SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1/95 DÁTUM: 2011/12/08/ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú SZABÁLYZAT Hatályba lépés: lép: KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2188-1/11 A 2010/I. És a 2011/I sz. Módosításokkal egységes VÁLTOZAT: 01 szöveg Köteles példányt kapnak: Ügyvezető igazgatói Jogtanácsos Koordinátor titkárság Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov. Véleményezők Gazdasági ig. Közreműködők Ápolási ig. További kiosztandó példány: Szervezeti egység / dolgozó 1 Valamennyi szervezeti egység Intraneten 2 Heves Megyei Önkormányzat Főjegyzője 3 HMÖ Humánerőforrás Főosztály Egészségügyi és Szociális Osztálya 4 Dr. Pajtók Gábor ügyvéd Példányszám Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminisztszáma Hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Dr. Prokaj Rudolf Dr. Tombácz Imre Dr. Fűtő László vez. jogtanácsos minőségirányítási ügyvezető igazgató osztályvezetõ

2 OLDAL: 2/95 1. A KÓRHÁZAT MŰKÖDTETŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPADATAI 1.1. Elnevezés, székhely és telephely: A társaság cégneve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövid cégneve: Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Egyedi Azonosító száma: Szervezeti és Működési Szabályzatát saját hatáskörben jogosult kiadni. 1.2 A társaság székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete II. 1.3 A társaság telephelyei: 3300 Eger, Markhot Ferenc u Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete I Eger, Fürdő u. 2., 3300 Eger, Fürdő u. 4. Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete Gyógyfürdő - Rheuma Osztály 3300 Eger, Klapka u. 14. Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete Tüdőbeteggondozó 3300 Eger, Széchenyi u. 46. Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete Orvos-Nővérszálló Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Szálloda u HOTEL -PARK Welness Szálloda és Konferencia Központ, Balneo-fizikoterápiás szakrendelő Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Fürdő u.5. HUNGEST HOTELS Zrt. Hotel Flóra Balneo-fizikoterápiás szakrendelő Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett telephely: 3300 Eger, Klapka u. 1. TECHNIKA HÁZA szakorvosi rendelők 1.4 A társaság fióktelepe 3246 Mátraderecske, Mátyás király u. 19/A.. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett fióktelep: MOFETTA 2003 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató, Belgyógyászati-angiológiai szakrendelő Bélapátfalva, IV. Béla út 3. Vagyoni körbe nem tartozó kihelyezett fióktelep: Bélapátfalva, Egészségügyi Központ

3 OLDAL: 3/ A társaság alapítója Név: Heves Megyei Önkormányzat Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u A kórház jogállása: Gazdasági társaság: Korlátolt Felelősségű Társaság 1.7. A Kórház vezetésének rendje: Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a döntések, amelyeket a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény vagy a gazdasági társaság alapító okirata a hatáskörébe utal. A kórházat az egyszemélyi felelős ügyvezető vezeti, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon adható tovább a munkáltatói jogkör. Az ügyvezető igazgató munkáját tanácsadóként az Igazgatói Tanács segíti, döntéseit előkészíti, melynek tagjai: orvosigazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató, rendelőintézet igazgató, vezető jogtanácsos. Az igazgatói tanács az ügyvezető döntéseit előkészítő és munkáját segítő tanácsadó szerv. Az ügyvezetőt döntéseinek meghozatala során az igazgatói tanács véleménye nem köti. A munkáltatói jogok gyakorlása: A gazdasági társaság által üzemeltetett kórház valamennyi, alapító okiratban meghatározott telephelye vonatkozásában az alapvető munkáltatói jogokat (a munkaviszony létesítésével, a munkaszerződés módosításával, a munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jogokat) a társaság mindenkori ügyvezetője jogosult, illetve köteles gyakorolni. Az alapvető munkáltatói jogokon kívüli jogköröket (a munkavállalók feletti utasítási és ellenőrzési jog gyakorlása) a munkakörnek megfelelő szakmai besorolás (orvosszakma, ápolás-szakma, gazdasági és egyéb szakma) szerinti, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott illetékes és a társasággal munkaviszonyban álló mindenkori szakmai igazgató (orvos-igazgató, ápolási igazgató, gazdasági igazgató, rendelőintézeti igazgató) gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egység valamennyi munkavállalója felett. A gazdasági társaság mindenkori orvos-igazgatója, ápolási-igazgatója, rendelőintézeti igazgatója, gazdasági igazgatója, a minőségirányítási osztály munkavállalói, a jogi iroda munkavállalói és a sajtókapcsolatokért felelős munkavállalója felett valamennyi munkáltatói jogkört a gazdasági társaság mindenkori ügyvezetője gyakorolja.

4 OLDAL: 4/ Képviseleti jog. A társaságot általános képviseleti joggal önállóan jegyzi az ügyvezető igazgató. A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a képviseletre jogosult személy nevét közjegyző/ügyvéd által hitelesített módon önállóan aláírja A kórház ellátási területe: Heves megye A kórház tevékenységi körei A kórház a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített ellátási területen fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátást és gondozást végez. A kórház állami feladatként az egészségügyi ellátó rendszerben végzendő tevékenységét az évi CLIV. törvény (Egészségügyi törvény) határozza meg. a) A társaság kiemelkedően közhasznú tevékenységei: Az Ötv. 8. (1) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltatásról való gondoskodás helyi önkormányzati feladat. Tekintettel arra, hogy a társaság a Kórház-Rendelőintézet működtetésével olyan közfeladatot lát el, amelyről a fenti jogszabály szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, a társaság kiemelkedően közhasznú. A társaság tevékenységi köre a Kszt. 26. c) pont alapján: Kszt. 26. c) pont 1.: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Kszt. 26. c) pont 3.: tudományos tevékenység, kutatás

5 OLDAL: 5/95 TEÁOR szerinti tevékenységi kör: a) A társaság kiemelten közhasznú tevékenységi körei: Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Egyéb takarítás Szakmai középfokú oktatás Felsőszintű, nem felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység Fekvőbeteg-ellátás-Főtevékenység Általános járóbeteg-ellátás Szakorvosi járóbeteg-ellátás Egyéb humán-egészségügyi ellátás Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Fogorvosi járóbeteg-ellátás Gyermekek napközbeni ellátása M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül b) A társaság kiegészítő jelleggel folytatott egyéb üzletszerű tevékenységei: általános épülettakarítás, veszélyes hulladék gyűjtése, veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása, szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás egyéb szálláshely-szolgáltatás éttermi, mozgó vendéglátás rendezvényi étkeztetés egyéb vendéglátás saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület-kezelés fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás fizikai közérzetet javító szolgáltatás könyvtári, levéltári tevékenység ingatlankezelés reklámügynöki tevékenység egyéb takarítás szakmai középfokú oktatás felsőszintű, nem felsőfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység fekvőbeteg-ellátás

6 OLDAL: 6/95 általános járóbeteg-ellátás szakorvosi járóbeteg-ellátás egyéb humán-egészségügyi ellátás temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás PR kommunikáció üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés fogorvosi járóbeteg-ellátás gyermekek napközbeni ellátása M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme gyógyszer kiskereskedelem élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem egyéb élelmiszer kiskereskedelme biotechnológiai kutatás, fejlesztés egyéb természettudományi, műszaki kutatásfejlesztés piac-, közvélemény-kutatás konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Ezen kiegészítő tevékenységeket a kórház, mint kiegészítő kisegítő jellegű tevékenységeket az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával végez, külön - külön tárgy szerint belső szabályzatban, illetőleg utasításban részletezett módon. 2. A KÓRHÁZ FELVEVŐ TERÜLETE

7 OLDAL: 7/ Fekvőbeteg-ellátás vonatkozásában A felvevőterület szakmacsoportos meghatározása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján található Ellátási területe települései : Eger város l., 2., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 18., 21. sz. körzet Eger város 3., 4., 7., 12., 14., 17., 19., 20., 22. sz. körzet Andornaktálya Bélapátfalva Besenyőtelek Bodony Demjén Dormánd Egerszalók Egerszólát Felsőtárkány Füzesabony Istenmezeje Kerecsend Maklár Mátraballa Mátraderecske Mikófalva Mónosbél Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj Novaj Ostoros Parádsasvár Poroszló Sarud Szarvaskő Szilvásvárad Tarnaszentmária Újlőrincfalva Aldebrő Balaton Bátor Bekölce Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék Egerbakta Egerbocs Egercsehi Egercsehi b.telep Egerfarmos Erdőkövesd Fedémes Feldebrő Hevesaranyos Ivád Kál Kápolna Kisfüzes Kompolt Kőkút Mezőszemere Mezőtárkány Nagyút Parád Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Szihalom Szúcs Tarnalelesz Terpes Tófalu Váraszó Verpelét Átány Erdőtelek Heves Hevesvezekény Kisköre Kömlő Pély Tarnabod Tarnaszentmiklós Tenk Tiszanána Belgyógyászati-Bőrgyógyászati Mátrix Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti és Érsebészeti Osztály Szülészet- Nőgyógyászati Osztály Csecsemő,- Gyermekgyógyászati Osztály, és Neonatológia Fül-orr-gégészeti Osztály Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály és Központi Műtő Szemészeti Osztály Neurológiai Osztály Neurológiai és Stroke Osztály Rehabilitációs részlege

8 OLDAL: 8/95 Psychiátriai és Addiktológiai Osztály általános felvevőterülete: Eger város l., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,22. sz. körzet Andornaktálya Átány Balaton Bátor Bekölce Bélapátfalva Bodony Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Bükkszék Demjén Egerbocs Egercsehi+b.telep Egerszalók Egerszólát Erdőkövesd Erdőtelek Fedémes Felsőtárkány Heves Hevesvezekény Hevesaranyos Istenmezeje Ivád Kerecsend Kisfüzes Kisköre Kömlő Maklár Mátraballa Mátraderecske Mikófalva Mónosbél Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj Novaj Ostoros Parád Parádsasvár Pély Pétervására Recsk Sirok+Kőkút Szajla Szarvaskő Szentdomonkos Szilvásvárad Szúcs Tarnabod Tarnalelesz Tarnaszentmária Tarnaszentmiklós Tenk Terpes Tiszanána Váraszó Verpelét Aldebrő Besenyőtelek Dormánd Egerbakta Egerfarmos Feldebrő Füzesabony Kál Kápolna Kompolt Mezőszemere Mezőtárkány Nagyút Poroszló Sarud Szihalom Tófalu Újlőrincfalva Psychiátriai és Addiktológiai Osztály Rehabilitációs Részlege Radiológiai Osztály Izotópdiagnosztika Közreműködő biztosítja Központi laboratórium Pathológiai Osztály Az általános felvevőterület kiegészül az alábbi településekkel: Boconád Erk Tarnaméra Tarnaörs Tarnazsadány Zaránk Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix Traumatológiai profil, valamint a Belgyógyászati- Bőrgyógyászati Mátrix Bőrgyógyászati profil esetében.

9 OLDAL: 9/ Fentieken túlmenően ellátja: A Sebészeti és Érsebészeti osztály érsebészeti részlegének ellátási területe kiterjed Gyöngyös város és városkörnyékének községeire Ellátási terület: Heves megye teljes lakossága A Csecsemő-, Gyermekgyógyászati Osztály, és Neonatológia az egész megye területéről ellátja a 0-18 éves lakosokat. Ezen túlmenően a Csecsemő-, Gyermekgyógyászati Osztály, és Neonatológia a megye infektológiai gyermek betegeinek ügyeleti ellátását is biztosítja. Rehabilitációs Osztály Infektológiai Osztály Invaziv Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix Traumatológiai profil esetében Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix Ortopédiai profil esetében Fül-orr-gégészeti és Fej-nyak Sebészeti Osztály Urológiai Osztály Neurológia Osztály o Stroke profil Onko-therápiás Osztály Reumatológiai Osztály Radiológiai Osztály: o CT laboratórium: Eger, Pétervására, Füzesabony városok és környéke o MR laboratórium: Heves megye o DSA laboratórium esetében Heves megye Speciális feladatokat ellátó osztályok Heves megye teljes lakosságára kiterjedően: Belgyógyászati-Bőrgyógyászati Mátrix Osztály o Immun-nephrológiai profil

10 OLDAL: 10/95 o Haematológia profil o Endokrinológia profil o Diabetológiai profil o Angiológiai profil Gastroenterológiai profil - Sürgősségi Betegellátó Osztály Kardiológiai Osztály: o Szívizom szcintigraphia Higiéniai Osztály: o Nosocomiális Szolgálat Területi ellátási kötelezettség nélküli osztályok: Gyógyszertár Közreműködő biztosítja: Hungarocare Kft 2.2. Járóbeteg-ellátás vonatkozásában Általános felvevőterület települései: Eger Aldebrő Andornaktálya Bekölce Bélapátfalva Balaton Bodony Bátor Bükkszék Bükkszenterzsébet Bükkszentmárton Demjén Egerbakta Egerbocs Egercsehi+b.telep Egerszalók Egerszólát Erdőkövesd Fedémes Feldebrő Felsőtárkány Hevesaranyos Istenmezeje Ivád Kerecsend Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Mikófalva Mónosbél Nagytálya Nagyvisnyó Noszvaj Novaj Ostoros Parádsasvár Pétervására Poroszló Recsk Sirok+Kőkút Szajla Szarvaskő Szentdomonkos Szilvásvárad Szúcs Tarnalelesz Tarnaszentmária Terpes Tófalu Váraszó Verpelét Ezen túlmenően biztosítja Heves, Tarnaszentmiklós, Hevesvezekény, Tenk, Erdőtelek, Pély, Tarnabod, Kisköre, Tiszanána, Átány, Kömlő lakossága számára a hevesi rendelőintézet ellátási lehetőségeit meghaladó gyógyító-megelőző szakellátást. Valamint biztosítja Füzesabony, Maklár, Dormánd, Besenyőtelek, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Egerfarmos, Mezőtárkány, Nagyút, Parád, Újlőrincfalva, Sa-

11 OLDAL: 11/95 rud, Szihalom lakossága számára a füzesabonyi rendelőintézet ellátási lehetőségeit meghaladó gyógyító-megelőző szakellátást. - Bel. szakrendelés o Diabetológia o Gastroenterológia - Kardiológia szakrendelés - Kardiológiai I-II-III. szakrendelés - Kardiológia és hypertonia szakrendelés - Kardiológiai szakrendelés o Kardiológiai UH (felnőtt) o Kardiológiai gyógytorna - Reumatológia I. II. III. szakrendelés o Fizikoterapia o Gyógytorna o Gyógyfürdő o Osteoporosis szakrendelés - Ideggyógyászati szakrendelés o EEG szakrendelés o Carotis ultrahang o Idegsebészeti szakrendelés - Gyermekgyógyászati általános szakrendelés - Speciális gyermekgyógyászati szakrendelések o Kardiológia o Diabetológia o Endokrinológia o asztma o allergológia o pulmonológia o koraszülött gondozó o gyermek onko-haematológia (valamint ezek gondozói feladatait is ellátja) - Sebészeti általános szakrendelés - Sebészeti érsebészeti szakrendelés - Emlőszakrendelés - Proctológia - Traumatológia I. II. III. szakrendelés - Kézsebészeti szakrendelés

12 OLDAL: 12/95 - Szemészet I. II. III. szakrendelés - Fül-orr-gégészet felnőtt szakrendelés - Fül-orr-gégészet gyermek szakrendelés - Audiológiai szakrendelés - Szájsebészeti szakrendelés (ellátási területe a fekvő általános felvevőterülettel egyezik) - Szülészet Nőgyógyászati szakrendelés o Klimax szakrendelés o Terhespathológiai szakrendelés o Nőgyógyászati UH o CSNT o Tinédzser ambulancia o Nőgyógyászati infektológiai szakrendelés - Urológiai szakrendelés - Andrológiai szakrendelés - Aneszteziológiai szakrendelés - Addiktológiai szakrendelés - Felnőtt neurozis szakrendelés ellátja: Az általános felvevőterület betegeit, kivéve Füzesabony, Maklár, Dormánd, Besenyőtelek, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Egerfarmos, Mezőtárkány, Nagyút, Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom lakosait. - Gyermek psychiátriai szakrendelés - Felnőtt psychiátriai szakrendelés - Bőrgyógyászati szakrendelés I. II. - Allergiai és immundermatológiai szakrendelés - Onkológiai szakrendelés - Tüdőgyógyászati szakrendelés - Központi laboratórium - Röntgen szakrendelés - Ultrahang szakrendelés

13 OLDAL: 13/95 - Mammográfiás szakrendelés - Fogászati rtg. diagnosztikus szakrendelés - Onkocytológiai szakrendelés - Infektológiai és hepatológiai szakrendelés Fentieken túlmenően ellátja: Az érsebészeti szakrendelés a Gyöngyös város és városkörnyékének lakosait. - Nephrológiai szakrendelés Ellátási terület Heves megye teljes lakossága: - Endokrinológiai szakrendelés - Haematológiai - haemostaseológiai szakrendelés - Angiológiai szakrendelés - Belgyógyászati Immuniológiai szakrendelés - Gastroenterológiai/endoszkopia epeuti endoszkopos beavatkozások, fémstent behelyezése - Genetikai Laboratórium és tanácsadás - Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés - Megyei beszédgondozó - Idegsebészeti szakrendelés - Ortopédia (felnőtt és gyermek) o UH csípőficam szűrés - CT laboratórium: Eger, Pétervására, Füzesabony városok és környéke - MR laboratórium: Heves megye - DSA laboratórium esetében - Terhes tanácsadás Eger város területét látja el: Gondozók ellátási területe: - Tüdőbeteg Gondozó ellátja Eger várost és városkörnyékének községeit. - Gyermek Psychiátriai Gondozó ellátja Eger város és környéke, Füzesabony, Heves városok és városkörnyékének lakosságát.

14 OLDAL: 14/95 - Felnőtt Psychiátriai Gondozó ellátja: Az általános felvevőterület betegeit, kivéve Füzesabony, Maklár, Dormánd, Besenyőtelek, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Egerfarmos, Mezőtárkány, Nagyút, Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Szihalom lakosait. - Addiktológiai Gondozó és drogambulancia ellátja: az általános felvevő terület és Heves város és környéke községeinek lakosságát. - Bőr- és Nemibeteg Gondozó ellátja: az általános felvevőterület és Heves város és környéke községeinek lakosait, bizonyos vonatkozásban megyei feladatokat. - Onkológiai Gondozó ellátja az általános felvevő terület és Heves város és környéke községeinek lakosait Regionális ellátási területtel: (teljes Heves és Nógrád megye, valamint Borsod megyéből Mezőkövesd város és városkörnyék környező községei) - Izotópdiagnosztika Közreműködő biztosítja 3. A KÓRHÁZ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 3.1. Igazgatás A Kórház tevékenységeinek csoportosítása: - Igazgatás - Gyógyító-megelőző ellátás - Gazdasági-műszaki ellátás Ügyvezető igazgató (aki jogosult a főigazgató főorvosi cím használatára) Szakmai igazgatók: orvos igazgató, ápolási igazgató gazdasági igazgató, rendelőintézet igazgató Ügyvezető igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek: Minőségirányítási Osztály Intézeti Adatvédelmi felelős Jogi iroda (jogtanácsosok) PR/sajtókapcsolatok Titkárság Humánerőforrás Logisztikai Csoport

15 OLDAL: 15/ Kontrolling csoport Háttérterületi adatvédelmi felelős Orvos-igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek Finanszírozási Csoport Kórházi Etikai Bizottság Kórházi Rehabilitációs Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság Orvosi szakkönyvtár Tudományos Bizottság Gyógyszerterápiás Bizottság Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság Intézeti Kutatásetikai Bizottság Sugárvédelmi Szolgálat ONKOTEAM Intézményi Várólista Bizottság Kórházi várólistát vezető személyek Klinikai adatvédelmi felelős Orvos-igazgatóhoz tartozó betegellátó osztályok, egységek Belgyógyászati-Bőrgyógyászati Mátrix Osztály Sürgősségi Betegellátó Osztály SBO Rehabilitációs Osztály Kardiológiai Osztály Sebészeti és Érsebészeti Osztály Traumatológiai-Ortopédiai Mátrix KAIBO és Központi Műtő Urológiai Osztály Szülészet - Nőgyógyászati Osztály Onkotherápia Csecsemő, Gyermekgyógyászat és Neonatológia Fül-Orr-Gégészeti Osztály Szemészeti Osztály Neurológiai Osztály Reumatológiai Osztály Infektológiai Osztály Psychiátriai és Addiktológiai Osztály Pathologiai Osztály Gyógyszertár Közreműködő: Ispotály Központi laboratórium Radiológiai Osztály Izotóp Diagnosztikai Osztály Higiéniai Osztály Ápolási igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, feladatok

16 OLDAL: 16/ Szakdolgozók Fekvőbetegellátó osztályok főnővérei és szakdolgozói Diagnosztikus osztályok osztályos felelős asszisztensei és szak dolgozói Rendelőintézeti főnővér és asszisztensek Gondozóintézetek felelős asszisztensei és (szak) asszisztensek Dietetikai csoport Hospice osztály Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Takarítás Tom Controll Zrt Betegszállítási csoport Szociális munkás Gazdasági igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek, feladatok Pénzügyi és Számviteli Osztály Leltározási csoport Műszaki Üzemeltetési Osztály Élelmezési Osztály Informatikai és Dokumentációs osztály o Ügyiratkezelési csoport o Betegfelvételi csoport és Kórlaptár o Számítástechnikai adatvédelmi felelős o Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport o Telefonközpont Beruházási és Beszerzési Osztály Munka-, Tűz-, és Környezetvédelmi Csoport Bér és Munkaügyi Osztály Rendelőintézeti igazgatóhoz tartozó szervezeti egységek Szakrendelők Gondozók o Tüdőbeteg Gondozó o Addiktológiai Gondozó és drogambulancia o Psychiátriai Gondozó o Gyermekpszichiátriai gondozó o Onkológiai Gondozó

17 OLDAL: 17/95 o Bőr és Nemibeteg Gondozó Foglalkozás-egészségügyi ellátás Mozgó Szakorvosi Szolgálatok CSNT Járóbeteg (diagnosztikai) kódkarbantartó felelős 3.2 Igazgatáshoz tartozó munkaszervezeti egységek főbb feladatai Ügyvezető Igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Minőségirányítási Osztály feladata A belső minőségbiztosítás, minőségellenőrzés és minőségfejlesztés folyamatos végzése, szervezése és irányítása a kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer kiépítésén és működtetésén keresztül. Belső szabályozó dokumentumok (szabályzatok, utasítások, rendelkezések, intézkedések) kiadás előtti minőségügyi felülvizsgálata, véleményezése. A kórház minden tevékenységére kiterjedő minőségügyi rendszer irányítása, A kórház belső minőségbiztosításának, minőségellenőrzésének és minőségfejlesztésének összehangolása, Intézeti Adatvédelmi Felelős feladata A kórház Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzatának érvényesítése. Gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról. Ellenőrzi az adatkezeléssel megbízott személyek adatkezeléssel összefüggő tevékenységét. Biztosítja az adatkezelő személyek adatkezelési oktatását. Segíti és irányítja a szakterületi és az osztályos adatvédelmi felelősök adatvédelmi munkáját Jogi iroda (jogtanácsosok) feladata Szabályzatok, utasítások, belső rendelkezések, intézkedések, továbbá beszerzői, vállalkozási, megbízási, kutatási, szállítási, közreműködői és egyéb szerződések jogi előkészítése, véleményezése. Peres és peren kívüli általános jogi képviselet. Egészségbiztosítási felügyeleti ügyek válasziratainak előkészítése. Közreműködés panaszügyek kivizsgálásában Kapcsolattartás a kórházat üzemeltető gazdasági társaság megbízott ügyvédeivel PR és sajtókapcsolatokért felelős feladata a) kezeli a kórház rendezvényeit, elkészíti azok forgatókönyveit és lebonyolítja az eseményeket, b) a kórházi rendezvények PR támogatása, c) részt vesz a kórház arculatának a kialakításában

18 OLDAL: 18/95 d) szerkeszti a kórházi újságot, (Markhot Hírlevél) valamint elvégzi annak nyomdai előkészítését, e) háziorvosi elektronikus hírlevelet szerkeszt és juttat el a címzettekhez, f) kríziskommunikációs forgatókönyvet készít, g) ápolja a beteg és a lakossági kapcsolatokat, h) a kórház jó hírnevét a pozitívumok kommunikálásával erősíti, i) a kórház szakmai projektjei PR stratégiáját kidolgozza, j) kiépíti, ápolja a sajtókapcsolatokat, biztosítja a kétoldalú információ áramlást, k) sajtótájékoztatókat szervez negyedévente illetve igény szerint, l) motivációs sajtó anyagokat készít a kórház tevékenységéről, szakmai munkájáról, m) image építéshez kapcsolódóan tanácsokat ad, n) igény szerint sajtó kampánytervet készít, o) szakmai kiadványokba szükség szerint hirdetéseket szervez, p) a kórház honlapjának tartalmi véleményezése, q) marketing akciók PR támogatását végzi, r) a kórház társadalmi, civil kapcsolatait szervezi, ápolja Titkárság feladata A Kórház igazgatóság ügyiratainak kezelése, nyilvántartása. A Kórház igazgatósági munkatervek (Főorvosi Értekezlet, Ügyvezető igazgatói Tanács stb.) nyilvántartása, határidők ellenőrzése. Jegyzőkönyvvezetés és nyilvántartás. Reprezentáció kezelése. PR tevékenységekben közreműködés. Testületi ülések szervezése, előkészítése Humánerőforrás Logisztikai Csoport feladata A dolgozók alkalmazásával kapcsolatos ügyek intézése. A munkáltatói jogkör gyakorló részére a létszám helyzet folyamatos elemzése és javaslatok készítése Kontrolling csoport feladata Éves gazdasági tervek, ill. terv-tény elemzések készítése. A bevitt teljesítmény adatok (járó- és fekvő), - kontrolling szempontból történő-, összerendezése, feldolgozása, értékelése, elemzése révén a Finanszírozási csoport által feldolgozott adatokra alapozva - a jövőre vonatkozóan terv készítése. A teljesítmény adatok kontrolling rendszerbe történő beillesztése. A gazdasági terv-tényadatok elemzése révén folyamatosan információt szolgáltat a kórházi menedzsmentnek a stratégiai döntésekhez. Folyamatos kapcsolatot tart a kórház gazdálkodó egységeivel, a kórház racionálisabb, költséghatékonyabb működése érdekében. A kórház kontrolling rendszerének kialakítása, koordinálása. Részvétel a számlatükör költséghelyeinek és költségviselőinek kialakításában. Osztályszintű fedezetek számítása. Költségfelosztásra javaslat készítése. Gondoskodik arról, hogy a kórházvezetés számára vezetést segítő elemzések készüljenek, mind a klinikai, mind a műszaki tevékenységeket illetően. Naponta tételes orvosi esetszám-jelentés küldése az Intézeti Járóbeteg Ellátás Igazgatója felé.

19 OLDAL: 19/95 Az ÁNTSZ működési engedélyezési eljárások előkészítése, lefolytatása és dokumentálása. Kódfelelősök felügyelete. A kódolás, finanszírozási jelentés és visszajelentés ellenőrzésének felügyelete. Osztályos kódfelelősökkel a finanszírozási csoport tartja a kapcsolatot, és a kódellenőrzések során tett javaslatok elfogadásában van első sorban szerepük. Figyelemmel kíséri és összegzi az osztályok által jelzett folyamatokat, az általánosítható tapasztalatok alapján a felmerült problémák megoldására intézkedési javaslatot készít az orvosigazgatónak. A csoport felügyelete alatt működő Kódfelelősök feladata az Adatlap -ok tételes ellenőrzése a fekvőbeteg osztályokon. A visszakapott hibalisták osztályok általi javításának segítése, ellenőrzése. Felügyeli a kódolások szabályosságát és kódfelelősök munkáját. A havi fekvő betegek olyan szintű ellenőrzését, melyekre plusz bevételt eredményező javítás lehetséges javaslatot tesz, osztályos kódoló orvos általi jóváhagyást követően a finanszírozási csoport javítja Orvos-igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Finanszírozási Csoport feladata A kórház által végzett finanszírozási szerződéshez kapcsolódó finanszírozási feladatok ellátása. Az intézmény teljesítmény jelentéseinek OEP/REP/EBF/Nemzeti Rákregiszter felé történő jelentése. Finanszírozási jelentések előkészítése, hibalisták készítése és javítása, visszajelentés ellenőrzése, korrekciós jelentések elkészítése. Folyamatos kommunikáció az osztályokkal, szakrendelésekkel, mely a mind optimálisabb bevételi lehetőségeket célozza. Az intézeti teljesítményekkel kapcsolatos belső és külső adatszolgáltatási tevékenységek elvégzése. Az intézeti fekvő-, és járóbeteg teljesítmények tervezése a teljesítmények figyelése, elemzése, értékelése és ezekről a felsővezetés tájékoztatása. Kódolással kapcsolatos segítség nyújtás, kódkarbantartás nyomon követése Kórházi Etikai Bizottság feladata A kórházon belül felmerülő etikai ügyekben állásfoglalás adása és a betegjogok érvényesítésében való közreműködés. A szerv- és szövetátültetés e törvényben szabályozott kivételes eseteiben a jóváhagyás megadása Kórházi Rehabilitációs Bizottság feladata A megváltozott munkaképességű kórházi dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok összehangolása. A bizottság a 8/1983. (IV.29.) EüM-PM együttes rendelet által szabályozottak szerint az orvosi rehabilitációt követő munkába állítás érdekében látja el feladatait a Humán erőforrás Gazdálkodási Osztály bevonásával.

20 OLDAL: 20/ Esélyegyenlőségi Bizottság feladata A kórház-rendelőintézet esélyegyenlőségi terve alapján a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek pontos számának felmérése, bérhelyzetének vizsgálata, elemzése, összevetése a nem hátrányos helyzetű munkavállalók bérhelyzetével (pl. nők-férfiak bére azonos munkakörben). A bizottság feladata továbbá a hátrányos helyzetű munkavállalók munkakörülményeinek vizsgálata, a munkavállalók munkavédelmi helyzetének elemzése, és a 40 év feletti munkavállalók fizikai és egészségügyi igényeinek elősegítése. Az Esélyegyenlőségi Bizottság foglalkozik az esélyegyenlőséget segítő képzési, továbbképzési feladatok, foglalkoztatás feltételeit érintő feladatok, gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezmények, és a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok részére nyújtandó támogatások kérdéseivel is Intézeti Kutatásetikai Bizottság feladata A Kutatásetikai Bizottság tevékenységének szabályozása, és a tudományos kutatásban résztvevők emberi jogainak, biztonságának és jólétének védelme. Kutatási jellegű szerződéseknél etikai vélemény adása. Klinikai farmakológiai vizsgálatok esetén etikai vélemény adása. A kórházban folyó gyógyszervizsgálatok felügyelete ONKOTEAM feladata A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetben folyó daganatos betegellátás, prevenció, diagnosztikai, terápia, gondozás, rehabilitáció, hospice feltételeinek biztosítása az orvostudomány mindenkori állásának megfelelően, a magyarországi körülmények között a megvalósítható legmagasabb szinten. Az egyes betegek vonatkozásában az optimális ellátás sokszakmás konzíliumként történő megválasztása. Az onkológiai ellátás fejlesztése terén a kórház vezetése számára szakmai tanácsadás Tudományos Bizottság feladata A kórház orvosainak és egyéb diplomásainak, szakdolgozóinak tudományos munkáját összehangolja, felügyeli. Feladata elősegíteni a fiatal kutatók tudományos előmenetelét és Ph.D fokozat megszerzésének feltételeit. Tudományos kérdésekben, osztályvezetői kinevezésekben, valamint alorvosi, adjunktusi, főorvosi és osztályvezetői képzésekkel kapcsolatosan véleményez. Szervezi a kórházi tudományos előadásokat, üléseket. Kapcsolatot tart a Debreceni Orvostudományi Egyetemmel (Debreceni Egyetem Orvosés Egészségtudományi Centrum). Koordinálja az oktatási feladatokat a Bér és Munkaügyi Osztály bevonásával Gép - Műszerügyi Bizottság SZVT keretében működik Gyógyszerterápiás Bizottság feladata

21 OLDAL: 21/95 Elősegíti a korszerű és költséghatékony gyógyszerelés megvalósítását. Ellátja a korábban működő Antibiotikum Bizottság feladatait. Rendszeresen felülvizsgálja, módosítja a kórházi gyógyszer alaplistát Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottság feladata A kórházban a higiénés járványügyi munkák hatékonyságának fokozása és a megfelelő antibiotikum politika kialakítása érdekében Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság működik a 20/2009 Eü. M.rendelet szerint. A bizottság elnöke a kórház orvos igazgatója, titkára az Infekciókontroll Csoport (mely az Higiéniai Osztály Higiéniai részlegén belül működik) vezető főorvosa. Az üléseket a bizottság titkára készíti elő Várólista Bizottság feladata A Várólista Bizottság elnöke és a titkára jogosult az érvényben lévő várólistákat ellenőrizni, és ugyanakkor a Várólista Bizottság köteles az ellenőrzés tapasztalatairól a következő ülésén beszámolni. A beteget várólistára kell helyezni, ha kapacitáshiány miatt előreláthatólag két hónapon belül az ellátása nem oldható meg, és más egészségügyi szolgáltatónál az ellátása nem biztosítható, vagy a beteg nem fogadja el a más egészségügyi szolgáltatónál történő ellátását. A várólistára a kezelőorvos javaslata alapján vezeti a beteget az osztályvezető főorvos Ápolási igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Dietetikus szolgálat feladata A betegek gyógyulását elősegítő legkorszerűbb dietoterápia megvalósítása. A fekvőbetegek részére a kezelőorvos által előírt diéta biztosítása és diétás szaktanácsadás. Ellenőrzik a betegek részére történő ételkészítést dietetikai és minőségi szempontból, valamint a betegek étkeztetését. Feladatait központi szolgálatként látja el Hospice osztály feladata A haldokló betegek gondozása (hospice ellátás). A hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő betegek testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése Betegszállító- és házimentő szolgálat feladata A betegek, valamint a halottak szállítása a gyógyintézet épülettömbjein belül betegtoló kocsival, a gyógyintézet épülettömbjei/telephelyei között házi mentő gépkocsival történik. A folyamatos, biztonságos, zavartalan szállítás a nap 24 órájában a Betegszállító és Házimentő Szolgálat feladata. A betegeket az elrendelt időben az elrendelt helyre köte-

22 OLDAL: 22/95 lesek állapotuknak megfelelő szállítóeszközzel elszállítani. A feladatokat Központi szolgálat látja el Szociális munkás feladata A fekvőbetegek szociális ügyeinek folyamatos intézése, a felnőtt védelmi, gyermekvédelmi szociális gondoskodás szervezése, segítése. Szociális szempontból segítségre szoruló betegek életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén a legmegfelelőbb gondozási forma kiválasztása. Az osztályok, szervezeti egységek részletes feladatait és működési rendjét működési szabályzatuk tartalmazza Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat Munkavégzés helyszínei: Eger, Knézich K. u Eger, Fürdő u. 4. Kötelezően ellátott osztályok: I. Traumatológiai osztály, Orthopédiai osztály, Sebészeti osztály, Neurológiai osztály, Belgyógyászati osztály, Kardiológiai osztály II. Rehabilitációs osztály, újszülött-gyermek és ifjúsági osztály III. Reumatológiai osztály gyógyfürdő IV. Rendelőintézet járóbeteg fizioterápiás (gyógytorna, fizikoterápia, masszázs) szakrendelések V. Szükség esetén ellátás biztosítása a kötelező ellátási területen felül is.(pl.: szemészet, urológia, stb.) Alaptevékenység: A Gyógytorna Fizioterápia Központi Szolgálat önállóan működve valamennyi orvosi szakma fizioterápiás ellátását interdiszciplinárisan végzi. A Szolgálat ellátja a szakorvos írásbeli elrendelése alapján, az egészségügyi intézmény fekvőbeteg osztályait és fogadja a járóbetegeket, akik a szakellátás betegeiből tevődnek össze. Korlátozott számú kezelést háziorvos is elrendelhet. Fizikoterápiás szakasszisztens: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógymasszőr: Kezeléseket csak szakorvosi utasításra végezhet. Tevékenységét járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg osztályon is végzi. Fekvőbeteg osztályon, szükség esetén a beteg ágyánál is végez kezelést. Gyógytornász feladat: Valamennyi fizioterápiás kezelés végzésére jogosultak, az orvosi diagnózis és gyógytorna javallat alapján a kezelés beállítását a funkcionális diagnózis, állapotfelmérés, a kezelési cél és terv meghatározása után önállóan végzik, járóbeteg szakrendelésen és fekvőbeteg

23 OLDAL: 23/95 osztályon. Fekvőbeteg osztályon szükség esetén, a tornatermi foglalkozások mellett, a beteg ágyánál végzi a kezelést. Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig (munkahelyén szakfeladat ellátása napi 6 óra+20 perc ebédidő) azaz + óra 20 perc, helyettesítés esetén heti 36 óra azaz napi 7 óra 12 perc Gyógytornász: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Fizikoterápiás asszisztens: Munkaidő: heti 40 óra hétfőtől péntekig Gyógymasszőr: Munkaidő: heti 36 óra hétfőtől péntekig Gazdasági igazgatóhoz tartozó munkaszervezeti egységek Pénzügyi és Számviteli Osztály feladata A gyógyintézet pénzgazdálkodási tevékenységének lebonyolítása. A jogszabályokban előírt könyvviteli- és számviteli beszámolási kötelezettségek teljesítése. A gyógyintézet vagyoni védelméhez kapcsolódó rendszeres, illetve eseti vagyonfelmérések elvégzése Műszaki Üzemeltetési Osztály feladata A gyógyintézet ingatlanai, létesítményei, épületgépészeti berendezései biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. A gyógyintézet teljes körű energiagazdálkodási feladatainak ellátása. Gondoskodik az orvos-szakmai igényeknek megfelelő rövid-, közép- és hosszú távú műszaki fejlesztési tervek kidolgozásáról. Továbbá a kórháznál a gépek, műszerek biztonságos műszaki állapotának fenntartásáról (hibaelhárítási-, karbantartási- felújítási-, beruházási tevékenység szervezése) gondoskodik. Felelős a társadalmi és személyi tulajdon védelméért, a munkafegyelem, közrend, közbiztonság betartásáért és ellenőrzéséért. A gyógyintézet telephelyein a személyi és gépjárműforgalom irányításáért, a betegellátást közvetve szolgáló hírközlési és információs feladatok ellátásáért. A parkfenntartási feladatok irányítása. Orvos-nővérszállás, bérlemények folyamatos üzemeltetése. A helyiség-gazdálkodási feladatok ellátása Beruházási és Beszerzési Osztály feladata A kórház területén a teljes körű tárgyi eszköz, immateriális javak és a forgóeszközök között nyilvántartott anyagok, valamint a szolgáltatások beszerzése. A gyógyintézeti szintű szállítási feladatok (személy, teher, belső, külső) ellátása, koordinálása. Vertikális szállítás. Raktározási feladatok ellátásáról gondoskodik, beleértve a betegruha-raktár működtetését. Gondoskodik a gyógyintézet teljes körű textilellátásáról.

24 OLDAL: 24/95 (A tisztítás, mosás, varrás és csere lebonyolítása a tevékenységi körébe tartozik) Informatikai és Dokumentációs Osztály feladata A kórház-rendelőintézet betegfelvételi, dokumentációs és iratkezelési tevékenységének koordinálása, teljesítése, összhangban az egészségügyi adatvédelmi szabályok előírásaival. Egészségügyi adatkezelési tevékenység. A kórház dokumentációs, valamint informatikai tevékenységének ellátása, egészségügyi statisztikai feladatok, teljesítése. Az osztályhoz tartozó Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport útján feladata a hardver, szoftver felügyelet és karbantartás, valamint a számítógépes hálózat felügyelete. Feladata a gyógyintézeti hálózat, számítástechnikai eszközök vírusvédelme. A kórházi számítógépes hálózat működtetése. A kórházi telefonközpont üzemeltetése. Az osztály egységei: o Ügyirat kezelési csoport o Betegfelvételi csoport és Kórlaptár o Számítástechnikai, üzemeltetési és karbantartási csoport o Telefonközpont Élelmezési Osztály A Kórház beteg, alkalmazotti és vendég élelmezésének teljes körű ellátása Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Csoport feladata A szakterület szerinti felsőbb hatósági, valamint jogszabályban és szabványban foglalt előírások betartásának biztosítása, az előírások érvényesülésének betartatása és rendszeres ellenőrzése. Az óvórendszabályokról a dolgozók kioktatása és a munkahelyi oktatások koordinálása Bér és Munkaügyi Osztály A dolgozók munkaügy-, bérszámfejtés-, oktatás-, társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeinek intézése. A bérgazdálkodás területén a költségvetés tervezetének és a beszámolóknak az elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás biztosítása. Munkába járáshoz szükséges utazási költségtérítéssel kapcsolatos teendők végrehajtása. 3.3 Gyógyító-megelőző ellátás szervezeti tagozódása - Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók - Központosított diagnosztikai, therápiás valamint egyéb osztályok és szakrendeléseik - Önállóan működő szakrendelések és gondozók - Gyógyító-megelőző szolgálatok Fekvőbeteg ellátó osztályok, részlegeik és szakrendeléseik, tanácsadók

25 OLDAL: 25/ Belgyógyászati-Bőrgyógyászati Mátrix Osztály Új Beltömb épülete o Nephrológiai részleg o Gastroenterológiai részleg o sz. Belgyógyászati szakrendelés o Nephrológiai szakrendelés o Diabetológiai szakrendelés o Gastroenterológiai szakrendelés o Endoscopos szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő gastroenterológus szakorvos + 1 fő gastroenterológus asszisztens Belgyógyászati-Bőrgyógyászati Mátrix Osztály Hotel Épület IV. emelet o Endokrinológiai részleg o Haematológiai részleg o Haematológiai haemostaseológiai szakrendelés o Angiológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Bőrgyógyászati profil o o Immundermatológiai és Allergológiai szakrendelés Onkodermatológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

26 OLDAL: 26/95 Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat Sürgősségi Betegellátó Osztály Munkarend: Orvosok, Szakdolgozók, adminisztrátorok, betegszállítók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás. Főnővér, leltárkezelő: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Rehabilitációs Osztály o Mozgásszervi rehabilitációs szakrendelés o Megyei beszédgondozó Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő orvos készenléti szolgálat Kardiológiai Osztály o Koronária - őrző részleg o Kardiológiai IV. szakrendelés o Kerékpár - ergometriás laboratórium o Szívultrahang laboratórium Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Sebészeti és Érsebészeti Osztály o Érsebészeti részleg o Érsebészeti szakrendelés o Proktológiai szakrendelés o Általános sebészeti szakrendelés

27 OLDAL: 27/95 o o Mellkassebészeti szakrendelés Emlő szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, Készenlét: 1 fő orvosi készenlét Traumatológiai-Ortopédia Mátrix Traumatológia o Traumatológiai fekvőbeteg profil o Kézsebészeti profil o Kézgondozó szakrendelés o Traumatológiai szakrendelés I. II. III. o Emelt szintű hotelszobás részleg o SBO Traumatológiai Ambulancia Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 3 fő orvos ügyeleti szolgálat Traumatológiai-Ortopédia Mátrix Ortopédia o Gerincszakrendelés o Gyermekortopédiai szakrendelés o Felnőtt ortopédiai szakrendelés o Csecsemők csípőízületi UH szakrendelése Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók:

28 OLDAL: 28/95 napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: Traumatológiai Osztállyal közös orvosi ügyelet Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály és Központi Műtő o Intenzív Betegellátó részleg Feladatai: - Intenzív betegellátás - Aneszteziológiai ellátás - Aneszteziológiai szakrendelés Munkarend: Orvosvezető, Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 3 fő aneszteziológiai asszisztens 2 fő orvos Központi szolgálat látja el. Készenlét o Központi Műtő részleg Feladatai: - a műtők működésének a biztosítása igénybe vevő osztályok: o Sebészet o Traumatológia o Orthopédia o Szülészet-Nőgyógyászat o Fül-orr-gégészeti és Fej-nyak Sebészet o SBO o Urológia Munkarend: Orvosvezető, Főműtősnő, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor, diszpécser: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszak Ügyelet: 3 fő műtős szakasszisztens 3 fő műtős segéd

29 OLDAL: 29/95 Központi szolgálat látja el Urológiai Osztály o Andrológiai szakrendelés o Urológiai szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Készenlét: 2 fő szakorvosi készenléti szolgálat, Szülészet - Nőgyógyászati Osztály o Szülészeti részleg o Nőgyógyászati részleg o Terhes pathológiai részleg o Szülészet i- Nőgyógyászati szakrendelés o Gyermek nőgyógyászati szakrendelés o Klimaktérium szakrendelés o Szülészeti - Nőgyógyászati ultrahang laboratórium-szakrendelés o Család- és Nővédelmi Tanácsadó (CSNT) o Mozgó Szakorvosi Szolgálat (MSZSZ) o Terhes tanácsadás o Tinédzser ambulancia o Terhes pathológiai ambulancia, szakrendelés o Köldökvérlevétel, Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti, szülőszobai szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 2 fő orvos ügyeleti szolgálat. Készenlét: 1 fő szakorvosi készenlét Onko - terápiás Osztály o Onkológiai szakrendelés Munkarend:

30 OLDAL: 30/95 Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Készenlét: 1 fő szakorvosi készenlét Csecsemő-, Gyermekgyógyászati Osztály és Neonatológia, o Újszülött és Koraszülött részleg o Általános gyermekgyógyászati szakrendelés o Koraszülött szakrendelés o Kardiológiai szakrendelés o Diabetológiai szakrendelés o Endokrinológiai szakrendelés o Asthma-allergológiai és pulmonológiai szakrendelés o Mozgó Szakorvosi Szolgálat o Gyermek onko-haematológia Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő orvos ügyeleti szolgálat + 1 fő neonatológus szakorvosi ügyeleti szolgálat Fül-orr-gégészeti Osztály o Fül-orr-gégészeti profil o Szájsebészeti profil o Szájsebészeti szakrendelés o Audiológiai szakrendelés o Felnőtt fül-orr-gége szakrendelés o Gyermek fül-orr-gége szakrendelés o A Szájsebészeti részleg felvevőterülete: Heves megye tejes lakossága Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet:

31 OLDAL: 31/95 műtétes napokon 1 fő szakorvos ügyeleti szolgálat, egyéb napokon 1 fő szakorvos készenléti szolgálat Szemészeti Osztály o Szemészeti szakrendelések I. II. III. o Glaucoma szakrendelés o Orthoptikai szakrendelés o Szemészeti műtő részleg Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Készenlét: 1 fő szakorvosi készenlét Neurológiai Osztály o Rehabilitációs részleg o Idegsebészeti szakrendelés o EEG szakrendelés o Ideggyógyászati szakrendelés I-II. o Ideggyógyászati UH szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Készenlét: 1 fő szakorvosi ügyelet Reumatológiai Osztály o Reumatológiai szakrendelés I. II. III. o Osteoporosis szakrendelés o Fizikoterápia o Gyógytorna Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás

32 OLDAL: 32/95 Fürdő részleg Hétfő-péntek kétműszak, szombat egy műszak Készenlét: 1 fő szakorvosi készenlét, közös a rehabilitációs osztállyal Infektológiai Osztály o o Hepatológiai szakrendelés Infektológiai szakrendelés Munkarend: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Készenlét: Heti pihenőnapon illetve munkaszüneti napon 2 fő Psychiátriai és Addiktológiai Osztály o Alkohológiai szakrendelés o Addiktológiai Gondozó o Juvenilis neurózis szakrendelés o Psychoterápiás szakrendelés Munkarend: Orvosok, főnővér, egyműszakos szakdolgozók, adminisztrátor: heti 40 órás munkarend, napi 8 órás műszakok. Ágymelletti szakdolgozók: napi 2x12 órás munkarend, folyamatos ellátás Ügyelet: 1 fő szakorvosi ügyeleti szolgálat. Központi pszichológiai szolgálat: központi szolgálat látja el Központosított diagnosztikai, therápiás valamint egyéb osztályok és szakrendeléseik Radiológiai Osztály o Rendelőintézeti röntgen részleg Emlővizsgáló Centrum o Központi radiológiai részleg o CT-MR laboratórium o DSA laboratórium Munkarend: Orvosok, vezető asszisztens, egyműszakos szakdolgozók,: heti 36 órás munkarend, napi 7 óra 12 perces műszakok. Adminisztrátor : heti 40 órás munkarend Ügyelet:

Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár Lakás: 150 Ft/nap 1,8% Telek: 2 Adács 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen telek:

Részletesebben

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként:

Lakásbérleti jogonként: 6000 Ft/év. Külterületi építményenként: Heves megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Abasár 7000 Ft/év 200 Ft/nap 1,8% 2 Adács 11000 Ft/év 0,8% 500 Ft/nap 3 Aldebrő 8000 Ft/év 2000 Ft/fő 4 Andornaktálya Beépítetlen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Markhot Ferenc Oktatókórház és Egészségügyi Szolgáltató OLDAL: 1 /85 DÁTUM: 2014/08/29/ Hatályba lépés: Hatályba lép: 2014.08.26. Iktatószám: Köteles példányt kapnak: főigazgatói titkárság Jogtanácsos

Részletesebben

Heves

Heves Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje tervezett határideje

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye 2009. január 1-jei állapot Bevezetett helyi k Heves megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú k Kommunális jellegű k Helyi iparűzési lakás nem lakás Telek kommunális ja kommunális idő utáni idegenforgalmi utáni árbevétel átalány

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Heves megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Heves megye 2008. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegő adók Helyi iparőzési adó Ft/fı Ft/nap %-a Ft/m2 %-a Ft/nap 1 ABASÁR 1998.01.01 1,9% 1999.01.01 7000 2001.01.01

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról

HÍRDETMÉNY. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/57/2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008 október 31 XVIII ÉVFOLYAM 7 SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I Személyi rész 2 II Önkormányzati rendeletek 2-7 III Közgyűlési határozatok 7-9 IV Tájékoztató 9 2 I Személyi rész Heves Megye

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. augusztus 27. XX. évfolyam 5. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Önkormányzati rendeletek 2 II. Közgyűlési határozatok 7 III. Közlemények, hirdetmények 9 2 I. Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete 82 Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-7/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2

Az Agria Volán Zrt. kizárólagos üzemeltetésű vonalszakaszai 3/A számú melléklet/2 Agria 1067 Budapest - Heves - Agria 1067 Budapest, Szerencs u. - Tenk, aut.vt. - Agria 3400 Eger - Bekölce - Agria 3400 Egercsehi elág. - Bekölce, aut.vt. - Agria 3400 Egercsehi, btp.aut.vt. - Bekölce,

Részletesebben

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet

Az Agria Volán Zrt. közös üzemeltetésű vonalai/vonalszakaszai 3/B számú melléklet Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Bükkszék, sz.ib. Agria 1036 Budapest, Stadion aut. pu. - Budapest, Szerencs u. Borsod,Hatvani,Kunság,Mátra Agria 1036 Nógrád,Szabolcs,Volánbusz Agria 1036 Budapest,

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal

Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. február 17. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2011. (II. 17.) határozata

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete 82 Heves Megye Önkormányzatának 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-8/2013. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket.

Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Járóbeteg-szakellátások betegfogadási rendje 2015.08.01-től Járóbeteg-szakellátásokon a felsorolt orvosok váltásban látják el a betegeket. Szakrendelő megnevezése i / betegfogadási idő : személyesen a

Részletesebben

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S

M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S AV-5/2012. 3300 E G E R : 06 / 36-521-100 Mátyás király út 134. fax: 06 / 36-521-110 M E N E T R E N D I É R T E S Í T É S a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrend Heves megyei ( 4 sz. ) kötetéhez Érvényes:

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE K E C S K E M É T Ikt. sz.: 5018/2010. E l ő t e r j e s z t é s a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. október 29 -i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről

43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről Az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003.

Részletesebben

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail.

Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel: 37/360 896 baloghne.heni@vipmail. Heves megyében mőködı gyermekjóléti szolgálatok címlistája 2008. 10. 01. Település neve Intézmény neve Címe, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe ABASÁR Családsegítı és 3261 Abasár, Ságvári E. út 11. tel:

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Szakmai anyagok és kisértékű eszközök. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév*

Szakmai anyagok és kisértékű eszközök. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* Közhasznúsági melléklet 1. A szervezet azonosító adatai név: Markhot Ferenc Kórház Kft székhely: Eger, Széchenyi u. 27-29. bejegyző határozat száma: 10-09-029709 nyilvántartási szám: képviselő neve: Dr.

Részletesebben

TELEPHELY_MEGYE SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORTNEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM

TELEPHELY_MEGYE SZAKMA_MEGNEVEZES EUSZOLGNEV ELLATASIFORMACSOPORTNEV TELEPHELY_IRSZ TELEPHELY_TELEPULES TELEPHELY_CIM audiológia Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 3000 Hatvan BALASSI BÁLINT út 16. audiológia audiológia Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 3300

Részletesebben

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási

I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási FELVEVŐTERÜLET (fekvő) SZMSZ 7. MELLÉKLETE I. A Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (székhely: 3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) fekvőbetegszakellátási kapacitása: 1. Aktív fekvőbeteg-szakellátási

Részletesebben

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat

Alapító Okirat. 1./ Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat sz. határozat 1. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ AGRIA VOLÁN Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK ÜNNEPI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ AGRIA VOLÁN Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK ÜNNEPI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL 1 TÁJÉKOZTATÓ AZ AGRIA VOLÁN Zrt. AUTÓBUSZJÁRATAINAK ÜNNEPI KÖZLEKEDÉSI RENDJÉRŐL T. Utasaink, értesítésünk elsősorban a karácsonyi és újévi Ünnepek környéki közlekedési rendjéről ad tájékoztatást, a korlátozások

Részletesebben

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és

megnevezésű szakfeladatot átsorolja az alaptevékenységek közé és 233/2010. (XII. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Veszprém Megyei a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által kezdeményezett intézményen belüli

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

Fekvőbeteg szakellátás 3200 Gyöngyös Dózsa György út 20-22.

Fekvőbeteg szakellátás 3200 Gyöngyös Dózsa György út 20-22. audiológia Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 3000 Hatvan BALASSI BÁLINT út 16. audiológia audiológia Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet Járóbeteg szakellátás 3300

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29-én tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 325/2015.(X.29.) határozat a Városi Egészségügyi Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben. I. Szervezeti, személyzeti adatok 2. melléklet a 18/2005. (XII.27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Szervezeti, személyzeti adatok Közéleti egység: Elérhetőségi

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében támogatásban részesült Heves megyei projektek (2017. május 15-ig) TOP-1.1.1-15-HE1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése Projekt település:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készült: 2015. augusztus 04. Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉKE

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

195/2009. (XII. 17.) MÖK

195/2009. (XII. 17.) MÖK 195/2009. (XII. 17.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézete Veszprém, Áchim tér 9. szám alatt heti 6 nem szakorvosi

Részletesebben

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK

Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 6 1.1.1. Az intézmény azonosító adatai... 6 1.1.2. Az intézmény működési köre... 6 1.1.3. Az intézmény gazdálkodási besorolása...

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2011. november 24. 11. szám RENDELETEK 43/2011. (XI. 25.) önk. rendelet a menetrend szerinti autóbusz közlekedési díjáról és az utazási feltételekről

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-074288 cégjegyzékszámú Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) cég 2015. október 18. napján

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 201 12.23. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 201 0 01-től nyilvántartott A változás utáni

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 10002012 FAUNA ZRT. 3375 Mezőtárkány Tepély-puszta 4001 Besenyőtelek 17,30 5,50 4009 Füzesabony 1,40 4014 Mezőtárkány 20,40 Gazdálkodó :

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás

Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői. Igazgatás Az Intézmény és az egyes szervezeti egységek vezetői Igazgatás Főigazgató Dr. Pusztai Dezső Telefon: (53)310-551 Elektronikus levélcím: Pusztai.Dezso(kukac)toldykorhaz.hu Orvosigazgató Dr. Gyáni Éva Telefon:

Részletesebben

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6.

A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti. Az ELLÁTÁSI FORMÁT a következők szerint kell feltüntetni: ( B lap 6. A tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti SZOLGÁLTATÁSI TÍPUSTOK: ( B lap 5. pont) (ha a működési engedély az alábbi feladatokra irányul): 1 = orvosi 2 = fogorvosi 3 = gyógyszerészi

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ és EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ és EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KÓRHÁZ és EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MISKOLC 2016 SZERVEZETI SZABÁLYZAT 2 I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZETŐ SZABÁLYOK Az Emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT

1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT 1. FELNŐTT ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...2 2. GYERMEK ÁPOLÁS ÉS GONDOZÁS SZAKMACSOPORT...3 3. SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT...3 4. LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT...4 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZ01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Jóváhagyta: Bárány Zsolt főigazgató Dr. Bóth János polgármester Minőségirányítási szempontból jóváhagyás előtt ellenőrizte: Kárpáti Zoltán minőségirányítási

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye

2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 2015. február hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 Novaj, Hunyadi M. út 09.00-11.00 Ostoros, Egri út 11.00-13.00 Eger, Bervai út 14.00-16.00 Eger,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az A laphoz

Kitöltési útmutató az A laphoz Kitöltési útmutató az A laphoz A működési engedélyt telephelyenként külön kell kérni, ha a telephelyek az ÁNTSZ nem ugyanazon intézetének az illetékességi területén vannak. Annyi A lapot kell kitölteni,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig

HIRDETMÉNY. Az árverések időpontjai: év 03. hó 01. naptól év 03. hó 15. napig Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben