AZ IDŐSKOR KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI LAKNER GÉZA, GACHÁLYI BÉLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IDŐSKOR KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI LAKNER GÉZA, GACHÁLYI BÉLA"

Átírás

1 MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet, Budapest AZ IDŐSKOR KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI VONATKOZÁSAI LAKNER GÉZA, GACHÁLYI BÉLA A definíció szerinti 65. életévnél idősebb korú személyek, az időskorúak, a fejlett országokban egyre növekvő hányadát alkotják az össznépességnek. A korfa felsőbb ágainak terebélyesedése demográfiai, szociológiai és egészségügyi szempontból is új kihívást jelent a társadalomnak. Az időskorúak polymorbid, polimedicalt személyek, az öregedés különböző élettani-kórtani változásokat okoz, amelyek a gyógyszerek szervezeten belüli sorsának, hatásának módosulásait vonja maga után. Az optimális gyógyszerelés e tényezők szem előtt tartásával alakítható ki, s a terápiás siker elkönyvelésekor a betegek életminőségére gyakorolt hatást legalább olyan mértékben szükséges szem előtt tartani, mint a nyers terápiás hasznot. A gerontoterápiás elvek eredményes megfogalmazásához előnyös a jelenleg viszonylag alulreprezentált időskorúak fokozottabb részvétele klinikai vizsgálatokban, mintsem fiatalabb populációk adatainak extrapolációja révén megalkotni a módszertani útmutatásokat. 1. Bevezetés farmakoepidemiológiai szempontok A világ népessége, meghaladva a hatmilliárdos lélekszámot, Földünk lakóinak közel 10%-a tartozik a definíció szerint 65. életévét meghaladó időskorú korcsoportba, azaz világszerte kb. 590 millió időskorúval számolhatunk. A magyarországi arányok még erőteljesebbek, hiszen 2005-ben a KSH mikrocenzusának adatai szerint hazánk lakosából bizonyult 65 évesnél idősebbnek, ami 15,7%-nak felel meg. E szépkorúak több szempontból is különleges megfontolásokat igénylő, egyedi csoportot alkotnak: Az életkor előrehaladásával egyre több betegség egyidejű előfordulására számíthatunk: a életévekben 5-6, a életévekben 8-9 párhuzamos kórállapot alapbetegség vagy alapbetegség folyománya összegződik e betegeknél. Az életkorral járó élettani változások érdemileg módosíthatják a gyógyszerek szervezeten belüli sorsát, mind farmakokinetikai, mind farmakodinamikai viselkedését. Az idősekben jelentősen emelkedik a nemkívánatos gyógyszerhatások előfordulásának valószínűsége akár az élettani változásokból, akár gyógyszermellékhatásokból vagy gyógyszerkölcsönhatásokból adódóan. A gyógyszeres kezeléssel szemben tanúsított együttműködési készség előrehaladott korban alacsonyabb, emellett gyakoribb az eredendő alulkezelés is. Az optimális gyógyszeres kezelés kialakításánál a nyers terápiás haszonnal legalább azonos súllyal, sőt esetleg még kiemeltebben esik latba a kezelendő idős személy életminőségére kifejtett hatás. Az orvosi gyakorlat az időskorúak viszonylatában nemegyszer empírikus: a Bizonyítékokon Alapuló Orvostudomány alapvetését jelentő randomizált-kontrollált klinikai vizsgálatokban az időskorúak reprezentációja meglehetősen alacsony, így nemegyszer fiatalabb s egészségesebb populáció adatainak kivetítéséből származnak a gerontoterápiás elvek. A továbbiakban e fenti szempontok alaposabb vizsgálatával kívánjuk feltárni az időskor klinikai farmakológiájának jellegzetességeit. 2. Az időskor farmakológiája 2.1. Farmakokinetikai változások Felszívódás Orális gyógyszerformák sorsa A gyomor savtermelése mérséklődik: az időskorra általában hypochlorhydriás állapot jellemző. Az öregedéssel járó savtermelési változásokat azonban sokszor elfedik az előszeretettel alkalmazott protonpumpa-inhibitorok és H 2 -receptor antagonisták. Azoknak a gyógyszereknek a szervezetbe jutása, amelyek ionizációjához savas környezet szükséges (pl. ampicillin, ketoconazol, vas), a leginkább érzékenyek a gyomorsavtermelés e korfüggő változásaira. A splanchnicus véredények átáramlása romlik és renyhül a bélmotilitás, a gyomor ürülése meglassul, a colon tranzitideje fokozódik a regionális neuronvesztés következtében. A felszívásra alkalmas felület beszűkül, de a passzív bélpermeabilitás a legtöbb anyagra vonatkozóan alig változik. Az öregedésnek a bél efflux pumpáira, a transzportfolyamatokban központi szerepet játszó P- glycoproteinre gyakorolt hatásáról kevéssé emlékezik meg a szakirodalom. Mindezen élettani változások az esetek többségében a gyógyszerek felszívódását alig befolyásolják (kivételt képeznek olyan prodrugok, amelyek az emésztés során évfolyam 3. szám GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK

2 100 módosulnak, pl. first pass metabolizmus révén), s ha mégis, a farmakokinetikai paraméterek közül inkább a t max és a C max változását vonják maguk után, mint az AUC-jét. A felszívódást mélyebben érintik viszont az időskorban gyakran alkalmazott laxativumok, savkötők és a gyomorürülést lassító anyagok. Az életkor előrehaladásával számos gyógyszer biohasznosulása amelyet a felszívódáson kívül a first pass metabolizmus is meghatároz megváltozik. Mindazonáltal igen nehéz elkülöníteni a megváltozott felszívódás és a megváltozott first pass metabolizmus befolyását: az eredő, a biológiai hasznosulás ugyanis akár változatlan is maradhat. Például, egy gyógyszer renyhébb felszívódását a májban vagy a bélfalban ugyancsak renyhébben bekövetkező lebontás ellensúlyozhatja. Az imipramin, a metoprolol és a morphin biológiai hasznosulása nem változik az életkor előrehaladtával, míg a lidocain, a labetalol, a propranolol és a verapamil biológiai hasznosulása megkettőződik, és a levodopáé is emelkedik Transzdermális tapaszok, gélek, valamint szubkután és intramuszkuláris injekciók Több systemás hasznosulású hatóanyag kerül helyileg alkalmazott gyógyszerformába (pl. tapasz, gél). Csekély információval rendelkezünk arról, vajon a bőr involutios folyamatai az atrophia során elvékonyodó bőr, a subcutis szerkezetváltozása, a romló perifériás keringés stb. milyen mértékben rontják a transdermalis gyógyszerhasznosulást. Hasonló kételyek merülnek fel subcutan injekcióval bejuttatott hatóanyagoknál is. A testhőmérséklet emelkedése fokozza a fentanyl felszívódását a bőrön keresztül, ez a tényező lázas betegnél körültekintést igényel. Az izomtömeg időskori csökkenése és az átáramlás romlása pl. cardiovascularis betegség folytán az intramuscularis beviteli módnál is éreztetheti hatását, s a vártnál alacsonyabb biohasznosulást eredményez Megoszlás A szervezet folyadéktereinek és összetételének átrendeződése A szervezet szárazanyag- és zsírtartalma, továbbá folyadékterei időskorban átrendeződnek. A teljes víztér életév közötti 10-15%-os csökkenése [2] a vízoldékony anyagok magasabb koncentrációját eredményezi megoszlási terük beszűkülése révén (pl. lithium, vancomycin). A száraz testsúly csökkenése az izomhoz illetve a fehérjékhez előszeretettel kötődő hatóanyagok megoszlási terét módosítja. Vízhajtók és a csökkent folyadékbevitel hatványozhatja az öregedés okozta élettani változásokat és gyógyszertoxicitáshoz vezethet, pl. aminoglycosidok, antiarrhytmiás szerek, digoxin, lidocain, lithium vagy theophyllin szedésénél. A szervezet relatív zsírtartalma kb. 20%-kal fokozódik, a lipophil gyógyszerek látszólagos megoszlási tere (V d ) emelkedik (pl. benzodiazepinek). Társuló kórállapotok is befolyásolják a víztereket, így pl. az elhízás a lipophil gyógyszerek, az ascites a hydrophil gyógyszerek V d -értékét módosíthatja. A férfiaknál alacsonyabb testsúlyú nőknél az említett változások még határozottabban érvényesülnek. A gyógyszerek megoszlási térváltozásainak léptéke lényegében megegyezik a szervezet folyadékterei változásának mértékével: a lipophil gyógyszerek feltöltő adagjait ezért elvileg 10-20%-kal helyes lenne emelni, a hydrophil hatóanyagokét pedig 10-20%-kal csökkenteni, ám a klinikai gyakorlatban ezen osztott dózisok beállítása többnyire nem kivihető, s a törekvés klinikai haszna is megkérdőjelezhető. [12] Az öregedés hatása a plazmafehérjékre A szérum albuminszint kb. 10%-kal csökken, az alfa-1 savi glycoprotein szintje változékony, inkább enyhén emelkedik feltehetően az időskori gyulladásos folyamatok dominanciája folytán. Általánosságban elmondható, hogy a gyógyszerek szabad frakciójának aránya az albuminszint csökkenésének mértékével fordított arányban, azaz kb. 10%-kal nő. Ez az emelkedés megfigyelhető pl. a coumarin, diazepam, disopyramid, naproxen, piroxicam, phenytoin, theophyllin és a szalicilsav esetében, míg a prazosin, verapamil és a warfarin szabad frakciója lényegében változatlan marad. Lassan eliminálódó vagy szűk terápiás tartománnyal rendelkező gyógyszerek (ld. a Gyógyszerkölcsönhatások fejezetnél) esetében a farmakológiailag aktív szabad gyógyszerfrakció emelkedése klinikai relevanciával rendelkezik, mert potenciálisan fokozza a gyógyszer toxicitását Metabolizmus Általánosságban az időskorúak gyógyszermetabolizmusa meglassul. Mégis, számos gyógyszer vonatkozásában a clearance jobbára változatlan marad. A legfőbb, gyógyszerek kémiai módosítására-lebontására hivatott szerv, a máj tömege 25-35%-kal csökken, ám ennél a változásnál még fontosabb a máj vérátáramlásának 30-40%- os csökkenése. [2] Kísérőbetegségek, mint pl. exsiccosis vagy krónikus szívelégtelenség, a vérátáramlás megfogyatkozását súlyosbíthatják, míg a májfunkció beszűkülését cachexia és májmetastasisok fokozzák Fázis I reakciók A máj cytochrom P-450 izoenzim-tartalmáról ellentmondóak a vélemények, egyes tanulmányok a 70 év fölöttiekben közel 30%-os enzimtartalom-csökkenést mutattak ki. A CYP3A és 2E1 izoenzimek mennyisége csökkent, míg az 1A2 és 2C szintjét változatlannak talál- GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK 57. évfolyam 3. szám

3 ták az életkor előrehaladtával, ámbár az eredményeket árnyalhatják olyan tényezők, mint a dohányzás, kísérőbetegségek vagy kísérő gyógyszerelés. Egy japán összefoglaló cikk viszont a legtöbb cytochrom P-450 izoenzimnél (1A, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 és 3A) kimutatta az életkortól függő aktivitáscsökkenést, míg mások mindössze két (2A, 2D6) izoenzimet találtak változatlannak a vizsgált nyolc közül. [12] Mindezen statikus adatok azonban önmagukban nem tükrözik híven az egyes gyógyszerek hepatikus clearancének korfüggő változásait. A magas hepatikus clearanceszel rendelkező, ún. perfúzió-limitált anyagok amelyek metabolizmusának nem a máj lebontó enzimkapacitása, hanem vérátáramlása a korlátja first pass metabolizmusa csökken, ami magas plazmakoncentrációban, és akár 40%-kal csökkent teljes test-clearance-ben nyilvánul meg. Az alacsony extrakciós hányadosú gyógyszerek amelyeket kapacitáslimitált anyagoknak is szokás nevezni, mert lebontásuk korlátja a telíthető enzimkapacitás clearancét időskorban nem a máj vérátáramlásának csökkenése, hanem a csökkent májtömeg, a lényegében változatlan enzimaktivitás és a változékony irányban módosuló proteinkötés szabja meg: ezek eredője akár 25-30%-os clearance-csökkenésben ölthet testet. A csökkent hepatikus clearance folytán az alábbi vegyületek időskorban csak beható mérlegelést követően alkalmazhatóak: chinidin, chlordiazepoxid, diazepam, levodopa, propranolol, theophyllin Fázis II reakciók A fentiekben részletezett, fázis I reakciók révén lebomló gyógyszerek sorsával szemben a konjugációs fázis II reakciók (glucuronidatio, sulphatatio) a legkevésbé érintettek az öregedésben: az ezen úton lebomló anyagok clearance értékei egybehangzó vizsgálati adatok alapján érdemi változást nem mutatnak. Ezért a fázis II reakcióutakat követő hatóanyagok rendelése az időskorban kimondottan előnyös Kiválasztás Az időskori változások eredménye képpen mind a vese véráramlása, mind a parenchyma mérete (kb %- kal a életév között) csökken, ami párhuzamosan a glomerularis filtrációt és a tubularis funkciót is beszűkíti. [12] Az involutio nemcsak mennyiségi (pl. a működőképes nephronok számának csökkenése), hanem minőségi is, és a szövettani képet degeneratív jelek fibrosis, tubularis atrophia, arteriosclerosis uralják. A manifeszt vesebetegségben nem szenvedő idősebb egyének veséjében kimutatható kisérkárosodás pedig arra utal, hogy a vesefunkció beszűkülésének hátterében nem-vesebeteg idős személyeknél is érbetegség, renyhébb vascularis válaszkészség állhat. A veseműködés beszűkülése ugyan nem törvényszerű az időskorban a populáció egyharmadának változatlan marad a vesefunkciója, másik harmadánál közepes a beszűkülés, fennmaradó harmadánál pedig súlyos beszűkülés figyelhető meg, de a comorbid állapotok közreműködésével (magasvérnyomás, cukorbaj) a 85. életévre kb. 50%-os vesefunkció romlásra számíthatunk, és keresztmetszeti vizsgálatok tanúsága szerint a kreatinin clearance a 30. életév után évtizedenként 8 ml/perccel csökken. [2] A kreatinin clearance meghatározására szolgáló Cockcroft-Gault képlet időskorban a dózisillesztés fő eszköze mégis, e képletet csak fenntartással alkalmazhatjuk, ugyanis a maradék nitrogén (BUN) és a szérum kreatininszint nem feltétlenül hű indikátora a vesefunkció változásainak időskorban: elégtelen fehérjebevitel, csökkent izomtömeg megtévesztően alacsony BUN és kreatininszintet eredményez, ami elfedi a glomerulus filtrációs ráta csökkenését, és a kreatinin clearance számszakilag változatlan marad. A teljes test clearance csökkenése szembetűnő a vesén keresztül távozó vegyületeknél: pl. amikacin, amilorid, atenolol, captopril, ciprofloxacin, cotrimoxazol, digoxin, enalapril, furosemid, gentamycin, hydrochlorothiazid, lisinopril, lithium, ranitidin, risperidon, sotalol, vancomycin. Amennyiben a kreatinin clearance 30 ml/perc alá esik, a dóziscsökkentés empirikus mértéke kb. 50%, míg 15 ml/perc értéknél további mérséklés szükséges. [16] A kifejezetten szűk terápiás indexű hatóanyagok (ld. a Gyógyszerkölcsönhatások fejezetnél) klinikai alkalmazásának legbiztonságosabb módja a terápiás gyógyszerszint monitorozás (TDM) Farmakodinamikai változások Az életkorral a szervezet érzékenysége-válaszkészsége is módosul: a hatás fokozódik pl. ACE-gátlók, benzodiazepinek, coumarin, kalciumcsatorna-blokkolók, levodopa, opiátok vagy warfarin adagolásakor; hatáscsökkenés pedig pl. a bronchodilatátor béta-agonisták és a vízhajtók kapcsán észlelhető. Általánosságban megfogalmazható, hogy időskorban alacsonyabb adagokkal érhető el a fiatalokkal azonos mértékű gyógyszerhatás: start low, go slow azaz nemcsak az induló adagok megválasztásánál, hanem a dózistitrálásnál is indokolt az óvatosság, a mértékletesség. A teljesség igénye nélkül, néhány klinikailag érdemi farmakodinamikai változás: A benzodiazepinek szedatív hatása fokozódik, a pszichomotoros teljesítmény csökken, ami elesésben, csípőtáji törésekben csúcsosodhat ki évfolyam 3. szám GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK

4 102 A morphin fájdalomcsillapító hatása időskorban tartósabb, és légzésdepressziót okozó mellékhatása ezzel párhuzamosan fokozódik. Időskorban a béta-adrenerg receptorok down-regulációja tapasztalható, amely a plazma emelkedett noradrenalinszintjével és a béta-adrenerg stimulációra adott mérsékeltebb fokú camp felszabadítással párosul: ez a bronchodilatátorok csökkent hatékonyságának és az időskori tüdőasthma kialakulásának magyarázata. A dementia központi idegrendszeri támadásponttal rendelkező és anticholinerg hatással rendelkező készítményeknél fokozza a válaszkészséget. A Parkinson-kórban használatos levodopa adásánál elhúzódó zavartság léphet fel. A vérnyomásszabályozás elégtelensége, a baroreceptor zóna renyhesége orthostasis-hajlamban nyilvánul meg. A volumenreguláció homeostasisának működési zavara csökkent szomjúság-reflexben, a folyadéktartalékok elégtelenségében, továbbá a fölös szabadvíz elégtelen eltávolításában mutatkozik. Az ozmoreceptorok érzékenységének fokozódása kóros ADH-szekréció és következményesen hyponatraemia formájában ölthet testet Nemkívánatos gyógyszerhatások Gyógyszermellékhatások Becslések szerint a nemkívánatos gyógyszerhatások a vezető halálokok sorában a sajnálatosan előkelő 4-6. helyezést foglalják el. A kórházi felvételek 5-10%-ában a kórházi kezelés kifejezetten a gyógyszertoxicitás, a iatrogénia leküzdésére vagy leküzdésére is irányul. [12] A szépkorúak egészségi állapotának romlásában a gyógyszermellékhatások az első öt kóroki tényező között szerepelnek. Egy járóbetegek körében végzett felmérés szerint az időskorú betegek 18%-a számol be mellékhatásokról. Nemegyszer a betegek a klinikailag enyhébb lefolyású (ám esetleg szubjektíve nagyobb dyscomfortot okozó) mellékhatásokat fedezik fel magukon, míg a klinikailag súlyosabb események a betegek által felismeretlenül zajlanak. [2] Az életkorral párhuzamosan fokozódik a nemkívánatos gyógyszerhatások előfordulási gyakorisága: míg a teljes populáció vonatkozásában kb. 10% az arányuk, a éveseknél 15%, a 70. év fölötti korosztályban pedig 20%. Az egyidejűleg szedett gyógyszerek számával az adverz gyógyszerreakciók előfordulása látványosan emelkedik: 1-5 gyógyszer szedésénél 4%, 6-10 gyógyszernél 10%, gyógyszernél pedig 28%. Viszonyításul: az átlagos időskorú beteg 4-5 gyógyszert szed rendszeresen. [10] Különösen tanulságos a magas kockázatú azaz legalább 5 gyógyszert egyidejűleg szedő betegek adatainak feldolgozása, amely szerint 35%-uk észlelte önmagán gyógyszermellékhatás tünetét, ezen mellékhatások 95%-a az alkalmazási előirat alapján megjósolható volt, 63%-ban vált szükségessé orvosi beavatkozás, 10%-uk fordult meg sürgősségi ambulancián és 11%-uk került kórházi felvételre (Hanlon, JAGS, 1997). Előszeretettel okoznak Súlyos mellékhatásokat: hosszú hatású benzodiazepinek, digoxin (> 0,125 mg napi adagban), disopyramid, görcsoldók, ticlopidin. Kevésbé súlyos mellékhatásokat: antihistaminok, dipyridamol, ergot alkaloidok, indomethacin, izomrelaxánsok. A gyógyszermellékhatások tárháza kimeríthetetlen, ízelítőül azonban kiválasztottunk néhány hétköznapi időskori problémát, amelyek a gyógyszereléssel kapcsolatosak, s a szeneszcenciából adódó kedvezőtlen változásokat a rendelt gyógyszerek tovább rontják: A táplálkozást számos gyógyszer befolyásolja kedvezőtlenül, fokozva az időskorban gyakori alultápláltságot. Étvágytalanságot okoz a digoxin, nonszteroid gyulladásgátlók, theophyllin, triamteren. Az ízérzés zavarát okozhatja allopurinol, antihistaminok, clindamycin. Szájszárazság: antihistaminok, béta-blokkolók, clonidin, triciklikus antidepresszánsok. Malabsorptio: a kalcium- és vassók felszívódását a tetracyclin gátolja; a folsav biohasznosulását rontja a triamteren, a trimethoprim és egyes antiepileptikumok; a C-vitamin szervezetbe jutását a szalicilsav rontja; a cink felszívódására a vízhajtók kedvezőtlen hatásúak. Iatrogén vizeletinkontinencia: túlfolyásos inkontinencia: izomrelaxánsok, anticholinergicumok és anticholinerg mellékhatású hatóanyagok, pl. disopyramid, imipramin; stressz-inkontinencia: alfa-agonisták, pl. prazosin urge -inkontinencia (iatrogén polyuria révén): diureticumok, lithium, tamoxifen; másodlagos inkontinencia (pl. sedatio folytán): benzodiazepinek, sedativumok. Kognitív zavarok: atropin, anticholinerg potenciállal rendelkező egyéb szerek, benzodiazepinek, digoxin, diureticumok, H 2 -antagonisták, neurolepticumok, nem kellően beállított (alul- vagy túladagolt) oralis antidiabetikumok. GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK 57. évfolyam 3. szám

5 Iatrogén mozgászavarok: dyskinesis: metoclopramid, neurolepticumok; egyensúlyzavar: aminoglycosidok, furosemid, lithium, metronidazol, phenytoin; hypotensio, orthostasis: antidepressansok, levodopa, neurolepticumok, vérnyomáscsökkentők; meglassult psychomotorium: antidepressansok, antihistaminok, benzodiazepinek, neurolepticumok; myopathia: sztatinok; osteoporosis-osteomalacia: heparin, szteroidok Gyógyszerkölcsönhatások A polymorbid-polimedicalt időskori betegpopulációnál a gyógyszermellékhatások és a gyógyszerinterakciók óhatatlanul egybemosódnak: az a legritkább eset, amikor idős beteg egyetlen gyógyszert szed, s újkeletű panaszát közvetlenül annak mellékhatása okozza. A geriátriai betegpopulációban a kézenfekvő gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatás-típus mellett számítani kell gyógyszer-betegség interakciókra, amikor a beteg egyik kórállapotának javítására szolgáló készítmény egy másik, concomittáló kórállapotot befolyásol kedvezőtlenül, vagy az alapbetegség módosítja valamely beadott gyógyszer sorsát (pl. máj- vagy vesebetegség). Nem elhanyagolható továbbá a gyógyszerek és élelmiszerek táplálékkiegészítők közötti kölcsönhatás sem, valamint az alkoholfogyasztásból adódó interakciók, hiszen számolni kell az alkoholabusussal is (az időskorúak 70%-a fogyaszt alkalomszerűen alkoholt, s 10%-uk napi fogyasztó [1]), továbbá azzal, hogy az idős betegek 2-3-szoros mennyiségű tudatmódosító gyógyszert szednek fiatalabb társaiknál. A Multidisciplinary Medication Management Project összefoglalta az előrehaladott korúak gondozása során hosszú távon legveszélyesebb tíz gyógyszerkombinációt [15]: 1. warfarin nonszteroid gyulladásgátlók 2. warfarin sulphonamidok 3. warfarin macrolidek 4. warfarin quinolonok 5. warfarin phenytoin 6. ACE-inhibitorok káliumpótlásra szolgáló készítmények 7. ACE-inhibitorok spironolacton 8. digoxin amiodaron 9. digoxin verapamil 10. theophyllin quinolonok A felsorolás összecseng a szűk terápiás indexű hatóanyagokkal: pl. aminoglycosidok, antiarrhytmiás szerek, anticoagulansok, carbamazepin, digoxin, oralis antidiabeticumok, lithium, phenytoin, theophyllin, thyroxin, triciklikus antidepressansok, valproátsav. Az időskori gyógyszer-gyógyszer interakciók leggyakoribb megnyilvánulási formái lényegében az öregedésnél eredendően is tapasztalható szervrendszeri változásokat súlyosbítják: akut veseelégtelenség; gyomor-bélhuzam működésének zavarai; hypotensio-orthostasis; kognitív zavarok; tartás- és járászavarok; vízvisszatartás, szívelégtelenség elmélyülése; zavartság. A gyógyszer-gyógyszer interakciókat magyar és idegennyelvű szakirodalmi források részletesen feldolgozták, ezért ehelyütt mindössze annyit szeretnénk a témához fűzni, hogy a kölcsönhatások a farmakokinetikai fázisban az ADME-lépések (abszorpció, disztribúció, metabolizmus, elimináció) bármelyikét érinthetik. A farmakodinamikai fázisban jelentkező kölcsönhatások a célszervek szintjén alakulnak ki, s mindazok az élettani változások a folyamatokban, a szervrendszerekben, amelyeket cikkünk első részében taglaltunk, hozzájárulnak a szabályozórendszerek elégtelensége okán e kölcsönhatások fiatalabbkori előfordulásánál markánsabb lefolyású és/vagy a szokványosnál korábbi keletű fellépéséhez. A szépkorúak propriocepciójának hanyatlása sok esetben gátját képezi a tünetek felismerésének, a panaszok kellő fokú megéléséhez, vagy panaszuk kellő eréllyel történő jelzéséhez, ezért a beteg közvetlen szociális környezetének (család, ápoló személyzet stb.) szerepe a felismerésben és az időszerű ellátás kezdeményezésében felértékelődik. 3. Az időskor farmakoterápiás kihívásai A 65 évnél idősebb lakosság gyógyszerfogyasztása jóval magasabb a fiatalabb korú populációnál: e korcsoport, noha az amerikai össznépesség kb. 13%-át alkotja, a receptköteles gyógyszerek forgalmának 1/3-áért felelős, amely éves viszonylatban 60 milliárd USD-t tesz ki. Becslések azt mutatják, hogy 2040-re a társadalmon belül 25% lesz a 65. életéven felüliek reprezentációja és a teljes vényköteles gyógyszerforgalom 50%-át fogják előidézni. A férfiak 66%-a és a nők 81%-a legalább egy receptköteles gyógyszert szed rendszeresen. Amennyiben a fogyasztáshoz hozzászámítjuk a vénymentes készítményeket (OTC) és táplálékkiegészítőket is, ez az arány a férfiak vonatkozásában 89%-ra, a nőknél 94%-ra emelkedik. Legalább 5 gyógyszert 43% illetve 57% használ, s mindkét nemre vonatkozóan 11-12% szed 10, vagy annál több terméket. [2] A leggyakrabban kiváltott OTC termékek az antihistaminok, fájdalomcsillapítók, H 2 -blokkolók és nonszteroid gyulladásgátlók. A leggyak évfolyam 3. szám GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK

6 104 rabban felírt vényköteles gyógyszerek pedig az ACE- inhibitorok, a béta-blokkolók, a kalciumcsatorna blokkolók, a női hormonpótló készítmények, az omeprazol, a pajzsmirigy hormonok, a sztatinok, a vízhajtók és a warfarin A gyógyszerelés elvei A geriátriai gyógyszeres kezelés alapproblémái: A gyógyszerigény az életkorral arányosan nő. A gyógyszeres kezelés időskorban kockázatosabb. A betegnek kezelést igénylő orvosi problémája van, de kezeletlenül maradnak. A betegnek éppen a gyógyszeres kezelés folytán gyógyszermellékhatás vagy gyógyszerkölcsönhatás révén lép fel újabb orvosi problémája. A beteg nem megfelelő kezelésben részesül: hatástalan készítményt kap, nem optimális terápiás adagban kapja a gyógyszert (alul- vagy felülgyógyszerelés), alapos indok nélkül kap újabb gyógyszert. A kezelés aranyszabályai Új készítményt alacsony kezdő dózissal és óvatosan emelkedő adagban építsünk a terápiás rezsimbe ( start low, go slow ). Kerüljük két új készítmény egyidejű beiktatását - gondoljunk az egyensúlyi állapot (steady state) kialakulására és a kumuláció veszélyére, s legalább 3-5 felezési idejű várakozási periódust ékeljünk két bővítés közé, továbbá számítsunk arra, hogy ugyanennyi idő szükséges egy gyógyszer leépítésénél hatásának megszűnéséhez. A mellékhatások elkerülése érdekében különös gondossággal járjunk el az egyes gyógyszerek beszedésének időzítése terén. Friss keletű hányinger vagy zavartság észlelésekor legelsőként mellékhatásra gondoljunk, s akként cselekedjünk. Amint észleljük, hogy a beteg exsiccálódik, csökkentsük a gyógyszerek adagját, amíg a szervezet rehydrálódik (akár folyadékfogyasztás, akár parenteralis folyadékpótlás révén). Kiadott vényeinken kerüljük a szükség szerint szedendő adagolási utasítást, egyértelmű idő- és dózishatárokat tartalmazó előírást tüntessünk fel. Az orvosi döntéshozatalnál ne tévesszük szem elől, hogy időskorban az egészségügyi indikátorokkal (pl. morbiditás, mortalitás javítása) kifejezhető terápiás sikerrel legalább azonos súllyal esik latba a beteg életminősége. A terápiás siker és az életminőség javulása nem feltétlenül párosulnak egymással: Egyes gyógyszerek az egészségügyi indikátorokat ugyan javítják, de az életminőséget ronthatják: pl. antihypertensiv szerek. Más gyógyszerek ugyan nincsenek hatással a morbiditásra-mortalitásra, de tüneti enyhülést hoznak, így az életminőséget javítják: pl. fájdalomcsillapítók. Egyes gyógyszerek mind az indikátorokra, mind az életminőségre kedvező hatást fejtenek ki, pl. antidepressansok. Adódnak készítmények, amelyek sem az egészségügyi mutatókat, sem az életminőséget nem befolyásolják számottevően, pl. venotonicumok, nootropicumok. Végezetül találkozhatunk olyan gyógyszerekkel, amelyeknek morbiditás-mortalitásra vagy az életminőségre gyakorolt hatása erős egyéni változékonyságot mutat, pl. a csontritkulás ellenes készítmények vagy az antiparkinsonicumok. Az általános kezelési elveken túl, az 1997-ben kialakított, majd során frissített Beers-lista, amelyet 12 USA-beli, nemzetközi hírnévvel rendelkező pszichofarmakológus, farmakoepidemiológus, klinikai geriátriai farmakológus és klinikai geriáter állított össze, 48 gyógyszert és gyógyszercsoportot tartalmaz, amelyek alkalmazását a szakértőcsoport nem javasolja. [5] [8] A tanulságos, vezérfonalat nyújtó táblázatok szabadon elérhetőek az interneten: A beteg együttműködése Nemzetközi felmérések tanúsága szerint a terápiakövetési hajlandóság időskorban 40-80%-os, s a compliance problémák hátterében 75%-ban a beteg célzatos, tudatos tevékenysége áll. [13] Az időskorú betegek együttműködési készségét számos tényező ronthatja: bonyolult vagy gyakran változtatott kezelési rezsim; nagyszámú készítmény, gyakori adagolási renddel; fizikailag nehezen kezelhető, nehezen kinyitható gyógyszertároló; különösen veszélyes a kórházi elbocsátást követő időszak, amikor a kezelésben számos, kórházi orvos által kezdeményezett változtatás érvényesül; nehézkesen osztható gyógyszerformák (pl. cseppek) vagy intim beviteli módok (pl. transrectalis, transvaginalis kúpok); magas gyógyszerköltség. GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK 57. évfolyam 3. szám

7 A betegek képzése betegségükről és a kezelés szükségességéről a szövődmények vagy a kórfolyamat előremenetelének elkerülése érdekében őszintén tárgyalva a kezelés erényeit és lehetséges mellékhatásait, a kezelőorvos erkölcsi és szakmai felelőssége. A gyógyszeres rezsim kialakításánál szem előtt kell tartani a mellékhatások minimális előfordulását, a lehetőségek és az ésszerűség határain belül a beteg kényelmét, hiszen mindezek a törekvések többszörösen megtérülnek, ha ezek eredményeképpen a beteg terápiakövetőbb magatartást tanúsít Időskorúak részvétele klinikai farmakológiai vizsgálatokban A geriátriai klinikai kutatásról rendelkező ICH-útmutatás [4] (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) azokra a klinikai vizsgálatokra vonatkozóan, amelyek nem túlságosan ritka és nem kizárólag az időskorban előforduló kórképre irányulnak, legalább 100 fő, 65. évesnél idősebb vizsgálati személy bevonását írja elő. Kifejezetten időskorra jellemző kórkép vizsgálatánál (pl. Alzheimer-kór) elvárja, hogy a vizsgálati populáció alapvetően időskorúakból tevődjön össze. Az útmutató szorgalmazza a farmakokinetikai vizsgálatok végzését egészséges gerontológiai populáción, ám ezek hiányában elfogadja az ún. farmakokinetikai szűrés lehetőségét, amely a fázis III vizsgálatok alkalmával, a gyógyszerbevitel és -ürülés szervezeten belül kialakult egyensúlyi állapotának (steady state) elérését követően különböző korcsoportokból származó mélyponti (trough) koncentrációkat vet össze korfüggő különbségek felderítésére. A farmakodinamikai jellemzők korfüggő változásait elég csekélynek ítéli meg ahhoz, hogy alaphelyzetben geriátriai vizsgálati populáción kezdeményezzen külön vizsgálatokat. A sedatohypnoticus hatású (vagy mellékhatású, pl. antihistaminok) gyógyszereknél, vagy olyan helyzetben, amikor a szokványos fázis II-III vizsgálatok időskori alcsoportelemzései klinikailag érdemi korfüggést jeleznek, specifikus vizsgálatokat javasol szépkorú populáción. A gyógyszerinterakciós vizsgálatok körében az alábbiak elvégzését javasolja: digoxin és anticoagulansok közti interakciók; extenzíven metabolizálódó vegyület esetében a szóbanforgó enzim induktorainak és inhibitorainak kiléte, befolyásuk mértéke; a vizsgálati készítménnyel a klinikai praxisban nagy valószínűséggel együtt szedett gyógyszerekkel interakciós vizsgálat. A Bizonyítékokon Alapuló Orvostudomány állításait megalapozó randomizált-kontrollált klinikai vizsgálatokban az időskorúak reprezentációja általában nem áll arányban e korcsoport hétköznapi gyógyszerfogyasztásának mértékével ben, 8945 randomizált-kontrollált vizsgálatból mindössze 3,45%, 706 metaanalízisból pedig 1,2% foglalkozott érdemben e korosztállyal. A klinikai vizsgálatok egyharmadában a vizsgálati terv bevonási feltételei bármilyen különösebb indok nélkül alkalmaztak felső életkori határt a vizsgálati populáció kijelölésénél. [12] Az időskorúak bevonásánál valóban felmerülnek technikai problémák: a kognitív funkciók beszűkülése megnehezítheti a betegtájékoztatást és az önkéntességi nyilatkozat nyerését, ronthatja a compliancet, a vizitek szervezését (közlekedés, vizitidőpontok betartása stb.), a kísérő gyógyszerek miatt pedig megnő a mellékhatások jelentkezésének kockázata. Mindezek indokolják a család bevonását a tájékoztatásba, az utazás megszervezésébe, továbbá felvetődik az otthoni vizitek lehetőségének biztosítása és nagyméretű betűtípussal nyomtatott betegtájékoztató-beleegyező nyilatkozatok rendszeresítése. A vizsgálatok értékeléséhez az elsődleges hatásossági mutatók megválasztásánál a kemény végpontok helyett nemegyszer életszerűbbek olyan funkcionális mutatók, amelyek az idős vizsgálati személyek önálló életvitelét, életminőségét jellemzik. 4. Összegzés Az öregedés komplex élettani folyamatai a gyógyszerek szervezeten belüli sorsát is befolyásolják és esetenként mélyreható farmakokinetikai, farmakodinamikai változásokat okoznak. A 65. éven felüli, időskorú populáció polymorbid állapotának következménye a polymedicatio, amely számos téren ronthatja a terápia sikerét és magas kockázatúvá teszi e betegcsoportot, ahol a nemkívánatos gyógyszerhatások, gyógyszerkölcsönhatások káros folyományai hatványozottan érvényesülnek és kétesebbé válik a terápiás adherencia is. Az időskori gyógyszerelés általános elveit eseti alapon, személyre szabottan szükséges érvényesíteni, támaszkodva a remélhetően egyre szélesebb körben hozzáférhető, közvetlenül gerontológiai-geriátriai populáción nyert klinikai vizsgálati adatokra, evidenciákra. Irodalomjegyzék 1. Alcohol-Medication Interactions. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism No. 27 PH 355 January American Medical Association (AMA) Council on Scientific Affairs (CSA): Featured Report: Improving the Quality of Geriatric Pharmacotherapy. CSA Report 5, AMA Annual Meeting Brown CH: Overview of Drug Interactions. US Pharmacist : évfolyam 3. szám GYÓGYSZEREINK OGYI KÖZLEMÉNYEK

Gyógyszertoxicitás, gyógyszerinterakciók és terápiás adherencia

Gyógyszertoxicitás, gyógyszerinterakciók és terápiás adherencia Gyógyszertoxicitás, gyógyszerinterakciók és terápiás adherencia Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner Gyógyszertoxicitás bevezető adatok 4-6. vezető halálok kórházi felvételek 5-10%-ának oka gyakorisága

Részletesebben

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója

A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója 1 A Kockázatkezelési Terv Összefoglalója Hatóanyag/hatóanyagcsoport paracetamol ATC N02BE01 Érintett készítmény(ek) Magyarországon Paracetamol Teva 10 mg/ml oldatos infúzió (MAH: Teva Gyógyszergyár Zrt.,

Részletesebben

Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban

Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban Alkohol- és gyógyszerfüggőség idős korban Zacher Gábor Időskori legfontosabb élettani változások Gyomor ph Gyomorürülés Testzsír Test víztartalom Májtérfogat/véráramlás Fázis I enzim aktivitás Máj metabolizmus

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1/33 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Resolor 1 mg-os filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg prukaloprid filmtablettánként (prukaloprid-szukcinát formájában).

Részletesebben

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz.

Alsó és felső részén fehér, átlátszatlan, 4-es méretű, kemény zselatin kapszula, amely 155 mg fehér színű, szagtalan port tartalmaz. 1. A GYÓGYSZER NEVE Tramalgic 50 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Hatóanyag: 50 mg tramadol-hidroklorid kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

Bevezetés a klinikai farmakológiába szerk: Gachályi Béla

Bevezetés a klinikai farmakológiába szerk: Gachályi Béla Veszprém Megyei Orvos-Gyógyszerész Nap Sümeg, 2014. november 22. Antibiotikumok és kardiológiai gyógyszerek kölcsönhatásai Dr. Huberth János háziorvos Tapolca 5. Háziorvosi Szolgálata Gyógyszerinterakció

Részletesebben

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont.

4.3 Ellenjavallatok A terhesség második és harmadik trimesztere (lásd 4.4 és 4.6 pont) (Megjegyzés: szoptatásban nem ellenjavallt, lásd: 4.3 pont. ACE-gátlók és angiotenzin II antagonisták: alkalmazás terhességben és szoptatás alatt A PhVWP által 2008 októberben jóváhagyott alkalmazási előírás és betegtájékoztató szöveg ACE-gátlók Lisinopril, Fosinopril,

Részletesebben

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner

Biológiai egyenértékűség és vizsgálata. Dr. Lakner Géza. members.iif.hu/lakner Biológiai egyenértékűség és vizsgálata Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner Originalitás, generikum Originalitás, innovatív gyógyszerkészítmény = első ízben kifejlesztett, új hatóanyagból előállított

Részletesebben

Halvány piros, bikonvex, ovális tabletta, az egyik oldalon IU, a másikon NVR felirattal.

Halvány piros, bikonvex, ovális tabletta, az egyik oldalon IU, a másikon NVR felirattal. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Enviage 300 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 300 mg aliszkiren (hemifumarát formájában) filmtablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA I. sz. MELLÉKLET A KÉSZÍTMÉNY JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tabletta kutyáknak FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tabletta kutyáknak 2. MINŐSÉGI

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Repaglinide Krka 0,5 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg repaglinid tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban.

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A farmakokinetika és farmakodinámia alapvető kérdései

A farmakokinetika és farmakodinámia alapvető kérdései A farmakokinetika és farmakodinámia alapvető kérdései Dr. Lakner Géza members.iif.hu/lakner A gyógyszerek sorsa a szervezetben Gyógyszerészeti fázis hatóanyag felszabadulása a gyógyszerformulációból (szétesés,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Mixtard 30 40 nemzetközi egység/ml szuszpenziós injekció 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 injekciós üveg 10 ml-t tartalmaz, ami 400 NE-gel egyenértékű.

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 49 Metoklopramid-tartalmú termékek Az alábbi szövegrészek a megfelelő módon beillesztendők a forgalomba hozatali

Részletesebben

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI

III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI III. MELLÉKLET AZ ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS ÉS A BETEGTÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ PONTJAI Megjegyzés: Ezek az alkalmazási előírásnak és a betegtájékoztatónak a bizottsági határozat idején érvényes módosításai. A bizottsági

Részletesebben

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke

A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke A 2-es típusú diabetes háziorvosi ellátására vonatkozó minőségi indikátorok gyakorlati értéke dr. Nagy Attila, Csenteri Orsolya, Szabó Edit, Ungvári Tímea, dr. Sándor János DE OEC Népegészségügyi Kar DEBRECENI

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Tájékoztató Hajdú-Bihar megye lakosságának egészségi állapotáról T a r t a l o m j e g y z é k 1. BEVEZETÉS... 4 2. ADATFORRÁSOK... 4 3. ELEMZÉSI MÓDSZEREK... 4 4.

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó.

Beutalást igénylô állapotok. A beutalás az emlôbetegséggel foglalkozó sebészhez történjen. Minden új, körülírt csomó. Az emlôpanaszos nôk beutalásának irányelve (Guidelines for the referral of patients with breast problems) NHS Breast Screening Programme & The Cancer Research Campaign Elôszó Az emlôrák a nôket érintô

Részletesebben

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva.

Hypertonia kezelésére önmagában vagy egyéb antihipertenzívumokkal, pl. béta-blokkolókkal, diuretikumokkal vagy ACE-inhibitorokkal kombinálva. 1. A GYÓGYSZER NEVE Lacipil 2 mg filmtabletta Lacipil 4 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 2 mg, ill. 4 mg lacidipin filmtablettánként. Ismert hatású segédanyag: laktóz-monohidrát. A

Részletesebben

A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST

A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST A NEMSZTEROID TERÁPIA VÁLASZTÁS KRITÉRIUMAI DR. HITTNER GYÖRGY ORSZÁGOS REUMATOLÓGIAI ÉS FIZIOTERÁPIÁS INTÉZET, BUDAPEST A GYULLADÁSGÁTLÓ- ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK FELFEDEZÉSE 1897 aspirin 1963

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve,

A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, Gulyás Judit Régiós Képviselő Ganoderma gyógygomba Pecsétviaszgomba Dombóvár Tolna-, Somogy- Gyógygomba A Ganoderma gyógygomba a hagyományos kínai orvoslás egyik alapköve, a lélekerő-gomba, kulcs a jó

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára. Aspirin Plus C Forte 800 mg/480 mg pezsgőtabletta. acetilszalicilsav és aszkorbinsav

Betegtájékoztató: Információk a beteg számára. Aspirin Plus C Forte 800 mg/480 mg pezsgőtabletta. acetilszalicilsav és aszkorbinsav Betegtájékoztató: Információk a beteg számára Aspirin Plus C Forte 800 mg/480 mg pezsgőtabletta acetilszalicilsav és aszkorbinsav Mielőtt elkezdi alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE STAYVEER 62,5 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 62,5 mg boszentán (monohidrát formában) filmtablettánként. A segédanyagok teljes

Részletesebben

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011

BKM KH NSzSz Halálozási mutatók Bács-Kiskun megyében és a megye járásaiban 2007-2011 BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE HALÁLOZÁSI MUTATÓK BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN ÉS A MEGYE JÁRÁSAIBAN 2007-2011 A Halálozási Mutatók Információs Rendszere (HaMIR) adatai

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER NEVE Sevelamer carbonate Zentiva 800 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy tabletta 800 mg szevelamer-karbonátot tartalmaz. A segédanyagok

Részletesebben

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok

Alkalmazási előírás. 4.2 Adagolás és alkalmazás. 4.3 Ellenjavallatok A Strattera (atomoxetine) hatásai a vérnyomásra és a szívfrekvenciára a forgalomba hozatali engedély jogosultja (MAH) által végzett klinikai vizsgálat adatainak felülvizsgálata alapján. Végleges SPC és

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.)

BETEGTÁJÉKOZTATÓ. HERBÁRIA Cukordiétát kiegészítõ. filteres teakeverék 20 x 1,5 g (Herbária Zrt.) BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielõtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ TERVEZET ( 2007 BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta 1. A GYÓGYSZER NEVE Requip 0,25 mg filmtabletta Requip 0,5 mg filmtabletta Requip 1 mg filmtabletta Requip 2 mg filmtabletta Requip 5 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Requip 0,25 mg

Részletesebben

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor

Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban. Dr. Balogh Sándor Kardiovaszkuláris betegek ellátása az alapellátásban Dr. Balogh Sándor A betegségfőcsoportokra jutó halálozás alakulása Magyarországon KSH 2004 Általános prevenciós útmutató az összes átlagos kockázatú

Részletesebben

Sárga-halványsárga színű, kapszula alakú tabletta, az egyik oldalán 93 -as, a másik oldalán 211 -es mélynyomású jelzéssel.

Sárga-halványsárga színű, kapszula alakú tabletta, az egyik oldalán 93 -as, a másik oldalán 211 -es mélynyomású jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Repaglinide Teva 1 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 mg repaglinidet tartalmaz tablettánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA

Részletesebben

Gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók

Gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók Gyógyszermellékhatások Gyógyszerinterakciók Hunyady Béla Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár Pécsi Tudományegyetem, Pécs GYÓGYSZERMELLÉKHATÁSOK Nemkívánatos gyógyszerhatás Adverse Drug Reaction

Részletesebben

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE

HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE Dr. Páll Dénes Debreceni Egyetem OEC I. sz. Belgyógyászati Klinika Debrecen, 2012. május 31. HYPERTONIAS BETEGEK ELLÁTÁSÁNAK MINŐSÉGE 1. Jelentőség 2. Komplex megközelítés

Részletesebben

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor

Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből. Zacher Gábor Antikoagulánsok a toxikológus szemszögéből Zacher Gábor A mázli faktor Az ellátott mérgezett betegek kb. 5%-nál szerepel olyan ágens, mely a véralvadási kaszkádra hatással lehet Szerencsére azonban az

Részletesebben

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5.

Végleges SPC és PIL megfogalmazások a PhVWP 2011 júniusi állásfoglalása alapján. SPC 4.3 pontja SPC 4.4 pontja SPC 4.6 pontja SPC 5. Hidroklorotiazid (HCT) alkalmazása szoptatáskor + SPC és PIL egységes megfogalmazások ACE-gátlók önálló, vagy HCT-vel való kombinációjának alkalmazásakor terhességben és szoptatáskor Végleges SPC és PIL

Részletesebben

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított).

Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával, Saccharomyces cerevisiae-ben előállított). 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Actraphane 30 InnoLet 100 NE/ml szuszpenziós injekció előretöltött injekciós tollban 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Humán inzulin, rdns (rekombináns DNS technológiával,

Részletesebben

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG

LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2007. ASZÓD KISTÉRSÉG LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 7. ASZÓD KISTÉRSÉG A MikroLEF 7 keresztmetszeti vizsgálat, amely a lakosság pillanatnyi egészségi állapotáról, az egészséghez, mint értékhez való viszonyról ad tájékoztatást.

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető.

Az állapot súlyosságától függően prekóma vagy kóma esetében 24 óra alatt az adag 8 ampulláig emelhető. 1. A GYÓGYSZER NEVE Hepa-Merz 0,5 g/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1 db 10 ml-es ampulla 5 g L-ornitin-L-aszpartátot tartalmaz. A segédanyagok teljes listáját

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL

1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE. Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Cutivate 0,5 mg/g krém 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 0,5 mg flutikazon-propionát (mikronizált) 1 gramm krémben. 7,5 mg flutikazon-propionát (mikronizált) 15 g krémben.

Részletesebben

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre.

Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye alapján jött létre. II. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosítása az Európai Gyógyszerügynökség előterjesztésére Ez az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató az előterjesztési eljárás eredménye

Részletesebben

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások

III. melléklet. Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások III. melléklet Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató vonatkozó fejezeteit érintő módosítások Megjegyzés: Az alkalmazási előírás és a betegtájékoztató módosításait értelemszerűen a referencia-tagállammal

Részletesebben

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai

III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató egyes fejezeteinek módosításai 34/42 A. Alkalmazási előírás 4.1 Terápiás javallatok [a jelenleg elfogadott indikációk törlendők és a következőkkel

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei

A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei A korhatár előtti nyugdíjba vonulás nemek szerinti különbségei Monostori Judit 1. Bevezetés Az emberi életpálya egyik legfontosabb fordulópontja a nyugdíjba vonulás. A társadalom szinte minden tagja érintett

Részletesebben

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében Király Gábor Czirfusz Márton Koós Bálint Tagai Gergő Uzzoli Annamária: Klímaváltozás és klímaadaptáció helyi léptékben Egy kutatási projekt tapasztalatai a hazai társadalmi-gazdasági folyamatok modellezésében

Részletesebben

A GYÓGYSZERHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A GYÓGYSZERHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A GYÓGYSZERHATÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A gyógyszerhatást befolyásoló tényezők I. Faj, fajta, vérvonal Receptoriális (farmakodinámiai) Szarvasmarha - Xylazin Macska - Morfin Felszívódás Ló - Ampicillin

Részletesebben

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE

A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ALKALMAZÁSI ELOÍRÁS 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE FOSAMAX 70 mg tabletta 2. MINOSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 70 mg alendronsavval egyenértéku 91,37 mg alendronát-nátrium-trihidrát tablettánként.

Részletesebben

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21.

Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Oszteoporózis diagnózis és terápia Mikor, kinek, mit? Dr. Kudlák Katalin Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2015.01.21. Diagnózis Osteodensitometria ( T- score:

Részletesebben

GERIÁTRIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS A KEZELÉSEK MÓDOSÍTÁSA

GERIÁTRIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS A KEZELÉSEK MÓDOSÍTÁSA GERIÁTRIAI ÁLLAPOTFELMÉRÉS ÉS A KEZELÉSEK MÓDOSÍTÁSA Dr. Ferencsik Mária, Dr. Zöllei Magdolna, Dr. Benkő Sándor SZTE ÁOK I. Belgyógyászati Klinika, Geriátriai Osztály Geriátriai állapotfelmérés A geriátria

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia

Flexove 625 mg Tabletta Szájon át történő alkalmazás 1327 Lysaker, Norvégia Belgium - Navamedic ASA Vollsveien 13 C 1327 Lysaker, Norvégia I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMA, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZISOK, ALKALMAZÁSI MÓDOK, KÉRELMEZŐ, FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA A TAGÁLLAMOKBAN 1 Tagállam Forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Edarbi 20 mg tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 20 mg azilzartán-medoxomil tablettánként (káliumsó formájában). A segédanyagok teljes

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

A vorikonazol széles spektrumú, triazol típusú, gombaellenes hatóanyag, amely az alábbi javallatokban alkalmazható:

A vorikonazol széles spektrumú, triazol típusú, gombaellenes hatóanyag, amely az alábbi javallatokban alkalmazható: 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VFEND 200 mg por oldatos infúzióhoz 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Elkészítés után minden egyes ml oldat 10 mg vorikonazolt tartalmaz (lásd a 6.6 pont), de alkalmazás előtt

Részletesebben

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz.

Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz. 1 A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Azomyr 5 mg szájban diszpergálódó tabletta 2 MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Minden adag Azomyr szájban diszpergálódó tabletta 5 mg dezloratadint tartalmaz A segédanyagok teljes

Részletesebben

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril.

Alkalmazás engedély jogosultja. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. 2,5 mg ramipril. I. MELLÉKLET AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK NEVEINEK, GYÓGYSZERFORMÁJÁNAK ÉS HATÁSERŐSSÉGÉNEK, AZ ÁLLATFAJNAK, AZ ADAGOLÁS MÓDJÁNAK ÉS AZ EGYES TAGÁLLAMOKBAN A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJAINAK

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Suprastin tabletta klórpiramin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Suprastin tabletta klórpiramin Mielott elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. - Tartsa meg a betegtájékoztatót,

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. sz. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE EMSELEX 7,5 mg retard tabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként.

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Ramace

Részletesebben

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml).

6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós patronban (0,5 ml). 1. A GYÓGYSZER NEVE Imigran oldatos injekció + autoinjektor 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 6 mg szumatriptán (8,4 mg szumatriptán-szukcinát formájában) izotóniás oldatban, előretöltött injekciós

Részletesebben

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ÉLELMISZER INNOVÁCIÓBAN TECHNOLÓGIA, TUDÁS, TÁRSADALOM GYIMES ERNŐ SZTE MÉRNÖKI KAR MAI MENÜ Táplálkozás funkciói és hibái Egészség és táplálkozás Társadalmi igények Táplálkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓ BÉKÉS MEGYE NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL 2015. november 2. Tartalomjegyzék Fogalmak... 4 Demográfia népesség, népmozgalom, foglalkoztatottság... 6 Halálozás (mortalitás)

Részletesebben

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL

MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL MELLÉKLET FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS ÉS HATÁSOS HASZNÁLATÁRA, MELYEKET A TAGÁLLAMOKNAK TELJESÍTENIÜK KELL FELTÉTELEK VAGY KORLÁTOZÁSOK, TEKINTETTEL A GYÓGYSZER BIZTONSÁGOS

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Urorec 4 mg kemény kapszula 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 4 mg szilodoszin kemény kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd

Részletesebben

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel.

Fehér kapszula, felső részén fekete OGT 918, alsó részén fekete 100 jelzéssel. 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Zavesca 100 mg kemény kapszula. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 100 mg miglusztát kapszulánként. A segédanyagok teljes listáját lásd a 6.1 pontban. 3. GYÓGYSZERFORMA Kemény

Részletesebben

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS

ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS ÖREGEDÉS ÉLETTARTAM, EGÉSZSÉGES ÖREGEDÉS Mi az öregedés? Egyrészről az idő múlásával definiálható, a születéstől eltelt idővel mérhető, kronológiai sajátosságú, Másrészről az idő múlásához köthető biológiai,

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 Emselex 7,5 mg retard tabletta 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 7,5 mg darifenacin (hidrobromid formában) tablettánként. A segédanyagok

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Egészséges társadalom helyzetkép a magyar népesség egészségi állapotáról Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Magne B6 bevont tabletta magnézium, B 6 -vitamin Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Részletesebben

III./11.10. Gyógyszerek neurológiai mellékhatásai

III./11.10. Gyógyszerek neurológiai mellékhatásai III./11.10. Gyógyszerek neurológiai mellékhatásai Számos gyógyszernek vannak neurológiai mellékhatásai. Ebben a fejezetben a leggyakrabban használt, neurológiai-, és nem neurológiai indikációban alkalmazott

Részletesebben

Táplálásterápia a beteg otthonában

Táplálásterápia a beteg otthonában Táplálásterápia a beteg otthonában Kórházi Gyógyszerészek XIX. Kongresszusa Tapolca, 2013. október 18. Molnár Andrea (ápoló, dietetikus, egészségügyi szaktanár) Crohn-Colitises Betegek Egyesülete, Budapest

Részletesebben

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan:

Bevezető milyen információkkal rendelkezik a magyar lakosság ezekről a termékkategóriákról Módszertan: Bevezető A Szinapszis Kft. a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve piackutatást kezdeményezett, amelynek célja annak feltárása, milyen szerepe van a gyógyszernek illetve az egyéb, gyógyhatású, étrend-kiegészítő

Részletesebben

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete)

A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) A Ritka Betegség Regiszterek szerepe a klinikai kutatásban Magyarósi Szilvia (SE, Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete) I. Ritka Betegség regiszterek Európában II. Ritka betegség regiszterek

Részletesebben

Orális antikoaguláns terápia. Dr. Szökő Éva

Orális antikoaguláns terápia. Dr. Szökő Éva Orális antikoaguláns terápia Dr. Szökő Éva Az antikoagulánsok terápiás indikációi mélyvénás thrombosis és thromboembolia prevenció és kezelés másodlagos szívinfarktus prevenció, a thromboemboliás szövődmények

Részletesebben

A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények

A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények A Klinikai Farmakológia Szakvizsga modernizálása, egységes kompetenciaszintek és vizsgakövetelmények A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Vezetőségének állásfoglalása az Oktatási Bizottság

Részletesebben

Budapest, 2010. június 4.

Budapest, 2010. június 4. Budapest, 2010. június 4. Bevezetés Növekvő gyógyszer-felhasználás Hatóanyagok és metabolitjaik az emberi szervezetből ürülnek Szennyvizekkel felszíni vizeinkbe jutnak Nem megfelelő ártalmatlanítás Célkitűzés

Részletesebben

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében

Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében Vukovich György Harcsa István: A magyar társadalom a jelzőszámok tükrében (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Vukovich György Harcsa István (1998): A

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! ALKALMAZÁSI ELŐIRAT BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Glucobay

Részletesebben

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 01 Gerontológiai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben