MAGYARORSZÁGI FRANCIA NAGYKÖVETSÉG Kulturális és Együttmőködési Osztály TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL MÁJUS ASZTRONÓMIA... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁGI FRANCIA NAGYKÖVETSÉG Kulturális és Együttmőködési Osztály TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL 2010. MÁJUS ASZTRONÓMIA... 2"

Átírás

1 MAGYARORSZÁGI FRANCIA NAGYKÖVETSÉG Kulturális és Együttmőködési Osztály TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ASZTRONÓMIA... 2 Elliptikus óriásgalaxist fedeztek fel egy távoli univerzumban... 2 Üstököspor az Antarktiszon... 2 MATEMATIKA... 3 A prímszámok számjegyeinek összege kiegyenlített eloszlást mutat... 3 BIOLÓGIA... 4 A molyhernyó adaptálódott a földművelési gyakorlathoz... 4 A húsevő növények virágillatot árasztanak, hogy zsákmányukat magukhoz vonzzák... 5 Megtermékenyítéskor a hímivarsejtek szelektálódnak... 5 ORVOSTUDOMÁNY... 6 Új biológiai marker alkalmazása infarktust követően... 6 Hogyan csökkenthetők a parkinson-kór kezeléséből adódó mellékhatások?... 7 Rák és cukorbetegség: egy felfedezés, két kutatási út... 8 Sikerült azonosítani egy, a veseműködésben kulcsfontosságú szerepet játszó fehérjét... 8 RÖVIDEN... 9 Aktualitások... 9 Események Pályázati felhívások TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2 ASZTRONÓMIA ELLIPTIKUS ÓRIÁSGALAXIST FEDEZTEK FEL EGY TÁVOLI UNIVERZUMBAN A CEA kutatói által irányított nemzetközi kutatócsoport egy távoli univerzumban elliptikus óriásgalaxist fedezett fel, s ezzel bebizonyította, hogy vannak olyan elliptikus galaxisok, amelyek az univerzum fejlıdésében viszonylag korán elérik felnıtt méretüket. Világegyetemünk távoli múltjának megértése érdekében a kutatók a Földtıl nagyon messze elhelyezkedı galaxisok, különösen az elliptikus galaxisok fényét vizsgálják. Mivel ezekben a galaxisokban nem születik sok csillag, idıben általában viszonylag korlátozott fejlıdési utat járnak be. Néhány évvel ezelıtt azonban a Hubble őrszonda által készített felvételek azt mutatták, hogy a távoli elliptikus galaxisok csak fele vagy akár csak ötöd akkorák, mint azonos tömegő társaik a közeli univerzumban ami azt feltételezi, hogy felnıtt méretük elérése elıtt az elliptikus galaxisok jelentıs növekedésen mennek keresztül - s ez ellentmond a kezdeti hipotézisnek. Ebben az új tanulmányban fejlıdésük pontosabb megismerése céljából a kutatók megpróbáltak esetleges elliptikus óriásgalaxisokat azonosítani távoli univerzumokban. A COSMOS projekt adatait (a világon mintegy száz, több mint kétmillió galaxist felkutató tudóst tömörítı asztronómiai jegyzék), illetve több típusú teleszkópot is felhasználó tudósoknak sikerült egy, a Földtıl 10,1 milliárd fényévre elhelyezkedı elliptikus óriásgalaxist azonosítaniuk ami azt jelenti, hogy a megfigyelés arra az idıpontra vonatkozik, amikor az univerzum még csak 3,6 milliárd éves volt. Ez a kutatási eredmény igazolja, hogy az ısi Univerzumban együtt léteznek a kifejlett, illetve kompaktabb óriásgalaxisok. A kutatók most arra tesznek kísérletet, hogy a kozmikus idı függvényében megállapítsák az elliptikus galaxisok e két szélsıséges formájának relatív arányát. ÜSTÖKÖSPOR AZ ANTARKTISZON A Nukleáris spektrometria és tömegspektrometria Központ (CNRS/Dél-Párizs 11 Egyetem) egyik kutatócsoportja az Antarktiszt fedı hótakaróban új, földön kívüli részecskecsaládot azonosított. Az Antarktisz középsı területein - ahol a Földrıl származó por jelenléte minimális - a kutatók új részecskecsaládot azonosítottak. A kutatók rendkívül magas karbonszázalékot tartalmazó Magyarországi Francia Nagykövetség 2

3 mikrometeoritokat azonosítottak (egy milliméter átmérınél kisebb szemcsemérető, 50-80% szénvegyületet tartalmazó részecske). Transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálat révén kiderült, hogy ezek a mikrometeoritok apró szemcsés ásványkeveréket tartalmazó, alig alterált szerves anyagból épülnek fel. Hidrogénizotópos összetételüket tekintve a deutérium/hidrogén arány kivételesen magasnak bizonyult (a Földön elhelyezkedı óceánok értékeihez képest tízszer magasabb). Ezek az eredmények arra engednek következtetni, hogy ezek a részecskék minden bizonnyal a Naprendszeren kívülrıl, az üstökösökkel érkeztek bolygónkra. Az üstökösök jég és por keverékébıl állnak. Elıfordul, hogy egy-egy üstökös behatol a Naprendszerbe. Amikor a Nap közelébe érnek, a bennük található jég gázzá alakul, s a bolygóközi térbe gáz és üstököspor kerül. A por pedig keresztezi a Nap felé hajló földpályát. A kutatók valószínőleg ilyen üstökösport találtak az Antarktiszon. A felfedezett mikrometeoritok számos, rendkívül jó állapotban megmaradt ásványkeveréket és szerves anyagot tartalmaznak, amelyek a Nap és a bolygók születése idejében, a Jupiter jelenlegi pályáján kívülrıl származnak. Kémiai és izotópos összetételük alapján lehetıvé válik azoknak a fizikai és kémiai folyamatoknak a meghatározása, amelyek 4,5 milliárd évvel ezelıtt a fiatal Napot övezı gázburokban zajlottak. MATEMATIKA A PRÍMSZÁMOK SZÁMJEGYEINEK ÖSSZEGE KIEGYENLÍTETT ELOSZLÁST MUTAT A Luminy Matematikai Intézet (CNRS/Université de la Méditerranée) kutatói a közelmúltban bebizonyították, hogy a prímszámok számjegyeinek összege kiegyenlítetten oszlik meg a páros, illetve páratlan számok között. Prímszámnak azokat a 2-nél nagyobb egész számokat nevezzük, amelyek az egész számok halmazában csak eggyel és önmagukkal oszthatóak. Prímszámok például a 2, 3, 5, 7, 11, stb. vagy éppen Ezekkel, a még mind a mai napig számos, megoldatlan aritmetikai problémát felvetı számokkal kapcsolatban a matematikusok a közelmúltban nagyon jelentıs felfedezést tettek. Bebizonyították az orosz matematikus, Alexandre Gelfond által 1968-ban felállított hipotézist. A kutatók szerint a prímszámok számjegyeinek összege kiegyenlítetten oszlik meg a páros, illetve páratlan számok között. A matematikusok számításaik során a kombinatorika, az analízis elmélet és a harmonikus analízis módszereit alkalmazták. Számításaik utat nyithatnak más nehéz kérdések, mint például egyes egész számokból álló sorok által felvetett problémák megoldása felé. Elméleti jelentıségükön túl, ezek a kérdések közvetlenül kapcsolódnak pszeudo-véletlen sorozatok Magyarországi Francia Nagykövetség 3

4 felépülésének kérdéséhez, s fontos alkalmazási területük a digitális szimuláció és a kriptográfia. BIOLÓGIA A MOLYHERNYÓ ADAPTÁLÓDOTT A FÖLDMŐVELÉSI GYAKORLATHOZ Az INRA és a Texasi Egyetem kutatói kimutatták, hogy az egyik molyhernyófajta viselkedését a földmővelési gyakorlathoz igazította. A kukoricamoly, Ostrinia nubilalis, olyan lepkefajta, amelynek hernyói a kukorica szárába és kalászába furakodva jutnak táplálékhoz, s így jelentıs károkat, illetve termeléskiesést okoznak a legtöbb mérsékelt égövi országban. Valószínőnek tőnik, hogy ez a károkozó az Ostrinia scapulalis édestestvére. A két faj morfológiailag megegyezik, s genetikusan is annyira hasonlít egymásra, hogy kizárólag molekuláris vizsgálattal sikerült ıket megkülönböztetni. Van azonban közöttük egy lényegi különbség, nevezetesen az, hogy az O. scapulalis nem támadja meg a kukoricát, hanem elsısorban a vadon növı üröm kártevıje. A kaszálási szint fölött megbúvó hernyók számára a kukorica halálos menedéket jelent, ugyanis kézi kaszálás esetén a lekaszált növényt vagy elégetik, takarmányként vagy alomként hasznosítják, a cséplıgépek korában pedig teljesen felırlik. Ez a most elvégzett tanulmány arra mutatott rá, hogy a kukoricamoly hernyója ısszel a talaj felé vándorol, s ikertestvérénél mélyebben veszi be magát a kukorica szárába. Néhány héttel a kukoricaszár-betakarítást megelızıen figyelhetı meg ez a magatartásforma, amely független a környezeti viszonyoktól, s nem a táplálékkeresés motiválja. A kukoricamoly hernyói így sokkal nagyobb számmal találhatóak meg a betakarítási szint alatt, ami túlélési esélyüket megközelítıleg 50%-kal megnöveli a másik fajtához képest. A lárvák elhelyezkedésének módosulása tehát válasz az ember betakarítási gyakorlatára, s ékes példája a földmővelési gyakorlattal szemben kialakított viselkedési rezisztenciára. Az eddig feltárt rezisztenciák elsısorban a rovarirtókkal kapcsolatban voltak ismertek. A kukorica tehát létrehozta saját kártevıjét, az ember pedig minden bizonnyal módosította azt. Magyarországi Francia Nagykövetség 4

5 A HÚSEVİ NÖVÉNYEK VIRÁGILLATOT ÁRASZTANAK, HOGY ZSÁKMÁNYUKAT MAGUKHOZ VONZZÁK Francia biológusok és kémikusok a Brunei Egyetemmel (Borneó szigete) együttmőködésben rávilágítottak, hogy egy dél-ázsiai húsevı növény biokémiai úton virágillatot utánoz, s így vonzza magához a rovarokat. A húsevı növények úgy alkalmazkodtak táplálékszegény környezetükhöz, hogy csapdába ejtik és megemésztik a kistestő állatokat. A Borneó északi részén rendkívül elterjedt Nepenthes rafflesiana fajtához tartozó növényeknek ragacsos nyálat tartalmazó, urnaformájú levelei vannak, amelyek csapdába ejtik, s nem engedik elmenekülni a rovarokat. A tudósok észrevették, hogy a talajmagasságban található urnák más zsákmányt ejtettek, mint a magasabban lévık. Illatanyaggal végzett kísérletek révén, melyek során a hangyáknak (a levelek szokásos látogatói), illetve a legyeknek (a virágok szokásos látogatói) választaniuk kellett csupán befújt levegıt, illetve frissen vágott urnácskákon átfújt levegıt tartalmazó rekeszek kötött, a kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy vizuális inger hiányában a rovarok inkább az illatanyagot tartalmazó rekeszbe tértek be, s ráadásul a legyeket inkább a fentebbi urnákból vett minta vonzotta. A Nepenthes rafflesiana levegıben lévı levélcsapdáinak illatanyag-elemzése során kiderült, hogy ezek a csapdák többféle illékony, zsírsavalapú vegyületet, s fıként a virágokra jellemzı benzén- illetve terpénvegyületet, illetve nagy mennyiségben édes illatú, ritka vegyületet termeltek. Ezek az illatosított csapdák ötletet adhatnak kártevı rovarok, illetve kórokozót hordozó vektorok, mint a szúnyogok elleni programok kidolgozásához. A kutatóknak még sok megoldatlan kérdésre kell választ adniuk, például arra, hogyan sikerül a növénynek nem csapdába ejteni saját beporzóit. r_proies MEGTERMÉKENYÍTÉSKOR A HÍMIVARSEJTEK SZELEKTÁLÓDNAK A CNRS és az Inserm egy japán kutatócsoporttal együttmőködı kutatói bizonyítékot találtak arra, hogy létezik egy olyan fiziológiai folyamat, amely a megtermékenyítés során elpusztítja a normálistól eltérı hímivarsejteket. A párok hozzávetılegesen 15%-a küzd terméketlenségi problémákkal, melyeknek feléért a férfiaknál megfigyelhetı problémák a felelısek. Az elmúlt harminc évben az orvosi területen elért számos eredmény ellenére a terméketlen pároknak még ma sem sikerül gyermeket nemzeniük. Ezen túlmenıen, a mesterséges megtermékenyítés során magasabb a hibás hímivarsejtek kiválasztódása, mint a természetes megtermékenyítési folyamatban, ami Magyarországi Francia Nagykövetség 5

6 részben magyarázatot ad arra, miért magasabb a mesterséges megtermékenyítés útján fogant gyermekek esetében a ritka genetikai betegségek aránya. Egereken végzett kísérletekkel a tudósoknak sikerült kimutatniuk, hogy bizonyos hímivarsejtek - azt követıen, hogy a nıstény nemi szervébe jutnak - foszfolipáz A2 nevő enzimet bocsátanak ki. Ez az enzim elpusztítja a hibás hímivarsejtek fejének egy részét, amelyek így képtelenekké válnak a petesejttel való egyesülésre. A kísérletbıl kiderült, hogy a foszfolipáz A2 hiánya csökkenti a megtermékenyülési arányt, s hatással van az embrionális fejlıdésre. S ennek az ellenkezıje is igaz: ha magas koncentrációjú szintetikus enzimet adunk a hímivarsejtekhez, megemelkedik a megtermékenyülési százalék. Ezek a tudományos eredmények arra mutatnak rá, hogy a hímivarsejtek együttmőködnek egymással, s a megtermékenyüléskor jelen lévı hibás hímivarsejtek arányának csökkentésével önszelekciót végeznek. A kutatók ezt követıen megvizsgálják, fıemlısök esetében mennyire hatékony s ártalmatlan a hímivarsejtek foszfolipáz A2 enzimmel való kezelése. Amennyiben sikerrel járnak, ez a felfedezés lehetıvé teszi majd a mesterséges megtermékenyítés technikájának javítását. ORVOSTUDOMÁNY ÚJ BIOLÓGIAI MARKER ALKALMAZÁSA INFARKTUST KÖVETİEN Infarktust követıen sok betegnél alakul ki anomália a szívben, mint például bal kamra remodeling. Az Inserm kutatói olyan új biológiai markert azonosítottak, amely képes kimutatni ezt a jelenséget. Franciaországban minden évben ember esik át miokardiális infarktuson, s további szenved szívelégtelenségben. Ha a miokardiális infarktus kiterjedt területet érint, a szív bal kamrájában geometrikus és funkcionális változások jönnek létre, ami a szívelégtelenség egyik legfıbb kiváltó oka. Annak ellenére, hogy már több rizikófaktort is sikerült azonosítani, a bal kamrai remodelinget nehéz elıre megjósolni, ami megnehezíti a betegek kezelését. Az infarktust követı bal kamrai remodeling kimutatására a tudósok új biológiai markert fedeztek fel, a T-troponin foszforilációját: a T-troponinhoz kapcsolódó foszfátcsoportról, a szívizom összehúzódásában szerepet játszó fehérjevegyületrıl van szó. A szívelégtelenségben szenvedı állatok esetében a tudósok a bal kamra szintjén a T-troponin foszforilációjának csökkenését figyelték meg. A miokardiális infarktust követı módosulások esetében a foszforiláció tehát jó indikátornak számít. Magyarországi Francia Nagykövetség 6

7 Az állatkísérletek eredményét 91 páciensen is igazolták. A kutatóknak szintén sikerült fordított arányosságot kimutatniuk a két jelenség között: minél súlyosabb mértékő bal kamrai remodeling, a foszforiláció annál gyöngébb. Ezeket az eredményeket jelenleg nagyobb számú pácienscsoporton kívánják igazolni. HOGYAN CSÖKKENTHETOK A PARKINSON-KOR KEZELESEBOL ADODO MELLEKHATASOK? Bordeaux-i kutatók a közelmúltban kimutatták, hogy az agyban egyetlen fehérje fokozott kifejezıdése is képes a Parkinson-kór kezelésében használt gyógyszerek mellékhatásait csökkenteni. A Parkinson-kór a központi idegrendszer neurodegeneratív megbetegedése. Legfıbb tünete az agyban keletkezı dopaminhiányra visszavezethetı motoros zavar. A levodopa terápia lehetıvé teszi a dopaminpótlást az agyban, ám néhány év kezelés elteltével megjelennek a nemkívánatos mellékhatások. Ennek ellenére mind a mai napig a levodopa bizonyult a leghatékonyabb terápiás szernek. A dopamin olyan neurotranszmitter, amely a szervezet jó mőködéséhez szükséges jelátvitelért felelıs, különösen a motoros funkciók ellenırzésének terén. Az idegvégzıdéseken található dopamin receptorok szabályozzák a dopamin felszabadulását. Túl sok dopamin jelenléte esetén például ezek a receptorok érzéketlenné válnak a dopaminra, nem válaszolnak, s eltőnnek az idegvégzıdésekrıl. A dopamin receptorok GRK6 fehérjével való foszforilációja szükséges ahhoz, hogy ezek a folyamatok végbemehessenek. A közelmúltban elvégzett kísérletek révén a kutatók már bebizonyították, hogy amennyiben a GRK6 fehérje nincs megfelelı mennyiségben jelen az agyban, akkor a dopamin receptorok folyamatosan az idegvégzıdéseken maradnak. Ebben az új tanulmányban a kutatók Parkinson-kóros állatokon egy vírus segítségével pótolták a GRK6 fehérje hiányát az agyban. Ezt követıen az állatokat levodopával kezelték, a betegség tünetei csökkentek, míg a nem kívánt mellékhatások nagyon jelentısen csökkentek. Bár ezt a felfedezést nem lehet azonnal az emberen alkalmazni, ezek az eredmények valós reményt jelentenek a Parkinson-kór kezelésének javítása terén. A kutatók megkísérlik olyan molekulák azonosítását, amelyek képesek utánozni a GRK6 hatásmechanizmusát. Magyarországi Francia Nagykövetség 7

8 RÁK ÉS CUKORBETEGSÉG: EGY FELFEDEZÉS, KÉT KUTATÁSI ÚT A hasnyálmirigy endokrin daganatainak eredetét vizsgáló francia kutatócsoport új eredményeket tett közzé. Ezek a kutatási eredmények a cukorbetegség kezelésének fejlesztése terén is hasznosak lehetnek. A kutatók a Nem1 gént vizsgálták, mely ha inaktiválódik, több daganattípus, így a hasnyálmirigy endokrin daganatainak kialakulásához is vezethet. Amennyiben sikerül e daganatok megjelenésének és kifejlıdésének folyamatát meghatározni, javítható lenne a hasnyálmirigyrák diagnózisa és ellátása. Rágcsálókon végzett kísérletekkel a kutatók inaktiválták a hasnyálmirigy glukagont (a vércukorszint megemelkedését lehetıvé tevı hormon) kiválasztó alfa sejtjeiben a Nem1 gént, aminek hatására az egerekben nem csupán alfa, hanem inzulint (a vércukorszint csökkenését lehetıvé tevı hormon) termelı béta sejtes daganatok, illetve vegyes, mindkét hormont termelı daganatok is kifejlıdtek. Ez a transzdifferenciáció jelensége, amelynek során egy már végdifferenciált sejt másik differenciálódott sejtté alakul, s amely jelen esetben az egyszerre alfa s béta sejtekbıl is álló tumorok megjelenéséhez vezetett. A hasnyálmirigy alfa sejtjeinek inzulintermelı sejtekké való transzdifferenciációja nemcsak a hasnyálmirigy endokrin daganatai sejtszintő eredetének jobb megértését, s ebbıl adódóan a hasnyálmirigyrák hatékonyabb kezelését teszik lehetıvé, hanem a hasnyálmirigy béta sejtjeinek regenerációja tekintetében is új stratégiák kidolgozását vetíti elıre, ami a cukorbetegség kezelésének egyik legnagyobb kihívása. SIKERÜLT AZONOSÍTANI EGY, A VESEMŐKÖDÉSBEN KULCSFONTOSSÁGÚ SZEREPET JÁTSZÓ FEHÉRJÉT Francia kutatók kimutatták, hogy az NHE4 fehérje kulcsfontosságú szerepet játszik a vese mőködésében különösen a vizelet savasításában. A vese fı funkciója a táplálékbevitel jelentıs variációinak ellenére a vegyületek és folyadékok egyensúlyának fenntartása a szervezetben. A metabolikus acidózis (a vér ph-nak csökkenése) elkerülése érdekében különösen fontos a táplálékok lebontása során a sejtek által termelt savak eltávolítása a szervezetbıl. A vesében a savak legnagyobb része ammónium formájában ürül ki. A kutatóknak most elıször sikerült megfigyelniük, hogy az ammónium egy részének felszívódása a vesevezetékben, illetve felhalmozódása a vesét körülvevı térben (interstitium) elkerülhetetlen részét képezi a vizelet normális savasításának, s hogy ebben a folyamatban egy eddig ismeretlen fehérje, az NHE4 játssza a fı szerepet. Magyarországi Francia Nagykövetség 8

9 A rendkívül alacsony NHE4-szinttel rendelkezı, génmanipulált egerek elégtelen vizeletsavasításának megállapításával a kutatók azonosítani tudták ennek a fehérjének az a vese mőködésében játszott alapvetı szerepét. A kutatók arra is rájöttek, hogy transzkripciós fehérjérıl van szó, azaz az NHE4 aktivitása arányos a fehérje hírvivı RNS-nek emelkedésével. Az NHE4 fehérjét kódoló gén anomáliája lehetıvé teszi a felnıttkori tubularis acidózist, melynek legszokványosabb következménye a veseelégtelenség és a csontok demineralizációja. Ezek a kutatási eredmények nem csupán olyan ritka betegségek, mint az örökletes tubularis acidózis jobb diagnózisát teszik lehetıvé, hanem javíthatóvá válik a krónikus veseelégtelenség kezelése is. A kutatómunka folytatása nyomán fény derülhet az NHE4 gén hatásmechanizmusára, s arra is, hol kell keresni a génkifejezıdési hiányosságokat. RÖVIDEN AKTUALITÁSOK Az atmoszférák, közegek, őrmegfigyelés Laboratórium (LATMOS/IPSL, UVSQ/CNRS/UPMC) egyik kutatója szimulálta az izlandi Eyjafjöll vulkán által április 15 és 17 között a levegıbe lövellt hamu útját. A tudós által kapott eredmények tökéletesen egybeestek a megfigyelések során feljegyzett eredményekkel. A CEA, a CNRS és az ESRF kutatói olyan kulcsfontosságú elemekre derítettek fényt, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a szuperhőtés különös jelenségére amelynek során az adott folyadék fagyáspontja alatt is folyékony halmazállapotú marad. A CEA, a CNRS és a Joseph Fourier Egyetem kutatói olyan új jelölı eljárást fejlesztettek ki, amelynek segítségével sikerül kijjebb tolni a nukleáris mágneses rezonancia határait. Ezzel az eljárással most elıször vált lehetségessé a biológiai makromolekulákban lezajló, eddig csupán feltételezett, de még sosem mért gyenge interakciók vizsgálata. Atomszintő felbontás révén szintén lehetségessé vált egy nagymérető fehérje vizsgálata. Az Európai Bizottság "HR Excellence in Research" minısítéssel jutalmazta az INRA-t, ezzel ismervén el a kutatókkal szemben tanúsított humán erıforrás-politikájának minıségét. Az INRA az elsı francia kutatóintézet, amely ebben az elismerésben részesül. excellence_in_research Magyarországi Francia Nagykövetség 9

10 2010. április 29-én az ANDRA és az INRA partnermegállapodást kötött olyan tudományos tevékenységekre vonatkozóan, amelyek az ökoszisztémák evolúciós dinamikájának megértését tőzik ki célul, s amelyek lehetıvé teszik a globális változások és az emberi tevékenységek által a biodiverzitásra gyakorolt hatások felmérését és modellezését. aute_marne A Clermont-Ferrand-Theix-i INRA-központ kutatói feltették az Internetre a Phenol-Explorert, amely az elsı, a polifenolokra és azok élelmiszerekbeli jelenlétére vonatkozó adatbázis. Ennek az eszköznek a segítségével a kutatók könnyebben felmérhetik a különféle polifenolok fogyasztási mértékét, s azok hatását az egészségre. mentaires ESEMÉNYEK június 20 és 26 között Aussois-ban Vénusz-konferenciára kerül sor. Az ESA Venus Express szonda immár négy éve kering a Vénusz bolygó körül, s számos figyelemreméltó eredményt győjtött ennek a bolygónak a légkörérıl, felszínérıl és ionizált környezetérıl. Ez a konferencia a különbözı tudományterületek képviselıi számára lehetıséget teremt arra, hogy összevessék a Vénusszal kapcsolatos eredményeiket, frissítsék a bolygóképzıdésre, meteorológiára, geológiai fejlıdésre és a légkör megszőnésére vonatkozó aktuális modelleket. Információ: Július 31. és augusztus 4. között a nemzetközi ökokémiai társaság nemzetközi konferenciát rendez Tours-ban. Az ökokémia a biotikus kölcsönhatások közvetítésében részt vevı kémiai vegyületek vizsgálata. A rendezvény célja a legújabb kutatási eredmények bemutatása az ökokémia terén. Jelentkezését kérjük, legkésıbb június 15-ig jelezze! Információ: PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK április 24-én a Segítség az otthoni autonómiához program a 3. felhívását tette közzé. Ez a kutatási és fejlesztési program azt a célt tőzte ki maga elé, hogy új információs és kommunikációs technológiák segítségével segítse az idısek életminıségének javítását. Ez a felhívás az idıs emberek autonómiájának megırzését célzó TIC alapú megoldásokat helyezi elıtérbe. A pályázatok leadási határideje július 30. Információ: A 7. PCRD keretében két pályázat kiírására került sor: "Személyek" - Marie Curie Akció: - Európán belüli ösztöndíjak, amelyekre tapasztalattal rendelkezı, európai uniós tagállamból érkezı kutatók pályázhatnak. - Nemzetközi külsı ösztöndíjak, amelyre uniós vagy társult állambeli kutatók pályázhatnak egy harmadik országbeli mobilitás céljából. A pályázatok leadási határideje augusztus 17. Információ: Magyarországi Francia Nagykövetség 10

11 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A Hírlevélben felvetett témákkal kapcsolatban bıvebb információt talál az alábbi francia honlapokon: - A CNRS honlapja: - Az INRA honlapja: - A CEA honlapja: - Az INRIA honlapja: - Az ISERM honlapja: - Az INSU honlapja: - A CNES honlapja: - A Pasteur Intézet honlapja Érdekes forrásnak bizonyulhatnak az elektronikus összefoglalók, különösen a honlap francia vonatkozásai : ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Amennyiben további információt szeretne kapni, illetve amennyiben a jövıben nem tart igényt a tudományos hírlevél kézbesítésére, elegendı, ha ezt írásban az alábbi címen jelzi felénk: A Tudományos hírlevélben a Magyarországi Francia Nagykövetség Intézményi, Tudományos és Egyetemi Együttmőködési Osztálya a legjobb tudása szerint igyekszik tájékoztatást nyújtani a franciaországi tudományos tevékenységrıl, s ehhez a francia kutatóintézetek által közzétett nyilvános információkat használja fel. A Magyarországi Francia Nagykövetség Tudományos és Egyetemi Együttmőködési Szektora nem vállal felelısséget a hírlevélben közzétett információkért. A Tudományos hírlevél magyar változata független fordító közremőködésével készül. A Magyarországi Francia Nagykövetség Intézményi, Tudományos és Egyetemi Együttmőködési Osztálya nem vállal felelısséget a magyar változatért. Magyarországi Francia Nagykövetség 11

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben

TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben TDK lehetőségek az MTA TTK Enzimológiai Intézetben Vértessy G. Beáta egyetemi tanár TDK mind 1-3 helyezettek OTDK Pro Scientia különdíj 1 második díj Diákjaink Eredményei Zsűri különdíj 2 első díj OTDK

Részletesebben

A rák, mint genetikai betegség

A rák, mint genetikai betegség A rák, mint genetikai betegség Diák: Ferencz Arnold-Béla la Felkész szítı tanár: József J Éva Bolyai Farkas Elméleti leti LíceumL Mi is a rák r tulajdonképpen? A rák r k egy olyan betegség g ahol sejt

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db

Az ember összes kromoszómája 23 párt alkot. A 23. pár határozza meg a nemünket. Ha 2 db X kromoszómánk van ezen a helyen, akkor nők, ha 1db X és 1db Testünk minden sejtjében megtalálhatók a kromoszómák, melyek a tulajdonságok átörökítését végzik. A testi sejtekben 2 x 23 = 46 db kromoszóma van. Az egyik sorozat apánktól, a másik anyánktól származik.

Részletesebben

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél

Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása. 2009. I. hírlevél Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet Monitoring hírlevél 9. július 24. Kritikus kábítószerek hatóanyagtartalmának fokozott monitorozása 9. I. hírlevél Tartalom 1 Köszöntı 2 A heroin tartalmú porok koncentrációja

Részletesebben

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról

Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról A TUDOMÁNY NAPJA NYÍLT NAP A KOKIBAN Az agykutatás fontossága Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Felismerés: Kr. e. 5. század Hippokratész az agyról Tudnunk kell, hogy egyes egyedül

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM/KJKF/1895/2007. TERVEZET Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz (Group on Earth Observation, GEO) történı csatlakozásáról szóló 2039/2006. (III.10.)

Részletesebben

Miért olyan fontos a minıségi pont?

Miért olyan fontos a minıségi pont? A fiókban látható konkrét minıségi pont értékek egy olyan általános számítás eredményei, ami a kulcsszó tökéletes egyezése esetére érvényesek. Miért olyan fontos a minıségi pont? A minıségi pont három

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között?

Altruizmus. Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus Altruizmus: a viselkedés az adott egyed fitneszét csökkenti, de másik egyed(ek)ét növeli. Lehet-e önző egyedek között? Altruizmus rokonok között A legtöbb másolat az adott génről vagy az egyed

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Prof. dr. Simon Tamás Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet és A Nemzetközi Rákellenes Unió a 2013-as évre, a Rák Világnapra a címben megjelent jelmondatot

Részletesebben

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda

H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások. Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda H1N1 INFLUENZA Helyzetjelentés és ajánlások Dr. Pusztai Zsófia-WHO Magyarországi Iroda 2009. szeptember 24 Bevezetés 2009. április 12.: Mexikó, Veracruz elsı ı influenzaszerő megbetegedés jelentése 2009.

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó

Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Radon-koncentráció relatív meghatározása Készítette: Papp Ildikó Elméleti bevezetés PANNONPALATINUS regisztrációs code PR/B10PI0221T0010NF101 A radon a 238 U bomlási sorának tagja, a periódusos rendszer

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BIOLÓGIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Biológia középszint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

Részletesebben

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében

Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében Magyar Energia Hivatal Tervezet 091020 Szabályozási irányok 2. változat a szélsıséges idıjárás hatásának kezelésére a Garantált szolgáltatás keretében A Hivatal hozzászólás céljából 2009. szeptember 21-i

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27..

Részvételi szabályok és a pénzügyi. változások az EU 7. Keretprogramjában. Gulyás Ágnes Március 27.. Részvételi szabályok és a pénzügyi változások az EU 7. Keretprogramjában Gulyás Ágnes 2007. Március 27.. Minimumfeltételek I. - Általános Legalább három jogalany vehet részt, - akiknek a székhelye - egymástól

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu

KÉPZİI FELHÍVÁS. Cím: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: +36 (1) 237-6700 Fax: +36 (1) 237-6760 www.yia.hu www.eurodesk.hu KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Megérkezés utáni képzés (4 alkalom) Félidıs értékelı találkozó (4 alkalom) (6 hónapnál hosszabb önkéntes szolgálat esetében) Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és a Konszenzus

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban:

Fı nevelési célok a témakörrel kapcsolatban: Dolgozatom a környezet- és természetvédelem témakörhöz kapcsolódik. Azért választottam ezt a fejezetet, mert az óratervek egy része egyaránt felhasználható a biológia és kémia tantárgy tanítása során is.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások

Hagyományos Tibeti Orvoslás vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a hagyományos tibeti orvoslás szerint a betegség

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata. Frissített útmutató

Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata. Frissített útmutató Méhnyakszűrés: Vizsgálati eredmények magyarázata Frissített útmutató Page 2 Ebben a betegtájékoztatóban a méhnyakszűrés eredményét magyarázzuk el, amely vizsgálat célja a méhnyak (a méh alsó része) sejtjeiben

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül

2. Biotranszformáció. 3. Kiválasztás A koncentráció csökkenése, az. A biotranszformáció fıbb mechanizmusai. anyagmennyiség kiválasztása nélkül 2. Biotranszformáció 1. Kiválasztást fokozza 2. Az anyagot kevésbé toxikus formába alakítja (detoxifikáció ) 3. Az anyagot toxikusabb formába alakítja (aktiváció, parathion - paraoxon) Szerves anyagok

Részletesebben

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila

Sav-bázis egyensúly. Dr. Miseta Attila Sav-bázis egyensúly Dr. Miseta Attila A szervezet és a ph A ph egyensúly szorosan kontrollált A vérben a referencia tartomány: ph = 7.35 7.45 (35-45 nmol/l) < 6.8 vagy > 8.0 halálozáshoz vezet Acidózis

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése

Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése Egy ESCO vállalat pozícionálása és folyamatfejlesztése BME Prezentáció Budapest, 2000. A téma aktualitása Magyarország energiapazarló az energiahatékonyság jó üzlet új szolgáltatások jelentek meg a piacon

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI

A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TERÁPIÁS CÉLTERÜLETEI Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére A BIOLÓGIAI GYÓGY- SZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelezı

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011

Technikai elemzés. . c.člá. Fio o.c.p., a.s. Fio o.c.p., a.s. Forrás: Bloomberg 12/2011 Technikai elemzés. c.člá Fio o.c.p., a.s. Az S&P 500 index jelenleg a csökkenı trendvonal alatt tétovázik. A további emelkedés szempontjából fontos az 1270 pontos szint áttörése. Amennyiben ez nem történik

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged

Tanodakutatás 2013. A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged Tanodakutatás 2013 A tanoda monitoring-program fı eredményeinek a bemutatása Németh Szilvia Lannert Judit XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, 2014, Szeged 1 Monitoring program célja 1. A Roma Education

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Marie Curie egyéni ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest

Marie Curie egyéni ösztöndíjak. Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest Marie Curie egyéni ösztöndíjak Márkus Eszter, People NCP 2012. június 06., Budapest A 7. keretprogram felépítése Négy specifikus program Együttmőködés 32.413 MRD EUR Ötletek 7.510 MRD EUR Emberek 4.75

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak?

Vezető betegségek Magyarországon. Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Vezető betegségek Magyarországon Szív-érrendszeri betegségek és magasvérnyomás Civilizációs ártalmak? Megválaszolandó Kérdések Melyek azok a betegségek amelyek a ranglistát vezetik? Mennyire vagyunk felelősek

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert

Mit tud a genetika. Génterápiás lehetőségek MPS-ben. Dr. Varga Norbert Mit tud a genetika Génterápiás lehetőségek MPS-ben Dr. Varga Norbert Oki terápia Terápiás lehetőségek MPS-ben A kiváltó okot gyógyítja meg ERT Enzimpótló kezelés Őssejt transzplantáció Genetikai beavatkozások

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Verbális adatszerzési technikák. interjú

Verbális adatszerzési technikák. interjú Verbális adatszerzési technikák interjú Az interjú a kérdıívekkel együtt a társadalomtudományokban nagyon gyakran használt felmérés (survey) módszer egyik fajtája. A felmérés információgyőjtı módszer leíró

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Kvantumszimulátorok. Szirmai Gergely MTA SZFKI. Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI

Kvantumszimulátorok. Szirmai Gergely MTA SZFKI. Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI Kvantumszimulátorok Szirmai Gergely MTA SZFKI Graphics: Harald Ritsch / Rainer Blatt, IQOQI A kvantummechanika körülvesz tranzisztor számítógép, mobiltelefon A kvantummechanika körülvesz tranzisztor számítógép,

Részletesebben

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei

1. 4. tételek. 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. 4. tételek 1., A kórbonctan tárgya, feladata, vizsgáló módszerei 1. A kórbonctan tárgya, feladata és vizsgáló módszerei 2. A kórbonctani és egyes kiegészítı diagnosztikai vizsgálatra szánt anyagok győjtésének

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Czippán Katalin, osztályvezetı Tudományszervezési Pályázati és Innovációs Központ Budapest, 2007. február 28. Fenntartható fejlıdés globális

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben