszerek: Új név, új szolgáltatások Törvényi változások 2011.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN VÁLTOZÁSOK AZ ADÓJOGSZABÁLYOKBAN SZJA 1. 2007.01.01-től: ha valaki nyugdíj mellett szerez jövedelmet, akkor a nyugdíj és a szerzett jövedelem együttes összege után kell az SZJA-t megállapítani, majd az

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport

Az átmeneti szabályok szerint három adózói csoport Az elektronikus adó- és járulékbevallások szabályai 2006-2007 dr Zsohár Istvánné Az Art. 31. (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására kötelezett minden kifizető és munkáltató (ideértve az egyéni vállalkozónak

Részletesebben

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015

SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 SZJA VÁLTOZÁSOK 2015 CAFETERIA-RENDSZER Adómentes juttatások és azok értékhatára 1. Munkába járás költség kiegészítés: a bérlet árának 14 %-a 2. Sporteseményre szóló belép : nincs korlát 3. Kulturális

Részletesebben

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5.

III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal december 5. III. évfolyam projektmunka: Betegek terápiás nyomonkövetése együttműködésben a háziorvossal 2015. december 5. 1. Projektmunka A) Orális antikoaguláns(k vitamin antagonista: acenocumarol, warfarin), VAGY

Részletesebben

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja

Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Hogyan számítsuk a személyi jövedelemadó előleget, ha nem rendszeres jövedelmet is fizetünk a munkavállalónak? Mi az adóelőleg alapja Jó, ha tudjuk, hogy nem mindig a bevétel teljes összege képezi az adó

Részletesebben

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút

Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Modellezett orvosszakmai protokollok, folyamatvezérelt páciens életút Daiki Tennó Sendorfin Kft. 2012.4.13. NJSzT Orvos-biológiai Szakosztály Egészségügyi életút támogatáshoz megvalósított rendszerünk

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató

Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató NN Biztosító Zrt. Kamatjövedelmet terhelő adóról és egészségügyi hozzájárulásról szóló tájékoztató Jelen tájékoztató célja, hogy az NN Biztosító Zrt. az élet-, baleset-, egészség-, nyugdíjbiztosításokhoz

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások

2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások Oldal:1 2011-re vonatkozó adó- és járuléktörvény-változások 2010.11-16-án elfogadta a Parlament a 2011 évre vonatkozó adó- és járuléktörvények változását. Tisztelt Partnereink! Az alábbi előzetes, gyors

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására

BEVALLÁS. az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Adó- és Pénzügy i Ellenőrzési Hiv atal HIVATAL (A) 0436 BEVALLÁS az elmulasztott személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás és járulék bevallásának pótlására Benyújtandó 1 példányban az illetékes

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben